ACO Rezidenční výstavba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ACO Rezidenční výstavba"

Transkript

1 ACO Rezidenční výstavba A C O K a t a l o g ACO SELF odvodňovací systémy rohožky zatravňovací panely ACO MARKANT sklepní světlíky a okna ACO střešní desky sprchové žlaby výplňové poklopy drenážní a vsakovací systémy kabelové chráničky KATALOG MARKANT 2011 Výrobky pro rezidenční výstavbu (platný od ) Číslo aktualizace: 1 U veškerých cenových údajů se jedná o nezávazná cenová doporučení. Ceny jsou uvedeny bez DPH i s DPH. (Cena výtisku 62,- Kč)

2 ACO DRAIN Definice tříd zatížení podle ČSN EN 1433 Třída A 15 Třída B 125 Třída C 250 Třída D 400 Třída E 600 Třída F 900 Třída A 15 dopravní plochy, které jsou výhradně využívány chodci a cyklisty a dále podobné plochy, např. trávníky nebo domácí příjezdové cesty Definice spádových druhů Třída B 125 chodníky a pěší zóny a podobné plochy, parkoviště pro osobní automobily a parkovací domy 1. žlabové linie bez spádu Třída C 250 chodníky a postranní pásy silnic, pěší zóny, profesionální parkoviště pro osobní vozy Třída D 400 jízdní pruhy ulic, parkoviště a podobně využívané plochy 2. žlabové linie s umělým spádem 0,5% Třída E 600 neveřejné dopravní plochy s mimořádným zatěžováním, např. cesty v průmyslových organizacích Třída F 900 zvláštní plochy, např. letištní plochy 3. žlabové linie se stupňovitým spádem po 2,5 nebo 5 2

3 OBSAH Systém Světlá šířka [] Třída zatížení Strana Odvodnění pro dům a zahradu Kompletní program pro dům a zahradu 4 Bodové a liniové odvodnění - vysvětlení 5 odvodňovací systém ACO EuroSelf 10,0 A - B 6 odvodňovací systém ACO SELF MAXI 15,0 A - B 7 odvodňovací systém ACO HexaSelf 10,0 A - B 8 odvodňovací systém ACO SELF bodová vpust A - B 9-10 systém rohoží ACO Vario A 11 ACO SELF - zatravňovací panely - A - C 12 ACO SELF - EkoBord Odvodňovací systém odvodňovací systém N100 10,0 A - C XtraDrain X 100 C / X 100 S 10,0 A - D XtraDrain X 150 C / X 150 S 15,0 A - D XtraDrain X 200 C / X 200 S 20,0 A - D Koupelnové (sprchové) Žlaby ACO ACO TopTek AL - výplňové poklopy - 23 ACO MARKANT sklepní okna - 24 okna OS okna s ochranou mřížkou - 26 světlíky větrací šachta ACO - 29 polykarbonátové komůrkové desky, Plexi desky vlnité a trapézové desky z PVC, desky WBS - 32 DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ drenážní systémy / příslušenství FF-Drän, Kokofil, Multi-fil drenážování budov Systém Opti-drän víceúčelové drenážní systémy Systémy Strasil, Strabusil, Strabu-Control, ochrana kabelů při pokládce do země Kabuflex R, Kabuflex S vsakovací systémy - hospodaření s dešťovou vodou Rigo-fill dodatek Technické hodnoty, suroviny, poznámky 53 DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF 3

4 ACO SELF Kompletní program pro dům a zahradu ACO SELF DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO EuroSelf odvodňovací žlaby z polymerického betonu 2. ACO HexaSelf odvodňovací žlaby z plastu (PP) 3. ACO Self zatravňovací panely 4. ACO Self dvorní vpusti 5. ACO XtraDrain zátěžové odvodňovací žlaby z kompozitu 6. ACO střešní desky polykarbonátové komůrkové a PVC vlnité a trapézové desky, WBS desky 7. ACO drenáže svislé a vodorovné drenáže, kontrolní šachty ACO Markant víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem, mřížky proti hlodavcům 9. ACO Markant sklepní světlíky (Anglické dvorky) 10. ACO Clara kompaktní čistírny odpadních vod z plastu nebo z betonu 11. ACO HobbyLine sprchové žlaby s nerezovými kryty 12. ACO TopTek AL hliníkové poklopy pro volitelnou výplň 13. ACO Vario interiérové a exteriérové rohože na hrubé i jemné nečistoty 4

5 Bodové odvodnění versus liniové odvodnění Vysvětlení ACO SELF BODOVÉ ODVODNĚNÍ LINIOVÉ ODVODNĚNÍ Povrchové odvodnění Odtok pouze přímo na vpusti velké vzdálenosti k odtoku, tvorba kaluží, velká vrstva vody na ploše, možnost obtečení vpustí bez zachycení povrchové vody. Instalace Výkop pro potrubí by měl být minimálně o hloubce 1,0 m, v extrémních případech, u velkých ploch, ale může být na odtoku z důvodu spádování vedení až 5,0 m. V těchto případech je již například nutno používat pažení výkopu. Přesuny zeminy a případné skládkování je též velice finančně náročné. Velké množství podkladního a obsypového materiálu pro potrubí Více potrubí a kanalizačních šachet, velké množství bodů pro následné čištění Komplexní závěrečné vyspádování zpevněné plochy k vpustem, potřebné k zajištění účinného odtoku povrchových vod. Každá vpust vytváří samostatný trychtýř, kde je nutno plochu spádovat čtyřmi směry. Estetický vzhled, bezpečnost a komfort Méně komfortní vlnitý povrch, nebezpečný například při manipulaci břemen pomocí vysokozdvižných vozíků. Hrozba sedání výkopů pro kanalizaci a následné znehodnocení odvodnění i samotné zpevněné plochy. Povrchové odvodnění Vysoký výkon při zachycování povrchových vod v celé délce žlabu, méně vody na ploše díky rychlejšímu odtoku, menší pravděpodobnost přetečení nebo obtoku žlabu, vyšší hydraulická kapacita než u potrubí podobného průměru. Instalace Potřeba betonu pro podklad a případné obetonování žlabů (v závislosti na typu žlabu, povrchu zpevněné plochy a požadované třídě zatížení) Není potřeba štěrkový nebo pískový obsyp nebo podklad Výkop je zřídkakdy hlubší než 0,5 m pod úroveň finální zpevněné plochy. Minimální riziko střetu se stávajícími inženýrskými sítěmi z důvodu mělkého výkopu a zabudování Bez nutnosti pažení výkopů Minimální přesuny zeminy a případné skládkování Snadné dosažení požadovaného spádování zpevněné plochy pouze jedním směrem ke žlabu Žlaby vedou vodu až k odtoku bez nutnosti realizace kanalizačního potrubí po celé zpevněné ploše Snazší čištění celého systému díky přístupnosti z povrchu zpevněné plochy Estetický vzhled, bezpečnost a komfort Rovná, dopravně bezpečná a komfortní plocha, vysoká užitná i estetická hodnota celého díla DREN ÁŽ E, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF 5

6 ACO SELF ACO SELF liniové odvodnění, V privátní oblasti možno pojíždět osobními vozy ACO EuroSelf - standardní řešení Žlab z polymerického betonu s krycím roštem, průtočným profilem ve tvaru písmene V a bezpečnostní SF drážkou pro případné vytmelení spojů žlabů. Žlab s aretovaným pozinkovaným roštem výrobek ACO EuroSelf sv. stav. stav. stav. šířka délka šířka výška ks /pal. obj. č. Kč ACO SELF DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN rošt pozink. ocel, aretace žlab 100 * ,8 9, žlab ,8 9, žlab 100 s integrovaným PVC nátrubkem DN ,8 9, vpust s košem ,8 30, rošt litina GGG, aretace žlab 100 * ,8 10, žlab ,8 10, žlab 100 s integrovaným PVC nátrubkem DN ,8 10, vpust s košem ,8 30, Poznámka: * předtvarování pro svislý odtok DN 100 Příslušenství obj. č. Kč čelo čelo s nátr. DN sifon pro žlab sifon pro vpust nátrubek DN hák na rošty Žlab vhodný pro odvodnění běžně velkých ploch v okolí rodinných domků a ostatních neveřejných staveb. ACO WATER SEAL výrobek ACO Water Seal 300 ml vysoce elastický neutrální tmel obj.č. Kč Žlab s aretovaným litinovým roštem Vpust s aretovaným litinovým roštem, košem na hrubé nečistoty a výtokem DN 100 Příslušenství ACO Water Seal ACO WATER SEAL Popis produktu & použití: ACO Water Seal je neutrální, vysoce elastická, jednosložková spárovací hmota šedé barvy. Tvrdne reakcí se vzdušnou vlhkostí a tvoří elastickou spáru, která může snášet pohyby až do 25%. ACO Water Seal obsahuje fungicidy (látky hubící houby), což snižuje riziko růstu bakterií a plísňových hub na spárách a je rovněž velmi odolný vůči obvyklé dešťové vodě a obecně používaným čistícím prostředkům. ACO Water Seal se používá v případě požadavku na těsnost spojů žlabové linie, k tmelení bezpečnostní SF drážky u liniových odvodňovacích systémů ACO, stejně jako k dotěsnění spoje světlíků ACO při jejich montáži na svislé obvodové konstrukce. Návod k použití: Příprava materiálů: Strany spár musí být čisté, suché, bez antiadhézních prostředků, mastných látek, prachu a volných částic. ACO Water Seal lze obvykle používat bez základu. Teplota použití: Lze nanášet při teplotách mezi +5 a +40 C. Nanášení: Vrchol závitu pouzdra se odřízne ostrým nožem, po čemž se spárovací špička seřízne šikmým řezem, který je trochu menší než šířka spáry. Spárovací hmota se nanáší ruční nebo pneumatickou pistolí. Tmel se vytlačí na místo (spáry nebo spoje) a v případě tmelení spáry se pečlivě vyhladí pomocí spárovací stěrky navlhčené mýdlovou vodou. Čištění: Vyčistit nářadí a odstranit spárovací hmotu lze např. pomocí acetonu. Vytvrzená spárovací hmota se dá odstranit pouze mechanicky. Ruce a pokožku umýt vodou a mýdlem. 6

