Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy."

Transkript

1 Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii: RTG lebky: diagnostika zlomenin, některých nádorů, nitrolební hypertenze. Ventrikulografie: zavedení vzduchu do postranní komory, která se stane kontrastní (vytlačena modernějšími metodami). Pneumoencefalografie: vzduch po lumbální punkci - znázornění dutého systému (vytlačena moderními metodami). Ultrazvuk (echoencefalografie): diagnostika anatomických vrozených vývojových vad, zejména u kojenců (otevřená fontanela). Scincigrafie mozku: izotopy technicia a india, průkaz porušení hematoencefalické bariery (dnes se již nepoužívá). Výpočetní tomografie (CT). Nukleární magnetická rezonance (NMR): drahé, ale diagnostika všeho. Perimyelografie: vyšetření změn v míšním kanále (aplikace kontrastní látky do kanálu). Angiografie: diagnostika aneurysmat, VVV, sklerotických změn, úrazů, nádorů aj. Lumbální punkce a subokcipitální punkce: vyšetření tlaku MMM, laboratorní vyšetření MMM (biochemicky, cytologicky, mikrobiologicky). EEG: zjišťování rozdílů v elektrických potenciálech při epilepsiích, úrazech mozku, nádorech. Elektromyografie: sledování elektrické činnosti svalstva (analogie EKG), využití při diagnostice změn periferních nervů. Operační přístupy v neurochirurgii: trepanace lebky: odsátí epidurálního hematomu (subdurální potřebuje větší otvor), zavedení čidla pro měření nitrolebního tlaku, osteoplastická trepanace: nejčastěji nad spánkovou kostí (odsune se periost, vyvrtá se několik otvorů, mezi otvory pilka, kost se rozřízne a odklopí stereotaxe: použití tam, kde je třeba zlikvidovat patologické ložisko v hloubce (např. v oblasti hypothalamu, III.komory, hypofýzy atd.), či přerušit nervové dráhy (parkinsonismus, lobektomie). Postup:.na hlavu se upevní stereotaktický přístroj s trepanační sondou,.sonda se zavede trepanačním otvorem do mozku a 1

2 pomocí SP se zavede k patologickému ložisku.provede se destrukce patologického ložiska, a to pomocí elektrokoagulace, radioizotopy, proudem radioaktivních částic. Modifikace: GAMA-nůž - zaměření pomocí výpočetní techniky, patologické ložisko do ohniska záření, destrukce proudem gama-částic. Použití: metastazy do mozku, nádory mozku aj. Přehled chorob a stavů řešitelných chirurgicky: 1.vrozené vývojové vady (dále jen VVV), zejména mozkových cév, obličeje a páteře 2.úrazy lebky, mozku, páteře a míchy, 3.degenerativní změny (zejména plotének) 4.zánětlivá onemocnění 5.nádory. Nitrolební hypertenze Příčina: otok mozku (úrazy, cévní onemocnění, nádory, záněty, uremie, selhání jater, jiné metabolické poruchy) Otok mozku může být: - lokální nebo celkový, - akutní nebo chronický. Makroskopicky: těžší, zvětšený, oploštělé závity. Důsledek: vtlačování mozkového kmene do týlního otvoru: a)útlak cév a následná hypoxie mozku, b)útlak životně důležitých center (porucha dechu a oběhu). Klinicky: - bolesti hlavy se zvracením, - křeče, zejména končetin, - poruchy termoregulace, - poruchy dýchání (apnoické pauzy a zástava), - poruchy vědomí (ospalost, bezvědomí, koma). Léčba: symptomatická = antiedematosní (aplikace hypertonických roztoků cukru, urey, manitolu - váží na sebe vodu), reparil, hydrokortizon, zajištění plicní ventilace, osteoplastická reparace za účelem uvolnění mozku (např. při rozsáhlých subarachnoideálních krváceních), léčba příčiny. Krvácení do mozkových plen a) EPIDURÁLNÍ KRVÁCENÍ -poranění a.meningea media, žíly, žilní splavy, -typický je lucidní interval, -rozšíření zornice na straně krvácení, křeče a parézy na straně opačné, 2

3 -dg.: CT, angiografie, -léčba: trepanace lebky a vypuštění krve. b) SUBDURÁLNÍ KRVÁCENÍ -zdroj: a)přemosťující žíly, b)izolované poranění tepen, c)krvácení ze sinu, d)krvácení z cév pohmožděných povrchových partií mozku, -nemusí být spojeno s porušením kosti, -úmrtnost je vysoká, -příznaky: většinou trvalé bezvědomí, postupně přibývají příznaky narůstajícího nitrolebního tlaku, -léčba: vypuštění hematomu trepanací či osteoplastickou trepanací. c) SUBARACHNOIDEÁLNÍ KRVÁCENÍ -zdroj: a)poranění cév kory při úrazech, b)ruptura výdutě mozkové tepny, c)ruptura tepen baze -příznaky: meningeální dráždění, horečka, krev v MMM, -léčba: konzervativní, popř. rozsáhlá osteoplastická trepanace. d) NITROMOZKOVÉ KRVÁCENÍ -součástí zhmoždění tkáně, -drobné hemoragie či ohraničenější větší hematomy, -operace výjmečně. 3

4 Vrozené vývojové vady v oblasti mozku, nádory mozku. Rozštěpy obličeje Nejčastější jsou POSTRANNÍ (1:2000 porodů), útlumem růstu v oblasti horní čelisti, podle lokalizace: cheiloschisis, gnatoschisis, palatoschisis. staphylloschisis (uvula). Vývojové cysty: odontogenní (ze základu sklovinného orgánu), cystis ductus thyreoglossi, paraaurikulární, gingivální (u novorozenců, mnohočetné na alveolárním výběžku - Ebsteinovy perly). Kraniostenoza vzniká předčasným srůstem lebečních švů, hlava zůstává malá, popř. nesouměrnost, vznik nitrolební hypertenze, bolesti hlavy, poruchy zraku, opoždění duševního vývoje. Léčba: odstranění srostlých švů. Hydrocefalus hromadění mozkomíšního moku: I. VNITŘNÍ (poruchou odtoku mozkomíšního moku z mozkových komor), může být vrozený nebo získaný, hlava se zvětšuje, pokud nejsou zkostnatělé švy (hruškovitý tvar u dětí), z mozku může zbývat jen slupka. II. VNĚJŠÍ - většinou jen jako ohraničený zbytek pozánětlivých meningeálních srůstů, v nichž se hromadí tekutina. Léčba: drenážní operace mokových cest (propojení mokových cest s některou s tělních dutin, do níž se odvádí mok). Aneurysma mozkových tepen Příčina: vrozený defekt elastické vrstvy, aneurysmata se rozvíjejí během života. Projevy: prozradí se často až vznikem krvácení (předtím však docházívá k prosakování, praskají spíše drobnější, větší způsobují spíše změny z tlaku na struktury mozku (imituje nádor) Klinické příznaky 5 stupňů: I. žádné, lehká cefalea, meningeální příznaky, II. silná cefalea a meningeální příznaky, parézy hlavových nervů, 4

