Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náhlé příhody břišní II. J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol"

Transkript

1 Náhlé příhody břišní II J.Kabát III.chirurgická klinika LF 1, FN Motol 1

2 Dělení NPB NPB neúrazové zánětlivé ohraničené na orgán s přechodem do blízkého okolí neohraničené-difúzní záněty pobřišnice (perforační příhody) ileózní ileus mechanický ileus neurogenní ileus cévní krvácení do zažívacího traktu NPB úrazové sy. poúrazové peritonitidy sy. poúrazového hemoperitonea sy. smíšený (krvácení do břišní dutiny a perforační peritonitis) 2

3 Zánětlivé NPB 3

4 Peritonitida Peritoneum bohatě inervováno parietální - spinální nervy viscerální - vegetativní nervy Bohaté cévní a lymfatické zásobení - riziko šíření zánětu Velká sekreční a absorbční plocha 4

5 Etiologie peritonitidy Primární peritonitida - vzácná Hematogenní infekce - pneumokoky, gonokoky, streptokoky, TBC - u oslabených pacientů Sekundární peritonitida Komplikace jiného onemocnění Perforace GIT - poranění, ulcus, appendititis, diverticulitis, iatrogenní perforace, perforovaný tumor Přestup infekce per continuitatem - appendititis, diverticulitis, cholecystitis Jiné příčiny insuficience anastomózy GIT Dělení podle původce Bakteriální Chemická (moč, žluč, žaudeční obsah) 5

6 Rozsah peritonitidy, příznaky Cirkumskriptní - ohraničená do okolí primárního zánětu - periappendikulární, pericholecystitický, peridivertikulární infiltrát, absces Difuzní - celá dutina břišní Patofyziologie Sekrece hypovolemie, hypovolemický šok Absorbce - toxiny, septikémie Symptomatologie Celkové příznaky Dehydratace Celková alterace - slabost Tachykardie, hypotenze, tachypnoe, příznaky šoku Nauzea, zvracení, zástava větrů a stolice Febrilie Výraz obličeje Lokální příznaky Bolest vázaná na pohyb Úlevová poloha Napětí svalové 6

7 Diagnostika peritonitidy Anamnéza a objektivní vyšetření 5P Lokální známky peritoneálního dráždění Laboratorní vyšetření KO, CRP, ionty, glykemie, U+Kr (známky hypohydratace ) Zobrazovací vyšetření RTG (pneumoperitoneum, paralytický ileus) USG - volná tekutina, bublinky plynu, pneumoperitoneum, lokalizovaný zánět (apendititis, cholecystitis, diverticulitis) 7

8 Terapie peritonitidy, komplikace Lokalizace zdroje infekce Lokální ošetření příčiny (drenáž abscesu, resekce) Zabránění dalšího šíření zánětu (výplach, drenáž peritoneální dutiny, laváž, laparostomie) ATB Prevence hypovolemického šoku Komplikace: Septický šok Intraabdominální abscesy Paralytický ileus Tvorba adhezí s rizikem ileu 8

9 Appendicitis acuta Lokalizace appendixu Mediocekální Pelvální Laterocekální Retrocekální Etiologie Obstrukce lumen appendixu (koprolit, paraziti) Formy akutní appendicitidy Katarální Flegmonozní Gangrenozní 9

10 Klinický obraz akutní appendicitidy Bolesti břicha v okolí pupku a v epigastriu postupně přesun bolesti do pravého podbřišku - v průběhu několika hodin Tachykardie Nevolnost až zvracení, nechutenství Zástava odchodu plynů a stolice Subfebrilie CAVE dětská a stařecká appendicitida těhotenství - appendix vytlačen do podjaterní krajiny -> netypická lokalizace bolesti 10

11 Průběh, komplikace Průnik zánětu do okolí Periappendikulární infiltrát - střevní kličky a omentum - ohraničení zánětu od okolí Periappendikulární absces - perforace appendixu do infiltrátu, nebo kolikvace infiltrátu Difuzní peritonitida - nekrytá perforace appendixu, nebo provalení periappendikulárního abscesu do volné dutiny břišní 11

12 Diagnostika akutní appendicitidy Anamnéza Klinické vyšetření Tachykardie Subfebrilie Vyšetření břicha 5P (Blumberg, Rowsing, Plenies, bolestivost Douglasova prostoru při vyšetření per rectum) Psoatový příznak Rozdíl mezi axillární a rectální teplotou víc než 1 st. C. Mc Burneyův bod 1/3 spojnice spina iliaca anterior superior s pupkem Lanzův bod - rozhraní zevní a střední třetiny spojnice obou spin Laboratorní vyšetření Leukocytóza, zvýšené CRP, vysoká sedimentace, někdy ery a leukocyty v moči Zobrazovací vyšetření USG - zesílení appendixu, výpotek 12

13 Diferenciální diagnostika akutní appendicitidy Mezenteriální lymfadenitida Zduření lymfatických uzlin v ileocekální oblasti při enterokolitidě, vysoké teploty, alterace celkového stavu U dětí při nachlazení - zduření LU v různých lokalizacích, vysoké teploty, bolesti břicha, zvracení Pravostranná renální kolika - nález v moči, neklid, typická iradiace bolesti, kolikovitá bolest Adnexitida - vysoké teploty, gynekologické vyšetření Mecklelův divertikl (vždy nutná revize ilea při appendectomii) Tumor - starší pacienti Divertikulitida Gynekologické afekce 13

