Manuál jednotného vizuálního stylu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál jednotného vizuálního stylu"

Transkript

1 Manuál jednotného vizuálního stylu

2 OBSAH 2 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03 Černobílé provedení 2.04 Jazykové varianty značky barevné provedení 2.05 Jazykové varianty značky černobílé provedení 2.06 Grafická definice značky 2.07 Ochranný prostor značky 2.08 Rozměrové řada značky 2.09 Příklady aplikace značky 2.10 Reliéfní použití značky 2.11 Příklady zakázaných provedení 2.12 Doplňkové prvky vizuálního stylu 3. TYPOGRAFIE 3.01 Základní typografické pojmy 3.02 Základní písmo instituce 3.03 Doplňkové písmo instituce 4. BAREVNOST 4.01 Definice barev 5. MERKANTILNÍ TISKOVINY 5.01 Princip vyplňování merkantilních tiskovin 5.02 Hlavičkový papír titulní strana (barevné provedení) Hlavičkový papír další strana (barevné provedení) 5.03 Hlavičkový papír titulní strana (černobílé provedení) Hlavičkový papír další strana (černobílé provedení) 5.04 Hlavičkový papír prezidenta (varianta A) 5.05 Hlavičkový papír prezidenta (varianta B) 5.06 Hlavičkový papír Informace pro prezidenta titulní strana (barevné provedení) Hlavičkový papír Informace pro prezidenta další strana (barevné provedení) 5.07 Hlavičkový papír Informace pro prezidenta titulní strana (černobílé provedení) Hlavičkový papír Informace pro prezidenta další strana (černobílé provedení) 5.08 Tisková zpráva titulní strana (barevné provedení) Tisková zpráva další strana (barevné provedení) 5.09 Tisková zpráva titulní strana (černobílé provedení) Tisková zpráva další strana (černobílé provedení) 5.10 Obálky DL 5.11 Obálky C6, C5, C Vizitky 5.13 Razítko 5.14 Frankovací stroj 5.15 Elektronická zpráva 7. PREZENTAČNÍ A REKLAMNÍ MATERIÁLY 7.01 Vizuální styl 7.02 Informační brožury obálka 7.03 Informační brožury vnitřní strany 7.04 Noviny 7.05 Zpravodaj 7.06 Inzerce 7.07 Plakáty 7.08 Prezentace PowerPoint titulní strana 7.09 Prezentace PowerPoint další strany 7.10 Bannery 7.11 Samolepka na CD 7.12 Potisk CD 7.13 Booklet, inlay (CD, DVD) negativní varianta Booklet, inlay (CD, DVD) pozitivní varianta 7.14 Obal VHS 7.15 Internetová prezentace 8. VNITŘNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM BUDOVY 8.01 Identifikační karty pro zaměstnance 8.02 Označení kanceláří 8.03 Informační tabule ve vestibulu 9. SPECIÁLNÍ APLIKACE ZNAČKY 9.01 Vlajka NKÚ 9.02 Označení budovy 6. DALŠÍ TIŠTĚNÉ MATERIÁLY 6.01 Poznámkový blok A Poznámkový blok A Poznámkový blok A6 šířkový 6.04 Prezentační desky 10. PROPAGAČNÍ A DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY Kuličkové pero, propisovací tužka a dřevěná tužka Hrnek Tašky PVC a papírová Tričko a čepice Balicí papír Deštník VIP dárek

3 1 ÚVOD

4 Jednotný vizuální styl 4 Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl (CID Corporate Identity Design) je definován jako způsob komunikace společnosti s veřejností, obchodními partnery a zaměstnanci organizace. Vychází ze strategických a filozofických cílů společnosti, z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Doplňuje a podporuje image společnosti, demonstruje její serióznost, zvyšuje obecné povědomí o ní a vytváří u veřejnosti a obchodních partnerů pocit důvěryhodnosti. Jednotný firemní styl současně motivačně působí na zaměstnance a vytváří jejich pocit sounáležitosti se společností. Ve státní správě je jednotný vizuální styl na rozdíl od komerčních subjektů jednoznačně zaměřen na usnadnění orientace recipientů a na vytvoření důvěryhodného obrazu úřadu v povědomí široké veřejnosti. Základními prvky jednotného vizuálního stylu společnosti je grafická podoba značky, písma, definice barev a doplňkových prvků. Jejich podobu a užití kodifikuje grafický manuál.

5 Funkce a užití manuálu 5 Grafický manuál jednotného vizuálního stylu je soubor závazných předpisů, příkladů a doporučení pro aplikaci základních prvků jednotného vizuálního stylu. Slouží jak pro práci vnitřních oddělení úřadu, tak i pro všechny vnější spolupracující partnery v oblasti státní správy i v soukromém sektoru. Uvedené prvky jednotného vizuálního stylu nejsou určeny k přímé reprodukci. Zodpovědnost za dodržování pravidel uvedených v manuálu a jejich správnou aplikaci v praxi nesou oprávnění zaměstnanci instituce. Jednotlivé kapitoly grafického manuálu následující po tomto úvodu podrobně kodifikují základní prvky CID a pravidla pro jejich užití: Druhá kapitola definuje značku - v barevné i černobílé podobě, konstrukci značky, způsoby jejího užití, definuje ochrannou zónu, rozměrovou řadu, 1 příklady nesprávných provedení a doplňkové prvky. Třetí kapitola vysvětluje základní typografické pojmy a popisuje základní a doplňkové písmo. Čtvrtá kapitola uvádí třetí ze základních prvků jednotného firemního stylu barevnost, specifikuje základní a doplňkové barvy. Pátá kapitola popisuje merkantilní tiskoviny hlavičkové papíry a práci s nimi (vyplňování), obálky, vizitky, tiskovou zprávu, razítko instituce a elektronickou zprávu. Šestá kapitola popisuje další tištěné materiály identifikační karty pro zaměstnance, poznámkové bloky různých rozměrů a prezentační desky. Sedmá kapitola aplikuje základní pravidla vizuálního stylu a principy jeho tvorby na prezentační a reklamní materiály od úředních informačních brožur, přes noviny, zpravodaj a inzerci, až po plakáty, prezentace PowerPoint, bannery, samolepky a obaly médií. Osmá kapitola definuje zásady pro tvorbu vnitřního informačního systému od vstupní zóny po označení jednotlivých kanceláří. Devátá kapitola se zabývá speciálními aplikacemi značky, konkrétně na vlajce instituce a označení její budovy. Desátá kapitola popisuje umístění značky instituce na konkrétních reklamních předmětech: propisovací tužka, kuličkové pero, dřevěná tužka, hrnek, plastová a papírová taška, tričko, VIP dárek, balicí papír a deštník. ÚVOD

6 2 ZNAČKA

7 7 2. ZNAČKA 2.01 Jméno instituce NKÚ Nejvyšší kontrolní úřad Supreme Audit Office Czech Republic Název instituce lze použít pouze ve třech podobách: 1) NKÚ Zkratka celého názvu Nejvyšší kontrolní úřad, psaná vždy pouze verzálkami (velkými písmeny), v psané i mluvené formě neskloňovaná. 2) Nejvyšší kontrolní úřad Celý název instituce psaný vždy s jedinou počáteční verzálkou N,, ostatní písmena minusky (malá písmena). Skloňuje se vždy celý název (2. p. Nejvyššího kontrolního úřadu). 3) Supreme Audit Office Czech Republic Anglická jazyková varianta je povolená pouze pro verbální a písemnou komunikaci v anglickém jazyce a její užití se řídí pravidly tohoto jazyka. V psané podobě jsou první písmena všech pěti slov názvu verzálky, ostatní minusky.

8 8 2. ZNAČKA 2.02 Barevné základní provedení Základním prvkem jednotného vizuální- ho stylu je značka užívaná pro veškerá označení instituce. Její aplikace je přesně definována a řídí se pravidly uvedenými v tomto grafickém manuálu, v barevném a černobílém provedení. Logotyp je definován základním provedením v návaznosti na zde uvedenou definici barevnosti. Barevnost logotypu je defino- vána přímými barvami Pantone, barvami CMYK (ofsetový tisk) a RGB (internet). Tiskové barvy Pantone Blue 072 C CMYK 100/79/0/0 Monitor RGB 0/69/149 Tiskové barvy Pantone 187 C CMYK 0/91/72/23 Monitor RGB 189/42/51 Značka se skládá ze symbolu a textu. Symbolem je vlevo skloněný výřez střední části paragrafu v negativním provedení, neuceleně rámovaný plnými podkladovými plochami do formátu obdélníku. Levý segment podkladové plochy je v červené barvě dle uvedené definice, střední a pravá část v uvedené modré barvě. Textem je zkratka instituce NKÚ ve verzálkách ách písma Helvetica Neue, v modré defino- vané barvě. Symbol a textovou část značky je zakázáno používat samostatně.

