KVĚTEN 2010 vydává Obecní úřad Lipová-lázně vydáno:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KVĚTEN 2010 vydává Obecní úřad Lipová-lázně www.lipova-lazne.cz www.ic-lipova.cz vydáno: 20. 5. 2010"

Transkript

1 KVĚTEN 2010 vydává Obecní úřad Lipová-lázně vydáno: REDAKČNÍ RADA Milí čitatelé Lipovského zpravodaje, odpovídáme na vaše dotazy,proč nezveřejňujeme více článků z řad občanů? Není to uzavřeností našeho měsíčníku! Náš zpravodaj je přístupný kaţdému z vás a uvítáme jakýkoli příspěvek z vašich záţitků, zkušeností, rad, objevů či stíţností. Tímto opět děkujeme panu Vrzalovi za zajímavé postřehy z akcí pořádaných v Lipové-lázních. Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne od 7,30 hod do 15,00 hod v části Obce Lipová-lázně KOLONKA. MLÉČNÉ AUTOMATY Zemědělské druţstvo Jeseník oznamuje otevření jiţ druhého automatu na prodej čerstvého kravského mléka.automat je umístěn u koupaliště na Dukelské ulici, tam, kde býval stánek se zeleninou. První automat je u Selské pekárny u Lidlu.Oba automaty jsou vybaveny zásobníky na lahve a mincovníky na rozměňování mincí, Čerstvé, mlékarensky neupravované mléko je k dispozici 24 hod. denně. Plnotučné mléko je dodáváno v chladicím tanku a je pod dozorem hygienické, veterinární sluţby. Přijďte ochutnat lahodné mléko z našich luk a pastvin, mléko, které má nezaměnitelnou chuť,je čerstvé a kdykoliv k dispozici. Upoutávka: pojede přes Lipovou Moravský pohár v cyklistice, který bude startovat ze Šumperka v 11 hodin. Tímto bychom vás chtěli poprosit, aţ bude peleton přes vesnici projíţdět, vyjděte před váš dům a zkuste Romana trošku povzbudit. Děkujeme. Redakční rada

2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA J. SCHROTHA Krapkovické běhy II. třída Arnošt Jan Göttlicher Tomáš III. třída Tazbírek Tomáš Kutlák Pavel Polzer Pavel Cekuras Marek Látka Martin IV. třída Brnka Michal Urban Lukáš Kráčmarová Dana V. třída Umlauf Richard Tazbírek Filip Burešová Aneta VI. třída Stroka Roman VII. třída Šibrava Lukáš Šibrava Karel Štěrba Martin Hobţová Michaela Rolníková Blaţena Krátký Miroslav VIII. třída Vrbovská Laura Holubová Jana IX. třída Göttlicher Martin Kudláčková Martina Urbanová Monika Svoboda Jakub Vejběra Miloš Kmoníček Martin KLUBKO Dne 20. června 2010 se uskuteční v naší klubovně v Muzeu J. Schrotha opět KURZ TIFFANY TECHNIKY. Tato technika se nám moc zalíbila, a proto jsme se rozhodli pozvat naši kamarádku Martu ještě jednou. Cena kurzu ,- Kč.Pokud by měl někdo zájem, můţe se hlásit v knihovně u pí. Šimíkové, Tel nebo em

3 MUZEUM J. SCHROTHA Dne v 17 hodin se uskuteční Vernisáž výstavy CHLADNÉ ZBRANĚ PO STARU I NOVU. Vernisáţ zahájí autor celé výstavy pan Ing. Ivo Kašpar. Výstava, která bude jistě velmi netradiční a zajímavá bude k vidění v muzeu od do MŠ V ZŠ LIPOVÁ-LÁZNĚ MÁJOVÝ REJ...neboli Svátek matek, : Pohádka, písničky, tanec, básničky...výroba PET FLAŠ BALLu...soutěţ pro maminky, TOMBOLA pro děti i dospělé, vše provoněno kávou a úţasnou náladou!...a navíc VIP host, paní inspektorka Pytlíčková. SK LIPOVÁ-LÁZNĚ ROZPIS ZÁPASŮ VŠECH MUŽSTEV SK LIPOVÁ-LÁZNĚ jaro 2010 Kategorie den datum čas mužstva odjezd PŘÍPR. čtvrtek ,30 Česká Ves Lipová-lázně 16,00 ŢÁCI sobota ,00 Bělá p.prad. Lip.-lázně 12,15 MUŢI sobota ,30 Lipová-lázně Vidnava B PŘÍPR. pondělí ,30 Lipová-lázně Bernartice PŘÍPR. Čtvrtek ,30 Lipová-lázně Mikulovice B ŢÁCI sobota ,00 Lipová-lázně Písečná