14 Akutní cholecystitida příznaky, terapie Obstrukce ductus cystikus Chemický zánět - bakteriální infekce Dilatovaný žlučník bývá hmatný jako akutní hydrops (empyém žlučníku) Zvyšování tlaku - ischemie stěny - nekróza - perforace - peritonitida. (nebo pericholecystitis) Symptomatologie žlučové koliky + mírný ikterus, teploty. Známky ohraničeného zánětu pobřišnice v pravém horním kvadrantu Terapie cholecystitidy zahájena konzervativně spasmolytika, klid na lůžku, infúzní terapie, ATB. Při progresi zánětu - cholecystektomie. akutně s odstupem několika týdnů 14

15 Divertikulóza - divertikulitida Diverikulóza Mnohočetný výskyt divertiklů na colon Aborálním směrem přibývá divertiklů - nejvíce v descendens a sigmatu Etiologie dieta chudá na vlákninu, obezita nedostatek vlákniny - obstipace insuficience vazivové tkáně větší propulsní síla - zvýšení tlaku uvnitř střeva - vyklenutí sliznice oslabenými místy vznik divertiklů Průběh asymptomatický - obtíže vznikají až při komplikacích 15

16 Divertikulitida - příznaky Stagnace stolice - iritace a infekce stěny Zánět divertiklů Akutní divertikulitida Rychle vzniklý zánět Bolesti v levém podbřišku podobné appendititidě Známky peritoneálního dráždění Teploty Poruchy vyprazdňování, odchodu plynů a stolice 16

17 Divertikulitida - diagnostika Anamnéza Klinické vyšetření Laboratorní vyšetření (zánětlivé markery, KO) Zobrazovací vyšetření USG - zesílení stěny RTG - irigografie dvojím kontrastem (divertikly, stenóza, perforace) Koloskopie (divertikly, zánět sliznice) 17

18 Divertikulitida - terapie Konzervativní Parenterální výživa Inhibice zánětu ATB Chirurgická Jednodobá operace resekce stenotického úseku a anastomóza end-to-end Dvoudobá operace resekce podle Hartmanna slepý uzávěr aborálního pahýlu + terminální stomie. Rekonstrukce ve druhé době. 18

19 Akutní pankreatitida Incidence 15-25/ obyvatel/rok pod 15 let byla incidence 0,4 nad 65 let 200x vyšší z úmrtí na PA - 53,7 % během prvního týdne trvání choroby V ČR recentní údaje chybí FN ( ) stoupla incidence z 11,9 na 22,7 19

20 Etiologie Mnoho faktorů společná patogeneza (předčasná intracelulární aktivace pankreatických proteolytických enzymů s jejich uvolněním do intersticia pankreatu z poškozené acinární buňky) Biliární Alkoholická Idiopatická Ostatní příčiny (trauma, iatrogenní poškození při operaci, po ERCP - EPT, hereditární faktory, infekce, metabolické poruchy, hormonální poruchy, onemocnění orgánů v okolí pankreatu, poruchy prokrvení ) 20

21 Biliární pankreatitida Klasická AP, většinou úplná reparace Častější u pacientů s mikrolitiázou Nejčastěji let, ženy 3:1 Cholelitiáza představuje 30 větší riziko vzniku AP teorie společného kanálu kamínek zaklíněný na papile žluč může proudit do pankreatického vývodu teorie duodenálního refluxu dočasná inkompetence Oddiho svěrače (90% vs 3%) teorie zvýšeného intraduktálního tlaku překážka odtoku pankreatické šťávy poškození bazálních membrán acinů včasná cholecystektomie a sanace žlučových cest je nejlepší prevencí vzniku biliární AP 21

22 Alkoholická pankreatitida není jednoznačně prokázáno, zda jde o AP nebo o akutní exacerbaci CHP BAP a AAP (biliární a alkoholická) tvoří 70-80% Ireverzibilní histologické změny v pankreatu jsou u % alkoholiků klinicky manifestní pankreatitida pouze u 1 3 % denní příjem kolem 60g alkoholu po dobu více než 10 let navodí alkoholickou pankreatitidu ve % Přímé působení - acinární buňka je poškozována acetaldehydem Nepřímé působení senzibilizací acinární buňky k cholecystokininu a k vagovým impulsům, stimulací lipogenezy v acinární buňce, inhibicí oxidace mastných kyselin a tím zvyšením množství tuku v pankreatické tkáni. obstrukce vývodů pankreatickou šťávou (intraduktální precipitace proteinů, tvorba protein-ca komplexů) vznik dalších mediátorů zánětu, jako volné kyslíkové radikály. (Acetaldehyd - oxidován xantinoxidázou -uvolnění volných kyslíkových radikálů) 22

23 Idiopatická pankreatitida vyvolávající příčina není nalezena ani po podrobném vyšetření tvoří 20-30% všech nemocných s AP (značně nesourodá skupina) Ostatní příčiny Operace, trauma, ERCP/EPT, iatrogenní poškození, léky, hereditární pankreatitida, metabolické poruchy, hormonální poruchy,infekce po výkonech na orgánech v blízkosti pankreatu (žaludek, játra, žlučové cesty), vzácně i po operačních výkonech na vzdálených orgánech Etiologie následek mechanické traumatizace a nefyziologického operování důsledek hypoperfúzních změn porušení lymfatické drenáže pankreatu zvýšení intraduktálního tlaku 23

