Upozornění. Galén, autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1"

Transkript

1

2 autorský kolektiv V Upozornění Předmluva XIX 1. Fétus a novorozenec Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. 3. Intenzivní péče Výživa Dědičné poruchy metabolismu endokrinologie Imunodeficience Alergická onemocnění revmatologie Nemoci trávicí soustavy Galén Na Bělidle 34, Praha Respirační systém Kardiovaskulární systém Hematologie Galén, Onkologie Nefrologie a urologie

3 k l i n i c k á P e d iat r i e Ja n l e b l Ja n Ja n da p e t r p o h u n e k Ja n s ta rý e t a l. G a l é n

4 Hlavní autoři a pořadatelé prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. prof. MUDr. Jan Janda, CSc. prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FNM, Praha Recenzenti prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. Dětská klinika LF UK a FN, Hradec Králové MUDr. Jitka Bolchová, DTM&PH Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí NNB, Praha prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. Pediatrická klinika LF MU a FN, Brno Jan Lebl, Jan Janda, Petr Pohunek, Jan Starý et al. KLINICKÁ PEDIATRIE První vydání Vydalo nakladatelství Galén, Na Bělidle 34, Praha 5 Editor PhDr. Lubomír Houdek Šéfredaktorka PhDr. Soňa Dernerová Odpovědná redaktorka Marie Vondrášková Obrazová dokumentace z archivu autorů a nakladatelství Galén Obálka Bedřich Vémola Sazba Kateřina Dvořáková, Galén Tisk Glos, Špidlenova 436, Semily Určeno odborné veřejnosti G Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani žádná její část nesmějí být reprodukovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického, fotografického či jiného záznamu) bez písemného souhlasu nakladatelství. Pořadatelé, autoři a nakladatel vynaložili značné úsilí, aby informace o léčivech odpovídaly stavu znalostí v době zpra cování díla. Nakladatel za ně nenese odpovědnost a doporučuje řídit se údaji o dávkování a kontraindikacích uvedených výrobci v příbalovém letáku příslušného léčivého přípravku. Týká se to především přípravků vzácněji po užívaných a nově uváděných na trh. V textu jsou používány ochranné obchodní známky léků a dalších produktů. Absence symbolů ochranných známek (, ap.) neznamená, že jde o nechráněné názvy a značky. Galén, 2012 První vydání v elektronické verzi ISBN (PDF) ISBN (PDF pro čtečky)

5 V autorský kolektiv Hlavní autoři a pořadatelé prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. prof. MUDr. Jan Janda, CSc. prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FNM, Praha Autoři doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc. doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. MUDr. Olga Černá Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Miloš Černý Gynekologicko-porodnická klinika s novorozeneckým oddělením s JIRP 2. LF UK a FNM, Praha doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Filip Fencl, Ph.D. MUDr. Ivana Hadačová Oddělení klinické hematologie FNM, Praha doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc. Dětské kardiocentrum FNM a 2. LF UK, Praha MUDr. Stanislava Koloušková, CSc. MUDr. Radana Kotalová, CSc. MUDr. Jiří Koutek, Ph.D. Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha MUDr. Dana Němcová Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc. MUDr. Luděk Pelikán Dětské oddělení Nemocnice Hořovice

6 VI MUDr. Květoslava Petrtýlová Oddělení krevní banky FNM, Praha MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D. Dětská klinika LF UK a FN, Plzeň prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc. MUDr. Tamara Svobodová, CSc. prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. Ústav imunologie 2. LF UK a FNM, Praha doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. MUDr. Jan Šulc, CSc. ; Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FNM, Praha doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. Klinická pediatrie MUDr. Zuzana Vančíková, CSc. Pediatrická klinika IPVZ 1. LF UK a TN, Praha doc. MUDr. Věra Vávrová, DrSc. Pediatrická klinika 2. LF UK, Praha MUDr. Václav Vobruba Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika s novorozeneckým oddělením s JIRP 2. LF UK a FNM, Praha

7 VII Obsah 1. Fétus a novorozenec P. Zoban, M. Černý 1.1. Péče o plod a novorozence (P. Zoban) Prekoncepční a prenatální péče (P. Zoban) Prekoncepční péče Prenatální diagnostika Porodnické faktory ovlivňující vývoj plodu Mateřské faktory ovlivňující vývoj plodu Základní pojmy a definice (P. Zoban) Fetální medicína (P. Zoban) Medikamentózní terapie plodu Chirurgická léčba plodu Adnátní infekce (P. Zoban) Zarděnky Cytomegalovirová infekce Toxoplazmóza Infekce virem varicela-zoster Syfilis Infekce vyvolaná herpes simplex virem Hepatitida B HIV infekce Adaptace novorozence po porodu (P. Zoban) Dýchání a krevní oběh Tělesná teplota, výživa a funkce CNS Hodnocení poporodního stavu novorozence Resuscitace novorozence (P. Zoban) Úvodní kroky při resuscitaci novorozence po porodu Další kroky při resuscitaci novorozence Nedostatečná odpověď na resuscitaci Resuscitace nedonošeného novorozence Rizikový novorozenec (M. Černý) Klasifikace rizikových skupin novorozenců Nedonošený novorozenec Přenášený novorozenec Novorozenec s nízkou porodní hmotností Hypotrofický novorozenec Nadměrně velký novorozenec Fyzikální vyšetření novorozence (P. Zoban) Cíl fyzikálního vyšetření novorozence po porodu Postup při fyzikálním vyšetření novorozence po porodu Abstinenční syndrom novorozence (P. Zoban) Novorozenec drogově závislé matky Abstinenční příznaky Stanovení diagnózy a skórování abstinenčního syndromu Terapie abstinenčních projevů novorozence Novorozenecký screening (M. Černý) Screening definice, metody Prenatální screening Postnatální screening Stabilizace novorozence po porodu (P. Zoban) Stabilizace nedonošeného nebo nemocného novorozence po porodu Šetrná péče o novorozence po porodu Stabilizace novorozence a rodiče Perinatální asfyxie (P. Zoban) Porodní asfyxie Hypoxicko-ischemická encefalopatie Porodní poranění (P. Zoban) Poranění měkkých tkání Obrny nervů Fraktury Nedonošený novorozenec (P. Zoban) Celkový vzhled Kontrola tělesné teploty Vodní rovnováha

