Nastavení Helios Fenix pro účtování na přelomu roku 2016 a 2017, roční uzávěrka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nastavení Helios Fenix pro účtování na přelomu roku 2016 a 2017, roční uzávěrka"

Transkript

1 Nastavení Helios Fenix pro účtování na přelomu roku 2016 a 2017, roční uzávěrka HELIOS Fenix 1 Závěrka 2016 a otevření 2017

2 1 Obsah 1 Nastavení v úloze Účetnictví pro současné účtování v novém roce Postup nahrání číselníků při jejich změně Změna předpisu Nahrání číselníku syntetických a analytických účtů Nahrání dalších číselníků Nastavení pro následující rok v dalších úlohách Kniha došlých faktur Kniha vydaných faktur Objednávky Ostatní úlohy Roční uzávěrka v účetnictví Závěrečné zápisy (ZZ) Konečný účet rozvažný Generování počátečních stavů Meziroční převody Co by mělo předcházet roční účetní závěrce v Účetnictví Uzávěrka v Majetku Uzávěrka ve Skladu Opravné položky v Knize vydaných faktur Opravné položky v Pohledávkách Uzávěrka v Pohledávkách Doporučení a počáteční předpoklady Kontroly prováděné před uzávěrkou Nejčastější způsoby opravy dat na kartě pohledávky Ztráta vazby na kartu v archivu Zůstatky z minulých let chybně označeny "vykřičníkem" Chybně uvedené předpisy či splátky Uzávěrka Volby průvodce, které ovlivňují průběh uzávěrky a zobrazované informace Opravné funkce Provedení uzávěrky Kontroly po uzávěrce HELIOS Fenix 2 Závěrka 2016 a otevření 2017

3 1 Nastavení v úloze Účetnictví pro současné účtování v novém roce Nástroje Změna roku, vybrat rok 2017 Obrázek 1 změna období Obrázek 2 otevřená 2 období Nástroje Kopie číselníků (případné dotazy potvrdit). Touto funkcí se přesunou číselníky z aktuálního roku do následujícího. Do této funkce je zahrnuto i kopírování předpisů. Obrázek 3 Kopie číselníků Nástroje Definice řad dokladů Data Převod z loňského roku Za všechny úlohy. Pokud se nebudou řady měnit, nechat tak. HELIOS Fenix 3 Závěrka 2016 a otevření 2017

4 Obrázek 4 převod číselných řad Pokud jste plátci DPH, potom je ještě potřeba převést číselník DPH. Obrázek 5 Převod číselníku DPH do dalšího roku 2 Postup nahrání číselníků při jejich změně Při legislativních změnách je potřeba aktualizovat měněné číselníky, nejčastěji účetní, případně rozpočtový předpis, číselník syntetických a analytických účtů, pro rozpočtové organizace číselník oddílů a paragrafů a položek. 2.1 Změna předpisu Účetní předpis Účetnictví úloha účetní předpisy, potom z horního menu Data Příjem předpisu Obrázek 6 nahrání nového předpisu Rozkliknout u vstupního souboru a vybrat odpovídající účetní předpis. Nyní jsou předpisy umístěné přímo v adresáři úlohy ( :\Program Files (x86)\pvt\fenix\ekf\uca). Pro účetní předpis je soubor konstruován jako UPxx_TYP_rrrr_yy.txt, kde xx je číslo předpisu (01 pro USC, 05 pro PO), TYP = právě USC nebo PO, rrrr=rok, yy=pořadí předpisu v daném roce. Pokud používá organizace USC účtování rozpočtové skladby v pokladně, musí mít nahraný i odpovídající předpis (UP01_USC_POK_RSKL_rrrr_01.TXT). Po potvrzení vybraného předpisu se doplní výběr do názvu souboru a dáme Příjem. Program se dotáže, zda má HELIOS Fenix 4 Závěrka 2016 a otevření 2017

5 vymazat stávající předpis a nahrát nový. Dáme ano. Program provede nahrání a zobrazí hlášení o provedení nahrání předpisu. Po změně předpisu je určitě vhodné spustit kontrolu na předpis, pokud jste před změnou předpisu účtovali. V úloze Účetnictví Nástroje Kontroly Kontroly na předpis. Zde označit, co se má kontrolovat (účetní doklady, počáteční stavy, ). Obrázek 7 Kontrola na předpis Pokud používáte šablony, potom zkontrolovat na účetní předpis i šablony. Kontrola se vyvolá nad šablonami Data kontrola na předpis. Obrázek 8 Kontrola na předpis Pokud se objeví chyby, šablony upravit Rozpočtový předpis Rozpočet úloha rozpočtový předpis, potom z horního menu Data Příjem předpisu Další postup je stejný jako u nahrání účetního předpisu, jen vybíráte z adresáře RUV ( :\Program Files (x86)\pvt\fenix\ekf\ruv) a název je konstruován jako RPxx_TYP_rrrr_yy.txt. 2.2 Nahrání číselníku syntetických a analytických účtů Všechny další číselníky se nahrávají v úloze Účetnictví. HELIOS Fenix 5 Závěrka 2016 a otevření 2017