9 9 2. ZNAČKA 2.03 Černobílé provedení Tiskové barvy Pantone Process Black C CMYK 0/0/0/100 Monitor RGB 26/23/27 Dále je logotyp definován pro užití v černobílé a šedoškálové ové variantě. V černobílé variantě je celá značka, symbol i text, ve 100% černé barvě, při užití šedé škály je levý segment podkla- dové plochy symbolu v 38% černé barvě, střední a pravá část symbolu a text ve 100% černé barvě. Tiskové barvy Pantone Cool Gray 6 C CMYK 0/0/0/38 Monitor RGB 195/197/198

10 10 2. ZNAČKA 2.04 Jazykové varianty barevné provedení Jazykové verze v češtině a angličtině se od základního provedení liší uvedením plného znění názvu Nejvyšší kontrolní úřad (resp. Supreme Audit Office Czech Republic). Barevnost textu (modrá) je u obou jazykových verzí zachována ve shodě se základním provedením. Tiskové barvy Pantone Blue 072 C CMYK 100/79/0/0 Monitor RGB 0/69/149 Tiskové barvy Pantone 187 C CMYK 0/91/72/23 Monitor RGB 189/42/51

11 11 2. ZNAČKA 2.05 Jazykové varianty černobílé provedení Jazykové verze v černobílé a šedošká- lové variantě jsou definovány stejně jako v případě základního provedení, liší se pouze rozsahem a umístěním písma. Tiskové barvy Pantone Process Black C CMYK 0/0/0/100 Monitor RGB 26/23/27 Tiskové barvy Pantone Cool Gray 6 C CMYK 0/0/0/38 Monitor RGB 195/197/198

12 12 2. ZNAČKA 2.06 Grafická definice Rozkres logotypu ve čtvercové síti názorně představuje jeho konstrukci a vzájemné poměry jednotlivých částí logotypu. Slouží pro zachování správných proporcí při extrémním zvětšení pro prostorové aplikace. Tato konstrukce je pouze pomocná a při práci s logotypem je nezbytné používat jeho elektronickou ektronickou podobu, která je sou- částí přílohy tohoto Manuálu jednotného vizuálního stylu.

13 13 2. ZNAČKA x x/ Ochranný prostor x/3 doporučený ochranný prostor Ochranný prostor je minimální velikost plochy v bezprostřední blízkosti logotypu, do které nesmí zasahovat text, ilustrace, fotografie ani jiné grafické prvky. Ochranný prostor zaručuje dobrou čitelnost a působivost logotypu a umocňuje celkový vizuální vjem. Ochranný prostor je definován pomocí jednotk ky x, jejíž velikost odpovídá výšce symbolu logotypu. Velikost ochranného prostoru je pak u všech jazykových vari- ant doporučena v rozměru x/3.

14 NKÚ -Manuál jednotného vizuálního stylu ZNAČKA 2.08 Rozměrová řada Velikost A Použití správné velikosti logotypu zaručí jeho kvalitní reprodukci v závislosti na výběru konkrétní aplikační technologie. Při použití menší velikosti pro daný účel nebude zajištěna dostatečná čitelnost a působivost logotypu. Maximální velikost značky není omezena. Rozměrová řada je definována ve třech stupních: Velikost B Velikost A (výška logotypu 7 mm) minimální velikost pro aplikaci na drobné reklamní předměty např. tužky, propisovačky, pera s omezenou plochou pro umístění značky. Velikost B (výška logotypu 11 mm) pro tiskopisy a tištěné prostředky menšího rozměru (cca A5) brožury, prospekty, skládačky, obálky atp. Velikost C Velikost C (výška logotypu 14 mm) pro všechny běžné tištěné materiály formátu A4 desky, formuláře, prezentace, brožury.

15 15 2. ZNAČKA 50 % 100 % 50 % 100 % 50 % 100 % 50 % 100 % 50 % 100 % černá 10 % 20 % 30 % 40 % černá 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 2.09 Příklady aplikace Následující zásady platí pro všech- ny jazykové varianty. Správné použití logotypu na barevné ploše musí zaručit jeho dobrou čitelnost a zabránit konfliktu barev značky a podkladu. Proto je povoleno použití logotypu NKÚ v základním barevném provedení pouze na bílé ploše. Výjimečně (např. při apli- kaci na orientačním systému) je povolena stříbrná podkladová plocha. V případech, kdy nelze zajistit bílou podkladovou plochu, resp. není možno ovlivnit barevnost podkladu, je povoleno umístění inverzní bílé varianty logotypu. To se týká podkladů s dostatečnou sytostí barvy (větší než 50 %). U podkladů s menší intenzitou než 50 % je nutné použít černobílé provedení logotypu. Černobílou inverzní variantu logotypu je povoleno použít na plochách v odstínech černé barvy od 50 % do 100 %. Při umístění do obrazového podkladu je třeba prioritně hledat možnost vytvoření bílé plochy pro umístění logotypu v základním barevném provedení. Pokud to není možné, je povoleno pouze použití inverzní bílé varianty logotypu.

16 16 2. ZNAČKA 2.10 Reliéfní použití Pro některé další techniky signmakingu (laser, ražba, gravírování, pískování) nebo např. pro slepotisk slouží jako podklad černobílé provedení značky ve všech uvedených jazykových variantách (viz kapitolu 2.03).

17 17 2. ZNAČKA 2.11 Příklady zakázaných provedení V tomto Manuálu jednotného vizuálního stylu jsou určena základní pravidla pro použití logotypu NKÚ. Žádné další úpravy loga nejsou povoleny. Je zakázáno: 1/ Logotyp deformovat a otáčet, měnit postavení a velikost jeho prvků, vyjímat jeho části nebo naopak cokoliv přidávat. 2/ Logotyp barevně modifikovat do jiných barev, než jsou určeny v tomto Manuálu, zobrazovat značku nekompletní nebo k ní cokoli přidávat. 3/ Měnit písmový font logotypu. 4/ Umisťovat logotyp do jakýchkoliv rámečků nebo na irisový podklad. 5/ Umisťovat logotyp v základním barevném provedení na barevný nebo černobílý obrazový podklad.

18 18 2. ZNAČKA 2.12 Doplňkové prvky vizuálního stylu Základní prvky uvedené v tomto Manuálu jednotného vizuálního stylu mohou být v praxi doplněny grafickými prvky, které jsou od nich odvozeny. Mohou sloužit jako grafický doplněk při vytváření layoutů firemních tiskovin, na reklamní a dárkové předměty, polepy aut, textilie atp. Tyto doplňkové prvky jsou odvozeny od symbolu součásti logotypu. Je to celistvá podoba paragrafu, který je v symbolu použit ve výřezu, a čtverec odvozený od tvaru symbolu. Barevnost je předepsána v souladu s barevností základního provedení.

19 3 TYPOGRAFIE

20 20 Čtverčík Rozměr čtverce daného velikostí kuželky v typografických bodech. 3. TYPOGRAFIE Kuželka Minusky Paginace Proklad Termín odvozený z kovové sazby, kde jsou znaky písmen odlity z kovu (písmoviny). Malá písmena. Označení strany příslušnou číslicí. Mezery mezi jednotlivými řádky textu. V popiskách, kde jsou označeny velikosti textu, např. Helvetica Neue CE Light 8/10, číslo před lomítkem označuje velikost písma v bodech a číslo za lomítkem řádkový proklad v bodech Základní typografické pojmy Vysvětlení některých typografických pojmů použitých v tomto Manuálu jednotného vizuálního stylu. Prostrkání Vzdálenost mezi jednotlivými písmovými znaky textu. Je určováno buď v setinách čtverčíku, nebo v praktičtěji použitelných hodnotách, přepočítaných do jednotek počítačových programů. Řez písma Konkrétní verze základního typu písma odlišující se sklonem (např. kurzíva), tloušťkou tahů (slabé, polotučné, tučné) a šířkou znaků (zúžené, rozšířené), dále podtržení, stínování apod. Typografický bod Základní jednotka typografické soustavy používaná pro klasifikaci velikosti písma. Odpovídá velikosti 0,3525 mm. Verzálky Velká písmena. Záhlaví Text umístěný na každé stránce nad vlastním textem. Neživé záhlaví je v celé publikaci stejné, živé záhlaví se mění. Zápatí Text umístěný na každé stránce pod vlastním textem.

21 21 3. TYPOGRAFIE 3.02 Základní písmo instituce Základním písmem instituce NKÚ je Helvetica Neue, moderní písmo rozšíře- né po celém světě a dostupné na všech počítačových platformách. Při použití v dokumentech je navíc graficky vyvážené. Písmo Helvetica Neue je povoleno používat ve všech uvedených řezech, pro běžný text obyčejný a polotučný řez, pro titulky a slogany tučné řezy. Předepsané řezy písma je zakázáno rozšiřovat, zužovat či jinak modifikovat. Písmo Helvetica Neue lze kombinovat pouze s doplňkovým písmem Arial. Velikost písma je v tomto Manuálu jednotného vizuálního stylu uváděna v typografických bodech.

22 22 3. TYPOGRAFIE 3.03 Doplňkové písmo instituce Doplňkovým ovým písmem instituce NKÚ, vhodným zejména pro použití v běžných kancelářských dokumentech, je Arial. Toto písmo bylo zvoleno pro podobnost řezu Helvetica Neue a pro dostupnost na všech počítačových platformách v základních instalacích. Je vhodné také k vyplňování úředních dokumentů zasíla- ných elektronickou ektronickou poštou. Písmo Arial je povoleno používat ve všech uvedených řezech, pro běžný text obyčejný a polotučný řez, pro titulky a slogany tučné řezy. Předepsané řezy písma je zakázáno rozšiřovat, zužovat či jinak modifikovat.

