Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová"

Transkript

1 Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová OSTRAVA 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK:

2 Modernizace Diverzifikace Inovace Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/ Název: Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Autor: doc.phdr. Yvetta Vrublová,PhD. Vydání: první, 2013 Počet stran: 76 ISBN Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Yvetta Vrublová Ostravská univerzita v Ostravě

3 OBSAH Úvod AMBULATNÍ GYNEKOLOGICKÁ PÉČE Základní gynekologická vyšetření Následné vyšetřovací metody v gynekologii Gynekologické záněty Stresová inkontinence Rizikové faktory stresové inkontinence moči Antikoncepce KLIMAKTERIUM Klimakterium Změny v menstruačním cyklu Projevy menopauzy Příznaky menopauzy Návaly horka Noční pocení Únava Nespavost Problémy se soustředěním a pamětí Změna sexuality Nemoci v klimakteriu Osteoporóza Karcinomy Potřeby žen v období klimakteria Výživa Alkohol Potravinové doplňky Nutriční pyramida Zvládání hmotnosti Zlepšení životního stylu Léčba HRT (hormonální substituční terapie) Důležitá vyšetření v klimakteriu Vyšetření prsu GYNEKOLOGICKÉ OPERAČNÍ ZÁKROKY Laparoskopické operace Laparotomické operace Vaginální operace Urogynekologické operace Onkogynekologické operace Ošetřovatelská péče o ženu po onkogynekologické operaci Ukázky plánů ošetřovatelské péče Psychiatrická a psychologická péče o onkologické pacientky HIV INFEKCE A ONEMOCNĚNÍ AIDS Definice a historie HIV Klinický obraz HIV Akutní primární infekce Druhá fáze HIV infekce Klinicky rozvinuté stádium HIV infekce- AIDS Diagnostika HIV infekce Příčiny vzniku HIV infekce Způsob přenosu HIV Současná léčba ROLE PORODNÍ ASISTENKY V SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Sexuální výchova Role porodní asistentky v sexuální výchově LITERATURA... 72

4 dodržujte formát číslování oddílů textu podle normy ČSN ISO 2145, tj. za posledním číslem oddílu není tečka!

5 Použité symboly a jejich význam Průvodce studiem vstup autora do textu, specifický způsob, kterým se studentem komunikuje, povzbuzuje jej, doplňuje text o další informace. Klíčová slova Čas potřebný k prostudování kapitoly Příklad objasnění nebo konkretizování problematiky na příkladu ze života, z praxe, ze společenské reality, apod. Pojmy k zapamatování Shrnutí shrnutí předcházející látky, shrnutí kapitoly. Literatura použitá ve studijním materiálu, pro doplnění a rozšíření poznatků. Kontrolní otázky a úkoly prověřují, do jaké míry studující text a problematiku pochopil, zapamatoval si podstatné a důležité informace a zda je dokáže aplikovat při řešení problémů. Úkoly k textu je potřeba je splnit neprodleně, neboť pomáhají dobrému zvládnutí následující látky. Korespondenční úkoly při jejich plnění postupuje studující podle pokynů s notnou dávkou vlastní iniciativy. Úkoly se průběžně evidují a hodnotí v průběhu celého kurzu. Otázky k zamyšlení Část pro zájemce přináší látku a úkoly rozšiřující úroveň základního kurzu. Pasáže a úkoly jsou dobrovolné. Testy a otázky ke kterým řešení, odpovědi a výsledky studující najdou v rámci studijní opory. Řešení a odpovědi vážou se na konkrétní úkoly, zadání a testy.

