Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel ,"

Transkript

1 Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , USNESENÍ z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milovice č. 7/2014 ze dne Usnesení č. 80/2014 schválilo program jednání. Usnesení č. 81/2014 schválilo členy mandátové komise ve složení Bc. Ondřej Matouš, Ing. Aleš Smeták, Ing. Vladimír Vedral. Usnesení č. 82/2014 schválilo členy volební a návrhové komise ve složení Ing. Jiří Hlaváček, JUDr. Kristýna Bukovská, Mgr. Ludmila Šimková. Usnesení č. 83/2014 schválilo pro volební období zvolení jednoho místostarosty. Usnesení č. 84/2014 schválilo, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn a pro výkon funkce místostarosty obce bude rovněž člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Usnesení č. 85/2014 schválilo veřejnou volbu starosty, místostarosty a členů rady města. Usnesení č. 86/2014 zvolilo starostou města Milovice pana Ing. Milana Poura. Usnesení č. 87/2014 zvolilo místostarostkou města Milovice paní Marcelu Říhovou. Usnesení č. 88/2014 zvolilo členem Rady města Milovice paní JUDr. Kristýnu Bukovskou. Usnesení č. 89/2014 zvolilo členem Rady města pana Ing. Jiřího Hlaváčka. Usnesení č. 90/2014 zvolilo členem Rady města pana Ing. Vladimíra Vedrala. Usnesení č. 91/2014 schválilo návrh, aby Finanční výbor Zastupitelstva města měl sedm členů včetně předsedy. Strana 1 (celkem 11)

2 Usnesení č. 92/2014 zvolilo předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města pana Mgr. Zdeňka Milatu. Usnesení č. 93/2014 zvolilo členy Finančního výboru Zastupitelstva města, ve složení pan Patrik Roth, Miroslav Červinka ml., Bc. Richard Vavrda, Radek Wenzl, Jiří Vajčner, Ing. Aleš Smeták. Usnesení č. 94/2014 schválilo návrh, aby Kontrolní výbor Zastupitelstva města měl sedm členů včetně předsedy. Usnesení č. 95/2014 zvolilo předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města pana Františka Vágnera. Usnesení č. 96/2014 schválilo hromadné hlasovaní o členech Kontrolního výboru. Usnesení č. 97/2014 zvolilo členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města ve složení pan Pavel Hlaváč, Martin Kloubek, Jan Carva, Jaroslava Vladovičová, Boris Csillagi, Petr Černý. V Milovicích Ověřovatelé zápisu: Starosta města Milovice: Mgr. Zdeněk Milata.. Ing. Milan Pour. Bc. Petr Černý. Strana 2 (celkem 11)

3 Město MILOVICE Kancelář starosty nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , Zápis č. 7/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Města Milovice č. 7/2014, konaného v pondělí dne od hodin ve Velkém sále Kulturního domu, ul. 5. května 101, Milovice Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil v hodin končící starosta města Milovice pan Lukáš Pilc. Přivítal přítomné a předal slovo závěsný odznak nejstaršímu ze zvolených zastupitelů Miroslavu Červinkovi. Pan Miroslav Červinka zahajuje ustavující zasedání Zastupitelstva města a všechny srdečně vítá. Konstatuje, že podle listiny přítomných se na ustavujícím zasedání dostavilo z celkového počtu 15 zvolených zastupitelstva města 15 členů, je tedy přítomna nadpoloviční většina a tím usnášeníschopné o všech bodech programu jednání. Dále pan Červinka předložil program jednání ke schválení: 1. Volba mandátní komise pro ověření platnosti voleb 2. Složení slibu zvolených členů Zastupitelstva města 3. Volba volební a návrhové komise pro přípravu usnesení 4. Volba starosty, místostarosty a ostatních členů Rady města 5. Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města 6. Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města 7. Schválení usnesení zpráva návrhové komise 8. Závěr Pan Miroslav Červinka se dotázal, zda má někdo z přítomných zastupitelů připomínky nebo návrhy k předloženému programu jednání. Paní JUDr. Kristýna Bukovská uvedla, že by chtěla program jednání doplnit a přečetla celý pozměněný program, který zněl: 1. Volba mandátní komise pro ověření platnosti voleb 2. Složení slibu zvolených členů Zastupitelstva města 3. Volba volební a návrhové komise pro přípravu usnesení 4. Určení počtu místostarostů a určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 5. Volba starosty a místostarosty (ů) 6. Volba členů Rady města 7. Zřízení Finančního výboru Zastupitelstva města: a) Určení počtu členů Finančního výboru b) Volba předsedy Finančního výboru c) Volba členů Finančního výboru 8. Zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva města: a) Určení počtu členů Kontrolního výboru b) Volba předsedy Kontrolního výboru c) Volba členů Kontrolního výboru 9. Schválení usnesení zpráva volební a návrhové komise 10. Závěr Strana 3 (celkem 11)

4 Následně dal pan Miroslav Červinka hlasovat o protinávrhu paní JUDr. Kristýny Bukovské. Usnesení č. 80/ Volba mandátní komise pro ověření platnosti voleb 2. Složení slibu zvolených členů Zastupitelstva města 3. Volba volební a návrhové komise pro přípravu usnesení 4. Určení počtu místostarostů a určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 5. Volba starosty a místostarosty (ů) 6. Volba členů Rady města 7. Zřízení Finančního výboru Zastupitelstva města: a) Určení počtu členů Finančního výboru b) Volba předsedy Finančního výboru c) Volba členů Finančního výboru 8. Zřízení Kontrolního výboru Zastupitelstva města: a) Určení počtu členů Kontrolního výboru b) Volba předsedy Kontrolního výboru c) Volba členů Kontrolního výboru 9. Schválení usnesení zpráva volební a návrhové komise 10. Závěr Roth, Bc. Petr Černý, Marcela Říhová, Bc. Ondřej Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 5 (Mgr. Ludmila Šimková, Lukáš Pilc, František Vágner, Jiří Fiala, Ing. Aleš Smeták). Následně pan Červinka určil ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání dva členy Zastupitelstva města. Ověřovateli byli určeni: 1. Mgr. Zdeněk Milata, 2. Bc. Petr Černý. Dále pan Miroslav Červinka určil zapisovatele ustavujícího zasedání: Zapisovateli byli určeni: 1. Jaroslava Zatloukalová vedoucí odd. správních agend, 2. Tereza Vykoukalová asistentka kanceláře starosty. Následovala volba tříčlenné mandátové komise. Na obsazení komise byl předložen následující návrh: 1. Bc. Ondřej Matouš, 2. Ing. Aleš Smeták, 3. Ing. Vladimír Vedral. Pan Miroslav Červinka se dotázal navrhnutých členů mandátové komise, zda s návrhem souhlasí. Po odsouhlasení se dále dotázal, zda někdo z přítomných zastupitelů má připomínky k předloženému návrhu. Pan Miroslav Červinka dal o návrhu obsazení komise hlasovat. Usnesení č. 81/2014 schválilo členy mandátové komise ve složení Bc. Ondřej Matouš, Ing. Aleš Smeták, Ing. Vladimír Vedral. Po schválení návrhu členů mandátové komise vyzval pan Červinka tyto členy, aby se ihned sešli k jednání a zvolili si předsedu mandátové komise, dále aby ověřili platnost volby všech členů Zastupitelstva města podle protokolu o výsledku voleb a předložili ustavujícímu zasedání zprávu o výsledku voleb a předložili ustavujícímu zasedání zprávu o výsledku voleb s návrhem na ověření platnosti volby všech členů Zastupitelstva města podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Strana 4 (celkem 11)

