Antibiotická terapie u novorozených hříbat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Antibiotická terapie u novorozených hříbat"

Transkript

1 Antibiotická terapie u novorozených hříbat Kevin T.T. Corley Úvod Systémové a lokální bakteriální infekce jsou u neonatálních hříbat běžné a významně se podílí na jejich morbiditě a mortalitě. Příznaky infekce mohou být často u neonatálních hříbat pouze delikátní, mohou tedy uniknout pozornosti nezkušených chovatelů. Zkušenosti z humánní akutní medicíny ukázaly, že včasné podání vhodných antibiotik je pro přežití nezbytné a často rozhodující. Brzké rozpoznání infekce a volba vhodné antibiotické terapie určují přežitelnost i u hříbat. Úspěšná antibiotická terapie Úspěšná antibiotická terapie závisí na několika různých faktorech: Včasném zahájení terapie, vhodném dávkování a výběru antibiotika. Podmínkou pro brzké nasazení antibiotické terapie je správný odhad možného původce a jeho pravděpodobné citlivosti. Zvolení správného dávkování vyžaduje dobré znalosti antimikrobiálních látek a rozdílů mezi neonáty a dospělými koňmi. Výběr antibiotika závisí na spektru jeho antimikrobiální aktivity, průniku do tkání a také ceně dávky. Samotná antibiotická léčba při infekcích neonatálních hříbat nestačí. Nezbytná může být podpůrná terapie (od nutriční a infuzní terapie až po plnou intenzivní péči s mechanickou ventilací) nebo chirurgický debridement a laváž. Běžné bakteriální druhy napadající neonatální hříbata Septikémie Podle literárních zdrojů jsou nejběžnějšími bakteriemi izolovanými z krve septických hříbat Escherichia coli a Actinobacillus sp., častými jsou také Streptococcus a Enterococcus. U hříbat s průjmem byly častějšími druhy Enterococcus a Pantoea agglomerans (z krve), méně pak E. coli a Actinobacillus sp. Některé kliniky a farmy ze Severní Ameriky a Austrálie mají nedávné zkušenosti s četnými izolacemi multirezistentních bakterií, zahrnujících MRSA (meticilin rezistentní Staphylococcus aureus) a vysoce rezistentní druhy Enterobacter a Enterococcus sp. 1,2 MRSA byl izolován i u koní v Evropě. 3 Evropská studie uvádí, že nosní sekrety 10,9% koní obsahují MRSA. 4

2 Odlišnosti od dospělých koní Existují tři důvody, proč se liší výběr antibiotika pro neonatální hříbě a dospělého koně. Prvním důvodem je skutečnost, že u hříbat není ještě vyvinuta fermentace v kolonu, proto nehrozí riziko kolitid vyvolaných některými antibiotiky jako u dospělých koní. Druhý důvod je ekonomický jelikož hmotnost hříběte je zhruba desetinou hmotnosti dospělého koně, lze zvolit antibiotika, jejichž použití u dospělých koní brání neúměrné náklady. Třetím důvodem je odlišná toxicita léčiv pro neonáty a dospělce. Nejdůležitější je zapamatovat si, že u mnohých léčiv je dávkování pro hříbata podstatně vyšší než pro dospělé koně. Hříbata mají vyšší procentuální obsah vody v těle, proto obecně dávky hydrofilních látek by měly být vyšší (např. aminoglykosidy) něž u dospělých, zatímco u lipofilních látek je dávkování stejné. 5 Profylaktické použití antibiotik u hříbat Vysoký výskyt bakteriálních infekcí vede některé terénní veterináře k profylaktickému podání antibiotik hříbatům první den jejich života. Tento přístup je velice kontroverzní, protože zvýšené používání antibiotik vede k nárůstu rezistence bakteriální populace, což má dopad na zdraví zvířat i lidí. Nedávná studie nenašla rozdíl v incidenci infekčních onemocnění mezi neonatálními hříbaty, kterým byla/nebyla aplikována antibiotika profylakticky. 6 Obecný závěr se však nedá na základě této studie vyslovit, protože četnost infekcí v ní byla nízká. Naopak studie z roku 1970 prokázala snížení onemocnění neonatálních hříbat léčených preventivně neomycinem a framamycinem během prvních 30 dnů života. 7 Dané výsledky se však nedají přímo přenést na situaci v dnešních chovech, protože rutinní praktiky používané v chovech koní dnes se podstatně zlepšily. Je pouze jasné, že profylaktické podávání antibiotik může být prospěšné alespoň v některých případech. V jedné studii bylo zjištěno, že profylaktické podání azitromycinu první dva týdny života snížilo výskyt Rhodococcus equi zhruba z 20% na 5%. 8 Vybraná antibiotika vztahující se ke hříbatům Cefalosporiny Cefalosporiny jsou běžně používaná antibiotika u neonatálních hříbat. Jako skupina mají různé spektrum aktivity a penetraci do tkání. Cefalosporiny nejčastěji používanými u hříbat je cefquinom a ceftiofur. Cefquinom patří do 4. generace, je určený pro léčbu E. coli septikemických hříbat v Evropě. Doporučená dávka je 1 mg/kg IV nebo IM po 12 hod. Autor používá dávkování 2,5 mg/kg IV

3 po 6 8 hod v případech potvrzených nebo na základě klinických zkušeností vysoce suspektních infekcí. Tato dávka je založena na klinických zkušenostech s tímto a dalšími cefalospopriny, nikoliv na základě farmakokinetických studií. Cefquinom má dobrou in vitro aktivitu proti většině důležitých bakterií nacházejících se u hříbat, včetně E. coli, Actinobacillus spp, Streptococcus spp. a ostatní Enterobacteriaceae izolované z koní. 9 Neuveřejněná data ukazují, že tato látka dosahuje dostatečné koncentrace v CSF u prasat 12 hodin po podání. 1 Klinické zkušenosti potvrzují jejich efektivnost v léčbě meningitid. Určité znepokojení z používání cefalosporinů 4. generace ve veterinární oblasti souvisí s možným vývojem rezistence mikroorganismů na cefepim používaný u lidí. US Food and Drug Administration studoval vývoj rezistence v souvislosti s léčbou respiračních onemocnění u telat. 2 Riziko rezistence bylo označeno za střední, bez nutnosti restrikcí pro extra-label použití. Ceftiofur je cefalosporin 3. generace a je široce používán u hříbat, zvláště v USA. Je známo mnoho aplikačních schémat, publikované dávkování zahrnuje 4,4 mg/kg IM po 12 hod 10, 4,4 6 mg/kg IV po 6 12 hod 11, 5 mg/kg IV po 6 hod, později prodloužení intervalu na 24hod jakmile to dovolí zdravotní stav hříběte 12, a 10 mg/kg IV po 6 hod. 13 Z důvodu antimikrobiálního účinku, který závisí na čase, je možno podávat ceftiofur neonatálním hříbatům v dávce 1,5 mg/kg/hod jako kontinuální infuzi (J.E. Palmer, osobní sdělení). U dospělých koní má podle omezených zkušeností intravenózně aplikovaná dávka téměř stejný účinek jako intramuskulárně, přestože výrobce doporučuje pouze podání IM. 14 U koní ceftiofur na rozdíl od ostatních cefalosporinů 3. a 4. generace proniká do CSF v malé míře. 15 In vivo je ceftiofur rychle metabolizován na desfuroylceftiofur, 16 který je in vitro méně aktivní proti stafylokokům a streptokokům. Možná proto může být ceftiofur in vivo proti těmto bakteriím neefektivní, přestože in vitro je účinný. Ceftiofur má dobrou aktivitu (alespoň in vitro) proti anaerobům Fusobacterium necrophorum a Peptostreptococcus anaerobius, ale ne proti Bacteroides fragilis. 17 Ve studii z roku 1990 provedené v New Bolton Center 65 % z 84 gram negativních izolátů a 29 % z 28 gram pozitivních izolátů z krve novorozených hříbat vykazovalo in vitro citlivost k ceftiofuru. 18 Ceftriaxon je injekčně podávaný cefalosporin 3. generace. Farmakokinetické studie uvádějí, že je pro hříbata účinný v dávce 25 mg/kg IV každých 12 hodin. 20 U dospělých koní dosahuje v CSF vysokou koncentraci, proto je vhodný pro případy suspektních bakteriálních meningitid. 19 Cefpodoxim protexil je jedním z cefalosporinů 3. generace určeným pro perorální podání. Podle farmakokinetiky u hříbat se předpokládá, že dávka 10 mg/kg po 6 12h PO působí