6

7 Úvod Gynekologická onemocnění mohou postihovat ženy v celém jejím životním období. Porodní asistentky jsou nejen průvodkyněmi ženy v období těhotenství, porodu a šestinedělí. S prodlužující délkou života žen, kvalitnější diagnostickou technikou, cílenou prevencí se porodní asistentky stále více podílejí na péči o ženy při gynekologickém onemocnění a také při jejich odchodu ze života. Již v historii byly nositelkami tradičních rituálů a používaly převážně přírodní léčitelství. Toto povolání zpočátku často vykonávaly ženy negramotné, bez jakýchkoli znalostí základů anatomie a fyziologie. Jejich znalosti a dovednosti se předávaly z generace na generaci. Zřejmě i díky stagnaci rozvoje vědeckého poznání ve středověku se však jejich znalosti často mísily se snůškou pověr a magických rituálů. V současné době se stále velmi rychle seznamujeme s novými návrhy diagnostických postupů v gynekologii. Vyvíjejí se stále velká množství účinnějších léků, je nutné čelit negativnímu působení zevního prostředí na člověka moderní doby. V některých oblastech se péče o ženy zcela změnila, vznikly nové podobory reprodukční medicína, klimakterická medicína, urogynekologie, onkogynekologie. Velký rozvoj prodělala i ošetřovatelská péče v gynekologii, významným způsobem se upozorňuje na nezastupitelnou roli prevence a edukace žen. Předložený studijní text se pokusí reflektovat nové informace a zakomponovat je do péče o ženu v komunitním gynekologickém ošetřovatelství. Po prostudování textu budete znát: Preventivní metody ve včasném záchytu gynekologických onemocnění Základní metody gynekologických vyšetření Základní informace z podoborů onkolgynekologie, klimakterické medicíny, urogynekologie ZÍSKÁTE: Znalosti z gynekologického ošetřování z pohledu komunitního ošetřovatelství Budete schopni: doporučit ženám preventivní metody v prevenci gynekologických onemocnění pomoci ženám před gynekologickou operací pomoci ženám po návratu do domácí péče po gynekologické operaci, edukovat ženu o životním stylu po gynekologické operaci edukovat ženu před chemoterapií a během chemoterapie edukovat ženu s HIV infekcí znát roli porodní asistentky v sexuální výchově Čas potřebný k prostudování učiva předmětu 21hodin 3

8 1 AMBULATNÍ GYNEKOLOGICKÁ PÉČE V této kapitole se dozvíte: základní techniky vyšetřovacích metod v gynekologii základní informace o gynekologických onemocněních a jejich terapii Klíčová slova této kapitoly: gynekologická ambulance, vyšetřovací metody, prevence, inkontinence, záněty, antikoncepce Čas potřebný k prostudování této kapitoly: 5 hodin V této kapitole budete seznámeni se základní problematikou gynekologické péče v terénní péči. Jak všichni víme zdraví je základní paradigma ošetřovatelství. Zdraví je v životě člověka jedna z nejdůležitějších hodnot. Primární zdravotnická péče v gynekologickém ošetřovatelství je součástí prevence a léčby podpory zdraví žen. Aktivní spolupráce žen se odráží v pravidelných gynekologických prohlídkách, v samovyšetřování prsů, zevního genitálu a v životním stylu. Zdraví žen determinují ovlivnitelné a neovlivnitelné faktory. Z neovlivnitelných faktorů jsou to genetické dispozice, věk a prostředí. Z ovlivnitelných faktorů je to životní styl, psychický stav a rodina. Ženy v průběhu svého života by měly aktivně pečovat o své zdraví. K tomuto uvědomění je často třeba nových informací, povzbuzování, přesvědčování tak, aby došlo ke změně postoje ženy k vlastnímu zdraví. V gynekologickém ošetřovatelství začíná péče o ženu nejčastěji v období dospívání - první menstruace, - potřeba antikoncepce, - příležitostné gynekologické problémy. Tato péče končí - respektive by měla končit až se životem ženy. V mnoha případech to bohužel není pravdou. Mnohé ženy ve vyšším věku, které nemají gynekologické problémy a jsou v menopauze, už preventivní gynekologické prohlídky nevyhledají. Cílem komunitní preventivní péče je přesvědčit ženy k preventivním gynekologickým prohlídkám. Pokud žena absolvuje pravidelné gynekologické prohlídky, měla by mít dostatečné znalosti o tom, co obsahuje základní gynekologické vyšetření a jaký byl výsledek tohoto vyšetření. V následujících podkapitolách se zaměříme na vysvětlení základních gynekologických vyšetření, gynekologické záněty, močovou inkontinenci a antikoncepci. Tato témata jsou pro komunitní gynekologické 4