8 VIII Výživa Osteopenie a anémie nedonošených dětí Syndrom respirační tísně Apnoe a bradykardie Otevřená tepenná dučej Infekce Cerebrální morbidita Nekrotizující enterokolitida Retinopatie z prematurity Bronchopulmonální dysplazie Vývoj nedonošených dětí po propuštění Žloutenky novorozenců (P. Zoban) Metabolismus bilirubinu Klinické hodnocení Diagnostika žloutenek novorozenců Terapie hemolytických žloutenek Poruchy dýchání donošených novorozenců (P. Zoban) Přechodná tachypnoe novorozence Aspirace mekonia Pneumonie Pneumothorax Primární plicní hypertenze novorozence Vrozená brániční hernie Další příčiny respirační tísně donošených novorozenců Perinatální infekce novorozenců (P. Zoban) Systémová infekce Meningitida novorozenců Nozokomiální infekce Některé specifické infekce Poruchy vnitřního prostředí (P. Zoban) Vývoj renálních funkcí Vodní a iontová rovnováha Metabolismus vápníku a fosfátů Metabolismus glukózy Hematologické problémy novorozenců (P. Zoban) Vývoj hematopoézy Anémie novorozenců Patologické anémie Hemolytické anémie Krvácení a poruchy hemostázy Novorozenecké trombocytopenie Polycytémie Trombózy u novorozenců Perinatální postižení CNS novorozenců (P. Zoban) Křeče Hypoxicko-ischemická encefalopatie Mozkový infarkt Intrakraniální krvácení Cystická periventrikulární leukomalacie Klinická pediatrie 2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin K. Bláhová, F. Fencl 2.1. Tělesné tekutiny Sodík Hypernatrémie Hyponatrémie Draslík Hyperkalémie Hypokalémie Vápník Hyperkalcémie Hypokalcémie Hořčík Hypermagnezémie Hypomagnezémie Fosfor Hyperfosfatémie Hypofosfatémie Acidobazická rovnováha Základní principy regulace ph krve Funkce plic, ledvin a jiných orgánů při udržování ph Poruchy acidobazické rovnováhy Klinické příklady poruch acidobazické rovnováhy Respirační acidóza Respirační alkalóza Metabolická acidóza Metabolická alkalóza Kombinované poruchy acidobazické rovnováhy Rehydratační terapie Vyšetření dítěte s dehydratací Obecné principy rehydratace Charakteristika a léčba jednotlivých typů dehydratace Parenterální výživa Indikace parenterální výživy Cévní přístupy k parenterální výživě Složení parenterální výživy Komplikace parenterální výživy Technické aspekty totální parenterální výživy Intenzivní péče V. Vobruba, O. Černá 3.1. Srdeční selhání (V. Vobruba) Šokové stavy (V. Vobruba) Definice

9 Obsah Patofyziologie Orgánové projevy šoku Etiologie Obecné principy léčby šoku Respirační insuficience (V. Vobruba) Fyziologie a patofyziologie dýchacího systému Zvláštnosti dýchacího systému v dětském věku Definice a dělení respirační insuficience Etiologie respiračního selhání Klinický obraz respiračního selhání Laboratorní známky respiračního selhání Vyšetřovací metody Nejčastější příčiny respirační insuficience u dětí Zánětlivé obstrukce horních cest dýchacích Zánětlivá onemocnění dolních cest dýchacích a plicního parenchymu Syndrom akutní respirační tísně Status asthmaticus Aspirace cizího tělesa Tonutí, utonutí Pneumothorax Umělá plicní ventilace Sepse v dětském věku (V. Vobruba) Diagnostické a léčebné výkony v intenzivní péči (V. Vobruba) Zajištění průchodnosti dýchacích cest Zajištění vstupu do cévního řečiště Intraoseální přístup Kanylace arterie Punkce hrudníku Punkce perikardu Punkce dutiny břišní Lumbální punkce Základní monitorování v dětské intenzivní medicíně (V. Vobruba) Monitorování respiračního systému Monitorování kardiovaskulárního systému Monitorování intrakraniálního tlaku Monitorování intraabdominálního tlaku Monitorování diurézy Obecné poznámky k monitorování dětských pacientů Kardiopulmonální resuscitace v dětském věku (V. Vobruba) Definice a etiologie selhání životních funkcí ABCDT kardiopulmonální resuscitace Postupy při základní neodkladné resuscitaci Intoxikace v dětském věku (O. Černá) Definice Anamnestické údaje a klinické projevy u intoxikovaného dítěte Vyšetření Terapie Nejčastější intoxikace léky a chemickými látkami Porucha vědomí (O. Černá) Výživa J. Nevoral 4.1. Výživa zdravých kojenců Přirozená výživa novorozence a kojence kojení Výživa matky během kojení Náhradní mléčná kojenecká výživa Počáteční výživa Pokračovací mléka Příkrmy Nápoje pro kojence Přídavky Přechod na stravu pro dospělé Alternativní výživa Výživa batolete, předškolního a školního dítěte Stravovací návyky dětí školního věku Dědičné poruchy metabolismu J. Zeman 5.1. Klinické projevy metabolických onemocnění Novorozenecký screening dědičných poruch metabolismu Úloha dětského lékaře v diagnostice dědičných poruch metabolismu Poruchy metabolismu aminokyselin Hyperfenylalaninémie typu I klasická fenylketonurie Tyrosinémie Homocystinurie Cystinurie Neketotická hyperglycinémie Poruchy metabolismu nízkomolekulárních látek s klinicky akutním průběhem Hyperamonémie z poruchy cyklu močoviny Methylmalonová acidurie Propionová acidurie Galaktosémie IX

