2011/č. 4. DEVÍTKA č. 4/2011 -

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2011/č. 4. DEVÍTKA č. 4/2011 -"

Transkript

1 DEVÍTKA č. 4/ /č. 4 Celé údolí Vlaského by měla zatopit přehrada Zablokování rozvoje hrozí 65 lokalitám v České republice, které jsou výhledově, v horizontu padesáti až sto let, určeny pro stavbu přehradních nádrží. Jedna z nich by v budoucnu mohla zatopit údolí řek Moravy a Krupé nad Hanušovicemi, druhá údolí Březné nad Hoštejnem. Generel těchto lokalit nedávno schválila ministerstva zemědělství a životního prostředí. Jeho cílem je řešit budoucí nedostatek vody. Z analýz Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka a ze scénářů změn klimatu vyplývá, že ve většině povodí by v roce 2070 chybělo padesát až sedmdesát procent dnes povoleného odběru vody. Výjimkou je jen povodí Odry, uvedl Radek Ležatka z ministerstva zemědělství. Množit se mají extrémní projevy počasí, zejména jarní povodně a letní sucha. Vyrovnat tyto výkyvy by měly právě navrhované přehrady. Generel vychází ze starších plánů 186 lokalit navržených postupně od začátku 20. století. Pro odpor obcí, které před pěti lety sepisovaly protestní petice, se plán nakonec zúžil na 65 míst. I kdyby na nich žádné přehrady nakonec nevznikly, generel má na ně dopad už dnes. Určuje totiž, co se na území nesmí budovat, aby se pak takové stavby nemusely nákladně vykupovat a likvidovat, kdyby přehrada dostala zelenou. V lokalitách není možné stavět například silnice, nové mosty, inženýrské sítě, skládky, zařízení pro průmysl nebo těžbu nerostů. Menší stavby jako chalupy jsou povolovány jen jako dočasné. Viděl jsem stavební povolení na malou vodní elektrárnu, kde bylo uvedeno, že je vydáno pouze na dobu padesáti let, řekl starosta Malé Moravy Antonín Marinov (nez.). Právě Malou Moravu a jejích devět místních částí by případná přehrada postihla v našem regionu nejvíc. Hráz by totiž stála v místě kamenolomu za Hanušovicemi a voda by zatopila celé Vlaské, kterým vede jediná spojnice obce s Olomouckým krajem a taky železnice. Přehrada by od světa zcela odřízla osady Vysokou a Vojtíškov. O údolní přehradě se tady mluví snad šedesát let, teď ale dostal záměr konkrétnější podobu. Lidi trochu počítají s tím, že se nikdy neuskuteční, náklady by totiž byly astronomické. Ale žádný investor sem nepůjde, když nemá jistotu perspektivy. A bez ní se oblast navíc vylidňuje. Rok co rok klesá počet obyvatel obce o deset až dvacet lidí, řekl starosta Marinov. Malá Morava je jednou z deseti obcí, které zaslaly ministerstvu písemný nesouhlas s generelem. Ten jí ale není nic platný, jde o stavby ve vyšším zájmu. Pod vodou přehrady by zmizela i silnice z Hanušovic do Starého Města. Hladina by sahala až po odbočku na Chrastice. Ze Starého Města by se muselo jezdit oklikou přes Vikantice a Brannou, tedy po silnici, jejíž údržba je v zimě velmi problémová. Záměr nám komplikuje život, a kdyby se přehrada skutečně stavěla, znamenalo by to zánik celých osad, i když voda by je nezaplavila, řekla starostka Starého Města Vlasta Pichová (nez.). S generelem nesouhlasí ani Hoštejn, byť by se jeho katastru přehrada dotkla jen nepatrně; voda by zaplavila jen méně frekventovanou komunikaci z Hoštejna přes Drozdovskou Pilu do Štítů. Přehrada by znehodnotila životní prostředí a turistickou zajímavost oblasti, což je to jediné, co můžeme nabídnout, uvedl starosta Hoštejna Jan Kunčar (nez.). Vodní plocha u Hanušovic by byla vodárenským zdrojem pro severní a střední Pomoraví. Mohla by navíc zajistit protipovodňovou ochranu sídel až po soutok s Moravskou Sázavou. Přehrada u Hoštejna by byla mimo jiné rezervním zdrojem pro napojení na skupinový vodovod Zábřeh. Zajistila by i protipovodňovou ochranu sídel na Moravské Sázavě. Navržené lokality pro akumulaci vody v našem regionu: Lokalita Hoštejn - plocha 489,3 hektaru, objem vody až 166 mil. kubíků. Lokalita Hanušovice - 533,9 hektaru, objem vody 135 mil. kubíků. Šumperský deník, Památná lípa u bývalého polesí u Mizerů ve Vojtíškově má obvod kmene úctyhodných 445 cm a výšku 25 metrů. Foto Kamila Tóthová

