Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ IČ zadavatele:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mléčné výrobky. Název veřejné zakázky: Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 IČ zadavatele: 00179906"

Transkript

1 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávky Název veřejné zakázky: Mléčné výrobky Název zadavatele: Fakultní nemocnice Hradec Králové Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoby zadavatele: Odpovědný pracovník za veřejnou zakázku: Pavel Košťál, vedoucí stravovacího odboru, tel , Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci: Ing. Petra Košťálová, referát pro výběrová řízení, tel , Klasifikace předmětu veřejné zakázky ( 47 zákona) Kódy CPV: Mléčné výrobky Zakázka je rozdělena na 4 části. Zájemce může podat nabídku na všechny části, nebo pouze na několik částí, ale i na jedinou část této veřejné zakázky. Každá část bude posuzována a hodnocena zvlášť, tzn. na každou část bude uzavřena samostatná rámcová smlouva. 1. Vymezení předmětu plnění Dodávky mléčných výrobků pro stravovací odbor Fakultní nemocnice Hradec Králové v níže uvedeném spektru požadovaných výrobků (předpokládané požadované množství je uvedeno v příloze č. 1 této zadávací dokumentace). Část 1 mléko, tvaroh, máslo Název výrobku Jednotka Min. doba trvanlivosti od Poznámka dodání - uveďte Mléko kravské 2% tuku 1 litr balení 10 litrů Mléko trvanlivé 1,5,% tuku 1 litr Mléko ochucené 250ml jahoda,kakao,vanilka Tvaroh měkký netučný 250 g Máslo 250 g Máslo jednoporcové 10 g Smetana 12 % tuku 215 g Smetana 12 % tuku 1000 ml Smetana zakysaná 230 ml Rama 500 g Tvaroh dětský čokoládový 90 g 1

2 Tvaroh dětský vanilkový 90 g Termix čokoládový 90 g Puding vanilkový bez šlehačky 150 g Puding čokoládový bez šlehačky 150 g Část 2 - jogurty Název výrobku Jednotka Min. doba trvanlivosti od Poznámka dodání Jogurt bílý 500 g Jogurt bílý dia 150 g Max. 2,5-3 % tuku Jogurt čokoládový 150 g Jogurt ovocný smetanový 150 g Jogurt ovocný nízkotučný 150 g Max. 2,5 % tuku bez sladidla, příchuť meruňka, broskev, jahoda, višeň Jogurt DIA ovocný Extra Light 125 g Sladké pokušení 130 g Jogurtový drink 250 g Ovofit 150 g Mléčná krupice ovocná 150 g Mléčná rýže ovocná 150 g Část 3 sýry Název výrobku Jednotka Min. doba trvanlivosti od Poznámka dodání Eidam plátkový balíček 50 g 30 % tuku v sušině Eidam plátkový balíček 100 g 30 % tuku v sušině Eidam strouhaný balíček 100 g 30 % tuku v sušině Eidam 30 % kg 30 % tuku v sušině Niva kg Hermelín 100 g Lučina 62,5 g Lučina 100 g Lučina s pažitkou 100 g Lučina se šunkou a křenem 100 g Sýr nízkotučný 80 g v kelímku Sýr balkánský 3000 g Sýr tavený 30 % 100 g Sýr tavený se šunkou 100 g do 30 % tuku v sušině Sýr trojúhelník nízkotučný 30 g do 30 % tuku v sušině Sýr plesnivec 80 g Sýr s česnekem a bylinkami 80g Sýrový krém se šunkou 80 g Sýr Gervais 80 g Sýr Monti 80 g 2

3 Část 4 - pomazánky Název výrobku Pomazánka s kapií 100 g Pomazánka s nivou 100 g Jednotka Min. doba trvanlivosti od dodání Poznámka 2. Předmět plnění rámcové smlouvy Předmět zakázky Zajištění dodávek mléčných výrobků pro stravovací odbor Fakultní nemocnice Hradec Králové v uvedeném spektru požadovaných výrobků podle konkrétního zadání zadavatele. Popis zakázky Zadavatel uzavře pro část 1-4 rámcovou smlouvu vždy se čtyřmi uchazeči. Rámcová smlouva uzavřená se 4 uchazeči Vybraní uchazeči budou zavázáni zajistit dodávku mléčných výrobků dle podmínek uvedených v dílčí kupní smlouvě po dobu účinnosti uzavřené rámcové smlouvy. Postup: Na základě písemné výzvy zadavatele k podání nabídek mezi sebou soutěží účastníci rámcové smlouvy na straně dodavatele. Z těchto účastníků bude vybrán k plnění jednotlivé veřejné zakázky (tzn. dodávka požadovaného zboží pro stravovací odbor) ten, který nabídne nejnižší cenu v Kč za 1 požadovaného druhu mléčného výrobku včetně DPH. Uchazeči budou povinni v rámci svých nabídek pro plnění veřejné zakázky nabídnout alespoň takové podmínky, které jsou předmětem hodnocení při výběru uchazečů k uzavření rámcové smlouvy v tomto zadávacím řízení a na jejichž základě bude s uchazečem rámcová smlouva uzavřena. Výzvy k podání nabídek budou prováděny každých 6 měsíců. 3. Délka trvání rámcové smlouvy, místo realizace zakázky na základě rámcové smlouvy Jednotlivé dodávky požadovaných druhů mléčných výrobků, které jsou předmětem rámcové smlouvy, budou dodávány na stravovací odbor od ukončení zadávacího řízení, resp. ode dne účinnosti rámcové smlouvy, po dobu 2 let. Na tuto dobu bude také uzavřena rámcová smlouva s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Místem plnění bude Fakultní nemocnice Hradec Králové, stravovací odbor, Sokolská 581, Hradec Králové, PSČ Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikačních předpokladů Obecné ustanovení ke kvalifikaci: Předpokladem hodnocení nabídek je splnění kvalifikace. Doba prokazování kvalifikace: ve lhůtě pro podání nabídek doložit v nabídce Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: 3