23 4 BAREVNOST

24 24 4. BAREVNOST 20 % 30 % 40 % 50 % 20 % 30 % 40 % 50 % Základní barvy Pantone Blue 072 C CMYK 100/79/0/0 Monitor RGB 0/69/149 Základní barvy Pantone 187 C CMYK 0/91/72/23 Monitor RGB 189/42/51 Doplňkové barvy Pantone Process Black C CMYK 0/0/0/100 Monitor RGB 26/23/ Definice barevnosti Barevnost je třetím ze základních prvků jednotného vizuálního stylu. Pro použití na standardních tiskovinách, při potisku reklamních předmětu apod. jsou základní barvy definovány ve škále PANTONE (přímé barvy), jejich ekvivalenty pro soutisk (ofsetový tisk) ve stupnici CMYK, pro internet (monitor) RGB. Základními barvami instituce NKÚ jsou červená a tmavomodrá barva, které lze použít jednak jako 100%, pro doplňkové nebo podkladové plochy také v 20%, 30%, 40% nebo 50% odstínech. Základní barevnou paletu doplňují barvy černá, bílá a šedá, přičemž černá barva se používá v odstínech od 10 % do 40 %. Při použití jiných technologií a materiálů (fólie atp.) je třeba je barevně sjednotit s výše uvedenými škálami. Doplňkové barvy Pantone Cool Gray 6 C CMYK 0/0/0/38 Monitor RGB 195/197/198

25 5 MERKANTILNÍ TISKOVINY

26 26 5. MERKANTILNÍ TISKOVINY 5.01 Princip vyplňování merkantilních tiskovin Zaměstnanci instituce NKÚ použijí předtištěné merkantilní tiskoviny, do kterých vyplní na osobních počítačích texty doplňkovým firemním písmem Arial předepsaným v kapitole 3.03 tohoto manuálu. Velikost doplňkového písma je v následujících kapitolách předepsána v bodové velikosti vždy pro konkrétní segment dané tiskoviny. Tento Manuál jednotného vizuálního stylu NKÚ kodifikuje základní soubor merkan- tilních tiskovin, což jsou administrativní tiskové materiály pro vnitřní komunikaci i pro písemný styk s veřejností a s obchodními partnery. Obsahuje také pravidla pro vyplňování těchto tiskovin. Text v tiskových materiálech je upraven do bloku zarovnaného na praporek zleva. To znamená, že vychází od svislice zleva bez odražených odstavců. Slova na konci řádků nejsou dělená. U všech tiskových materiálů je určeno i umístění textového bloku na stránce - tedy jeho vzdálenost od levé stany dokumentu a jeho maximální šířka. Jednořádkovou mezerou jsou vždy odděleny odstavce v textu, úvodní oslovení a pozdrav v závěru. Uvedená pravidla pro vyplňování merkantilních tiskovin instituce NKÚ jsou v souladu s platnou ČSN pro úpravu písemností.

27 MERKANTILNÍ TISKOVINY 1 Arial Regular (12/14, 10/12) 2 Arial Regular (9/16) 3 Arial Regular (11/14) 4 Helvetica Neue CE 65 Medium (9/11) 55 % sazba Kontrolní sekce Odbor I. Odd. systému řízení kvality kontrolních sekcí Jankovcova 2, Praha 7 Váš dopis značky/ze dne: Vážený pane, lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. S pozdravem 3 Vážený pan Jaroslav Závodník U kardanky Praha 8 Spisová značka: Vyřizuje/telefon: V Praze dne: 5.02 Hlavičkový papír titulní strana (barevné provedení) Dopisní papír instituce NKÚ slouží jako univerzální merkantilní tiskovina. Vyplňuje se písmem Arial Regular v bodových velikostech určených pro konkrétní segment tiskoviny. Vyplňovaný text začíná vždy 1 čtverčík použité velikosti písma za předtištěným textem v řádce. Text dopisního papíru je upraven do bloku zarovnaného na praporek zleva. Vychází od svislice zleva ve vzdálenosti 20 mm od kraje papíru bez odražených odstavců. Maximální šíře textu je e160 mm, slova na konci řádků nejsou dělená. Jednořádkovou mezerou jsou vždy odděleny odstavce v textu, úvodní oslovení a pozdrav v závěru. Vyplňovaný text dopisu začíná 85 mm od horního okraje dopisního papíru, konec sazby je 50 mm od spodního okraje papíru. Pro tisk na černobílé tiskárně je pro všechny prvky dokumentu předepsaná 100% černá barva. 4 tel.: , fax: , internet: IČ: , bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú.: /

28 MERKANTILNÍ TISKOVINY 1 Arial Regular (11/14) 2 Helvetica Neue CE 65 Medium (9/11) Hlavičkový papír další strana (barevné provedení) 55 % sazba Lsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Diortios fit. Sere clero, us erratu esid fuius cla rem mactuam omnemei prac remneque fui publine natratuus per hoca senaribusque maximus corum pons consus iamenihil ve, us confi nt issidenius et iture, ut fi rmaio rarivic aetimur nitius me inatimo virtili, que cato pra caecondient? Endemul tuidenatum delinatua rendam adducon detiam ena, noneque taterdius, quast forum iae, nihil untessigna. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Diortios fit. Sere clero, us erratu esid fuius cla rem mactuam omnemei prac remneque fui publine natratuus per hoca senaribusque maximus corum pons consus iamenihil ve, us confint issidenius et iture, ut firmaio rarivic aetimur nitius me inatimo virtili, que cato pra caecondient? Endemul tuidenatum delinatua rendam adducon detiam ena, noneque taterdius, quast forum iae, nihil untessigna. Další strana dopisního papíru instituce NKÚ se vyplňuje písmem Arial Regular v bodové velikosti 11/14. Text dopisního papíru je upraven do bloku zarovnaného na praporek zleva. Vychází od svislice zleva ve vzdálenosti 20 mm od kraje papíru bez odražených odstavců. Maxi- mální šíře textu je 160 mm, slova na kon- ci řádků nejsou dělená. Jednořádkovou mezerou jsou vždy odděleny odstavce v textu a pozdrav v závěru. Vyplňovaný text dopisu začíná 65 mm od horního okraje dopisního papíru, konec sazby je 50 mm od spodního okraje papíru. Pro tisk na černobílé tiskárně je pro všechny prvky dokumentu předepsaná 100% černá barva. STRANA 2 2 tel.: , fax: , internet: IČ: , bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú.: /

29 MERKANTILNÍ TISKOVINY 1 Arial Regular (12/14, 10/12) 2 Arial Regular (9/16) 3 Arial Regular (11/14) 4 Helvetica Neue CE 65 Medium (9/11), Pantone Cool Gray 6 C sazba Kontrolní sekce Odbor I. Odd. systému řízení kvality kontrolních sekcí Jankovcova 2, Praha 7 Váš dopis značky/ze dne: Vážený pane, lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. S pozdravem 3 Vážený pan Jaroslav Závodník U kardanky Praha 8 Spisová značka: Vyřizuje/telefon: V Praze dne: 5.03 Hlavičkový papír titulní strana (černobílé provedení) Dopisní papír instituce NKÚ slouží jako univerzální merkantilní tiskovina. Vyplňuje se písmem Arial Regular v bodových velikostech určených pro konkrétní segment tiskoviny. Vyplňovaný text začíná vždy 1 čtverčík použité velikosti písma za předtištěným textem v řádce. Text dopisního papíru je upraven do bloku zarovnaného na praporek zleva. Vychází od svislice zleva ve vzdálenosti 20 mm od kraje papíru bez odražených odstavců. Maximální šíře textu je e160 mm, slova na konci řádků nejsou dělená. Jednořádkovou mezerou jsou vždy odděleny odstavce v textu, úvodní oslovení a pozdrav v závěru. Vyplňovaný text dopisu začíná 85 mm od horního okraje dopisního papíru, konec sazby je 50 mm od spodního okraje papíru. Pro tisk na černobílé tiskárně je pro všechny prvky dokumentu předepsaná 100% černá barva. 4 tel.: , fax: , internet: IČ: , bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú.: /