10 X Klinická pediatrie 5.6. Poruchy β-oxidace mastných kyselin Porucha β-oxidace mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem Porucha β-oxidace 3-OH-mastných kyselin s dlouhým řetězcem Poruchy metabolismu peroxisomů Zellwegerův syndrom X-vázaná adrenoleukodystrofie Poruchy metabolismu vysokomolekulárních látek s klinicky protrahovaným průběhem Mukopolysacharidózy Gaucherova nemoc Niemannova-Pickova nemoc Fabryho nemoc Mitochondriální poruchy energetického metabolismu Nejčastější mitochondriální onemocnění v dětském věku Leighův syndrom Syndrom LHON Syndrom MELAS Syndrom MERRF Kearnsův-Sayreho syndrom Pearsonův syndrom Alpersův-Huttenlocherův syndrom Porucha ATP-syntázy Dědičné metabolické poruchy purinů a pyrimidinů Leschův-Nyhanův syndrom Familiární juvenilní hyperurikemická nefropatie Poruchy glykosylace proteinů Dědičně podmíněné poruchy metabolismu lipoproteinů Familiární hypercholesterolémie Dědičné poruchy krvetvorby a hemokoagulačních faktorů Dědičné poruchy endogenní syntézy cholesterolu Smithův-Lemliho-Opitzův syndrom X-dominantně vázaná chondrodysplasia punctata Mevalonová acidurie a periodická horečka s hyperimunoglobulinémií D Glykogenózy Glykogenóza typu I Glykogenóza typu II Glykogenóza typu III Glykogenóza typu IV Glykogenóza typu V Glykogenózy z poruchy funkce jaterního fosforylačního systému endokrinologie J. Lebl, M. Šnajderová, R. Pomahačová, Z. Šumník, S. Koloušková 6.1. Poruchy růstu Fyziologie dětského růstu Růstová retardace Hypopituitarismus Turnerův syndrom Syndrom Noonanové Praderův-Williho syndrom Nadměrný vzrůst Nadměrný vzrůst s vysokou růstovou rychlostí Nadměrný vzrůst s narušenou proporcionalitou Nadměrný vzrůst s normální proporcionalitou Familiárně vysoký vzrůst Poruchy pubertálního vývoje Fyziologická regulace puberty Pubertas praecox Pubertas tarda Poruchy vodní a iontové rovnováhy Fyziologická regulace obsahu tělesné vody Diabetes insipidus Diabetes insipidus centralis Diabetes insipidus renalis Hyponatrémie a intoxikace vodou Hypernatrémie Hypokalémie Hyperkalémie Poruchy funkce štítné žlázy Kongenitální hypothyreóza Získaná hypothyreóza Novorozenecká hyperthyreóza Thyreotoxikóza Jodový deficit Nádory štítné žlázy a syndromy mnohočetné endokrinní neoplazie Uzlová struma a nádory štítné žlázy Syndromy mnohočetné endokrinní neoplazie Poruchy kalciumfosfátového metabolismu Regulace kalcémie Rachitida Rachitida z nedostatku vitaminu D Vitamin D-dependentní rachitida typu I Vitamin D-dependentní rachitida typu II. 191 Familiární hypofosfatemická vitamin D-rezistentní rachitida

11 Obsah Hypokalcémie Hypoparathyreóza Pseudohypoparathyreóza Hyperkalcémie Adenom příštítného tělíska Inaktivační mutace calcium sensing receptoru Osteoporóza Poruchy funkce nadledvin Fyziologie funkce nadledvin Patofyziologie poruch funkce nadledvin Kongenitální adrenální hyperplazie Deficit 21-hydroxylázy Deficit 17α-hydroxylázy Lipoidní adrenální hyperplazie Adrenální insuficience Vrozená adrenální insuficience Získaná adrenální insuficience Nadprodukce nadledvinových hormonů Nádory kůry nadledvin a Cushingova nemoc Nádory dřeně nadledvin Poruchy sexuálního vývoje Transsexualita Diabetes mellitus Diabetes mellitus 1. typu Diabetická ketoacidóza u dětí Dlouhodobá inzulinová terapie Hypoglykémie Domácí monitorování Regulovaná strava Dlouhodobé sledování diabetického dítěte Diabetes mellitus 2. typu Monogenně podmíněné typy diabetu MODY diabetes Novorozenecký diabetes Diabetické syndromy Diabetes mellitus spojený s cystickou fibrózou Sekundární diabetes Endogenní hypoglykémie Kongenitální hyperinzulinismus Inzulinom Deficit glukokortikoidů Deficit růstového hormonu Poruchy β-oxidace Obezita Imunodeficience A. Šedivá 7.1. Primární imunodeficience Protilátkové imunodeficience Brutonova agamaglobulinémie Běžná variabilní imunodeficience Selektivní deficit IgA Deficity podtříd imunoglobulinů a specifických protilátek Přechodná hypogamaglobulinémie v dětství Syndrom hyperimunoglobulinémie IgM Syndrom hyperimunoglobulinémie IgE Poruchy buněčné imunity a kombinované poruchy imunity DiGeorgeův syndrom Těžké kombinované imunodeficience Poruchy komplementového systému Poruchy fagocytózy Kostmannův syndrom a cyklická neutropenie Chronická granulomatózní choroba Poruchy adhezivity leukocytů Imunodeficity spojené s dalšími syndromy Wiskottův-Aldrichův syndrom Chédiakův-Higashiho syndrom Ataxia telangiectasia Lymfoproliferativní syndrom vázaný na chromosom X Primární hemofagocytující lymfohistiocytóza Poruchy rezistence k infekcím Deficity receptorů a asociovaných signálních cest Vrozená vnímavost k mykobakteriálním infekcím Sekundární imunodeficience Sekundární protilátkové imunodeficience Sekundární granulocytopenie Imunodeficit po splenektomii nebo při kongenitální asplenii Další příčiny získaných imunodeficiencí Recidivující infekce horních cest dýchacích Periodické horečky a další syndromy s poruchou regulace zánětlivé odpovědi. 235 Familiární středozemní horečka HyperIgD syndrom Periodické horečky spojené s defektem receptoru pro TNF Kryopyrinopatie Pyogenní sterilní artritida, pyoderma gangrenosum a akné Crohnova nemoc Blau syndrom, EOS PFAPA Syndrom Schnitzlerové XI