2 2 - DEVÍTKA č. 4/2011 Jak neuvěřitelně rychle se časy mění... Desátého prosince letošního roku pojede rozhodnutím Pardubického kraje po kolejích v údolí řeky Moravy osobní vlak naposledy. O tom, jak náchylné jsou věci kolem nás na zlovůli mocných, svědčí i tento úryvek z Návrhu dopravní strategie Ministerstva dopravy a spojů České republiky, který mluví o rozvoji železniční dopravy na naší trati: Trať č. 021: Hanušovice Dolní Lipka Lichkov Letohrad Doudleby n. O. Častolovice Týniště n. O. Úsek Hanušovice Dolní Lipka udržovat v normovém stavu. Úsek Dolní Lipka Lichkov udržovat v normovém stavu a zvážit jeho elektrizaci. Elektrizovat traťový úsek Lichkov Letohrad. Úsek Letohrad Týniště n. O. optimalizovat a výhledově elektrizovat. Na trati zřídit železniční zastávky Vojtíškov, Křivá Voda, Vysoký Potok, Horní Hedeč, Červený Potok obec, Horní Lipka, Dolní Boříkovice, Celné, Sobkovice, Jablonné n. O. město, Mistrovice, Kunčice n. O., Kunčice n. O. Ovčín, Letohrad Orlice, Letohrad město a Brná n. O. Zastávku Mladkov přesunout severněji k obci. Nástupiště v Těchoníně přesunout z výhybny 300 m východněji za lichkovské zhlaví výhybny k silnici do obce. Zastavování v žst. Podlesí zrušit. Stávající žz. Červený Potok zrušit. Zastavování vlaků v žst. Jablonné n. O. zrušit. Žst. Jablonné n. O. ponechat pro křižování OsVů v taktové dopravě a pro odstavování souprav končících vlaků. V žz. Červený Potok zajistit navazování autobusů na lince Velká Morava Králíky tak, aby od Velké Moravy byl přestup na Dolní Lipku a od Hanušovic byl přestup do Králík. V žz. Prostřední Lipka zajistit navazování autobusů od Horní Lipky nebo od Heřmanic do Králík tak, aby od Horní Lipky, resp. Heřmanic byl přestup na Dolní Lipku a od Hanušovic byl přestup do Králík. V nové žz. Dolní Boříkovice zajistit přípoj na autobusové linky Králíky Dolní Boříkovice Červená Voda a Králíky Boboszów Międzylesie v relaci Letohrad Dolní Boříkovice, resp. Letohrad Mezilesí. V žz. Záměl zajistit ostrou návaznost přípojných autobusů Ústí n. O. Vamberk Rychnov nad Kněžnou tak, aby vznikly přípoje v relaci Ústí n. O. Doudleby n. O. Přípoj v relaci Žamberk Vamberk bude zajištěn tím, že v žst. Doudleby n. O. dojde k setkání vlaků ze všech tří směrů. Bohužel, výše řečené zůstane jen na papíře a zajímat se o to budou snad už jen milovníci železniční historie. Škoda. Připravil Petr Mahel V sobotu 8. října proběhlo na Vysokém Potoku slavnostní žehnání kapličly Panny Marie Růžencové. Foto:

3 Obec Malá Morava Vás zve na Rozsvícení vánočního stromu v pátek u obecního úřadu Malá Morava Program: Zahájení hod. Vystoupení dětí z MŠ Slavnostní rozsvícení hod. Zpívání pod vánočním stromem. Hraje skupina Protektor. Můžete se také těšit na vepřové speciality z domácí zabíjačky. Na zahřátí grog, svařené víno, horká medovina a jiná zahřívadla. Pro případ nepříznivého počasí je připraven vytápěný velkokapacitní stan. Rok 2011 se neúprosně chýlí ke svému konci. Chalupáři a osadníci na Vysoké pomaličku bilancují. Naše velké díky patří Silnicím Hanušovice za celoroční údržbu příjezdové cesty Mnoho drobných kulturních památek v našem krásném kraji ještě stále čeká na své zachránce, tak jako tento křížek v areálu bývalého státního statku ve Vojtíškově. Foto Kamila Tóthová Na svoji ochotu doplatil KŘIVÁ VODA - Tento rok tu natáčeli filmaři nový český film. Naši občane jim ochotně vycházeli vstříc. Ale... Když se jeden z občanů vracel v nočních hodinách domů z práce domu do místní časti Křivá Voda, zastavili ho lidé z filmového štábu, a jestli by prý nemohl nechat auto dál od domu, aby tu mohli příští den natáčet. Zaparkoval tedy své auto na kraj vozovky a šel dále domů pěšky. Ale ráno zažil velký šok, když svoje auto nenašel na místě, kde jej v noci zaparkoval. Našel ho až na hlavní silnici z Podlesí na pilu. Filmový štáb ho tam přesunul bez jeho svolení. Petr Mahel Čerstvý vítr z Vysoké DEVÍTKA č. 4/ Školka má novou zahradu VYSOKÝ POTOK - V srpnu letošního obec Malá Morava realizovala rekonstrukci dětské zahrady v mateřské škole ve Vysokém Potoku. V areálu vznikl nový přístupový chodník a byl nově oplocen. Staré herní prvky, které již nevyhovovaly současným normám, byly nahrazeny novými. Přibylo pískoviště, dětský domeček, dvě houpadla a dětská herní z Vlaského až k nám na Vysokou. Nezapomíná na nás ani Obecní úřad Malá Morava s panem starostou. Pokud není sněhová kalamita, cesty jsou vždy bezpečně protaženy. V létě pomáhá s údržbou zelených ploch a kaple. Rovněž děkujeme obecnímu úřadu za finanční příspěvek na sportovní a kulturní akce. Ani chataři a chalupáři nezahálejí. Při svých brigádách během roku udržují pořádek a zkrášlují svou osadu. Kosení trávy kolem cest a rezervoáru s vodou jsou každoroční samozřejmostí. Letos jsme provedli opravu základů pod odpočívadlem na Centrálním náměstí, odstranili nálety na běžkařských tratích a vybudovali propusť na Zeleném potoku. Kultura a sport na Vysoké kvetou jako letní louka. Ve dvou střediscích, u Reichlů a u Lužíků, se odehrávají nejdůležitější akce. U Reichlů jsme se mohli zúčastnit karnevalu na lyžích, ochutnávky pálenek Čupr Drink Down, oslavy MDŽ, stavění a kácení máje, domácí zabíjačky připravené paní Danou Bínovou a panem Ladislavem Lužíkem, oslav Mikuláše a Tanyny Show. U Lužíků v nově zbudované multifunkční Schubert aréně se pořádal turnaj v curlingu, tři turnaje v petangu, velký volejbalový turnaj za účasti 38 hráčů, dětský den v režii pana Jaromíra Straky, letní kino, dvakrát se odehrálo přátelské utkání ve volejbalu mezi Vysokou a Malou Moravou. V kapli proběhlo vítání nových občánků, rodina Strakova zorganizovala drakiádu a rodina Liškova lampiónový průvod zakončený hledáním pokladu. Velice nás těší spolupráce s okolními osadami, s Vojtíškovem a Malou Moravou. Na sportovní i kulturní akce přicházejí rodiče s dětmi a rozhodně se nikdo nenudí. Závěrem děkujeme všem nadšencům, kteří s kulturními a sportovními akcemi vypomáhají, a těšíme se na další rok. J. S.+V. L. sestava. Dále byl instalován mobiliář, dvě lavičky, originální odpadkový koš a stojan na kolo. Opravou dětské zahrady byla dokončena kompletní přestavba budovy mateřské školy ve Vysokém Potoku. Na realizaci zakázky se podílely firmy FLORA SERVIS Brno a Jaroslav Ceh z Vysokého Potoka. Obec Malá Morava

