Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy."

Transkript

1 Vyšetřovací metody v neurochirurgii, neurochirurgické přístupy, nitrolební hypertenze, poranění v oblasti hlavy. Vyšetřovací metody v neurochirurgii: RTG lebky: diagnostika zlomenin, některých nádorů, nitrolební hypertenze. Ventrikulografie: zavedení vzduchu do postranní komory, která se stane kontrastní (vytlačena modernějšími metodami). Pneumoencefalografie: vzduch po lumbální punkci - znázornění dutého systému (vytlačena moderními metodami). Ultrazvuk (echoencefalografie): diagnostika anatomických vrozených vývojových vad, zejména u kojenců (otevřená fontanela). Scincigrafie mozku: izotopy technicia a india, průkaz porušení hematoencefalické bariery (dnes se již nepoužívá). Výpočetní tomografie (CT). Nukleární magnetická rezonance (NMR): drahé, ale diagnostika všeho. Perimyelografie: vyšetření změn v míšním kanále (aplikace kontrastní látky do kanálu). Angiografie: diagnostika aneurysmat, VVV, sklerotických změn, úrazů, nádorů aj. Lumbální punkce a subokcipitální punkce: vyšetření tlaku MMM, laboratorní vyšetření MMM (biochemicky, cytologicky, mikrobiologicky). EEG: zjišťování rozdílů v elektrických potenciálech při epilepsiích, úrazech mozku, nádorech. Elektromyografie: sledování elektrické činnosti svalstva (analogie EKG), využití při diagnostice změn periferních nervů. Operační přístupy v neurochirurgii: trepanace lebky: odsátí epidurálního hematomu (subdurální potřebuje větší otvor), zavedení čidla pro měření nitrolebního tlaku, osteoplastická trepanace: nejčastěji nad spánkovou kostí (odsune se periost, vyvrtá se několik otvorů, mezi otvory pilka, kost se rozřízne a odklopí stereotaxe: použití tam, kde je třeba zlikvidovat patologické ložisko v hloubce (např. v oblasti hypothalamu, III.komory, hypofýzy atd.), či přerušit nervové dráhy (parkinsonismus, lobektomie). Postup:.na hlavu se upevní stereotaktický přístroj s trepanační sondou,.sonda se zavede trepanačním otvorem do mozku a 1

2 pomocí SP se zavede k patologickému ložisku.provede se destrukce patologického ložiska, a to pomocí elektrokoagulace, radioizotopy, proudem radioaktivních částic. Modifikace: GAMA-nůž - zaměření pomocí výpočetní techniky, patologické ložisko do ohniska záření, destrukce proudem gama-částic. Použití: metastazy do mozku, nádory mozku aj. Přehled chorob a stavů řešitelných chirurgicky: 1.vrozené vývojové vady (dále jen VVV), zejména mozkových cév, obličeje a páteře 2.úrazy lebky, mozku, páteře a míchy, 3.degenerativní změny (zejména plotének) 4.zánětlivá onemocnění 5.nádory. Nitrolební hypertenze Příčina: otok mozku (úrazy, cévní onemocnění, nádory, záněty, uremie, selhání jater, jiné metabolické poruchy) Otok mozku může být: - lokální nebo celkový, - akutní nebo chronický. Makroskopicky: těžší, zvětšený, oploštělé závity. Důsledek: vtlačování mozkového kmene do týlního otvoru: a)útlak cév a následná hypoxie mozku, b)útlak životně důležitých center (porucha dechu a oběhu). Klinicky: - bolesti hlavy se zvracením, - křeče, zejména končetin, - poruchy termoregulace, - poruchy dýchání (apnoické pauzy a zástava), - poruchy vědomí (ospalost, bezvědomí, koma). Léčba: symptomatická = antiedematosní (aplikace hypertonických roztoků cukru, urey, manitolu - váží na sebe vodu), reparil, hydrokortizon, zajištění plicní ventilace, osteoplastická reparace za účelem uvolnění mozku (např. při rozsáhlých subarachnoideálních krváceních), léčba příčiny. Krvácení do mozkových plen a) EPIDURÁLNÍ KRVÁCENÍ -poranění a.meningea media, žíly, žilní splavy, -typický je lucidní interval, -rozšíření zornice na straně krvácení, křeče a parézy na straně opačné, 2

3 -dg.: CT, angiografie, -léčba: trepanace lebky a vypuštění krve. b) SUBDURÁLNÍ KRVÁCENÍ -zdroj: a)přemosťující žíly, b)izolované poranění tepen, c)krvácení ze sinu, d)krvácení z cév pohmožděných povrchových partií mozku, -nemusí být spojeno s porušením kosti, -úmrtnost je vysoká, -příznaky: většinou trvalé bezvědomí, postupně přibývají příznaky narůstajícího nitrolebního tlaku, -léčba: vypuštění hematomu trepanací či osteoplastickou trepanací. c) SUBARACHNOIDEÁLNÍ KRVÁCENÍ -zdroj: a)poranění cév kory při úrazech, b)ruptura výdutě mozkové tepny, c)ruptura tepen baze -příznaky: meningeální dráždění, horečka, krev v MMM, -léčba: konzervativní, popř. rozsáhlá osteoplastická trepanace. d) NITROMOZKOVÉ KRVÁCENÍ -součástí zhmoždění tkáně, -drobné hemoragie či ohraničenější větší hematomy, -operace výjmečně. 3

4 Vrozené vývojové vady v oblasti mozku, nádory mozku. Rozštěpy obličeje Nejčastější jsou POSTRANNÍ (1:2000 porodů), útlumem růstu v oblasti horní čelisti, podle lokalizace: cheiloschisis, gnatoschisis, palatoschisis. staphylloschisis (uvula). Vývojové cysty: odontogenní (ze základu sklovinného orgánu), cystis ductus thyreoglossi, paraaurikulární, gingivální (u novorozenců, mnohočetné na alveolárním výběžku - Ebsteinovy perly). Kraniostenoza vzniká předčasným srůstem lebečních švů, hlava zůstává malá, popř. nesouměrnost, vznik nitrolební hypertenze, bolesti hlavy, poruchy zraku, opoždění duševního vývoje. Léčba: odstranění srostlých švů. Hydrocefalus hromadění mozkomíšního moku: I. VNITŘNÍ (poruchou odtoku mozkomíšního moku z mozkových komor), může být vrozený nebo získaný, hlava se zvětšuje, pokud nejsou zkostnatělé švy (hruškovitý tvar u dětí), z mozku může zbývat jen slupka. II. VNĚJŠÍ - většinou jen jako ohraničený zbytek pozánětlivých meningeálních srůstů, v nichž se hromadí tekutina. Léčba: drenážní operace mokových cest (propojení mokových cest s některou s tělních dutin, do níž se odvádí mok). Aneurysma mozkových tepen Příčina: vrozený defekt elastické vrstvy, aneurysmata se rozvíjejí během života. Projevy: prozradí se často až vznikem krvácení (předtím však docházívá k prosakování, praskají spíše drobnější, větší způsobují spíše změny z tlaku na struktury mozku (imituje nádor) Klinické příznaky 5 stupňů: I. žádné, lehká cefalea, meningeální příznaky, II. silná cefalea a meningeální příznaky, parézy hlavových nervů, 4