6 Číselníky Syntetické a analytické účty, z horního menu Data Příjem Su ze souboru. Obrázek 9 Nahrání aktualizovaného číselníku SU AU Výběr opět z adresáře úlohy Uca. Obrázek 10 výběr souboru k načtení Číselník se kontroluje, je-li prázdný, pokud ne, je vyvolána hláška, zda chceme stávající číselník vymazat dáme ano. Dále následuje kontrola, zda má číselník pořízenou analytiku. Pokud ano, tak se objeví další hláška s dotazem, zda chceme stávající au zachovat. Obvykle potvrdíme, že ano. Obrázek 11 dotaz před nahráním číselníku Další je informace, že akce byla provedena. 2.3 Nahrání dalších číselníků Číselníky oddílů a paragrafů a Číselník položek se nahrávají stejným způsobem jako Číselník syntetických a analytických účtů. HELIOS Fenix 6 Závěrka 2016 a otevření 2017

7 Při změně účetní věty pro následující rok je nutné současně změnit předpis pro následující rok. Po změně účetní věty je třeba znovu nahrát kontrolní předpisy. 3 Nastavení pro následující rok v dalších úlohách 3.1 Kniha došlých faktur Nastavení knih Nově lze také pořídit knihu pro další rok převodem knihy aktuálního roku. Pokud je zavedeno více knih, převést lze všechny nebo vybrat pro převod jen některé. Obrázek 12 převedení knihy došlých faktur Obrázek 13 výběr knih pro převod Převod správců rozpočtu Pokud jsou knihy převedené do dalšího roku, postavíme se do nové knihy a ještě je potřeba převést správce rozpočtu. Nástroje Převod správců rozpočtu HELIOS Fenix 7 Závěrka 2016 a otevření 2017

8 Obrázek 14 výběr roku Následuje dotaz, zda chcete převést všechny správce rozpočtu, potvrdíte. Po převodu správců rozpočtu do nového období a před začátkem pořízení první faktury je možné změnit nastavení definice komponent pro správce rozpočtu. Lépe řečeno, pokud potřebujete definici rozšířit, to lze kdykoliv. Ale když chcete definici zúžit, lze to udělat jen na začátku roku před pořízením první faktury. Nastavení definice je v číselníku Správce rozpočtových prostředků a z horního menu Správci RP Výběr komponent pro správce rozpočtu Kopie číselníku Účetní protizápis faktur Pro rozpočtové organizace je ještě potřeba převést číselník Účetní protizápis faktur, případně Účetní protizápis faktur faktury. Číselníky Účetní protizápis faktur z horní nabídky Protizápis Převod číselníku, zadat rok Kopie číselníku Účetní protizápis faktur zálohy Pokud používáte protizápisy i pro zálohy, postupujte stejně jako u bodu Kniha vydaných faktur Pro převod knih vydaných faktur do nového roku platí stejný postup jako pro došlé faktury viz bod Objednávky Pro knihu objednávek pro rok následující se musí nová kniha pořídit, zde není žádné kopírování či převod. 3.4 Ostatní úlohy V ostatních úlohách Helios Fenix není potřeba žádná nastavení dělat. 4 Roční uzávěrka v účetnictví Je-li aktuální účetní období 13, je měsíční uzávěrka nahrazena volbami roční účetní závěrky. Období 13 je pomocné účetní období pro zpracování všech kroků roční závěrky. I na přelomu roku lze v úlohách HELIOS Fenix účtovat do následujícího období. V Účetnictví je ve volbě Nástroje, Změna roku v období 7 až 13 dostupný následující rok, při této volbě se automaticky založí číselník majitelů pro následující rok. Před začátkem účtování v následujícím roce je nutné spustit funkci Kopie číselníků, ta připraví číselníky a předpisy pro nový rok, ty je pak možné aktualizovat. (Popsáno výše). HELIOS Fenix 8 Závěrka 2016 a otevření 2017