4 4 - DEVÍTKA č. 4/2011 Ubývají i opeření obyvatelé lesů Vedle ptáků obývajících pole se začaly zmenšovat i populace ptáků lesních. Konstatovala to analýza dat České společnosti Seznam míst určených k odkládání využitelných složek odpadu (sklo, plasty, papír, nápojové kartony) 1. Vysoký Potok u obecního úřadu 2. Vysoký Potok na křižovatce u garáží (pozemek p. č. 248) 3. Malá Morava u pohostinství 4. Malá Morava u prodejny potravin 5. Malá Morava u pošty 6. Sklené u zastávky autobusu (pozemek p. č. 261/1) 7. Vlaské pila (u domu č.p.2 Wojeschovi) 8. Vlaské u vchodu do areálu dílen 9. Vojtíškov u okálů čp. 2 ornitologické. Ubývají podle ní zejména ty nejpočetnější druhy. Ptáků u nás stále ubývá, nejhůře jsou na V minulém čísle jsme vás informovali o natáčení nového českého filmu v naší obci a nešťastné události, která následovala. Po požáru je Vaňkův statek ve Vojtíškově již pod novou střechou. Foto Kamila Tóthová tom ptáci zemědělské krajiny a nezdá se, že by se dařilo negativní trend zastavit. Stále přicházíme o skřivany, čejky, chocholouše i o ptáky roku strnady obecné, sdělil ČTK ředitel společnosti Zdeněk Vermouzek. Špatnou zprávou po zahrnutí výsledků letošního sčítání je, že dobře na tom nejsou ani lesní ptáci. Situace se podle Vermouzka nezhoršila z roku na rok, letos ale data ornitologové hlouběji analyzovali. Zatímco do poloviny devadesátých let lesních ptáků podle výsledků hodnocení přibývalo, za posledních 15 let se jejich početnost pomalu, ale vytrvale snižuje. Co stojí za úbytkem lesních ptáků, odborníci dosud nevědí, u opeřených obyvatel polí to jsou klimatické změny a intenzivní hospodářství. Čeští ornitologové počítají ptáky dvakrát za sezonu na více než stovce lokalit. Výzkumy proto mohou opřít o unikátní třicetiletou řadu dat. ekolist.cz 10. Vojtíškov u bytovek čp. 77 a Vojtíškov u pensionu Sport 12. Vojtíškov na parkovišti zastávka autobusu (pozemek p. č. 22) 13. Vysoká na parkovišti (pozemek p. č. 529/5) 14. Křivá Voda u domu č. p. 2 (paní Fousková) 15. Podlesí u prodejny potravin 16. Podlesí u hřiště 17. Severomoravská chata 18. Zlatý Potok zastávka autobusu Snímek z IX.ročníku Burčákových slavností na Severomoravské chatě. Konaly se ve dnech října, v krásné dny babího léta. Oblíbený burčák byl z Březí u Mikulova. Nechybělo pečené prase, cimbálová muzika... Foto Kamila Tóthová

5 DEVÍTKA č. 4/ Linka 980 Žamberk - Klášterec n./o. - Pastviny - Mladkov - Králíky - Hanušovice platnost od návrh jízdního ádu pracovní dny íslo turnusu íslo spoje / / / / / D 11 D D D D X X X X X X X X X X X X X X X X X Žamberk,,aut.nádr. 5:39 8:35 9:35 11:25 13:35 14:35 15:35 16:35 17:00 19:00 Žamberk,,Masarykovo nám. Žamberk,,koupališt 5:40 Žamberk,,ZEZ 5:41 Líšnice,,dol. Líšnice,,pod Jednotou 5:44 9:41 11:30 Líšnice,Zakopanka,u stožáru 5:46 Pastviny,,u kanálu Pastviny,,Na pláži Žamberk,,na Drahách 8:37 13:37 15:37 16:37 17:37 Žamberk,,VEMAS 8:40 16:40 Líšnice,Zakopanka 8:43 16:43 Klášterec n.orl.,,korek 8:46 13:44 15:44 16:46 17:44 Klášterec n.orl.,zbudov 8:47 13:45 15:45 16:47 17:45 Pastviny,,k iž. Pastviny,,Bubla ka Klášterec n.orl.,lhotka Klášterec n.orl.,,zš 8:49 13:47 15:47 16:49 17:47 Klášterec n.orl.,lhotka 8:50 13:48 15:48 16:50 17:48 Pastviny,,Bubla ka 8:52 13:50 15:50 16:52 17:50 Pastviny,,k iž. 5:52 8:54 9:47 11:36 13:52 14:42 15:52 16:54 17:14 17:52 19:14 Pastviny,Vitanov 5:54 8:56 13:54 15:54 16:56 17:54 Mladkov,Vl kovice 5:57 8:59 9:51 11:39 13:57 15:57 16:59 17:57 Mladkov,,u kostela 6:01 9:03 9:56 11:44 14:01 15:00 16:01 17:03 17:23 18:01 19:23 Mladkov,,dílny 9:06 17:06 Lichkov,,žel.st. 9:09 p íjezd Sp vlaku z Pardubic 8:57 12:59 14:59 16:59 19:01 Lichkov,,žel.st. odjezd 9:10 17:10 Lichkov,,ObÚ 6:06 9:12 10:01 11:47 14:06 15:05 16:06 17:12 17:27 18:06 19:27 Lichkov,,hor. 9:14 17:14 Králíky,Dolní Lipka,žel.st. 9:17 10:07 11:51 17:17 Králíky,,Hedva 9:20 17:20 Králíky,,zdrav.st. 6:14 9:21 14:14 16:14 17:21 18:14 Králíky,,aut.st. p íjezd 6:16 9:23 10:09 11:55 14:16 15:15 16:16 17:23 17:35 18:16 19:35 Králíky,,aut.st. odjezd 9:25 10:10 12:00 17:25 17:37 19:37 Králíky,,odb.Horní Lipku 9:27 17:27 Králíky, ervený Potok,obchod 9:29 17:29 Králíky, ervený Potok,u kostela 9:31 10:15 12:05 17:31 17:43 19:43 Malá Morava,,pohostinství 9:35 10:21 12:09 17:35 17:47 19:47 Malá Morava,,pila 9:38 17:38 Malá Morava,Vojtíškov,mlýn 9:40 17:40 Malá Morava,Vlaské,dílny 9:42 17:42 Hanušovice,Žleb,rozc. 9:45 17:45 Hanušovice,,Potraviny 9:48 10:33 12:20 17:48 18:00 20:00 Hanušovice,,žel.st. p íjezd 9:51 17:51