5 III. ložiskový neurologický deficit, spavost, zmatenost, IV. hemiparéza, sopor, decerebrační rigidita, V. koma, smrt Léčba: zaškrcení aneurysmatu pomocí svorky (mikrosvorky), sklerotizace aneurysmatu pomocí látek vyvolávajících hemokoagulaci (chemických, mechanických, polymerizujících). Arteriovenosní malformace Vznik: poruchou tvorby kapilárního řečiště, chybí kapilární síť mezi tepennou a žilní částí malformace. Z hlediska chirurgického se zařazují do 5 ti stupňů, přičemž se hodnotí: velikost, lokalizace, intenzita arterio-venosní drenáže. Projevy: žádné, krvácení do mozku, syndrom okrádání mozkové tkáně a epilepsie Léčba: odstranění celé malformace, jinak je riziko recidivy. Nádory mozku Z chirurgického hlediska je nutno hodnotit: 1.Jedná-li se o nádor primární či metastazu. 2.Jaký má být efekt chirurgického zásahu (vyléčení, tišení bolesti, prodloužení života...). 3.Rizika lokalizace nádoru a možné komplikace. 4.Prognostické faktory klinické a histopatologické. 5.Postoj pacienta a jeho celkový zdravotní stav. 6.Alternativní možnosti léčby. Chirurgický zásah je vhodný zejména: u nádorů solitárních, u nádorů malých, u nádorů primárních, u nádorů ohraničených, u nádorů pomalu rostoucích, u nádorů benigních, u nádorů maligních histologicky vyzrálých (diferencovaných), u nádorů stlačujících míchu či životně důležitá centra, u nádorů způsobujících městnání mozkomíšního moku, u nádorů, jejichž léčba nemá alternativní řešení radioterapeutické, cytostatické a jiné, u nádorů v němých oblastech, jedná-li se o paliativní přerušení nervů a eliminaci bolesti z různých lokalizací (pánevní orgány, pleura atd.). 5

6 Poranění a rozštěpy páteře a míchy, degenerativní onemocnění meziobratlových plotének. Poranění páteře a míchy Přežití určuje rozsah a lokalizace krvácení. Důsledky vyplývají z funkcí páteře: 1.funkce statická - nese hlavu, hrudník, HK, 2.funkce dynamická - umožňuje pohyb hlavy, hrudníku a pánve s končetinami, 3.ochranná - chrání míchu a kořeny. Mechanismy vzniku: a)přímým nárazem na určitou oblast, b)nepřímo působením násilí v podélné ose páteře na nejpohyblivějších úsecích. Rozdělení: I.PORANĚNÍ PÁTEŘE BEZ POŠKOZENÍ MÍCHY a) Distorze a subluxace meziobratlových kloubů Projevy: bolest, omezení pohybu, svalové kontraktury, otok, místní výrony. Léčba: fixace Schanzovým límcem na 5 týdnů. b) Kompresivní zlomenina (nepřímá) Mechanismus: zejména pádem v výše (lokalizace v dolní hrudní a v bederní páteři). Léčba: - chirurgická (zmírnit následky úrazu míchy, obnovit funkci páteře), - repozice hyperextenzí, - fixace sádrovým korzetem nejméně na 3 měsíce. c) Přímé zlomeniny Mechanismus: přímým nárazem na páteř zezadu, při zasypání, pádem těžkého tělesa. Léčba: fixace (repozice hyperextenzí kontraindikována!), vhodné je operativní řešení. d) Zlomeniny příčných a trnových výběžků I prostým tahem svalů, léčba klidem, analgetika. e) Zlomeniny obratlových oblouků Izolované jsou vzácné, často při nich útlak míchy, často vyžadují laminektomii. II. PORANĚNÍ MÍCHY 6

7 Mechanismy: dopravní úrazy, sport, pád z výše (výjmečně bez prokazatelného postižení páteře otřesem, výbuchem, průstřelem paravertebrálně, prudké natažení míchy). Druhy: a) OTŘES MÍCHY - obdobně jako u mozku reverzibilní, vasomotorickou poruchou, projev dočasným ochrnutím. b) ZHMOŽDĚNÍ MÍCHY - důsledek závisí na lokalizaci a rozsahu. c) KOMPRESE MÍCHY kostními zlomky nebo hematomem. d) PŘERUŠENÍ MÍCHY Léčba: záleží na stavu páteře, alarmující je pozvolné zhoršování neurologického nálezu - nutno chirurgicky zasáhnout. Rozštěpy páteře a míchy: Vznik: poruchou uzávěru primitivní neurální trubice, může postihnout i páteř (nebo samostatně jen páteř). Vzhled: A) CRANIOSCHISIS (acrania, hemicrania) - chybění nebo rozštěp lebního krytu, spojeno s EXENCEFALIÍ či ANENCEFALIÍ (vytvořena jen obličejová část lebky a spodina lební bez kožního krytu, na spodině je cévnatá tkáň s rudimenty nervové tkáně, často sdruženo s hypoplazií nadledvin), B) MENINGOKÉLA - otvorem v kosti se vyklenuje vak mozkových blan s mozkomíšním mokem (prostá meningokéla), popř. i s mozkem (meningoencefalokéla). C) RHACHISCHISIS POSTERIOR - tři varianty: a) rhachischisis v užším slova smyslu (analogie encefaloschizy), dle rozsahu rh.totalis, partialis, craniorhachischisis, z míchy zbývá jen červenavý hladký vlhký povlak), b) spina bifida cystica (lumbosakrálně, vzhled nádoru krytého chlupatou kůží, tvrdá plena defektní, mícha prodloužena k L-1, bývá sdruženo s hydrocefalem a a poruchou inervace DK (pes equinovarus), porucha inervace močového měchýře (hypertrofie, hydroureter). c) spina bifida occulta (stejné jako b), ale nevyklenuje se, někdy ohraničené ztluštění kůže s hypertrichozou) Léčba: odstranění vaku (resekce) a uzavření kostních defektů. Degenerace meziobratlových plotének Meziobratlová ploténka je největší vaskulární struktura lidského těla (cévy plně zanikají kolem 20. roku a od té chvíle začíná degenerace ( daň za vzpřímenou polohu. Složení: zevní vazivový prstenec, hlenové jádro v hyalinní chrupavce. Incidence: 30 %, 50% lidí starších 50 let, 90% lidí starších 60 let. Charakter degenerativních změn: a) biochemické - v ploténce jsou produkovány látky působící na nervy (bolest), b) biomechanické omezení hybnosti páteřních struktur, popř. jejich rozvolnění způsobující nestabilitu (opět jsou drážděna nervová zakončení bolest), 7

