Spondylodiscitida s mnohočetnými komplikacemi

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spondylodiscitida s mnohočetnými komplikacemi"

Transkript

1 Spondylodiscitida s mnohočetnými komplikacemi Klepnutím lze upravit styl předlohy podnadpisů. Mudr.Kateřina Firleyová- infekční odd. SN Opava ( Mudr.Gabriela Černá- odd. patologie SN Opava )

2 Infekční onemocnění páteře zahrnuje celou řadu postižení od discitidy,spondylodiscitidy, spondylitidy, onemocnění intervertebrálních kloubů až po epidurální absces a transversální myelitidu. Zánět může být způsoben bakteriálním, granulomatózním nebo parazitárním agens.postihuje osoby ve středním a vyšším věku, kdy hlavním příznakem je intenzivní bolest v zádech. Velké intenzitě bolesti odpovídá většinou chudý fyzikální nález. Vzniká nejčastěji hematogenní cestou a postihuje především oblast bederní páteře. V současné době tvoří spondylodiscitida (dále takto zkracováno-sd) 2-4% všech skeletálních infektů, mortalita pacientů léčených pro toto onemocnění je 1-20%.Častěji bývají postiženi muži než ženy (3:1), vyskytuje se ve dvou věkových vrcholech- v dětském věku a mezi rokem života. Diagnóza je obtížná a často opožděná vzhledem ke vzácnosti onemocnění a vysoké frekvenci bolestí zad v obecné populaci. Díky zlepšení chirurgické a radiační techniky a cílené antimikrobiální terapii se výhled pro pacienty jistě zlepšil,nemocnost však zůstává stále významná.

3 Etiologie: - bakteriální - mykotické - parazitární - tuberkulosní SD Průběh: akutní(méně než 3 tý), subakutní( 3 tý až 3 měs), Chronické ( více než 3 měs) Původci: Staphyl. Aureus ( 60-70%), MRSA,Staph. Epidermidis, E. Coli, Pseudomonas aerug.- narkomani Rizikové faktory:dm, HIV, RA, kardiochir. zákroky, malnutrice, opak. hospitalizace, vyšší věk, kortikoterapie, obezita, nádor.onemocnění,časté aplikace i.v., katetrizace, předchozí oper. páteře,vzdálená inf. ložiska

4 Patofyziologie: 3 cesty zavlečení infekce: hematogenně- nejčastěji přímou zevní inokulací ( LP, chir. zákrok) per continuitatem ( vzácné, retrofayng.absces) TERAPIE: -dluhodobé podávání ATB ( 6-9 tý i.v., poté 6 tý p.os), horizontální poloha, až po zlepšení RHB, analgetika!, vše dle kliniky a výsledků MR ( vymizení teplot,normalizace zánětl. Parametrů) Isoxazolylpenicilin(Oxacilin,Prostaphlin),aminoglykosid, klindamycin,chinolon 85% pacientů...konzervativní postup Oper. výkony- při progresi septického stavu, zhoršení neurol. nálezu...drenáž abscesového ložiska, revize pát. kanálu, laminektomie...přední a zadní přístup při revizi ( v kazuistice!!), odstranění nekrot. Hmot, náhrady autologním štěpem, titanové implantáty

5 - po operaci- cave- bakteriální kolonizace implant. Materiálu -řízená RHB, korzet, postupná vertikalizace ( znehybnění 6-10tý) Dif. Diagnostika: - trauma, osteoporosa, m.bechtěrev, výhřezy disků, nádory, metastázy... ZÁVĚR: - léčba inf. onemocnění páteře je klinický i ekonomický problém, zdlouhavá, následky... -pomalý průnik ATB do postižených oblastí páteře ( 40% koncentrace v séru) -problém s diagnostikou- pozdě, přehlédnuto, dnes jsou bolesti v zádech časté neurol. Deficit -důležitá jsou mikrobiologická vyšetření!!! PL, neurolog, ortoped, mikrobiolog,infektolog, neurochirurg, RHB!!

