Upozornění. Galén, autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1"

Transkript

1

2 autorský kolektiv V Upozornění Předmluva XIX 1. Fétus a novorozenec Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno. 3. Intenzivní péče Výživa Dědičné poruchy metabolismu endokrinologie Imunodeficience Alergická onemocnění revmatologie Nemoci trávicí soustavy Galén Na Bělidle 34, Praha Respirační systém Kardiovaskulární systém Hematologie Galén, Onkologie Nefrologie a urologie

3 k l i n i c k á P e d iat r i e Ja n l e b l Ja n Ja n da p e t r p o h u n e k Ja n s ta rý e t a l. G a l é n

4 Hlavní autoři a pořadatelé prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. prof. MUDr. Jan Janda, CSc. prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FNM, Praha Recenzenti prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. Dětská klinika LF UK a FN, Hradec Králové MUDr. Jitka Bolchová, DTM&PH Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí NNB, Praha prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. Pediatrická klinika LF MU a FN, Brno Jan Lebl, Jan Janda, Petr Pohunek, Jan Starý et al. KLINICKÁ PEDIATRIE První vydání Vydalo nakladatelství Galén, Na Bělidle 34, Praha 5 Editor PhDr. Lubomír Houdek Šéfredaktorka PhDr. Soňa Dernerová Odpovědná redaktorka Marie Vondrášková Obrazová dokumentace z archivu autorů a nakladatelství Galén Obálka Bedřich Vémola Sazba Kateřina Dvořáková, Galén Tisk Glos, Špidlenova 436, Semily Určeno odborné veřejnosti G Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani žádná její část nesmějí být reprodukovány, uchovávány v rešeršním systému nebo přenášeny jakýmkoli způsobem (včetně mechanického, elektronického, fotografického či jiného záznamu) bez písemného souhlasu nakladatelství. Pořadatelé, autoři a nakladatel vynaložili značné úsilí, aby informace o léčivech odpovídaly stavu znalostí v době zpra cování díla. Nakladatel za ně nenese odpovědnost a doporučuje řídit se údaji o dávkování a kontraindikacích uvedených výrobci v příbalovém letáku příslušného léčivého přípravku. Týká se to především přípravků vzácněji po užívaných a nově uváděných na trh. V textu jsou používány ochranné obchodní známky léků a dalších produktů. Absence symbolů ochranných známek (, ap.) neznamená, že jde o nechráněné názvy a značky. Galén, 2012 První vydání v elektronické verzi ISBN (PDF) ISBN (PDF pro čtečky)

5 V autorský kolektiv Hlavní autoři a pořadatelé prof. MUDr. Jan Lebl, CSc. prof. MUDr. Jan Janda, CSc. prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc. prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. Klinika dětské hematologie a onkologie, 2. LF UK a FNM, Praha Autoři doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc. doc. MUDr. Jiří Bronský, Ph.D. MUDr. Olga Černá Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Miloš Černý Gynekologicko-porodnická klinika s novorozeneckým oddělením s JIRP 2. LF UK a FNM, Praha doc. MUDr. Pavla Doležalová, CSc. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha MUDr. Filip Fencl, Ph.D. MUDr. Ivana Hadačová Oddělení klinické hematologie FNM, Praha doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Václav Chaloupecký, CSc. Dětské kardiocentrum FNM a 2. LF UK, Praha MUDr. Stanislava Koloušková, CSc. MUDr. Radana Kotalová, CSc. MUDr. Jiří Koutek, Ph.D. Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FNM, Praha MUDr. Dana Němcová Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Jiří Nevoral, CSc. MUDr. Luděk Pelikán Dětské oddělení Nemocnice Hořovice

6 VI MUDr. Květoslava Petrtýlová Oddělení krevní banky FNM, Praha MUDr. Renata Pomahačová, Ph.D. Dětská klinika LF UK a FN, Plzeň prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc. MUDr. Tamara Svobodová, CSc. prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc. Ústav imunologie 2. LF UK a FNM, Praha doc. MUDr. Marta Šnajderová, CSc. MUDr. Jan Šulc, CSc. ; Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FNM, Praha doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D. Klinická pediatrie MUDr. Zuzana Vančíková, CSc. Pediatrická klinika IPVZ 1. LF UK a TN, Praha doc. MUDr. Věra Vávrová, DrSc. Pediatrická klinika 2. LF UK, Praha MUDr. Václav Vobruba Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha doc. MUDr. Petr Zoban, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika s novorozeneckým oddělením s JIRP 2. LF UK a FNM, Praha

7 VII Obsah 1. Fétus a novorozenec P. Zoban, M. Černý 1.1. Péče o plod a novorozence (P. Zoban) Prekoncepční a prenatální péče (P. Zoban) Prekoncepční péče Prenatální diagnostika Porodnické faktory ovlivňující vývoj plodu Mateřské faktory ovlivňující vývoj plodu Základní pojmy a definice (P. Zoban) Fetální medicína (P. Zoban) Medikamentózní terapie plodu Chirurgická léčba plodu Adnátní infekce (P. Zoban) Zarděnky Cytomegalovirová infekce Toxoplazmóza Infekce virem varicela-zoster Syfilis Infekce vyvolaná herpes simplex virem Hepatitida B HIV infekce Adaptace novorozence po porodu (P. Zoban) Dýchání a krevní oběh Tělesná teplota, výživa a funkce CNS Hodnocení poporodního stavu novorozence Resuscitace novorozence (P. Zoban) Úvodní kroky při resuscitaci novorozence po porodu Další kroky při resuscitaci novorozence Nedostatečná odpověď na resuscitaci Resuscitace nedonošeného novorozence Rizikový novorozenec (M. Černý) Klasifikace rizikových skupin novorozenců Nedonošený novorozenec Přenášený novorozenec Novorozenec s nízkou porodní hmotností Hypotrofický novorozenec Nadměrně velký novorozenec Fyzikální vyšetření novorozence (P. Zoban) Cíl fyzikálního vyšetření novorozence po porodu Postup při fyzikálním vyšetření novorozence po porodu Abstinenční syndrom novorozence (P. Zoban) Novorozenec drogově závislé matky Abstinenční příznaky Stanovení diagnózy a skórování abstinenčního syndromu Terapie abstinenčních projevů novorozence Novorozenecký screening (M. Černý) Screening definice, metody Prenatální screening Postnatální screening Stabilizace novorozence po porodu (P. Zoban) Stabilizace nedonošeného nebo nemocného novorozence po porodu Šetrná péče o novorozence po porodu Stabilizace novorozence a rodiče Perinatální asfyxie (P. Zoban) Porodní asfyxie Hypoxicko-ischemická encefalopatie Porodní poranění (P. Zoban) Poranění měkkých tkání Obrny nervů Fraktury Nedonošený novorozenec (P. Zoban) Celkový vzhled Kontrola tělesné teploty Vodní rovnováha

8 VIII Výživa Osteopenie a anémie nedonošených dětí Syndrom respirační tísně Apnoe a bradykardie Otevřená tepenná dučej Infekce Cerebrální morbidita Nekrotizující enterokolitida Retinopatie z prematurity Bronchopulmonální dysplazie Vývoj nedonošených dětí po propuštění Žloutenky novorozenců (P. Zoban) Metabolismus bilirubinu Klinické hodnocení Diagnostika žloutenek novorozenců Terapie hemolytických žloutenek Poruchy dýchání donošených novorozenců (P. Zoban) Přechodná tachypnoe novorozence Aspirace mekonia Pneumonie Pneumothorax Primární plicní hypertenze novorozence Vrozená brániční hernie Další příčiny respirační tísně donošených novorozenců Perinatální infekce novorozenců (P. Zoban) Systémová infekce Meningitida novorozenců Nozokomiální infekce Některé specifické infekce Poruchy vnitřního prostředí (P. Zoban) Vývoj renálních funkcí Vodní a iontová rovnováha Metabolismus vápníku a fosfátů Metabolismus glukózy Hematologické problémy novorozenců (P. Zoban) Vývoj hematopoézy Anémie novorozenců Patologické anémie Hemolytické anémie Krvácení a poruchy hemostázy Novorozenecké trombocytopenie Polycytémie Trombózy u novorozenců Perinatální postižení CNS novorozenců (P. Zoban) Křeče Hypoxicko-ischemická encefalopatie Mozkový infarkt Intrakraniální krvácení Cystická periventrikulární leukomalacie Klinická pediatrie 2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin K. Bláhová, F. Fencl 2.1. Tělesné tekutiny Sodík Hypernatrémie Hyponatrémie Draslík Hyperkalémie Hypokalémie Vápník Hyperkalcémie Hypokalcémie Hořčík Hypermagnezémie Hypomagnezémie Fosfor Hyperfosfatémie Hypofosfatémie Acidobazická rovnováha Základní principy regulace ph krve Funkce plic, ledvin a jiných orgánů při udržování ph Poruchy acidobazické rovnováhy Klinické příklady poruch acidobazické rovnováhy Respirační acidóza Respirační alkalóza Metabolická acidóza Metabolická alkalóza Kombinované poruchy acidobazické rovnováhy Rehydratační terapie Vyšetření dítěte s dehydratací Obecné principy rehydratace Charakteristika a léčba jednotlivých typů dehydratace Parenterální výživa Indikace parenterální výživy Cévní přístupy k parenterální výživě Složení parenterální výživy Komplikace parenterální výživy Technické aspekty totální parenterální výživy Intenzivní péče V. Vobruba, O. Černá 3.1. Srdeční selhání (V. Vobruba) Šokové stavy (V. Vobruba) Definice