8 c) anatomické poruší se vazivový prstenec trhliny a do nich se dostává hlenové jádro, které se chemicky mění; ploténka se rozvolňuje a snižuje, někdy vyklenuje Projevy: bolest (poškozením vlastní ploténky, poškozením meziobratlových kloubů, svalové spasmy, útlak nervových kořenů a míchy). Paréza končetin (výhřez do míchy), syndrom kaudy (útlak nervových kořenů na konci míchy zvědačové potíže s poruchami vylučování moči, omezení citlivosti v okolí konečníku a pohlavních orgánů) Léčba: konzervativní pokud není útlak nervových struktur (fyzioterapie, farmakoterapie 3 měsíce) chirurgická dříve: extrakce poškozené ploténky a mezitělová fúze s pevným kostním spojením sousedních obratlů, dnes: diskoplastika, tzn. náhrada postižené chrupavky umělou; jedná se o miniinvazivní výkon a pacienti vtávají z lůžka po 48 hodinách. Kontraindikace: úzký páteřní kanál, deformity páteře, zánět ploténky, přílišný stupeň degenerace páteřních kloubů. 8

9 Nemoci štítné žlázy, příštítných tělísek, tracheostomie, koniotomie. Anatomie štítné žlázy:: 2 laloky spojené můstkem (istmem), uložena ve výši 2. a 3. prstencové chrupavky; z istmu může směrem vzhůru vystupovat lobus pyramidalis jako zbytek ductus thyreoglossus Onemocnění štítné žlázy se projevují: - celkovými příznaky (hypothyreoza či hyperthyreoza), - zvětšením žlázy - STRUMOU Typy strumy: difusní (celkové) - souměrné, nesouměrné, uzlovitá - solitární uzel, vícečetné uzly. Lokální projevy strumy: zvětšení krku, pocit tlaku, poruchy dýchání, poruchy hlasu, dysfagie. Zvláštní typ: retrosternální struma (zejména mechanický efekt útlaku trachey, jícnu, velkých cév. Příčiny strum: cysta, regresivní změny, zbytnění tkáně, nedostatek jodu, zánět, nádor. Rozdělení strum podle endokrinní aktivity: a) hyperfunkční struma (hyperthyreoza, thyreotoxikoza), b) eufunkční (normální sekrece hormonů), c) hypofunkční. Aktivita je sledovatelná pomocí scintigrafie. Diagnostické metody: vyšetření pohmatem (normální není hmatná), scintigrafie (vychytávání radioizotopů jodu a sledování jejich nahromadění), sonografie (ložiska, ohraničenost), laboratorní vyšetření (TSH v séru, sérová hladina kalcia) aspirační cytologie (zánětlivé buněčné elementy, hyperfunkční buňky štítné žlázy, nádorové struktury), histologické vyšetření. Diferenciální diagnoza strum: 1) krční cysty: A) MEDIÁLNÍ (ve střední čáře) ze zbytků ductus thyreoglossus, mohou se infikovat a provalit, B) LATERÁLNÍ (po stranách) imitují uzliny, jsou dermoidní. 2) zvětšené uzliny: lymfadenitidy, metastazy. Léčba: a) konzervativní v endokrinologických poradnách (tlumení hypersekrece, kompenzování hypofunkce), b) chirurgická: - v případě ložiskových změn podezřelých z malignity, 9

10 - v případě silné toxicity (nadprodukce hormonů), která nelze zvládnout konzervativně. Druhy chirurgických zákroků: SUBTOTÁLNÍ RESEKCE - STE (účelem je zmenšit tkáň produkující hormony), TOTÁLNÍ LOBEKTOMIE - TL (u jednostranných uzlů), TOTÁLNÍ TYREOIDEKTOMIE - TTE U toxických strum je nutná dokonalá předoperační příprava a premedikace tlumící vliv hormonů štítné žlázy - zejména na srdeční sval. Možné pooperační komplikace: thyreotoxická krize - těsně po operaci silně toxické strumy (neklid, deliria, tachykardie, teplota, strach, hematom v ráně (dušení), otok hrtanu (dušení), rozpad chrupavek hrtanu, tetanie při hypokalcemii pro odnětí příštitných tělísek, poranění n. vagus, poranění n. laryngeus (chrapot, stridor, poruchy dýchání) Onemocnění příštitných tělísek Typy chorob příštitných tělísek: 1.zbytnění (sekundární hyperparathyreoidismus), 2.nádory (nejčastění adenomy, mohou produkovat hormon). Odstranění příštitných tělísek: často při thyreotektomii (odstraňování štítné žlázy), p ř i nádorech tělísek. Tracheostomie = vyústění průdušnice navenek s použitím kanyly. Jedná se o otorinolaringologickou aperaci, avšak často je NUTNO PROVÉST JI AKUTNĚ, i na lůžku. Nejčastější důvody tracheostomie: záškrt (difterie) v minulosti, jakákoli překážka dýchání v hrtanu (cizí těleso, obrna hlasivek, rozdrcení chrupavek, nádory apod.), při nutnosti trvalého odsávání obsahu průdušnice a průdušek, léčba dechové nedostatečnosti (umělá ventilace, zmenšení mrtvého prostoru dýchacího), dlouhodobé bezvědomí, vážné úrazy hrudníku, dlouhodobá kurarizace při tetanu (jed kurare používaný indiány je v podstatě antidotem toxinu působícího křeče při tetanu, dojde však k ochabnutí dechového svalstva), odstranění hrtanu pro nádor - trvalá tracheostomie, tam, kde by dlouhodobá intubace mohla způsobit dekubitální vředy na sliznici. Tracheostomická kanyla: po stranách má otvory, kterými se protáhnou tkaničky, a ty se uváží za krkem (nesmí být vlhké, aby neškrtily, pod uzel podložit vatu), kanyla 10