9 Při provádění funkcí roční účetní závěrky (stejně jako při měsíční závěrce) je nutné zajistit, aby nikdo nepracoval v úlohách, kde se účtuje. Funkce roční závěrky jsou zpřístupňovány postupně, po dokončení předchozích povinných kroků. Roční účetní závěrka v nové účetní osnově platné pro ÚSC a PO od roku 2010 obsahuje následující kroky: Závěrečné zápisy, Konečný účet rozvažný, Generování počátečních stavů a Meziroční převody. V každém kroku roční závěrky jsou doplněny výpisy kontrolních hodnot: S30A Závěrečné zápisy obsahuje součty pro kontrolu na hospodářský výsledek z Výsledovky, na účtu je hlavní činnost, na hospodářská činnost Výpisy S30B Konečný účet rozvažný, S33B Opis vygenerovaných počátečních stavů a S33A Počáteční účet rozvažný obsahují součty pro kontrolu na Rozvahu a také součty pro kontrolu vyrovnanosti podrozvahových účtů nevyrovnaný účet 492 resp. 491 znamená chybu účtování rozdíl vůči Rozvaze, Aktiva <> Pasiva >> chyba je v datech uživatele (nepřípustný účet, nevynulovaný účet apod. ) křížově nevyrovnané hodnoty účtu 492 resp. 491 a součtu obratů znamenají chybu algoritmu uzávěrky Při přechodu do nového roku se provádí kontrola na změnu účetní věty v následujícím roce, případná změna musí být provedena buď před generováním počátečních stavů, nebo až po dokončení roční uzávěrky. Před generováním počátečních stavů je provedena kontrola, zda jsou sestaveny výkazy v období 13; uživatel je upozorněn, pokud výkazy neexistují, ale lze pokračovat. Některé ukazatele výkazů z posledního období uzavíraného roku budou převzaty do sloupce Minulé období odpovídajících výkazů ROZ, VYS a PRI pro následující rok; s tímto vědomím je potřeba provádět kontroly výkazů na konci roku, doporučujeme v období Závěrečné zápisy (ZZ) V tomto kroku dochází k uzavření účtové třídy 5 a 6 a některých účtů pro OSS. Po vytištění a kontrole opisu dokladu se závěrečnými zápisy vydá uživatel pokyn k jeho zaúčtování. Dále se v této funkci také kontrolují zůstatky účtů, které zavírá uživatel. Následují kontroly, sestavení a předání výkazů. 4.2 Konečný účet rozvažný Uživatel získá sestavu S30B Konečný účet rozvažný o uzavření účetních knih. Tento krok lze opakovat. 4.3 Generování počátečních stavů Funkce vytváří kontrolní sestavu S33B Opis vygenerovaných počátečních stavů pro následující rok. Jde o přípravný krok, který lze opakovat. Pro organizace územních samosprávných celků je možno zvolit úpravu vygenerovaných poč. stavů, a to pomocí odpovědi na dotaz: Výběr organizací pro nulování komponent u účtu 231 a 236: implicitně zachovat bílá pole, nulovat červená pole 4.4 Meziroční převody Poslední krok roční uzávěrky, po jeho provedení dojde pro všechna IČO v databázi, pro která se pořizují obraty (Vstup dat = 1) k vygenerování počátečních stavů do období 01 následujícího roku a k posunu do nového období. Dojde také k přepočtu stavů, zaúčtují se dříve pořízené účetní doklady a rozpočtová opatření v období 01. HELIOS Fenix 9 Závěrka 2016 a otevření 2017

10 Výstupem funkce je výpis S33A Počáteční účet rozvažný, dvouřádkový výpis všech kont s otevíracím účtem 491. Výpis S33A Počáteční účet rozvažný je v novém roce dostupný u formuláře Počáteční stavy, do pozdějšího opisu jsou zahrnuty i opravy počátečních stavů provedené uživatelem. Po vygenerování počátečních stavů se provede kopie číselníků příslušejících ke komponentám uživatelské účetní věty a kopie některých dalších číselníků (odvětví, UZMF, programy apod.) a také kopie kontrolních předpisů do aktuálního roku. Ke kopírování dojde pouze tehdy, když je cílový číselník prázdný. Roční uzávěrku lze zrušit funkcí v menu Nástroje a vrátit se do posledního období předchozího roku. Všechny funkce roční účetní závěrky jsou obdobně zpracovány i pro jiné typy organizací včetně přiřazení sestav a uvedení kontrolních součtů. Archivace: Doporučujeme provedení úplné zálohy databáze správcem IS před meziročními převody. Zobrazit data za uzavřené období je možné v úloze Rozpočet, Účetnictví a Výkaznictví po volbě funkce Nástroje, Změna roku. Při výběru staršího období je možné data prohlížet prostřednictvím sestav i zobrazovacích formulářů. 5 Co by mělo předcházet roční účetní závěrce v Účetnictví 5.1 Uzávěrka v Majetku Uzávěrka v majetku provádí na konci roku stejné činnosti jako při měsíční uzávěrce. Až roční uzávěrkou se mažou vyřazené položky dlouhodobého majetku z aktivní evidence. Pokud v majetku sledujete DPH, potom je potřeba před uzávěrkou prosince udělat roční zpracování nároku na odpočet DPH. 5.2 Uzávěrka ve Skladu Je to měsíční uzávěrka, žádné zvláštní operace se nedělají. Pokud je v parametrech majitele úlohy nastaveno Mazání karet s roční kontrolou dokladů, dojde k vymazání karet bez pohybu. 5.3 Opravné položky v Knize vydaných faktur Opravné položky vystavujeme na faktury neuhrazené po splatnosti. Opravné položky jsou rozděleny až do deseti cyklů, tedy po 10 % z nehrazené částky za každých ukončených devadesát dnů po splatnosti pohledávky. O každém cyklu existuje účetní doklad. Opravné položky je možné z jakéhokoliv cyklu nastavit do stavu Ukončeno. Opravné položky je možné vystavovat pouze, pokud je definován interval pro číslování účetních dokladů o opravných položkách. 5.4 Opravné položky v Pohledávkách Podrobně popsáno v dokumentaci na wiki 5.5 Uzávěrka v Pohledávkách Uzávěrka ročních poplatků HELIOS Fenix 10 Závěrka 2016 a otevření 2017