9 Obsah Patofyziologie Orgánové projevy šoku Etiologie Obecné principy léčby šoku Respirační insuficience (V. Vobruba) Fyziologie a patofyziologie dýchacího systému Zvláštnosti dýchacího systému v dětském věku Definice a dělení respirační insuficience Etiologie respiračního selhání Klinický obraz respiračního selhání Laboratorní známky respiračního selhání Vyšetřovací metody Nejčastější příčiny respirační insuficience u dětí Zánětlivé obstrukce horních cest dýchacích Zánětlivá onemocnění dolních cest dýchacích a plicního parenchymu Syndrom akutní respirační tísně Status asthmaticus Aspirace cizího tělesa Tonutí, utonutí Pneumothorax Umělá plicní ventilace Sepse v dětském věku (V. Vobruba) Diagnostické a léčebné výkony v intenzivní péči (V. Vobruba) Zajištění průchodnosti dýchacích cest Zajištění vstupu do cévního řečiště Intraoseální přístup Kanylace arterie Punkce hrudníku Punkce perikardu Punkce dutiny břišní Lumbální punkce Základní monitorování v dětské intenzivní medicíně (V. Vobruba) Monitorování respiračního systému Monitorování kardiovaskulárního systému Monitorování intrakraniálního tlaku Monitorování intraabdominálního tlaku Monitorování diurézy Obecné poznámky k monitorování dětských pacientů Kardiopulmonální resuscitace v dětském věku (V. Vobruba) Definice a etiologie selhání životních funkcí ABCDT kardiopulmonální resuscitace Postupy při základní neodkladné resuscitaci Intoxikace v dětském věku (O. Černá) Definice Anamnestické údaje a klinické projevy u intoxikovaného dítěte Vyšetření Terapie Nejčastější intoxikace léky a chemickými látkami Porucha vědomí (O. Černá) Výživa J. Nevoral 4.1. Výživa zdravých kojenců Přirozená výživa novorozence a kojence kojení Výživa matky během kojení Náhradní mléčná kojenecká výživa Počáteční výživa Pokračovací mléka Příkrmy Nápoje pro kojence Přídavky Přechod na stravu pro dospělé Alternativní výživa Výživa batolete, předškolního a školního dítěte Stravovací návyky dětí školního věku Dědičné poruchy metabolismu J. Zeman 5.1. Klinické projevy metabolických onemocnění Novorozenecký screening dědičných poruch metabolismu Úloha dětského lékaře v diagnostice dědičných poruch metabolismu Poruchy metabolismu aminokyselin Hyperfenylalaninémie typu I klasická fenylketonurie Tyrosinémie Homocystinurie Cystinurie Neketotická hyperglycinémie Poruchy metabolismu nízkomolekulárních látek s klinicky akutním průběhem Hyperamonémie z poruchy cyklu močoviny Methylmalonová acidurie Propionová acidurie Galaktosémie IX

10 X Klinická pediatrie 5.6. Poruchy β-oxidace mastných kyselin Porucha β-oxidace mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem Porucha β-oxidace 3-OH-mastných kyselin s dlouhým řetězcem Poruchy metabolismu peroxisomů Zellwegerův syndrom X-vázaná adrenoleukodystrofie Poruchy metabolismu vysokomolekulárních látek s klinicky protrahovaným průběhem Mukopolysacharidózy Gaucherova nemoc Niemannova-Pickova nemoc Fabryho nemoc Mitochondriální poruchy energetického metabolismu Nejčastější mitochondriální onemocnění v dětském věku Leighův syndrom Syndrom LHON Syndrom MELAS Syndrom MERRF Kearnsův-Sayreho syndrom Pearsonův syndrom Alpersův-Huttenlocherův syndrom Porucha ATP-syntázy Dědičné metabolické poruchy purinů a pyrimidinů Leschův-Nyhanův syndrom Familiární juvenilní hyperurikemická nefropatie Poruchy glykosylace proteinů Dědičně podmíněné poruchy metabolismu lipoproteinů Familiární hypercholesterolémie Dědičné poruchy krvetvorby a hemokoagulačních faktorů Dědičné poruchy endogenní syntézy cholesterolu Smithův-Lemliho-Opitzův syndrom X-dominantně vázaná chondrodysplasia punctata Mevalonová acidurie a periodická horečka s hyperimunoglobulinémií D Glykogenózy Glykogenóza typu I Glykogenóza typu II Glykogenóza typu III Glykogenóza typu IV Glykogenóza typu V Glykogenózy z poruchy funkce jaterního fosforylačního systému endokrinologie J. Lebl, M. Šnajderová, R. Pomahačová, Z. Šumník, S. Koloušková 6.1. Poruchy růstu Fyziologie dětského růstu Růstová retardace Hypopituitarismus Turnerův syndrom Syndrom Noonanové Praderův-Williho syndrom Nadměrný vzrůst Nadměrný vzrůst s vysokou růstovou rychlostí Nadměrný vzrůst s narušenou proporcionalitou Nadměrný vzrůst s normální proporcionalitou Familiárně vysoký vzrůst Poruchy pubertálního vývoje Fyziologická regulace puberty Pubertas praecox Pubertas tarda Poruchy vodní a iontové rovnováhy Fyziologická regulace obsahu tělesné vody Diabetes insipidus Diabetes insipidus centralis Diabetes insipidus renalis Hyponatrémie a intoxikace vodou Hypernatrémie Hypokalémie Hyperkalémie Poruchy funkce štítné žlázy Kongenitální hypothyreóza Získaná hypothyreóza Novorozenecká hyperthyreóza Thyreotoxikóza Jodový deficit Nádory štítné žlázy a syndromy mnohočetné endokrinní neoplazie Uzlová struma a nádory štítné žlázy Syndromy mnohočetné endokrinní neoplazie Poruchy kalciumfosfátového metabolismu Regulace kalcémie Rachitida Rachitida z nedostatku vitaminu D Vitamin D-dependentní rachitida typu I Vitamin D-dependentní rachitida typu II. 191 Familiární hypofosfatemická vitamin D-rezistentní rachitida

11 Obsah Hypokalcémie Hypoparathyreóza Pseudohypoparathyreóza Hyperkalcémie Adenom příštítného tělíska Inaktivační mutace calcium sensing receptoru Osteoporóza Poruchy funkce nadledvin Fyziologie funkce nadledvin Patofyziologie poruch funkce nadledvin Kongenitální adrenální hyperplazie Deficit 21-hydroxylázy Deficit 17α-hydroxylázy Lipoidní adrenální hyperplazie Adrenální insuficience Vrozená adrenální insuficience Získaná adrenální insuficience Nadprodukce nadledvinových hormonů Nádory kůry nadledvin a Cushingova nemoc Nádory dřeně nadledvin Poruchy sexuálního vývoje Transsexualita Diabetes mellitus Diabetes mellitus 1. typu Diabetická ketoacidóza u dětí Dlouhodobá inzulinová terapie Hypoglykémie Domácí monitorování Regulovaná strava Dlouhodobé sledování diabetického dítěte Diabetes mellitus 2. typu Monogenně podmíněné typy diabetu MODY diabetes Novorozenecký diabetes Diabetické syndromy Diabetes mellitus spojený s cystickou fibrózou Sekundární diabetes Endogenní hypoglykémie Kongenitální hyperinzulinismus Inzulinom Deficit glukokortikoidů Deficit růstového hormonu Poruchy β-oxidace Obezita Imunodeficience A. Šedivá 7.1. Primární imunodeficience Protilátkové imunodeficience Brutonova agamaglobulinémie Běžná variabilní imunodeficience Selektivní deficit IgA Deficity podtříd imunoglobulinů a specifických protilátek Přechodná hypogamaglobulinémie v dětství Syndrom hyperimunoglobulinémie IgM Syndrom hyperimunoglobulinémie IgE Poruchy buněčné imunity a kombinované poruchy imunity DiGeorgeův syndrom Těžké kombinované imunodeficience Poruchy komplementového systému Poruchy fagocytózy Kostmannův syndrom a cyklická neutropenie Chronická granulomatózní choroba Poruchy adhezivity leukocytů Imunodeficity spojené s dalšími syndromy Wiskottův-Aldrichův syndrom Chédiakův-Higashiho syndrom Ataxia telangiectasia Lymfoproliferativní syndrom vázaný na chromosom X Primární hemofagocytující lymfohistiocytóza Poruchy rezistence k infekcím Deficity receptorů a asociovaných signálních cest Vrozená vnímavost k mykobakteriálním infekcím Sekundární imunodeficience Sekundární protilátkové imunodeficience Sekundární granulocytopenie Imunodeficit po splenektomii nebo při kongenitální asplenii Další příčiny získaných imunodeficiencí Recidivující infekce horních cest dýchacích Periodické horečky a další syndromy s poruchou regulace zánětlivé odpovědi. 235 Familiární středozemní horečka HyperIgD syndrom Periodické horečky spojené s defektem receptoru pro TNF Kryopyrinopatie Pyogenní sterilní artritida, pyoderma gangrenosum a akné Crohnova nemoc Blau syndrom, EOS PFAPA Syndrom Schnitzlerové XI