4 Základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel: a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatků, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. (Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak i k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště). Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů. b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. (Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak i k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště). Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů. c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení, že tato skutečnost (dle 49 obchodního zákoníku) nenastala. d) na jehož majetek není prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena nucená správa podle zvláštních předpisů. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení. e) který není v likvidaci. 4

5 Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení. f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v české republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením potvrzení od příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani formou čestného prohlášení. g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení. h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením potvrzení příslušného orgánu či instituce. i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů. (je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů); Pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. Dodavatel prokazuje splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením čestného prohlášení. Profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 písm. a), b) zákona Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže dodavatel, který předloží: - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci. V souladu s 57 odst. l a odst. 2 předloží dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 5

6 POZN: Splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů lze prokázat též doložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který není starší k poslednímu dni pro prokázání kvalifikace více než 3 měsíce ( 127 zákona). Ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle 55 odst. 2 zákona Splnění ekonomické a finanční způsobilosti prokáže uchazeč, který doloží: Kladné vyjádření banky, u níž má dodavatel veden běžný účet, o schopnosti plnit své finanční závazky. V souladu s 57 odst. l předloží dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii. Doklad nesmí být starší více než 90 kalendářních dnů. Technických kvalifikačních předpokladů podle 56 odst. 1 zákona Splnění technické způsobilosti prokáže uchazeč, který doloží: Seznam min. 3 významných odběratelů, kterým uchazeč dodává stejný předmět plnění v obdobném rozsahu v posledních 3 letech s uvedením rozsahu a doby plnění dodávek. Přílohou tohoto seznamu musí být: minimálně 1 osvědčení vydané či podepsané jiným veřejným zadavatelem, nebo čestné prohlášení dodavatele, pokud není možné osvědčení od této osoby získat z důvodu spočívající na její straně. popis a vyobrazení nabízeného zboží Certifikát systému řízení jakosti vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou nebo rovnocenný doklad vydaný v členském státě EU. (např. certifikace dle ISO norem, zpracování HACCP apod.) Uchazeč se zaváže, že pokud splní kontrolu úplnosti dle 71 odst. 8 zákona, dodá po vyzvání zadavatele bezplatné vzorky v množství, jež bude požadované zadavatelem, pro posouzení nabízené jakosti zboží a posouzení vhodnosti pro přípravu jídel v návaznosti na dietní systém FN HK. V souladu s 57 odst. l předloží dodavatel doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii. 5. Předpokládaná cena předmětu rámcových smluv Předpokládané počty požadovaných mléčných výrobků jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Celková předpokládaná cena předmětu plnění za všechny rámcové smlouvy činí cca 6 mil. Kč bez DPH za 1 rok. Rámcové smlouvy budou uzavřeny na dobu 2 let. Jedná se pouze o předpokládané počty požadovaných mléčných výrobků, tedy ani celkovou částku plnění za předmět jednotlivých rámcových smluv nelze předem přesně stanovit. Odebrané množství bude závislé na skladbě připravovaných jídel. 6