30 MERKANTILNÍ TISKOVINY 1 Arial Regular (11/14) 2 Helvetica Neue CE 65 Medium (9/11), Pantone Cool Gray 6 C Hlavičkový papír další strana (černobílé provedení) 55 % sazba Lsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Diortios fit. Sere clero, us erratu esid fuius cla rem mactuam omnemei prac remneque fui publine natratuus per hoca senaribusque maximus corum pons consus iamenihil ve, us confi nt issidenius et iture, ut firmaio rarivic aetimur nitius me inatimo virtili, que cato pra caecondient? Endemul tuidenatum delinatua rendam adducon detiam ena, noneque taterdius, quast forum iae, nihil untessigna. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Diortios fit. Sere clero, us erratu esid fuius cla rem mactuam omnemei prac remneque fui publine natratuus per hoca senaribusque maximus corum pons consus iamenihil ve, us confi nt issidenius et iture, ut firmaio rarivic aetimur nitius me inatimo virtili, que cato pra caecondient? Endemul tuidenatum delinatua rendam adducon detiam ena, noneque taterdius, quast forum iae, nihil untessigna. Další strana dopisního papíru instituce NKÚ se vyplňuje písmem Arial Regular v bodové velikosti 11/14. Text dopisního papíru je upraven do bloku zarovnaného na praporek zleva. Vychází od svislice zleva ve vzdálenosti 20 mm od kraje papíru bez odražených odstavců. Maxi- mální šíře textu je 160 mm, slova na kon- ci řádků nejsou dělená. Jednořádkovou mezerou jsou vždy odděleny odstavce v textu a pozdrav v závěru. Vyplňovaný text dopisu začíná 65 mm od horního okraje dopisního papíru, konec sazby je 50 mm od spodního okraje papíru. Pro tisk na černobílé tiskárně je pro všechny prvky dokumentu předepsaná 100% černá barva. STRANA 2 2 tel.: , fax: , internet: IČ: , bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú.: /

31 MERKANTILNÍ TISKOVINY 15 1 Arial Regular (12/18) Hlavičkový papír prezidenta 2 Arial Regular (9/16) varianta A 3 Arial Regular (11/14) 4 Značka NKÚ ražba 28 1 František Dohnal prezident Nejvyšší kontrolní úřad Jankovcova 2, Praha 7 Hlavičkový dopisní papír pír prezidenta NKÚ se od hlavičkového papíru instituce NKÚ liší obsahem segmentu odesilatele. Shodná jsou všechna pravidla pro jeho 55 2 Váš dopis značky/ze dne: Spisová značka: Vyřizuje/telefon: V Praze dne: vyplňování. Vyplňuje se písmem Arial Regular v bodových velikostech určených pro konkrétní segment tiskoviny. Vyplňova- 3 Vážený pane, lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. ný text začíná vždy 1 čtverčík použité velikosti písma za předtištěným textem v řádce. Text dopisního papíru je upraven ndo 1 řádek Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis. At vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue. S pozdravem bloku zarovnaného na praporek zleva. Vychází od svislice zleva ve vzdálenosti 20 mm od kraje papíru bez odražených odstavců. Maximální šíře textu je 160 mm, slova na konci řádků nejsou dělená. Jednořádkovou mezerou jsou vždy odděleny odstavce v textu, úvodní oslovení a pozdrav v závěru. Vyplňovaný text dopisu začíná 85 mm od konec sazby horního okraje dopisního papíru, konec sazby je 50 mm od spodního okraje papíru. Pro tisk na černobílé tiskárně je pro 67 všechny prvky dokumentu předepsaná 100% černá barva.

32 NKÚ -Manuál jednotného vizuálního stylu MERKANTILNÍ TISKOVINY 1 Arial Regular (12/18) Hlavičkový papír prezidenta 2 Arial Regular (11/14) varianta B 3 Značka NKÚ ražba 28 1 Nejvyšší kontrolní úřad František Dohnal prezident Hlavičkový dopisní papír pír prezidenta NKÚ se od hlavičkového papíru instituce NKÚ liší obsahem segmentu odesilatele. Shodná jsou všechna pravidla pro jeho 55 vyplňování. Vyplňuje se písmem Arial Regular v bodových velikostech určených pro konkrétní segment tiskoviny. Vyplňova- Vážený pane, ný text začíná vždy 1 čtverčík použité 1 řádek 2 lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis. At vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue. velikosti písma za předtištěným textem v řádce. Text dopisního papíru je upraven ndo bloku zarovnaného na praporek zleva. Vychází od svislice zleva ve vzdálenosti 20 mm od kraje papíru bez odražených S pozdravem odstavců. Maximální šíře textu je 160 mm, slova na konci řádků nejsou dělená. Jednořádkovou mezerou jsou vždy odděleny odstavce v textu, úvodní oslovení a pozdrav v závěru. Vyplňovaný text dopisu začíná 121 mm konec sazby od horního okraje dopisního papíru, konec sazby je 50 mm od spodního okraje papíru. Pro tisk na černobílé tiskárně je pro 67 všechny prvky dokumentu předepsaná 100% černá barva.

33 MERKANTILNÍ TISKOVINY 1 Arial Regular (12/14, 10/12) 2 Arial Regular (9/16) 3 - Arial Bold, VERZÁLKY (12/14) 4 Arial Regular (11/14) 5 Helvetica Neue CE 65 Medium (9/11) 55 % sazba Kontrolní sekce Odbor I. Odd. systému řízení kvality kontrolních sekcí Jankovcova 2, Praha 7 Váš dopis značky/ze dne: INFORMACE PRO PREZIDENTA Vážený pane, lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. S pozdravem 4 Vážený pan Jaroslav Závodník U kardanky Praha 8 Spisová značka: Vyřizuje/telefon: V Praze dne: 5.06 Hlavičkový papír Informace pro prezidenta titulní strana (barevné provedení) Hlavičkový papír Informace pro prezidenta v barevném provedení se vyplňuje písmem Arial Regular v bodových velikostech určených pro konkrétní segment tiskoviny. Vyplňovaný text začíná vždy 1 čtverčík použité velikosti písma za předtištěným těným textem v řádce. Text dopisního papíru je upraven do bloku zarovnaného na praporek zleva. Vychází od svislice zleva ve vzdálenosti 20 mm od kraje papíru bez odražených odstavců. Maximální šíře textu je 160 mm, slova na konci řádků nejsou dělená. Jednořádkovou mezerou jsou vždy odděleny odstavce v textu, úvodní oslovení a pozdrav v závěru. Vyplňovaný text dopisu začíná 85 mm od horního okraje dopisního papíru, konec sazby je 50 mm od spodního okraje papíru. Pro tisk na černobílé tiskárně je pro všechny prvky dokumentu předepsaná 100% černá barva. 5 tel.: , fax: , internet: IČ: , bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú.: /

34 MERKANTILNÍ TISKOVINY 1 Arial Regular (11/14) 2 Helvetica Neue CE 65 Medium (9/11) 55 % sazba Lsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Diortios fit. Sere clero, us erratu esid fuius cla rem mactuam omnemei prac remneque fui publine natratuus per hoca senaribusque maximus corum pons consus iamenihil ve, us confi nt issidenius et iture, ut fi rmaio rarivic aetimur nitius me inatimo virtili, que cato pra caecondient? Endemul tuidenatum delinatua rendam adducon detiam ena, noneque taterdius, quast forum iae, nihil untessigna. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Diortios fit. Sere clero, us erratu esid fuius cla rem mactuam omnemei prac remneque fui publine natratuus per hoca senaribusque maximus corum pons consus iamenihil ve, us confi nt issidenius et iture, ut firmaio rarivic aetimur nitius me inatimo virtili, que cato pra caecondient? Endemul tuidenatum delinatua rendam adducon detiam ena, noneque taterdius, quast forum iae, nihil untessigna Hlavičkový papír Informace pro prezidenta další strana (barevné provedení) Další strana hlavičkového papíru Informa- ce pro prezidenta v barevném provedení se vyplňuje písmem Arial Regular v bodové velikosti 11/14. Text dopisního papíru je upraven do bloku zarovnaného na praporek zleva. Vychází od svislice zleva ve vzdálenosti 20 mm od kraje papíru bez odražených odstavců. Maximální šíře textu je 160 mm, slova na konci řádků nejsou dělená. Jednořádkovou mezerou jsou vždy odděleny odstavce v textu a pozdrav v závěru. Vyplňovaný text dopisu začíná 65 mm od horního okraje dopisního papíru, konec sazby je 50 mm od spodního okraje papíru. Pro tisk na černobílé tiskárně je pro všechny prvky dokumentu předepsaná 100% černá barva. STRANA 2 2 tel.: , fax: , internet: IČ: , bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú.: /

35 MERKANTILNÍ TISKOVINY 1 Arial Regular (12/14, 10/12) 2 Arial Regular (9/16) 3 - Arial Bold, VERZÁLKY (12/14) 4 Arial Regular (11/14) 5 Helvetica Neue CE 65 Medium (9/11), pantone Cool Gary 6 C 55 % sazba Kontrolní sekce Odbor I. Odd. systému řízení kvality kontrolních sekcí Jankovcova 2, Praha 7 Váš dopis značky/ze dne: INFORMACE PRO PREZIDENTA Vážený pane, lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. S pozdravem 4 Vážený pan Jaroslav Závodník U kardanky Praha 8 Spisová značka: Vyřizuje/telefon: V Praze dne: 5.07 Hlavičkový papír Informace pro prezidenta titulní strana (černobílé provedení) Hlavičkový papír Informace pro preziden- ta v černobílém provedení se vyplňuje písmem Arial Regular v bodových velikostech určených pro konkrétní segment tiskoviny. Vyplňovaný text začíná vždy 1 čtverčík použité velikosti písma za předtištěným těným textem v řádce. Text dopisního papíru je upraven do bloku zarovnaného na praporek zleva. Vychází od svislice zleva ve vzdálenosti 20 mm od kraje papíru bez odražených odstavců. Maximální šíře textu je 160 mm, slova na konci řádků nejsou dělená. Jednořádkovou mezerou jsou vždy odděleny odstavce v textu, úvodní oslovení a pozdrav v závěru. Vyplňovaný text dopisu začíná 65 mm od horního okraje dopisního papíru, konec sazby je 50 mm od spodního okraje papíru. Pro tisk na černobílé tiskárně je pro všechny prvky dokumentu předepsaná 100% černá barva. 5 tel.: , fax: , internet: IČ: , bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú.: /