11 Tento text popisuje doporučený postup provedení uzávěrky ročních poplatků v modulu Pohledávky a místní poplatky pro jeden typ ročního poplatku. Je tedy nutné jej opakovat pro každý typ ročního poplatku, který se uzavírá. Tato skutečnost není dále v textu zmiňována. Během uzávěrky dochází z důvodu zajištění integrity dat k uzamykání dat na serveru. Po tuto dobu důrazně doporučujeme ukončit práci ostatních uživatelů aplikace Pohledávky a místní poplatky, protože může docházet k běhovým chybám typu Časový limit dotazu vypršel Doporučení a počáteční předpoklady Všechny sestavy generované v průběhu uzávěrky doporučujeme uchovat pro případné pozdější dohledávání nesrovnalostí. Doporučujeme je nejen vytisknout, ale především je uchovat v počítačové podobě na nějakém vhodném místě. Je vygenerován (zadán) splátkový kalendář a číselník poplatků na následující rok Všechny pohledávky mají správně zadánu vazbu na splátkový kalendář a číselník poplatků Jsou zaúčtovány všechny předpisy a splátky Pokud jsou vytvořeny karty pohledávek do nového roku, tak na tyto karty pohledávek nebude uzávěrka prováděna. Pokud jsou zadány předpisy či splátky s datem v novém roce, budou tyto záznamy "přepojeny" ke kartám v novém roce. Kontroly prováděné před uzávěrkou 1. Z menu Nástroje - Kontroly spustit funkci Kontrola stavu pohledávek vůči oč. platbám a zůstatkům. Vznikne sestava, která zobrazuje případné rozdíly mezi stavy pohledávek a stavem, který se vypočítává během procesu zpracování uzávěrky. Projděte zobrazené případy a podle charakteru zjištěné chyby ji opravte. Pokud se sestava nevytvořila, nebyly nalezeny žádné rozdíly. Podrobnější popis nápravy dat je uveden v kapitole Nejčastější způsoby opravy dat na kartě pohledávky 2. Vygenerujte si sestavu POH68s s tím, že do pole Nedoplatek k datu zadáte datum přelomu roku, pro který uzávěrku provádíte. Na poslední stránce se nachází součet částek za zvolený typ pohledávky. Zde by měla odpovídat částka Předpis roční + Zůstatky z min. let - Zaplaceno = Nedoplatek. Pokud tato částka nesouhlasí, je s největší pravděpodobností chyba ve špatně stanovených zůstatcích z minulých let. V tomto případě postupujte podle dalšího bodu. V opačném případě jej můžete vynechat. 3. Z menu Nástroje spusťte funkci Přegenerování zůstatků z minulých let. Pokud budou nalezeny chyby, bude zobrazena sestava s rozdíly. Na otázku Zapsat změny do databáze? odpovězte NE!!! Projděte karty pohledávek, které jsou uvedeny v sestavě, a podle charakteru zjištěných chyb je napravte. Bližší popis je uveden v kapitole Nejčastější způsoby opravy dat na kartě pohledávky 4. V případě, že opravujete nějaké zjištěné chyby v datech, postup kontroly uvedený výše znovu zopakujte. Nejčastější způsoby opravy dat na kartě pohledávky Chybu na konkrétní kartě lze nejčastěji identifikovat na základě zobrazení stavu pohledávky (na kartě pohledávky tlač. Stav pohl.. Zde jsou uvedeny všechny předpisy a splátky spolu s jejich zůstatky v podobě, v jaké se zahrnují do výpočtu. Pokud jsou zde zobrazeny předpisy pouze z letošního roku a vím, že pohledávka existovala i v minulém roce, tak je zřejmé, že došlo ke ztrátě vazby na kartu v archivu. HELIOS Fenix 11 Závěrka 2016 a otevření 2017

12 Ztráta vazby na kartu v archivu Z karty pohledávky spustit funkci Pře generování vazeb na archivní roky z menu Pohledávka - Archiv dlužníka. Tato funkce obnoví vazby na archivní roky mezi identickými variabilními symboly na základě shody alespoň jednoho z uvedených údajů: Rodné číslo Text na hlavičce karty pohledávky Zůstatky z minulých let chybně označeny "vykřičníkem" Pokud jsou do výpočtu stavu pohledávky zahrnuty předpisy typu Zůstatek z min. let a nemá tomu tak být, pak je potřeba nalézt příslušný předpis, na něm stisknout pravé tlač. myši a na zobrazeném menu vybrat funkci Pracovat jako se zůstatkem. Funkce s opačným efektem, tedy aby systém tento zůstatek do výpočtu zahrnul, je označena Pracovat jako s běžným předpisem Chybně uvedené předpisy či splátky V systému mohou být omylem či chybou vloženy předpisy či splátky s chybnou částkou či mohou některé údaje úplně chybět nebo naopak přebývat. V tomto případě se musí postupovat velmi obezřetně s ohledem na to, jak se má tato oprava projevit v účetnictví. Nezaúčtované předpisy či splátky lze vymazat, zaúčtované nikoliv. Pokud je potřeba provést změnu tak, aby se projevila i v účetnictví, je potřeba na kartě v běžném roce vytvořit předpis vhodného typu s částkou, která stav karty srovná na požadovanou částku. Tato změna se pak přenese do účetnictví. Pokud je z pohledu účetnictví vše v pořádku a je potřeba provést opravu pouze v modulu Pohledávky a místní poplatky, lze pro tento účel do karty archivního roku vložit opravný předpis typu "Q". Tento speciální druh předpisu se nepřenáší do účetnictví. Uzávěrka Následující obrázek zobrazuje podobu průvodce uzávěrkou ročních poplatků. Volby průvodce, které ovlivňují průběh uzávěrky a zobrazované informace Uzavíraný roční poplatek: Zde se určuje, jaký poplatek HELIOS Fenix 12 Závěrka 2016 a otevření 2017

