Wall. Floor. TerrazzoPlus. TerrazzoMicro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Wall. Floor. TerrazzoPlus. TerrazzoMicro"

Transkript

1 Wall Floor TerrazzoPlus TerrazzoMicro pandomo

2 ! PAN [řecky pãs; pãn: veškerý..., celý..., úplný..., souhrný..., obsáhlý...] DOMO [ lat. domus; domu: dům, budova, domácnost ] PAN [ greek: pãs; pãn: all, whole, complete, total, encompassing ] DOMO [ latin: domus, domu: house, building, household ]

3 pandomo PANDOMO je moderní systém pro design povrchů od firmy ARDEX, který dává architektonickým koncepcím nové možnosti. Nezáleží na tom, zda chcete přetvořit Vaši podlahu, stěnu či strop, záleží pouze na Vašem vlastním nápadu. Všechny systémy produktů PANDOMO nabízí mnoho možností při tvorbě povrchů. Jakmile si vytvoříte Vaši novou vizi, dosáhli jsme našeho cíle: směsi klasiky, ušlechtilosti a homogennosti v souladu s Vašimi představami. S PANDOMO Floor vytváříme podlahy, které mají dlouhou životnost a jsou vysoce dekorativní. PANDOMO Wall je výsledkem vývoje korunovaného oceněním v individuálně ztvárněném povrchu stěn beze spar Pandomo. Tímto způsobem vznikají jednolité prostory, které vyzařují otevřenost, harmonii a modernost. PANDOMO TerrazzoPlus a PANDOMO TerrazzoMicro jsou nejmladší inovací v sortimentu produktů PANDOMO. Použitím PANDOMO TerrazzoPlus a PANDOMO TerrazzoMicro vznikají homogenní a vysoce zatížitelné podlahy s osobitým vzhledem Terrazza. Oba systémy nabízejí nové perspektivy ztvárnění podlah se zřetelem na časovou a ekonomickou stránku. V těsné spolupráci s renomovanými architekty byli již v minulosti realizovány četné zajímavé projekty na celém světě. Nechejte se inspirovat! PANDOMO by ARDEX is a modern system for surface design that keeps all architectural possibilities open. No matter whether it s the floor, wall or ceiling, what counts is your ideas. All PANDOMO product systems offer you all the design possibilities you could need. If this helps you to develop completely new visions, then we have achieved our objective: be it classical, contemporary or individualised in accordance with your own ideas. PANDOMO Floor offers you floor surfaces that are decorative yet durable. PANDOMO Wall is the result of PANDOMO s dedicated development of the award- winning system of individualised, seamless surface design, creating rooms that radiate openness, harmony and modernity. PANDOMO TerrazzoPlus and PANDOMO TerrazzoMicro are the most recent innovations within the PANDOMO product range. PANDOMO TerrazzoPlus and PANDOMO TerrazzoMicro enable the creation of seamless and highly durable floor surfaces in individual Terrazzo designs. Both systems offer entirely new opportunities for floor design with respect to speed, appearance and cost effectiveness. Through close cooperation with renowned architects, we have already been involved with many interesting projects worldwide. Let yourself be inspired! pandomo Wall & pandomo Floor 4 Příklady použití / Examples of use pandomo Wall 8 Příklady použití/ Examples of use pandomo Floor 14 pandomo TerrazzoPlus & pandomo TerrazzoMicro 22 Příklady použití/ Examples of use pandomo TerrazzoPlus 26 Příklady použití/ Examples of use pandomo TerrazzoMicro 30 pandomo 3

4 pandomo Wall Floor Neomezená svoboda ploch PANDOMO Wall a PANDOMO Floor otevírají místnost od místnosti téměř neomezené možnosti designu. Podlaha, stěna či strop: vše může být tvořeno volně, beze spar, což podporuje celkovou koncepci projektanta. Je možné vytvořit architekturu s fascinující intenzitou a průkazností. Princip je jednoduše okouzlující. Základní materiál na cementové bázi tvoří hladké, ušlechtilé plochy podlah, stěn a stropů. A vysloveně vrušujícím se PANDOMO Wall a Floor stávají teprve množstvím kombinací možností. Základní materiál může být dále dolaďován barevnými pigmenty PANDOMO a tudíž Vám umožní dosáhnout žádaného odstínu. Struktura je zapracována do barevných ploch, navazujících jedna na druhou beze spar. PANDOMO systém umožňuje zapracovat do ploch i další prvky z jiných materiálů. Svoboda tvaru a barvy: s PANDOMO architektonický návrh definuje vnímání prostoru. Můžete vytvořit jednobarevné plochy, jakož i ornamenty, struktury nebo dekory. V těsné spolupráci s renomovanými architekty jako Zaha Hadid, kanceláří Allmann Sattler Wappner a profesorem Petzinkou byly realizovány celosvětové projekty v muzeích, hotelích, veřejných výstavních síních, správních budovách, obchodech, a mezi jinými i v prodejnách značek Puma a Adidas. Limitless freedom for surfaces. Room by room, PANDOMO Wall and PANDOMO Floor offer almost unlimited design possibilities. No matter whether it s the floor, wall or ceiling: everything can be freely designed and seamless, supporting the designer s overall concept. The principle is as simple as it is impressive. The cement-based basic material creates smooth, elegant surfaces for walls, floors or ceilings. However, PANDOMO Wall and Floor really become exciting thanks to their abundance of possible variations. The basic material can be coloured using PANDOMO colour pigments to achieve any desired shade. Textures can be incorporated, areas of colour placed adjacent to each other as joint- free visuals and elements from other materials can be easily included. Freedom in terms of design and colour: with PANDOMO, the architectural design becomes a defining feature of room ambience. Monochrome surfaces are just as possible as highly decorative finishes. Various projects have been carried out worldwide in close cooperation with renowned architects such as Zaha Hadid, Büro Allmann Sattler Wappner and Professor Petzinka, in museums, hotels, public exhibitions, administration buildings and shop premises including Puma and Adidas. Inovace roku Zcela odlišný způsob vytváření ploch na podlahách a stěnách ocenil odborný časopis AIT inovační cenou pro architekturu a podlahy, která se každoročně propůjčuje při příležitosti odborného veletrhu v Hannoveru Domotex. PANDOMO Wall a PANDOMO Floor získaly vyznamenání v kategorii Produkt nejvyšší architektonické kvality. Innovation of the year This unique approach to the design of floor and wall areas was acknowledged by the trade magazine AIT with its innovation prize for architecture and flooring that is awarded annually to coincide with the Domotex trade fair. PANDOMO Wall und- PANDOMO Floor received the award in the category Products of high architectonural quality. 4 pandomo Wall, pandomo Floor

5 Stěna, podlaha a strop pokryté jedním materiálem, byly snem architektů ve všech epochách. Stejným zpracováním všech ploch vzniká kontinuita, čímž se prostor koncentruje a zároveň osvobozuje. Přesně touto redukcí PANDOMO zkvalitňuje prostor. V současném domě se zdařila systémem PANDOMO Wall a Floor vytvořit vyžadovaná otevřenost a modernost. Amandus Sattler, Architekt Covering walls, floors and ceilings with the same material has been an ideal for architects through different periods. Treating all surfaces equally creates a continuum that focuses, yet liberates the room. It is through this that the PANDOMO products develop their special quality. In the modern home the PANDOMO Wall und Floor system creates openness and modernity. Amandus Sattler, Architect Objekt: Dům současnost, Mnichov, 2005 Kancelář: Allmann Sattler Wappner Architekten Architekt: Amandus Sattler Building: Haus der Gegenwart, Munich, 2005 Office: Allmann Sattler Wappner Architects Architect: Amandus Sattler pandomo Wall, pandomo Floor 5