6 6 - DEVÍTKA č. 4/2011

7 DEVÍTKA č. 4/ Linka 980 Žamberk - Klášterec n./o. - Pastviny - Mladkov - Králíky - Hanušovice platnost od návrh jízdního ádu sobota, ned le, svátek / / / / / /8 íslo turnusu íslo spoje omezení jízdy D D 105 D D D 111 D Žamberk,,aut.nádr. odjezd 6:35 8:35 9:35 11:25 12:35 13:20 14:35 14:35 16:35 17:00 18:35 19:00 Žamberk,,na Drahách 6:37 8:37 12:37 14:37 16:37 18:37 Žamberk,,VEMAS 6:40 8:40 12:40 14:40 16:40 18:40 Líšnice,,pod Jednotou 9:41 11:30 13:25 Líšnice,Zakopanka 6:43 8:43 12:43 14:43 16:43 18:43 Klášterec n.orl.,,korek 6:46 8:46 12:46 14:46 16:46 18:46 Klášterec n.orl.,zbudov 6:47 8:47 12:47 14:47 16:47 18:47 Klášterec n.orl.,,zš 6:49 8:49 12:49 14:49 16:49 18:49 Klášterec n.orl.,lhotka 6:50 8:50 12:50 14:50 16:50 18:50 Pastviny,,Bubla ka 6:52 8:52 12:52 14:52 16:52 18:52 Pastviny,,k iž. 6:54 8:54 9:47 11:36 12:54 13:31 14:42 14:54 16:54 17:14 18:54 19:14 Pastviny,Vitanov 6:56 8:56 12:56 14:56 16:56 18:56 Mladkov,Vl kovice 6:59 8:59 9:51 11:39 12:59 13:34 14:59 16:59 18:59 Mladkov,,u kostela 7:03 9:03 9:56 11:44 13:03 13:39 15:00 15:03 17:03 17:23 19:03 19:23 Mladkov,,dílny 7:06 9:06 13:06 15:06 17:06 19:06 Lichkov,,žel.st. p íjezd 7:09 9:09 13:09 15:09 17:09 19:09 p íjezd Sp vlaku z Pardubic Lichkov,,žel.st. odjezd 7:10 9:10 13:10 15:10 17:10 19:10 Lichkov,,ObÚ 7:12 9:12 10:01 11:47 13:12 13:42 15:05 15:12 17:12 17:27 19:12 19:27 Lichkov,,hor. 7:14 9:14 13:14 15:14 17:14 19:14 Králíky,Dolní Lipka,žel.st. 7:17 9:17 10:07 11:51 13:17 13:46 15:17 17:17 19:17 Králíky,,Hedva 7:20 9:20 13:20 15:20 17:20 19:20 Králíky,,zdrav.st. 7:21 9:21 13:21 15:21 17:21 19:21 Králíky,,aut.st. p íjezd 7:23 9:23 10:09 11:55 13:23 13:50 15:15 15:23 17:23 17:35 19:23 19:35 Králíky,,aut.st. odjezd 7:25 9:25 10:10 12:00 13:25 13:55 15:15 15:25 17:25 17:37 19:25 19:37 Králíky,,odb.Horní Lipku 7:27 9:27 13:27 15:27 17:27 19:27 Králíky, ervený Potok,obchod 7:29 9:29 13:29 15:29 17:29 19:29 Králíky, ervený Potok,u kostela 7:31 9:31 10:15 12:05 13:31 14:00 15:31 17:31 17:43 19:31 19:43 Malá Morava,,pohostinství 7:35 9:35 10:21 12:09 13:35 14:04 15:35 17:35 17:47 19:35 19:47 Malá Morava,,pila 7:38 9:38 13:38 15:38 17:38 19:38 Malá Morava,Vojtíškov,mlýn 7:40 9:40 13:40 15:40 17:40 19:40 Malá Morava,Vlaské,dílny 7:42 9:42 13:42 15:42 17:42 19:42 Hanušovice,Žleb,rozc. 7:45 9:45 13:45 15:45 17:45 19:45 Hanušovice,,Potraviny 7:48 9:48 10:33 12:20 13:48 14:15 15:48 17:48 18:00 19:48 20:00 Hanušovice,,žel.st. p íjezd 7:51 9:51 13:51 15:51 17:51 19:51

8 8 - DEVÍTKA č. 4/2011

9 DEVÍTKA č. 4/ Kaple ve Vysoké je po opravě Kaple Franze Schuberta ve Vysoké letos prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Z prosincových pranostik Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc. Jaký prosinec, takový červen. Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší. Jaké počasí na svatou Barboru, takové bývá celý advent. Když mráz na prvního prosince, vyschne nejedna studnice. Začne-li zima až s adventem, potrvá deset týdnů. 9 Návštěvníci mohou obdivovat interiér, který opět září novotou. Veřejnost by mohlo také zajímat, že její prostory mohou být vhodné také k různým společenským obřadům, jako jsou svatby. Prohlídku kaple je možné telefonicky dohodnout s rodinou Strakových na telefonním čísle Totéž včetně obřadů lze dohodnout také se starostou obce panem Antonínem Marinovem na tel. čísle Kamila Tóthová Olšovské palačinky Ingredience: 1 kg syrových brambor, 150 g hladké mouky, 2 vejce, 150 g kysaného zelí, trochu mléka, sůl, 2 stroužky česneku, majoránka, pepř, olej. Postup: nastrouháme syrové brambory, přidáme sůl, vejce, mléko, mouku a prolisovaný česnek, okořeníme a nakonec přidáme pokrájené kysané zelí. Na rozpáleném oleji pečeme placičky z po obou stranách dozlatova.