11 nesmí vyklouznout při kašlání, okolí kanyly chránit krycí pastou před macerací hlenem. Odsávání z kanyly musí být rychlé (maxim sekund) a jemné, průměr katetru musí být menší než-li polovina průměru průdušky, po zavedení katetr přerušovaně povytahujeme. Tracheostomovaný je vždy ohrožen infekcí dýchacích cest, proto je nutná sterilita, dodržování hygienických pravidel, kontrolní kultivační vyšetření a antibiotická léčba. Dorozumívání při tracheostomii: a) pokud je zachován hrtan s hlasivkami - ucpe si prstem kanylu a mluví, b) písemně, c) speciální technické pomůcky transformující artikulaci úst ve zvukový vjem. Koniotomie Koncovka -tomie znamená protětí. Koncovka -stomie značí protětí se zavedením kanyly. Koniotomie je vysoká tracheotomie, provádí se v případech, kdy hrozí akutní udušení. Protíná se membrana mezi chrupavkou štítnou a prstencovou. Vždy hrozí komplikace (poškození hlasivek, krvácení). Provádí se: a) silnou punkční jehlou (zejména i kojenců, kterým průsvit jehly může stačit k dýchání), b) chirurgickým protětím a zavedením kanyly. Pomůcky ke koniotomii bývají v brašnách první pomoci. 11

12 Nemoci jícnu Nemoci a úrazy jícnu, gastroesofageálního přechodu a mezihrudí. Základní příznaky chirurgických onemocnění jícnu: DYSFAGIE = poruchy polykání (organické nebo funkční), ODYNOFAGIE = bolestivé polykání, AFAGIE = zástava polykání, PYROZA = pálení žáhy (při refluxu žaludečního obsahu), REGURGITACE jícnového obsahu do úst (při dilataci jícnu), KRVÁCENÍ z jícnu (jícnové varixy, peptický vřed). Vyšetřovací metody: endoskopie s biopsií, RTG kontrastní látky, manometrie (měření tlaku v jícnu). I) DIVERTIKLY Mohou být pravé (vychlipuje se celá stěna jícnu) a nepravé (vychlipuje se jen sliznice). Podle polohy: a) krční - u starších osob, při nervosvalové poruše polykacího reflexu, výchlipka proniká mezi jícen a páteř, může být ohromná; Příznaky: dysfagie až afagie, škroukání únikem vzduchu z divertiklu, zápach z úst (stagnující potrava se rozkládá), aspirace, bronchopneumonie. Léčba:resekce divertiklu a odstranění příčiny (plastika polykacího svalstva). b) střední - často jen náhodný RTG nález, operace vzácně. c) nadbrániční - často při achalázii či jícnovém spasmu, léčbou je resekce a odstranění příčiny (protětí jícnového svěrače). II) ACHALAZIE JÍCNU Achalazie mohou obecně vznikat tam, kde je svěrač (kardie, konečník); příčinou je porucha inervace svěrače (např. aganglionoza), který se neuvolňuje - trávicí trubice nad svěračem dilatuje (megaezofagus, megakolon). Příznaky: dysfagie pro tekutiny i tuhá sousta (u organických změn - stenozy, nádoru, je dysfagie jen pro tuhá sousta), regurgitace do úst, aspirace, pneumonie. Diagnoza: RTG (nedostatečné otevírání svěrače, v pozdních stadiích dilatece a prodloužení jícnu), manometrie (zvýšený tonus svěrače). Terapie: protětí jícnového svěrače. 12

13 III) REFLUXNÍ NEMOC JÍCNU Příčina: porucha svěrače, skluzná hiátová kýla, zvýšená agresivita žaludeční šťávy nebo snížení samočištění jícnu. Příznaky: pyroza, později při vývinu organických změn dysfagie. Organické změny: zánět, erozivní ezofagiris, peptický vřed, peptická stenoza z jizvení, penetrace vředu, krvácení, nádor, Barretův jícen. Barretův jícen ostrůvky cylindrického epitelu v dolní části jícnu při dlouhotrvající regurgitaci, riziko vzniku adenokarcinomu. Diagnoza: RTG, endoskopie s biopsií. Léčba:konzervativní (dieta, redukce váhy, antacida), chirugická (fundoplikace - obalení dolního jícnu manžetou vytvořenou ze žaludečního fundu, při stenozách rozsáhlejší plastické výkony). III. HIÁTOVÉ KÝLY Rozdělení: a) skluzná (nepravá) = část žaludku se vysune nad bránici, bývá doprovázena refluxní nemocí (viz výše). b) paraezofageální (pravá) = jícen a kardie je v normální poloze, ale vedle se otvorem ve bránici tlačí do dutiny hrudní žaludek, a to v různém rozsahu - vzácně se slezinou, omentem, tlustým střevem. Příznaky: gastrokardiálná syndrom (pocit tlaku v srdeční krajině po jídle). Komplikace: vřed na malém zakřivení (mechanickým drážděním v krčku kýly), volvulus a strangulace. Terapie: repozice žaludku, plastika hiátu. IV. KARCINOM JÍCNU V patogenezi se uplatňuje: ezofagitis, horké nápoje, alkohol. Projevy: stenoza, dysfagie, odynofagie, penetrace do okolních orgánů. Diagnoza: endoskopie, biopsie. Terapie: a) radikální resekce nádoru + esofagogastroanastomoza intrathorakálně, interpozice tenkého nebo tlustého střeva (nahrazení resekované části jícnu). b) paliativní výkony = zabezpečení průchodu stravy do žaludku (endoesofageální protéza, bypass, gastrostomie). V. VROZENÁ ATREZIE JÍCNU Typy vrozených vad jícnu a průdušnice: viz chirurgie krku. 13