12 XII Klinická pediatrie 8. Alergická onemocnění P. Pohunek 8.1. Definice a historie Epidemiologie Etiologie a patogeneze Diagnostika Klinické projevy Alergická rinokonjunktivitida Průduškové astma Alergický ekzém Potravinová alergie Léková alergie Alergie na hmyzí jed Anafylaktická reakce revmatologie J. Hoza, P. Doležalová, A. Šedivá, D. Němcová 9.1. Diferenciální diagnostika artritidy v dětském věku (P. Doležalová, J. Hoza) Poruchy z převážně mechanických příčin. 254 Zánětlivá onemocnění Juvenilní idiopatická artritida (J. Hoza) Systémová JIA Polyartritida (RF-negativní) Polyartritida (RF-pozitivní) Oligoartritida Artritida s entezitidou Psoriatická artritida Jiné artritidy Juvenilní spondylartropatie Juvenilní systémový lupus erythematodes (J. Hoza, P. Doležalová) Novorozenecký lupus erythematodes Systémový lupus erythematodes a infekce Juvenilní idiopatické zánětlivé myopatie (P. Doležalová, J. Hoza) Juvenilní dermatomyozitida a polymyozitida Vaskulitidy v dětském věku (A. Šedivá) Henochova-Schönleinova purpura Kawasakiho choroba Polyarteriitis nodosa Granulomatóza s polyangiitidou Další vaskulitidy malých cév Překryvný polyangiitický syndrom Behçetova choroba Takayasuova arteriitida Juvenilní sklerodermie (D. Němcová, J. Hoza) Nemoci trávicí soustavy J. Nevoral, J. Bronský, R. Kotalová Gastrointestinální symptomy (J. Nevoral) Dysfagie Regurgitace Zvracení Průjem a patologické příměsi ve stolici Zácpa Gastrointestinální krvácení Bolesti břicha Akutní bolesti břicha Chronické bolesti břicha Anorexie Onemocnění úst a hltanu (J. Nevoral) Vředy v ústech a ústní kandidóza Následky chybné nebo nedostatečné výživy Orální projevy gastrointestinálních onemocnění Ostatní symptomy a onemocnění dutiny ústní a hltanu Onemocnění jícnu (J. Nevoral) Vrozená stenóza jícnu Atrézie jícnu a tracheoezofageální píštěle Refluxní nemoc jícnu Poruchy průchodnosti a motility jícnu Poruchy průchodnosti Dysmotilita horního jícnového svěrače Achalazie Hiátová hernie Ezofagitida bez refluxní nemoci jícnu Eozinofilní ezofagitida Infekční ezofagitida Jícnové varixy Onemocnění žaludku (J. Nevoral) Stenóza pyloru a kongenitální anomálie žaludku Hypertrofická stenóza pyloru Kongenitální žaludeční obstrukce Torze a volvulus žaludku Gastritida a peptický vřed u dětí Primární vředy Sekundární gastritida a sekundární vředy Poruchy žaludeční motility Zpomalené vyprazdňování žaludku Urychlené vyprazdňování žaludku Cyklické zvracení Traumatická poranění jícnu a cizí tělesa v jícnu a žaludku (J. Nevoral)

13 Obsah Poleptání jícnu žíravinou Malloryho-Weissův syndrom Cizí tělesa v jícnu Cizí tělesa v žaludku Vrozené vývojové vady střeva (J. Bronský) Střevní atrézie, stenózy a malrotace Střevní duplikatury, Meckelův divertikl Anorektální malformace Poruchy motility a Hirschsprungova nemoc (J. Bronský) Funkční zácpa Kojenecké koliky Dráždivý tračník batolat Chronická střevní pseudoobstrukce Vrozené aganglionární megakolon Ileus a invaginace (J. Bronský) Ileus Invaginace Nespecifické střevní záněty (J. Nevoral) Crohnova nemoc Ulcerózní kolitida Behçetova choroba Alergie na potraviny (J. Nevoral) Akutní průjmové onemocnění (J. Nevoral) Chronické průjmové onemocnění (J. Nevoral) Chronické infekční průjmové onemocnění Intolerance sacharidů Intolerance bílkovin Nespecifický funkční průjem Nespecifická zánětlivá střevní onemocnění Insuficience pankreatu Průjmové onemocnění vyvolané nádory secernujícími hormony Chronická průjmová onemocnění Onemocnění spojená s malabsorpcí (J. Nevoral) Potravinami indukované enteropatie Celiakie Exsudativní enteropatie Střevní enzymopatie a transportní defekty Malabsorpce disacharidů Transportní defekty Enteropatie při imunodeficienci Vrozené intestinální slizniční defekty Syndrom krátkého střeva Akutní apendicitida (J. Nevoral) Funkční bolesti břicha (J. Nevoral) Chronické recidivující bolesti břicha Nádorová střevní onemocnění (J. Bronský) XIII Juvenilní polypy tlustého střeva Mnohočetné juvenilní polypy Cowdenův syndrom a Bannayanův- -Rileyho-Ruvalcabaův syndrom Familiární adenomatózní polypóza Peutzův-Jeghersův syndrom Hemangiomy Leiomyomy Karcinom Lymfom Hormonálně aktivní nádory Lymfonodulární hyperplazie Kýly, defekty stěny břišní a mezenteriální cysty (J. Bronský) Tříselné kýly Přímá tříselná kýla Femorální kýla Hydrokéla Brániční kýly Kongenitální diafragmatická hernie Pupeční kýla Epigastrická břišní kýla, kýla v ráně a vnitřní kýla Defekty stěny břišní Mezenteriální cysty Proktologie (J. Nevoral) Řitní trhlina Perianální absces Hemoroidy Prolaps rekta Perianální změny na kůži Bakteriální perianální dermatitida Lichen sclerosus et atrophicus Onemocnění pobřišnice (R. Kotalová) Ascites Peritonitida Primární peritonitida Sekundární peritonitida Peritoneální absces Primární vývojové anomálie peritonea Onemocnění pankreatu (R. Kotalová) Pankreatitida Akutní pankreatitida Chronická pankreatitida Syndromy a onemocnění provázené zevní insuficiencí pankreatu Cysty a pseudocysty pankreatu Kongenitální anomálie pankreatu Nádory pankreatu Onemocnění jater (R. Kotalová) Familiární hyperbilirubinémie Neonatální cholestáza Biliární atrézie Neonatální hepatitida Progresivní familiární cholestáza 1. typu Progresivní familiární cholestáza 2. typu.. 357