4 proti 90 % koňských izolátů Salmonella enterica, Escherichia coli, Klebsiella spp., Pasteurella spp, Enterobacter spp. a β-haemolytickým streptokokům. 21 Možnost perorálního podání je pro majitele vhodná a praktická. Podle autorovy klinické praxe jsou dva faktory, omezující jeho podávání. Za prvé, na rozdíl od mnoha cefalosporinů třetí a čtvrté generace, neproniká hematoencefalickou barierou 21, za druhé tato léčba je v mnoha zemích (ve srovnání s jinými antibiotiky) velmi drahá. Penicilin Penicilin je levný, lehce dostupný a účinný jako antibiotikum první volby v léčbě gram pozitivních a anaerobních infekcí neonatálních hříbat. Prokain penicilin je určen pro intramuskulární aplikaci dvakrát denně. Autor se však jeho použití u novorozených hříbat vyhýbá kvůli malému množství svaloviny. Dalším důvodem je to, že opakované intramuskulární podání může vést ke zvýšení citlivosti na injekce a senzibilizaci neuronů na prokain. 22 Preparáty obsahující sodnou nebo draselnou sůl penicilinu lze podávat pomalu IV v dávce IU/kg po 6-8hod. Draselná sůl penicilinu může způsobit abdominální diskomfort a přechodnou změnu konzistence trusu, pravděpodobně zvýšením myoelektrické aktivity céka a pánevní flexury. 23 Příležitostně bylo zaznamenáno, že sodná sůl penicilinu může vést k přechodné hypotenzi a tachykardii. Obě tyto soli jsou díky svému antimikrobiálnímu působení závislému na čase vhodné ke konstantní infuzní aplikaci. Po úvodní dávce IU/kg podává autor po dobu 24 hod v ve stejné dávce rychlostí 2,750 7,333 U/kg/h. Konstantní infuze je pravděpodobněji účinnější než intermitentní dávkování, protože tak se koncentrace penicilinu stále pohybuje nad MIC cílových mikroorganismů. Vyhneme se tím také výše uvedeným problémům. Teoreticky by konstantní dávka v infuzi mohla být nižší než při intermitentním podání, ale její použití by vyžadovalo kalkulaci založenou na znalosti distribučního objemu a MIC pro cílové mikroorganismy. Pro snazší použití autor preferuje výše uvedené dávkování před nutností počítat farmakokineticky přesnou dávku. Při použití penicilinu v léčbě infekce způsobené enterokoky je důležité si uvědomit, že Enterococcus spp. odolává aktivitě penicilinu, ačkoliv in vitro je k němu citlivý. To je způsobeno schopností mikroorganismu produkovat penicilin vážící proteiny, umožňující syntézu buněčné stěny v přítomnosti penicilinu (a jiných betalaktamových antibiotik, jako cefalosporinů). Výsledkem je bakteriostatický účinek in vitro, ale neschopnost baktericidního účinku in vivo. 24 Určitou roli hraje také tzv. inokulum efekt, kdy malé inokulum enterokoka se in vitro jeví jako vnímavé k penicilinu, protože produkuje pouze malé množství

5 penicilinázy. In vivo však vytváří velké množství enterokoků dostatek penicilinázy, který je klinicky významná. Kombinací těchto faktorů je tedy Enterococcus spp. penicilin tolerantní, což platí i pro ostatní β-laktamy. Jejich MIC musí být mnohem vyšší než uvádí výsledky in vitro. 26 Jelikož vysoké dávky penicilinu kombinované s aminoglykosidy mají synergistický efekt, patří mezi léky volby při potvrzené enterokokální infekci. 26 Aminoglykosidy Aminoglykosidy mají výborný účinek proti gram negativním a některým gram pozitivním bakteriím a synergistický efekt s peniciliny proti určitým mikroorganismům, zejména proti streptokokům a enterokokům. Proti anaerobním mikroorganismům a v anaerobním prostředí jsou neúčinné. Jejich penetrace je relativně slabá, téměř nepronikají přes hematoecefalickou bariéru, do kostí a abscesů. Jak již bylo řečeno, terapeutická dávka aminoglykosidů pro novorozená hříbata je v poměru vyšší než u dospělých koní (pro vyšší distribuční objem). Amikacin je často považován za aminoglykosid volby pro neonatální hříbata díky své nízké nefrotoxicitě a nízkému výskytu rezistence mikroorganismů běžně izolovaných z hříbat. 18,27 Ideálně by se mělo vždy provést monitorování terapeutické dávky (TDM) k zajištění vhodného peaku při nejnižší možné koncentraci pro hříbě. Lze tak dosáhnout maximální účinnosti a minimalizovat nefrotoxicitu, zvláště kvůli farmakokinetickým změnám probíhajícím s věkem u neonatálních hříbat. Doporučované dávky amikacinu jsou mg/kg po 24 hod. 28,29 Tyto dávky se považují za počáteční dávku při TDM. TDM je však v terénu nepraktické až neproveditelné, proto se používá toto dávkování celou dobu léčby. Díky relativně širokému spektru aktivity a efektivitě závislé na koncentraci je možné použít amikacin pro lokální terapii. U hříbat hraje roli při lokální terapii septických kloubů nebo osteomyelitidě způsobené infekcí kloubů v průběhu gravidity nebo regionální perfúzi. Třetina systémové dávky se aplikuje lokálně perfúzí a zbývající dvě třetiny jsou podány při sejmutí turniketu. Gentamicin je u hříbat používán v dávce mg/kg jednou denně (dávka 6 10 mg/kg je u hříbat nedostatečná!!!). 29 Přestože je gentamicin spojován s rizikem kumulativní nefrotoxicity, je mnohem levnější, proto se v praxi používá k zahájení antibiotické terapie nebo k empirické léčbě. Ideálně by se měla v ústavních podmínkách stanovovat TDM, aby se snížila nefrotoxicita při optimálním účinku. Neomycin se často používá jako součást komerčních přípravků v kombinaci s penicilinem. V doporučených dávkách těchto preparátů je jeho množství pro hříbata nedostatečné. Dávka