6 Barva jako designový prvek Dva produkty a nekonečné možnosti. Ideální barvy nabízí PANDOMO Wall a Floor pro každou atmosféru bydlení nebo stavební koncepci. Každý tón je možné individuálně obměňovat. Pro lepší orientaci tvorby v prostoru nabízíme pět vedle sebe stojících barevných odstínových řad, které speciálně pro PANDOMO vyvinul Johannes Klinger a které spolu navzájem ladí. Barevné světy PANDOMO: Lehkost, Přirozenost, Čistota, Zářivost a Akcent spojují klasiku, přírodu a pojem času a nabízí cennou pomoc při orientaci ve výběru barev. Množství namíchatelných tónů vzniklo na bázi aktuálních proudů v umění a kultuře. Tím paleta nabízí enormní rozpětí možností kreací. Pět rozdílných barevných kompozic koresponduje s aktuálními styly zdůrazňujícími prostředí pro bydlení. Barevné předlohy slouží často jako pramen inspirace pro vlastní návrhy. Johannes Klinger Colour as a design element two products and infinite possibilities. PANDOMO Wall und Floor offers the ideal colours for every living space or building conception, where each tone can be individually varied. A point of reference with respect to coloured room design is provided by the five adjacent colour groups which were specially developed for PANDOMO by Johannes Klinger, all of which can also be harmoniously combined with each other. The PANDOMO colour groups Light, Natural, Pure, Bright and Accent combine classics, nature and a sense of time with one another and offer a valuable aid for choosing colours. A multitude of remixable shades were created based on current trends in art and culture. The range thus offers a huge breadth of design possibilities. The five different colour compositions correspond with the current trends in interior design. Furthermore, the colour templates often serve as a source of inspiration for individual designs. Johannes Klinger 1. Lehkost Světlá barevnost stěn zvyšuje názornost prostoru a podněcuje pocit pohodlí. Oblasti využití: Mnohostranné použití ve veřejných a soukromých prostorách s moderním a elegantním charakterem. Kancelářské a pracovní prostředí, školy, veřejné budovy. Tyto decentní barvy jsou vhodné pro velké plochy stěn. Styl bydlení: moderní. Asociace: svěžest, věcnost, elegance. 1. Light Light coloured walls enhance the pre-sentation of a room and have a stimulating effect on the soul. Possible areas of application: Versatile for use in public and private rooms with a modern and elegant cha-racter. Ideal for the business and office world, schools and public buildings. These discreet colours are suitable for large wall areas. Lifestyle: Modern. Association: Fresh, neutral, elegant 2. Přirozenost Zastřená barevnost přirozených tónů poskytuje lidem pocit bezpečí. Tyto barvy umocňují v místnosti působení dopadajícího denního světla. Oblasti využití: Mnohostranná aplikovatelnost, převážně v soukromých prostorách nebo gastronomii v selském stylu. Styl bydlení: selský dům Asociace: nadčasovost, klid, tradičnost. 2. Natural The muted colours of the natural shades exude a sense of protection and safety. These colours often create the effect of gentle daylight dispersed throughout the room. Possible areas of application: Versatile, predominantly in private rooms or in quality restaurants in a rustic style. Lifestyle: Rustic. Association: Timeless, calm, traditional pandomo Wall, pandomo Floor

7 Čistota Tlumené šedé barvy jsou blízké barvám, které nacházíme v přírodě, působí čistě, umocní působení prostoru, tvarů a jiných barev. Oblasti využití: Moderní výstavba, loft, minimalistický styl zařízení, nová moderna. Design orientovaný na bydlení, restaurace a nákupní centra. Styl bydlení: loft, minimalismus. Asociace: redukce, noblesní zdrženlivost, styl. 3. Pure Muted grey colours are similar to the colours that we find in nature. They appear genuine and accentuate the characteristics of rooms, shapes and other colours. Possible areas of application: Modern high-rise, loft, minimalist furnishing style and new modern. Design-oriented living, restaurants and shopping. Lifestyle: Loft, minimalism. Association: Restrained elegance, calm. 4. Zářivost Hlavní linií těchto barev je radost ze života. Jsou inspirovány cestami po jižních zemích, barevně jsou přizpůsobeny našemu poměru světla. Oblasti využití: Barevné odstíny pro veselé obývací místnosti, kreativní pracovní atmosféra, školky, nemocnice, sportovní kluby. Pro samostatné stěny. Styl bydlení: Středozemí. Asociace: setkání, přátelskost, hra. 4. Bright The guiding principle of these colours is vitality. They are inspired by travels to Mediterranean cou tries whose colours are adapted to our light conditions. Possible areas of application: Colour accents for cheerful living rooms, creative work settings, nurseries and hospitals. For individual walls. Lifestyle: Mediterranean. Association: Friendliness, play Akcent Sebevědomá výraznost barev provokuje sílu zážitku člověka. Syté barvy působí silně aktivně a povzbudivě. Oblasti využití: Urbanistický svět zkušeností. Nová moderna ve velkých prostorách foyer v nákupním centru. Vhodné možnosti kombinování s tóny bílé škály nebo čistých barev. Styl bydlení: urbanismus. Asociace: sebevědomí, mediální vlivy. Svěžest, věcnost, elegance. 5. Accent A confident colour accent provokes our power of experience. Saturated colours have a strong activating or stimulating effect. Possible areas of application: Accent colours are for the urban world of experience, new modern styles in large rooms, Shopping centres, and foyers. There are good combination possibilities with shades from the white range or the Pure colour group. Lifestyle: Urban. Association: Confidence, Fresh, neu- tral, elegant. Barevné standardy jsou vyrobeny tiskovou kvalitou a mají pouze informativní charakter. Odchylky v barvách nejsou vyloučeny. All colour standards are typographically manulactured and have single recommendation properties. Possible colour deviations can not be excluded. pandomo Wall, pandomo Floor 7

8 pandomo Wall

9 Objekt: Jahrhunderthalle, Bochum 2004 Architekt: Petzinka, Pink a Partner Object: Jahrhunderthalle, Bochum 2004 Architects: Petzinka, Pink and Partner Revoluce šplhá po stěně! Kochejte se volným prostorem. Namísto plánování pokojů si vytvořte svůj vlastní svět barvami, strukturou a bez velkých nákladů, neboť PANDOMO Wall je snadno a rychle realizovatelné. V několika málo krocích je vytvořena kompletní plocha. Hladký, homogenní povrch nebo např. dvojbarevná břidlicová struktura, s PANDOMO Wall dáte výrazný impuls současnému designu interiéru. Obzvláště atraktivní je měnící se barva povrchu dopadajícího světla. Volná architektonická plocha zintenzivňuje žádoucí zážitek z prostoru. A revolution goes up the wall! Experience the surfaces of a room as a creative space for making an impression. Instead of planning rooms, worlds can be created with colours, structure and without much fuss because PANDOMO Wall is easy and fast to use. Only a few steps are needed to design a surface completely with PANDOMO Wall. Whether smooth, homogenous surfaces or, for example, twocoloured slate structures, with PANDOMO Wall you can set distinctive impulses in contemporary interior design. Especially attractive is the surface appearance, which is iridescent depending on the light. This enhances and intensifies the desired experience of the room. pandomo Wall 9