5 Do doby než připraví mandátová komise návrh na ověření platnosti volby členů zastupitelstva a určí si předsedu mandátové komise bylo přerušeno ustavující jednání. Jednání bylo přerušeno od do hodin. Po ukončení jednání mandátové komise vyzval pan Červinka jejího předsedu, aby přečetl zprávu a návrh na ověření platnosti voleb členů Zastupitelstva města. Slova se ujal předseda mandátové komise pan Ing. Vladimír Vedral, který předložil a přečetl ustavujícímu zasedání Zastupitelstva města zprávu o průběhu voleb. Sdělil, že ve volebním seznamu pro volby do Zastupitelstva města bylo zapsáno oprávněných voličů. Z celkového počtu oprávněných voličů bylo vydáno obálek a splatnými hlasovacími lístky bylo odevzdáno obálek. Účast na volbách byla tedy 31,58% Krom strany PRO Sport a Zdraví, která měla 13 kandidátů všechny ostatní strany vstupovaly s 15 kandidáty: 1. ČSSD 2. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 3. Otevřená radnice 4. MILOVICKÁ OPOZICE 5. Volba pro město 6. KDU ČSL 7. MILOVICE NÁŠ DOMOV 8. Milovice Sobě 9. ODS 10. Strana svobodných občanů 11. PRO Sport a Zdraví 12. ANO TOP KSČM Následně pan Ing. Vedral informoval všechny přítomné o tom, kolik jednotlivé volební strany získaly počet hlasů a mandátů: 1. ČSSD mandát 2. KDU-ČSL mandát 3. Milovice Sobě mandát 4. ODS mandáty 5. ANO mandáty 6. TOP mandáty 7. KSČM mandáty Dále Ing. Vedral informoval všechny přítomné, že počet členů do zastupitelstva, který měl být zvolen, byl 15. Po spočítání podílů bylo zvoleno těchto 15 členů Zastupitelstva města, jímž byl dál oprávněnými voliči následující počet hlasů: Lukáš Pilc 725 hlasů Marcela Říhová 694 hlasů Ing. Milan Pour 502 hlasů JUDr. Kristýna Bukovská 464 hlasů Patrik Roth 409 hlasů Bc. Petr Černý 399 hlasů František Vágner 357 hlasů Jiří Fiala 356 hlasů Bc. Ondřej Matouš 356 hlasů Ing. Aleš Smeták 341 hlasů Mgr. Zdeněk Milata 280 hlasů Mgr. Ludmila Šimková 260 hlasů Miroslav Červinka 249 hlasů Ing. Jiří Hlaváček 233 hlasů Ing. Vladimír Vedral 231 hlasů Mandátová komise potvrdila platnost volby členů Zastupitelstva města Milovice a navrhla jejich ověření. Strana 5 (celkem 11)

6 Následně si pan Červinka přebírá slovo a informuje všechny přítomné o tom, že protože platnost volby všech členů Zastupitelstva města byla ověřena, přistupuje se nyní ke složení slibu podle 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Následně žádá paní Jaroslavu Zatloukalovou, vedoucí odd. Správních agend, aby přednesla slib, a žádá jednotlivé členy Zastupitelstva města k tomu, aby jednotlivě, tak jak je paní Zatloukalová vyzve, povstali, předstoupili před pana Červinku, pronesli slovo slibuji a podpisem u vedoucí odd. Správních agend, Jaroslavy Zatloukalové, stvrdili tento akt podpisem. Všechny přítomné požádal, aby povstali. Následně vedoucí odd. Správních agend, Jaroslava Zatloukalová, čte slib podle 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění: Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky. Členové Zastupitelstva města přistupovali jednotlivě k panu Červinkovu a skládali slib, pronesením slova slibuji a stvrzení tohoto aktu podpisem. Dále pan Červinka přistoupil k volbě komise volební a návrhové, která bude řídit volbu starosty, místostarosty a členů Rady města. Doporučil, aby do této tříčlenné komise byli zvoleni: 1. Ing. Jiří Hlaváček, 2. JUDr. Kristýna Bukovská, 3. Mgr. Ludmila Šimková. Dále se pan Červinka dotázal navrhnutých členů volební a návrhové komise, zda s návrhem souhlasí. Po odsouhlasení se dále dotázal, zda někdo z přítomných zastupitelů má připomínky k předloženému návrhu. Pan Miroslav Červinka dal o návrhu obsazení komise hlasovat. Usnesení č. 82/2014 schválilo členy volební a návrhové komise ve složení Ing. Jiří Hlaváček, JUDr. Kristýna Bukovská, Mgr. Ludmila Šimková. Hlasování: pro 14 (Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Lukáš Pilc, František Vágner, Jiří Fiala, Ing. Aleš Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Marcela Říhová, Bc. Ondřej Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Ludmila Šimková). Po schválení návrhu členů volební a návrhové komise vyzval pan Červinka tyto členy, aby se ihned sešli k jednání a zvolili si předsedu volební a návrhové komise. Do doby, než si určí předsedu volební a návrhové komise přerušil pan Červinka ustavující jednání zastupitelstva. Jednání bylo přerušeno od do hodin. Po ukončení jednání volební a návrhové komise vyzval pan Červinka její předsedkyni, paní Mgr. Ludmilu Šimkovou, aby se ujala slova. Paní Mgr. Ludmila Šimková z pověření volební a návrhové komise ujal svého úkolu, tj. praktického provedení volby starosty, místostarosty a dalších členů Rady města. Uvedla, že nejprve zastupitelstvo rozhodne o tom, kolik místostarostů bude město Milovice mít v dalším volebním období. Dále uvedla, že volební a návrhová doporučuje zastupitelstvu, aby rozhodlo o návrhu ve znění: schvaluje, aby pro volební období 2014 až 2018, byl zvolen jeden místostarosta. Dále paní Mgr. Šimková požádala pana Červinku, aby vyzval členy zastupitelstva k hlasování o tomto návrhu. Pan Červinka se dotázal, zda někdo z přítomných zastupitelů má připomínky k předloženému návrhu. Strana 6 (celkem 11)