14 XIV Alagilleův syndrom Virové hepatitidy Virová hepatitida A Virová hepatitida B Virová hepatitida C Virová hepatitida D Virová hepatitida E Chronické hepatitidy Autoimunitní onemocnění jater Autoimunitní hepatitida Autoimunitní sklerózující cholangitida Některá metabolická onemocnění jater Wilsonova nemoc Deficit α 1 -antitrypsinu Neonatální hemochromatóza Nealkoholická steatohepatitida a steatóza jater Játra a léky Jaterní absces Jaterní cirhóza Portální hypertenze Fulminantní jaterní selhání Reyeův syndrom Transplantace jater a konečné stadium jaterního onemocnění Nádory jater Maligní nádory jater Benigní nádory jater Onemocnění žlučníku Anomálie žlučníku Akutní hydrops žlučníku Cholelitiáza Anomálie žlučových cest Fibropolycystické cholangiopatie Extrahepatální dilatace žlučových cest Respirační systém P. Pohunek, Z. Vančíková, J. Šulc, L. Pelikán, T. Svobodová, V. Vávrová Vývoj respiračního systému (P. Pohunek) Vrozené vady respiračního systému (P. Pohunek) Ageneze/aplazie plíce Hypoplazie plic Kongenitální emfyzém Cystická adenomatoidní malformace Vrozené vady dolních dýchacích cest Tracheoezofageální píštěl Kongenitální brániční hernie Plicní sekvestrace Vyšetřovací postupy Základní vyšetřovací postupy v dětské pneumologii (Z. Vančíková) Klinická pediatrie Vyšetření funkce plic (J. Šulc) Invazivní vyšetřovací postupy (P. Pohunek) Akutní onemocnění dýchacích cest (L. Pelikán, P. Pohunek) Akutní rinitida (rinofaryngitida) Akutní sinusitida Akutní subglotická laryngitida Akutní epiglotitida Bronchiolitida Akutní tracheobronchitida Pneumonie (Z. Vančíková) Chronická bronchitida v dětském věku (P. Pohunek) Chronické postižení plic při aspiraci (T. Svobodová) Plicní postižení u poruch obranyschopnosti organismu (T. Svobodová) Primární ciliární dyskineze Imunodeficity Průduškové astma v dětském věku (P. Pohunek) Difúzní onemocnění plicního parenchymu (T. Svobodová) Cystická fibróza (V. Vávrová) Tuberkulóza (P. Pohunek) Kardiovaskulární systém V. Chaloupecký Vyšetřovací metody Elektrokardiografie Rentgenové vyšetření Echokardiografie Prenatální echokardiografie Zátěžové vyšetření Magnetická rezonance a radionuklidové metody Diagnostická a intervenční srdeční katetrizace Vrozené srdeční vady Anomální polohy srdce a uložení orgánů Defekt síňového septa Defekt komorového septa Defekt atrioventrikulárního septa Kompletní defekt atrioventrikulárního septa Inkompletní defekt atrioventrikulárního septa Otevřená tepenná dučej Aortopulmonální okno Arteriální trunkus Anomálie plicních žil Totální anomální návrat plicních žil Parciální anomální návrat plicních žil

15 Obsah Scimitar syndrom Cor triatriatum Pulmonální stenóza Pulmonální insuficience Fallotova tetralogie Syndrom aplazie chlopně plicnice Pulmonální atrézie s defektem komorového septa Pulmonální atrézie s intaktním komorovým septem Transpozice velkých arterií Korigovaná transpozice velkých arterií Dvojvýtoková pravá komora Dvojvtoková komora Trikuspidální atrézie Syndrom hypoplastického levého srdce Mitrální atrézie Aortální stenóza Valvární aortální stenóza Subvalvární aortální stenóza Supravalvární aortální stenóza Aortální insuficience Anomálie kořene aorty Koarktace aorty Interrupce aortálního oblouku Anomálie koronárních arterií Anomální odstup levé koronární arterie z plicnice Anomální odstup pravé koronární arterie z plicnice Anomální odstup koronárních arterií z nepříslušných Valsalvových sinů Koronární píštěle Anomálie trikuspidální chlopně a pravé komory Ebsteinova anomálie Trikuspidální stenóza a insuficience Uhlova anomálie pravé komory Anomálie mitrální chlopně Mitrální stenóza Mitrální insuficience Prolaps mitrální chlopně Barlowův syndrom Anomálie oblouku aorty a větví plicnice Cévní prstence Anomálie větví plicnice Arteriovenózní píštěle Anomálie systémového žilního návratu Poruchy srdečního rytmu a synkopa Poruchy srdečního rytmu Normální srdeční rytmus a fyziologické arytmie Dysfunkce sinusového uzlu Atrioventrikulární blokáda Raménkové blokády Předčasné síňové stahy XV Supraventrikulární tachykardie Flutter síní, intraatriální (incizionální) síňová reentry tachykardie Fibrilace síní Komorové tachyarytmie Syndrom vrozeného dlouhého QT intervalu Synkopa a náhlá smrt Zánětlivá onemocnění Infekční endokarditida Myokarditidy Onemocnění perikardu Perikarditidy Konstriktivní perikarditida Postperikardiotomický syndrom Revmatická horečka Revmatické srdeční vady Kawasakiho choroba Kardiomyopatie a jiná onemocnění srdce Kardiomyopatie Dilatační kardiomyopatie Hypertrofická kardiomyopatie Restriktivní kardiomyopatie Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory Neklasifikované kardiomyopatie Kardiovaskulární postižení u metabolických onemocnění Vrozené poruchy metabolismu Neuromuskulární poruchy Marfanův syndrom Nádory srdce Preventivní kardiologie Léčebné postupy a mezioborová problematika Srdeční selhání Plicní hypertenze Plicní hypertenze u vrozených srdečních vad Idiopatická a familiární plicní arteriální hypertenze Perzistující plicní hypertenze u novorozence Plicní hypertenze u chronických onemocnění Farmakologické ovlivnění tepenné dučeje Protidestičková, antikoagulační a trombolytická terapie Nemocný s funkčně jedinou komorou Transplantace srdce Onemocnění cév a lymfatického systému. 527 Choroby tepen Choroby periferních žil Choroby lymfatických cév Nádory cév