9 ošetřovatelství důležitá, neboť mnohé ženy se v prvním kontaktu obracejí pro radu k porodní asistence, která pracuje v gynekologické ambulanci. 1.1 Základní gynekologická vyšetření Ke gynekologickému vyšetření přichází žena ze dvou základních důvodů. Prvním důvodem jsou preventivní kontroly, ke kterým by měla docházet minimálně jedenkráte za rok. V druhém případě jde o mimořádnou návštěvu gynekologické ambulance v případě gynekologických obtíží, napsání antikoncepce, diagnostiky těhotenství nebo nemožnosti otěhotnět. PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA Z POHLEDU LÉKAŘE BY MĚLA OBSAHOVAT: - Anamnézu - historii nemocí a dosavadního zdravotního stavu ženy, základní gynekologické informace menstruační poměry, počet a průběh těhotenství, interrupcí a potratů, antikoncepci, sexuální život, poslední menstruaci. - Vaginální vyšetření aspekce, vyšetření v zrcadlech, palpační vyšetření. - Vyšetření virgines u dívek a žen, které neměly pohlavní styk. - Preventivní vyšetření děložního hrdla kolposkopie, cytologická diagnostika (PAP test barvení polychromatickou metodou k posouzení buněčných kritérií malignity podle Bethesd systému (z roku 2001) a Mnichovské nomenklatury II (z roku 1990). POMOCNÁ GYNEKOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ - Funkční gynekologická diagnostika (hormonální cytologie) je pomocnou metodou k posouzení hormonální situace, zejména estrogenní. - Mikrobiologické vyšetření ženy je zaměřeno na vyšetření poševního prostředí ženy kultivace- informuje o původci zánětu a určí cílovou léčbu antibiotiky: MOP stěr na podložním sklíčku se vyšetřuje pod mikroskopem MOP I - fyziologický nález, MOP II - bakteriální nehnisavá kolpitida, MOP III - hnisavá bakteriální kolpitida, MOP IV - kapavčitá kolpitida, MOP V - trichomonádová kolpitida, MOP VI - mykotická kolpitida. Hodnocení kolpitidy podle MOP je hrubě orientační a zcela selhává u bakteriální vaginózy, chlamydiových, mykoplazmatických a virových infekcí. S rozvojem diagnostických metod stanovení MOP ustoupilo do pozadí, zatímco speciální kultivací, monoklonálními protilátkami a 5

10 hybridizací nukleové kyseliny lze diagnostikovat prakticky celé spektrum patogenů. 1.2 Následné vyšetřovací metody v gynekologii Mezi obecná vyšetření v gynekologické endokrinologii patří: - vyšetření cervikálního hlenu, - bazální teploty, - vyšetření steroidů, - vyšetření gonadotropních hormonů, - genetické vyšetření chromatinu (Barrova tělíska X), jde o orientační vyšetření v buňkách z ústní sliznice. Endoskopická vyšetření v gynekologii: - Laparoskopie - Kuldoskopie - Hysteroskopie - Cystoskopie - Rektoskopie - Vaginoskopie Zobrazovací metody v gynekologii: - Hysterosalpingografie - Pneumopelvigrafie - Angiografie - Lymfografie - Vylučovací urografie - Výpočetní počítačová tomografie - Magnetická rezonance - Ultrasonografické vyšetření 1.3 Gynekologické záněty Jde zpravidla onemocnění infekčního charakteru, a to většinou polymikrobiální etiologie. Vzhledem k větší exponovanosti ženy při pohlavním styku, při průběhu porodu nebo při interrupci je náchylnost rodidel k zánětu mnohonásobně větší než u muže. Anatomická a embryologická příbuznost distálního úseku uropoetického traktu a fakt, že uretra ženy měří 4 cm ve srovnání s 16 i více cm uretry u muže, jsou důležitým činitelem pro incidenci zánětů uretry a močového měchýře. Anatomické utváření rodidel a fyziologie menstruačního cyklu představuje určitý systém, chránící ženu před vznikem a rozvojem zánětu. Silná kůže v oblasti velkých stydkých pysků, velké stydké pysky těsně na sebe naléhající, zakrývající malé stydké pysky a tvořící štěrbinu stydkou, suficientní svalstvo pánevního dna, intaktní hymen, estrogenizovaný silný vícevrstevnatý dlaždicovitý epitel pochvy s vysokým obsahem glykogenu a silná submukózní vrstva, intaktní zevní a vnitřní branka čípku představují anatomické ochranné faktory. Fyziologicky je zajištěno silně kyselé poševní prostředí (ph kolem 4) a přirozená mikroflóra poševní. Lactobacillus vaginalis Döderleini je směs 6