24 Patogeneze a patofyziologie různé etiologické faktory iniciují stejnou kaskádu patologických dějů časná fáze (začínají několik minut od působení kauzálního faktoru) poškození acinární buňky předčasná aktivace proteolytických a lipolytických enzymů retence v buňce porucha exocytózy tvorba a uvolnění zánětlivých mediátorů, tvorba dalších chemokinů, zhoršování zánětu edém a ischémie (vazokonstrikce ze zvýšené sympatické aktivity, hemokoncentrace a intravaskulární hyperkoagulace) pozdní fáze (až za několik hodin po počátečním inzultu) stimulace apoptózy, popřípadě rozvoj nekrózy žlázy (PLA2) teplota, hypovolémie, šokové změny plicní, ledvinové Mírná edematózní forma AP (mortalita 1 2 %) ohraničena na žlázu celková odezva je velmi mírná Těžká nekrotizující forma AP (mortalita % - 50%) indukuje systémovou zánětlivou odpověď (SIRS = systemic inflammatory response syndrome) Průběh ve 3 stupních Lokální zánětlivá odpověď Generalizová systémová zánětlivá odpověď (SIRS) -> (MOS) Sepse 24

25 Klasifikace akutní pankreatitidy Mírná AP intersticiální edém žlázy mikroskopické okrsky pankreatické nekrózy Prudká AP orgánové selhání (šok, plicní insuficience, ledvinové selhání, gastrointestinální krvácení) lokální komplikace (nekrózy, absces, pseudocysta) systémové a metabolické komplikace (DIC, hypokalcémie) 25

26 Diagnóza a klinický obraz USG CT (umožnilo anatomicky přesnou diagnostiku choroby, stanovení rozsahu postižení pankreatu, zobrazení lokálních a vzdálených komplikací a z toho vyplývající závěry pro terapii) endoskopická retrográdní cholangiopankreatikografie (ERCP) žádný 100% specifický diagnostický marker 95 % klinický obraz zvýšení sérových amyláz a lipáz nad trojnásobek normy zobrazovací vyšetření (USG,CT) Zánětlivá NPB bolest, nauzea nebo zvracení, zástava žaludeční a střevní peristaltiky (palpační bolestivost, napětí svalstva břišní stěny) teplota zvýšení sérových amyláz a lipáz, leukocytóza, CRP, zvýšení hladiny aminotransferáz 26

27 Konzervativní léčba akutní pankreatitidy 3 základní principy 1. eliminace perorálního příjmu 2. udržení adekvátní hydratace intravenózním přísunem vody a elektrolytů (ztráta nejméně 2-2,5 l tekutin do peritonea ) 3. odstranění bolestí (eliminace patologických reflexů) Léčba těžké AP = závažný léčebný problém od začátku komplexní terapie na JIP, ARO CŽK, močový katetr, NG sonda, parenterální výživa aktivní detoxikace (forsírovaná diuréza, hemodiafiltrace) ATB profylaxe 27

28 Přehled základních a podpůrných opatření při léčbě těžké AP Základní léčba Zlepšení perfúze Zlepšení oxygenace Léčba bolesti Krytí energetických ztrát Odstranění příčiny Doplňková léčba Snížení sekrece žaludku a pankreatu Neutralizace enzymů v tkáních Neutralizace zánětlivých mediátorů Prevence a terapie infekce Ostatní léčba objemová náhrada,ionotropní podpora kyslíková léčba, řízená ventilace analgetika celkově, lokálně (epidurální katetr) parenterální + enterální (časná) výživa ERCP/EPT u biliární AP sonda, atropin, H2 blokátory, somatostatin antiproteázy, forsírovaná diuréza, peritoneální dialýza anti PAF,anti CCK,anti ICAM-1 a jiné ATB - carbapenemy, chinolony III.generace, cefalosporiny III.generace; selektivní dekontaminace střeva, peritoneální laváž kortikoidy, heparin 28

29 Chirurgická léčba akutní pankreatitidy absolutní indikací je pouze infekce pankreatu (infikovaná nekróza, absces) mortalita 15 50% u operovaných mortalita % u neoperovaných Podstatou operace je debridement, drenáž a laváž Načasování výkonu týden Tři typy chirurgického šetření infikované nekrózy: 1. konvenční drenáž (laparotomie, nekrektomie, gravitační drenáž). 2. otevřená drenáž (laparotomie, nekrektomie, drenáž, otevřené břicho s dočasným uzávěrem zipem, folií, síťkou). 3. lavážní zavřené techniky (laparotomie, nekrektomie, lavážních drenáž a uzávěr dutiny břišní). kontinuální proplachování omentální burzy, retroperitoneálního prostoru a peritonea, vyplavování volných nekróz 29

30 Akutní perforace peptického vředu Klinický obraz náhlý vznik krutých šokujících bolestí z plného zdraví někdy navazují na vředové obtíže v předchozí anamnéze jindy jde o první příznak nemoci bolest je zpočátku lokalizována v horní polovině břicha peritoneum je chemicky drážděno vylitým obsahem žaludku na to reaguje produkcí řídkého exsudátu - dojde ke klamnému zlepšení (na 3-6 hodin) poté se dostavuje trvalá bolest, která s rozšíří z nadbřišku po celém břiše 30

31 Průběh V dalším stadiu stoupá tepová frekvence a zvyšuje se teplota na břiše se objevuje svalové napětí, rozšiřuje se z epigastria po celém břiše urychluje se ventilace - kostálního typu nemocný zachovává vynucenou klidovou polohu s pokrčenými dolními končetinami na břiše nacházíme všechny známky peritoneálního dráždění včetně pozitivního nálezu per rectum někdy je pozitivní i tzv. frenikový příznak paréza střev - v břiše je mrtvé ticho, škytavka, zvracení kardiovaskulární selhání 31

32 Terapie nazogastrická sonda k vyprázdnění žaludku i.v. podávání antibiotik vlastní léčení je vždy chirurgické resekce sutura a překrytí cípem omenta s toaletou dutiny břišní (i laparoskopicky) krvácející a perforovaný vřed suturou doplněnou kmenovou vagotomií a pyloroplastikou Příznaky chronické vředové nemoci pokračují asi u 1/3 nemocných dál po operaci, proto je na místě eradikace H. pylori blokátorem protonové pumpy v kombinaci s antibiotiky 32