5 III. ložiskový neurologický deficit, spavost, zmatenost, IV. hemiparéza, sopor, decerebrační rigidita, V. koma, smrt Léčba: zaškrcení aneurysmatu pomocí svorky (mikrosvorky), sklerotizace aneurysmatu pomocí látek vyvolávajících hemokoagulaci (chemických, mechanických, polymerizujících). Arteriovenosní malformace Vznik: poruchou tvorby kapilárního řečiště, chybí kapilární síť mezi tepennou a žilní částí malformace. Z hlediska chirurgického se zařazují do 5 ti stupňů, přičemž se hodnotí: velikost, lokalizace, intenzita arterio-venosní drenáže. Projevy: žádné, krvácení do mozku, syndrom okrádání mozkové tkáně a epilepsie Léčba: odstranění celé malformace, jinak je riziko recidivy. Nádory mozku Z chirurgického hlediska je nutno hodnotit: 1.Jedná-li se o nádor primární či metastazu. 2.Jaký má být efekt chirurgického zásahu (vyléčení, tišení bolesti, prodloužení života...). 3.Rizika lokalizace nádoru a možné komplikace. 4.Prognostické faktory klinické a histopatologické. 5.Postoj pacienta a jeho celkový zdravotní stav. 6.Alternativní možnosti léčby. Chirurgický zásah je vhodný zejména: u nádorů solitárních, u nádorů malých, u nádorů primárních, u nádorů ohraničených, u nádorů pomalu rostoucích, u nádorů benigních, u nádorů maligních histologicky vyzrálých (diferencovaných), u nádorů stlačujících míchu či životně důležitá centra, u nádorů způsobujících městnání mozkomíšního moku, u nádorů, jejichž léčba nemá alternativní řešení radioterapeutické, cytostatické a jiné, u nádorů v němých oblastech, jedná-li se o paliativní přerušení nervů a eliminaci bolesti z různých lokalizací (pánevní orgány, pleura atd.). 5

6 Poranění a rozštěpy páteře a míchy, degenerativní onemocnění meziobratlových plotének. Poranění páteře a míchy Přežití určuje rozsah a lokalizace krvácení. Důsledky vyplývají z funkcí páteře: 1.funkce statická - nese hlavu, hrudník, HK, 2.funkce dynamická - umožňuje pohyb hlavy, hrudníku a pánve s končetinami, 3.ochranná - chrání míchu a kořeny. Mechanismy vzniku: a)přímým nárazem na určitou oblast, b)nepřímo působením násilí v podélné ose páteře na nejpohyblivějších úsecích. Rozdělení: I.PORANĚNÍ PÁTEŘE BEZ POŠKOZENÍ MÍCHY a) Distorze a subluxace meziobratlových kloubů Projevy: bolest, omezení pohybu, svalové kontraktury, otok, místní výrony. Léčba: fixace Schanzovým límcem na 5 týdnů. b) Kompresivní zlomenina (nepřímá) Mechanismus: zejména pádem v výše (lokalizace v dolní hrudní a v bederní páteři). Léčba: - chirurgická (zmírnit následky úrazu míchy, obnovit funkci páteře), - repozice hyperextenzí, - fixace sádrovým korzetem nejméně na 3 měsíce. c) Přímé zlomeniny Mechanismus: přímým nárazem na páteř zezadu, při zasypání, pádem těžkého tělesa. Léčba: fixace (repozice hyperextenzí kontraindikována!), vhodné je operativní řešení. d) Zlomeniny příčných a trnových výběžků I prostým tahem svalů, léčba klidem, analgetika. e) Zlomeniny obratlových oblouků Izolované jsou vzácné, často při nich útlak míchy, často vyžadují laminektomii. II. PORANĚNÍ MÍCHY 6

7 Mechanismy: dopravní úrazy, sport, pád z výše (výjmečně bez prokazatelného postižení páteře otřesem, výbuchem, průstřelem paravertebrálně, prudké natažení míchy). Druhy: a) OTŘES MÍCHY - obdobně jako u mozku reverzibilní, vasomotorickou poruchou, projev dočasným ochrnutím. b) ZHMOŽDĚNÍ MÍCHY - důsledek závisí na lokalizaci a rozsahu. c) KOMPRESE MÍCHY kostními zlomky nebo hematomem. d) PŘERUŠENÍ MÍCHY Léčba: záleží na stavu páteře, alarmující je pozvolné zhoršování neurologického nálezu - nutno chirurgicky zasáhnout. Rozštěpy páteře a míchy: Vznik: poruchou uzávěru primitivní neurální trubice, může postihnout i páteř (nebo samostatně jen páteř). Vzhled: A) CRANIOSCHISIS (acrania, hemicrania) - chybění nebo rozštěp lebního krytu, spojeno s EXENCEFALIÍ či ANENCEFALIÍ (vytvořena jen obličejová část lebky a spodina lební bez kožního krytu, na spodině je cévnatá tkáň s rudimenty nervové tkáně, často sdruženo s hypoplazií nadledvin), B) MENINGOKÉLA - otvorem v kosti se vyklenuje vak mozkových blan s mozkomíšním mokem (prostá meningokéla), popř. i s mozkem (meningoencefalokéla). C) RHACHISCHISIS POSTERIOR - tři varianty: a) rhachischisis v užším slova smyslu (analogie encefaloschizy), dle rozsahu rh.totalis, partialis, craniorhachischisis, z míchy zbývá jen červenavý hladký vlhký povlak), b) spina bifida cystica (lumbosakrálně, vzhled nádoru krytého chlupatou kůží, tvrdá plena defektní, mícha prodloužena k L-1, bývá sdruženo s hydrocefalem a a poruchou inervace DK (pes equinovarus), porucha inervace močového měchýře (hypertrofie, hydroureter). c) spina bifida occulta (stejné jako b), ale nevyklenuje se, někdy ohraničené ztluštění kůže s hypertrichozou) Léčba: odstranění vaku (resekce) a uzavření kostních defektů. Degenerace meziobratlových plotének Meziobratlová ploténka je největší vaskulární struktura lidského těla (cévy plně zanikají kolem 20. roku a od té chvíle začíná degenerace ( daň za vzpřímenou polohu. Složení: zevní vazivový prstenec, hlenové jádro v hyalinní chrupavce. Incidence: 30 %, 50% lidí starších 50 let, 90% lidí starších 60 let. Charakter degenerativních změn: a) biochemické - v ploténce jsou produkovány látky působící na nervy (bolest), b) biomechanické omezení hybnosti páteřních struktur, popř. jejich rozvolnění způsobující nestabilitu (opět jsou drážděna nervová zakončení bolest), 7

8 c) anatomické poruší se vazivový prstenec trhliny a do nich se dostává hlenové jádro, které se chemicky mění; ploténka se rozvolňuje a snižuje, někdy vyklenuje Projevy: bolest (poškozením vlastní ploténky, poškozením meziobratlových kloubů, svalové spasmy, útlak nervových kořenů a míchy). Paréza končetin (výhřez do míchy), syndrom kaudy (útlak nervových kořenů na konci míchy zvědačové potíže s poruchami vylučování moči, omezení citlivosti v okolí konečníku a pohlavních orgánů) Léčba: konzervativní pokud není útlak nervových struktur (fyzioterapie, farmakoterapie 3 měsíce) chirurgická dříve: extrakce poškozené ploténky a mezitělová fúze s pevným kostním spojením sousedních obratlů, dnes: diskoplastika, tzn. náhrada postižené chrupavky umělou; jedná se o miniinvazivní výkon a pacienti vtávají z lůžka po 48 hodinách. Kontraindikace: úzký páteřní kanál, deformity páteře, zánět ploténky, přílišný stupeň degenerace páteřních kloubů. 8