12 XII Klinická pediatrie 8. Alergická onemocnění P. Pohunek 8.1. Definice a historie Epidemiologie Etiologie a patogeneze Diagnostika Klinické projevy Alergická rinokonjunktivitida Průduškové astma Alergický ekzém Potravinová alergie Léková alergie Alergie na hmyzí jed Anafylaktická reakce revmatologie J. Hoza, P. Doležalová, A. Šedivá, D. Němcová 9.1. Diferenciální diagnostika artritidy v dětském věku (P. Doležalová, J. Hoza) Poruchy z převážně mechanických příčin. 254 Zánětlivá onemocnění Juvenilní idiopatická artritida (J. Hoza) Systémová JIA Polyartritida (RF-negativní) Polyartritida (RF-pozitivní) Oligoartritida Artritida s entezitidou Psoriatická artritida Jiné artritidy Juvenilní spondylartropatie Juvenilní systémový lupus erythematodes (J. Hoza, P. Doležalová) Novorozenecký lupus erythematodes Systémový lupus erythematodes a infekce Juvenilní idiopatické zánětlivé myopatie (P. Doležalová, J. Hoza) Juvenilní dermatomyozitida a polymyozitida Vaskulitidy v dětském věku (A. Šedivá) Henochova-Schönleinova purpura Kawasakiho choroba Polyarteriitis nodosa Granulomatóza s polyangiitidou Další vaskulitidy malých cév Překryvný polyangiitický syndrom Behçetova choroba Takayasuova arteriitida Juvenilní sklerodermie (D. Němcová, J. Hoza) Nemoci trávicí soustavy J. Nevoral, J. Bronský, R. Kotalová Gastrointestinální symptomy (J. Nevoral) Dysfagie Regurgitace Zvracení Průjem a patologické příměsi ve stolici Zácpa Gastrointestinální krvácení Bolesti břicha Akutní bolesti břicha Chronické bolesti břicha Anorexie Onemocnění úst a hltanu (J. Nevoral) Vředy v ústech a ústní kandidóza Následky chybné nebo nedostatečné výživy Orální projevy gastrointestinálních onemocnění Ostatní symptomy a onemocnění dutiny ústní a hltanu Onemocnění jícnu (J. Nevoral) Vrozená stenóza jícnu Atrézie jícnu a tracheoezofageální píštěle Refluxní nemoc jícnu Poruchy průchodnosti a motility jícnu Poruchy průchodnosti Dysmotilita horního jícnového svěrače Achalazie Hiátová hernie Ezofagitida bez refluxní nemoci jícnu Eozinofilní ezofagitida Infekční ezofagitida Jícnové varixy Onemocnění žaludku (J. Nevoral) Stenóza pyloru a kongenitální anomálie žaludku Hypertrofická stenóza pyloru Kongenitální žaludeční obstrukce Torze a volvulus žaludku Gastritida a peptický vřed u dětí Primární vředy Sekundární gastritida a sekundární vředy Poruchy žaludeční motility Zpomalené vyprazdňování žaludku Urychlené vyprazdňování žaludku Cyklické zvracení Traumatická poranění jícnu a cizí tělesa v jícnu a žaludku (J. Nevoral)

13 Obsah Poleptání jícnu žíravinou Malloryho-Weissův syndrom Cizí tělesa v jícnu Cizí tělesa v žaludku Vrozené vývojové vady střeva (J. Bronský) Střevní atrézie, stenózy a malrotace Střevní duplikatury, Meckelův divertikl Anorektální malformace Poruchy motility a Hirschsprungova nemoc (J. Bronský) Funkční zácpa Kojenecké koliky Dráždivý tračník batolat Chronická střevní pseudoobstrukce Vrozené aganglionární megakolon Ileus a invaginace (J. Bronský) Ileus Invaginace Nespecifické střevní záněty (J. Nevoral) Crohnova nemoc Ulcerózní kolitida Behçetova choroba Alergie na potraviny (J. Nevoral) Akutní průjmové onemocnění (J. Nevoral) Chronické průjmové onemocnění (J. Nevoral) Chronické infekční průjmové onemocnění Intolerance sacharidů Intolerance bílkovin Nespecifický funkční průjem Nespecifická zánětlivá střevní onemocnění Insuficience pankreatu Průjmové onemocnění vyvolané nádory secernujícími hormony Chronická průjmová onemocnění Onemocnění spojená s malabsorpcí (J. Nevoral) Potravinami indukované enteropatie Celiakie Exsudativní enteropatie Střevní enzymopatie a transportní defekty Malabsorpce disacharidů Transportní defekty Enteropatie při imunodeficienci Vrozené intestinální slizniční defekty Syndrom krátkého střeva Akutní apendicitida (J. Nevoral) Funkční bolesti břicha (J. Nevoral) Chronické recidivující bolesti břicha Nádorová střevní onemocnění (J. Bronský) XIII Juvenilní polypy tlustého střeva Mnohočetné juvenilní polypy Cowdenův syndrom a Bannayanův- -Rileyho-Ruvalcabaův syndrom Familiární adenomatózní polypóza Peutzův-Jeghersův syndrom Hemangiomy Leiomyomy Karcinom Lymfom Hormonálně aktivní nádory Lymfonodulární hyperplazie Kýly, defekty stěny břišní a mezenteriální cysty (J. Bronský) Tříselné kýly Přímá tříselná kýla Femorální kýla Hydrokéla Brániční kýly Kongenitální diafragmatická hernie Pupeční kýla Epigastrická břišní kýla, kýla v ráně a vnitřní kýla Defekty stěny břišní Mezenteriální cysty Proktologie (J. Nevoral) Řitní trhlina Perianální absces Hemoroidy Prolaps rekta Perianální změny na kůži Bakteriální perianální dermatitida Lichen sclerosus et atrophicus Onemocnění pobřišnice (R. Kotalová) Ascites Peritonitida Primární peritonitida Sekundární peritonitida Peritoneální absces Primární vývojové anomálie peritonea Onemocnění pankreatu (R. Kotalová) Pankreatitida Akutní pankreatitida Chronická pankreatitida Syndromy a onemocnění provázené zevní insuficiencí pankreatu Cysty a pseudocysty pankreatu Kongenitální anomálie pankreatu Nádory pankreatu Onemocnění jater (R. Kotalová) Familiární hyperbilirubinémie Neonatální cholestáza Biliární atrézie Neonatální hepatitida Progresivní familiární cholestáza 1. typu Progresivní familiární cholestáza 2. typu.. 357