7 ACO SELF Odvodňovací žlab z polymerbetonu Vnější šířka 20, světlá šířka 15 výrobek stav. stav. stav. délka šířka výška kg obj. č. Kč Self Maxi díl ,0 20, , díl 50 */**) 50,0 20,0 13 6, Rošty pro Self Maxi V privátní oblasti možno pojíždět osobními vozy výrobek stav. stav. délka šířka kg obj. č. Kč rošt mřížkový Zn 30 x 30 mm 100,0 20,0 5, rošt mřížkový Zn 30 x30 mm 50,0 20,0 2, rošt z tvárné litiny 50, , Příslušenství kg obj. č. Kč čelní stěna 1, čelní stěna s PVC nátrubkem DN 100 1, aretace pro mřížkový rošt 0, aretace pro litinový rošt 0, * Žlab s předtvarováním pro výtok DN 100. **Žlab s postranním předtvarováním pro křížové, rohové a T - spoje. ACO Self Maxi žlab 100 ACO Self Maxi žlab 50 s mřížkovým roštem ACO Self Maxi žlab 50 s litinovým roštem Příslušenství DREN ÁŽ E, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF 7

8 ACO SELF ACO SELF HexaSelf plastový liniový odvodňovací žlab s plastovým roštem nebo s roštem z pozinkované oceli výrobek sv. stav. stav. stav. šířka délka šířka výška kg ks obj. č. Kč /pal. barva černá žlab s roštem ,6 7,8 1, rohový díl 10 12,6 12,6 7,8 0, sada (2 čela / odtok / sítko) barva šedá žlab s roštem ,6 7,8 1, rohový díl 10 12,6 12,6 7,8 0, sada (2 čela / odtok / sítko) černý žlab s pozinkovaným roštem ,6 7,8 1, Žlab - černé tělo, černý rošt Žlab - šedé tělo, šedý rošt DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN Rohový díl z recyklovatelné umělé hmoty s aretovaným krycím roštem, barva šedá a černá HexaSelf Brickslot plastový žlab s plastovým štěrbinovým nástavcem Příslušenství - každý set pro danou barvu obsahuje: 2 x čelo, odtokovou přípojku, čistící sítko pro odpad výrobek sv. stav. stav. stav. šířka délka šířka výška kg ks obj. č. Kč /pal. plastový žlab s plastovým štěrbinovým nástavcem, barva černá, ,6 13, plastový revizní díl s plastovým roštem, odtok DN 100 barva černá ,6 13, sada (2 čela / odtok / sítko) Žlab - černé tělo, pozinkovaný rošt Krycí rošty v barvě černé, šedé a pozinku Plastový žlab s plastovým štěrbinovým nástavcem 8 Plastový revizní díl s plastovým roštem Poznámka: cena s DPH je uvedena s DPH ve výši 20% a je matematicky zaokrouhlena. V případě jakékoliv změny výše DPH je nutno cenu přepočítat!

9 ACO SELF ACO SELF bodové odvodnění V privátní oblasti možno pojíždět osobními vozy Dvorní vpust s krycím roštem Výrobek dvorní vpust, rošt pozink. ocel, odtok DN100, protizápachový uzávěr a koš na hrubé nečistoty (z PP) dvorní vpust, rošt tvárná litina, odtok DN100, protizápachový uzávěr a koš na hrubé nečistoty (z PP) stav. stav. stav. délka šířka výška kg ks kg obj. č. Kč /pal. /pal. 25,0 25,0 35,0 14, ,0 25,0 36,0 19, Dvorní vpust z polymerického betonu s krycím roštem z pozinkované oceli, koš plastový (PP), předtvarování pro odtok DN 100 a vyjímatelný protizápachový uzávěr. Nástavba pro dvorní vpust Výrobek nástavba pro napojení střešního svodu stav. stav. stav. délka šířka výška kg ks /pal. kg /pal. obj. č. Kč 25,0 25,0 20,0 5, Dvorní vpust včetně nástavce pro napojení střešního svodu Výrobek stav. stav. stav. délka šířka výška kg ks /pal. kg /pal. obj. č. Kč dvorní vpust s nástavcem, s možností napojení střešního svodu, rošt pozink. ocel, odtok DN100, protizápach. uzávěr a koš na hrubé nečistoty (z PP) 25,0 25,0 55,0 19, dvorní vpust s nástavcem, s možností napojení střešního svodu, rošt litina, odtok DN100, protizápach. uzávěr a koš na hrubé nečistoty (z PP) 25,0 25,0 56,0 24, ACO SELF bodová vsakovací vpust Výrobek bodová vsakovací vpust s litinovým roštem stav. stav. stav. délka šířka výška kg ks kg obj. č. Kč /pal. /pal , Nástavba z polymerického betonu pro dvorní vpust na prodloužení stavební výšky, zaslepený otvor DN 100 pro napojení střešního svodu Dvorní vpust z polymerického betonu pro napojení střešního svodu, krycí rošt z litiny, koš plastový (PP), předtvarování pro odtok DN 100, vyjímatelný uzávěr pachu, předtvarování DN 100 pro napojení střešního svodu DREN E, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT Bodová vsakovací vpust s litinovým roštem a plastovou, perforovanou trubkou, vhodná pro jímání a následné vsakování dešťových vod na menších pochozích plochách v okolí občanských staveb. 9

10 ACO GALA ACO GALA bodové odvodnění třídy zatížení A 15, B 125 podle ČSN EN 124 Dvorní vpust s rámem a krycím roštem z litiny, nebo pozink. oceli, třída zatížení B 125 Výrobek stav. stav. stav. délka šířka výška kg ks obj. č. Kč /pal. dvorní vpust, rám a rošt z tvárné litiny, protizápachový uzávěr a koš 30,0 30,0 44,0 25, dvorní vpust, litinový rám, mřížkový rošt MW 30x15 pozinkovaná ocel, protizápachový uzávěr a koš 30,0 30,0 44,0 22, Dvorní vpust z polymerického betonu, litinový rám a rošt tvárná litina, koš (PP), předtvarování s NBR - O - kroužkem pro nátrubek DN 100 a vyjímatelný protizápachový uzávěr ACO SELF DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN Nástavba na prodloužení výšky a případné napojení střešního svodu DN100 Výrobek stav. stav. stav. délka šířka výška kg ks /pal. obj. č. Kč nástavba 28,5 28,5 25,0 10, Vyrovnávací díl pro přizpůsobení stavební výšky vpusti k rovině povrchu Výrobek stav. stav. stav. délka šířka výška kg ks /pal. obj. č. Kč vyrovnávací díl 28,5 28,5 6,0 5, Dvorní vpust z polymerického betonu, litinový rám a rošt z pozinkované oceli - mřížkový, koš (PP), předtvarování s NBR-O-kroužkem pro nátrubek DN 100 a vyjímatelný protizápachový uzávěr Nástavba z polymerického betonu pro vpust, na prodloužení stavební výšky, předtvarování DN 100 na napojení střešního svodu, pop ř. bočního přítoku Příslušenství kg nátrubek PVC, DN 100 0,2 polyesterové lepidlo 0,5 kg 0,5 ks /pal. obj. č. Kč Vyrovnávací díl pro přizpůsobení stavební výšky k rovině povrchu 10

11 ACO SELF Systém rohoží ACO VARIO - pochozí Vana ACO VARIO s integrovanou hranou a odtokovým otvorem Výrobek vana z polymerického betonu s hranou z pozinkované oceli stav. stav. stav. délka šířka výška kg ks /pal. kg /pal. obj. č. Kč 60,0 40,0 8,0 12, ,0 50,0 8,0 18, ,0 50,0 8,0 21, Vana ACO VARIO z polymerického betonu s hranou z pozinkované oceli, odtok DN 100 Vana ACO VARIO z plastu, se spodním odtokem Výrobek plastová vana Krycí rošty - rohože, tlouštky 2, pro vany ACO VARIO Interiérové rohožky ACO VARIO Indoor stav. stav. stav. délka šířka výška kg obj. č. Kč 60 40,0 7,5 1, Výrobek stav. stav. stav. délka šířka výška kg ks /pal. kg /pal. obj. č. Kč pochozí mřížkový 60,0 40,0 2,0 4, , rošt (9/31 mm), 75,0 50,0 2,0 6, , pozinkovaná ocel 100,0 50,0 2,0 8, , pochozí rohožka, 60,0 40,0 2,0 3,5 1 14, nosný profil hliník, 75,0 50,0 2,0 4,7 1 18, výplň plsť šedá 100,0 50,0 2,0 6,3 1 25, pochozí rohožka, 60,0 40,0 2,0 3,5 1 14, nosný profil hliník, 75,0 50,0 2,0 4,7 1 18, výplň plsť bledošedá 100,0 50,0 2,0 6,3 1 25, pochozí rohožka, 60,0 40,0 2,0 3,5 1 14, nosný profil hliník, 75,0 50,0 2,0 5,6 1 22, výplň černá guma 100,0 50,0 2,0 7,5 1 30, Plastová vana Mřížkový rošt, pozinkovaná ocel DREN ÁŽ E, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF Výrobek stav. stav. stav. délka šířka výška obj. č. Kč Al profil, výplň plsť-antracit 60,0 40,0 1, Al profil, výplň plsť-šedá 60,0 40,0 1, Al profil, výplň plsť-antracit 75,0 50,0 1, Al profil, výplň plsť-šedá 75,0 50,0 1, Rohožka, nosný hliníkový profil (odstup profilů 0,8 ) se zasunutými plstěnými pásy, barva bledošedá nebo šedá Interiérové rohožky včetně rámu výšky 1 Rohožka, nosný hliníkový profil (odstup profilů 0,8 ) se zasunutými pryžovými pásy, barva černá 11

