DO429K. Návod k použití. Plně automatické espresso DO429K

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DO429K. Návod k použití. Plně automatické espresso DO429K"

Transkript

1 DO429K Návod k použití Plně automatické espresso DO429K Všeobecná bezpečnostní upozornění Než začnete spotřebič používat,přečtěte si pozorně návod k použití a uschovejte si ho, ev. předejte dalším uživatelům Spotřebič připojte ke střídavému proudu a napětí podle označení na typovém štítku. Spotřebič nesmí být uveden do provozu,když je přívodní šňůra poškozená,když má spotřebič viditelné závady nebo když upadl. Zástrčku vytáhněte ze zásuvky,když se vyskytly poruchy během provozu,před každým čištěním či ošetřováním a po použití. Zástrčku nikdy netahejte ze zásuvky za síťovou šňůru. Spotřebič nikdy neponořujte do vody a síťovou šňůru chraňte před vlhkostí. Děti nerozeznají nebezpečí, které může při manipulaci s el.spotřebiči vzniknout, proto je nenechte bez Vašeho dozoru se spotřebičem manipulovat. V přítomnosti dětí dbejte zvýšené opatrnosti. Při činnosti nesloužící původnímu účelu nebo při nesprávné obsluze nepřebírá výrobce ani dodavatel odpovědnost za vzniklé škody. Espresso nesmí být používáno po extrémně dlouhou dobu jako profesionální přístroje. Přístroj je určen pro běžnou domácnost nebo do kuchyněk pracovních kolektivů, kanceláří, hotelových pokojů nebo podobných zařízení pro nárazové použití. Mlýnek používejte jen na kávu Při delším odstavení vždy vyprázdněte nádobu na vodu. Přístroj vyrábí horkou vodu a páru, buďte proto zvlášť opatrní POPIS ČÁSTÍ PŘÍSTROJE Kryt zásobníku kávových zrn Viko zásobníku na vodu Nahřívací plocha pro hrníčky Zásobník vody Vnější plášť přístroje Ovládací panel Kryt trysek Trysky Regulace napěnění Miska pro odkap Mřížka misky Kryt prac.prostoru Ukazatel naplnění Otevření prac.prostoru Dvířka přihrádky hadičky na mléko

2 CONTROL PANEL / OVLÁDACÍ PANEL Zapnutí/Vypnutí Espresso Espresso Cappuccino Latte Pěna/Horká voda Dva šálky malé velké Množství Zrnková káva Mletá káva Teplota vody Další Menu Zpět POPIS SYMBOLŮ Typ kávy: Cappuccino, Espresso, Latte Macchiato Počet šálků : jeden nebo dva (dvojité mletí ) Množství kávy (vody) : malé, střední nebo velké Teplota: nižší, střední nebo maximální Síla (množství) kávy: malé nebo velké -7g,9g Použití mleté kávy ( vypnutí mlýnku ) Příslušenství Lžíce na mletou kávu s odměrkou Čistící kartáček Hadřík na čištění LCD displeje Odvápňovací filtr Kryt místo filtru ( kde není železitá voda nebo je již předčištěná) Tip Abyste předešli rychlému vychladnutí kávy v hrníčku, můžete jej předehřát na nahřívací ploše na vrchní části přístroje. Uvedení do provozu - proplach Před prvním použitím a po dlouhodobém odstavení přístroje, je třeba všechny funkční části omýt a přístroj propláchnout. Vždy mějte vytaženou zástrčku ze zásuvky Odklopte víko nádoby na vodu a nalijte dostatečné množství vody (kryt nádoby slouží zároveň jako držadlo za který ji lze vytáhnout k doplnění) Postavte pod kávové trysky šálek nebo šálky Pak zasuňte zástrčku do zásuvky. Na displeji svítí symbol, přístroj se přepne na standardní nastavení proplachu. Zmačkněte tlačítko start, displeji stále ukazuje symbol a z trysek teče horká voda odebíraná ze zásobníku (přístroj udělá 2 cykly)

