upřednostňovat tradiční základní potraviny mléko, chleba, housky, zeleninu a naopak spotřeba masa a ovoce klesá. Při tomto trendu je

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "upřednostňovat tradiční základní potraviny mléko, chleba, housky, zeleninu a naopak spotřeba masa a ovoce klesá. Při tomto trendu je"

Transkript

1 POTRAVINÁŘ Čeští potravináři v roce 2013 Obecné klima krize a nutnost šetřit, rostoucí dovozy, tlak na snižování cen výrobců, vysoké DPH, negativní obraz českých potravin a potravinářů v médiích, i tak lze shrnout hlavní faktory ovlivňující situaci potravinářského průmysl u v Česku. Podívejme se na to, jak se potravinářskému průmyslu dařilo v roce Jak hodnotí situaci potravinářského průmyslu s a m i p o t r a v i n á ř i? K charakteristice aktuálního stavu oboru přispěli bývalý ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman, Ing. Jaroslav Kurčík, člen představenstva společnosti Agrofert Holding, která zahrnuje prakticky všechny segmenty potravinářské výroby, a Ing. Jaromír Dřízal, předseda Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů v ČR. Miroslav Toman: Pro pochopení současné situace v českém potravinářském sektoru je třeba se vrátit o pár let zpátky. Už od konce roku 2011 je vidět snižující se poptávka po potravinářských výrobcích. Důvody jsou zřejmé slabá domácí poptávka v souvislosti s vytvářením celospolečenského klimatu krize a nutnosti šetřit, rostoucí dovozy, tlak na snižování cen výrobců a na druhé straně rostoucí ceny v obchodech v důsledku zvýšení DPH. Jaké jsou důsledky pro potravinářský průmysl? Jednoznačné zastavení růstu investic do výroby z vlastních zdrojů, snaha o snižování nákladů a tím také snižování zaměstnanosti. V průběhu roku 2012 se k těmto trendům přidal zvýšený zájem spotřebitelů o nákup potravin v zahraničí, protože ČR má jedno z nejvyšších DPH u potravin v celé EU. Rovněž se v médiích objevila řada negativních informací o kvalitě českých potravin. K těmto kritikám se ale přidávají i někteří politici a celkový obraz českých potravin, se tak veřejnosti jeví neoprávněně jako velmi špatný. Toto vše bylo důvodem k tomu, že PK ČR vydala Výzvu k výrobcům, spotřebitelům a politikům a státním institucím k podpoře a propagaci českých potravin. Výzvu již podepsala řada společností členů Potravinářské komory. Pokud jde o samotný vývoj potravinářského sektoru v letošním roce, stále doufáme, že bude pozitivní. Nicméně, největší vliv na vývoj potravinářského sektoru má ekonomická situace v ČR a úroveň DPH. Od 1. ledna 2013 došlo k dalšímu zvýšení DPH u potravin, což se do jisté míry projevilo v poptávce i v další změně nákupních zvyklostí. V této souvislosti je ovšem také nutné upozornit, že za posledních pět let se zvýšilo DPH u potravin celkem o 10 %. To se logicky už musí někde projevit. Již dnes je patrné, že spotřebitelé z a č í n a j í p ř i n á k u p e c h upřednostňovat tradiční základní potraviny mléko, chleba, housky, zeleninu a naopak spotřeba masa a ovoce klesá. Při tomto trendu je m o ž n é, ž e n a p ř í k l a d p o specializovaných potravinářských výrobcích nebude taková poptávka a výrobci se mohou dostat do problémů. Pokud bychom tedy měli shrnout největší současné problémy potravinářského sektoru do několika bodů, pak jde jednoznačně o vysoké DPH u potravin, neustálý tlak řetězců na cenu potravin, negativní obraz českých potravin a potravinářů v médiích, ale i nízká finanční podpora sektoru, z národních dotací jde pouze o dotační titul 13, který se navíc každoročně snižuje o desítky milionů. Potravinářská komora ČR předpokládala, že určitou pomocí českým potravinářům bude i novela zákona o potravinách, který považujeme za významný legislativní počin. Zákon by měl také přinést povinnost hlásit předem dovozy rostlinných komodit, podobně jako je tomu u komodit živočišných. Jsme přesvědčeni, že toto opatření, které zavedli do praxe na Slovensku, by nám ušetřilo podobné problémy, jako jsme měli např. právě s polskými sušenkami. Bohužel, zdá se, že z verze zákona, předložené v Parlamentu vypadlo povinné označování hlavní složky, výrobce i země původu u všech nebalených potravin. Ukázalo se, že značení země původu u nebalených potravin jiných, než u kterých to požadují evropská nařízení, je předkladatelem považováno za opatření, které jde proti požadavkům na označování balených potravin. To je zarážející, zejména s ohledem na to, že spotřebitelé v c e l é E U v s o u v i s l o s t i s potravinářskými kauzami požadují detailní informace o potravinářských produktech, včetně výrobce a složení výrobku. Pevně doufám, že při finálním schvalování zákona nikdo nepodlehne lobbistickým tlakům a povinné uvádění těchto informací se u výrobků nakonec prosadí. Jaroslav Kurčík: Rok 2013 v potravinářství v ČR je ve znamení snad už končící další fáze hospodářské recese. V potravinářství se jako ve všech dalších oborech projevuje tlak na maximalizaci efektivity v řízení Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em: 1

2 nákladů, obchodníci i zákazníci žádají nízké ceny a vysokou kvalitu. Jsme v nevýhodě v porovnání se svými bohatšími sousedy ve výši DPH na potraviny i v kupní síle. České d omácnosti po skandálech politiků vlastnímu hospodářství nevěří, chybí dobré zprávy, šetří, snižují svou spotřebu, odkládají jí, přeskupují své preference do nižších cenových kategorií. Přesto všechno se našim společnostem daří uvádět na trh produkty v nejvyšším kvalitativním standardu. Jsou to střípky, signály, věřím, že to nebude jen další módní vlna, ale začátek dlouhodobého trendu. České potravinářství má před sebou ještě dlouhou a bolestnou cestu: zvyšování produktivity výrobních závodů, maximálně nákladově efektivní a štíhlé provozy, zvyšování stupně automatizace, zrychlení inovace, nové metody v řízení firem, obchodu i marketingu. U nás jsou zatím nejdál mlékaři, charakteristikou výroby jsou nuceni k evolučním skokům v pořizování nových technologií, kompromisy zde nefungují. L inky musí být víceúčelové a schopné pracovat v ne jvy š šíc h k valitativních standardech. A také pekaři: sázka na super moderní pekárnu Penam vyšla: pekárna pracuje na maximální výkon, produkuje oceňovanou kvalitu kontinuálně, je bezporuchová s vysokým stupněm automatizace. Pochopili jsme, že stálá senzorická kvalita je schovaná ve výrobním procesu. Asi největší rozdíly mezi námi a Západem jsou v masném průmyslu, kdy nás další revoluce u výsekového masa teprve čeká. Distribuce masa ve visu ještě pár let vydrží, ale její konec je neodvratný. Generační výměna technologií v masném průmyslu je sázka na nejistotu: potřebné investice jsou vysoké, cenová citlivost zákazníků také, nahraditelnost českých výrobců je kvůli malé loajalitě obchodníků jednoduchá. Je velmi složité vsadit na to, který segment trhu, zákazníků, či produktů bude ten správný. Řešíme to přípravou strategií firem na delší období, snažíme se k trendům dopátrat, odhadnout je a investiční potenciál i práci manažerů správně zacílit. Doba, kdy se dalo běháním po zákaznících uspět s kdečím, je pryč. Zákazníci budou stále informovanější, budou si schopni a ochotni vybrat pro sebe přesně to, co jim vyhovuje. České potraviny se stávají přitažlivými, jsou čerstvé, z kontrolovaných vertikál, dostupné a hlavně: vším tímto jsou bezpečné. V nedaleké budoucnosti se stane potravinová soběstačnost globálním tématem, velké státy půjdou touto cestou, budou své trhy pomalu uzavírat. Věřím, že potravinářství se začne dařit lépe, byť všechna data ukazují, že tomu tak nebude. Jdeme tomu naproti. Vítězit budou jen ti připravení, rychlí a kvalitní. Jaromír Dřízal: Pekárenský obor tvoří 14 % tržeb sektoru výroby potravin a je tak jedním z nejvýznamnějších potravinářských oborů. Ve výrobní sféře je přes 700 pekáren, z toho okolo 60 průmyslových velkopekáren a zbytek středních či řemeslných výrobců. Roční obrat oboru se pohybuje okolo 25 mld. Kč a je v něm zaměstnáno přes 20 tis. pracovníků. Obor nemá jasného leadra, prostředí je velmi konkurenční a zatím do něj nevstoupil zahraniční kapitál. To, že je dosud plně v českých rukou, je dáno jednak jeho rozdrobeností, ale hlavně velmi nízkou rentabilitou. V posledních letech se s rozvojem nových technologií a požadavkem zákazníků na čerstvost výrobků rychle prosazuje zmrazování polotovarů a jejich dopékání těsně před prodejem. Co se týče šíře nabídky pekařského sortimentu a zákaznického servisu je český trh jeden z nejvyspělejších v Evropě. V České republice jsou podle údajů Eurostatu jedny z nejnižších cen chleba a pečiva v Evropě. Obchodní řetězce, přes něž se prodávají přes dvě třetiny pekařské produkce, tlačí výrobce do co nejnižších odbytových cen a zároveň zvyšují podíl pečiva dopékaného ze zmrazených polotovarů, kde mají vyšší marže. Díky šetření domácností se již chlebem a pečivem neplýtvá, zčásti nahradily klasické čerstvé výrobky dopékané produkty ze zmrazených polotovarů. Pekařům se tak za uplynulých pět let snížila produkce téměř o pětinu a na trhu je značný převis nabídky nad poptávkou. Ceny tlačí dolů též ostrý konkurenční boj mezi obchodními řetězci navzájem. Přes růst nákladů na suroviny, energie a pohonné hmoty pro pekaře jsou ceny výrobců i spotřebitelské na úrovni roku Nízké odbytové ceny způsobují řadě pekařů existenční problémy a negativně ovlivňují kvalitu pracovní síly. Výhled na zbytek roku nevypadá pro pekárenský obor příliš příznivě. Velmi bude záležet na tom, jak d opad ne sklizeň obilí. V podzimních měsících proběhnou náročná roční jednání mezi výrobci a řetězci o cenách. Pekaři se budou snažit vyjednat s obchodem lepší cenové podmínky a dát je do souladu s rostoucími náklady na suroviny, energii a pohonné hmoty. Úspěšnost v jednání pak výrazně ovlivní ekonomiku pekáren v roce (zpracoval mim) Počet oceněných českých kvalitních potravin roste Na 29. mezinárodním potravinářském veletrhu SALIMA konaném ve dnech v Brně byly ve středu dopoledne předány další čtyři certifikáty značky Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR. Tato značka pomáhá spotřebitelům v orientaci při výběru potravin již od roku 2011 a těší se oblibě nejen mezi výrobci, ale především mezi spotřebiteli, kteří kladou čím dál větší důraz na původ potravin a při jejich výrobě použitých surovin. 2 Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em:

3 Oprávnění užívat značku na dalších dvou výrobcích získala společnost BOHEMILK a.s., a to v kategorii Mléko a mléčné výrobky. Certifikát převzal pan Miroslav Pekař, generální ředitel společnosti, na výrobky polotučné mléko ve skle a plnotučné mléko ve skle. Čerstvá mléka jsou nosnými produkty společnosti společně s trvanlivými mléky, trvanlivými smetanami, máslem, velkoobjemovými baleními jogurtů a zakysaných smetan. Společnost také vyrábí zmrzlinové směsi a sortiment doplňují sušená mléka určená pro průmyslové zpracování. V kategorii Vejce a výrobky z vajec získala značku Český v ý r o b e k g a r a n t o v á n o Potravinářskou komorou ČR společnost BONECO a.s. pro výrobek Majolka exklusive a rozšiřuje tak portfolio svých výrobků označených touto značkou. Společnost BONECO a.s. je vý z na m ný m p o tr avinář sk ým subjektem se zaměřením na výrobu potravin a polotovarů pro potravinářskou výrobu se širokou škálou výrobků, kterými jsou zejména majonézy, omáčky, hořčice a lahůdkové saláty. Značku pro další dva výrobky z kategorie Pekařské a cukrářské výrobky získala Kavárna Chotěboř. Certifikát převzala majitelka kavárny, paní Jana Fialová. Oceněnými výrobky jsou exklusivní dorty Paříž a Paříž EXTRA. Kavárna započala svůj provoz na začátku prosince roku 2012 a specializuje se na vlastní výrobu různých druhů dortů, zákusků, dezertů a prodej zmrzliny. Pro přípravu výrobků jsou používány téměř výhradně české suroviny od českých společností. Řada těchto společností je navíc držitelem značky Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR. V kategorii Nezpracované ovoce, zelenina, brambory, houby získal značku Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR Český česnek z Podkrkonoší. Certifikát převzali pěstitelé Jan Hradecký a Alena Mihulková, kteří osobně ručí za kvalitu svých výrobků nejen díky d l o u h o l e t ý m z k u š e n o s t e m v pěstování česneku, ale také díky pečlivě zvoleným distribučním cestám, kdy preferují prodej přímo ze dvora či prodej přes ověřené regionální obchodníky. Značka Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR zaručuje nejen zpracování na území České republiky, ale také příslušný podíl české suroviny ve výrobku a je udělována na dobu tří let. Výrobky, které značku získaly, jsou v průběhu této doby namátkově kontrolovány a v případě, že je zjištěn nějaký závažný nedostatek, může být značka výrobku odebrána. Zájem o její udělení mezi výrobci roste. Značka byla do dnešního dne udělena celkem 53 společnostem, což představuje více než výrobků. 2013: úspěšný rok pro moravské i české vinaře S počátkem roku 2014 začala také nová sezóna mezinárodních vinařských soutěží, kterých se s pravidelnými úspěchy tradičně účastní moravští a čeští vinaři. Ani v loňském roce nechyběla nejvyšší ocenění. Vína z Moravy a Čech bodovala v konkurenci tisíců špičkových světových vín a na nejprestižněj ších evr opských soutěžích. Naši vinaři se se svými víny podívali také třikrát za oceán, kde jsou naše vína tradičně dobře přijímána. Společnou prezentaci moravských a českých vín u velké většiny soutěží financoval Vinařský fond a organizačně zajišťovalo Národní vinařské centrum. V březnu proběhly ve Francii dvě soutěže, na kterých moravská a česká vína excelovala. První byla Vinalies Internationales, jež přinesla moravským a českým vinařům 5 zlatých a 23 stříbrných medailí. Mezi nejúspěšnější patřilo vinařství Tomáš Krist, Zámecké vinařství Bzenec, Znovín Znojmo a Vinařství Mikrosovín Mikulov či Vinařství Čech. Druhou byla mezinárodní soutěž Chardonnay du Monde. Josef Valihrach z krumpíře na Břeclavsku zde získal zlatou medaili za své Chardonnay, výběr z bobulí a umístil se tak v desítce nejlepších světových Chardonnay. Další velký úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. Počátkem dubna se stal Ryzlink rýnský 2009, ledové víno z firmy Znovín Znojmo šampionem největší charitativní soutěže na světě The Finger Lakes International Wine Competition v USA. Vítězství bylo o to cennější, že se soutěž koná v regionu celosvětově proslaveném právě ledovými víny. V květnu pak proběhly dvě významné soutěže s naší účastí: Concours Mondial de Bruxelles a Decanter World Wine Awards v y n e s l y n a š i m v i n a ř ů m neuvěřitelných 125 medailí a diplomů. První zmíněná (putovní), která se konala tentokrát v Bratislavě, přinesla moravským vinařům sedm zlatých a 18 stříbrných medailí. V Londýně se na soutěži Decanter World Wine Awards prosadili vinaři 5 stříbrnými a 42 bronzovými medailemi. Na červnové soutěži Sélections Mondiales des Vins v kanadském Québecu patřia mezi nejúspěšnější účastníky firma Bohemia Sekt. Medaile si moravští a čeští vinaři odnesli i ze soutěže San francisco International Wine C o m p e t i t i o n ( 7 6 m e d a i l í ), z podzimní AWC Vienna v rakouské metropoli, které se zúčastnilo více než vín z celého světa či německé podzimní Mundus Vini. (mm) SZPI - SZPI zveřejňuje výroční zprávu a spouští facebook Potraviny na pranýři S t á n í z e m ě d ě l s k á a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila v roce 2013 celkem 35 Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em: 3