10 Materiál. Nejdůležitější částí designu plochy PANDOMO Wall je PANDOMO W1, bílá dekorativní stěrka na cementové bázi. Noblesní povrchy. S PANDOMO Wall se stávají stěny kvalitními kompozičními prvky. Nechte si je osobitě vytvořit a propůjčte Vaší místnosti zvláštní auru. PANDOMO Wall je také nadmíru funkční. Povrchy ošetřené uzavíracím olejem jsou difúzně otevřené a nejsou mastné a náchylné na ušpinění. Jedinečný luxus: Nečistoty se snadno umyjí. Zůstane pouze čistá elegance. Barva, struktura a více. PANDOMO Wall je ideální pro vytváření individuálních prostředí. Je možné použít různé styly. Kreativitě se žádné meze nekladou: Nekonečné množství barev, nesčetné struktury, bezešvé na sebe navazující barevné plochy, vzory, měňavé efekty nic není nemožné. Paleta jako ve snu a prameny inspirace pro všechny, kteří chtějí vytvořit místnost nového, nevídaného světa. The material. The centrepiece of individual surface design with PANDOMO Wall is PANDOMO W1. Noble surfaces. PANDOMO Wall turns walls into high-quality design elements. They can be designed individually and give every room a special feel. PANDOMO Wall is also very functional. The surfaces treated with stone oil are vapour permeable and easy to clean, impurities can simply be wiped off. What remains is pure elegance. Privátní objekt, Hamburg Private object, Hamburg Colour, structure and more. PANDOMO Wall is ideal for creating individual worlds and it can be used for many different styles. There is no limit to creativity: an infinite number of colours, countless structures, seamless adjoining colour areas, patterns, iridescent effects everything is possible. A wonderful palette and source of inspiration for everyone who wants to create new, unseen worlds from rooms. PANDOMO Wall hladká struktura jednobarevná PANDOMO Wall hladká struktura dvoubarevná PANDOMO Wall břidlicová struktura jednobarevná PANDOMO Wall břidlicová struktura dvoubarevná PANDOMO Wall Smooth structure single-coloured PANDOMO Wall Smooth struture two-coloured PANDOMO Wall Slate structure single-coloured PANDOMO Wall Slate structure two-coloured 10 pandomo Wall

11 Působivost plochy. Stěny PANDOMO Wall utvářejí ráz místnosti. PANDOMO Wall je nezávislé na stylu a prostředí. Tlumená šedá - bílé tóny podtrhují studený, téměř industriálně působící charakter loftu. Se strukturou a zemitými tóny získáte teplou, jižní atmosféru. Decentnost, výraznost a tvořivost možnosti jsou nekonečné. The power of the surface. Walls created with PANDOMO Wall form the face of a room. PANDOMO Wall can be used independent of style and ambiance. In reserved tones of grey and white it emphasises a cool, almost industrial loft character. With structure and earthy tones, rooms gain a warm, Mediterranean atmosphere. Reserved, accentuated or formative the possibilities are endless. Privátní objekt, Essen Private object, Essen pandomo Wall 11

12 Krása na závěr. Také při přechodu od stěny k podlaze nabízí PANDOMO Wall veškeré možnosti. Podle požadovaného prostředí a využití doporučujeme profily z ušlechtilé oceli, kartáčovaného hliníku, dřeva a plastu. Stěnu a podlahu je též možné napojit silikonem. I samo vytvoření přechodových spar je bezproblémové. Beautiful finish. PANDOMO Wall also offers many possibilities with transitions between wall and floor. Depending on the desired ambiance and use, profiles made of stainless steel, brushed aluminium and wood or plastic are recommended. Gaps between floor and wall can also be sealed with silicone. Even the forming of shadow gaps is easily achievable. Příklad 1: ušlechtilá ocel Example 1: High- grade Steel Příklad 2: hliník Example 2: Aluminium Příklad 3: silikon Example 3: Silicon Ve vlhkém prostředí PANDOMO Wall zdůrazňuje elegantní a neměnné akcenty. Příklad 4: ztracená spára Example 4: Shadow Seam Privátní objekt, Neuruppin Private object, Neuruppin pandomo Dekorativní stěrka W1 Zkouška Norma Časový průběh Výsledek Tloušťka vrstvy 1 20 mm Další opracování (+ 20 C) za 1 hodinu Pevnost v tlaku za 1 den cca 4,5 N/mm 2 za 7 dní cca 8,0 N/mm 2 za 28 dní cca 13,0 N/mm 2 Pevnost v ohybu za 1 den cca 1,5 N/mm 2 PANDOMO Wall also provides elegance and durability even in damp areas such as bathrooms. Koeficient propustnosti vodních par µ DIN (celý systém) za 7 dní cca 3,0 N/mm 2 za 28 dní cca 5,0 N/mm 2 cca 210 pandomo Wall decorative finishing render W1 Examination Examination standard Time Period Result Layer 1 20 mm Walkability (+ 20 C) after 1 hour Compressive strength after 1 day approx. 4,5 N/mm 2 after 7 days approx. 8,0 N/mm 2 after 28 days approx. 13,0 N/mm 2 Tensile bending strength after 1 day approx. 1,5 N/mm 2 Steam Diffusion- Coefficient µ DIN (Total System) after 7 days approx. 3,0 N/mm 2 after 28 days approx. 5,0 N/mm 2 approx. 210 Dům současnost, Mnichov Haus der Gegenwart, Munich 12 pandomo Wall

13 pandomo Wall 13

14 pandomo Floor

15 Lékárna, St. Pölten, Rakousko Center Chemist s shop, St. Pölten, Austria Trvalá elegance podlah. PANDOMO Floor odpovídá nejvyšším nárokům na styl, exkluzivitu a vysokou odolnost vůči opotřebení. Bezešvá a bezespará plocha podlahy působí velkoryse a exkluzivně. Podlahy na cementové bázi i industriální vzhled neslouží pouze ve veřejném sektoru, ale jejich realizace přibývají i v obytných místnostech pro svojij ryzí a jasnou neopakovatelnost. Down-to-earth elegance. PANDOMO Floor fulfils the higest requirements of style, exclusiveness and good durability. The seamless and joint-free floors give a spacious impression. The concrete feel and industrial appearance not only ensure a qua-lity appearance in public areas, but also increasingly in private living spaces. pandomo Floor 15

