B. Vybavení laboratoře. B.1. Chemické sklo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "B. Vybavení laboratoře. B.1. Chemické sklo"

Transkript

1 B. Vyavení laoratoře Záklaním pracovním prostorem při laoratorních cvičeních je pracovní stůl. Osahuje všechny záklaní pomůcky potřené pro zpracování jenotlivých úkolů. Pracovní stoly jsou očíslované a kažá vojice používá po celý rok vžy pouze svůj stůl. Kromě toho se při cvičeních užívají váhy uložené v oěleném prostoru (váhovna) a igestoř (poku to ezpečnost práce vyžauje). B.1. Chemické sklo Mezi záklaní laoratorní pomůcky patří skleněné náoí. Pole použití si ho pro naše účely rozělíme na oměrné náoy, varné a reakční náoy a ostatní sklo. Záklaním úkonem, kterým začíná značná část laoratorních prací je oměření potřeného ojemu kapalné látky. K tomu slouží oměrné náoy. K nejěžnějším patří káinky (or. 1). Jená se o téměř nejpoužívanější chemické náoí. Nemají příliš přesnou or. 1 kaliraci, a proto se používají pouze k přiližnému oměření ojemu. Zato mají mnohem univerzálnější použití. Můžeme v nich přímo slévat roztoky jenotlivých reaktantů, zahřívat je at. Na orázku jsou viět oa nejěžnější typy: káinky široké a vysoké. Je také třea upozornit na to, že kalirace ojemu je o něco menší, než celkový ojem káinky. Napříkla káinkou o celkovém ojemu 250cm 3 (tzv. káinka věstěpaesátka) lze měřit ojem pouze o 200cm 3. Náoami k přesnějšímu oměření ojemu kapaliny jsou or. 2 oměrné válce různých velikostí (or. 2). Jejich kalirace je jemnější, ale nelze v nich nechat proíhat reakce ani je zahřívat. Připravujeme-li roztok pevné látky, měli ychom ji nejprve rozpustit v menším množství voy v káince, potom přelít o válce a oplnit na požaovaný ojem voou. K nejpřesnějšímu měření (většího) ojemu však válec nestačí a je třea použít oměrné aňky (or. 3). Mají charakteristický tvar s louhým hrlem na kterém je ryska označující hlainu kapaliny aného ojemu. Kažá aňka je tey kalirována pouze na jenu honotu. S tím je nutno počítat napříkla při přechozích výpočtech pře přípravou roztoků.

2 Přestavme si, že potřeujeme pro práci 160 cm 3 přesně 30% roztoku a máme k ispozici or. 3 aňku o ojemu 250cm 3. Pak je třea provést výpočet právě na tento větší ojem a takový roztok připravit. Oměrné aňky jsou velmi přesné a nelze je používat k ničemu jinému než k měření ojemu. K přesnému oměření malých ojemů se ovšem aňky nehoí. K tomuto účelu slouží přeevším pipety (or. 4) a (při speciálních postupech - titracích) yrety (e, f). Pipety mohou ýt ělené (a, ) a neělené (c, ). Dělené pipety mají kaliraci poonou oměrným válcům a lze je použít na oměření liovolného ojemu až o maxima příslušné pipety. Stupnice je většinou číslována o shora olů, takže při or. 4 maximálním naraném ojemu je hlaina a skle pooně jako u oměrné aňky. na honotě 0. Neělené pipety lze použít c pouze na jeen ojem, ale zato jsou přesnější. Míru ze označuje tenká ryska ve e f Při pipetování postupujeme tak, že nasajeme kapalinu na rysku označující maximální ojem (u ělených na 0) 1. Potom rychle ukazovákem (or. 4) ucpeme horní otvor a opatrně jeho uvolňováním necháme klesnout hlainu (sponí část menisku) na rysku (na 0). Poté přeneseme pipetu na místo, kam chceme požaovaný ojem vypustit a uvolněním otvoru to proveeme. Začátečnickou chyou je pipetování palcem (or. 5). or. 4 or. 5 1 Nasávání můžeme prováět ústy pouze u ezpečných kapalin (voa, zřeěné roztoky netoxických látek at.). V ostatních přípaech používáme speciální ezpečnostní nástavce neo alónky.