6 udávaná pro dospělého koně je mg/kg jednou denně IM. 30 Po čtyřech dnech terapie byly zaznamenány biochemické známky nefrotoxicity u dospělých koní po aplikaci 10 mg/kg dvakrát denně, 31 avšak bez histopatologických změn na játrech a ledvinách. 32 Podobně jako u jiných aminoglykosidů je pravděpodobné, že dávka neomycinu musí být vyšší u novorozenců. Pro nedostatek farmakokinetických znalostí autor doporučuje neomycin rezervovat pro cílené použití dle citlivosti v dávce 10 mg/kg IM jednou denně. Při delší léčbě je třeba sledovat opakované vyšetření moči a renálních funkcí. Amoxycilin/kys. klavulanová Na základě zveřejněných faramakokinetických studií je amoxycilin potencovaný kys. klavulanovou účinný pro hříbata v dávce 30 mg/kg po 6 8hod PO. 33 Jako širokospektrální antibiotikum podávané perorálně má u novorozených hříbat značný význam v léčbě některých infekcí, jako je pneumonie. Autor má dobré klinické zkušenosti s použitím této kombinace u čtyřměsíčních hříbat, přestože perorální absorpce u dospělých koní je velmi nízká 34,35 a jsou tedy pochybnosti o jejím účinku u starších hříbat. Doxycyklin Doxycyklin má široké spektrum účinosti proti gram pozitivním, gram negativním a některým anaerobním bakteriím. Díky jeho aktivitě proti intracelulárním bakteriím jej lze použít v léčbě infekce způsobené Lawsonia intracellularis. 36 Navíc doxycyklin dobře působí v kyselém prostředí, proto je vhodný při léčbě abscesů a infekcí pupku. Autor jej používá jako antibiotikum druhé volby v léčbě rodokokových infekcí u hříbat, která nejsou schopna tolerovat terapii makrolidy. Zatímco u dospělých koní je doxycyklin po perorální aplikaci špatně absorbován, u hříbat má biologickou dostupnost výbornou. Doporučená dávka pro hříbata je 10 mg/kg PO dvakrát denně. 37 Tikarcilin Tikarcilin je antipseudomonádový penicilin, jehož spektrum po rozšíření kyselinou klavulanovou zahrnuje i některé enterobacteriaceae. Tikarcilin-klavulát se výborně hodí k terapii septikémie hříbat způsobené gram negativními bakteriemi rezistentními na aminoglykosidy nebo tam, kde jsou aminoglykosidy kontraindikovány kvůli zhoršené renální funkci. Na základě farmakokinetiky dospělých koní a hříbat 38,39 je doporučena dávka 50 mg/kg IV každých 6 hod. Používají se dávky až 100 mg/kg každých 6 hodin nebo v konstantní infuzi rychlostí 8 16 mg/kg/h (J.E. Palmer, osobní sdělení).

7 Marbofloxacin U neonatálních hříbat se nedoporučuje rutinní používání enrofloxacinu pro riziko poškození chrupavek. Vzhledem k širokému spektru s vysokou účiností proti gram negativním bakteriím a dobré penetraci jsou fluorochinolony vhodné k léčbě infekcí u neonatálních hříbat. U dospělých koní je farmakokinetika marbofloxacinu známá, doporučená dávka pro léčbu gram negativních infekcí je 2 mg/kg IV každých 24hod. 40,41 Přes teroretické riziko rozvoje atropatií nepozoroval autor otoky kloubů ani jiné nežádoucí účinky po aplikaci marbofloxacinu více než 50 hříbatům. Chloramfenikol/florfenikol Chloramfenikol je širokospektrální perorální antibiotikum, které má v mnoha zemích omezené použití vzhledem k tomu, že potencionálně může vyvolat aplastickou anemii. Je účinný proti většině gram pozitivních, gram negativních a anaerobních bakterií, včetně Bacteroides fragilis. Výborně proniká i do kostí a CSF, proto se používá k léčbě abscesů, osteomyelitid a meningitid. Florfenikol má podobné spektrum účinku. Nemá omezení spojená s ohrožením zdraví lidí a je dostupný pro použití v Evropě ve schválených přípravcích pro intramuskulární aplikaci u potravinových zvířat. Florfenicol bývá spojován s narušením konzistence trusu a mikroflory v GIT u dospělých koní. 42,43 Autor ho úspěšně použil u několika hříbat mladších čtyř měsíců v dávce 20 mg/kg IM každých 8hod bez vedlejších účinků. Metronidazol Metronidazol se používá v léčbě anaerobních infekcí u hříbat, zvlášť pro průjem způsobený klostridiemi (antibiotikum první volby proti Cl. difficile). 44 Jedna studie uvádí, ze 34,6 % hříbat hospitalizovaných s průjmem mělo ELISA test pozitivní na klostridiové toxiny. 45 U všech hříbat s těžkým průjmovým onemocněním by měla být zvážena perorální aplikace metronidazolu. Obvykle se podává v dávce mg/kg každých 8 hod 46, ale dá se použít i 25 mg/kg každých 12 hodin. 47 Je vhodný i k intravenozní aplikaci. Autor podává úvodní dávku 15 mg/kg a pokračuje v dávce 7,5 mg/kg po 6 hodinách dle doporučení z humánní medicíny. 48 Klindamycin Klindamycin je širokospektrální antibiotikum dobře působící na gram pozitivní a anaerobní bakterie, ale má i omezené gram negativní spektrum. Pro jeho výbornou prostupnost do kostí

8 se podává perorálně při léčbě osteomyelitid způsobených gram pozitivními bakteriemi a dalšími citlivými organismy. Jeho použití je spojeno s rizikem vzniku průjmu 49, ale to se u neonatálních hříbat, kde ještě není v kolonu vyvinuta fermentace, jeví jako malé. Podle zkušeností autora na omezeném počtu hříbat je jeho podávání bezpečné. Makrolidy Erytromycin, claritromycin a azitromycin se často používají k léčbě rodokokové infekce u starších hříbat. Mají široké spektrum účinku s výbornou prostupností. Z těchto tří antibiotik má dle farmakokinetických studií u hříbat azitromycin nejdelší poločas rozpadu. Claritromycin se ukázal jako nejefektivnější proti Rhodococcus equi, 50,51 ačkoliv účinost proti Pasteurella a Salmonella je in vitro lepší u azitromycinu. Azitromycin a claritromycin mají lepší biologickou dostupnost po perorálním podání než erytromycin. Na stejné úrovni je aktivita proti beta-hemolytickým streptokokům a stafylokokům. Tyto vlastnosti spolu s vynikající penetrací do plic je předurčují k terapii pneumonií neonatálních hříbat. Imipenem Imipenem je karbapenemové antibiotikum, které se používá u koní v léčbě vysoce rezistentních infekcí. Proto by se mělo šetřit pro konkrétní indikace a nepoužívat jako antibiotikum první volby. Farmakokinetické studie prováděné na dospělých koních doporučují dávku mg/kg v pomalé infuzi každých 6 hod. 52 U hříbat nebyla farmakokinetika popsána, podle autora ho lze použít u těžkých infekcí v dávce mg/kg každých 6-12 hodin IV (nebo po zředění 1% lidokainem IV). U neonatálních hříbat se dá aplikovat v kontinuální infuzi v dávce 0,4 0,8 mg/kg/hod (J.E. Palmer, osobní sdělení 2008). Vankomycin Vankomycin (v dávce 7,5 mg/kg IV každých 12 hodin) se používá k léčbě methicilin rezistentích stafylokoků a enterokoků koní. 2 Byla publikována klinická studie, popisující terapii vankomycinem u hříbat, kde nejmladšímu hříběti bylo zhruba 5 týdnů. Ani jedno ze dvou hříbat mladších dvou měsíců léčených vankomycinem, nepřežilo, ale tento výsledek nelze přičítat přímo efektu vankomycinu. 2 Vankomycin jevil jako vhodný pro infekce měkkých tkání a kostí. Výskyt meticilin rezistentního Staphylococcus aureus (MRSA) je popisován i u neonatálních hříbat, 53 ale podle autorových zkušenností většina těchto infekcí způsobuje u nich spíš morbiditu (jako infekci a následnou trombózu v. jugularis po umístění venózního katétru) než mortalitu. Tyto infekce nepotřebují specifickou cílenou terapii a vyřeší