12 ACO SELF zatravňovací panely Výrobek stav. stav. stav. délka šířka výška kg kg ks /m /pal. 2 obj. č. Kč Kč /m /m 2 2 typ A 34,8 33,5 4,6 8,60 0,7 270 NZ typ B 58,6 38,6 3,8 4,42 1, bílý terč pro vodorovná značení, pro typ B Maximální doporučené zatížení - třída C 250 (dle ČSN EN 124). ACO SELF Zatravňovací panel typ A Zatravňovací panel typ B Bílý terč pro vodorovná značení, pouze pro typ B DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF EkoBord - alternativní ohraničení okrajů Výrobek výška kg ks/pal. obj.č. Kč ACO SELF EkoBord 100 0,45 0,4 24 ACO SELF EkoBord trn plast 0, ACO SELF EkoBord trn ocel 0, NZ NZ NZ

13 ACO DRAIN ACO DRAIN N100 Liniový odvodňovací systém N100 s integrovaným spádem dna 0,5%, bez ochranné hrany Světlá šířka 100 mm, třída zatížení A 15, B 125, C 250 dle ČSN EN 1433 ACO N100 - žlaby z polymerického betonu typ stav. stav. stav. výška délka šířka začátek konec typ kg obj. č. Kč sklonu 0.0**) ,0 13,0 13,0 1/3 11, *)**) 50 13,0 13,0 13,0 1/3 8, ,0 13,0 13,5 2 12, ,0 13,5 14,0 2 12, ,0 14,0 14,5 2 12, ,0 14,5 15,0 2 13, **) ,0 15,0 15,5 2 13, **) ,0 15,5 15,5 1/3 13, *)**) 50 13,0 15,5 15,5 1/3 8, ,0 15,5 16,0 2 13, ,0 16,0 16,5 2 14, ,0 16,5 17,0 2 14, ,0 17,0 17,5 2 15, **) ,0 17,5 18, , **) ,0 18,0 18,0 1/3 15, *)**) 50 13,0 18,0 18,0 1/3 9, ,0 18,0 18,5 2 15, ,0 18,5 19,0 2 16, ,0 19,0 19,5 2 16, ,0 19,5 20,0 2 16, **) ,0 20,0 20,5 2 17, ,0 20,5 21,0 2 17, ,0 21,0 21,5 2 18, ,0 21,5 22,0 2 18, ,0 22,0 22,5 2 18, **) ,0 22,5 23,0 2 19, *)**) ,0 23,0 23,0 1/3 19, *)**) 50 13,0 23,0 23,0 1/3 11, *) předtvarování pro boční napojení žlabu pod úhlem 90 **) předtvarování pro svislý odtok DN 100 ACO N100 - žlabová vpust dlouhý tvar, pro typ 0-20 typ 1-20 stav. stav. stav. délka šířka výška kg obj. č. Kč 50,0 13,0 56,5 23, Žlab N100 z polymerického betonu Žlab N100 s litinovým roštem Rozměry žlabu N100 DREN ÁŽ E, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF ACO N100 - Žlabová vpust krátký tvar, pro typ 0-10 typ 1-10 stav. stav. stav. délka šířka výška ks /pal. kg obj. č. Kč 50,0 13,0 35, Rozměry vpusti N100 - dlouhý tvar 13

14 ACO DRAIN ACO N100 - čelo plné na začátek a konec žlabu pro typ kg obj. č. Kč 0-20 pro všechny stavební výšky 1, ACO N100 - čelo výtokové DN100 (PVC trubka) pro typ kg obj. č. Kč K č s DPH 0.0, 0.1 0, , 5.0, 5.1 0, , 10.0, , , 20.0, , Příslušenství liniového odvodnění - systém N 100 DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF ACO N100 - krycí rošty a aretace Třída zatížení A 15 stav. stav. průřez délka šířka vtoku kg ks kg obj. č. Kč 2 /m /pal. /pal. můstkový rošt, 100,0 13, , pozinkovaná ocel 50,0 13, , aretace, pozinkovaná ocel 0, můstkový rošt 100,0 13, , nerez 50,0 13, , děrovaný rošt 100,0 13, , nerez 50,0 13, , aretace, nerez 0, Třída zatížení B 125 stav. stav. průřez délka šířka vtoku kg ks kg obj. č. Kč 2 /m /pal. /pal. mřížkový rošt MW 30x20 100,0 12, , pozinkovaná ocel 50,0 12, , aretace, pozinkovaná ocel 0, Můstkový rošt pozinkovaný Mřížkový rošt pozinkovaný Třída zatížení C 250 stav. stav. průřez délka šířka vtoku kg ks kg obj. č. Kč 2 /m /pal. /pal. můstkový rošt, tvárná litina 50,0 12, , aretace, pozinkovaná ocel 0, Můstkový rošt tvárná litina 14

15 ACO DRAIN Kompozitní liniový odvoňovací systém ACO XtraDrain X100C a X100S, dle normy ČSN EN 1433 s rošty s aretací Drainlock, s kompozitní hranou nebo pozinkovanou ochranou hran. s příčným řezem ve tvaru písmene V, světlá šířka 10,0, třídy zatížení A15, B125, C250 a D400 (pouze u X100S), dle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso X100 z kompozitu, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku X100C kompozitní hrana (A15 až C250) X100S 2 mm ochranná hrana z pozink. oceli (A15 až D400) stav. stav. stav. kg typ délka šířka výška ks obj. Kč obj. Kč C/S /pal. číslo číslo ,8 15 1,9/3, plochý žlab ,8 7,5 1,1/2, plochý žlab ,8 10 1,3/2, Kombinovaná čelní stěna z kompozitu, pro začátek a konec žlabu, pro žlaby X100C a X100S 0.0 0,1 200 ploché žlaby výšky 7,5 a 10 0, , Čelní stěna pro konec žlabu z kompozitu, s odtokem DN110, pro žlaby X100C a X100S Adaptér pro napojení svislého odtoku DN110 nebo DN160 z kompozitu, pro žlaby X100C a X100S 0.0 a ploché žlaby DN110 0, a ploché žlaby DN160 0, Odtoková sada - vpust z kompozitu, otočná 360, s možností napojení DN110 a DN160, s adaptérem pro napojení na žlab, s košem na hrubé nečistoty a s možností vytvoření pachového uzávěru, pro žlaby X100C a X100S DREN ÁŽ E, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF stav. typ výška kg ks obj. Kč /pal. číslo vpust DN110/DN160 51, Pachový uzávěr pro vpust typ kg ks obj. Kč /pal. číslo DN110/DN110 1, DN110/DN160 1,

16 ACO DRAIN Krycí rošty s Drainlock pro žlaby X100C a X100S Třída zatížení A 15 stav. stav. průřez délka šířka vtoku kg ks obj. č. Kč 2 /m /pal. můstkový SW 10 mm 100,0 12, , design SK, pozink. ocel 50,0 12, , Třída zatížení B 125 Krycí rošty X100C DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF NOVINKA můstkový kompozitní rošt 50,0 12, , SW 8 mm, design SK mřížkový rošt 100,0 12, , MW 30 x 15 mm 50,0 12, , pozinkovaná ocel Třída zatížení C 250 NOVINKA: můstkový kompozitní rošt 50,0 12, , SW 8 mm, design SK můstkový SW 12 mm 50,0 12, , design SK, tvárná litina rošt z tvárné litiny, s po- 50,0 12, , délnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 17 mm můstkový SW 10 mm 100,0 12, , design SK, pozink. ocel 50,0 12, , mřížkový rošt 100,0 12, , MW 25 x 12,5 mm 50,0 12, , pozinkovaná ocel Třída zatížení D400 můstkový SW 12 mm 50,0 12, ,0 200 design SK, tvárná litina rošt z tvárné litiny, s po- 50,0 12, ,7 200 délnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 17 mm mřížkový rošt 100,0 12, ,2 100 MW 25 x 12,5 mm 50,0 12, ,8 100 pozinkovaná ocel Štěrbinové nástavce z pozink. nebo nerez. oceli, s Drainlock, pro třídy zatížení A15, B125, C250 dle ČSN EN 1433 stav. stav. stav. průřez délka šířka v ýška vtoku kg 2 /m štěrbinový nástavec 100,0 13,0 10, ,7 z pozink. oceli 50,0 13,0 10, ,4 revizní díl pozink ocel 50,0 1 2,4 10, , obj.č. Kč Můstkový rošt Děrovaný rošt Mřížkový rošt Rošt s podélnými pruty Štěrbinový nástavec z pozinkované oceli 16