3 Po ukončení proplachu se rozsvítí pohyblivý symbol ukazující připravenost kávovaru pro další volbu a spodní kontrolky svítí rovněž. Propláchnutí okruhu na mléko provedete vsunutím hadičky do externí nádobky s čistou vodou (předtím musíte hadičku nasadit na mléčnou trysku vyřízlým koncem do nádobky) Zmačkněte tlačítko, pak stlačte dále a na displeji se objeví symbol Zmačkněte ještě jednou nyní blikající tlačítko proplach začne po nahřátí vody cca po 30-45s. Tento proplach probíhá po pevně danou dobu a spotřebuje se asi 0,3l vody. Po proběhnutí programu se rozsvítí na displeji symbol běžného čištění, (nebliká) a vy se můžete vrátit do základního menu zmáčknutím tlačítka již jen standardní proplach asi 1dcl vody z externí nádoby.. Pokud byste zmáčkli pročištění mléčného okruhu znovu, bude proveden Nastavení výšky trysek Při použití různé výšky hrnku nebo skleničky je doporučenu upravit výšku trysek tak, aby byla těsně nad okrajem hrnku. Nastavení výšky se provede stlačení uvolňovacích bodů hlavy trysek po stranách a posunutím do požadované polohy. Rozsah nastavení je možný od xx do xxx. Posun trysek jde zpočátku poměrně ztuha. Naplnění kávovými zrny Otevřete kryt zásobníku kávových zrn Odstraňte zbylé nečistoty a kousky od minule Nasypte kávová zrna Pevně uzavřete kryt Tento zásobník se nesmí plnit mletou kávou, dvakrát praženými zrny nebo zrny z mrazničky hrozí poškození mlýnku! Mlýnek je možno nastavit na určitou jemnost mletí, každé otočení o stupeň k menšímu bodu je káva jemnější a mletí trvá déle. POZOR! Nastavení musí probíhat pouze při otáčení mlýnku,(během mletí) jinak můžete keramické zuby o sebe vylomit Naplnění mletou kávou Otevřete kryt zásobníku na mletou kávu Odstraňte zbylé nečistoty Naplňte zásobník přiloženou lžící mletou kávou Kryt pečlivě uzavřete Naplnění vodou Otevřete plně kryt zásobníku a vytáhněte celý zásobník ven Naplňte čistou, studenou, pitnou vodou nikdy ne více než je značka max. Vložte zásobník zpět Zásobník můžete také plnit bez vytažení, v přístroji. Pokud se ozve zvukový signál, že dochází voda, otevřete kryt a nalijte potřebné množství vody Voda musí být studená! Nenechávejte ji v zásobníku vodu příliš dlouho, kazí se Nikdy nevytahujte zásobník během provozu Pokud dojde voda během provozu, kávovar se zastaví, ozve se signál a na displeji bliká symbol dolití vody Po naplnění pokračuje kávovar dále v přerušeném programu Započatý program můžete kdykoliv přerušit stlačením start/stop

4 Přednastavení programů přístroje Po zapnutí přístroje zmačkněte tlačítko Menu a dále stiskněte jeden ze symbolů pro volbu kávy - malé espresso, velké espresso, cappuccino a latte. NASTAVENÍ DISPLAY MOŽNOSTI Malé Espresso Pro výběr požadovaného množství kávy tiskněte opakovaně červený symbol dole 40ml --> 50ml --> 60ml Pro výběr požadované síly kávy vyberte Vyberte nebo. Dvě kávová zrnka znamenají silnější kávu větší množství namletých zrn Pro použití mleté kávy stiskněte symbol vypnutí mlýnku Displej ukazuje výběr a přístroj použije vloženou mletou kávu ze zásobníku Pro nastavení správné teploty vody stiskněte Můžete volit mezi: teplé, velmi teplé a horké Pro uložení nastavení jednoduše stiskněte tlačítko Menu. Ikona bude blikat a tlačítkem se vrátíte do hlavního menu. Pokud nechcete nastavení uložit, stiskněte tlačítko dvakrát. Počet šálků (1 nebo 2) znamená, že přístroj provede 2x mletí pro navolenou kávu Počet šálků nelze nastavit předem při programování. Lze jej nastavit až při spouštění programu v hlavním menu. Jako základní přednastavená hodnota je 1 šálek. Pokud do 5s nezvolíte 2 šálky, začne kávovar pracovat s jedním. Velké Espresso Pro výběr požadovaného množství kávy tiskněte opakovaně 100ml --> 125ml -->150ml Dále to samé jako malé espresso

