Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Radiodiagnostika. Referátový výběr NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN 1214-5068"

Transkript

1 2010 Radiodiagnostika Referátový výběr 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Radiodiagnostika 2/2010 (56) 0 ISSN

2 Referátový výběr z radiodiagnostiky 2010 SVAZEK 56 ČÍSLO 2 ISSN Registrační číslo MK ČR E 1417 Odborný redaktor: Prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc. Do čísla 2/2010 přispěli Medicinae universae doctores: Radiodiagnostika 2/2010 (56) 1

3 Obsah Seznam excerpovaných časopisů... 3 Skelet... 4 Nervový systém... 7 Hrudník, plíce, mediastinum, bránice... 9 Kardiovaskulární systém Gastrointestinální systém Játra, žlučové cesty Uropoetický systém Genitální orgány Oblast hlavy a krku, ORL Měkké tkáně, žlázy (včetně endokrinních) Radiodiagnostika 2/2010 (56) 2

4 Seznam excerpovaných časopisů Europ.J.Radiol. Brit.J.Radiol. Invest.Radiol. Semin.Ultrasound, CT, MRI Radiodiagnostika 2/2010 (56) 3

5 Skelet GUGLIELMI, G., STOPPINO, L.P., PLACENTINO, M.G. a ost.: Reprodukovatelnost poloautomatické metody morfometrie obratlů se 6 body v multicentrickém pokusu. /Reproducibility of a semiautomatic method for 6-point vertebral morphometry in a multi-centre trial./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 1, s Osteoporóza je progresivní patologie kostry s typickým snížením hmoty kosti a tím se zvýšeným rizikem zlomenin. Zlomeniny obratlů patří k nejčastějším příčinám sociální neschopnosti. Včasnou známkou osteoporózy jsou deformity obratlů; při běžném klinickém vyšetření v epidemiologických studiích se používá velmi často rtg snímků páteře. Deformity obratlů zjišťují zkušení radiologové obvykle bočními rtg snímky páteře vizuálním hodnocením bez kvantitativní analýzy. Alternativní metodou je morfometrie s použitím 6 bodů uložených na okrajích každého obratle od T5 po L4 k výpočtu předních, středních a zadních výšek (Grados, F. a ost., Osteoporos.Int., 2001, 12, a další). Uvedeny podrobnosti. Manuální uložení morfometrických bodů na obratle je časově náročné (> 10 min./snímek) a může být značně subjektivní. K odstranění tohoto problému bylo vyrobeno několik poloautomatických zařízení, ale je možno je použít hlavně u DXA (dual X-ray absorptiometry) (Roberts, M. a ost., Invest.Radiol., 41/2006, č. 12, s a dalších 9 citací). Protože jsou stále preferovaným způsobem zobrazení k detekci deformit obratlů rtg snímky, byl vyvinut nový statistický model na základě systému vidění zvaný Morphopres (fy: Image Metrics for Procter & Gamble Pharmaceuticals Rusham Park, Egham, UK) k poloautomatické morfometrii se 6 body. Účelem práce je zhodnotit reprodukovatelnost poloautomatizovaného systému k morfometrii obratlů (Morphopres) ve velkém multicentrickém pokusu. Na studii se podílelo 132 kliniků (neradiologů) s různými úrovněmi zkušeností z 20 osteopracovišť v Itálii. Všichni prošli zácvikem v používání Morphopres. Studie se zúčastnil i zkušený radiolog, jehož údaje se používaly jako referenční standard. Testovaný obraz vznikl při normální klinické aktivitě a představoval mnoho normálních, pod- a nadexponovaných filmů, které ukazovaly jak normální anatomii a deformity obratlů. Obraz byl prezentován 2x klinikům v náhodném pořadí. Při použití software označili klinici nejprve střední body horního a dolního obratle u řady obratlů (T5-L4) při každém obraze. MorfoXpres lokalizuje všechny morfometrické body podle statistického modelu systému vidění. Byla vypočtena shoda měření u 1 vyšetřujícího a také u různých vyšetřujících pomocí koeficientu variace a průměrné standardní odchylky rozdílu 2 měření ke kontrole jejich shody. Výsledky: Celkové průměrné rozdíly ve výškách obratlů jsou u 1 vyšetřujícího 1,61 ± 4,27. Celkový koeficient variace je 3,95 %: Celkové rozdíly mezi vyšetřujícími ve výškách obratlů jsou 2,93 ± 5,38. Celkový koeficient variace je 6,89 %. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 4

6 WILLIAMS, A.L., AL-BUSAIDI, A., SPARROW, P.J. a ost.: Menší počet údajů o zlomeninách obratlů při osteoporóze při počítačové tomografii. /Under-reporting of osteoporotic vertebral fractures on computed tomography./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 1, s Osteoporóza je nejčastějším metabolickým onemocněním kostí, s jejich sníženou hmotností a poruchou mikroarchitektury. To vede k jejich lomivosti a zvýšenému riziku zlomeniny. Odhaduje se, že celosvětově je tak postiženo 200 milionů lidí (internet: Během života dojde k 1 nebo více zlomeninám z osteoporózy u 40 % žen v Evropě a vede to ke značným nákladům. Zlomeniny obratlů jsou nejčastější frakturou z osteoporózy. Během života k nim dojde u % žen a u % mužů. Protože jsou často bez příznaků, zjišťuje se jich asi jen 30 %. Většina z nich se nediagnostikuje a neléčí. Včasné léčení osteoporózy může zmenšit riziko budoucí zlomeniny. Radiologové často přehlédnou zlomeniny na bočních rtg snímcích hrudníku pořízených z jiných příčin. Záměrem autorů bylo zjistit význam vyšetření CT při diagnóze zlomeniny obratle a zjistit, jak často se zřetelné zlomeniny opominou. Byly zkontrolovány snímky CT hrudníku u souboru 100 po sobě jdoucích pacientek ve věku > 55 let. CT zobrazení byla pořízena na multidetekčních (MD) CT přístrojích General Electric Lightspeed (16 nebo 32 pořadí) pomocí vrstvy tloušťky 1,25 mm. Sagitální zobrazení ve střední čáře byla rekonstruována ze 3D objemu zobrazení. Pomocí zavedené semikvantitativní metody se určovaly středně těžké (25-40% ztráta výšky) nebo těžké (> 40 % ztráta výšky) fraktury mezi T1 a L1 a byly potvrzeny morfologickým měřením. Výsledky se srovnávaly s přesným údajem CT. Výsledky: Byly zhodnoceny snímky 192 pacientů (95 Ž, 97 M), průměrné stáří žen 70,8 let (rozpětí 55-89) a mužů 69,4 let (55-93). Jednu nebo více středně těžkých až těžkých zlomenin obratlů mělo 38 pacientů (19,8 %). V oficiální zprávě se jich uvádělo pouze 5 (13 %) osteoporotických fraktur. Citlivost axiálních CT zobrazení zlomeniny obratle byla 0,35. Závěr: Při vyšetření CT se uvádí méně náhodných osteoporotických zlomenin obratlů. Citlivost axiálních zobrazení k detekci těchto zlomenin je špatná. Naléhavě se doporučují sagitální změny (vyšetření) ke zlepšení četnosti detekce. SHAH, K., WATSON, D., CAMPBELL, C. a ost.: Je nitrokloubní injekce složená ze steroidu, iohexolu a místního anestetika stabilní? /Intra-articular injection composed of steroid, iohexol and local anaesthetic is it stable?/ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s U řady svalově kosterních stavů se užívá jako diagnostického nebo léčebného výkonu místní injekce steroidu se zobrazovacím vedením (fluoroskopickým/ct) s použitím kontrastního materiálu. Používá se často u bolestivých stavů bederní páteře, jako jsou injekce do kloubní plošky (Meleka, S. a ost., Amer.J.Neuroradiol., 26, 2005, s ), epidurální injekce při radikulopatii (Blankebaker, D.G. a ost., Radiology, 237, 2005, s ) a další 3 citace) a injekcí do sakroiliakálního kloubu při ankylozující spondylitidě. Používá se také k léčení adhezivní kapsulitidy Radiodiagnostika 2/2010 (56) 5

7 ramene a doporučovala se k úlevě od bolesti u osteoartritidy různých kloubů (Pessis, E. a ost., Amer.J.Roentgenol., 186, 2006, s a 1 další citace). Radiografický kontrastní materiál a steroidy se dodávají buď jako suspenze v jedné stříkačce nebo ve 2 oddělených stříkačkách s použitím jediné jehly. Výrobci obou těchto látek nedoporučují jejich smíšení ve stříkačce, ale doporučují užít 2 oddělených stříkaček, protože není známa kompatibilita směsi obou látek. Je-li tato směs nekompatibilní v 1 stříkačce, bude totéž při vpravení obou látek do uzavřené tělesné dutiny. Podle klinické praxe neexistuje nekompatibilita směsi obou látek. Pokud je autorům známo, neexistuje literatura, která by tento názor podpořila. Účelem práce je zjistit chemickou stabilitu suspenze steroidu, radiografického kontrastního materiálu a místního anestetika. Zdá se být neetické pokračovat v uvedené praxi, dokud se nezjistí stabilita takovéto směsi. Ke zjištění stability kombinací se steroidy (triamcinolon a metylprednisolon a Omnipaque - iohexol) bylo použito hodnocení HPLC (high-performance liquid chromatography výkonnou tekutou chromatografií). Bylo také provedeno další vyšetření k otestování stability po přidání místních anestetik (lidokain a bupivakain) k těmto směsím. Výsledky: Ukázalo se, že směsi těchto látek jsou stabilní. V tab. 1 se uvádějí různé testované kombinace a v tab. 2 jejich stabilita (= každé látky po skladování při 37 o C za 4 a 24 hodin). Závěr: Výsledky práce podporují názor, že je možno v klinické praxi i dále používat bezpečně kombinace uvedených látek a není proto třeba měnit dosavadní klinickou praxi. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 6

