TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2005 PROJEKTU WA Z04 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2005 PROJEKTU WA Z04 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky"

Transkript

1 Stránka č. 1 z 21 TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2005 PROJEKTU WA Z04 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky WA Z04 PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Principy a pravidla územního plánování Řešení od do ODPOVĚDNÝ ŘEŠITEL Ing. Alena Navrátilová... PŘÍJEMCE ČR, Ústav územního rozvoje (IČ: ) Jakubské náměstí 644/3, Brno Statutární zástupce - ředitelka Ing. Alena Navrátilová... PERIODICKÁ ZPRÁVA PROJEKTU OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ SOUČÁSTI: PERIODICKÁ ZPRÁVA PROJEKTU - Vytištěný dokument...ano - Vyplněné údaje v eprojekty...ano PŘÍLOHY Zpráva o postupu jednotlivých prací...ano Neperiodická zpráva o výsledcích...ne Redakčně upravená roční zpráva...ano Další přílohy: Verze zprávy: 1 Zpracováno dne:

2 Stránka č. 2 z SKUTEČNOST ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ V roce 2005 byly uskutečněny všechny tři plánované a schválené aktivity projektu směřující k naplnění dílčího cíle DC001 Analyzovat současná teoretická a legislativní východiska a trendy územního plánování a souvisejících disciplín: A501 Specifikace (upřesnění) zadání. Proběhly dvě pracovní porady celého řešitelského týmu, na kterých byli řešitelé seznámeni s projektem, jeho cíli a obsahem, bylo specifikováno a zpřesněno zadání a výstupy prací a stanoveny dílčí řešitelské týmy. S řešiteli byly uzavřeny dohody o provedení práce, resp. dohody o pracovní činnosti, byly jim předány podkladové materiály. A502 - Shromáždění poznatků a teoretických východisek pro jednotlivé kapitoly. Probíhala individuální výzkumná práce řešitelů dle zadání, jejímž výsledkem byly analýzy současných teoretických a legislativních východisek a trendů územního plánování a souvisejících disciplín pro jednotlivé problémové okruhy. Na jejich základě byly navrženy teze kapitol příručky Principy a pravidla územního plánování. K jednotlivým kapitolám výzkumné zprávy probíhaly pracovní porady dílčích řešitelských týmů. A503 - Shrnutí získaných poznatků. Odpovědný řešitel ve spolupráci ustaveného redakčního týmu koordinoval návrh výzkumné zprávy s dalšími řešiteli. Zpráva shrnuje výsledky získané výzkumem podle jednotlivých problémových okruhů. Výsledky budou podkladem pro stanovení principů a pravidel, která respektují pojetí udržitelného rozvoje v územním plánování, jsou vhodná pro hospodářské, sociální a legislativní podmínky České republiky a vedou k vyšší racionálnosti a efektivnosti územního plánování. Závěrem zprávy je návrh jednotlivých kapitol příručky. V průběhu řešení došlo k dílčím změnám v řešitelském týmu a obsahu výstupů. V důsledku těchto změn výzkumná zpráva neobsahuje některé původně plánované dílčí kapitoly. Cíl projektu ani další výstupy však nejsou tímto ohroženy PROJEKTOVÝ TÝM Předběžně dohodnutí další řešitelé Ing. Jaroslav Heinrich a RNDr.Libor Krajíček nepodepsali z časových důvodů smlouvy o provedení práce. Místo nich byly smlouvy podepsány s Ing. Stanislavem Prokešem a Ing. arch. Jaroslavem Bedrnou. Předběžně dohodnutí další řešitelé Doc. Ing. arch. Ivo Oberstein, CSc. a Doc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc. z časových důvodů nepodepsali smlouvy o provedení práce. Jiné řešitele se v potřebném termínu nepodařilo získat. Pro řešení v roce 2006 jsou předběžně dohodnuti Ing. arch. Pavel Tomíšek a Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.

3 Stránka č. 3 z ORGANIZACE ÚČASTNÍCÍ SE PROJEKTU IČ organizace Obchodní jméno - název ČR, Ústav územního rozvoje Zkratka názvu ÚÚR Způsob účtování FC - Úplné náklady Role organizace příjemce Vazba na organizaci Druh organizace Organizační složka státu podle zákona č. 219/2000 Sb. Adresa sídla, spojení na organizaci - ulice, čp./č.or. Jakubské náměstí 644/ 3 - PSČ, obec Brno - stát Česká republika - telefon Bankovní spojení -DIČ - banka kód, název Česká národní banka - číslo účtu, sp.symbol , Statutární zástupce - titul před, jméno, příjmení, titul Ing. Alena Navrátilová za - funkce ředitelka - telefon mobil - fax Statutární zástupce - titul před, jméno, příjmení, titul za - funkce - telefon - mobil - fax -

4 Stránka č. 4 z ŘEŠITELSKÝ TÝM Baše Miroslav Prof. Ing. arch /732 CZ Spojení Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - proděkan pro vědeckou, výzkumnou a uměleckou činnost FA, vedoucí ateliéru Bedrna Jaroslav Ing. arch /078 CZ Spojení Příslušnost k organizaci ČR, Ústav územního rozvoje Atelier T-plan, spol.s r.o. Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - projektant Hladišová Zdenka Ing. arch. CSc /216 CZ Spojení Hurníková Jana Ing. arch /0633 CZ Spojení Kašparová Ludmila PhDr /146 CZ Spojení Koutný Jan Prof. Ing. arch. CSc /468 CZ Spojení Příslušnost k organizaci ČR, Ústav územního rozvoje Vysoké učení technické Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - Vysokoškolský učitel - profesor Mackovič Vladimír Ing /027 CZ Spojení Příslušnost k organizaci ČR, Ústav územního rozvoje U-24, s. r. o. Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - jednatel