7 Pan Miroslav Červinka dal o návrhu hlasovat. Usnesení č. 83/2014 schválilo pro volební období zvolení jednoho místostarosty. Dále paní Mgr. Šimková požádala pana Červinku, aby vyzval členy zastupitelstva k hlasování o návrhu, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn a pro výkon funkce místostarosty obce bude rovněž člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Pan Červinka se dotázal, zda má někdo z přítomných zastupitelů připomínky k předloženému návrhu. Pan Miroslav Červinka dal o návrhu hlasovat. Usnesení č. 84/2014 schválilo, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn a pro výkon funkce místostarosty obce bude rovněž člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. Pan Miroslav Červinka požádal volební a návrhovou komisi, aby přednesla doporučenou variantu volby starosty, místostarosty a členů Rady města. Mgr. Ludmila Šimková uvedla, že možnost volby je ve dvou variantách volba tajná volba veřejná. Komise volební a návrhová doporučila zastupitelstvu, aby volby starosty, místostarosty a členů Rady města byly provedeny volbou veřejnou. Paní Mgr. Šimková se dotázala, zda má někdo z přítomných zastupitelů připomínky k předloženému návrhu. Paní Mgr. Šimková dala hlasovat o návrhu způsobu volby starosty, místostarosty a členů RM: Usnesení č. 85/2014 schválilo veřejnou volbu starosty, místostarosty a členů rady města. Paní Mgr. Ludmila Šimková, jako předseda volební a návrhové komise, upozornila, že s přihlédnutím k ustanovení 82 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, předkládají tyto návrhy členové Zastupitelstva města. K platnému usnesení a volbě je třeba dle 87 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Zastupitelstva města. Dále požádala předsedu ustavujícího zasedání, pana Červinku, zda by vyzval členy zastupitelstva k předložení návrhu na starostu města a provedl volbu schváleným způsobem. Následně se přistoupilo k volbě starosty města. Pan Miroslav Červinka vyzval členy Zastupitelstva města k předložení návrhu na kandidáty na volbu starosty. Pan Bc. Petr Černý navrhl pan Ing. Milana Poura. Následně paní Mgr. Ludmila Šimková vznesla protinávrh a navrhla pana Lukáše Pilce. Pan Miroslav Červinka se dotázal jmenovaných členů zastupitelstva, zda s nominací na volbu starosty souhlasí. Pan Ing. Pour i pan Pilc vyslovili souhlas. Pan Červinka dal hlasovat o protinávrhu starosty města pana Lukáše Pilce: Protinávrh schválilo starostou města Milovice pana Lukáše Pilce. Hlasování: pro 3 (Mgr. Ludmila Šimková, František Vágner, Ing. Aleš Smeták), proti 8 (Ing. Jiří Hlaváček, Strana 7 (celkem 11)

8 Ing. Vladimír Vedral, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Bc. Ondřej Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), zdržel se 4 (Lukáš Pilc, Jiří Fiala, Ing. Milan Pour, Marcela Říhová). Návrh nebyl schválen. Pan Červinka dal hlasovat o návrhu starosty města pana Ing. Milana Poura: Usnesení č. 86/2014 zvolilo starostou města Milovice pana Ing. Milana Poura. Roth, Bc. Petr Černý, Marcela Říhová, Bc. Ondřej Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 5 (Mgr. Ludmila Šimková, Lukáš Pilc, František Vágner, Jiří Fiala, Ing. Aleš Smeták). Pan Červinka poblahopřál jménem všech členů Zastupitelstva města a předala další řízení zasedání současně se závěsným znakem. Následně si pan Ing. Pour převzal slovo, poděkoval za projevenou důvěru a slíbil, že se vynasnaží podle svých sil a svědomí řídit záležitosti města jak nejlépe to bude možné a že věří, že ho ve své snaze podpoří všichni zvolení členové Zastupitelstva města. Následně se nově zvolený starosta města Milovice ujal vedení ustavujícího jednání Zastupitelstva města. Paní Mgr. Ludmila Šimková vyzvala nově zvoleného starostu, aby vyzval členy Zastupitelstva města k předložení návrhu na volbu místostarosty. Pan Ing. Milan Pour vyzval členy Zastupitelstva města, aby předložili návrh na volbu místostarosty. Pan Bc. Ondřej Matouš navrhl paní Marcelu Říhovou. Protinávrh nebyl vznesen. Pan Ing. Milan Pour se dotázal paní Marcely Říhové, zda souhlasí s nominováním na volbu místostarostky. Paní Říhová vyslovila souhlas. Starosta dal hlasovat o návrhu místostarosty města: Usnesení č. 87/2014 zvolilo místostarostkou města Milovice paní Marcelu Říhovou. Roth, Bc. Petr Černý, Bc. Ondřej Matouš, Jiří Fiala, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 5 (Mgr. Ludmila Šimková, Lukáš Pilc, František Vágner, Marcela Říhová, Ing. Aleš Smeták). Paní Mgr. Šimková dále vyzvala starostu města, aby vyzval členy zastupitelstva k předložení návrhu na volbu radních města Milovice. Dále uvedla, že volební a návrhová komise doporučuje volit radní města jednotlivě. Starosta města vyzval členy Zastupitelstva města, aby předložil návrh na volbu radních města Milovice. Pan Bc. Petr Černý za hnutí ANO 2011navrhl paní JUDr. Kristýnu Bukovskou, pana Ing. Jiřího Hlaváčka a pana Ing. Vladimíra Vedrala. Starosta města se dotázal jmenovaných členů Zastupitelstva města, zda souhlasí se svým nominováním na volbu radní města Milovice. Všichni nominovaní postupně vyslovili souhlas. Starosta dal hlasovat o návrhu radní paní JUDr. Kristýny Bukovské: Usnesení č. 88/2014 zvolilo členem Rady města Milovice paní JUDr. Kristýnu Bukovskou. Roth, Bc. Petr Černý, Marcela Říhová, Bc. Ondřej Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 5 (Mgr. Ludmila Šimková, Lukáš Pilc, František Vágner, Jiří Fiala, Ing. Aleš Smeták). Strana 8 (celkem 11)

