Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068"

Transkript

1 2010 Radiodiagnostika Referátový výběr 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN

2 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2 ISSN Registrační číslo MK ČR E 1417 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc. Do čísla 2/2010 přispěli Medicinae universae doctores: Radiodiagnostika 2/2010 (56) 1

3 Obsah Seznam excerpovaných časopisů... 3 Skelet... 4 Nervový systém... 7 Hrudník, plíce, mediastinum, bránice... 9 Kardiovaskulární systém Gastrointestinální systém Játra, žlučové cesty Uropoetický systém Genitální orgány Oblast hlavy a krku, ORL Měkké tkáně, žlázy (včetně endokrinních) Radiodiagnostika 2/2010 (56) 2

4 Seznam excerpovaných časopisů Europ.J.Radiol. Brit.J.Radiol. Invest.Radiol. Semin.Ultrasound, CT, MRI Radiodiagnostika 2/2010 (56) 3

5 Skelet GUGLIELMI, G., STOPPINO, L.P., PLACENTINO, M.G. a ost.: Reprodukovatelnost poloautomatické metody morfometrie obratlů se 6 body v multicentrickém pokusu. /Reproducibility of a semiautomatic method for 6-point vertebral morphometry in a multi-centre trial./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 1, s Osteoporóza je progresivní patologie kostry s typickým snížením hmoty kosti a tím se zvýšeným rizikem zlomenin. Zlomeniny obratlů patří k nejčastějším příčinám sociální neschopnosti. Včasnou známkou osteoporózy jsou deformity obratlů; při běžném klinickém vyšetření v epidemiologických studiích se používá velmi často rtg snímků páteře. Deformity obratlů zjišťují zkušení radiologové obvykle bočními rtg snímky páteře vizuálním hodnocením bez kvantitativní analýzy. Alternativní metodou je morfometrie s použitím 6 bodů uložených na okrajích každého obratle od T5 po L4 k výpočtu předních, středních a zadních výšek (Grados, F. a ost., Osteoporos.Int., 2001, 12, a další). Uvedeny podrobnosti. Manuální uložení morfometrických bodů na obratle je časově náročné (> 10 min./snímek) a může být značně subjektivní. K odstranění tohoto problému bylo vyrobeno několik poloautomatických zařízení, ale je možno je použít hlavně u DXA (dual X-ray absorptiometry) (Roberts, M. a ost., Invest.Radiol., 41/2006, č. 12, s a dalších 9 citací). Protože jsou stále preferovaným způsobem zobrazení k detekci deformit obratlů rtg snímky, byl vyvinut nový statistický model na základě systému vidění zvaný Morphopres (fy: Image Metrics for Procter & Gamble Pharmaceuticals Rusham Park, Egham, UK) k poloautomatické morfometrii se 6 body. Účelem práce je zhodnotit reprodukovatelnost poloautomatizovaného systému k morfometrii obratlů (Morphopres) ve velkém multicentrickém pokusu. Na studii se podílelo 132 kliniků (neradiologů) s různými úrovněmi zkušeností z 20 osteopracovišť v Itálii. Všichni prošli zácvikem v používání Morphopres. Studie se zúčastnil i zkušený radiolog, jehož údaje se používaly jako referenční standard. Testovaný obraz vznikl při normální klinické aktivitě a představoval mnoho normálních, pod- a nadexponovaných filmů, které ukazovaly jak normální anatomii a deformity obratlů. Obraz byl prezentován 2x klinikům v náhodném pořadí. Při použití software označili klinici nejprve střední body horního a dolního obratle u řady obratlů (T5-L4) při každém obraze. MorfoXpres lokalizuje všechny morfometrické body podle statistického modelu systému vidění. Byla vypočtena shoda měření u 1 vyšetřujícího a také u různých vyšetřujících pomocí koeficientu variace a průměrné standardní odchylky rozdílu 2 měření ke kontrole jejich shody. Výsledky: Celkové průměrné rozdíly ve výškách obratlů jsou u 1 vyšetřujícího 1,61 ± 4,27. Celkový koeficient variace je 3,95 %: Celkové rozdíly mezi vyšetřujícími ve výškách obratlů jsou 2,93 ± 5,38. Celkový koeficient variace je 6,89 %. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 4

6 WILLIAMS, A.L., AL-BUSAIDI, A., SPARROW, P.J. a ost.: Menší počet údajů o zlomeninách obratlů při osteoporóze při počítačové tomografii. /Under-reporting of osteoporotic vertebral fractures on computed tomography./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 1, s Osteoporóza je nejčastějším metabolickým onemocněním kostí, s jejich sníženou hmotností a poruchou mikroarchitektury. To vede k jejich lomivosti a zvýšenému riziku zlomeniny. Odhaduje se, že celosvětově je tak postiženo 200 milionů lidí (internet: Během života dojde k 1 nebo více zlomeninám z osteoporózy u 40 % žen v Evropě a vede to ke značným nákladům. Zlomeniny obratlů jsou nejčastější frakturou z osteoporózy. Během života k nim dojde u % žen a u % mužů. Protože jsou často bez příznaků, zjišťuje se jich asi jen 30 %. Většina z nich se nediagnostikuje a neléčí. Včasné léčení osteoporózy může zmenšit riziko budoucí zlomeniny. Radiologové často přehlédnou zlomeniny na bočních rtg snímcích hrudníku pořízených z jiných příčin. Záměrem autorů bylo zjistit význam vyšetření CT při diagnóze zlomeniny obratle a zjistit, jak často se zřetelné zlomeniny opominou. Byly zkontrolovány snímky CT hrudníku u souboru 100 po sobě jdoucích pacientek ve věku > 55 let. CT zobrazení byla pořízena na multidetekčních (MD) CT přístrojích General Electric Lightspeed (16 nebo 32 pořadí) pomocí vrstvy tloušťky 1,25 mm. Sagitální zobrazení ve střední čáře byla rekonstruována ze 3D objemu zobrazení. Pomocí zavedené semikvantitativní metody se určovaly středně těžké (25-40% ztráta výšky) nebo těžké (> 40 % ztráta výšky) fraktury mezi T1 a L1 a byly potvrzeny morfologickým měřením. Výsledky se srovnávaly s přesným údajem CT. Výsledky: Byly zhodnoceny snímky 192 pacientů (95 Ž, 97 M), průměrné stáří žen 70,8 let (rozpětí 55-89) a mužů 69,4 let (55-93). Jednu nebo více středně těžkých až těžkých zlomenin obratlů mělo 38 pacientů (19,8 %). V oficiální zprávě se jich uvádělo pouze 5 (13 %) osteoporotických fraktur. Citlivost axiálních CT zobrazení zlomeniny obratle byla 0,35. Závěr: Při vyšetření CT se uvádí méně náhodných osteoporotických zlomenin obratlů. Citlivost axiálních zobrazení k detekci těchto zlomenin je špatná. Naléhavě se doporučují sagitální změny (vyšetření) ke zlepšení četnosti detekce. SHAH, K., WATSON, D., CAMPBELL, C. a ost.: Je nitrokloubní injekce složená ze steroidu, iohexolu a místního anestetika stabilní? /Intra-articular injection composed of steroid, iohexol and local anaesthetic is it stable?/ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s U řady svalově kosterních stavů se užívá jako diagnostického nebo léčebného výkonu místní injekce steroidu se zobrazovacím vedením (fluoroskopickým/ct) s použitím kontrastního materiálu. Používá se často u bolestivých stavů bederní páteře, jako jsou injekce do kloubní plošky (Meleka, S. a ost., Amer.J.Neuroradiol., 26, 2005, s ), epidurální injekce při radikulopatii (Blankebaker, D.G. a ost., Radiology, 237, 2005, s ) a další 3 citace) a injekcí do sakroiliakálního kloubu při ankylozující spondylitidě. Používá se také k léčení adhezivní kapsulitidy Radiodiagnostika 2/2010 (56) 5