13 Uzavíraný rok: Zobrazuje informaci, jaký rok se pro vybraný poplatek bude uzavírat Účtování v následujícím roce: Zobrazuje informaci o tom, jakým způsobem je pro vybraný typ poplatku navoleno účtování Naplnit spec. symbol: Zde je možné zadat hodnotu specifického symbolu, která bude vyplněna do nově vytvářených karet Vytvářet zůstatky z min. let: Zaškrtnutí určuje, že se budou do nového roku vytvářet předpisy typu zůstatek z min. let, které indikují počáteční stavy (přeplatky/nedoplatky přenášené do nového roku) Provést rozpis oč. plateb: Zaškrtnutí volby určuje, že se do nového roku provede rozpis očekávaných plateb (předpisů pohledávek). Rozpis se provede v závislosti na nastavení parametr Nepoužívat číselník roč. poplatků na vybraném typu poplatku. Způsob provedení rozpisu očekávaných plateb je podrobněji popsán v textu pod touto volbou. Naplnit CID = 1...: Zaškrtnutím této volby se u rozepsaných očekávaných plateb provede jejich označení jako zaúčtovaných s hodnotou fiktivního CID = 1. Jako datum zaúčtování bude uveden aktuální datum. Tato volba je přístupná pouze tehdy, pokud je pro vybraný typ poplatku nastaven způsob účtování V úloze s pořízením CID Opravné funkce Přiřadit poplatek Tato funkce slouží k nápravě datových nesrovnalostí z pohledu vazby na poplatky. Po stisknutí tlačítka se řiďte zobrazenými instrukcemi. Oprava chybných vazeb Pohledávka - Splátka Bližší popis této funkce najdete v uživatelské příručce modulu ve stejnojmenné kapitole. Provedení uzávěrky Následující kroky je nutné provádět v uvedeném pořadí. Pokračování na další krok je umožněno až po úspěšném provedení aktuálního kroku. 1. Nastavte volby provedení uzávěrky podle kapitoly Volby průvodce, které ovlivňují průběh uzávěrky a zobrazované informace 2. Stiskněte tlačítko Přiřadit poplatek 3. Pokud je v nastavení vybraného typu poplatku (typu pohledávky) zapnuta volba Nepoužívat číselník ročních poplatků, následující volby jsou nepřístupné a je možné pokračovat bodem Uzávěrka 4. Kontrola ročních poplatků: Je provedena kontrola existence číselníku ročních poplatků pro uzavíraný rok a rok následující. Není-li některý z nich nalezen, pak je zobrazen formulář ročních poplatků, ve kterém lze příslušný číselník vygenerovat. HELIOS Fenix 13 Závěrka 2016 a otevření 2017

14 5. Vazba ročních poplatkú: Spuštěním jsou ke každé kartě zvoleného typu pohledávky vytvořeny vazby mezi kartou pohledávky a číselníkem poplatků pro příští rok. 6. Kontrola platebních kalendářů: Pokud není kalendář pro aktuální rok nebo rok následující nalezen, pak je uživateli dána možnost chybějící kalendář vygenerovat. 7. Počet splátek: Zobrazí se formulář pro nastavení počtu splátek uzavíraného typu pohledávky. Nastavení počtu je provedeno podle stavu v roce, který je možné zvolit v zobrazeném výběrovém formuláři. HELIOS Fenix 14 Závěrka 2016 a otevření 2017

15 8. Uzávěrka: Do okamžiku stisknutí tohoto tlačítka a následnému potvrzení akce se žádné uzávěrkové operace neprovádějí! Zobrazené hlášení obsahuje informace o zjištěných nestandardnostech. V případě, že je zjištěn stav, který neumožňuje uzávěrku provést, nelze v činnosti pokračovat a je nutné nejprve tyto stavy odstranit! Na konci provádění uzávěrky je zobrazena kontrolní sestava. Po jejím vygenerování je zobrazen dotaz, zda změny provedené uzávěrkou zapsat do databáze. Pokud zvolíte volbu Ne, pak se žádné změny v aplikaci nepromítnou a data budou navrácena do podoby před stiskem tlačítka Uzávěrka. Kontroly po uzávěrce 1. Vygenerujte si sestavu POH68s s tím, že do pole Nedoplatek k datu zadáte datum přelomu roku, pro který prováděli uzávěrku. Na poslední stránce se nachází součet částek za zvolený typ pohledávky. Pokud jste v parametrech provádění uzávěrky nezrušili zaškrtnutí volby Vytvářet zůstatky z minulých let, pak má souhrn zůstatků v této sestavě odpovídat nedoplatku ze stejné sestavy vytvořené před uzávěrkou. 2. Vygenerujte sestavu POH 50 Plátci a pohledávky s výběrem volby Z zemřelí. Na sestavě uvedené variabilní symboly zkontrolovat, zda nedošlo k předepsání poplatkové povinnosti těmto osobám. U těchto osob by měl být uveden pouze přeplatek či nedoplatek. Podle situace je potřeba odřadit plátce ze skupiny poplatníků, či přeřadit skupinu k někomu jinému. Automaticky se to vždy neprovádí. HELIOS Fenix 15 Závěrka 2016 a otevření 2017

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED

UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED UZÁVĚRKOVÉ OPERACE V HELIOS RED V nabídce uzávěrka je možnost Průběžné uzávěrky a Roční uzávěrky. Průběžná uzávěrka je prováděna v případě, že je nastaveno 13 účetních období (12 dle kalendářních měsíců,

Více

Převodový můstek 2009-2010

Převodový můstek 2009-2010 Převodový můstek 2009-2010 Pro rok 2010 je zveřejněna řada nových vyhlášek, které přinášejí rozsáhlé změny do účetnictví a výkaznictví obcí, DSO, OSS a jimi zřízených příspěvkových organizací. Vyhláška

Více

HELIOS Fenix. Rozšířený PAP Asseco Solutions, a.s.