8 Nervový systém WINTERSPERGER, B.J., RUNGE, V.M., TWEEDLE, M.F. a ost.: Zvětšení nádoru mozku při zobrazení magnetickou rezonancí. Závislost na hladině aplikovaných kontrastních látek vážících bílkovinu. /Brain tumor enhancement in magnetic resonance imaging. Dependency on the level of protein binding of applied contrast agents./ Invest.Radiol., 44, 2009, č. 2, s MRI se zvětšeným kontrastem (CE-contrast enhanced) se stalo nezbytnou pomůckou při diagnóze jak metastatických, tak i primárních nádorů mozku. Zvětšení lézí v ose (itraaxial) při použití chelátů gadolinia je založeno primárně na roztržení krevní bariéry mozku a/nebo abnormální vaskularizaci, což umožňuje nahromadění látky v lézi. Stupeň zvětšení signálu léze při použití chelátů gadolinia ovlivňuje velký počet ukazatelů, včetně síly podle MR a použitých podrobných ukazatelů sekvence a individuálních vlastností samotné kontrastní látky. Stupeň CE nádoru mohou také podstatně ovlivnit vlastnosti kontrastní látky pro vazbu bílkoviny. To bylo prokázáno u lidí při hodnocení primárních a druhotných nádorů mozku pomocí gadobenat dimegluminu. Tato složka gadolinia vážící slabě bílkovinu umožňuje vynikající zobrazení léze vzhledem ke zlepšenému zvětšení léze ve srovnání látkami nevážícími bílkovinu, jako např. gadopentat dimeglumin nebo gadoterat dimeglumin (Kuhn, M.J. a ost., J.Neurosurg., 106, s a další 4 citace). Zvětšení frakce kontrastní látky vážící bílkovinu umožňuje, že zůstává déle v cévách. Účelem práce bylo zhodnotit závislost CE nádoru vzhledem k vlastnostem kontrastních látek vázat bílkovinu použitím 4 různých látek s velkým rozpětím schopností vázat bílkovinu ve standardizovaném modelu gliomu mozku krys. Gliomy mozku byly implantovány 16 krysám a ty pak byly vyšetřeny s 1,5 T s multielement wrist coil ve 2 různých srovnávacích podmínkách. V obou skupinách (každá s 8 krysami) byly aplikovány: látka bez vazby na bílkovinu (gadopentát dimeglumin, Bayer, Healtcare Inc.) a látka se slabou vazbou na bílkovinu (gadobenat dimeglumin, Bracco Diagnostics Inc.), ty pak byly srovnávány buď s látkou vážící 90 % bílkoviny (skupina A: B22956/1, Bracco Research, USA) nebo s látkou vážící přibl. 50 % bílkoviny (skupina B, BRU 52, Bracco USA). Všechny tyto látky byly aplikovány v dávce 0,1 mmol/kg a začaly se získávat jednotlivé údaje pomocí standardní T1 vážené sekvence turbo spin-echo (TR/TE = 480/15 ms) za 10 vteřin po injekci. Hodnocení CE nádoru a hodnoty CNR (contrast-to-noise ratio) a měření byla cílena na oblast zájmu v nádoru a ve vzdálené normální části mozku. Výsledky: Ve skupině A (s B22956/1 se zvýšilo CE o 93 % ve srovnání s gadobenat dimeglubinem (15.0 ± 5,3 proti 7,8 ± 2,7; p = 0,010) a o 136 % ve srovnání s gadopentetat dimegluminem (15,0 ± 5,3 proti 6,4 ± 1,9; p = 0,013). CNR při použití BAA956/1 se zvýšil o 116 % ve srovnání s gadobenat dimegluminem (14,0 ± 5,9 proti 6,5 ± 2,6; p = 0,015) a zvýšil se o 138 % ve srovnání s gadopentetat dimegluminem (14,0 ± 5,9 proti 5,9 ± 1?7; p = 0,034). Ve skupině B (s BRU 52) se zvýšil CE o 60 % ve srovnání s gadobenat dimegluminem (21,7 ± 1,4 proti 13,6 ± 13,6 ± 2,5; p = 0,013) a o 94 % ve srovnání s gadopentetat dimegluminem (21,7 ± Radiodiagnostika 2/2010 (56) 7

9 1,4 proti 11,2 ± 0,5; p < 0,0001). Při užití BRU 52 se zvětšil CNR o 72 % ve srovnání s gadobenat dimegluminem (21,2 ± 1,3 proti 12,3 ± 3,1; p = 0,0002) a o 122 % ve srovnání s gadopentetat dimegluminem (21,3 ± 1,3 proti 9,6 ± 0,8; p < 0,0001). Závěr: Schopnost chelátů gadolinia vázat bílkovinu vykazuje významný vliv na CE a CNR u nádorů mozku s porušenou krevní bariérou mozku. Ve srovnání s běžně schválenými látkami prokazují látky s vysokou vazbou bílkoviny další zlepšení CE nádoru mozku. Avšak dosud nebyl zhodnocen časový průběh zvětšení a optimální časové období (frame) pro vyšetření látek po injekci s vyššími schopnostmi vázat bílkovinu (přibl %). Radiodiagnostika 2/2010 (56) 8

10 Hrudník, plíce, mediastinum, bránice TOMIYAMA, N., HONDA, O., TSUBAMOTO, M. a ost.: Nádory předního mediastina: diagnostická přesnost CT a MRI. /Anterior mediastinum tumors: Diagnostic accuracy of CT and MRI./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 2, s Nádory předního mediastina představují skupinu různých neoplazmat a podílejí se na 50 % všech útvarů v mediastinu. K reprezentativním nádorům předního mediastina patří thymom, karcinom a cysta thymu, zralý teratom, maligní nádor ze zárodečných buněk a maligní lymfom. Tato onemocnění vyžadují zřetelně rozdílný způsob léčení. V denní klinické praxi je proto vysoce důležitá diferenciální diagnóza těchto nádorů. Řada studií uváděla, že tyto nádory předního mediastina mají typické CT a MRI nálezy. Pokud je ale autorům známo, nezjišťovala žádná studie význam CT a MRI pro rozlišení těchto útvarů. Účelem práce je porovnat diagnostickou přesnost CT a MRI a také jak CT, tak MRI u nádorů předního mediastina, a určit optimální výkony CT a MRI pro diagnózu nádorů předního mediastina. Byla provedena vyšetření jak CT, tak i MRI u souboru 127 pacientů v době od dubna 1990 do ledna 2003 (73 M, 54 Ž, průměrné stáří 45,9 let, rozpětí 10-82) s patologicky diagnostikovanými nádory předního mediastina. Bylo zjištěno 48 případů thymomu, 12 případů Ca thymu, 12 případů cysty thymu, 20 případů zralého teratomu, 13 případů maligního nádoru ze zárodečných buněk a 22 případů maligního lymfomu. Vyšetření CT a MRI hodnotili 2 radiologové specializovaní na hrudník, kteří neznali klinické a patologické údaje pacientů. Tito hodnotící zaznamenávali různé nálezy CT a MRI a diagnózu první volby. Výsledky: Oba hodnotící stanovili správnou diagnózu první volby v průměru u 78 (61 %) ze 127 případů pomocí CT, při MRI u 71 (56 %) ze 127 případů a jak při CT, tak i MRI u 85,5 (67 %) ze 127 případů. Z toho bylo 83 % případů thymomu při CT, 84 % při MRI a 85 % jak při CT, tak MRI; 38 % případů Ca thymu při CT a 13 % při MRI a 33 % jak při CT, tak i MRI; zjistilo se 46 % případů cysty thymu při CT a 71 % při MRI a 63 % jak při CT, tak i MRI; 58 případů zralého teratomu při CT a 38 % při MRI a 78 % jak při CT, tak i MRI; 35 % maligního nádoru ze zárodečných buněk při CT a 27 % při MRI a 31 % jak při CT i MRI a 55 % případů maligního lymfomu při CT a 43 % při MRI a 61 % jak při CT, tak i MRI. Existovaly významné rozdíly mezi diagnostickou přesností při CT a MRI jak v případech cysty, tak karcinomu thymu (p < 0,05). Závěr: CT je stejně vhodná či vhodnější než MRI při diagnóze nádorů předního mediastina s výjimkou cysty thymu. CT by se měla považovat za metodu volby po rtg hrudníku, avšak za některých okolností, jako je cysta thymu s krvácením nebo zánětem, který napodobuje tuhý nádor může být MRI i přes nízké zvětšení lepší při rozlišení nádorů předního mediastina. K získání podstatnější informace při diagnóze zralého teratomu by se mělo po vyšetření CT provést i vyšetření MRI. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 9