33 Ileózní NPB 33

34 Ileus - dělení Neprůchodnost střevní Etiologie a dělení: Mechanický ileus Obturační Intraluminální Intramurální Extramurální Strangulační Uskřinutí pruhy Uskřinutí v otvorech Invaginace Volvulus Neurogenní Paralytický Spastický Cévní Arteriální - ischemický 34

35 Ileus - patofyziologie Střevní obstrukce Dilatace střeva nad překážkou Útlak cév - nejprve žil, později i tepen - infarzace střeva - porucha resorbce - ischemie, gangréna stěny střevní - prostup bakterií, toxinů Dehydratace, toxemie, hypovolemický a septický šok, multiorgánové selhání 35

36 Ileus klinický obraz Symptomatologie: Subjektivní Bolesti břicha Nauzea, zvracení Zástava odchodu plynů a stolice Objektivní Vzedmuté břicho Ztužování kliček Překážková peristaltika, nebo paralýza Per rectum prázdná prostorná ampula ( není pravidlem ) 36

37 Obstrukční ileus Intraluminální Biliární - nejčastěji v oblasti Bauhinské chlopně Alimentární Cizí tělesa Paraziti Intramurální Nádory střevní stěny - tumory Jizevnaté striktury - diverticulitis, M. Crohn Extramurální Tlak okolních orgánů - nádory, cysty, prorůstání nádorů Srůsty, pruhy - bez porušení cévního zásobení 37

38 Strangulační ileus Obstrukce s poruchou cévního zásobení srůsty uskřinuté kýly zevní vnitřní Invaginace Vsunutí jedné části střeva do druhé Volvulus Otočení střeva i s mesenteriem kolem osy Symptomatologie Obstrukce Kolikovitá bolest - přechod v trvalou bolest z distenze střeva Zvracení a zástava plynů a stolice Vysoký ileus - překážka v horním úseku GIT Časné zvracení Nízký ileus - překážka na dolním GIT Časná zástava větrů a stolice, kolikovitá bolest, meteorismus, nauzea, pozdní zvracení až mizerere Strangulace Náhle vzniklá šokující bolest s reflexním zvracením, příměs krve ve stolici ze střevní infarzace 38

39 Obstrukční ileus - terapie Operativní dstranění překážky Intraluminální Odstranění z enterotomie Intramurální Resekce s anastomozou Založení stomie - trvalé, dočasné Střevní bypass - obejití překážky Strikturoplastika - u jizevnatých stenóz Extramurální Odstranění příčiny Resekce úseku s rozsáhlými adhezemi Strangulace: Odstranění příčiny Resekce nekrotického střeva Prevence recidivy U plošných adhezí Fixace střeva v požadované poloze - operace podle Nobleho 39

40 Neurogenní ileus Paralytický Intraabdominální příčina Peritonitida, pooperační stavy, tupá poranění Extraperitoneální příčiny Poranění CNS, intoxikace, urémie, sepse, renální kolika Spastický Poranění CNS a onemocnění nervového systému Hyperparathyreoidismus Intoxikace Symptomatologie a diagnostika Paralytický vzedmuté břicho, zástava plynů a stolice, malá bolest ze střevní distenze, pozdní zvracení, neslyšitelná peristaltika, prázdná rozepjatá ampula, na RTG difuzně hladinky s distendovanými kličkami Spastický - stejně jako obstrukční 40

41 Terapie neurogenního ileu Paralytický Odstranění příčiny peritonitida - operační revize ostatní - uremie, sepse - konzervativní postup podpora peristaltiky - Syntostigmin, Ubretid NG sonda Náhrada tekutin, živin Spastický Konzervativní postup (při známé příčině) Operační revize 41

42 Cévní ileus Etiologie Embolie nejčastěji do a. mesenterica superior Trombóza - tepenná, žilní Patofyziologie Porucha cévního zásobení střeva Zástava peristaltiky Porušení střevní stěny nekróza, peritonitida Prohlubování hypovolemie, toxemie, bakteriemie Hypovolemický a septický šok s difuzní peritonitidou Symptomatologie a diagnostika Náhle vzniklá prudká bolest břicha, reflexní zvracení, zástava plynů a stolice, příměs krve ve stolici Předcházející angina abdominalis" - obdoba klaudikačních bolestí - občasné křečovité bolesti břicha Velké subjektivní obtíže s minimálním objektivním nálezem - břicho mírně vzedmuté, měkké, difuzně citlivé, poslechově paralýza, později rozvoj peritonitidy a šoku 42

43 Terapie cévního ileu Operační revize Časná desobliterace cévy, embolectomie, trombectomie Pozdní: resekce nekrotického často je nutná second look revize k ověření zachovalého cévního zásobení Heparinizace, substituce tekutin, parenterální výživa, ATB Obecně velmi špatná prognóza, vysoká letalita 43

44 Krvácení do GIT 44

45 Krvácení do GIT do horní části GIT je nutné vždy považovat za život ohrožující z toho musí vyplývat postupy v diagnostice a léčbě do dolní části GIT nebývá akutní a život ohrožující je spíše pozvolné a recidivující chronické, nevelké krvácení většinou nevyžaduje akutní léčebný zásah, ale pečlivé klinické i paraklinické vyšetření ke zjištění příčiny 45

46 Průběh pomalé krvácení nenápadné zhoršování zdravotního stavu rychlé krvácení alterace celkového stavu pacienta hypovolemický posthemorrhagický šok s obrazem selhání oběhu a bezprostředním ohrožení života okamžité vyšetření, objektivní zhodnocení aktuálního stavu zajištění základních životních funkcí pacienta zajištění adekvátního a bezpečného transportu základem vyšetření zůstává anamnéza, klinické vyšetření se zhodnocením parametrů oběhu (pulzu, TK), vyšetření břicha 46