9 Nemoci štítné žlázy, příštítných tělísek, tracheostomie, koniotomie. Anatomie štítné žlázy:: 2 laloky spojené můstkem (istmem), uložena ve výši 2. a 3. prstencové chrupavky; z istmu může směrem vzhůru vystupovat lobus pyramidalis jako zbytek ductus thyreoglossus Onemocnění štítné žlázy se projevují: - celkovými příznaky (hypothyreoza či hyperthyreoza), - zvětšením žlázy - STRUMOU Typy strumy: difusní (celkové) - souměrné, nesouměrné, uzlovitá - solitární uzel, vícečetné uzly. Lokální projevy strumy: zvětšení krku, pocit tlaku, poruchy dýchání, poruchy hlasu, dysfagie. Zvláštní typ: retrosternální struma (zejména mechanický efekt útlaku trachey, jícnu, velkých cév. Příčiny strum: cysta, regresivní změny, zbytnění tkáně, nedostatek jodu, zánět, nádor. Rozdělení strum podle endokrinní aktivity: a) hyperfunkční struma (hyperthyreoza, thyreotoxikoza), b) eufunkční (normální sekrece hormonů), c) hypofunkční. Aktivita je sledovatelná pomocí scintigrafie. Diagnostické metody: vyšetření pohmatem (normální není hmatná), scintigrafie (vychytávání radioizotopů jodu a sledování jejich nahromadění), sonografie (ložiska, ohraničenost), laboratorní vyšetření (TSH v séru, sérová hladina kalcia) aspirační cytologie (zánětlivé buněčné elementy, hyperfunkční buňky štítné žlázy, nádorové struktury), histologické vyšetření. Diferenciální diagnoza strum: 1) krční cysty: A) MEDIÁLNÍ (ve střední čáře) ze zbytků ductus thyreoglossus, mohou se infikovat a provalit, B) LATERÁLNÍ (po stranách) imitují uzliny, jsou dermoidní. 2) zvětšené uzliny: lymfadenitidy, metastazy. Léčba: a) konzervativní v endokrinologických poradnách (tlumení hypersekrece, kompenzování hypofunkce), b) chirurgická: - v případě ložiskových změn podezřelých z malignity, 9

10 - v případě silné toxicity (nadprodukce hormonů), která nelze zvládnout konzervativně. Druhy chirurgických zákroků: SUBTOTÁLNÍ RESEKCE - STE (účelem je zmenšit tkáň produkující hormony), TOTÁLNÍ LOBEKTOMIE - TL (u jednostranných uzlů), TOTÁLNÍ TYREOIDEKTOMIE - TTE U toxických strum je nutná dokonalá předoperační příprava a premedikace tlumící vliv hormonů štítné žlázy - zejména na srdeční sval. Možné pooperační komplikace: thyreotoxická krize - těsně po operaci silně toxické strumy (neklid, deliria, tachykardie, teplota, strach, hematom v ráně (dušení), otok hrtanu (dušení), rozpad chrupavek hrtanu, tetanie při hypokalcemii pro odnětí příštitných tělísek, poranění n. vagus, poranění n. laryngeus (chrapot, stridor, poruchy dýchání) Onemocnění příštitných tělísek Typy chorob příštitných tělísek: 1.zbytnění (sekundární hyperparathyreoidismus), 2.nádory (nejčastění adenomy, mohou produkovat hormon). Odstranění příštitných tělísek: často při thyreotektomii (odstraňování štítné žlázy), p ř i nádorech tělísek. Tracheostomie = vyústění průdušnice navenek s použitím kanyly. Jedná se o otorinolaringologickou aperaci, avšak často je NUTNO PROVÉST JI AKUTNĚ, i na lůžku. Nejčastější důvody tracheostomie: záškrt (difterie) v minulosti, jakákoli překážka dýchání v hrtanu (cizí těleso, obrna hlasivek, rozdrcení chrupavek, nádory apod.), při nutnosti trvalého odsávání obsahu průdušnice a průdušek, léčba dechové nedostatečnosti (umělá ventilace, zmenšení mrtvého prostoru dýchacího), dlouhodobé bezvědomí, vážné úrazy hrudníku, dlouhodobá kurarizace při tetanu (jed kurare používaný indiány je v podstatě antidotem toxinu působícího křeče při tetanu, dojde však k ochabnutí dechového svalstva), odstranění hrtanu pro nádor - trvalá tracheostomie, tam, kde by dlouhodobá intubace mohla způsobit dekubitální vředy na sliznici. Tracheostomická kanyla: po stranách má otvory, kterými se protáhnou tkaničky, a ty se uváží za krkem (nesmí být vlhké, aby neškrtily, pod uzel podložit vatu), kanyla 10

11 nesmí vyklouznout při kašlání, okolí kanyly chránit krycí pastou před macerací hlenem. Odsávání z kanyly musí být rychlé (maxim sekund) a jemné, průměr katetru musí být menší než-li polovina průměru průdušky, po zavedení katetr přerušovaně povytahujeme. Tracheostomovaný je vždy ohrožen infekcí dýchacích cest, proto je nutná sterilita, dodržování hygienických pravidel, kontrolní kultivační vyšetření a antibiotická léčba. Dorozumívání při tracheostomii: a) pokud je zachován hrtan s hlasivkami - ucpe si prstem kanylu a mluví, b) písemně, c) speciální technické pomůcky transformující artikulaci úst ve zvukový vjem. Koniotomie Koncovka -tomie znamená protětí. Koncovka -stomie značí protětí se zavedením kanyly. Koniotomie je vysoká tracheotomie, provádí se v případech, kdy hrozí akutní udušení. Protíná se membrana mezi chrupavkou štítnou a prstencovou. Vždy hrozí komplikace (poškození hlasivek, krvácení). Provádí se: a) silnou punkční jehlou (zejména i kojenců, kterým průsvit jehly může stačit k dýchání), b) chirurgickým protětím a zavedením kanyly. Pomůcky ke koniotomii bývají v brašnách první pomoci. 11

12 Nemoci jícnu Nemoci a úrazy jícnu, gastroesofageálního přechodu a mezihrudí. Základní příznaky chirurgických onemocnění jícnu: DYSFAGIE = poruchy polykání (organické nebo funkční), ODYNOFAGIE = bolestivé polykání, AFAGIE = zástava polykání, PYROZA = pálení žáhy (při refluxu žaludečního obsahu), REGURGITACE jícnového obsahu do úst (při dilataci jícnu), KRVÁCENÍ z jícnu (jícnové varixy, peptický vřed). Vyšetřovací metody: endoskopie s biopsií, RTG kontrastní látky, manometrie (měření tlaku v jícnu). I) DIVERTIKLY Mohou být pravé (vychlipuje se celá stěna jícnu) a nepravé (vychlipuje se jen sliznice). Podle polohy: a) krční - u starších osob, při nervosvalové poruše polykacího reflexu, výchlipka proniká mezi jícen a páteř, může být ohromná; Příznaky: dysfagie až afagie, škroukání únikem vzduchu z divertiklu, zápach z úst (stagnující potrava se rozkládá), aspirace, bronchopneumonie. Léčba:resekce divertiklu a odstranění příčiny (plastika polykacího svalstva). b) střední - často jen náhodný RTG nález, operace vzácně. c) nadbrániční - často při achalázii či jícnovém spasmu, léčbou je resekce a odstranění příčiny (protětí jícnového svěrače). II) ACHALAZIE JÍCNU Achalazie mohou obecně vznikat tam, kde je svěrač (kardie, konečník); příčinou je porucha inervace svěrače (např. aganglionoza), který se neuvolňuje - trávicí trubice nad svěračem dilatuje (megaezofagus, megakolon). Příznaky: dysfagie pro tekutiny i tuhá sousta (u organických změn - stenozy, nádoru, je dysfagie jen pro tuhá sousta), regurgitace do úst, aspirace, pneumonie. Diagnoza: RTG (nedostatečné otevírání svěrače, v pozdních stadiích dilatece a prodloužení jícnu), manometrie (zvýšený tonus svěrače). Terapie: protětí jícnového svěrače. 12