16 XVI 13. Hematologie J. Starý, I. Hadačová, K. Petrtýlová Normální hodnoty krevního obrazu (J. Starý) Selhání kostní dřeně (J. Starý) Získaná aplastická anémie Vrozená selhání kostní dřeně s postižením tří krvetvorných linií Fanconiho anémie Dyskeratosis congenita Shwachmanův-Diamondův syndrom Amegakaryocytová trombocytopenie Vrozená a získaná selhání erytropoézy Diamondova-Blackfanova anémie Vrozená dyserytropoetická anémie Vrozené selhání kostní dřeně s izolovaným postižením granulopoézy Vrozená těžká neutropenie Vrozené selhání kostní dřeně s izolovaným postižením megakaryopoézy Syndrom trombocytopenie s aplazií radií Onemocnění erytrocytární řady (J. Starý) Metabolismus železa Sideropenická anémie Přetížení železem Anémie zánětlivých onemocnění Megaloblastické anémie Hemolytické anémie Vrozená sférocytární hemolytická anémie Hemolytické anémie z poruchy metabolismu erytrocytů Nedostatek glukóza-6- -fosfátdehydrogenázy Nedostatek pyruvátkinázy Hemoglobinopatie Alfa-thalasémie Beta-thalasémie Srpkovitá anémie Autoimunitní hemolytické anémie Onemocnění neutrofilní řady (J. Starý) Neutrofilie Neutropenie Chronická benigní neutropenie dětského věku Aloimunitní novorozenecká neutropenie Trombocytopenie a trombocytopatie (J. Starý) Imunitní trombocytopenická purpura Novorozenecká aloimunitní trombocytopenie Novorozenecká autoimunitní trombocytopenie Klinická pediatrie Trombocytopatie Trombotická trombocytopenická purpura Trombocytóza (J. Starý) Koagulopatie (I. Hadačová) Vrozené krvácivé stavy Hemofilie A a B Von Willebrandova choroba Získané krvácivé stavy Koagulopatie z nedostatku vitaminu K u novorozence Koagulopatie při jaterním onemocnění Diseminovaná intravaskulární koagulace Trombofilní stavy Vrozené trombofilní stavy Získané trombofilní stavy Antitrombotická terapie Hemoterapie (K. Petrtýlová) Přehled transfúzních přípravků Ozařování transfúzních přípravků Deleukotizace transfúzních přípravků Předtransfúzní vyšetření Aplikace transfúzních přípravků Onkologie J. Starý Úvod Akutní lymfoblastická leukémie Akutní myeloidní leukémie Leukémie u Downova syndromu Myeloproliferativní onemocnění Chronická myeloidní leukémie Ostatní myeloproliferativní onemocnění Myelodysplastický syndrom Juvenilní myelomonocytární leukémie Maligní lymfomy Nehodgkinské lymfomy Hodgkinův lymfom Histiocytóza z Langerhansových buněk Nádory centrálního nervového systému Neuroblastom Nefroblastom Nádory jater Hepatoblastom Hepatocelulární karcinom Retinoblastom Maligní nádory kostí Osteosarkom Ewingův sarkom Sarkomy měkkých tkání Rhabdomyosarkom Nonrhabdomyosarkomy měkkých tkání Infantilní fibrosarkom Nonrhabdomyosarkomy dospívajících

17 Obsah Germinální nádory Pozdní následky onkologické terapie Nefrologie a urologie J. Janda, T. Seeman Vyšetřovací metody (J. Janda) Koncentrační schopnost ledvin Orientační vyšetření mikčního aktu Separované vyšetření obou ledvin radionuklidy Zobrazovací metody v dětské nefrologii Vrozené vady ledvin a močových cest (J. Janda) Polycystické ledviny a další cystická onemocnění ledvin Chlopeň zadní uretry Vezikoureterální reflux Infekce močových cest (J. Janda) Glomerulonefritidy (J. Janda) Akutní poststreptokoková glomerulonefritida Jiné postinfekční typy akutní glomerulonefritidy Rychle progredující glomerulonefritidy Chronické glomerulonefritidy IgA glomerulonefritida Membranoproliferativní glomerulonefritida Glomerulonefritidy při systémových onemocněních Fokálně segmentální glomeruloskleróza Dědičné glomerulopatie Benigní familiární hematurie Alportův syndrom Hemolyticko-uremický syndrom D+ HUS D HUS Nefrotický syndrom (J. Janda) Tubulopatie (J. Janda) Renální glykosurie Cystinurie Diabetes insipidus renalis Juvenilní nefronoftiza Bartterův syndrom Gitelmanův syndrom De Toniho-Fanconiho-Debrého syndrom Renální tubulární acidóza Proximální tubulární acidóza Distální tubulární acidóza Idiopatická hyperkalciurie Familiární hyperkalciurie s hypomagnezémií, hypermagnesurií a nefrokalcinózou XVII Tubulointersticiální nefritida Urolitiáza (J. Janda) Enuréza (J. Janda) Akutní poškození a selhání ledvin u dětí (J. Janda) Chronické poruchy funkce ledvin a náhradní terapie (J. Janda) Hypertenze (T. Seeman) Nádory uropoetického traktu u dětí (J. Janda) Nefroblastom Jiné nádory ledvin Etické a psychosociální problémy u dětí s onemocněním ledvin (J. Janda) Psychiatrické a psychosomatické poruchy J. Koutek Neurotické a úzkostné poruchy se somatickými projevy Panická porucha Generalizovaná úzkostná porucha Fobická porucha Separační úzkostná porucha v dětství Duševní poruchy s převahou somatických příznaků Disociativní (konverzní) porucha Somatoformní poruchy Münchhausenův syndrom Sebepoškozování a suicidiální jednání v dětství a adolescenci Sebepoškozování Sebevražedné chování v dětství a adolescenci Poruchy příjmu potravy Mentální anorexie Mentální bulimie Specifické poruchy příjmu potravy v útlém a dětském věku Neorganická enuréza a enkopréza Neorganická enuréza Neorganická enkopréza Tikové poruchy Hyperkinetická porucha Poruchy chování zkratky rejstřík

18 XIX Předmluva Vážení čtenáři, milé kolegyně a milí kolegové, studenti závěrečných ročníků medicíny a lékaři v praxi, předkládáme Vám novou původní českou učebnici dětského lékařství. Vznikla jako reakce na opakované výzvy našich studentů, kterým chyběla moderní učebnice přiměřeného rozsahu v českém jazyce pro studium pediatrie. Věříme, že ji ocení také lékaři, kteří se připravují na atestaci z dětského lékařství nebo z praktického dětského lékařství, i lékaři z praxe a jiných specializací, kterým pomůže znalosti dětského lékařství aktualizovat.»klinická pediatrie«, kterou otevíráte, tvoří logický celek s»preklinickou pediatrií«, vydanou v nakladatelství Galén v letech 2003 a 2007.»Preklinická pediatrie«je zaměřena na vývojové aspekty lidského jedince, na preventivní pediatrii a na podrobný přehled vyšetřovacích postupů. Je tedy základem pro studium klinické propedeutiky v pediatrii. Tato»Klinická pediatrie«na ni navazuje a přináší kapitoly o jednotlivých tělních systémech a subspecializacích pediatrie. Pojednává o etiologii a patogenezi, diagnostice a terapii nemocí dětského věku od prenatálního období po začátek dospělosti. Vřele doporučujeme, aby jak v pregraduálním studiu k přípravě na státní závěrečnou zkoušku, tak i v postgraduálním studiu k atestaci z dětského lékařství a praktického dětského lékařství byly používány tyto vzájemně komplementární učebnice obě. Sestavit monografii typu učebnice s mnoha kapitolami za účasti řady autorů není jednoduché. Koordinátoři děkují všem, kteří přispěli ke konečné verzi. Za pečlivé pročtení textu patří dík recenzentům, z nichž dva jsou zkušení profesoři pediatrie a třetí je absolventkou lékařské fakulty s ještě živými vzpomínkami na státní zkoušku z pediatrie. Ke konečnému vzhledu knihy svojí profesionalitou významně přispěli pracovníci nakladatelství Galén. Editoři uvítají připomínky studentů i zkušených pediatrů k textu i k další dokumentaci, aby je mohli využít v případném dalším vydání. Přejeme Vám, aby se Vám z»klinické pediatrie«dobře studovalo, abyste se k ní rádi vraceli a aby svým dílem přispěla k tomu, že spolu s námi začnete považovat pediatrii za nejkrásnější a nejvděčnější obor klinické medicíny. Mimo jiné i proto, že pediatrům jejich obor přináší každý den novou radost díky úsměvům úspěšně vyléčených dětských pacientů. Jan Lebl, Jan Janda, Petr Pohunek a Jan Starý