5 Cappuccino Pro výběr požadovaného množství kávy tiskněte opakovaně 150ml --> 250ml -->350ml Dále to samé jako malé espresso Latte Pro výběr požadovaného množství kávy tiskněte opakovaně 150ml --> 250ml -->350ml Dále to samé jako malé espresso Takto si naprogramujete všechny 4 druhy kávy a stlačením tlačítka se vrátíte do základního menu. Nyní je vše přednastaveno tak, aby kávovar jedním dotykem na malé, velké expresso nebo cappuccino či latte vyrobil požadovanou kávu podle uloženého nastavení. Příklad espressa : 1. Zapněte přístroj 2. Postavte pod trysky šálek (šálky) 3. Zmačkněte požadované espresso 4. Pokud požadujete dvojité množství, zvolte vpravo nahoře do 5s symbol 2x. V tomto případě přístroj namele a přepaří 1.dávku a hned na to druhou. Pozn. Pokud volíte cappuccino nebo latte, musíte mít hadičku ve vstupu regulace napěnění a v mléce. Espresso malé,velké Pokud chcete připravit přednastavené, zmačkněte jen jeho tlačítko, pokud chcete připravit jiné, musíte přes tlačítko menu opakovat nastavení jako při volbě programu a uložit jej. Pak již jen postavte šálek pod obě trysky a Spusťte program. Vše je stejné pro malé i velké espresso. Příprava kávy z mleté Pokud jste zvolili přípravu z mleté kávy, bliká na displeji znak pro mletou kávu. Naplňte zásobník příslušným množstvím kávy, podle toho, jak silnou chcete a jaké množství vody zvolíte. Běžné espresso 40-60ml se vyrábí ze 7g nebo 9g. Pak zvolte v nabídce velikost šálku od 40 do 150ml a spusťte program. Cappuccino, Latté Opět se opakuje stejný postup přípravy jako u espressa, je však nutno přidat plnotučné mléko skladované pod 8 C. Vyjměte hadičku z pravé strany od trysek (viz popis) a nasaďte ji rovným koncem do regulace napěnění mléka,druhý vložte přímo do krabice s mlékem. Výhoda tohoto přístroje spočívá právě v možnosti použít běžnou krabici s mlékem, čímž se vyhnete neustálému přelévání mléka do kávovaru a vyplachování jeho nádoby, jako to mají mnohé ostatní přístroje.

6 Spusťte přístroj a zvolte požadovanou kávu. U latte se nejdříve mléko ohřeje, napění a napustí do hrnku, poté se napustí káva. U cappuccina je to obráceně, nejdříve káva a nahoru mléko s bohatou pěnou. Regulací napěnění mléka můžete volit vyšší či nižší napěnění mechanickým otáčením ventilu napěnění. Viz. obrázek. Otočením páčky vlevo k symbolu latte zúžíte přívod mléka skrz ventil a tím mléko více napění. Propláchnutí mléčného okruhu Po každé přípravě cappuccina nebo latte vám přístroj nabídne pročištění mléčného okruhu. Je to velmi důležité pro neustálou absolutní čistotu vedení a chuť kávy. Pokud však víte, že do hodiny použijete kávovar znovu, můžete ji tlačítkem odmítnout. Jestliže chcete proplach provést, zmáčkněte blikající tlačítko dejte dostatečně velký šálek podle úvodní kapitoly proplach a hadičku přendejte z mléka do nádoby s čistou vodou. Pod trysky Příprava horké vody nebo napěnění mléka Pokud chcete použít pouze ohřev zmačkněte, na displeji se rozsvítí a bliká. Tlačítkem pokračovat zvolte buď ohřev z externí nádoby nebo z vestavěné s vodou, Pak zmačkněte opět a přístroj nasaje vodu nebo mléko (250ml) a začne je ohřívat. Následný proplach mléčného okruhu proveďte podle návody výše. Nastavení dodatečných funkcí přístroje Po zapnutí přístroje zmačkněte tlačítko menu a dále stiskněte pokračovat. Postupným mačkáním tohoto tlačítka vyberete nastavení dalších funkcí a uložíte je tlačítkem menu. Zpět se vrátíte dvojitým stlačením. Pro nastavení odvápňování následuje extra odstavec. Nastavení Displej Výsledek Neaktivováno Automatické vypnutí Vypne po 15 min. Tvrdost vody Vypne po 30 min. standardní nastavení Vypne po 1 hod. Vypne po 2 hod. Velmi měkká voda Měkká voda Střední tvrdost - standardní nastavení Středně tvrdá voda Osvětlení displeje Velmi tvrdá voda Velmi tmavý Středně tmavý Světlý Vypnutí zvukové signalizace Odvápnění Max. světlý - standardní nastavení zapnuto vypnuto Viz odstavec odvápnění O stavu tvrdosti vaší vody se informujte u dodavatele vody nebo ji otestujte pomocí testovacích papírových proužků. Čištění a údržba přístroje Pokud chcete mít stále vynikající chuť kávy a dlouhou životnost kávovaru, dodržujte pravidelné servisní doby a doporučené čištění Odkapová miska Tato miska je určena pro vypouštění běžné čistící vody. Jakmile je plná, zvedne se mechanický plovák-ukazatel naplnění a červený terčík převyšuje znatelně nerezovou mřížku. Odstraňte mřížku a vylijte misku do odpadu, dobře vymyjte, (jednou za čas saponátem a teplou vodou) vysušte a nasaďte zpět.