9 se s minimálními následky. MRSA byl také izolován z kloubní synovie u neonatálních hříbat se septickou synovitidou. Kromě toho nejběžnějšími projevy MRSA u koní se zdají být rány a postoperační infekce. 54 Infekce ran a kloubů mohou mít mnohem vážnější důsledky a proto vyžadují specifickou léčbu. Vankomycin je dále možností volby při léčbě Cl. difficile, 44,55,56 ale na prvním místě této indikace stojí metronidazol. Mimoto se vankomycin používá u hříbat v terapii Rhodococcus equi rezistentního na makrolidy. 57 Někteří veterináři považují podávání vankomycinu zvířatům za špatné z hlediska jeho důležitosti v léčbě infekcí způsobených multirezistentními bakteriemi u lidí. Závěr Pro úspěšnou léčbu infekcí u novorozených hříbat je nezbytná včasná antimikrobiální terapie. Dostupnost a finanční stránka omezují výběr vhodné účinné látky. Pro tuto věkovou kategorii existuje mnoho specifických důvodů při volbě vhodného antibiotika. Použití některých antimikrobiálních látek nevhodných pro podání dospělým koním je u neonatálních hříbat bezpečné díky nevyvinuté fermentaci v kolonu. Základem těchto poznámek byl původní přehled zveřejněný v časopisu Equine Veterinary Education, jehož spoluautorkou je Anna Hollis. Seznam literatury 1. Weese JS, Rousseau J, Willey BM, et al: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in horses at a veterinary teaching hospital: frequency, characterization, and association with clinical disease. J Vet Intern Med 20: , Orsini JA, Snooks-Parsons C, Stine L, et al: Vancomycin for the treatment of methicillinresistant staphylococcal and enterococcal infections in 15 horses. Can J Vet Res 69: , O'Mahony R, Abbott Y, Leonard FC, et al: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) isolated from animals and veterinary personnel in Ireland. Vet Microbiol 109: , Van den Eede A, Martens A, Lipinska U, et al: High occurrence of methicillin-resistant Staphylococcus aureus ST398 in equine nasal samples. Vet Microbiol, Spensley MS, Carlson GP, Harrold D: Plasma, red blood cell, total blood, and extracellular fluid volumes in healthy horse foals during growth. Am J Vet Res 48: , Wohlfender FD, Barrelet FE, Doherr MG, et al: Diseases in neonatal foals. Part I: The 30 day incidence of disease and the effect of prophylactic antimicrobial drug treatment during the first three days post partum. Equine Vet J In press, Platt H: Joint-ill and other bacterial infections on thoroughbred studs. Equine Vet J 9: , Chaffin MK, Cohen ND, Martens RJ: Chemoprophylactic effects of azithromycin against Rhodococcus equi-induced pneumonia among foals at equine breeding farms with endemic infections. J Am Vet Med Assoc 232: , 2008

10 9. Thomas E, Thomas V, Wilhelm C: Antibacterial activity of cefquinome against equine bacterial pathogens. Vet Microbiol 115: , Kol A, Steinman A, Levi O, et al: Congenital pyloric stenosis in a foal. Isr J Vet Med 60:59-62, Benedice D: Septicemia in foals, in Merck Veterinary Manual Butters A: Medical and surgical management of uroperitoneum in a foal. Can Vet J 49: , Wong DM, Papich MG, Davis JL: Exposure to phenobarbital in a foal after nursing a mare treated with phenobarbital. J Vet Intern Med 22: , Slovis NM, Wilson WD, Stanley SD, et al: Comparative pharmacokinetics and bioavailability of ceftiofur in horses after intravenous, intramuscular, and subcutaneous administration, in 52 Annual Convention of the American Association of Equine Practitioners, San Antonio, Texas, p P Cervantes CC, Brown MP, Gronwall R, et al: Pharmacokinetics and concentrations of ceftiofur sodium in body fluids and endometrium after repeated intramuscular injections in mares. Am J Vet Res 54: , Salmon SA, Watts JL, Yancey RJJ: In vitro activity of ceftiofur and its primary metabolite, desfuroylceftiofur, against organisms of veterinary importance. J Vet Diagn Invest 8: , Samitz EM, Jang SS, Hirsh DC: In vitro susceptibilities of selected obligate anaerobic bacteria obtained from bovine and equine sources to ceftiofur. J Vet Diagn Invest 8: , Marsh PS, Palmer JE: Bacterial isolates from blood and their susceptibility patterns in critically ill foals: 543 cases ( ). J Am Vet Med Assoc 218: , Ringger NC, Pearson EG, Gronwall R, et al: Pharmacokinetics of ceftriaxone in healthy horses. Equine Vet J 28: , Ringger NC, Brown MP, Kohlepp SJ, et al: Pharmacokinetics of ceftriaxone in neonatal foals. Equine Vet J 30: , Carrillo NA, Giguere S, Gronwall RR, et al: Disposition of orally administered cefpodoxime proxetil in foals and adult horses and minimum inhibitory concentration of the drug against common bacterial pathogens of horses. Am J Vet Res 66:30-35, Olsen L, Ingvast-Larsson C, Brostrom H, et al: Clinical signs and etiology of adverse reactions to procaine benzylpenicillin and sodium/potassium benzylpenicillin in horses. J Vet Pharmacol Ther 30: , Roussel AJ, Hooper RN, Cohen ND, et al: Evaluation of the effects of penicillin G potassium and potassium chloride on the motility of the large intestine in horses. Am J Vet Res 64: , Moellering RC, Jr.: Emergence of Enterococcus as a significant pathogen. Clin Infect Dis 14: , Butler KM: Enterococcal infection in children. Semin Pediatr Infect Dis 17: , Chatterjee I, Iredell JR, Woods M, et al: The implications of enterococci for the intensive care unit. Crit Care Resusc 9:69-75, Paradis MR: Update on neonatal septicemia. Vet Clin N Am: Equine Pract 10: , Bucki EP, Giguere S, Macpherson M, et al: Pharmacokinetics of once-daily amikacin in healthy foals and therapeutic drug monitoring in hospitalized equine neonates. J Vet Intern Med 18: , McKenzie HC, Furr MO: Aminoglycoside antibiotics in neonatal foals. Compend Contin Educ Pract Vet 25: , 2003

11 30. Baggot JD, Love DN, Rose RJ, et al: Selection of an aminoglycoside antibiotic for administration to horses. Equine Vet J 17:30-34, Edwards DJ, Love DN, Raus J, et al: The nephrotoxic potential of neomycin in the horse. Equine Vet J 21: , Fuentes VO, Gonzalez H, Sanchez V, et al: The effect of neomycin on the kidney function of the horse. Zentralbl Veterinarmed A 44: , Love DN, Rose RJ, Martin IC, et al: Serum levels of amoxycillin following its oral administration to thoroughbred foals. Equine Vet J 13:53-55, Ensink JM, Klein WR, Mevius DJ, et al: Bioavailability of oral penicillins in the horse: a comparison of pivampicillin and amoxicillin. J Vet Pharmacol Ther 15: , Wilson WD, Spensley MS, Baggot JD, et al: Pharmacokinetics and estimated bioavailability of amoxicillin in mares after intravenous, intramuscular, and oral administration. Am J Vet Res 49: , Sampieri F, Hinchcliff KW, Toribio RE: Tetracycline therapy of Lawsonia intracellularis enteropathy in foals. Equine Vet J 38:89-92, Womble A, Giguere S, Lee EA: Pharmacokinetics of oral doxycycline and concentrations in body fluids and bronchoalveolar cells of foals. J Vet Pharmacol Ther 30: , Wilson WD, Spensley MS, Baggot JD, et al: Pharmacokinetics and bioavailability of ticarcillin and clavulanate in foals after intravenous and intramuscular administration. J Vet Pharmacol Ther 14:78-89, Sweeney RW, Beech J, Simmons RD: Pharmacokinetics of intravenously and intramuscularly administered ticarcillin and clavulanic acid in foals. Am J Vet Res 49:23-26, Carretero M, Rodriguez C, San Andres MI, et al: Pharmacokinetics of marbofloxacin in mature horses after single intravenous and intramuscular administration. Equine Vet J 34: , Bousquet-Melou A, Bernard S, Schneider M, et al: Pharmacokinetics of marbofloxacin in horses. Equine Vet J 34: , McKellar QA, Varma KJ: Pharmacokinetics and tolerance of florfenicol in equidae. Equine Vet J 28: , Dowling PM: Florfenicol in horses: pharmacokinetics and tolerance, in Proceedings of the Annual Veterinary Medical Forum (ACVIM), Denver, Colorado, p Magdesian KG, Hirsh DC, Jang SS, et al: Characterization of Clostridium difficile isolates from foals with diarrhea: 28 cases ( ). J Am Vet Med Assoc 220:67-73, Hollis AR, Wilkins PA, Palmer JE, et al: Bacteremia in Equine Neonatal Diarrhea: A Retrospective Study ( ). J Vet Intern Med 22: , Sweeney RW, Sweeney CR, Soma LR, et al: Pharmacokinetics of metronidazole given to horses by intravenous and oral routes. Am J Vet Res 47: , Giguere S: 6.3 Antimicrobial therapy, in Corley KTT, Stephen JO (eds): The Equine Hospital Manual (ed 1). Oxford, Blackwell, 2008, pp Wheeless CR: Metronidazole/Flagyl, in Arroyo LG, Weese JS, Staempfli HR: Experimental Clostridium difficile enterocolitis in foals. J Vet Intern Med 18: , Giguere S, Jacks S, Roberts GD, et al: Retrospective comparison of azithromycin, clarithromycin, and erythromycin for the treatment of foals with Rhodococcus equi pneumonia. J Vet Intern Med 18: , Jacks S, Giguere S, Gronwall RR, et al: Disposition of oral clarithromycin in foals. J Vet Pharmacol Ther 25: , 2002