7 6. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny a hodnocení nabídek Uchazeč o rámcovou smlouvu uvede v nabídce ceny za měrnou jednotku v Kč pro celý sortiment v té části veřejné zakázky, pro kterou podává nabídku. Nabídková cena musí být konečná, tj. její součástí musí být cena základní, obal, clo, doprava do místa určení, pojištění, ostatní poplatky. Ceny uveďte v tomto členění: bez DPH, DPH a včetně DPH Nabídnuté jednotkové ceny budou pro uchazeče, se kterými bude uzavřena rámcová smlouva maximální v rámci jednotlivých nabídek pro zadání jednotlivých dílčích veřejných zakázek. Nabídková cena bude překročitelná pouze v případě, že za trvání rámcové smlouvy dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. Předmětem hodnocení nabídek bude: ekonomická výhodnost nabídky Dílčí hodnotící kritéria pro část 1-4: Váha: Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 35 % Kvalita výrobků 35 % Termín závozů, možnost náhradního závozu 15 % Nutná doba pro podání objednávky 15 % Hodnocení nabídek bude provedeno dle následujícího postupu: Hodnotící komise provede hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti podle dílčích kritérií stanovených v zadávací dokumentaci. Hodnotící komise ohodnotí všechny nabídky, které nebyly ze zadávacího řízení vyřazeny. Pro hodnocení použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100 bodů. Hodnotící komise každé jednotlivé nabídce u dílčího kritéria přidělí bodovou hodnotu, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria. Postup hodnocení dílčích hodnotících kritérií: V případě kritéria celková nabídková cena včetně DPH a nutná doba pro podání objednávky získá hodnocená nabídka bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvhodnější nabídky k hodnocené nabídce. Pro kritérium kvalita nabízených výrobků, sestaví hodnotící komise na základě poskytnutých vzorků pořadí nabídek zejména dle složení a chutě od nejvhodnější k nejméně vhodné a přiřadí nejvhodnější nabídce 100 bodů a méně vhodné nabídce přiřadí nižší bodové hodnocení. Přidělení nižšího počtu bodů komise odůvodní. Kritérium termín závozů, možnost náhradního závozu bude hodnotící komisí ohodnoceno následovně: termín závozu váha v rámci kritéria 60 % /komise sestaví pořadí od nejkratšího termínu po nejdelší. Nejkratší termín závozu = 100 bodů, každý delší získá proporcionální počet bodů ze 100 vzhledem k počtu uchazečů. Možnost náhradního závozu má váhu v rámci kritéria 40 %, ano 100 bodů, ne 0 bodů. Pokud bude více nabídek splňovat některá dílčí kritéria shodně, jsou tyto nabídky ohodnoceny stejným počtem bodů. Jednotlivým dílčím kritériím stanovil zadavatel procentní váhy tak, že jejich součet je celkem 100. Bodová ohodnocení v dílčích kritériích se pronásobí váhou dílčího kritéria. 7

8 U každé nabídky budou bodové hodnoty pronásobené o váhu dílčího kritéria sečteny. Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako ekonomicky nejvýhodnější je stanovena nabídka, která dosáhla nejvyššího součtu bodů. 7. Výběr účastníků rámcové smlouvy Zadavatel vybere uchazeče (pro každou část zvlášť), se kterými bude uzavřena rámcová smlouva podle kritérií uvedených v bodě 6 zadávací dokumentace, tzn. podle: V části 1 4: 1/ Celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH 2/ Kvality výrobků 3/ Termínu závozů, možnosti náhradního závozu 4/ Nutné doby pro podání objednávky Každá část bude vyhodnocena zvlášť. V částech 1-4 budou vybráni první 4 uchazeči, jejichž nabídky budou vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější a splní požadavky zadavatele v plném rozsahu (tedy uchazeči, kteří se umístí na místě). 8. Jiné informace důležité pro podání nabídek Místo a doba pro podávání nabídek: Nabídky se podávají osobně (v pracovní dny od hod.) nebo doporučeně poštou, v písemné formě, v uzavřených obálkách zřetelně označených Rámcová smlouva mléčné výrobky-neotvírat a na uzavření zabezpečených proti otevření (např. přelepením a razítky uchazeče, podpisy apod.), na adresu Fakultní nemocnice Hradec Králové, referát pro výběrová řízení, Ing. Košťálová Petra, Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ v termínu do 14:00 hod. dne Veškeré nabídky doručené zadavateli po tomto termínu a hodině budou ze soutěže automaticky vyřazeny. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení dle 71 odst. 6 zákona. Součástí nabídky musí být vyplněný návrh rámcové smlouvy (v jednom vyhotovení viz příloha č. 2) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a prohlášení podle 68 odst. 2 zákona podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Pozn: Uchazeč doloží vyplněné návrhy rámcových smluv za části, ve kterých se účastní v rámci tohoto výběrového řízení (tzn. učastní-li se všech částí, doloží 4 návrhy rámcových smluv). Návrhy rámcových smluv požadujeme doložit i v elektronické podobě. Závaznost nabídky Uchazeč je vázán svou nabídkou po dobu 3 měsíců od okamžiku skončení lhůty pro podání nabídky. Vybraní uchazeči jsou svoji nabídkou vázáni po dobu platnosti rámcové smlouvy. Další požadavky Nabídku požadujeme předložit v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy současně s úředně ověřeným překladem do českého jazyka. 8