14 Terapie atresií: přímá anastomoza, interpozice tlustého střeva, uzavření tracheoezofageální píštěle, zabezpečení výživy (dočasná gastrostomie) VI. PORANĚNÍ JÍCNU při instrumentárních výkonech, ruptura v důsledku úporného zvracení, poleptání. Nemoci a úrazy mezihrudí 1) AKUTNÍ MEDIASTINITIS Příčiny: proděravění jícnu (úraz, instrumentárně, zánět, nádor), vzácně hematogenně, lymfogenně. Příznaky: prudké zhoršení stavu, imitace infarktu myokardu, dysfagie. Léčba: antibiotika, mediastinotomie s drenáží. 2) MEDIASTINÁLNÍ EMFYSEM Po proniknutí vzduchu z průdušek do mediastina, vzduch se šíří až do podkoží, třáskání. Terapie konzervativní, chirurgické odstranění defektu, komprese. 3) SYNDROM HORNÍ DUTÉ ŽÍLY = při jejím stlačení či uzávěru (nádory, aneurysma aorty, mediastinitis). Příznaky: zvýšený žilní tlak v horní části těla, závratě, otok obličeje, krku a HK, suchý kašel, otok hlasivek, epistaxe, dušnost až udušení. Diagnoza: RTG, angiografie. Terapie: dle příčiny 4) NÁDORY: příznaky dle lokalizace, velikost atd. Vycházejí z mediastinálních orgánů, benigní často produkují hormony (thymom, adenom příštitných tělísek a štítné žlázy). Zvláštní význam: maligní lymfomy, Hodgkinův lymfom neléčí se chirurgicky. 5) CYSTY: bronchogenní, gastroenterogenní, perikardiální. Projevy: pozvolné zvětšování a útlak struktur. Léčba: chirurgické odstranění. 14

15 Chirurgická onemocnění hrudní stěny a prsu, poranění hrudníku. Patofyziologické poznámky: dýchací pohyby jsou obstarávány mezižeberními svaly a bránicí, dýchání je řízeno z dechového centra v prodloužené míše, mezi pohrudnicí a poplicnicí je podtlak, který udržuje plíci rozepnutou (plíce sleduje objem hrudního koše), DUŠNOST může být způsobena centrálně (útlum dechového centra) nebo periferně (zmenšením objemu plíce při pneumothoraxu, hydrothorax apod, nevzdušností plíce při atelektaze či vlhké plíci, při podkožním emfysemu a při útlumu dýchacích pohybů - obrna dechových svalů, bolestivost při dechových pohybech). Následky nitrohrudních onemocnění: PNEUMOTHORAX (PNO) : 1.zavřený = vzduch do dutiny pronikl z plic (pohmoždění plic, ruptura plic při kašli, ruptura emfysematosní buly, ruptura při zánětlivých či nádorových procesech, 2.otevřený = při úrazech, 3.léčebný = omezit pohyblivost plicní tkáně a usnadnit tak hojení TBC procesu, 4.diagnostický (k prohlídce dutiny hrudní skopicky). HYDROTHORAX - nakromadění exudátu (záněty) či transudátu (městnání krve) v pohrudniční dutině. HYDROPNEUMOTHORAX CHYLOTHORAX = při ruptuře hrudního mízovodu, EMPYEM = hromadění hnisu v dutině, příznaky - dušnost, kašel, teplota, tachykardie, tlak na hrudníku, leukocytoza, anemizace, hubnutí. Negativní kultivace = podezření na TBC. HEMOTHORAX = nahromadění krve - poúrazově z různých zdrojů, bez úrazu např. prasknutím tepenné výdutě, nahlodáním cévy nádorovým či zánětlivým procesem. ATELEKTAZA = ztráta vzdušnosti plíce díky ucpání přívodné průdušky (fibrinem, hnisem, zvratky, cizím tělesem), překážka se odstraňuje bronchoskopicky, pokud nedojde k jejímu vykašlání. VLHKÁ PLÍCE = zaplavení plicních sklípků tkáňovou tekutinou, projev - vykašlávání zpěněného sputa, dušnost, příčinou může být nadměrné podání infuzí a transfuzí, městnání v malém oběhu). PODKOŽNÍ EMFYSEM = při poranění či ruptuře plíce, vzduch proniká do měkkých tkání, mezihrudí, pak do podkoží - až do končetin; pohmat: třáskání. HEMOPERIKARD = krev v osrdečníku. Vyšetřovací metody: a) NECHIRURGICKÉ = interní (poslech, poklep atd.), veškeré radiodiagnostické, bronchoskopie (s odběrem 15

16 histologického materiálu), esofagoskopie (bývá spojena s vyšetřením žaludku či tenkého střeva a odběrem materiálu k histologickému vyšetření) b) CHIRURGICKÉ - plicní biopsie při otevření hrudníku (thorakotomii), - preskalenová biopsie (odběr mízní tkáně uložené před skalenovým svalem, např. průkaz metastaz z plic), - mediastinoskopie - prohlídka mezihrudí (mízní tkáně, bifurkace trachy apod.), - punkce dutiny hrudní s odběrem materiálu pro cytologické vyšetření. Léčebné výkony pro hrudní onemocnění: TORAKOTOMIE otevření hrudníku. STERNOTOMIE rozevření hrudní kosti. TORAKPLASTIKA resekce alespoň 3 žeber s ponecháním měkkých tkání. RESEKCE odstranění části plic, dle rozsahu: segmentotomie, lobektomie, bilobektomie, pneumoektomie. RESEKCE HRUDNÍ STĚNY. THORAKOFRENOLAPAROTOMIE = otevření hrudníku, bránice i dutiny břišní. PLEUREKTOMIE resekce nástěnné pleury. DEKORTIKACE PLÍCE resekce ztluštělé viscerální pleury. PERIKARDIOTOMIE otevření perikardu, PUNKCE HRUDNÍKU z důvodu vypuštění obsahu dutiny, nutno dbát na to, aby nevznikl pneumothorax. DRENÁŽ HRUDNÍKU - při pneumothoraxu, empyemu, nitrohrudní operaci, význam: odsát jakýkoli nežádoucí obsah mezi poplicnicí a pohrudnicí, dren je vyveden do nádoby s antiseptickým roztokem, popř. přes další lahev napojen na vývěvu - sestra zapisuje množství a vzhled drenového obsahu, při výměně drenu pozor na pneumothorax. Zásady ošetřování: rehabilitace (již před operací se nemocný učí správně dýchat a odkašlávat), polohování usnadňující odtok hlenů, odsávání případného aspirovaného obsahu, pomoc při odkašlávání (fixace operační rány - snížení bolestivosti) PORANĚNÍ HRUDNÍKU Zásady první pomoci: převést otevřený PNO v zavřený, při tensním PNO provést punkci hrudníku, při srdeční tamponádě provést punkci perikardu, zajistit volné dýchací cesty, neodstraňovat vbodnuté předměty, protišoková opatření, 16