47 Zdroj krvácení černá, průjmovitá stolice meléna signalizuje krvácení z horní části GIT tmavě červená krev s koaguly svědčí pro krvácení z vyšších partií tlustého střeva jasně červená krev krvácení z nejaborálnějších partií tlustého střeva či z análního kanálu (enterorrhagie) 47

48 Krvácení z horní části GIT % krvácení do zažívacího traktu silné akutní krvácení = bezprostřední ohrožení života, stav je nutné hodnotit jako urgentní vznik hemorrhagického šoku vzestup frekvence srdeční zrychlení pulzu poklese tlaku (syst pod 80 mm - kritický stav) 48

49 Klinický obraz Hemateméza, případě meléna Celkové příznaky - množství ztracené krve - různý stupeň hemorrhagického šoku (krevní ztráty více než % objemu cirkulující krve se subjektivně a klinicky manifestují) ztráty do 500 ml u zdravého dospělého se nemusí projevit. kolem 1000 ml krve lehký šok. únava, slabost, kolapsové stavy, vyšší hodnota tepové frekvence (>100 /min) TK nevýrazný pokles. kolem 1500 ml - středně těžký posthemorhagický šok slabost, studené pocení, malátnost, pocit žízně, objektivně bledost, výrazná tachykardie, krevní tlak pod 12 kpa (90 mm Hg) >2000 ml - těžký šok TK neměřitelný, puls na periferii nehmatný, tachykardie p/ min oligurie až anurie zřetelné poruchy vědomí 49

50 Diagnostika vyčerpávající anamnéza (nezastupitelný význam!) fyzikální klinické vyšetření a zhodnocení celkového stavu řídí celý další postup kolorit kůže, vyšetření spojivek, skler, dutiny ústní, břicha, vyšetření per rektum a zhodnocení charakteru stolice KO u akutního krvácení není možné žádné prodlení, endoskopické vyšetření musí být provedeno urgentně na specializovaném pracovišti! výtěžnost > 80% (rtg, angiografie) 50

51 Klasifikace krvácení podle Forresta I. Aktivní krvácení I.a stříkající krev z arterie I.b krev prosakuje ze zdroje II. Krvácení se zastavilo II.a je vidět pahýl cévy (vysoké riziko recidivy) II.b je vidět krevní koagulum II.c je vidět pouze zbytky hematinu III. nejsou vidět známky krvácení 51

52 Klasifikace krvácení podle Forresta I. Aktivní krvácení I.a stříkající krev z arterie I.b krev prosakuje ze zdroje II. Krvácení se zastavilo II.a je vidět pahýl cévy (vysoké riziko recidivy) II.b je vidět krevní koagulum II.c je vidět pouze zbytky hematinu III. nejsou vidět známky krvácení 51

53 Klasifikace krvácení podle Forresta I. Aktivní krvácení I.a stříkající krev z arterie I.b krev prosakuje ze zdroje II. Krvácení se zastavilo II.a je vidět pahýl cévy (vysoké riziko recidivy) II.b je vidět krevní koagulum II.c je vidět pouze zbytky hematinu III. nejsou vidět známky krvácení 51

54 Klasifikace krvácení podle Forresta I. Aktivní krvácení I.a stříkající krev z arterie I.b krev prosakuje ze zdroje II. Krvácení se zastavilo II.a je vidět pahýl cévy (vysoké riziko recidivy) II.b je vidět krevní koagulum II.c je vidět pouze zbytky hematinu III. nejsou vidět známky krvácení 51

55 Terapie zajistit žilní přístupy kanylací nejméně dvou periferních žil nic per os parenterální přívod tekutin, náhradní roztoky, transfuze volné dýchací cesty, 02 intubace umělá ventilace (resuscitace) urgentní endoskopie hospitalizace na JIP, náhradní roztoky, u peptického vředu antisekreční léčba, i.v. hemostyptika 52

56 Terapie 53

57 Krvácení do dolní části GIT nebývá akutní a život ohrožující - spíše pozvolné a recidivující aktuní: divertikulóza, Meckelův divertikl, angiodysplazie, ulcerózní kolitida, koagulační poruchy, tumory chronické: polypy, karcinomy, haemorrhoidy, anální fisury, Crohnova chorba, ulcerózní kolitida, radiační a ischemická kolitida, divertikulóza 54

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název VY_32_INOVACE_OSEO-20 Pracovní list- Náhlé příhody břišní Anotace Autor Pracovní list pomáhá

Více

Diferenciální diagnostika náhlých příhod břišních v přednemocniční péči

Diferenciální diagnostika náhlých příhod břišních v přednemocniční péči Diferenciální diagnostika náhlých příhod břišních v přednemocniční péči Klos D., Halama J., Neoral Č. I.Chirurgická klinika FN Olomouc Přednosta: Doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. Náhlé příhody břišní NPB

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Bc. E. Matoušková

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Bc. E. Matoušková OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÉHO S DG. AKUTNÍ PANKREATITIS Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Bc. E. Matoušková AKUTNÍ PANKREATITIDA zánět

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Katetry, kanyly, drény Operační rána Kýly Obstrukční žloutenka Náhlé příhody břišní

Katetry, kanyly, drény Operační rána Kýly Obstrukční žloutenka Náhlé příhody břišní Katetry, kanyly, drény Operační rána Kýly Obstrukční žloutenka Náhlé příhody břišní Katetry, kanyly I žilní krátkodobé flexily dlouhodobé centrální žilní katetr - pravostranná katetrizace - Hickmanův katetr