11 HAYASHI, H., ASHIZAWA, K., UETANI, M. a ost.: Možnost detekce periferního karcinomu plic na rtg snímcích hrudníku: vliv velikosti, lokalizace a rozsahu neprůhlednosti matného skla. /Detectability of peripheral lung cancer on chest radiographs: effect of the size, location and extent of ground-glass opacity./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s Běžná radiografie hrudníku je omezena při detekci karcinomu plic, zvláště pak malých periferních Ca plic (7 citací prací z let ). Sone, S. a ost. (Brit.J.Radiol., 2000, 73, s ) popsali běžnou radiografii hrudníku jako špatnou diagnostickou metodu k detekci Ca plic vyléčitelného stadia. Nedávno byla věnována značná pozornost detekci Ca plic včasného stadia u jedinců s vysokým rizikem (3 citace). Radiografie hrudníku má ale stále důležitý význam jako první způsob zobrazení užívaný k detekci Ca plic. Uvádějí se možnosti CT screeningu a omyly, k nimž došlo při tomto vyšetření a jejich příčiny. Účelem této práce bylo zhodnotit vliv velikosti a lokalizace nádoru plic a rozsahu GGO (ground-glass opacity) při CT s tenkou vrstvou na detekci periferního Ca plic na rtg snímcích hrudníku. Studie hodnotila retrospektivně soubor po sobě jdoucích pacientů (n = 100; 59 M, 41 Ž, průměrné stáří 66,6 let, rozpětí 40-89). Ze 100 Ca plic bylo: 77 adenoca, 13 Ca ze šupinatých buněk, 3 adenoskvamózní Ca, 2 Ca z velkých buněk, 2 malobuněčné Ca, 2 velkobuněčné neuroendokrinní Ca a 1 karcinoidní nádor. Dva hrudní radiologové hodnotili individuálně 100 zadopředních rtg snímků hrudníku periferního Ca plic s průměrem 20 mm nebo menších u pacientů, u nichž byla provedena na pracovišti autorů (4 pracoviště univerzity v Nagasaki) chirurgická resekce v době od července 1998 do června Výsledky: Karcinom plic bylo možno zjistit na rtg snímcích hrudníku u 51 případů (51 %). V 6 případech byl ale nádor poznán ne jako neprůhledný uzlík, ale jako subpleurální lineární nebo lokalizovaná zamlžená neprůhlednost. Průměrná velikost zjistitelných Ca plic (17 mm) byla větší než u nezjistitelných Ca plic (14 mm; p < 0,001). U zjistitelných případů byla častost nádorů s rozsahem GGO < 70 % 94 % a u nezjistitelných případů 59 % (p < 0,001). Frekvence nádorů lokalizovaných v jasných (unobscured) plicích byla 94 % u zjistitelných případů a 59 % u nezjistitelných (p < 0,001). Závěr: Možnost detekce periferního plicního karcinomu na rtg snímcích hrudníku ovlivňuje velikost nádoru, jeho lokalizace a rozsah GGO patrné na CT s tenkou vrstvou. Je proto třeba poznamenat, že některé nádory nemusejí být poznány jako neprůhledný uzlík (nodular opacity), i když jsou zjistitelné. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 10

12 Kardiovaskulární systém CAMPBELL, P.G., TEO, K.S.L., WORTHLEY, S.G. a ost.: Neinvazivní vyšetření průchodnosti štěpu vena saphena u pacientů bez příznaků. /Non-invasive assessment of saphenous vein graft patency in asymptomatic patients./ Brit.J.Radiol., 82, 1009, s Úmrtnost a nemocnost při operaci se podstatně snížila od první implantace koronárních štěpů v r tak, že je nyní tato operace znovu nabízena starším pacientům s vyššími rizikovými ukazateli v období operace. Avšak časem se zmenšuje průchodnost CABG (Coronary artery bypass graft). Podle angiografických údajů je průchodnost štěpů v. saphena (SVGs saphenous vein grafts) za 10 let asi 60 %. Proto u 20 % pacientů recidivuje angina pectoris během 1. roku a je třeba provést opakovanou revaskularizaci téměř u 1/5 pacientů za 10 let a téměř u 1/3 za 12 let. Vývoj progrese aterosklerózy u SVGs po operaci CABG je často bez příznaků. Neinvazivní a spolehlivou technikou k vyšetření průchodnosti SVG je CT se 4 vrstvami. Tato studie používá CT k vyšetření dočasné progrese průchodnosti u pacientů bez příznaků. Byl použit CT přístroj se 4 vrstvami využívající standardních technik. Bylo provedeno offline hodnocení rekonstruovaných obrazů dvěma zkušenými operátory, kteří neznali podrobnosti týkající se pacientů. Primárním cílem bylo zjistit průchodnost štěpu. Bylo vyšetřováno a hodnoceno 130 jedinců bez příznaků. Průměrná doba od CABG byla 7,3 let (rozpětí 15 dní 21 let, 9 měsíců ± 4,4 let). Vhodných pro vyšetření průchodnosti štěpů bylo 294 ze 305 SVGs. Výsledky: Celková četnost okluze hodnotitelných štěpů byla 23,5 %. Počty okluze u štěpů do 1 roku trvání byly 12,5 % (2/16), u štěpů v trvání 1-10 let 20,7 % (42/203) a u štěpů > 10 let trvání 33,3 % (25/75). Závěr: U pacientů bez příznaků dochází k významné okluzi SVGs brzy po CABG. CT se 4 vrstvami je schopna vyšetřit neinvazivně jedince po operaci. HELFT, C.J., BRENNAN, P.C., McGEE, A.M. a ost.: Možné hladiny referenční dávky u intervenčních vyšetření srdce. /Potential Irish dose reference levels for cardiac interventional examinations./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s Existuje stále více dokumentovaných dokladů o možných rizicích v souvislosti s expozicí ionizujícímu záření během intervence (12 citací prací z let ). Jedním z důležitých prvních kroků je optimalizace dávky obhajované European Concil Directive 97/43/EUROATOM a irskou legislativou. Souhrnná dávka při angiografických vyšetřeních srdce patří k nejvyšším ze všech radiologických vyšetření mimo CT. U pacientů, kteří byli takto vyšetřováni, se uváděly účinky jako je erytém, epilace a ulcerace a to zdůrazňuje důležitost optimalizace dávky záření, aniž by se poškodila diagnostická účinnost. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 11

13 Tato studie proto zkoumala dávky záření, jimž jsou pacienti vystaveni u 4 běžných typů radiologických vyšetření srdce: CA (Coronary angiography), PCI (percutaneous coronary intervention), koronární angiogramy s následným intervenčním výkonem (CA-PCI) a zavedení trvalého pacemakeru (PPIS permanent pacemaker insertions). Na studii se podílelo 21 zařízení pro zobrazení srdce ve 14 nemocnicích, což představuje 90 % důležitých pracovišť v Irsku. Byly monitorovány dávky záření u 1804 dospělých pacientů pomocí dose-area product meters. Při každém vyšetření se zaznamenávaly podrobnosti o operaci a vyšetření, jako je odbornost kardiologa, podrobnosti u pacienta, komplexnost vyšetření a ukazatele expozice. Výsledky: Ukazatele změn v dávce mezi pracovišti byly v rozmezí 2,7-11,1, ale tyto ukazatele nebyly vyšší než již zaznamenané variace v nemocnici při jiných vyšetřeních v Irsku, jako je rtg hrudníku. Vysoká dávka na pracovištích souvisela často s dobami dlouhodobého screeningu, s vysokou hodnotou BMI pacienta a s komplexností výkonu. Předběžné DRLs (dose reference levels hladiny referenční dávky) se stanovily pomocí zaokrouhlení hodnot third quartile při 4200 cgy cm 2, 8400 cgy cm 2, cgy cm 2 a 2100 cgy cm 2 pro CA, PCI, CA-PCI, resp. PPI. Při těchto běžně prováděných výkonech s relativně vysokou dávkou je důležité, že jsou k dispozici některé hodnoty směrnic k povzbuzení optimalizovaných postupů. Tyto navrhované DRLs (hladiny referenční dávky) nabízejí takovéto vedení. BOGAERT, E., BACHER, K., LEMMENS, K. a ost.: Rozsáhlá multicentrická studie o dávkách na kůži pacientů při intervenční kardiologii: akční hladiny produktu dávka-plocha a hladiny referenční dávky. /A large-scale multicentre study of patients skin doses in interventional cardiology: dosearea product action levels and dose reference levels./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s Při rozsáhlé expozici vůči rtg paprskům během fluoroskopicky řízených výkonů dochází často k vysokým dávkám záření na kůži pacienta. Byla popsána různá poškození kůže zářením (citovány 4 práce) a jde o erytém, vlhkou deskvamaci a ulceraci až po nekrózu. Z uváděných případů je patrno, že k naprosté většině nadměrných expozic dochází při katetrizaci během koronární angiografie (CA) a intervencí (Koenig, T.R. a ost, Amer.J.Radiol., 2001, 177, s ). Není to neočekávané, protože počet ročně provedených intervencí na srdci je vyšší než u jiných intervenčních radiologických výkonů. U souboru pacientů (n = 318; 221 M, 97 Ž, s věkovým rozpětím let) v 8 různých belgických nemocnicích (jak univerzitních, tak i soukromých) byla sledována distribuce celkové dávky na kůži pomocí sítě 70 termoluminiscenčních dozimetrů na pacienta; to umožňuje zjistit přesně MSD (maximum skin dose maximální dávku na kůži). Byly také registrovány hodnoty DAP (dose-area product), ukazatele expozice a geometrie a současně také charakteristiky pacienta a kardiologa. Výkony byly rozděleny do 2 skupin: 1. diagnostické výkony (CA) a 2. léčebné výkony (dilatace, stent, kombinované výkony CA + dilatace + stent). Radiodiagnostika 2/2010 (56) 12