19 1 1. Fétus a novorozenec P. Zoban, M. Černý 1.1. Péče o plod a novorozence Dramatické snížení novorozenecké úmrtnosti ve vyspělých zemích světa je výsledkem výrazného rozvoje a zdokonalení péče o těhotnou, plod a novorozence, tj. společného úsilí porodníků, pediatrů a dalších specialistů, kteří působí v oblasti perinatologie a neonatologie. V současnosti kolem 8 10 % novorozenců vyžaduje po porodu specializovanou nebo intenzivní péči. Nejčastěji se jedná o nedonošené novorozence, novorozence s perinatální hypoxií, infekcemi nebo vrozenými vývojovými vadami. Péče o těhotnou, plod a novorozence se zakládá na systému regionální, diferencované péče, na níž se podílejí porodnická a novorozenecká pracoviště I. typu (zajišťují základní péči), II. typu (centra intermediární péče) a III. typu (centra intenzivní porodnické a neonatologické péče tzv. perinatologická centra). Diagnostická, léčebně-preventivní a ošetřovatelská péče o riziková a patologická těhotenství a z nich narozené, perinatálně ohrožené nebo nemocné novorozence je náročná, a proto se poskytuje v perinatologických centrech intenzivní porodnické a neo natologické péče. Do těchto center se koncentrují předčasné porody před 32. týdnem těhotenství formou tzv. transportu v děloze (»transfer in utero«). Potřebuje-li novorozenec po porodu převoz na specializované pracoviště intermediární nebo intenzivní péče, je zapotřebí jej nejdříve stabilizovat a teprve poté transportovat převozní službou pro novorozence v doprovodu zkušeného lékaře-neonatologa a dětské sestry. Živorodnost a novorozenecká úmrtnost v ČR jsou znázorněny na obr n ,8 2, , ,5 2,3 1,5 2,5 2 1,5 1 0, Živorodnost NÚ Obr Živorodnost a novorozenecká úmrtnost v ČR

20 2 Fétus a novorozenec 1.2. Prekoncepční a prenatální péče Prekoncepční a prenatální péče představují základ moderní péče o těhotnou, plod a novorozence. Náplní prekoncepční péče je eliminovat rizikové faktory (ze strany rodičů, zevního prostředí či jiné), které ohrožují početí a/nebo vývoj plodu. Prenatální péče zahrnuje péči o zdravotní stav těhotné, monitorování vývoje plodu, včasnou diagnostiku jeho poruch a ve vybraných případech zahájení léčby plodu. Současná prenatální péče (monitorování a diagnostika) se zakládá na využívání moderních medicínských technologií, jakými jsou především ultrazvuková zobrazovací technika s vysokou rozlišovací schopností či nové metody analýzy DNA. Pomocí nich lze získat detailní informace o vývoji plodu a jeho poruchách Prekoncepční péče Čím lepší je zdravotní stav budoucí matky a čím vyšší je její socioekonomický standard a kvalita poskytované zdravotnické péče, tím lepší jsou předpoklady pro příznivý průběh těhotenství, zakončeného porodem zdravého dítěte. Tyto zákonitosti dokládají výrazně se lišící údaje o perinatální mortalitě ve vyspělých a méně vyspělých zemích světa (např. Kostarika kolem 16, Anglie kolem 8, Japonsko a Česká republika kolem 3 4 úmrtí/1000 porodů). Manželské páry plánující rodinu se často ptají, jak zlepšit své šance na to, aby měly zdravé dítě. Poskytované informace by se měly týkat nejzávažnějších faktorů, jež nepříznivě ovlivňují zdravotní stav těhotné ženy, průběh jejího těhotenství a vývoj plodu. Kouření Kouření snižuje porodní hmotnost, což může být v případě předčasného porodu kritickým rizikem. Děti kuřaček váží v průměru o 170 g méně než děti matek nekuřaček. Snížení porodní hmotnosti závisí na počtu denně vykouřených cigaret. Kouření rovněž zvyšuje riziko potratů nebo mrtvě rozeného plodu. Děti matek kuřaček jsou zatíženy větším rizikem syndromu náhlého úmrtí kojence (sudden infant death syndrome SIDS). Léky Předepisovaným nebo volně prodejným lékům je lépe se vyhnout (pokud to lze) pro možné teratogenní účinky. Nadměrné požívání alkoholu nebo abúzus drog mohou způsobit vážné poškození či smrt plodu. Prenatální infekce Prenatální infekce toxoplazmóza, rubeola, cytomegalovirus, herpesvirus (TORCH) mohou být příčinou úmrtí plodu nebo jeho těžkého poškození. Syndromu kongenitální rubeoly lze předcházet očkováním. Řada vyspělých zemí je zahrnula do základního očkovacího schématu dívek. Toxoplazmové infekci je možné se vyhnout řádnou tepelnou úpravou požívané stravy a pečlivým mytím rukou po kontaktu s domácími zvířaty (kočkami ap.). Listeriová infekce hrozí zejména při požívání nepasterizovaných mléčných výrobků (např. sýry typu camembert) nebo drůbežích paštik. Prevence vrozených vad CNS Zásobení organismu kyselinou listovou ještě před těhotenstvím snižuje riziko vzniku defektů neurální trubice plodu. Suplementace kyseliny listové v nízkých dávkách (0,4 mg/den) se doporučuje všem ženám před plánovaným otěhotněním a následně během I. trimestru. Vyšší dávky (4 mg/den) se v období kolem koncepce podávají ženám, které již dříve porodily postižené dítě. Zdravotní problémy Obecně platí, že každý zdravotní problém (hypertenze) nebo porodnická komplikace (opakované odumření plodu, předchozí předčasný porod) by měly být podchyceny a léčeny či pečlivě sledovány. Např. obezita zvyšuje riziko vzniku gestačního diabetu nebo těhotenské hypertenze. Dědičná onemocnění Páry s rizikem dědičných onemocnění by měly vyhledat prekoncepční genetické vyšetření. Pouze tak mohou získat potřebné informace o riziku výskytu postižení, možnostech prenatální diagnostiky, event. pre- a postnatální léčby a jejích výsledcích, a následně se rozhodnout, zda těhotenství podstoupí. Těhotenství s vysokým genetickým rizikem Těhotenství s vysokým rizikem ohrožení vývoje plodu a zdravotního stavu po porodu: těhotenství u žen ve věku nad 35 let, kdy je riziko Downova syndromu větší než 1 : 380; je-li již v rodině postižené dítě; jestliže je v anamnéze zátěž dědičným onemocněním; rodiče jsou prokazatelně nosiči autosomálně recesivního onemocnění (např. kongenitální adrenální hyperplazie, cystická fibróza nebo fenylketonurie či thalasémie); rodiče jsou nosiči chromosomální aberace.