5 Stránka č. 5 z 21 Maier Karel Prof. Ing. arch. CSc /028 CZ Spojení Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - Vysokoškolský učitel - profesor Markvart Josef Ing. arch. CSc /442 CZ Spojení Mejsnarová Jitka Ing. arch /024 CZ Spojení Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - Vysokoškolský učitel - odborný asistent Mužík Jan Doc. Ing. arch. CSc /030 CZ Spojení Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - Vysokoškolský učitel - docent Navrátilová Alena Ing /442 CZ Role osoby při řešení projektu odpovědný řešitel Spojení Nový Alois Prof. Ing. arch. CSc /497 CZ Spojení Příslušnost k organizaci ČR, Ústav územního rozvoje Vysoké učení technické Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - Vysokoškolský učitel - profesor Prokeš Stanislav Ing /465 CZ Spojení Příslušnost k organizaci ČR, Ústav územního rozvoje Samostatně pracující Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu -

6 Stránka č. 6 z 21 Satrapa Ladislav Doc. Ing. CSc /1450 CZ Spojení Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - Vysokoškolský učitel - docent Sedlák Robert Ing. arch /3976 CZ Spojení Příslušnost k organizaci ČR, Ústav územního rozvoje Nadace Partnerství Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - asistent programů Stehlík Milan Doc. Ing. arch. CSc /1407 CZ Spojení Příslušnost k organizaci ČR, Ústav územního rozvoje Vysoké učení technické Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - Vysokoškolský učitel - docent Tomíšková Marie Ing. arch /412 CZ Spojení Tušer Jaroslav Ing. arch. CSc /0227 CZ Spojení Vorel Ivan Doc. Ing. arch. CSc /031 CZ Spojení Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - Vysokoškolský učitel - docent

7 Stránka č. 7 z ČASOVÝ POSTUP PRACÍ Časový postup prací probíhal v souladu s navrženým harmonogramem AKTIVITY USKUTEČNĚNÉ Číslo aktivity A501 Název (cíl)aktivity Specifikace (upřesnění) zadání. Zahájení aktivity Ukončení aktivity Skutečné Indikátory dosažení (dílčí výsledky) Stanovení dílčích týmů. Specifikace a zpřesnění zadání na základě pracovních porad dílčích týmů. Uzavření dohod o pracovní činnosti, resp. dohod o provedení práce. Skutečné prostředky ověření (dílčích výsledků) Zápisy z jednotlivých pracovních porad. Kdo se na řešení aktivity podílel Veřejná odborná knihovna. Počítačová síť. Celý řešitelský tým. Číslo aktivity A502 Název (cíl)aktivity Shromáždění poznatků a teoretických východisek, analýzy. Zahájení aktivity Ukončení aktivity Skutečné Indikátory dosažení (dílčí výsledky) Teze jednotlivých kapitol. Skutečné prostředky ověření (dílčích výsledků) Závěry z porad, texty tezí, předané jednotlivými řešiteli. Kdo se na řešení aktivity podílel Veřejná odborná knihovna. Počítačová síť. Celý řešitelský tým. Číslo aktivity A503 Název (cíl)aktivity

8 Stránka č. 8 z 21 Návrh obsahové a formální struktury jednotlivých kapitol. Zahájení aktivity Ukončení aktivity Skutečné Indikátory dosažení (dílčí výsledky) Výsledná zpráva, která zhodnotí a shrne poznatky získané výzkumem, členěné podle jednotlivých kapitol a doloží kvalitu a aktuálnost zařazených poznatků. Skutečné prostředky ověření (dílčích výsledků) Výsledná výzkumná zpráva za DCO1. Kdo se na řešení aktivity podílel Veřejná odborná knihovna. Počítačová síť. Hlavní řešitel a vybraní řešitelé AKTIVITY NEUSKUTEČNĚNÉ Číslo aktivity Název (cíl)aktivity Zahájení aktivity Ukončení aktivity Důvody, proč se aktivitu nepodařilo uskutečnit

9 Stránka č. 9 z NÁKLADY - VÝKAZ Finanční prostředky nebyly vyčerpány v plné výši a plánovaném rozsahu. Z účelových prostředků bylo čerpáno pouze v položce UPD19.10 Osobní z účelových ve výši 458,77 tis. Kč namísto plánovaných 566 tis. Kč z důvodu nižšího počtu řešitelů než bylo původně plánováno viz kapitola 2.1. V plné plánované výši byla čerpána pouze položka OVZ18 Příspěvek z OVZ ve výši 87,5 Kč NÁKLADOVÁ TABULKA ZA PROJEKT Rok 2005 Typ PROJEKT skutečné WA Z04 NÁKLADY tis. Kč ZDROJE tis. Kč 18. UZNANÉ NÁKLADY 546,27 UPD18 - Celkem účelová podpora 458, PŘÍMÉ NÁKLADY 542, Osobní 542,77 UPD Osobní z účelových 458, Pořízení HMM 0 NZF18 - Příspěvek z NZF Pořízení NHMM 0 OVZ18 - Příspěvek z OVZ 87, Provoz a údržba HMM Služby Materiál Cestovné Specifické náklady REŽIJNÍ NÁKLADY 3,5