HELIOS Fenix. Rozšířený PAP Asseco Solutions, a.s. HELIOS Fenix Rozšířený PAP 2016 Asseco Solutions, a.s. 2016 Tento dokument je také uložen v sekci Dokumentace/ Ekonomika/ Metodický postup/ Rozšířený PAP na WIKI pro veřejnou správu. Rozšířený výkaz PAP

Více

Převod na nový školní rok

Převod na nový školní rok Převod na nový školní rok Funkce pro převod na nový školní je součástí systému SAS od jeho počátku. Umožňuje převést třídy a žáky ze školního roku, který končí, do dalšího školního roku. Před tím, než

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Převod na 2. pololetí

Převod na 2. pololetí Převod na 2. pololetí Funkce pro převod na 2. pololetí je součástí systému SAS od verze 5.12, kdy byla v SASu zavedena evidence žáků po pololetích. Umožňuje převést třídy a žáky z 1. do 2. pololetí. Nová

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí.

Zpráva o výsledku hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku a svazku obcí. v systému KEO-Účetnictví Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření ÚSC a DSO souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V programu KEO ÚČETNICTVÍ jsou připravené sestavy, grafy a volné

Více

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8

Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 1 Pokyny pro uživatele programu SKLAD Odpadů 8 Radim Kopal INISOFT s.r.o. 31.12.2014 Obsah Obsah... 2 Nastavení číselných řad... 3 Kontrola skladové bilance... 4 Uzávěrka roku... 7 Převod evidence do programu

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

Doporučený postup pro zavedení agendy KEO-W Poplatky

Doporučený postup pro zavedení agendy KEO-W Poplatky Doporučený postup pro zavedení agendy KEO-W Poplatky Pokud chce zákazník zpracovávat evidenci a výběr poplatků v programu KEO-W, je třeba provést tuto přípravu ještě před ostrým zahájením zpracování účetnictví.

Více

HELIOS Fenix. Kontrolní sestava pro neplátce DPH. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Kontrolní sestava pro neplátce DPH. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Kontrolní sestava pro neplátce DPH verze 7.00 Asseco Solutions, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém ekonomických informací Kontrolní sestava pro neplátce DPH 2/8 Kontrolní sestava pro neplátce

Více

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a)

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Tržby do EET vstupují přes vystavený pokladní doklad, po zápisu se odesílá online datová zpráva, Finanční správa ze systému zašle potvrzení

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Fakturace faktury vydané Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o.

Více

Hromadné platby - inkaso

Hromadné platby - inkaso Hromadné platby - inkaso Modul Hromadné platby složí k výpočtu platby (přeplatku/nedoplatku), kterou má zaplatit a) strávník - ve formě inkasa / sporožira / složenky, b) jídelna - ve formě hromadného příkazu

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "Konsignační skaldy" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů ma př. zboží od různých dodavatelů,

Více

SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016

SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016 SQL EKONOM ROČNÍ ZÁVĚRKA 2016 (PŘECHOD NA ÚČETNÍ ROK 2017) Str. 1 Úkolem tohoto manuálu je seznámit uživatele informačního systému SQL Ekonom s postupem prací souvisejících s roční závěrkou 2016 a přechodem

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Opravné položky k pohledávkám

Opravné položky k pohledávkám 1) Legislativa 2) Příklad na tvorbu a zaúčtování opravných položek 3) Nastavení programu před vlastním zpracováním opravných položek 4) Tvorba a zaúčtování opravných položek 5) Tvorba a zaúčtování opravných

Více

Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156

Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Materiál pro samostudium +1156 6.2.2015 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 13.7.2015 2 Modul Zásoby-Převod firmy do nového roku Modul Za soby-pr evod firmy do nove

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví

Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O P.. 1 1. Varianta - Založení nového účetního roku... 1 2. Varianta - Založení nové agendy v Money S3...

Více

Aktualizováno 11.12.2006. Správa systému Příprava dat pro převod do nového roku. Strana 1 (celkem 7) Aktualizováno 6.12. 2006 prosinec 2004

Aktualizováno 11.12.2006. Správa systému Příprava dat pro převod do nového roku. Strana 1 (celkem 7) Aktualizováno 6.12. 2006 prosinec 2004 Aktualizováno 11.12.2006 Správa systému Příprava dat pro převod do nového roku Aktualizováno 6.12. 2006 prosinec 2004 Strana 1 (celkem 7) WINFAS Popis převodu dat do nového roku Krok 1 - Příprava DAT Příprava

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Postup pro zpracování kontrolního hlášení

Postup pro zpracování kontrolního hlášení Postup pro zpracování kontrolního hlášení 1. Zadávání dokladů Doklady se zadávají běžným způsobem tak jako dosud, výběrem sazby DPH (s číslem řádku přiznání) v položce dokladu se zároveň pro položku automaticky