14 XIV Alagilleův syndrom Virové hepatitidy Virová hepatitida A Virová hepatitida B Virová hepatitida C Virová hepatitida D Virová hepatitida E Chronické hepatitidy Autoimunitní onemocnění jater Autoimunitní hepatitida Autoimunitní sklerózující cholangitida Některá metabolická onemocnění jater Wilsonova nemoc Deficit α 1 -antitrypsinu Neonatální hemochromatóza Nealkoholická steatohepatitida a steatóza jater Játra a léky Jaterní absces Jaterní cirhóza Portální hypertenze Fulminantní jaterní selhání Reyeův syndrom Transplantace jater a konečné stadium jaterního onemocnění Nádory jater Maligní nádory jater Benigní nádory jater Onemocnění žlučníku Anomálie žlučníku Akutní hydrops žlučníku Cholelitiáza Anomálie žlučových cest Fibropolycystické cholangiopatie Extrahepatální dilatace žlučových cest Respirační systém P. Pohunek, Z. Vančíková, J. Šulc, L. Pelikán, T. Svobodová, V. Vávrová Vývoj respiračního systému (P. Pohunek) Vrozené vady respiračního systému (P. Pohunek) Ageneze/aplazie plíce Hypoplazie plic Kongenitální emfyzém Cystická adenomatoidní malformace Vrozené vady dolních dýchacích cest Tracheoezofageální píštěl Kongenitální brániční hernie Plicní sekvestrace Vyšetřovací postupy Základní vyšetřovací postupy v dětské pneumologii (Z. Vančíková) Klinická pediatrie Vyšetření funkce plic (J. Šulc) Invazivní vyšetřovací postupy (P. Pohunek) Akutní onemocnění dýchacích cest (L. Pelikán, P. Pohunek) Akutní rinitida (rinofaryngitida) Akutní sinusitida Akutní subglotická laryngitida Akutní epiglotitida Bronchiolitida Akutní tracheobronchitida Pneumonie (Z. Vančíková) Chronická bronchitida v dětském věku (P. Pohunek) Chronické postižení plic při aspiraci (T. Svobodová) Plicní postižení u poruch obranyschopnosti organismu (T. Svobodová) Primární ciliární dyskineze Imunodeficity Průduškové astma v dětském věku (P. Pohunek) Difúzní onemocnění plicního parenchymu (T. Svobodová) Cystická fibróza (V. Vávrová) Tuberkulóza (P. Pohunek) Kardiovaskulární systém V. Chaloupecký Vyšetřovací metody Elektrokardiografie Rentgenové vyšetření Echokardiografie Prenatální echokardiografie Zátěžové vyšetření Magnetická rezonance a radionuklidové metody Diagnostická a intervenční srdeční katetrizace Vrozené srdeční vady Anomální polohy srdce a uložení orgánů Defekt síňového septa Defekt komorového septa Defekt atrioventrikulárního septa Kompletní defekt atrioventrikulárního septa Inkompletní defekt atrioventrikulárního septa Otevřená tepenná dučej Aortopulmonální okno Arteriální trunkus Anomálie plicních žil Totální anomální návrat plicních žil Parciální anomální návrat plicních žil

15 Obsah Scimitar syndrom Cor triatriatum Pulmonální stenóza Pulmonální insuficience Fallotova tetralogie Syndrom aplazie chlopně plicnice Pulmonální atrézie s defektem komorového septa Pulmonální atrézie s intaktním komorovým septem Transpozice velkých arterií Korigovaná transpozice velkých arterií Dvojvýtoková pravá komora Dvojvtoková komora Trikuspidální atrézie Syndrom hypoplastického levého srdce Mitrální atrézie Aortální stenóza Valvární aortální stenóza Subvalvární aortální stenóza Supravalvární aortální stenóza Aortální insuficience Anomálie kořene aorty Koarktace aorty Interrupce aortálního oblouku Anomálie koronárních arterií Anomální odstup levé koronární arterie z plicnice Anomální odstup pravé koronární arterie z plicnice Anomální odstup koronárních arterií z nepříslušných Valsalvových sinů Koronární píštěle Anomálie trikuspidální chlopně a pravé komory Ebsteinova anomálie Trikuspidální stenóza a insuficience Uhlova anomálie pravé komory Anomálie mitrální chlopně Mitrální stenóza Mitrální insuficience Prolaps mitrální chlopně Barlowův syndrom Anomálie oblouku aorty a větví plicnice Cévní prstence Anomálie větví plicnice Arteriovenózní píštěle Anomálie systémového žilního návratu Poruchy srdečního rytmu a synkopa Poruchy srdečního rytmu Normální srdeční rytmus a fyziologické arytmie Dysfunkce sinusového uzlu Atrioventrikulární blokáda Raménkové blokády Předčasné síňové stahy XV Supraventrikulární tachykardie Flutter síní, intraatriální (incizionální) síňová reentry tachykardie Fibrilace síní Komorové tachyarytmie Syndrom vrozeného dlouhého QT intervalu Synkopa a náhlá smrt Zánětlivá onemocnění Infekční endokarditida Myokarditidy Onemocnění perikardu Perikarditidy Konstriktivní perikarditida Postperikardiotomický syndrom Revmatická horečka Revmatické srdeční vady Kawasakiho choroba Kardiomyopatie a jiná onemocnění srdce Kardiomyopatie Dilatační kardiomyopatie Hypertrofická kardiomyopatie Restriktivní kardiomyopatie Arytmogenní kardiomyopatie pravé komory Neklasifikované kardiomyopatie Kardiovaskulární postižení u metabolických onemocnění Vrozené poruchy metabolismu Neuromuskulární poruchy Marfanův syndrom Nádory srdce Preventivní kardiologie Léčebné postupy a mezioborová problematika Srdeční selhání Plicní hypertenze Plicní hypertenze u vrozených srdečních vad Idiopatická a familiární plicní arteriální hypertenze Perzistující plicní hypertenze u novorozence Plicní hypertenze u chronických onemocnění Farmakologické ovlivnění tepenné dučeje Protidestičková, antikoagulační a trombolytická terapie Nemocný s funkčně jedinou komorou Transplantace srdce Onemocnění cév a lymfatického systému. 527 Choroby tepen Choroby periferních žil Choroby lymfatických cév Nádory cév

16 XVI 13. Hematologie J. Starý, I. Hadačová, K. Petrtýlová Normální hodnoty krevního obrazu (J. Starý) Selhání kostní dřeně (J. Starý) Získaná aplastická anémie Vrozená selhání kostní dřeně s postižením tří krvetvorných linií Fanconiho anémie Dyskeratosis congenita Shwachmanův-Diamondův syndrom Amegakaryocytová trombocytopenie Vrozená a získaná selhání erytropoézy Diamondova-Blackfanova anémie Vrozená dyserytropoetická anémie Vrozené selhání kostní dřeně s izolovaným postižením granulopoézy Vrozená těžká neutropenie Vrozené selhání kostní dřeně s izolovaným postižením megakaryopoézy Syndrom trombocytopenie s aplazií radií Onemocnění erytrocytární řady (J. Starý) Metabolismus železa Sideropenická anémie Přetížení železem Anémie zánětlivých onemocnění Megaloblastické anémie Hemolytické anémie Vrozená sférocytární hemolytická anémie Hemolytické anémie z poruchy metabolismu erytrocytů Nedostatek glukóza-6- -fosfátdehydrogenázy Nedostatek pyruvátkinázy Hemoglobinopatie Alfa-thalasémie Beta-thalasémie Srpkovitá anémie Autoimunitní hemolytické anémie Onemocnění neutrofilní řady (J. Starý) Neutrofilie Neutropenie Chronická benigní neutropenie dětského věku Aloimunitní novorozenecká neutropenie Trombocytopenie a trombocytopatie (J. Starý) Imunitní trombocytopenická purpura Novorozenecká aloimunitní trombocytopenie Novorozenecká autoimunitní trombocytopenie Klinická pediatrie Trombocytopatie Trombotická trombocytopenická purpura Trombocytóza (J. Starý) Koagulopatie (I. Hadačová) Vrozené krvácivé stavy Hemofilie A a B Von Willebrandova choroba Získané krvácivé stavy Koagulopatie z nedostatku vitaminu K u novorozence Koagulopatie při jaterním onemocnění Diseminovaná intravaskulární koagulace Trombofilní stavy Vrozené trombofilní stavy Získané trombofilní stavy Antitrombotická terapie Hemoterapie (K. Petrtýlová) Přehled transfúzních přípravků Ozařování transfúzních přípravků Deleukotizace transfúzních přípravků Předtransfúzní vyšetření Aplikace transfúzních přípravků Onkologie J. Starý Úvod Akutní lymfoblastická leukémie Akutní myeloidní leukémie Leukémie u Downova syndromu Myeloproliferativní onemocnění Chronická myeloidní leukémie Ostatní myeloproliferativní onemocnění Myelodysplastický syndrom Juvenilní myelomonocytární leukémie Maligní lymfomy Nehodgkinské lymfomy Hodgkinův lymfom Histiocytóza z Langerhansových buněk Nádory centrálního nervového systému Neuroblastom Nefroblastom Nádory jater Hepatoblastom Hepatocelulární karcinom Retinoblastom Maligní nádory kostí Osteosarkom Ewingův sarkom Sarkomy měkkých tkání Rhabdomyosarkom Nonrhabdomyosarkomy měkkých tkání Infantilní fibrosarkom Nonrhabdomyosarkomy dospívajících