10 Stránka č. 10 z NÁKLADOVÉ TABULKY ZA JEDNOTLIVÉ ORGANIZACE Rok 2005 Typ skutečné Organizace ČR, Ústav územního rozvoje Způsob účtování FC - Úplné náklady Role organizace příjemce NÁKLADY tis. Kč ZDROJE tis. Kč 18. UZNANÉ NÁKLADY 546,27 UPD18 - Celkem účelová podpora 458, PŘÍMÉ NÁKLADY 542, Osobní 542,77 UPD Osobní z účelových 458, Pořízení HMM 0 NZF18 - Příspěvek z NZF Pořízení NHMM 0 OVZ18 - Příspěvek z OVZ 87, Provoz a údržba HMM Služby Materiál Cestovné Specifické náklady REŽIJNÍ NÁKLADY 3,5

11 Stránka č. 11 z PŘEHLED ZMĚN, KTERÉ NASTALY Pč. Typ Popis 1 změna řešitelského týmu Předběžně dohodnutí další řešitelé Ing. Jaroslav Heinrich a RNDr.Libor Krajíček nepodepsali z časových důvodů smlouvy o provedení práce. Místo nich byly smlouvy podepsány s Ing. Stanislavem Prokešem a Ing. arch. Jaroslavem Bedrnou. Předběžně dohodnutí další řešitelé Doc. Ing. arch. Ivo Oberstein, CSc. a Doc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc. z časových důvodů nepodepsali smlouvy o provedení práce. Jiné řešitele se v potřebném termínu nepodařilo získat. Pro řešení v roce 2006 jsou předběžně dohodnuti Ing. arch. Pavel Tomíšek a Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. 2 změna časového postupu prací a výstupů Výsledek aktivity A503 - výzkumná zpráva neobsahuje dílčí kapitoly: C.5 Občanská infrastruktura Zdůvodnění: Předběžně dohodnutý dílčí řešitel Doc. Ing. arch. Ivo Oberstein, CSc. z časových důvodů nepodepsal smlouvu o provedení práce. Jiného řešitele se v potřebném termínu nepodařilo získat. C.9 Technická infrastruktura Zdůvodnění: Předběžně dohodnutý dílčí řešitel Doc. Ing. Zdeňka Lhotáková, CSc. z časových důvodů nepodepsala smlouvu o provedení práce. Jiného řešitele se v potřebném termínu nepodařilo získat. D.3 Vazby nástrojů územního plánování Zdůvodnění: Dílčí řešitel Ing. arch. Josef Markvart, CSc. v průběhu řešení onemocněl a nemohl práci v potřebném termínu zpracovat. D.4 Vazby územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Zdůvodnění: Dílčí řešitel Prof. Ing. Vítězslav Kuta v průběhu řešení dlouhodobě onemocněl a nemohl práci v potřebném termínu zpracovat.

12 Stránka č. 12 z PLÁN NA NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ 3.1. PROJEKTOVÝ TÝM ORGANIZACE ÚČASTNÍCÍ SE PROJEKTU IČ organizace Obchodní jméno - název ČR, Ústav územního rozvoje Zkratka názvu ÚÚR Způsob účtování FC - Úplné náklady Role organizace příjemce Vazba na organizaci Druh organizace Organizační složka státu podle zákona č. 219/2000 Sb. Adresa sídla, spojení na organizaci - ulice, čp./č.or. Jakubské náměstí 644/ 3 - PSČ, obec Brno - stát Česká republika - telefon Bankovní spojení -DIČ - banka kód, název Česká národní banka - číslo účtu, sp.symbol , Statutární zástupce - titul před, jméno, příjmení, titul Ing. Alena Navrátilová za - funkce ředitelka - telefon mobil - fax Statutární zástupce - titul před, jméno, příjmení, titul za - funkce - telefon - mobil - fax -

13 Stránka č. 13 z ŘEŠITELSKÝ TÝM Baše Miroslav Prof. Ing. arch /732 CZ Spojení Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - proděkan pro vědeckou, výzkumnou a uměleckou činnost FA, vedoucí ateliéru Bedrna Jaroslav Ing. arch /078 CZ Spojení Příslušnost k organizaci ČR, Ústav územního rozvoje Atelier T-plan, spol.s r.o. Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - projektant Hladišová Zdenka Ing. arch. CSc /216 CZ Spojení Hurníková Jana Ing. arch /0633 CZ Spojení Kašparová Ludmila PhDr /146 CZ Spojení Koutný Jan Prof. Ing. arch. CSc /468 CZ Spojení Příslušnost k organizaci ČR, Ústav územního rozvoje Vysoké učení technické v Brně Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - Vysokoškolský učitel - profesor Kuta Vítězslav Prof. Ing. CSc /435 CZ Spojení Příslušnost k organizaci ČR, Ústav územního rozvoje Fakulta stavební Vysoká škola báňská - technická univerzita Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - Vysokoškolský učitel - profesor

14 Stránka č. 14 z 21 Mackovič Vladimír Ing /027 CZ Spojení Příslušnost k organizaci ČR, Ústav územního rozvoje U-24, s. r. o. Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - jednatel Maier Karel Prof. Ing. arch. CSc /028 CZ Spojení Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - Vysokoškolský učitel - profesor Markvart Josef Ing. arch. CSc /442 CZ Spojení Mejsnarová Jitka Ing. arch /024 CZ Spojení Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - Vysokoškolský učitel - odborný asistent Mužík Jan Doc. Ing. arch. CSc /030 CZ Spojení Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - Vysokoškolský učitel - docent Navrátilová Alena Ing /442 CZ Role osoby při řešení projektu odpovědný řešitel Spojení Nový Alois Prof. Ing. arch. CSc /497 CZ Spojení Příslušnost k organizaci ČR, Ústav územního rozvoje Vysoké učení technické Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - Vysokoškolský učitel - profesor