10 10- DEVÍTKA č. 4/2011 Pár slov o kravském mléku Člověk je jediný savec, který pije mléko jiného savce Tato věta je často používaná lidmi, kteří mléko nepijí. Většinou je ještě doplněna poznámkou o kočkách, které také pijí mléko, ale jen díky lidem. Když se podíváme do historie, nejstarší doklady o domestikaci skotu byly nalezeny v Thesálii, Řecku, Anatolii a Turecku již let př. n. l. V období nedostatku potravy bylo pití mléka, jako zdroje živin, výhodou. Postupně pak lidé přišli na systém uchovávání mléka v podobě zakysaných mléčných výrobků a sýrů. Pro zemědělce bylo mléko vždy pozitivem a přečkali tak nejedno kruté období. V současnosti, kdy je potravin dostatek, je mléko stále důležitým zdrojem bílkovin a především vápníku. Mléko má v lidské populaci dlouhou tradici a je považováno za základní potravinu. Člověk je opravdu výjimkou v živočišné říši a to nejen v oblasti získávání potravy. Díky těmto skutečnostem dokázali naši předkové přečkat nedostatek potravy. Pití mléka je pro člověka spíše přínosem, díky kterému jsme dokázali přežít až do současnosti. Mléko je jen bílá voda Toto tvrzení je možné vidět v mnoha diskuzích o mléku. Tento názor se týká především odstředěného mléka a vztáhl se na všechny typy mlék. Krom toho je konvenčně prodávané mléko srovnávané s mlékem přímo od krávy. Pak dochází k dojmu, že mléko z obchodu nemůže být vlastně mléko, ale jen bílá voda. Chutnost potravin zajišťují tuky. Mléko přímo z farmy má obsah tuku kolem 4 % i více. Záleží na plemenu, roční době a mnoha jiných okolnostech. Běžně se na trhu objevují 3 typy mlék, dělené dle tučnosti na plnotučné (více než 3,5 % tuku), polotučné (1,5-1,8 % tuku) a mléko odtučněné (více než 0,5 % tuku). Pokud si lidé koupí mléko odtučněné, může jim tato bílá tekutina připomínat vodu, protože obsah tuku je opravdu nízký, téměř nulový. V odstředěném mléce dochází ke snížení především látek vázaných na tuk, tedy vitaminů rozpustných v tucích. Oproti tomu je procentuálně vyšší obsah sacharidů, bílkovin a vápníku. Odstředěné mléko není sice tak lahodné jako plnotučné, ale není jen bílá voda. Díky nižšímu obsahu tuků se naopak procentuálně zvyšuje obsah ostatních živin. Mléko je příliš tučné V prvé řadě záleží o jaké mléko jde. V předchozí kapitole byl řešen problém odtučněného mléka, které může připomínat vodu. Zde je opačný problém. Mléko plnotučné vnímají lidé jako příliš tučné. V každém případě záleží na tom, v jakém množství je daná potravina konzumována. Plnotučné mléko obsahuje 3,5 % tuku, takže ve 100 ml se nachází 3,5 g tuku. Pokud by člověk vypil sklenici mléka o objemu 200 ml, přijme 7 g tuku. Je důležité brát ohled na již zmíněné množství. Pokud se bude srovnávat maso s mlékem, bude vhodné počítat se 100 g masa a 200 ml plnotučného mléka. Také v tomto případě je obsah tuku v mléce nižší než v mase. Při porovnání mléka s ostatními živočišnými potravinami, patří mléko k těm méně tučným. Teď už jen záleží čemu dají lidé přednost. Buď si odepřou steak z vepřového masa, který by při hmotnosti 200 g obsahoval 36 g tuku a nebo omezí odpovídající množství mléka, což je v případě plnotučného mléka 1 l. Mléko obsahuje nezdravé živočišné tuky a cholesterol V mléčném tuku se nachází největší část nasycených mastných kyselin - SFA (53-72 %), méně monoenových - MUFA (26-42 %) a nejméně polyenových - PUFA (2-6 %). Podle uznávaných doporučení by měl být příjem PUFA a MUFA, které se nachází především v rostlinných zdrojích, dvakrát vyšší než příjem SFA především z živočišných zdrojů. Mléko, které je významným zdrojem SFA může způsobit nerovnováhu v příjmu jednotlivých mastných kyselin. Je proto důležité si uvědomit, že při pití mléka, je vhodné snížit příjem SFA z ostatních zdrojů, a to buď omezením živočišných tuků, případně sušenek a jiného Je až k neuvěření, že nás v červenci letošního roku zasáhla blesková povodeň. I díky teplému podzimu se mohlo pracovat na opravách škod. Snímek je z Malé Moravy. Foto Petr Mahel sladkého pečiva a nebo výběrem mléka s nižší tučností, případně omezením jeho množství. Obsah tuku a SFA v různých typech mléka Příjem cholesterolu za den by neměl přesáhnout 300 mg. Literatura uvádí, že mléko obsahuje 5-15 mg cholesterolu na 100 ml mléka. Z toho vyplývá, že v jedné sklenici (200 ml) je mg cholesterolu v závislosti na jeho tučnosti. Je tedy možné říci, že v ideálním případě, kdy je jediným zdrojem cholesterolu mléko, je povoleno vypít 10 sklenic plnotučného mléka. Ve skutečnosti je ale zdrojem cholesterolu, stejně jako SFA, mnoho dalších potravin. Díky výše uvedeným poznatkům je možné potvrdit úvodní tvrzení, že mléko obsahuje nezdravé živočišné tuky, kterými lidé laicky nazývají SFA, a cholesterol. V souvislosti s předchozí kapitolou bylo také dokázáno, že obsah tuku a cholesterolu v mléce není tak významný jako v jiných potravinách. Škraloup na mléce obsahuje škodliviny Lidé odstraňují škraloup ze dvou důvodů. Jedna skupina lidí jej vyhodí, protože jim nechutná a druhá skupina se jej zbaví, protože se obává jeho škodlivých účinků. Je všeobecně známo, že při ohřívání mléka se za určitou dobu po záhřevu objeví na povrchu tenká blanka, škraloup. Tento proces je závislý jak na teplotě, tak délce zahřívání mléka. Čím vyšší teplota a delší doba záhřevu, tím jsou změny ve složení mléka větší. Nejvýznamnější změna se týká bílkovin, především laktalbuminu. Tato mléčná bílkovina se sráží již při teplotě 65-70şC. Krom laktalbuminu může škraloup obsahovat 4 % fosforečnanu vápenatého a v případě plnotučného mléka také tuk. Z mléka jde postupným odstraňováním škraloupu získat až 50 takových vrstviček, jejichž složení se postupně mění. Škraloup je tedy složen především z mléčných bílkovin a látek, které se v mléce přirozeně vyskytují. Mléko z Olšovske země Potřebujeme: (dávka pro 4 osoby) 1,5 l mléka, 6 vajec, 15 dkg cukru, 2 PL mouky, 1 sáček vanilkového cukru, špetku soli Jak na to: Z bílků, soli a 5 dkg cukru ušleháme tvrdou pěnu. Dáme vařit do široké nádoby asi 1/3 mléka. Když se mléko mírně vaří, z pěny vykrajujeme malou lžičkou noky, které vaříme v mléce asi 1-1,5 min, poté je otočíme a vaříme znovu 1 min. Nedáváme tam moc noků najednou, protože při vaření nabudou. Uvařené noky vybereme na talíř. Poté, když jsou noky uvařené, dolijeme zbytek mléka a vaříme. Do rozšlehaných žloutků přidáme trochu mléka, 2 PL mouky, zbytek cukru, vanilkový cukr (až potud se všechny recepty shodují, dále je možné modifikovat uvařením jablek nebo kdoulí na plátky, nebo přistrouhat citrónovou kůru, atd). Poté pomaly nalijeme do vařícího se mléka rozšlehané žloutky s moukou a cukrem, a ještě povaříme za stálého míchání kým nezhoustne. Necháme vystydnout, do studeného vložíme noky z bílků a můžeme podávat Připravila Kamila Mahelová, Brno