11 více než 80 druhů grampozitivních nepohyblivých tyček, které metabolizují maltózu a dextrózu vznikající z glykogenu deskvamovaných epitelií na kyselinu mléčnou. Jiné laktobacily produkují peroxid vodíku nebo bakteriociny (baktericidní látky bílkovinné povahy), čímž inhibují růst jiných mikroorganismů. Jednoznačně kladná role laktobacilů ( zachránce ženy ) byla již do jisté míry korigována, přemnožení některých druhů není pro ženu příznivé a může způsobit tzv. cytolytickou vaginózu. Pochva není sterilní orgán a poševní sekret kromě Döderleinova laktobacila obsahuje pestrou směs bakteriálních kmenů patogenních i nepatogenních v počtu /g (Escherichia coli, enterokoky, stafylokoky, streptokoky, listerie, klebsiely, gardnerely, Bacteroides sp. aj.), které jsou za normálních podmínek limitované v růstu lokálním imunitním systémem. Složení endogenní poševní flóry je u každé ženy jiné a závisí na hormonálních hladinách, sexuální aktivitě, manipulacích v pochvě, celkových chorobách atd. Delikátní rovnovážný mikroekosystém pochvy může být narušen: - hormonálními vlivy (menstruace, těhotenství, klimakterium, užívání hormonální antikoncepce), - užíváním širokospektrých antibiotik, - používáním poševních tampónů, - operačními zákroky v pochvě, - celkovými chorobami (především diabetes), - nadměrným příjmem sladkostí, - sexuálním excesem atd. Postupuje-li zánět vejcovodem, může se úplně slepit fimbriální část vejcovodu, aby infekce nepronikla do dutiny břišní, vzniká saktosalpinx. Pronikne-li přesto infekce do dutiny břišní, slepují se kličky tenkého střeva na úrovni přechodu malé a velké pánve, aby infekce nepronikala dále do břicha, vzniká pelveoperitonitida - tj. zánět pobřišnice omezený na malou pánev. Vedle lokálních ochranných faktorů je důležitý stav imunitního systému makroorganismu. Záněty rodidel dělíme podle jejich anatomického členění (základní rozdělení je na záněty zevních a vnitřních rodidel), i když v praxi je striktně oddělené nenacházíme a intimní anatomická blízkost dává vznik společnému postižení 2 i více partií - vulvovaginitida, adnexitida (salpingitida a ooforitida), uretrocystitida. Vulvitis Vulva je součástí kožního pláště a může být postižena stejnými chorobami a záněty jako kůže. Kůže vulvy se vyznačuje zvýšeným vylučováním tekutin a potu, k čemuž se přidává sekrece z poševní předsíně, transsudace tekutin z pochvy, možné znečištění výtokem, močí, menstruační krví. V horkých provozech se zvýšenou vlhkostí vzduchu (prádelny, kuchyně), za velkých veder a v neprodyšném spodním prádle je spolu s třísly a genitofemorálními rýhami místem vlhké zapářky. Mokré nebo vlhké spodní prádlo, škrábání, tření, znečištění, nedostatečná hygiena, ale i naopak nadměrné používání silně parfémovaných mýdel, deodorantů, intimních sprejů, příliš tvrdých vložek vede k trvalému dráždění 7