7 Vnitřní nádoba na zbytky kávy Kávovar ukládá do paměti cykly mletí a upozorní vás, že máte vysypat nádobu na odpad. Na displeji se rozsvítí Ta se nachází uvnitř vlevo po otevření předních dvířek. Vytáhněte ji nahoru k sobě, vysypte, vypláchněte, dobře osušte, pak dobře usaďte zpět a zavřete dvířka na displeji se rozsvítí. Upozornění : Nevypínejte přístroj před vyčištěním a znovu usazením nádoby a zavřením předního krytu. Je vybaven senzorem a eviduje otevření předního krytu. V případě vyčištění při vypnutém přístroji je pak po zapnutí nutné otevřít a zavřít tento kryt. Čištění přístroje Vytáhnout přístroj ze zásuvky Pozor na to, aby byly všechny díly již studené Přístroj nepotápět do vody Žádný z dílů nemýt v myčce Kryt a nerezové plochy otřít měkkým vlhkým hadrem Vylít a vyčistit odkapovou misku viz odstavec nahoře Pravidelně vymývejte nádobu na vodu a nenechávejte ji tam stát dlouho, každá voda se kazí. Čištění mléčného okruhu Vše je popsáno v odstavci uvedení do provozu Jednou za čas je nutno propláchnout hadičku a ventil napěnění v teplé vodě se saponátem a nechat vyschnout. Čištění trysek Vytáhněte zástrčku Uchopte hlavu trysek prsty z boku a odjistěte posuv Vytáhněte celou hlavu dolů z přístroje Pečlivě vše propláchněte pod tekoucí vodou Vysušte Nasaďte opačným postupem zpět na přístroj Čištění parní tlakové jednotky Tento díl je třeba pravidelně čistit od zbytků kávy a ostatních nečistot Vytáhnout přístroj ze zásuvky Pozor na to, aby byly všechny díly již studené Otevřít přední kryt Prsty zmačknout oba červené zajišťovací knoflíky na straně jednotky Naklopit a vytáhnout ji ven Pečlivě vše propláchněte pod tekoucí vodou Vysušte Vyčistěte prostor pro jednotku třeba vysavačem Opatrně vytáhněte průchozí trubičku na kávu při obráceném dílu a dopře ji také propláchněte. Na toto nepoužívejte čistící prostředky ani je nedávejte do myčky Nasaďte opačným postupem vše zpět do přístroje Odvápňování Dlouhá a správná funkčnost přístroje vyžaduje pravidelné a včasné odvápňování vnitřních povrchů dílů pro výrobu kávy. Přístroj symbolem na displeji upozorní na nutnost provedení odvápnění. Rozspusťte přiložený sáček odvápňovacího prostředku v 650ml vody a dobře zamíchejte. Vypněte přístroj ze zásuvky a přesvědčte se, že je již chladný. Pak nalijte tento roztok do nádoby na vodu. Pod trysky postavte nádobu o objemu 1,5l. Zapněte jej do zásuvky, na displeji se objeví a přístroj se přepne do pohotovostního režimu. Zapněte hlavní vypínač na displeji se rozsvítí a z trysek vyteče něco málo vody jako při běžné přípravě k provozu. Až je dokončeno objeví se standardní upozornění, že můžete volit nastavení. Zmačkněte tlačítko menu a dále stiskněte 5x pokračovat. Čímž vyberete odvápnění. Potvrďte jej tlačítkem menu. Pak stiskněte a odvápnění začne. Na displeji se postupně objeví