9 Nabídka musí být pevně svázána, zabezpečena proti manipulaci s listy a stránky budou očíslovány. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Celkový počet kusů je předpokládaný, skutečný odběr bude realizován dle potřeb zadavatele. Veškeré náklady účasti v soutěži nese uchazeč. Návrh rámcové smlouvy musí obsahovat souhlas uchazeče se zveřejňováním dosažených cen. Minimální trvanlivost zboží bude vyznačena na každém balení nesmazatelně. Doložte čestným prohlášením, že splňujete požadavky vyplývající ze zákona č.110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění zákona č.306/2000 Sb. včetně prováděcích předpisů. V nabídce uveďte naplnění zákona č.447/2001 Sb. o obalech, včetně možného řešení likvidace dodávaných obalů. Uchazeč musí být schopen dodat a předložit v dané části kompletní nabídku, tzn. musí být oceněny všechny požadované druhy zboží. Uchazeč musí u jednotlivých druhů výrobků uvést minimální dobu trvanlivosti od dodání výrobků do skladu odběratele. Uchazeč musí předložit u jednotlivých druhů výrobků katalogový list s vyobrazením výrobku, složením výrobku (včetně nutričních hodnot), skladovacími podmínkami, označením hmotnosti, velikosti balení, minimální dobou trvanlivosti od výroby. Uchazeč musí u nabízených výrobků zaručit níže uvedené požadavky na mléčné výrobky: Druh skupina Podskupina Mléko splňující požadavky zvláštních právních předpisů a ošetřené podle zvláštních právních předpisů 1) tekuté - odtučněné nebo odstředěné - částečně odtučněné nebo polotučné - plnotučné - plnotučné selské nestandardizozované mléko splňující požadavky vyhlášky 1) U něhož nebyl obsah tuku od doby dojení změněn přidáním nebo snížením mléčného tuku, nebo smícháním s mlékem, jehož přirozený obsah tuku byl Smetana tekutý mléčný výrobek ošetřený podle zvláštních právních předpisů 1) s obsahem tuku nejméně 10% hmotnostních ve formě emulze ( mléčného tuku v plazmě ) získaný fyzikální separací z mléka Kysaný mléčný výrobek - léčný výrobek získaný kysáním mléka, smetany, podmáslí nebo jejich směsi za použití mikroorganismů uvedených ve 1) tekutá Jogurt - kysaný mléčný výrobek získaný kysáním mléka, smetany, podmáslí nebo jejich směsi pomocí mikroorganismů uvedených ve 1) změněn - ke šlehání - vysokotučná - nízkotučný nebo odtučněný - se snížením obsahem tuku - smetanový 9

10 vyhlášce 1), tepelně neošetřený po kysacím procesu, vyhlášce 1) Jogurtové mléko Acidofilní mléko Mléko tekuté Druh výrobku Obsah tuku (v%hmot./hmot.) Obsah bílkovin (v % hmot.) Mléko plnotučné více než 3,5 včetně více než 2,9,včetně Mléko částečně odtučněné 1,5 až 1,8 nebo polotučné Odtučněné mléko více než 0,5 včetně Smetana tekutá Druh výrobku Smetana Smetana ke šlehání Smetana vysokotučná Obsah tuku (v % hmot.) více než 10,0 včetně více než 30,0 včetně více než 35,0 včetně Kysané mléčné výrobky Druh výrobku Kysané mléko včetně jogurtového Obsah tuku Obsah sušiny (v % hmot.) tukuprosté (v % hmot. nejméně) více než 0,5 8,0 Jogurt bílý smetanový více než 10,0 včetně Jogurt bílý více než 3,0 včetně 8,2 Jogurt bílý se sníženým obsahem tuku méně než 3,0 8,2 Jogurt bílý nízkotučný nebo odtučněný méně než 0,5 včetně 8,2 1) Vyhláška 77/2003 kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje a sní všechny související zákony v platném znění U každého druhu, skupiny a podskupiny mléka, mléčného výrobku požadujeme uvést: nutriční hodnoty: obsah tuku, bílkovin, sacharidů, cholesterolu použitou ochucující složku použité přírodní nebo náhradní sladidlo druh tepelného ošetření druh živých mikroorganismů v kysaných ml.výrobcích datum použitelnosti na každém kusu 9. Podmínky pro otevírání obálek s nabídkami Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne ve 13:00 hod. ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, Sokolská tř. 581, PSČ , budova ředitelství č.12, přízemí, zasedací místnost v přízemí. Otevírání obálek se uskuteční za účasti uchazečů o veřejnou zakázku, kteří podali nabídku a mají-li zájem se otevírání obálek zúčastnit. Za uchazeče se zúčastní l zástupce, který prokáže příslušnost k uchazeči. 10