12 pokožky. Dochází k maceraci, infekci a ekzematizaci. Náchylné jsou ženy diabetičky a imunokompromitované pacientky, ženy s anémií a hepatopatií. Klinický obraz bývá pestrý a záleží na původci infekce. Z mikroorganismů jsou nejčastější kvasinky, bakteriální superinfekce bývá stafylokoková. Nejčastěji se vulvitida projevuje zarudnutím, zduřením, pocity horka, pálením (i při močení), úporným svěděním a dyspareunií. Na povrchu vulvy se tvoří bělavé povlaky. Léčba probíhá antimykotickými a antibakteriálními, ve většině lokálními přípravky. kolpitidy. Primární bakteriální infekce Primární bakteriální infekce reprezentuje hnisavý zánět vlasového folikulu - foliculitis, rozsáhlejší ložisko se označuje jako furunkl nebo karbunkl. Proniká-li infekce do hlubších podkožních vrstev, vzniká plošné, bolestivé zduření - flegmóna. Flegmonózní infiltrát se může ohraničit, zkolikvovat a vzniká absces. Původcem bývá zpravidla zlatý stafylokok. K léčbě se používají lokálně dezinfekční roztoky, masti s ichtamolem (Ichtoxyl, Pityol, Saloxyl ung.) nebo lokálně působící antibiotika neomycin a bacitracin (Framykoin ung.), event. sulfathiazolem (Sulfathiazol Neo ung.). Rozsáhlejší záněty je vhodné krýt celkovou aplikací antibiotik. Condylomata accuminata Condylomata accuminata (špičaté fíčky) jsou papilomavirové etiologie (HPV). Nejčastějšími typy jsou HPV 6 a 11, méně častý je u starších žen HPV 16. Virus napadá bazální vrstvy epidermis a množí se v buňkách dlaždicového epitelu. Vyvolává proliferaci epitelií, což se makroskopicky projeví bradavčitými výrůstky solitárními, mnohočetnými v ostrůvcích nebo splývajícími a zcela pokrývajícími genitál. Svým květákovým tvarem mohou připomínat karcinom. Mohou být nalezeny v pochvě a na čípku. Nedojde-li k jejich sekundární bakteriální superinfekci, chybějí typické lokální známky zánětu. Obecně je promořenost populace HPV vysoká (až 38 %), alarmujícím způsobem roste a dostává se na čelní místo sexuálně přenosných chorob. Incidence kondylomů se za 15 let zvýšila desetinásobně. HPV typ 16 zvyšuje riziko invazivního karcinomu vulvy, typ 18 se na vulvě vyskytuje zřídka. Byl prokázán vztah mezi HPV infekcí a vulvární intraepiteliální neoplazií a invazivním karcinomem vulvy, intraepiteliální neoplazií pochvy, penisu, konečníku. Konzervativní léčba spočívá v lokální aplikaci 5-fluorouracilu ve formě 5% krému, 20% roztoku podofylinu nebo 50-85% roztoku kyseliny bichlornebo trichloroctové. Mívá přechodné, avšak bouřlivé vedlejší účinky chřipkového charakteru. Suspektní nálezy je třeba dispenzarizovat a ložisko včas excidovat a histologicky ověřit. Herpetická vulvitida Herpetická vulvitida, resp. vulvovaginitida, je způsobena herpetickými viry HSV typ II (genitalis) a zřejmě i HSV I (labialis). Herpesvirem 8

13 bývají častěji nakaženy mladší osoby a onemocnění má těžší průběh u žen. Viry se dostávají k nervovým zakončením a retrográdně až do regionálních ganglií. Zde mají tendenci perzistovat. Při oslabení organismu se chronické onemocnění reaktivuje, viry cestují zpět na periferii, kde vyvolávají typické zánětlivé změny. V akutní formě se projevuje po 2-6denní inkubaci značně bolestivou vezikulární eflorescencí, puchýřky pukají a vzniklé plošné ulcerace se pomalu hojí a jsou náchylné k superinfekci. Dominuje silná, řezavá nebo palčivá bolest vulvy limitující sezení i pohyb, sexuální styk a vyšetření v gynekologických zrcadlech jsou téměř nemožné. Kauzální léčba probíhá mnohdy za účasti dermatologa acyklovirem (Aciclovir, Herpesin, Ranvir, Supraviran, Virolex, Xorox, Zovirax cps.). Symptomatická léčba spočívá v tlumení bolesti, při horečce antipyretika. Floridní vulvární herpes za porodu je z důvodu protekce plodu indikací k provedení císařského řezu. Bartholinitida Bartholinitida je zánět velké vestibulární žlázy uložené v bázi dorzální části velkého stydkého pysku, postihující poměrně často mladší ženy ve fertilním věku. Onemocnění je zpravidla jednostranné a začíná zánětem vývodu žlázy způsobeným vniknutím mikroorganismů z pochvy. Obstrukcí vývodu žlázy dojde k retenci sekretu a následně jeho infikování kolibacilární infekcí, stafylokoky, event. anaeroby. Klinický obraz se projevuje bolestivým zduřením v laterálně-dorzální oblasti poševního vchodu. Žena si nahmatá bolestivou bulku, sezení a chůze činí obtíže. Poševní vchod je zúžený, deformovaný jednostrannou, bolestivou rezistencí. Kůže bývá zarudlá, může perforovat a hnis se spontánně vyprázdní. Léčba je zpravidla chirurgická. Nejjednodušší je incize a drenáž. Marsupializace by měla zabránit retenci obsahu a dalším recidivám. V iniciálním stadiu se lze pokusit o konzervativní terapii - lokální ošetřování, analgetika, antibiotika. Colpitis Zánět pochvy je nejčastější příčinou fluoru a je nejběžnějším ženským onemocněním. Diagnostika - hodnocení mikrobiálního obrazu poševního viz. výše (MOP). Bakteriální vaginóza Bakteriální vaginóza je celosvětově rozšířené onemocnění s incidencí 15 a více procent. Je skryta v MOP II s minimální příměsí leukocytů. Nevýraznou zánětlivou reakci charakterizuje označení vaginóza. Narušením ekologie pochvy a oslabením imunity (užívání širokospektrých antibiotik, imunosupresiv, cytostatik, kortikosteroidů, po aktinoterapii, vliv kombinované orální kontracepce, IUD, sexuální promiskuita a exces, po porodu, potratu nebo operaci) dojde k parciální nebo totální redukci laktobacilů, zejména produkujících peroxid vodíku a přemnožení anaerobních mikroorganismů. Třebaže je průkazný vztah mezi incidencí a počtem sexuálních partnerů, lze bakteriální vaginózu nalézt i u žen - panen a přenos sexuálním stykem se dnes považuje za méně významný. Představitelem anaerobů je Gardnerella vaginalis (dříve Haemophilus vaginalis nebo Corynebacterium vaginale), 9

