KONTEJNEROVÁ MINIMLÉKÁRNA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONTEJNEROVÁ MINIMLÉKÁRNA"

Transkript

1

2 KONTEJNEROVÁ MINIMLÉKÁRNA Kontejnerová minimlékárna je ucelený technologický soubor, který umožňuje základní výrobu standardních mléčných výrobků - v malém množství, ale s možností velkého sortimentu a rychlé změny výroby. Je určena pro malé prvovýrobce mléka, kterým umožňuje svou produkci dále zpracovat na místní mléčné speciality, které lze výhodně uplatnit na trhu. Koncepčně je MiniMlékárna AGM 100 rozdělena do dvou sekcí. Základní sekcí je technologická část, obsahující veškeré zařízení potřebné pro zpracování mléka na určený výrobek. Celá technologická část je vestavěna do kontejneru 30, takže je možno ji snadno transportovat po odpojení ze sítí (elektrická energie, vodovodní přípojka, kanalizace ). Pomocnou sekcí je sanitární část, vestavěná do kontejneru 10, která bude dodávána k základní sekci pouze na přání zákazníka. A to vzhledem k tomu, že potenciální zákazník si může tuto část vybudovat v již existujícím objektu. Vzhledem k omezenému prostoru bude možno v MiniMlékárně AGM 100 produkovat pouze omezené množství druhů mléčných výrobků. Tyto druhy budou stanoveny podle potřeb odběratele tak, aby zařízení MiniMlékárny AGM 100 plně vyhovovalo jak hygienickým předpisům, tak kapacitním možnostem strojů a zařízení, a s ohledem na prostorové možnosti kontejneru 30. Předpokládáme, že v MiniMlékárně budou vyráběny tyto základní druhy mlékárenských výrobků: PASTEROVANÉ MLÉKO JOGURTY TVAROH MĚKKÝ SÝR a POLOTVRDÝ SÝR

3 POPIS JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ MINIMLÉKÁRNY KONTEJNER MINIMLÉKÁRNY: Plochy kontejneru, které přijdou do styku s výrobním programem jsou zhotoveny z potravinářských PUR panelů. Všechny podlahové plochy a stěny jsou propojeny rádiem min. 50 mm, aby bylo možno provádět řádný úklid pracovního prostoru. Oboje vstupní dveře budou opatřeny sítí proti vnikání hmyzu. Před vstupními dveřmi do technologického prostoru bude desinfekční rohož. Podlaha kontejneru je vyspádovaná do kanalizace. V kontejneru je vestavěná skříň pro primární obaly. Tato skříň je přístupná z venkovního prostředí. V kontejneru je vestavěná skříň pro sekundární obaly. Tato skříň je přístupná z venkovního prostředí. PASTERIZÁTOR Pasterizace mléka, výroba sýřeniny - od 50 do 1000 lt mléka Standardní vybavení objem 100 lt, Pasterizátoy se používají pro pasterizaci mléka a jeho tepelnou přeměnu na mlékárenské produkty. Jejich speciální návrh umožňuje tepelnou úpravu mléka při teplotním rozsahu mezi 3 st. až 100 st. C. Může být upraven podle požadavku uživatele.

4 Je vyroben ve shodě se standardy a nejnovějším vývojem v mlékárenském průmyslu a má následující výhody: Použitý materiál vyhovuje veškerým standardům v potravinářského průmyslu. Tepelná energie pro ohřev a ochlazení se přenáší přímo přes obal a spodek kotle. Objem vody ohřevu/chlazení je velmi malý a představuje pouze 3-6% užitečného objemu kotle Spotřeba energie je také snížena pomocí čerpadla vody, které umožňuje lepší a rychlejší výměnu tepelné energie mezi vodou a mlékem. Tepelné ošetření mléka je plně automatické a všechny parametry procesu mohou být nastaveny a uloženy pomocí multifunkčního ovladače. Snadné a rychlé přidání sýrařské harfy a dalšího příslušenství pro produkci sýra.