9 Starosta dal hlasovat o návrhu radní pana Ing. Jiřího Hlaváčka: Usnesení č. 89/2014 zvolilo členem Rady města pana Ing. Jiřího Hlaváčka. Roth, Bc. Petr Černý, Marcela Říhová, Bc. Ondřej Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 5 (Mgr. Ludmila Šimková, Lukáš Pilc, František Vágner, Jiří Fiala, Ing. Aleš Smeták). Starosta dal hlasovat o návrhu radní pana Ing. Vladimíra Vedrala: Usnesení č. 90/2014 zvolilo členem Rady města pana Ing. Vladimíra Vedrala. Roth, Bc. Petr Černý, Marcela Říhová, Bc. Ondřej Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 5 (Mgr. Ludmila Šimková, Lukáš Pilc, František Vágner, Jiří Fiala, Ing. Aleš Smeták). Pan starosta vyhlásil přestávku na 5-10 minut. Jednání bylo přerušeno od do hodin. Paní Mgr. Ludmila Šimková uvedla, že návrhová a volební komise navrhuje, aby Finanční výbor měl maximálně 7 členů a to včetně předsedy Finančního výboru a vyzvala pana starostu, aby o tomto návrhu nechal hlasovat. Pan starosta dal hlasovat o návrhu maximálního počtu Finančního výboru: Usnesení č. 91/2014 schválilo návrh, aby Finanční výbor Zastupitelstva města měl sedm členů včetně předsedy. Hlasování: pro 14 (Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Lukáš Pilc, František Vágner, Jiří Fiala, Ing. Aleš Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Marcela Říhová, Bc. Ondřej Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Ludmila Šimková). Následně paní Mgr. Ludmila Šimková vyzvala starostu města, aby vyzval členy Zastupitelstva města k předložení návrhu na volbu předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města. Starosta města vyzval členy Zastupitelstva města, aby předložili návrh na volbu Finančního výboru Zastupitelstva města. Pan Miroslav Červinka navrhl pana Mgr. Zdeňka Milatu. Starosta města se dotázal jmenovaného člena Zastupitelstva města, zda souhlasí se svým nominováním na volbu předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města. Pan Mgr. Milata vyslovil souhlas. Starosta dal hlasovat o návrhu předsedy Finančního výboru Zastupitelstva města: Usnesení č. 92/2014 zvolilo předsedou Finančního výboru Zastupitelstva města pana Mgr. Zdeňka Milatu. Hlasování: pro 11 (Ing. Jiří Hlaváček, Ing. Vladimír Vedral, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Marcela Říhová, Bc. Ondřej Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka, Jiří Fiala), proti 0, zdržel se 4 (Mgr. Ludmila Šimková, Lukáš Pilc, František Vágner, Ing. Aleš Smeták). Paní Mgr. Šimková, předsedkyně návrhové a volební komise, vyzvala pana starostu, aby vyzval členy Zastupitelstva města k předložení návrhu na volbu členů Finančního výboru Zastupitelstva města. Následně starosta města vyzval členy Zastupitelstva města, aby předložili návrh na volbu členů Finančního výboru Zastupitelstva města. Paní Mgr. Ludmila Šimková předala slovo paní JUDr. Kristýně Bukovské, která uvedla, že volební a návrhová komise obdržela od členů zastupitelstva následující nominace na členy Finančního výboru, následně přečetla jména nominovaných: Patrik Roth, Miroslav Červinka ml., Bc. Richard Vavrda, Radek Wenzl, Jiří Vajčner, Ing. Aleš Smeták. Strana 9 (celkem 11)

10 Starosta města se dotázal každého jmenovaného zvlášť, zda s nominací souhlasí. Všichni jmenovaní vyslovili souhlas. Starosta města dal hromadně hlasovat o členech Finančního výboru: Usnesení č. 93/2014 zvolilo členy Finančního výboru Zastupitelstva města, ve složení pan Patrik Roth, Miroslav Červinka ml., Bc. Richard Vavrda, Radek Wenzl, Jiří Vajčner, Ing. Aleš Smeták. Hlasování: pro 14 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, Lukáš Pilc, František Vágner, Jiří Fiala, Ing. Aleš Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Bc. Petr Černý, Marcela Říhová, Bc. Ondřej Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 1 (Patrik Roth). Paní Mgr. Ludmila Šimková vyzvala pana starostu, aby i Kontrolního výboru Zastupitelstva města nechal hlasovat o maximálním počtu členů výboru 7 a to včetně předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města. Pan starosta dal hlasovat o návrhu maximálního počtu Kontrolního výboru, 7 členů: Usnesení č. 94/2014 schválilo návrh, aby Kontrolní výbor Zastupitelstva města měl sedm členů včetně předsedy. Následně paní Mgr. Ludmila Šimková vyzvala starostu města, aby vyzval členy Zastupitelstva města k předložení návrhu na volbu předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města. Starosta města vyzval členy Zastupitelstva města, aby předložili návrh na volbu Kontrolního výboru Zastupitelstva města. Pan Lukáš Pilc navrhl pana Františka Vágnera. Starosta města se dotázal jmenovaného člena Zastupitelstva města, zda souhlasí se svým nominováním na volbu předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města. Pan Vágner vyslovil souhlas. Starosta dal hlasovat o návrhu předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města: Usnesení č. 95/2014 zvolilo předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva města pana Františka Vágnera. Hlasování: pro 14 (Ing. Jiří Hlaváček, Mgr. Ludmila Šimková, Ing. Vladimír Vedral, Lukáš Pilc, Jiří Fiala, Ing. Aleš Smeták, Ing. Milan Pour, JUDr. Kristýna Bukovská, Patrik Roth, Bc. Petr Černý, Marcela Říhová, Bc. Ondřej Matouš, Mgr. Zdeněk Milata, Miroslav Červinka), proti 0, zdržel se 1 (František Vágner). Paní Mgr. Šimková, předsedkyně návrhové a volební komise, vyzvala pana starostu, aby vyzval členy Zastupitelstva města k předložení návrhu na volbu členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města. Následně starosta města vyzval členy Zastupitelstva města, aby předložili návrh na volbu členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města. Paní Mgr. Ludmila Šimková předala slovo paní JUDr. Kristýně Bukovské, která uvedla, že volební a návrhová komise obdržela od členů zastupitelstva následující nominace na členy Kontrolního výboru, následně přečetla jména nominovaných: Pavel Hlaváč, Martin Kloubek, Jan Carva, Jaroslava Vladovičová, Boris Csillagi, Petr Černý. Starosta města se dotázal každého jmenovaného zvlášť, zda s nominací souhlasí. Všichni jmenovaní vyslovili souhlas. Strana 10 (celkem 11)