11 Při otevírání obálek budou kontrolovány pouze náležitosti stanovené 71 odst. 8 zákona, tedy zda je nabídka zpracovaná v požadovaném jazyku, zda návrh smlouvy a prohlášení uchazeče dle 68 odst. 2 zákona jsou podepsány oprávněnou osobou a zda nabídka obsahuje všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem. Požadujeme, aby nabídka obsahovala tzv. krycí list, kde budou uvedeny identifikační údaje o uchazeči, výše celkové nabídkové ceny za jednotlivé části a údaj o tom, zda uchazeč souhlasí s tím, aby při otevírání obálek komise stanovená zadavatelem informovala ostatní přítomné uchazeče o výši Vámi poskytnuté nabídkové ceny. Pokud Vámi podaná nabídka nebude obsahovat souhlas se sdělením ceny již při otevírání obálek nebo tento souhlas nedá Váš zástupce při účasti na otevírání obálek, výše Vámi poskytnuté nabídkové ceny nebude ostatním přítomným zástupcům uchazečů sdělena. 10. Platební a obchodní podmínky Platba bude provedena po dodání zboží na základě faktury. Splatnost faktur min. 30 dní. Zadavatel připouští tyto způsoby podávání objednávek fax, telefon, obchodní zástupce, e- mail. Zadavatel požaduje umožnit podání objednávky do hod. v den předcházející dni dodávky zboží. Zadavatel požaduje dobu závozu zboží pro část 1. od 4.45 hod do 5.15 hod ve dnech pondělí až sobota, pro část 2-4. od 6.00 hod do 8.30 hod ve dnech pondělí až pátek. Zadavatel upřednostňuje možnost doobjednávek jednotlivých druhů zboží včetně jejich mimořádného závozu. Zadavatel si vyhrazuje právo objednat i jiné zboží, které není uvedeno v bodě 1. zadávací dokumentace 11. Závěrečná ustanovení Uchazeč se musí vyjádřit ke všem požadavkům uvedeným v zadání. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel upozorňuje na jeho právo zrušit toto zadávací řízení podle 84 zákona. Zadavatel poskytnutí jistoty dle 67 zákona nepožaduje. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám poskytujeme podle 49 zákona. Případné další informace k textu zadávací dokumentace a odpovědi na dotazy k zadávací dokumentaci budou uveřejňovány na sekce pro širokou veřejnost/ veřejné zakázky. V Hradci Králové dne Pavel Košťál Vedoucí stravovacího odboru Příloha č. 1 tabulka pro zpracování celkové nabídkové ceny Příloha č. 2 návrh rámcové smlouvy 11

12 R á m c o v á s m l o u v a mezi: Fakultní nemocnicí Hradec Králové se sídlem Sokolská tř. č. 581, Hradec Králové zastoupenou doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc., ředitelem IČ DIČ CZ bankovní spojení Česká spořitelna a. s. Hradec Králové číslo účtu /0800 (dále jen zadavatel) Název sídlo zapsanou v OR zastoupenou IČ DIČ bankovní spojení číslo účtu (dále jen dodavatel č. 1) a Název sídlo zapsanou v OR zastoupenou IČ DIČ bankovní spojení číslo účtu (dále jen dodavatel č. 2) a Název sídlo zapsanou v OR zastoupenou IČ DIČ bankovní spojení číslo účtu (dále jen dodavatel č. 3) a a 12

13 Název sídlo zapsanou v OR zastoupenou IČ DIČ bankovní spojení číslo účtu (dále jen dodavatel č. 4) uzavírají rámcovou smlouvu tohoto obsahu. I. Předmět smlouvy Předmětem této rámcové smlouvy je zajištění dodávek mléčných výrobků (dále jen zboží) výše uvedeným(i) dodavatelem(i), specifikovaných v části.. zadávací dokumentace zadavatele ze dne pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle ust. 27 zákona 137/2006 Sb.o veřejných zakázkách a zveřejněnou v IS VZ US pod číslem xxxxxx. II. Doba a místo plnění Zboží dle této smlouvy bude dodavatelem(i) dodáváno zadavateli po dobu dvou let ode dne nabytí její platnosti. Místem plnění bude: Fakultní nemocnice Hradec Králové, stravovací odbor, Sokolská tř. 581, Hradec Králové. III. Předpokládaný objem a cena předmětu smlouvy Předpokládaný objem zboží specifikovaného v čl. I. této smlouvy v objemu za období platnosti této smlouvy činí (viz příloha č. 1 zadávací dokumentace).. (doplní se v souladu s částí, která bude doplněna do čl. I.) Skutečný odběr bude realizován dle potřeb zadavatele na základě dílčích smluv. Maximální ceny dodavatele č. za měrné jednotky předmětu smlouvy, tj.. (doplní se v souladu s částí, která bude doplněna do čl. I.) činí za dobu platnosti této smlouvy.. Kč včetně DPH. Dodavatel(é) souhlasí se zveřejňováním dosažených cen. IV. Platební podmínky a sankce Dodavatel(é) vystaví po dodání zboží na základě daňový doklad fakturu se splatností minimálně 30 dnů (uveďte Vámi nabízenou délku splatnosti faktur). 13