14 Bacteroides, Peptococcus, Peptostreptococcus, Fusobacterium, anaerobní vibria, Mobiluncus curtisii a Mobiluncus mulieris. Pro stanovení diagnózy je rozhodující přítomnost 3 ze 4 hlavních znaků bakteriální vaginózy: 1. mikroskopický průkaz hrbolatých, neostrých epitelií, tzv. klíčových buněk (clue cells, epitelie s adherovanými gardnerelami), 2. přítomnost hojného, vodnatého, stíratelného fluoru, 3. ph nad 4,7 a 4. pozitivní aminový test. 8 Dalšími mikroskopickými znaky je chybění laktobacilů a minimální příměs leukocytů ve stěru z pochvy. Základem léčby je metronidazol (Efloran, Entizol, Medazol tbl.) celkově 500 mg 2krát denně p.o. 7 dní kombinovaný s vaginální aplikací (Entizol, Medazol tbl. vag.), event. vaginální metronidazol spolu s mikonazolem (Klion-D tbl. vag.). Byť se dříve doporučovala léčba sexuálních partnerů, dnes je sexuální partner pokládán za pasivního účastníka a jeho přeléčení se stává aktuální jen u recidivujících nebo na léčbu rezistentních případů. K rychlejší restituci fyziologické poševní mikroflóry slouží směs živých laktobacilů (Fermalac vag. cps.) v dávce 1 cps. hluboko do pochvy jednou denně 10 dní po skončení antimikrobiální léčby. Přípravek obsahující laktobacily spolu s estriolem (Gynoflor tbl. vag.) se zavádí v množství 1-2 tbl. vaginálně po dobu 6-12 dní. K dispozici jsou již lokální antikoncepční přípravky s antiseptickým účinkem - benzalkoniumchlorid (Pharmatex tbl. vag., vaginální krém a poševní tampóny). Aplikuje se do pochvy bezprostředně před koitem, neabsorbuje se vaginální sliznicí, ale adsorbuje se na poševní stěnu a je samočinně z pochvy eliminován. Colpitis bacterialis Colpitis bacterialis je nespecifický hnisavý zánět pochvy klasicky odpovídající MOP III. Je způsoben přemnožením patogenních, převážně aerobních bakterií, jako jsou streptokoky, stafylokoky, enterokoky, Escherichia coli. Makroskopicky je patrný hustý, nažloutlý, často zapáchající fluor. Sliznice pochvy je zarudlá a edematózní, při kontaktu náchylná ke krvácení (zvláště atrofická sliznice u postmenopauzálních žen). Průvodním jevem je dyspareunie. V souvislosti s používáním menstruačních tampónů vešel v roce 1979 ve známost syndrom toxického šoku (TSS), závažné onemocnění způsobené přemnožením zlatého stafylokoka. Vystupňovanou superabsorpční schopností tampónů se zvýší kyslíkový přísun a anaerobní poševní prostředí se změní na vysoce aerobní, což je vhodná příležitost pro kmeny Staphylococcus aureus. Průnikem stafylokokových toxinů do oběhu se rozvíjí akutní toxický šokový syndrom s multiorgánovým postižením organismu, vysokou horečkou, šokovou hypotenzí, metabolickou acidózou, elektrolytovým rozvratem, akutním selháním ledvin, diseminovanou intravaskulární koagulací a v některých případech s fatálním zakončením. Rozvoj TTS však není specifický 10