5 CHLADÍCÍ SKŘÍŇ A ZRACÍ BOX Chladící skříň slouží k uchování hotových výrobků. Jedná se o samostatný tepelně izolovaný prostor min. 0,7 m3 se zabudovaným chladícím zařízením a pracovní teplotou v rozsahu -2 až +8 st. C. Zrací box slouží ke zrání výroby. Jedná se o samostatný tepelně izolovaný prostor min. 1 m3 se zabudovaným chladícím zařízením a pracovní teplotou v rozsahu 0 až +10 st. C. SÝRAŘSKÝ STŮL Klasický nerezový sýrařský stůl s odkapem do vyjímatelné nádoby, rozměr 1220 x 800 mm. POLICE Nerezové police na odkládání výrobních pomůcek, rozměry 2000 x 200 mm ODKLÁDACÍ STŮL Nerezový stůl na odkládání vyráběných produktů, rozměr 1220 x 800 mm. MANIPULAČNÍ STŮL Nerezový pojízdný stůl se čtyřmi policemi, rozměr 800 x 600 mm

6 CHLADNIČKA Slouží k uskladnění mikrobiálních kultur pro sýry a jogurty. ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY Ohřev teplé vody, elektricky ohřívaný bojler na 125 lt. Ventilace pracovního prostoru AXIÁLNÍ VENTILÁTOR KUCHYŇSKÝ DŘEZ Nerezový mycí dřez, mytí technologických pomůcek SANITÁRNÍ KOMORA Stavebně oddělený prostor na úklidové a mycí pomůcky

7 MOŽNOST PŘIDÁNÍ DALŠÍCH TECHNOLOGIÍ: ODSTŘEDIVKA MLÉKA V závislosti na tučnosti mléka a nastavení regulátoru na smětanu lze získat smetanu o tučnosti mezi %. Nádoba na plnotučné mléko je z nerezu a fixovací háky spojují tuto nádobu a motor ve stabilní jednotku. Nalévací nádoba, plovák i výpusť pro mléko a smetanu jsou z oceli a jsou zpracovány jako jeden kus. Robustní nožky zabezpečují přístroj proti nežádoucím vibracím a plně elektronické řízení zaručuje pomalý start, který umožňuje šetrný provoz s tichým chodem. MÁSELNICE Slouží pro výrobu másle ze smetany nebo i z mléka. Veškeré části, které přichází do styku se smetanou, jsou nerezové, a proto vhodné pro potravinářské účely. Dobu zpracování lze zkrátit nebo prodloužit vícestupňovým vypínačem, který řídí počet otáček míchadla.odnímatelná místa na smetanu tohoto přístroje se smí naplnit maximálně na 40% PLNIČKA JOGURTOVÉHO MLÉKA Přesné dávkování jogurtového mléka do připravených kelímků. Veškeré části stroje, které jsou ve styku s jogurtovým mlékem, jsou vyrobeny z nerezové oceli včetně pneumatického pístu, který ovládá dávkování tekutiny do nádoby. Plnička může býd dodána od varianty

8 s velkým podílem manuální práce obsluhy, až po plně automtickou karuselovou plničku a baličku (zavařování víček) s automatickým doplňováním jogurtového mléka. Plně automatické provedení však vyžaduje vyšší nároky na pracovní prostor, proto je pro minimlékárnu vhodnější použití manuální plničky, kdy je obsluha podá kelímek k naplnění a dá impuls ke spuštění dávkovacího pneumatického pístu. Spotřeba pracovního vzduchu je dána typem stroje v závislosti na jeho výkonu, proto je pro zajištění provozu nutný kompresor. ZAVAŘOVÁNÍ VÍČEK Opět je možné volit mezi variantou s podílem manuální práce obsluhy až po variantu plně automatickou. V doporučeném provedení obsluha vezme naplněný kelímek a vloží jej do otvoru v zavařovacím stroji a položí na kelímek víčko, otočí plochou stolku pro vkládání kelímků do kryté části zařízení a ovladačem spustí ovládání pístu s tavnou hlavou, která po dotyku s plochou víčka provede jeho natavení k okraji kelímku. V této době obsluha vyjme z druhé části otočného stolu zatavený kelímek, uloží jej a proces se opakuje. Pro provoz je nutný opět kompresor.

9

10 TECHNICKÉ INFORMACE 1. Technologie minimlékárny je vestavěna do kontejneru 30º a 10º. 2. Technologie koncepčně počítá s připojením na rozvod el.energie s minimálním příkonem 400 V a 32A. Maximální spotřeba elektrické energie 12 kwh bude pouze po dobu pasterizace mléka. V případě použití minimlékárny v lokalitě, kde není zaveden elektrický proud, je možno přiobjednat elektrický generátor. 3. Technologie koncepčně počítá s přípojením na veřejnou vodovodní a kanalizační síť. Předpokládáná maximální spotřeba technologické vody je 2m3 na jeden výrobní cyklus. Předpokládaná maximální spotřeba pitné vody je 0,2 m3 na jeden výrobní cyklus 4. Vodovodní baterie technologická část pákové, vodovodní baterie hygienický a úklidový sektor pákové. 5. Technologický proces je kratší než 240 minut a proto prostor umístění technologie nevyžaduje přirozené osvětlení. Stačí umělé. 6. Vytápění minimlékárny je zabezpečeno dvěma topnými tělesy s příkonem 2000 W. Po dobu pasterizace budou topná tělesa vyřazena z provozu. 7. Sledované kritické body: Kontrola teploty pasterizace cejchovaným teploměrem 2x během pasterizačního procesu. Průběh pasterizace je automaticky zaznamenán a dokumentován. Kontrola teploty zrání produktů v chladícím boxu zrání výroby.