17 Obsah Germinální nádory Pozdní následky onkologické terapie Nefrologie a urologie J. Janda, T. Seeman Vyšetřovací metody (J. Janda) Koncentrační schopnost ledvin Orientační vyšetření mikčního aktu Separované vyšetření obou ledvin radionuklidy Zobrazovací metody v dětské nefrologii Vrozené vady ledvin a močových cest (J. Janda) Polycystické ledviny a další cystická onemocnění ledvin Chlopeň zadní uretry Vezikoureterální reflux Infekce močových cest (J. Janda) Glomerulonefritidy (J. Janda) Akutní poststreptokoková glomerulonefritida Jiné postinfekční typy akutní glomerulonefritidy Rychle progredující glomerulonefritidy Chronické glomerulonefritidy IgA glomerulonefritida Membranoproliferativní glomerulonefritida Glomerulonefritidy při systémových onemocněních Fokálně segmentální glomeruloskleróza Dědičné glomerulopatie Benigní familiární hematurie Alportův syndrom Hemolyticko-uremický syndrom D+ HUS D HUS Nefrotický syndrom (J. Janda) Tubulopatie (J. Janda) Renální glykosurie Cystinurie Diabetes insipidus renalis Juvenilní nefronoftiza Bartterův syndrom Gitelmanův syndrom De Toniho-Fanconiho-Debrého syndrom Renální tubulární acidóza Proximální tubulární acidóza Distální tubulární acidóza Idiopatická hyperkalciurie Familiární hyperkalciurie s hypomagnezémií, hypermagnesurií a nefrokalcinózou XVII Tubulointersticiální nefritida Urolitiáza (J. Janda) Enuréza (J. Janda) Akutní poškození a selhání ledvin u dětí (J. Janda) Chronické poruchy funkce ledvin a náhradní terapie (J. Janda) Hypertenze (T. Seeman) Nádory uropoetického traktu u dětí (J. Janda) Nefroblastom Jiné nádory ledvin Etické a psychosociální problémy u dětí s onemocněním ledvin (J. Janda) Psychiatrické a psychosomatické poruchy J. Koutek Neurotické a úzkostné poruchy se somatickými projevy Panická porucha Generalizovaná úzkostná porucha Fobická porucha Separační úzkostná porucha v dětství Duševní poruchy s převahou somatických příznaků Disociativní (konverzní) porucha Somatoformní poruchy Münchhausenův syndrom Sebepoškozování a suicidiální jednání v dětství a adolescenci Sebepoškozování Sebevražedné chování v dětství a adolescenci Poruchy příjmu potravy Mentální anorexie Mentální bulimie Specifické poruchy příjmu potravy v útlém a dětském věku Neorganická enuréza a enkopréza Neorganická enuréza Neorganická enkopréza Tikové poruchy Hyperkinetická porucha Poruchy chování zkratky rejstřík

18 XIX Předmluva Vážení čtenáři, milé kolegyně a milí kolegové, studenti závěrečných ročníků medicíny a lékaři v praxi, předkládáme Vám novou původní českou učebnici dětského lékařství. Vznikla jako reakce na opakované výzvy našich studentů, kterým chyběla moderní učebnice přiměřeného rozsahu v českém jazyce pro studium pediatrie. Věříme, že ji ocení také lékaři, kteří se připravují na atestaci z dětského lékařství nebo z praktického dětského lékařství, i lékaři z praxe a jiných specializací, kterým pomůže znalosti dětského lékařství aktualizovat.»klinická pediatrie«, kterou otevíráte, tvoří logický celek s»preklinickou pediatrií«, vydanou v nakladatelství Galén v letech 2003 a 2007.»Preklinická pediatrie«je zaměřena na vývojové aspekty lidského jedince, na preventivní pediatrii a na podrobný přehled vyšetřovacích postupů. Je tedy základem pro studium klinické propedeutiky v pediatrii. Tato»Klinická pediatrie«na ni navazuje a přináší kapitoly o jednotlivých tělních systémech a subspecializacích pediatrie. Pojednává o etiologii a patogenezi, diagnostice a terapii nemocí dětského věku od prenatálního období po začátek dospělosti. Vřele doporučujeme, aby jak v pregraduálním studiu k přípravě na státní závěrečnou zkoušku, tak i v postgraduálním studiu k atestaci z dětského lékařství a praktického dětského lékařství byly používány tyto vzájemně komplementární učebnice obě. Sestavit monografii typu učebnice s mnoha kapitolami za účasti řady autorů není jednoduché. Koordinátoři děkují všem, kteří přispěli ke konečné verzi. Za pečlivé pročtení textu patří dík recenzentům, z nichž dva jsou zkušení profesoři pediatrie a třetí je absolventkou lékařské fakulty s ještě živými vzpomínkami na státní zkoušku z pediatrie. Ke konečnému vzhledu knihy svojí profesionalitou významně přispěli pracovníci nakladatelství Galén. Editoři uvítají připomínky studentů i zkušených pediatrů k textu i k další dokumentaci, aby je mohli využít v případném dalším vydání. Přejeme Vám, aby se Vám z»klinické pediatrie«dobře studovalo, abyste se k ní rádi vraceli a aby svým dílem přispěla k tomu, že spolu s námi začnete považovat pediatrii za nejkrásnější a nejvděčnější obor klinické medicíny. Mimo jiné i proto, že pediatrům jejich obor přináší každý den novou radost díky úsměvům úspěšně vyléčených dětských pacientů. Jan Lebl, Jan Janda, Petr Pohunek a Jan Starý

19 1 1. Fétus a novorozenec P. Zoban, M. Černý 1.1. Péče o plod a novorozence Dramatické snížení novorozenecké úmrtnosti ve vyspělých zemích světa je výsledkem výrazného rozvoje a zdokonalení péče o těhotnou, plod a novorozence, tj. společného úsilí porodníků, pediatrů a dalších specialistů, kteří působí v oblasti perinatologie a neonatologie. V současnosti kolem 8 10 % novorozenců vyžaduje po porodu specializovanou nebo intenzivní péči. Nejčastěji se jedná o nedonošené novorozence, novorozence s perinatální hypoxií, infekcemi nebo vrozenými vývojovými vadami. Péče o těhotnou, plod a novorozence se zakládá na systému regionální, diferencované péče, na níž se podílejí porodnická a novorozenecká pracoviště I. typu (zajišťují základní péči), II. typu (centra intermediární péče) a III. typu (centra intenzivní porodnické a neonatologické péče tzv. perinatologická centra). Diagnostická, léčebně-preventivní a ošetřovatelská péče o riziková a patologická těhotenství a z nich narozené, perinatálně ohrožené nebo nemocné novorozence je náročná, a proto se poskytuje v perinatologických centrech intenzivní porodnické a neo natologické péče. Do těchto center se koncentrují předčasné porody před 32. týdnem těhotenství formou tzv. transportu v děloze (»transfer in utero«). Potřebuje-li novorozenec po porodu převoz na specializované pracoviště intermediární nebo intenzivní péče, je zapotřebí jej nejdříve stabilizovat a teprve poté transportovat převozní službou pro novorozence v doprovodu zkušeného lékaře-neonatologa a dětské sestry. Živorodnost a novorozenecká úmrtnost v ČR jsou znázorněny na obr n ,8 2, , ,5 2,3 1,5 2,5 2 1,5 1 0, Živorodnost NÚ Obr Živorodnost a novorozenecká úmrtnost v ČR