7 ramene a doporučovala se k úlevě od bolesti u osteoartritidy různých kloubů (Pessis, E. a ost., Amer.J.Roentgenol., 186, 2006, s a 1 další citace). Radiografický kontrastní materiál a steroidy se dodávají buď jako suspenze v jedné stříkačce nebo ve 2 oddělených stříkačkách s použitím jediné jehly. Výrobci obou těchto látek nedoporučují jejich smíšení ve stříkačce, ale doporučují užít 2 oddělených stříkaček, protože není známa kompatibilita směsi obou látek. Je-li tato směs nekompatibilní v 1 stříkačce, bude totéž při vpravení obou látek do uzavřené tělesné dutiny. Podle klinické praxe neexistuje nekompatibilita směsi obou látek. Pokud je autorům známo, neexistuje literatura, která by tento názor podpořila. Účelem práce je zjistit chemickou stabilitu suspenze steroidu, radiografického kontrastního materiálu a místního anestetika. Zdá se být neetické pokračovat v uvedené praxi, dokud se nezjistí stabilita takovéto směsi. Ke zjištění stability kombinací se steroidy (triamcinolon a metylprednisolon a Omnipaque - iohexol) bylo použito hodnocení HPLC (high-performance liquid chromatography výkonnou tekutou chromatografií). Bylo také provedeno další vyšetření k otestování stability po přidání místních anestetik (lidokain a bupivakain) k těmto směsím. Výsledky: Ukázalo se, že směsi těchto látek jsou stabilní. V tab. 1 se uvádějí různé testované kombinace a v tab. 2 jejich stabilita (= každé látky po skladování při 37 o C za 4 a 24 hodin). Závěr: Výsledky práce podporují názor, že je možno v klinické praxi i dále používat bezpečně kombinace uvedených látek a není proto třeba měnit dosavadní klinickou praxi. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 6

8 Nervový systém WINTERSPERGER, B.J., RUNGE, V.M., TWEEDLE, M.F. a ost.: Zvětšení nádoru mozku při zobrazení magnetickou rezonancí. Závislost na hladině aplikovaných kontrastních látek vážících bílkovinu. /Brain tumor enhancement in magnetic resonance imaging. Dependency on the level of protein binding of applied contrast agents./ Invest.Radiol., 44, 2009, č. 2, s MRI se zvětšeným kontrastem (CE-contrast enhanced) se stalo nezbytnou pomůckou při diagnóze jak metastatických, tak i primárních nádorů mozku. Zvětšení lézí v ose (itraaxial) při použití chelátů gadolinia je založeno primárně na roztržení krevní bariéry mozku a/nebo abnormální vaskularizaci, což umožňuje nahromadění látky v lézi. Stupeň zvětšení signálu léze při použití chelátů gadolinia ovlivňuje velký počet ukazatelů, včetně síly podle MR a použitých podrobných ukazatelů sekvence a individuálních vlastností samotné kontrastní látky. Stupeň CE nádoru mohou také podstatně ovlivnit vlastnosti kontrastní látky pro vazbu bílkoviny. To bylo prokázáno u lidí při hodnocení primárních a druhotných nádorů mozku pomocí gadobenat dimegluminu. Tato složka gadolinia vážící slabě bílkovinu umožňuje vynikající zobrazení léze vzhledem ke zlepšenému zvětšení léze ve srovnání látkami nevážícími bílkovinu, jako např. gadopentat dimeglumin nebo gadoterat dimeglumin (Kuhn, M.J. a ost., J.Neurosurg., 106, s a další 4 citace). Zvětšení frakce kontrastní látky vážící bílkovinu umožňuje, že zůstává déle v cévách. Účelem práce bylo zhodnotit závislost CE nádoru vzhledem k vlastnostem kontrastních látek vázat bílkovinu použitím 4 různých látek s velkým rozpětím schopností vázat bílkovinu ve standardizovaném modelu gliomu mozku krys. Gliomy mozku byly implantovány 16 krysám a ty pak byly vyšetřeny s 1,5 T s multielement wrist coil ve 2 různých srovnávacích podmínkách. V obou skupinách (každá s 8 krysami) byly aplikovány: látka bez vazby na bílkovinu (gadopentát dimeglumin, Bayer, Healtcare Inc.) a látka se slabou vazbou na bílkovinu (gadobenat dimeglumin, Bracco Diagnostics Inc.), ty pak byly srovnávány buď s látkou vážící 90 % bílkoviny (skupina A: B22956/1, Bracco Research, USA) nebo s látkou vážící přibl. 50 % bílkoviny (skupina B, BRU 52, Bracco USA). Všechny tyto látky byly aplikovány v dávce 0,1 mmol/kg a začaly se získávat jednotlivé údaje pomocí standardní T1 vážené sekvence turbo spin-echo (TR/TE = 480/15 ms) za 10 vteřin po injekci. Hodnocení CE nádoru a hodnoty CNR (contrast-to-noise ratio) a měření byla cílena na oblast zájmu v nádoru a ve vzdálené normální části mozku. Výsledky: Ve skupině A (s B22956/1 se zvýšilo CE o 93 % ve srovnání s gadobenat dimeglubinem (15.0 ± 5,3 proti 7,8 ± 2,7; p = 0,010) a o 136 % ve srovnání s gadopentetat dimegluminem (15,0 ± 5,3 proti 6,4 ± 1,9; p = 0,013). CNR při použití BAA956/1 se zvýšil o 116 % ve srovnání s gadobenat dimegluminem (14,0 ± 5,9 proti 6,5 ± 2,6; p = 0,015) a zvýšil se o 138 % ve srovnání s gadopentetat dimegluminem (14,0 ± 5,9 proti 5,9 ± 1?7; p = 0,034). Ve skupině B (s BRU 52) se zvýšil CE o 60 % ve srovnání s gadobenat dimegluminem (21,7 ± 1,4 proti 13,6 ± 13,6 ± 2,5; p = 0,013) a o 94 % ve srovnání s gadopentetat dimegluminem (21,7 ± Radiodiagnostika 2/2010 (56) 7

9 1,4 proti 11,2 ± 0,5; p < 0,0001). Při užití BRU 52 se zvětšil CNR o 72 % ve srovnání s gadobenat dimegluminem (21,2 ± 1,3 proti 12,3 ± 3,1; p = 0,0002) a o 122 % ve srovnání s gadopentetat dimegluminem (21,3 ± 1,3 proti 9,6 ± 0,8; p < 0,0001). Závěr: Schopnost chelátů gadolinia vázat bílkovinu vykazuje významný vliv na CE a CNR u nádorů mozku s porušenou krevní bariérou mozku. Ve srovnání s běžně schválenými látkami prokazují látky s vysokou vazbou bílkoviny další zlepšení CE nádoru mozku. Avšak dosud nebyl zhodnocen časový průběh zvětšení a optimální časové období (frame) pro vyšetření látek po injekci s vyššími schopnostmi vázat bílkovinu (přibl %). Radiodiagnostika 2/2010 (56) 8