14 Výsledky: Průměrná hodnota MSD byla 0,310 Gy u diagnostických výkonů a 0,699 Gy u léčebných. Nejkritičtější projekcí k získání MSD je LA090 (left anterior oblique) geometrie. U 3 % případů překročila MSD práh 2 Gy deterministických vlivů. Z měřených MSD a kumulativních hodnot DAP byly odvozeny akční hladiny vzhledem k hodnotám DAP na základě postupu při kontrole pacientů k deterministickým účinkům záření na kůži. Byly navrženy 2 akční hladiny DAP. První akční hladina 125 Gy cm 2 odpovídající prahové dávce 2 Gy může znamenat zvolenou radiopatologickou kontrolu, která závisí na rozhodnutí kardiologa. Druhá akční hladina DAP 250 Gy cm 2 odpovídá dávce 3 Gy na kůži a může představovat systematickou kontrolu. Hladiny referenční dávky -71,3 Gy cm 2 pro diagnostické výkony a 106,0 Gy cm 2 pro léčebné výkony byly odvozeny ze 75 % distribucí DAP. Závěr: Autoři navrhují, aby se registroval celkový DAP v záznamu pacientů, protože to může posloužit ke zlepšení kontroly pacientů vzhledem k poškození kůže zářením. SEEGER, A., KLUMPP, B., KRAMER, U. a ost.: MRI vyšetření srdeční amyloidózy: zkušenost ze šesti případů s přehledem běžné literatury. /MRI assessment of cardiac amyloidosis: experience of six cases with review of the current literature./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s Názvu amyloidóza se užívá pro onemocnění vlivem mimobuněčné depozice patologicky nerozpustných bílkovin. Postižení srdce se mění podle typu amyloidózy a je časté při AL amyloidóze (primární amyloidóza) a ATTR oyloidóze (depozita amyloidu nestabilní varianty transthyretinu. Nahromadění amyloidu porušuje architekturu myokardu a toxické vlivy porušují přímo kontraktilitu a relaxaci kardiomyocytů (Brenner, D.A. a ost., Circ.Res., 94, 2004, s ). Ke klinickým projevům patří kongestivní nedostatečnost srdce a poruchy vodivého systému, které mohou být příčinou arytmie, včetně fibrilace komor a náhlé srdeční smrti. Jakmile se objeví kongestivní nedostatečnost srdce, je u neléčených pacientů průměrná doba přežívání < 6 měsíců. Nejlepším způsobem, jak zpomalit progresi, je aplikovat chemoterapii s vysokou dávkou (Falk, R.H., Circulation, 112, 2005, s ). Doporučuje se proto léčebné monitorování postižení srdce. Je známo, že MRI srdce je u srdeční amyloidózy cenné pro diagnózu. Často se zjišťují různé rysy, např. hypertrofie myokardu, diastolická dysfunkce a rychlejší vyplavování gadolinia z krve, výlevy do pohrudnice a osrdečníku a difuzní opožděné zvětšení myokardu. MRI srdce usnadňuje detekci srdeční amyloidózy a umožňuje dlouhodobé vyšetření funkce myokardu. Tento ilustrovaný přehled se zaměřuje na případy s histologicky ověřenou systémovou amyloidózou a s postižením srdce, aby se ilustrovaly typické nálezy. MRI srdce bylo provedeno u 6 pacientů (3 M, 3 Ž, průměrné stáří 58,8 let, rozpětí 47-69) s kardiomyopatií. Uvádějí se technické podrobnosti vyšetření. Obrazy hodnotili v dohodě 2 pracovníci. Byl vypočten objem na konci diastoly a na konci systoly, tepový objem a ejekční frakce LK. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 13

15 Výsledky: U všech pacientů se zjistila hypertrofie myokardu; komory nebyly dilatovány a ejekční frakce byla u 4/6 pacientů normální. Známky restriktivní dysfunkce vykazovali 4 pacienti. Na T2W obrazech se zjistily difuzní nadměrně intenzivní oblasti u 5 pacientů. Tyto oblasti korelovaly a s opožděným zvětšením gadoliniem. Pouze u 1 pacienta byla provedena zátěžová perfuze adenosinem a vykazovala difuzní chybnou perfuzi, která neodpovídala oblastem koronární tepny. Šlo o suspektní onemocnění kapilár a bylo možno vyloučit stenózu koronární tepny koronarografií. Všichni pacienti vykazovali difuzní globální opožděné zvětšení gadoliniem. Další nálezy byly efuze do pleury (n = 3) a perikardu (n = 3). SA, J.R., JOSHI, A., PATKAR, D.: Mladá žena s mnohotnými lézemi srdeční hmoty. /A young woman with multiple cardiac mass lesions./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s Do nemocnice v Mumbai (Indie) přišla 22letá žena s dušností, ztrátou na váze a anorexií trvající 6 měsíců. Klinické vyšetření ukazovalo na lehkou až středně těžkou kardiomegalii se systolickým šelestem. Při běžných laboratorních vyšetřeních byly srdeční enzymy normální. Na záznamu ekg byla inverze T vlny ve svodech II, III avf a I, avl a V4-6. Na rtg snímku hrudníku byl rozšířený stín mediastina s minimálními lobulárními okraji srdce a siluety mediastina na pravé i na levé straně. V této oblasti nebyly patrny zřetelné kalcifikace nebo změněný rozdíl hustoty. Dvojrozměrná echokardiografie zjistila mnohotné léze, převážně bez echa v srdci a perikardu s vnitřní septací. Bylo provedeno CT vyšetření hrudníku. Ukazují se obrazy axiální před kontrastem, axiální po kontrastu, sagitální a koronární. Ukazují se také následná zobrazení MR, axiální T1 vážené a T2 vážené obrazy a současně také koronální T1 vážené, T2 vážené a sagitální T2 vážené. Jaká je diagnóza jaké je diferenciální diagnóza, jaké testy byste požadovali k potvrzení diagnózy, jaké jsou možné komplikace tohoto onemocnění? Diagnóza: Jde o mnohotné hydatinózní cysty srdce, perikardu a mediastina. Uvádí se velmi rozsáhlá diskuze, z níž je patrno, že onemocnění hydatidami působí larvy tasemnice Echinococcus granulosus. Onemocnění se vyskytuje ve většině částí světa, zvláště v oblastech s chovem ovcí a hovězího dobytka v Asii, Africe, Jižní Americe, Austrálii a na Středním Východě. Dospělý červ žije ve střevě konečného hostitele, obvykle psů a jiných masožravých zvířat. Jako přechodný hostitel slouží ovce, hovězí dobytek a člověk. K infekci lidí dochází při kontaktu s konečným hostitelem, nebo konzumací kontaminované vody nebo zeleniny. Většina hydatinozních cyst je v játrech (59-75 %), dále v plicích (27 %). Vzácné je postižení ledvin (3 %), kosti (1-4 %) a mozku (1-2 %). Ostatní místa, jako je srdce, slezina, pankreas nebo sval jsou postiženy velmi zřídka, ale žádné místo není imunní. Srdeční hydatidóza může být v 0,5-2 %. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 14

16 CHENG, C.C., TSAI, T.N., YANG, C.C. a ost.: Perkutánní získání posunutého celkového implantabilního systému centrálního žilního přístupu u 92 případů: zkušenost z jediné nemocnice. /Percutaneous retrieval of dislodged totally implantable central venous acces system in 92 cases: Experience in a single hospital./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 2, s Celkově implantabilní systém centrálního žilního přístupu (centrální žilní vstupní katétr) se implantuje většinou k aplikaci chemoterapeutických léků a k parenterální výživě. Jeho součástmi jsou injekční vstup a radioopákní silikonový nebo polyuretanový katétr. Nejčastějšími komplikacemi souvisejícími s implantací centrálního žilního vstupního katétru jsou žilní trombóza, extravazace, posunutí, únik z katétru a infekce. Výskyt posunu centrálního žilního vstupního katétru je vzácný s odhadovaným počtem 0-3,1 % (Charvát, J. a ost., Support Care Cancer, 14, 2006, č. 1, s a 1 další citace). Migruje-li zlomený katétr do srdce nebo do jiných orgánů, může dojít k distální embolizaci s fatálními komplikacemi. Způsoby ošetření posunutého centrálního žilního vstupního katétru jsou perkutánní získání pomocí katétru, získání při otevřené torakotomii a dlouhodobé léčení warfarinem. Ze shora zmíněných možností je perkutánní získání posunutého katétru pomocí katétru snadné a účinné (Bessoud, B. a ost., Amer.J.Roentgenol., 180, 2003, č. 2, s ). Účelem práce je prozkoumat klinický projev posunutého celkově implantabilního centrálního vstupního žilního katétru, fragmentů a účinnost a bezpečnost jejich perkutánního získání v nemocnici autorů (kardiologická klinika všeobecné nemocnice Taipe, Taiwan). V době od ledna 2005 do března 2007 bylo do studie zařazeno 92 pacientů s karcinomem (průměrné stáří 53,8 let, z toho 51 % mužů). Byli posláni do katetrizační laboratoře nemocnice k získání zlomeného centrálního žilního vstupního katétru v uvedené nemocnici. Všichni pacienti byli sledováni a kontrolováni na ambulantním pracovišti nejméně po dobu 1 měsíce po chirurgickém zapojení. Byly zaznamenávány charakteristiky roztrženého centrálního žilního vstupního katétru. Byl zhodnocen klinický stav ve vztahu k výkonu. Výsledky: Nejčastější projev posunu centrálního žilního vstupního katétru je odolnost zavodnění při infuzi (51/92). Nejčastější lokalizace zlomených fragmentů je mezi v. cava superior a pravou předsíní (tj. proximální konec zůstával u v. cava superior a distální konec v pravé síni (22/92). Nejčastější místo fraktury katétru je anastomóza mezi injekčním vstupem a katétrem (77/92). Nejčastější užívaný soubor získání je klička. Úspěšnost perkutánního získání posunutého fragmentu byla 97,8 % a počet komplikací byl pouze 3,3 %. Závěr: Většinou přispívá k posunutí centrálního žilního vstupního katétru špatné spojení mezi katétrem a injekcí vstupu. Perkutánní získání posunutého katétru je vysoce úspěšná, bezpečná a účinná metoda. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 15