4 686 plnohodnotných kontrol, což je o 550 více, než v předchozím roce. Z tohoto počtu inspekce realizovala kontrol v maloobchodní síti, kontrol ve výrobě potravin a kontrol ve velkoskladech, celních skladech, prvovýrobě a ostatních provozech. V loňském roce SZPI zjistila celkem nevyhovujících šarží potravin, což p ř e d s t a v u j e 2 3 % v š e c h kontrolovaných šarží. Z tohoto počtu inspekce zjistila nevyhovujících šarží v maloobchodní síti, 242 šarží ve výrobě a 99 šarží v ostatních provozech. Závadnou šarži SZPI zjistila v průměru při 1 ze 7 kontrol v maloobchodní síti, ve výrobě při 1 z 37 kontrol. Nevyhovující potraviny tedy SZPI zjišťuje v maloobchodní síti cca 5x častěji, než u výrobců. Mezi potravinářskými komoditami zjistila SZPI nejvyšší podíl závadných šarží u čokolád a cukrovinek, kde požadavkům legislativy nevyhovělo 75% odebraných vzorků, následuje segment medů a dehydratovaných výrobků s 53% nevyhovujících šarží a u čerstvého ovoce, kde inspekce konstatovala nevyhovující parametry u 44% hodnocených šarží. Naopak nejméně závadných šarží inspekce zjistila u obilnin a tabákových výrobků, 1%, respektive 5%. Z hlediska původu potravin jsou nejméně problémové tuzemské výrobky, kde inspekce zjistila pochybení u 17% kontrolovaných šarží, obdobně jako v předchozím roce. U potravin ze zemí EU i n s p e k c e v y h o d n o t i l a j a k o nevyhovující 28% kontrolovaných šarží, v případě potravin ze zemí mimo EU nevyhovělo požadavkům legislativy 38% šarží. Celková výše pravomocně uložených pokut ve správních řízeních meziročně vzrostla o 29 milionů Kč a v roce 2013 tak činila Kč. SZPI zároveň uložila opatření typu zákaz. Zjištěná pochybení inspekce v minulém roce zveřejnila prostřednictvím 60 tiskových zpráv, webových stránek SZPI, portálu Potraviny na pranýři a jeho aplikace pro mobilní telefony. SZPI aktuálně spouští také oficiální facebookový profil Potraviny na pranýři s cílem zpřístupnit informace o závadných potravinách - a zároveň doporučení a rady v oblasti potravin - co nejširšímu okruhu spotřebitelů, včetně málo informované skupiny let. (mm) V příštím roce má být výrazně označen původ baleného masa Podobným způsobem, jako je nyní značeno maso hovězí, bude podle nového požadavku EU označeno maso vepřové, drůbeží, skopové i kozí. Ze značení spotřebitel zjistí, odkud zvíře pochází a také kde bylo poraženo. Současná legislativa má kód pro Českou republiku CZ u kuřat, která byla do země dovezena z Polska a u českého zpracovatele pouze naporcována a zabalena. Údaj, odkud kuře pochází a kde bylo vykrmeno a poraženo chybí. (mm) V potravinářství berou nejvíc lihovarníci Nejlépe placeným odvětvím v potravinářství byla v loňském roce destilace a míchání lihovin s průměrnou měsíční mzdou korun. Naopak nejméně brali z a m ě s t n a n c i v p o d n i c í c h zpracovávajících ryby, korýše a měkkýše, kde byl průměr korun. Největší procentní nárůst zaznamenalo odvětví výroby p r ů m y s l o v ý c h k r m i v p r o hospodářská zvířata, výroby mlýnských výrobků a výroby koření a aromatických výtažků. Nejvíce si naopak pohoršili zaměstnanci ve zpracování a konzervování ryb a výrobě olejů. P r ů m ě r n á m z d a v potravinářství zahrnujícím 26 odvětví byla v pololetí korun, to je o 415 korun méně, než byla podle ČSÚ celorepubliková průměrná mzda. Mezi odvětví, kde výše měsíčního platu překonala hranici korun, patřila ještě výroba nealko nápojů ( korun), výroba piva ( korun) a zpracování čaje a kávy ( korun). (mi) Zastoupení zaměstnanců v dozorčích radách V rámc i rekod ifikace soukromého práva byl novým občanským zákoníkem k zrušen také z.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který upravoval zastoupení zaměstnanců v dozorčí radě zaměstnavatele, pokud zaměstnavatelem byla obchodní společnost typu akciové společnosti. Od jsou obchodní společnosti upraveny v zákoně č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a o b c h o d n ě p r á v n í z á v a z k y v občanském zákoníku, tj. v zákoně č. 89/2012 Sb. Podle právní úpravy platné od již není povinná spoluúčast zaměstnanců na řízení akciové společnosti. Možnost účasti zástupců volených zaměstnanci v dozorčí nebo správní radě může akciová společnost po připustit ve stanovách, nebo ji bude možno sjednat v kolektivní smlouvě. Funkční období členů dozorčích rad akciových společností zvolených zaměstnanci před neskončí dnem , nadále trvá a skončí až uplynutím celého období, na které byli zástupci zaměstnanců zvoleni. JUDr. Ivana Rygálová Spojení programů na podporu ovoce a mléka do škol Celkem 197 miliónů eur (asi 5,3 miliardy korun) je pro letošní rok vyčleněno v evropském 4 Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em:

5 rozpočtu na dodávky mléka a ovoce dětem do škol. Evropská komise letos v lednu navrhla spojení dvou vedle sebe běžících programů, podporujících dětskou výživu. Podle eurokomisaře pro zemědělství a rozvoj venkova Daciana Ciolose ušetří spojení obou programů administrativní náklady. Posílen má být vzdělávací aspekt nového programu, a to například návštěvami farem či hodinami zemědělských prací tak, aby si školáci uvědomovali souvislosti mezi potravinami a zemědělstvím. Mohl by to být krok k tomu, aby si děti vytvářeli návyk na zdravou výživu a zároveň si uvědomovali vážnost problémů spojených se světovou výživou a zdravím populace. V dosavadním programu mléka do škol, který existuje od roku 1977, jsou v současnosti zapojeny všechny unijní země. Podle statistik jej ve školním roce 2011/12 využívalo více než 20 miliónů dětí. V ČR unii přišel tento program v uvedeném období na eur, tedy před 10 miliónů korun. Přibližně 8,5 miliónu dětí v EU dostává v rámci druhého ze spojovaných programů ve škole také ovoce. U nás je program Ovoce do škol spolufinancován unií ze 73 procent a podle statistiky nyní unii stojí okolo 4 miliónů eur (přes 110 miliónů korun). V polovině ledna schválil ze měd ělský vý b or české ho parlamentu letošní rozpočet Státního zemědělského fondu. Na podporu školního mléka počítá s částkou až 58,5 miliónu korun; z toho 11,5 miliónu má jít z EU a 47 miliónů ze státního rozpočtu. Na podporu projektu Ovoce do škol, který má za cíl podporu zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, by mělo jít celkem 144,7 miliónu korun. Z toho zhruba 105, 7 miliónu má dát EU a zbylých asi 39 miliónů má jít z českého státního rozpočtu. Nový evropaký program podpory mléka a ovoce bude mít po schválení na každý školní rok rozpočet ve výši 230 miliónů eur (6,2 miliardy korun). Peníze však bude možné využít podle komise i na podporu dalších zdravých výrobků, například medu a jogurtu. E v r o p s k á k o m i s e připomněla, že podle posledních statistik se v EU zhoršují problémy s dětskou obezitou tak, jak se snižuje konzumace zdravých potravin. V roce 2010 uváděla Světová zdravotnická organizace, že nadváhu má v EU každé třetí dítě mezi šesti a devíti lety. (mi) O mléku jen dobře, aneb o falešných poradcích Samozřejmě, nelze všechny výživové poradce házet do jednoho pytle; na druhé straně se s nimi dnes doslova roztrhl pytel, což ovšem neznamená, že jsou jejich informace, rady a doporučení vždy a za všech okolností pravdivé a relevantní Měli bychom zkrátka být při jejich posuzování přinejmenším obezřetní Jaké je nejlepší vodítko? Všímat si poradcova slovníku a zbystřit pozornost, když zpochybňuje účinnost státních dozorových orgánů. Uvědomte si, že odkazy na různé rozbory výrobků vypracované v zemích mimo EU vycházejí ze zcela odlišné situace v dotyčných zemích a obvykle i z jiných tamních předpisů. Dejte si pozor také na zpochybňování zdravotní nezávadnosti českých výrobků či surovin a třeba i na to, že na konci zdánlivě vědeckého rozboru, kde chybí argumenty, jsou leckdy propagovány jiné výrobky Jako příklad je možné uvést vývody jednoho takového rádobyporadce, kterého raději nejmenujeme, který dehonestuje požívání mléka a mléčných výrobků. Uvádí například, že mléko není vhodné vůbec požívat, protože mimo jiné obsahuje rezidua antibiotik a hormonů s tím, že tomu veterinární dozor dokáže zabránit. To je nehorázná lež. Stačí navštívit webové stránky Státní veterinární správy kde se každý může přesvědčit o opaku: kupříkladu je na tomto webu ke stažení publikace nazvaná Kontaminace potravních řetězců cizorodými látkami, ze které je zřejmé, že Potravinář březen/2014 státní veterinární dozor pečlivě sleduje všechna rezidua cizorodých látek, tj. zejména těžké kovy, PCB, antibiotika a hormony. Všechny výsledky vyšetření jsou hluboce pod povoleným limitem (v podstatě na hranici zjistitelnosti). Antibiotika se smějí používat pouze z léčebných důvodů a například zmíněné mléko léčených krav se nesmí do mlékáren vůbec dodávat. Hormony se u nás nesmí používat při krmení hospodářských zvířat na rozdíl např. od USA. O tom, jak u nás funguje veterinární dozor, je možné se rovněž přesvědčit na odkazu výsledky kontrol na stránkách Státní veterinární správy. A nakonec dotyčný poradce propaguje jako alternativu k takto potupenému mléku kravskému mléka rostlinná. Taková náhrada je zajisté možná ovšem vždy raději po konzultaci s lékařem, například z důvodů alergie. A také za předpokladu, že jde o výrobek kontrolovaný mimo jiné například na přítomnost toxinů plísní, které velmi snadno napadají například sóju, z níž se rostlinná mléka vyrábějí. Takže pozor na agresívní výživová doporučení! Můžeme jen doufat, že soudných konzumentů podobných textů je podstatně víc, než těch důvěřivých. Josef Duben, tisk. mluvčí SVS Středočeští vinaři: 15 žádostí o dotace na obnovu vinic Ve středních Čechách by mělo letos vzniknout několik vinic nebo naučná vinařská stezka. Středočeský kraj eviduje 15 žádostí, prostřednictvím kterých mohli vinaři ve zmíněném regionu žádat o dotaci na podporu vinařství. Obnova vinic se plánuje například na Kutnohorsku, Mělnicku, na Karlštejně nebo také na údajně nejstarší vinici v Čechách v Dřísech u Mělníka. Žádosti se týkají zejména obnovy vinic- výsadby, rekultivace, ale i odstranění náletové vegetace či vybudování naučných vinařských stezek. Například v Dřísech by měla Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em: 5