4 MUŢI sobota ,30 Česká Ves B Lip.-lázně 15,15 PŘÍPR. pondělí ,30 Vidnava Lipová-lázně 15,15 MUŢI sobota ,30 Lipová-lázně Mikulovice B ČČK MS LIPOVÁ-LÁZNĚ Aktivní klub seniorů - Pozvánka na přátelské posezení u kávy či čaje pro seniory V rámci klubu jsou nabízeny zajímavé osvětové přednášky a akce. Nabízíme zpestření vašeho ţivota. Máte příleţitost, jak si zachovat co nejdéle svěţí paměť. Zapojte se v kontaktu s vašimi vrstevníky do zajímavých cvičení, ručních prací i procházek. Poznáte nová místa, nové lidi i nové podněty. Zvyšujte si sebevědomí, posilujte svou soběstačnost a uchovejte si co nejdéle duševní svěţest. KLUB JE OTEVŘENÝ VŠEM ZÁJEMCŮM!! Kde: DPS Lipová-lázně Kdy: od 15,30 h do 18,00 h. Program: Vycházka do přírody, pozorování přírody, dechová cvičení. Lázně Lipová aktivní stezka, moţnost opékání špekáčků. V případě špatného počasí budeme v klubovně! Povídat si budeme o zdraví a první pomoci! (vybavení domácí lékárničky, uţívání léků) Těšíme se na vás! ČČK MS Lipová-lázně KAM ZA KULTUROU A SPORTEM A co vás čeká letos na DEN DĚTÍ? Abychom se opět nepřekrývaly se spoustou dětských dnů v jednom termínu,uskuteční se ten náš 5. ČERVNA V SOBOTU OD 13 HODIN opět v prostoru PENZIONU POD TOČEM. Čeká vás POHÁDKOVÉ DOVÁDĚNÍ se spoustou pohádkových postaviček. Při tomto odpoledni nám bude pomáhat ASPV (tělovýchovná jednota), HZS Lipová-lázně a SK Lipová-lázně. Těšíme se hlavně na pěkné počasí a dobrou náladu Alice Zapletalová PÁLENÍ ČARODĚJNIC Pálení čarodějnic se letos odehrálo na PENZIONU POD TOČEM. Mnozí ani nevěděli,ţe TOČ poskytuje tak bezvadné zázemí pro velké akce.myslím,ţe obsluha zvládla uspokojit tak početný dav lidí úplně na jedničku...a agentura Charlie team sice s malým zpoţděním dokázala opět,ţe na to má... Čarodějnice Alzimíra