17 Gastrointestinální systém FRERICKS, B.B., WACKER, F., LODDENKEMPER, C. a ost.: Zobrazení pokusného zánětlivého střevního onemocnění magnetickou rezonancí. Kvantitativní a kvalitativní hodnocení s histopatologickou korelací v modelu u krys pomocí ultramalých částic oxidu železa SHU 555 C. /Magnetic resonance imaging of experimental inflammatory bowel disease. Quantitative and qualitative analyses with histopathologic correlation in a rat model using the ultrasmall iron oxide SHU 555 C./ Invest.Radiol., 44, 2009, č. 1, s Termín zánětlivá střevní onemocnění (IBD inflammatory bowel disease) zahrnuje většinou 2 IBD s většinou neznámou etiologií s relapsy colitis ulcerosa a M. Crohn. Detekce a kontrola kolitidy se obvykle provádí kolonoskopií včetně biopsií na mnoha místech (Bousvaros, A. a ost.: J.Pediat.Gastroenterol.Nutr., 44, 2007, s a další 3 citace) nebo UZ. Avšak prvně uvedené endoskopické výkony mají možná rizika, např. krvácení, perforaci a infekci. Kromě toho pacienti ne vždy kolonoskopii snášejí. Účelem práce je charakterizovat kvantitativně a kvalitativně MR nálezy IBD v krysím modelu po i.v. injekci ultramalých částic oxidu železa SHU 555 C specifických pro buňky retikuloendoteliálního systému. Kontrastní látku SHU 555 C vyrábí a pro práci ji poskytla fa Bayer Schering Pharma, Berlín, Německo. U 15 krysích samců (Charles River Sulzfeld, Německo, 8-12týdenních s průměrnou váhou g) byla navozena colitida instilací dinitrobenzen sulfonové kyseliny centrálním žilním katétrem (průměr 7 mm) umístěným v rektu. Jako kontroly sloužilo dalších 5 krys. Přístrojem 2,4 Tesla byly pořízeny T1-T2-vážené sekvence s roztočeným echem (spin echo) a T2 vážené sekvence se vzestupným (gradient) echem, před a bezprostředně po, a pak za 15, 45, 60, 90 minut a za 24 hodin po i.v. injekci SHU 555 C (0,1 mmol Fe/kg). Kvantitativně byla zhodnocena MR zobrazení se zaměřením na tloušťku a SNR (signal-to-noise ratio) střevní stěny a kvalitativně vzhledem k celkové intenzitě signálu a k výskytu ulcerací střevní stěny. MR nálezy byly korelovány s histologií. Výsledky: Zanícená střevní stěna byla významně tlustší než nezanícená střevní stěna a vykazovala za 90 minut po injekci kontrastu významné snížení SNR u T1 (94 ± 27 proti 61 ± 29; p < 0,01), při T2 (67 ± 26 proti 28 ± 17; p < 0,05) ve srovnání s nezvětšenými zobrazeními. Za 24 hodin zůstávaly uvedené hodnoty SNR významně sníženy. Ztráta signálu byla homogenní u 12 a ložisková u 3 z 15 krys s kolitidou. Ulcerace střevní stěny vykazovalo 9 krys. S výjimkou jednoho zvířete (nezjištěné ložiskové ulcerace) korelovaly MR nálezy s nálezy histologickými. Závěry: SHU 555 C vede k významné ztrátě intenzity signálu u zanícené střevní stěny u T1-T2 a T2 vážených zobrazení. MRI nálezy zvětšené SHU 555 C korelují dobře s histologickými nálezy. Práce uvádí přehled výsledků v tab. 1, 2 7dílné obrázky (6 černobílých a 1 barevná část), MRI těžké kolitidy a 52 literárních citací (z toho je 36 prací z let ; problematikou kolitidy/ulcerózní kolitidy se zabývá 6 citovaných prací, M. Crohn 5 prací a řada prací je metodických se zaměřením na ultramalé částice oxidu železa. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 16

18 DRZYMALA, M., HAWKINS, M.A., HENRYS, A.J. a ost.: Vliv polohy při léčení, vstoje či vleže na histogramy dávka objem při radioterapii pánve pacientů s karcinomem konečníku. /The effect of treatment position, prone or supine, on dose-volume histograms for pelvic radiotherapy in patients with rectal cancer./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s V celém světě se každoročně diagnostikuje milion nových případů kolorektálního karcinomu (Parkin, D.M. a ost., CA Cancer J.Clin., 2005, 55, s ). V r to byl v UK počet standardizovaný k věku 55,3 u mužů, resp. 35,5/ u žen. Švédský pokus s radioterapií konečníku prokázal výhodnost krátkodobé radioterapie pro přežívání a tím se v posledních 10 letech změnil dramaticky způsob léčení. Nedávná metaanalýza významu radioterapie (RT) Ca rekta uzavírala, že je třeba dát přednost RT před operací před léčením po operaci vzhledem k toxicitě. Pacienti léčení RT pro Ca rekta jsou obecně léčeni v poloze vstoje, s plným měchýřem, aby se zmenšil objem normálního střeva při objemu s vysokou dávkou. Je obtížné zachovávat tuto polohu a není důsledněji reprodukovatelná. Tato studie hodnotí objem střeva a aplikovanou dávku v poloze vstoje a vleže na zádech u pacientů léčených před operací chemoradiací pro Ca rekta. Pokud je autorům známo, je to první studie, která hodnotí vliv polohy na objem střeva u jednotné skupiny. Hodnotí objem střeva a dávku, jíž jsou pacienti vystaveni během chemoradiace CA rekta při polohách vstoje a vleže. Bylo provedeno CT vyšetření skupiny po sobě jdoucích pacientů (n = 19; 10 M, 9 Ž, ve věku let) s histologicky ověřeným adenoca rekta, s plným měchýřem, nejprve v poloze vstoje a pak bezprostředně nato v poloze vleže. Plánovaný cílový objem byl vymezen pro polohu vstoje a převeden na vyšetření vleže podle předem stanovených kritérií. Měchýř a tenké střevo byly vyšetřeny v obou polohách. RT byla plánována trojrozměrným plánováním a k léčení bylo použito 3 polí několikalistových collimátorů ve 2 fázích: fáze 1 pánev 45 Gy/25 frakcí a fáze 2 nádor 9 Gy/5 frakcí. V obou polohách byly aplikovány na střevo dávky s přírůstky 5 Gy od 5 do 45 Gy a postup byl vypočten pomocí histogramů dávka-objem. Výsledky: Při hladinách dávky 5 Gy a 10 Gy byl ozářen významně větší objem střeva v poloze vleže (p < 0,001). Při 15 Gy byla významnost okrajová (p = 0,018). Od 20 do 45 Gy nebyly významné rozdíly v objemu ozářeného střeva při každém zvýšení o 5 Gy. Závěr: Studie prokazuje, že objem ozářeného střeva v dávkách, které znamenají pro střevo toxicitu při současné chemoradiaci není významně větší v poloze vleže. Tuto polohu je možno použít u pacientů při chemoradiaci před operací Ca rekta. Radiodiagnostika 2/2010 (56) 17