16 Monolitická podlaha. Podlahy rozvíjejí prostorově tvořivou sílu s využitím tvaru a funkce, a tak vznikají povrchy, které působí industriálně a současně monoliticky. Jednoduše čistoskvoucí podlaha. Omezením komponentů se spolu s PANDOMO Floor vždy podaří dosáhnout neuvěřitelné fascinace. Monolithic floors. Floors develop their influence on a room by providing shape and function. Surfaces are created that appear industrial and monolithic at the same time. Simply pure floor. Privátní objekt, Mnichov Private object, Munich Něco vydrží. PANDOMO Floor dosahuje maximální trvanlivosti s minimálním vynaloženým úsilím. Dokonce při tloušťce vrstvy 5 mm je podlaha trvale zatížitelná jako kvalitní parkety nebo přírodní kámen. Podlahy vyrobené z PANDOMO Floor jsou vhodné pro podlahová topení, kolečkový nábytek a jsou odolné vůči UV záření. Bázi PANDOMO Floor tvoří nivelační hmota PANDOMO K1. Podlaha ošetřená na závěr uzavíracím olejem na olejovovoskové bázi, dostává nejen hedvábný lesk, ale i je odolná proti obroušení a vlhkosti. Durable. PANDOMO Floor also achieves maximum durability with minimal effort. Even at a thickness of 5 millimetres it is permanently resilient like high-quality parquet or soft natural stone. The floor surfaces made with PANDOMO Floor are suitable for underfloor heating and chair wheels and are resistant to fading. The basis for PANDOMO Floor is the designer levelling compound PANDOMO K1. If the floor is treated with stone oil afterwards, the surface has a silky sheen, and is also abrasion- and water-resistant. 16 pandomo Floor

17 PANDOMO Floor má mnoho tváří. PANDOMO Floor není jen podlaha! Osobitým použitím barevných tónů, kreseb, měňavých efektů a techniky probouzí každou podlahu k životu a projasňuje místnost. PANDOMO Floor se umí přizpůsobit veškerým nárokům. Působí buď teple jako parketová podlaha nebo selským dojmem jako ručně vyrobená terracottová dlažba. PANDOMO Floor has many faces. PANDOMO Floor is not just a floor! Through the individual employment of the colour hues, shades, grain, iridescent effects and techniques every floor comes to life and starts to mould the room. With PANDOMO Floor, floors can be matched individually to the particular requirements. They can exude warmth like parquet or appear rustic like hand-made terracotta tiles. Privátní objekt, Potsdam Private object, Postdam pandomo Floor 17

18 Marco Polo Store - obchodní dům Londýn Marco Polo Store, London Elegantní, ale robustní také pro objekty veřejných budov. Přednosti PANDOMO Floor zatraktivňují prostory ve veřejných budovách. Noblesní elegance je barevně přizpůsobitelná každému prostředí. PANDOMO Floor nabízí ideální vzhled v obchodech a restauracích, což je důležité pro potřeby zákazníků. Elegant but robust also in retail and leisure environments. The many advandenes of PANDOMO Floor make the floors especially attractive for retail and leisure environments. On the one hand, there is the reserved elegance whose colours can be matched perfectly to every am-biance. The possibility to create worlds customised specially for retail stores or restaurants is becoming increasingly important and here PANDOMO Floor offers virtually ideal features. homecouture, Berlín homecouture, Berlin 18 pandomo Floor

19 pandomo Kreativní nivelační hmota K1 Zkouška Norma Časový průběh Výsledek Tloušťka vrstvy 5 10 mm Pochůznost (+ 20 C) za 3 hod. Pevnost v tahu EN 196, díl 1 za 1 den cca 13,0 N/mm 2 za 7 dní cca 20,0 N/mm 2 za 28 dní cca 30,0 N/mm 2 Pevnost v tahu za ohybu EN 196, díl 1 za 1 den cca 3,0 N/mm 2 za 7 dní cca 5,0 N/mm 2 za 28 dní cca 8,5 N/mm 2 Pevnost v tlaku (zk. Brinell) DIN 1168, díl 2 za 1 den cca 45,0 N/mm 2 Vhodné pro kolečkový nábytek Vhodné pro podlahové vytápění za 7 dní cca 65,0 N/mm 2 za 28 dní cca 80,0 N/mm 2 ano ano pandomo Floor Design, levelling compound K1 Examination Examination standard Timekeeping Result Layer 5 10 mm Walkability (+ 20 C) after 3 hours Compressive strength EN 196, part 1 after 1d ay approx. 13,0 N/mm 2 after 7 days approx. 20,0 N/mm 2 after 28 days approx. 30,0 N/mm 2 Tensile bending strength EN 196, part 1 after 1d ay approx. 3,0 N/mm 2 after 7 days approx. 5,0 N/mm 2 after 28 days approx. 8,5 N/mm 2 Ball impression hardness: DIN 1168, part 2 after 1 day approx. 45,0 N/mm 2 after 7 days approx. 65,0 N/mm 2 after 28 days approx. 80,0 N/mm 2 Resistance to chair castors yes Suited for floor heating yes Lounge, Kolín nad Rýnem Lounge, Cologne pandomo Floor 19

20 Privátní objekt, Hamburg Private object, Hamburg 20 pandomo Floor

21 Výběr barev. Pro navrhování barev v místnosti, nabízí PANDOMO Floor nekonečné možnosti. Žádná jiná podlaha se nedá tak elegantně a precizně začlenit do stávajícího interiéru. Moderní, selský nebo noblesní styl, živé barevné tóny nebo stylově zdrženlivé, PANDOMO Floor nabízí stejné možnosti i u malých ploch. Dokonce ani dvou nebo více barevné podoby podlah si nezadají s elegancí a jasem. Všechny barevné plochy na sebe beze spojů navazují, vzniká vždy podlaha jako jeden odlitek. Free choice of colours. PANDOMO Floor offers endless possibilities for designing rooms with colour. Hardly any other floor can be integrated into an existing interior or ambiance as elegantly or precisely. Whether modern, rustic, or cool elegance, with lively colour or stylishly reserved, PANDOMO Floor offers many possibilities for an excellent colour design even for small areas. Even multi-coloured floor designs are not inferior to the single-coloured floor surfaces with respect to elegance or brightness. Because all colour surfaces join together seamlessly, the floor looks like it has been created in a single section. pandomo Floor 21