8 Po skončení tohoto cyklu vás přístroj symbolem na displeji upozorní na nutnost vylít zbytek prostředku a napustit čistou vodu. Poté zmačkněte znovu a přístroj spustí proplach již s čistou vodou, opět se ukáže PO SKONČENÍ SE PŘÍSTROJ AUTOMATICKY VYPNE. Možné zobrazení hlášení na displeji Symbol na displeji Význam Řešení Málo zrnkové kávy v zásobníku Není nasazena spařovací jednotka Plný zásobník na zbytky Nutnost odvápnění přístroje Odkapová miska špatně usazená Nádoba na zbytky v kávovaru špatně usazená Přední dvířka špatně zavřená Varování Chybí voda Chybí mletá káva v násypce Doplnit Nasadit Vyprázdnit Provést Zasunout Nasadit Zavřít Prohlédnout pozorně přístroj Doplnit Doplnit Možné poruchy Problém Příčina Odstranění Nefunkční přístroj, prázdný displej Není el.proud Napravit Žádné nebo pozdní reakce na zmáčknutí tlačítek Přístroj je v elektromagnetickém poli (třeba mikrovlnka) Špinavý displej Přendat Vyčistit Málo teplá káva Velmi studené hrnky Studená spařovací jednotka Nahřát Propláchněte přístroj jen párou Káva neteče skrz trysky Ucpané nebo špinavé trysky Vyčistit Odstranit všechnu kávu a udělat jeden hrnek naprázdno ze zbytků v mlýnku. Málo silná káva Pak jej řádně vyčistit Málo mléčné pěny Mlýnek dává málo kávy do spařovací jednotky Špatná kvalita mléka, převařené mléko, zanešená mléčná napěňovací tryska nebo hadička Málo kávové pěny Horší kvalita kávy, stará káva Nahřátí a proces výroby kávy trvá neúměrně dlouho (nad 45s) Přístroj je zanešen vápenitými usazeninami Odvápnit Odstranit nedostatky Nahradit lepší značkou nebo čerstvou kávou

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490

Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Návod k použití a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 31302 MO X8-D001G-273490 Vážení zákazníci, Váš nový přístroj kombinuje nejmodernější technologii s elegantním designem. Díky zcela nové a jedinečné

Více

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ

PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ PLNĚ ELEKTRONICKÁ PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ČÁST 1: PŘED POUŽITÍM Bezpečnostní upozornění Doporučení ČÁST : INSTALACE Odstranění přepravních šroubů Seřízení nožiček Připojení k elektrické síti Připojení

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 680 LI 700 DUO. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 680 LI 700 DUO Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti MERLONI Elettrodome-

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze

LI 480. Myčka nádobí. Návod k instalaci a obsluze LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze M LI 480 Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit Company, SpA. Při vybírání

Více

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS

LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze LI 680 PLUS LI 700 PLUS LIQ 700 PLUS Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil

Více

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A

DIF 04 DIF 14 DIF 14 A DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze DIF 04 DIF 14 DIF 14 A Myčka nádobí Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti Indesit

Více

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01

Návod k použití HEV 2230250 B-447-01 Návod k použití HEV 230250 B-447-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Takto zabráníte škodám na

Více

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere

Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere AKZM 654 Návod k použití a údržbě Návod na používanie a údržbu Felhasználói és karbantartási kézikönyv Manual de utilizare şi întreţinere DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH

Více

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu

Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39. Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Kombi Kompakt HRE 24/18 HRE 28/24 HRE 36/30 HRE 36/39 Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu Před instalací a uvedením zařízení do provozu si prosím pečlivě přečtěte tento návod k montáži. Uchovávejte tento

Více

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE a INSTALACI KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S INVERTEREM TAC-09CHSA/KAI TAC-18CHSA/KAI NO 05/14 Obsah Základní funkce.3 Bezpečnostní pravidla a varování............4 Stručný popis.6 Displej vnitřní

