STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l."

Transkript

1

2 Technická zpráva www. Atelier4l.cz STATICKÝ POSUDEK Ocelová konstrukce výtahové šachty Investor : Firma FAULHAMMER s.r.o. Tržek 38, Litomyšl Projektant : Ing.Martin Šabata, tel.: Autorizovaný projektant : Ing.Jiříček ČKAIT IS00 Architektonická projekční skupina A4L Smetanovo nám. 105, Litomyšl www. Atelier4l.cz : Statická část Duben 2016 Statický posudek - Ocelová konstrukce výtahové šachty

3 Technická zpráva www. Atelier4l.cz 1. Identifikační údaje stavby a investora Název: Statický posudek výtahové šachty Místo stavby: Tržek 38, Litomyšl Stavebník: Firma FAULHAMMER s.r.o., Tržek 38, Litomyšl Projektant: Ing.Martin Šabata Autor. projektant: Ing. Jan Jiříček 2. Statický posudek 2.1 Úvod Předmětem statického posudku je návrh nosné kosntrukce výtahové šachty pro nákladní výtah v prostoru mlýna v obci Tržek. Posudek je zpracován v rozsahu ocelové konstrukce výtahové šachty bez posouzení navazujících konstrukcí podest a stropů. Uvažuje se s kotvením stávajících dřevěných stropů k ocelové kosntrukci šachty. Posudek obsahuje také návrh a posudek základové desky pod výtah a šachtu. 2.2 Stávající stav Stávající dopravní výtah ve mlýně firmy Faulhammer bude nahrazen novým o větších rozměrech. Kvůli větším rozměrům je potřeba zvětšit stávající prostupy dřevěnými stropy. Nové výměny budou přikotveny k nové ocelové konstrukci šachty. Dne byl zamě Dne byl zaměřen stávající stav, zejména výšky jednotlivých pater. 2.3 Nosná kosntrukce OCELOVÁ KOSNTRUKCE Předmětem posudku je nosná výtahové šachty pro výtah od společnosti Výtahy EVIS s.r.o. Ocelová konstrukce je tvořena čtyřmi rohovými stojkami, ukotvenými na základovou desku. Kotvení přes kotevní plech pomocí kotevní desky. Jednotlivé stojky jsou propojeny ocelovými prstenci v úrovních stropů a v místech určených dodavatelem výtahu jsou u zadní stěny příčle pro uchycení vodítek (každých 1200mm výšky). Na stojky jsou použity ocelové profily JAKL 100/100/8, na příčle v úrovni pater JAKL 150/100/8 a na příčle v nejvyšší úrovni a pro uchycení vodících lišt 100/100/8,0. Veškeré spoje konstrukce výtahové šachty jsou svařované. Konstrukce je opatřena základním i vrchním nátěrem (doplní investor). Vnější půdorysný rozměr konstrukce je 2350x2400mm, celková výška je 16,8 m. Při návrhu konstrukce se počítalo, že stávající dřevěné stropy budou opřeny o novou ocelovou konstrukci, čímž zabrání vypočení stojek. atížení konstrukce výtahu: Pro potřeby montáže výtahu je u stropu šachty připraven ocelový nosník, který bude zatížen maximální silou 6,0 kn. V době provozu výtahu pak působí konstrukce výtahu na základovou desku v místech prohlubně hodnotami níže. Síla pod pístem působící na dno prohlubně R1=55 kn Síla na dno prohlubně od pístu po vybavení ventilu R1=110 kn Síla působící pod vodítky na dno prohlubně R2=78 kn Síla působící pod nárazníky na dno prohlubně R3=99 kn Síly R1, R2, R3 působá na stavební konstrukci vždy SAMOSTATNĚ!!! V těchto silách je započteno i zatížení strojem výtahu. Tyto síly neovlivňují statiku ocelové konstrukce výtahové šachty, pouze zatěžují základovou desku. V místech, kde jsou kotvena vodítka výtahu k ocelové kosntrukci šachty jsou do ní vnášeny vodorovné síly Fy=6,0 kn a Fx=10,5 kn. Výtahová šachta je opláštěná a ve výpočtu se uvažuje s hmotností cca 30kg na m2 pláště výtahu. Dveře výtahu jsou pak kotveny na podesty a nezatěžují konstrukci výtahové šachty. Ocelová konstrukce je navrhnuta se svařovanými styčníky, pokud její dodavatel změní konstrukci na šroubovanou, musí se dodržet navržené statické schéma. Statický posudek - Ocelová konstrukce výtahové šachty

4 Technická zpráva www. Atelier4l.cz ÁKLADOVÁ DESKA Nosná kosntrukce šachty a samotný výtah se bude opírat o základovou desku, která je navržena tl. 300mm Po obvbodu desky bude provedena ze ztraceného bednění tl. 200mm stěna, které vytvoří šachtu zapuštěnou pod úrovní podlahy 800 mm. Schema vyzutžení desky a stěny je v přiloženém výkrese Podklady aměření stávajícího stavu ze dne Projektová dokumentace výtahu OH1250 Výtahy EVIS s.r.o. (zakázka: kal. 985a-15) 2.5 Materiál Ocelová kosntrukce: Povrchová úprava: S235 nátěr základní + vrchní (syntetický) doplní investor Výkaz materiálu pro ocelovou konstrukci: Jméno Hmotnost [kg] Povrch [m 2 ] Objem [m 3 ] Celkový součet : e-01 Průřez Materiál Jednotková hmotnost [kg/m] Délka [m] Hmotnost [kg] Povrch [m 2 ] Objemová hmotnost [kg/m 3 ] Objem [m 3 ] SHS100/100/8.0 S e-01 RHS150/100/8.0 S e-01 Výkaz materálu byl převzat z výpočetního softwaru, model konstrukce je v příloze statický výpočet. 2.6 Statické posouzení Bylo provedeno statické posouzení ocelové konstrukce výtahu programem Scia Engineering. Statický model byl tvořen rámem XY. Byly posuzovány samostatné zatěžovací stavy montáže výtahu a jeho provozu. Konstrukce výtahové šachty byla posouzena z hlediska 1.mezního stavu únosnosti i z hlediska 2.mezního stavu únosnosti jako vyhovující. Statický výpočet je uveden v samostatné příloze. Dále byla programem GEO5 posouzena základová deska, do které se přenese veškeré zatížení od konstrukce a výtyhu. Navržená deska tl. 300 mm vyhový na 1. i 2. mezní stav. Pod deskou musí být proveden hutněný polštář ze štěrkodrti min. 150 mm. 3. ávěr Nosná konstrukce výtahové šachty pro použitý druh výtahu dle projektové dokumentace společnosti Výtahy EVIS s.r.o. (typ výtahu OH 1250) je staticky bezpečná a vyhovující. Statický posudek je zpracován pouze pro uvedený druh výtahu. V Chocni, 04/2016 Ing. Martin Šabata Přílohy: Projektová dokumetnace Výtahy EVIS s.r.o. (1xA4) Statický výpočet Schema výztuže šachty pod výtah Statický posudek - Ocelová konstrukce výtahové šachty