36 MERKANTILNÍ TISKOVINY 1 Arial Regular (11/14) 2 Helvetica Neue CE 65 Medium (9/11) 55 % sazba Lsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Diortios fit. Sere clero, us erratu esid fuius cla rem mactuam omnemei prac remneque fui publine natratuus per hoca senaribusque maximus corum pons consus iamenihil ve, us confi nt issidenius et iture, ut firmaio rarivic aetimur nitius me inatimo virtili, que cato pra caecondient? Endemul tuidenatum delinatua rendam adducon detiam ena, noneque taterdius, quast forum iae, nihil untessigna. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Diortios fit. Sere clero, us erratu esid fuius cla rem mactuam omnemei prac remneque fui publine natratuus per hoca senaribusque maximus corum pons consus iamenihil ve, us confi nt issidenius et iture, ut fi rmaio rarivic aetimur nitius me inatimo virtili, que cato pra caecondient? Endemul tuidenatum delinatua rendam adducon detiam ena, noneque taterdius, quast forum iae, nihil untessigna Hlavičkový papír Informace pro prezidenta další strana (černobílé provedení) Další strana hlavičkového papíru Informa- ce pro prezidenta v černobílém provedení se vyplňuje písmem Arial Regular v bodové velikosti 11/14. Text dopisního papíru je upraven do bloku zarovnaného na praporek zleva. Vychází od svislice zleva ve vzdálenosti 20 mm od kraje papíru bez odražených odstavců. Maximální šíře textu je 160 mm, slova na konci řádků nejsou dělená. Jednořádkovou mezerou jsou vždy odděleny odstavce v textu a pozdrav v závěru. Vyplňovaný text dopisu začíná 65 mm od horního okraje dopisního papíru, konec sazby je 50 mm od spodního okraje papíru. Pro tisk na černobílé tiskárně je pro všechny prvky dokumentu předepsaná 100% černá barva. STRANA 2 2 tel.: , fax: , internet: IČ: , bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú.: /

37 MERKANTILNÍ TISKOVINY 1 Arial Regular (12/14, 10/12) 2 - Arial Bold, VERZÁLKY (12/14) 3 Arial Regular (11/14) 4 Helvetica Neue CE 65 Medium (9/11) 55 % sazba Kontrolní sekce Odbor komunikace Odd. vnějších vztahů Jankovcova 2, Praha 7 TISKOVÁ ZPRÁVA Vážený pane, lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. 3 Vážený pan Jaroslav Závodník U kardanky Praha Tisková zpráva titulní strana (barevné provedení) Tisková zpráva v barevném provedení se vyplňuje písmem Arial Regular do šablon v počítačích instituce NKÚ a tiskne se barevnou tiskárnou na bílý papír formátu A4. Text je upraven do bloku zarovnaného na praporek zleva. Vyplňovaný text dopisu začíná 108 mm od horního okraje dopisního papíru, konec sazby je 50 mm od spodního okraje papíru.vychází od svislice zleva ve vzdálenosti 20 mm od kraje papíru bez odražených odstavců. Maximální šíře textu je 160 mm, slova na konci řádků nejsou dělená. Odstavce v textu jsou odděleny jednořádkovou mezerou. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. S pozdravem 4 tel.: , fax: , internet: IČ: , bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú.: /

38 MERKANTILNÍ TISKOVINY 1 Arial Regular (11/14) Tisková zpráva další strana (barevné provedení) 2 Helvetica Neue CE 65 Medium (9/11) 55 % sazba Lsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi. Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Diortios fit. Sere clero, us erratu esid fuius cla rem mactuam omnemei prac remneque fui publine natratuus per hoca senaribusque maximus corum pons consus iamenihil ve, us confi nt issidenius et iture, ut fi rmaio rarivic aetimur nitius me inatimo virtili, que cato pra caecondient? Endemul tuidenatum delinatua rendam adducon detiam ena, noneque taterdius, quast forum iae, nihil untessigna. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Druhá strana tiskové zprávy v barevném provedení a všechny její další strany se vyplňuje písmem Arial Regular do šablon v počítačích instituce NKÚ a tiskne se barevnou tiskárnou na bílý papír formátu A4. Text je upraven do bloku zarovnaného na praporek zleva. Vyplňovaný text dopisu začíná 65 mm od horního okraje dopisního papíru, konec sazby je 50 mm od spodního okraje papíru.vychází od svislice zleva ve vzdálenosti 20 mm od kraje papíru bez odražených odstavců. Maximální šíře textu je 160 mm, slova na konci řádků nejsou dělená. Odstavce v textu jsou odděleny jednořádkovou mezerou. Diortios fit. Sere clero, us erratu esid fuius cla rem mactuam omnemei prac remneque fui publine natratuus per hoca senaribusque maximus corum pons consus iamenihil ve, us confi nt issidenius et iture, ut firmaio rarivic aetimur nitius me inatimo virtili, que cato pra caecondient? Endemul tuidenatum delinatua rendam adducon detiam ena, noneque taterdius, quast forum iae, nihil untessigna. STRANA 2 2 tel.: , fax: , internet: IČ: , bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú.: /

Katalog jazykových škol 2007

Katalog jazykových škol 2007 Katalog jazykových škol 2007 Vydáno u příležitosti konference Vzděláváním k vyšší výkonnosti konané dne 24. dubna 2007 v hotelu Olympik Praha OBSAH: úvodní slovo................................... 1 popis

Více

Grafický manuál. Slouží jak pro práci vnitřních oddělení nemocnice, tak i pro všechny vnější spolupracující partnery.

Grafický manuál. Slouží jak pro práci vnitřních oddělení nemocnice, tak i pro všechny vnější spolupracující partnery. Řízený dokument Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Manuál: Grafický manuál Grafický manuál 1. Úvod Grafický manuál jednotného vizuálního stylu je soubor závazných předpisů, příkladů a doporučení

Více

Kvalitně a spolehlivě!

Kvalitně a spolehlivě! vítáme vás u prvního čísla našeho čtvrtletníku a děkujeme vám za čas a pozornost, kterou mu věnujete. Přinášíme vám novinky z oblasti úklidové péče a informace o zajímavých nabídkách a slevách. Download

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 UVOD Jednotný vizuální styl je velmi důležitou součástí prezentace organizace na veřejnosti. Kvalitní zpracování podporuje její jednotu a stabilitu, zvyšuje povědomí

Více

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2

EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 EP ENERGY TRADING CORPORATE DESIGN MANUAL V. 01.2 18 / 9 / 2012 Používání identifikačních znaků společnosti (přesný zápis identifikačních znaků společnosti, odchylka od zápisu nepřípustná) Zápis obchodního

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu 1 2 Obsah Základní logo v barvě... 4 Základní logo v barvě v negativním provedení... 5 Černobílé pozitivní provedení loga... 6 Černobílé negativní provedení loga... 7

Více

GRAFICKÝ MANUÁL UŽITÍ LOGOTYPU

GRAFICKÝ MANUÁL UŽITÍ LOGOTYPU GRAFICKÝ MANUÁL UŽITÍ LOGOTYPU OBSAH 2 logotyp 16 písma 19 signmarketing 1 LOGOTYP 2 LOGOTYP logotyp x logo O LOGOTYPU Logo Datové schránky znázorňuje propojení poštovních služeb se službami internetovými.

Více

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012

O BSAH LOGOMANUÁL FOND DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ I PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ I DUBEN 2012 L OGOMANUÁL 2 O BSAH Základní prvky 3 Logo 4 Explikace 5 2 Ochranná zóna 6 3 Základní barevné provedení loga 7 4 Černobílé provedení loga 8 5 Ukázky použití loga 9 6 Velikosti 0 7 Nesprávné použití 8 Logo

Více

základní tiskoviny 28 základní logotyp Altus Software 4 odvozený logotyp Altus Vario 10 ostatní materiály 38 odvozený logotyp Altus Portal 16 index 44

základní tiskoviny 28 základní logotyp Altus Software 4 odvozený logotyp Altus Vario 10 ostatní materiály 38 odvozený logotyp Altus Portal 16 index 44 designmanual základní logotyp Altus Software 4 základní logotyp Altus Software 6 monochromní, černobílá a inverzní varianta 8 odvozený logotyp Altus Vario 10 odvozený logotyp Altus Vario 12 monochromní,

Více

RGB 88, 88, 90 HEX #435E88 RGB 168, 192, 067 HEX #F7DD29

RGB 88, 88, 90 HEX #435E88 RGB 168, 192, 067 HEX #F7DD29 Emblém Filozofií emblému je vyjádření spojení tří elementů, které jsou symbolizovány jednotlivými barvami. Modrá reprezentuje osobnost Jaroslava Ježka, zelená zastupuje lidi ve škole a žlutá barva vyjadřuje

Více

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný fi remní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba fi remního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu.