11 aní JUDr. Bukovská navrhla, aby se o členech Kontrolního výboru hlasovalo opět hromadně. Pan starosta vyzval členy Zastupitelstva, aby hlasovali o hromadném hlasování o členech Kontrolního výboru Zastupitelstva města: Usnesení č. 96/2014 schválilo hromadné hlasovaní o členech Kontrolního výboru. Starosta města dal hromadně hlasovat o členech Kontrolního výboru: Usnesení č. 97/2014 zvolilo členy Kontrolního výboru Zastupitelstva města ve složení pan Pavel Hlaváč, Martin Kloubek, Jan Carva, Jaroslava Vladovičová, Boris Csillagi, Petr Černý. Starosta města vyzval předsedu návrhové a volební komise, paní Mgr. Ludmilu Šimkovou, pro přípravu usnesení z dnešního jednání a jeho přečtení. Předsedkyně návrhové a volební komise, paní Mgr. Ludmila Šimková, přečetla usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města č. 7/2014, ze dne Starosta města ukončil ustavující zasedání Zastupitelstva města. 10. Závěr Jednání bylo ukončeno v 19:26 hodin Zapsala: Jaroslava Zatloukalová Zpracoval: Ing. Milan Pour vedoucí odd. Správních agend starosta města Tereza Vykoukalová asistentka kanceláře starosty Zápis z jednání byl ověřen dne.. Ověřovatelé zápisu: Mgr. Zdeněk Milata.. Bc. Petr Černý. Strana 11 (celkem 11)

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice

Z Á P I S. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne od hodin na Městském úřadu Sedlice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Sedlice konaného dne 5.11.2014 od 18.00 hodin na Městském úřadu Sedlice Přítomni: Baloušek Zdeněk, Bláha Jiří, Bláhová Jana Bc., Brožovský Jindřich

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 - 1 - č.j. 6/2010 Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.11.2010 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.11.2010 18:00 hodin Ukončení jednání: 12.11.2010 18:45 hodin

Více

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne v hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Švábenice konané dne 3.11.2006 v 18.00 hod. v Kulturním domě ve Švábenicích. Nejstarší člen zastupitelstva obce pan Pištělka Libor přivítal všechny přítomné na ustavujícím

Více

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu

1. Zahájení. 2. Složení slibu členů zastupitelstva městského obvodu Z Á P I S z 1. ustavujícího jednání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III, které se konalo dne 24. listopadu 2014 od 17:00 hod ve velkém sále Kulturního domu Dubna. Přítomni: František Brendl,

Více

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb

Z á p i s ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin 2. Seznámení s výsledky voleb Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Milevska, které se konalo ve středu dne 5. listopadu 2014 od 15:00 hodin ve velkém sále Domu kultury v Milevsku. Přítomni: Mgr. Petr Barda, p. Ladislav

Více

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S

Zápis [1/UZM/10.11.2014] https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.tisk Z Á P I S Page 1 of 12 ustavující Zastupitelstvo města Nové Město na Moravě Z Á P I S z 1. schůze ustavujícího Zastupitelstva města Nové Město na Moravě, která se konala dne 10.11.2014 od 16:30 hodin v Kulturním

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ktová konaného dne 15. listopadu 2010, od 16:00 hodin.

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ktová konaného dne 15. listopadu 2010, od 16:00 hodin. Obec Ktová Zastupitelstvo obce Ktová Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ktová konaného dne 15. listopadu 2010, od 16:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Ktová (dále též jako zastupitelstvo)

Více

Město MILOVICE Kancelář Městského úřadu nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel ,

Město MILOVICE Kancelář Městského úřadu nám. 30. června 508, Milovice, PSČ tel , Město MILOVICE Kancelář Městského úřadu nám. 30. června 508, Milovice, PSČ 289 23 tel. 325 517 100, e-mail: meu@mesto-milovice.cz USNESENÍ z mimořádného jednání Zastupitelstva města Milovice č. 6/2015

Více

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne

Zápis. o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne Zápis o průběhu I.ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městské části Brno-Chrlice, konaného dne 15.11.2010 Zahájení zasedání: 17.00 hodin Místo konání zasedání: Budova UMČ Brno-Chrlice,Chrlické nám.4,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velehrad, konaného dne 7. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Velehrad bylo zahájeno v 19,00

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 07.11.2014 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Ing. Petr Urbanec Návrhová komise pan Aleš Šklář PRO: 15 Mgr. Radek Nitka PRO: 15

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. Zápis z 1. ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva MČ Praha 22, které se konalo dne 10. 11. 2014 v zasedací místnosti radnice ve 3. patře Přítomni: Návrhový výbor: Mandátový výbor: Ověřovatelé

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, Louny Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jimlín, konaného dne 3.11. 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Jimlín Jimlín 7, 440 01 Louny Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Bukovany termín: místo: přítomni: 26. 2. 2015 17.00 hodin Obecní úřad Bukovany dle prezenční listiny Program jednání: 1. Zahájení a uvítání správce obce

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Prasklice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Prasklice, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Prasklice Zastupitelstvo obce Prasklice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Prasklice, konaného dne 8.11.2010, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne č.j.: ST - 0833/2014/Sed Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva města Strmilov, konaného dne 06. 11. 2014 Místo konání: Kinosál Beseda Strmilov Začátek: 19.00 hod. Zasedání řídil: dosavadní starosta

Více

Z á p i s. 1.Prezentace a převzetí osvědčení o zvolení člena Zastupitelstva MČ

Z á p i s. 1.Prezentace a převzetí osvědčení o zvolení člena Zastupitelstva MČ Z á p i s Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části, Brno Starý Lískovec, konaného dne 15.listopadu 2010 v 17,00 hodin v sále sokolovny na ul. Máchalova 4 v Brně Starém Lískovci. 1.Prezentace

Více

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány.