12 52. Orsini JA, Moate PJ, Boston RC, et al: Pharmacokinetics of imipenem-cilastatin following intravenous administration in healthy adult horses. J Vet Pharmacol Ther 28: , Weese JS, Archambault M, Willey BM, et al: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in horses and horse personnel, Emerg Infect Dis 11: , Leonard FC, Markey BK: Methicillin-resistant Staphylococcus aureus in animals: a review. Vet J 175:27-36, Jang SS, Hansen LM, Breher JE, et al: Antimicrobial susceptibilities of equine isolates of Clostridium difficile and molecular characterization of metronidazole-resistant strains. Clin Infect Dis 25 Suppl 2:S , Baverud V, Gustafsson A, Franklin A, et al: Clostridium difficile: prevalence in horses and environment, and antimicrobial susceptibility. Equine Vet J 35: , Giguere S: Prevalence of Rhodococcus equi isolates resistant to macrolides or rifampin and outcome of infected foals [abstract]. J Vet Int Med 22:737, 2008

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba.

Neodolatelný SELECTAN ORAL SELECTAN ORAL. 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě. Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL 23 mg/ml koncentrát k použití v pitné vodě Neodolatelný Vysoký příjem, nejlepší léčba. SELECTAN ORAL představuje léčivý roztok v pitné vodě řešící opakující se infekce u prasat. : nová molekula

Více

Eva Krejčí. Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity

Eva Krejčí. Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity Eva Krejčí Antibiotické středisko, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity Jeden z problémů v pediatrické péči, jenž budou řešit naši nástupci, bude narůstající rezistence

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

kontaminovaných operačních výkonů, ale i u čistých operací, při kterých dochází k aplikaci

kontaminovaných operačních výkonů, ale i u čistých operací, při kterých dochází k aplikaci ANTIMIKROBNÍ PROFYLAXE Antibiotická profylaxe je aplikace vybraných antibakteriálních léčiv s cílem snížit výskyt infekcí v místě operačního výkonu. Použití profylaxe je indikováno nejen u kontaminovaných

Více

Multirezistentní kmeny - Jak na ně?

Multirezistentní kmeny - Jak na ně? Seite 1 von 5 Info 1/2013 Multirezistentní kmeny - Jak na ně? Nejen ve veterinární, ale i v humánní medicíně dochází k významnému nárůstu rezistencí u bakterií a k problémům s antibiotickou terapií. Methicillin

Více

Proč neumíme optimálně dávkovat vankomycin ani po 50 letech jeho používání?

Proč neumíme optimálně dávkovat vankomycin ani po 50 letech jeho používání? Proč neumíme optimálně dávkovat vankomycin ani po 50 letech jeho používání? Z. Paluch 1, Š. Alušík 2 1 Farmakologický ústav I. LF UK, Praha Oddělení klinické farmakologie VFN, Praha 2 Interní katedra,

Více

Anesteziologicko resuscitační klinika 1.LF UK a FTN Praha

Anesteziologicko resuscitační klinika 1.LF UK a FTN Praha Tigecyklin v off label indikacích - plicní infekce Ovlivní léčba komplikovaných nitrobřišních infekcí, infekcí měkkých tkání tigecyklinem průběh respiračních infekcí? - naše zkušenosti Anesteziologicko

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

Syndrom perinatální asfyxie a septikémie u hříbat

Syndrom perinatální asfyxie a septikémie u hříbat Syndrom perinatální asfyxie a septikémie u hříbat Kevin T. T. Corley Septikémie Příčiny: Septikémie je celkové onemocnění charakterizované přítomností mikroorganismů a jejich toxinů v krvi. Ve většině

Více

Linezolid. Jiří Beneš Infekční klinika 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha

Linezolid. Jiří Beneš Infekční klinika 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha Linezolid Jiří Beneš Infekční klinika 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha Linezolid malá molekula polární i nepolární část rozpustnost, průnik chemoterapeutikum oxazolidinon licence 2000 US, 2001 GB brání

Více

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva

Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Citlivost a rezistence mikroorganismů na antimikrobiální léčiva Sylva Janovská Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Katedra biologických a biochemických věd Centralizovaný rozvojový projekt

Více

Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek

Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek Karbapenemy v intenzivní péči K. Urbánek Ústav farmakologie Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Rozdělení Skupina I Skupina II ertapenem, panipenem, tebipenem omezený účinek

Více

Jak léčím infekce vyvolané multi- rezistentními bakteriemi

Jak léčím infekce vyvolané multi- rezistentními bakteriemi Jak léčím infekce vyvolané multi- rezistentními bakteriemi Praha, 13.6.2013 Jiří Beneš Klinika infekčních nemocí 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha Multirezistentní (nozokomiální) bakterie Gram-pozitivní

Více

SPECTRON 100 mg/ml roztoku k použití v pitné vodě pro kuřata a krůty

SPECTRON 100 mg/ml roztoku k použití v pitné vodě pro kuřata a krůty SPECTRON 100 mg/ml roztoku k použití v pitné vodě pro kuřata a krůty Nejširší možnost ochrany Spectron je velmi účinné baktericidní antibiotikum na drůbežích farmách po celém světě. Zcela široké spektrum

Více

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře MUDr. Igor Karen 13.10. 2009 Zetamac léková forma azithromycinum 2g granule s prodlouženým uvolňováním pro přípravu perorální suspenze s příchutí

Více

Chyby a omyly při dávkování antibiotik v intenzivní péči

Chyby a omyly při dávkování antibiotik v intenzivní péči Chyby a omyly při dávkování antibiotik v intenzivní péči Chytra I. ARK FN Plzeň Chyby a omyly při dávkování antibiotik v intenzivní péči Příčiny Farmakodynamické a farmakokinetické vlastnosti antibiotik

Více

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě J. MAŠATA Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Definice infekce Kolonizace (colonisation) běžná přítomnost bakterie Kontaminace (contamination)

Více

Racionální terapie komplikovaných infekcí z pohledu mikrobiologa. V. Adámková KM ATB ÚKBLD VFN

Racionální terapie komplikovaných infekcí z pohledu mikrobiologa. V. Adámková KM ATB ÚKBLD VFN Racionální terapie komplikovaných infekcí z pohledu mikrobiologa V. Adámková KM ATB ÚKBLD VFN Klasifikace léčby antibiotiky Empirická terapie (pathogen non-specific therapy) - odhadem, bez mikrobiologického

Více

ROZDĚLENÍ ANTIMIKROBIÁLNÍCH LÁTEK, VYŠETŘOVÁNÍ CITLIVOSTI. M.Hanslianová Antibiotické středisko OKM FN Brno