22 pandomo TerrazzoPlus TerrazzoMicro Renesance téměř zapomenutého umění. Bylo nebylo, mohl by začínat příběh o klasickém Terrazzu. Dnes je tu znovu..., takto začíná příběh renesance klasického vzhledu Terrazza. Již v dobách Římanů bylo Terrazzo symbolem elegance a odolnosti. Později se podlahy z Terrazza staly oblíbenými obzvláště v rozvíjejících se Benátkách. Teprve začátkem minulého století přišlo toto řemeslné umění také do našich zeměpisných šířek. Vily a vzletné měšťanské domy se brzy pyšnily nápadnými pracemi z Terrazza. V druhé polovině 20. století bylo Terrazzo vytlačeno alternativními podlahovými krytinami z důvodu náročnosti na náklady a čas. A přesto v poslední době zažívají tyto fascinující podlahy svoji renesanci. Jejich znovuobjevení je posíleno o eleganci dvěma inovacemi od ARDEX: PANDOMO TerrazzoPlus a PANDOMO TerrazzoMicro. Oba systémové produkty spojují přednosti klasického Terazza jako je elegance, extrémní odolnost a dlouhá životnost, a doposud nevídaná hospodárnost, a to bez technických omezení. PANDOMO TerrazzoPlus je osobitou formou podlahy v klasickém vzhledu Terrazzo. Inovativní, vysoce pevná a velmi brzy pochůzná pojiva dodávají podlaze rychlou užitnou hodnotu. PANDOMO TerrazzoPlus je ekonomickou alternativou konvenčního Terrazza. PANDOMO TerrazzoMicro má minimální výšku konstrukce a použití jemného ozdobného granulátu nabízí ideální řešení při stavbě. Renaissance of an almost forgotten art. Once upon a time..., could be the story of classic terrazzo, Nowadays it is again..., is how the story of the renaissance of the classic terrazzo look begins. In the time of the Romans, terrazzo was a symbol for elegance and endurance. Later on the terrazzo floor spread especially in thriving Venice. Only at the beginning of the last century did this craftsmanship also come to our region. Villas and upmarket bourgeois houses soon boasted extensive terrazzo works. In the second half of the 20th century terrazzo was increasingly replaced by alternative flooring for cost and time reasons. These fascinating floors, together with other tiled floors, are now experiencing a renaissance. The rediscovery of this smooth elegance is reinforced by two innovations by ARDEX: PANDOMO TerrazzoPlus and PANDOMO TerrazzoMicro. Both product systems combine the great advandenes of the classic terrazzo floor such as elegance, extreme durability and longevity with cost effectiveness, without limiting its technical possibilities. PANDOMO TerrazzoPlus stands for individual floor design in classic terrazzo look. Through the innovative, high-strength and rapidly trafficable binder-system, floors can be used significantly earlier than traditional terrazzo floors. This makes PANDOMO TerrazzoPlus an economical alternative to traditional terrazzo floors. PANDOMO TerrazzoMicro offers the ideal solution with unique application possibilities due to the lower thickness and the use of especially fine decorative graining. Cena Designu Na zvláštní ocenění za vynikající výkon byly nominovány oba produkty PANDOMO Wall a PANDOMO TerrazzoPlus Spolkovým ministerstvem hospodářství Německa na Cenu Designu Designer prize The excellent product services of the two products PANDOMO Wall and PANDOMO TerrazzoPlus is recognised by the nomination of the Federal Ministry of Economics and Technology for the designer prize of the German Federal Republic Objekt: Hotel Kempinski, Berlín Kancelář: Schulschenk Axel & Ulrike, architektonická kancelář, design a interiér Architekt: Axel Schulschenk Object: Hotel Kempinski, Berlin Office: Schulschenk Axel & Ulrike, Planning office for architecture, interior design and design Architect: Axel Schulschenk 22 pandomo TerrazzoPlus, PANDOMO TerrazzoMicro

23 Velkorysá vstupní zóna kavárny byla vyrobena s PANDOMO TerrazzoPlus. Z mnohotvárnosti a kvality vzorů jsem byl velmi příjemně překvapen. Dnes, rok po otevření, se prokázalo, že jsme se stavitelem rozhodli správně. Axel Schulschenk, Architekt We created the spacious and central entrance area of the café with PANDOMO TerrazzoPlus. I was pleasantly surprised by the diversity and the quality of the patterns. Today, one year after opening, I can see that we took the right decision together with the builder. Axel Schulschenk, Architect pandomo TerrazzoPlus, PANDOMO TerrazzoMicro 23

24 Princip. Podlaha systému PANDOMO TerrazzoPlus nebo PANDOMO TerrazzoMicro je tvořena dvěma komponenty: prvním zhutňujícím, nesmršťujícím se pojivem - matricí s vysokou brzkou pevností a dekorativním granulátem z různých minerálních přísad. Již po 8 hodinách jsou podlahy PANDOMO TerrazzoPlus a PANDOMO TerrazzoMicro pochůzné a po 24 hodinách mohou být broušeny. Na závěr následuje impregnace a v následujících dnech ošetření klasickým mýdlem na kámen. Již po 4 dnech je možné plochu PANDOMO Terrazzo plně užívat. V porovnání s tradičním Terrazzem to znamená časovou úsporu 14 dní, v případě stávajícího potěru jako vhodného podkladu. The principle. The floor space of the PANDOMO TerrazzoPlus or PANDOMO TerrazzoMicro systems are each made of two components: A selfcompacting, very low-tension binder matrix with high early hardness and decorative graining from different mineral compound additions. PANDOMO TerrazzoPlus and PANDOMO TerrazzoMicro floors are walkable after only 8 hours, and they can be sanded after 24 hours. Subsquently impregnation is carried out and in the following days a classic stone soap is worked in. The PANDOMO Terrazzo floors can be used after 4 days. This means a time saving of up to 14 days compared to traditional terrazzo floors, if the present floor is suitable as a base. Matrice. Pro oba systémy byly vyvinuty speciální pojiva, matrice v černé a bílé barvě. Bílou matrici jednoduše obarvíme přidaným barevným koncentrátem PANDOMO na libovolný barevný tón. PANDOMO nabízí také v oblastech designu Terrazzo neuvěřitelné množství kreací. The matrix. A special binder matrix was developed for both systems, available in black and white. The white matrix can be turned into almost any colour variance very easily by individually adding PANDOMO colour concentrates. PANDOMO now offers an incredible variety of design possibilities in terrazzo style finishes. Příklady zabarvení bílé matrice. Další informace naleznete v PANDOMO Terrazzo-vzorníku. Exemplary colouring of the white matrix. You can find further information and ideas for colours in the PANDOMO Terrazzo Surface Booklet. Ozdobný granulát. Výběr ozdobného granulátu a nuance v rámci minerálních přísad jsou rozhodující pro půvab podlahy ve vzhledu PANDOMO Terrazzo. PANDOMO systém Vám nabízí pět druhů různých ozdobných granulátů: Nero, Bianco, Bianco-Rosé, Rosso a Marrone - Ocra. Velikosti granulátu pro použití v PANDOMO TerrazzoPlus jsou 1 3 mm, 3 5 mm a 6 9 mm. Pro PANDOMO TerrazzoMicro systém se používá výhradně jemný granulát 1 3 mm. The decorative graining. The choice of decorative graining and the nuances within these mineral additions decide the appearance of the PANDOMO floor. The PANDOMO system offers you five different decorative graining options as standard: Nero, Bianco, Bianco-Rosé, Rosso and Marrone-Ocra. The grain sizes 1 3 mm, 3 5 mm and 6 9 mm are used in PANDOMO TerrazzoPlus. In the PANDOMO TerrazzoMicro system, only the fine grain size of 1 3 mm is used. Dekorativní plnivo: Bianco Decorative graining: Bianco Dekorativní plnivo: Bianco- Rosé Decorative graining: Bianco-Rosé Dekorativní plnivo: Marrone- Ocra Decorative graining: Marrone-Ocra Dekorativní plnivo: Rosso Decorative graining: Rosso Dekorativní plnivo: Nero Decorative graining: Nero 24 pandomo TerrazzoPlus, PANDOMO TerrazzoMicro Barevné standardy jsou vyrobeny tiskovou kvalitou a mají pouze informativní charakter. Odchylky v barvách nejsou vyloučeny. All colour standards are typographically manulactured and have single recommendation properties. Possible colour deviations can not be excluded.

