Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krmivo Optimální management silážování. Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva. Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit"

Transkript

1 1. srpna 2006, číslo 2/2006 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Krmivo Optimální management silážování Dojnice Přesně spočítat cenu základního krmiva Prasata Na vlně úspěchu: Bonvital přináší profit Drůbež Lepší napájení přináší úspěch

2 Slovo šéfredaktora Obsah ČR Mezinárodní veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA, ANIMAL VETEX... 3 Zkvalitnění služeb našim zákazníkům...15 Výstavba nové stáje v ZD Nová Včelnice za podpory firmy Schaumann...16 Krmivo Management silážování Neponechat nic náhodě... 4 Tipy pro silážování... 5 Kvalitaje v siláži... 6 Od profesionálů pro profesionály... 7 Více energie s optimálními silážemi...20 Skot Lizy Schaumann to mají v sobě Jednoduchý, vysoce hodnotný, spolehlivý!... 7 S vyšší perzistencí k vyšší mléčnosti... 8 Kalbi Milch (syrovátka) silná mléčná krmná náhražka... 9 Tipy pro odchov telat... 9 Spolehlivý odchov a zdraví telat Kvalitní mlezivo je nezbytnou podmínkou úspěchu...10 Žádné kompromisy žádný deficit Plnotučné mléko v odchovu telat...12 Prasata Účinná prevence ztrát kolem porodu Díky SchaumaLac jsou prasnice v období porodu vitálnější...13 Úspěšná metoda: Profesionálové hodnotí Bonvital...14 Drůbež Lepší napájecí voda přináší zisk...19 Speciální kyseliny pro hygienu krmiva Ochranný štít proti zárodkům a infekcím...19 Koně Pro špičkovou formu koní...18 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, chtěl bych Vás přivítat u druhého čísla našeho časopisu v roce V tomto čísle jsme zvolili jako hlavní téma odchov telat, protože zde se začíná rozhodovat nejen o užitkovosti dospělých krav a býků, ale také o jejich zdravotním stavu. Ať chceme nebo ne, jen zdravé zvíře může dosáhnout nejlepší užitkovosti s minimem vložených investic. Proto bude firma SCHAUMANN vždy respektovat zásadu: Nejdříve zdraví a potom vysoká užitkovost. Velmi zajímavé jsou také články k novinkám v našem sortimentu. Zejména nový probiotický přípravek určený do napájecí vody pro drůbež Ovilac WA je velmi slibným přínosem do budoucnosti. Také SchaumaLac ZP je speciálním doplňkem a je určen pro prasnici v období těsně před a po porodu. Rád bych Vás upozornil na nové důležité téma, se kterým se budeme zcela jistě setkávat i v dalších vydáních, jedná se o výrobu bioplynu. Je to vlastně nově vznikající odvětví zemědělství, které bude moci významně promluvit nejen do organizační, ale i do ekonomické struktury zemědělského podniku. Posledním tématem, které sice není popisováno v žádném odborném článku, ale jen v malém oznámení, je založení Svazu provozovatelů a majitelů mobilních a podnikových mícháren krmných směsí. Domnívám se, že je velmi dobře, že takováto ryze profesní organizace vznikla, protože je potřeba zájmy malých mícháren prezentovat a sjednotit. Vždy platilo, že v jednotě je síla, ale je samozřejmě onu sílu vyslat správným směrem. Vy, kterých se to přímo dotýká, víte, jakým způsobem se s Vámi jedná ze strany některých kontrolních a státních orgánů, které jsou zcela jistě v mnoha případech záměrně ovlivňovány silnou lobby, která tak prosazuje naprosto jednoduchým a často bezohledným způsobem své podnikatelské potřeby. I proto je dobré nebýt ojedinělým hráčem, ale silným týmem na hrací ploše. Hodně úspěchů a kvalitní průběh žní vám přeje Váš šéfredaktor Ing. Dušan Kořínek Tiráž: Úspěch ve stáji Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Vydávání povoleno: , MK ČR E ISSN Vydavatel: SCHAUMANN ČR s.r.o. Adresa redakce: nám. Svobody 35, Volyně, tel , internet: Překlady: Ing. Jaroslava Nováková, Ph.D. Šéfredaktor: ing. Dušan Kořínek Uzávěrka: Úspěch ve stáji 2/2006 Sazba: PTS s.r.o. Vodňany Tisk: Typodesign List České Budějovice Neprodejné 2 Úspěch ve stáji 2/2006

3 Mezinárodní veletrhy Mezinárodní veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA, ANIMAL VETEX Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO pořádaný na brněnském výstavišti ve dnech byl tradičním místem setkání odborníků z celého zemědělského sektoru a uznávanou mezinárodní událostí. Společně s ním se konal také Mezinárodní veletrh veterinární techniky a hospodářských zvířat ANIMAL VETEX a Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA. Přehlídka zemědělské a lesnické techniky v Brně se koná jednou za dva roky a je významnou příležitostí k navázání kontaktů s odborníky a obchodníky nejen ze zemí střední a východní Evropy. Za čtyři dny navštívilo mezinárodní veletrhy Techagro rekordních lidí. Zájem byl velký i ze strany novinářů, v tiskovém středisku se jich akreditovalo 233 (v roce 2004 to bylo 174). Agrární veletrhy tak zaznamenaly největší úspěch ve své historii a staly se jedničkou ve středoevropském regionu. Na výstavní ploše větší než m 2 prezentovalo svoje produkty celkem 640 firem z 19 zemí. doc. Ing. Adolfa Rybky z České zemědělské univerzity udělila cenu produktu Bonsilage Forte, přičemž vybírala z následujících exponátů: Bonsilage Forte: vystavovatel Schaumann ČR, s. r. o. Stájová deska: vystavovatel Replast produkt, spol. s r. o. Toxfin DRY: vystavovatel Kemin Central Europe, s. r. o. NutriMix SELESPURT: Biofaktory Praha spol. s r.o. Cena byla udělena na základě zaslaných písemných podkladů, propagačního materiálu, podkladů z výroby Lactosan, výsledků silážování a odborných článků. Všechny přihlášené soutěžní exponáty byly rovněž prezentovány formou stručného přehledu v těchto periodikách: týdeník Zemědělec speciální příloha pro Techagro a Animal Vetex 2006 internetový server Agroweb exponáty skupin Techagro a Animal Vetex webové stránky a. s. Veletrhy Brno Cena Grand Prix Animal Vetex byla udělena firmě Schaumann po posouzení technické úrovně přihlášeného exponátu na základě příslušné dokumentace ve spolupráci s organizátorem soutěže a na základě seznámení se s exponátem na stánku vystavovatele ještě před zahájením veletrhu. Zákazníci, kteří navštívili stánek firmy Schaumann, měli možnost cenu zhlédnout. Ocenění Grand Prix Animal Vetex pro Bonsilage Forte si firma Schaumann cení, protože je dalším nezávislým potvrzením kvality tohoto produktu, přispívá k dobré image celé firmy Schaumann a zákazníkům, kteří Bonsilage Forte používají, potvrzuje, že si vybrali správně. Ing. Jaroslava Nováková, Ph.D. Udělení cen Grand Prix Soutěže Grand Prix Techagro, Grand Prix Animal Vetex a Grand Prix Silva Regina jsou pořádány ve spolupráci s vydavatelstvím odborných zemědělských časopisů Profi Press, s.r.o., a s vydavatelstvím Lesnická práce, s.r.o. Pro ročník 2006 nám byla v této soutěži nabídnuta účast, a to i se zajímavou mediální prezentací námi přihlášených exponátů. Mediálními partnery soutěže Grand Prix 2006 jsou vydavatelství odborného zemědělského a lesnického tisku konkrétně pro kategorii Grand Prix Animal Vetex, ve které soutěžila i naše Bonsilage Forte, tedy kategorii Veterinářství, krmivářství. Stejně jako před dvěma lety přihlásili vystavovatelé do této prestižní soutěže 64 exponátů. O cenu Grand Prix Techagro usilovalo 47 vystavených výrobků, soutěže Grand Prix Silva Regina se zúčastnilo 13 exponátů a o nejvyšší ocenění v soutěži Grand Prix Animal Vetex usilovaly čtyři produkty. Odborná hodnotitelská komise v soutěži Grand Prix Animal Vetex pod vedením FORTE Skupina 1b, 5a Úspěch ve stáji 2/2006 3

4 Management silážování Silážování Neponechat nic náhodě Chybnému kvašení, druhotnému zahřívání a tvorbě plísní se dá zabránit dobrým managementem silážování. Speciální biologické silážní přípravky zvyšují kvalitu a obsah energie siláží. Prvním krokem je posouzení výchozího materiálu. V podnicích s čistě rostlinnou výrobou a s kvalitním rostlinným porostem to není problém. Každá rostlina má svoje specifické požadavky na silážování. Nejlépe silážovatelným materiálem je kukuřičná siláž. Čím více je sklízená hmota nejednotná, tj. z extenzivních zelených porostů, tím komplikovanější je odhad průběhu silážování. Z tohoto důvodu by měly být zelené plochy udržovány a pravidelně obnovovány. Optimální stupeň zavadnutí a termín sklizně mají vliv na rizika, jako je chybné kvašení nebo druhotné zahřívání. Čím vlhčí je např. travní siláž (pod 30 % sušiny), tím dříve nastává chybné kvašení. U suchých siláží (nad 30 % sušiny) se zase zvyšuje nebezpečí druhotného zahřívání. Stupeň zavadnutí určuje, jaký silážní přípravek by měl být použit. Siláže necháváme zavadat co nejkratší dobu. Každý den zavadání zvyšuje obsah vlákniny o cca 5 g/kg S. To snižuje stravitelnost a tím i mléčnou užitkovost, která může klesnout až o 150 l na dojnici a rok za každý den zavadání navíc. Trendem jsou mokřejší siláže kombinované s žádanou kratší dobou zavadání a jednodušší udusatelností. Silážní přípravky jsou určeny pro speciální podmínky a zajišťují vysoký obsah živin a kvalitu siláže. Také řezanka by měla být co nejkratší a optimálně odpovídat obsahu sušiny čím sušší je sklízená hmota, tím kratší je délka řezanky. Jen tak se dá jáma při plnění lépe udusat, zlepší se stravitelnost a příjem krmiva. Optimální délka řezanky trávy při obsahu sušiny 35 % je 34 mm, u kukuřičných siláží při % S je to 6 8 mm. Kromě dostatečného udusání se nesmí zapomenout ani na pečlivé zakrytí. Kromě toho je třeba dodržet regulérní dobu zrání jámy, a to minimálně 6 8 týdnů. Za definovaných podmínek po použití určitého silážního přípravku může být jáma otevřena již po 2 3 týdnech. V případě kvalitních siláží se dá rychle zjistit, jak se zvyšuje příjem krmiva, čímž je zlepšena užitkovost a kondice dojnic. Dipl. Ing.-agr. Stefan Neumann Odborný poradce Produkce mléka / Hygiena krmiv Lepší krmení a vyšší užitkovost Rozhodující faktory pro výběr správného silážního přípravku Výběr optimálního silážního přípravku vychází z mnoha různých faktorů. Jednotlivé přípravky se posuzují podle druhu a obsahu rostlinného materiálu a cíle použití. Díky zvoleným kmenům biologických bakterií mléčného kvašení zlepšují produkty Bonsilage průběh kvašení a zvyšují hodnotu siláží z trávy, jetele, vojtěšky, zeleného žita aj. PLUS FORTE Skupina 1b, 1c, 4a, 4b, 4c (užitkovost ve výkrmu) Skupina 1c, 2, 4b První a jediný biologický silážní přípravek se... Skupina 1b, 5a Základní produkt biologického silážování. Homofermentativní bakterie mléčného kvašení. Pro vysoký obsah sušiny. Snižuje druhotné zahřívání. Homo- a heterofermentativní bakterie mléčného kvašení. Pro nižší obsah sušiny. Využívá celé spektrum uhlohydrátů a potlačuje klostridie. Homofermentativní bakterie mléčného kvašení. 4 Úspěch ve stáji 2/2006