ROZDĚLENÍ ANTIMIKROBIÁLNÍCH LÁTEK, VYŠETŘOVÁNÍ CITLIVOSTI. M.Hanslianová Antibiotické středisko OKM FN Brno ROZDĚLENÍ ANTIMIKROBIÁLNÍCH LÁTEK, VYŠETŘOVÁNÍ CITLIVOSTI M.Hanslianová Antibiotické středisko OKM FN Brno Antimikrobiální látky I. Antibiotika= léčiva používaná k profylaxi a terapii infekčních onemocnění

Více

Inhalační podání antibiotik update Chytra I KARIM FN Plzeň, LFUK Plzeň

Inhalační podání antibiotik update Chytra I KARIM FN Plzeň, LFUK Plzeň Inhalační podání antibiotik update 2015 Chytra I KARIM FN Plzeň, LFUK Plzeň argumenty pro inhalační podání ATB technické podmínky pro optimální aplikaci typ nebulizátoru a jeho umístění v okruhu volba

Více

NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, SÍLA LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOBY PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / ŽADATEL O ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, SÍLA LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOBY PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / ŽADATEL O ROZHODNUTÍ O REGISTRACI PŘÍLOHA I NÁZEV, LÉKOVÁ FORMA, SÍLA LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOBY PODÁNÍ A DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI / ŽADATEL O ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 1 Nizozemsko NL 10351 AST Beheer BV Sulfatrim

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Nová antibiotika v léčbě infekcí Grampozitivního. Otakar Nyč Ústav lékařské mikrobiologie 2.LF UK a FN v Motole

Nová antibiotika v léčbě infekcí Grampozitivního. Otakar Nyč Ústav lékařské mikrobiologie 2.LF UK a FN v Motole Nová antibiotika v léčbě infekcí Grampozitivního původu Otakar Nyč Ústav lékařské mikrobiologie 2.LF UK a FN v Motole 1 Kritický výskyt rezistence u G+ PRSP MRSA MRSE, MRCoNS VISA (GISA), hvisa, VRSA (GRSA)

Více

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA. Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci INTERPRETACE VÝSLEDKŮ CITLIVOSTI NA ANTIBIOTIKA Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice a LF UP v Olomouci Současná medicína je charakteristická svým multidisciplinárním přístupem k řešení mnoha

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU DURACEF 250 mg DURACEF 500 mg Tvrdé tobolky. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: cefadroxilum monohydricum, v množství odpovídajícím cefadroxilum

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls66153/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Bactroban Nasal 20 mg/g nosní mast 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Mupirocinum calcicum 0,0645 g (což odpovídá mupirocinum 0,06

Více

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ LABORATORNÍ LISTY Listopad č.29/2016 2016 Vážené kolegyně a kolegové, v tomto čísle našich Laboratorních listů Vám předkládáme statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme testovali

Více

Problematika AMR v oblasti humánní medicíny v ČR aktuální situace

Problematika AMR v oblasti humánní medicíny v ČR aktuální situace Problematika AMR v oblasti humánní medicíny v ČR aktuální situace doc. MUDr. Helena Žemličková, Ph.D. Národní referenční laboratoř pro antibiotika Státní zdravotní ústav Praha Antibiotická rezistence Od

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls238427/2011 a příloha ke sp. zn. sukls175846/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls238427/2011 a příloha ke sp. zn. sukls175846/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp. zn. sukls238427/2011 a příloha ke sp. zn. sukls175846/2011 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Vankomycin Pfizer 1 000 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok SOUHRN

Více

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji.

Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji. Stav rezistence bakteriálních patogenů v Karlovarském kraji. Vážení kolegové, předkládáme vám k prostudování statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme otestovali standardní diskovou

Více

Koliky a enterokolitidy u hříbat

Koliky a enterokolitidy u hříbat Koliky a enterokolitidy u hříbat Kevin T.T. Corley Úvod Kolika a enterokolitida patří mezi běžná onemocnění novorozených hříbat. Ze 128 hříbat ošetřených na naší klinice v roce 2008 bylo 11 (8,6 %) přijato

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.3 ke sdělení sp.zn.sukls44100/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Fucithalmic oční kapky, suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Acidum fusidicum hemihydricum 10 mg v 1

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls125068-70/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Xorimax 125 mg potahované tablety Xorimax 250 mg potahované tablety Xorimax 500

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Shotapen injekční suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1ml obsahuje: Léčivé látky: Benzylpenicillinum (ut benzathinum)...

Více

Nová antiinfekční léčiva. Karolína Hronová, Ondřej Slanař Farmakologický ústav 1.LFUK

Nová antiinfekční léčiva. Karolína Hronová, Ondřej Slanař Farmakologický ústav 1.LFUK Nová antiinfekční léčiva Karolína Hronová, Ondřej Slanař Farmakologický ústav 1.LFUK Vývoj nových ATB Tlak na vývoj nových ATB-nárůst multirezistentních kmenů Vývoj nových léčiv-1 z 5ti léčiv, které dosáhnou

Více

Florfeni-kel 300mg/ml inj. 100ml

Florfeni-kel 300mg/ml inj. 100ml Florfeni-kel 300mg/ml inj. 100ml Popis zboží: FLORFENIKEL 300 mg/ml injekční roztok pro prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Každý mililitr obsahuje Léčivá látka: Florfenicolum 300 mg Úplný

Více

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ

ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ PRINCIPY ANTIBIOTICKÉ LÉČBY V INTENZIVNÍ MEDICÍNĚ Milan Kolář Ústav mikrobiologie Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Bakteriální infekce byly, jsou a s velkou pravděpodobností

Více

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Tienam a související názvy (viz příloha I)

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Tienam a související názvy (viz příloha I) Příloha II Vědecké závěry a zdůvodnění potřebných úprav souhrnu údajů o přípravku, označení na obalu a příbalových informací předkládané Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 7 Vědecké závěry Celkové

Více

TIGECYKLIN. Milan Kolář, Miroslava Htoutou Sedláková Ústav mikrobiologie, FNOL a LF UP

TIGECYKLIN. Milan Kolář, Miroslava Htoutou Sedláková Ústav mikrobiologie, FNOL a LF UP TIGECYKLIN Milan Kolář, Miroslava Htoutou Sedláková Ústav mikrobiologie, FNOL a LF UP Odolnost bakterií k účinku antibiotické léčby patří k nejdůležitějším problémům současné medicíny Počet bakteriálních

Více

Odbornost pro revize COPAL

Odbornost pro revize COPAL Odbornost pro revize COPAL ODBORNOST. ZÁVAZEK. ODPOVĚDNOST. Kompetence v revizní artroplastice Účinně kombinovat technické znalosti, progresivní a nekonvenční myšlení to jsou zásady, podle nichž společnost

Více

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce

Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce TISKOVÁ ZPRÁVA 18. 11. 2014 Téměř polovina Evropanů se mylně domnívá, že antibiotika působí proti nachlazení a chřipce U příležitosti již sedmého Evropského antibiotického dne, který se koná každoročně

Více

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ

VÝVOJ REZISTENCE BAKTERIÁLNÍCH PATOGENŮ LABORATORNÍ LISTY Srpen č.27/2015 2015 Vážené kolegyně a kolegové, v tomto čísle našich Laboratorních listů Vám předkládáme statistiku rezistencí hlavních bakteriálních patogenů. Kmeny jsme testovali standardní

Více

Septická polyartritida hříbat

Septická polyartritida hříbat Septická polyartritida hříbat Jennifer O. Stephen Diagnostika Septická artritida vzniká u hříbat jako následek selhání pasivního transferu protilátek nebo bakteriémie jako sekundární komplikace infekce

Více

LÉČBA A ATB PROFYLAXE INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY (nové doporučené postupy) Jiří Beneš Infekční klinika 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha

LÉČBA A ATB PROFYLAXE INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY (nové doporučené postupy) Jiří Beneš Infekční klinika 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha LÉČBA A ATB PROFYLAXE INFEKČNÍ ENDOKARDITIDY (nové doporučené postupy) Jiří Beneš Infekční klinika 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha Hradec Králové, 25.2.2016 Patogeneze IE, důsledky pro léčbu bakteriémie