15 Stránka č. 15 z 21 Prokeš Stanislav Ing /465 CZ Spojení Příslušnost k organizaci ČR, Ústav územního rozvoje Samostatně pracující Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - Satrapa Ladislav Doc. Ing. CSc /1450 CZ Spojení Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - Vysokoškolský učitel - docent Sedlák Robert Ing. arch /3976 CZ Spojení Příslušnost k organizaci ČR, Ústav územního rozvoje Nadace Partnerství Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - asistent programů Šrytr Petr Doc. Ing. CSc /071 CZ Spojení Příslušnost k organizaci ČR, Ústav územního rozvoje ČVUT Praha, fakulta stavební, katedra zdravotního a ekologického inženýrství Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - docent Stehlík Milan Doc. Ing. arch. CSc /1407 CZ Spojení Příslušnost k organizaci ČR, Ústav územního rozvoje Vysoké učení technické Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - Vysokoškolský učitel - docent Tomíšek Pavel Ing. arch /474 CZ Spojení Příslušnost k organizaci ČR, Ústav územního rozvoje Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - Tomíšková Marie Ing. arch /412 CZ Spojení

16 Stránka č. 16 z 21 Tušer Jaroslav Ing. arch. CSc /0227 CZ Spojení Vorel Ivan Doc. Ing. arch. CSc /031 CZ Spojení Pracovního poměr, funkce pracovník přijatý na dobu řešení projektu - Vysokoškolský učitel - docent

17 Stránka č. 17 z AKTIVITY PLÁNOVANÉ NA DALŠÍ OBDOBÍ Číslo aktivity A601 Název (cíl)aktivity Směrnice pro zpracování jednotlivých kapitol příručky. Zahájení aktivity Ukončení aktivity Indikátory dosažení (dílčí výsledky) Jednoznačně formulované zadání obsahu a formy příručky. Prostředky ověření (dílčích výsledků) Vyplývá z bodu Kdo se na řešení aktivity bude podílet Počítačová síť. Hlavní řešitel a vybraní řešitelé. Číslo aktivity A602 Název (cíl)aktivity Pracovní znění příručky. Zahájení aktivity Ukončení aktivity Indikátory dosažení (dílčí výsledky) Text, strukturovaný do jednotlivých kapitol včetně tabulek a grafických příloh. Prostředky ověření (dílčích výsledků) Oponentura odborníky vybranými zadavatelem. Kdo se na řešení aktivity bude podílet Počítačová síť. Všichni řešitelé Číslo aktivity A603 Název (cíl)aktivity Konečné znění příručky Principy a pravidla územního plánování. Zahájení aktivity Ukončení aktivity Indikátory dosažení (dílčí výsledky) Definitivní text příručky, splňující požadavky na vědeckou aktuálnost a odbornou úroveň, srozumitelnost a přehlednost, připravený k vytištění a prezentaci na www stránkách. Prostředky ověření (dílčích výsledků)

18 Stránka č. 18 z 21 Výsledky úspěšnosti projektu lze posoudit po zpřístupnění příručky veřejnosti. Kdo se na řešení aktivity bude podílet Počítačová síť. Všichni řešitelé.

19 Stránka č. 19 z NÁKLADY - PLÁN NÁKLADOVÁ TABULKA ZA PROJEKT Rok 2006 Typ požadované PROJEKT WA Z04 NÁKLADY tis. Kč ZDROJE tis. Kč 18. UZNANÉ NÁKLADY 1176 UPD18 - Celkem účelová podpora PŘÍMÉ NÁKLADY Osobní 1140 UPD Osobní z účelových Pořízení HMM 0 NZF18 - Příspěvek z NZF Pořízení NHMM 0 OVZ18 - Příspěvek z OVZ Provoz a údržba HMM Služby Materiál Cestovné Specifické náklady REŽIJNÍ NÁKLADY 8

20 Stránka č. 20 z NÁKLADOVÉ TABULKY ZA JEDNOTLIVÉ ORGANIZACE Rok 2006 Typ požadované Organizace ČR, Ústav územního rozvoje Způsob účtování FC - Úplné náklady Role organizace příjemce NÁKLADY tis. Kč ZDROJE tis. Kč 18. UZNANÉ NÁKLADY 1176 UPD18 - Celkem účelová podpora PŘÍMÉ NÁKLADY Osobní 1140 UPD Osobní z účelových Pořízení HMM 0 NZF18 - Příspěvek z NZF Pořízení NHMM 0 OVZ18 - Příspěvek z OVZ Provoz a údržba HMM Služby Materiál Cestovné Specifické náklady REŽIJNÍ NÁKLADY 8

21 Stránka č. 21 z PŘEHLED NAVRHOVANÝCH ZMĚN Pč. Typ Popis 1 změna řešitelského týmu Pro řešení v roce 2006 jsou předběžně dohodnuti Ing. arch. Pavel Tomíšek a Doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. namísto Doc. Ing. arch. Ivo Obersteina, CSc. a Doc. Ing. Zdeňky Lhotákové, CSc.