6 Anamnéza RA: matka + tetanus, otec + srdeční selhání PA: důchodce, dříve opravář televizí AA:neuvedeno FA: Tegretol, APO-Gab, DHC 60mg, Ibalgin, Essentiale, Moduretic, Aescin, APO-Ome

7 OA: hypertonik, léčen pro epilepsii, chronické vertebrogenní potíže při stenose páteřního kanálu, st.p., flebotrombose PDK, chronická hepatitida,divertikulosa sigmatu, gastritida, refluxní esofagitida, kouřil před 20 lety Provedena operace- dekomprese a stabilizace v oblasti C3-C6 ( FN Olomouc) - operace sec. Caspar-Cespace- provedena z kolárkového řezu

8 Hospitalizace na interním odd. nem.jeseník dle parere: od 1.9. zhoršení bolestí páteře, neschopen se posadit, neschopen chůze, potíže s močením vstupní laboratoř: HBG 111, leuko 20,4 urea 14, kreat 124, CRP 275 LP: elementů 309(1/3) laktát 5,0 CB 2,2

9 6.9. CT mozku- difusní mozková atrofie RTg plic- akcentovaná bronchovaskulární kresba, příčně nasedající srdce, ZBÚ volné Neurol. konzilium- febrilní stav se somnolencí, meningismem, nález v likvoru svědčící pro neuroinfekci, konzultovat inf. odd., zvážit discitidu Chirurg. konzilium- afekce na pravém lokti 0,5x2cm, s hnisavou sekrecí, - bursitis olecrani l.dx.

10 ve 13:47 přijat na inf. JIP Status praesens: nelze navázat kontakt,na oslovení reaguje,není schopen odpovědět na otázky, spavý až somnolentní motorický neklid, výrazně suchá ústa, krusty v DÚ, izokorie, volné pohyby očních bulbů,nefixuje, šíje ztuhlá, nezdvihne hlavu nad podložku,as prav., ozvy slabě slyšitelné, šelest O, dýchání nečisté, při bazích vlhké fenomeny, břicho nad niveau, reaguje grimasou na palpaci,h O,L O,HKK- na pr. Lokti bandáž, prosakuje Betadine,na kůži četné sufuse do 2 cm,

11 I. Den 7.9. medikace: Dexona,Manitol, infuse, diuretika, tlumící léky CEFTAX 3g / 8 hod i.v. GENTAMICIN 160mg / 1xd i.v. Clexane, mukolytika, nebulizace NG sonda, cžk

12 TK 100/60 Bilance 2400/ 3200 ml Antitrombin...48 QUICK INR 1,25 Htk..0,31 Hbg..113 Leuko..9,8 Trombo.211 ph 7,3 pco2 5,3 po2 6,3 HCO3st 19,0 HCO3akt 19,3 BE -6,6 sato2 80% Urea 19,2 kreat 120,6 osmo 312 CRP 257

13 II. Den 8.9. afebrilní, TK 110/60, TF 60-90/ min, bilance 3000/3600 UPV toleruje -výrazně oslabené dýchání vlevo, saturace 90-92% -promodralá akra, hypotermie, opakovaně lavážován a odsáván, úprava Portex kanyly - CT angio plic- známky plicní embolizace neshledány, v.s. drobná atalaktáza levého dolního laloku, drobná infiltrace - odsátí pod BRSK kontrolou, poté zlepšení sat na 98%

14 ph 7,35 pco2 5,3 po2 6,6 HCO3st 21,6 HCO3akt 21,9 BE -3,3 sat O2 82,9 Urea 21 kreat 110 osmo 329 ALT 2,3 AST 5,79 AF 5,09 GMT 8,6

15

16 III. Den 9.9. provedena kontrolní LP: CB 1,34 CRP 2,67 glu 5,9 laktát 5,4 Cl 133 ery 3520/3 seg 266/3 lymf 10/3 tlak 250 -TT 38,1 stc, UPV toleruje, sat 94% 14:00 MR páteře- multietážová spondylodiscitida L1/2,L4/5,L5/S1 s epidurálním abscesem v úrovni Th12-L2, L4-S1,pyartrosem kloubů L4/5, abscesy paravertebrálně a v m. psoas

17

18

19

20

21

22

23

24 - změna ATB na OXACILIN + GENTAMICIN Prostaphlin 3g i.v. co 6 hod. Gentamicin 160 mg i.v. Ceftax 1g i.v. co 8 hod. konzultace s NCH Ostrava -vzhledem k celkovému stavu výkonu neschopen, zatím konzervativní postup