19 JOHNSTON, D.F., LAWRENCE, K.M., SIZER, B.F. a ost.: Místně pokročilý karcinom konečníku: histopatologická korelace a přesnost predikce sériového MRI po neoadjuvantní chemoterapii. /Locally advanced rectal cancer: histopatological correlation and predictive accuracy of serial MRI after neoadjuvant chemotherapy./ Brit.J.Radiol., 82, 2009, s V posledních letech se toho napsalo mnoho o pokrocích v léčení Ca rekta, zvl. o významu chemoradioterapie (CRT) před operací a o chirurgickém přístupu k celkové excizi střední části rekta. Zjistilo se, že skutečnost, zde se zjistí či nezjistí stopy nádoru v 1 mm chirurgickém obvodovém okraji resekce (CRM) ovlivňuje výrazně výsledek a je nezávislým prediktorem přežívání a místní recidivy. MRI je zavedeným způsobem volby zobrazení pro počáteční zjištění blízkosti nádoru k CRM s přesností ve velkých studiích % (Mercuty Study Group, Brit.Med.J., 333, 2006, s a 1 další citace). MRI se také velmi často používá ke zjištění reakce a určení možnosti operace po CRT u pacientů s dříve neoperabilními nádory rekta. Zpochybňovala se přesnost MRI po dlouhodobé CRT u LARC (locally advanced rectal cancer místně pokročilého Ca rekta). Autoři zhodnotili svoji zkušenost s postupně prováděným MRI ke zjištění nízkého stadia před operací v korelaci s histopatologií. U skupiny pacientů s LARC (n = 17; 13 M; průměrné stáří 60 let, rozpětí 41-75) bylo provedeno MRI 3x: MRI 1 před léčením, MRI 2 za 6 týdnů po CRT a MRI 3 před operací (3-21 dní, průměr 10 dní). Uvádělo se určení stadia T a N MRI; T3 se dále dělilo na T3a (< 5 mm skrz stěnu), T3b (1-5 mm), T3c (5-15 mm) a T3d (> 15 mm). S histopatologií se také korelovala maximální měření stěny a predikce postižení cév. Výsledky: Zjistila se vysoká histopatologická shoda s MRI 3: T 82 %; N 88 % a cévní 73 %. U skupin MRI 2 a MRI 3 se prokázalo statisticky významné (p < 0,01) zjištění nízkého T stadia. Při vyšetření za 6 týdnů po CRT se objevilo určení nízkého stadia u 6 % pacientů a u dalších 29,4 % šlo o určení malé velikosti T3c-T3b. Zlepšení N stadia vykazovalo 41 %. Ve 3. skupině MRI před operací vykazovalo 41,2 % zlepšení T stadia při MRI a další určení malé velikosti T3 u 17,6 % pacientů. Při druhém vyšetření nevykazovalo 50 % těchto reagujících žádné zlepšení T stadia. Postupná vyšetření prokázala také významné zmenšení tloušťky stěny (p < 0,01). Závěr: MRI před operací prokázalo postupnou reakci na CRT až do 12 týdnů po CRT; to má významné klinické důsledky vzhledem k nejvhodnější době k operaci. Prokázala se také zlepšená shoda mezi MRI 3 a histopatologií ve srovnání s předchozími vyšetřeními včetně pouze jediného MRI po léčení. CHO, H.S., YOON, S.E., PARK, S.H. a ost.: Rozlišení mezi perforací v horní a dolní části gastrointestinálního traktu: vhodnost známky periportálního volného vzduchu při počítačové tomografii. /Distinction between upper and lower gastrointestinal perforation: Usefulnes of the periportal free air sign on computed tomography./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 1, s Radiodiagnostika 2/2010 (56) 18

20 Perforace gastrointestinálního (GI) traktu je stav vyžadující velmi rychlou diagnózu. Důležitým krokem pro její ošetření a plánování operace je radiologické vyšetření perforace GI traktu. Diagnóza primárně závisí na zobrazovacích vyšetřeních a rozhodující známkou perforace GI traktu je volný vzduch mimo střevní lumen. Vyšetření CT jsou snadným a účinným způsobem k poznání tohoto volného vzduchu (Grassi, R. a ost., Europ.J.Radiol., 2004, 50, s a dalších 7 citací); CT je schopna zjistit nejen intra- a extraperitoneální volný vzduch v tak malých objemech, aby mohly být vizualizovány RTG snímkem, ale poznat také příčiny a specifickou lokalizaci onemocnění (Pun, E. a ost., Australas Radiol., 48, 2004, s a další 3 citace). Účelem práce je zhodnotit vhodnost známky periportálního volného vzduchu (PPFA periportal free air) při CT k rozlišení perforace v horní části GI traktu od té v dolní části. Během 30měsíčního období zhodnotili autoři retrospektivně CT zobrazení břicha u 53 po sobě jdoucích pacientů s chirurgicky ověřenou perforací GI traktu. Autoři tyto pacienty rozdělili do 2 skupin, tj. s perforací v horní části GI traktu (n = 30; M/Ž = 22/8; průměrné stáří 54,6 let, rozpětí 6-86 let) a s perforací v dolní části GI traktu (n = 23; M/Ž = 19/4; 59,5 let, let). Podle distribuce volného vzduchu rozdělili autoři kavitu peritonea na supramesocolické oddělení a inframesocolické. Autoři zjišťovali u každé z těchto skupin, zda je či není volný vzduch v každém oddílu. Pokud byl vzduch v periportální oblasti, byl označen jako PPFA a známka byla pozitivní. Aby se zjistila výhodnost známky PPFA, srovnávali autoři známku PPFA se známkou Lig. falciforme a se známkou lig. teres, obě tyto známky jsou velmi dobře známé při CT pneumoperitonea. Byla provedena statistická hodnocení uni- a multivariátní analýzou s SPSS verzí 11,5 pro významné nálezy u CT známek. Výsledky: Volný vzduch byl zjištěn u 29/30 pacientů (97 %) v supramezokolickém oddíle ve skupině s horní perforací GI a u 17(23 (74 %) ve skupině s dolní perforací GI traktu. Volný vzduch v inframezokolickém oddílu nevykazoval významný rozdíl u žádné skupiny (p = 0,16). Známka PPFA byla patrna z 28/30 (93 %) pacientů s perforací horního GI traktu, ale pouze u 8/23 (35 %) pacientů s perforací dolního GI traktu (p < 0,0001). Známka lig. falciforme byla patrna u 24/30 (80 %) pacientů s perforací horního GI traktu a u 10/23 (80 %) pacientů s perforací horního GI traktu a u 10/23 (43 %) pacientů s perforací dolního GI traktu (p é 0,020). Známka lig. teres byla u 16/30 (53 %) pacientů s horní perforací GI traktu a u 2/23 (8 %) pacientů s dolní perforací GI traktu (p = 0,008). Hodnocení multivariátní logistickou regresí prokázalo, že byla známka PPFA pouze variabilní s poměrem odds 15,5 (p = 0,002). Závěr: Známka PPFA je užitečný nález, který může pomoci rozlišit mezi horní a dolní perforací GI traktu. Je-li tato známka patrna, ukazuje to vážně na perforaci horní části GI traktu. MABILLE, M., VANEL, D., ALBITER, M. a ost.: Pro sledování metastáz gastrointestinálních (GIST) nádorů do jater a pobřišnice při léčení Imatinibem jsou nutná rozdílná kritéria radiologického hodnocení (velikost není všechno!). /Follow-up of hepatic and peritoneal metastases of gastrointestinal (GIST) tumors under Imatinib therapy requires different criteria of radiological evaluation (size is not everything!)./ Europ.J.Radiol., 69, 2009, č. 2, s Radiodiagnostika 2/2010 (56) 19

Hybridní metody v nukleární medicíně

Hybridní metody v nukleární medicíně Hybridní metody v nukleární medicíně Historie první anatometabolické zobrazování záznam pohybového scintigrafu + prostý RTG snímek (70.léta 20.stol.) Angerova scintilační kamera a rozvoj tomografického

Více

Registr Herceptin Karcinom prsu

Registr Herceptin Karcinom prsu I. Primární diagnostika Registr Herceptin Karcinom prsu Vstupní parametry Rok narození Věk Kód zdravotní pojišťovny (výběr) o 111 o 201 o 205 o 207 o 209 o 211 o 213 o 217 o 222 Datum stanovení diagnózy

Více

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ

ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ ZOBRAZOVACÍ VYŠETŘOVACÍ METODY MAGNETICKÁ REZONANCE RADIONUKLIDOVÁ Markéta Vojtová MAGNETICKÁ REZONANCE MR 1 Nejmodernější a nejsložitější vyšetřovací metoda Umožňuje zobrazit patologické změny Probíhá

Více

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni

F-FDG-PET/CT NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE. EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni F-FDG-PET/CT 18 NÁDOROVÝCH ONEMOCNĚNÍ SRDCE EVA FERDOVÁ, JIŘÍ FERDA, JAN BAXA Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni SRDCE Vzácná postižení prevalence v populaci 0,001-0,3%* 75% benigních, 25% maligních*

Více

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno

M ASARYKŮ V ONKOLOGICKÝ ÚSTAV Žlutý kopec 7, Brno PET. PET / CT, PET Centrum, Cyklotron Pozitronová emisní tomografie ( PET ) je neinvazivní vyšetřovací metoda nukleární medicíny založená na detekci záření z radiofarmaka podaného pacientovi.nejčastěji

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13

Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Otázky ke zkoušce z DIA 2012/13 Obecná část 1. Rentgenové záření charakteristika, princip rentgenky 2. Skiagrafie princip, indikace, postavení v diagnostickém algoritmu, radiační zátěž 3. Skiaskopické

Více

Stereometrie a volumometrie. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Stereometrie a volumometrie. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Stereometrie a volumometrie H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Co a proč měříme - rozměry - volba léčebné strategie a taktiky - vzdálenosti - plánování intervenčních výkonů - plocha - určení velikosti

Více

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky

Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky Mikromorfologická diagnostika bronchogenního karcinomu z pohledu pneumologické cytodiagnostiky P. Žáčková Pneumologická klinika 1. LFUK Thomayerova nemocnice Úvod a definice Každá buňka obsahuje informace

Více

Diagnostika poškození srdce amyloidem

Diagnostika poškození srdce amyloidem Diagnostika poškození srdce amyloidem Tomáš Paleček Komplexní kardiovaskulární centrum 1. LF UK a VFN, II. Interní klinika kardiologie a angiologie, Praha ICRC-FNUSA, Brno Postižení srdce: 1. Pozitivní

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče

Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Rozbor léčebné zátěže Thomayerovy nemocnice onkologickými pacienty a pilotní prezentace výsledků péče Výstupy analýzy dat zdravotnického zařízení a Národního onkologického registru ČR Prof. MUDr. Jitka

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty

Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty Zobrazovací metody (CT, NMR, PET) v diagnostice a stagingu karcinomu prostaty Viktor Eret Urologická klinika, LF UK a FN Plzeň Klinický TNM - staging karcinomu prostaty (KP) DRE (digital rectal examination)

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

Staging adenokarcinomu pankreatu

Staging adenokarcinomu pankreatu Staging adenokarcinomu pankreatu Litavcová, A. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Přednosta: prof. MUDr. V. Válek, CSc., MBA Epidemiologie patří k malignitám s nejvyšší letalitou Příčinou je biologická

Více

CT srdce Petr Kuchynka

CT srdce Petr Kuchynka CT srdce Petr Kuchynka II. Interní klinika-klinika kardiologie a angiologie Komplexní kardiovaskulární centrum 1.lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Všeobecná fakultní nemocnice Historie / současná situace

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Pozitronová emisní tomografie.

Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie. Pozitronová emisní tomografie (PET) s využitím 18F-2-D-fluor-2- deoxy-glukózy (FDG), je jedna z metod nukleární medicíny, která umožňuje funkční zobrazení tkání organismu,

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií

Klinické sledování. Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy. u pacientů s nejasnou polyneuropatií Klinické sledování Screening kardiomyopatie na podkladě familiární transthyretinové amyloidózy u pacientů s nejasnou polyneuropatií Informace pro pacienta Vážená paní, vážený pane, Na základě dosud provedených

Více

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové

PET / CT. J.Vi. Vižďa. FN Hradec Králov. lové Diagnostické možnosti PET / CT J.Vi Vižďa Oddělen lení nukleárn rní medicíny FN Hradec Králov lové Pozitronová emisní tomografie (PET) Nejmodernější funkčnízobrazování (molecularimaging) PET scanner: registrace

Více

UZ jater s aplikací kontrastní látky, indikace. Bohatá Š., Válek V. Radiologická klinika FN Brno LF MU Brno

UZ jater s aplikací kontrastní látky, indikace. Bohatá Š., Válek V. Radiologická klinika FN Brno LF MU Brno UZ jater s aplikací kontrastní látky, indikace Bohatá Š., Válek V. Radiologická klinika FN Brno LF MU Brno Výhody CEUS Není ionizující záření Zobrazení v reálném čase Možnost kvantifikace Možnost aplikovat

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

Hrudní chirurgie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Hrudní chirurgie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Hrudní chirurgie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Anatomie Hrudník (thorax) 12 hrudních obratlů hrudní

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění

Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění Zobrazovací metody využívané v diagnostice nádorových onemocnění Machartová L. 1.6.2013 Congress centre PRIMAVERA Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů

Akutní koronární syndromy. Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené. Definice pojmů Akutní koronární syndromy Formy algické Forma arytmická Forma kongestivní Formy smíšené Definice pojmů Akutní koronární syndromy nestabilní angina pectoris (NAP) minimální léze myokardu - mikroinfarkt

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE

ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE 1 ČETNOST METASTÁZ V PÁTEŘI PODLE LOKALIZACE C 15% Th 70% L a S 15% 2 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Meta ca tlustého střeva v těle L3 a L4 3 POKROKY V LÉČBĚ PÁTEŘNÍCH METASTÁZ Exstirpace metastázy

Více

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod

Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Zkušenosti s aplikací PET v onkologii - úvod Bělohlávek O. ONM - PET centrum Nemocnice Na Homolce Farmakokinetika 18 FDG obecně - FDG vstupuje do buněk jako glukóza - Není metabolizována - je akumulována

Více

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem

Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Přínos FDG-PET vyšetření pro pacienty s mnohočetným myelomem Zobrazovací možnosti Rentgenový snímek musí vymizet 30-60% hydroxyapatitu, aby bylo ložisko zřetelné CT kosti - nejlépe ze všech technik zobrazuje

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 5 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu močového měchýře

Více

Nukleární kardiologie. Zobrazování perfuze a funkce levé komory u pacientů se suspektní nebo známou ischemickou chorobou srdeční

Nukleární kardiologie. Zobrazování perfuze a funkce levé komory u pacientů se suspektní nebo známou ischemickou chorobou srdeční Nukleární kardiologie Zobrazování perfuze a funkce levé komory u pacientů se suspektní nebo známou ischemickou chorobou srdeční Zátěžové testy Fyzická zátěž farmakologická zátěž Dipyridamol Adenosin Regadenoson

Více

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice

Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík. Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Marek Mechl Jakub Foukal Jaroslav Sedmík Radiologická klinika LF MU v Brně a FN Brno - Bohunice Prrostata anatomie přehled zobrazovacích metod benigní léze hyperplazie, cysty maligní léze - karcinom Anatomie

Více

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000)

2.5.2009. 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního traktu 5x větší incidence u bělochů než černochů. Česká republika (2000) Nádory varlete Urologická klinika, 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Epidemiologie 1-2 % maligních nádorů u muže 4 % maligních nádorů urogenitálního

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Přínos magnetické rezonance v diagnostice karcinomu prostaty Ryznarová Z.

Přínos magnetické rezonance v diagnostice karcinomu prostaty Ryznarová Z. Přínos magnetické rezonance v diagnostice karcinomu prostaty Ryznarová Z. Thomayerova nemocnice, Praha 4 Institut klinické a experimentální medicíny, Praha 4 Technika /aneb co pro zobrazení prostaty potřebujeme/

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ

PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE DIAGNOSTIKY A LÉČBY NOVINKA V MEDICÍNSKÉM UVAŽOVÁNÍ? STARÁ CESTA NOVÝ NÁZEV PERSONALIZACE INDIVIDUALIZACE LÉČBY ROLE INTERVENČNÍCH VÝKONŮ ROLE MINIINVAZIVNÍ VAKUEM KONTROLOVANÉ

Více

Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu

Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu Katetrizační léčba mitrální regurgitace u pacientů s chronickou srdeční nedostatečností pomocí MitraClipu V. Pořízka, M. Želízko, R. Kočková, Klinika kardiologie IKEM XXIV. výroční sjezd ČKS, Brno 6.5.06

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY

LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY LÉKAŘSKÁ VYŠETŘENÍ A LABORATORNÍ TESTY Pokud čtete tento text, pravděpodobně jste v kontaktu s odborníkem na léčbu mnohočetného myelomu. Diagnóza mnohočetného myelomu je stanovena pomocí četných laboratorních

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Kdy koronarografovat nemocné s akutním srdečním selháním? Petr Widimský Kardiocentrum 3.LF UK a FNKV Praha

Kdy koronarografovat nemocné s akutním srdečním selháním? Petr Widimský Kardiocentrum 3.LF UK a FNKV Praha Kdy koronarografovat nemocné s akutním srdečním selháním? Petr Widimský Kardiocentrum 3.LF UK a FNKV Praha Výuka pomocí kasuistiky: 78-letá žena s 5 let trvajícími netypickými bolestmi na prsou a s akutní

Více

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D.

Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Metastatický karcinom prsu Kasuistické sdělení Česlarová K., Erhart D. Chirurgická klinika 2. LFUK a ÚVN Praha Přednosta plk. prof. MUDr. Ryska M., CSc. Kasuistika č. 1: K.I., r. 1946 Onkologická anamnéza:

Více

Dual source CT. Kateřina Daníčková Theodor Adla

Dual source CT. Kateřina Daníčková Theodor Adla Dual source CT Kateřina Daníčková Theodor Adla Obsah Kostrukce Vysvětlení funkce Dávky Klinické aplikace Kardiologie Mapování kontrastní látky Co je Dual Source CT? Simultální využití 2 rtg zářičů Stejné

Více

Kostní biopsie role patologa

Kostní biopsie role patologa Kostní biopsie role patologa Karel Veselý I. patologicko-anatomický ústav LF MU a FN u sv. Anny, Brno IV. KONGRES TRAUMATOLOGIE A MUSKULOSKELETÁLNÍ RADIOLOGIE 14. 15. dubna 2016 Brno, hotel Myslivna Úvod

Více

Nádorové léze žlučníku a žlučových cest. M. Hazlinger, Z. Heřmanová

Nádorové léze žlučníku a žlučových cest. M. Hazlinger, Z. Heřmanová Nádorové léze žlučníku a žlučových cest M. Hazlinger, Z. Heřmanová Anatomie žlučníku a žlučových cest Žlučník - tvar - hruškovitý, válcovitý, frygické čapky, jiný - části žlučníku - fundus, corpus, infundibulum,

Více

Pacient se srdečním selháním v anamnéze a nízkou EF má mít speciální přípravu?