NÁVRH PROJEKTU. 7AMB - Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

NÁVRH PROJEKTU. 7AMB - Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY 7AMB - MOBILITY NÁVRH PROJEKTU Evidenční číslo projektu 7AMB16ATXXX Název projektu AKTIVITA

Více

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102. Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11106-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás vyzývám

Více

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/ Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/ Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11388-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás vyzývám

Více

Územně analytické podklady. Ústeckého kraje. (část - Rozbor udržitelného rozvoje území)

Územně analytické podklady. Ústeckého kraje. (část - Rozbor udržitelného rozvoje území) Územně analytické podklady Ústeckého kraje (část - Rozbor udržitelného rozvoje území) RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel společnosti Ing. arch. Karel Beránek hlavní zpracovatel zakázky duben 2009

Více

VZOR VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE - MU

VZOR VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE - MU Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY 7AMB - MOBILITY Evidenční číslo projektu 7AMB14FR NÁVRH PROJEKTU Podací označení projektu

Více

Metodický pokyn č. 5/2015 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT

Metodický pokyn č. 5/2015 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta informačních technologií Thákurova 9, 160 00 Praha 6 Metodický pokyn č. 5/2015 pro přípravu projektů Studentské grantové soutěže ČVUT na FIT ČVUT Článek 1 Úvodní

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST VZOR. Identifikace uchazeče / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:

PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST VZOR. Identifikace uchazeče / koordinátora / Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST Identifikační kód projektu: Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky anglicky: Projekt z výzkumné potřeby: Předpokládané zahájení řešení: Počet měsíců řešení: Důvěrnost

Více

Žádost o dotaci v programu:

Žádost o dotaci v programu: ODBOR 1 z 7 Žádost o dotaci v programu: č. 1 Osvětová činnost a ekologická výchova, aktivity ve volném čase dětí a mládeže, osvětové akce pro mládež a dospělé- finanční spoluúčast subjektu 30% č. 2 Zlepšení

Více

VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE A JEJÍ PODMÍNKY PRO ROK 2015

VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE A JEJÍ PODMÍNKY PRO ROK 2015 VYHLÁŠENÍ VNITŘNÍ SOUTĚŽE A JEJÍ PODMÍNKY PRO ROK 2015 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 32R/2014 Vnitřní soutěž (dále jen směrnice ) a v souladu s vyhlášením institucionálního programu pro veřejné vysoké

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně ORGANIZAČNÍ ŘÁD Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně Část I Základní ustanovení čl. 1 (1) V tomto organizačním řádu se používají shodně se zákonem a vnitřními předpisy a normami

Více

Skutečné čerpání uznaných nákladů projektu v roce 2011

Skutečné čerpání uznaných nákladů projektu v roce 2011 1/6 Příjemce: Název : Příjmení řešitele/-lky: Národní knihovna ČR Národní knihovna ČR - zabezpečení elektronických zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace Skutečné čerpání uznaných nákladů v roce 2011 Skutečně

Více

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 30R/2012 Grantový systém (dále jen směrnice ) a v souladu s Pravidly pro poskytování účelové

Více

Zadávací podmínky. CZ27142949 Sídlo:

Zadávací podmínky. CZ27142949 Sídlo: Zadávací podmínky Označení zakázky: AKADEMIE CITT Praha zajištění výroby tiskových materiálů Zadavatel Název žadatele: Česká kosmická kancelář, o.p.s. Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČ: 27142949

Více

Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20%

Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20% 1 z 7 Žádost o dotaci v programu č.: 3 Volnočasové aktivity - finanční spoluúčast subjektu 20% Žadatelé o dotaci vyplňují všechna šedá pole formuláře! Žadatel: (vyplňuje fyzická i právnická osoba) Název

Více

Podmínky k podání nabídky jsou uvedeny v příloze.

Podmínky k podání nabídky jsou uvedeny v příloze. Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne 20. května 2005 Čj.: 2005/29165-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZPRACOVÁNÍ METODICKÉHO MATERIÁLU MANUÁLU PROFILACE MALOOBCHODNÍ SÍTĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZADAVATEL: SVAZ OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR Těšnov 5 110 00 Praha zastoupený Ing. Helenou

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2012 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI

NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI Název odborného zařízení: Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa sídla nebo místa podnikání: Obec: Část obce: Ulice: Č.p. Č.orient. PSČ: Oprávněný zástupce

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace se sídlem v Příbrami za rok 2011 1. Předmět přezkoumání Přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro vodovody a kanalizace (dále

Více

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY REGULAČNÍ PLÁN

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY REGULAČNÍ PLÁN STANOVISKA ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ METODICKÝ NÁVOD ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY REGULAČNÍ PLÁN METODICKÉ DOPORUČENÍ ÚZEMNÍ PLÁN ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE METODICKÉ SDĚLENÍ STANOVISKA METODICKÝ

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE VŠB-TUO Garant dokumentu: 9300 - prorektor pro VaV a doktorské studium Účinnost dokumentu od: 1.11.2010 Zásady studentské grantové soutěže TUO_LEG_09_003 verze: C ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE Řízená

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Hradec Králové, 13. ledna 2016 č. j. DFF/43/16 Výnos děkanky FF UHK č. 2/2016 Vyhlášení soutěže o projekty Specifického výzkumu Studentská grantová soutěž na FF UHK Vyhlašuji soutěž o projekty Specifického

Více

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Cílem konference s mezinárodní účastí je diskuse nad aktuálními problémy vzdělávání učitelů primární a preprimární p Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra primární pedagogiky si Vás dovoluje pozvat na konferenci s mezinárodní účastí ZA KVALITOU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ PRIMÁRNÍ A PREPRIMÁRNÍ PEDAGOGIKY

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADAVATEL Městys Karlštejn Zadávací řízení na: KARLŠTEJN POUČNÍK OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE P.Č. 1095/1 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Městys Karlštejn Adresa: Karlštejn 185, 267

Více

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/ Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky

Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra. V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/ Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne února 2005 Čj.: 2005/11298-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás vyzývám

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 10/2016 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA PF UJEP Čl. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ČÍSLO OBJEDNATELE: 19/11/08 ZPRACOVATEL: Ing.arch. Vlasta Poláčková - Urbanistický atelier UP-24 ve spolupráci s Atelierem T-plan, s.r.o. a Hydrosoftem Veleslavín s.r.o. VYHODNOCENÍ VLIVU ZÁSAD ÚZEMNÍHO