25 IV. den pokles saturace pod 90%, interference s ventilátorem,vysoké insp. tlaky, zvyšování analgosedace, afebrilní, TK kolísavý, pacient přestává močit,významný posl. nález TRN lékař- BRSK,laváže během celého dne konzultace s ARO - výrazný pokles TK, NORADRENALIN - postupná progrese celkového stavu

26 ph 7,28 7,13 pco2 po2 5,98. 7,1 6,7 7,1 HCO3st 19,4.15,1 HCO3ac 20,6 17,4 BE Sat O CRP urea kreat myog ALT 2,87 AST 3,4 GMT 10,0 AF 5,5

27 Infuse + diuretika, vysoké kroky NOR -TF /min sat % -pacienta nelze dostatečně prodýchat -cyanosa na DKK přeložen na odd. ARO, kde ihned po přijetí KPR pacient zmírá

28 Mikrobiologické vyšetření: Hemokultura-staphylococcus aureus Sputum- Klebsiella pneumoniae ESBL + Aspirát z bronchů -//- Moč- negat. Likvor- žádný nárůst, PCR- negativní

29 Mikrobiologické vyšetření- pitva -stěr TH12- Staph. aureus -absces vedle L2- Staph. aureus -stěr L2- Staph. aureus -stěr z hltanu- Staph.aureus -stěr z lokte- Staph. Aureus -výpotek v dutině hrudní- žádný nárůst -hemokultura- Klebsiella pn. -stěr z míchy- žádný nárůst -stěr L hlavní bronchus- Klebsiella pn. -stěr slezina + osrdečník- Klebsiella pn.

30 III. O t e v ř e n í d u t i n y b ř i š n í a h r u d n í Ve stěně břišní je vrstva tuku v nadbřišku 15 mm, v podbřišku 65 mm. Uložení orgánů v dutině břišní je typické. Peritoneum hladké, lesklé. V dutině břišní není tekutina ani srůsty. Bránice přiměřeného uložení. V dutině hrudní plíce po otevření jsou výrazně kolabované, oboustranně nacházíme mléčnou tekutinu v množství 1500 ml, srůsty chybí. Mediastinum přiměřené. V průběhu vyjímání krčních orgánů dochází k vytékání hnisavé tekutiny z oblast krční páteře, zde nacházíme pevnou dlahovou osteosyntézu, v okolí opět s okrsky hnisání (viz foto), v dalším průběhu eviscerace nejsou patrny kliniky popisované paravertebrální abscesy, jsou však přtomny na obou stranách menší abscesy musculus psoas maior, průměru do 2 cm.

31 IV. O r g á n y h r u d n í IV/ Orgány hrudní - plíce Plíce pravá nápadně kolabovaná, drobná, chabá, naznačeně čtyřlaločná, kde však obě části odpovídající střednímu laloku srůstají s horním i dolním lalokem. Pleura hladká, lesklá, s jemnou antrakotickou kresbou, plíce šedorůžová, nevzdušná, po stlačení uniká diskrétně pouze minimální množství krve. Sliznice průdušek vyhlazená, překrvená, šedá, bez obstrukce, bez obsahu, periferním směrem se lumen jeví vakovitě difuzně rozšířené. Levá plíce obdobně utvářená. Větve plícnice bez zjevných plátů. Lumen volné, pouze v periferii horního laloku pravé plíce lesklá, elastická krevní sraženina, nelne ke stěně. Lymfatické uzliny šedočerné, nezvětšené, mírně antrakotické.

32 23. Měkká tkáň okolí krční ploténky - autolyzované částice tvořené vyzrálou tukovou tkání s leukostázou v cévách a tkání vazivovou tvořenou vyzrálým vazivem i proliferujícími fibroblasty s účastí neutrofilních granulocytů, s neokapilarizací, s hojnými lymfocyty, fokálně hrudky rezavého pigmentu charakteru hemosiderinu a drobné úlomky nejspíše kostní tkáně, lamely dlaždicového epitelu, cizorodý materiál, stáčející rovinu polarizovaného světla, bez navazující zánět. reakce. Jde o obraz reparace (fibroproliferace) s akutní zánětlivou exacerbací. (Gram, Fe negativní) ,26. Th 12 (chelaton) - kostní dřeň s výraznou převahou granulocytů v buněčné populaci, ve větších částech fragmentů známky zhnisání a nekrozy kosti - kostní tkáň s obrazem nesp. akutní purulentní až nekrotizující osteomyelitis s maximem v bloku 26., v bloku 25. dominuje již reparace - fibroproliferativní zánět. 27. L2 (chelaton) - mírně vyjádřená akutní nesp. puruletní až nekrotizující osteomyelitis. 28.,29. Musculus psoas maior vpravo - v obou blocích nacházíme struktury měkkých tkání zastoupených příčně pruhovanou svalovinou a vyzrálou tukovou tkání, tyto měkké tkáně jsou destruovány těžkým akutním nesp. flegmonozním zánětem až objemnými ložisky zhnisání, bez zastižené pyogenní membrány a s nekrozou snopců příčně žíhaného svalu. Součástí preparátu jsou fragmenty kostní tkáně, nejspíše artefakt podmíněný odběrem či zpracováním materiálu.