5

6

7 STATICKÝ VÝPOČET OBSAH STATICKÉHO VÝPOČTU: strana ATÍŽENÍ 2 STÁLÉ 2 ATÍŽENÍ VÝTAHEM 2 UŽITNÉ 2 Schéma konstrukce 3 PŘÍLOHA 1 - VÝPOČET SCIA ENGINEERING 4 ÚVOD: Předmětem statického posudku je návrh nosné kosntrukce výtahové šachty pro nákladní výtah v prostoru mlýna v obci Tržek. Posudek je zpracován v rozsahu ocelové konstrukce výtahové šachty bez posouzení navazujících konstrukcí podest a stropů. Uvažuje se s kotvením stávajících dřevěných stropů k ocelové kosntrukci šachty. POUŽITÉ PODKLADY A LITERATURA: ČSN EN 1990 Eurokód : ásady navrhování konstrukcí ČSN EN Eurokód 1: atížení konstrukcí ČSN EN 1993 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí POUŽITÉ MATERIÁLY ocelové konstrukce S235 POPIS OBJEKTU Předmětem posudku je nosná výtahové šachty pro výtah od společnosti Výtahy EVIS s.r.o. Ocelová konstrukce je tvořena čtyřmi rohovými stojkami, ukotvenými na základovou desku. Kotvení přes kotevní plech pomocí kotevní desky. Jednotlivé stojky jsou propojeny ocelovými příčníky v místech určených dodavatelem výtahu (v úrovni stávajících stropů). Na stojky i příčníky jsou použity ocelové profily JAKL 100/100/8. Veškeré spoje konstrukce výtahové šachty jsou svařované. Konstrukce je opatřena základním i vrchním nátěrem (doplní investor). Vnější půdorysný rozměr konstrukce je 2350x2400mm, celková výška je 16,8 m. Při návrhu konstrukce se počítálo, že stávající dřevěné stropy budou opřeny o novou ocelovou konstrukci.

8 ATÍŽENÍ STÁLÉ RD obj.tíha f k f d materiál tl. (mm) (kn/m3) (kn/m2) γ m (kn/m2) poznámka dřevěný záklop trámy /240 STROP f = bez trámů f = komplet atížení od opláštění 0.3 kn/m2 ATÍŽENÍ VÝTAHEM Montážní zatážení na příčný nosník u stropu šachty (R4) 6.0 kn UŽITNÉ sklad obilí qo 5.0 kn/m 2

9 Schéma konstrukce Skica Půdorys 2300 stěna 4400 výtahová šachta trámový strop 3D model sloup průvlak

10 ákladová deska použité kombinace: kontaktní napětí: směry vyztužení: 2 1

11 DOLNÍ VÝTUŽ

12 HORNÍ VÝTUŽ

13 SMYKOVÁ VÝTUŽ

14 1. Výpočtový model

15 2. Průřezy Jméno CS3 Typ SHS100/100/8.0 droj hodnot British Standard / BS 5950 part 1 : 1990 & EN Materiál S 235 Výroba válcovaný Vzpěr y-y, z-z a a Obrázek z y A [m 2 ] e-03 A y, z [m 2 ] e e-03 I y, z [m 4 ] e e-06 I w [m 6 ], t [m 4 ] e e-06 Wel y, z [m 3 ] e e-05 Wpl y, z [m 3 ] e e-05 d y, z [mm] 0 0 c YLSS, LSS [mm] alfa [deg] 0.00 AL [m 2 /m] e-01 Jméno CS4 Typ RHS150/100/8.0 droj hodnot British Standard / BS 5950 part 1 : 1990 & EN Materiál S 235 Výroba válcovaný Vzpěr y-y, z-z a a Obrázek z y A [m 2 ] e-03 A y, z [m 2 ] e e-03 I y, z [m 4 ] e e-06 I w [m 6 ], t [m 4 ] e e-05 Wel y, z [m 3 ] e e-04 Wpl y, z [m 3 ] e e-04 d y, z [mm] 0 0 c YLSS, LSS [mm] alfa [deg] 0.00 AL [m 2 /m] e Prut Jméno Průřez Délka [m] Tvar Poč. uzel Konc. uzel Typ FEM typ Vrstva B1 CS4 - RHS150/100/ Čára N1 N2 nosník (80) standard Vrstva1