25 Příklady povrchu TerrazzoPlus Exemplary surfaces TerrazzoPlus Příklady povrchu TerrazzoMicro Exemplary surfaces TerrazzoMicro Příklad 1: PANDOMO PB TerrazzoPlus černá matrice PANDOMO TG dekorativní plnivo Nero středně hrubé 6 9 mm Example: PANDOMO PB TerrazzoPlus binder matrix black PANDOMO TG decorative graining Nero semicoarse 6 9 mm Příklad 2: PANDOMO MB TerrazzoMicro černá matrice PANDOMO TG dekorativní plnivo Nero jemné 1 3 mm Example: PANDOMO MB TerrazzoMicro binder matrix black PANDOMO TG decorative graining Nero fine 1 3 mm Příklad 3: PANDOMO PW TerrazzoPlus bílá matrice 1 / 3 PANDOMO TG dekorativní plnivo Nero středně jemné 3 5 mm + 2 / 3 PANDOMO TG dekorativní plnivo Nero středně hrubé 6 9 mm Example: PANDOMO PW TerrazzoPlus binder matrix white 1 / 3 PANDOMO TG decorative graining Nero semifine 3 5 mm + 2 / 3 PANDOMO TG decorative graining Nero semicoarse 6 9 mm Příklad 4: PANDOMO MW TerrazzoMicro bílá matrice PANDOMO TG dekorativní plnivo Nero jemné 1 3 mm Example: PANDOMO MW TerrazzoMicro binder matrix white PANDOMO TG decorative graining Nero fine 1 3 mm Příklad 5: PANDOMO PW TerrazzoPlus bílá matrice PANDOMO TG dekorativní plnivo Bianco středně hrubé 3 8 mm Example: PANDOMO PW TerrazzoPlus binder matrix white PANDOMO TG decorative graining Bianco semicoarse 3 8 mm Příklad 6: PANDOMO MW TerrazzoMicro bílá matrice PANDOMO TG dekorativní plnivo Bianco jemná 1 3 mm Example: PANDOMO MW TerrazzoMicro binder matrix white PANDOMO TG decorative graining Bianco fine 1 3 mm pandomo TerrazzoPlus, PANDOMO TerrazzoMicro 25

26 pandomo TerrazzoPlus

27 Pandomo TerrazzoPlus: moderní klasika. Podlahy z Terrazza jsou k vidění jen zřídka. Důvodem jsou vysoké nároky na zpracování a čas, které vznikají na místě výroby. PANDOMO TerrazzoPlus dosáhlo převratných změn v klasické výrobě Terrazza. Charakteristická podlaha Terrazzo je s PANDOMO také finančně zajímavá. Je ideálním řešením pro vysoce frekventované oblasti se stylovým, luxusním prostředím. Inovativní technologie umožňuje téměř bezesparou podobu podlahy. Zapracovaný granulát přírodního kamene působí na podlaze přírozeně a sleduje ucelené linie. Dnes stejně jako v minulosti vychází z Terrazza jedinečný šarm. Pandomo TerrazzoPlus: a modernised classic. Terrazzo floors have become rare due to the expense of longer working times on site. PANDOMO TerrazzoPlus is a revolutionary progression of the classical terrazzo technique. The characteristically terrazzo floor is also highly attractive in cost effectivness. It is the ideal solution for high traffic areas with a stylish and upmarket atmosphere. The new and innovative technology enables a spacious and almost jointless area design. Due to the incorporated natural stone graining the floor appears natural and follows organic lines. Today, as in the past, terrazzo exudes an incomparable charm. Objekt: Hotel Kempinski, Berlín Kancelář: Schulschenk Axel & Ulrike, architektonická kancelář, design a interiér Architekt: Axel Schulschenk Object: Hotel Kempinski, Berlin Office: Schulschenk Axel & Ulrike, Planning office for architecture, interior design and design Architect: Axel Schulschenk pandomo TerrazzoPlus 27

28 Nadčasová krása. Podlaha PANDOMO TerrazzoPlus je nenáročná na údržbu, téměř beze spar a hladce vybroušená. Již od minimální tloušťky vrstvy 25 mm má podlaha vysokou pevnost v tlaku a odolnost proti abrazi při minimálním smršťování. Timeless beauty. PANDOMO TerrazzoPlus is an easy to maintain, almost jointless and finely sanded floor. As well as a high quality finish it offers an extremely high pressure and abrasion resistance, starting from a minimum thickness of 25 mm. Foyer ARDEX GmbH, Witten Foyer ARDEX GmbH, Witten Nejrychleji vyrobená podlaha Terrazzo. Po revolučně krátkém čase schnutí může být podlaha již po 24 hodinách broušena. Speciálně vyvinutý podkladní potěr PANDOMO ATS umožňuje již následnující den po položení potěru začít s pracemi na PANDOMO Terrazzo. Potřebujeme pouze 5 dnů k realizaci od potěru až po plochu PANDOMO Terrazzo. Výsledkem je časová úspora 6 týdnů v porovnání s běžnou výstavbou, pokud je zhotovován nový potěr. Hospodárněji už to nejde. PANDOMO TerrazzoPlus má optimálními vlastnosti pro zpracování, rychlou pevnost a vysoký výkon, denně až ca. 120 m 2, tudíž je velmi hospodárné. The fastest floor in terrazzo style ever. After an extremely short drying time, the PANDOMO TerrazzoPlus floor can be finely sanded 24 hours after laying. A specially developed PANDOMO under-lay, PANDOMO ATS, makes it possible to start with the PANDOMO terrazzo work just one day after laying the tiling. With this it takes only five days from the floor base to the finished PANDOMO surface. As a result this means a time saving of up to 6 weeks compared to traditional constructions if a new tiled floor is laid. It can t be more cost effective. The ideal working properties, the early hardness and the quick laying characteristics of PANDOMO TerrazzoPlus at approx. 120 m 2 per day mean a unique, efficient system is created. 28 pandomo TerrazzoPlus

29 Objekt: Foyer Albert-Schweitzer Gymnasium, Marl Object: Foyer Albert-Schweitzer Gymnasium, Marl pandomo PW TerrazzoPlus Pojivo matrice, bílé pandomo PB TerrazzoPlus Pojivo matrice, černé Zkouška Norma Čas. průběh Výsledek Tloušťka vrstvy od 25 mm Pochůznost (+ 20 C) za 8 hod. Brousitelnost (+ 20 C) za 24 hod. Pevnost v tlaku EN 196, díl 1 za 1 den cca 40,0 N/mm 2 za 7 dní cca 50,0 N/mm 2 za 28 dní cca 60,0 N/mm 2 Pevnost v tlaku za ohybu EN 196, díl 1 za 1 den cca 5,0 N/mm 2 za 7 dní cca 6,0 N/mm 2 Vhodné pro kolečkový nábytek Vhodné pro podlahové vytápění za 28 dní cca 6,0 N/mm 2 ano ano pandomo PW TerrazzoPlus binder matrix, white pandomo PB TerrazzoPlus binder matrix, black Examination Examination standard Timekeeping Result Layer from 25 mm Walkability (+ 20 C) after 8 hours Grindability (+ 20 C) after 24 hours Compressive strength EN 196, part 1 after 1 day approx. 40,0 N/mm 2 after 7 days approx. 50,0 N/mm 2 after 28 days approx. 60,0 N/mm 2 Tensile bending strength EN 196, part 1 after 1 day approx. 5,0 N/mm 2 after 7 days approx. 6,0 N/mm 2 after 28 days approx. 6,0 N/mm 2 Resistance to chair castors yes Suited for floor heating yes PANDOMO TerrazzoPlus 25 mm PANDOMO TerrazzoPlus 25 mm PANDOMO Rychlopotěr ATS PANDOMO ATS Kročejová izolace Insulation Parozábrana Vapour barrier Železobetonová deska Reinforced concrete floor pandomo TerrazzoPlus 29