Více

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901

Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 Návod k použití SN 56N580 EU Q4ACZM0901 1 V tomto přehledu je uveden max. možný počet programů a speciálních funkcí. Příslušné programy a speciální funkce si prosím zjistěte na ovládacím panelu. Obsah

Více

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba

Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven Mikrobølgeovn elektronisk Forno microondas Mikrovlnná trouba FR EN NL DA PT CS GUIDE D INSTALLATION ET D UTILISATION INSTRUCTIONS FOR USE INSTALLATIE- EN GEBRUIKSGIDS BETJENINGSVEJLEDNING MANUAL DE UTILIZAÇÃO NÁVOD K POUŽITÍ Four à micro-ondes Microwave oven Magnetronoven

Více

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS

ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI MAGYAR LT-20C70BU LCD PANEL TV INSTRUCTIONS ENGLISH DEUTSCH FRANÇAIS NEDERLANDS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS NORSK SUOMI DANSK SVENSKA POLSKI LT-20C70BU LCD PANEL TV MAGYAR INSTRUCTIONS 1 LT-20C70BU TELEVIZOR S PANELEM LCD POKYNY Upozornění NEODPOJUJTE

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s.

Kondenzační kotel Q7K-28-SOLO. Návod na montáž,obsluhu a údržbu. Quantum, a.s. Kondenzační kotel Q7K-28-24-COMBI Q7K-36-30-COMBI Q7K-22-SOLO Q7K-28-SOLO Návod na montáž,obsluhu a údržbu Quantum, a.s. OBSAH 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Všeobecné...5 1.2 Instalace ústředního vytápění...5

Více

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM

MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM MEDVĚD 20 (30, 40, 50) KLOM Výrobní číslo kotle je vyznačené na štítku, který je připevněn na plechu pod ovládacím panelem. Štítek je přístupný po odklopení předního krytu. V časti Návod na obsluhu najdete

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20

Quality makes the Difference TREND II. Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 HOFFRICHTER Quality makes the Difference TREND II Uživatelská příručka CPAP - AUTO - BILEVEL - BILEVEL ST20 SÉRIOVÉ ČÍSLO Společnost HOFFRICHTER GmbH dodává veškeré své systémy se sériovým číslem, aby

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1

Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka 1 Prestige 8 1-2 MkIII Návod pro instalaci, obsluhu a servis CZ 1 06/2010 Manual Prestige 18-2_Manual Prestige 24-2 0.6.2010 10:11 Stránka

Více

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE VYVAŽOVAČKA KOL C322D C 322 D36 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E

CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E Návod k použití a upozornění CZ CAESAR 14 3 E Super CAESAR 17 3 E *1.032004CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí

Více

EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 100 Universal EL EWH 120 Universal EL EWH 150 Universal EL

EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 100 Universal EL EWH 120 Universal EL EWH 150 Universal EL EWH 30 Universal EL EWH 50 Universal EL EWH 80 Universal EL EWH 00 Universal EL EWH 20 Universal EL EWH 50 Universal EL Warmwasser-Wandspeicher mit Elektronik Bedienung und Installation 2 Wall mounted

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT

TUMBLE DRYER SUŠILNI STROJ SUSZARKA DO BIELIZNY TCS 683 LT 800 / 900 1000 / 1200 800 / 900 1000 / 1200 kg 5 85' -105' 75' - 100' 110' - 130' 100' - 125' kg 2,5 45' - 60' 40' - 55' 60' - 75' 55' - 70' 650 kg 2 45' - 55' kg 1 25' - 35' A U T O R E V E R S E TUMBLE

Více

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ

SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE NÁVOD K POUŽITÍ SYSTÉM KONTINUÁLNÍHO MONITOROVÁNÍ GLYKÉMIE DŮLEŽITÉ KONTAKTY A ČÍSLA Webová stránka Dexcom: www.dexcom.com Číslo ID vysílače: Číslo ID přijímače:

Více

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51

BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI KOTLE BENEKOV C16 BENEKOV C26 BENEKOV C51 1 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení automatického kotle na hnědé uhlí z modelové řady BENEKOV C a tím projevenou důvěru k

Více