5 Silážování Tipy pro silážování Stanovení výnosu Měření výšky porostu a spočtení výnosu v sušině s pomocí vzorce: Průměrná výška porostu v cm výška strniště v cm = výnos sušiny porostu v q/ha cca 10 % ztráty = netto sušina Tento zjednodušený výpočet umožní při pečlivém provedení zjistit relativně spolehlivý údaj o výnosu. Odhad stupně zavadnutí Zdroj: Grünlandtag Erpeldingen 2002 Ručně lze rychle a jednoduše stanovit obsah sušiny: 15 % S: Čerstvě posečený porost % S: Při zmačknutí hmoty zůstane ruka vlhká, z krmiva kape (obr. 1 a 2). 30 % S: Ruce jsou po vymačkání hmoty velmi vlhké (obr. 3). 35 % S: Na rukou zůstává pouze vlhký pocit (obr. 4). > 40 % S: Na rukou zůstává vlhký pocit pouze při velmi silném vymačkání. Obr. 1: obsah 20 % S Obr. 2: obsah 25 % S Opatření pro zajištění optimálního udusání: Tenké vrstvy (20 až 30 cm vysoké) se navážejí v závislosti na obsahu vlákniny, sušiny a délce řezanky. Využít železniční kola a rovnoměrné vrstvení na jámě. Dusat 2 2,5 min. na tunu silážované hmoty, pomalu přejíždět (max. 3 km/h) min. tři přejezdy v jedné koleji. Těžší válce bez dvojitých kol, aby byl tlak na plochu maximalizován. Tlak pneumatik > 2 bary Přečnívající části vozidla zabraňují udusání hmoty u stěny. ŠPATNĚ ŠPATNĚ SPRÁVNĚ Perfektní zakrytí Kvůli naklonění traktoru nemůže být okraj u stěny uválcován. Sklon umožňuje uválcování hmoty přímo na stěně jámy. Co nejrychleji po ukončení válcování zajistěte správné zakrytí! 1. Spodní fólie se přisaje přímo na silážovanou hmotu (síla: µ). 2. Hlavní fólie musí být vzduchotěsná (síla: µ). 3. Ochranná síť na jámu od firmy SCHAUMANN chrání fólii před mechanickým poškozením a zároveň ji zatěžuje. 4. Silážní pytle SCHAUMANN slouží k zatížení zakryté jámy. 5. Se silážními pytli SCHAUMANN mohou být vytvořeny vzduchotěsné bariéry v rozestupu 5 m, takže je znemožněn přístup vzduchu na odběrné ploše. Příklady pro dobré zakrytí: Silážní pytle O c h r a n n á s í ť Silážní fólie S p o d n í f ó l i e Fólie na okraje Obr. 3: obsah 30 % S Obr. 4: obsah 35 % S Silážní pytle Průjezdná jáma Na volném prostranství U okrajů stěn by měly být použity speciální fólie určené právě na okraje stěn. Optimální vzorek kvašení a hygiena krmiva Správné udusání Čím více jsou siláže udusány, tím méně vzdušného kyslíku se do hmoty dostane během odběru. Hmotnost dusacích válců určuje rychlost sklízecího řetězce. Zjednodušený vzorec: rychlost navážení v t sušiny/hod. = rychlost dusacího válce 3* *platí pro samosběrací vůz, pro řezačku = 4 Cílové hodnoty: Sušina Měrná hmotnost 20 % 160 kg S/m 3 40 % 240 kg S/m 3 Tab.: Travní siláž Hodnoty ph hodnota Optimální/mezní hodnoty < 4,4 v závislosti na obsahu sušiny K. mléčná (%) > 2,3 / > 5,6 v 100% sušině K. octová (%) 0,9 1,3 / 2,0 3,5 v 100% sušině antimykotický efekt Propandiol (%) > 0,35 / >1 % v 100% sušině Kvasinky Plísně (kbe/g siláže) (kbe/g siláže) > kritická prahová hodnota (max ) V závislosti na druhu plísní NH 3 -N (v % celk. N) < 10 % Úspěch ve stáji 2/2006 5

6 Kvalita je v siláži Silážování Silážování beze ztrát lze provádět dokonce i za nepříznivých povětrnostních podmínek. Pokus z praxe provedený Zemědělskou komorou Weser-Ems v podniku Infeld ukazuje, jak to funguje. Při testu bylo zjištěno, že u vlhké silážované hmoty nebo rostlin s nízkým obsahem vodorozpustných uhlohydrátů je Bonsilage Forte optimálním silážním přípravkem pro zajištění bezproblémového průběhu kvašení a docílení nejvyšší kvality kvašení. Klíčem k úspěchu je vysoký obsah kyseliny mléčné, nadprůměrně rychlý a trvalý pokles ph hodnoty a cílená inhibice škůdců kvašení zvláště se jedná o zamezení tvorby kyseliny máselné. Jen tak mohou mít dojnice k dispozici více energie pro výrobu mléka. Aby bylo zajištěno bezeztrátové silážování krmných trav, musejí organické kyseliny rychle snížit stabilní ph hodnotu. K tomu dochází díky tvorbě kyseliny mléčné bez přístupu vzduchu. Za normálních okolností není chybné kvašení siláží za vzniku kyseliny máselné žádnou vzácností. To je důvod, proč je užitečné nechat cíleně působit zvolené bakterie mléčného kvašení. Tab.: Hodnoty krmiva Kvalita kvašení Výsledky silážních pokus Zemědělské komory Weser-Ems, 2005 Kontrola BONSILAGE FORTE Sušina, v % 26,0 28,3 NL, v % S 16,2 16,6 Vláknina, v % S 23,1 20,7 Písek, v % S 2,4 2,4 Tvorba plynů, ml/200 mg S 55,5 57,8 Cukr, v % S 1,6 5,8 ME skot, MJ/kg S 10,4 10,6 NEL, MJ/kg S 6,2 6,4 Neodb. NL, v % S 13,8 14,1 Kyselina mléčná, v % S 5,78 9,01 Kyselina octová, v % S 1,19 1,10 Kyselina propionová, v % S 0,31 0,18 Kyselina máselná, v % S 6,12 0,04 NH 3 -N, v % z celk. N 14,8 7,9 ph hodnota 4,1 3,9 DLG-body Ohodnocení kvality siláží špatná dobrá Silážovat můžeme téměř všechno V roce 2005 byl proveden pokus v první seči zeleného porostu, kdy byl porovnáván biologický silážní přípravek Bonsilage Forte s neošetřenou kontrolní siláží. Produkt vybavený třemi speciálními kmeny bakterií mléčného kvašení zvítězil na celé čáře. Vzorek kvasných kyselin a kvalita kvašení siláže ošetřené pomocí Bonsilage Forte ukázaly optimální hodnoty (viz tab.). Nežádoucí máselné kvašení bylo plynule potlačeno. Naproti tomu kontrolní siláž obsahovala 6,12 % kyseliny máselné v sušině, což potvrdilo proces nežádoucího chybného kvašení. U siláží ošetřených pomocí Bonsilage For te převažoval pozitivní obsah kyseliny mléčné s 9 % v S. V důsledků rychlého poklesu ph hodnoty na 3,9 a zajištění této hodnoty během poz FORTE dějšího kvašení je dosaženo účinné ochrany zvláště vysoce hodnotných dusíkatých látek. Typické enzymatické odbourávání proteinu až na peptidy, aminy a amoniak se dá cíleným použitím Bonsilage Forte výrazně snížit. Výsledkem je redukce obsahu amoniaku o 50 %. Řízením silážního procesu s Bonsilage Forte je cíleně zlepšena chutnost krmiva a jsou minimalizovány ztráty živin. Kvalita siláží určuje výši příjmu krmiva, množství přijaté energie a živin i ekonomičnost výroby mléka. Dr. Edmund Mathies Vedoucí výzkumu a vývoje BONSILAGE FORTE Rychlá tvorba kyseliny mléčné rychlé snížení ph hodnoty Využití celého spektra uhlohydrátů bakterie mléčného kvašení s celulolitickou schopností 3. Potlačení klostridií Skupina 1b, 5a 6 Úspěch ve stáji 2/2006

7 Silážování Lizy Od profesionálů pro profesionály Silážní přípravky s nejvyšší účinností se úspěšně používají již 5 let. Již pět let Schaumann inovuje program Bonsilage. Vyšší obsahy energie, nižší odbourávání bílkovin, snížené chybné kvašení, minimalizované druhotné zahřívání, nejlepší chutnost a zvýšená stravitelnost to jsou moderní požadavky na vysoce hodnotné siláže. Produkty Bonsilage získaly díky obsahu specializovaných bakterií mléčného kvašení značný ohlas. Dlouholeté zkušenosti a nejmodernější výsledky z výzkumu byly použity jako základ vývojové práce expertů společnosti Schaumann. Ať už se jedná o vlhčí nebo sušší silážovanou hmotu, nejrůznější krmné komponenty nebo použití k brzkému zkrmování, program Bonsilage přesvědčil nejvyšší kvalitou a spolehlivostí. Ekonomicky efektivní řešení je vždy ve středu zájmu firmy Schaumann. Stěžejním úkolem je pokračovat v kontinuitním výzkumu účinnosti kmenů bakterií mléčného kvašení. Nadále by měla být zvyšována také stravitelnost krmiva. Motto zní: Čím vyšší je čistý obsah energie siláže, tím vyšší je užitkovost zvířat. Různé výzkumy prokazatelně potvrdily účinnost Bonsilage, zvláště co se týče stravitelnosti krmiva (viz tab.). V aktuálním špičkovém programu jsou Bonsilage Mais, Bonsilage CCM a Silostar Mais. Vynikající vlastnosti těchto produktů zvláště zlepšení aerobní stability byly potvrzeny DLG značkou jakosti 2. Bonsilage Forte obdržela jako první a jediný biologický silážní přípravek DLG značku jakosti 5a, protože trvale brzdí růst klostridií. Tab.: BONSILAGE Zlepšená stravitelnost MJ NEL na kg sušiny Humboldt-Uni. Berlin tráva 24 % S, 1. seč + 0,20 Uni. Hohenheim tráva 44 % S, 1. seč + 0,20 Uni. Halle-Wittenberg tráva 29 % S, 1. seč + 0,22 Uni. Halle-Wittenberg tráva 50 % S, 1. seč + 0,19 Uni. Halle-Wittenberg vojtěška 35 % S, 1. seč + 0,19 Uni. Halle-Wittenberg vojtěška 56 % S, 1. seč + 0,08 Humbold-Uni. Berlin kukuřice 25 % S + 0,18 Jednoduchý, vysoce hodnotný, spolehlivý! Lizy Schaumann to mají v sobě Ideálně zvolené suroviny, vysoká stravitelnost vitaminů, optimální technologie výroby a vynikající příjem. Výroba v Eilslebenu zajišťuje přímé prosazení nových vědeckých poznatků do vysoce hodnotných produktů. Schaumann Leckmasse* Chutný liz pro skot a dojnice, s makro- i mikroprvky a vitaminy. Rindavit Pre-Lick Liz vhodný pro potřeby dojnic v přípravě. Obsahuje stopové prvky a velké množství vitaminů (zvláště vitaminu E). Rindamin Lick Liz pro jalovice, pro skot bez tržní produkce s telaty a pro dojnice. Vysoký obsah vitaminů a stopových prvků. Měď v organické vazbě, pro spolehlivý přísun na stanovištích s jejím nedostatkem. Schaumann Leckstein* Schaumann Leckstein obsahuje velké množství sodíku a hořčíku a důležité stopové prvky bez mědi k zajištění základního zásobení také ovcí, koz, koní a zvěře. TU Weihenstephan tráva 22 % S, 1. seč + 0,31 BONSILAGE MAIS PLUS Haus Riswick tráva 39 % S, 1. seč + 0,50 Haus Riswick tráva 51 % S, 2. seč + 0,13 LVA Aulendorf vojtěška 40 % S, 2. seč + 0,20 Uni. Halle-Wittenberg kukuřice 40 % S, 2. seč + 0,28 Haus Riswick kukuřice 32 % S + 0,18 LVA Aulendorf kukuřice 34 % S + 0,38 Pro všechny lizy Schaumann platí: *Certifikováno pro použití v ekologickém zemědělství. QS Ihr Prüfsystem für Lebensmittel Úspěch ve stáji 2/2006 7