13 III) REFLUXNÍ NEMOC JÍCNU Příčina: porucha svěrače, skluzná hiátová kýla, zvýšená agresivita žaludeční šťávy nebo snížení samočištění jícnu. Příznaky: pyroza, později při vývinu organických změn dysfagie. Organické změny: zánět, erozivní ezofagiris, peptický vřed, peptická stenoza z jizvení, penetrace vředu, krvácení, nádor, Barretův jícen. Barretův jícen ostrůvky cylindrického epitelu v dolní části jícnu při dlouhotrvající regurgitaci, riziko vzniku adenokarcinomu. Diagnoza: RTG, endoskopie s biopsií. Léčba:konzervativní (dieta, redukce váhy, antacida), chirugická (fundoplikace - obalení dolního jícnu manžetou vytvořenou ze žaludečního fundu, při stenozách rozsáhlejší plastické výkony). III. HIÁTOVÉ KÝLY Rozdělení: a) skluzná (nepravá) = část žaludku se vysune nad bránici, bývá doprovázena refluxní nemocí (viz výše). b) paraezofageální (pravá) = jícen a kardie je v normální poloze, ale vedle se otvorem ve bránici tlačí do dutiny hrudní žaludek, a to v různém rozsahu - vzácně se slezinou, omentem, tlustým střevem. Příznaky: gastrokardiálná syndrom (pocit tlaku v srdeční krajině po jídle). Komplikace: vřed na malém zakřivení (mechanickým drážděním v krčku kýly), volvulus a strangulace. Terapie: repozice žaludku, plastika hiátu. IV. KARCINOM JÍCNU V patogenezi se uplatňuje: ezofagitis, horké nápoje, alkohol. Projevy: stenoza, dysfagie, odynofagie, penetrace do okolních orgánů. Diagnoza: endoskopie, biopsie. Terapie: a) radikální resekce nádoru + esofagogastroanastomoza intrathorakálně, interpozice tenkého nebo tlustého střeva (nahrazení resekované části jícnu). b) paliativní výkony = zabezpečení průchodu stravy do žaludku (endoesofageální protéza, bypass, gastrostomie). V. VROZENÁ ATREZIE JÍCNU Typy vrozených vad jícnu a průdušnice: viz chirurgie krku. 13

14 Terapie atresií: přímá anastomoza, interpozice tlustého střeva, uzavření tracheoezofageální píštěle, zabezpečení výživy (dočasná gastrostomie) VI. PORANĚNÍ JÍCNU při instrumentárních výkonech, ruptura v důsledku úporného zvracení, poleptání. Nemoci a úrazy mezihrudí 1) AKUTNÍ MEDIASTINITIS Příčiny: proděravění jícnu (úraz, instrumentárně, zánět, nádor), vzácně hematogenně, lymfogenně. Příznaky: prudké zhoršení stavu, imitace infarktu myokardu, dysfagie. Léčba: antibiotika, mediastinotomie s drenáží. 2) MEDIASTINÁLNÍ EMFYSEM Po proniknutí vzduchu z průdušek do mediastina, vzduch se šíří až do podkoží, třáskání. Terapie konzervativní, chirurgické odstranění defektu, komprese. 3) SYNDROM HORNÍ DUTÉ ŽÍLY = při jejím stlačení či uzávěru (nádory, aneurysma aorty, mediastinitis). Příznaky: zvýšený žilní tlak v horní části těla, závratě, otok obličeje, krku a HK, suchý kašel, otok hlasivek, epistaxe, dušnost až udušení. Diagnoza: RTG, angiografie. Terapie: dle příčiny 4) NÁDORY: příznaky dle lokalizace, velikost atd. Vycházejí z mediastinálních orgánů, benigní často produkují hormony (thymom, adenom příštitných tělísek a štítné žlázy). Zvláštní význam: maligní lymfomy, Hodgkinův lymfom neléčí se chirurgicky. 5) CYSTY: bronchogenní, gastroenterogenní, perikardiální. Projevy: pozvolné zvětšování a útlak struktur. Léčba: chirurgické odstranění. 14

15 Chirurgická onemocnění hrudní stěny a prsu, poranění hrudníku. Patofyziologické poznámky: dýchací pohyby jsou obstarávány mezižeberními svaly a bránicí, dýchání je řízeno z dechového centra v prodloužené míše, mezi pohrudnicí a poplicnicí je podtlak, který udržuje plíci rozepnutou (plíce sleduje objem hrudního koše), DUŠNOST může být způsobena centrálně (útlum dechového centra) nebo periferně (zmenšením objemu plíce při pneumothoraxu, hydrothorax apod, nevzdušností plíce při atelektaze či vlhké plíci, při podkožním emfysemu a při útlumu dýchacích pohybů - obrna dechových svalů, bolestivost při dechových pohybech). Následky nitrohrudních onemocnění: PNEUMOTHORAX (PNO) : 1.zavřený = vzduch do dutiny pronikl z plic (pohmoždění plic, ruptura plic při kašli, ruptura emfysematosní buly, ruptura při zánětlivých či nádorových procesech, 2.otevřený = při úrazech, 3.léčebný = omezit pohyblivost plicní tkáně a usnadnit tak hojení TBC procesu, 4.diagnostický (k prohlídce dutiny hrudní skopicky). HYDROTHORAX - nakromadění exudátu (záněty) či transudátu (městnání krve) v pohrudniční dutině. HYDROPNEUMOTHORAX CHYLOTHORAX = při ruptuře hrudního mízovodu, EMPYEM = hromadění hnisu v dutině, příznaky - dušnost, kašel, teplota, tachykardie, tlak na hrudníku, leukocytoza, anemizace, hubnutí. Negativní kultivace = podezření na TBC. HEMOTHORAX = nahromadění krve - poúrazově z různých zdrojů, bez úrazu např. prasknutím tepenné výdutě, nahlodáním cévy nádorovým či zánětlivým procesem. ATELEKTAZA = ztráta vzdušnosti plíce díky ucpání přívodné průdušky (fibrinem, hnisem, zvratky, cizím tělesem), překážka se odstraňuje bronchoskopicky, pokud nedojde k jejímu vykašlání. VLHKÁ PLÍCE = zaplavení plicních sklípků tkáňovou tekutinou, projev - vykašlávání zpěněného sputa, dušnost, příčinou může být nadměrné podání infuzí a transfuzí, městnání v malém oběhu). PODKOŽNÍ EMFYSEM = při poranění či ruptuře plíce, vzduch proniká do měkkých tkání, mezihrudí, pak do podkoží - až do končetin; pohmat: třáskání. HEMOPERIKARD = krev v osrdečníku. Vyšetřovací metody: a) NECHIRURGICKÉ = interní (poslech, poklep atd.), veškeré radiodiagnostické, bronchoskopie (s odběrem 15