17 ACO DRAIN Kompozitní liniový odvoňovací systém ACO XtraDrain X150C a X150S, dle normy ČSN EN 1433 s rošty s aretací Drainlock, s kompozitní hranou nebo pozinkovanou ochranou hran. s příčným řezem ve tvaru písmene V, světlá šířka 15,0, třídy zatížení A15, B125, C250 a D400 (pouze u X150S), dle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso X150 z kompozitu, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku X150C kompozitní hrana (A15 až C250) X150S 2 mm ochranná hrana z pozink. oceli (A15 až D400) stav. stav. stav. kg typ délka šířka výška ks obj. Kč obj. Kč C/S /pal. číslo číslo ,8 21 3,38/4, Kombinovaná čelní stěna z kompozitu, pro začátek a konec žlabu, pro žlaby X150C a X150S 0.0 0, Čelní stěna pro konec žlabu z kompozitu, s odtokem DN160, pro žlaby X150C a X150S 0.0 0, Adaptér pro napojení svislého odtoku DN160 z kompozitu, pro žlaby X150C a X150S 0.0 DN160 0, Odtoková sada - vpust z kompozitu, otočná 360, s možností napojení DN110 a DN160, s adaptérem pro napojení na žlab, s košem na hrubé nečistoty a s možností vytvoření pachového uzávěru, pro žlaby X150C a X150S DREN ÁŽ E, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF typ kg ks obj. Kč C/S /pal. číslo vpust DN110/DN160 3, Pachový uzávěr pro vpust typ kg ks obj. Kč C/S /pal. číslo DN110/DN110 1, DN110/DN160 1,

18 ACO DRAIN Krycí rošty pro liniový odvodňovací systém ACO XtraDrain X150C a X150S s Drainlock světlá šířka 15,0 třídy zatížení A15, B125, C250 a D400 (pouze u X150S) dle normy ČSN EN 1433 Krycí rošty s Drainlock pro žlaby X150C a X150S stav. stav. průřez délka šířka vtoku kg ks 2 /m /pal. obj. č. Kč Třída zatížení C 250 DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF můstkový SW 12 mm z litiny 50 17, ,0 96 rošt z tvárné litiny, 50 17, ,3 96 s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 18 mm mřížkový rošt , ,4 100 MW 20 x 25 mm 50 17, ,7 48 pozinkovaná ocel mřížkový rošt , ,4 40 MW 20 x 25 mm 50 17, ,7 24 korozivzdorná ocel můstkový SW 12 mm z litiny 50 17, ,8 96 rošt z tvárné litiny, 50 17, ,2 96 s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 18 mm mřížkový rošt , ,2 100 MW 20 x 25 mm 50 17, ,6 48 pozinkovaná ocel mřížkový rošt , ,2 40 MW 20 x 25 mm 50 17, ,8 24 korozivzdorná ocel Poznámka: štěrbinové krycí nástavby z pozinkované nebo nerezové oceli, pro třídy zatížení A15 až C250 informace na dotaz Třída zatížení D Poznámka: štěrbinové krycí nástavby z pozinkované nebo nerezové oceli, pro třídu zatížení D400 - informace na dotaz Krycí rošty X150 Můstkový rošt Rošt s podélnými pruty Mřížkový rošt 18

19 ACO DRAIN Kompozitní liniový odvoňovací systém ACO XtraDrain X200C a X200S, dle normy ČSN EN 1433 s rošty s aretací Drainlock, s kompozitní hranou nebo pozinkovanou ochranou hran. s příčným řezem ve tvaru písmene V, světlá šířka 20,0, třídy zatížení A15, B125, C250 a D400 (pouze u X200S), dle normy ČSN EN 1433 Žlabové těleso X200 z kompozitu, s bezpečnostní drážkou ACO DRAIN (SF), pro vodotěsnou pokládku X200C kompozitní hrana (A15 až C250) X200S 2 mm ochranná hrana z pozink. oceli (A15 až D400) stav. stav. stav. kg typ délka šířka výška ks obj. Kč obj. Kč C/S /pal. číslo číslo ,8 26,5 3,4/4, Kombinovaná čelní stěna z kompozitu, pro začátek a konec žlabu, pro žlaby X200C a X200S 0.0 0, ,38 96 Adaptér pro napojení svislého odtoku DN200 z kompozitu, pro žlaby X200C a X200S Čelní stěna pro konec žlabu z kompozitu, s odtokem DN200, pro žlaby X200C a X200S DN200 0, Odtoková sada - vpust z kompozitu, otočná 360, s možností napojení DN110, DN160 a DN200, s adaptérem pro napojení na žlab, s košem na hrubé nečistoty a s možností vytvoření pachového uzávěru, pro žlaby X150C a X150S DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF typ kg ks obj. Kč C/S /pal. číslo vpust DN110/DN160/DN200 4, Pachový uzávěr pro vpust typ kg ks obj. Kč C/S /pal. číslo DN110/DN160 1,

20 ACO DRAIN Krycí rošty pro liniový odvodňovací systém ACO XtraDrain X200C a X200S s Drainlock světlá šířka 20,0 třídy zatížení A15, B125, C250 a D400 (pouze u X200S) dle normy ČSN EN 1433 Krycí rošty s Drainlock pro žlaby X200C a X200S stav. stav. průřez délka šířka vtoku kg ks 2 /m /pal. obj. č. Kč Třída zatížení C 250 DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF můstkový SW 12 mm z litiny 50 22, ,6 90 rošt z tvárné litiny, 50 22, ,5 90 s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 18 mm mřížkový rošt , ,0 48 MW 20 x 25 mm 50 22, ,0 24 pozinkovaná ocel mřížkový rošt , ,0 40 MW 20 x 25 mm 50 22, ,0 16 korozivzdorná ocel Třída zatížení D 400 můstkový SW 12 mm z litiny 50 22, ,4 90 rošt z tvárné litiny, 50 22, ,6 90 s podélnými pruty v mřížkové optice MW 41,5 x 18 mm mřížkový rošt , ,0 48 MW 20 x 25 mm 50 22, ,5 24 pozinkovaná ocel mřížkový rošt , ,0 40 MW 20 x 25 mm 50 22, ,5 16 korozivzdorná ocel Krycí rošty X200 Můstkový rošt Rošt s podélnými pruty Mřížkový rošt 20

21 ACO DRAIN ACO Koupelnové (sprchové) žlaby DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF 21

22 ACO DRAIN Koupelnový (sprchový) žlab HobbyLine Typ Šířka Délka Výška Objednací Kč mm mm mm číslo Koupelnový žlab plast nerezový rošt s vlnou Koupelnový žlab plast nerezový rošt s vlnou Koupelnový žlab plast nerezový rošt s vlnou DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF Rozměry: A B B 780 (786) K těmto výrobkům je dodáváno zdarma příslušenství: plastový sifon sítko na nečistoty příslušenství pro montáž: klíč k upevnění sifonu, klíč k vyndání roštu, tmel Ostatní sortiment podlahových (sprchových) žlabů a jejich příslušenství naleznete včetně detailních popisů na specializovaných webových stránkách: 18, A

23 ACO DRAIN ACO TopTek AL Zapuštěný šachetní kryt pro volitelnou výplň Tyto kryty jsou vyrobeny ze slitin hliníku a hořčíku. Kryty jsou utěsněny proti prachu a povrchové vodě, jsou připevněny šrouby. Inovovaný nesvařovaný tvar rámu a krytu zajišťují snadnou instalaci. Dvojité utěsnění a přídavné těsnění zabraňující vniknutí hrubých nečistot do spáry a jsou běžným standardem. Hmotnost je omezena na minimum, avšak je zajištěna stejná mechanická odolnost. Poklopy jsou určeny k zakrytí technologických nebo jiných šacht (uzávěr vody, vzávěr plynu, čistící kus kanalizačního potrubí atd.) a je možno je vyplnit například keramickou dlažbou, žímž dokonale splynou s okolním povrchem a nepůsobí rušivým dojmem. D C 72,5 Světlý otvor CxD Nosnost (kn) Nosnost (kn) Hmotnost Objednací Kč (mm) (mm) betonová výplň 50 mm betonová výplň 70 mm (kg) číslo / ks / ks 200x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x675* 1318x *dvoudílný kryt s vyjímatelným opěrným ramenem Označené položky jsou standardně drženy skladem, ostatní rozměry na objednávku. ACO TopTek UNIFACE AL: DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF mm a b 40 mm a (b) mm 23

24 ACO MARKANT Víceúčelová plastová okla s otevíravě sklopným křídlem šířka výška objednací Kč číslo DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF Poznámka: Víceúčelová plastová okna s otevíravěsklopným křídlem dodávámepouze na objednání. Sortiment není standardně držen skladem. (termín dodání na vyžádání) Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem Sklepní okna / okna do užitkových prostor dvojsklo šířka výška bílá hnědá Kč obj.č. obj.č F 1020 F F 1021 F F 1022 F F 1023 F F 1024 F F 1025 F F 1026 F F 1027 F F 1028 F F 1029 F F 1030 F F 1031 F F 1032 F F 1033 F F 1034 F F 1035 F F 1036 F F 1037 F Profil okna Profil okna s dvojitým zasklením 24

25 ACO MARKANT Ceník mezirozměrů víceúčelových plastových oken se sklopným křídlem, s izolačním dvojsklem - bez DPH Ceník mezirozměrů víceúčelových plastových oken se sklopným křídlem, s izolačním dvojsklem - s DPH typizované rozměry Příplatky: k = 1,6 W/m.k 20% ČINČILA 30% DRÁTOSKLO 20% CONEX 30% IZO 2,0 10% Kůra kouřová 20% Kůra čirá 15% MAT 15% shodná šířka a výška okna Cena zahrnuje IZO sklo mm; k = 2,9 W/m.k Záruka na těsnost se u tohoto typu oken poskytuje 2 pouze do plochy 1 m Cena mezirozměru je shodná jako nejbližší vyšší rozměr Minimální rozměr okna je 35 x 35 DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF 25