Jaroslav Komosný konstatoval, že zápis ze zasedání číslo 3/2014 byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí, námitky proti zápisu nebyly podány. O b e c K r u m v í ř, Krumvíř č. 184, PSČ 69173 Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 4.11.2014 č. 4/2014 Předsedající starosta Obce Krumvíř Jaroslav Komosný zahájil 4. zasedání Zastupitelstva

Více

výbor kultury a sportu předseda Bc. Vojtěch Luža členové Anna Kremplová, Mgr. Pavla Zábranská, Miroslav Mazůrek, Mgr.

výbor kultury a sportu předseda Bc. Vojtěch Luža členové Anna Kremplová, Mgr. Pavla Zábranská, Miroslav Mazůrek, Mgr. U s n e s e n í č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Velehrad konaného dne 7. listopadu 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velehradě Zastupitelstvo obce Velehrad v souladu s ustanovením

Více

Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S

Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S Město HORNÍ SLAVKOV Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města v Horním Slavkově, konaného dne 05. listopadu 2014 od 17.00 hodin v sále Městského kulturního střediska v Horním Slavkově Přítomni:

Více

Město Rakovník Zastupitelstvo města. Z á p i s

Město Rakovník Zastupitelstvo města. Z á p i s Město Rakovník Zastupitelstvo města Z á p i s z prvního (ustavujícího) zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 6. 11. 2006 od 17,00 hodin v sále Kulturního centra v Rakovníku Přítomni: členové

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Doubravice Zastupitelstvo obce Doubravice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravice, konaného dne 3.11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin

Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin 1 Zápis č. 1 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kunžak dne 06. 11. 2014 v 17.oo hodin Přítomni: Brunnerová Alena, Čapek Jaroslav, Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Eva Krafková, Král Petr, Kudrna Josef, Ing.

Více

I) Složení slibu zastupitelů

I) Složení slibu zastupitelů Z á p i s ustavující zasedání Zastupitelstva města Benátky nad Jizerou konané dne 04.11.2014 od 17.00 hodin ve společenském sále Záložna Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva města Benátky

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad Rokytnou, konaného dne 6.listopadu 2010, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Městyse Rokytnice nad

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, Kolinec, tel ,

OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, Kolinec, tel , OBEC ČÍHAŇ, Číhaň 26, 341 42 Kolinec, tel.376594225, e-mail: urad@cihan.cz Z Á P I S č. 5/10 z ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Číhaň konaného dne 8.11. 2010 v 18.00 hod. Místo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice Autor: administrator , Téma: Zápisy ze zasedání, Vydáno dne: 15. 11. 2010 konaného dne 10. listopadu 2010 od 19,00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. - 1 - Obec Mezno Zastupitelstvo obce Mezno Č. 14 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Mezno, konaného dne 06. listopadu 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC HUSINEC U Radnice Řež, okres Praha východ tel , GSM , IČO ,

OBEC HUSINEC U Radnice Řež, okres Praha východ tel , GSM ,  IČO , Přítomni: OBEC HUSINEC U Radnice 64 250 68 Řež, okres Praha východ tel. 220940309, GSM 607920514, e-mail ou@husinec-rez.cz, IČO 00240231, Obec Husinec zastupitelstvo obce Husinec Zápis č.7 z ustavujícího

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kačice, konaného dne 25. 11. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kačice (dále též jako zastupitelstvo )

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Šitbořice konané dne ve společenském domě Orlovna Šitbořice

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Šitbořice konané dne ve společenském domě Orlovna Šitbořice Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Šitbořice konané dne 03.11.2014 ve společenském domě Orlovna Šitbořice 1. Přestavení nově zvolených zastupitelů a složení slibu Ustavující zasedání ZO

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 11. 2014 Zahájení: 19:05 hodin na OÚ Tisem, Tisem 36 Přítomni: Bohuslav Čermoch, Milan Albrecht, Jana Starostová DiS, Zdeněk Hlaváček,

Více

p. Jitka Stoklásková Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 Protože nebylo dalších připomínek, postoupilo se k dalšímu bodu programu.

p. Jitka Stoklásková Pro: 15 proti: 0 zdržel se: 0 Protože nebylo dalších připomínek, postoupilo se k dalšímu bodu programu. Z á p i s Z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tečovice konaného dne 6. 11. 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Přítomni:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne , od 15:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 10.11. 2014, od 15:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tučapy dne 7.11.2014 v zasedací místnosti OÚ v Tučapech Účast : Petr Elis, Mgr. Zdeněk Gajdoš, Alfréd Kadavý, PhDr. Jiřina Rozsypalová, Radek Zelinka Hodina

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne , od 16:00 hodin. Obec Třeština Zastupitelstvo obce Třeština Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Třeština, konaného dne 6. 11. 2010, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Před konáním ustavujícího

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 17 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI ZÁPIS z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Praha 17 konaného dne 5. 11. 2014 Začátek zasedání: 14:00 hod. Konec zasedání: 16:25 hod. Místo

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 1. ustavujícího zasedání obce Studená konaného dne 9.11.2010 v 19:00 Obsah: 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 3 2) Volba volebního výboru a návrhové komise... 3 3) Schválení programu...