10 Hrudník, plíce, mediastinum, bránice TOMIYAMA, N., HONDA, O., TSUBAMOTO, M. a ost.: Nádory předního mediastina: diagnostická přesnost CT a MRI. /Anterior mediastinum tumors: Diagnostic accuracy of CT and MRI./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 2, s Nádory předního mediastina představují skupinu různých neoplazmat a podílejí se na 50 % všech útvarů v mediastinu. K reprezentativním nádorům předního mediastina patří thymom, karcinom a cysta thymu, zralý teratom, maligní nádor ze zárodečných buněk a maligní lymfom. Tato onemocnění vyžadují zřetelně rozdílný způsob léčení. V denní klinické praxi je proto vysoce důležitá diferenciální diagnóza těchto nádorů. Řada studií uváděla, že tyto nádory předního mediastina mají typické CT a MRI nálezy. Pokud je ale autorům známo, nezjišťovala žádná studie význam CT a MRI pro rozlišení těchto útvarů. Účelem práce je porovnat diagnostickou přesnost CT a MRI a také jak CT, tak MRI u nádorů předního mediastina, a určit optimální výkony CT a MRI pro diagnózu nádorů předního mediastina. Byla provedena vyšetření jak CT, tak i MRI u souboru 127 pacientů v době od dubna 1990 do ledna 2003 (73 M, 54 Ž, průměrné stáří 45,9 let, rozpětí 10-82) s patologicky diagnostikovanými nádory předního mediastina. Bylo zjištěno 48 případů thymomu, 12 případů Ca thymu, 12 případů cysty thymu, 20 případů zralého teratomu, 13 případů maligního nádoru ze zárodečných buněk a 22 případů maligního lymfomu. Vyšetření CT a MRI hodnotili 2 radiologové specializovaní na hrudník, kteří neznali klinické a patologické údaje pacientů. Tito hodnotící zaznamenávali různé nálezy CT a MRI a diagnózu první volby. Výsledky: Oba hodnotící stanovili správnou diagnózu první volby v průměru u 78 (61 %) ze 127 případů pomocí CT, při MRI u 71 (56 %) ze 127 případů a jak při CT, tak i MRI u 85,5 (67 %) ze 127 případů. Z toho bylo 83 % případů thymomu při CT, 84 % při MRI a 85 % jak při CT, tak MRI; 38 % případů Ca thymu při CT a 13 % při MRI a 33 % jak při CT, tak i MRI; zjistilo se 46 % případů cysty thymu při CT a 71 % při MRI a 63 % jak při CT, tak i MRI; 58 případů zralého teratomu při CT a 38 % při MRI a 78 % jak při CT, tak i MRI; 35 % maligního nádoru ze zárodečných buněk při CT a 27 % při MRI a 31 % jak při CT i MRI a 55 % případů maligního lymfomu při CT a 43 % při MRI a 61 % jak při CT, tak i MRI. Existovaly významné rozdíly mezi diagnostickou přesností při CT a MRI jak v případech cysty, tak karcinomu thymu (p < 0,05). Závěr: CT je stejně vhodná či vhodnější než MRI při diagnóze nádorů předního mediastina s výjimkou cysty thymu. CT by se měla považovat za metodu volby po rtg hrudníku, avšak za některých okolností, jako je cysta thymu s krvácením nebo zánětem, který napodobuje tuhý nádor může být MRI i přes nízké zvětšení lepší při rozlišení nádorů předního mediastina. K získání podstatnější informace při diagnóze zralého teratomu by se mělo po vyšetření CT provést i vyšetření MRI. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 9

11 HAYASHI, H., ASHIZAWA, K., UETANI, M. a ost.: Možnost detekce periferního karcinomu plic na rtg snímcích hrudníku: vliv velikosti, lokalizace a rozsahu neprůhlednosti matného skla. /Detectability of peripheral lung cancer on chest radiographs: effect of the size, location and extent of ground-glass opacity./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s Běžná radiografie hrudníku je omezena při detekci karcinomu plic, zvláště pak malých periferních Ca plic (7 citací prací z let ). Sone, S. a ost. (Brit.J.Radiol., 2000, 73, s ) popsali běžnou radiografii hrudníku jako špatnou diagnostickou metodu k detekci Ca plic vyléčitelného stadia. Nedávno byla věnována značná pozornost detekci Ca plic včasného stadia u jedinců s vysokým rizikem (3 citace). Radiografie hrudníku má ale stále důležitý význam jako první způsob zobrazení užívaný k detekci Ca plic. Uvádějí se možnosti CT screeningu a omyly, k nimž došlo při tomto vyšetření a jejich příčiny. Účelem této práce bylo zhodnotit vliv velikosti a lokalizace nádoru plic a rozsahu GGO (ground-glass opacity) při CT s tenkou vrstvou na detekci periferního Ca plic na rtg snímcích hrudníku. Studie hodnotila retrospektivně soubor po sobě jdoucích pacientů (n = 100; 59 M, 41 Ž, průměrné stáří 66,6 let, rozpětí 40-89). Ze 100 Ca plic bylo: 77 adenoca, 13 Ca ze šupinatých buněk, 3 adenoskvamózní Ca, 2 Ca z velkých buněk, 2 malobuněčné Ca, 2 velkobuněčné neuroendokrinní Ca a 1 karcinoidní nádor. Dva hrudní radiologové hodnotili individuálně 100 zadopředních rtg snímků hrudníku periferního Ca plic s průměrem 20 mm nebo menších u pacientů, u nichž byla provedena na pracovišti autorů (4 pracoviště univerzity v Nagasaki) chirurgická resekce v době od července 1998 do června Výsledky: Karcinom plic bylo možno zjistit na rtg snímcích hrudníku u 51 případů (51 %). V 6 případech byl ale nádor poznán ne jako neprůhledný uzlík, ale jako subpleurální lineární nebo lokalizovaná zamlžená neprůhlednost. Průměrná velikost zjistitelných Ca plic (17 mm) byla větší než u nezjistitelných Ca plic (14 mm; p < 0,001). U zjistitelných případů byla častost nádorů s rozsahem GGO < 70 % 94 % a u nezjistitelných případů 59 % (p < 0,001). Frekvence nádorů lokalizovaných v jasných (unobscured) plicích byla 94 % u zjistitelných případů a 59 % u nezjistitelných (p < 0,001). Závěr: Možnost detekce periferního plicního karcinomu na rtg snímcích hrudníku ovlivňuje velikost nádoru, jeho lokalizace a rozsah GGO patrné na CT s tenkou vrstvou. Je proto třeba poznamenat, že některé nádory nemusejí být poznány jako neprůhledný uzlík (nodular opacity), i když jsou zjistitelné. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 10

12 Kardiovaskulární systém CAMPBELL, P.G., TEO, K.S.L., WORTHLEY, S.G. a ost.: Neinvazivní vyšetření průchodnosti štěpu vena saphena u pacientů bez příznaků. /Non-invasive assessment of saphenous vein graft patency in asymptomatic patients./ Brit.J.Radiol., 82, 1009, s Úmrtnost a nemocnost při operaci se podstatně snížila od první implantace koronárních štěpů v r tak, že je nyní tato operace znovu nabízena starším pacientům s vyššími rizikovými ukazateli v období operace. Avšak časem se zmenšuje průchodnost CABG (Coronary artery bypass graft). Podle angiografických údajů je průchodnost štěpů v. saphena (SVGs saphenous vein grafts) za 10 let asi 60 %. Proto u 20 % pacientů recidivuje angina pectoris během 1. roku a je třeba provést opakovanou revaskularizaci téměř u 1/5 pacientů za 10 let a téměř u 1/3 za 12 let. Vývoj progrese aterosklerózy u SVGs po operaci CABG je často bez příznaků. Neinvazivní a spolehlivou technikou k vyšetření průchodnosti SVG je CT se 4 vrstvami. Tato studie používá CT k vyšetření dočasné progrese průchodnosti u pacientů bez příznaků. Byl použit CT přístroj se 4 vrstvami využívající standardních technik. Bylo provedeno offline hodnocení rekonstruovaných obrazů dvěma zkušenými operátory, kteří neznali podrobnosti týkající se pacientů. Primárním cílem bylo zjistit průchodnost štěpu. Bylo vyšetřováno a hodnoceno 130 jedinců bez příznaků. Průměrná doba od CABG byla 7,3 let (rozpětí 15 dní 21 let, 9 měsíců ± 4,4 let). Vhodných pro vyšetření průchodnosti štěpů bylo 294 ze 305 SVGs. Výsledky: Celková četnost okluze hodnotitelných štěpů byla 23,5 %. Počty okluze u štěpů do 1 roku trvání byly 12,5 % (2/16), u štěpů v trvání 1-10 let 20,7 % (42/203) a u štěpů > 10 let trvání 33,3 % (25/75). Závěr: U pacientů bez příznaků dochází k významné okluzi SVGs brzy po CABG. CT se 4 vrstvami je schopna vyšetřit neinvazivně jedince po operaci. HELFT, C.J., BRENNAN, P.C., McGEE, A.M. a ost.: Možné hladiny referenční dávky u intervenčních vyšetření srdce. /Potential Irish dose reference levels for cardiac interventional examinations./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s Existuje stále více dokumentovaných dokladů o možných rizicích v souvislosti s expozicí ionizujícímu záření během intervence (12 citací prací z let ). Jedním z důležitých prvních kroků je optimalizace dávky obhajované European Concil Directive 97/43/EUROATOM a irskou legislativou. Souhrnná dávka při angiografických vyšetřeních srdce patří k nejvyšším ze všech radiologických vyšetření mimo CT. U pacientů, kteří byli takto vyšetřováni, se uváděly účinky jako je erytém, epilace a ulcerace a to zdůrazňuje důležitost optimalizace dávky záření, aniž by se poškodila diagnostická účinnost. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 11