11 Růže - něžná péče o pleť Vznešenost a elegance růží si získala srdce nejedné ženy. Tato květina, zasvěcená bohyni Afrodité, krásou nejen oplývá, krásu dokonce i rozdává a léčí. V letních měsících na našich zahradách vykvétá královna květů, jak růži nazvala známá básnířka Sapfó. Růže dnes můžeme nalézt v tisících kultivarů, vášnivý šlechtitelé každým rokem přinášejí nové barevné variace, vůně a nové tvary, od klasických keříkovitých růží, přes stromkovité a popínavé. Růže jsou ozdobou zahrad, jsou krásné ve váze a v květinových aranžmá. Jsou ale i lékem a pohlazením nejen pro naši pleť. Růže pro krásnou a jemnou pleť Účinky růží na naši pleť jsou zjemňující, zklidňující a velmi šetrné. Přípravky z růžových plátků se hodí k péči o jakýkoliv typ pleti, zejména však na pleť citlivou, se sklonem k alergickým reakcím. V jednom z předešlých dílů našeho seriálu jsme si již uvedli recept na přípravu pleťové vody z růžových plátků. Velice oblíbené jsou ale i oleje a krémy s růžovým výtažkem. Při pravidelném používání tyto přípravky pleť zvláčňují, vyživují, dodávají jí svěžest a mladistvý vzhled. Doporučují se také v případě silně vysušené pokožky a pokud trpíme oněmi nepěknými rozšířenými a popraskanými cévkami v kůži. Připravte si harmonizující růžovou koupel Okvětní plátky růží můžeme také přidávat do relaxačních a osvěžujících koupelí celého těla. Buď je čerstvě natrhané jednoduše vhodíme do koupele, či předem zalijeme horkou vodou a pak vlijeme do vany. Sušené okvětní lístky se skvěle hodí do koupelových solí. Takovou koupelovou sůl si jednoduše namícháme ze zakoupené koupelové mořské soli a sušených květů, k růžím se hodí například levandule, která díky svým obsahovaným látkám ještě posílí relaxační účinek koupele. Podmanivé a afrodiziakální aroma růží Růže jsou v kosmetickém průmyslu populární nejen pro své blahodárné účinky na pleť, aromatické esence růží jsou už po mnohé generace vyhledávanou ingrediencí pro výrobu parfémů, kolínských vod, mýdel, osvěžovačů vzduchu, vonných olejů i esenciálních olejů moderní aromaterapie. Aroma růže je považováno za harmonizující, afrodiziakální a regenerační. Bulharsko je známé svou tradiční výrobou kosmetiky z růžových květů. Osobně jsem ochutnala dokonce i bulharský růžový džem, díky svému silnému aroma byl na můj vkus poněkud neobvyklý. Zcela jistě však má blahodárné účinky. Růže léčí i při vnitřním užití Okvětní lístky růží lze užívat i vnitřně, buď ve formě čaje, sirupu, nebo výše zmíněného džemu. Takové přípravky aplikujeme například jako podporu léčby respiračních onemocnění, hlavně nemocí plic a průdušek. Pomáhají ale také při trávicích potížích, pro celkové zlepšení trávení a zejména pro obnovu a regeneraci střevní flóry. Sběr a sušení růžových plátků Pro léčebné účely používáme okvětní lístky v čerstvém stavu, nebo je můžeme sušit pro pozdější použití. Sklízet lze květy ze všech dostupných kultivarů, na jaře z růže šípkové, nyní v létě pak jakékoli, které máme k dispozici. Sklizeň i sušení okvětních plátků vyžaduje trochu opatrnosti - dbáme na to, abychom je příliš nepomačkali a nezapařili. Proto je jemně po jednom otrháváme z květů a ukládáme do košíku, nebo v tenké vrstvě přímo na sušící plát či do nízké kartónové krabice. Růžové plátky sušíme ve stínu nebo v dobře větrané místnosti, zpočátku bez obracení, ke konci sušení je můžeme několikrát provzdušnit a protřepat. Sušenou drogu uložíme buď do dobře hermeticky uzavíratelné nádoby mimo dosah slunečních paprsků, nebo je použijeme k výrobě např. koupelové soli. Vyrobte si léčivý růžový olej pro krásnou pleť Na závěr si uvedeme recept na domácí výrobu pleťového oleje z okvětních lístků růží. Tento olej se hodí na ošetření citlivé a suché pleti, na popraskanou kůži na patách, na namáhanou a vysušenou pokožku na rukou, na menší popáleniny, ale také na kůži spálenou sluncem, či jako ošetření po opalování. Recept na růžový olej Čerstvě natrhané růžové okvětní lístky napěchujeme do uzavíratelné nádoby z průhledného skla a zalijeme panenským slunečnicovým olejem tak, aby byly úplně ponořené (lze použít i panenský olivový olej - extra virgin). Sklenici umístíme na slunné místo, a necháme takto 3-4 týdny louhovat, přičemž sklenici často protřepeme, neotvíráme ji však. Nakonec olej slijeme přes plátno a růžové plátky důkladně vymačkáme. Růžový olej skladujeme nejlépe v menší uzavíratelné skleněné lahvičce. DEVÍTKA č. 4/ Rozloučení se sezónou Poslední říjnový víkend byl v pevnosti K S-5 U potoka ve znamení loučení s uplynulou sezónou. Další návštěvníci se sem budou moci podívat až zase na jaře. Také letos mají zdejší nadšenci a milovníci naší vojenské historie za sebou několik brigád. Přesto dokázali ušetřit mnoho peněz na příští rok, kdy hodlají do této předválečné pevnosti mohutně investovat. Opravovat se budou především izolace a potom bude bunkr opět obsypán zeminou, tak jak to bylo po jeho dokončení a předání československé armádě Kde je Olšovská zem? V našem zpravodaji se objevují olšovské recepty, někdy se o Olšovské zemi píše v pohádkách od paní Brňákové, máme tu i sněžnickou olšovskou pochoutku. Kde ale ta Olšovská země leží? Najdete ji na Malé Moravě, nedaleko kostela. Již dnes ji označují malé tabule. Petr Mahel na konci třicátých let minulého století. Poslední pracovní den zdejší bunkráci využili k rozestavování tankových zátarasů. A práce to byla nelehká, vždyť jeden takový ocelový ježek váží až 250 kilogramů! Svým způsobem si zdejší osádka zaslouží naše uznání. Ještě před dvaceti lety jim málokdo věřil, že dokáží z někdejší betonové ruiny udělat památku, která naši obec může směle reprezentovat i v tvrdé konkurenci. Petr Mahel