5 ZAJÍMAVOSTI Oslavy 1. máje v Lipové Uţ po páté se sešli lipovští občané a samozřejmě také hosté, rekreanti, turisté, chataři a chalupáři i náhodní procházející, aby s trochou nadsázky oslavili první den měsíce května, který byl vţdy symbolem megalomanských průvodů a zavedené ideologie, nicméně chceme-li, či nikoliv, zanechal v mysli lidí jakousi trvalou vzpomínku. Nemíním popisovat zde průběh těchto oslav, ostatně jejich program se dá jistě předpokládat, spíše bych si dovolil malé zamyšlení také nad touto tradicí. Účast byla vskutku impozantní, po prudkém ranním dešti se docela vyčasilo a organizátorům akce se jistě ulevilo, bylo by jistě škoda, kdyby jejich nemalé úsilí přišlo vinou počasí nazmar. Lidé se scházeli, nálada stoupala s nesměle přibývajícími slunečními paprsky, prostranství se dokonale zaplnilo, reprodukovaná hudba dala vzpomenout na dávno hrané pochody a revoluční písně, které zejména mnozí pamětníci povědomě pobrukovali, ač recese, byla zde cítit chvílemi atmosféra těch minulých prvomájových oslav. A najednou mi přišlo, ţe toto setkání známých i neznámých, spoluobčanů i hostů ve svém podtextu je přece jen oslava svátku práce v té nejpřirozenější podobě. Jedním z faktorů, který povyšuje člověka nad ostatní tvory této krásné planety, je právě ona schopnost pracovat a je tedy zcela na místě, kdyţ se práci vzdává hold, člověk vytvořil za tisíciletí svých pracovních schopností nesčetné a úţasné výtvory a vynálezy, mnohé z minulosti fascinují i dnes, jiné dnešní, budou udivovat i naše potomky v budoucnu.

6 V Lipové, tak jako v dalších obcích, si lidé připomněli svátek práce po svém, naprosto svobodně, ovšem o to upřímněji, s větší pohodou a nezbytným veselím. Symbolický průvod, z něhoţ nikdo potajmu neutíkal, byl přirozeným završením této příjemné oslavy. Otevření lázeňské sezóny u penzionu Kovárna, tentýţ den odpoledne, pokračovalo v duchu zábavného prvomájového programu, opět za velké účasti návštěvníků všech věkových kategorií. Velmi příjemná atmosféra panovala v Lipové po celý den měsíce května. Přejeme si, aby takových dnů bylo co nejvíce. Organizátorům akcí patří jistě srdečné poděkování, zejména pak dětem a učitelkám MŠ Lipoválázně za předvedené vystoupení. A všem ostatním květen je také měsíc lásky, mějme ji navzájem v srdci co nejvíce. Pepa Vrzal Horní Lipová 234 Cyklistický závod Kritérium ve Vrbně pod Pradědem Tento závod se jel z Karlovic, odkud se pak jelo do Vrbna pod Pradědem, kde se odehrávala hlavní část závodu na osmi okruzích a pak zpět do Karlovic. Zúčastnilo se jej 100 závodníků, Roman Lasovský se umístil na 19. místě, i přestoţe jel 3 km na prázdném kole. Tento závod poznamenal hodně těţkých pádů, protoţe to byl první závod sezóny.

7 Cyklistický závod Evropa Masters ve Znojmě Tento závod se konal ve Znojmě, kde se také startovalo. Poté se pokračovalo po vinařských stezkách do Rakouska a přes Vranov zpět do Znojma. Celá trasa byla dlouhá 120 km. Zúčastnilo se jej na 200 cyklistů, pro náročnost trasy a časté pády jich dojelo jen 130 a mezi nimi byl i náš lipovský občan Roman Lasovský, který se umístil na krásném 44. místě. Cyklistický závod Český pohár Masters v Sezemicích u Pardubic se na start v Sezemicích u Pardubic postavilo 160 cyklistů. Byl to závod na 130 km s průměrem km/hodinu. Jelo se za celkem pěkného počasí a závodníky přišlo podpořit hodně příznivců sportu. Roman Lasovský se umístil na 15. místě a určitě za zmínku stojí, ţe před cílem dojelo 40 závodníků, zde také došlo k hromadnému pádu asi 10 cyklistů. Tímto zpravodajem by chtěl poděkovat svým sponzorům a lidem kteří ho při těchto závodech podporují. My rovněţ gratulujeme a přejeme hodně úspěchů na Mistrovství světa v Johannu v Rakousku, kam se chystá. LIPOVSKÁ VAŘEČKA Meruňkové řezy 1 hrnek mléka, oleje, cukru, 2 hrnky polohrubé mouky, 1 prdopeč, 3 lţíce kakaa-vše se smíchá, nalije na vymazaný a vysypaný plech a upeče na 180 C asi 45min, slabý plát z vrchu seřízneme(nebo lepší - 3/4 syrového těsta na plech a upéct a 1/4 těsta upéct vedle, třeba jen ve skleněné misce, protoţe se stejně bude rozdrobovat na vrch). Krém: 2 tvarohy, 2 zakysané smetany, cukr dle chuti - vše se vyšlehá s 1 ztuţovačem šlehačky, vmíchají se 4 na kostičky nakrájené meruňky a natře na upečený korpus, uhladí a posype rozdrobeným zbylým těstem a přimáčkne a nechá uleţet v lednici 3 h...nejlépe však do druhého dne,krém se krásně zpevní. Zapečená hermelínová sluníčka Zapékací misku silně vymaţeme máslem, rozloţíme rozkrájené Hermelíny (řeznou plochou nahoru). Posypeme mletou paprikou, mletým pepřem, na kaţdé kolečko dáme trochu strouhaného sýra Eidam. V sýru vyhloubíme důlek, vyklepneme do něj vejce, osolíme, pokropíme mlékem. Zapékáme při C, aţ vejce ztuhnou. Ozdobíme petrţelkou a rajčaty.