20 2 Fétus a novorozenec 1.2. Prekoncepční a prenatální péče Prekoncepční a prenatální péče představují základ moderní péče o těhotnou, plod a novorozence. Náplní prekoncepční péče je eliminovat rizikové faktory (ze strany rodičů, zevního prostředí či jiné), které ohrožují početí a/nebo vývoj plodu. Prenatální péče zahrnuje péči o zdravotní stav těhotné, monitorování vývoje plodu, včasnou diagnostiku jeho poruch a ve vybraných případech zahájení léčby plodu. Současná prenatální péče (monitorování a diagnostika) se zakládá na využívání moderních medicínských technologií, jakými jsou především ultrazvuková zobrazovací technika s vysokou rozlišovací schopností či nové metody analýzy DNA. Pomocí nich lze získat detailní informace o vývoji plodu a jeho poruchách Prekoncepční péče Čím lepší je zdravotní stav budoucí matky a čím vyšší je její socioekonomický standard a kvalita poskytované zdravotnické péče, tím lepší jsou předpoklady pro příznivý průběh těhotenství, zakončeného porodem zdravého dítěte. Tyto zákonitosti dokládají výrazně se lišící údaje o perinatální mortalitě ve vyspělých a méně vyspělých zemích světa (např. Kostarika kolem 16, Anglie kolem 8, Japonsko a Česká republika kolem 3 4 úmrtí/1000 porodů). Manželské páry plánující rodinu se často ptají, jak zlepšit své šance na to, aby měly zdravé dítě. Poskytované informace by se měly týkat nejzávažnějších faktorů, jež nepříznivě ovlivňují zdravotní stav těhotné ženy, průběh jejího těhotenství a vývoj plodu. Kouření Kouření snižuje porodní hmotnost, což může být v případě předčasného porodu kritickým rizikem. Děti kuřaček váží v průměru o 170 g méně než děti matek nekuřaček. Snížení porodní hmotnosti závisí na počtu denně vykouřených cigaret. Kouření rovněž zvyšuje riziko potratů nebo mrtvě rozeného plodu. Děti matek kuřaček jsou zatíženy větším rizikem syndromu náhlého úmrtí kojence (sudden infant death syndrome SIDS). Léky Předepisovaným nebo volně prodejným lékům je lépe se vyhnout (pokud to lze) pro možné teratogenní účinky. Nadměrné požívání alkoholu nebo abúzus drog mohou způsobit vážné poškození či smrt plodu. Prenatální infekce Prenatální infekce toxoplazmóza, rubeola, cytomegalovirus, herpesvirus (TORCH) mohou být příčinou úmrtí plodu nebo jeho těžkého poškození. Syndromu kongenitální rubeoly lze předcházet očkováním. Řada vyspělých zemí je zahrnula do základního očkovacího schématu dívek. Toxoplazmové infekci je možné se vyhnout řádnou tepelnou úpravou požívané stravy a pečlivým mytím rukou po kontaktu s domácími zvířaty (kočkami ap.). Listeriová infekce hrozí zejména při požívání nepasterizovaných mléčných výrobků (např. sýry typu camembert) nebo drůbežích paštik. Prevence vrozených vad CNS Zásobení organismu kyselinou listovou ještě před těhotenstvím snižuje riziko vzniku defektů neurální trubice plodu. Suplementace kyseliny listové v nízkých dávkách (0,4 mg/den) se doporučuje všem ženám před plánovaným otěhotněním a následně během I. trimestru. Vyšší dávky (4 mg/den) se v období kolem koncepce podávají ženám, které již dříve porodily postižené dítě. Zdravotní problémy Obecně platí, že každý zdravotní problém (hypertenze) nebo porodnická komplikace (opakované odumření plodu, předchozí předčasný porod) by měly být podchyceny a léčeny či pečlivě sledovány. Např. obezita zvyšuje riziko vzniku gestačního diabetu nebo těhotenské hypertenze. Dědičná onemocnění Páry s rizikem dědičných onemocnění by měly vyhledat prekoncepční genetické vyšetření. Pouze tak mohou získat potřebné informace o riziku výskytu postižení, možnostech prenatální diagnostiky, event. pre- a postnatální léčby a jejích výsledcích, a následně se rozhodnout, zda těhotenství podstoupí. Těhotenství s vysokým genetickým rizikem Těhotenství s vysokým rizikem ohrožení vývoje plodu a zdravotního stavu po porodu: těhotenství u žen ve věku nad 35 let, kdy je riziko Downova syndromu větší než 1 : 380; je-li již v rodině postižené dítě; jestliže je v anamnéze zátěž dědičným onemocněním; rodiče jsou prokazatelně nosiči autosomálně recesivního onemocnění (např. kongenitální adrenální hyperplazie, cystická fibróza nebo fenylketonurie či thalasémie); rodiče jsou nosiči chromosomální aberace.

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1

Upozornění. www.galen.cz. Galén, 2012. autorský kolektiv... V. Předmluva... XIX. 1. Fétus a novorozenec... 1 autorský kolektiv................. V Upozornění Předmluva...................... XIX 1. Fétus a novorozenec............. 1 2. Vnitřní prostředí a patofyziologie tělesných tekutin......... 55 Všechna práva

Více

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM

učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM učební texty Univerzity Karlovy v Praze NEONATOLOGIE Jiří Dort Eva Dortová Petr Jehlička KAROLINUM Neonatologie doc. MUDr. Jiří Dort, Ph.D. MUDr. Eva Dortová MUDr. Petr Jehlička, Ph.D. Recenzovali: doc.

Více

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník

Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník Otázky pro Zkoušku z interny - 5. ročník 1. a) Synkopa, kolaps b) Hypovitaminózy 2. a) Respirační insuficience b) Reaktivní artritida a psoriatická artritida 3. a) Kardiomyopatie b) Adrenokortikální insuficience;

Více

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24

2 Antisepse, asepse, způsoby sterilizace, dezinfekce... 23. 3 Etiologie ran a proces hojení... 24 Obsah Předmluva... 13 OBECNÁ CHIRURGIE 1 Vyšetření chirurgického pacienta... 16 1.1 Anamnéza... 16 1.2 Fyzikální vyšetření..................................... 18 1.3 Paraklinická vyšetření... 20 1.4 Předoperační

Více

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin.

Pondělí Prezence, zahájení kurzu. Úterý Choroby periferních tepen a žil. Počet hodin. Program předatestačního kurzu VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ, včetně atestačního testu pro lékaře před atestační zkouškou z vnitřního lékařství, pořádaný LF MU Brno 13.4. 24.4.2015 Posluchárna č. 333, pavilon A 15,

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY c h i r u r g i e 1. Asepse, antisepse, dezinfekce, sterilizace. Nozokomiální infekce 2. Indikace a kontraindikace k operacím, operační riziko, typy operací. Příprava nemocného k operaci, peroperační monitorace,

Více

Praktické lékařství pro děti a dorost

Praktické lékařství pro děti a dorost Praktické lékařství pro děti a dorost 1. Popáleniny u dětí Dispenzární péče Ikterus u novorozence 2. Malabsorpční syndrom Očkování závažné reakce po aplikaci očkovacích látek Neodkladná reusucitace novorozence

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

Trombocytopenie v těhotenství

Trombocytopenie v těhotenství Trombocytopenie v těhotenství doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze Definice normální počet trombocytů u netěhotných žen 150-400 x 10 9 /l v těhotenství

Více

diferenciální diagnostika v pediatrii

diferenciální diagnostika v pediatrii Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

Patologie. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.

Patologie. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni. Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Patologie Napsal uživatel Marie Havlová dne 12. Leden 2010-0:00. PATOLOGIE, Všeobecné lékařství, 3. ročník Obecná

Více

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek

se konají v posluchárně III. interní kliniky 9.25-11.00 hod. skupiny 2, 4, 5 v úterý a čtvrtek skupiny 1, 3 ve středu a pátek Studijní program : Zubní lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství 3 Rozvrhová zkratka : IN3/ZUA22 Rozvrh výuky : 30 hodin seminářů 30 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 4. ročník, 7. semestr

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE

ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha Recenzenti MUDr. Eva Helmichová, CSc. Homolka Premium Care

Více

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura

Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Atestační otázky z oboru gastroenterologie a doporučená literatura Hepatologie 1. Hepatocelulární karcinom 2. Cholestáza 3. Hepatitida B 4. Hepatitida C 5. Léčba hepatitidy B 6. Léčba hepatitidy C 7. Transplantace

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU a FN Brno Přednosta: prof. MUDr. P. Ventruba, DrSc. Hypertenze v těhotenství Petr Janků Kritické stavy v porodnictví 2010 Praha, 11. 12. 2010 Nomenklatura a klasifikace

Více

Program předatestačního kurzu Vnitřní lékařství

Program předatestačního kurzu Vnitřní lékařství Datum 8.00-8.45 Zahájení kurzu Prof. MUDr. Michal Anděl 8.50-9.35 Endokrinologie a diabetologie Prof. MUDr. Michal Anděl Diabetes mellitus 1. typu Akutní komplikace diabetu 9.45-10.30 Endokrinologie a

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

10 hodin praktických cvičení

10 hodin praktických cvičení Studijní program : PORODNÍ ASISTENCE PORODNÍ ASISTENTKA Prezenční studium Název předmětu : PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE Rozvrhová zkratka : PFY/PA011 Rozvrh výuky : 10 hodin seminářů 10 hodin praktických cvičení

Více

Otázky k atestaci z dětského lékařství (opraveno a doplněno výborem České pediatrické společnosti ČLS JEP) verze srpen 2006

Otázky k atestaci z dětského lékařství (opraveno a doplněno výborem České pediatrické společnosti ČLS JEP) verze srpen 2006 Otázky k atestaci z dětského lékařství (opraveno a doplněno výborem České pediatrické společnosti ČLS JEP) verze srpen 2006 1.Popáleninový úraz u dětí Dispenzární péče Ikterus u novorozence 2.Dědičné poruchy

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřování nemocného

Více

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00. Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ o.p.s Se sídlem v Praze 5, Duškova 7, 150 00 Otázky ke státní bakalářské zkoušce v akademickém roce 2007/2008 Studijní obor: v š e o b e c n á s e s t r a Studijní program: o

Více

Obsah. Alterace mentálního stavu a vědomí Anémie...57 Ascites...63 Bolesti břicha... 68

Obsah. Alterace mentálního stavu a vědomí Anémie...57 Ascites...63 Bolesti břicha... 68 Obsah Předmluva...17 Jak pracovat s k n ih o u... 21 I II Obecná čá st...23 Charakteristika oddelení urgentního příjm u...24 Přístup k pacientovi na urgentním příjmu...26 Komunikace na urgentním příjm