16 Jméno Průřez Délka [m] Tvar Poč. uzel Konc. uzel Typ FEM typ Vrstva B2 CS4 - RHS150/100/ Čára N3 N1 nosník (80) standard Vrstva1 B3 CS4 - RHS150/100/ Čára N4 N2 nosník (80) standard Vrstva1 B4 CS4 - RHS150/100/ Čára N3 N4 nosník (80) standard Vrstva1 B5 CS3 - SHS100/100/ Čára N5 N3 sloup (100) standard Vrstva1 B6 CS3 - SHS100/100/ Čára N6 N1 sloup (100) standard Vrstva1 B7 CS3 - SHS100/100/ Čára N7 N2 sloup (100) standard Vrstva1 B8 CS3 - SHS100/100/ Čára N8 N4 sloup (100) standard Vrstva1 B9 CS3 - SHS100/100/ Čára N4 N9 sloup (100) standard Vrstva1 B10 CS3 - SHS100/100/ Čára N2 N10 sloup (100) standard Vrstva1 B11 CS3 - SHS100/100/ Čára N1 N11 sloup (100) standard Vrstva1 B12 CS3 - SHS100/100/ Čára N3 N12 sloup (100) standard Vrstva1 B13 CS4 - RHS150/100/ Čára N12 N11 nosník (80) standard Vrstva1 B14 CS4 - RHS150/100/ Čára N12 N9 nosník (80) standard Vrstva1 B15 CS4 - RHS150/100/ Čára N11 N10 nosník (80) standard Vrstva1 B16 CS4 - RHS150/100/ Čára N9 N10 nosník (80) standard Vrstva1 B17 CS3 - SHS100/100/ Čára N9 N13 sloup (100) standard Vrstva1 B18 CS3 - SHS100/100/ Čára N10 N14 sloup (100) standard Vrstva1 B19 CS3 - SHS100/100/ Čára N11 N15 sloup (100) standard Vrstva1 B20 CS3 - SHS100/100/ Čára N12 N16 sloup (100) standard Vrstva1 B21 CS4 - RHS150/100/ Čára N16 N15 nosník (80) standard Vrstva1 B22 CS4 - RHS150/100/ Čára N16 N13 nosník (80) standard Vrstva1 B23 CS4 - RHS150/100/ Čára N15 N14 nosník (80) standard Vrstva1 B24 CS4 - RHS150/100/ Čára N13 N14 nosník (80) standard Vrstva1 B25 CS3 - SHS100/100/ Čára N14 N17 sloup (100) standard Vrstva1 B26 CS3 - SHS100/100/ Čára N13 N18 sloup (100) standard Vrstva1 B27 CS3 - SHS100/100/ Čára N16 N19 sloup (100) standard Vrstva1 B28 CS3 - SHS100/100/ Čára N15 N20 sloup (100) standard Vrstva1 B29 CS4 - RHS150/100/ Čára N19 N20 nosník (80) standard Vrstva1 B30 CS4 - RHS150/100/ Čára N19 N18 nosník (80) standard Vrstva1 B31 CS4 - RHS150/100/ Čára N20 N17 nosník (80) standard Vrstva1 B32 CS4 - RHS150/100/ Čára N18 N17 nosník (80) standard Vrstva1 B33 CS3 - SHS100/100/ Čára N18 N21 sloup (100) standard Vrstva1 B34 CS3 - SHS100/100/ Čára N17 N22 sloup (100) standard Vrstva1 B35 CS3 - SHS100/100/ Čára N20 N23 sloup (100) standard Vrstva1 B36 CS3 - SHS100/100/ Čára N19 N24 sloup (100) standard Vrstva1 B37 CS3 - SHS100/100/ Čára N24 N23 nosník (80) standard Vrstva1 B38 CS3 - SHS100/100/ Čára N24 N21 nosník (80) standard Vrstva1 B39 CS3 - SHS100/100/ Čára N23 N22 nosník (80) standard Vrstva1 B40 CS3 - SHS100/100/ Čára N21 N22 nosník (80) standard Vrstva1 B41 CS3 - SHS100/100/ Čára N25 N26 nosník (80) standard Vrstva1 B42 CS4 - RHS150/100/ Čára N27 N28 nosník (80) standard Vrstva1 B43 CS4 - RHS150/100/ Čára N29 N27 nosník (80) standard Vrstva1 B44 CS4 - RHS150/100/ Čára N29 N30 nosník (80) standard Vrstva1 B45 CS4 - RHS150/100/ Čára N30 N28 nosník (80) standard Vrstva1 B46 CS3 - SHS100/100/ Čára N31 N32 nosník (80) standard Vrstva1 B47 CS3 - SHS100/100/ Čára N33 N34 nosník (80) standard Vrstva1 B48 CS3 - SHS100/100/ Čára N35 N36 nosník (80) standard Vrstva1 B49 CS3 - SHS100/100/ Čára N37 N38 nosník (80) standard Vrstva1 B50 CS3 - SHS100/100/ Čára N39 N40 nosník (80) standard Vrstva1 B51 CS3 - SHS100/100/ Čára N41 N42 nosník (80) standard Vrstva1 B53 CS3 - SHS100/100/ Čára N45 N46 nosník (80) standard Vrstva1 B54 CS3 - SHS100/100/ Čára N47 N48 nosník (80) standard Vrstva1 B55 CS3 - SHS100/100/ Čára N49 N50 nosník (80) standard Vrstva1 B56 CS3 - SHS100/100/ Čára N51 N52 nosník (80) standard Vrstva1

17 4. Kombinace Jméno Typ atěžovací stavy Souč. [-] CO1.1 Obálka - únosnost vlastní 1.35 stálé CO1.2 Obálka - únosnost vlastní stálé CO1.3 Obálka - únosnost vlastní stálé Výtah1 Výtah2 Výtah3 Výtah4 Výtah1a Výtah2a Výtah3a Výtah4a uzitne - plné montáž CO1.4 Obálka - únosnost vlastní stálé Výtah1 Výtah2 Výtah3 Výtah4 Výtah1a Výtah2a Výtah3a Výtah4a uzitne - plné montáž CO1.5 Obálka - únosnost vlastní stálé Výtah1 Výtah2 Výtah3 Výtah4 Výtah1a Výtah2a Výtah3a Výtah4a uzitne - plné montáž CO1.6 Obálka - únosnost vlastní