26 ACO MARKANT Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem, izolačním dvojsklem a ochrannou mřížkou proti hlodavcům a zavátí hrubých nečistot (např. listí) šířka výška bílá hnědá Kč obj.č. obj.č. DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF F 2001 F F 2002 F F 2003 F F 2004 F F 2005 F F 2006 F F 2007 F F 2008 F F 2009 F F 2010 F F 2011 F Cena zahrnuje IZO sklo mm; k = 2,9 W/m.k Ochranné mřížky proti hlodavcům a zavátí hrubých nečistot (např. listí) - děrovaný pozinkovaný plech, velikost ok 10x10 mm, vhodné pro víceúčelová okna se sklopným křídlem (sklepní okna), barva - pozinkovaná ocel šířka výška objednací Kč číslo F F F F F F F F F F F F F F F F F

27 ACO MARKANT Světlíky ACO Allround Světlíky ACO Allround ze 100% recyklovatelného polypropylenu, zesíleného skelnými vlákny (PP-GF) Světlíky ACO Allround, hloubka 40, 60 nebo 70, kompletní, pro různé druhy aplikací (sestava: těleso, rošt, montážní sada). Standardně pochozí. velikost v provedení použití pro šířku kg ks obj. Kč Š x V x H roštu oken () /bal číslo 80 x 60 x 40 Tahokov pochozí 80 9, Mřížkový, oka 30/30 pochozí 80 11, Mřížkový, oka 30/10 pochozí 80 13, x 60 x 40 Tahokov pochozí , Mřížkový, oka 30/30 pochozí , Mřížkový, oka 30/10 pochozí , x 100 x 40 Tahokov pochozí , Mřížkový, oka 30/30 pochozí , Mřížkový, oka 30/10 pochozí , x 130 x 40 Tahokov pochozí , Mřížkový, oka 30/30 pochozí , Mřížkový, oka 30/10 pochozí , x 100 x 40 Tahokov pochozí , Mřížkový, oka 30/30 pochozí , Mřížkový, oka 30/10 pochozí , x 130 x 60 Tahokov pochozí (ACO Markant) 150 x 100 x 70 Tahokov pochozí , Mřížkový, oka 30/30 pochozí , Mřížkový, oka 30/10 pochozí , x 150 x 70 Tahokov pochozí , Mřížkový, oka 30/30 pochozí , Mřížkový, oka 30/10 pochozí , x 100 x 70 Tahokov pochozí , Mřížkový, oka 30/30 pochozí , Mřížkový, oka 30/10 pochozí , ACO Allround s roštem, pojistkou proti vyjmutí roštu a příslušenstvím pro upevnění na stěnu objektu DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF 200 x 150 x 70 Tahokov pochozí , Mřížkový, oka 30/30 pochozí , Mřížkový, oka 30/10 pochozí , ACO Allround s roštem, pojistkou proti vyjmutí roštu a příslušenstvím pro upevnění na stěnu objektu 27

28 ACO MARKANT Nastavovací prvky ACO Allround, hloubka 40 nebo 70, pochozí, prodloužení výškově nastavitelné 9-30, vč. montážní upevňovací sady a bezpečnostní pojistky proti zcizení roštu velikost v Š x V x H pro šířku světlíku v poznámka kg ks /bal obj. číslo Kč 80 x 32 x x 32 x x 32 x x 32 x 70 výztužný rám výztužný rám výztužný rám výztužný rám max. 3 kusy max. 3 kusy max. 3 kusy max. 4 4,7 5,9 22,1 2,5 2,7 2,8 3, Nastavovací prvek ACO Allround DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF Nastavovací prvek pro světlík ACO Markant 125 x 130 x 60, bez vrchního roštu, včetně zesilovacího rámu, s kompletní upevňovací montážní sadou Výrobek pochozí Příslušenství Odvodňovací prvek s protizápachovým uzávěrem - sifon pro všechny šířky světlíků (včetně světlíků šířky 150 a 200 ), včetně pryž. těsnění izolačni rozpěrka dl. 180 mm pro tepelně izolované zdivo v suterénu ACO WATER SEAL ACO Water Seal 300 ml, vysoce elastický neutralní tmel Pozn.: bližší informace k produktu ACO Water Seal naleznete na straně 6. Tabulka rozměrů světlíků ACO světlík š x v x h 80 x 60 x x 60 x x 100 x x 130 x x 100 x x 130 x x 100 x x 150 x x 100 x x 150 x 70 světlost šířka max. šiřka okna velikost roštu 80 84,0 x 40, ,0 x 40, ,0 x 40, ,0 x 40, ,0 x 40, ,0 x 60, ,5 x 70, ,5 x 70, ,5 x 70, ,5 x 70,1 výška 32 b 92,0 112,0 112,0 112,0 143,0 142,0 168,6 168,6 218,6 218,6 hloubka 65 kg 0,2 0,1 h 66,6 66,6 107,3 137,3 107,4 135,0 108,1 158,1 108,1 158,1 hmotnost kg 5,35 ks /bal 25 t 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 63,0 73,6 73,6 73,6 73,6 obj. číslo 266 obj. číslo obj. číslo lw 80,9 100,8 100,8 100,8 131,0 132,0 158,8 158,8 208,8 208,8 Kč Kč Kč 350 f 88,0 108,0 108,0 108,0 138,0 137,0 163,6 163,6 213,6 213, materiál PP-GF PP-GF PP-GF PP-GF GFK PP GFK GFK GFK GFK Nástavba 150 x 32 x 70 Protizápachový uzávěr včetně pryžového těsnění Izolační rozpěrka ACO Water Seal t b f h Poznámka: v případě použití nastavovacího prvku nebo více nastavovacích prvků je nutné vložit do světlíku výztužný rám, do středních nastavovacích prvků výztužné rámy a do vrchního nastavovacího prvku rošt ze světlíku! Výztužné rámy a rošt světlíku musí být osazeny ještě před montáží prvků na stěnu objektu. lw 100 mm 28 Poznámka: cena s DPH je uvedena s DPH ve výši 20% a je matematicky zaokrouhlena. V případě jakékoliv změny výše DPH je nutno cenu přepočítat!

29 ACO MARKANT Větrací šachta ACO Větrací šachta ACO ze 100% recyklovatelného polypropylenu (PP) Větrací šachta ACO, stohovatelná / výškově nastavitelná Kompletní větrací šachta ACO (těleso, rošt, montážní upevňovací sada) velikost v provedení kg ks obj. Kč Š x V x H roštu /bal. /číslo 40 x 40 x 20 Tahokov, pochozí 2, Mřížkový rošt s oky 30/30, pochozí 2, Mřížkový rošt s oky 30/10, pochozí 3, Větrací šachta ACO těleso 40 x 40 x 20 Těleso větrací šachty 1, Větrací šachta ACO rošty 40 x 20 Tahokov, pochozí Mřížkový rošt s oky 30/30, pochozí 1, Mřížkový rošt s oky 30/10, pochozí 1, Větrací šachta ACO montážní upevňovací sada Montážní sada pro větrací šachtu 0, Větrací šachta ACO s roštem z pozinkovaného tahokovu, pochozí 60 do do 78 Rozsah nastavení: Rozsah nastavení: s odstraněním bez odstranění spodního upevnění spodního upevnění DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF 29

30 ACO MARKANT Polykarbonátové komůrkové desky ACO obj. název rozměry desek (mm) Kč číslo tloušťka šířka délka DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF 6C105100B PC deska čirá 6 x 1050 x 1000 BOX NTL C105150B PC deska čirá 6 x 1050 x 1500 BOX NTL C105200B PC deska čirá 6 x 1050x 2000 BOX NTL C105300B PC deska čirá 6 x 1050 x 3000 BOX NTL C105100B PC deska čirá 8 x 1050 x 1000 BOX NTL C105150B PC deska čirá 8 x 1050 x 1500 BOX NTL C105200B PC deska čirá 8 x 1050 x 2000 BOX NTL C105300B PC deska čirá 8 x 1050 x 3000 BOX NTL C105200B PC deska čirá 10 x 1050 x 2000 BOX NTL C105300B PC deska čirá 10 x 1050 x 3000 BOX NTL B105100B PC deska bronz 8 x 1050 x 1000 BOX NTL B105200B PC deska bronz 8 x 1050 x 2000 BOX NTL B105100B PC deska bronz 10 x 1050 x 1000 BOX NTL B105200B PC deska bronz 10 x 1050 x 2000 BOX NTL B105300B PC deska bronz 10 x 1050 x 3000 BOX NTL Význam objednacího čísla: Kód: A(a)BCCCDDDE A(a): B: CCC: DDD: E: tloušťka desky v mm C-čirá, B-bronz šířka v délka v B = box, S = strong Všechny desky jsou v provedení šířky 1050 mm, BOX, se zaslepenými hranami. NTL = neutrální fólie Ostatní tloušťky a rozměry PC desek jsou na poptání. V případě potřeby kontaktujte Distribuční centrum v Pávově. 30