11 NÁKLADY Minimální základní vybavení na výrobu sýrů pasterizační kotel elektrický na 100 C 1 ks ,00 Kč třídílná sýrařská harfa s planetovou převodovkou 1ks ,00 Kč frekvenční měnič otáček 1 ks ,00 Kč zapisovač teploty 1 ks ,00 Kč kompletace 5 000,00 Kč tvořítka odhad 11,3/10,3 40 ks ,00 Kč pracovní stůl na tvořítka 1280x830 mm 1 ks ,00 Kč pracovní stůl na sýry 1800x800x800 mm 1ks ,00 Kč 430x950x200-8 nerezové regály polic 10ks ,00 Kč nerezové regály pojízdné 1500x600x400 1ks ,00 Kč nerezová vana s kolečky a výpustí 200l 1ks ,00 Kč nerezový lis na sýry dle provedení a potřeb ( ) ,00 Kč chladící box (potravinářstký provoz) pro 2 místnosti, termoboxodhad doprava montážní práce stěny, stropy, dveře chladírenské plastové chladící jednotka, instalace odborná technologická výpomoc (zaškolení a uvedení do provozu) CELKEM dle rozsahu a zadání 1 kpl ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

12 EKONOMIKA KOMPLETNĚ POŘÍZENÉ MINIMLÉKÁRNY V HODNOTĚ CCA ,00 Kč denní zpracování období dojení celkové množství zpracovaného mléka celková roční produkce polotvrdých sýrů prodejní hodnota vyrobených polotvrdých sýrů 100 lt mléka duben - říjen tj. 210 dní lt 2100 kg Kč (1 kg á 300 Kč) roční přímé náklady spotřeba elekrické energie (cca 50 kwh/ den) spotřeba vody mléko (náklady na produkci mléka - 1 lt á 7,00 Kč) Kč Kč Kč 1/2 pracovní síly - 7 měsíců Kč další režijní náklady ( siřidlo, kultury, prac oděvy, čistící prostř.) celkem přímé náklady Kč Kč Rozdíl mezi tržbou a přímými náklady (primární získ) Kč Cena minimlékárny splacení investice ze zisku = ,00 / ,00 = 4, Kč 4,4 roku V nákladech není počítáno s úroky z případného úvěru a s výdaji na prodej produkce!!!

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem)

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40. (s vodou chlazeným podstavcem) NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV LT20 BENEKOV LT25 BENEKOV LT30 BENEKOV LT35 BENEKOV LT40 (s vodou chlazeným podstavcem) 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé

Více

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split

Logatherm WPLS 7,5/10/11/12 Comfort/Light. Projekční podklady Vydání 04/2013. Tepelné čerpadlo vzduch-voda v provedení Split Projekční podklady Vydání 04/2013 Fügen Sie auf der Vorgabeseite das zur Produktgruppe passende Bild ein. Sie finden die Bilder auf der Referenzseite 14: Buderus Product groups. Anordnung im Rahmen: -

Více

DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY

DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY DAIKIN ALTHERMA FLEX VYSOKOTEPLOTNÍ TEPELNÉ ČERPADLO VZDUCH VODA PRO BYTOVÉ DOMY Řešení vytápění, chlazení a ohřevu teplé vody v bytových domech Nejvyšší komfort Nejnižší provozní náklady na trhu Vhodné

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie mléka TECHNOLOGIE MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D. Prof. MVDr.

Více

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky

KATALOG 03/2013. Klimatizační jednotky KATALOG 03/2013 Klimatizační jednotky Nový rozměr spolupráce Obsah Základní vlastnosti...2 Konstrukce a parametry...4 Výkony, normy...6 Variabilita a optimalizace rozměrů...7 Materiálové provedení...8

Více

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15,

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PRO KRBOVÁ KAMNA S TEPLOVODNÍM VÝMĚNÍKEM TALA 10, 11, 14, 15, Krbová kamna TALA 10, 11, 14 a 15 jsou ideální kombinací krbových kamen a teplovodního výměníkem. Krbová kamna svou nízkou