17 rychlý transport v polosedu Obecně se dělí na KRYTÁ (smáčknutím, přejetím, výbuchem) a OTEVŘENÁ 1.ZLOMENINY ŽEBER - v mladém věku jsou pružnější, prvá dvě žebra se lámou méně (chráněna hrudní kostí), poslední dvě se spíše ohnou. Mechanismy: PŘÍMÉ ZLOMENINY - v místě násilí. NEPŘÍMÉ ZLOMENINY - v místě ohnutí. Spontánní zlomeniny: kašel, zvedání břemen, pohyb rukou, nasedání na koně,porod, zánět v kosti (TBC), masáž srdce, osteoporoza, ozařování. Mnohočetné zlomeniny: deformace hrudníku, vvv kostí. Možnost poranění plicní tkáně úlomky. 2.ZLOMENINY HRUDNÍ KOSTI: obvyklé zlomení je příčné, přímé (často při nárazu na volant). Nejčastější místa: mezi tělem a rukojetí, odlomení mečovitého výběžku. Komplikace: poranění až roztržení srdce. 3.PORANĚNÍ PLIC: a) odtržení celých plic od úponu, přetržení průdušek, b) odtržení laloků, bronchů, c) trhliny na povrchu či uvnitř, popř. subpleurálně, d) poškození fragmenty kostí, Komplikace: aspirace krve, zakrvácení hrudní dutiny, roztržení parietální pleury s podkožním emfysemem, pneumothorax, výhřez plíce. 4) PORANĚNÍ BRÁNICE - hlavně roztržení v klenbě. Příčina: mocné násilí působící na dolní část hrudníku a břicho, Komplikace (často smrtící): výhřez břišních orgánů do hrudníku, kolaps plíce, dušnost. 5) PORANĚNÍ PRSU - izolované jen vzácně. 6) PORANĚNÍ JÍCNU - po prudkém smáčknutí hrudníku, současně s poraněním jiných orgánů, možnost poranění i iatrogenně, samovolné ruptury při zvracení, zvedání těles, zvýšení nitrobřišního tlaku, alkoholismus, vřed, nádory. Možnost oesofagotracheální píštěle. 17

18 Chirurgická onemocnění plic, chirurgická onemocnění prsu CHIRURGICKÉ CHOROBY PLIC NÁDORY benigní (chondrom) a maligní (nejčastěji adenokarcinomy, dlaždicobuněčné karcinomy, ovískový karcinom). Dle lokalizace: centrální (hilový), periferní (ohraničený nebo difusně rostoucí). Pancoastův karcinom = periferní, šíří se z horního laloku na hrudní stěnu a způsobuje bolest horní končetiny a Hornerův syndrom. Prvé projevy: nechutenství, únavnost, bolesti kloubů, kašel, potivost. Pozdní projevy: dušnost, bolesti, dysfagie, zánětlivé komplikace, výpotek často hemoragický. Diagnoza: RTG, bronchoskopie s biopsií, cytologie sputa, punkce mediastinálních uzlin s biopsií,preskalenová biopsie. Terapie: komplexní, chirurgické řešení dle stadia, ohraničenosti, typu apod. BRONCHIEKTAZIE (rozšíření průdušek) vedou ke stagnaci hlenu a k zánětům. Dle tvaru mohou být CYLINDRICKÉ a VAKOVITÉ. Dle příčiny mohou být VROZENÉ a ZÍSKANÉ. Dle mechanismu vzniku: poškození stěny (záněty, virozy), zvýšení intrabronchiálního tlaku, snížení extrabronchiálního tlaku, extrabronchiální tah. Komplikace: tlak na okolí, absces, fibroza v okolí, srůsty pleury, amyloidoza, aspergilom, bronchiolity, nádory. CIZÍ TĚLESA V BRONCHU - hlavně děti, záleží na velikosti, tvrdosti, povrchu. Následky: ucpání lumen, dekubitus, perforace, leptání, infikace, plicní kolika (spasmus bronchu kolem tělesa). KONKREMENTY = intrabronchiálně zahoustnutím hlenu, extrabronchiálně provalením kalcifikované uzliny, kousku chrupavky apod. JINÉ VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY: ageneze, hypoplazie, nadbytečný lalok, plicní cysty. CHIRURGICKÉ CHOROBY PRSU 1.MASTITIS - v době kojení a při retenci mléka, stafylokoky. Projevy: horečky, bolest, otok žlázy. Prevence = dokonalé odsávání mléka, hygiena bradavky. 18

19 Léčba = odsávání mléka, obklady, pevný obvaz (klid), antb., výjmečně punkce. 2.CYSTA - sleduje se a cytologicky se může vyšetřit, 3. FIBROCYSTICKÁ MASTOPATIE - pohmatově zatvrdlina, menší afekce jsou zjistitelné sonograficky či mammograficky, mohou se vyšetřit cytologicky či punkční biopsií, definitivní diagnoza je histologická po odnětí celého útvaru. 4. EKTAZIE VÝVODU A INTRADUKTÁLNÍ PAPILOMY - ve stáří, projevují se výtokem. 5.FIBROADENOMY - spíše u mladších, pokud se neodstraňují, musí se dlouhodobě sledovat klinicky a cytologicky. 6.KARCINOMY - důležitý je význam prevence. Prognosticky jsou důležité: - časnost záchytu, - histologický typ, - lokalizace. Léčba: Prakticky vždy odstranění celého prsu. Odstranění axilární vazivově tukové tkáně s uzlinami. Často i odstranění prsních svalů. Ozařování, Chemoterapie. Endokrinní léčba (histologicky se zjišťuje citlivost receptorů buněk). Zvláštní typ: Pagetův karcinom postihující bradavku (mokvání nereagující na protizánětlivou léčbu). 19