Více

Náhlé příhody břišní. Z. Rozkydal

Náhlé příhody břišní. Z. Rozkydal Náhlé příhody břišní Z. Rozkydal Náhlé příhody břišní NPB Akutní stavy v dutině břišní Náhlý vznik a rychlý průběh Většina vyžaduje operační výkon Příčiny NPB: Zánětlivé Ileózní stavy Krvácení do GIT Poranění

Více

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Mgr, Hana Ottová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Prezentace zajišťuje žákům

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

INVAGINACE od příznaků k diagnóze a léčbě

INVAGINACE od příznaků k diagnóze a léčbě INVAGINACE od příznaků k diagnóze a léčbě MUDr. Veronika Koukolská, MUDr. Lea Ptáčková & kol. KZM FN a 2. LF v Motole, Praha VII. MOTOLSKÝ DEN ZOBRAZOVÁNÍ V PEDIATRICKÉ RADIOLOGII Osnova od příznaku k

Více

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CHOLELITHIASA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://cs.wikipedia.org/wiki/%c5%bdlu%c4%8dov%c3%a9_cesty Terminologie Cholelithiasa Přítomnost konkrementů v žlučníku nebo žlučových cestách (choledocholithiasa)

Více

POSTTRAUMATICKÁ PANKREATITIDA

POSTTRAUMATICKÁ PANKREATITIDA POSTTRAUMATICKÁ PANKREATITIDA Robek Oldřich, Ph.D. - Chirurgická klinika FN Brno Čan Vladimír - Chirurgická klinika FN Brno Ondrášková Helena, Ph.D. - Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Více

Nemoci gastrointestinálního systému

Nemoci gastrointestinálního systému Nemoci gastrointestinálního systému kolika diarrhoea ztráta hmotnosti Klinické syndromy Kolika Změna v chování způsobená abdominální bolestí Nejčastější GIT syndrom v hipiatrické praxi Akutní Chronická

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Zánětlivé markery v diagnostice náhlých příhod břišních

Zánětlivé markery v diagnostice náhlých příhod břišních MUDr. Pavel Malina, Ph.D. Oddělení klinické biochemie MUDr. Vladimír Cejp Chirurgické oddělení Nemocnice Písek, a.s. Zánětlivé markery v diagnostice náhlých příhod břišních Témata přednášky: Klasifikace

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

AKUTNÍ PANKREATITÍDA 2013 CO PŘINESLY NOVÉ KLASIFIKACE. Igor Satinský Mezioborová JIP, Nemocnice Havířov Slezská univerzita, Opava

AKUTNÍ PANKREATITÍDA 2013 CO PŘINESLY NOVÉ KLASIFIKACE. Igor Satinský Mezioborová JIP, Nemocnice Havířov Slezská univerzita, Opava AKUTNÍ PANKREATITÍDA 2013 CO PŘINESLY NOVÉ KLASIFIKACE Igor Satinský Mezioborová JIP, Nemocnice Havířov Slezská univerzita, Opava Kongres ČSIM, Praha, 13. 14.6.2013 VÝZNAM incidence: 5,4 79,8 / 100 000

Více

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Hemoragická infarzace střeva Hemoragická infarzace střeva Infarzace

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

Atestační otázky z oboru chirurgie

Atestační otázky z oboru chirurgie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru chirurgie Okruh traumatologie 1. Zlomeniny klíčku 2. Zlomeniny prsní kosti 3. Poranění ramenního

Více

ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ

ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Mgr, Hana Ottová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_OSEO-10

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

Septická peritonitida

Septická peritonitida Septická peritonitida MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Predispoziční faktory primární onemocnění chirurgický zákrok celkový stav pacienta 2 Klinické příznaky

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

MORBUS CROHN. MUDr. Denisa Pavlovská

MORBUS CROHN. MUDr. Denisa Pavlovská MORBUS CROHN MUDr. Denisa Pavlovská - definice: - chronický granulomatózní zánět nejasné etilogie s postižením všech vrstev stěny GIT - typické je segmentální postižení - skip leasions - etiopatogeneze:

Více

Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí. Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc

Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí. Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc indikace zvracení bolesti břicha průjmy neprospívání krev ve stolici nejčastější příčiny těchto klinických

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

Radiologické vyšetření minimalizuje morbiditu

Radiologické vyšetření minimalizuje morbiditu Radiologické vyšetření minimalizuje morbiditu Apendicitida je v současnosti nejčastější příčinou akutní bolesti břicha v západních státech. Přesná a rychlá diagnostika apendicitidy je nezbytná pro minimalizaci

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Postižení žlučových cest možnosti Akutní cholecystitida (kalkulózní, nekalkulózní) Jedná se o akutní břišní

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Periferní oběhové selhání Šokové stavy

Více

příčiny porucha činnosti střev bez určité organické 11.6.2014 motilita (pohyb střev) dyskinezie (porucha hybnosti střev)

příčiny porucha činnosti střev bez určité organické 11.6.2014 motilita (pohyb střev) dyskinezie (porucha hybnosti střev) OŠETŘOVATELSTVÍ ONEMOCNĚNÍ TENKÉHO STŘEVA Mgr. Hana Ottová Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY IPGE 1 INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN PŘEDMĚT NEODKLADNÉ (A INTENZIVNÍ) PÉČE stavy, které vyvolávají ohrožení života a zdraví postiženého

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Každý má svou šanci kazuistika FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Anamnéza matky: V r. 2010 ukončeno těhotenství v 36. g.t porod mrtvého dítěte (chlapec) II. Gravidita: prenatální src.