Více

CD v Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze

CD v Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze Strana 1 / 7 Vydávání publikací, knih, skript, pracovních textů a Anotace: Tato směrnice s celoškolskou působností stanovuje podmínky pro ediční činnost v Nakladatelství Oeconomica VŠE v Praze. Zpracovatel:

Více

České vysoké učení technické v Praze SGS ČVUT 2015 Číslo grantu: SGS15/097/OHK1/1T/15 Číslo FIS: E000. Závěrečná zpráva

České vysoké učení technické v Praze SGS ČVUT 2015 Číslo grantu: SGS15/097/OHK1/1T/15 Číslo FIS: E000. Závěrečná zpráva Závěrečná zpráva Název projektu: Řešitel: Nové metody práce s databázovými daty dokumentujícími díla moderní architektury z hlediska dějin a vývoje architektury. Srba Jaromír Ing. arch. Informace o řešení

Více

IP 2014 část Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti

IP 2014 část Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti IP 2014 část Stimulace kvalitativního rozvoje UJEP za účelem zvyšování konkurenceschopnosti I. Harmonogram Termín Úkol Zajistí 2014 11. 2. 1. verze výzvy k celouniverzitní soutěži Prorektorka pro studium

Více

QH71273. Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách

QH71273. Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách QH71273 Výzkum nekrotrofních patogenů z r. Phytophthora na ekonomicky významných listnatých dřevinách Podprogram 1 Efektivní postupy v agrárním sektoru Výzkumný směr 12 - Ochrana zdraví rostlin a zvířat

Více

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

MPSV, odbor řízení pomoci z ESF VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MPSV, odbor řízení pomoci z ESF ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PROJEKTY HRAZENÉ Z TECHNICKÉ POMOCI OP RLZ DLE OPATŘENÍ 5.2 OSTATNÍ OPRÁVNĚNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ANALÝZA PŘÍSTUPU ŽEN IMIGRANTEK A MUŽŮ IMIGRANTŮ

Více

Školení simulačního systému ADAMS

Školení simulačního systému ADAMS Příloha č. 1 k výzvě k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace a podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky Školení simulačního systému ADAMS Registrační číslo projektu Název projektu

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ Cíl projektu Výchozí ukazatele /cílové ukazatele Plnění kontrolovatelných výstupů Změny v řešení Postup řešení: Hlavním cílem rozvojového projektu bylo zpracovat materiály k akreditaci

Více

nápověda k jednotlivým formulářům Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA

nápověda k jednotlivým formulářům Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA VZOR NÁVRHU ŘEŠENÍ NABÍDKA NÁVRHU ŘEŠENÍ - PŘÍRUČKA PRO UCHAZEČE nápověda k jednotlivým formulářům Programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. STAVEBNÍ ÚPRAVA ČÁSTI I. NP OBJEKTU č. p. 73, KOHOUTOV

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. STAVEBNÍ ÚPRAVA ČÁSTI I. NP OBJEKTU č. p. 73, KOHOUTOV VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále též jen jako zákon ) na stavební práce s názvem: Název projektu: STAVEBNÍ

Více

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební

Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební Seznam členů vědeckých rad Fakulty stavební 2006 Doc. Ing. Jaroslav Broul, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava (do 17.11.2006) Doc. Ing. Radim Čajka, CSc., FAST VŠB-TU Ostrava Ing. František Kuda, CSc., FAST VŠB-TU

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k podání nabídky do výběrového řízení na dodávku specifických SAP školení pro VISHAY spol. s r.o. Název projektu: VISHAY : projekt specifického SAP školení Registrační číslo projektu:

Více

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA DODÁVKY OSTATNÍCH KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA DODÁVKY OSTATNÍCH KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB č. j.: MMR-10663/2013 číslo v CES: 5233/1 číslo úkolu: 3661/5139/6/93 číslo úkolu (IOP pro ČR zdroje) 3691/5139/76/54 číslo úkolu (IOP pro EU zdroje) 3691/5139/75/54 DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA DODÁVKY

Více

Zjednodušené podlimitní řízení

Zjednodušené podlimitní řízení PROGRAM BETA NABÍDKA TITULNÍ LIST Identifikační kód projektu: Název veřejné zakázky: Název veřejné zakázky anglicky: Projekt z výzkumné potřeby: Předpokládané zahájení řešení: Počet měsíců řešení: Důvěrnost

Více

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. Označení zakázky: pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Komplexní zajištění vzdělávacího programu Marketingový výzkum a statistika pro cestovní ruch pro projekt Destinační management a vytváření produktů v cestovním ruchu Zadavatel

Více

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE

ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE S M Ě R N I C E R E K T O R A Č. 1 0 / 2 0 1 5 ZÁSADY STUDENTSKÉ GRANTOVÉ SOUTĚŽE S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 1. 12 2015 Účinná od: 1. 12. 2015 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková doc.