3 Důležitým parametrem u oměrných náo je to, za jsou kalirovány na olití neo na vylití. Kalirace na olití znamená, že kalirovaný ojem přesně opovíá skutečnému ojemu. Takto jsou kalirovány or. 6 napříkla oměrné válce neo aňky. Jestliže naměřený ojem kapaliny z takové náoy vylijeme, ulpí nám oyčejně na stěnách několik kapek. O ty je pak ojem vylité kapaliny menší. Naproti tomu u náo kalirovaných na vylití (zejména pipety) se s ulpěním části kapaliny na stěnách počítá a kalirovaný ojem je o tento malý ojem korigován. Proto u pipet niky nevyfukujeme kapalinu zylou ve špičce pipety, ale necháme pouze volně vytéci. Kalirace na olití se označují In, na vylití Ex (or. 6). Další skupinou chemického skla je sklo reakční a varné. Sem patří náoy, ve kterých proíhá vlastní reakce. Nejjenouššími a nejěžnějšími pomůckami jsou různé typy zkumavek. Lze sem zařait i již or. 7 zmiňované káinky a přeevším a celou řau aněk (or.7). Velmi olíenou je Erlenmayerova c aňka (také kónická a). Něky ývá též kalirovaná a může sloužit i k orientačnímu měření ojemu e pooně jako káinka. Varná (reakční) aňka s rovným () neo kulatým (c) nem je určena výhraně zahřívání kapalin neo přímo k reakcím látek. Baňka s kulatým nem je nejlépe oolná i v přímém plameni a hoí se oře k prováění estilací. Frakční aňka () má postranní otvor k ovou plynů a hoí se tak o aparatury určené k jejich vyvíjení. Též ji lze zahřívat. Titrační aňku (e) poznáme pole širokého hrla. Používá se společně s yretami výhraně k titracím. Zývající kategorie ostatní sklo je velmi pestrá. Ze se omezíme pouze na nejpoužívanější pomůcky. Patří sem celá škála skleněných truiček a tyčinek. Truičky se

4 používají jako spojovací materiál nejrůznějších aparatur (k veení plynů neo i kapalin), zatímco tyčinky slouží hlavně k míchání roztoků. Další skupinou jsou nálevky or. 8 (or. 8). Jejich účel je různý. Mohou sloužit k prostému přelévání kapalin a o náo s úzkým hrlem (a) neo k ěžné filtraci () 2. Tzv. ělící nálevky (c) mající otok přerušený c zárusovým uzávěrem (kohoutem) se používají k oělování vou nemísitelných kapalin a také k řízenému přikapávání kapaliny k reakční směsi. Tzv. Büchnerova nálevka již patří k chemickému porcelánu, ale zmíníme se o ní ze. Slouží k filtraci za sníženého tlaku. Její no je rovné s malými otvory (or. 9). To se přikryje kruhem or. 9 filtračního papíru a zespoa se vývěvou vytváří potlak. Tím se ají oře a rychle filtrovat přeevším těžké a krystalické sraženiny, které y při ěžné fitraci mohly protrhnout papír. Přefiltrovaná kapalina však neývá tak čistá. Promývačka (or. 10) je náoa se zárusovou skleněnou zátkou, kterou prochází vě truičky. Přívoní zasahuje až ke nu náoy, osávací ústí těsně po zátkou. Je-li promývačka naplněna reakční kapalinou, je o ní přívoní truicí zaváěn plyn, který kapalinou proulává a reaguje tak s ní. V laoratorní praxi se ještě setkáte s celou řaou pomůcek ze skla. Za všechny ze jmenujme napříkla Petriho misky, hoinová sklíčka, různé typy chlaičů, nejrůznější nejrůznější zárusové or. 10 nástavce o estilačních aparatur a v neposlení řaě též teploměry. Jejich použití ue vžy u návoů jenotlivých laoratorních cvičení řáně vysvětleno. 2 Filtrační nálevku poznáme pole nerovného vnitřního povrchu, který zaraňuje těsnému přilnutí filtračního papíru a urychluje tak filtraci.