16 histologického materiálu), esofagoskopie (bývá spojena s vyšetřením žaludku či tenkého střeva a odběrem materiálu k histologickému vyšetření) b) CHIRURGICKÉ - plicní biopsie při otevření hrudníku (thorakotomii), - preskalenová biopsie (odběr mízní tkáně uložené před skalenovým svalem, např. průkaz metastaz z plic), - mediastinoskopie - prohlídka mezihrudí (mízní tkáně, bifurkace trachy apod.), - punkce dutiny hrudní s odběrem materiálu pro cytologické vyšetření. Léčebné výkony pro hrudní onemocnění: TORAKOTOMIE otevření hrudníku. STERNOTOMIE rozevření hrudní kosti. TORAKPLASTIKA resekce alespoň 3 žeber s ponecháním měkkých tkání. RESEKCE odstranění části plic, dle rozsahu: segmentotomie, lobektomie, bilobektomie, pneumoektomie. RESEKCE HRUDNÍ STĚNY. THORAKOFRENOLAPAROTOMIE = otevření hrudníku, bránice i dutiny břišní. PLEUREKTOMIE resekce nástěnné pleury. DEKORTIKACE PLÍCE resekce ztluštělé viscerální pleury. PERIKARDIOTOMIE otevření perikardu, PUNKCE HRUDNÍKU z důvodu vypuštění obsahu dutiny, nutno dbát na to, aby nevznikl pneumothorax. DRENÁŽ HRUDNÍKU - při pneumothoraxu, empyemu, nitrohrudní operaci, význam: odsát jakýkoli nežádoucí obsah mezi poplicnicí a pohrudnicí, dren je vyveden do nádoby s antiseptickým roztokem, popř. přes další lahev napojen na vývěvu - sestra zapisuje množství a vzhled drenového obsahu, při výměně drenu pozor na pneumothorax. Zásady ošetřování: rehabilitace (již před operací se nemocný učí správně dýchat a odkašlávat), polohování usnadňující odtok hlenů, odsávání případného aspirovaného obsahu, pomoc při odkašlávání (fixace operační rány - snížení bolestivosti) PORANĚNÍ HRUDNÍKU Zásady první pomoci: převést otevřený PNO v zavřený, při tensním PNO provést punkci hrudníku, při srdeční tamponádě provést punkci perikardu, zajistit volné dýchací cesty, neodstraňovat vbodnuté předměty, protišoková opatření, 16

17 rychlý transport v polosedu Obecně se dělí na KRYTÁ (smáčknutím, přejetím, výbuchem) a OTEVŘENÁ 1.ZLOMENINY ŽEBER - v mladém věku jsou pružnější, prvá dvě žebra se lámou méně (chráněna hrudní kostí), poslední dvě se spíše ohnou. Mechanismy: PŘÍMÉ ZLOMENINY - v místě násilí. NEPŘÍMÉ ZLOMENINY - v místě ohnutí. Spontánní zlomeniny: kašel, zvedání břemen, pohyb rukou, nasedání na koně,porod, zánět v kosti (TBC), masáž srdce, osteoporoza, ozařování. Mnohočetné zlomeniny: deformace hrudníku, vvv kostí. Možnost poranění plicní tkáně úlomky. 2.ZLOMENINY HRUDNÍ KOSTI: obvyklé zlomení je příčné, přímé (často při nárazu na volant). Nejčastější místa: mezi tělem a rukojetí, odlomení mečovitého výběžku. Komplikace: poranění až roztržení srdce. 3.PORANĚNÍ PLIC: a) odtržení celých plic od úponu, přetržení průdušek, b) odtržení laloků, bronchů, c) trhliny na povrchu či uvnitř, popř. subpleurálně, d) poškození fragmenty kostí, Komplikace: aspirace krve, zakrvácení hrudní dutiny, roztržení parietální pleury s podkožním emfysemem, pneumothorax, výhřez plíce. 4) PORANĚNÍ BRÁNICE - hlavně roztržení v klenbě. Příčina: mocné násilí působící na dolní část hrudníku a břicho, Komplikace (často smrtící): výhřez břišních orgánů do hrudníku, kolaps plíce, dušnost. 5) PORANĚNÍ PRSU - izolované jen vzácně. 6) PORANĚNÍ JÍCNU - po prudkém smáčknutí hrudníku, současně s poraněním jiných orgánů, možnost poranění i iatrogenně, samovolné ruptury při zvracení, zvedání těles, zvýšení nitrobřišního tlaku, alkoholismus, vřed, nádory. Možnost oesofagotracheální píštěle. 17

18 Chirurgická onemocnění plic, chirurgická onemocnění prsu CHIRURGICKÉ CHOROBY PLIC NÁDORY benigní (chondrom) a maligní (nejčastěji adenokarcinomy, dlaždicobuněčné karcinomy, ovískový karcinom). Dle lokalizace: centrální (hilový), periferní (ohraničený nebo difusně rostoucí). Pancoastův karcinom = periferní, šíří se z horního laloku na hrudní stěnu a způsobuje bolest horní končetiny a Hornerův syndrom. Prvé projevy: nechutenství, únavnost, bolesti kloubů, kašel, potivost. Pozdní projevy: dušnost, bolesti, dysfagie, zánětlivé komplikace, výpotek často hemoragický. Diagnoza: RTG, bronchoskopie s biopsií, cytologie sputa, punkce mediastinálních uzlin s biopsií,preskalenová biopsie. Terapie: komplexní, chirurgické řešení dle stadia, ohraničenosti, typu apod. BRONCHIEKTAZIE (rozšíření průdušek) vedou ke stagnaci hlenu a k zánětům. Dle tvaru mohou být CYLINDRICKÉ a VAKOVITÉ. Dle příčiny mohou být VROZENÉ a ZÍSKANÉ. Dle mechanismu vzniku: poškození stěny (záněty, virozy), zvýšení intrabronchiálního tlaku, snížení extrabronchiálního tlaku, extrabronchiální tah. Komplikace: tlak na okolí, absces, fibroza v okolí, srůsty pleury, amyloidoza, aspergilom, bronchiolity, nádory. CIZÍ TĚLESA V BRONCHU - hlavně děti, záleží na velikosti, tvrdosti, povrchu. Následky: ucpání lumen, dekubitus, perforace, leptání, infikace, plicní kolika (spasmus bronchu kolem tělesa). KONKREMENTY = intrabronchiálně zahoustnutím hlenu, extrabronchiálně provalením kalcifikované uzliny, kousku chrupavky apod. JINÉ VROZENÉ VÝVOJOVÉ VADY: ageneze, hypoplazie, nadbytečný lalok, plicní cysty. CHIRURGICKÉ CHOROBY PRSU 1.MASTITIS - v době kojení a při retenci mléka, stafylokoky. Projevy: horečky, bolest, otok žlázy. Prevence = dokonalé odsávání mléka, hygiena bradavky. 18

19 Léčba = odsávání mléka, obklady, pevný obvaz (klid), antb., výjmečně punkce. 2.CYSTA - sleduje se a cytologicky se může vyšetřit, 3. FIBROCYSTICKÁ MASTOPATIE - pohmatově zatvrdlina, menší afekce jsou zjistitelné sonograficky či mammograficky, mohou se vyšetřit cytologicky či punkční biopsií, definitivní diagnoza je histologická po odnětí celého útvaru. 4. EKTAZIE VÝVODU A INTRADUKTÁLNÍ PAPILOMY - ve stáří, projevují se výtokem. 5.FIBROADENOMY - spíše u mladších, pokud se neodstraňují, musí se dlouhodobě sledovat klinicky a cytologicky. 6.KARCINOMY - důležitý je význam prevence. Prognosticky jsou důležité: - časnost záchytu, - histologický typ, - lokalizace. Léčba: Prakticky vždy odstranění celého prsu. Odstranění axilární vazivově tukové tkáně s uzlinami. Často i odstranění prsních svalů. Ozařování, Chemoterapie. Endokrinní léčba (histologicky se zjišťuje citlivost receptorů buněk). Zvláštní typ: Pagetův karcinom postihující bradavku (mokvání nereagující na protizánětlivou léčbu). 19