Více

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015

Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Systém přidělování nadačních příspěvků mladým vědcům do 40 let pro rok 2015 Část 1 1. Nadační fond Neuron na podporu vědy (Neuron), IČ: 01871188, se sídlem Tržiště 366/13, 118 00 Praha 1, byl zřízen zřizovací

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2015.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2015. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2015. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2014 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SROVNÁVACÍ ANALÝZA MODELŮ SOCIÁLNÍ EKONOMIKY V

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

SMĚRNICE REKTORA Č. 9/2007

SMĚRNICE REKTORA Č. 9/2007 Vysoké učení technické v Brně Rozdělovník: rektor, děkani fakult, ředitelé dalších součástí Zpracoval: doc. RNDr. Miloslav Švec, CSc. SMĚRNICE REKTORA Č. 9/2007 ÚPRAVA, ODEVZDÁVÁNÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH

Více

Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 1 - Žádost Tiskový výstup Informačního systému SIPVZ Projekt 0358P2006, příloha č. 1 Příloha č. 1 - Žádost Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů. Žádost právnické osoby o dotaci

Více

Příloha č. 2 dotačního programu. Obecná část. Evidenční číslo: Žadatel: 2) Právní forma žadatele: Datum zahájení činnosti: IČ: DIČ:

Příloha č. 2 dotačního programu. Obecná část. Evidenční číslo: Žadatel: 2) Právní forma žadatele: Datum zahájení činnosti: IČ: DIČ: Ž Á D O S T O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE (Program na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2009 PROJEKTU VZ09006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 2009 PROJEKTU VZ09006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy TITULNÍ LIST PERIODICKÉ ZPRÁVY 29 PROJEKTU VZ96 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy VZ96 NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR - ZABEZPEČENÍ ELEKTRONICKÝCH INFORMAČNÍCH ZDROJŮ PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE řešitel

Více

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP

Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 7A/2007 Systém ekonomické kontroly projektů realizovaných na PF UJEP Tato směrnice stanovuje

Více

Podmínky k podání nabídky jsou uvedeny v příloze.

Podmínky k podání nabídky jsou uvedeny v příloze. Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne 16. ledna 2006 Čj.: 2006/2724-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO PŘEDKLADATELE NABÍDEK VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLENÍ V OBLASTI SYSTÉMU VĚCNÉHO HODNOCENÍ

Více

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti:

Identifikační údaje zaměstnavatele, právní forma a předmět podnikání nebo činnosti: Určeno pro záznamy Úřadu práce ČR: RZ Tiskopis vyplňte, prosím, strojem nebo hůlkovým písmem Žádost o úhradu nákladů na zabezpečení rekvalifikace zaměstnanců 110 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Hodnocení IP 2015 Závěrečná zpráva

Hodnocení IP 2015 Závěrečná zpráva ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Hodnocení IP 2015 Závěrečná zpráva Praha, červen 2016 Obsah 1. PRŮBĚH ŘEŠENÍ IP 2015 3 2. PŘEHLED O ŘEŠENÍ IP 2015 4 3. VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH DÍLČÍCH ÚKOLŮ 4 4.

Více

SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2012

SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2012 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2012 STUDENTSKÁ A VĚDECKÁ ODBORNÁ ČINNOST VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE PRO AKADEMICKÝ ROK 2012/2013 Den vydání: 8. 10. 2012 Platnost: 8. 10. 2012 Účinnost:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu Věc: Působnost pro: Účinnost od: 1. října 2007 Číslo jednací: Předkládá: UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM BETA. č. j.: TACR/9322/2012. Zveřejněno dne:

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM BETA. č. j.: TACR/9322/2012. Zveřejněno dne: č. j.: TACR/9322/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM BETA Zveřejněno dne: 14. 11. 2012 Schválil/a: Rut Bízková Dne: 14. 11. 2012 Verze: 1 Stránka 1 z 13 Typy změn

Více

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí Objednatel: Středočeský kraj Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Pořizovatel: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Projektant: Atelier T-plan, s.r.o. Na Šachtě

Více

Protokol o atestačním řízení

Protokol o atestačním řízení Atestační středisko: ADA, s. r. o. pověření k výkonu atestací MI ČR reg. č. 3 rozhodnutím č. j. 3/2001 A ze dne 11.10.2001, se sídlem Čermákova 28, 625 00 Brno adresa pro poštovní styk Sokolská 725, 664

Více

ELEKTRONICKÉ BRZDOVÉ SYSTÉMY V PROVOZU - VÝVOJ DIAGNOSTICKÝCH METOD A ZAŘÍZENÍ, VÝZKUM VLIVU ADHEZNÍCH VLASTNOSTÍ PNEUMATIK. EVIDENČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:

ELEKTRONICKÉ BRZDOVÉ SYSTÉMY V PROVOZU - VÝVOJ DIAGNOSTICKÝCH METOD A ZAŘÍZENÍ, VÝZKUM VLIVU ADHEZNÍCH VLASTNOSTÍ PNEUMATIK. EVIDENČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: ELEKTRONICKÉ BRZDOVÉ SYSTÉMY V PROVOZU - VÝVOJ DIAGNOSTICKÝCH METOD A ZAŘÍZENÍ, VÝZKUM VLIVU ADHEZNÍCH VLASTNOSTÍ PNEUMATIK. Tento projekt byl přijat ve veřejné soutěži Ministerstva dopravy České republiky

Více

LOANA a.s. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Dodávku odborného vzdělávání na nové trendy textilního průmyslu ve firmě LOANA, a. s.

LOANA a.s. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. Dodávku odborného vzdělávání na nové trendy textilního průmyslu ve firmě LOANA, a. s. vypisuje ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ Dodávku odborného vzdělávání na nové trendy textilního průmyslu ve firmě LOANA, a. s. na Název zakázky: Odborné vzdělávání na nové trendy textilního průmyslu ve firmě LOANA, a.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES14 Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji KONTAKT II (LH) Ministerstvo školství, mládeže

Více

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava

VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, Ostrava VŠB-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu v doktorských studijních programech akreditovaných v českém jazyce Ekonomické

Více

Směrnice kvestorky č. 1/2006 Způsob tvorby a použití prostředků Fondu účelově určených prostředků na AMU

Směrnice kvestorky č. 1/2006 Způsob tvorby a použití prostředků Fondu účelově určených prostředků na AMU V Praze 25.10.2006 Čj. 900/06/04 337 Směrnice kvestorky č. 1/2006 Způsob tvorby a použití prostředků Fondu účelově určených prostředků na AMU S platností od 1.11.2006 vydávám tuto směrnici Rozdělovník:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU 1.1. PODACÍ ČÍSLO PROJEKTU Podací číslo projektu (ID projektu) je Vaše jednoznačné zkrácené označení projektu, které volte tak, aby vyhovovalo Vašim zvyklostem a bylo jednoznačné

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE na podporu aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE na podporu aktivity v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Příloha Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) pro rok 2016 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE na podporu aktivity v oblasti

Více

Podmínky k podání nabídky jsou uvedeny v příloze.