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne v hodin v kulturním domě v Bludově

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne v hodin v kulturním domě v Bludově Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bludov konaného dne 3. 11. 2014 v 18.00 hodin v kulturním domě v Bludově Přítomni: Ing. Jaroslav Balhar (Bar), doc. PhDr. Stanislav Balík (Bak), Ph.D.,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice, konaného dne od 17,00 hod. v sále Základní školy Blížkovice.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice, konaného dne od 17,00 hod. v sále Základní školy Blížkovice. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Blížkovice, konaného dne 10.11.2010 od 17,00 hod. v sále Základní školy Blížkovice. Č.j: 7/2010 Přítomni: Ing. Josef Dancinger, Vladimír Dvořák, Miroslav

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin

Zápis. Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 3. listopadu 2014, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též

Více

Obec Svor. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce SVOR

Obec Svor. Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce SVOR Obec Svor Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce SVOR konaného dne 4. listopadu 2014 Zasedání Zastupitelstva obce Svor bylo svoláno podle ustanovení 91, odst.1 Zákona č. 128/2000 Sb., v platném

Více

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 5.11.2014, od 18.00 hodin v sále kulturního domu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bantice

Více

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014

Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Obec Rudník Zastupitelstvo obce Rudník Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudník dne 06. listopadu 2014 Přítomni: Ing. Aleš Maloch, Jiří Vondrák, Václav Lhota, Michal Šindelář, Miroslav

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jezeřany - Maršovice konaného dne 14.11.2010 Program: 1. Zahájení 2. Slib členů zastupitelstva obce. 3. Schválení programu 4. Volba volební a návrhové

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne 6.11.2014, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Staňkovice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice, konaného dne 3.11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nenačovice (dále jen zastupitelstvo)

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne 6. 11. 2014, od 19.00 hodin v restauraci Česká hospoda Přítomni: Vnislav Konvalinka, Karel Čech, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný,

Více

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu

Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu Navržený program: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) 2. Schválení programu 3. Volba starosty a místostarosty a) určení počtu místostarostů b) určení, které funkce budou členové

Více

OBEC STUDNICE STUDNICE 2, BUDIŠOV, IČ:

OBEC STUDNICE STUDNICE 2, BUDIŠOV, IČ: OBEC STUDNICE STUDNICE 2, 675 03 BUDIŠOV, IČ: 00378631 email: ou.studnice@pvtnet.cz, http://www.studnice-tr.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Studnice, konaného dne 10.11. 2010, od 18:00

Více

3/ Schválení programu

3/ Schválení programu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Brandýs nad Labem Stará Boleslav konaného dne 13. listopadu 2014 od 17.00 hodin v prostorách zámku v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi 1/ Zahájení

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne od hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis z ustavujícího jednání zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 5.11.2014 od 19.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 19.00 Přítomni: Ing. Dubský, p. Jurkeník, p.tvrdý, p.jandovská, p. Wachtl,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 06.11.2014 od 16:00 hodin v sále MěKS Vimperk Přítomni: Stanislav Hlava, Mgr. Josef Bejček, Mgr. Pavel Dvořák, Luboš Drenčeni, Zdeněk

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 5. listopadu 2014 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták st., Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne v hod. na OÚ Obec Horní Loučky Zastupitelstvo obce Horní Loučky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Loučky, konaného dne 3.11.2014 v 19.00 hod. na OÚ Bod 1/ Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany, konaného dne , od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany, konaného dne , od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žatčany, konaného dne 10.11. 2010, od 19:00 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zasedání Zastupitelstva obce Žatčany bylo zahájeno v 19:00 hodin dosavadním

Více

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva

Zápis. 2. Složení slibu členů zastupitelstva - 1-1.zasedání zastupitelstva města - 1 - Zápis z 1.ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 8. listopadu 2010 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Z Á P I S. z 1. ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice. dne 1. listopadu 2006

Z Á P I S. z 1. ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice. dne 1. listopadu 2006 Z Á P I S z 1. ustavujícího veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Vřeskovice dne 1. listopadu 2006 Program: 1) Zahájení 2) Zhodnocení uplynulého období 3) Volba mandátní komise pro ověření platnosti

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne , od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne , od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě. Obec Heřmanice Zastupitelstvo obce Heřmanice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne 11.11. 2010, od 18:00 hodin v Heřmanicích -Brodě. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí Obec Nedvězí Zastupitelstvo obce Nedvězí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nedvězí, konaného dne 4.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání

Více

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce

Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne v sále Kulturního domu v Bašce Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Baška konaného dne 30. 10. 2014 v sále Kulturního domu v Bašce Přítomni: 15 členů zastupitelstva 50 občanů 65 účast celkem 1. Zahájení, hymna 2. Informace o výsledcích

Více

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu

Z á p i s. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dětmarovice, konaného dne 5. listopadu 2014 v 17.00 hodin v sále Dělnického domu Přítomni: Ing. Kamila Badurová Ing. Karel Dobrovolný Jana Formandlová

Více

Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne , od 18:00 hodin.

Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Sukorady - Zastupitelstvo obce Sukorady Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sukorady, konaného dne 29.10.2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne č. 9/U/2014

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne č. 9/U/2014 Obec Buš, okres Praha západ, IČO 00242021 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buš konaného dne 27.10.2014 č. 9/U/2014 Zahájení: 18.00 hod. Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) Hosté:

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

bod 2) Složení slibu zastupitelstva Předsedající v souladu s 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva

bod 2) Složení slibu zastupitelstva Předsedající v souladu s 69 odst.2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města Rabí, konaného dne 7.11.2014 od 19 hodin v zasedací síni města Rabí čp.57. Ustavující veřejné zasedání zastupitelstva města Rabí bylo zahájeno

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Velenice Zastupitelstvo obce Velenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Velenice, konaného dne 7. 11. 2014, od 18:00 hodin. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITLSTVA Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Lom Zastupitelstvo obce Lom Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lom, konaného dne 7. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Lom (dále

Více

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Smiřice

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Smiřice Z Á P I S z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Smiřice konaného dne 03.11.2014 od 18:00 h. v pravém přísálí Kulturního střediska Dvorana, s. r. o. ve Smiřicích Přítomno: 14 členů zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne , od 18:00 hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 13.11.2010, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Pucov Zastupitelstvo obce Pucov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne 1. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pucov

Více

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného dne , od 18:00 hodin.

OBEC ČESKÁ RYBNÁ. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného dne , od 18:00 hodin. OBEC ČESKÁ RYBNÁ Tel.: 465 629 128 e-mail : ceskarybna@tyhan.cz 561 85 Česká Rybná Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Česká Rybná, konaného dne 07. 11. 2014, od 18:00 hodin. Přítomni : Malý,

Více

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu).