8 Dojnice Příklad z praxe: litrů mléka při nejnižších nákladech na krmení S vyšší perzistencí k vyšší mléčnosti Zlepšením perzistence laktační křivky lze výrazně zvýšit ekonomičnost mléčné produkce. Perzistence znamená, že dojnice je schopna udržet mléčnost po celou dobu laktace na stejné úrovni, a to i v poslední třetině laktace. Schaumann nabízí propracovaný koncept, který může být úspěšně použit v každém podniku, nezávisle na formě odchovu a režimu výživy. Cílem je maximální mléčná užitkovost při hodnotě brakace nižší než 30 % a nákladech na krmení nejvýše 14 centů na kg mléka (včetně odchovu jalovic). Důležité je, že se bere v potaz individuální situace každého podniku. Doposud byl kladen důraz především na vysokou nástupní mléčnou užitkovost. To však velmi zatěžuje látkový metabolismus, vzniká riziko acidózy a v důsledku se zvyšují náklady na krmení. Navíc se neberou v potaz rezervy užitkovosti na konci laktace. Perzistenci lze zlepšit cílenou výživou, přičemž její přednosti jsou následující: Deficit energie na počátku laktace je jen malý, protože v období startu laktace není prioritou obsah energie v krmné dávce, ale zásobení strukturou. Plošší laktační křivka předchází nebezpečí ztučnění na konci laktace. U dojnic s opožděnou březostí se tak předchází řadě problémů, které mohou při vysoké užitkovosti běžně vznikat. Jedním z nejvýznamnějších přínosů jsou nízké náklady na krmení a nižší náklady na ošetření. To platí i při vyšší užitkovosti v poslední třetině laktace. Naproti tomu kondice dojnic je na konci laktace nedostatečná a může být korigována v první fázi stání na sucho odpovídající dávkou nad potřebu doposud platné normy. Zkušenosti ukazují, že každá úroveň užitkovosti nabízí dobré možnosti vývoje předpokladem však je, že výživářský koncept je přizpůsoben situaci podniku. Podnik chová 80 dojnic v jednom rozšířeném boxovém výběhu na hluboké podestýlce. Krmeny jsou částečnou TMR, zbytek jadrného krmiva dostávají dvěma transpondérovými stanicemi. Přípravné krmení se odehrává v separátní části stáje. Tab. 1 ukazuje aktuální parametry krmné dávky. Vývoj užitkovosti Během jednoho roku se užitkovost zvýšila o cca kg mléka a to bez dalších změn. Příčinou bylo snížení množství koncentrátu (jadrného krmiva) v transpondéru a relativně konstantní příděl koncentrátů do 150. dne laktace při současném zvýšení kvality objemného krmiva. Porovnání kontroly mléka v roce 2004 a 2005 ukazuje, že mléčnost v prvních 100 dnech laktace dokonce lehce poklesla (viz tab. 2). K tomu došlo v důsledku snížení dávky koncentrátů v prvních týdnech laktace. Během roku 2004 se totiž naopak pomocí koncentrátů zkoušela zvýšit nástupní užitkovost. Maximální zlepšení Výrazné zvýšení mléčnosti se projevilo od 10. dne laktace. Tím se potvrzuje, že standardní laktační křivka, jak se píše v literatuře, nemusí směřovat jen průběžně vzhůru. Díky jednoduchému opatření může být její průběh také řízen. K maximálnímu zlepšení došlo nejen v oblasti zdravotního stavu zvířat, kde bylo dosaženo vynikajících výsledků při profylaxi ketózy. Patrné jsou zvláště snížené náklady na jádro, a to při vynikající mléčnosti. Užitkovost na konci roku 2005 byla téměř kg mléka. Tab. 1: Parametry dávky Aktuální management výživy Dávka Podíl jadrného krmiva % max. 39 Krmivo nabízené pro produkci transpondérem max. 4 kg Obsah energie MJ NEL/kg S 6,9 Dusíkaté látky g/kg S 16,8 Cukry a škroby % S Strukturovaná vláknina % S > 11,8 Tab. 2: Vývoj mléčnosti Průměr mléčnosti laktujících dojnic, kg Klouzavý průměr stáda Mléčnost v jednotlivých třetinách laktace do 100 dní dní 200 a více dní Kontrola mléka Kontrola mléka ,8 31, kg mléka 4,3 % tuku 3,57 % bílkovin kg mléka 3,87 % tuku 3,48 % bílkovin Změny kg mléka 36,3 kg 35,2 kg - 0,8 kg 28,5 kg 34,0 kg + 5,5 kg 22,1 kg 24,3 kg + 2,2 kg 8 Úspěch ve stáji 2/2006

9 Odchov telat Kalbi Milch (syrovátka) silná mléčná krmná náhražka Odchov týdnů 18 % dusíkatých látek 16,5 % tuku Kalbi Milch Fit Pro použití v konvenčním odchovu. Odchov 8 10 týdnů 20 % dusíkatých látek 18 % tuku Kalbi Milch Classic MKN s vyváženým poměrem bílkovin a tuku a Herbalacem pro kratší odchov. Pro přípravu nápojů na jeden den dopředu. Časný odchov 24 % dusíkatých látek 17,5 % tuku Kalbi Milch Super Vysoce hodnotná MKN pro plynulý vývoj. Ideální pro časný odstav. Účinná kombinace rostlinných látek Herbalac podporuje účinnost probiotika Provita LE. Tipy pro odchov telat Příprava suchostojné dojnice, popř. jalovice: Dbát na odpovídající zásobení matky s ohledem na makroprvky, stopové prvky, vitaminy a kvalitu krmiva. Porod: Otelení v samostatném čistém suchém nastlaném boxu, dezinfekce pupku, olízání, popř. vysušení telete. Kolostrum: Poskytnout co nejdříve (během prvních 3 4 hodin života) a v dostatečném množství (2 l). Vysoká kvalita (> 50 mg imunoglobulinů/ml) je životně důležitá. Kolostrum obsahuje 2x více sušiny a 2 3x více bílkovin než normální mléko a kromě toho ještě různé hormony a růstové faktory. V případě potřeby použít zmražené kolostrum (ohřát v teplé vodě nebo mikrovlnné troubě na nízký počet wattů, šetrně!). Naskladnění: Je nejlepší tele ustájit v iglú nebo budce (čištění, dezinfekce, přesun iglú na nové místo). Napájení: Po kolostrální fázi je třeba rozhodnout se pro plnotučné zbytkové mléko s novým produktem Kalbi Aktiv (nástupce výrobku Kalbi Phosphoral SL) nebo zvolit vhodné mléčné krmné náhražky, jež vyhovují systému podniku, z programu Kalbi Milch. Voda: Tele ji musí mít neustále k dispozici. Jadrné krmivo: Od 1. týdne života Kalvi A nebo Kalvi B, od 4. týdne života směs s Kalvicin Pro. Objemné krmivo: Po několika týdnech může být nabídnuto seno nebo dobrá travní/kukuřičná siláž a TMR dobré kvality. Telecí startér a TMR musí být vzájemně sladěny. Odstav: Pokud jednotlivá zvířata přijmou cca 1 kg telecího startéru/den. Úspěch ve stáji 2/2006 9

10 Odchov telat Spolehlivý odchov a zdraví telat Kvalitní mlezivo je nezbytnou podmínkou úspěchu Pro novorozená telata má kvalita mleziva rozhodující význam pro další rozvoj Pro novorozené tele je příjem mleziva velmi důležitý. Za prvé je mlezivo bohaté na specifické ochranné látky, tzv. imunoglobuliny, za druhé je pro tele vůbec prvním zdrojem živin. Kvalita mleziva rozhoduje o rychlosti a bezproblémovém vývoji telete v přežvýkavce. Tab. 1: Vliv faktorů na kvalitu kolostra Genetika Věk zvířat/pořadí laktace Chov Délka doby stání na sucho Doba od zasušení do porodu Výživa Zdravotní stav matky Imunitní stav matky Graf 1: Obsah imunoglobulinů v kolostru v šesti za sebou následujících dojeních (odstup 12 hodin) po otelení (podle Stott et al 1981) Imunoglobuliny (mg/ml) 120 IgA IgM 100 IgG 80 Mlezivo obsahuje také růstové faktory a hormony, které jsou zapotřebí mj. pro vývoj předžaludků. Kromě včasného příjmu mleziva teletem a jeho dostatečného množství má pro další vývoj telete rozhodující význam především kvalita mleziva. Telata se rodí zcela bez protilátek, protože u přežvýkavců během doby březosti nedochází, nebo jen velmi málo, k přestupu imunoglobulinů z matky na plod. S porodem přichází tele do prostředí, ve kterém číhá velký počet původců onemocnění (např. bakterie, viry, paraziti). Dostatečná ochrana proti zárodkům se vybuduje jen tehdy, pokud tele přijme co nejdříve po porodu mlezivo, které zajišťuje specifickou obranyschopnost. Jak dokládají výzkumy, během prvních 6 měsíců umírá více než třetina všech zvířat, která žádné mlezivo nepřijala, zatímco ztráty telat, která mlezivo přijala, činily pouze 7 %. Obsah imunoglobulinů v kolostru stáda velmi silně kolísá a je závislý na mnoha faktorech (viz tab. 1). huje významně více protilátek než mlezivo plemen čistých. Obsah imunoglobulinů rozhodujícím způsobem ovlivňuje také stáří zvířete, popř. pořadí laktace. Jalovice zpravidla vykazují nižší obsah protilátek v mlezivu než starší zvířata. Také spektrum specifických ochranných látek u prvotelek není tak široké v porovnání se staršími dojnicemi, protože mlezivo obsahuje protilátky proti původcům onemocnění, se kterými se mateřský jedinec již setkal. Zvířata, která jsou 5letá nebo starší, měla daleko více času přijít do kontaktu s různými původci onemocnění a vytvořit si proti nim imunoglobuliny než prvotelky. Při zkoumání spektra protilátek se musí sledovat také to, jak dlouho jsou zvířata ve stádě, protože každý podnik má vlastní specifické spektrum kmenů. Proto zvíře, které před porodem pobývalo v podniku jen krátkou dobu (např. nákup vysokobřezích jalovic), si nevytvořilo žádné protilátky proti zárodkům nacházejícím se v podniku, protože k tvorbě imunoglobulinů a přechodu z krve do mleziva je zapotřebí minimálně 3 týdnů Dojení po otelení Vliv různých faktorů Velký vliv na obsah imunoglobulinů v mlezivu má genetika zvířat např. plemena vyšlechtěná na vysokou mléčnost jako holštýn (H) mají nižší obsah protilátek v mlezivu než extenzivně chovaná plemena. To je dáno negativní korelací při šlechtění na vysokou mléčnou užitkovost. Existují rozdíly i mezi jednotlivými mléčnými plemeny. Například jersey má v mlezivu dvakrát více protilátek než holštýn. V mnoha dalších pokusech bylo zjištěno, že mlezivo kříženců plemen obsa- Obsah protilátek Přestože zemědělec může spojovat menší obsah protilátek v mlezivu především s genetikou a stářím zvířat, mohou mít svůj význam také podmínky chovu, management a výživa. Bylo rovněž zjištěno, že u zvířat, která se odchovávala v termoneutrálním prostředí (cca 18 C), bylo mlezivo kvalitnější (vyšší obsah protilátek, vyšší obsah bílkovin, tuku a laktózy, vyšší obsah energie) než u zvířat, která byla ustáje- 10 Úspěch ve stáji 2/2006

11 na při vysoké okolní teplotě. Množství mleziva přitom nebylo ovlivněno. Dalším aspektem, který ovlivňuje obsah protilátek v mlezivu, je doba stání na sucho. Především v USA se diskutuje, zda fáze stání na sucho při nynější průměrné době využití cca 2,6 laktace je vůbec smysluplná. Výrazné zkrácení fáze stání na sucho však má dramatický vliv na zásobení telete imunoglobuliny z mleziva. Přestože nebyl pozorován velký rozdíl v obsahu protilátek mezi délkou doby stání na sucho 60, resp. 30 dní, mělo zkrácení fáze stání na sucho na 1 až 10 dní za následek redukci obsahu protilátek o 40 %. Stejný efekt je ostatně pozorován také tehdy, když je vemeno před otelením dojeno nebo vysáváno cizím teletem. Z vemena jsou přitom spotřebovávány důležité látky z obohaceného mleziva s vysokým obsahem imunoglobulinů a vlastní tele dostane jen mlezivo nižší kvality. Období dojení do porodu je proto další důležitý aspekt ve vztahu k obsahu imunoglobulinů v mlezivu. Vysoce hodnotné první kolostrum Prvním napitím po otelení je teleti dodáno nejdůležitější mlezivo s nejvyšším obsahem živin a vysokým obsahem imunoglobulinů. Obsah protilátek v kolostru se s počtem dojení významně snižuje a již druhé napití má v porovnání s prvním o 50 % nižší obsah protilátek (viz graf 1). Důvodem je to, že v kolostru obsažené protilátky se tvoří před otelením a jsou hromaděny ve vemeni. Ačkoliv imunoglobuliny jsou převážně proteiny, krmná dávka s vysokým obsahem proteinů v době stání na sucho obsah imunoglobulinů v mlezivu neovlivní. Mnohokrát se rovněž ukázalo, že krmná dávka chudá na proteiny neměla žádný vliv na obsah protilátek v mlezivu. Také přea podzásobení energií mělo na obsah protilátek v mlezivu minimální dopad. Vitaminy a protilátky Mnohem větší vliv má v této souvislosti odpovídající zásobení vitaminy a stopovými prvky, které odpovídá potřebám zvířete. Důležitou roli při tvorbě imunoglobulinů hraje např. selen. To má za následek, že obsah protilátek v mlezivu zvířat, která jsou chována v oblastech s nedostatkem selenu bez doplnění dávky, je výrazně nižší než u zvířat s doplňovaným selenem. Totéž platí pro obsah protilátek v krvi zvířat. Podobný význam má také vitamin E. Kromě toho, že se selen podílí na tvorbě protilátek, má tento stopový prvek význam i v tom, že při lepším zásobení matky ovlivňuje zvýšenou absorpci imunoglobulinů ve střevě telete. Jaký přesný mechanismus zde působí, není doposud vysvětleno. Odpovídající výživa a optimální chov zvířat může mít pozitivní vliv na obsah protilátek v mlezivu, pokud je matka vůbec schopna protilátky tvořit pokud je tedy funkční imunitní systém. Onemocnění matky (především poruchy metabolismu) mají zpravidla za následek snížení obsahu protilátek v mlezivu. Při mastitidách může být obsah protilátek vždy podle poruchy bariéry krev vemeno snížen, nezměněn nebo zvýšen. Při podezření na mastitidu by se telata zásadně neměla krmit mlezivem. Naopak mlezivo obsahující krev není automaticky kvalitativně znehodnoceno a může být za jistých okolností zkrmeno. Imunitní stav mateřského zvířete je ovlivněn výživou (eventuálně snížen podzásobením) a specifickými očkovacími opatřeními. Například se očkují suchostojné dojnice proti neonatálním průjmům u telat (očkování matky). Při výživě odpovídající potřebám přežvýkavců, optimálním odchovu po otelení příslušné dojnice a při provádění pravidelných zdravotních kontrol a opatření profylaxe je šance získat dobré mlezivo o vysoké kvalitě s dostatečným obsahem imunoglobulinů. Předpokladem optimálního zásobení je získání mleziva co možná nejdříve po otelení, včasná výživa novorozených telat, a to v dostatečném množství, a ponechání telete na dostatečně dlouhé mlezivové fázi (5 10 dní). Dr. Kirsten Stemme Klinika pro sudokopytníky, Univerzita Berlín Úspěch ve stáji 2/