14 Nedodá(jí)-li dodavatel(é) řádně objednané zboží ve lhůtě uvedené v objednávce zadavatele, vyúčtuje mu(jim) zadavatel úrok z prodlení ve výši 0,025 % z ceny nedodaného zboží za každý započatý den prodlení. V. Hodnotící kritéria při zadávání jednotlivé veřejné zakázky Zadavatel použije při hodnocení jednotlivých veřejných zakázek jako hodnotící kritérium: Nejnižší nabídková cena za 1 požadovaného druhu mléčného výrobku. VI. Závěrečná ujednání Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou 2 roků ode dne nabytí její platnosti. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat jen se souhlasem obou (všech) smluvních stran, a to pouze formou písemných číslovaných dodatků, akceptovaných oběma (všemi) smluvními stranami. Účastníci této smlouvy tímto ujednávají, že pokud se počet uchazečů dle této rámcové smlouvy způsobilých plnit jednotlivé veřejné zakázky sníží pod 3, není zadavatel oprávněn na základě této rámcové smlouvy zadávat jednotlivé veřejné zakázky a tato smlouva se ruší. Smlouvu lze skončit dohodou smluvních stran nebo výpovědí kterékoliv ze smluvních stran s dvouměsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé (všem) smluvní(m) straně(nám). Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními zákona o veřejných zakázkách v platném znění a obchodního zákoníku v platném znění. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma (všemi) smluvními stranami. Vyhotovuje se ve dvou (x) vyhotoveních, majících stejnou platnost, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla ujednána podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují jejich oprávnění zástupci svými podpisy. V Hradci Králové dne. doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. V dne... Podpis oprávněného(ých) zástupce(ů) dodavatele(ů) 14

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na dodávky zadávaná podle 21 odst. 1 písm. f) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Zařízení pro Výzkumné centrum JAMU ve vztahu k zákonu se jedná

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

Krytí rizik pro Fakultní nemocnici Hradec Králové

Krytí rizik pro Fakultní nemocnici Hradec Králové Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění na uzavření pojistné smlouvy: Krytí rizik pro Fakultní

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava dětské hřiště Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava dětské hřiště Zadavatel

Více

Subdodavatelské schéma

Subdodavatelské schéma Příloha č. 1 Subdodavatelské schéma popis část označení výše finančního plnění podíl v % veřejné zakázky jiné osoby (obchodní jméno, sídlo) v Kč s DPH 1. 2. 3. 4. 5. celkový podíl v % (pozn. dodavatel

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby dle přílohy č.2 vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

Obec Radimovice. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Obec Radimovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky malého rozsahu PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE REKONSTRUKCE KOMUNIKACE

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky Č. j./evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, (dále jen zákon) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava 3D film Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava 3D film Zadavatel WEST

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem: Poskytnutí kontokorentního úvěru vyhlášená ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové (dále jen FN HK) Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05

Fakultní nemocnice Hradec Králové (dále jen FN HK) Sokolská tř. 581, Hradec Králové, PSČ 500 05 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku Název veřejné

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu"

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše Varnsdorf. Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošné opravy MK technologií lehké penetrace ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PRAZE Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 IČ: 00022179 Zastoupený: RNDr. Miroslav Procházka, CSc. Pověřená osoba pro organizační zajištění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU VODOVOD V OBCÍCH SPÁLENÉ POŘÍČÍ, TĚNOVICE, ČÍČOV, DOLNÍ LIPNICE A HOŘEHLEDY, DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Preambule Tato výzva k podání nabídky a textová

Více

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou

Zpracovatel Programu rozvoje města Hrádek nad Nisou Příloha č. 1 TITULNÍ (KRYCÍ) LIST NABÍDKY podaný v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu: - Uchazeč: (název uchazeče) IČ: (u FO rovněž RČ: ) Sídlo uchazeče: (místo podnikání nebo bydliště)

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná podle ustanovení 6, 12 odstavec (3) a 18 odstavec (5) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) Pravidelná revize,

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Diagnostika pro vyšetření infekčních markerů u dárců krve a u těhotných pro transfúzní oddělení

Diagnostika pro vyšetření infekčních markerů u dárců krve a u těhotných pro transfúzní oddělení Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku Název zakázky:

Více

Ve Svitavách dne. Vážení obchodní přátelé,

Ve Svitavách dne. Vážení obchodní přátelé, Ve Svitavách dne Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení pro zadání veřejné zakázky na služby Projektová příprava pro akci Intenzifikace ČOV Svitavy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7.

Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ÚVĚR PRO OBEC NEKMÍŘ PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ. V Nekmíři dne 18.7. Obec Nekmíř ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ dle 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA VÝSTAVBU VÝROBNÍ HALY A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: Antonín Vraňan Sídlo: Hlavní 184, 696 17 Dolní Bojanovice IČ: 69026013

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka

Rekonstrukce bytu č.p. 40, Svitávka Výzva k podání cenové nabídky č.j. 155/2014 Veřejná zakázka malého rozsahu dle 18, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na stavební práce, v platném znění, v souladu s ustanovením 6 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SÍŤOVNÍKŮ PRO SKLADOVÁNÍ A PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN 1) Identifikace zadavatele Název zadavatele: JUKKA, s.r.o. Sídlo: Lhotská 772, 687 22 Ostrožská Nová Ves

Více

Sedlčany dne

Sedlčany dne Sedlčany dne 5. 6. 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: Provádění drobných oprav na veřejném prostranství v MČ Brno Královo Pole zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: VÝMĚNA OKEN V Č. P. 1838 VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název: Město Varnsdorf Poštovní

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Výběrové řízení na osobní automobil Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Dodávka Datum vyhlášení zakázky: 10. 5. 2012 Název programu: Registrační

Více

Zadávací dokumentace pro L ÉČIVÉ PŘÍPR A V K Y S O B S A H E M O X A L I P L A T I N Y

Zadávací dokumentace pro L ÉČIVÉ PŘÍPR A V K Y S O B S A H E M O X A L I P L A T I N Y Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodávku na uzavření rámcové smlouvy: L ÉČIVÉ PŘÍPR

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ Osvětlení tělocvičny ZŠ Šlapanice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Obec Kamenice Sídlo/místo podnikání: Ringhofferovo náměstí 434, Kamenice -Olešovice 25168, CZ IČ: 00240273 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat

Více

Evropský fond pro regionální rozvoj

Evropský fond pro regionální rozvoj VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel (název subjektu) Právní forma Fyzická osoba ost. nez. V OR IČ 69057061 DIČ CZ7154200075 Adresa Dejvická 919/38, 160 00 Praha 6 Adresa ordinace (příjem nabídek) Maďarská

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE na veřejnou zakázku Propagace a prezentace důchodové reformy zadávanou v otevřeném nadlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) 1 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace

Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Název zakázky: Výzva k podání nabídek a prokázání kvalifikace Datum vyhlášení zakázky: 25. 7. 2012 Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních

Více

pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem: Zadavatel:

pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem: Zadavatel: Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem: MONITORING MÉDIÍ PRO POTŘEBY MŠMT Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo školství, mládeže

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II

1/7. Supervize projektu Plzeňský vědecko technologický park II Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Supervize

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem Č.j.: DM-030/1367/2016 Sp.č.: 030/80/04-1/2016 Pardubice 24.06.2016 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Vybavení a doplnění pokojů nábytkem V souladu s ustanoveními 8 odst. 2 zákona č. 137/2006

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Oplocení sportovního areálu u č. p. 2984, na p.p.č. 2832/1,2 ve Varnsdorfu" 1. Veřejný zadavatel Úřední

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky.

14/2014. CZ.1.07/1.5.00/34.1050 Název projektu: Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. Století Individualizace a inovace výuky. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce): Dodávka ICT techniky Dodávka 1 ks PC stanice pro grafiku 1 ks PC stanice 1 ks Notebook pro grafiku 14 ks Notebook

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav, střední škola, internát a školní jídelna, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 IČ: 62073079 zasílá výzvu k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Více

"FN BULOVKA LÉKÁRNA - ŘEDÍRNA A VÝDEJNA CYTOSTATIK

FN BULOVKA LÉKÁRNA - ŘEDÍRNA A VÝDEJNA CYTOSTATIK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: FAKULTNÍ NEMOCNICE NA BULOVCE, Budínova 2,180 81 Praha 8 IČ: 00 06 42 11 Zastoupená: MUDr. Kateřina Toběrná - ředitelka nemocnice Pověřená osoba pro organizační zajištění

Více

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves

Výzva. Předmětem VZ je Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Zateplení a fasáda bytového domu čp. 199 K Sokolovně Uhříněves Veřejný zadavatel Městská část Praha

Více

Stavební úpravy sálu brachyterapie kliniky onkologie, 1.np pavilon B v areálu FNKV

Stavební úpravy sálu brachyterapie kliniky onkologie, 1.np pavilon B v areálu FNKV Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Stavební úpravy sálu brachyterapie

Více

M E D I C I N Á L N Í A T E C H N I C K É P L Y N Y

M E D I C I N Á L N Í A T E C H N I C K É P L Y N Y Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: M E D I C I

Více

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu:

81/2013. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

marketingu a komunikace, tisková mluvčí

marketingu a komunikace, tisková mluvčí Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na služby dle přílohy č.1 vyhlášené v podlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Město Orlová Osvobození 796, 735 14 Orlová - Lutyně IČ 00297577 Svazek č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce podle zákona č.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Asociace výrobců, dovozců, vývozců potravin, doplňků stravy a surovin pro jejich výrobu Výzva k podání nabídek do výběrového řízení na Zajištění servisních služeb k projektu Zvýšení

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Dodání serverů pro IS Celní správy v roce 2011 Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na dodávky je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst.1) písm. a)

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA PÍSEMNÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 21, písm.