6 být první úroda z nových sazenic za tři roky. Vinici v Dřísech podle pověsti založila kněžna Ludmila v počátcích vlády Přemyslovců. Vinice se od nepaměti jmenovala Vinice svatého Václava a díky poloze obrácené k jihu a kvalitní půdě prý rodila po staletí vynikající víno. V roce 1818 byla zrušena. Nyní vinici vlastní obec a asi polovina je údajně ve špatném stavu. Na území České republiky je více než hektarů vinic, z toho ovšem více než 16 tisíc zabírají vinice moravské. (mk) Třináctka byla pro náchodský pivovar úspěšná Pro náchodský pivovar PRIMÁTOR nebyla třináctka v letopočtu vůbec nešťastným číslem, spíše naopak. Výstav pivovaru se podařilo oproti předcházejícímu roku zvýšit téměř o 2% na hl. Na jaře došlo po dvaceti letech k obnově t e c h n o l o g i e p l n ě n í l á h v í, zrekonstruoval se čelní pohled a vstup do pivovaru, který konečně získal moderní a reprezentativní vzhled. Přestavbou současně vzniklo nové školicí středisko a rozšířily se skladovací prostory. Pivovar řídící se heslem Specialista na speciály je opravdu se svými 17 druhy piv pivním specialistou. Zájem konzumentů experimentujících a objevujících nové chutě a druhy piv neustále roste, zároveň se ale výrazně zvyšuje konkurence na trhu speciálních piv a to včetně boomu restauračních pivovarů. O to více nás tedy těší, že nám výroba speciálních piv neustále stoupá komentoval výsledky loňského roku ředitel pivovaru Josef Hlavatý. Největšího nárůstu prodeje mezi speciály zaznamenal před V á n o c e m i P R I M Á T O R Weizenbier. Důvodem vysokého zájmu o toto svrchně kvašené pšeničné pivo bylo zřejmě i získání prestižního ocenění Nejlepší pivo světa na World Beer Awards v Londýně. Prodeje Weizenbieru se za poslední dva měsíce roku zvýšily o více jak 30%. Zpracoval VR Mlékárna MILTRA ke dni ukončila prodej výrobků pod vlastní značkou. Pečující zaměstnanci Vážné provozní důvody: Kdy je a kdy není zaměstnavatel povinen přizpůsobit pracovní dobu p o t ř e b á m p e č u j í c í c h zaměstnanců a zaměstnankyň Kratší pracovní úvazky a pružné či jiné úpravy pracovní doby jsou důležitým nástrojem ke slaďování rodinného či osobního a pracovního života. Umožňují zaměstnancům, kteří pečují o děti nebo se starají o člena rodiny, uspořádat svůj čas podle potřeb rodiny a zároveň nadále vykonávat zaměstnání. Zůstanou tak pracovně aktivní, což má pro naprostou většinu z nich nezanedbatelný ekonomický přínos a přispívá to k jejich kariérnímu a odbornému růstu i v době, kdy nemohou pravidelně osobně docházet na pracoviště. Český právní řád vytváří pro flexibilitu pracovní doby prostor. Zákoník práce totiž stanoví, že zaměstnavatel je v určitých případech povinen umožnit zaměstnanci (1) vhodnou úpravu pracovní doby či kratší pracovní dobu. (2) O jaké případy se jedná? Předně jde o zaměstnance, který pečuje o dítě mladší 15 let, dále o těhotné ženy a konečně o takového zaměstnance, který prokáže, že převážně sám dlouhodobě pečuje o osobu závislou na pomoci jiné osoby od stupně tzv. středně těžké závislosti. Jednotlivé stupně závislosti na péči jiné osoby stanoví zákon o sociálních službách (3) v 8. Pokud zaměstnanec, který se nachází v některé ze zmíněných ž i v o t n í c h s i t u a c í, p o ž á d á zaměstnavatele o flexibilní úpravu pracovní doby, má zaměstnavatel povinnost takové žádosti vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody. Co jsou to tedy vážné provozní důvody a jak odhalit, zda se nejedná pouze o výmluvu či neochotu zaměstnavatele? Zákoník práce pojem vážné provozní důvody nijak blíže nedefinuje. Pokud se tedy chceme seznámit s podstatou věci, nezbývá, než sáhnout po právnické literatuře a hledat v soudních rozhodnutích. Komentář k zákoníku práce (4) se přiklání k názoru, že pracovní činnosti jsou natolik rozmanité, že není v možnostech zákona vážné p r o v o z n í d ů v o d y v í c e konkretizovat. S tím je možno souhlasit. V komentáři se tak alespoň dozvídáme o některých příkladech. Vážným provozním důvodem může být, pokud by byl zaměstnavatel nucen změnit předmět činnosti nebo výrobního programu, provést organizační nebo racionalizační úpravy, přijmout technologická opatření. Vážným provozním důvodem může být charakter prací například, pokud se jedná o sezónní nebo kampaňové práce, které je potřeba v co největším počtu pracovníků vykonat v co nejkratším čase nebo v určitém ročním období. Zaměstnavatel nemusí povolit kratší pracovní dobu, pokud by to pro něj znamenalo okamžitou potřebu 6 Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em:

7 zvýšení počtu pracovních sil a podobně. I zde tedy platí ono okřídlené právnické rčení, že je potřeba posuzovat každý jednotlivý případ individuálně. V případě sporu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem o vážnost či nevážnost provozních důvodů uváděných zaměstnavatelem může, jako vždy, autoritativně rozhodnout pouze soud. Co dělat, pokud zaměstnavatel žádosti zaměstnance o úpravu p r a c o v n í d o b y n e v y h o v í s argumentem, že mu v tom brání vážné provozní důvody? V takovém případě se zaměstnanec může obrátit na soud, nicméně až do doby, než soud rozhodne, je povinen vykonávat práci v souladu s pracovní smlouvou ve sjednaném rozsahu a pracovní době. Pokud zaměstnanci jeho životní či rodinná situace takové zapojení do pracovního poměru n e u m o ž ň u j e, b u d e m u s e t u zaměstnavatele v pracovním poměru skončit. V důsledku toho ztratí zaměstnání bez jakéhokoli nároku na odstupné a navíc z důvodu péče o blízkou osobu bude obtížněji hledat nové pracovní uplatnění. Typickým příkladem takové situace jsou rodiče (obvykle matky) vracející se do zaměstnání po rodičovské dovolené. Pojďme se nyní podívat na některé zajímavé případy ze soudní praxe. Případ zdravotní sestry Před jedenácti lety vynesl Nejvyšší soud rozsudek (5) v tzv. případu zdravotní sestry. O co šlo? Zaměstnankyně zdravotní sestra žádala po skončení mateřské dovolené zaměstnavatele nejprve o zařazování primárně na sobotní, nedělní a noční služby a poté, co zaměstnavatel toto odmítl, o p o s k y t n u t í n e p l a c e n é h o pracovního volna. Zaměstnavatel jí s poukazem na vážné provozní důvody ani v jednom z případů nevyhověl. Nicméně zdravotní sestra v určeném datu do práce nenastoupila. Zaměstnavatel s ní cca po měsíci ukončil pracovní poměr, neboť nedocházela do zaměstnání a měla tím pádem neomluvené absence. Nejvyšší soud ale argumentaci zaměstnavatele neuznal a zrušení pracovního poměru p r o h l á s i l z a n e p l a t n é. Zaměstnavatel tedy pochybil, když zdravotní sestře nepovolil požadovanou úpravu pracovní doby. Zaměstnavatel, u kterého zdravotní sestra pracovala, se obával toho, že umožněním požadované úpravy pracovní doby bude vytvořen precedens, kterého pak budou chtít využívat i ostatní oprávnění zaměstnanci. Nejvyšší soud k tomu ale pravil, že ve vytvoření takového precedentu provozní důvody spatřovat nelze. Nárok na kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby mají všichni zaměstnanci, kteří splní zákonem stanovené důvody. Z případu zdravotní sestry lze vyvodit problém, který může být obecnějšího rázu jedná se o nedostatek komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Návrh na úpravu pracovní doby, který zaměstnankyně podala, zaměstnavateli (zdravotnickému zařízení) nevyhovoval, protože sobotní, nedělní a noční služby vyhodnotil jako ty, o které je mezi p e r s o n á l e m v ě t š í z á j e m - zaměstnanci za ně získávají zvláštní příplatky. Zaměstnavatel ale neučinil nic, aby s žadatelkou dále jednal o jiné úpravě pracovní doby. U soudu poté argumentoval tím, že m u z á k o n n e u k l á d á, a b y zaměstnankyni úpravy pracovní doby sám navrhoval. Na druhou stranu zákon nic takového ani nezakazuje. V tomto případě tedy nezbývá než uzavřít, že včasným osobním řešením nastalé situace by mohlo být soudnímu sporu předejito. Případ soudkyně Další zajímavý případ rozhodoval Nejvyšší soud v roce 2006 (6). O kratší pracovní dobu požádala i v tomto případě matka soudkyně pečující o dvě nezletilé děti. Soudkyně požádala předsedu soudu, aby mohla svoji funkci vykonávat v rozsahu polovičního úvazku, avšak nebylo jí vyhověno. Rozhodla se tedy aktivně domáhat svého práva u soudu. V tomto případě ale Nejvyšší soud uznal, že u zaměstnavatele jsou skutečně dány vážné provozní důvody, které mu brání v tom, aby kratší pracovní dobu zaměstnankyni umožnil. Soudkyně se tedy úpravy pracovní doby nedočkala. Čím argumentoval zaměstnavatel a jak se k tomu následně postavil Nejvyšší soud? Obvodní soud pro Prahu 2 (zaměstnavatel) namítal, že stanovením kratší pracovní doby této soudkyně dojde k narušení jeho činnosti, soudní případy budou muset být přiděleny ostatním soudcům, čímž dojde k průtahům při jejich vyřizování. Personální situace u Obvodního soudu pro Prahu 2 není dlouhodobě dobrá a předseda soudu ji nemůže ovlivnit, neboť personální politiku týkající se počtu soudců stanoví Ministerstvo spravedlnosti. Nejvyšší soud dal zaměstnavateli za pravdu. Pracovně právní předpisy zaměstnavateli dovolují zaměstnávat pouze tolik zaměstnanců, kolik aktuálně k výkonu svých činností potřebuje. Pokud by zaměstnával zaměstnance pouze proto, aby případně mohl vyhovět žádosti o úpravu pracovní doby, jednalo by se o zaměstnance nadbytečné a kdykoliv by jim mohla být dána výpověď z důvodu nadbytečnosti (7). Zaměstnávání takových pracovníků proto nelze po z a m ě s t n a v a t e l i s p r a v e d l i v ě požadovat. Dle Nejvyššího soudu může nepochybně lépe vyhovět žádosti o úpravu pracovní doby takový zaměstnavatel, který má dostatek zaměstnanců, a ještě lépe, pokud jsou zaměstnanci vzájemně zastupitelní. Personální situace zaměstnavatele je tedy vážným provozním důvodem. Zaměstnavatel Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em: 7

8 tedy nemusí vyhovět žádosti zaměstnance o úpravu pracovní d o b y, p o k u d b y t o p r o zaměstnavatele znamenalo potřebu přijetí nových pracovních sil. Možnosti zaměstnavatele povolit flexibilní či jiné úpravy pracovní doby se různí podle toho, o jaké pracovní odvětví či vykonávanou profesi se jedná. V případu soudkyně se z rozsudku Nevyššího soudu dozvídáme, že soudcem je každý po dobu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Stanovisko Obvodního soudu pro Prahu 2 - zaměstnavatele bylo v této kauze následující: Povolání soudce je odpovědnou a náročnou profesí, která je nadstandardně honorována. Očekává se tedy, že soudci a soudkyně podřídí výkonu této funkce částečně i svůj soukromý život povolání soudce nelze měřit pracovní dobou. Na druhou stranu, i soudce vykonává svou práci primárně v týdenní pracovní době, která má určitý rozsah - na pracovní vztah soudce se přiměřeně použijí ustanovení zákoníku práce (8). Obsah pracovního vztahu soudce je určován veřejně přístupným rozvrhem práce stanoveným vždy na kalendářní rok. Prostřednictvím rozvrhu práce se stanoví příslušnost soudce spor tedy smí projednat jen soudce k tomu příslušný. V opačném případě by se jednalo o porušení zásady vyjádřené čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod: Nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci. Vzhledem k tomu, že práce soudce se zakládá zejména na tomto rozvrhu práce, je dle Nejvyššího soudu nutno pod provozem ve smyslu zákoníku práce chápat plnění činností dle rozvrhu práce v tom kterém s o u d n í m o d d ě l e n í. V á ž n é provozních důvody konkrétně u práce soudce znamenají to, jak významný vliv by mělo povolení kratší nebo jiné úpravy pracovní doby na chod tohoto soudního oddělení. Vzhledem k charakteru povolání soudce musí zaměstnavatel vzít v úvahu i to, že soudce provádí potřebné úkony i nad rámec stanovené pracovní doby (v noci nebo ve dnech pracovního klidu). Soudce musí být připraven vykonat požadovanou činnost kdykoliv a může být kdykoliv povolán k výkonu svého povolání. Závěr Zdá se, že při posuzování žádostí pečujících zaměstnanců o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby má zaměstnavatel velmi široký prostor pro argumentaci odůvodňující nemožnost takového uspořádání. Pojem vážné provozní důvody je natolik obecný a široký, že je možné do něj zahrnout prakticky cokoliv. Je potom věcí soudu, aby v případě sporu rozhodl, že uváděné provozní důvody jsou skutečně tak závažné, že z a m ě s t n a v a t e l i b r á n í, a b y zaměstnanci vyhověl. Vedení několik let trvajících soudních procesů však jistě není v zájmu a často ani ve f i n a n č n í c h m o ž n o s t e c h zaměstnanců, kteří pečují o děti nebo o jiné osoby na nich závislé; i zaměstnavatele tyto spory stojí nemalé úsilí. Proto je žádoucí upřednostňovat smírné řešení situace vedoucí k dohodě stran. K tomu by napomohla i o něco konkrétnější zákonná úprava důvodů, pro které lze žádosti o úpravu pracovní doby odmítnout. Velmi inspirativní je v tomto směru právní úprava Velké Británie, jež přesně specifikuje důvody pro odmítnutí žádosti a nedává tolik prostoru pro případnou neochotu a výmluvy zaměstnavatele. Britské p r á v o n a v í c s t a n o v í, ž e zaměstnavatel má se zaměstnancem o jeho žádosti nejprve osobně jednat. Zaměstnanec má na druhou stranu při podávání žádosti zvážit situaci, do které se zaměstnavatel může vlivem úpravy pracovní doby dostat, a navrhnout aktivně možné řešení. Některé zahraniční právní úpravy mohou být pro Česko inspirací v tom, že kladou žádostem o úpravu pracovní doby další podmínky (žádat mohou max. dva zaměstnanci v podniku, úprava pracovní doby je možná nejdéle na dva roky). Tím zákon dává určité záruky zaměstnavatelům, což ve svém důsledku může směřovat k mnohem častějšímu využívání úprav pracovní doby a tím k širším možnostem zaměstnanců slaďovat pracovní a rodinný život. Lucie Otáhalová Komentář Petra Havla Přínosná diskuse o novele zákona o potravinách (leden 2014) Nekonečný mediální a spotřebitelský seriál diskusí na téma p o t r aviná řské l egisla tiv y a optimalizace činnosti dozorových orgánů, které mají v popisu práce bdít nad dodržováním zákonů spojených s výrobou a prodejem potravin, měl svůj další díl v nedělních otázkách Václava Moravce. Po dlouhé době přitom v uvedeném pořadu zazněla celé řada racionálních a s vědomím znalosti problémů vyřčených myšlenek. Stalo se tak zejména zásluhou někdejšího ústředního ředitele Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a také exministra zemědělství Jakuba Šebesty, který se dokázal oprostit od neustále opakovaných klišé týkající se kvality potravin a frází, kterými se drtivá většina politiků zaštiťuje ve snaze deklarovat svou vůli zlepšit strukturu potravin prodávaných na tuzemském trhu. Na rozdíl od nich Jakub Šebesta ví, o čem mluví. Například ohledně sankcí udělovaných za zjištěné prohřešky při výrobě a prodeji potravin. Ačkoli totiž většina politiků volá po stále vyšších pokutách, ne každý již v této souvislosti zmiňuje správní soudy, které, jak Šebesta na konkrétních příkladech z praxe uvedl, původně udělované sankce ve správním řízení ve většině případů přehodnocují a podstatně snižují. To ovšem laická veřejnost neví, ta sleduje jen počátek takových procesů, případně jejich konec, tedy kdo a kolik skutečně za své prohřešky zaplatil. Pakliže se 8 Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em:

9 dnes volá po vyšších sankcích a to volají skoro všichni, nebylo by od věci respektovat při silných sděleních i postoj správních soudů, a především tyto instituce zahrnout do diskusí o tom, jaké sankce jsou skutečně reálné. Bývalý ministr také správně nenaskočil na zavedenou tezi, podle níž jsou za všechny zjištěné prohřešky odpovědní obchodníci. Pakliže - v případě balených potravin, kterých je většina - neodpovídá údaj na obale složení příslušného výrobku, je zcela evidentní, že ten, který v takovém případě podvádí, je výrobce příslušné potraviny, nebo její dovozce. Kdyby měl obchodník ověřovat pravdivost veškerých údajů uváděných na obalech potravin, asi bychom se všichni divili, o kolik by byly p o t r a v i n y d í k y n u t n ý m laboratorním testům ze strany obchodníka dražší. Z legislativy s i c e v y p l ý v á o d p o v ě d n o s t obchodníka za prodávané zboží, ta však není nekonečná. Kvalita potraviny se samozřejmě může podstatně zhoršit oproti stavu při dodávce zboží i v samotném maloobchodu, zejména nesprávným skladováním. Těžko ale ubude ve skladech maloobchodů ve výrobcích podíl masné složky nebo se z ochucených produktů ztratí složka ovocná. K tomu je třeba podotknout, že ačkoli je nejčastěji skloňovaným výrazem v oblasti potravin jejich kvalita, ve skutečnosti a vyplynulo to i z nedělní diskuse, má většina těch, kteří pojem kvalita používají, na mysli fakticky klamání spotřebitele (to je důvod, proč dávám v tomto článku pojem kvalita do uvozovek). Ve své podstatě sice platí, že ošizený výrobek (tedy taková potravina, kde je standardní dražší složka nahrazena nějakou levnější složkou, nebo kde neodpovídá množství nějaké složky uvedené na obalu výrobku skutečnému podílu této složky) je méně kvalitní, je ale otázkou, podle čeho posuzujeme výraz kvalita. Například z nutričního hlediska by byla náhrada živočišných surovin nějakým podílem rostlinných surovin třeba při složení tuků) vlastně pozitivní problém je ale v tom, že výrobce něco jiného píše a něco jiného skutečně dělá. Čili klame. Třetím a možná nejdůležitější vyjádření Šebesty byla jeho polemika s hla vním hygie nikem ČR Vladimírem Valentou, který podle svého zvyku obhajoval zachování působnosti hygienické služby pod Potravinář březen/2014 ministerstvem zdravotnictví, přičemž k této obhajobě použil naprosto zavádějící teze. Podstatné přitom je, že hygienici ve stravovacích zařízeních vůbec nekontrolují potravinářské suroviny určené k přípravě jídel podle stejných parametrů, podle kterých se potraviny kontrolují při jejich výrobě a prodeji. Nadneseně řečeno kuchař v restauraci může klidně připravovat řízek z gumy, neboť pro hygienika je především důležité, zdali má kuchař potřebné pracovní pomůcky, zdali je guma správně skladována, a zdali není v hospodě špína a takové prostředí, které by mohlo strávníkům navodit nějaké zdravotní problémy. Složení gumy ale hygieniky nezajímá. Právě v tom je přitom ona nevyváženost kontrol potravin dozorovými orgány v gesci ministerstva zemědělství a ministerstva zdravotnictví, o které mluvil i Jakub Šebesta. A právě proto by bylo vhodné, aby byly potraviny podrobeny jak při výrobě, tak při prodeji, ale také při jejich kulinářské přípravě, stejnému kontrolnímu režimu. Zasvěcených argumentů týkající se oblasti potravin slýcháme v ČR opravdu velmi málo. V neděli jich ale pár zaznělo díky za to. Ať všechny další roky, co mají naši oslavenci před sebou jsou naplněny radostí. Život je plný zatáček, různých překážek, objížděk i výmolů. Proto musíme vědět, kdy žít naplno, kdy ubrat a kdy se na chvíli zastavit. A jedno takové zastavení k oslavě narozenin právě nastává Leden 2014 BLAŽKOVSKÁ Zdeňka CÍLEČKOVÁ Anna FABIAN Martin GAVLAS František HOLÍK Pavel Ing. KOLÁŘOVÁ Marie OŠMERA Jiří OTIPKA Radovan ŠIMKOVÁ Jana ZEMANOVÁ Lenka ŽLŮVA Pavel Tereos TTD, a.s., Závod lihovar Kojetín PENAM, a.s., Ostrava-Martinov Tereos TTD, a.s. závod Mělník Plzeňský Prazdroj a.s., Pivovar Radegast Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. Teplice Povltavské mlékárny, a.s. Sedlčany Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. Telč Plzeňský Prazdroj a.s., Pivovar Radegast Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s. provozovna Studená PENAM, a.s. Šumperk Pivovar Samson a.s. České Budějovice Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em: 9

10 JELÍNKOVÁ Marie MARTINKOVÁ Dana Únor 2014 BŘEZINA Jiří DVOŘÁK Martin HOFMANOVÁ Vladimíra KARPÍŠEK David KOHOUTKOVÁ Zdeňka NOVOTNÝ Vlastimil OSTRÍŽKOVÁ Blanka SKALA Vladimír SVÁČKOVÁ Ilona ŠTEFLÍCKOVÁ Jiřina VALENDA František VOJČ František NANUK Zdounky PENAM, a.s., Břeclav Plzeňský Prazdroj a.s., Pivovar Radegast Danone a.s. Benešov Setuza a.s. Ústí nad Labem Mondelez CR Biscuit Production s.r.o., provozovna Opava OLMA a.s. Olomouc Tereos TTD, a.s. závod Chrudim ViskoTeepak,s.r.o. Brno BOHEMIA SEKT,s.r.o. Starý Plzenec MADETA a.s. závod Český Krumlov UNITED BAKERIES a.s. Strakonice Ardagh Metal Packaging Czech Republic s.r.o. Znojmo NOPEK,a.s. Vysoké Mýto Březen 2014 HENCLOVÁ Vera Danisco Czech Republic,a.s. Smiřice KADAVÝ Petr Devro s.r.o. Jilemnice-Hrabačov KUČERA Martin Mochov Čelákovice LIPENSKÁ Marie Masokombinát Polička a. s. LUDVÍKOVÁ Jaromíra Bohušovická mlékárna, a.s. Bohušovice nad Ohří MRKVIČKOVÁ Lenka Danone a.s. Benešov SAJVEROVÁ Ivana Pivovary Staropramen a.s. Praha 5 - Smíchov TESAŘÍK Antonín Nestlé Česko s.r.o. Olomouc TOCHÁČKOVÁ Marie Masokombinát Polička a. s. ZADRAŽIL Pavel Kaufland Česká republika v.o.s. Pardubice JAHODA Miroslav Nestlé Cesko s.r.o. Olomouc 10 Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em:

11 Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em: 11

12 12 Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em:

13 Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em: 13

14 14 Příspěvky zasílejte na adresu: Kollárova 12, Ústí nad Labem, PSČ nebo em:

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru

Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru Parlament České republiky Poslanecká sněmovna pracovní jednání zemědělského výboru NÁVRH ZÁKONA O POTRAVINÁCH, PROBLEMATIKA PRODEJE ČESKÝCH POTRAVIN 11. 3. 2014 OBSAH 1. Regulace a obchod 2. Zákon o potravinách

Více

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic

SEDLÁK JEDE Z POLE. Tomáš Popp, Envic SEDLÁK JEDE Z POLE Tomáš Popp, Envic NAKRMTE MĚSTO Fenomén lokálního jídla není pouhou módní vlnou. - kvalita, čerstvost, originalita - potraviny vyprodukované co nejblíže místu prodeje - produkce menšími

Více

Potravinářský průmysl

Potravinářský průmysl Mgr. Josef Mareš POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL VY_32_INOVACE_673 Potravinářský průmysl Výchozími surovinami potravinářského průmyslu jsou především domácí zemědělské, lesní a vodní produkty+dovážené suroviny.