Pacient se srdečním selháním v anamnéze a nízkou EF má mít speciální přípravu? Pacient se srdečním selháním v anamnéze a nízkou EF má mít speciální přípravu? Hynek Říha Klinika anesteziologie a resuscitace, Kardiocentrum IKEM, Praha Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní

Více

Příloha č. 1. Příklady FDG PET a PET/CT vyšetření u zánětlivých onemocnění a v indikaci vyšetření protrahovaných febrilií

Příloha č. 1. Příklady FDG PET a PET/CT vyšetření u zánětlivých onemocnění a v indikaci vyšetření protrahovaných febrilií Příloha č. 1. Příklady FDG PET a PET/CT vyšetření u zánětlivých onemocnění a v indikaci vyšetření protrahovaných febrilií PET MIP, PET/CT: atypická mykobakterióza (Mycobacterium Kansasi) projevující se

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Kasuistika onkologický pacient

Kasuistika onkologický pacient Kasuistika onkologický pacient U pana P.P., 68 letého muže, byl diagnostikován metastazující nádor ledviny. Dle provedených vyšetření byly kromě primárního nádoru pravé ledviny diagnostikovány i mnohočetné

Více

Poranění jater. Bohatá Š. 1, Kysela P. 2, Štouračová A. 1, Válek V. 1. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno

Poranění jater. Bohatá Š. 1, Kysela P. 2, Štouračová A. 1, Válek V. 1. Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno Poranění jater Bohatá Š. 1, Kysela P. 2, Štouračová A. 1, Válek V. 1 1 Radiologická klinika FN Brno a LF MU Brno 2 Chirurgická klinika FN Brno a LF MU Brno Fakta Druhý nejčastější poraněný orgán při traumatu

Více

UZ žlučníku a žlučových cest

UZ žlučníku a žlučových cest UZ žlučníku a žlučových cest V. Válek Department of Radiology, University Hospital Brno, Medical Faculty Masaryk University Brno, Czech Rep. Na co se soustředit 1.Anatomická lokalizace co tam vlastně je

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Bohatá Š., Jurová B. RDK FN Brno a LF MU Brno

Bohatá Š., Jurová B. RDK FN Brno a LF MU Brno Bohatá Š., Jurová B. RDK FN Brno a LF MU Brno Definována jako trvale progredující zánět. onemocnění, kdy je postupně funkční parenchym žlázy nahrazen vazivem a tato změna v terminálních stadiích nemoci

Více

KONTROLA ÚČINKŮ LÉČBY

KONTROLA ÚČINKŮ LÉČBY terapie jaterních nádorů KONTROLA ÚČINKŮ LÉČBY Jiří Ferda, Hynek Mírka, Eva Ferdová, Jan Baxa Klinika zobrazovacích metod LFUK a FN v Plzni Úkoly zobrazovacích metod Posoudit přítomnost residuálního onemocnění,

Více

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu

Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu Ukázka spolupráce na návrhu klasifikačního systému CZ-DRG Zhoubný novotvar prsu Jiří Šedo Česká onkologická společnost ČLS JEP Masarykův onkologický ústav, Brno ÚZIS ČR Konference DRG Restart 2016 9. 11.

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe. Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Elecsys SCC první zkušenosti z rutinní praxe Ing. Pavla Eliášová Oddělení klinické biochemie Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Antigen SCC Glykoprotein s molekulovou hmotností 42 kd dva základní typy

Více

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015

Okruhy k Státním závěrečným zkouškám na Fakultě zdravotnických věd UP pro akademický rok 2014/2015 Pracoviště: Ústav radiologických metod Studijní obor: Radiologický asistent Diagnostické zobrazovací postupy 1. Vznik a vlastnosti rentgenového záření, vznik a tvorba rentgenového obrazu, radiační ochrana

Více

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole

Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém. MUDr. Marek Grega. Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Patologie a klasifikace karcinomu prostaty, Gleasonův systém MUDr. Marek Grega Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN v Motole Nádory prostaty v z každé buňky, která vytváří komplexní uspořádání

Více

Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK

Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Hemodynamika srdečních vad Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Srdeční vady Získané - vada v dospělosti - v celé populaci 0,2 % - nad 70 let 12% Chlopenní vady - aortální st. - mitrální reg.

Více

Invazivní vyšetření srdce a srdečních cév (srdeční katetrizace, koronarografie) Invazivní léčba srdečních cév (perkutánní koronární angioplastika)

Invazivní vyšetření srdce a srdečních cév (srdeční katetrizace, koronarografie) Invazivní léčba srdečních cév (perkutánní koronární angioplastika) Invazivní vyšetření srdce a srdečních cév (srdeční katetrizace, koronarografie) Invazivní léčba srdečních cév (perkutánní koronární angioplastika) INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE) S POSKYTNUTÍM

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG 009.2012 Platná verze MKN-10 Pro rok 2012 je platnou verzí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů 2. aktualizované

Více

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika

Metody nukleární medicíny. Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Metody nukleární medicíny Doc.RNDr. Roman Kubínek, CSc. Předmět: lékařská přístrojová technika Nukleární medicína Zobrazení metodami nukleární medicíny (rovněž označované jako skenování) patří mezi diagnostické

Více

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno

Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno Poranění jater u dětí Slavnostní konference k 20. výročí vzniku Traumatologického centra Fakultní nemocnice Ostrava Ladislav Plánka Klinika dětské chirurgie ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice

Více

Punkce perikardiálního výpotku Pořízka V. KK IKEM

Punkce perikardiálního výpotku Pořízka V. KK IKEM Punkce perikardiálního výpotku Pořízka V. KK IKEM 11. 4. 2014 Perikardiální výpotek příčiny Mechanické: komplikace katetrizačních výkonů, trauma, poststernotomický sy Závažná celková onemocnění: celkové

Více

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc.

Ischemická choroba dolních končetin. MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Ischemická choroba dolních končetin MUDr. Miroslav Chochola, CSc. Definice ICHDK Onemocnění, kdy tkáně DK trpí akutním nebo chron. nedostatkem kyslíku a živin potřebných pro jejích správnou funkci. ACC/AHA

Více

Racionalizace indikace echokardiografických vyšetření

Racionalizace indikace echokardiografických vyšetření základní principy doporučené postupy u vybraných diagnóz Oddělení neinvazivní kardiologie - Klinika kardiologie IKEM Únor 2009 Jednoznačné indikace : nový pacient Kliniky kardiologie ( Kardiocentra ) (akutní

Více

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha

Zkušenosti s aplikací protonové terapie. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Zkušenosti s aplikací protonové terapie MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. PTC Praha Protonová terapie - východiska Protonová radioterapie je formou léčby ionizujícím zářením Ionizující záření lze použít k destrukci

Více

Incidentalomy ledvin a jejich management. Z. Sedláčková, F. Čtvrtlík

Incidentalomy ledvin a jejich management. Z. Sedláčková, F. Čtvrtlík Incidentalomy ledvin a jejich management Z. Sedláčková, F. Čtvrtlík Cysty ledvin Bosniakova klasifikace emeritní prof. Morton Arthur Bosniak * 13.11. 1929, 7. 10. 2016 I, II - benigní II F - follow up

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

Fyziologie sportovních disciplín

Fyziologie sportovních disciplín snímek 1 Fyziologie sportovních disciplín MUDr.Kateřina Kapounková snímek 2 Krevní oběh a zátěž Složka : Centrální / srdce / Periferní / krevní oběh / Změny Reaktivní adaptační snímek 3 Centrální část

Více

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol

Karcinomy u dětí a dospívajících v letech na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol Karcinomy u dětí a dospívajících v letech 2007-2012 na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol L. Cingrošová 1, V. Šmelhaus 1 D. Sumerauer 1, J. Šnajdauf 2, P. Vlček 3, M. Kynčl 4, R.

Více

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení

Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení Paliativní radioterapie v managementu bolesti a krvácení MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D. Klinika radiační onkologie Masarykův onkologický ústav Lékařská fakulta MU Brno Základní otázky 1. Zářit nebo nezářit?

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

Ischemická choroba srdeční a její detekce

Ischemická choroba srdeční a její detekce Ischemická choroba srdeční a její detekce Autor: Petřková Z. Ischemická choroba srdeční (dále ICHS) je nejčastější příčinou smrti nejen v české republice, ale v celém rozvinutém světě. Stres, kouření,

Více

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton

Operace pankreatu. Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton TRITON Operace pankreatu Doc. MUDr. Jan váb, CSc. Triton Jan Šváb Operace pankreatu Vyloučení odpovědnosti vydavatele Autor i vydavatel věnovali maximální možnou pozornost tomu, aby informace zde uvedené

Více

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN)

Biologická léčba karcinomu prsu. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Biologická léčba karcinomu prsu Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. Onkologická klinika 1.LF UK a TN KOC (NNB+VFN+TN) Cílená léčba Ca prsu Trastuzumab (HercepNn) AnN HER2 neu pronlátka LapaNnib (Tyverb)

Více

MORBUS CROHN. MUDr. Denisa Pavlovská

MORBUS CROHN. MUDr. Denisa Pavlovská MORBUS CROHN MUDr. Denisa Pavlovská - definice: - chronický granulomatózní zánět nejasné etilogie s postižením všech vrstev stěny GIT - typické je segmentální postižení - skip leasions - etiopatogeneze:

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Kardiochirurgie I. anatomie, diagnostika, operační přístupy a postupy

Kardiochirurgie I. anatomie, diagnostika, operační přístupy a postupy Kardiochirurgie I anatomie, diagnostika, operační přístupy a postupy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2011 PhDr. Markéta Bednářová

Více

Nespecifické střevní záněty u dětí

Nespecifické střevní záněty u dětí Nespecifické střevní záněty u dětí Autor: Filipová V., Školitel: Mihál V., Prof. MUDr. CSc. Nespecifické střevní záněty (NSZ, anglicky IBD Inflammatory Bowel Disease) jsou onemocnění, která postihují především

Více

Význam endosonografie v diagnostice GIST

Význam endosonografie v diagnostice GIST Význam endosonografie v diagnostice GIST Ivo Novotný Gastroenterologické oddělení Masarykův onkologický ústav Brno - Žlutý kopec Chirurgická klinika FN Brno - Bohunice GIST GITu Spadá do skupiny mesenchymálních

Více

Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii

Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii Iterativní rekonstrukce obrazu ve výpočetní tomografii Jakub Grepl, Jan Žižka, Tomáš Kvasnička, Jiří Jandura, Jana Štěpanovská, Zuzana Poulová, Jaroslav Strom Fakultní nemocnice Hradec Králové Radiační

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více