15 pouze pro poševní tampóny, je popsán u laserové léčby kondylomů nebo elektrochirurgické excizi cervikální intraepiteliální neoplazie a může postihnout i muže. K léčbě bakteriální kolpitidy většinou postačí vaginální aplikace nitrofurantoinu (Furantoin tbl. vag.) 100 mg na noc po dobu 7-10 dnů. Colpitis gonorrhoica Colpitis gonorrhoica (MOP IV) vedle infekcí vyvolaných chlamydiemi je nejčastější STD (v USA více než v Evropě). Původcem je gramnegativní diplokok Neisseria gonorrhoeae. Šíří se takřka výhradně pohlavním stykem, neboť v méně příznivém životním prostředí rychle hyne. Výjimkou bývala ophthalmoblenorrhoea neonatorum při inokulaci infekce z rodidel matky do očí novorozence při porodu. Bezprostředně po narození se rutinně aplikuje 1% argentnitrát nebo karbetopendecin v roztoku acidum boricum (Ophthalmo-Septonex gtt. ophth.), což má zabránit zánětu spojivek. Inkubační doba kapavky je 2-7 dnů. Zatímco u muže probíhá kapavka jako akutní uretritida, u ženy mívá chronický oligosymptomatický průběh. Trichomoniasis, colpitis parasitaria Trichomoniasis, colpitis parasitaria (MOP V) je nejčastějším parazitárním onemocněním pochvy. Způsobuje ji prvok, pohyblivý bičíkovec bičenka poševní (Trichomonas vaginalis), viditelný v nativním nátěru. Je nejčastější sexuálně přenosnou chorobou v ČR, její výskyt je přímo úměrný počtu sexuálních partnerů a u panen se nevyskytuje. Přenos z muže na ženu je v 85 %, z ženy na muže v 70 procentech. Krátkodobě je možné přežívání trichomonád ve vlhkém prostředí mimo pohlavní orgány (v kohoutkové vodě, bazénech), a lze se tudíž vzácně infikovat i touto cestou. Hormonální antikoncepce působí protektivně, brání receptorové adhezi trichomonád ke sliznici. Probíhá asymptomaticky nebo se projevuje hojným, řídkým, zpěněným, nesvědivým fluorem někdy mdle páchnoucím. Sliznice pochvy a exocervixu jsou jahodově červené, někdy s mikroabscesy. Ženy mívají bolesti v podbřišku, dyspareunii, vzácně přestupuje infekce na vnitřní rodidla a dolní cesty močové (cervicitida, endometritida, uretrocystitida). Lékem volby jsou nitroimidazolové preparáty. Metronidazol (Efloran, Entizol, Medazol tbl.) se podává 2-3krát denně 250 mg p.o. (tj. `a 8-12 hodin) po dobu 7 dní. Dostačující je i jediná 2g dávka. Kontraindikací je první polovina gravidity, současné požití alkoholu vyvolá urputné zvracení. Doporučuje se léčit i sexuální partnery, byť jejich infekce může vymizet spontánně. Colpitis mycotica Colpitis mycotica (MOP VI) je u nás nejčastější příčinou fluoru. Jednou za život postihuje až 40 % žen a její incidence se zvyšuje. Asi 40 % postižených žen je klinicky němých, u jiných je morbidita velmi častá a značná. Přitom počet kvasinek v 1 ml poševního sekretu je v obou případech stejný ( ), což podporuje komplexní charakter onemocnění. V % zdravých, kompletně asymptomatických žen má pozitivní vaginální kultivaci na Candida albicans. Vyskytuje se ve fázi 11