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Postup při převodu dat příspěvkových organizací

Postup při převodu dat příspěvkových organizací Postup při převodu dat příspěvkových organizací Při převodu dat jsme použili informace z těchto zdrojů: Převodový můstek - Finanční zpravodaj 7/2009 z 31.12.2009 strana 97-117. Směrná účtová osnova od

Více

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10)

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) 1. Úvod Úprava programu Helios RED vychází ze Zákona o evidenci (dále ZoET) tržeb 112/2016 Sb. a Metodického pokynu GFŘ k aplikaci ZoET -

Více

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10)

Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) Helios RED a Elektronická evidence tržeb (Helios RED verze 10) 1. Úvod Úprava programu Helios RED vychází ze Zákona o evidenci (dále ZoET) tržeb 112/2016 Sb. a Metodického pokynu GFŘ k aplikaci ZoET -

Více

INVENTARIZACE ÚČTŮ. Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, 500 03 Hradec Králové. www.heliosred.cz tel: 495 809 211, e-mail: red@helios.

INVENTARIZACE ÚČTŮ. Asseco Solutions, a.s., Bratří Štefanů 60, 500 03 Hradec Králové. www.heliosred.cz tel: 495 809 211, e-mail: red@helios. INVENTARIZACE ÚČTŮ Nesoulad mezi účetnictvím a saldem pohledávek (závazků) lze řešit ručním dohledáváním mezi dvěma sestavami knihou pohledávek (závazků) a např. položkovým deníkem. Dokladovou inventuru

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Factoring. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Factoring. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Factoring manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

I. Obsah příručky VAŠE POZNÁMKY... IV-17

I. Obsah příručky VAŠE POZNÁMKY... IV-17 I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY...I-1 II. ÚČETNÍ METODIKA...II-2 Příjem zboží...ii-2 Výdej zboží...ii-2 Kontroly...II-3 Opravy...II-3 Speciality práce velkoskladu...ii-3 Výdej pod stav...ii-4 Výdej

Více

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál

Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV. Pokladna. manuál Ad-on modul Microsoft Dynamics NAV Pokladna manuál 2007 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura

ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura Skladové hospodářství - inventura Manuál popisuje postup inventury v modulu Skladové hospodářství, které je součástí modulu Autoservis. 1.1 Kontrola

Více

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede Adresář Nové údaje pro zadání fyzické osoby s možností kontroly insolvence V adresáři firem je nyní možné zapsat i údaje o fyzické osobě. Pokud zároveň budete mít placenou funkci Credit Check hlídání insolvence

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

Informace k převodu na nový školní rok

Informace k převodu na nový školní rok Informace k převodu na nový školní rok Pokud nebudete chtít využívat nové možnosti průvodce přechodem na nový školní rok, které jsou popsány v následující kapitole, pak použijete volbu základní převod

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Účetnictví Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o. společnost

Více

Změna sazby DPH od

Změna sazby DPH od Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. 1. POSTUP

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Práce s bankovními výpisy

Práce s bankovními výpisy Práce s bankovními výpisy Proto, aby jste mohli bankovní výpisy importovat je třeba nejdříve nastavit cestu kde je systém má hledat a formát souboru jaký má očekávat. Ve vašem elektronickém bankovnictví

Více

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014

Státní pokladna-výkaz PKP. Praha 12. 3. 2014 Státní pokladna-výkaz PKP Praha 12. 3. 2014 Libuše Kronusová Jana Wenclová Konsolidace obecně Jako jeden celek Jednotlivé organizace představují např. střediska SRO VVI OSS OSS ČR ÚSC VVI VVŠ SRO SRO ČR

Více

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5

Integrovaný Ekonomický Systém Účetnictví - IES WIN 2006. Úvod...5 Úvod...5 Přehled funkcí modulu účetnictví...6 Účtový rozvrh...11 Výsledovka...12 Rozvaha...12 Saldokonto...12 Druh dokladu...12 Zpracování daňového dokladu...12 Nastavení zpracování DPH (období, sazeb,

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Kontrola účetních výkazů

Kontrola účetních výkazů Kontrola účetních výkazů 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Kontroly definice účtů - Výkazy... 4 2.1 Doklady ve fázi pořízeno... 5 2.2 Doklady v nesprávném stavu... 6 2.3 Bilanční vyrovnanost...

Více

Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích

Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích Metodika Fenix Přehled o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích Úvod Výkaz Přehled o peněžních tocích je zpracován podle 43 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zobrazuje stav peněžních prostředků účetní jednotky

Více

Upgrade programu MARK leden 2014

Upgrade programu MARK leden 2014 Upgrade programu MARK leden 2014 Vážení uživatelé, posíláme Vám upgrade s úpravami pro zpracování účetní závěrky za rok 2013 a s některými dalšími úpravami. Postup instalace: Doporučujeme provést instalaci

Více

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku Převody s Winvabankem 1 1 Převody s Winvabankem Před samotným převodem dat do programu WinVABANK je třeba data v programu VABANK připravit. Po převodu dat slouží program VABANK jen pro příležitostné nahlížení

Více

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Účetní modul nabízí k zaúčtování jednotlivé položky ze zásobníku výpisů modulu Bankovní operace a vytváří

Více

R A C I O N A L I Z O V A N Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M R I S P O S T U P Ú P R A V Y D A T A B Á Z E PRO R O K 2014

R A C I O N A L I Z O V A N Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M R I S P O S T U P Ú P R A V Y D A T A B Á Z E PRO R O K 2014 e k o n o m i c k é s y s t é m y p r o ř í z e n í R A C I O N A L I Z O V A N Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M R I S P O S T U P Ú P R A V Y D A T A B Á Z E PRO R O K 2014 Platí pro verzi 5.18 a vyšší

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro dodavatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ...