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ

4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ 1 4.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLů A JEJICH ZKOUŠENÍ Abychom mohli správně a hospodárně využívat technické materiály, musíme dobře znát jejich vlastnosti a umět je co nejpřesněji zjišťovat. V technické

Více

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř

53 akcí s nabídkami více než 502 výrobků pro vaši laboratoř www.vwr.com V tomto čísle Vítejte u podzimního čísla H!TS. V tomto období roku velmi často platí use it or lose it pro rozpočty laboratoří - nabízíme Vám proto další číslo H!TS plné nových produktů, speciálních

Více

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava. Kartografie Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB - Technická univerzita Ostrava Kartografie Doc. Ing. Miroslav Tyrner, CSc. Ing. Hana Štěpánková Učební texty pro posluchače 1 a 2 ročníku oboru

Více

1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody

1Voda. Voda: Základ života. Úvod. Hlavní myšlenka. Délka trvání. Roční období Místo Pomůcky. Předměty. Cíle. Metody Voda Autor: Kliment Mindjov Hlavní myšlenka Délka trvání Roční období Místo Pomůcky Předměty Cíle Metody Všichni používáme vodu a všichni máme spoluzodpovědnost za její ochranu před znečištěním a šetrné

Více

ACARITEC. Návod k použití. ACARITEC je určen pro boj proti čmelíkovi kuřímu v chovech drůbeže. Je složen ze 2 substancí:

ACARITEC. Návod k použití. ACARITEC je určen pro boj proti čmelíkovi kuřímu v chovech drůbeže. Je složen ze 2 substancí: Pozor dřívější název BI-PROTEC bude v průběhu druhé poloviny roku 2009 nahrazen názvem ACARITEC. Jedná se o shodný výrobek, stejného výrobce. Změna se týká opravdu pouze názvu. ACARITEC Účinný prostředek

Více

Základy laboratorní techniky

Základy laboratorní techniky Předmět: Biologie ŠVP: prokaryotní organismy, genetika Doporučený věk žáků: 16 18 let Doba trvání: 2 x 45 min. Specifické cíle: naučit studenty pracovat s laboratorními pomůckami a přístroji Seznam pomůcek:

Více

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka

Domy ze slaměných balíků - stavební příručka Domy ze slaměných balíků - stavební příručka 1. ÚVOD Str.1 Stavění z balíků slámy je stavění moudré. Je to více než jen technika stavění zdí, která ještě nebyla doceněna. [ = has yet to come into its own?

Více

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Měření zpoždění mezi signály EEG Ondřej Drbal Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Roman katedra Teorie obvodů rok obhajoby 24 Čmejla, CSc. Zadání diplomové

Více

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření

Kreditní kurz: Preanalytická a postanalytická část laboratorního vyšetření PREANALYTICKÁ A POSTANALYTICKÁ ČÁST LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Úvod Části biochemického vyšetření (laboratorního diagnostického procesu) lze schematicky znázornit takto: Biochemické vyšetření / Laboratorní

Více

CZ.1.07/1.1.04/03.0042

CZ.1.07/1.1.04/03.0042 Václav Pazdera Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier 1. část pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/03.0042-1

Více

Přímá bruska s příslušenstvím

Přímá bruska s příslušenstvím Do tepelně lepicích pistolí je možné použít několik druhů tyčinek podle slepovaného materiálu: Univerzální (nažloutlé) jsou určeny k lepení všech běžných materiálů. Žluté určené k lepení dřeva, papíru

Více

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů

Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Elektrický perkolační práh a dielektrické vlastnosti elastomerních nanokompozitů Electric percolation treshold and dielectric properties Bc. Martin Winkler Diplomová práce 2008 ***nascannované zadání s.