33

34

35

36

37

38

39

40

41 I. Status post osteosynthesem vertebrae cervicalis menses VI ante mortem clinici scriptu. II. Spondylodiscitis L1/2 et L4-S1 et abscessus epiduralis Th12-L2 et L4-S1 clinici scriptu et abscessus musculi psoatis maioris lateris utriusque. Chylothorax lateris utriusque. Collapsus e compressione alae pulmonum. Osteomyelitis purulenta acuta vertebrae thoracicalis et lumbalis in inventu microscopico. Abscessus olecrani. Signa septicaemiae: Activatio pulpae lienis infectiosa. Cholestasis hepatis modica in inventu microscopico. Focus ARDS (acute respiratory disstres syndroma) lobi medii pulmonis lateris dextri in inventu microscopico. Staphyloccocus aureus in inventu microbiologico. Haemocultura possitiva: Klebsiella pneumoniae in inventu microbiologico.

42 - Creatininaemia: 518,0 umol/l - Oedema cerebri. - Signa post cannulationem venae subclaviae lateris dextri. - Signa post cathetrisationem vesicae urinariae: Urocystitis haemorrhagica acuta. - Signa post iniectiones extremitatis superioris lateris utriusque: Suffusiones cutis dispersae.

43 III. IV. Sepsis Atherosclerosis universalis typi centralis gradus I-II et peripherica minima. Hypertrophia excentrica ventriculi dextri et sinistri cordis. Cholecystolithiasis: Calculi liberi pigmentosi in vesica. Cholecystitis chronica fibroproductiva. Cirrhosis micronodularis hepatis. Insufficientia venarum chronica extremitatis inferioris lateris utriusque.

44 Z á v ě r : 68 - letý muž dle sdělení klinika 5 měsíců před úmrtím po osteosyntéze krční páteře zmírá na sepsi, potvrzenou mikrobiologickým nálezem Staphyloccocus aureus a Klebsiely pneumonie a histologickým vyšetřením.

45 Děkuji za vaši pozornost.

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Klinika dětské otorhinolaryngologie FN Brno Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Disertační práce řešitel: MUDr. Michaela Máchalová

Více

Infekce dýchacích cest (OD)

Infekce dýchacích cest (OD) OTÁZKY Z INFEKTOLOGIE, vypracovali Šárka Bohoňková, Dagmar Mocná, Markéta Lorenzová, Tereza Koňasová, Petr Grenar, Martina Panešová, 3.LF 2012 Infekce dýchacích cest (OD) 1. Chřipka: význam onemocnění

Více

Případ č. 42. Klinická historie a anamnéza

Případ č. 42. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza NO: 61-letá žena, která se dostavila na plicní kliniku ke kontrolnímu vyšetření. Na rtg snímku byl zjištěn suspektní nález (rozpadový proces) na pravé plíci. Doporučena hospitalizace.

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy):

Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Autoři (podle abecedy): Doporučený postup pro antibiotickou léčbu komunitních respiračních infekcí v primární péči. Zadavatelé: Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Autoři

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

Případ č. 41. Klinická historie a anamnéza

Případ č. 41. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza Případ č. 41 NO: 62letý muž přijatý (na neurologickou kliniku) do nemocnice pro pravostrannou hemiparézu. Pacient byl v dobrém zdravorním stavu až do doby 3 měsíce před přijetím,

Více

Gonorrhoea, diagnostika a léčba, komplikace v podobě abscesu Bartholiniho žlázy

Gonorrhoea, diagnostika a léčba, komplikace v podobě abscesu Bartholiniho žlázy 108 Gonorrhoea, diagnostika a léčba, komplikace v podobě abscesu Bartholiniho žlázy MUDr. Edita Černá Kožní oddělení Fakultní nemocnice Ostrava Kapavka náleží ke klasickým sexuálně přenosným chorobám.