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014

HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 HLASATEL ČASOPIS MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 15 www.praha15.cz ROČNÍK 20 / PROSINEC 2014 Přejeme Vám úspěšný rok 2015 Foto: Marie Zdeňková 2 HLASATEL / PROSINEC 2014 HLASATEL ročník 20 prosinec 2014 3 ÚVODNÍ SLOVO

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Zemřel Petr Müller. www.realitymacocha.cz. Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. Rájec-Jestřebí. Blansko. 20. ročník, číslo 9/2014

Zemřel Petr Müller. www.realitymacocha.cz. Nezávislý čtrnáctideník Blanenska. Rájec-Jestřebí. Blansko. 20. ročník, číslo 9/2014 www.monitor-bk.cz 20. ročník, číslo 9/2014 Chelčického 56 678 01 tel./fax: 516/410914 mobil 602/531832 Nezávislý čtrnáctideník Blanenska Dobrá rada nad zlato - str. 2 Nový rybářský revír - str. 5 Zemřel

Více

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLECANY KLECANSKÝ Z P R A V O D A J Cena výtisku 7 Kč www.mu klecany.cz Ročník XXXIII, Duben 2014 / číslo 4 Klecanský zpravodaj duben 2014 Partneři města Vydává Městský úřad Klecany,

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 6 červen 2012 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 2 Akademie 2012 na ZŠ Kamínky 5 strana 3 Informace z radnice strana 4 Vítání občánků strana

Více

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 13. října 2014 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz V nepříznivé životní situaci Vám mohou pomoci sociální služby str. 5 Tvořivé dílny k výstavě Krystalizace v galerii str. 8 Svoz komunálního odpadu ve svátek 28.10. str. 2 Blanenský chodec recenze str.

Více

ZAJÍMAVOSTI ZAJÍMAVOSTI ZAJÍMAVOSTI

ZAJÍMAVOSTI ZAJÍMAVOSTI ZAJÍMAVOSTI ROČNÍK III BŘEZEN 1 2007 NEZÁVISLÝ VLASTIVĚDNĚKULTURNÍ A LITERÁRNÍ MAGAZÍN A ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI FRANTIŠKA KROHA Vážení a milí čtenáři! Dnes dostáváte do rukou poněkud jiný Odpich. Nový Odpich. Vylepšený

Více

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč

17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč 17 / XI. 9. září 2011 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč Pozvánka na Kopu: program městských slavností, rozhovor a ohlédnutí za posledními deseti ročníky Kopy Str. 13-16 Cesta tam a zase

Více

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst

METROPOL čte v kraji 90 000 čtenářů navštivte zpravodajský portál www.tydeniky.cz. VÝCHODOČESKÝ METROPOL - přehled distribučních míst KRÁLOVÉHRADECKÝ A PARDUBICKÝ KRAJ ČÍSLO 6 ROČNÍK I 21. KVĚTNA 2010 kadeřnictví kosmetika masáže modelace nehtů www.amazing-studio.cz V čele zoo ve Dvoře Králové stojí žena ředitelka Dana Holečková. Láska