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Funkční diagnostika. Zdeněk Vilikus VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Funkční diagnostika Zdeněk Vilikus Praha 2012 Autor: Zdeněk Vilikus Praha 2012. ISBN 978-80-904815-8-9. Vysvětlení použitých ikon cíle a obsah kapitoly úkol

Více

Zájmový kroužek TAJEMSTVÍ PŘÍRODY. Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás

Zájmový kroužek TAJEMSTVÍ PŘÍRODY. Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás Zájmový kroužek Název: TAJEMSTVÍ PŘÍRODY Téma: Pokusy a pozorování jako cesta vlastního poznávání přírody a světa okolo nás Připravili: Mgr. Tomáš Kudrna, Mgr. Lenka Hubáčková, PhDr. Václav Pumpr, CSc.,

Více

Vitamin C důkaz, vlastnosti

Vitamin C důkaz, vlastnosti Předmět: Doporučený ročník: 4. - 5. ročník Zařazení do ŠVP: biochemie, přírodní látky, vitaminy Doba trvání pokusu: 45 minut Seznam pomůcek: zkumavky, kádinky, pipety (automatické), míchací tyčinky, odměrné

Více

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy

s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy s REVITem Architecture dle ČSN - zakreslujeme podle normy Střední průmyslová škola stavební v Plzni, 02 / 2009-1 - Učební text je vhodný pro učitele středních odborných škol při výuce konstrukčního cvičení

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY PROJEKT Zlepšení podmínek výuky učebních oborů CZ.1.07./1.1.06/01.0079 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY Vyučovací

Více

Technická pravidla pro všechny disciplíny

Technická pravidla pro všechny disciplíny Český střelecký svaz U Pergamenky 3 170 00 Praha 7 Technická pravidla pro všechny disciplíny Platné od 1.ledna 2014 Vydáno pro vnitřní potřebu členů ČSS Z anglického originálu GENERAL TECHNICAL RULES,

Více

Od jara do podzimu. aneb Jak začít včelařit Vážení přátelé včelaři.

Od jara do podzimu. aneb Jak začít včelařit Vážení přátelé včelaři. Od jara do podzimu aneb Jak začít včelařit Vážení přátelé včelaři. Dovolte, abych se vám představil. Začal jsem včelařit v roce 1968 a jako každý začínající včelař jsem nerozpoznal trubce od matky. Začal

Více

Úprava podkladu Základ perfektního povrchu

Úprava podkladu Základ perfektního povrchu Úprava podkladu Základ perfektního povrchu Obsah Identifikace podkladu 4 Brusky a nástroje 6 Brusné materiály 8 Odstraňování rzi 10 Doporučené nástroje a nářadí 11 Krok za krokem: Čištění a aplikace vyrovnávacího

Více

TECHNICKÉ MATERIÁLY II

TECHNICKÉ MATERIÁLY II Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava TECHNICKÉ MATERIÁLY II učební text Zdeněk Jonšta Ostrava 2012 Recenze: Doc. Ing. Miroslav Greger, CSc. Mgr. Tomáš Fismol Název: Technické materiály II Autor:

Více

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití

- mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití - mikrokontrolér pro začátečníky a snadné použití Následující text byl poprvé zveřejněn v modelářském časopisu Praktická Elektronika Amatérské Radio (www.aradio.cz) v roce 2012 jako seriál článků. Seriál,

Více

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ

Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Základy programování v GNU Octave pro předmět PPAŘ Introduction to programing in Octave for subject denoted as Computer Aires Automation Control Jaroslav Popelka Bakalářská práce 2008 UTB ve Zlíně, Fakulta

Více

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI Pavel Matějka Úvod Spektrometrie v blízké infračervené oblasti ( near-infrared spectrometry NIR spectrometry) je metodou molekulové spektroskopie, která využívá

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu

Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Využití termografie v průmyslu Informační příručka o aplikacích termografie v průmyslu Obsah page 1. Termokamera a princip jejich funkce 6 2. Jaké je využití termografie? 8 3. Využití termokamer v průmyslu

Více