13 Tato studie proto zkoumala dávky záření, jimž jsou pacienti vystaveni u 4 běžných typů radiologických vyšetření srdce: CA (Coronary angiography), PCI (percutaneous coronary intervention), koronární angiogramy s následným intervenčním výkonem (CA-PCI) a zavedení trvalého pacemakeru (PPIS permanent pacemaker insertions). Na studii se podílelo 21 zařízení pro zobrazení srdce ve 14 nemocnicích, což představuje 90 % důležitých pracovišť v Irsku. Byly monitorovány dávky záření u 1804 dospělých pacientů pomocí dose-area product meters. Při každém vyšetření se zaznamenávaly podrobnosti o operaci a vyšetření, jako je odbornost kardiologa, podrobnosti u pacienta, komplexnost vyšetření a ukazatele expozice. Výsledky: Ukazatele změn v dávce mezi pracovišti byly v rozmezí 2,7-11,1, ale tyto ukazatele nebyly vyšší než již zaznamenané variace v nemocnici při jiných vyšetřeních v Irsku, jako je rtg hrudníku. Vysoká dávka na pracovištích souvisela často s dobami dlouhodobého screeningu, s vysokou hodnotou BMI pacienta a s komplexností výkonu. Předběžné DRLs (dose reference levels hladiny referenční dávky) se stanovily pomocí zaokrouhlení hodnot third quartile při 4200 cgy cm 2, 8400 cgy cm 2, cgy cm 2 a 2100 cgy cm 2 pro CA, PCI, CA-PCI, resp. PPI. Při těchto běžně prováděných výkonech s relativně vysokou dávkou je důležité, že jsou k dispozici některé hodnoty směrnic k povzbuzení optimalizovaných postupů. Tyto navrhované DRLs (hladiny referenční dávky) nabízejí takovéto vedení. BOGAERT, E., BACHER, K., LEMMENS, K. a ost.: Rozsáhlá multicentrická studie o dávkách na kůži pacientů při intervenční kardiologii: akční hladiny produktu dávka-plocha a hladiny referenční dávky. /A large-scale multicentre study of patients skin doses in interventional cardiology: dosearea product action levels and dose reference levels./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s Při rozsáhlé expozici vůči rtg paprskům během fluoroskopicky řízených výkonů dochází často k vysokým dávkám záření na kůži pacienta. Byla popsána různá poškození kůže zářením (citovány 4 práce) a jde o erytém, vlhkou deskvamaci a ulceraci až po nekrózu. Z uváděných případů je patrno, že k naprosté většině nadměrných expozic dochází při katetrizaci během koronární angiografie (CA) a intervencí (Koenig, T.R. a ost, Amer.J.Radiol., 2001, 177, s ). Není to neočekávané, protože počet ročně provedených intervencí na srdci je vyšší než u jiných intervenčních radiologických výkonů. U souboru pacientů (n = 318; 221 M, 97 Ž, s věkovým rozpětím let) v 8 různých belgických nemocnicích (jak univerzitních, tak i soukromých) byla sledována distribuce celkové dávky na kůži pomocí sítě 70 termoluminiscenčních dozimetrů na pacienta; to umožňuje zjistit přesně MSD (maximum skin dose maximální dávku na kůži). Byly také registrovány hodnoty DAP (dose-area product), ukazatele expozice a geometrie a současně také charakteristiky pacienta a kardiologa. Výkony byly rozděleny do 2 skupin: 1. diagnostické výkony (CA) a 2. léčebné výkony (dilatace, stent, kombinované výkony CA + dilatace + stent). Radiodiagnostika 2/2010 (56) 12

14 Výsledky: Průměrná hodnota MSD byla 0,310 Gy u diagnostických výkonů a 0,699 Gy u léčebných. Nejkritičtější projekcí k získání MSD je LA090 (left anterior oblique) geometrie. U 3 % případů překročila MSD práh 2 Gy deterministických vlivů. Z měřených MSD a kumulativních hodnot DAP byly odvozeny akční hladiny vzhledem k hodnotám DAP na základě postupu při kontrole pacientů k deterministickým účinkům záření na kůži. Byly navrženy 2 akční hladiny DAP. První akční hladina 125 Gy cm 2 odpovídající prahové dávce 2 Gy může znamenat zvolenou radiopatologickou kontrolu, která závisí na rozhodnutí kardiologa. Druhá akční hladina DAP 250 Gy cm 2 odpovídá dávce 3 Gy na kůži a může představovat systematickou kontrolu. Hladiny referenční dávky -71,3 Gy cm 2 pro diagnostické výkony a 106,0 Gy cm 2 pro léčebné výkony byly odvozeny ze 75 % distribucí DAP. Závěr: Autoři navrhují, aby se registroval celkový DAP v záznamu pacientů, protože to může posloužit ke zlepšení kontroly pacientů vzhledem k poškození kůže zářením. SEEGER, A., KLUMPP, B., KRAMER, U. a ost.: MRI vyšetření srdeční amyloidózy: zkušenost ze šesti případů s přehledem běžné literatury. /MRI assessment of cardiac amyloidosis: experience of six cases with review of the current literature./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s Názvu amyloidóza se užívá pro onemocnění vlivem mimobuněčné depozice patologicky nerozpustných bílkovin. Postižení srdce se mění podle typu amyloidózy a je časté při AL amyloidóze (primární amyloidóza) a ATTR oyloidóze (depozita amyloidu nestabilní varianty transthyretinu. Nahromadění amyloidu porušuje architekturu myokardu a toxické vlivy porušují přímo kontraktilitu a relaxaci kardiomyocytů (Brenner, D.A. a ost., Circ.Res., 94, 2004, s ). Ke klinickým projevům patří kongestivní nedostatečnost srdce a poruchy vodivého systému, které mohou být příčinou arytmie, včetně fibrilace komor a náhlé srdeční smrti. Jakmile se objeví kongestivní nedostatečnost srdce, je u neléčených pacientů průměrná doba přežívání < 6 měsíců. Nejlepším způsobem, jak zpomalit progresi, je aplikovat chemoterapii s vysokou dávkou (Falk, R.H., Circulation, 112, 2005, s ). Doporučuje se proto léčebné monitorování postižení srdce. Je známo, že MRI srdce je u srdeční amyloidózy cenné pro diagnózu. Často se zjišťují různé rysy, např. hypertrofie myokardu, diastolická dysfunkce a rychlejší vyplavování gadolinia z krve, výlevy do pohrudnice a osrdečníku a difuzní opožděné zvětšení myokardu. MRI srdce usnadňuje detekci srdeční amyloidózy a umožňuje dlouhodobé vyšetření funkce myokardu. Tento ilustrovaný přehled se zaměřuje na případy s histologicky ověřenou systémovou amyloidózou a s postižením srdce, aby se ilustrovaly typické nálezy. MRI srdce bylo provedeno u 6 pacientů (3 M, 3 Ž, průměrné stáří 58,8 let, rozpětí 47-69) s kardiomyopatií. Uvádějí se technické podrobnosti vyšetření. Obrazy hodnotili v dohodě 2 pracovníci. Byl vypočten objem na konci diastoly a na konci systoly, tepový objem a ejekční frakce LK. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 13