18 Jméno Typ atěžovací stavy Souč. [-] CO1.6 Obálka - únosnost stálé Výtah1 Výtah2 Výtah3 Výtah4 Výtah1a Výtah2a Výtah3a Výtah4a uzitne - plné montáž CO1.7 Obálka - únosnost vlastní stálé Výtah1 Výtah2 Výtah3 Výtah4 Výtah1a Výtah2a Výtah3a Výtah4a uzitne - plné montáž CO1.8 Obálka - únosnost vlastní stálé Výtah1 Výtah2 Výtah3 Výtah4 Výtah1a Výtah2a Výtah3a Výtah4a uzitne - plné montáž CO2.1 Obálka - použitelnost vlastní stálé CO2.2 Obálka - použitelnost vlastní stálé Výtah1 Výtah2 Výtah3 Výtah

19 Jméno Typ atěžovací stavy Souč. [-] CO2.2 Obálka - použitelnost Výtah1a Výtah2a Výtah3a Výtah4a uzitne - plné montáž CO2.3 Obálka - použitelnost vlastní stálé Výtah1 Výtah2 Výtah3 Výtah4 Výtah1a Výtah2a Výtah3a Výtah4a uzitne - plné montáž CO2.4 Obálka - použitelnost vlastní 5. stálé stálé Výtah1 Výtah2 Výtah3 Výtah4 Výtah1a Výtah2a Výtah3a Výtah4a uzitne - plné montáž X Y

20 6. uzitne X Y 7. výtah 1 X Y 8. výtah 2 X Y 9. výtah 3 X Y

21 10. výtah 4 X Y 11. výtah 1a X Y 12. výtah 2a X Y 13. výtah 3a X Y

22 14. výtah 4a X Y 15. montážní zatížení X Y 16. Vnitřní síly na prutu Lineární výpočet, Extrém : Globální, Systém : Hlavní Výběr : Vše Kombinace : CO1 Prut N Vy Mx My Mz B B B B B B B B B B B B

23 17. My 18. Mz 19. N X Y X Y X Y

24 20. Deformace na prutu X Y 21. Reakce Lineární výpočet, Extrém : Uzel Výběr : Sn1, Sn2, Sn3, Sn4 Kombinace : CO1 Podpora Stav Rx Ry Rz My Mz Sn1/N5 CO1/ Sn1/N5 CO1/ Sn1/N5 CO1/ Sn1/N5 CO1/ Sn1/N5 CO1/

25 Podpora Stav Rx Ry Rz My Mz Sn1/N5 CO1/ Sn1/N5 CO1/ Sn1/N5 CO1/ Sn1/N5 CO1/ Sn2/N6 CO1/ Sn2/N6 CO1/ Sn2/N6 CO1/ Sn2/N6 CO1/ Sn2/N6 CO1/ Sn2/N6 CO1/ Sn2/N6 CO1/ Sn2/N6 CO1/ Sn3/N7 CO1/ Sn3/N7 CO1/ Sn3/N7 CO1/ Sn3/N7 CO1/ Sn3/N7 CO1/ Sn3/N7 CO1/ Sn3/N7 CO1/ Sn3/N7 CO1/ Sn4/N8 CO1/ Sn4/N8 CO1/ Sn4/N8 CO1/ Sn4/N8 CO1/ Sn4/N8 CO1/ Sn4/N8 CO1/ Sn4/N8 CO1/ Sn4/N8 CO1/ Reakce - msu X Y

26 24. Posudek oceli 23. Souhrnný posudek EC3 : posouzení EN 1993 Prut B8 SHS100/100/8.0 S 235 CO1/ NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed Kritický posudek v místě 2.93 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a a Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn LTB Délka klopení 4.13 k kw C C C m zatížení v těžišti POSUDEK ÚNOSNOSTI Posudek na tlak 0.09 < 1 Posouzení kroucení 0.07 < 1 Posudek na smyk (Vy) 0.01 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.00 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.03 < 1 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.10 < 1 M 0.02 < 1 Stabilitní posudek Vzpěr 0.11 < 1 Klopení 0.03 < 1 Tlak + moment 0.54 < 1 Tlak + moment 0.74 < 1 EC3 : posouzení EN 1993 X Y

27 Prut B23 RHS150/100/8.0 S 235 CO1/ NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed Kritický posudek v místě 0.00 m LTB Délka klopení 2.30 k kw C C C m zatížení v těžišti POSUDEK ÚNOSNOSTI Posudek na smyk (Vy) 0.07 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.04 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.04 < 1 Posudek ohybového momentu (Mz) 0.49 < 1 M 0.31 < 1 Stabilitní posudek Klopení 0.04 < 1 Tlak + moment 0.38 < 1 Tlak + moment 0.55 < 1 EC3 : posouzení EN 1993 Prut B41 SHS100/100/8.0 S 235 CO1/ NEd Vy,Ed Vz,Ed TEd My,Ed Mz,Ed Kritický posudek v místě 1.15 m Parametry vzpěru yy zz typ posuvné neposuvné Štíhlost Redukovaná štíhlost Vzpěr. křivka a a Imperfekce Redukční součinitel Délka m Součinitel vzpěru Vzpěrná délka m Kritické Eulerovo zatížení kn

28 LTB Délka klopení 2.30 k kw C C C m zatížení v těžišti POSUDEK ÚNOSNOSTI Posudek na tlak 0.00 < 1 Posudek na smyk (Vz) 0.02 < 1 Posudek ohybového momentu (My) 0.24 < 1 M 0.24 < 1 Stabilitní posudek Vzpěr 0.00 < 1 Klopení 0.24 < 1 Tlak + moment 0.24 < 1 Tlak + moment 0.14 < 1 KONEC STATICKÉHO VÝPOČTU VYPRACOVAL: ING MARTIN ŠABATA

29

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova, 62 00 Brno Sdružení tel. 2 286, 60 323 6 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/, PSČ 60 82 KOMPETENČNÍ

Více

Statický výpočet F1. konstrukční část

Statický výpočet F1. konstrukční část A 27.5.2010 Výchozí verze VERZE DATUM POPIS VYPRACOVAL STAVEBNÍK HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s. Jungmannova 32/25 15 25 Praha1 AKCE Oprava a modernizace domu, Jungmannova 25, Praha 1 GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE Stavba : Objekt : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMEČNICKÉ DÍLNY V AREÁLU FIRMY ZLKL S.R.O. V LOŠTICÍCH P.Č. 586/1 V K.Ú. LOŠTICE - Dokumentace : Prováděcí projekt Část : Konstrukční část Oddíl : Ocelové konstrukce

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

1. Obsah. areál WELPRO, Pocinovice. mobil: +420 775 099158 e-mail: radek@pikhart.cz www. pikhart.cz. Vídeňská 841 339 01 Klatovy tel.