Podmínky k podání nabídky jsou uvedeny v příloze. Hana Vejmělková vrchní ředitelka Kanceláře ministra V Praze dne 24. října 2005 Čj.: 2005/ 58018-102 Věc: Výzva uchazečům k podání nabídky V zájmu zajištění potřeb Ministerstva práce a sociálních věcí Vás

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Provádění opatření k nápravě

Provádění opatření k nápravě Účinnost dokumentu od: 14.6.2007 Provádění opatření k nápravě Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Obsah 1 Všeobecná ustanovení...3

Více

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČ OPERA NÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 15.5.2008, 5 Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Základní údaje o OP VK spolufinancování z 85% z Evropského sociálního

Více

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Komplexní zajištění vzdělávacího programu Bar management zakázky: pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE

POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Č.j. TACR/4949/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE - ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAMU CENTRA KOMPETENCE Zveřejněno dne: 28. 6. 2012 Schválila: Ing. Lucie Rosecká Dne 28. 6. 2012 Verze číslo: 1 OBSAH

Více

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most tel. číslo: 476 111 170; www.zsruska.cz; zsruska@zsruska.cz

Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most tel. číslo: 476 111 170; www.zsruska.cz; zsruska@zsruska.cz Ev.č. zakázky Naše č.j. Počet příloh Vyřizuje Litvínov VŘ ZMRII-03/2010 ZŠaMŠR/0510/2010 1 Š. Hauerová 21.7.2010 Věc: Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce Pokrytí budovy Základní školy v Ruské

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Zápis č. 16 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Zápis č. 16 z 16. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 17. května 2012 od 14 hodin v zasedací místnosti

Více

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015

Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU. pro rok 2015 Vyhlášení Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 Na základě Směrnice rektora JAMU č. 5/2013 vyhlašuji soutěž Fondu rozvoje vzdělávací a umělecké činnosti JAMU pro rok 2015 (dále

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu Název veřejné zakázky Konsolidace IT a nové služby TC ORP Rosice Název zadavatele: Sídlo: Město Rosice IČ: 00282481 Zastoupený:

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10

České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7. Z á p i s č. 10 České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební, 166 29 Praha 6, Thákurova 7 Z á p i s č. 10 z 10. zasedání Vědecké rady Fakulty stavební, které se konalo dne 8. února 2007 ve 14.00 hodin v zasedací

Více

Výroční zpráva projektu specifického výzkumu v roce 2015, zakázka č. 2115

Výroční zpráva projektu specifického výzkumu v roce 2015, zakázka č. 2115 Výroční zpráva projektu specifického výzkumu v roce 2015, zakázka č. 2115 Příloha č. 1 Název projektu: UML, Unified Modeling Language a jeho využití v softwarovém inženýrství. Specifikace řešitelského

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 3/2014 Garant dokumentu: Proděkan pro studium FAST_SME_10_004 verze: G Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 3/2014 Podmínky přijetí

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Žádost k INTEGROVANÉMU PLÁNU ROZVOJE MĚSTA

Žádost k INTEGROVANÉMU PLÁNU ROZVOJE MĚSTA Příloha č. 6 ŽÁDOST K IPRM Žádost k INTEGROVANÉMU PLÁNU ROZVOJE MĚSTA - 1 /12 - OBSAH 1. Informace o Integrovaném plánu rozvoje města...3 1.1. Číslo Integrovaného plánu rozvoje města...3 1.2. Název Integrovaného

Více

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Tuto Monitorovací zprávu je třeba zaslat v tištěné a elektronické podobě (na CD nebo disketě) poskytovateli finanční

Více

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji

Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Pravidla pro poskytování institucionální podpory na podporu účasti v projektech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ZS 2/2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. ledna 2015, č.j. 115 034/2015 Pravidla pro poskytování podpory na tvůrčí vzdělávací činnost prostřednictvím Interní vzdělávací

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

MĚSTO STŘÍBRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. zakázky na služby

MĚSTO STŘÍBRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. zakázky na služby Příloha č. 07 usnesení 26. Rady města Stříbra ze dne 09.11.2015 MĚSTO STŘÍBRO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby ve smyslu ustanovení zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 2. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze Školení ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Zadávací podmínky. Označení zakázky: zezulova@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. Označení zakázky: zezulova@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Komplexní zajištění vzdělávacího programu Golf - specifická činnost v cestovním ruchu, zásady a pravidla v golfovém resortu pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním

Více

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3

Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Žádost o dar pro právnické osoby z Fondu sociálního a zdravotního městské části Praha 3 Identifikační údaje o předkládající organizaci Název žadatele Právní forma IČ Název DIČ Jméno

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013.

VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Výroční zpráva MAS Mezi Hrady, z.s.p.o. popisuje činnost této organizace v roce 2013. Místní akční skupina Mezi Hrady Vážení členové, předkládáme Vám výroční zprávu zájmového sdružení

Více