Více

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016

KVALITNÍ POTRAVINY. a jak je najít? Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 9/19/2016 KVALITNÍ POTRAVINY a jak je najít? 9/19/2016 Ing. Miroslav Koberna, CSc., ředitel pro programování a strategii PK ČR 1 Má smysl rozlišovat původ potravin? Podpora českých a regionálních produktů. Jak definovat

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

Systém úřední kontroly v ČR

Systém úřední kontroly v ČR Systém úřední kontroly v ČR Úřední kontrola v ČR Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány ) v působnosti

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

Česká legislativa. Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem

Česká legislativa. Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem Česká legislativa Zákony Schvaluje parlament ČR Obecné teze, záměry Vyhlášky Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem Harmonizace českých národních předpisů s

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 12. konference o zdravotní nezávadnosti výroby a zpracování potravin živočišného původu Odbor potravinářské výroby a legislativy

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Vývoj ekologického zemědělství v ČR ČR: -počet zem. podniků cca 47tis.

Více

Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6.

Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6. Role ministerstva zemědělství při zvyšování konkurenceschopnosti agro-potravinářského sektoru Česká technologická platforma pro potraviny 2. 6. 2016 MUDr. Viera Šedivá náměstkyně ministra Strategie Ministerstva

Více

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají

Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Žofínské fórum Kvalitní potraviny pro české zákazníky! Otazníky přetrvávají Marian Jurečka ministr zemědělství 3. 10. 2017 Strategie MZe s výhledem do roku 2030 Konkurenceschopnost a udržitelnost českého

Více

Situace v komoditě mléko 5/2016

Situace v komoditě mléko 5/2016 Situace v komoditě mléko 5/2016 Výkupní cena neustále klesá. Každé čtvrtletí cena klesne o 50 haléřů. Chovatelé mléčného skotu v ČR už následkem embarga a ukončení režimu mléčných kvót přišli o 9 miliard

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Zahraniční obchod s vínem České republiky

Zahraniční obchod s vínem České republiky Zahraniční obchod s vínem České republiky (III. rok 2008 + prosinec 2008) Po vstupu ČR do EU v roce 2004 se výrazně změnily podmínky dovozu a vývozu vína v rámci hranic České republiky. Současně se stále

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 1.2.2016 2016/0000(RSP) PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8-0000/2016

Více

Nákup potravin na 2012

Nákup potravin na 2012 Česká republika Ministerstvo obrany Nákup potravin na 2012 Nákup potravin na 2012 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS - Poptávkové řízení dlouhodobá smlouva Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý Způsob

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015

Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 12. 1. 2016 Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a v roce 2015 Ve 4. čtvrtletí 2015 klesly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2015 o 0,5 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské

Více

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky. Snídaně s novináři 17.9.2013 Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky Snídaně s novináři 17.9.2013 Obsah prezentace Jak je důležitá kvalita potravin pro zákazníka Jak hodnotí systém kontroly potravin v ČR časopis The Economist

Více

ADITIVA. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe

ADITIVA. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe ADITIVA MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe Co jsou to ADITIVA Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům informace nesmí

Více

Agrární zahraniční obchod pokračuje ve zlepšování, problémy s jeho strukturou ale zůstávají

Agrární zahraniční obchod pokračuje ve zlepšování, problémy s jeho strukturou ale zůstávají Tisková zpráva Praha, 7. ledna 2014 Agrární zahraniční obchod pokračuje ve zlepšování, problémy s jeho strukturou ale zůstávají Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR za leden až listopad 2014 ukazují,

Více

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15

VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA. 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 VÝROBA POTRAVINÁŘSKÝCH VÝROBKŮ A NÁPOJŮ, TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ DA 1. Výroba potravinářských výrobků a nápojů OKEČ 15 1.1. Charakteristika odvětví Výroba potravinářských výrobků a nápojů je odvětvím navazujícím

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Mojmír Hampl Viceguvernér ČNB Žofínské fórum na téma České zemědělství 10. března 014 Potravinová soběstačnost Domácí produkce a zahraniční obchod

Více

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o.

BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ. Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA A ČEŠTÍ DODAVATELÉ Jaroslaw Szczypka, CEO BILLA spol. s r. o. BILLA v číslech 1991 otevření první prodejny BILLA v Brně 204 prodejen 6000 zaměstnanců 120 000 000 zákazníků ročně 2014 otevření moderního

Více

Cebia SUMMARY 2/2017

Cebia SUMMARY 2/2017 C Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Zdroje C Společnost Cebia provedla celoroční analýzu výsledků trhu ojetých vozidel za první pololetí 2017, jejímž cílem je analýza

Více

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013

Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 Základní statistické údaje ekologického zemědělství k 31.12.2013 A. Právní úprava pro ekologické zemědělství, kontrola Pravidla pro ekologické zemědělství a produkci biopotravin jsou daná legislativou,

Více

ZLATÁ Chuť jižní Moravy

ZLATÁ Chuť jižní Moravy Zásady soutěže Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 Potravinářský výrobce Jihomoravského kraje 2014 ZLATÁ Chuť jižní Moravy vydané pro rok 2014 v souladu s článkem 7.2. Zásad schválených představenstvem

Více

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin ke dni 27.9.12 Prokázání původu každá šarže lihoviny

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

REGIONÁLNÍ POTRAVINA zkušenosti a význam

REGIONÁLNÍ POTRAVINA zkušenosti a význam REGIONÁLNÍ POTRAVINA zkušenosti a význam Ing. Václav Hlaváček, CSc. Ing. Jaromír Musil, Ph.D. RegionÁlnÍ potravina Jihomoravského kraje Definice: Regionální potravina ve smyslu metodiky soutěže je produkt

Více

Systém zajištění bezpečnosti potravin

Systém zajištění bezpečnosti potravin Systém zajištění bezpečnosti potravin Ing. Jitka Götzová Světový den výživy Praha 20.10.2015 bezpečnost potravin je základním principem evropské potravinové politiky, který zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů

Více

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017

Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017 10. 4. 2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2017 V 1. čtvrtletí 2017 vzrostly spotřebitelské ceny proti 4. čtvrtletí 2016 o 1,4. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v 1.

Více

Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci. Příležitosti pro agrární spolupráci s Ruskou federací

Velvyslanectví České republiky v Ruské federaci. Příležitosti pro agrární spolupráci s Ruskou federací Příležitosti pro agrární spolupráci s Ruskou federací 24. srpna 2017 Obsah Ruská ekonomika Ruský agrární sektor a vládní politika Aktuální stav ruského zemědělství Zahraniční obchod Agrární obchod Nejdůležitější

Více

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72

Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 Pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku č. 72 PS140010597 posl. K. Tureček_01 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých

Více

ZMĚNY VE SPOTŘEBĚ POTRAVIN V DOMÁCNOSTECH ZEMĚDĚLCŮ

ZMĚNY VE SPOTŘEBĚ POTRAVIN V DOMÁCNOSTECH ZEMĚDĚLCŮ ZMĚNY VE SPOTŘEBĚ POTRAVIN V DOMÁCNOSTECH ZEMĚDĚLCŮ Dana Žídková Katedra zemědělské ekonomiky, PEF,Česká zemědělská univerzita, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek informuje o změnách, které nastaly

Více

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR

Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Sklizeň moštových hroznů v ČR v roce 2011 Jiří Sedlo a Martin Půček, Svaz vinařů ČR Svaz vinařů České republiky provedl v roce 2011 již pošestnácté výběrové šetření ke sklizni hroznů, tentokráte ve 100

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU

AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU AKTUÁLNÍ INFORMACE SEKCE CHOVU SKOTU Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR HRUBÁ ZEMĚDĚLSKÁ PRODUKCE (mil. Kč, stálé ceny r. 1989, ČSÚ) Celkem Rostlinná produkce Živočišná produkce 1936 80.946 42.501 38.444

Více

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin Návod k aplikaci nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin revize ke dni 2.10.12 Prokázání původu každá šarže

Více

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE EKONOMICKÝ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ VÝZNAM SKLÁŘSKÉHO A BIŽUTERNÍHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Praha, 16. května 2013 Vlastimil Hotař, Technická univerzita v Liberci prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0360/37. Pozměňovací návrh 27.4.2015 B8-0360/37 37 Expo 2015 v Miláně: Potrava pro planetu, energie pro život Bod odůvodnění A A. vzhledem k tomu, že tématem výstavy Expo 2015 v Miláně je Potrava pro planetu, energie pro život a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2001 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění OBSAH: I. Úvod II. Rozsah povinností poskytovat informace

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce) www.traditionalandwild.eu

Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce) www.traditionalandwild.eu Tento projekt je realizován v rámci programu CENTRAL EUROPE a je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) Zahájení výroby a uvádění potravinářských výrobků (minimum pro malé výrobce)

Více

Vědecký výbor pro potraviny. Výsledky reprezentativního průzkumu názorů veřejnosti ČR na biopotraviny

Vědecký výbor pro potraviny. Výsledky reprezentativního průzkumu názorů veřejnosti ČR na biopotraviny Vědecký výbor pro potraviny Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVP Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVP Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument X Pro veřejné použití Název

Více

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd

Chov zvířat v ekologickém zemědělství. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd Chov zvířat v ekologickém zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických věd VÝVOJ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ V ČR 2014 4023 494 405 11,70 1990 1991 1992