1. Obsah. areál WELPRO, Pocinovice. mobil: +420 775 099158 e-mail: radek@pikhart.cz www. pikhart.cz. Vídeňská 841 339 01 Klatovy tel. 1. Obsah 1. Obsah 1 2. Úvod 2 3. Výpočtový model konstrukce 3 3.1. Nastavení řešiče a sítě 3 3.2. Výpočtový model - zadání profilů 4 3.3. Výpočtový model - osové schéma s popisem prutů a uvolněním vateb

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. STATICKÝ VÝPOČET HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001 a ISO 14001 STATICKÝ VÝPOČET Objednatel Stavba Objekt Část Stň : VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. : STAVEBNÍ ÚPRAVY V HALE ČEZ ARÉNA : SO 003 STAVEBNÍ ÚPRAVY

Více

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák

Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Atic, s.r.o. a Ing. arch. Libor Žák Riegrova 44, 612 00 Brno Sdružení tel. 541 245 286, 605 323 416 email: zak.apk@arch.cz Investor : Stavba : Objekt : Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ

Více

STATICKÝ VÝPOČET A TECHNICKÁ ZPRÁVA

STATICKÝ VÝPOČET A TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET A TECHNICKÁ ZPRÁVA ZIMNÍ ZAHRADA Grafické znázornění ocelových konstrukcí Akce-stavba: PŘÍSTAVBA Č.P. 257, BROUMOV-ZIMNÍ ZAHRADA (zakázka číslo: SKÁLA & VÍT - 2012117) Návrh a posouzení

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS)

Výstavba nového objektu ZPS na LKKV. Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) Výstavba nového objektu ZPS na LKKV Investor:LETIŠTĚ KARLOVY VARY,s.r.o. K letišti 132, 360 01 Karlovy Vary stupeň dokumentace ( DPS) D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUČKNÍ ŘEŠENÍ Statický posudek a technická zpráva

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko: STATICKÉ POSOUZENÍ ENGINEERS CZ Tel.: +420 252546463 Projekční ateliér: IČO: 24127663 s.r.o. info@engineers-cz.cz Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: 43082734 Razítko: Kraj. úřad: Praha Investor: Vězeňská

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet 47/2016 Strana: 1 Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Botanická 256, 362 63 Dalovice - Karlovy Vary IČO: 25 22 45 81, mobil: +420 602 455 293, +420 602 455 027, =================================================

Více

Stavebně konstrukční část

Stavebně konstrukční část Ing.Jiří Švec projektová kancelář Ing.Jiří Švec Sadová 275, 431 56 Mašťov Akce: stavební práce na RD Valtířov k.ú. Ústí nad Labem, č.par. 237 Investor : Dolanský Jan, Ústecká 152, 410 02 Malé Žernoseky

Více

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ

STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Investor - Obec Dolní Bečva,Dolní Bečva 340,Dolní Bečva 756 55 AKCE : Půdní vestavba v ZŠ Dolní Bečva OBJEKT : SO 01 Základní škola Budova A- STATICKÝ VÝPOČET ŽELEZOBETONOVÉHO SCHODIŠTĚ Autor: Dipl.Ing.

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 111 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ STATICKÉ POSOUZENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO

Více

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak. č. 129/09/2014 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Energetické úspory objektu Mateřské školy na ul. Nádražní 306 ve Zlatých Horách Místo stavby:

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVENÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA EXHIBITION

Více

SLOUP NAMÁHANÝ TLAKEM A OHYBEM

SLOUP NAMÁHANÝ TLAKEM A OHYBEM SOUP NAMÁHANÝ TAKEM A OHYBEM Posuďte únosnost centrick tlačeného sloupu délk 50 m profil HEA 4 ocel S 55 00 00. Schéma podepření a atížení je vidět na následujícím obráku: M 0 M N N N 5m 5m schéma pro

Více

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Střední průmyslová škola stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14, příspěvková organizace Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů Stavební konstrukce Adresa.: Střední průmyslová

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky Statický výpočet postup ve cvičení 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed [stálé

Více

STATICKÝ POSUDEK Nosné konstrukce střechy haly ZS

STATICKÝ POSUDEK Nosné konstrukce střechy haly ZS Ing. Josef,statika a projektování staveb Na Městečku 17,Nové Veselí,tel.: 566667571, 731115451,IČO:65752767 Akce : Zimní stadion(zs) Žďár n/s-osvětlení Investor : Město Žďár n/s STATICKÝ POSUDEK Nosné

Více

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy Investor: Město Modřice Náměstí Svobody 93 664 42 Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ Vypracoval: Ing. Miroslav Dorazil Ivanovické náměstí 404/28a

Více

ING. VLASTIMIL BÁRTA Bezručova 1, Blansko tel.: Obsah:

ING. VLASTIMIL BÁRTA Bezručova 1, Blansko tel.: Obsah: Obsah: 1. VŠEOBECNÁ ČÁST... 2 1.1 Evidenční údaje... 2 1.2 Podklady pro výpočet... 2 1.3 Použitá literatura... 2 1.8 Popis konstrukce... 3 2. VÝPOČTOVÁ ČÁST... 5 2.1 Postup výpočtu... 5 2.2 Materiálové

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A STATICKÝ VÝPOČET Investor : Cemex Cement, k.s. Tovární 296 538 04 Prachovice Místo stavby : k.ú. Prachovice Stavba : : Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního

Více

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE...

NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 NAVRHOVANÉ OTVORY VE STROPNÍ DESCE A PODEPŘENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE... 4 2 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 4 3 VÝPOČET ZATÍŽENÍ NA KONSTRUKCI PLOCHÉ

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB 1 Obsah: 1. statické posouzení dřevěného krovu osazeného na ocelové vaznice 1.01 schema konstrukce 1.02 určení zatížení na krokve 1.03 zatížení kleštin (zatížení od 7.NP) 1.04 vnitřní síly - krokev, kleština,

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík

STATICKÝ VÝPOČET. Ing. Jan Blažík STATICKÝ VÝPOČET Zpracovatel : Zodpovědný projektant : Vypracoval : Ing. Pavel Charous Ing. Jan Blažík Stavebník : Místo stavby : Ondřejov u Rýmařova z.č. : Stavba : Datum : 06/2015 Stáj pro býky 21,5

Více

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky

Statický výpočet postup ve cvičení. 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu vzpěrné délky 5. Návrh a posouzení sloupu např. válcovaný průřez HEB: 5.1. Výpočet osové síly N Ed zatížení stálá a proměnná působící na sloup v přízemí (tj. stropy všech příslušných

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÉHO PRŮVLAKU Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET

http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET http://www.tobrys.cz STATICKÝ VÝPOČET REVITALIZACE CENTRA MČ PRAHA - SLIVENEC DA 2.2. PŘÍSTŘEŠEK MHD 08/2009 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Technická zpráva a statický výpočet

Technická zpráva a statický výpočet Ing. Ferdian Jaromír, ferdi,výškovická 155, Ostrava-Výškovice, 700 30 Kancelář ul. Ruská 43, Ostrava-Vítkovice, 703 00, Tel. : 596693749, 603259826, Fax. :596693751 e-mail ferdian@mto-ok.cz, www.projektyostrava.cz,

Více

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( )

Program předmětu YMVB. 1. Modelování konstrukcí ( ) 2. Lokální modelování ( ) Program předmětu YMVB 1. Modelování konstrukcí (17.2.2012) 1.1 Globální a lokální modelování stavebních konstrukcí Globální modely pro konstrukce jako celek, lokální modely pro návrh výztuže detailů a

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL A2 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

STATICKÝ VÝPOČET původní most

STATICKÝ VÝPOČET původní most Akce: Oprava mostu na místní komunikaci přes řeku Olešku v obci Libštát (poloha mostu - u p.č. 2133 - k.ú. Libštát) strana 1(17) D. Dokumentace objektů 1. Dokumentace inženýrského objektu 1.2. Stavebně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET

PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Česká republika - ČSSZ Česká republika - ČSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5 tel.: +420 257 061 111, fax: +420 257 062 860 e-mail: posta@cssz.cz

Více

ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení

ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení Ing. Vladimír KOVÁČ autorizovaný statik Nad vodovodem 3258/2 100 31 Praha 10 kovac@az-statika.cz Vajdova 1031/5, 102 00 Praha 15 - Hostivař ÚPRAVY BYTU V PANELOVÉM DOMĚ Projekt pro stavební povolení STATICKÉ

Více

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov

Statické posouzení. Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34 k.ú. Broumov Statické posouzení Statické zajištění porušené stěny bytového domu v ulici Na Příkopech, čp. 34-1 - OBSAH: 1 ÚVOD... 3 1.1 ROZSAH POSUZOVANÝCH KONSTRUKCÍ... 3 1.2 PODKLADY... 3 1.2.1 Použité normy... 3

Více

Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí

Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí Klasifikace rámů a složitějších patrových konstrukcí Klasifikace závisí na geometrii i zatížení řešit pro každou kombinaci zatížení!! 1. Konstrukce řešené podle teorie 1. řádu (α > 10): F α 10 Pro dané

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek

TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek ATICO DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavební část a statický posudek Investor: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, Nádražní 16, 150 05 Praha 5, P. O. BOX 6 Akce:

Více

STATICKÝ POSUDOK. Statický posudok nosných konštrukcií strechy

STATICKÝ POSUDOK. Statický posudok nosných konštrukcií strechy STATICKÝ POSUDOK Statický posudok nosných konštrukcií strechy Predmet: Rekonštrukcia a zastrešenie domu smútku Investor: Obec Bodza, Bodza 108, 946 16 Bodza Miesto: obec: Bodza, okres Komárno, k. ú.: Bodza,

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován Evropským

Více

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN

LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN LANGERŮV TRÁM MOST HOLŠTEJN Ing. Jiří Španihel, Firesta - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Konference STATIKA 2014, 11. a 12. června POPIS KONSTRUKCE Most pozemní komunikace přes propadání potoka Bílá

Více

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO Zak.č. 95/07/2017 D.1.2 Stavebně konstrukční řešení Název stavby: Oprava střechy SPŠE Havířov Místo stavby: Makarenkova 1/513 736 01 Havířov - Město Investor: Stupeň

Více

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty

Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými momenty Dokument: SX011a-CZ-EU Strana 1 z 7 Eurokód Vypracoval rnaud Lemaire Datum březen 005 Kontroloval lain Bureau Datum březen 005 Řešený příklad: Nosník s kopením namáhaný koncovými Tento příklad seznamuje

Více

Oprava havárie na budově ZŠ Jičín, Husova 170 str. 1(8) STATICKÝ POSUDEK TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. SEZNAM DOKUMENTACE 1. - 2. Lokalizace havárie M 1:500 3. Zaměřený stav budovy, půdorysy, řezy M 1:50 4. Zaměřený

Více

Princip, pravidla a posouzení kotvení (stabilizace) prvního montovaného stěnového panelu k spodní stavbě

Princip, pravidla a posouzení kotvení (stabilizace) prvního montovaného stěnového panelu k spodní stavbě MONTÁŽ RD HAAS FERTIGBAU Princip, pravidla a posouzení kotvení (stabilizace) prvního montovaného stěnového panelu k spodní stavbě Počet stran: 9 www.haas-fertigbau.cz Vypracoval: Ing. Ondřej Jirka tel:

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES SPORTOVNÍ HALA SPORTS

Více

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015

Investor: Měřítko: Počet formátů: Obec Vrátkov. Datum: D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST DSP 04-2015 první statická s.r.o. Na Zámecké 597/11, 140 00 Praha 4 email: stastny@prvnistaticka.cz ZODP.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. ING.Ondřej FRANTA. ING. Radek ŠŤASTNÝ,PH.D. Akce:

Více

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému NK 1 Konstrukce Přednášky: Doc. Ing. Karel Lorenz, CSc., Prof. Ing. Milan Holický, DrSc., Ing. Jana Marková, Ph.D. FA, Ústav nosných konstrukcí, Kloknerův ústav Cvičení: Ing. Naďa Holická, CSc., Fakulta

Více

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail Navrhování betonových konstrukcí 1D Úvod Nové moduly dostupné v Hlavním stromě Beton 15 Původní moduly dostupné po aktivaci ve Funkcionalitě projektu Staré posudky betonu

Více

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE

TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE 1 TENKOSTĚNNÉ A SPŘAŽENÉ KONSTRUKCE Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Obsah přednášek 2 Stabilita stěn, nosníky třídy 4. Tenkostěnné za studena tvarované profily. Spřažené ocelobetonové spojité

Více

OCELOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY

OCELOVÁ KONSTRUKCE SPORTOVNÍ HALY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OCELOVÁ KONSTRUKCE

Více

REZIDENCE KAVČÍ HORY, PRAHA

REZIDENCE KAVČÍ HORY, PRAHA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí REZIDENCE KAVČÍ HORY, PRAHA RESIDENTIAL HOUSE KAVČÍ HORY, PRAGUE REŠERŠNÍ ČÁST DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS

Více

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17.

29.05.2013. Dřevo EN1995. Dřevo EN1995. Obsah: Ing. Radim Matela, Nemetschek Scia, s.r.o. Konference STATIKA 2013, 16. a 17. Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Ing. Architect: Miroslav Ing. Maťaščík Miroslav Maťaščík - Alfa 04 a.s., - Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Více

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Zak. č. 75/05/2014 DPU REVIT s.r.o. D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Název stavby: Energetické úspory Městského úřadu ve Ždánicích Místo stavby: Městečko 787 696 32, Ždánice Investor: Město Ždánice Městečko

Více

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015

Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem STATICKÝ POSUDEK. srpen 2015 2015 STAVBA STUPEŇ Stavební úpravy bytu č. 19, Vrbová 1475, Brandýs nad Labem DSP STATICKÝ POSUDEK srpen 2015 ZODP. OSOBA Ing. Jiří Surovec POČET STRAN 8 Ing. Jiří Surovec istruct Trabantská 673/18, 190

Více

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9

s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Statika ú n o r 2 0 0 9 s t a v e b n í s y s t é m p r o n í z k o e n e r g e t i c k é d o m y Výrobce: Europanel s.r.o. U Kolory

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba

A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba A. 2. Stavebně konstrukční část Perinatologické centrum přístavba a stavební úpravy stávajícího pavilonu na parcele č. 1270 Severní přístavba 2.1. Technická zpráva a) Podrobný popis navrženého nosného

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16

ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 ČVUT v Praze, fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí Zadání předmětu RBZS obor L - zimní semestr 2015/16 Přehled úloh pro cvičení RBZS Úloha 1 Po obvodě podepřená deska Úloha 2 Lokálně

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STUPEŇ PROJEKTU DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona) STAVBA INVESTOR

Více

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3) Projekt DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI NAVRHOVÁNÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PODLE EVROPSKÝCH NOREM Projekt je spolufinancován

Více

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA

NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA NOSNÉ KONSTRUKCE 3 ÚLOHA 2 HALOVÁ STAVBA BAKALÁŘSKÝ PROJEKT Ubytovací zařízení u jezera v Mostě Vypracoval: Ateliér: Konzultace: Paralelka: Vedoucí cvičení: Jan Harciník Bočan, Herman, Janota, Mackovič,

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka

http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka http://www.tobrys.cz KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ SPOJOVACÍ LÁVKA, ÚŘAD PRÁCE PARDUBICE 01/2014 Ing. Tomáš Bryčka 1. OBSAH 1. OBSAH 2 2. ÚVOD: 3 2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: 3 2.2. ZADÁVACÍ PODMÍNKY: 3 2.2.1. Použité

Více

Schöck Isokorb typ KS

Schöck Isokorb typ KS Schöck Isokorb typ 20 Schöck Isokorb typ 1 Obsah Strana Varianty připojení 16-165 Rozměry 166-167 Dimenzační tabulky 168 Vysvětlení k dimenzačním tabulkám 169 Příklad dimenzování/upozornění 170 Údaje pro

Více

M 2 [knm] V 2 [kn] Bimoment [knm2] Zat. p ípad 1 0.000 1.500-0.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

M 2 [knm] V 2 [kn] Bimoment [knm2] Zat. p ípad 1 0.000 1.500-0.600 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2/38 1 2 Norma Norma výpo tu EN 1993-1-1 Výpo et je proveden podle eské národní p ílohy. Sou initel únosnosti pr ezu M0 = 1.000 Sou initel únosnosti i posouzení stability M1 = 1.000 Sou initel únosnosti

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE PARKOVACÍHO DOMU REINFORCED CONCRETE STRUCTURE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT

TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICAL REPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová

Principy návrhu 28.3.2012 1. Ing. Zuzana Hejlová KERAMICKÉ STROPNÍ KONSTRUKCE ČSN EN 1992 Principy návrhu 28.3.2012 1 Ing. Zuzana Hejlová Přechod z národních na evropské normy od 1.4.2010 Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 0035 = > ČSN EN 1991 Navrhování

Více

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE: VZOROVÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Místo stavby : Objednatel : Stupeň dokumentace : DSP Část : D.1.2 Stavebně konstrukční část Vypracoval : Zodpovědný projektant : Datum : Zakázkové číslo : ZADÁVACÍ PODMÍNKY:

Více

Ing. Jan Rýpal Nádražní Moravský Písek IČO: Moravský Písek, STATICKÝ VÝPOČET

Ing. Jan Rýpal Nádražní Moravský Písek IČO: Moravský Písek, STATICKÝ VÝPOČET Ing. Jan Rýpal Nádražní 335 696 85 Moravský Písek IČO: 62819348 Moravský Písek, 20. 1. 2015 STATICKÝ VÝPOČET Stavba: REKONSTRUKCE BÝVALÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SYROVÍN Investor: Obec Syrovín, Syrovín 70, 69684

Více

Statický výpočet požární odolnosti

Statický výpočet požární odolnosti požární Motivace Prezentovat metodiku pro prokázání požární spolehlivosti konstrukce Specifikovat informace nezbytné pro schválení navrženého řešení dotčenými úřady státní správy Uvést do možností požárních

Více

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Šroubovaný přípoj konzoly na sloup Připojení konzoly IPE 180 na sloup HEA 220 je realizováno šroubovým spojem přes čelní desku. Sloup má v místě přípoje vyztuženou stojinu plechy tloušťky 10mm. Pro sloup

Více

PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET

PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET PODROBNÝ STATICKÝ VÝPOČET c ZMĚNY b a DATUM PODPIS INVESTOR: Základní škola a Praktická škola, Opava Základní škola a Praktická škola Slezského odboje 5, příspěvková organizace Opava - Předměstí, 746 01

Více

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁU Navrhněte ohybovou výztuž do železobetonového nosníku uvedeného na obrázku. Kromě vlastní tíhy je nosník zatížen bodovou silou od obvodového pláště ostatním stálým rovnoměrným

Více

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA

MĚSTO BÍLINA BŘEŽÁNSKÁ 50/ BÍLINA ProCes alfa, s.r.o. Seifertova 5/9 418 01 Bílina tel./fax 417 823 046, e-mail jindrich.brunclik@seznam.cz DIČ : CZ 254 25 005 IČO : 254 25 005 bankovní spojení : Komerční banka, a.s., č.ú. 78-7240580237/0100

Více

Pražská konzervatoř Na Rejdišti 1, Praha 1 Rekonstrukce podlahy v tanečním sále. Statické posouzení stropu

Pražská konzervatoř Na Rejdišti 1, Praha 1 Rekonstrukce podlahy v tanečním sále. Statické posouzení stropu - P R O J E K Č N Í Č I N N O S T V E V Ý S T A V B Ě - S T A T I K A S T A V E B Pražská konzervatoř Na Rejdišti 1, Praha 1 Rekonstrukce podlahy v tanečním sále Statické posouzení stropu Stavebník : Objednatel

Více

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů

Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE. Vzpěrná pevnost skutečného prutu. Obsah přednášky. Únosnost tlačeného prutu. Výsledky zkoušek tlačených prutů Sylabus přednášek OCELOVÉ KONSTRUKCE Studijní program: STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ pro bakalářské studium Kód předmětu: K134OK1 4 kredity (2 + 2), zápočet, zkouška Pro. Ing. František ald, CSc., místnost B 632

Více

1 VŠEOBECNÁ ČÁST. 1.1 Evidenční údaje. 1.2 Úvod. 1.3 Podklady. 1.4 Normy, předpisy, literatura

1 VŠEOBECNÁ ČÁST. 1.1 Evidenční údaje. 1.2 Úvod. 1.3 Podklady. 1.4 Normy, předpisy, literatura Obsah: 1 VŠEOBECNÁ ČÁST...2 1.1 Evidenční údaje...2 1.2 Úvod...2 1.3 Podklady...2 1.4 Normy, předpisy, literatura...2 1.5 Mechanická odolnost a stabilita, bezpečnost práce...3 1.6 Specifické požadavky

Více

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o.

Jihočeská stavebně-konstrukční kancelář s.r.o. Technická zpráva ke konstrukční části projektu pro provedení stavby Všeobecně Předmětem zadání jsou stavební úpravy na objektu administrativní budovy vazební věznice v Českých Budějovicích. Jedná se o

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: dřevěné konstrukce) KOUNITNÍ CENTRU ATKY TEREZY V PRAZE . Základní inormace.. ateriály.. Schéma konstrukce. Zatížení 4. Návrh prvků 5.. Střecha 5.. Skleněná asáda KOUNITNÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ A LOGISTICKÉ ÚČELY OFFICE AND LOGICTIC BUILDING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES OBJEKT PRO ADMINISTRATIVNÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za černým mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje Za černým mostem 1425, Praha Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje OCELOVÁ VESTAVBA FITNESS Praha 9-Kyje na parcele č. 2886/98, k.ú. Kyje DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ KONSTRUKČNĚ STATICKÁ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel: By Design Šítkova1 110 00 Praha

Více

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku.

PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY. Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku. PŘÍKLAD Č. 3 NÁVRH A POSOUZENÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY Zadání: Navrhněte a posuďte železobetonovou desku dle následujícího obrázku Skladba stropu: Podlaha, tl.60mm, ρ=400kg/m 3 Vlastní žb deska, tl.dle návrhu,

Více

Atletická hala Vítkovice

Atletická hala Vítkovice Atletická hala Vítkovice Dokumentace pro realizaci stavby D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení SO 04 - Atletická hala Stavebně konstrukční řešení - dřevěné konstrukce STATIKA

Více

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce

Skořepinové konstrukce úvod. Skořepinové konstrukce výpočetní řešení. Zavěšené, visuté a kombinované konstrukce 133 BK4K BETONOVÉ KONSTRUKCE 4K Betonové konstrukce BK4K Program výuky Přednáška Týden Datum Téma 1 40 4.10.2011 2 43 25.10.2011 3 44 12.12.2011 4 45 15.12.2011 Skořepinové konstrukce úvod Úvod do problematiky

Více