Z Á P I S. Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: (listiny přítomných členů ZO a hostů - přílohy zápisu). Z Á P I S o průběhu ustavujícího (prvního) veřejného zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 6. listopadu 2014 v pohostinství Nová Husarůvka Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.1 ze dne 3.11.2014 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Běrunice Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce 14 občanů P r o g r a m : 1)

Více

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Březí Zastupitelstvo obce Březí Zápis č. 8/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Březí, konaného dne 5.11.2014, od 18:00 hodin. 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zdeněk Kudělka Petr Vávra

Zdeněk Kudělka Petr Vávra 15 členů obvodního zastupitelstva Šárka Lyčková - tajemnice ÚMOb Martinov hosté dle prezenční listiny Zdeněk Kudělka Petr Vávra Izabela Plavcová úsek vnitřních věcí ÚMOb Martinov V úvodu zasedání zazněla

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Sobčice konaného dne 6.11.2014 od 18,30 hodin v zasedací místnosti OÚ Sobčice - Zasedání bylo řádně svoláno - Počet zúčastněných zastupitelů obce: 7 -

Více

Obec Vítězná. Pan Műhl přivítal přítomné občany a nově zvolené zastupitele a zahájil ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva.

Obec Vítězná. Pan Műhl přivítal přítomné občany a nově zvolené zastupitele a zahájil ustavující zasedání nově zvoleného obecního zastupitelstva. Zápis z Ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vítězná konaného v zasedací místnosti OÚ Vítězná v souladu s 91 Zákona č.128/2000 Sb.o obcích v platném znění dne 10.11.2010 Pan Műhl přivítal přítomné

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Vílanec Číslo: 1 Datum: 05.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vílanec, konaného dne 5.11.2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

OBECNÍ ÚŘAD JAROV. ZÁPIS z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obecního úřadu Jarov, které se uskutečnilo dne od hod.

OBECNÍ ÚŘAD JAROV. ZÁPIS z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obecního úřadu Jarov, které se uskutečnilo dne od hod. 1 OBECNÍ ÚŘAD JAROV ZÁPIS z ustavujícího veřejného zasedání Zastupitelstva obecního úřadu Jarov, které se uskutečnilo dne 7. 11. 2014 od 20 00 hod.. Přítomno: 7 členů zastupitelstva obce (viz prezenční

Více

Obec Boháňka. tel , IDDS: vcrb4yt

Obec Boháňka. tel ,    IDDS: vcrb4yt Obec Boháňka Boháňka 27, 508 01 Hořice, IČO 00271357, není plátcem DPH, č. ú. 10028541/0100 Komerční banka Jičín, tel. 602564997, e-mail: ou@bohanka.org, www.bohanka.org, IDDS: vcrb4yt Zápis z ustavujícího

Více

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne konaného v kulturním domě Plzeňka

Z á p i s. ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne konaného v kulturním domě Plzeňka Č. 8 Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 9. 2. 2016 konaného v kulturním domě Plzeňka Přítomno: 19 zastupitelů města Omluveni: RNDr. Chalupová a Ing. Zelienková Nepřítomni: nikdo 1) Zahájení

Více

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Přítomni : Slabý Josef, Novotný Petr, Kounovský Martin, Fišer Zdeněk, Ouřada Petr, Rusňák

Více

Zápis ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 17:00 hodin

Zápis ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 17:00 hodin Zápis ze zasedání ustavujícího zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 09. 04. 2015 od 17:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Fabrika, č.p.174 09. 04. 2015 od 17:00 hod Zvolení zastupitelé:

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 1

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 1 Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 1 KONANÉHO DNE 4. 11. 2014 od 17.00 hod. UPOZORNĚNÍ Z tohoto zasedání byl pořízen zvukový

Více

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 04. 11. 2014 od 19.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni: Josef Hájek, Ing. Vladislav Brejška,

Více

Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016

Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016 Příloha č. 2 kompletní dokumentace XXVII. členské schůze Zápis XXVII. členské schůze bytového družstva MOLBYT konané dne 22. března 2016 Přítomní členové představenstva Přítomní členové kontrolní komise:

Více

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014

Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zápis z 1. zasedání ZM konaného dne 05.11.2014 Zasedání Zastupitelstva města Zábřeh bylo zahájeno v 16:07 hodin ve velkém sále Kulturního domu dosavadním starostou města RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D..

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne od 19:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne od 19:00 hodin Obec Drahotěšice Zastupitelstvo obce Drahotěšice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Drahotěšice, konaného dne 10.11.2010 od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Petráveč. mob: , Č.j.: Datum:

Obec Petráveč. mob: ,    Č.j.: Datum: Obec Petráveč Petráveč 40, 594 01 Velké Meziříčí, Ič: 00842559 mob: 603 838 161, email: obec@petravec.cz, http://www.petravec.cz Č.j.: Datum: 5.11.2014 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce

Více

Z á p i s. o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec, konaného dne

Z á p i s. o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec, konaného dne Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec, konaného dne 20.11.2002. Jednání ustavujícího zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Nový Lískovec zahájil

Více

OBEC TLUMAČOV. Tlumačov č. 107, Domažlice

OBEC TLUMAČOV. Tlumačov č. 107, Domažlice OBEC TLUMAČOV Tlumačov č. 107, 344 01 Domažlice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov (dále jen "ZO") konaného dne 2.11.2014 od 17:00 hodin v místním pohostinství. Jednací číslo: 1

Více

Zápis č. 8/2010 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného dne od 19:00 hodin.

Zápis č. 8/2010 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného dne od 19:00 hodin. Zápis č. 8/2010 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nechvalice, konaného dne 12.11. 2010 od 19:00 hodin. Přítomni : ing. Josef Konop, Jan Pudil, Jiří Skalický, ing. František Kortánek, Josef Hadáček,

Více

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: ,

OBEC HORNÍ BRANNÁ. Horní Branná čp. 1, Horní Branná, Tel.: , OBEC HORNÍ BRANNÁ Horní Branná čp. 1, 512 36 Horní Branná, Tel.: 481 584 178, E-mail: ou@hbranna.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná, konaného dne 6. listopadu 2014, od 18:00

Více