20 Náhlé příhody břišní definice, diagnostika, léčba Definice NPB: NPB jsou náhlá onemocnění břišní oblasti, rychle probíhající a ohrožující život nemocného, u nichž může být nutná akutní operace. Základní rozdělení NPB může být: A) podle orgánů či orgánových systémů B) na zánětlivé, ileosní, s krvácením, potraumatické atd. Osud nemocného závisí na: druhu základní choroby, pokročilosti procesu. Diagnoza NPB: Rozhodujícím článkem je lékař prvého kontaktu: sepíše podrobnou anamnezu, vyslechne informace rodinných příslušníků, provede základní fyzikální vyšetření a stanoví prvotní diferenciální diagnozu, odešle k hospitalizaci. Pozn.: Nikdy nedělat diagnozu po telefonu!! Lékař ústavní péče - provede kompletní vyšetření, které se skládá: a) z vyšetření fyzikálního (pohmat, pohled, poklep poslech, per rectum, varlata), b) z vyšetření konziliárních (interního, gynekologického), c) popř. z dalších pomocných vyšetření za účelem objasnění diagnozy: nativní RTG snímek břicha (při podezření na perforaci), angiografie (ischemické změny, ruptury orgánů, cévnaté nádory a jejich změny), kontrastní RTG střev, sonografie (může prokázat appendicitidu, afekce adnex, žlučníku atd.), radionuklidové vyšetření (např. ektopická žal.sliznice v Meckelově divertiklu pomocí technicia), endoskopická vyšetření, laparoskopie. Pokud se rozhodne pro operaci, provede předoperační vyšetření (RTG plic, EKG, laboratoř - KO, krevní skupina, minerály, amylázy, moč aj.), zajistí krevní deriváty a provede předoperační péči (sondáž žaludku, cévkování, hladovka). Nutný je kontakt s rodinou. Hlavní diagnostické příznaky při NPB: 20

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R.

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerova nemocnice Praha Krč Primář: MUDr. Vladislav

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Onemocnění žaludku a dvanáctníku

Onemocnění žaludku a dvanáctníku Onemocnění žaludku a dvanáctníku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Anatomie žaludku a dvanáctníku Žaludek

Více

Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU. 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy. 1.2. Kraniofaciální deformity

Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU. 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy. 1.2. Kraniofaciální deformity Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy 1.2. Kraniofaciální deformity 1.3. Rozštěpové vady obličeje 1.4. Cysty orofaciální oblasti 1.5. Záněty

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc Seminář OUP Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ PORANĚNÍ Petr Hubáček Oddělen lení urgentního příjmu FN Olomouc ZLOMENINA každé porušen ení celistvosti kosti vzniklé následkem působenp sobení fyzické síly

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

ONEMOCNĚNÍ GIT SYMPTOMATOLOGIE

ONEMOCNĚNÍ GIT SYMPTOMATOLOGIE ONEMOCNĚNÍ GIT SYMPTOMATOLOGIE Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Dyspepsie Trávicí obtíže jakékoliv kromě bolesti Horní dyspeptický syndrom převaha žaludečních obtíží Nauzea, říhání, pocit plnosti,

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA K CHIRURGICKÝM VÝKONŮM NA TLUSTÉM STŘEVĚ Jméno a příjmení.rodné číslo: Bydliště..Zdravotní pojišťovna.. Vážený pane, vážená paní, před rozhodnutím podrobit se operačnímu zákroku

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Postižení žlučových cest možnosti Akutní cholecystitida (kalkulózní, nekalkulózní) Jedná se o akutní břišní

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín

Psychosomatika a choroby zažívacího traktu. Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika a choroby zažívacího traktu Jiří Zeman Gastroenterologická ambulance Děčín Psychosomatika Psyché - duše, soma - tělo Zkoumá vliv psychických funkcí a pochodů na organizmus Psychosomatická

Více

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové BÉRCOVÝ VŘED (ulcus cruris) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Definice Defekt měkkých tkání Lokalizovaný na bérci Ulceraci způsobuje chronická žilní insuficience s městnáním žilní krve Konečný

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje LYMFA, SLEZINA, BRZLÍK Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2010 Mgr.Jitka Fuchsová MÍZA (lymfa) Krevní kapiláry mají propustné stěny

Více

Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u

Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u Neobvyklé okolnosti a příčiny smrti u dopravních nehod Ďatko M.¹, Zelený M.¹ ¹ Ústav soudního lékařství LF MU Brno a FN u sv. Anny v Brně III. národní kongres - DOPRAVNÍ ÚRAZY 2015 4. 6. 2015, Brno, hotel

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

T R A U M A T O L O G I E A O R T O P E D I E :

T R A U M A T O L O G I E A O R T O P E D I E : T R A U M A T O L O G I E A O R T O P E D I E : T r a u m a t o l o g i e : 1. Polytrauma a sdružené poranění 2. Algodystrofický syndrom 3. Zlomeniny pánve 4. Zlomeniny, luxace a poranění měkkých struktur

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem

Oběhová soustava. Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Oběhová soustava Oběhová soustava je tvořena složitou sítí cév a srdcem Zabezpečuje: Přepravu (transport): - přepravcem je krev (soustava oběhová) - zabezpečuje přísun základních kamenů živin do buněk,

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

PP při některých onemocněních

PP při některých onemocněních při některých onemocněních Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2010 - Bc. Eva Hanušová NÁHLÉ STAVY PŘI CUKROVCE diabetes mellitus

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek prostor ohraničený kostěnými výběžky horní čelisti strop tvoří čelní kost s čichovou kostí a nosní kůstky od ústní dutiny je oddělena tvrdým a