Více

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností.

Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. GRAFICKÝ MANUÁL Jednotný firemní styl je vizuální způsob komunikace společnosti s veřejností. Podoba firemního stylu vychází z vystupování a chování společnosti navenek a spoluvytváří její identitu. Dobrý

Více

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu

OBSAH. 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03

Více

Grafický manuál k firemnímu stylu. CobraDesign. Firemní styl CobraDesign

Grafický manuál k firemnímu stylu. CobraDesign. Firemní styl CobraDesign Grafický manuál k firemnímu stylu CobraDesign 1 LOGOTYP 2 PÍSMO 4 ADMINISTRATIVA 1.1 BARVY LOGOTYPU 1.1.1 Základní barvy logotypu 1.1.2 Šedoškálové a černobílé provedení logotypu 1.1.3 Negativní varianta

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST kační číslo: MAD 110 Příloha OM OP LZZ: N Typ: řízená kopie elektronická Datum: 15. 10. 2009 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 3 Číslo

Více

M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03

Více

Grafický manuál značky ELI Beamlines

Grafický manuál značky ELI Beamlines Grafický manuál značky ELI Beamlines Obsah Úvod....4 Základní barevná verze loga....6 Černobílá verze loga...8 Zakázané tvarové a barevné varianty loga.... 10 Konstrukce a ochranná zóna loga... 12 Minimální

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE. prosinec 2008

Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE. prosinec 2008 Grafický manuál značky OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE prosinec 2008 Úvod Tento grafický manuál pro použití loga a vizuální identity je důležitým dokumentem pro Řídicí orgán Operačního programu Podnikání

Více

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...

Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití... Logomanuál Obsah 1. LOGO... 1 1.1 Základní varianta...1 1.2 Barevné varianty...2 1.3 Ochranná zóna a minimální velikost...3 1.4 Zakázaná použití...4 2. BARVY... 5 2.1 Hlavní a doplňkové barvy...5 3. PÍSMO...

Více

Zadání pro kategorii Tvorba webu

Zadání pro kategorii Tvorba webu Zadání pro kategorii Tvorba webu Úloha 1 - Školní noviny Vaše škola se rozhodla vydávat školní noviny v elektronické podobě. Jako způsob distribuce novin vybrala formát HTML. Každé číslo novin se skládá

Více

Novinky očkování ve světě. Prymula R.

Novinky očkování ve světě. Prymula R. Novinky očkování ve světě Prymula R. Nozokomiální nákazy MRSA, Infekce Clostridium difficile je jednou z nejdůležitějších příčin nozokomiálních infekcí. Význam této infekce, neexistence dostatečně široké

Více

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu

/0/ Jednotný firemní styl. /1/ Logotyp Záložny CREDITAS. /2/ Varianty logotypu. /3/ Barevné varianty logotypu. /4/ Konstrukce logotypu MANUÁL LOGOTYPU Logotyp Záložny CREDITAS Obsah /0/ Jednotný firemní styl // Logotyp Záložny CREDITAS // Varianty logotypu // Barevné varianty logotypu /4/ Konstrukce logotypu /5/ Ochranná zóna logotypu

Více

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY

D A L Š Í T I Š T Ě N É M A T E R I Á LY M A N U Á L J E D N O T N É H O V I Z U Á L N Í H O S T Y L U OBSAH 1. Ú V OD 1.01 Jednotný vizuální styl 1.02 Funkce a užití manuálu 2. 2.01 Jméno instituce 2.02 Základní barevné provedení 2.03 Jazykové

Více

GRAFICKÝ MANUÁL ONDŘEJ KAUCKÝ

GRAFICKÝ MANUÁL ONDŘEJ KAUCKÝ GRAFICKÝ MANUÁL ONDŘEJ KAUCKÝ Obsah 1. ÚVOD 2. LOGO 2.1 Základní verze 2.2 Barevné varianty 2.3 Verze ve stupních šedi 2.4 Verze bez podkladu 2.5 Ochranná zóna loga 2.6 Zakázané varianty loga 2.7 Aplikace

Více

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU

Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU Logomanuál TRUTNOV MĚSTO SPORTU OBSAH 1 ZNAČKA 1.01 Základní barevné provedení 1.02 Černobílé a polotónové provedení 1.03 Negativní provedení 1.04 Grafická definice 1.05 Ochranná zóna 1.06 Grafické výzdobné

Více

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY

1. LOGO MĚSTA 3. MERKANTILNÍ TISKOVINY Design manuál OBSAH 1. LOGO MĚSTA 1.1 LOGO Velikost loga Konstrukce loga Ochranná zóna 1.2 BAREVNOST LOGA Logo na základním barevném podkladu Logo na různobarevném podkladu 1.3 ZAKÁZANÉ VARIANTY LOGA 1.4

Více

Corporate identity 1

Corporate identity 1 Corporate identity 1 obsah Logomanuál Designmanuál Logomanuál Definice logotypu 4 Základní barevnost logotypu 5 Barevné varianty logotypu 6 Brevné varianty logotypu doplňkové 7 Použití logotypu na pozadí

Více

logotyp kolín manuál

logotyp kolín manuál logotyp kolín manuál O B S A H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PŘEDSTAVENÍ A GENEZE LOGOTYPU ZÁKLADNÍ VARIANTA, HORIZONTÁLNÍ VARIANTA INVERZNÍ A JEDNOBAREVNÁ MUTACE DEFINICE BAREVNÝCH SYSTÉMŮ ROZMĚROVÁ ŘADA

Více

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUAL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 1 1 ROZKRES LOGA 1 2 OCHRANÁ ZÓNA LOGA 1 3 LOGO ČERNOBÍLÉ PROVEDENÍ 1 4 LOGO NA PODKLADOVÉ PLOŠE 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ZÁKLADNÍ BAREVNOST LOGA JE

Více

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Označení materiálu VY_32_INOVACE_ST_IKT_10 Název školy Střední průmyslová

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu

Manuál jednotného vizuálního stylu Manuál jednotného vizuálního stylu OBSAH 1. Úvod Jednotný vizuální styl 1 2. Značka Základní provedení 3 Černobílé provedení 4 Rozkres značky Ochranná zóna Nejmenší možné použití 5 Zakázané varianty 6

Více

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno

Logomanuál REDA. autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno Logomanuál REDA autor: Pilot, v.o.s., Šeránkova 4, 616 00 Brno definice značky Písmový standart REDA vychází z písma Eurostile. Je doplněn grafickým symbolem stylizace podtržení / zvýraznění v červené

Více

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o

Manuál. společnosti QCM, s.r.o. jednotného vizuálního stylu. Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o Webové aplikace a design Tvorba a správa webového obsahu Linux prodej, podpora, řešení Network management & IT security Manuál jednotného vizuálního stylu společnosti QCM, s.r.o. QCM, s.r.o. Rybkova 1,

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST kační číslo: MAD 110 Příloha OM OP LZZ: N Typ: řízená kopie elektronická Datum: 15.10.2008 Vydal: ŘO OP LZZ Číslo revize: 1 Číslo

Více

návrh loga pro Fakultu informačních technologií českého vysokého učení technického v Praze

návrh loga pro Fakultu informačních technologií českého vysokého učení technického v Praze návrh loga pro Fakultu informačních technologií českého vysokého učení technického v Praze Slovo na úvod Logo je vnější tvář, krou si lidé představí, když slyší název fakulty. Je to snaha zachytit do jednoduché

Více

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2

Knol Plus a.s. Manuál vizuálního stylu 05.2009 design Side2 obsah 1 značka a firemní písmo 1.1 značka společnosti 1.2 verze užití značky 1.3 značka na podkladové ploše 1.4 ochranná zóna značky 1.5 rozměrová řada značky 1.6 zakázané varianty značky 1.7 firemní písmo

Více

grafický manuál /logotyp/

grafický manuál /logotyp/ grafický manuál /logotyp/ Konstrukce standardního logoznaku Síťový rozkres Ukázka standardního logoznaku a jeho postavení ve čtvercové síti. Síť ukazuje kompozici logoznaku Thermal. Ve výjimečných případech

Více

design manuál e21 energy21

design manuál e21 energy21 design manuál e21 energy21 obsah 1. Úvod 7. doplňkové firemní písmo 2. vizitka energy21 8. vizitka e21 3. dopisní papír energy21 9. dopisní papír e21 4. obálka energy21 10. obálka e21 5. kartička s pozdravem

Více

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO

OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Grafický manuál OBSAH FIREMNÍ LOGO FIREMNÍ BARVY FIREMNÍ PÍSMO Dodržování jednotného vizuálního stylu přispívá ke snadnější identifikaci společnosti, posiluje její důvěryhodnost a zároveň zlepšuje povědomí