12 Odchov telat Žádné kompromisy žádný deficit Plnotučné mléko v odchovu telat Plnotučným mlékem jsou telata krmena zvláště na konci mléčného hospodářského roku. Bohužel ne vždy s dobrými výsledky. Jistota a rentabilita mohou být ale optimalizovány, jak ukazuje nová mléčná náhražka. Zbytkové mléko je vysoce kvalitní a přirozené. Při zkrmování plnotučného mléka se však vždy objevují průjmy. Jiná je situace ve stádech dojnic bez tržní produkce mléka tam tyto problémy neznají. Dr. Hans-Jürgen Kunz ze Zemědělské komory Schleswig-Holstein přisuzuje tyto problémy rozdílnému charakteru napájení. Pod krávou pijí telata mléko až 11x za den, což vyžaduje celkem více než 1 hodinu. Telata mléko pijí po velmi malých dávkách. Z napájecích automatů a dudlíkových věder telata oproti tomu pijí desetinásobnou rychlostí. Zvláště při napájení z věder nemůže zůstat teplota napájení konstantní. Příliš nízká teplota napájení ve spojení s příliš vysokou rychlostí sání a velkými dávkami nakonec zapříčiňuje horší sražení mléka a způsobuje tak průjmy. Nemohou-li být zcela splněny požadavky přirozeného odchovu, jsou hledána jiná řešení. Správné živiny Plnotučné mléko není po stránce živin dostačující, jak si většina lidí myslí. Obsah tuku je podstatně vyšší než v jakékoliv mléčné krmné náhražce. Plnotučné mléko obsahuje jen malé množství stopových prvků, jako je např. železo, zinek a měď. Následkem dávkovaného množství mléka, které je nutné kvůli vysokému obsahu energie, zvětšuje se deficit jiných složek. Nové výzkumy ukazují, že telata reagují na doplnění energie velmi pozitivně. Obsahy ener- gie v plnotučném mléce činí sotva 0,4 mg/l. Při příjmu 0,75 l plnotučného mléka dostane tele cca 3 mg železa. Ve skutečnosti ale potřebuje 100 mg železa na den, což je 30x více. Cílem zkrmování plnotučného mléka by mělo být vyrovnat deficit a zajistit spolehlivý vývoj telete. Perspektivní je výsledek výzkumu mléčného zhodnocovače Kalbi Aktiv, který provedla společnost Schaumann. Kompletní doplnění pomocí Kalbi Aktiv Kalbi Aktiv obsahuje probiotikum Provita LE, imunoglobuliny, Herbalac, šrot ze svatojánského chleba a kyseliny. Ke kompletnímu doplnění se používá 20 g produktu na litr plnotučného mléka po dobu 4 až 5 týdnů. Zvláště důležitý je přídavek Kalbi Aktiv již do mleziva. Nápoje jsou lehce okyseleny a podporují srážlivost kaseinu ve slezu. Tak se dá snadněji zajistit správná napájecí teplota. Starší telata, která již přijímají suché krmivo (Kalvicin Pro), mohou v posledním týdnu napájení přijímat Kalbi Cid. Kalbi Cid obsahuje stopové prvky a významně okyseluje nápoje. Příkrm s využitím Kalbi Aktiv v období mleziva se doporučuje také tehdy, když se nepoužívá plnotučné mléko, nýbrž sušená syrovátka v mléčné krmné náhražce Kalbi Milch Fit, Classic a Super. Dr. Leonhard Raab 12 Úspěch ve stáji 2/2006

13 Prasata SchaumaLac ZP pro množství zdravých, spokojeně rostoucích selat Účinná prevence ztrát kolem porodu Díky SchaumaLac jsou prasnice v období porodu vitálnější S doplňkovou krmnou směsí bohatou na energii a účinné látky pro cílené zásobení prasnic jde všechno lépe. Úspěšné podniky dnes produkují více než 25 odstavených selat na prasnici a rok. Těchto špičkových výsledků je ale možné dosáhnout jen při využití všech rezerv. Cílená opatření výživy a managementu v období porodu jsou pro chov prasnic alfou a omegou. Se SchaumaLac lze minimalizovat ztráty selat a zlepšit zdravotní stav stáda i plodnost. V období kolem porodu má výživa prasnic jasné cíle rychlý průběh porodu, dobrá tvorba kolostra a optimální hygiena prostředí pro novorozená selata. SchaumaLac ZP, porodní krmivo se specifickým složením, splňuje tyto požadavky na vysoké úrovni. Výzkumy dokládají, že použití probiotika Bonvital snižuje náklady na léky o 25 %. Díky této zvláštní tvorbě krmné dávky společně s odpovídajícím zásobením vodou lze také účinně předcházet infekci močových cest. Optimalizovaná receptura SchaumaLac ZP zvyšuje chutnost krmné dávky, takže ji prasnice přijímají ještě raději. SchaumaLac ZP je předkládán v množství 0,5 kg na den samostatně nebo je zamíchán do speciální porodní směsi. Výsledkem jsou nižší ztráty odchovu a zdravá, spokojeně rostoucí selata. Dr. Hans-Peter Pecher Přednosti SchaumaLac ZP Lehce dostupná energie podporuje vitalitu a zlepšuje funkci svalů a střeva. Vysoce hodnotný zdroj energie a aminokyselin podporuje tvorbu mléka a jeho kvalitu zvláště v prvních dnech laktace. Vláknina a projímavé substance stimulují činnost střev. Vyrovnaný obsah vitaminů posiluje látkovou výměnu a imunitní systém i v kritické fázi porodu. Probiotikum Bonvital i obsažené kyseliny stabilizují střevní flóru a podporují zdraví střeva. OZNÁMENÍ O ZALOŽENÍ PROFESNÍHO SDRUŽENÍ MAJITELŮ A PROVOZOVATELŮ MOBILNÍCH MÍCHÁREN A PODNIKOVÝCH VÝROBEN KRMNÝCH SMĚSÍ Cílem sdružení je zastupování zájmů vlastníků mobilních a podnikových mícháren krmných směsí, zejména v jednáních se státními institucemi a při přípravách nových zákonů a vyhlášek. Své zájmy lze nejlépe hájit organizovaně. Zájemci se mohou přihlásit a získat další informace na internetové adrese: Zde najdete dostupné informace, stanovy sdružení i přihlášky. Úspěch ve stáji 2/

14 Prasata Úspěšná metoda: Profesionálové hodnotí Bonvital Výživu odpovídající užitkovosti přinášejí moderní probiotické a účinné produkty. Jak jsou rentabilní, dokazuje Schaumann již dva roky exkluzivním konceptem odchovu selat, výživy prasnic a výkrmu prasat. Úspěchy jsou měřitelné. Ekonomičnost chovu prasat je zajištěna i bez obvyklých antibiotických růstových stimulátorů. Schaumann včas odstranil slabiny. Nezávislé testy z praxe s minerálním krmivem programu SchaumaLac ukázaly, že užitkovost i zdravotní stav zvířat se díky Bonvitalu vyvíjely výborně. A důvod úspěchu? Vysoce aktivní bakterie mléčného kvašení se přichycují na stěnu střeva, regulují střevní flóru a pozitivně stabilizují trávení. V chovu prasnic to znamená méně problémů s MMA, vyšší mléčnost a vyšší počet selat na prasnici a rok. U selat bylo zaznamenáno stabilní trávení a vyšší počet odchovaných selat. Ve výkrmu je Bonvitalem příznivě optimalizována střevní flóra, zvláště co se týče využití krmiva. Obvyklé stimulátory růstu patří minulosti, protože účinnost a přednosti Bonvitalu byly doloženy již výsledky pokusů provedených v roce Vysokého chovného cíle v produkci selat (> 25 odchovaných selat na prasnici a rok) mohlo mnoho podniků dosáhnout díky použití produktů SchaumaLac ve výživě prasnic. Kromě toho mohly podniky svoji vysokou užitkovost stabilizovat. Standardy vyšší užitkovosti Ve pěti speciálních testech s více než 500 prasnicemi bylo dosaženo zvýšení počtu odstavených selat v průměru o 6,5 %. Kromě toho se zvýšila hmotnost vrhu o 7,2 %. To znamená, že hmotnost odstavených selat na prasnici a rok byla o 10 kg vyšší (4,3 kg na vrh, při 2,35 vrzích na prasnici a rok; viz tab. 1). Také v odchovu selat byl použit probiotický Bonvital. Mnoho podniků navíc profituje z jistoty v obzvláště kritických fázích odstavu. Vyhodnocení pokusů Zemědělské komory Schleswig- Holstein ukazuje, že bylo dosaženo lepšího využití krmiva (viz tab. 2). Všeobecně se u podniků projevuje vysoká růstová schopnost ve všech fázích odchovu. Výsledkem jsou vitální a rovnoměrně se vyvíjecí selata, jak profivýkrmce žádá. Co využití Bonvitalu přinese výkrmnám? I přes zrušení používání obvyklých stimulátorů růstu se bude Tab. 1: ID BONVITAL zlepšuje užitkovost prasnic Odstavená selata/prasnice (n) Kontrola (n) i nadále zvyšovat výkrmnost a jatečná hodnota, a to při krmení suchém, kašovitém i tekutém. Nové složení produktů optimalizuje parametry užitkovosti buď cíleným krátkodobým příkrmem po určitou dobu nebo dávkováním přes napájecí vodu. Efekt stabilizující užitkovost se podstatně zesiluje vysokým doplňkovým dávkováním. Dr. Hans-Petr Pecher Výzkum a vývoj, specializace prasata Bonvital (n) Rozdíl v % Kontrola kg Hmotnost vrhu Bonvital kg Rozdíl v % 1 9,1 9,8 + 7,7 70,8 78,2 + 10,5 2 6,9 8,4 + 21,7 56,7 64,3 + 13,4 3 9,1 9,1 0 66,9 69,4 + 3,7 4 9,2 9,4 + 2,2 56,3 57,8 + 2,7 5 9,1 9,2 + 1,1 69,5 73,4 + 5,6 Průměr + 6,5 ø + 4,3 + 7,2 Tab. 2: LVA potvrzuje vynikající užitkovost v odchovu selat (doba trvání pokusu 47 dní), 2006 Kontrola Bonvital Selat na skupinu n Počáteční hmotnost kg 7,83 7,87 Konečná hmotnost kg 31,66 32,44 Denní přírůstek g 509 a 523 b Náklady na kg přírůstku kg 1,58 a 1,53 b 14 Úspěch ve stáji 2/2006