FONDY PRO SESTAVY HOSPODAŘENÍ... EVIDENCE FONDŮ Fondy jsou určeny pro sledování stavů tvorby a čerpání částek ( výnosů a nákladů ) za poţadovanou sluţbu. Ve Windomech je však moţnost nastavit fond universálně pro různou moţnost pouţití.

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Nastavení základní konfigurace

Nastavení základní konfigurace Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2012.1.72 V Přerově, 21. srpna 2012 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby záložka DPH přidána možnost volby základů 0% a osvobozeno

Více

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB

PŘÍKAZ K ZADÁNÍ SEPA PLATBY V APLIKACI MULTICASH KB V rámci instalace MultiCash KB je SEPA modul její součástí od poloviny roku 2010 (v3.21 a vyšší). Dodavatel softwaru (fy. MD Praha) doporučuje minimálně verzi 3.22 a vyšší. Pokud máte verzi nižší, kontaktujte

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Verze Express

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Příspěvkové organizace PAP (pomocný analytický přehled)

Příspěvkové organizace PAP (pomocný analytický přehled) Příspěvkové organizace PAP (pomocný analytický přehled) Návod 5.8.2016 Kocourkova Petra Bc. Datum tisku 12.9.2016 2 Příspěvkové organizace PAP (pomocný analytický přehled) Příspěvkové organizace PAP (pomocný

Více

HELIOS nastavení nového roku

HELIOS nastavení nového roku HELIOS nastavení nového roku 2016 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Úvod... 3 Založení nového období... 3 Vygenerování období stavu pro nový rok... 3 Nastavení číslování řad dokladů (jedná se především o faktury)...

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP)

1.1 Úvod. 1.2 Dohadné položky (DP) 1.1 Úvod Dohadné položky jsou vytvářeny pracovníky všech oddělení společnosti, kteří mají informace o nákladech daného období, pro které ještě nejsou v systému zadány faktury došlé nebo tyto faktury ještě

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.201 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 29.12.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

Malý program pro EET Uživatelský manuál

Malý program pro EET Uživatelský manuál Malý program pro EET Uživatelský manuál 1) Objednávka a aktivace licence Po instalaci programu běží 30-ti denní zkušební lhůta. Čas zbývající do konce dema se zobrazí na horní liště programu. Pokud se

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy STEREO a DUEL. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí vám

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI Jak pracovat se zálohovými fakturami Pro STEREO 22 je připraven metodický postup pořizování jednotlivých dokladů v procesu zálohových plateb a vyúčtování, včetně jejich

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Informujte nás, prosím, zda požadujete naši asistenci formou služby, nebo zda tuto kontrolu-nastavení provede Váš zodpovědný pracovník.

Informujte nás, prosím, zda požadujete naši asistenci formou služby, nebo zda tuto kontrolu-nastavení provede Váš zodpovědný pracovník. Vážený zákazníku, vzhledem k novému účetnímu roku 2015 (1.1. 31.12.2015) je nutné provést nastavení systému Helios Orange podle následujících kroků. (Tento popis si neklade za cíl řešit uzávěrku jednotlivých

Více

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI

EKONOMICKÉ A INFORMAČNÍ SUBSYSTÉMY PRO VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI obsahuje úlohy, které vyžadují exclusivní přístup k datovým souborům FVS, to znamená, že ve stejný okamžik nemohou datové soubory používat ostatní uživatelé. Po zadání uživatelského hesla je provedena

Více

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony poslední úpravy 16. 3. 2006 O PROBLEMATICE - Níže uvedené postupy slouží pro vytvoření nových knih, číselných řad a šablon - Postup platí pro závazky,

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy

Rizikové procesy. 1. Spuštění modulu Rizikové procesy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Rizikové procesy Rizikové procesy Modul slouží k evidenci rizik a zpracovávání mapy rizik za jednotlivé součásti a VUT. Přístupová práva k tomuto modulu mohou získat manažeři rizik a výbor pro řízení rizik. 1. Spuštění

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu

Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu Použití informačního systému Helios Orange Automatická kontrola spolehlivosti plátce DPH a registrovaného bankovního účtu 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Nespolehliví plátci,

Více

Obsah manuálu pro pokladní deníky

Obsah manuálu pro pokladní deníky Obsah manuálu pro pokladní deníky 1.Pokladní deníky...2 1.1.Zavedení pokladního deníku...2 1.1.1.Popis pokladního deníku...2 1.1.2.Účetní předpisy k pokladnímu deníku...3 1.1.3.Rozpis DPH k pokladnímu

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace)

WinFAS. 4 účto. Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) 4 účto Praktický úvod do WinFASu Obchodník (fakturace) verze z 4.5.2005 Zadání WinFAS Zadání úkolů: 1) Vystavte fakturu s více položkami - vystavte fakturu pro firmu Zempomarket a.s. - adresa pro placení

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více