Více

Rozvrh výuky : 10 hodin seminářů 10 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr

Rozvrh výuky : 10 hodin seminářů 10 hodin praktických cvičení Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Studijní program : PORODNÍ ASISTENCE PORODNÍ ASISTENTKA Prezenční studium Název předmětu : PATOLOGICKÁ FYZIOLOGIE Rozvrhová zkratka : PFY/PA0 Rozvrh výuky : 0 hodin seminářů 0 hodin praktických cvičení

Více

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY IPGE 1 INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN PŘEDMĚT NEODKLADNÉ (A INTENZIVNÍ) PÉČE stavy, které vyvolávají ohrožení života a zdraví postiženého

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření. Obsah. Seznam imunologických vyšetření Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6 Název: IgA Zkratka: IgA Typ: kvantitativní Princip: turbidimetrie Jednotky:

Více

1.1. Intenzivní medicína - definice, organizační problematika. 1.3. Pracovníci v intenzivní medicíně a jejich vzdělávání

1.1. Intenzivní medicína - definice, organizační problematika. 1.3. Pracovníci v intenzivní medicíně a jejich vzdělávání Obsah Předmluva i poděkování I. Obecná problematika 1.1. Intenzivní medicína - definice, organizační problematika 1.2. Historie intenzivní a resuscitační medicíny 1.3. Pracovníci v intenzivní medicíně

Více

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče

Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Maturitní okruhy z Ošetřovatelské péče Ošetřovatelský proces u nemocných s akutním onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský proces u nemocných s chronickým onemocněním dýchacího systému Ošetřovatelský

Více

1. Vybrané kapitoly z pediatrie

1. Vybrané kapitoly z pediatrie Okruh otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v pediatrii Dětská sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči v klinických oborech 1. Vybrané kapitoly z pediatrie

Více

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE V PEDIATRII 1 Cíl specializačního vzdělávání... Vstupní podmínky a průběh specializačního vzdělávání... Učební plán....1 Učební

Více

Otázky ke státní zkoušce z Vnitřního lékařství IV, 11. a 12. semestr Všeobecného lékařství akademického roku 2015/2016 fixní čtyřkombinace

Otázky ke státní zkoušce z Vnitřního lékařství IV, 11. a 12. semestr Všeobecného lékařství akademického roku 2015/2016 fixní čtyřkombinace Otázky ke státní zkoušce z Vnitřního lékařství IV, 11. a 12. semestr Všeobecného lékařství akademického roku 2015/2016 fixní čtyřkombinace 1. Zástava oběhu a kardiopulmonální resuscitace Hyperthyreosa

Více

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie

Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru alergologie a klinická imunologie Okruh základy imunologie 1. Buňky, tkáně a orgány imunitního

Více

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření

Příloha č.4 Seznam imunologických vyšetření Příloha č.6 Laboratorní příručka Laboratoří MeDiLa, v05 - Seznam imunologických Příloha č.4 Seznam imunologických Obsah IgA... 2 IgG... 3 IgM... 4 IgE celkové... 5 Informační zdroje:... 6 Stránka 1 z 6

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Hypertenze v těhotenství

Hypertenze v těhotenství Gynekologicko porodnická klinika MU Fakultní nemocnice Brno Hypertenze v těhotenství Weinberger V., Janků P. Kritické stavy v porodnictví, Praha, 6.12.2008 Kontroverze v klasifikaci hypertenzí v těhotenství

Více

Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK

Hemodynamika srdečních vad. Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Hemodynamika srdečních vad Hana Maxová Ústav patologické fyziologie 2. LF UK Srdeční vady Získané - vada v dospělosti - v celé populaci 0,2 % - nad 70 let 12% Chlopenní vady - aortální st. - mitrální reg.

Více

Státní zkouš.kaz interního lékařství na 2..interní klinice

Státní zkouš.kaz interního lékařství na 2..interní klinice Státní zkouš.kaz interního lékařství na 2..interní klinice Student bude vybaven: pláštěm, přezůvkami, fonendoskopem a tužkou; baterku, špátli, osobní váhu, tonometr aj. si zapůjčí na oddělení Praktická

Více

Všeobecné lékařství Otázky k části Vnitřní lékařství Státní rigorózní zkoušky

Všeobecné lékařství Otázky k části Vnitřní lékařství Státní rigorózní zkoušky Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta Katedra interních oborů Všeobecné lékařství Otázky k části Vnitřní lékařství Státní rigorózní zkoušky 1. Příznaky peritoneálního dráždění Dušnost Infarkt

Více

Vrodené vývojové vady srdca. skupina 4

Vrodené vývojové vady srdca. skupina 4 Vrodené vývojové vady srdca skupina 4 -Vrozené srdeční vady (VSV) patří mezi nejčastější vrozené vývojové vady. Obecně tvoří vrozené vady oběhové soustavy více než 40 % všech registrovaných vrozených vad

Více

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o. Varicella v těhotenství K.Roubalová Vidia s.r.o. Infekce VZV 90% v dětství (3-5 let), 10% v dospělosti (horší průběh) Většina primárních infekcí symptomatická - Varicella Vždy virémie Infekčnost: vysoká:

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ GASTROENTEROLOGIE A HEPATOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získat znalosti a praktické dovednosti umožňující poskytovat komplexní

Více

I. Fyziologie těhotenství 8

I. Fyziologie těhotenství 8 Obsah I. Fyziologie těhotenství 8 1.1 Oplození a další vývoj oplozeného vejce 8 1.2 Období embryogeneze 8 1.3 Vývoj embrya 10 1.4 Vývoj placenty 11 1.5 Období fetální 12 1.6 Placenta 13 1.7 Fetoplacentámí

Více

Obsah S u m m ary...9 Slovo úvodem Diagnostika renálních o n e m o c n ě n í Poruchy metabolismu vody a elek trolytů...

Obsah S u m m ary...9 Slovo úvodem Diagnostika renálních o n e m o c n ě n í Poruchy metabolismu vody a elek trolytů... Obsah Sum m ary...9 Slovo úvodem... 10 1 Diagnostika renálních onem ocnění... 12 1.1 Celkové vyšetření nemocných... 12 1.2 Vyšetření moči a močového sedim entu... 15 1.2.1 Močový s e d im e n t...15 1.2.2

Více

Biologie dítěte a základy zdravovědy 1 a 2

Biologie dítěte a základy zdravovědy 1 a 2 Biologie dítěte a základy zdravovědy 1 a 2 Literatura, zdroje: Machová, J. Biologie člověka pro učitele. Praha: Karolinum, 2002 http://www.szu.cz/manual-prevence-v-lekarske-praxi http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/fsps/ps08/first_aid/web/inde

Více

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína 1. a. Mechanismy anestezie a nervové blokády b. Anestezie

Více

Dětský kardiolog na NICU. Jiří Mrázek, Filip Kašák Oddělení dětské kardiologie

Dětský kardiolog na NICU. Jiří Mrázek, Filip Kašák Oddělení dětské kardiologie Dětský kardiolog na NICU Jiří Mrázek, Filip Kašák Oddělení dětské kardiologie Echokardiografie v neonatologii Funkční echokardiografie Vrozené srdeční vady Arytmie Získané srdeční onemocnění Postnatální

Více

Zobrazovací metody v gastroenterologii

Zobrazovací metody v gastroenterologii Zobrazovací metody v gastroenterologii ELIŠKA POPELOVÁ www.detskyrentgen.cz Osnova bolesti břicha zácpa cizí těleso zvracení krvácení do GIT problematika raného věku Zdroje Bolesti břicha Bolesti břicha

Více

III. cyklus - Modul oborů vnitřního lékařství Otázky ke zkoušce, 5.ročník

III. cyklus - Modul oborů vnitřního lékařství Otázky ke zkoušce, 5.ročník III. cyklus - Modul oborů vnitřního lékařství Otázky ke zkoušce, 5.ročník 1. Přístup k nemocnému s bolestí břicha Akutní selhání ledvin Diabetická noha 2. Maligní lymfomy Chronické selhání ledvin Dieta

Více

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Předmět: Ošetřovatelství Obor: Zdravotnický asistent 3.E Vyučující: Mgr. Šárka Holečková 1. Ošetřovatelská péče u nemocných

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace

Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Odběr krvetvorných buněk z periferní krve: příprava, průběh a komplikace Helena Švábová, Andrea Žmijáková Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno Separační středisko je součástí Interní hematologické

Více

4.5 Klinický obraz perinatální asfyxie Prevence asfyxie H ypoxicko-ischem ické poškození mozku 22 5 Resuscitace a poresuscitační péče

4.5 Klinický obraz perinatální asfyxie Prevence asfyxie H ypoxicko-ischem ické poškození mozku 22 5 Resuscitace a poresuscitační péče OBSAH 1 Základní epidem iologické indikátory péče o těhotnou ženu a novorozence 8 2 Vyšetření novorozence 10 2.1 Klasifikace novorozence podle gestačního stáří 10 2.2 Klasifikace novorozence podle porodní

Více

Trombofilie v těhotenství

Trombofilie v těhotenství v těhotenství Doc. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. 24. dubna 2013, Praha Gynekologicko - porodnická klinika 1. LF UK a VFN v Praze = zvýšená dispozice pro trombózu (TEN) Na jejím vzniku se podílí vlivy: 1.