Více

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé,

KOPANINSKÉ4/2014. listy. Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina. Děkuji. Vážení sousedé, přátelé, KOPANINSKÉ4/2014 listy Vánoce, štěstí a krásnější Kopanina Hezké Vánoce a šťastný nový rok, řekl by jeden. A také spokojený život, hodně zdraví a mějte se rádi, přidal by možná druhý. A další by doplnil:

Více

Proti nové výstavbě v Blansku na Písečné lidé sepsali petici

Proti nové výstavbě v Blansku na Písečné lidé sepsali petici KAŽDÝ DEN ČERSTVÉ ZPRÁVY zrcadlo.net REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSKÝ TÝDENÍK ročník 9 číslo 1 cena 15 Kč / předplatné 10 Kč Pozor! Příští číslo Zrcadla vyjde už za týden ve středu 14. ledna Žena málem uhořela

Více

Novým místostarostou se stal Hanáček

Novým místostarostou se stal Hanáček Za rozhlednu hrozí sankce Čtěte na straně 9 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 4 ZDARMA Novým místostarostou se stal Hanáček čtěte na straně 2 Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu. Zástava

Více

č.38 Datum vydání: 9.1O.2OO9 Vážení spoluobčané,

č.38 Datum vydání: 9.1O.2OO9 Vážení spoluobčané, č.38 Datum vydání: 9.1O.2OO9 Vážení spoluobčané, příjemné, teplé byť již kratší dny nás utvrzují v tom, že zde máme podzim. Těšíme se z každého teplého dne a hřejivých paprsků podzimního slunce. Přání

Více

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda

Když máj střídá apríl a (nejen) v Poděbradech panuje letní pohoda 10. května 2012 Ročník 21 Číslo 10 Cena 9 Kč 104. lázeňská sezona úspěšně zahájena Start další lázeňské sezony provázelo takřka letní počasí a také fotografové Poděbradských novin 2 Nadjezd v Koutecké:

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Vážení spoluobčané, Směsný odpad

Vážení spoluobčané, Směsný odpad Vážení spoluobčané, odpadovému hospodářství v naší obci jsem věnovala pozornost už v několika zpravodajích. Jelikož od července letošního roku nám odpady odváží nová svozová firma, a to společnost OZO

Více

Perlivý svět / 12 / Své první víno jsem ochutnala v Paříži. / 16 / Téma. a čokoláda Dokonalý akord chutí / 20 / DOPORUČUJE Vánoční ryba trochu jinak

Perlivý svět / 12 / Své první víno jsem ochutnala v Paříži. / 16 / Téma. a čokoláda Dokonalý akord chutí / 20 / DOPORUČUJE Vánoční ryba trochu jinak zima 2014 Perlivý svět / 16 / Téma Víno a čokoláda Dokonalý akord chutí / 20 / SOMMELIER DOPORUČUJE Vánoční ryba trochu jinak / 12 / Tereza Maxová Své první víno jsem ochutnala v Paříži editorial KDO KLADE

Více

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít

PŘEŠTICKÉ NOVINY. Areál KČT chceme lépe využít Roèník XVIII. ČERVEN 2012 Cena 10 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 ÚSPĚCH ŽÁKŮ ZUŠ PŘEŠTICE str. 4 DĚTSKÉ ODPOLEDNE NA ZASTÁVCE str. 6

Více

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením

můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením můj život Osobní výsledky transformace pobytových sociálních služeb zisky a zkušenosti lidí s postižením Zpracoval: O. s. INSTAND Autor: Mgr. Martina Chlápková Odborný garant: PhDr. Jaroslava Sýkorová

Více

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon

Číslo 5 květen 2001. Máj - lásky čas... Z obsahu: Láska John Lennon Číslo 5 květen 2001 Z obsahu: * Z jednání Rady města * Z valných hromad * Informace pro občany * Rozhovor s J. Kotýnkovou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Měrovice * Anketa * Myslivost

Více

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96

2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 2. května 2011 ZDARMA ročník 20/číslo 96 ZE ŽIVOTA OBCE Z RADY A ZASTUPITELSTVA OBCE ŠKOLY INFORMUJÍ Z TJ SIGMA LUTÍN ZAJÍMAVOSTI ZE ŽIVOTA OBCE SPOZ je 55 let Již od roku 1956 patří Sbor pro občanské

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje.

Foto: Jaroslav Pechal. Nyní mi dovolte, abych vás prostřednictvím. s tím, co se v naší obci připravuje. HUSLENKY ZPRAVODAJ OBCE HUSLENKY ČÍSLO 20 - BŘEZEN 2008. ZDARMA. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané! Není tomu tak dávno, kdy někteří z nás teprve nedávno odstrojili vánoční stromeček, a máme tady svátky

Více

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou

Jezuitská kolej bude moderní univerzitou 8 srpen 2009 ROÈNÍK XX cena: 5 Kè Začíná rekonstrukce za 155 mil. Kč! Jezuitská kolej bude moderní univerzitou Měšťanka, zemědělka, ekonomka, soška. Tolik hovorových názvů máme v Telči pro bývalou jezuitskou

Více

Lidé nemusí mít obavy z těžby v prostoru Slatinic. Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji. otázka pro. O nás O nás Z regionu Z regionu

Lidé nemusí mít obavy z těžby v prostoru Slatinic. Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji. otázka pro. O nás O nás Z regionu Z regionu 12 14. 6. 2012 list zaměstnanců Czech Coal Group ročník XV I ZDARMA Odboráři se připravuji na schůzku s místopředsedkyní vlády str. 2 Aktuálně Pár nudných statistik s cennými údaji Energetická koncepce

Více

KRAJEM svatého ANTONÍNKA

KRAJEM svatého ANTONÍNKA KRAJEM svatého ANTONÍNKA ČASOPIS OSTROŽSKA A HORŇÁCKA Cena 20 Kč KVĚTEN - ČERVEN 2010 VELKÁ NAD VELIČKOU UHERSKÝ OSTROH BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM HLUK BLATNIČKA BORŠICE U BLATNICE OSTROŽSKÁ LHOTA

Více

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma

číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma číslo 5 květen 2015 www.novy liskovec.cz e mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 3 Poplatek za komunální odpad strana 3 5 Informace z radnice strana 6 Ze života naší čtvrti

Více