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Nefrologie urologie OCH

Nefrologie urologie OCH Nefrologie urologie OCH Ledviny 1 Vrozené anomálie Dle počtu Dle polohy dystopická, ren migralis Dle tvaru podkova Cystické polycystické Pseudotumory Latentní nebo časté záněty, konkrementy, městnání,

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Rozdělte poruchy vědomí, vysvětlete

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů

Zlomeniny a poranění kloubů a svalů Zlomeniny a poranění kloubů a svalů NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.-9.3.2012 BRNO Úrazy pohybového ústrojí 1. místo v úmrtnosti do 40 let věku 40% úrazů nastává v dopravě 2004 - zranění u dopravních

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Soustavy člověka Stavba dýchací soustavy

Více

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu

Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Nádorová onemocnění ledvin dle IARCu Machartová V. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

Enterální výživa. Podávání speciálních přípravků dietetik s podmínkou vstřebávání živin ve střevě. Podání výživy jinou než parenterální cestou

Enterální výživa. Podávání speciálních přípravků dietetik s podmínkou vstřebávání živin ve střevě. Podání výživy jinou než parenterální cestou Enterální výživa Enterální výživa Podávání speciálních přípravků dietetik s podmínkou vstřebávání živin ve střevě Podání výživy jinou než parenterální cestou Možnosti podávání enterální výživy Sipping

Více

* Prostý snímek břicha - vleže horizontálním paprskem. * Ultrasonografie - tekutinové kolekce, biliární systém, * Výpočetní tomografie CT

* Prostý snímek břicha - vleže horizontálním paprskem. * Ultrasonografie - tekutinové kolekce, biliární systém, * Výpočetní tomografie CT MUDr. Tomáš Jonszta * Prostý snímek břicha - vleže horizontálním paprskem * Ultrasonografie - tekutinové kolekce, biliární systém, vývodný systém ledvin * Výpočetní tomografie CT * Magnetická rezonance

Více

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

JATERNÍ CIRHÓZA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové JATERNÍ CIRHÓZA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové (http://www.fotosearch.cz/lif001/9960f_hr/) (http://fblt.cz/skripta/ix-travici-soustava/5-jatra-a-biotransformace-xenobiotik/) http://loadmedical.com/video-medizin-leber-glissonschetrias-lebersinusoide-blut-zentralvene-venahepatica

Více

Klinická historie a anamnéza NO: 86letý muž se dostavil k praktickému lékaři s anamnézou 3 týdny trvajícího nechutenství s bolestmi v pravé polovině

Klinická historie a anamnéza NO: 86letý muž se dostavil k praktickému lékaři s anamnézou 3 týdny trvajícího nechutenství s bolestmi v pravé polovině Klinická historie a anamnéza NO: 86letý muž se dostavil k praktickému lékaři s anamnézou 3 týdny trvajícího nechutenství s bolestmi v pravé polovině břicha s maximem v pravém hypochondriu. Bolesti jsou

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 POŽADAVKY NA HODNOCENÍ STUDENTA Předmět: ANATOMIE A FYZIOLOGIE Obor vzdělání: DIPLOMOVANÝ ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Pneumologie symptomatologie. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Pneumologie symptomatologie. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Pneumologie symptomatologie Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové TUSSIS KAŠEL (tussis) 1 Nejčastější příznak onemocnění DC Reflexní děj výbavnost podrážděním tusigenní zóny V DC hrtan, bifurkace trachey,

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru

Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum. VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Patologie zažívacího ústrojí II. část: střevo, žlučové cesty, pankreas a peritoneum VI. histologické praktikum 3. ročník všeobecného směru Hemoragická infarzace střeva Hemoragická infarzace střeva Infarzace

Více

Patologie endokrinního systému

Patologie endokrinního systému Patologie endokrinního systému Hypofýza uložena v tureckém sedle řízena hypotalamem (hypotalamo-hypofyzární osa) podle informací z periferie liberiny, statiny části: adenohypofýza (tvoří hormony řídící

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů

Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Funkce pohlavního systému muže - tvorba spermií = spermatogeneze - realizace pohlavního spojení = koitus - produkce pohlavních hormonů Stavba Varlata testes = mužské pohlavní žlázy - párové vejčité orgány,

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Případ č. 45. Výsledky vyšetření Při přijetí: Orientován, bez dušnosti a cyanózy (déle viz scan)

Případ č. 45. Výsledky vyšetření Při přijetí: Orientován, bez dušnosti a cyanózy (déle viz scan) Případ 45 Klinická historie a anamnéza NO: 19-letý muž s opakovanými infekty respiračního traktu. Po několik dní vykašlává nazelenalé sputum s příměsí krve. Opakovaně horečky okolo 39 o C, udává dušnost

Více

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV

Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Doc. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc Neurologická klinika 3.LF UK a FNKV Páteř pohybová osa těla intervertebrální a ukovertebrální skloubení ligamenta meziobratlové ploténky obratle paravertebrální svaly ochrana

Více

Poranění a zlomeniny axiálního skeletu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Poranění a zlomeniny axiálního skeletu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Poranění a zlomeniny axiálního skeletu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Fraktury lebky 1 Fissury x impresivní zlomeniny Fissura: Není-li současné poranění mozku = fissura nevyžaduje zvláštní léčbu

Více

Chirurgická léčba MG a thymomů

Chirurgická léčba MG a thymomů Chirurgická léčba MG a thymomů Schützner J, Tvrdoň J Mygra-cz 14. 15. 11. 2009 Roztoky u Prahy Thymus Žlaznatý orgán uložený v předním mediastinu za prsní kostí Významně se podílí na tvorbě imunitního

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

Bolest na hrudi. P. Červinka FN Hradec Králové KZ,a.s., MN v Ústí nad Labem UJEP Ústí nad Labem

Bolest na hrudi. P. Červinka FN Hradec Králové KZ,a.s., MN v Ústí nad Labem UJEP Ústí nad Labem Bolest na hrudi P. Červinka FN Hradec Králové KZ,a.s., MN v Ústí nad Labem UJEP Ústí nad Labem (České kardiologické dny 2013, Praha, 28.-29. listopad) Bolest na hrudi Bolesti kdekoli na hrudi (v zádech,

Více