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: stabilita ve fluoridové plazmě: 24 hodin při 15-25

Více

Laboratorní příručka - jednotlivé metody

Laboratorní příručka - jednotlivé metody Název: Glukóza Zkratka: Glu Princip: absorpční fotometrie, enzymatická referenční metoda s hexokinázou Statim: ano Materiál: sérum, plazma (heparin, EDTA) Stabilita: sérum: 8 hodin při 15-25 C, 72 hodin

Více

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky

Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Modul oborů vnitřního lékařství Vnitřní lékařství Vypracované otázky k části Vnitřní lékařství státní rigorózní zkoušky Zpracováno kolektivem studentů: Ladislav

Více

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru VŠEOBECNÉ PRAKTICKÉ LÉKAŘSTVÍ 1 Cíl specializačního vzdělávání... 2 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní kmen všeobecné praktické lékařství nebo

Více

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ

Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Vzdělávací program oboru DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ Cíl specializačního vzdělávání... 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2. Základní pediatrický kmen v délce minimálně 24 měsíců...2 2.2 Vlastní

Více

Chronická plicní hypertenze

Chronická plicní hypertenze DOPORUČENÍ PRO Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jde však o doporučení, nikoli předpisy, proto je nutný individuální přístup ke každému

Více

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY

ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY ROČNÍK 17/2011 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY Česká neonatologická společnost Fakultní nemocnice Na Bulovce Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 NEONATOLOGICKÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce

Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Jak správně postupovat při vyplňování Listu o prohlídce mrtvého (LPM) Stručný průvodce Seznámení s MKN-10 a jejím použitím, vyplňování příčin

Více

ČESKÁ. Gynekologie. Prof. Karel Maršál, MD, Ph.D. Dpt. Obstet. Gynecol., General Hospital Lund, Švédsko

ČESKÁ. Gynekologie. Prof. Karel Maršál, MD, Ph.D. Dpt. Obstet. Gynecol., General Hospital Lund, Švédsko redakční rada vydává česká lékařská společnost j. e. purkyně ČESKÁ Gynekologie VEDOUCÍ REDAKTOR Prof. MUDr. Radovan Pilka, Ph.D. Porod.-gynekol. klinika FN a LF UP, Olomouc ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO REDAKTORA

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 KONGENITÁLNÍ INFEKCE SOUČASNÝ STAV doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1 Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň 3 Neonatologické

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls108257/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Cancombino 8 mg/12,5 mg Cancombino 16 mg/12,5 mg Cancombino 32 mg/12,5 mg Cancombino 32

Více

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011

Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu chronického srdečního selhání, 2011 Cor et Vasa Available online at www.sciencedirect.com journal homepage: www.elsevier.com/locate/crvasa Doporučení pro Guidelines Doporučený postup České kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu

Více

Kdy budu moci opět jíst?

Kdy budu moci opět jíst? Kdy budu moci opět jíst? Informace pro pacienty po transplantaci střeva MUDr. Oliverius Martin Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha 1. Úvod Tenké střevo je hlavním orgánem, který zajišťuje výživu

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno

MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno KDY POMÝŠLET NA NÁDOROVÉ ONEMOCNĚNÍ U DĚTÍ? MUDr. Tomáš Kepák, doc. MUDr. Jaroslav Štěrba, PhD., Věra Kadlecová, Petra Holcnerová Klinika dětské onkologie LF MU a FN, Brno Časná diagnostika nádorových

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocná látka se známým účinkem: Jedna potahovaná tableta obsahuje 24,13 mg laktózy (jako monohydrátu), viz bod 4.4. SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo

Kontraindikace a další speciální požadavky pro léčení daného onemocnění. Číslo. Lázeňské místo Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery a Odborná kritéria pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče k Indikačnímu seznamu pro dospělé Číslo indikace I Indikace Kontraindikace

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tri-Regol, obalené tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ I. - růžové tablety (6 v jednom blistru) Ethinylestradiolum 30 mikrogramů, levonorgestrelum

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls54809/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU RECOXA 15 Tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Recoxa 15: Jedna tableta obsahuje

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Pomocné látky se známým účinkem: přípravek obsahuje propylenglykol, 44 mg 96% ethanolu a 26,4 mg sodíku. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Epanutin Parenteral 250 mg/5 ml injekční roztok SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna 5ml lahvička obsahuje phenytoinum natricum 250 mg. Pomocné látky

Více

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg.

Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum 0,15 mg a ethinylestradiolum 0,03 mg. Sp. zn. sukls97605/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Elziette 0,15 mg/0,03 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje levonorgestrelum

Více

Poznámka: V přeškrtnutých lázeňských místech nemá VZP ČR smluvní partnery.

Poznámka: V přeškrtnutých lázeňských místech nemá VZP ČR smluvní partnery. Seznam lázeňských míst, ve kterých má VZP ČR smluvní partnery Číslo indikace I Indikace ZÁKLADNÍ léčebný pobyt - forma: K nebo P - délka léčebného pobytu - lhůta pro nástup léčebného pobytu - možnost prodloužení

Více