Více

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Ascites Paracentéza. Tomáš Fejfar. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Ascites Paracentéza Tomáš Fejfar Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Paracentéza Diagnostický výkon Terapeutický výkon Fyzikální nález (83%senzitivita)

Více

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Hepatologie 1. Hepatocelulární karcinom 2. Cholestáza 3. Hepatitida B 4. Hepatitida C 5. Léčba hepatitidy B 6. Léčba hepatitidy C 7. Transplantace

Více

Pankreatická lipáza štěpí tuky na glycerol a mastné kyseliny, aktivuje se až po styku se žlučí

Pankreatická lipáza štěpí tuky na glycerol a mastné kyseliny, aktivuje se až po styku se žlučí Otázka: Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním GIT Předmět: Ošetřovatelství (Biologie) Přidal(a): Síma Ošetřovatelská péče u nemocných s onemocněním GIT akutní, chronická pankreatitis, biliární

Více

Umělá výživa Parenterální výživa

Umělá výživa Parenterální výživa Umělá výživa Parenterální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Umělá výživa (1) Indikována u N, kteří nejsou schopni delší dobu jíst, nebo u N, kteří trpí malnutricí Onemocnění GIT Onemocnění

Více

Šok, krvácení. J. Mannová

Šok, krvácení. J. Mannová Šok, krvácení J. Mannová ŠOK Definice: Závažný stav organismu, jehož příčinou je především nepoměr mezi velikostí cévního řečiště a množství obíhající tekutiny Dynamický stav organismu, kdy nabídka kyslíku

Více

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů :

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů : Tříselná kýla Tříselná kýla (hernie) je vyklenutí výstelky břišní dutiny společně s orgány dutiny břišní (nejčastěji kličky tenkého střeva) defektem ve stěně břišní (kýlní branka ) do podkoží. Vzniká v

Více

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA

SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA SKRYTÝ ZÁNĚT KOMPLIKUJÍCÍ ZALOŽENÍ CÉVNÍHO PŘÍSTUPU K DIALÝZE - KAZUISTIKA Milana Indráčková Alena Rešková Dana Novotná Dialyzační a nefrologické oddělení, Interní hepatogastroenterologické kliniky FNB

Více

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno Poranění jater u dětí Slavnostní konference k 20. výročí vzniku Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CÉVNÍ CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických znalostí a praktických zkušeností, které umožní absolventovi provádět

Více

RUPTURUJÍCÍ ANEURYSMA ABDOMINÁLNÍ AORTY - KAZUISTIKA

RUPTURUJÍCÍ ANEURYSMA ABDOMINÁLNÍ AORTY - KAZUISTIKA IV.česko-slovenský kongres intenzivní medicíny Brno, 12.-14.5.2010 RUPTURUJÍCÍ ANEURYSMA ABDOMINÁLNÍ AORTY - KAZUISTIKA MUDr. Marek Lukeš Anesteziologicko resuscitační klinika FN u sv. Anny v Brně ANEURYSMA

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Výskyt komplikací po operacích pro náhlé příhody břišní. Bc. Radka Šimoníčková

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Výskyt komplikací po operacích pro náhlé příhody břišní. Bc. Radka Šimoníčková Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Výskyt komplikací po operacích pro náhlé příhody břišní Bc. Radka Šimoníčková Diplomová práce 2008 SOUHRN Teoreticko-výzkumná práce se zabývá výskytem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz (elektronická (tištěná SBN Grada 978-80-247-6960-8 Publishing, verze ve verze) formátu a.s. 2011 PDF) U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

Ošetřovatelský proces u nemocných s gastroenterologickými chorobami vyšetření

Ošetřovatelský proces u nemocných s gastroenterologickými chorobami vyšetření Ošetřovatelský proces u nemocných s gastroenterologickými chorobami vyšetření Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Anamnéza 1 Osobní Věk Dospělé ženy cholelithiáza Žaludeční vředy po 40. roce života

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ http://drugline.org/img/ail/130_131_3.jpg ANATOMIE

Více

Konstrukce anastomóz z tenkého

Konstrukce anastomóz z tenkého Konstrukce anastomóz z tenkého střeva MUDr. Beata Hemmelová MUDr. Tomáš Grolich Vzdělávání pracovníků VaV MU a VFU Brno v endoskopických vyšet etřovacích ch technikách a endoskopicky asistované miniinvazivní

Více

Zvláš. áštnosti poranění. MUDr. Igor Jíra J. ¹ MUDr. Zdeňka MUDr. Tamara Pavlíkov MUDr. Denisa Pavlovská ¹. ¹ KDR FN Brno ² KDCHOT FN Brno

Zvláš. áštnosti poranění. MUDr. Igor Jíra J. ¹ MUDr. Zdeňka MUDr. Tamara Pavlíkov MUDr. Denisa Pavlovská ¹. ¹ KDR FN Brno ² KDCHOT FN Brno Zvláš áštnosti poranění břišní dutiny u dětíd MUDr. Igor Jíra J ¹ MUDr. Zdeňka Ráčilová ¹ MUDr. Tamara Pavlíkov ková ¹ MUDr. Denisa Pavlovská ¹ MUDr. Štěpánka Bíbrová ² ¹ KDR FN Brno ² KDCHOT FN Brno Četnost

Více

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R.