31 ACO MARKANT Příslušenství polykarbonátových komůrkových desek ACO obj. název rozměr (mm) Kč Kč číslo síla profilu x délka /bm /bm PC "H" profil čirý 6 x PC "H" profil čirý 6 x PC "H" profil čirý 8 x PC "H" profil čirý 8 x PC "H" profil čirý 10 x PC "H" profil čirý 10 x PC "H" profil čirý 16 x PC "H" profil čirý 16 x PC "U" profil čirý 6 x PC "U" profil čirý 8 x PC "U" profil čirý 10 x PC "U" profil čirý 16 x AL "U" ukončovací profil přírodní hliník 10 x AL "U" ukončovací profil přírodní hliník 16 x AL "F" ukončovací profil přírodní hliník 6 x AL "F" ukončovací profil přírodní hliník 10 x AL "F" ukončovací profil přírodní hliník 16 x AL krycí lišta š: 60 x d: 6000 mm, přírodní hliník Pryž. těsnění dvojité k AL krycí liště, á=2x100m AL páska samolepící š: 25 mm, á=50 m AL páska samolepící š: 38 mm, á=50 m Ostatní tloušťky a délky příslušenství PC desek jsou na poptání. V případě potřeby kontaktujte Distribuční centrum v Pávově. Vysvětlivky: PC = polykarbonát AL = hliník AL příslušenství dodáváno pouze na objednání, není standardnědrženo skladem. (termín dodání na vyžádání) PLEXI desky AL krycí lišta š: 60 x d: 6000 mm, přírodní hliník, s pryžovým těsněním Al krycí lišta pryžové těsnění polykarbonátová deska nosná konstrukce DRENÁŽE, VSAKOVÁNÍ ACO MARKANT ACO DRAIN ACO SELF obj. název rozměry desek (mm) Kč číslo tloušťka šířka délka Plexi čiré Plexi čiré Plexi čiré Plexi čiré Plexi čiré Plexi čiré

ACO MARKANT. release: čerpat, odvádět a opětovně využít

ACO MARKANT. release: čerpat, odvádět a opětovně využít release: čerpat, odvádět a opětovně využít ACO MARKANT 222 Sklepní světlíky Světlíky pochozí / pojízdné 226 Sklepní světlíky Allround Nástavné prvky Nástavce a výztužné rámy 229 Příslušenství Doplňky,

Více

Rezidenãní v stavba. S o r t i m e n t A C O. ACO Ceník Rezidenãní v stavba 2009. Číslo aktualizace: 1

Rezidenãní v stavba. S o r t i m e n t A C O. ACO Ceník Rezidenãní v stavba 2009. Číslo aktualizace: 1 S o r t i m e n t A C O Rezidenãní v stavba ACO Ceník Rezidenãní v stavba 2009 (platný od 1. 4. 2009) Číslo aktualizace: 1 U ve ker ch cenov ch údajû se jedná o nezávazná cenová doporuãení. Ceny jsou uvedeny

Více

A C O S e l f. Od března 2013 v novém stavebnicovém řešení. Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu

A C O S e l f. Od března 2013 v novém stavebnicovém řešení. Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu A C O S e l f Od března 203 v novém stavebnicovém řešení Mnohostranný. Jednoduchý. Designový. ACO Self a Vaše okolí domu Pozinkovaný rošt obj. č. 00 cm: 386 obj. č. 0 cm: 387 Nerezový rošt leštěný obj.

Více

ACO Markant Víceúčelová plastová okna a příslušenství Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem

ACO Markant Víceúčelová plastová okna a příslušenství Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem ACO Markant Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem Víceúčelová plastová okna se sklopným křídlem Produktové informace ACO Produktové výhody s izolačním zasklením (4 x 6 x 4 mm) součinitel prostupu

Více

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ

www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě drain Liniové odvodňovací systémy RONN NEREZ www.ronn.cz Nerezové koupelnové žlaby a podlahové vpustě Liniové odvodňovací systémy drain RONN NEREZ Nerezový odvodňovací program 3 7 Podlahové vpustě 8 15 Nerezový odvodňovací program Odvodnění firmy

Více

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH

vnitřní a venkovní kanalizace Jmenovitý průměr v mm Popis výrobku Mj Účto sk. Cena bez DPH Zpětné klapky a základní tělesa Dvojitá zpětná klapka s jištěním Staufix z plastu Dvě klapky, které se samočinně uzavírají, jedna slouží i jako ručně uzavíratelný nouzový uzávěr. Není vhodná pro odpadní

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

SPORTFIX. Možnosti použití

SPORTFIX. Možnosti použití Požadavek Řešení Možnosti použití Na sportovních plochách musí být povrchové vody rychle a spolehlivě odvedeny. Použité odvodňovací žlaby musí odpovídat normám DIN 18035, EN 1433 a zároveň odpovídat požadavkům

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz

MEAMAX. Prosvětlení a provětrání sklepních prostor. Mimořádně flexibilní sklepní světlík. Mimořádn. www.ronn.cz MEAMAX Prosvětlení a provětrání sklepních prostor Mimořádně flexibilní sklepní světlík www.ronn.cz Mimořádn flexibilní sk Maximální spolehlivost plánování, flexibilita a hospodárnost Vnesení světla a komfortu

Více

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 150 V / 200 V / 300

ACO DRAIN. Odvodňovací žlaby. ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 150 V / 200 V / 300 ACO DRAIN Odvodňovací žlaby ACO DRAIN Monoblock RD 100 V / 1 V / 200 V / 300 - liniové odvodnění pro extrémní statické i dynamické namáhání - v třídách zatížení D400 a F900 dle ČSN EN 1433 - přímo určené

Více

Český výrobek. Certifikát ISO 9001:2008

Český výrobek. Certifikát ISO 9001:2008 Podlahové vpusti 2013 KVALITA Společnost ALCAPLAST má zaveden systém řízení jakosti dle ISO 9001:2008 a je certifikována společností Det Norske Veritas. Vyráběné výrobky jsou navrhovány dle platných norem,

Více

HAGODECK COMPOSITE Pokrokový šachtový poklop

HAGODECK COMPOSITE Pokrokový šachtový poklop Stav 03/2014 Interceramica, spol. s r.o. Přemyslova 969 CZ 337 01 Rokycany Tel. 371724652 Fax 371723005 E-mail: interceramica@interceramica.cz www.interceramica.cz www.poklopy.cz www.hago.at Šachtové poklopy

Více

Odvodňovací žlaby. Rohožky. Bodové vpustě. Anglické dvorky. Sklepní okna. www.ronn.cz. Zatravňovací tvárnice. Dům a zahrada.

Odvodňovací žlaby. Rohožky. Bodové vpustě. Anglické dvorky. Sklepní okna. www.ronn.cz. Zatravňovací tvárnice. Dům a zahrada. Odvodňovací žlaby Rohožky Bodové vpustě Anglické dvorky Sklepní okna www.ronn.cz Zatravňovací tvárnice Nádrže a vsaky Dům a zahrada 4 Pojízdné žlaby z polymerbetonu s roštem 16 Litinové a kompozitové poklopy

Více

Stěnové odvodnění Scada

Stěnové odvodnění Scada Stěnové odvodnění Scada Nové trendy pro sofistikované systémy koupelnového odvodnění Leader v odvodnění 2 Leader v odvodnění Stěnové odvodnění Scada Kvalita, bezpečnost a design Kreativní sprchové odvodnění

Více

Portoforte 170. Montážní návod

Portoforte 170. Montážní návod Portoforte 170 Montážní návod Stav 03/2012 Montážní návod přístřešku pro - Portoforte 170 Hlavní rozměry: Na vyobrazených nákresech vidíte všechny hlavní rozměry přístřešku. Kromě toho jsou zde nakresleny

Více

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE

SKLADBA 01 PVC DETAIL OSAZENÍ STŘEŠNÍ VPUSTI. - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC - SEPARAČNÍ VRSTVA - SPÁDOVÁ VRSTVA - ŽELEZOBETONOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SKLADBA 01 PVC - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA 1x PVC OCHRANNÝ KOŠ TW 75-125 PVC S SVISLÁ STŘEŠNÍ VPUST TOPWET DN 75-125 JEDNOPLÁŠŤOVÁ NEZATEPLENÁ STŘECHA UŽITÉ PRVKY: TW 110 PVC S SKLADBA 02 PVC - HYDROIZOLAČNÍ

Více

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika

Odtoky pro dřezy, výlevky a přístroje. CZ 3/15 Ceník 2015 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky pro, výlevky a přístroje CZ 3/ Ceník 20 Změny vyhrazeny. Odvodňovací technika Odtoky, zápachové uzávěry a příslušenství pro, výlevky a přístroje, podle DIN EN 274. Vysoce kvalitní technické vybavení

Více

ACO systém. ACO systém. ACO systémová řešení Dopravní infrastruktura a inïen rské sítû

ACO systém. ACO systém. ACO systémová řešení Dopravní infrastruktura a inïen rské sítû ACO systém ACO systém ACO systémová řešení Dopravní infrastruktura a inïen rské sítû LINIOVÉ ODVOD OVACÍ SYSTÉMY PRO NEJ IR Í POUÎITÍ Liniové odvodnûní dle âsn EN 1433, vhodné: pro všechny typy zpevněných

Více

Ceník 2008 Stavební prvky

Ceník 2008 Stavební prvky Ceník 2008 Stavební prvky Česká republika platný od března 2008 Sklepní světlíky MEAMAX MULTINORM Sklepní okna MEALON MEALUXIT Rohožky a rámy www.mea.cz Stavební prvky Prodejní podmínky Všeobecná ustanovení

Více

RONN WATER MANAGEMENT... vždy s nápadem. RONN Dům a zahrada. RONN Solution. RONN Kompozity. RONN Drain. RONN Nerez PŘEHLED. www.ronn.