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE KATALOG PRO ZÁKAZNÍKY olární systémy Tepelná čerpadla Řízené větrání s rekuperací tepla Kotle na biomasu Ekologické stavby, vysoké ceny energií, státní podpora a v neposlední

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda)

Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWL (provedení vzduch/voda) Nabídka č. 2202036 Investor: Jan Klauz RD Benešovsko Email: Jan.Klauz@sgs.com Tel.: 72472305 Vyhotovil: Daniel Vlasák Vaillant

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 %

Zdroje zemního plynu. Struktura primárních energetických zdrojů. Teplo a elektřina; 8,12 % Celková spotřeba: 1 823 PJ. Plynná paliva; 17,44 % Mechanik plynových zařízení / Sudijní texty k přednáškám z praxe / Zdroje zemního plynu, Libor Čagala Zdroje zemního plynu Struktura primárních energetických zdrojů 1996 Celková spotřeba: 1 823 PJ Teplo

Více

EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com

EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com EURO PROMO I / 2012 XXXXX Subline EURO PROMO 01/2012 NOVINKY! NOVINKY! www.rothenberger.com Novinky Inspekční kamerová technika ROCAM 3 Multimedia Inspekční kamera pro trubky ø 50 až 150 mm, event. ø 150

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 20 a 28 TCX; TLX; TLXZ Obsah: 1. Použití 2. Všeobecný popis 3. Technické údaje 4. Výrobní kontrola 5. Základní pokyny pro montáž Umístění a zavěšení kotle Připojení

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA

410/2005 Sb. VYHLÁŠKA 410/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 4. října 2005 o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Změna: 343/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

KOTEL NA BIOMASU ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS

KOTEL NA BIOMASU ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS KOTEL NA BIOMASU ATTACK PELLET 30 AUTOMATIC PLUS W W W. A T T A C K. C Z O SPOLEČNOSTI ATTACK O SPOLEČNOSTI ATTACK, s.r.o. y Nejvýznamnější slovenský výrobce tepelné techniky y Spokojení zákazníci ve více

Více

KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014

KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014 KATALOG PROFI TOPENÍ A INSTALACÍ 2014 PROFESIONÁLNÍ PRODUKTY OD GC SKUPINY PRO ODBORNÉ MONTÁŽNÍ FIRMY Obsah 1. TOPENÍ 1.1 Plynové kondenzační kotle Brötje... 04 1.2 Regulační technika... 20 1.3 Systémy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov

O Z N Á M E N Í. Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov Prof. Ing. Vladimír Lapčík, CSc. O Z N Á M E N Í Technologie energetického využití odpadu Hodonín - Pánov (Oznámení ve smyslu přílohy č. 3 k zák. č. 100/2001 Sb., ve znění pozděj. předpisů) Prof. Ing.

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD

VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD VÝVOJ MOTOROVÉHO VOZU PRO FINSKÉ DRÁHY MOŽNÁ APLIKACE PRO PROVOZ NA TRATÍCH ČD Radomír BŘEČKA Ing. Radomír BŘEČKA, ČKD VAGONKA, a. s. Příspěvek se zaměřuje na současný vývoj čtyřnápravového motorového

Více

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu

www.kraenzle.com Partner specializovaného prodejce! Made in Germany Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje na studenou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje s benzínovým motorem Vysokotlaké čisticí přístroje na horkou vodu Vysokotlaké čisticí přístroje stacionární Průmyslové vysavače

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů PRO 14 KX, X, XZ Obsah: 1. Použití... 3 2. Všeobecný popis... 3 3. Technické údaje... 4 4. Výrobní kontrola... 4 5. Základní pokyny pro montáž... 4 Umístění kotle... 5 Zavěšení

Více

1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem

1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem Příručka Průvodce rekuperací PAUL 1. Příprava řešení konstrukce domu pro využití řízeného větrání se zpětným ziskem tepla = rekuperace Jen málo projekčních kanceláří počítá již při navrhování nízkoenergetických

Více

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30

ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30 ODSAVAČE PRŮMYSLOVÉ POC 14/20/30 PC 12 7664 část 1 MODULOVÉ PROVEDENÍ Účinnost od 1 / 2011 Počet stran: 26-1 - ODSAVAČE POC VELIKOST 14/20/30 MODULOVÉ PROVEDENÍ OBSAH: str. 1 POPIS, FUNKCE, ROZMĚRY. str.

Více

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla

Přehled produktů Alfa Laval pro přenos tepla Alfa Laval ve zkratce Alfa Laval je významným světovým dodavatelem zařízení jako jsou zejména výměníky tepla, výměníkové stanice, vzduchové chladiče, odstředivky, dekantační odstředivky, membránová fi

Více