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerova nemocnice Praha Krč Primář: MUDr. Vladislav

Více

UZ žlučníku a žlučových cest

UZ žlučníku a žlučových cest UZ žlučníku a žlučových cest V. Válek Department of Radiology, University Hospital Brno, Medical Faculty Masaryk University Brno, Czech Rep. Na co se soustředit 1.Anatomická lokalizace co tam vlastně je

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

Šír M., Pleva L., Ječmínek Vl. Traumatologické centrum FN Ostrava. Diagnostika a léčba méně častých poranění dutiny břišní

Šír M., Pleva L., Ječmínek Vl. Traumatologické centrum FN Ostrava. Diagnostika a léčba méně častých poranění dutiny břišní Šír M., Pleva L., Ječmínek Vl. Traumatologické centrum FN Ostrava Diagnostika a léčba méně častých poranění dutiny břišní Mikulov 2012 Diagnostika poranění břicha oběhová resuscitace + podpora tkáňové

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO

TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_05_BI1 TRÁVICÍ SOUSTAVA - TLUSTÉ STŘEVO TLUSTÉ STŘEVO (INTESTINUM CRASSUM) dlouhé 1,5 m 5-7 cm široké tenčí než tenké střevo

Více

Poranění jater. Bohatá Š. 1, Kysela P. 2, Štouračová A. 1, Válek V. 1. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno

Poranění jater. Bohatá Š. 1, Kysela P. 2, Štouračová A. 1, Válek V. 1. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Poranění jater Bohatá Š. 1, Kysela P. 2, Štouračová A. 1, Válek V. 1 1 Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno 2 Chirurgická klinika FN Brno a LF MU Brno Fakta Druhý nejčastější poraněný orgán při traumatu

Více

Chyby a omyly v pooperační péči

Chyby a omyly v pooperační péči Kazuistika Věra Vondráková ARO Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Septický šok, anurie, trombocytopenie s následným MODS po zdánlivě banálním výkonu zanoření stomie. Chyby a omyly v pooperační péči Pacient

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

Akutní stavy v koloproktologii -komplexní chirurgické řešení

Akutní stavy v koloproktologii -komplexní chirurgické řešení Akutní stavy v koloproktologii -komplexní chirurgické řešení MUDr. Petr Bačkovský, MUDr. Vladimír Vykus, MUDr. Marta Kostrejová MUDr. Robert Mudr Chirurgické oddělení NMSKB v Praze Akutní stavy v koloproktologii

Více

Náhlé příhody břišní u novorozenců. Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie FN Brno

Náhlé příhody břišní u novorozenců. Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie FN Brno Náhlé příhody břišní u novorozenců Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie FN Brno Náhlé příhody břišní u novorozenců Ileózní stavy Mekoniový ileus M. Hirschsprung Malrotace,

Více

Divertikulitida. V. Válek. Department of Radiology, University Hospital Brno, Medical Faculty Masaryk University Brno, Czech

Divertikulitida. V. Válek. Department of Radiology, University Hospital Brno, Medical Faculty Masaryk University Brno, Czech Divertikulitida V. Válek Department of Radiology, University Hospital Brno, Medical Faculty Masaryk University Brno, Czech Klasifikace divertikulitida Radiologická Ambrosetti Dharmarajan Klinická Hansen

Více

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové RENÁLNÍ INSUFICIENCE TRANSPLANTACE LEDVIN Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové Renální insuficience 1 Neschopnost ledvin plnit svoji funkci Vylučování dusíkatých látek kyselých katabolitů Vody Elektrolytů

Více

Pooperační péče. Chirurgická propedeutika III. ročník

Pooperační péče. Chirurgická propedeutika III. ročník Chirurgická propedeutika III. ročník Pooperační péče Dokumentace Operační kniha Anesteziologická kniha Operační protokol Záznam o průběhu anestezie Žádanky Dokumentace pooperačního oddělení Dekurz Teplotka

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Kurzy v sekcích Teoretické vědy; 33 Diagnostické obory a neurovědy; 16 Chirurgické vědy; 17 Interní lékařství; 35

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 06 Nemoci trávicí soustavy Zdeněk Kala Česká chirurgická společnost ČLS JEP Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno Fakultní nemocnice

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU Jméno a příjmení: Bydliště. Rodné číslo:.. Pojišťovna. Vážený pane, vážená paní, Vaše onemocnění vyžaduje, abyste se podrobil/a akutnímu či plánovanému

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

PANKREATITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PANKREATITIDA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PANKREATITIDA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Pankreatitida Zánět slinivky břišní Akutní nejzávažnější NPB Kromě slinivky jsou postižené různě i okolní orgány Chronická Chronický zánět funkční

Více

AKUTNÍ PANKREATITÍDA - up to date 2016

AKUTNÍ PANKREATITÍDA - up to date 2016 AKUTNÍ PANKREATITÍDA - up to date 2016 Igor Satinský Mezioborová JIP, Nemocnice Havířov X. kongres ČSIM, Brno, 25.5.2016 AKUTNÍ PANKREATITÍDA - up to date 2016 Igor Satinský Mezioborová JIP, Nemocnice

Více

Karcinom žaludku. Výskyt

Karcinom žaludku. Výskyt Karcinom žaludku Výskyt Karcinom žaludku je zhoubné nádorové onemocnění žaludeční sliznice, které s další progresí postihuje žaludeční stěnu, regionální lymfatické uzliny a postupně i celou dutinu břišní,

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Stáza. Poškození žilního endotelu. Změny v krevní koagulaci

Stáza. Poškození žilního endotelu. Změny v krevní koagulaci MOŽNOSTI PREVENCE TEN Kateřina Ševčíková KARIM FN BRNO Hluboká žilní trombóza závažnost problému dle studií 1,5 mil. případů TEN ročně v EU PE u pacientů s hlubokou žilní trombózou usmrtí každý rok více

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

Možnosti zobrazování trávicího systému. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.

Možnosti zobrazování trávicího systému. MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Možnosti zobrazování trávicího systému MUDr. Jiří Beneš, Ph.D. Rentgenové Hlavní zobrazovací modality prostý rtg břicha rtg s použitím kontrastní látky (fluoroskopie) CT Nerentgenové ultrazvuk magnetická

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více