15 Služby zákazníkům Zkvalitnění služeb našim zákazníkům V září 2005 firma Schaumann ČR s.r.o. zakoupila přístroj pro stanovení analytických veličin krmiv metodou NIR, která spočívá ve využití matematických modelů, jež nalézají optimální vztah mezi spektrálními údaji (faktory) a analytickými hodnotami jedná se o tzv. chemometrii. Pro stanovení analytických veličin senáží a siláží bylo zapotřebí přístroj kalibrovat, což znamenalo změřit spekter těchto krmiv a v laboratoři získat potřebné analytické údaje. Kalibrace metody spočívá v kombinaci matematických modelů a optimalizaci metody pomocí programu TQ Analyst. Z jednoho naměřeného NIR spektra lze nyní v této laboratoři získat hodnoty 14 analytických parametrů: NL, snl, tuk, vláknina, ADF, NDF, škrob, cukr, BNVL, popel, ME, NEL, NEV, sušina předsušiny (hodnota důležitá k přepočtu získaných údajů na sušinu). Od začaly laboratoře s analýzou vzorků vojtěškové, jetelové a travní senáže a kukuřičné siláže nejen zákazníků firmy Schaumann. Jakmile budou dokončeny kalibrace na CCM, TMR a GPS, bude zahájeno stanovování parametrů i u těchto krmiv. Pro pohodlí zákazníků firmy Schaumann, kteří si v rámci Schaumann poradenského servisu nechají analyzovat vlastní vzorky, byly vytvořeny svozné linky z jižních a středních Čech. Pro zasílání vzorků je možné využít i České dráhy s možností uložení vzorků do chladicích boxů. Výsledky jsou hotové do tří dnů od přijetí vzorků. Ing. Jaroslava Nováková, Ph.D. Úspěch ve stáji 2/

16 Z ČR Výstavba nové stáje v ZD Nová Včelnice za podpory firmy Schaumann ZD Nová Včelnice se zabývá jak rostlinnou výrobou (zemědělská plocha 1480 ha, z toho 1128 ha orné půdy a 298 ha luk), tak i výrobou živočišnou, která je orientována na produkci mléka a hovězího masa. V roce 2001 se vedení ZD Nová Včelnice rozhodlo pro výstavbu nové velkokapacitní volné stáje. Hlavním důvodem byl záměr vyhovět požadavkům EU ohledně tzv. welfare zvířat, které jsou závazné pro všechny zemědělské podniky v EU. Stávající vazné kravíny totiž tomuto požadavku neodpovídaly. Dalším důvodem pro toto rozhodnutí byl i vlastní požadavek družstva na navýšení produktivity při výrobě mléka, která v té době dosahovala cca 5500 l mléka/rok a nebylo již možné při stávající vazné technologii kravína navýšit užitkovost při zajištění odpovídající výživy. Tím se zároveň naskýtala možnost dosáhnout úspory pracovních sil a provozních nákladů. S výstavbou se podle plánu mělo začít již v roce 2001, kdy byla z vlastních zdrojů zakoupena železobetonová konstrukce volné stáje. Vše se nečekaně zbrzdilo kvůli stavebnímu povolení. Až po čtyřech letech se stavební povolení podařilo získat a mohlo se začít stavět. V roce 2001 ještě neexistovaly operační Čelní pohledy na novou volnou stáj ZD Nová Včelnice programy a v roce 2005 je nebylo možné použít, protože část stavby již byla zainvestovaná a dodavatelé stavby byli dávno nasmlouváni. Celková investice podniku do výstavby nové stáje činila cca 25 mil. Kč. Částka zahrnovala cenu pozemků a vlastní stáj včetně základního vybavení. Družstvo z celkové investice pokrylo 5 milionů Kč z vlastních zdrojů a zbytek byl financován Českou spořitelnou, a.s., od které družstvo získalo úvěry v úhrnné výši 20 mil. Kč. Jedním z úvěrů byl tzv. Top podnik s výhodnou úrokovou sazbou. Celá investice je zaručena nemovitostmi včetně samotné stavby. Částkou 6 mil. Kč se kromě toho zaručila firma SCHAUMANN ČR s.r.o., která je již od roku 1997 dlouholetým dodavatelem minerálních doplňků a přípravků pro konzervaci obilí. Po několikaleté přestávce, přesně , se tedy začalo opět stavět, a to takovým tempem, že po půl roce mohlo proběhnout otevření stáje ve zkušebním provozu. Hlavním 16 Úspěch ve stáji 2/2006

17 Tabulka 1: Vývoj užitkovosti a stavu stáda Rok Užitkovost l/dojnice/rok Stav zvířat dodavatelem a stavitelem byla 1. Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o. Firma Kupála spol. s r.o. je dodavatelem technologie dojicího zařízení Boumatic s počítačovým vybavením a programem kontroly zootechnických ukazatelů. O výstavbu a dodávky hrazení se postarala firma V. Racek zemědělské technologie a.s. Menší úpravy a nedodělky, zkrátka mouchy, již vychytávalo družstvo samo. Před samotným naskladněním družstvo řešilo problém přesunu dojnic do nové stáje. Za pomoci oslovených odborníků, pana MVDr. Oto Humla z Analytických laboratoří Plzeň a odborného poradce na výživu firmy Schaumann Ing. Jaroslava Šantína, vybrali z vazného ustájení kusy, kterým vyhovovala nová technologie a management nové stáje. Zvířata byla vybírána také na základě stavby vemene a bakteriologického vyšetření mléka, konstituce těla a zdravotního stavu. Tím byly minimalizovány ztráty při přechodu na novou stáj, které činily pouhých 6 7 %. Celkem bylo naskladněno 152 kusů, k nimž do konce roku přibylo dalších 30 vybraných kusů. Zbytek dojnic, kterým podmínky nové stáje nevyhovovaly, zůstaly na vazném ustájení. Protože kapacita volné stáje je vyšší, přesně 348 kusů (ve všech kategoriích), družstvo postupně doplňuje stádo původních červenostrakatých krav. Začali se připouštět černostrakatí býci cílem do budoucna je získat převodným křížením vyšší podíl holštýnské krve, od které se očekává vyšší užitkovost. Vývoj užitkovosti a stav stáda během let spolupráce s firmou SCHAU- MANN znázorňuje tabulka 1. Dojírna Boumatic Se zvyšováním užitkovosti bylo a je nezbytné také zajistit si mléčnou kvótu. Na počátku kvótového roku 2005/2006 vlastnilo družstvo IRM t mléka. Pro rok 2006/2007 činí tato kvóta t mléka. V letošním roce předpokládají splnění kvóty na %. Družstvo žehrá na současnou politiku rozdělování kvót, kdy ji samo pracně a nákladně nakupuje, a ti, kdo se rozhodli jen tak počkat, ji loni s přehledem bezúplatně dostali a předpokládají, že i letos ji dostanou za překročení IRM. Pravidelná kontrola, kterou provádí ing. Jaroslav Šantín, odborný poradce firmy SCHAUMANN a předseda ZD Nová Včelnice Václav Kazda Závěr Výstavbou nového VK firma ušetřila pracovní síly a provozní náklady a navýšila tržby za mléko, čímž jsou pokryty roční náklady na splácení úvěru. Při přechodu z vazného na volné ustájení došlo během půl roku k navýšení užitkovosti o 4,01 l mléka na dojnici a den u stejného vyselektovaného stáda krav. Jak je patrné z tohoto příspěvku, podařilo se firmě SCHAU- MANN během let spolupráce díky svému výživářskému konceptu navýšit užitkovost, ale zároveň podniku pomohla získat novou technologii, která také měla svůj velký podíl na dalším navýšení užitkovosti. Tuto pomocnou ruku firma SCHAUMANN samozřejmě nabízí i dalším spolupracujícím podnikům. Úspěch ve stáji 2/

18 Horsal Elektrolyte Pro špičkovou formu koní Sportovní a chovní koně potřebují mít neustále dostatek minerálních látek jen tak se totiž mohou vyrovnat s obtížnými podmínkami. Doplnění krmiva produktem Horsal Elektrolyte regeneruje hospodaření s elektrolyty a zvyšuje užitkovost zvířat. Elektrolyty jsou látky, které (elektrolyticky) podléhají disociaci rozpadají se na kationy a aniony. Pro zachování životních funkcí jsou nutné zvláště kationy sodík a draslík a anion chlór, které jsou úzce spojeny s balancí vody v organismu. Funkce elektrolytů Sodík a chlór jsou prvky nezbytné pro zachování osmotického tlaku v extracelulárních tekutinách, pro regulaci kyselinových bází, ale také pro správné hospodaření s vodou. Dostatek sodíku se u koní vyskytuje jen zřídka, protože koncentrace sodíku a chlóru činí v přirozených krmivech určených pro koně často méně než 1 %. Sodík se ztrácí pocením, při chronické poruše trávicího traktu, při napadení parazity a při krvácení. Důsledkem je hledání lizů, u pasoucích se koní eventuálně požírání zeminy, snížený příjem krmiva, úbytek na váze, suchá kůže, snížená osmolarita krve, snížený výkon a zahuštění obsahu střeva. Draslík je nutný k regulaci osmotického tlaku v buňkách a pro aktivitu mnoha enzymů. Při nedostatku dochází k poruše funkce srdce a svalů. Horsal Elektrolyte Horsal Elektrolyte slouží k rychlému doplnění elektrolytů při silném pocení brání tak poruchám rovnovážného stavu, a tedy případné snížené výkonnosti nebo poškození organismu. Výkonnost koní neklesá. Kůň by měl dostat Horsal Elektrolyte vždy podle potřeby do žlabu. Alternativně může denně přijmout g smíchaných s jadrným krmivem. Horsal Elektrolyte může kůň dostat také během pauzy po zátěži. Buď 10 g Horsal Elektrolyte rozpuštěných v 1 litru vody, nebo v sypké formě, vždy podle individuální chuti koně. V tabulce 1 jsou uvedena doporučení pro zásobení pracujícího koně (600 kg živé hmotnosti) sodíkem, draslíkem a chlórem. Zelené a suché krmení obsahuje vysoký obsah draslíku. Nedostatek draslíku může vzniknout při krmení s převahou kukuřice a u sportovních koní bezprostředně po zátěži, což má vliv na poruchy transportu mezi krví a měkkými tkáněmi. Dipl. Ing.-agr. Gudrun Förster Tab. 1: Doporučení pro zásobení pracujících koni (600 kg ŽH) sodíkem (Na), draslíkem (K) a chlórem (Cl) podle GfE, 1994 Doporučené zásobení (g na koně a den) Na K Cl Potřeba Zátěž lehká střední těžká Úspěch ve stáji 2/2006

19 Lepší napájecí voda přináší zisk Drůbež Dva speciální produkty pro aplikaci do napájecí vody podporují vitalitu a zvyšují zisk v chovu drůbeže. SchaumaCid Drink SchaumaCid Drink kombinace organických kyselin pro všechny fáze odchovu drůbeže efektivně kontroluje osídlení škodlivými zárodky, jako je E. coli a Salmonela. Produkt podporuje činnost užitečných bakterií a stabilizací flóry trávicího traktu výrazně snižuje riziko průjmu. Navíc obsažený vitamin C posiluje imunitní systém zvířat, který je zvláště důležitý ve stresových fázích. Kombinace organických kyselin s ligninsulfonátem zmírňuje agresivní vlastnosti kyselin při současném uchování jejich účinnosti. Výrazně se redukuje odpařování, zápach i opotřebení materiálů. SchamaCid Drink je dávkován v množství 0,2 % do napájecí vody. Ovilac WA Ovilac WA byl speciálně vyvinut pro výkrm kuřat. Kromě osvědčeného probiotika Bonvital v něm působí i vitaminy D 3, E a C. Produkt přispívá ke stabilizaci zdravotního stavu zvířat, snižuje náchylnost ke stresu a zvyšuje obranyschopnost proti infekčním onemocněním. Biofilm poskytuje zvláštní ochranu sliznici střeva a výrazně snižuje osídlení škodlivými kmeny. Výsledkem jsou vitální zvířata se zlepšenými parametry užitkovosti, růstovou schopností, spotřebou krmiva a jeho využitím, ale také s vyšší odolností vůči stresu. Ovilac WA se v množství 100 mg/l vody aplikuje do vody medikátorem s cirkulačním čerpadlem nebo míchadlem. Zvláště při stresu nebo po podání léčiv je možné zvýšit množství na 200 mg/l vody. Dipl. Ing.-agr. (FH) Inke Voß-Hagen SCHAUMACID Speciální kyseliny pro hygienu krmiva Ochranný štít proti zárodkům a infekcím Přidávání zvolených kyselin do krmiva je vysoce účinnou metodou, která zajišťuje hygienu krmiva, zlepšuje jeho využití a předchází průjmům. Organické kyseliny v krmivu mají pozitivní vliv na zdravotní stav a užitkovost zvířat. Program SchaumaCid nabízí krmné kyseliny se speciálními vlastnostmi v pevné i tekuté formě. Je k dispozici koncept zhotovený na míru pro selata, prasnice, výkrm a drůbež. Všechny produkty jsou snadno použitelné a šetří náklady. Pro selata, prasnice a drůbež Odpufrovaná kombinace kyselin s vysokým podílem aktivních kyselin snižuje obsah nežádoucích organismů v krmné směsi a jejich vstup do zvířete. Účinnost kyseliny mravenčí, mléčné a propionové zesiluje kyselina sorbová a citrónová. Kyselina sorbová narušuje buněčné membrány škodlivých zárodků a podporuje tak pozitivní efekt krátkořetězcových organických kyselin. Kyselina citrónová se stará o nižší ph a podporuje trávení. Mezi další přednosti patří dobrá snášenlivost, vysoká chutnost krmiva a zlepšený příjem krmiva i při vysokém dávkování v odchovu selat. Pro výkrm prasat, prasnic a selat Kombinace kyseliny mravenčí, mléčné a propionové potlačuje růst škodlivých zárodků, podporuje užitečnou bakteriální flóru v trávicím traktu a předchází tvorbě plísní v tekutém krmení. Při použití CCM v krmné dávce pro výkrm prasat, prasnic a selat SchaumaCid M ideálně doplňuje přirozený obsah kyseliny mléčné. Výsledkem jsou zdravá prasata s vysokou užitkovostí. Pro výkrm prasat Granulát s rozdílnou rozpustností a speciálními oblastmi působení. Tato kombinace efektivně kontroluje škodlivé zárodky citlivé na kyseliny v celém trávicím traktu prasat ve výkrmu. Pro selata, prasnice, výkrm a drůbež Kombinace aktivních organických kyselin se speciální aplikací do napájecí vody. Doporučována je pro selata, prasnice, výkrm a drůbež, a to zvláště při stresu. Tato směs krmných kyselin je úspěšně používána v odchovu selat při odstavu, kdy selata trpí průjmy způsobenými E. Coli, u prasnic s MMA a s nedostatečným příjmem v důsledku E. Coli. Kyselina ligninsulfonová snižuje agresivní vlastnosti kyselin při současném zachování jejich vlastností. Dr. Edmund Mathies Úspěch ve stáji 2/