Více

I. ÚVOD Úvod k 2. vydání 16 Úvod k 1. vydání 17

I. ÚVOD Úvod k 2. vydání 16 Úvod k 1. vydání 17 I. ÚVOD Úvod k 2. vydání 16 Úvod k 1. vydání 17 II. PREVENCE V PRIMÁRNÍ PÉČI 1 Preventivní programy v praktickém lékařství 20 1.1 Úvod 20 1.2 Prevence a její organizace ve všeobecné praxi 20 1.3 Možnosti

Více

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA

JIŘÍ WIDIMSKÝ, JAROSLAV MALÝ A KOLEKTIV / AKUTNÍ PLICNÍ EMBOLIE A ŽILNÍ TROMBÓZA 1 Výskyt akutní plicní embolie Jiří Widimský, Jaroslav Malý 13 2 Patogeneze žilní trombózy a plieni embolie (tromboembolie) Jaroslav Malý, Jiří Widimský 19 2.1.1 Velké chirurgické výkony, zejména ortopedické

Více

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR:

Naděžda Neherová VY_32_INOVACE_105. Lázeňské a wellness služby AUTOR: Lázeňské a wellness služby VY_32_INOVACE_105 AUTOR: Naděžda Neherová ANOTACE: Prezentace slouží k seznámení s historií lázeňství a wellness Klíčová slova: Diety základní, specializované,standardizované

Více

Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO

Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO Okruh tém ku skúške na záver certifikačnej prípravy pre výkon certifikovanej činnosti DORASTOVÉ LEKÁRSTVO 1) Sexuálne prenosné ochorenia -rozdelenie, osobitosti klinických prejavov -Kvapavka, trichomoniáza,

Více

Otázky k absolutoriu odborný blok

Otázky k absolutoriu odborný blok Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Otázky k absolutoriu odborný blok Třída:

Více

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení

LCH/PAK01. 5 hodin cvičení Studijní program : Porodní asistence bakalářské studium - kombinovaná forma Název předmětu : Klinická biochemie Rozvrhová zkratka : LCH/PAK01 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 5 hodin cvičení Zařazení výuky

Více

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

SEZNAM OTÁZEK PRO ATESTACI z oboru Diabetologie a endokrinologie

SEZNAM OTÁZEK PRO ATESTACI z oboru Diabetologie a endokrinologie SEZNAM OTÁZEK PRO ATESTACI z oboru Diabetologie a endokrinologie 1. Zásady dietní léčby diabetu Tuková tkáň jako endokrinní a imunitní orgán Polohové anomálie varlat u chlapců a jejich následky, léčba

Více

Genetické aspekty vrozených vad metabolismu

Genetické aspekty vrozených vad metabolismu Genetické aspekty vrozených vad metabolismu Doc. MUDr. Alena Šantavá, CSc. Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny FN a LF UP Olomouc Johann Gregor Mendel (1822-1884) Sir Archibald Garrod britský pediatr

Více

Předmluva ke druhému vydání 1. 1 Úvod 2

Předmluva ke druhému vydání 1. 1 Úvod 2 X Předmluva ke druhému vydání 1 1 Úvod 2 2 Vybrané příznaky vnitřních chorob 5 2.1 Bolest 5 2.2 Bolest na hrudi 6 2.3 Chronická bolest břicha 8 2.3.1 Funkční poruchy (dyspepsie) 9 2.3.2 Organická onemocnění

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

IN3/VCA hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium

IN3/VCA hodin seminářů. 30 hodin praktických cvičení. e-learning- samostudium Studijní program : Všeobecné lékařství Název předmětu : Vnitřní lékařství Rozvrhová zkratka : IN/VCA12 Rozvrh výuky : 5 hodin přednášek 25 hodin seminářů 0 hodin praktických cvičení e-learning- samostudium

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: STUDIJNÍ OBOR: FORMA STUDIA: PŘEDMĚT: Ošetřovatelství 53-41-B Všeobecná sestra R009 Kombinovaná SPECIÁLNÍ INTERNÍ

Více

Atestační otázky z oboru chirurgie

Atestační otázky z oboru chirurgie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru chirurgie Okruh traumatologie 1. Zlomeniny klíčku 2. Zlomeniny prsní kosti 3. Poranění ramenního

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ www.mzcr.cz/odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek-v-roce-2013_7427_936_3.html

DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ www.mzcr.cz/odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek-v-roce-2013_7427_936_3.html DĚTSKÉ LÉKAŘSTVÍ www.mzcr.cz/odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek-v-roce-2013_7427_936_3.html LITERATURA Otto Hrodek, JanVavřinec a kol. Pediatrie Galén, 2002 R. E.Behrman, et al. Nelson

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Pavel Klener ZÁKLADY KLINICKÉ ONKOLOGIE Galén Autor prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. I. interní klinika klinika hematologie 1. LF UK a VFN, Praha

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Upozornění Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru nukleární medicína je získání potřebných teoretických a praktických dovedností v

Více

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím

Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Imunodeficience. Co jsou imunodeficience? Imunodeficience jsou stavy charakterizované zvýšenou náchylností k infekcím Základní rozdělení imunodeficiencí Primární (obvykle vrozené) Poruchy genů kódujících

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB

KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ. Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB KLINICKÉ A LABORATORNÍ CHARAKTERISTIKY ROTAVIROVÝCH A NOROVIROVÝCH INFEKCÍ Helena Ambrožová 1. infekční klinika 2. LF UK a NNB X. Hradecké vakcinologické dny, Hradec Králové 4.10.2014 Rotaviry - charakteristika

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka

OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka OBOROVÁ RADA Fyziologie a patofyziologie člověka Předseda Prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. Fyziologický ústav 1. LF UK, Albertov 5, 128 00 Praha 2 e-mail: jaroslav.pokorny@lf1.cuni.cz Členové Prof.

Více

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia)

Chirurgie. (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Chirurgie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Petr Pták Cíle předmětu: Seznámit posluchače s problematikou chirurgického

Více

Atestační otázky z oboru kardiologie

Atestační otázky z oboru kardiologie Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru kardiologie 1. Aortální stenóza CT a magnetická rezonance v kardiologii Antikoagulační léčba

Více

Témata pro profilovou maturitní zkoušku

Témata pro profilovou maturitní zkoušku CÍRKEVNÍ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JANA PAVLA II. Témata pro profilovou maturitní zkoušku Předmět: OŠETŘOVÁNÍ NEMOCNÝCH Praktická maturitní zkouška povinná Interní a chirurgické oddělení: 1. Ošetřovatelská

Více

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce

Obsah. První tři měsíce. Prostřední tři měsíce. Poslední tři měsíce Obsah 13 Předmluva k novému vydání 17 Předmluva k prvnímu českému vydání 19 Předmluva k prvnímu vydání Těhotenství První tři měsíce 27 Průvodní znaky těhotenství 33 Léky a potravinové doplňky v raném těhotenství

Více

Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence

Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence Náhlá srdeční smrt ve sportu Hlavní příčiny a možnosti prevence Doc. MUDr.Tomáš Kára,PhD, Prim. MUDr. Pavel Homolka, PhD, Prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc., Prim. MUDr. Ladislav Groch, As. MUDr. Ota Hlinomaz,PhD,

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2

Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Ošetřovatelská péče v interních oborech 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Regulace glykémie. Jana Mačáková Regulace glykémie Jana Mačáková Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr.

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta. Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Fyziologie (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Aleš Hejlek Cíle předmětu: Seznámit studenty s fyziologií všech systémů s

Více

2. Celiakie. Porodní traumatizmus, VVV novorozence vyžadující urgentní řešení. Farmakoterapie v dětském věku.

2. Celiakie. Porodní traumatizmus, VVV novorozence vyžadující urgentní řešení. Farmakoterapie v dětském věku. Obor: Dětské lékařství 1. Charakteristika novorozeneckého období, ošetření a výživa novorozence. Infekce močových cest, akutní a chronická pyelonefritida. Alergická kožní onemocnění, atopický ekzém. 2.

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PRACOVNÍ LÉKAŘSTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je dosažení úplné kvalifikace v oboru pracovní lékařství, tzn. příprava absolventa schopného

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více