Více

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh

Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Kvalifikační dokumentace dílčí část 1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Zábřeh Zadávací řízení je zadáváno dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: DODÁVKA KOMPAKTNÍCH REGÁLŮ PRO FOND

Více

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf

Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf. Oprava a zateplení fasády na objektu I. stupně ZŠ Edisonova 2821, Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470, Varnsdorf vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 6 a 12 odst.6 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon): Oprava

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Město Verneřice. Mírové náměstí 138, podává výzvu k podání nabídky

Město Verneřice. Mírové náměstí 138, podává výzvu k podání nabídky Město Verneřice Mírové náměstí 138, 407 25 podává výzvu k podání nabídky Název akce : Zajištění zimní údržby místních komunikací v zimním období 2012-2013 1.Podmínky zadání zakázky 1.1. Vymezení předmětu

Více

STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR VE VÝŠI 7,3 MIL. KČ

STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR VE VÝŠI 7,3 MIL. KČ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Město Kamenice nad Lipou Nám. Čsl. armády 52, Kamenice nad Lipou, PSČ 394 81 IČ: 00248380 Pověřená osoba pro organizační zajištění zakázky: CPS consulting, s.r.o. Sídlem:

Více

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávací dokumentace k výzvě pro předložení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Obnova počítačového vybavení dodávka notebooků Datum vyhlášení: 8. 7. 2016 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1.1 Zadavatel Instituce:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Druh zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu 1. Zadavatel Název : Obec Lánov Sídlo : Prostřední Lánov č. p. 200, 543 41 Lánov IČ : 00278041 DIČ : CZ 00278041 Osoba oprávněná jednat

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel

STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 141, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM ETAPA I.:STAVEBNÍ ÚPRAVY 1.NP, KUCHYNĚ. Zadavatel KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE VYHLÁŠENÉ VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace ve zjednodušeném podlimitním řízení Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Česká republika Drážní inspekce Sídlo/místo podnikání: Těšnov 1163/5, Praha - 11000, CZ IČ: 75009561 Spisová značka zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem

Více

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zámecké regionální centrum Sloupno

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení. Zámecké regionální centrum Sloupno Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení Zámecké regionální centrum Sloupno Článek 1 Identifikační údaje veřejného zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona č.137/2006 Sb.) Název veřejného

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Nákup tonerů do tiskáren

Nákup tonerů do tiskáren Zadavatel: Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19 360 00 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Zastoupený: JUDr. Zdeněk Horák, MBA generální ředitel Zakázka: Nákup tonerů do tiskáren Zadavatel v souladu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1. OBECNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE... 2 1.1 Kvalifikační předpoklady... 2 1.2 Prokázání splnění určité části kvalifikace prostřednictvím

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů.

Tato kvalifikační dokumentace (dále jen KD ) upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů. Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce vyhlášené ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

Oprava osvětlení chodeb a vnitřního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava osvětlení chodeb a vnitřního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 25.11.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

vyhlašuje poptávkové řízení

vyhlašuje poptávkové řízení MĚSTO SPÁLENÉ POŘÍČÍ Náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí, IČO: 00257249; DIČ: CZ00257249 tel./fax 371 594 654 tel. 371 594 636, 371 594 640 vyhlašuje poptávkové řízení na ZADAVATEL název: Město

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 50 A NÁSLEDUJÍCÍMI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Dodávka obalovaných směsí I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

3-komorový hrudní drenážní systém

3-komorový hrudní drenážní systém Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na uzavření rámcové smlouvy na dodávku: 3-komorový

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY. Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 V Brně dne 9.7.2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Název akce: VYBAVENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Zadavatel: Název: LUŽÁNKY - středisko volného času, Brno, Lidická 50 se sídlem: Lidická

Více

pro veřejnou zakázku zadanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem: Zadavatel:

pro veřejnou zakázku zadanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem: Zadavatel: Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku zadanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení pod názvem: AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2007 A POSOUZENÍ ZPŮSOBU VEDENÍ ÚČETNICTVÍ MŠMT Zadavatel: Česká republika

Více

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Výběr zhotovitele a poskytovatele služeb v oblasti montáží, oprav a odečtů bytových vodoměrů SV a TV, RTN KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na služby zadávaná podle ustanovení 10, 12 odstavec (1), 15, 21 odstavec (1) písmeno a) a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále rovněž jen Zákon

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více