30 pandomo TerrazzoMicro

31 TerrazzoMicro splnilo v tvořivém i technickém ohledu požadavky investorů. Požadavkem byl povrch, který je co možná nejvíce beze spar a odolný vůči opotřebení v minimální konstrukční výšce. Barvy povrchu nebyly předem zadány, nicméně jsme si dali za cíl, citlivě je integrovat do barevného konceptu. Světlý pískový tón spojuje v bílých a světlých tónech zařízenou výstupní oblast s teplými pískovými a dřevěnými tóny v oblasti posezení. Vysoce kvalitní povrch Terrazzo podporuje podněcuje asociace s přírodou, které je možno vidět i cítit. Hans Harms, eckertharms Architektonická kancelář TerrazzoMicro fulfilled the construc-tor s requirements with regard to design and technique. An extensively gap-free and hard-wearing floor covering with low thickness was desired. The floor covering s colours were not pre-decided. They were decided on by us and integrated into the sensitive overall colour concept. The light sand tone connects the issuing area held in white and light tones with the sitting area designed with warm sand and wood tones. The high-quality Terrazzo surface additionally promotes the associations with nature which can be seen and felt. Hans Harms, eckertharms Architects and Interior Designers Objekt: Kantýna Hessenského ministerstva pro vnitřní věci a sport Kancelář: eckertharms Architektonická kancelář Architekt: Hans Harms Object: Canteen Hessian Ministry for Internal Affairs and Sport, Wiesbaden Office: eckertharms Architects and Interior Designers Interior Design: Hans Harms PANDOMO TerrazzoMicro: Jemnější varianta. Další fasetu formy podlah Terrazzo nabízí PANDOMO TerrazzoMicro. Velikost zrnek ozdobného granulátu je zde znatelně jemnější. Dojem je homogennější, klidnější a noblesnější. Prokreslení působí decentněji, přesto si zachovává typický charakter terazza, také v bodě zatížení a abrazivní odolnosti si nezadá s běžným Terrazzem. Elegantně se přizpůsobí každému prostředí a postará se o noblesní entrée vstupních hal a chodeb ve vysoce frekventovaných oblastí. PANDOMO TerrazzoMicro: A finer variant. A further facet of floor design in the terrazzo style is provided by PANDOMO TerrazzoMicro. The grain size of the decorative graining is significantly finer. The effect is therefore smoother. The accentuation is more discreet, but the typical terrazzo character is maintained. PANDOMO TerrazzoMicro is not inferior to traditional terrazzo in terms of resilience and abrasion resistance in any way. With its reserved elegance it fits perfectly into every setting and provides a grand entrance area, especially in high traffic areas such as entrance halls and corridors. pandomo TerrazzoMicro 31

32 Nová klasa pro staré místnosti. S PANDOMO TerrazzoMicro podlahyterrazzo realizujeme od minimální tloušťky vrstvy 11 mm. Proto je tento systém produktů ideální pro renovace, obzvláště pro nízké vrstvy a konstrukce. New class for old rooms. With PANDOMO TerrazzoMicro, a terrazzo finish is possible from a minimum thickness of 11 mm. This makes the product system ideal for refurbishment and renovations, especially with low construction tolerances. Elegantní a i výhodné. PANDOMO TerrazzoMicro je mistrovským dílem rovněž z ekonomického hlediska. Je ještě snadněji a rychleji zpracovatelné než PANDOMO TerrazzoPlus. Přednosti produktu a jeho zpracování umožňují plošný výkon při realizaci až 300 m 2. V případě, že je nutný nový potěr, nabízí PANDOMO jako ideální řešení spodní potěr PANDOMO ATS jako systémový produkt. Již další den po položení potěru je možné začít s pracemi na PANDOMO TerrazzoMicro. Minimální tloušťka materiálu zajistí nízkou spotřebu materiálu elegance může být tak hospodárná! Pretty advandeneous. PANDOMO TerrazzoMicro is also a masterpiece from the economical point of view. It can be handled faster and more easily than PANDOMO TerrazzoPlus. The product and application advandenes enable a coverage of up to 300 m 2 per day. If a new floor base is needed, the PANDOMO underlay, PANDOMO ATS, offers the ideal solution. Just one day after the laying of the floor base the PANDOMO TerrazzoMicro work can begin. The minimal material thickness also ensures low material requirements elegance can be so economical! Privátní objekt, Münster Private object, Münster 32 pandomo TerrazzoMicro

33 Privátní objekt, Witten Private object, Witten pandomo TerrazzoMicro 33

34 pandomo MW TerrazzoMicro Pojivo matrice, bílá pandomo MB TerrazzoMicro Pojivo matrice, černá Zkouška Norma Čas. průběh Výsledek Tloušťka vrstvy od 11 mm Pochůznost (+ 20 C) za 8 hod. Brousitelnost (+ 20 C) za 24 hod. Pevnost v tlaku EN 196, díl 1 za 1 den cca 30,0 N/mm 2 za 7 dní cca 40,0 N/mm 2 za 28 dní cca 45,0 N/mm 2 Pevnsot v tlaku za ohybu EN 196, díl 1 za 1 den cca 4,0 N/mm 2 Vhodné pro kolečkový nábytek Vhodné pro podlahové vytápění za 7 dní cca 4,5 N/mm 2 za 28 dní cca 5,0 N/mm 2 ano ano pandomo MW TerrazzoMicro binder matrix, white pandomo MB TerrazzoMicro binder matrix, black Examination Examination standard Timekeeping Result Layer from 11 mm Walkability (+ 20 C) after 8 hours Grindability (+ 20 C) after 24 hours Compressive strength EN 196, part 1 after 1d ay approx. 30,0 N/mm 2 after 7 days approx. 40,0 N/mm 2 after 28 days approx. 45,0 N/mm 2 Tensile bending strength EN 196, part 1 after 1d ay approx. 4,0 N/mm 2 after 7 days approx. 4,5 N/mm 2 after 28 days approx. 5,0 N/mm 2 Resistance to chair castors yes Suited for floor heating yes PANDOMO TerrazzoMicro 11 mm PANDOMO TerrazzoMicro 11 mm PANDOMO ATS PANDOMO ATS Kročejová izolace Insulation Parozábrana Vapour barrier 34 pandomo TerrazzoMicro Želeobetonová deska Reinforced concrete floor Privátní objekt, Witten Privat Object, Witten

35 USA China Korea United Arab Emirates India Hong Kong Taiwan Singapore ARDEX Group Companies in Europe: Austria Bulgaria Czech Republic Denmark Finland France Germany Hungary Ireland Italy Netherlands Norway Poland Romania Russia Spain Sweden Switzerland Turkey United Kingdom Australia New Zealand pandomo Kontakt na odborníky. ARDEX spolupracuje s adekvátně proškolenými realizačními partnery pro spolupráci PANDOMO Floor, TerrazzoPlus a TerrazzoMicro. Adresy těchto profesionálů s technickými daty PANDOMO Produktů naleznete na cz. Pro mezinárodní projekty můžete využít celosvětovou síť ARDEX! Pro zpracování PANDOMO se obraťte na certifikované partnery podle Vaší volby. ARDEX Baustoff, s.ro. Bauerova 10 Brno Tel.: Fax: Your contact to the specialists. PANDOMO only works with adequately trained PANDOMO Partner businesses for the handling of PANDOMO Floor, TerrazzoPlus and TerrazzoMicro. You will find the addresses of these professionals and all technical data of the PANDOMO products on the internet: You can rely on the world-wide ARDEX network for ARDEX products internationally! For the handling of PANDOMO Wall, please contact a company specialising in painting or stucco plastering. ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Straße 45 D Witten Tel.: +49 (0) 23 02/ Fax: +49 (0) 23 02/ pandomo.de pandomo 35

36 ARDEX Baustoff, s.ro. Bauerova 10, Brno Tel.: Fax: /2007

Wall. Floor FloorPlus. Loft. Colours

Wall. Floor FloorPlus. Loft. Colours Wall Floor FloorPlus Loft Colours Objevte v sobě návrháře a vytvořte si svůj vlastní design s aplikací pandomo Design Tool na stránkách www.ardex-pandomo.cz 2 / PANDOMO DESIGN TOOL Je jedno jestli vlastníte......