15 Výsledky: U všech pacientů se zjistila hypertrofie myokardu; komory nebyly dilatovány a ejekční frakce byla u 4/6 pacientů normální. Známky restriktivní dysfunkce vykazovali 4 pacienti. Na T2W obrazech se zjistily difuzní nadměrně intenzivní oblasti u 5 pacientů. Tyto oblasti korelovaly a s opožděným zvětšením gadoliniem. Pouze u 1 pacienta byla provedena zátěžová perfuze adenosinem a vykazovala difuzní chybnou perfuzi, která neodpovídala oblastem koronární tepny. Šlo o suspektní onemocnění kapilár a bylo možno vyloučit stenózu koronární tepny koronarografií. Všichni pacienti vykazovali difuzní globální opožděné zvětšení gadoliniem. Další nálezy byly efuze do pleury (n = 3) a perikardu (n = 3). SA, J.R., JOSHI, A., PATKAR, D.: Mladá žena s mnohotnými lézemi srdeční hmoty. /A young woman with multiple cardiac mass lesions./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s Do nemocnice v Mumbai (Indie) přišla 22letá žena s dušností, ztrátou na váze a anorexií trvající 6 měsíců. Klinické vyšetření ukazovalo na lehkou až středně těžkou kardiomegalii se systolickým šelestem. Při běžných laboratorních vyšetřeních byly srdeční enzymy normální. Na záznamu ekg byla inverze T vlny ve svodech II, III avf a I, avl a V4-6. Na rtg snímku hrudníku byl rozšířený stín mediastina s minimálními lobulárními okraji srdce a siluety mediastina na pravé i na levé straně. V této oblasti nebyly patrny zřetelné kalcifikace nebo změněný rozdíl hustoty. Dvojrozměrná echokardiografie zjistila mnohotné léze, převážně bez echa v srdci a perikardu s vnitřní septací. Bylo provedeno CT vyšetření hrudníku. Ukazují se obrazy axiální před kontrastem, axiální po kontrastu, sagitální a koronární. Ukazují se také následná zobrazení MR, axiální T1 vážené a T2 vážené obrazy a současně také koronální T1 vážené, T2 vážené a sagitální T2 vážené. Jaká je diagnóza jaké je diferenciální diagnóza, jaké testy byste požadovali k potvrzení diagnózy, jaké jsou možné komplikace tohoto onemocnění? Diagnóza: Jde o mnohotné hydatinózní cysty srdce, perikardu a mediastina. Uvádí se velmi rozsáhlá diskuze, z níž je patrno, že onemocnění hydatidami působí larvy tasemnice Echinococcus granulosus. Onemocnění se vyskytuje ve většině částí světa, zvláště v oblastech s chovem ovcí a hovězího dobytka v Asii, Africe, Jižní Americe, Austrálii a na Středním Východě. Dospělý červ žije ve střevě konečného hostitele, obvykle psů a jiných masožravých zvířat. Jako přechodný hostitel slouží ovce, hovězí dobytek a člověk. K infekci lidí dochází při kontaktu s konečným hostitelem, nebo konzumací kontaminované vody nebo zeleniny. Většina hydatinozních cyst je v játrech (59-75 %), dále v plicích (27 %). Vzácné je postižení ledvin (3 %), kosti (1-4 %) a mozku (1-2 %). Ostatní místa, jako je srdce, slezina, pankreas nebo sval jsou postiženy velmi zřídka, ale žádné místo není imunní. Srdeční hydatidóza může být v 0,5-2 %. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 14

16 CHENG, C.C., TSAI, T.N., YANG, C.C. a ost.: Perkutánní získání posunutého celkového implantabilního systému centrálního žilního přístupu u 92 případů: zkušenost z jediné nemocnice. /Percutaneous retrieval of dislodged totally implantable central venous acces system in 92 cases: Experience in a single hospital./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 2, s Celkově implantabilní systém centrálního žilního přístupu (centrální žilní vstupní katétr) se implantuje většinou k aplikaci chemoterapeutických léků a k parenterální výživě. Jeho součástmi jsou injekční vstup a radioopákní silikonový nebo polyuretanový katétr. Nejčastějšími komplikacemi souvisejícími s implantací centrálního žilního vstupního katétru jsou žilní trombóza, extravazace, posunutí, únik z katétru a infekce. Výskyt posunu centrálního žilního vstupního katétru je vzácný s odhadovaným počtem 0-3,1 % (Charvát, J. a ost., Support Care Cancer, 14, 2006, č. 1, s a 1 další citace). Migruje-li zlomený katétr do srdce nebo do jiných orgánů, může dojít k distální embolizaci s fatálními komplikacemi. Způsoby ošetření posunutého centrálního žilního vstupního katétru jsou perkutánní získání pomocí katétru, získání při otevřené torakotomii a dlouhodobé léčení warfarinem. Ze shora zmíněných možností je perkutánní získání posunutého katétru pomocí katétru snadné a účinné (Bessoud, B. a ost., Amer.J.Roentgenol., 180, 2003, č. 2, s ). Účelem práce je prozkoumat klinický projev posunutého celkově implantabilního centrálního vstupního žilního katétru, fragmentů a účinnost a bezpečnost jejich perkutánního získání v nemocnici autorů (kardiologická klinika všeobecné nemocnice Taipe, Taiwan). V době od ledna 2005 do března 2007 bylo do studie zařazeno 92 pacientů s karcinomem (průměrné stáří 53,8 let, z toho 51 % mužů). Byli posláni do katetrizační laboratoře nemocnice k získání zlomeného centrálního žilního vstupního katétru v uvedené nemocnici. Všichni pacienti byli sledováni a kontrolováni na ambulantním pracovišti nejméně po dobu 1 měsíce po chirurgickém zapojení. Byly zaznamenávány charakteristiky roztrženého centrálního žilního vstupního katétru. Byl zhodnocen klinický stav ve vztahu k výkonu. Výsledky: Nejčastější projev posunu centrálního žilního vstupního katétru je odolnost zavodnění při infuzi (51/92). Nejčastější lokalizace zlomených fragmentů je mezi v. cava superior a pravou předsíní (tj. proximální konec zůstával u v. cava superior a distální konec v pravé síni (22/92). Nejčastější místo fraktury katétru je anastomóza mezi injekčním vstupem a katétrem (77/92). Nejčastější užívaný soubor získání je klička. Úspěšnost perkutánního získání posunutého fragmentu byla 97,8 % a počet komplikací byl pouze 3,3 %. Závěr: Většinou přispívá k posunutí centrálního žilního vstupního katétru špatné spojení mezi katétrem a injekcí vstupu. Perkutánní získání posunutého katétru je vysoce úspěšná, bezpečná a účinná metoda. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 15

17 Gastrointestinální systém FRERICKS, B.B., WACKER, F., LODDENKEMPER, C. a ost.: Zobrazení pokusného zánětlivého střevního onemocnění magnetickou rezonancí. Kvantitativní a kvalitativní hodnocení s histopatologickou korelací v modelu u krys pomocí ultramalých částic oxidu železa SHU 555 C. /Magnetic resonance imaging of experimental inflammatory bowel disease. Quantitative and qualitative analyses with histopathologic correlation in a rat model using the ultrasmall iron oxide SHU 555 C./ Invest.Radiol., 44, 2009, č. 1, s Termín zánětlivá střevní onemocnění (IBD inflammatory bowel disease) zahrnuje většinou 2 IBD s většinou neznámou etiologií s relapsy colitis ulcerosa a M. Crohn. Detekce a kontrola kolitidy se obvykle provádí kolonoskopií včetně biopsií na mnoha místech (Bousvaros, A. a ost.: J.Pediat.Gastroenterol.Nutr., 44, 2007, s a další 3 citace) nebo UZ. Avšak prvně uvedené endoskopické výkony mají možná rizika, např. krvácení, perforaci a infekci. Kromě toho pacienti ne vždy kolonoskopii snášejí. Účelem práce je charakterizovat kvantitativně a kvalitativně MR nálezy IBD v krysím modelu po i.v. injekci ultramalých částic oxidu železa SHU 555 C specifických pro buňky retikuloendoteliálního systému. Kontrastní látku SHU 555 C vyrábí a pro práci ji poskytla fa Bayer Schering Pharma, Berlín, Německo. U 15 krysích samců (Charles River Sulzfeld, Německo, 8-12týdenních s průměrnou váhou g) byla navozena colitida instilací dinitrobenzen sulfonové kyseliny centrálním žilním katétrem (průměr 7 mm) umístěným v rektu. Jako kontroly sloužilo dalších 5 krys. Přístrojem 2,4 Tesla byly pořízeny T1-T2-vážené sekvence s roztočeným echem (spin echo) a T2 vážené sekvence se vzestupným (gradient) echem, před a bezprostředně po, a pak za 15, 45, 60, 90 minut a za 24 hodin po i.v. injekci SHU 555 C (0,1 mmol Fe/kg). Kvantitativně byla zhodnocena MR zobrazení se zaměřením na tloušťku a SNR (signal-to-noise ratio) střevní stěny a kvalitativně vzhledem k celkové intenzitě signálu a k výskytu ulcerací střevní stěny. MR nálezy byly korelovány s histologií. Výsledky: Zanícená střevní stěna byla významně tlustší než nezanícená střevní stěna a vykazovala za 90 minut po injekci kontrastu významné snížení SNR u T1 (94 ± 27 proti 61 ± 29; p < 0,01), při T2 (67 ± 26 proti 28 ± 17; p < 0,05) ve srovnání s nezvětšenými zobrazeními. Za 24 hodin zůstávaly uvedené hodnoty SNR významně sníženy. Ztráta signálu byla homogenní u 12 a ložisková u 3 z 15 krys s kolitidou. Ulcerace střevní stěny vykazovalo 9 krys. S výjimkou jednoho zvířete (nezjištěné ložiskové ulcerace) korelovaly MR nálezy s nálezy histologickými. Závěry: SHU 555 C vede k významné ztrátě intenzity signálu u zanícené střevní stěny u T1-T2 a T2 vážených zobrazení. MRI nálezy zvětšené SHU 555 C korelují dobře s histologickými nálezy. Práce uvádí přehled výsledků v tab. 1, 2 7dílné obrázky (6 černobílých a 1 barevná část), MRI těžké kolitidy a 52 literárních citací (z toho je 36 prací z let ; problematikou kolitidy/ulcerózní kolitidy se zabývá 6 citovaných prací, M. Crohn 5 prací a řada prací je metodických se zaměřením na ultramalé částice oxidu železa. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 16