20 Bioenergie Více energie s optimálními silážemi Ve výrobě bioplynu spočívá ohromný potenciál. Nové speciální silážní přípravky pomohou udržet veškerou energii z rostlin a chrání ji před ztrátou. Tak je sladěna energetická bilance s potřebami podniku. Cílem profesionální technologie je udržet energii rostlin od doby sklizně až po získávání bioplynu z reaktoru. Na to má rozhodující vliv profil kvasných kyselin. Řízení kvasného procesu Speciálně selektované silážní bakterie v produktu Silasil Energy řídí profil kvašení siláží pro získání bioplynu optimálním směrem (viz tab. 1). Bakterie se během silážování rozmnožují a produkují kyselinu octovou, která potlačuje jednak rozmnožování kvasinek spotřebovávajících energii a jednak nebezpečnou tvorbu plísní. Kyselina octová je dále intenzivně spotřebována v metanogenezi, při tvorbě bioplynu. Vyšší výtěžnost plynu S produktem Silasil Energy se výrazně zvyšuje výtěžnost plynu. Silasil Energy má speciální ochranný mechanismus proti ztrátám sušiny. Ty mohou klesnout z obvyklých 13 až 16 % na 3 až 5 %. A výsledek? Více energie a více přímo využitelného bioplynu. Se Silasil Energy lze z hektaru energetické kukuřice za optimalizovaných podmínek vyrobit o cca 2000 kwh elek více. Také pro siláže s vyšší koncentrací kukuřičného zrna a obilných siláží GPS, je Silasil Energy cenově příznivým a účinným silážním přípravkem. Speciální produkt pro meziplodiny Pro trávy, jetelotrávy, zelené žito a meziplodiny je speciálně doporučován výrobek Silasil Energy G. Zde rychlá tvorba velkého množství kyseliny mléčné vytváří rozsáhlé ochranné mechanismy proti ztrátě živin a energie. Tím jsou potlačeny škodlivé mikroorganismy tvořící kyselinu máselnou požírající energii (viz tab. 2). Tak lze dosáhnout vysokých výnosů bioplynu také z meziplodin. Dr. Jörg Winkelmann Tab. 1: Profil kvasných kyselin ošetřených kukuřičných siláží po 75 dnech doby fermentace Tab. 2: Silasil Energy G minimalizuje koncentraci amoniaku a umožňuje vyšší produkci bioplynu g/100 g S kys. mléčná kys. octová 1, 2 - propandiol Silážní přípravky Silasil na siláže ke krmení Energy Amoniak N (% S) 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 kontrola 40 dní 90 dní Doba fermentace Silasil Energy G 20 Úspěch ve stáji 2/2006

Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT

Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT Telata SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, velmi nás těší, že Vás zaujal Sano koncept výživy pro telata. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

Příprava siláží z energetických rostlin pro bioplynové stanice, pro dosažení optimální produkce bioplynu. Dr. Jörg Winkelmann

Příprava siláží z energetických rostlin pro bioplynové stanice, pro dosažení optimální produkce bioplynu. Dr. Jörg Winkelmann Příprava siláží z energetických rostlin pro bioplynové stanice, pro dosažení optimální produkce bioplynu Dr. Jörg Winkelmann Lactosan Starterkulturen, Kapfenberg, Rakousko Výzkum, Vývoj, Produkce Důležité

Více

Silážní inokulanty - výzkum a vývoj Aktuální témata. Dr. Edmund Mathies

Silážní inokulanty - výzkum a vývoj Aktuální témata. Dr. Edmund Mathies Silážní inokulanty - výzkum a vývoj Aktuální témata Dr. Edmund Mathies 2 Enzymatický systém Cukr Kys. mléčná 1,2- Propandiol Kys. mléčná Kys. octová Rozklad polysacharidů Potlačení clostridií Stravitelnost

Více

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO

STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO STRATEGIE VÝŽIVY DOJNIC V SOUVISLOSTI S DOBOU STÁNÍ NA SUCHO Václav Kudrna VÚŽV Uhříněves, v.v.i. 2012 1 Otelení -> nízký příjem sušiny (energie) -> NEB Vypočítaná energetická bilance pro krávy v laktaci

Více

Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT

Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT Dojnice SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že vás zaujal Sano koncept výživy dojnic. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

Zástavový skot a býci SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOTU

Zástavový skot a býci SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOTU Zástavový skot a býci SANO KONCEPT VÝŽIVY SKOTU VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že Vás zaujal koncept výživy zástavového skotu a býků od společnosti Sano. Na následujících

Více

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla

Zvyšující se produkce mléka přináší stále větší problémy především v oblasti výživy dojnic a v ekonomice výroby mléka. Ještě před dvěmi lety byla AgroKonzulta Žamberk s.r.o. Klostermanova ul. 1258, 564 01 Žamberk Tel.: 465 676767 Fax: 465 676700 E-mail:mikyska@ agrokonzulta.cz E-mail: vyziva@ agrokonzulta.cz Ing. František Mikyska Problémy ve výživě

Více

Odchov Trouw Nutrition Biofaktory Krmení pro lepší budoucnost

Odchov Trouw Nutrition Biofaktory Krmení pro lepší budoucnost Milkra mléčné náhražky Odchov Trouw Nutrition Biofaktory Krmení pro lepší budoucnost MA 17 Milkra Formel 35 Prolac PLUS Citro % SMP % prot. % tuk Použití ImmunStart 50 24,0 18,0 2. až 21. den života MA

Více

Chovné prasnice SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA

Chovné prasnice SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA Chovné prasnice SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že Vás Sano koncept výživy chovných prasnic zaujal. Na následujících stránkách najdete

Více

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI

Rediar. Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat FARM-O-SAN - PŘEŽVÝKAVCI Rediar Efektivní podpora při řešení trávicích problémů u telat REDIAR JE Vysoký obsah vitaminů A, D a E Obohaceno probiotiky Vysoký obsah elektrolytů a glukózy Snadná aplikace rychle a snadno rozpustný

Více

Správna výživa méně civilizačných chorob!!!

Správna výživa méně civilizačných chorob!!! Správna výživa = méně civilizačných chorob!!! Cash flow života krávy měsíčně a nápočtem Kč/měsíc 5000 4000 3000 2000 1000 0-10000 10 20 30 40 50 60 70-2000 -3000 věk měsíce měsíšně nápočtem nápočtem 100000

Více

Prasata. Krmivo. Skot NOVÉ. Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu. Vyšší užitkovost se SchaumaLac. Bonsilage Forte ověřena v praxi

Prasata. Krmivo. Skot NOVÉ. Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu. Vyšší užitkovost se SchaumaLac. Bonsilage Forte ověřena v praxi 15. listopadu 2005, číslo 3/2005 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Prasata Vyšší užitkovost se SchaumaLac Krmivo Bonsilage Forte ověřena v praxi NOVÉ Skot Nový program minerálních doplňků

Více

PRISMA JET - Přírodní zchutňující přípravek pro lepší příjem, trávení a využití krmiva

PRISMA JET - Přírodní zchutňující přípravek pro lepší příjem, trávení a využití krmiva PRISMA JET - Přírodní zchutňující přípravek pro lepší příjem, trávení a využití krmiva Jiří Brožík, J. Guyokrma spol. s r.o. Vzhledem k požadavkům trhu, kdy chovatelé vyžadují účinné a rentabilní výrobky

Více

Krmivo Tipy z praxe k silážování kukuřice. Dojnice Jak zajistit špičkovou kondici dojnic. Prasata Hygiena krmiv s použitím krmných kyselin

Krmivo Tipy z praxe k silážování kukuřice. Dojnice Jak zajistit špičkovou kondici dojnic. Prasata Hygiena krmiv s použitím krmných kyselin 1. prosince 2006, číslo 3/2006 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Krmivo Tipy z praxe k silážování kukuřice Dojnice Jak zajistit špičkovou kondici dojnic Prasata Hygiena krmiv s použitím

Více

Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav

Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav Kvalita píce vybraných jetelovin a jetelovinotrav Ing. Zdeněk Vorlíček, CSc., Zemědělský výzkum, spol. s r.o. Troubsko Ing. Jiří Dubec, Ph.D., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Pro výživu

Více

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU

ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU ZDRAVÉ A VITÁLNÍ SELE ZÁRUKA DOBRÉ EKONOMIKY CHOVU Čeřovský, J. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha, pracoviště Kostelec nad Orlicí Rentabilita produkce selat je velice variabilní fenomén a spíše je

Více

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy

Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Systém automatického krmení pro VMS a jiné farmy Každý chovatel ví, že řádné krmení je základním předpokladem pro dosažení dobrého zdravotního stavu krav s vysokou užitkovostí a s dobrými reprodukčními

Více

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku

Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku Praktické zkušenosti s managementem zemědělského podniku v rámci projektu PRV Zefektivnění managementu rodinného podniku (13/018/1310b/164/000697) Ing. Pavel Netrval, Lukrena a.s. 2 Základní informace

Více

JAK LÉPE A EFEKTIVNĚ ODCHOVÁVAT TELATA?

JAK LÉPE A EFEKTIVNĚ ODCHOVÁVAT TELATA? Stanislav Staněk odd. technologie a techniky chovu hospodářských zvířat ve spolupráci s: doc. Ing. Oldřichem Doležalem, DrSc. a Ing. Vojtěchem Zinkem JAK LÉPE A EFEKTIVNĚ ODCHOVÁVAT TELATA? Co chcete sdělit?