RONN WATER MANAGEMENT... vždy s nápadem. RONN Dům a zahrada. RONN Solution. RONN Kompozity. RONN Drain. RONN Nerez PŘEHLED. www.ronn. RONN WATER MANAGEMENT... vždy s nápadem RONN Drain RONN Solution RONN Nerez RONN Kompozity RONN Dům a zahrada PŘEHLED RONN Water Management Váš partner pro Českou republiku Spojením firem MEA Česká republika

Více

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N

Otevírač nadsvětlíků GEZE OL90 N - Tisk č.: 0 0 CZ - Otevírač nadsvětlíků GEZE OL0 N - Nahoře uložený otevírač oken a nadsvětlíků pro svisle osazovaná okna pravoúhlého tvaru s šířkou otevření 0 mm - velká šířka otevření 0 mm - plná šířka

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz

RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení. www.reca.cz RECA DRŽÍ.PŮSOBÍ.HÝBE. RECA regálové řešení www.reca.cz Zásuvný systém pro sklad, dílny, provozy jednostranně použitelné, nastavitelné díky příčnému vyztužení Závěsné konzole pro rohové řešení zástrčný

Více

Katalog a ceník 2014. DRENÁŽE VSAKOVÁNÍ RETENCE KANALIZACE Made in Germany. 2014 1. vydání DRENÁŽNÍ SYSTÉMY

Katalog a ceník 2014. DRENÁŽE VSAKOVÁNÍ RETENCE KANALIZACE Made in Germany. 2014 1. vydání DRENÁŽNÍ SYSTÉMY Katalog a ceník 2014 DRENÁŽE VSAKOVÁNÍ RETENCE KANALIZACE Made in Germany 2014 2014 2014 2014 2014 Bezplatně ke stažení: www.fraenkische.com 2014 1. vydání DRENÁŽNÍ SYSTÉMY CZ ELEKTROSYSTÉMY DOMÁCÍ TECHNIKA

Více

ACO Korusil drenážní systémy SN8

ACO Korusil drenážní systémy SN8 Drenážní systémy ACO Korusil drenážní systémy SN8 ACO Korusil SN8 - drenážní trubka s vysokou pevností z PE-HD Drenážní trubky Korusil slouží především k odvodnění komunikací, letišť, sportovišť a v případech,

Více

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24

Popis Bezpečnostní rolety FR 23/FR 24 Popis rolety / vnější žaluzie FR 23 FR 24 FR 23 vel. 16 FR 23 vel. 18 178 203 rolety V4 1 2 160 ke032023001v1 178 ke032023002v1 rolety V6 6 3 4 5 FR 24 vel. 16 FR 24 vel. 18 185 203 rolety V8 7 obr. 86:

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315

REHAU AWAŠACHTA PP DN 400/315 REHAU AWAŠACHTA PP D 400/315 BEZEPEČOST PRO CELÉ GEERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA D 400/315 Strana AWAŠACHTA

Více

Dveře HÖRMANN rozměry CZ

Dveře HÖRMANN rozměry CZ Dveře HÖRMANN rozměry CZ Obsah bez požární odolnosti rozměry CZ Popis Cena Vnitřní dveře ZK - rozměry CZ Strana Strana ZK-1 standard - výplň voština (výška 1970) 587, 595 252 ZK-2 standard - výplň voština

Více

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství

projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství projekce a výroba elektrozařízení automatizace technologických procesů výroba rozváděčů a ovládacích pultů engineering a dodávky do strojírenství Rozváděčové skříně DSR Rozváděčové skříně DSR-EKO Datové

Více

KERB-typ SK SD400 SE600 SF900. Efektivní systém drenážních obrubníků z polymerického betonu

KERB-typ SK SD400 SE600 SF900. Efektivní systém drenážních obrubníků z polymerického betonu -typ SK SA15 SB125 SC250 S SE600 SF900 Efektivní systém drenážních obrubníků z polymerického betonu Drenážní obrubníky -KERB jsou velmi účinným systémem kombinujícím velmi odolné duté obrubníky z polymerického

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I"

...tabulky dveří,,novostavba víceúčelového domu a jednoho bytového domu s parkováním v parteru v Přerově - objekt I VEŠKERÉ KONSTRUKCE URČENÉ PRO MONTÁŽ DVEŘÍ SE MUSÍ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ KOVÁNÍ DVEŘÍ OD FIRMY TWIN, MATERIÁL KARTÁČOVANÁ NEREZ VŠECHNY DVEŘE A STĚNY BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM JEJICH

Více

Fasádní a střešní profily a systémy

Fasádní a střešní profily a systémy CCZ 1000 CZ/09.2011/Redtype Fasádní a střešní profily a systémy CZ s.r.o., S 257 311 040 X 257 311 041 w www.ruukki.cz w www.ruukkistrechy.cz U poptavky@ruukki.com Copyright 2011 Rautaruukki Corporation.

Více

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh

ZOO Praha Restaurace AFRIKA. Seznam příloh ZOO Praha Restaurace AFRIKA S.O.01 3.4. Zdravotně technické instalace Seznam příloh 1. Technická zpráva 2. Situace 3. Kanalizace 1. NP 4. Kanalizace střecha 5. Splašková kanalizace hlavní řezy 6. Tuková

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 Zbraslav Ceník fermacell 2015 / CZK / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 20. 6. 2015 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce balkonů a teras Varianty 1-8 KONSTRUKCE BALKONŮ A TERAS KONSTRUKČNÍ SKLADBA 1 Podlahová konstrukce se Schlüter -DITRA Kontaktní izolace separace ve spojení vyrovnání tlaku vodní páry nad nosným,

Více

HL Vtoky. Balkony a terasy

HL Vtoky. Balkony a terasy HL Vtoky Balkony a terasy www.hutterer-lechner.com HL Balkonové a terasové vtoky Základní k projektování a montáži Jedním ze základních způsobů odvádění dešťových vod z teras a balkonů je použití vtoků.

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a

p r ů m y s l o v á s v í t i d l a průmyslová svítidla Leader 21-01, 21-04 94 BS100, BS110 95 Tores 23-01 96 Castor 25-05 97 Lumino 26-91 98 Leo 40-01 99 Aterix 43-05 100 Aterix 43-09 101 Leone 45-00 102 Leone 45-01 103 Leone 45-02 104

Více

Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru.

Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru. Viega Advantix Vario: první sprchový žlábek na míru. 0 10 20 30 Viega Advantix Vario. Na milimetr přesné zkrácení. Neomezená flexibilita. Na krátké nebo dlouhé úspěchy Viega Advantix Vario je první sprchový

Více

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f

Efektiv. Technický popis. Profilový systém. Produktová skupina. Materiál. Brugmann AD 73 mm. Počet komor 5 / 7 Parametry U f technický list Produktová skupina Třída Materiál Použití Technický popis Profilový systém Efekitv Bronze PVC Okna, balkonové dveře Efektiv 1 Název Šířka Brugmann AD 73 mm 73 mm Počet komor 5 / 7 Parametry

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01

KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 KAMENINOVÉ TROUBY CENÍK 2014-03-01 You can t beat quality STEINZEUG KERAMO, s.r.o. Tel.: 387 981 303 Fax: 387 981 487 E-mail: keramo@keramo-kamenina.cz www.keramo-kamenina.cz 2 KOMENTÁŘ Ceník 2014-03-01

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla

Všeobecný rozsah prací vč. popisu jednotlivých částí díla Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 5622, zaps. v OR u KS Ústí n.l., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Žádost o předložení cenové nabídky. OSBD Česká Lípa plánuje

Více

Základní třída K 2 Premium

Základní třída K 2 Premium Základní třída K 2 Premium Vybavení: Integrovaný vodní filtr Adaptér připojení k zahradní hadici A3/4" Vysokotlaká pistole VT hadice 6 m Vario-Power-pracovní nástavec Rotační tryska Objednací číslo: 1.673-305.0

Více

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a

P r ů m y s l o v á s v í t i d l a Průmyslová svítidla BS 103 3G salvaspazio 112 BS 103 3G salvatempo 113 Leader 21-01, 21-04 114 BS100, BS110 115 Tores 23-01 116 Castor 25-05 117 Lumino 26-91 118 Leo 40-01 119 Aterix 43-05 120 Aterix 43-09

Více

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus

Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Nastavitelné podložky pod dlažbu teras PA 20 plus Systém výrobků Alwitra 12 1 11 2 10 3 9 4 8 7 6 5 Nastavitelné podložky pod dlažbu teras Alwitra jsou součástí praxí prověřeného výrobkového systému Alwitra.

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Základní třída K 2 Home

Základní třída K 2 Home Základní třída K 2 Home Vysokotlaký čistič K2 Home se specializuje na příležitostné použití a lehké nečistoty. Díky sadě Home Kit vyčistí tento vysokotlaký čistič i větší plochy v domácnosti. Vybavení:

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku.

KANALIZACE. Trouby přímé a hrdlové. Trouba hrdlová betonová DN 1200. Trouba přímá betonová DN 1800. Cena. Rozměry [mm] Kód výrobku. Trouby přímé a hrdlové Značka PR propojovací kus, SC síranovzdorný cement, CV trouba s čedičovou výstelkou, RIM BT bez těsnění a manipulačních úchytů Výroba dle individuální kalkulace: KSV trouba s kameninovou

Více

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA

LOGO. TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA LOGO Firma: TELMO a.s., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 - Hostivař CENOVÁ NABÍDKA Optická kabelová trasa Jindřicha z Lipé - Sokolská, Zámecká Česká Lípa Datum: Vypracoval: Nabídka/ verze: 03.04.2015

Více

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku

IZOLTECH s.r.o. Izolační materiály ze syntetického kaučuku IZOLTECH s.r.o. ceník izolací K-FLEX Izolační materiály ze syntetického kaučuku Platnost od 1. 1. 2014 Ceník K-FLEX EC hadice 2m Použití: pro izolování rozvodů chladící vody v systémech chlazení pro izolování

Více

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS

Desky TOPAS 06/2012. Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS Desky TOPAS 06/01 Deska s jádrem nerostu Sádrokartonová deska TOPAS KNAUF TOPAS / POUŽITÍ Deska Knauf TOPAS stabilizující prvek interiéru i dřevostaveb Deska Knauf TOPAS je určena pro ty, kteří požadují