18 DRZYMALA, M., HAWKINS, M.A., HENRYS, A.J. a ost.: Vliv polohy při léčení, vstoje či vleže na histogramy dávka objem při radioterapii pánve pacientů s karcinomem konečníku. /The effect of treatment position, prone or supine, on dose-volume histograms for pelvic radiotherapy in patients with rectal cancer./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s V celém světě se každoročně diagnostikuje milion nových případů kolorektálního karcinomu (Parkin, D.M. a ost., CA Cancer J.Clin., 2005, 55, s ). V r to byl v UK počet standardizovaný k věku 55,3 u mužů, resp. 35,5/ u žen. Švédský pokus s radioterapií konečníku prokázal výhodnost krátkodobé radioterapie pro přežívání a tím se v posledních 10 letech změnil dramaticky způsob léčení. Nedávná metaanalýza významu radioterapie (RT) Ca rekta uzavírala, že je třeba dát přednost RT před operací před léčením po operaci vzhledem k toxicitě. Pacienti léčení RT pro Ca rekta jsou obecně léčeni v poloze vstoje, s plným měchýřem, aby se zmenšil objem normálního střeva při objemu s vysokou dávkou. Je obtížné zachovávat tuto polohu a není důsledněji reprodukovatelná. Tato studie hodnotí objem střeva a aplikovanou dávku v poloze vstoje a vleže na zádech u pacientů léčených před operací chemoradiací pro Ca rekta. Pokud je autorům známo, je to první studie, která hodnotí vliv polohy na objem střeva u jednotné skupiny. Hodnotí objem střeva a dávku, jíž jsou pacienti vystaveni během chemoradiace CA rekta při polohách vstoje a vleže. Bylo provedeno CT vyšetření skupiny po sobě jdoucích pacientů (n = 19; 10 M, 9 Ž, ve věku let) s histologicky ověřeným adenoca rekta, s plným měchýřem, nejprve v poloze vstoje a pak bezprostředně nato v poloze vleže. Plánovaný cílový objem byl vymezen pro polohu vstoje a převeden na vyšetření vleže podle předem stanovených kritérií. Měchýř a tenké střevo byly vyšetřeny v obou polohách. RT byla plánována trojrozměrným plánováním a k léčení bylo použito 3 polí několikalistových collimátorů ve 2 fázích: fáze 1 pánev 45 Gy/25 frakcí a fáze 2 nádor 9 Gy/5 frakcí. V obou polohách byly aplikovány na střevo dávky s přírůstky 5 Gy od 5 do 45 Gy a postup byl vypočten pomocí histogramů dávka-objem. Výsledky: Při hladinách dávky 5 Gy a 10 Gy byl ozářen významně větší objem střeva v poloze vleže (p < 0,001). Při 15 Gy byla významnost okrajová (p = 0,018). Od 20 do 45 Gy nebyly významné rozdíly v objemu ozářeného střeva při každém zvýšení o 5 Gy. Závěr: Studie prokazuje, že objem ozářeného střeva v dávkách, které znamenají pro střevo toxicitu při současné chemoradiaci není významně větší v poloze vleže. Tuto polohu je možno použít u pacientů při chemoradiaci před operací Ca rekta. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 17

19 JOHNSTON, D.F., LAWRENCE, K.M., SIZER, B.F. a ost.: Místně pokročilý karcinom konečníku: histopatologická korelace a přesnost predikce sériového MRI po neoadjuvantní chemoterapii. /Locally advanced rectal cancer: histopatological correlation and predictive accuracy of serial MRI after neoadjuvant chemotherapy./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s V posledních letech se toho napsalo mnoho o pokrocích v léčení Ca rekta, zvl. o významu chemoradioterapie (CRT) před operací a o chirurgickém přístupu k celkové excizi střední části rekta. Zjistilo se, že skutečnost, zde se zjistí či nezjistí stopy nádoru v 1 mm chirurgickém obvodovém okraji resekce (CRM) ovlivňuje výrazně výsledek a je nezávislým prediktorem přežívání a místní recidivy. MRI je zavedeným způsobem volby zobrazení pro počáteční zjištění blízkosti nádoru k CRM s přesností ve velkých studiích % (Mercuty Study Group, Brit.Med.J., 333, 2006, s a 1 další citace). MRI se také velmi často používá ke zjištění reakce a určení možnosti operace po CRT u pacientů s dříve neoperabilními nádory rekta. Zpochybňovala se přesnost MRI po dlouhodobé CRT u LARC (locally advanced rectal cancer místně pokročilého Ca rekta). Autoři zhodnotili svoji zkušenost s postupně prováděným MRI ke zjištění nízkého stadia před operací v korelaci s histopatologií. U skupiny pacientů s LARC (n = 17; 13 M; průměrné stáří 60 let, rozpětí 41-75) bylo provedeno MRI 3x: MRI 1 před léčením, MRI 2 za 6 týdnů po CRT a MRI 3 před operací (3-21 dní, průměr 10 dní). Uvádělo se určení stadia T a N MRI; T3 se dále dělilo na T3a (< 5 mm skrz stěnu), T3b (1-5 mm), T3c (5-15 mm) a T3d (> 15 mm). S histopatologií se také korelovala maximální měření stěny a predikce postižení cév. Výsledky: Zjistila se vysoká histopatologická shoda s MRI 3: T 82 %; N 88 % a cévní 73 %. U skupin MRI 2 a MRI 3 se prokázalo statisticky významné (p < 0,01) zjištění nízkého T stadia. Při vyšetření za 6 týdnů po CRT se objevilo určení nízkého stadia u 6 % pacientů a u dalších 29,4 % šlo o určení malé velikosti T3c-T3b. Zlepšení N stadia vykazovalo 41 %. Ve 3. skupině MRI před operací vykazovalo 41,2 % zlepšení T stadia při MRI a další určení malé velikosti T3 u 17,6 % pacientů. Při druhém vyšetření nevykazovalo 50 % těchto reagujících žádné zlepšení T stadia. Postupná vyšetření prokázala také významné zmenšení tloušťky stěny (p < 0,01). Závěr: MRI před operací prokázalo postupnou reakci na CRT až do 12 týdnů po CRT; to má významné klinické důsledky vzhledem k nejvhodnější době k operaci. Prokázala se také zlepšená shoda mezi MRI 3 a histopatologií ve srovnání s předchozími vyšetřeními včetně pouze jediného MRI po léčení. CHO, H.S., YOON, S.E., PARK, S.H. a ost.: Rozlišení mezi perforací v horní a dolní části gastrointestinálního traktu: vhodnost známky periportálního volného vzduchu při počítačové tomografii. /Distinction between upper and lower gastrointestinal perforation: Usefulnes of the periportal free air sign on computed tomography./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 1, s Radiodiagnostika 2/2010 (56) 18