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu 1 značka 1 značka Barevné pozitivní provedení 1.1 Grafickou podobu značky tvoří kresebně upravené litery bezpatkového polotučného písma. Upravený nápis ANECT tím neztrácí

Více

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu projektu Porta culturae

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu projektu Porta culturae Grafický manuál jednotného vizuálního stylu projektu Porta culturae 2011 STUDIO TRINITY 1.1 Návrh loga Porta culturae... 3 1.2 Podrobný popis loga.... 4 1.3 Ochranná zóna... 5 1.4 Barevnost... 6 1.5 Vzorník

Více

Grafický manuál logotypu

Grafický manuál logotypu Grafický manuál logotypu Obsah 1 Úvod 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 Logotyp 4 Jméno společnosti 5 2.01 Základní barevné provedení (pozitiv, negativ) 6 2.02 Polotónové provedení (pozitiv, negativ) 7

Více

Manuál vizuální komunikace

Manuál vizuální komunikace Manuál vizuální komunikace Obsah Logotyp...2 Základní, plnobarevná varianta loga...3 Pozitivní a negativní barevná varianta loga...4 Pozitivní a negativní černobílá varianta loga...5 Polotónová černobílá

Více

Příloha č. 05. Jednotný vizuální styl ČSÚ

Příloha č. 05. Jednotný vizuální styl ČSÚ Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

Tiskový stroj Xerox Versant. Brožura. Tiskový stroj Xerox Versant 80. Jednoduše. Automaticky. Produktivně.

Tiskový stroj Xerox Versant. Brožura. Tiskový stroj Xerox Versant 80. Jednoduše. Automaticky. Produktivně. Tiskový stroj Xerox Versant 80 Brožura Tiskový stroj Xerox Versant 80 Jednoduše. Automaticky. Produktivně. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie autem consequat,

Více

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5

Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 LOGOMANUÁL OBSAH LOGO Konstrukce a ochranná zóna loga na šířku 3 Konstrukce a ochranná zóna loga na výšku 4 Konstrukce a ochranná zóna značky 5 BARVY Barevnost loga 6 Barevné a černobílé varianty loga

Více

CORPORATE DESIGN MANUAL

CORPORATE DESIGN MANUAL CORPORATE DESIGN MANUAL OBSAH Úvodní slovo a specifi kace značky Specifi kace logotypu Kodifi kace barevnosti Firemní písmo Aplikace značky na fi remních tiskovinách Značení fi remních vozidel Reklamní

Více

2011 design by Pavel Lukšan / Attractive, s.r.o.

2011 design by Pavel Lukšan / Attractive, s.r.o. grafický manuál 211 design by Pavel Lukšan / Attractive, s.r.o. Základní principy Naše logo 1.1 Základní verze 1.2 Barevné výjimky 1.3 Barevné verze 1.4 Verze se symbolem P 1.5 3D verze 1.6 Ochranná známka

Více

OBSAH. A. sekce logo řešení loga

OBSAH. A. sekce logo řešení loga manuál vizuální identity EQUAL sekce A obsah OBSAH A. sekce logo řešení loga B. sekce kancelářské materiály vizitky komplimentky dopisní papír první strana dokumentu blok obálky C5, C6 a DL desky A4 česká

Více

NÁSTROJE KOMUNIKACE Pomocný materiál pro efektivní realizaci kampaně Evropský týden mobility a její jednodenní akce Den bez aut. www.mobilityweek.

NÁSTROJE KOMUNIKACE Pomocný materiál pro efektivní realizaci kampaně Evropský týden mobility a její jednodenní akce Den bez aut. www.mobilityweek. NÁSTROJE KOMUNIKACE Pomocný materiál pro efektivní realizaci kampaně Evropský týden mobility a její jednodenní akce Den bez aut. www.mobilityweek.eu Evropská komise, GŘ pro životní prostředí 2011 Panel

Více

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o.

Grafický manuál značky G-PROJECT, s.r.o. , s.r.o. OBSAH 1 Značka 1.1.1 Základní podoba značky s doplňkem 1.1.2 Základní barevná provedení značky 1.2 Užití značky bez doplňku 1.3 Povolené varianty značky 1.4 Používání samotného symbolu 1.5 Ochranná

Více

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem.

Centrum vzdělávání všem design manual. Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. design manual Corporate design manual je souborem závazných pravidel a doporučení pro užití logotypu Centra vzdělávání všem. Pro přímou reprodukci nepoužívejte jako předlohy prvky vytištěné z tohoto manuálu.

Více

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU

GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU GRAFICKÝ MANUÁL LOGOTYPU OBSAH Grafický manuál logotypu 01 - Logotyp společnosti 02 - Plastická verze logotypu 03 - Jednobarevná podoba logotypu 04 - Logotyp na barevném pozadí 05 - Ochranný prostor logotypu

Více

Průvodce použitím loga

Průvodce použitím loga Průvodce použitím loga 1 Obsah 3 5 6 7 8 9 Vážení partneři, vážení spolupracovníci, Průvodce použitím loga objasňuje nejdůležitější pravidla pro zacházení se symbolem, který tovří základní pilíř vizuální

Více

Její hudba v sobě mísí prvky vážné hudby, severského folku a progressive metalu s reminiscencemi v taneční hudbě, psychedelii 60. let a minimalismu.

Její hudba v sobě mísí prvky vážné hudby, severského folku a progressive metalu s reminiscencemi v taneční hudbě, psychedelii 60. let a minimalismu. Grafický manuál Česká hudební formace Clawed Forehead vznikla v roce 2006 původně jako revivalový projekt čtveřice brněnských muzikantů, hráčů na smyčcové nástroje, hrající skladby známých kapel Metallica

Více

Grafický manuál aktualizováno 11. 11. 2013

Grafický manuál aktualizováno 11. 11. 2013 Grafický manuál aktualizováno 11. 11. 2013 01 01/1 Galerie Teplice ÚVOD 02 ZNAČKA 03 PÍSMO 02/1 Logotyp Galerie Teplice 02/2a Povolené varianty 02/2b Povolené varianty I. a II. - vertikálně 02/2c Povolené

Více

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827

Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Manuál vizuálního stylu CENTROPROJEKT a.s. (v0.1) Zpracovalo Modest Studio modeststudio.cz / +420 725 792 827 Redesign logotypu a symbolu spočívá především v nezbytně nutném stanovení čistější varianty

Více

1. logotyp 1. 1. základní varianta

1. logotyp 1. 1. základní varianta 1. logotyp 1. logotyp 1. 1. základní varianta Logotyp je základním prvkem vizuálního stylu a současně ochrannou registrovanou známkou. Užívá se pro označení institucí a aktivit Královéhradeckého kraje.

Více

1 02 Značka. Základní provedení. Základní provedení značky je barevné, umístěné na bílém poli. Součástí základního provedení není slovní určení.

1 02 Značka. Základní provedení. Základní provedení značky je barevné, umístěné na bílém poli. Součástí základního provedení není slovní určení. 1 02 Značka Základní provedení Základní provedení značky je barevné, umístěné na bílém poli. Součástí základního provedení není slovní určení. Základními barvami značky jsou modrá (PANTONE 653) a červená

Více

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY

non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA NON PVC SEGMENTY non pvc GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Rozšířené použití

Více

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou

Žďár nad Sázavou. logo manuál. města žďár nad sázavou Sázavou 1 nad Žďár Žďár nad Sázavou města žďár nad sázavou 1 Logomanuál Logo manuál je souborem předpisů, k práci s jednotným vizuálním stylem logotypu Žďár nad Sázavou. Obsahuje závazná pravidla a doporučené

Více

MANUÁL. jednotného vizuálního stylu. Zapálí vás pro dobrovolnictví.

MANUÁL. jednotného vizuálního stylu. Zapálí vás pro dobrovolnictví. MANUÁL jednotného vizuálního stylu Zapálí vás pro dobrovolnictví. OBSAH GRAFICKÉHO MANUÁLU 1. ÚVOD 1.01 HESTIA / ZÁKLADNÍ INFORMACE 02 1.02 HESTIA / NÁZEV ORGANIZACE A JEHO KOREKTNÍ UŽÍVÁNÍ 03 V GRAFICKÉM

Více

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz

Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz Manuál jednotného vizuálního stylu obãanského sdruïení Kosmo Klub klub.kosmo.cz obsah..................................... 02 úvod a definice loga........................... 03 zákres do čtvercové sítě........................

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

Komplexní řešení projektu PROFIDJ. www.shockworks.eu info@shockworks.eu (+420) 511 145 718

Komplexní řešení projektu PROFIDJ. www.shockworks.eu info@shockworks.eu (+420) 511 145 718 Komplexní řešení projektu PROFIDJ www.shockworks.eu info@shockworks.eu (+420) 511 145 718 DJové mají konečně svou Mekku. Je jím e-shop ProfiDJ, který se stal během dvou let od zahájení spolupráce se Shockworks

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD 1.1.1 Značka, logotyp programu 1.1.2 Základní provedení značky 1.1.3 Černobílá a polotónová varianta značky 1.1.4 Tvarové varianty značky 1.1.5 Jazyková mutace tvarových

Více

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD

MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD MANUÁL ZNAČKY PROGRAMU ROP JIHOZÁPAD Tabulka změn Manuálu značky ROP Jihozápad Vydání č. Platné od Zpracoval Zrevidoval Schválil Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis 1 1.9.2007 PeopleArt Ing. BÖhmová

Více

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s.