20 Náhlé příhody břišní definice, diagnostika, léčba Definice NPB: NPB jsou náhlá onemocnění břišní oblasti, rychle probíhající a ohrožující život nemocného, u nichž může být nutná akutní operace. Základní rozdělení NPB může být: A) podle orgánů či orgánových systémů B) na zánětlivé, ileosní, s krvácením, potraumatické atd. Osud nemocného závisí na: druhu základní choroby, pokročilosti procesu. Diagnoza NPB: Rozhodujícím článkem je lékař prvého kontaktu: sepíše podrobnou anamnezu, vyslechne informace rodinných příslušníků, provede základní fyzikální vyšetření a stanoví prvotní diferenciální diagnozu, odešle k hospitalizaci. Pozn.: Nikdy nedělat diagnozu po telefonu!! Lékař ústavní péče - provede kompletní vyšetření, které se skládá: a) z vyšetření fyzikálního (pohmat, pohled, poklep poslech, per rectum, varlata), b) z vyšetření konziliárních (interního, gynekologického), c) popř. z dalších pomocných vyšetření za účelem objasnění diagnozy: nativní RTG snímek břicha (při podezření na perforaci), angiografie (ischemické změny, ruptury orgánů, cévnaté nádory a jejich změny), kontrastní RTG střev, sonografie (může prokázat appendicitidu, afekce adnex, žlučníku atd.), radionuklidové vyšetření (např. ektopická žal.sliznice v Meckelově divertiklu pomocí technicia), endoskopická vyšetření, laparoskopie. Pokud se rozhodne pro operaci, provede předoperační vyšetření (RTG plic, EKG, laboratoř - KO, krevní skupina, minerály, amylázy, moč aj.), zajistí krevní deriváty a provede předoperační péči (sondáž žaludku, cévkování, hladovka). Nutný je kontakt s rodinou. Hlavní diagnostické příznaky při NPB: 20

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ILEUS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ILEUS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Ileus Neprůchodnost střevní Porucha střevní pasáže Rozepnutí střevních kliček nad překážkou NPB Nemocný je ohrožen na životě, nutnost adekvátní léčby Ileus

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

Hrudní chirurgie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Hrudní chirurgie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Hrudní chirurgie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Anatomie Hrudník (thorax) 12 hrudních obratlů hrudní

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile)

- je tvořena lalůčky s vývody, které se spojují ve společný vývod ductus pancreaticus (ústí společně se žlučovodem ve vaterské papile) Otázka: Slinivka břišní Předmět: Biologie Přidal(a): Mili 1. anatomie 2.funkce, význam při trávení 3. Onemocnění slinivky břišní 1. Anatomie - latinsky pankreas - protáhlá žláza umístěná pod žaludkem -

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0

OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 OCEŇOVACÍ TABULKA ÚRAZY BEZ TRVALÝCH NÁSLEDKŮ METLIFE EUROPE D.A.C, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU ZPP enu 1.0 účinnost od 1. listopadu 2016 V případě neúplné zlomeniny (např. infrakce, fisury, odlomení

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/

z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á http://thehaltenclinic.com/our-clinic/ http://drugline.org/img/ail/130_131_3.jpg ANATOMIE

Více

Atestační otázky z oboru chirurgie

Atestační otázky z oboru chirurgie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru chirurgie Okruh traumatologie 1. Zlomeniny klíčku 2. Zlomeniny prsní kosti 3. Poranění ramenního

Více

Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha

Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha Zlomeniny Poranění hlavy Intrakraniální krvácení Poranění hrudníku Poranění pateře a míchy Poranění břicha Zlomeniny otevřené zavřené nedislokované dislokované ad latus, ad longitudinem dislokované nenapravovat

Více

Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí. Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc

Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí. Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc Ultrazvukové vyšetření gastrointestinálního traktu u dětí Müllerová I., Michálková K. FN Olomouc indikace zvracení bolesti břicha průjmy neprospívání krev ve stolici nejčastější příčiny těchto klinických

Více

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE

ZÁKLADY FUNKČNÍ ANATOMIE OBSAH Úvod do studia 11 1 Základní jednotky živé hmoty 13 1.1 Lékařské vědy 13 1.2 Buňka - buněčné organely 18 1.2.1 Biomembrány 20 1.2.2 Vláknité a hrudkovité struktury 21 1.2.3 Buněčná membrána 22 1.2.4

Více

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená

Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená Okruh B: Orgánové soustavy (trávicí, dýchací, močová a pohlavní soustava, srdce, žlázy a kůže) zelená Trávicí soustava 1. Zuby Hlavní body: vnější a vnitřní stavba zubu, fixace zubu v čelisti, typy zubů,

Více

Mechanismy tupých poranění. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc.

Mechanismy tupých poranění. doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Mechanismy tupých poranění doc. MUDr. Alexander Pilin, CSc. Pád z výše Pádem z výše rozumíme pohyb těla z vyšší na nižší úroveň, přičemž mohou nastat dvě situace: volný pád: tělo překoná určitou dráhu

Více

Traumata hrudníku, břicha a končetin. KARIM, 1.ročník Petra Minarčíková

Traumata hrudníku, břicha a končetin. KARIM, 1.ročník Petra Minarčíková Traumata hrudníku, břicha a končetin KARIM, 1.ročník Petra Minarčíková -Izolovaná traumata - Polytraumata Úrazy: dopravní, pracovní, domácí, sportovní, kriminální Traumata hrudníku Hrudní koš chrání životně

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí

Vhled do embryologie. Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Trávicí trakt Vhled do embryologie Embryonálně vzniká z trubice, ze které se vychlipují dýchací cesty,játra, slinivka, samotná se pak prodlužuje a kroutí Základní anatomie Dutina ústní (napojeny slinné

Více

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R.

Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Chirurgická léčba zánětlivých onemocnění dutiny hrudní Hytych V., Horažďovský P., Konopa Z., Tašková A., Čermák J., Demeš R. Oddělení hrudní chirurgie Thomayerova nemocnice Praha Krč Primář: MUDr. Vladislav

Více

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA

VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Mgr, Hana Ottová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_OSEO-16 Prezentace ONEMOCNĚNIÍ TLUSTÉHO STŘEVA Prezentace zajišťuje žákům

Více

Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely)

Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) Incidence Hrudní poranění se vyskytují velmi často nejen v civilním, ale i vojenském prostředí: Přibližně 10 % všech válečných

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

CHOLELITHIASA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové CHOLELITHIASA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://cs.wikipedia.org/wiki/%c5%bdlu%c4%8dov%c3%a9_cesty Terminologie Cholelithiasa Přítomnost konkrementů v žlučníku nebo žlučových cestách (choledocholithiasa)

Více

Katetry, kanyly, drény Operační rána Kýly Obstrukční žloutenka Náhlé příhody břišní

Katetry, kanyly, drény Operační rána Kýly Obstrukční žloutenka Náhlé příhody břišní Katetry, kanyly, drény Operační rána Kýly Obstrukční žloutenka Náhlé příhody břišní Katetry, kanyly I žilní krátkodobé flexily dlouhodobé centrální žilní katetr - pravostranná katetrizace - Hickmanův katetr

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název VY_32_INOVACE_OSEO-20 Pracovní list- Náhlé příhody břišní Anotace Autor Pracovní list pomáhá

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů :

Jak lze kýlu léčit: 1.Operační léčba je jedinou možností jak kýlu léčit. V současné době je používáno několik postupů : Tříselná kýla Tříselná kýla (hernie) je vyklenutí výstelky břišní dutiny společně s orgány dutiny břišní (nejčastěji kličky tenkého střeva) defektem ve stěně břišní (kýlní branka ) do podkoží. Vzniká v

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening Mozkoň obecná Cerebrea vulgaris (strom poznání? Kniha I, Genesis ) prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening zdravé příklady smyslu prevence pro veřejnost ( i zdravotníky)

Více

Hrudní drenáž z pohledu chirurga Hanke I.,

Hrudní drenáž z pohledu chirurga Hanke I., Hrudní drenáž z pohledu chirurga Hanke I., Chirurgická klinika FN Brno a LF MU Brno Hrudní drenáž Při drenáži hrudníku zavádíme drén do pohrudniční dutiny k dlouhodobému odsávání vzduchu nebo tekutiny.