8 INZERCE Prodám byt 2+1 s lodžií do osob. vlastnictví na Lipovské ul. v Jeseníku, zvýšené přízemí, komora, plast. okna+žaluzie, připojení k internetu, kabel. TV, telefon, slunný s krásným výhledem, nízké provoz. náklady, volný. Cena: ,- Kč Tel.: PENZION POD TOČEM OPĚT V PROVOZU Nabízí ubytování, pořádání podnikových večírků, šipky, fotbálek. Možnost stravování denní menu, polévky, čerstvá pizza V pátek a sobotu dle počasí grilování a volejbal. Otevírací doba: Po hod Út- Čt hod Pá-So hod Ne hod Kontakt: Krajčiová Marie Akce: květen červen = ubytování + polopenze 250,- Kč/osobu Kontakt: Obecní knihovna Lipová-lázně Zdenka Šimíková tel ,

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE...

KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Čtvrtletník Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvkové organizace, ročník I., číslo 2., červen 2008 KDO VÝŠ, KDO DÁL, KDO LÉPE... Úvodní titulek zavání sice poněkud sportovní

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete?

Čtyři roky jste stála v čele městského obvodu. Co vidíte, když se ohlédnete? www.radvanice.ostrava.cz e mail: posta@radvanice.ostrava.cz internetová televize: rab.tvova.cz Statutární město Ostrava Informační měsíčník občanů městského obvodu Radvanice a Bartovice RaB NOVINY zdarma

Více

Budova C. Budova B. DPS Nivy. DPS Hlavní. Zpravodaj SENIORu Otrokovice, p.o. Vydání číslo 1 /říjen 2010. Otrokovice ~1~

Budova C. Budova B. DPS Nivy. DPS Hlavní. Zpravodaj SENIORu Otrokovice, p.o. Vydání číslo 1 /říjen 2010. Otrokovice ~1~ Zpravodaj SENIORu Otrokovice, p.o. Vydání číslo 1 /říjen 2010 Budova C Budova B Otrokovice příspěvková organizace Budova A DPS Nivy DPS Hlavní ~1~ Slovo ředitelky Vážení obyvatelé, milí čtenáři, dostává

Více

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU 1/2006 SLOVO NEJEN PRO STAROSTU Začátek roku 2006 Opožděně, ale přece. S ohledem na termín vydání letošního prvního čísla Podhoranu přicházím s pozdním, ale o to upřímnějším přáním pevného zdraví, spokojenosti

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK I 21. KVĚTNA 2010 kadeřnictví kosmetika masáže modelace nehtů www.amazing-studio.cz V čele zoo ve Dvoře Králové stojí žena ředitelka Dana Holečková. Láska

Více

1. květen - Státní svátek

1. květen - Státní svátek Číslo 19 Květen 2012 DOBRKOV,, LHOTKA, ZALUŽÍ, SLAVČE, MOHUŘICE I, KEBLANY,, LNIŠTĚ I Obecní zpravodaj 1. květen - Státní svátek Letošní 1. máj nebo také svátek práce připadl na úterý, čehož se dalo využít

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola?

Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Změny v projektu přístavby školy Rozhovor s vedoucím Technických služeb města Řevnice Jak proběhly oslavy výročí Sokola? Listopad 201 4 Zpravodaj města Řevnic / 25. ročník Zdarma V zastupitelstvu bude

Více

PRVNÍ ÚSTECKÉ VEPŘOVÉ HODY

PRVNÍ ÚSTECKÉ VEPŘOVÉ HODY ÚSTECKÝ ZPRAVODAJ Březen (obecní čtvrtletník líbilo registrace: a nestíhali MK jsme ČR dolévat E 19788) do várnice s kohoutkem 1/2015 1/20143/2013 1/2012 3/2011 Svátky Velikonoc prožijte vesele, ať jaro

Více

Vážení spoluobčané, Směsný odpad

Vážení spoluobčané, Směsný odpad Vážení spoluobčané, odpadovému hospodářství v naší obci jsem věnovala pozornost už v několika zpravodajích. Jelikož od července letošního roku nám odpady odváží nová svozová firma, a to společnost OZO

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě.

MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č. Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. MĚSÍČNÍ K MĚSTA KOUŘIM BŘEZEN 2010 CENA 14,- K č Dej každému dni šanci, aby se stal tím nejkrásnějším ve Tvém životě. Č.3 Ulice v proměnách času Kolínská ulice dříve a nyní. Prosíme občany města, kteří

Více

Chlapů bylo dost. Máj už stojí

Chlapů bylo dost. Máj už stojí Úterý / 7. května 2013 / Cena 15 Kč / Předplatné 14 Kč / Ročník III. / číslo 19 Chlapů bylo dost. Máj už stojí KYJOV Více než hodinu trvalo přibližně šedesátce mužů než postavili více než třicetimetrovou

Více

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách

Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Příloha č. 1 Aktivity ZŠ a prezentace škola na webových stránkách Start do školy 4. září 2013 http://www.zsstramberk.cz/start-do-skoly/ V pondělí 2. září 2013 se uskutečnilo slavnostní uvítání prvňáčků.

Více

č.38 Datum vydání: 9.1O.2OO9 Vážení spoluobčané,

č.38 Datum vydání: 9.1O.2OO9 Vážení spoluobčané, č.38 Datum vydání: 9.1O.2OO9 Vážení spoluobčané, příjemné, teplé byť již kratší dny nás utvrzují v tom, že zde máme podzim. Těšíme se z každého teplého dne a hřejivých paprsků podzimního slunce. Přání

Více

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel.

Valtický zpravodaj. l. máj. 3. května 2014. seva-flo ra s.r.o. Nám. Svobody 12, Valtice, 519 352 615. Vinné sklepya.s. Valtice, tel. Valtický zpravodaj 3. května 2014 l. máj Mladí lidé dnes chápou 1. máj spíše jako svátek zamilovaných a právě letos mají velké starosti, kde se budou líbat, protože všechny třešně v našem okrese již odkvetly,

Více

Zemřel Petr Müller. www.realitymacocha.cz. Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. Rájec-Jestřebí. Blansko. 20. ročník, číslo 9/2014

Zemřel Petr Müller. www.realitymacocha.cz. Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. Rájec-Jestřebí. Blansko. 20. ročník, číslo 9/2014 www.monitor-bk.cz 20. ročník, číslo 9/2014 Chelčického 56 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Dobrá rada nad zlato - str. 2 Nový rybářský revír - str. 5 Zemřel

Více

Skončil další školní rok

Skončil další školní rok Skončil další školní rok Základní škola v Luhačovicích chce co nejlépe připravit své žáky na přechod do středních škol a učilišť. U nás je tento aspekt o to výraznější, že každý rok vychází v průměru 130

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz

CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz ČÍSLO 9 3. KVĚTEN 2013 CENA 6 Kč ČTRNÁCTIDENÍK PRO VARNSDORFSKÉ OBČANY www.varnsdorf.cz S německými starosty o kriminalitě a (ne)rušení vlaků Přeshraniční kriminalita spojená se sociální situací na Šluknovsku

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více