Více

Antibiotika a Clostridium difficile. Mgr. Jitka Bačová. Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Bulovce

Antibiotika a Clostridium difficile. Mgr. Jitka Bačová. Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Bulovce Antibiotika a Clostridium difficile Mgr. Jitka Bačová Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Bulovce XVII. Pracovní den klinické farmacie 7/6/2013, Praha OSNOVA SDĚLENÍ ATB a rozvoj CDI ATB volby při

Více

Urbánek K, Kolá M, ekanová L. Pharmacy World and Science. 2005, 27:

Urbánek K, Kolá M, ekanová L. Pharmacy World and Science. 2005, 27: RESPIRA NÍ INFEKCE Milan Kolá Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nej ast j ími bakteriálními p vodci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prost edí jsou kmeny: Streptococcus pyogenes

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU RILEXINE 600 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Cefalexinum (ut C. monohydricum) 600 mg v 1 tabletě. Úplný

Více

M KR K O R BI B OLO L GA

M KR K O R BI B OLO L GA SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL Sepse patří k nejzávažnějším infekčním onemocněním a nadále představuje velký terapeutický problém. Sepsi lze definovat jako systémovou

Více

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín Přehledy nejčastějších původců komunitních infekcí a jejich rezistence k antimikrobiálním látkám dle materiálů vyšetřených v mikrobiologické laboratoři v roce 2012. MUDr. Alžbeta Ouertani Říjen 2013 Respirační

Více

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA

BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA V INTENZIVNÍ PÉČI Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci BETA-LAKTAMOVÁ ANTIBIOTIKA Peniciliny Cefalosporiny Monobaktamy Karbapenemy BETA-LAKTAMOVÁ

Více

Azyter 15 mg/g, oční kapky, roztok, jednodávkový obal

Azyter 15 mg/g, oční kapky, roztok, jednodávkový obal Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls143390/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Azyter 15 mg/g, oční kapky, roztok, jednodávkový

Více

Příloha č. 2 k opravě rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls50800-1/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k opravě rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls50800-1/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k opravě rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls50800-1/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU VANCOMYCIN PHARMASWISS 500 mg, prášek pro přípravu infuzního roztoku VANCOMYCIN PHARMASWISS

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU SURAMOX 500 mg/g premix pro medikaci krmiva 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Amoxicilinum (ut A.trihydricum)... 500

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Příloha III. Souhrn údajů o přípravku, označení na obalu a příbalová informace. Poznámka:

Příloha III. Souhrn údajů o přípravku, označení na obalu a příbalová informace. Poznámka: Příloha III Souhrn údajů o přípravku, označení na obalu a příbalová informace Poznámka: Tento Souhrn údajů o přípravku, označení na obalu a příbalová informace jsou výsledkem procedury přezkoumání, ke

Více

Možnosti beta-laktamových antibiotik v léčbě nozokomiálních pneumonií

Možnosti beta-laktamových antibiotik v léčbě nozokomiálních pneumonií Možnosti beta-laktamových antibiotik v léčbě nozokomiálních pneumonií Htoutou Sedláková Miroslava, Kolář Milan, Uvízl Radovan Ústav mikrobiologie, LF UP v Olomouci Klinika anesteziologie, resuscitace a

Více

PROTIINFEKČNÍ LÉČBA. Markéta Vojtová

PROTIINFEKČNÍ LÉČBA. Markéta Vojtová PROTIINFEKČNÍ LÉČBA Markéta Vojtová Léčba infekčních chorob A) Antibiotika a chemoterapeutika B) Antituberkulotika C) Antimykotika D) Antivirotika Antibiotika a chemoterapeutika Protimikrobiální léčba,

Více

Oxy-kel 20 L.A. inj. ad us. vet. 250ml

Oxy-kel 20 L.A. inj. ad us. vet. 250ml Oxy-kel 20 L.A. inj. ad us. vet. 250ml Popis zboží: 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU OXY-KEL 20 L.A. inj. ad us. vet. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá(é) látka(y):: Oxytetracyclinum

Více

Jak dávkovat antibiotika u CRRT? Chytra I KARIM FN Plzeň, LFUK Plzeň

Jak dávkovat antibiotika u CRRT? Chytra I KARIM FN Plzeň, LFUK Plzeň Jak dávkovat antibiotika u CRRT? Chytra I KARIM FN Plzeň, LFUK Plzeň Sepse -příčinou renální insuficience v 16%-60% Asi 70% těchto nemocných je léčeno sužitím CRRT Mortalita -až 60% Optimalizace antibiotické

Více

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Popis přípravku Bílý až téměř bílý prášek.

Prášek pro koncentrát pro infuzní roztok Popis přípravku Bílý až téměř bílý prášek. Příloha č. 3 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls240195/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Vancomycin Actavis 500 mg Vancomycin Actavis 1000 mg prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU TIENAM 500 mg/500 mg i.v. prášek pro infuzní roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje imipenemum monohydricum odpovídající

Více

Kombinace antibiotik. Jiří Beneš Klinika infekčních nemocí 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha. Colours of Sepsis 8. 2.

Kombinace antibiotik. Jiří Beneš Klinika infekčních nemocí 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha. Colours of Sepsis 8. 2. Kombinace antibiotik Jiří Beneš Klinika infekčních nemocí 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce, Praha Colours of Sepsis 8. 2. 2017, Ostrava Doporučené kombinace ATB AMG COL FUR CMF TET ERY SULF PEN CEF VAN baktericidní

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp. zn. sukls201848/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ofloxacin-POS 3 mg/ml oční kapky, roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml roztoku očních kapek obsahuje ofloxacinum 3 mg.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU. Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Metacam 5 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jeden ml obsahuje: Léčivá látka: Meloxicamum

Více

Betalaktamy v intenzivní péči z pohledu farmakologa

Betalaktamy v intenzivní péči z pohledu farmakologa Betalaktamy v intenzivní péči z pohledu farmakologa K. Urbánek Ústav farmakologie Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc Přehled karbapenemů Karbapenemová antibiotika Skupina

Více

Antibiotická léčba v graviditě. Olga Džupová Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a FN Na Bulovce Praha

Antibiotická léčba v graviditě. Olga Džupová Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a FN Na Bulovce Praha Antibiotická léčba v graviditě Olga Džupová Klinika infekčních nemocí 3. LF UK a FN Na Bulovce Praha Antibiotika v graviditě patří mezi nejčastěji předepisované léky Indikace: infekce běžné i v ostatní

Více

Léčba infekcí vyvolaných multiresistentními (MDR) patogeny

Léčba infekcí vyvolaných multiresistentními (MDR) patogeny Léčba infekcí vyvolaných multiresistentními (MDR) patogeny Chytra I. ARK FN Plzeň Definice multirezistence a přehled MDR patogenů Příčiny rezistence Epidemiologie Nová antibiotika Principy ATB léčby MDR

Více

Rozbory preskripce ATB: Je třeba zohlednit věk pacientů?