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava. tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz. www.sapeli.cz

SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava. tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz. www.sapeli.cz SAPELI, a. s., Pávovská 15a, 586 02 Jihlava tel: +420 567 572 511; e-mail: info@sapeli.cz www.sapeli.cz CONCEPT CONCEPT ucelený systém interiérových prvků. Základem interiérového systému CONCEPT jsou dveřní

Více

La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést. do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy.

La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést. do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy. Nábytek La natura Home Collection je vytvořena s přáním přinést do prostoru atmosféru čistoty, harmonie a dotek krásy. Kombinace bílých a šedých tónů rezonuje s vnímáním čistoty a elegance. Pevnost masivního

Více

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ

JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ JOOLZ DAY EARTH EDITION EDICE PLANETY ZEMĚ TRENDS DNEŠNÍMI TRENDY ORGANIC, jsou PURE organické, & HAND CRAFTED přírodní a ručně zpracovávané materiály» Novodobým Respect for směrem nature a cílem is a

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO Vnímání prostoru a jeho koncepčního řešení, jehož zásadním architektonickým prvkem je systém závěsných konstrukcí, dokumentuje

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS

KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 KATALOG LAMINOVAN CH DESEK S ORIGINÁLNÍMI MOTIVY DEKORÒ CATALOGUE OF LAMINATED BOARDS WITH ORIGINAL DECOR MOTIFS D EVO DOVEDNOST LIDÉ / WOOD DEXTERITY PEOPLE

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml

Avène Eluage Gel. Gel proti vráskám 15 ml. Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242. Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Avène Eluage Gel Gel proti vráskám 15 ml Avène Eluage Gel Anti-wrinkle gel 15 ml Lékárna u Maimonida 1. patro/1 st floor tel.: 255 742 242 1 Darky kupon.indd 1 26.3.2007 15:22:34 Gel proti vráskám Eluage

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

product catalogue scooters & bikes

product catalogue scooters & bikes product catalogue scooters & bikes Who we are? kdo jsme? EN Yedoo is authentic Czech brand of scooters, running bikes and children bikes with original design, high quality, and bright colours. CZ Yedoo

Více

Inoutic Barevný svět oken a dveří NOVÝ JEDNODUCHÝ VÝBĚR BAREV

Inoutic Barevný svět oken a dveří NOVÝ JEDNODUCHÝ VÝBĚR BAREV Inoutic Barevný svět oken a dveří NOVÝ JEDNODUCHÝ VÝBĚR BAREV NADČASOVĚ KRÁSNÉ A PŘIROZENÉ Traditional Colors Architecture Colors Classic Colors Timeless Colors Trend Colors Inoutic Barevný svět architektury

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E FACT SHEET Location Address: GPS: City location: Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E City centre, 2 minutes from Wencleslaw square Rentable area Total rentable area:

Více

NOVA. BRNO IBC / Příkop 4, 602 00, tel. +420 513 034 500. PRAHA IBC / Pobřežní 620/3, 186 00, tel./fax +420 283 893 346

NOVA. BRNO IBC / Příkop 4, 602 00, tel. +420 513 034 500. PRAHA IBC / Pobřežní 620/3, 186 00, tel./fax +420 283 893 346 BRNO IBC / Příkop 4, 602 00, tel. +420 513 034 500 PRAHA IBC / Pobřežní 620/3, 186 00, tel./fax +420 283 893 346 OSTRAVA The Orchard / Hornopolní 40, 702 00, tel./fax +420 596 639 070 www.top-office.cz

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Atawa - wideplank flooring. Atawa - neobyčejná přírodní podlaha

Atawa - wideplank flooring. Atawa - neobyčejná přírodní podlaha Atawa - neobyčejná přírodní podlaha Jedná se o velmi elegantní ručně vyrobenou dřevěnou masivní podlahu, která se stává krásným a neopakovatelným originálem jen díky zvýšenému důrazu jak na kvalitu, kresbu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM S 9000 zdvižně posuvné dveře + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii S 9000 INOVACE SE SYSTÉMEM Všestranně použitelné Moderní vzhled bez omezení Posuvné elementy jsou

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d

Antverpy, Belgie. POLYCON AURA real3d. Základní informace. Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Aura Antverpy, Belgie POLYCON AURA real3d Základní informace Tvarové a rohové prvky POLYCON AURA real3d Sklovláknobeton POLYCON je nehořlavý (A1) betonový kompozit, který díky svým vlastnostem, rozšiřuje

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Pedestals H A N D B O O K

Pedestals H A N D B O O K Pedestals HANDBOOK Kontejnery Úvod Kontejnery kovové Korpus celokovových kontejnerů a čela zásuvek jsou vyrobeny z hlubokotažného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm povrchově upraveného práškovou barvou.

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA 1 2450 KANCELÁŘSKÉ STOLY RR 16 RR 18 1 RR 22 RS 2550 2100 RR 16 D RR 18 D RR 20 D RS D 1 2100 RR 18 D6 RR 20 D6 RS D6 1630 2480 RR 16 K RR 18 K RR 20 K RS K 1630 2580 2850 RR 16 D K RR 18 D K RR 20 D K

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Rezidence Rooseveltova

Více

KUZMA. Zákaznický ceník platný od května 2014 včetně DPH 21% I.Tonearms

KUZMA. Zákaznický ceník platný od května 2014 včetně DPH 21% I.Tonearms I.Tonearms Each tonearm is supplied with accessory kit (tools, screws, protractors, ) - see comments. Stogi S Stogi S* no armbase mounts on Stabi S directly 1 180 Stogi S no armbase silver wiring 1 800

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook

VY_32_INOVACE_AJ_UMA14,Trpný rod sloves.notebook Úroveň jazyka Pre Intermediate 14/ Trpný rod sloves Citace a zdroje Vytvořila : Mgr. Alena Závorová 1 Trpný rod v angličtině / The Passive Voice Trpný rod sloves je v angličtině využíván více než v češtině.

Více

Questions and Answers

Questions and Answers Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Questions

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

Plastové domovní dveře a vstupní zařízení. Vzhled pro každý dům.

Plastové domovní dveře a vstupní zařízení. Vzhled pro každý dům. Plastové domovní dveře a vstupní zařízení. Vzhled pro každý dům. Domovní dveře jsou výrazem osobního stylu a individuality a zprostředkují návštěvníkovi první dojem o lidech, kteří za nimi žijí nebo pracují.

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

Třívrstvé dřevěné podlahy program Basic

Třívrstvé dřevěné podlahy program Basic program Basic Velká ofenziva Basic 2015: Nové, přesvědčivé, přirozené Parador Velká ofenziva Basic 2015 Osvědčená prémiová kvalita tvoří základ sortimentu Basic. S mnoha novými položkami s různou úpravou

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více