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Onemocnění žaludku a dvanáctníku

Onemocnění žaludku a dvanáctníku Onemocnění žaludku a dvanáctníku Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Anatomie žaludku a dvanáctníku Žaludek

Více

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře.

Vyšetření je možno provádět jen na písemný požadavek ošetřujícího lékaře. Scintigrafie Vyšetření, při kterém je podáno malé množství radioaktivní látky většinou do žíly, někdy ústy. Tato látka vysílá z vyšetřovaného orgánu záření, které je pomocí scintilační kamery zachyceno

Více

Otázky k ústní zkoušce z anatomie pro posluchače bakalářského studia všech oborů kromě fyzioterapie a ergoterapie

Otázky k ústní zkoušce z anatomie pro posluchače bakalářského studia všech oborů kromě fyzioterapie a ergoterapie Otázky k ústní zkoušce z anatomie pro posluchače bakalářského studia všech oborů kromě fyzioterapie a ergoterapie Obecná anatomie Přehled tkání Typy chrupavky a její uplatnění při stavbě orgánů Stavba

Více

INVAGINACE od příznaků k diagnóze a léčbě

INVAGINACE od příznaků k diagnóze a léčbě INVAGINACE od příznaků k diagnóze a léčbě MUDr. Veronika Koukolská, MUDr. Lea Ptáčková & kol. KZM FN a 2. LF v Motole, Praha VII. MOTOLSKÝ DEN ZOBRAZOVÁNÍ V PEDIATRICKÉ RADIOLOGII Osnova od příznaku k

Více

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty...............................

Obsah Úvod......................................... 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... Obsah Úvod......................................... 11 1 Základní vlastnosti živé hmoty............................... 12 1.1 Metabolismus.................................... 12 1.2 Dráždivost......................................

Více

Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU. 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy. 1.2. Kraniofaciální deformity

Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU. 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy. 1.2. Kraniofaciální deformity Obsah I. CHIRURGIE HLAVY A KRKU 1. Hlava (Jiří Mazánek) 1.1. Klinická anatomie orofaciální soustavy 1.2. Kraniofaciální deformity 1.3. Rozštěpové vady obličeje 1.4. Cysty orofaciální oblasti 1.5. Záněty

Více

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc

Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ. FN Olomouc Seminář OUP Olomouc 2006 ZLOMENINY A DUTINOVÁ PORANĚNÍ Petr Hubáček Oddělen lení urgentního příjmu FN Olomouc ZLOMENINA každé porušen ení celistvosti kosti vzniklé následkem působenp sobení fyzické síly

Více

Náhlé příhody břišní. Z. Rozkydal

Náhlé příhody břišní. Z. Rozkydal Náhlé příhody břišní Z. Rozkydal Náhlé příhody břišní NPB Akutní stavy v dutině břišní Náhlý vznik a rychlý průběh Většina vyžaduje operační výkon Příčiny NPB: Zánětlivé Ileózní stavy Krvácení do GIT Poranění

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011. P. Neumann - Úrazy ÚRAZY PRVNÍ POMOC - SKRIPTA Strategie při ošetřování úrazů 1. bezpečnost zachránců? 2. mechanismus úrazu? 3. základní životní funkce? 4. příznaky? na co si zraněný sám stěžuje? co jsme na zraněném našli

Více

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

INTERNÍ PROPEDEUTIKA - VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ Martina Doubková

INTERNÍ PROPEDEUTIKA - VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ Martina Doubková INTERNÍ PROPEDEUTIKA - VYŠETŘENÍ DÝCHACÍHO ÚSTROJÍ Martina Doubková Vyšetřovací metody v pneumologii Anamnéza a fyzikální vyšetření Funkční vyšetření plic (včetně krevních plynů) Vyšetřovací metody (laboratorní,

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ

ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ ONEMOCNĚNÍ SLINIVKY BŘIŠNÍ Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Mgr, Hana Ottová Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor VY_32_INOVACE_OSEO-10

Více

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková

Každý má svou šanci kazuistika. FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Každý má svou šanci kazuistika FN Brno, PEK odd. 56 Inka Vrtílková, Ludmila Pecková Anamnéza matky: V r. 2010 ukončeno těhotenství v 36. g.t porod mrtvého dítěte (chlapec) II. Gravidita: prenatální src.

Více

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Předmět: Ošetřovatelství Obor: Zdravotnický asistent 3.E Vyučující: Mgr. Šárka Holečková 1. Ošetřovatelská péče u nemocných

Více

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů...

Obsah. 3 Bezpečnost práce Úrazová zábrana a pracovní úraz Odpovědnost za bezpečnost při práci Vznik úrazů... Obsah 1 Úvodem.... 13 1.1 Význam zdravovědy pro kadeřníka.................... 13 1.2 Osobní hygiena kadeřníka........................... 14 1.2.1 Péče o čistotu těla................................. 15

Více

Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě

Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě Nemocnice Tábor a.s. Chirurgické oddělení Informovaný souhlas o operaci na tlustém a tenkém střevě Pacient: Jméno,příjmení,datum narození Lékař, který provedl poučení: Dnešního dne jsem byl lékařem poučen

Více

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY IPGE 1 INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN PŘEDMĚT NEODKLADNÉ (A INTENZIVNÍ) PÉČE stavy, které vyvolávají ohrožení života a zdraví postiženého

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

Patologie. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.

Patologie. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Patologie Napsal uživatel Marie Havlová dne 12. Leden 2010-0:00. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník Obecná

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Bc. E. Matoušková

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Bc. E. Matoušková OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÉHO S DG. AKUTNÍ PANKREATITIS Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Bc. E. Matoušková AKUTNÍ PANKREATITIDA zánět

Více

Oko a celková onemocnění

Oko a celková onemocnění Oko a celková onemocnění Myasthenia gravis Onemocnění postihující nervosvalový přenos (příčně pruhované svalstvo) Vytváří se protilátky proti acetylcholinovým receptorům na nervosvalové ploténce Tvorba

Více

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková

Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Mízní systém lymfa, tkáňový mok vznik, složení, cirkulace. Stavba a funkce mízních uzlin. Slezina. Somatologie Mgr. Naděžda Procházková Míza Lymfa Krevní kapiláry jsou prostupné pro určité množství bílkovin

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Obecná část 1. Rentgenové záření charakteristika, princip rentgenky 2. Skiagrafie princip, indikace, postavení v diagnostickém algoritmu, radiační zátěž 3. Skiaskopické

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

ONEMOCNĚNÍ GIT SYMPTOMATOLOGIE

ONEMOCNĚNÍ GIT SYMPTOMATOLOGIE ONEMOCNĚNÍ GIT SYMPTOMATOLOGIE Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Dyspepsie Trávicí obtíže jakékoliv kromě bolesti Horní dyspeptický syndrom převaha žaludečních obtíží Nauzea, říhání, pocit plnosti,

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Hepatologie 1. Hepatocelulární karcinom 2. Cholestáza 3. Hepatitida B 4. Hepatitida C 5. Léčba hepatitidy B 6. Léčba hepatitidy C 7. Transplantace

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

Nádorové léze žlučníku a žlučových cest. M. Hazlinger, Z. Heřmanová

Nádorové léze žlučníku a žlučových cest. M. Hazlinger, Z. Heřmanová Nádorové léze žlučníku a žlučových cest M. Hazlinger, Z. Heřmanová Anatomie žlučníku a žlučových cest Žlučník - tvar - hruškovitý, válcovitý, frygické čapky, jiný - části žlučníku - fundus, corpus, infundibulum,

Více

Neuroendokrinní nádory

Neuroendokrinní nádory Neuroendokrinní nádory Informace pro pacienty MUDr. Milana Šachlová MUDr. Petra Řiháčková Co jsou neuroendokrinní nádory? Abychom pochopili složitou problematiku neuroendokrinních nádorů, musíme si nejprve

Více

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.)

Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1 Test z biologie přijímací řízení FBMI ČVUT (Správná je vždy jediná odpověď.) 1. Povrch kosti kryje vazivová blána, která se nazývá a) okostice b) chrupavka c) kostní obal 2. Na průřezu kosti rozeznáváme

Více

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD punkce

METODICKÝ LIST. TÉMA: ÚVOD punkce METODICKÝ LIST TÉMA: ÚVOD punkce Zpracovala: Mgr. Petra Bednářová Datum: březen 2012 ANOTACE: Zdravotnický asistent pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo lékaře připravuje pacienty k diagnostickým

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CHIRURGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CHIRURGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru CHIRURGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem je příprava lékaře, který je schopen kvalifikovaně poskytnout pacientovi chirurgickou péči. Každý lékař si musí být vědom toho,

Více

Killian 1897 - bronchoskopie Jackson 1904 - ezofagoskopie Carrel - 1906 - cévní steh Landsteiner, Jánský - 1900 - krevní skupiny a transfuze Cooper

Killian 1897 - bronchoskopie Jackson 1904 - ezofagoskopie Carrel - 1906 - cévní steh Landsteiner, Jánský - 1900 - krevní skupiny a transfuze Cooper Chirurgie hrudníku Historie Hippokrates 400 př. Kr. - analgetický PNO Vesalius - počátek 16. st - experimentální endotracheální intubace Bülau - 1875 - princip zavřené drenáže hrudníku Meltzer - 1909-1.

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu

Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Dieta u nemocí žlučníku, žlučových cest a pankreatu Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Postižení žlučových cest možnosti Akutní cholecystitida (kalkulózní, nekalkulózní) Jedná se o akutní břišní

Více

POSTTRAUMATICKÁ PANKREATITIDA

POSTTRAUMATICKÁ PANKREATITIDA POSTTRAUMATICKÁ PANKREATITIDA Robek Oldřich, Ph.D. - Chirurgická klinika FN Brno Čan Vladimír - Chirurgická klinika FN Brno Ondrášková Helena, Ph.D. - Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Více

- část respirační - plíce +dýchací svaly (bránice, mezižeberní svaly)

- část respirační - plíce +dýchací svaly (bránice, mezižeberní svaly) Otázka: Dýchací soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Petra - výměna plynů mezi organismem a vnějším prostředím - výměna plynů = dýchání - respirace 1. vnější dýchání (plicní) - výměna dýchacích plinů

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ŽALUDKU Jméno a příjmení: Bydliště. Rodné číslo:.. Pojišťovna. Vážený pane, vážená paní, Vaše onemocnění vyžaduje, abyste se podrobil/a akutnímu či plánovanému

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater 1. Vysvětlete příznak - dekubitus 2. stupně. 2. Klient má dekubitus - jaké budou Vaše ošetřovatelské

Více

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze U Nemocnice 2, Praha 2 Poslední aktualizace 6. května 2016. Klinika Oční klinika Vyšetření, výkon Vyšetření dětského pacienta Vyšetření v makulární poradně Neurooftalmologické vyšetření Oftalmodiabetologické vyšetření Vyšetření

Více

Umělá výživa Parenterální výživa

Umělá výživa Parenterální výživa Umělá výživa Parenterální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Umělá výživa (1) Indikována u N, kteří nejsou schopni delší dobu jíst, nebo u N, kteří trpí malnutricí Onemocnění GIT Onemocnění

Více

příčiny porucha činnosti střev bez určité organické 11.6.2014 motilita (pohyb střev) dyskinezie (porucha hybnosti střev)

příčiny porucha činnosti střev bez určité organické 11.6.2014 motilita (pohyb střev) dyskinezie (porucha hybnosti střev) OŠETŘOVATELSTVÍ ONEMOCNĚNÍ TENKÉHO STŘEVA Mgr. Hana Ottová Projekt POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Označení Název DUM Anotace Autor Jazyk Klíčová slova Cílová skupina Stupeň vzdělávání Studijní obor

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE

CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE CZECH FOR FOREIGNERS VI GASTROENTEROLOGIE Gastroenterologie je medicínský obor zabývající se nemocemi trávicího traktu (jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo) a orgány s ním souvisejícími (játra, žlučové

Více

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika)

Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) Anémie a horní dyspeptický syndrom (kazuistika) MUDr. Ľubica Cibičková, Ph.D. Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.:

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II.

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_19_BI1 DÝCHACÍ SOUSTAVA II. DÝCHACÍ SOUSTAVA Dolní dýchací cesty Hrtan (larynx) velikost hrtanu ženy 5 cm, muži 7 cm chrupavčitý,

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG MDC 11 Nemoci vylučovací soustavy Roman Zachoval Česká urologická společnost ČLS JEP Thomayerova nemocnice Praha Konference DRG Restart 2016 9.

Více

Diferenciální diagnostika náhlých příhod břišních v přednemocniční péči

Diferenciální diagnostika náhlých příhod břišních v přednemocniční péči Diferenciální diagnostika náhlých příhod břišních v přednemocniční péči Klos D., Halama J., Neoral Č. I.Chirurgická klinika FN Olomouc Přednosta: Doc. MUDr. Čestmír Neoral, CSc. Náhlé příhody břišní NPB

Více

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava

KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY. kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava KONTROLNÍ A ŘÍDÍCÍ SOUSTAVY kontrolu a řízení organismu zajišťují 2 soustavy: o nervová soustava o hormonální soustava NERVOVÁ SOUSTAVA základní stavební jednotkou je. neuron Funkce.. řídí a koordinuje

Více

Zlomeniny - fraktury. Jde o trvalé oddálení dvou částí přerušené kostní tkáně. Druhy zlomenin: traumatická zlomenina, která vzniká u zdravých kostí

Zlomeniny - fraktury. Jde o trvalé oddálení dvou částí přerušené kostní tkáně. Druhy zlomenin: traumatická zlomenina, která vzniká u zdravých kostí Zlomeniny, dysplazie, luxace, subluxace, pohmoždění svalů, zánět šlach, křivice, osteomalacie, osteoporóza, hypertrofická osteodystrofie, dna, podvýživa, otylost. Zlomeniny - fraktury Jde o trvalé oddálení

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního klienta navrhněte plán oše péče. 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy.

Více

Hrudní drenáž - existuje jediný správný způsob?

Hrudní drenáž - existuje jediný správný způsob? Hrudní drenáž - existuje jediný správný způsob? Ivo Hanke Kardiochirurgická klinika Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a FN Hradec Králové Hrudní drenáž Kdo Okolnosti Komu Hrudní drenáž Při drenáži hrudníku

Více

Specifika traumatologie a chirurgie akutních stavů dětského věku Ladislav Plánka

Specifika traumatologie a chirurgie akutních stavů dětského věku Ladislav Plánka Specifika traumatologie a chirurgie akutních stavů dětského věku Ladislav Plánka Initial Assessment and Management Hlavní sdělení Identifikovat unikátní anatomické a fyzilogické charakteristiky dětí, které

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více