Více

Jak dosáhnout vyšších zisků v chovu dojnic

Jak dosáhnout vyšších zisků v chovu dojnic Jak dosáhnout vyšších zisků v chovu dojnic Kvalitnější siláží k vyšší produkci mléka na dojnici/den a delší laktaci Dr.H.-H.Herrmann Feb. 2013 AgriBusiness Consulting Struktura prezentace Požadavky dojnic

Více

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák

Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák Ing. Antonín Lopatář, MVDr. Miroslav Novák www.milkprogres.cz Struktura nákladů při výrobě mléka 2012 Ukazatel Na krmný den (Kč) Na litr mléka (Kč) Procento nákladů Krmiva 77,90 3,78 41,3 Pracovní náklady

Více

Výkrm prasat SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT

Výkrm prasat SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT Výkrm prasat SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že vás Sano koncept výživy prasat ve výkrmu zaujal. Na následujících stránkách najdete

Více

- úhyn - převod do starší kategorie

- úhyn - převod do starší kategorie OBRAT STÁDA vyjadřuje kvantitativní vztahy mezi jednotlivými kategoriemi a skupinami skotu stejný pro dojné a masné z obratu stáda je možné určit trvání pobytu a počet zvířat v jednotlivých kategoriích,

Více

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz

Iframix s.r.o. Štěrboholská 26 102 00 Praha 10. GSM: (+420) 739 777 444 Fax: (+420) 272 706 045 E-Mail: iframix@iframix.cz Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIO-zemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

Selata SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA

Selata SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA Selata SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASATA VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že Vás Sano koncept výživy selat zaujal. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

Obecná pravidla produkce

Obecná pravidla produkce Obecná pravidla produkce Zákaz používání GMO - zákaz se týká potravin, krmiv, činidel, přípravků na ochranu rostlin, hnojiv a pomocných půdních látek, osiva a sadby, mikroorganismů a živočichů - povinnost

Více

9. přednáška. Téma přednášky: Výživa telat. Cíl přednášky:

9. přednáška. Téma přednášky: Výživa telat. Cíl přednášky: 9. přednáška Téma přednášky: Výživa telat Cíl přednášky: Devátá přednáška je zaměřena na výživu telat a rozdělení krmných období. Studenti se seznámí s výživou telat, s problematikou profylakční, mléčné

Více

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období

Reprodukční období dojnic průřez obdobím. Období stání na sucho, porod a poporodní období Reprodukční období dojnic průřez obdobím Období stání na sucho, porod a poporodní období Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta agrobiologie, přírodních a potravinových zdrojů Katedra speciální zootechniky

Více

Dojnice Řízení chovu u čerstvě otelených krav. Silážování Vyšší užitkovost díky správnému silážování. Prasata Krmné fosfáty a jejich význam

Dojnice Řízení chovu u čerstvě otelených krav. Silážování Vyšší užitkovost díky správnému silážování. Prasata Krmné fosfáty a jejich význam 15. ledna 2009, číslo 1/2009 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Dojnice Řízení chovu u čerstvě otelených krav Silážování Vyšší užitkovost díky správnému silážování Prasata Krmné fosfáty a

Více

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.

Řízení stáda dojnic. pro zlepšení ekonomiky výroby mléka. Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Řízení stáda dojnic pro zlepšení ekonomiky výroby mléka Ing. Mojmír Vacek, CSc., Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., Praha - Uhříněves Kde hledat možnosti zlepšení ekonomiky

Více

Ekonomické ukazatele výroby mléka. Jindřich Kvapilík VÚŽV Uhříněves, v.v.i.

Ekonomické ukazatele výroby mléka. Jindřich Kvapilík VÚŽV Uhříněves, v.v.i. Ekonomické ukazatele výroby mléka Jindřich Kvapilík VÚŽV Uhříněves, v.v.i. Několik základních ukazatelů mléka kg/krávu/rok Dojivost krav 8 000 7 500 7 000 Německo ČR Rakousko 7 634 7 281 6 500 6 000

Více

Úspěch ve stáji BAKTERIE MLĚČNÉHO KVAŠENÍ LACTOSAN STARTERKULTUREN. NOSNICE Ekologický chov nosnic. Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu

Úspěch ve stáji BAKTERIE MLĚČNÉHO KVAŠENÍ LACTOSAN STARTERKULTUREN. NOSNICE Ekologický chov nosnic. Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu 1. února 2000, číslo 1/2000 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Úspěch ve stáji SKOT Odchov jalovic ekonomika x fyziologie Chov dojnic Rindavit-Ass-Co Příprava dojnic na otelení Klíčové onemocnění

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 HOLŠTÝN. Farma: Podnik: DV Batelov. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.cz Batelov Podnik: DV Batelov Družstvo vlastníků v Batelově hospodaří na 300 ha zemědělské půdy v jihlavském okresu, kraji Vysočina. Na farmě v současnosti chovají 350 holštýnských krav, dojí se jich asi

Více

6.1 ÚPRAVY KRMIV. paření brambory při výkrmu prasat (malochovy) řezání píce při silážování, při tvorbě směsné KD

6.1 ÚPRAVY KRMIV. paření brambory při výkrmu prasat (malochovy) řezání píce při silážování, při tvorbě směsné KD 6.1 ÚPRAVY KRMIV = soubor technologických postupů, kterými se zlepšuje příjem krmiva, jeho stravitelnost, výživná hodnota nebo se odstraňují účinky nežádoucích látek v krmivech a)fyzikální praní okopaniny

Více

Sel-Plex. JEDINÁ forma organického selenu, jejíž používání je v EU povoleno

Sel-Plex. JEDINÁ forma organického selenu, jejíž používání je v EU povoleno sel plex brozura TISK.indd 2 14.12.2006 9:39:52 Sel-Plex JEDINÁ forma organického selenu, jejíž používání je v EU povoleno Selen hraje v metabolismu živých organismů zásadní roli tím, že umožňuje normální

Více

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA

Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA WWW.SAMSFIELD.COM SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY SUPERPRÉMIOVÉ KRMIVO PRO PSY Grain CELOŽIVOTNÍ PREVENTIVNÍ VÝŽIVA = KOMBINACE ČERSTVÉHO MASA, OVOCE A ZELENINY PRO ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ PSA NÍZKÝ OBSAH OBILOVIN

Více

Terabb E Krmivo pro sportovní koně s vysokým obsahem energie a doplňkem minerálních látek, stopových prvků a vitamínů.

Terabb E Krmivo pro sportovní koně s vysokým obsahem energie a doplňkem minerálních látek, stopových prvků a vitamínů. Reformin Plus Vitaminózní a minerální doplněk krmiva REFORMIN PLUS svým sestavením zajišťuje dostatečný a vyvážený přísun minerálií, stopových prvků a vitamínů pro všechny kategorie koní. Obsahuje sušené

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Optimalizace směsí, Optimalizace krmivové základny

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Optimalizace směsí, Optimalizace krmivové základny Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Optimalizace směsí, Optimalizace krmivové základny Ing. František Mikyska

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

Seznam příloh. Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2

Seznam příloh. Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2 Seznam příloh Příloha 1. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro intenzivní hospodářský systém... 2 Příloha 2. Výpočet vodní stopy živých zvířat pro smíšený hospodářský systém... 5 Příloha 3. Dotazník...

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Minerální a doplňková krmiva pro spárkatou zvěř

Minerální a doplňková krmiva pro spárkatou zvěř Minerální a doplňková krmiva pro spárkatou zvěř Minerálně-vitamínová krmiva pro spárkatou zvěř Premin Spárkatá zvěř Premin Spárkatá zvěř SUPER Premin Spárkatá zvěř MAXI Minerální a minerálně-vitamínová

Více

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada

SZP 23.10.2014. Větrný Jeníkov. Bohumil Belada SZP 23.10.2014 Větrný Jeníkov Bohumil Belada Základní platba ČR - 130 euro / ha = 3.510 Kč / ha Nad 150 tis. euro na IČO za rok podléhá 5% degresi, Do 1.150 ha žádné snížení, nad tuto výměru snížení na

Více

Krmivo. Dojnice. Prasata. Bioenergie. Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu. BONSILAGE FORTE nejlepší výsledky v praxi

Krmivo. Dojnice. Prasata. Bioenergie. Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu. BONSILAGE FORTE nejlepší výsledky v praxi 1. srpen 2007, číslo 1/2007 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Krmivo BONSILAGE FORTE nejlepší výsledky v praxi Dojnice Nové komplexy stopových prvků v produktech RINDAVITAL Prasata Silnější

Více

Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce,

Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce, Iframix s.r.o. díky své mateřské skupině CCPA, ale i dalším partnerům, disponuje širokým portfoliem výrobků pro BIOzemědělce, respektive pro chovatele. Poptávka po BIO produktech neustále roste a společnosti

Více

Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat

Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat Používání kukuřičných výpalků (DDGS) ve výživě hospodářských zvířat Kukuřičné výpalky jsou vedlejším produktem při výrobě bioethanolu. Kukuřičné zrno je fermentováno kvasinkami a cukry a škroby jsou přeměněny

Více

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ

MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ MVDr. Horník František VÝŽIVA KONÍ TRÁVICÍ FUNKCE U KONÍ nepřežvýkaví býložravci: trávení v kaud. části GIT tlusté střevo: 80-90l, mikroflóra, enzymy, fermentace kontinuální příjem a trávení množství krmiva

Více

Vážení chovatelé pernaté zvěře,

Vážení chovatelé pernaté zvěře, Vážení chovatelé pernaté zvěře, Vzhledem k vysokým cenám surovin již určitě netrpělivě sledujete, jak budou pro letošní sezónu vypadat cenově prestarterové a starterové směsi pro bažanty a koroptve. Mám

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Výživa zvířat a její vliv na užitkovost u a zdraví zvířete ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe Za podpory Ministerstva

Více

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat

Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ Projekt z techniky krmení hospodářských zvířat Ivo Vyskočil B 21-75 Obsah Obsah...1 1 Zadání...2 2 Obrat stáda...2 3 Zimní krmné dávky...3 3.1 Dojnice...3

Více

"Výživa zvířat - skot"

Výživa zvířat - skot Nabídka programu "Výživa zvířat - skot" Vážení zákazníci, nabízíme Vám program "Výživa zvířat - skot", který Vám při sestavování krmných dávek zabezpečí respektování fyziologických potřeb zvířat v průběhu

Více

Rozdíly mezi KZ a EZ

Rozdíly mezi KZ a EZ Chov zvířat v ekologickém zemědělství Rozdíly mezi KZ a EZ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd KONVENČNÍ ZEMĚDĚLSTVÍ 1.Upřednostňování kvantity 2.Ekonomická

Více

Více rozmanitosti, více vitality

Více rozmanitosti, více vitality Více rozmanitosti, více vitality Happy life, den za dnem. Pro mého psa vybírám a kupuji jen to nejlepší. Obsahuje výborné drůbeží a jehněčí maso a k tomu denní porci ovoce a zeleniny. To se přece líbí

Více

O NEJLEPŠÍ ODCHOV JALOVIC 2012

O NEJLEPŠÍ ODCHOV JALOVIC 2012 Volac Agro-Best, spol. s r.o. vyhlašuje soutěž O NEJLEPŠÍ ODCHOV JALOVIC 2012 Hlavní cenou je krmný automat pro telata URBAN U20 2. cena: 24 q mléčné náhražky VOLAC Heiferlac 3. cena: 24 q mléčné náhražky

Více

POUŽITÍ ORGANICKÝCH KYSELIN VE VÝŽIVĚ PRASAT

POUŽITÍ ORGANICKÝCH KYSELIN VE VÝŽIVĚ PRASAT POUŽITÍ ORGANICKÝCH KYSELIN VE VÝŽIVĚ PRASAT Keller, S. Röthel, GmbH. Obsah Úvod Fyziologické poměry a infekční tlak u prasat Konvenční acidifikátory Přehled Mechanismus a oblast působení Účinky Nová koncepce

Více

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh

30.3. - 3. 4. 2014. Brno - Výstaviště. www.techagro.cz. Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Mezinárodní veletrh zemědělské techniky Mezinárodní veterinární veletrh Mezinárodní lesnicky a myslivecky veletrh Veletrh obnovitelnych zdrojů energie v zemědělství a lesnictví 30.3. - 3. 4. 2014 Brno

Více

Intenzivní odchov s. Pomocí Super-Heifer metody od odchováte zdravejší jalovice s vysokou celoživotní užitkovostí!

Intenzivní odchov s. Pomocí Super-Heifer metody od odchováte zdravejší jalovice s vysokou celoživotní užitkovostí! Pomocí Super-Heifer metody od odchováte zdravejší jalovice s vysokou celoživotní užitkovostí! Intenzivní odchov s Optimal rozvoj bachoru Vysoká celoživotní užitkovost Silný imunitní systém Výborná reprodukce

Více

Způsoby aplikace granulovaných minerálních krmiv 8% zamíchat do jadrných krmiv

Způsoby aplikace granulovaných minerálních krmiv 8% zamíchat do jadrných krmiv Minerální krmiva pro spárkatou zvěř - sypká Premin Spárkatá zvěř MAXI - SRNEC Premin Spárkatá zvěř MAXI - JELEN, DANĚK Premin MUFLON Minerální krmiva pro spárkatou zvěř - granulovaná Premin MINERÁLNÍ GRANULE

Více

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3

AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 AMK u prasat. Pig Nutr., 20/3 Potřeba AMK ve výživě prasat Prasata mají obecně odlišné nároky na živiny než ostatní hospodářská zvířata, především pak na zastoupení aminokyselin. Ve výživě prasat se krmná

Více

Energetické hodnocení krmiv

Energetické hodnocení krmiv Energetické hodnocení krmiv Využití energie krmiv v (%) BE Brutto energie 100 SE Stravitelná energie En.tuhých výkalů 70 (50-80) 30 (20-50) ME Metabolizovatelná EP EM energie plynů moče 57 (35-71) (4-9)

Více

Prasničky SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT

Prasničky SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT Prasničky SANO KONCEPT VÝŽIVY PRASAT VÍTEJTE Vážený zákazníku, vážený zájemce o naše výrobky, jsme velmi rádi, že Vás Sano koncept výživy prasniček zaujal. Na následujících stránkách najdete důležité informace

Více

Péče o krávy před porodem na Rosy-Lane Holsteins

Péče o krávy před porodem na Rosy-Lane Holsteins Péče o krávy před porodem na Rosy-Lane Holsteins (Transition Cow Strategies) Lloyd W. Holterman Rosy-Lane Holsteins LLC Watertown, Wis. USA Rosy-Lane Holsteins LLC Vlastníci: Lloyd & Daphne Holtermanovi,Tim

Více

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel

Eroze a úrodnost půdy. Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : Tel Eroze a úrodnost půdy Ing.Vlasta Petříková, DrSc. Kontakt : vpetrikova@volny.cz, Tel. 736 171 353 Hospodaření na orné půdě se zhoršuje Rozsah eroze půdy se zvětšuje Úrodnost se snižuje, zvl. v důsledku

Více

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce

FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce FarmProfit nový ekonomický software pro zemědělce Ing. Jan Syrůček Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. tel.: +420 267 009 529 e-mail: syrucek.jan@vuzv.cz FarmProfit Ekonomický software na kalkulaci

Více

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma.