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016 VYHLÁŠKA č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních ze dne 29. srpna 2016 Ministerstvo školství,

Více

Vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele jako překážka umožnění lexibilních úprav pracovní doby

Vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele jako překážka umožnění lexibilních úprav pracovní doby Vážné provozní důvody na straně zaměstnavatele jako překážka umožnění lexibilních úprav pracovní doby Pro Gender Studies, o.p.s. zpracovala Mgr. Lucie Otáhalová v rámci projektu Na křižovatce pracovního

Více

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP)

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) konference Dietní výživa 2015 Pardubice 22. 23. 9. 2015 Ing. Eva Přibylová Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Odbor ochrany veřejného zdraví

Více

Vinařství roku. 1. Definice titulu

Vinařství roku. 1. Definice titulu Vinařství roku Svaz vinařů České republiky jako organizace udělující titul Vinařství roku v České republice stanoví řád nominace a výběru vinařských firem v ČR nesoucích tento titul a dále podmínky jeho

Více

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích SPOLEČNOST HAMÉ a expanze na zahraničních trzích Skupina Hamé Je jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, bagetového programu a polotovarů

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OBCHODNÍ ČINNOST 10. ROLE SPOTŘEBITELE V OBCHODĚ OCHRANA SPOTŘEBITELE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky

Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky průměrné stavy dojnic v ks (propočet z krmných dnů) roční užitkovost dojnic v l/ks Komoditní karta Květen 2013 MLÉKO a mlékárenské výrobky Vývoj v zemědělství, bilance mléka Ukazatel/rok 2003 2007 2008

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Obchodníci a dodavatelé. Name:Pavel Mikoška Date:

Obchodníci a dodavatelé. Name:Pavel Mikoška Date: Obchodníci a dodavatelé Name:Pavel Mikoška Date: 04.02.2015 Beppy při našem rozhodování vycházíme od konce Tým AHOLD představuje: 13:000 + 4.000 = 17.000 hráčů Hrajeme na 284 + 50 = 334 stadionech Přesně

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY. JUDr. Vít Bárta poslanec PSP ČR

REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY. JUDr. Vít Bárta poslanec PSP ČR REGULACE MALOOBCHODNÍHO TRHU A JEJÍ DOPADY JUDr. Vít Bárta poslanec PSP ČR Plzeňský prazdroj v srpnu letošního roku oznámil v médiích, že od října zvýší cenu svých výrobků o 3%. Nebylo oznámeno, že výrobci

Více

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích

- Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích Otázka: Podnik a pracovní právo Předmět: Ekonomie Přidal(a): Lukassa3 Pracovní právo představuje souhrn právních norem o pracovních vztazích a o vztazích s výkonem práce souvisejících. Řeší vztahy mezi

Více

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST?

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? ALENA SUCHÁNKOVÁ www.permanet.cz 21. 10. 2015, Ekologický institut Veronica, Brno PERMAKULTURA JAKO ZPŮSOB ŽIVOTA - ZDRAVÍ, JÍDLO, BYDLENÍ, VÝCHOVA 1990 - ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTURNÍHO

Více

Inovace v potravinářském průmyslu v ČR, v rámci nového programovacího období EU

Inovace v potravinářském průmyslu v ČR, v rámci nového programovacího období EU Inovace v potravinářském průmyslu v ČR, v rámci nového programovacího období EU Ing. Tomáš Kreutzer, ředitel pro zahraniční vztahy a SZP EU tel: 296 411 185, mobil: 602 660 898 kreutzer@foodnet.cz 5/7/2014

Více

Kritéria pro výrobce k získání loga FÉR potravina - čteme etikety za Vás

Kritéria pro výrobce k získání loga FÉR potravina - čteme etikety za Vás Kritéria pro výrobce k získání loga FÉR potravina - čteme etikety za Vás Tento dokument obsahuje kritéria, podle kterých bodově hodnotíme výrobky a udělujeme logo FÉR potravina - Čteme etikety za vás.

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika

ČESKÁ EKONOMIKA. V roce 2016 a 1. polovině roku Sekce průmyslu Odbor ekonomických analýz. Česká ekonomika ČESKÁ EKONOMIKA V roce 2016 a 1. polovině roku 2017 Hrubý domácí produkt v ČR a ve světě (stálé ceny, sezónně a kalendářně očištěno, pro USA sezónně neočištěné údaje, meziroční změna v %) 8 6 4 2 0-2 -4-6

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR. Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ VE VYBRANÝCH STÁTECH OBCHOD S BIOPRODUKCÍ V ČR Ing. Karel Beneš, KZV ZF JU v ČB Pár faktů Pár faktů cca 120 zemí 31 000 000+ ha 634 000+ farem 1,6 mil. producentů (80 % rozvoj. země)

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o výdajích EZZF. Systém včasného varování č. 1-4/2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.4.2016 COM(2016) 240 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o výdajích EZZF Systém včasného varování č. 1-4/2016 CS CS OBSAH 1. Rozpočtový proces EZZF na rok

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Monitoring cizorodých látek

Monitoring cizorodých látek Monitoring cizorodých látek Ministerstvo zemědělství ČR Ing. Jitka Götzová ředitelka odboru bezpečnosti potravin Ministerstvo zemědělství ČR SAS Roadshow 2014 Veřejný sektor 15. 10. 2014 Praha Znepokojující

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Zpráva o trhu vajec

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Zpráva o trhu vajec TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 222 871 416 fax: 222 871 536 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VI. číslo 4 TIS ČR - SZIF 15. 4. 2003 březen/2003

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

86% 78% 35,4x. 48,7x. GfK Consumer Reporter Číslo 02 2014. Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny

86% 78% 35,4x. 48,7x. GfK Consumer Reporter Číslo 02 2014. Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny Consumer Reporter Číslo 02 2014 Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny V specializovaných obchodech, jakými jsou například řeznictví, pekárny, prodejny ovoce a zeleniny, nechávají

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

OBCHOD JAKO VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNAVATEL

OBCHOD JAKO VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNAVATEL OBCHOD JAKO VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNAVATEL Marta Nováková prezidentka SOCR ČR ÚLOHA OBCHODU Obchod jako: Významný sektor NH Významný zaměstnavatel Exportér domácí produkce Společensky odpovědný podnik Významný

Více

Jaká je dnes situace v chovech prasat v ČR

Jaká je dnes situace v chovech prasat v ČR V zemědělských provozech, zejména na jižní Moravě, vládne nervozita. Neurodilo se, a i když většina hospodářů myslí na zadní kolečka a vždy má v zásobě krmivo a osivo na horší rok, někde je situace doslova

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.17 Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010

ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010 10. 4. 2012 ANALÝZA SPOTŘEBY POTRAVIN V ROCE 2010 Na spotřebě jednotlivých druhů potravin např. masa, zeleniny, rýže, těstovin atd. se sice promítá změna stravovacích zvyklostí ovlivněná turistickým ruchem

Více

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRODUKCE HOVĚZÍHO MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ- PRODEJ ZE DVORA

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRODUKCE HOVĚZÍHO MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ- PRODEJ ZE DVORA ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRODUKCE HOVĚZÍHO MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ- PRODEJ ZE DVORA Agenda 1 Současná situace na trhu s hovězím masem 2 Marketing hovězího masa a výrobků 3 Prodej ze dvora 4 Legislativa 1 Současn

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

Příloha č. 7 Pravidla pro udělení značky Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR

Příloha č. 7 Pravidla pro udělení značky Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR Příloha č. 7 Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR Článek 1 Pojmy Pro účely Pravidel pro udělení značky Český výrobek garantováno Potravinářskou komorou ČR (dále jen pravidla ) se rozumí

Více

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj

Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Českýtrh sbiopotravinami 2008 a předpokládanývývoj Tom Václavík Základní data Českýtrh s biopotravinami 2008 Celková spotřeba: 1,8 mld. Kč Meziroční nárůst: 40 %(2007/2008) Podíl bio na celkovéspotřebě:

Více

Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017

Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017 Analýza podnikání na venkově a v zemědělsko-potravinářských oborech Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Únor 2017 Stránka 1 z 10 Podíl venkova dle počtu obcí a počtu obyvatel

Více

2014 Dostupný z

2014 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 08.03.2017 Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2014 Český statistický úřad 2014 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-261172

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH ANALÝZA VÝVOJE CEN V ZEMĚDĚLSTVÍ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Ing. Jan Záhorka Červenec 2008 OBSAH ÚVOD... 3 Postavení zemědělství v ekonomice státu... 3 Podíl na tvorbě HDP... 3 Podíl na zaměstnanosti... 3

Více

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel

Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Informace, statistiky a zajímavosti z oblasti prodeje ojetých vozidel Společnost Cebia Vám opět přináší čtvrtletní meziroční srovnání vývoje trhu ojetých vozidel. Naše společnost se v oboru profiluje 24.

Více