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP

Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP Platné od: 30.6.2014 NÁRODNÍ STANDARDNÍ VYŠETŘOVACÍ POSTUP - ZÁKLADNÍ MIKROBIOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ ABSCESŮ, HLUBOKÝCH RANNÝCH INFEKCÍ A MATERIÁLŮ Z NORMÁLNĚ STERILNÍCH MÍST (KII) METODOU MIKROSKOPICKOU A

Více

Transplantace srdce. Doporučené postupy

Transplantace srdce. Doporučené postupy Transplantace srdce Doporučené postupy I K E M 2 0 0 7 2 TRANSPLANTACE SRDCE - DOPORUČENÉ POSTUPY 2007 Vypracovali: I. Málek, A. Březina, M. Hegarová, L. Hošková, I. Netuka, J. Pirk, M. Podzimková I K

Více

MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno KDY POMÝŠLET NA NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ? MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Časná diagnostika nádorových

Více

Kreuzberg B, Vondráková R, Kasal E, Kobr J, Ferda J. Radiologický obraz plicního postižení u tzv. prasečí chřipky (H 1 N 1

Kreuzberg B, Vondráková R, Kasal E, Kobr J, Ferda J. Radiologický obraz plicního postižení u tzv. prasečí chřipky (H 1 N 1 Radiologický obraz plicního postižení u tzv. prasečí chřipky (H 1 Radiological imaging of pulmonary affection at so called swine influenza (H 1 původní práce Boris Kreuzberg 1 Renata Vondráková 1 Eduard

Více

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY Česká neonatologická společnost Fakultní nemocnice Na Bulovce Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 NEONATOLOGICKÉ

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

HLAVNÍ TÉMA / ANTIBIOTIKA. Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU U GRANULOCYTOPENICKÝCH NEMOCNÝCH (TZV. FEBRILNÍ NEUTROPENIE) Petr Cetkovský Klinický úsek, Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha V posledních 30 letech došlo k významnému

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

VÝBĚR Z ORL SYSTEMATIKY A ALGORITMŮ

VÝBĚR Z ORL SYSTEMATIKY A ALGORITMŮ Ivan Hybášek: eotorinolaryngologie. Kapitola 13 VÝBĚR Z ORL SYSTEMATIKY A ALGORITMŮ Kapitola by měla přispět rozvoji medicínského myšlení s cílem dosáhnout přesné diagnózy a stanovit optimální léčbu pro

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic

Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Doporučený postup pro histologické vyšetření karcinomu plic Pavel Dundr, Helena Hornychová Radoslav Matěj, Aleš Ryška Libor Staněk, Tomáš Tichý 2 histologické vyšetření karcinomu plic stránka Úvod 3 Cytologické

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy

Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy 1. Charakteristika standardu - definice syndromu diabetické nohy Syndrom diabetické nohy je podle WHO definován jako ulcerace nebo destrukce

Více

Jana Matoušková 1, Petr Niederle 1, Miroslava Benešová 2, Iva Zemanová 3, Miloš Táborský 1 1. Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha 2

Jana Matoušková 1, Petr Niederle 1, Miroslava Benešová 2, Iva Zemanová 3, Miloš Táborský 1 1. Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce, Praha 2 NEOBVYKLÝ PŘÍPAD TROMBÓZY PO NÁHRADĚ AORTÁLNÍ CHLOPNĚ BIOPROTÉZOU Jana Matoušková 1, Petr Niederle 1, Miroslava Benešová 2, Iva Zemanová 3, Miloš Táborský 1 1 Kardiologické oddělení Nemocnice Na Homolce,

Více

Glykogenóza II. typu (GSD II, m. Pompe) Současné možnosti diagnostiky a terapie Klinická kazuistika

Glykogenóza II. typu (GSD II, m. Pompe) Současné možnosti diagnostiky a terapie Klinická kazuistika 331 Glykogenóza II. typu (GSD II, m. Pompe) Současné možnosti diagnostiky a terapie Klinická kazuistika MUDr. Věra Malinová Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Klinika dětského a dorostového lékařství

Více