Rozbory preskripce ATB: Je třeba zohlednit věk pacientů? Rozbory preskripce : Je třeba zohlednit věk pacientů? Prokeš, INFOPHARM a.s., Němec, VZP ČR Máme v ČR problém s rezistencí na? Rezistence na fluorochinolony v Evropě 2004 1 Základní principy snižování

Více

SOUHRN ÚDAJŮ OPŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ OPŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ OPŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU U N A S Y N 2. KVALITATITNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ léčivá látka: Sultamicillinum 375,0 mg v jedné potahované tabletě. Sultamicilin je prolék, ze kterého po požití

Více

STRATEGIE TERAPEUTICKÉHO MONITOROVÁNÍ ANTIBIOTIK

STRATEGIE TERAPEUTICKÉHO MONITOROVÁNÍ ANTIBIOTIK STRATEGIE TERAPEUTICKÉHO MONITOROVÁNÍ ANTIBIOTIK Tomáš Guckýet al. LABORATOŘE AGEL a.s. Nový Jičín Spektrum monitorovaných ATB v naší laboratoři a) KLASICKÁ : aminoglykosidy a glykopeptidy b) β Laktamováantibiotika

Více

Monitoring rezistence na antibiotika

Monitoring rezistence na antibiotika Monitoring rezistence na antibiotika 2009 2012 Komora veterinárních lékařů ČR MVDr. Oto Huml doc. Ing. Luděk Müller, Ph.D.; Evropské centrum excelence NTIS Nové technologie pro informační společnost, Fakulta

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Rilexine 200 mg intramamární suspenze 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 aplikátor (9,4 g) suspenze obsahuje: Léčivá látka: Cefalexinum

Více

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha

ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI. Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha ANTIBIOTICKÁ LÉČBA INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST PŘI RENÁLNÍ INSUFICIENCI Alena Linhartová Thomayerova nemocnice, Praha IMC symptomatické (kolonizace invaze zánět) signifikantní bakteriurie, pyurie, klinické příznaky

Více

CEFOKEL 50 mg/ml, injekční suspenze pro prasata a skot

CEFOKEL 50 mg/ml, injekční suspenze pro prasata a skot CEFOKEL 50 mg/ml, injekční suspenze pro prasata a skot Popis zboží: B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE PŘÍBALOVÁ INFORMACE PRO: CEFOKEL 50 mg/ml, injekční suspenze pro prasata a skot 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ

Více

Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák

Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Vlastimil Jindrák Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice Nemocnice Na Homolce, Praha Epidemiologicky závažné bakteriální infekce Zdroj (rezervoár)

Více

Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy

Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy Výskyt multirezistentních bakteriálních kmenů produkujících betalaktamázy Jaromíra Kratochvílová, Veronika Janásová 19. mezinárodní konference nemocniční epidemiologie a hygiena Mikulov 17. 18. dubna 2012

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU RILEXINE 75 mg tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Léčivá látka: Cefalexinum (ut monohydricum) V jedné 200 mg tabletě... 75

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Ceftionil, 50 mg/ml, injekční suspenze pro prasata a skot Přípravek s indikačním omezením 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŢENÍ 1 ml

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SEFOTAK 1G Prášek pro přípravu injekčního roztoku Cefotaximum natricum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SEFOTAK 1G Prášek pro přípravu injekčního roztoku Cefotaximum natricum Příloha č. 1 ke sdělení sp. zn. sukls173688/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SEFOTAK 1G Prášek pro přípravu injekčního roztoku Cefotaximum natricum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Prevence a kontrola výskytu multirezistentních baktérií

Prevence a kontrola výskytu multirezistentních baktérií Prevence a kontrola výskytu multirezistentních baktérií Vlastimil Jindrák Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, SZÚ Oddělení klinické mikrobiologie a antibiotická stanice Nemocnice

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls153624/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Septomixine 286 mg/g + 190 000 IU/g dentální pasta 2. KVANTITATIVNÍ A KVALITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 g pasty obsahuje hydrocortisoni acetas 286

Více

Farmakoterapie infekcí v graviditě rizika pro embryonální a fetální vývoj

Farmakoterapie infekcí v graviditě rizika pro embryonální a fetální vývoj Farmakoterapie infekcí v graviditě rizika pro embryonální a fetální vývoj Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha OBECNÉ PRINCIPY Antibiotická

Více

ATB v léčbě sepse. Jiří Beneš Klinika infekčních nemocí 3. LF UK FN Na Bulovce, Praha

ATB v léčbě sepse. Jiří Beneš Klinika infekčních nemocí 3. LF UK FN Na Bulovce, Praha ATB v léčbě sepse Jiří Beneš Klinika infekčních nemocí 3. LF UK FN Na Bulovce, Praha Patofyziologické souvislosti Sepse (klasická koncepce): vyplavování mikrobů do krevního řečiště po pomnožení v primárním

Více

Jedna injekční lahvička obsahuje ceftolozani sulfas ekvivalentní ceftolozanum 1 g a tazobactamum natricum ekvivalentní tazobactamum 0,5 g.

Jedna injekční lahvička obsahuje ceftolozani sulfas ekvivalentní ceftolozanum 1 g a tazobactamum natricum ekvivalentní tazobactamum 0,5 g. Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti

Více

Název materiálu: Antimikrobní látky MUDr. Zdeňka Kasková. Datum (období) vytvoření: Autor materiálu: Zařazení materiálu:

Název materiálu: Antimikrobní látky MUDr. Zdeňka Kasková. Datum (období) vytvoření: Autor materiálu: Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Návod k použití pro tablety NEO-SENSITABS

Návod k použití pro tablety NEO-SENSITABS NEO-SENSITABS Testování antimikrobiální citlivosti Návod k použití pro tablety NEO-SENSITABS Výrobce: Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Denmark, www.rosco.dk Účel použití Neo-Sensitabs

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Proč musíme aplikovat antibiotika off-label

Proč musíme aplikovat antibiotika off-label Proč musíme aplikovat antibiotika off-label Jiří Beneš Infekční klinika 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce Praha Ostrava, Colours of Sepsis 8.2.2017 SPC antibiotik 1997 Doxycyklin je indikován k léčbě infekcí

Více

Imipenemum 500 mg (jako imipenemum monohydricum 530 mg) a cilastatinum 500 mg (jako cilastatinum natrium 530 mg) v jedné injekční lahvičce

Imipenemum 500 mg (jako imipenemum monohydricum 530 mg) a cilastatinum 500 mg (jako cilastatinum natrium 530 mg) v jedné injekční lahvičce Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls159066/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Imecitin 500 mg/500 mg Prášek pro přípravu infuzního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Naředěný infuzní roztok musí obsahovat dalbavancinum v koncentraci 1 až 5 mg/ml (viz bod 6.6).

Naředěný infuzní roztok musí obsahovat dalbavancinum v koncentraci 1 až 5 mg/ml (viz bod 6.6). Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky. Podrobnosti

Více

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls62363/2011 a sukls62355/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Procto-Glyvenol 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Čípky:Tribenosidum

Více

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU PŘÍLOHA I SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU ZUPREVO 40 mg/ml injekční roztok pro prasata 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivá látka: Tildipirosinum

Více

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM?

1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? 1. CO JE EVROPSKÝ ANTIBIOTICKÝ DEN A JAKÝ JE JEHO VÝZNAM? Světová zdravotnická organizace (WHO) dospěla v roce 1997 na konferenci konané v Berlíně (blíže viz http://www.who.int/csr/don/1997_03_28/en/index.html)

Více

Téze k tématu: Zásady léčby mikrobiálních onemocnění. Prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc.

Téze k tématu: Zásady léčby mikrobiálních onemocnění. Prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. Téze k tématu: Zásady léčby mikrobiálních onemocnění Prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. Obecné zásady léčby mikrobiálních onemocnění Užití antimikrobiálních léčiv u novorozenců a kojenců Užití antimikrobiálních

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls75310/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Chloramphenicol VUAB 1 g Prášek pro injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna injekční lahvička obsahuje chloramphenicolum

Více

sp. zn. sukls145265/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VULMIZOLIN 1,0 Prášek pro přípravu injekčního roztoku

sp. zn. sukls145265/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VULMIZOLIN 1,0 Prášek pro přípravu injekčního roztoku sp. zn. sukls145265/2013 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU VULMIZOLIN 1,0 Prášek pro přípravu injekčního roztoku 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ VULMIZOLIN 1,0: cefazolinum natricum 1,05

Více

Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D.

Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. Využití antibakteriálních testů v textilním průmyslu Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. Fakulta Přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra chemie OBSAH: 1. Stavba a fyziologie bakterií. 2. Kultivace bakterií,

Více