Grafický manuál. společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Grafický manuál společnosti Teplárna České Budějovice, a. s. Platnost od 2013 Úvod Grafický manuál je souborný materiál definující základní grafické konstanty firemního designu a jejich správné použití.

Více

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury

Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Manuál pro užití loga Státního fondu dopravní infrastruktury Obsah Základní varianta loga 3 Verze loga pro menší velikosti 4 Inverzní verze loga 5 Inverzní verze loga pro menší velikosti 6 Ochranný prostor

Více

Logomanuál. Obsah. Logomanuál

Logomanuál. Obsah. Logomanuál Obsah Logomanuál Logomanuál 3 Základní varianta logotypu definice 5 Logotypy dceřinných společností 7 Značka BW 9 Schéma logotypu 11 Barevnost logotypu 13 Ochranná zóna logotypu 15 Rozměrová řada 17 Barevná

Více

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY

GRAFICKÝ MANUÁL STUDENTSKÁ OBEC FAKULTY ARCHITEKTURY GRAFICKÝ MANUÁL Grafický symbol loga Studentské obce fakulty architektury znázorňuje její funkci. Čtverce v symbolu představují studenty, jež obec hájí. Barevnost čtverců pak charakterizuje různorodost

Více

Šablona ročníkové práce Ročníková práce

Šablona ročníkové práce Ročníková práce Křejpského 1501/12a, Praha 4 Opatov Ročníková práce JMÉNO AUTORA: Jiří Procházka VEDOUCÍ PRÁCE: Doc. PhDr. Jan Učitel, CSc. PRAHA 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval/-a samostatně

Více

Odstavec. Zarovnání a odsazení odstavce. Meziodstavcové mezery. Pancharti, vdovy a sirotci, atd. Word. Odstavec

Odstavec. Zarovnání a odsazení odstavce. Meziodstavcové mezery. Pancharti, vdovy a sirotci, atd. Word. Odstavec Odstavec Odstavec je sled znaků oddělen na konci znakem konce odstavce. V operačním systému Unix se používá na konci odstavce jeden znak, v operačním systému Windows dva znaky. Tento rozdíl se projevuje

Více

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3

ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Grafický manuál ZNAK A VLAJKA MĚSTA 3 Používání znaku a vlajky města Zábřeh upravuje Obecně závazná vyhláška města Zábřehč. 3/2005 o znaku a vlajce města Zábřeh a jejich užívání. Znak města bude používán

Více

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y

g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y g r a f i c k ý m a n u á l z n a č k y 1 ÚVOD 2 Funkce a užití manuálu 3 1.01 2 ZNAČKA / LOGOTYP 4 Jméno organizace 5 2.01 Grafická definice značky 6 2.02 Základní podoba značky 7 2.03 Jednobarevné provedení

Více

Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. 2008

Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. 2008 Grafický manuál JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU Úvod Vizuální presentace a komunikace jsou jednou ze základních činností každého subjektu a k jejich realizaci slouží grafické prvky a konstanty, které daný

Více

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál

design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál design manuál CSS spedition Autor: Pilot, v. o. s. design studio, www.pilot.cz CSS spedition // design logomanuál značka Tato značka je základem jednotné grafické prezentace společnosti CSS spedition.

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY

MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY MANUÁL VIZUÁLNÍ IDENTITY ZÁKLADNÍ VARIANTA Aplikace na bílé a ostatní světlé podklady. INVERZNÍ VARIANTA Inverzní varianta je určená pro použití na tmavém pozadí, při zachování dostatečného kontrastu mezi

Více

Barevné pozitivní provedení značky 1.1

Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Manuál značky Barevné pozitivní provedení značky 1.1 Značku tvoří nápis TRANSITION vysázený verzálkami písma AG book. Jednotlivé litery jsou však různě upraveny a části liter vynechány. Nápis je proveden

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu

Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Grafický manuál jednotného vizuálního stylu Obsah Firemní identita obraz firmy a jednotný grafický styl...3 Logo dvouřádková varianta...5 jednořádková varianta...6 varianta ve stupních šedé...7 černobílá

Více

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní

MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU. projekt Recyklohraní MANUÁL VIZUÁLNÍHO STYLU projekt Recyklohraní úvod Jednotný vizuální styl je způsob komunikace projektu s veřejností. Podoba stylu vytváří jeho identitu. Dobrý vizuální styl zvyšuje povědomí o existenci

Více

Manuál vizuálního stylu

Manuál vizuálního stylu Manuál vizuálního stylu Obsah Úvod O skupině 4 5 Účel manuálu 4 5 1.0. Obchodní název Obchodní název CPI Group 6 7 2.0. Logotyp Varianty 8 9 Konstrukce 10 11 Ochranná zóna 12 13 Minimální velikost 14 15

Více

corporate design manual

corporate design manual corporate design manual obsah úvod 3 logotyp 4 základní logotyp 4 jednobarevné varianty logotypu 4 konstrukce základního logotypu 5 minimální velikost logotypu 5 ochranný prostor logotypu 6 zakázané varianty

Více

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana...

obsah 001 OBSAH MANUÁLU strana... 002 Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu strana... 003 strana... corporate identity OBSAH MANUÁLU Logotyp v barevném a černobílém provedení Specifikace CMYK barev v logotypu Specifikace Pantone barev v logotypu Specifikace barev samolepících folií Varianty použití logotypu

Více

Beyond Radar. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s.

Beyond Radar. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s. ZÁKLADNÍ LOGOMANUÁL ERA a.s. 1 Obsah 1. Úvod... 2 2. Logo... 3 2.1 Logo - základní verze... 3 2.2 Logo - barevné varianty... 4 2.3 Ochranná zóna a minimální velikost loga... 4 2.4 Verze logotypu s deskriptorem...

Více

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ LOGO MANUÁL STŘEDNÍ MORAVA TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Úvod Destination identity turistického regionu Střední Morava Logo turistického regionu Střední Morava vychází z dlouhodobých

Více

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions

Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions Grafický manuál logotypu BONTONFILM a BONTONFILM Promotions 2 Grafický manuál ke značce BONTONFILM a BONTONFILM Promotions CO JE GRAFICKÝ MANUÁL Grafický manuál (G. M.) je nedílnou součástí jednotného

Více

manuál corporate identity

manuál corporate identity manuál corporate identity základní grafická koncepce brandu Manuál corporate identity zahrnuje tištěnou i elektronickou (pdf) verzi na CD. Veškeré obsažené materiály slouží pouze jako předlohy pro vytvoření

Více

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27

Pantone 188 / C 0 M 79 Y 65 K 47 / R 149 G 56 B 49. Pantone Black / C 0 M 0 Y 0 K 100 / R 26 G 23 B 27 GRAFICKÝ LOGOMANUÁL OBSAH Grafický logomanuál Práce s logotypem barevnost 3 Základní písmo jednotného vizuálního stylu a doplňkové písmo 4 Logo Oblastní galerie Liberec 5 Logo Oblastní galerie Liberec

Více

GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA PODLAHOVINY

GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA PODLAHOVINY GRAFICKÝ MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU PRODUKTOVÁ LOGA OBSAH 1. ÚVOD 1.01 Jednotný vizuální styl a užití manuálu 2. ZNAČKA 2.01 Základní použití produktové značky + claim 2.02 Základní barevné provedení

Více

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s.

Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. Grafický manuál firemních symbolů a tiskovin ČEPS, a.s. OBSAH 1.0 Informace o společnosti Představení společnosti 1.1 Jednotný vizuální styl 1.2

Více

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

VIZUÁLNÍ ST YL. VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky VIZUÁLNÍ ST YL VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky vizuální styl grafický prvek Vizuální styl VŠB-TU Ostrava Fakulty Elektrotechniky a Informatiky (dále jen FEI) je vytvářen vzájemným

Více

01B. značka barevné provedení. manuál

01B. značka barevné provedení. manuál 01B značka barevné provedení manuál 01B značka 01. značka barevné provedení 02. značka černobílé provedeni 03. značka ochranná zóna 04. značka konstrukční schéma 05. značka na podkladové ploše 06. značka

Více

4 Design stránky. Vizuální hierarchie

4 Design stránky. Vizuální hierarchie 4 Design stránky Pokud se zeptáte, proč něco funguje a budete mít dostatečně velký odstup, najednou se vám začne zdát, že je všechno založeno na protikladu: schopnosti odlišovat jednu věc od druhé. Kompozice,

Více

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU V á š b e z p e č n ý p r o s t o r Jednotný vizuální styl Jednotný vizuální styl se stává plnohodnotným marketingovým nástrojem, jedním z prostředků k dosažení strategických

Více

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE

HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HOCKEY CLUB ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Grafický manuál Manuál znaku a jednotného vizuálního stylu Znak HC ČSOB POJIŠŤOVNA PARDUBICE a. s. Znak klubu je přednostně využíván

Více