20 Perforace gastrointestinálního (GI) traktu je stav vyžadující velmi rychlou diagnózu. Důležitým krokem pro její ošetření a plánování operace je radiologické vyšetření perforace GI traktu. Diagnóza primárně závisí na zobrazovacích vyšetřeních a rozhodující známkou perforace GI traktu je volný vzduch mimo střevní lumen. Vyšetření CT jsou snadným a účinným způsobem k poznání tohoto volného vzduchu (Grassi, R. a ost., Europ.J.Radiol., 2004, 50, s a dalších 7 citací); CT je schopna zjistit nejen intra- a extraperitoneální volný vzduch v tak malých objemech, aby mohly být vizualizovány RTG snímkem, ale poznat také příčiny a specifickou lokalizaci onemocnění (Pun, E. a ost., Australas Radiol., 48, 2004, s a další 3 citace). Účelem práce je zhodnotit vhodnost známky periportálního volného vzduchu (PPFA periportal free air) při CT k rozlišení perforace v horní části GI traktu od té v dolní části. Během 30měsíčního období zhodnotili autoři retrospektivně CT zobrazení břicha u 53 po sobě jdoucích pacientů s chirurgicky ověřenou perforací GI traktu. Autoři tyto pacienty rozdělili do 2 skupin, tj. s perforací v horní části GI traktu (n = 30; M/Ž = 22/8; průměrné stáří 54,6 let, rozpětí 6-86 let) a s perforací v dolní části GI traktu (n = 23; M/Ž = 19/4; 59,5 let, let). Podle distribuce volného vzduchu rozdělili autoři kavitu peritonea na supramesocolické oddělení a inframesocolické. Autoři zjišťovali u každé z těchto skupin, zda je či není volný vzduch v každém oddílu. Pokud byl vzduch v periportální oblasti, byl označen jako PPFA a známka byla pozitivní. Aby se zjistila výhodnost známky PPFA, srovnávali autoři známku PPFA se známkou Lig. falciforme a se známkou lig. teres, obě tyto známky jsou velmi dobře známé při CT pneumoperitonea. Byla provedena statistická hodnocení uni- a multivariátní analýzou s SPSS verzí 11,5 pro významné nálezy u CT známek. Výsledky: Volný vzduch byl zjištěn u 29/30 pacientů (97 %) v supramezokolickém oddíle ve skupině s horní perforací GI a u 17(23 (74 %) ve skupině s dolní perforací GI traktu. Volný vzduch v inframezokolickém oddílu nevykazoval významný rozdíl u žádné skupiny (p = 0,16). Známka PPFA byla patrna z 28/30 (93 %) pacientů s perforací horního GI traktu, ale pouze u 8/23 (35 %) pacientů s perforací dolního GI traktu (p < 0,0001). Známka lig. falciforme byla patrna u 24/30 (80 %) pacientů s perforací horního GI traktu a u 10/23 (80 %) pacientů s perforací horního GI traktu a u 10/23 (43 %) pacientů s perforací dolního GI traktu (p é 0,020). Známka lig. teres byla u 16/30 (53 %) pacientů s horní perforací GI traktu a u 2/23 (8 %) pacientů s dolní perforací GI traktu (p = 0,008). Hodnocení multivariátní logistickou regresí prokázalo, že byla známka PPFA pouze variabilní s poměrem odds 15,5 (p = 0,002). Závěr: Známka PPFA je užitečný nález, který může pomoci rozlišit mezi horní a dolní perforací GI traktu. Je-li tato známka patrna, ukazuje to vážně na perforaci horní části GI traktu. MABILLE, M., VANEL, D., ALBITER, M. a ost.: Pro sledování metastáz gastrointestinálních (GIST) nádorů do jater a pobřišnice při léčení Imatinibem jsou nutná rozdílná kritéria radiologického hodnocení (velikost není všechno!). /Follow-up of hepatic and peritoneal metastases of gastrointestinal (GIST) tumors under Imatinib therapy requires different criteria of radiological evaluation (size is not everything!)./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 2, s Radiodiagnostika 2/2010 (56) 19

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza

Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Jak se vyhnout infarktu (a mozkové mrtvici) znovu ateroskleróza Projevy aterosklerózy podle postižení určitého orgánu ischemická choroba srdeční srdeční angína (angina pectoris), srdeční infarkt (infarkt

Více

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu

Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Radiodiagnostika žlučových cest a pankreatického vývodu Žlučník a žlučové cesty Zobrazovací metody: - prostý snímek - ultrasonografie - CT - MRI (MRCP) - ERCP - PTC, PTD - peroperační, pooperační cholangiografie

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk

Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa. MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Traumata urogenitálního systému z pohledu urologa MUDr. Jiří Vašík MUDr. Jakub Szewczyk Trauma ledviny Představuje 1-5% všech traumat břicha Nejčastější poraněný orgán břicha Příčiny- tupé poranění častější

Více

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE

DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE DECT S VYUŽITÍM ITERATIVNÍ REKONSTRUKCE DAT ALGORITMEM SAFIRE Jiří Ferda, Jan Baxa, Hynek Mírka, Radek Tupý, Eva Ferdová, Boris Kreuzberg KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD LFUK A FN PLZEŇ CÍL Porovnat MDCT

Více

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic

OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic OP u nemocného s nádorovým onemocněním dýchacích cest a plic Tumory Místně neregulovatelný růst tkáně, buňky se vymkly kontrole Benigní ohraničené, nemetastazují, obvykle nerecidivují Prekanceroza předrakovinný

Více

Nákladová efektivita. Cíl: porovnání nákladové efektivity nových a tradičních metod pro diagnostiku ICHS. Tradiční metody: Nové metody:

Nákladová efektivita. Cíl: porovnání nákladové efektivity nových a tradičních metod pro diagnostiku ICHS. Tradiční metody: Nové metody: Cost effectiveness of coronary angiography and calcium scoring using CT and stress MRI for diagnosis of coronary artery disease Marc Dewey Bernd Hamm (2006) Jakub Vacek Nákladová efektivita Cíl: porovnání

Více

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem

Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Radionuklidová diagnostika u pacientů s horečnatým stavem Materiál pro studenty medicíny MUDr. Otto Lang, PhD Doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc. KNM UK 3. LF a FNKV, Praha Horečka Nespecifická reakce organizmu

Více

Současný přístup ke stanovení a hodnocení radiačního rizika pacientů, kteří podstupují rtg. diagnostická vyšetření

Současný přístup ke stanovení a hodnocení radiačního rizika pacientů, kteří podstupují rtg. diagnostická vyšetření Současný přístup ke stanovení a hodnocení radiačního rizika pacientů, kteří podstupují rtg. diagnostická vyšetření H. Žáčková SÚRO Praha Konference radiologických fyziků 21 Kouty nad Desnou 2.6-4.6.21

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment

Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier. Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment Protonová terapie Health Technology Assessment Dossier Klára Kruntorádová Tomáš Doležal Institute of Health Economics and Technology Assessment PROTONOVÁ TERAPIE HTA DOSSIER 1. Přehled zahraničních HTA

Více

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele

LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU. MUDr. Miroslava Schützová. 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele LÉČBA RELAPSU MNOHOČETNÉHO MYELOMU MUDr. Miroslava Schützová 5. vzdělávací seminář pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele 20. - 21. listopadu 2009 Karlova Studánka ČESKÁ MYELOMOVÁ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda

CZ.1.07/1.5.00/34.0437. Člověk a příroda GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, HAVLÍČKOVA 13 Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0437 III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IVT Člověk a příroda

Více

Moderní zobrazovací metody v kardiologii. Multimodalitní přístup Kočková, Kautznerová, Tintěra, Vedlich, Černá, Marek

Moderní zobrazovací metody v kardiologii. Multimodalitní přístup Kočková, Kautznerová, Tintěra, Vedlich, Černá, Marek Moderní zobrazovací metody v kardiologii Multimodalitní přístup Kočková, Kautznerová, Tintěra, Vedlich, Černá, Marek Cardiovascular Imaging Association (EACVI) ECHO denní chléb kardiologa Endokarditida

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin

Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Informace pro pacienty Čeština 2 Diagnóza a klasifikace zhoubných nádorů ledvin Podtržená slova jsou vysvětlena ve slovníčku pojmů Ve většině případů je zhoubné nádorové onemocnění ledvin asymptomatické,

Více

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech

Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Přínos molekulární genetiky pro diagnostiku a terapii malignit GIT v posledních 10 letech Minárik M. Centrum aplikované genomiky solidních nádorů (CEGES), Genomac výzkumný ústav, Praha XXIV. JARNÍ SETKÁNÍ

Více

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu

Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu Definice Zhoubné nádory ledvinné pánvičky a močovodu v naprosté většině vycházejí z uroteliální výstelky horních močových cest a mají proto mnoho společných

Více

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi:

METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU. Příručka pro praxi: SPOLEČNOST RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY ČLS JEP Příručka pro praxi: METASTÁZA DO KRČNÍCH UZLIN PŘI NEZNÁMÉM PRIMÁRNÍM NÁDORU OKULTNÍ KARCINOM HLAVY A KRKU Prof. MUDr. Jan Klozar, CSc. Klinika

Více

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml

Fludeoxythymidine ( 18 F) 1 8 GBq k datu a hodině kalibrace voda na injekci, chlorid sodný 9 mg/ml Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Název přípravku 3 -[ 18 F]FLT, INJ Kvalitativní i kvantitativní složení 1 lahvička obsahuje: Léčivá látka: Pomocné látky: Léková forma Injekční

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_3_17_BI1 OBĚHOVÁ SOUSTAVA PROUDĚNÍ KRVE V CÉVÁCH Tlakové čerpadlo>> energii z metabolických procesů>>chemická >> na mechanickou

Více

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal

Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? MUDr. Radan Gocal Na co nejvíce umíráme? 1.místo: nemoci srdce a cév A co náhlá smrt - nečekané úmrtí z plného zdraví? Bez předchozích příznaků-velmi často Co ji způsobuje: Závažné

Více

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Skenovací parametry. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Skenovací parametry Expozice Kolimace Faktor stoupání Perioda rotace Akvizice. ovlivňují způsob akvizice. závisí na nich kvalita hrubých dat.

Více

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20

Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Informační zázemí projektu a využití nemocničních dat pro monitoring Dg. C20 Diagnóza C20 - vzdělávání, výzkum a lékařská praxe CZ.2.17/1.1.00/32257 Datové zdroje dostupné pro monitoring C20 Registr Rektum

Více

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény)

Oběhová soustava. Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) Žíly (vény) Oběhová soustava - Zajišťuje stálý tělní oběh v uzavřeném cévním systému - motorem je srdce Krevní cévy - jsou trubice různého průměru, kterými koluje krev - dělíme je: Tepny (artérie) - pevné (krev proudí

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

BRONCHOGENNÍ KARCINOM

BRONCHOGENNÍ KARCINOM Nádory plic, pleury a mediastina: BRONCHOGENNÍ KARCINOM Jiří Ferda, Eva Ferdová, Hynek Mírka, Boris Kreuzberg Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Epidemiologie Nejčastější malignita v celosvětovém

Více

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů

Diagnostika infarktu myokardu pomocí pravidlových systémů pomocí pravidlových systémů Bakalářská práce 2009 pomocí pravidlových systémů Přehled prezentace Motivace a cíle Infarkt myokardu, EKG Pravidlové systémy Výsledky Motivace Infarkt myokardu Detekce infarktu

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA)

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) J. Feyereisl, L. Krofta, J.Drahoňovský, J. Hanáček Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Pelvic inflammatory disease PID zánět orgánů v malé pánvi klesající

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU POOPERAČNÍ ANALGEZIE MORPHINEM NEGATIVNĚ OVLIVŇUJE MINIMÁLNÍ REZIDUÁLNÍ CHOROBU A PŘEŽÍVÁNÍ PACIENTŮ PO RADIKÁLNÍ RESEKCI KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU RETROSPEKTIVNÍ STUDIE Petr Prášil 1, Emil Berta 2,3 1

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc

Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Postup a náležitosti objednávání a případné zrušení objednání vyšetření PET/CT ve FN Olomouc Limitace pro vyšetření PET/CT ve FN Olomouc. Protože jednotlivé zdravotní pojišťovny stanovily pro FN Olomouc

Více

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu kožního maligního melanomu

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj

Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Liberecký kraj Institut biostatistiky a analýz, Lékařská a přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Současné trendy v epidemiologii nádorů se zaměřením na Mužík J. Epidemiologie nádorů v ČR Epidemiologická

Více

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková

Rakovina tlustého stfieva a koneãníku. Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková TRITON Rakovina tlustého stfieva a koneãníku Doc. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. MUDr. Ludmila Boublíková MUDr. Drahomíra Kordíková Jitka Abrahámová, Ludmila Boublíková, Drahomíra Kordíková Rakovina tlustého

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu

KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu KKCCS0009, Standard pro diagnostiku a léčbu pacientů se sekundárním zhoubným onemocněním jater, především u kolorektálního karcinomu NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 9 DIAGNOSTIKA A LÉČBA PACIENTŮ SE

Více

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ

VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ RCD s.r.o. Americká 632 252 29 Dobřichovice IČO: 470525511 VLIV ÚČINNÉ LÁTKY CYTOPROTECT NA RŮST SYNGENNÍCH NÁDORŮ U INBREDNÍCH MYŠÍ Řídící pracovník studie: RNDr. Pavla Poučková, CSc Vedoucí pokusu: RNDr.

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného

Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Maligní fibrózní histiocytom retroperitonea u mladého nemocného Hána L., Pudil J., Bělina F., Buřič I.*, Martínek J.** Chirurgická klinika ÚVN a 2. LF UK *Radiodiagnostické oddělení ÚVN **Interní klinika

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Informační podpora screeningového programu

Informační podpora screeningového programu Informační podpora screeningového programu Ondřej Májek, Ladislav Dušek, Jan Mužík, Tomáš Pavlík, Daniel Klimeš Odborná garance programu: Jan Daneš, Helena Bartoňková, Miroslava Skovajsová Účinnost organizovaného

Více

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza

PŘÍPAD Č. 26. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza NO: 60letá důchodkyně přichází k lékaři s obavami z nádorového onemocnění. Poslední týden pozoruje občas narůžovělou moč. OA: 20 let se léčí pro revmatoidní artritidu II. stupně

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak

Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Medicínské Centrum Anděl aneb primární péče jinak Při vytváření koncepce našeho nového nestátního zdravotnického zařízení jsme vycházeli ze zkušeností vyspělých zdravotních systémů, kde kooperace lékařů

Více

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic

ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic ProGastrin-Releasing Peptide (ProGRP) u nemocných s malobuněčným karcinomem plic FONS Symposium klinické biochemie Pardubice, 23.9. 25.9.202 M. Tomíšková, J. Skřičková, I. Klabenešová, M. Dastych 2 Klinika

Více

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky

Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Léčebné predikce u karcinomu prsu pro rok 2013 chystané novinky Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc Onkologická klinika TN a 1. LF UK KOC (NNB + VFN + TN) St Gallén 2011 Rozsah onemocnění T, N, M ER, PgR

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby

Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Karcinom žlučníku - strategie chirurgické léčby Kala Z. Chirurgická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno Incidence ZN žlučníku (C23,C24) v krajích ČR v období 2006-2010

Více

Chirurgická léčba MG a thymomů

Chirurgická léčba MG a thymomů Chirurgická léčba MG a thymomů Schützner J, Tvrdoň J Mygra-cz 14. 15. 11. 2009 Roztoky u Prahy Thymus Žlaznatý orgán uložený v předním mediastinu za prsní kostí Významně se podílí na tvorbě imunitního

Více

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha

STANDARDNÍ LÉČBA. MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA MUDr. Evžen Gregora OKH FNKV Praha STANDARDNÍ LÉČBA OBECNĚ 1/ Cíl potlačení aktivity choroby zmírnění až odstranění příznaků choroby navození dlouhodobého, bezpříznakového období - remise

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nadlimitní zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Předmět veřejné zakázky Projekt: MODERNIZACE

Více

STRUKTURA REGISTRU RENIS

STRUKTURA REGISTRU RENIS STRUKTURA REGISTRU RENIS Vstupní data 1. Identifikace při vstupu do registru 1. Datum vstupu do registru (datum) 2. Váhový úbytek za posledních 6 měsíců (kg) (reálné číslo) 3. PS (skóre performance status)

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

CSE metoda porodní analgézie

CSE metoda porodní analgézie CSE metoda porodní analgézie AORA 2011 Krch J., ARO krajská nemocnice Liberec Prim. MUDr. Dušan Morman 1 CSE METODA v porodnictví rozšíření v 90. letech 20. století z Anglie ( B. Morgan ) poskytuje rychlou

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny.

Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. Patologie kardiovaskulárního systému. Patologie krevního ústrojí, lymfatických uzlin a sleziny. II. histologické praktikum 3. ročník zubního lékařství Hnědá atrofie myokardu Makroskopie: váha, síla stěny

Více