FINALISTA SOUTĚŽE MLÉČNÁ FARMA ROKU 2015 ČESTR. Farma: Podnik: Příkosická. zemědělská a. s. Bližší informace naleznete na www.mlecnafarma. Mirošov Podnik: Příkosická zemědělská a. s. Mléčná farma hospodaří na ploše zhruba 2000 ha v rokycanském okresu. Pěstuje se obilí, řepka a pícniny. Krávy stojící na sucho jsou ustájeny v podestýlané stáji

Více

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM

CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM Partnerské sítě mezi univerzitami a soukromými subjekty s vazbou na environmentální techniky chovu skotu CZ.1.07/2.4.00/31.0037 CHOV KRAV BEZ TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA BTPM 1. Historie chovu masného skotu v

Více

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Programy Výživa zvířat

institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu Programy Výživa zvířat Posílení í spolupráce mezi MZLU v Brně ě a dalšími institucemi v terciárním vzdělávání a výzkumu CZ.1.07/2.4.00/12.045 00/12 045 Programy Výživa zvířat Ing. František Mikyska Softwarové vybavení AgroKonzulty

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

VÝŽIVA MASNÝCH PLEMEN OVCÍ

VÝŽIVA MASNÝCH PLEMEN OVCÍ VÝŽIVA MASNÝCH PLEMEN OVCÍ Výživa bahnic Výživa jehňat Kvalita masa Výživa jehňat Page 2 Výživa bahnic Page 3 Hodnocení tělesné kondice Fyziologické Doporučená Pozorování Stadium průměrná Bahnice hodnota

Více

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014

Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 Zpráva o sledování ukazatelů rentability výroby mléka v ČR za rok 2014 V roce 2014 byly sledovány v rámci každoročního monitoringu výroby mléka prováděného Výzkumným ústavem živočišné výroby výrobní a

Více

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů

Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů Příloha č. 10 (Příloha č. 2 NV č. 615/2006 Sb.) Kategorie, emisní faktory a plány zavedení zásad správné zemědělské praxe u zemědělských zdrojů 1. Stanovení kategorie zemědělských zdrojů Kategorie zemědělského

Více

BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček

BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček BRANNÁ 2011 MVDr.Pavel Mareček úbytek přirozených instinktů úbytek teritorií snížená schopnost autoterapie somatotropní změny dentální změny institucionalizovaný stres SPOLEK PORADCŮ V EKOLOGICKÉM

Více

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s.

Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Experiment s dlouhodobou selekcí krav na ukazatele produkce a zdravotního stavu v Norsku Ing. Pavel Bucek, Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Z chovatelské praxe a z celé řady vědeckých experimentů

Více

Krmiva pro jeseterovité ryby 2017

Krmiva pro jeseterovité ryby 2017 Krmiva pro jeseterovité ryby 2017 Potápivé krmivo Vyvinuto pro recirkulační systémy - RAS Plovoucí krmivo Udržitelné krmivo Poloplovoucí krmivo Obsahuje astaxanthin Bez živočišného proteinu ze suchozemských

Více

HOKOVIT DAIRY PRO test na

HOKOVIT DAIRY PRO test na DAIRY PRO test na farmě MILKNATUR. HOKOVIT Česká Republika Porovnání úrovně užitkovosti před a po roce používání doplňku mikrovýživy DAIRY PRO. Vstupní informace : CÍL SLEDOVÁNÍ: Zjistit jak systematické

Více

Complete Food for Dogs

Complete Food for Dogs Complete Food for Dogs CD Healthy Line Delikan Na Kopečku 1431 751 31 Lipník nad Bečvou Tel/fax:+420 581 771 270 www.krmivo-pro-psy.blue4net.cz DELIKAN 16 let zkušeností v extruzi a výživě psů výroba krmiv

Více

Úspěch ve stáji SILÁŽOVÁNÍ SKOT

Úspěch ve stáji SILÁŽOVÁNÍ SKOT 1. května 2001, číslo 1/2001 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Úspěch ve stáji SKOT Úspěšná strategie Hülsenbergského stáda Schaumasil TMR zvýšení obsahu mléčných složek Rindavit Extra vylepšený

Více

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014

Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 Rozbor hospodaření akciové společnosti ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U Korečnice 1770, 68801 Uherský Brod k 31.12.2014 V roce 2014podnik obhospodařoval 2468 ha zem půdy, z toho v ekologickém zemědělství 335,98

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup

Více

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz

Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Vláknina jako zdroj energie v kukuřici Ing. Václav Jambor, CSc., Blažena Vosynková NutriVet s.r.o., www.nutrivet.cz Výživa přežvýkavců je založena na využití rostlinných bílkovin. Kromě zdrojů N-látek

Více

Úspěch ve stáji. KONĚ Velká Karlovarská steeplechase firmy SCHAUMANN Mobilmix-krmiva s.r.o. partner firmy SCHAUMANN

Úspěch ve stáji. KONĚ Velká Karlovarská steeplechase firmy SCHAUMANN Mobilmix-krmiva s.r.o. partner firmy SCHAUMANN 1. září 1998, číslo 2/1998 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Úspěch ve stáji SKOT Cílená přestavba: zdravé stájové klima a vyšší užitkovost (volná boxová stáj) Hospodaření s kyselinami a

Více

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze

Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Odchov telat a jalovic ve stádě bez tržní produkce mléka (BTPM) Katedra speciální zootechniky, FAPPZ, ČZU v Praze Porod Příznaky blížícího se porodu uvolněné pánevní vazy pokleslé břicho zduření a zvětšení

Více

Možnosti zlepšení mlezivové výživy u telat v praxi. Stanislav Staněk oddělení technologie a techniky chovu HZ VÚŽV, v. v. i.

Možnosti zlepšení mlezivové výživy u telat v praxi. Stanislav Staněk oddělení technologie a techniky chovu HZ VÚŽV, v. v. i. Možnosti zlepšení mlezivové výživy u telat v praxi Stanislav Staněk oddělení technologie a techniky chovu HZ VÚŽV, v. v. i. Co považujeme za mlezivo? Mlezivo = pouze z I. nádoje (pro 1. a 2. napájení ),

Více

ROZMNOŽOVACÍ CHOV HUSTOPEČE NAD BEČVOU

ROZMNOŽOVACÍ CHOV HUSTOPEČE NAD BEČVOU ROZMNOŽOVACÍ CHOV HUSTOPEČE NAD BEČVOU Vahala, J. Rozmnožovací chov Hustopeče nad Bečvou Proč se nakupují plemenné prasničky v Hustopečích nad Bečvou? Naše rodinná farma byla postavena na zelené louce

Více

for cats who love the best To nejlepší pro Vaše mazlíčky a jejich mlsné jazýčky

for cats who love the best To nejlepší pro Vaše mazlíčky a jejich mlsné jazýčky for cats who love the best To nejlepší pro Vaše mazlíčky a jejich mlsné jazýčky w w w. c a l i b r a - k r m i v o. c z Přednosti krmiv Calibra Kočky provázejí člověka tisíce let. Za tuto dobu se výrazně

Více

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y

P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 Inovace 2010 od LR! S formulí PRO12- exkluzivně od LR! P R O B I O T I C K Ý D O P L N Ě K S T R A V Y INOVACE 2010 PROBIOTIC12 Co jsou probiotika? CO JSOU PROBIOTIKA? Lidské střevo obsahuje

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (CHP) Elektřina. Domy, stáje, průmysl. Sklad kvasných produktů. Přepouštění substrátu

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (CHP) Elektřina. Domy, stáje, průmysl. Sklad kvasných produktů. Přepouštění substrátu BIOPLYNOVÉ STANICE Společnost AGROMONT VIMPERK byla založena a zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích 1. července 1992 jako společnost s ručením omezeným a jako ryze český

Více

Skot. Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu. Mastitida v období stání na sucho Krmivo. Optimální technika silážování Prasata

Skot. Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu. Mastitida v období stání na sucho Krmivo. Optimální technika silážování Prasata 15. července 2005, číslo 2/2005 Odborný časopis pro moderní chov zvířat a výživu Skot Mastitida v období stání na sucho Krmivo Optimální technika silážování Prasata Příjem krmiva kojících prasnic Slovo

Více

VAPIG EKONOMICKY VÝHODNÝ SYSTÉM OCHRANY NOVOROZENÉHO SELETE

VAPIG EKONOMICKY VÝHODNÝ SYSTÉM OCHRANY NOVOROZENÉHO SELETE VAPIG EKONOMICKY VÝHODNÝ SYSTÉM OCHRANY NOVOROZENÉHO SELETE Vahala J. Nemálo chovatelů prasat nejen v ČR se zabývá otázkou, zda vysoké náklady na farmakoterapii téměř vždy spojené s medikací ATB přináší

Více

Moderní metody intenzivní produkce ryb

Moderní metody intenzivní produkce ryb Moderní metody intenzivní produkce ryb Pramen: FAO Světová produkce (tis. tun) Produkce ryb v evropských zemích (mil. EUR) 1900 4000 1700 1500 1300 3800 3600 3400 3200 3000 1100 2800 900 700 2600 2400

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu

iva a výroba krmiv v chovu masného skotu Management, welfare,, ekonomika,výživa iva a výroba krmiv v chovu masného skotu ODBORNÝ SEMINÁŘ v rámci projektu Společná zemědělská politika v chovu masného skotu s ohledem na bezpečnost potravin a welfare

Více

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím

Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby u respondentů s podvojným účetnictvím Náklady - 2005 Tabulková část A - Struktura nákladů vybraných výrobků rostlinné a živočišné výroby Tabulka A1 Tabulka A2 Tabulka A3 Tabulka A4 Tabulka A5 Tabulka A6 Tabulka A7 Tabulka A8 Tabulka A9 Tabulka

Více

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák

Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák Success story - skot Zemědělská akciová společnost Koloveč MVDr. Mar2n Zdvořák 12.3.2015 ZAS Koloveč Chov skotu - plemeno Montbélliarde (cca 928 dojnic) - zaměřeno na: produkci mléka výkrm skotu prodej

Více

Kvalita siláží v období z databanky objemných krmiv

Kvalita siláží v období z databanky objemných krmiv Kvalita siláží v období 1997 2012 - z databanky objemných krmiv Ing. František Mikyska AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. Kvalita objemných krmiv, ale především jejich produkční účinnost, se v posledních

Více

Krmiva pro koi kapry '16/'17

Krmiva pro koi kapry '16/'17 Krmiva pro koi kapry '16/'17 Potápivé krmivo Obsahuje Actigen Plovoucí krmivo Zvýrazňuje barevnost ryb Prebiotické krmivo Obsahuje minerální jíl Obsahuje omega-3 mastné kyseliny Staple Nízký obsah energie

Více

Komponenty Ceny v Kč / Původní KD Návrh 1 Návrh 2

Komponenty Ceny v Kč / Původní KD Návrh 1 Návrh 2 Krmení krav jak lze ušetřit? V současné době jsme opět svědky turbulence ve vývoji ceny syrového kravského mléka a to směrem dolů. Situace tak trochu začíná připomínat období let 2008 2009, kdy jsme si

Více

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství

Zemědělství a potravinářský průmysl. Údaje z vykazovaného roku. Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Zemědělství a potravinářský průmysl Údaje z vykazovaného roku 28 Státní ministerstvo životního prostředí a zemědělství Svobodný stát Sasko Údaje z vykazovaného roku 28 ROZLOHA A OBYVATELSTVO VYUŽÍVÁNÍ

Více