Více

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR

VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST VSTUP KABELOVÝCH SYSTÉMŮ DO PLASTOVÝCH KOMOR VÝKOPOVÉ PRÁCE A INSTALACE VODOTĚSNÝCH KABELOVÝCH KOMOR ELPLAST Před uložením plastové komory do výkopu je důležité provést přesné zaměření finální výšky komory včetně víka (každé víko má rozdílnou výšku

Více

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl

REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE. Stavebnictví Automotive Průmysl REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 BEZEPEČNOST PRO CELÉ GENERACE Platný od ledna 2010 296050/6 - technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl OBSAH REHAU AWAŠACHTA PP DN 600 Strana AWAŠACHTA

Více

Zarážený profil MSP-HDG-RP

Zarážený profil MSP-HDG-RP Zarážený profil MSP-HDG-RP Ražený nosný sloupek pro konstrukci pozemního solárního parku Dostupný v různých délkách 1500 až 3600 mm Přenos síly a momentů díky tvarovaným spojům. Žárově zinkované provedení

Více

Technická specifikace

Technická specifikace Veřejná zakázka malého rozsahu Výměna prosklené stěny a vchodových dveří Technická specifikace Položka 6-8 pouze montáž 1 1 4 ks 1 2 500 1375 1375 2750 Křídlo: 2 * bez křídla Těsnění: Šedé/Šedé 2 F Pevné

Více

SCZ3200 Okenní systém

SCZ3200 Okenní systém SCZ3200 Okenní systém Vysoce izolační tříkomorový okenní systém Označení: Sapa Building System Avantis 70 SHI ZÁKLADNÍ POPIS Avantis 70 SHI je tříkomorový tepelně izolovaný sklopný a otočný systém s vestavnou

Více

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha KNIHA SVÍTIDEL Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha A1 Svítidlo na zářivky T8 pro přisazenou montáž. Šedý kryt a transparentní difuzor vyrobený z PC. Vnitřní reflektor z ocelového plechu, práškově

Více

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M

Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaké čističe se spalovacím motorem G 4.10 M Vysokotlaký čistič se spalovacím motorem Pro uživatele, kteří ocení při práci nezávislost na el. síti. Tato třída proto představuje opravdové všeuměly

Více

Kanalizační systémy. Katalog výrobků

Kanalizační systémy. Katalog výrobků Kanalizační systémy Katalog výrobků KG systém SN2 a SN4 OBSAH 1) Trubky 3 KGEM trubka s hrdlem - DN 250/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 300/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN 400/SN2 KGEM trubka s hrdlem - DN

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav

Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského 496, 156 00 Praha 5 -Zbraslav Ceník fermacell 2014 / EUR / určeno pouze pro distributory Desky fermacell a příslušenství Ceny jsou platné od 1. 3. 2014 do odvolání. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Fermacell GmbH, org. složka, Žitavského

Více

h a n d b o o k A L F A 5 0 0

h a n d b o o k A L F A 5 0 0 handbook A LFA 500 úvod Variabilní Alfa 500 s velmi funkčním designem má široké uplatnění. Je vhodný pro vybavení referentských pracovišť, kanceláří mana ge mentu, jednacích místností, aj. Výškové moduly

Více

BRUCHAPaneel. PU střešní DP

BRUCHAPaneel. PU střešní DP PU CO-střecha PU střešní DP BRUCHAPaneel PU střešní DP sedlové a pultové střechy vysoká odolnost vůči povětrnostním podmínkám jedinečný systém s trojnásobným těsněním vysoká nosnost použitelný od 3 (5,2

Více

Seznam - specifikace doplňkového materiálu

Seznam - specifikace doplňkového materiálu K LEMPÍŘSKÉ PRVKY K Klempířské prvky stndrd dle tbulek specifikce KA Klempířské prvky typické - nutno nkreslit okótovt PREFABRIKOVANÉ ŽLABOVÉ PRVKY L01 Prefbrikovné zteplené mezistřešní žlby - PUR L02

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ

NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ Montážní návod NÁVOD K MONTÁŽI ROŠTŮ A SCHODŮ OBSAH 1 ZÁKLADNÍ POJMY... 2 2 ULOŽENÍ A PŘIPEVNĚNÍ ROŠTŮ... 3 2.1 ULOŽENÍ... 3 2.2 DOPORUČENÉ ULOŽENÍ ROŠTŮ NA PODPORÁCH MONTÁŽNÍ MEZERY... 3 2.3 PŘIPEVNĚNÍ

Více

Více informací: www.kinplast.cz www.zahradni-akce.cz. http://youtu.be/8g416fyjvkg

Více informací: www.kinplast.cz www.zahradni-akce.cz. http://youtu.be/8g416fyjvkg Vítáme Vás ve světě špičkových produktů společnosti KIN holding. Společnost KIN je největším výrobcem polykarbonátu v Rusku vyráběného z nejlepších komponentů jedničky na světovém trhu petrochemie společnost

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM

IHNED K DODÁNÍ, SKLADEM CENÍK KOVOVÝCH DVEŘÍ SMART dle ČSN V CENĚ: AKUSTICKÁ VOŠTINA Rw=31 db KOVÁNÍ Všechny dveřní jsou opatřeny ochrannou folií (po montáži nutné odstranit) a poté zabaleny. SKLO Standartně jsou dveřní vyráběny

Více

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ KOMÍNOV NOVÉ SYSTÉMY S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ ÁŠTĚM 1 ROZDĚLEN LENÍ CIKO KOMÍNŮ CIKO CIKO TEC CIKO GAS 2 URČEN ENÍ SYSTÉMU SYSTÉM JE CERTIFIKOVÁN PRO ODVOD SPALIN OD SPOTŘEBIČŮ NA VŠECHNY DRUHY PALIV

Více

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz.

KATALOG VYSAVAČE. CLEANFIX, s.r.o., Šumavská 3 602 00 BRNO tel.+fax: 541 235 012, 541 249 445 www.cleanfix.cz cleanfix@cleanfix.cz. S 10 Kč 4.180,- Silné vysavače pro úklid v domácnostech i komerční využití. Díky umístění na 5 otočných kolečkách mají vysavače vynikající stabilitu a velmi snadno se s nimi manipuluje. Kompaktní robustní

Více

9 roků na trhu Středisko výroby a montáže

9 roků na trhu Středisko výroby a montáže 9 roků na trhu Středisko výroby a montáže Plastových a hliníkových oken a dveří a jejich doplňků v kompletním sortimentu Garážových vrat všech druhů provedení a posuvných a otevíravých bran Kontaktní místo

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 Stránka č. 1 z 5 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ NA AKCI - DUBÍ ZELENÝ DŮM Datum: 12.1.2015 PVC systém :Okna budou vyrobena z vysoce kvalitního 5-tikomorového a 6-tikomorového plastového profilu ( třídy A dle ČSN

Více

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!! ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M Čištění kanalizace do DN 200mm Čištění kanalizace DN 201-300mm Čištění kanalizace nad DN 300 a více ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU 51-100 M Čištění kanalizace do DN 200mm

Více

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH SP-5 AMBIENTE SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Montáž v úrovni podlahy. Méně je někdy

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS OBSAH: 1a Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné izolace 2 Zateplení soklové oblasti v rovině ETICS

Více

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění)

Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Plastové okno 71 Systém Inoutic Arcade s rovným křídlem (dorazové těsnění) Produkty s pětikomorovým profilem Inoutic Arcade vynikají elegantním designem, výbornou tepelnou a zvukovou izolací, snadnou údržbou

Více

Název a nákres prvku Info r.š.

Název a nákres prvku Info r.š. vnitřní hřebenáč vystřihovaná lišta dle profilu panelu 46 Název a nákres prvku Info r.š. 110 110 34 121 vystřiženo podle tvaru střešního panelu Výrobní délka do 6 000 mm. Výrobní délka 1 000 mm. - počet

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně

Top Line 22. Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Konstrukční svoboda pro velké skříně Kování pro posuvné dveře, zejména pro těžká křídla v ložnicových skříních. Speciální vozíky pro křídla s dřevěným nebo hliníkovým

Více

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2.

F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV. Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2. F1.10 VÝPIS PRVKŮ PSV Depozitář mapových sbírek Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Albertov 2038/6, Praha 2 index E_1 Vypracoval: Ing. arch. Tomáš Kalvach P R A H A Listopad 2012 DVEŘE

Více

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3

KOVOVÝ NÁBYTEK. Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035. Skříně. Příloha č 2 k RS kovový nábytek č.j. MV-86810-65/VZ-2013 39113600-3 KOVOVÝ NÁBYTEK Příloha č 2 k RS kovový nábytek Základní barevné provedení : barva šedá RAL 7035 NÁZEV POPIS MATERIÁL NIPEZ KÓD Lavice šatní lavička, 150 cm konstrukce nohou z ocelových trubek, sedák -

Více

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE

SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV V AREÁLU VÝCVIKOVÝCH DÍLEN V POLÁNCE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz SŠDOS MORAVSKÝ KRUMLOV Nám. Klášterní 127,

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad

Úvodní list. Prezentace pro interaktivní tabuli, pro projekci pomůcka pro výklad Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady 32/07 Poř. číslo v sadě 19 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4. 5.1.1. Trasa... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. technické řešení... 3 5. popis stavby... 4 5.1.1. Trasa... 4 5.1.2. Materiál... 5 5.1.3. Uložení... 6 5.1.4. Odbočky...

Více

Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem.

Poklopy s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem. třídy zatížení A 15 EN 124 15kN s rámem se používají pro zakrytí vstupních šachet umístěných v parkových, či sadových plochách a v zónách s pěším a cyklistickým provozem. GU--1 A15 : EGU - PARK materiál:

Více