16 kvasinkovité, nepatogenní, kdy její kolonie připomínají růst bakterií. Za příhodných podmínek přechází do fáze plísňové (myceliové), patogenní. Růst kvasinek ovlivňuje řada endogenních faktorů: zvýšená nabídka cukru (diabetes mellitus, převaha sladkostí ve stravě), širokospektrá antibiotika narušující normální složení poševní flóry těsné, neprodyšné, umělohmotné prádlo, vlhká zapářka, horká koupel a mokré koupací obleky, poševní tampóny, mechanická antikoncepce, vložky, parfémovaná mýdla, deodoranty, detergenty v prádelně atd. U zdravých žen kvasinky představují % střevní flóry a jsou v delikátní rovnováze s ostatními mikroorganismy, jsou nutričními kompetitory. Střevo může být rezervoárem kvasinek a zdrojem endogenních reinfekcí. Za příhodných podmínek se množí a šíří do celého organismu, rozvíjí se tzv. polysystémová chronická kandidóza (PCC). Mykotická ložiska pokrývají části střevní sliznice, narušují trávení a resorpci. Možnost přenosu sexuálním stykem se nabízí, neboť často má současně obtíže i partner. Nicméně nebyl zcela přesvědčivě prokázán a zdá se, že jen asi čtvrtina recidiv je způsobená sexuálním přenosem. V klinickém obraze dominuje masivní svědění. Typický kvasinkový fluor je bílý, hrudkovitý (tvarohovitý, sýrovitý), nezapáchající. Sliznice je překrvená, zduřelá, zarudlá a pokrytá bělavými povlaky. Může se objevit bolestivost pochvy, pálení, dyspareunie a dysurie. Léčba akutní sporadické infekce Současné terapeutické možnosti zahrnují široké spektrum antimykotik, přičemž léčebný efekt prakticky všech postupů je vysoký, dosahuje procent. Nejlevnější jsou denní výtěry 2% roztokem genciánové violeti nebo 10% roztokem boraxglycerinu. Jinou lokální aplikací jsou boraxglycerinové vaginální globule, použitelné i v prvním trimestru gravidity Rekurentní mykotická kolpitida, event. PCC, se zpravidla nedá trvale vyléčit týdenní kúrou antimykotika. Eradikace přemnožené kandidy je jen prvním krokem, důsledná léčba vyžaduje komplexní přístup a mnohdy změnu životního stylu. Dlouhodobá, avšak cílená je léčba autovakcínami, které mají dlouhodobější efekt. Imunitu podporují přípravky a plody s germaniem (Iscador, Aloe vera, česnek) nebo aminokyselinou L-argininem. Je vhodné eliminovat přemíru sladkostí. Ze stravy je nutné eliminovat potraviny obsahující kvasinky a plísně (sušené ovoce, plísňové sýry) a zkvašené nápoje. Naopak je vhodná vláknina, ryby a maso zvířat, které nejsou krmena steroidy, nekontaminované ovoce, z obilnin proso, rýže, kukuřice, pohanka, ovesné otruby, lněná, slunečnicová nebo tykvová semena, ze zeleniny zelí, kapusta, kadeřávek, tuřín, brokolice, květák, růžičková kapusta, ředkev, hrách. Někdo preferuje očistné kúry čaji nebo bylinnými směsmi. Z alkoholu jsou akceptovatelná kvalitní vína bez příměsi kvasinek a cukru. Výsadní postavení má kyselina kaprylová (Capricin), mastná kyselina z kokosových ořechů, která likviduje kvasinky, avšak nepoškozuje přátelskou mikroflóru střevní. K novému osídlení střev a sliznice pochvy laktobacilem pomáhají kultury laktobacilu a bifidobakterií ve speciálních jogurtech a acidofilních doplňcích. 12

17 Cervicitis Zánět děložního hrdla má intimní vztah k zánětu děložní dutiny a adnex, přesto se etiologií může lišit. Kanál hrdla je rezervoárem sexuálně přenosných chorob. Nejčastějším původcem je Chlamydia trachomatis sérotypy D-K. Zánět má obvykle mírný, chronický průběh. V klinickém obraze dominuje žlutý, hlenohnisavý sekret z hrdla, hrdlo je zarudlé a překrvené. Pacientka mívá tupé bolesti v podbřišku a kontaktní krvácení z čípku. K léčbě nestačí aplikace antibiotik, k eradikaci infekce je nutné jejich celkové podání. Nejvyšší účinnost proti chlamydiím vykazují makrolidy a tetracykliny. Nevyhnutelná je léčba sexuálního partnera, resp. všech identifikovaných kontaktů. Chlamydie Chlamydie byly dříve považovány za prvoky, poté za velké viry, dnes jsou řazeny mezi gramnegativní bakterie. Chlamydia trachomatis sérotypy A, B, Ba a C jsou původcem endemického trachomu, vyskytujícího se v tropech a subtropech. Chronická jizvící keratokontunktivitida působí dodnes slepotu miliónů tamních obyvatel. Chlamydia trachomatis L1, L2, L3 v teplých pásmech způsobují klasické sexuálně přenosné onemocnění lymfogranuloma inguinale venereum. Odhaduje se, že více než 50 % urogenitálních infekcí je chlamydiové etiologie. Postihuje především mladé lidi mezi roky obojího pohlaví, velký význam má promiskuitní sexuální chování. Závažná a hůře léčebně zvládnutelná postižení vnitřních rodidel vyúsťují v infertilitu obou pohlaví. Mykoplazmata Z velkého počtu mykoplazmat se v urogenitálním traktu člověka vyskytuje pouze Mycoplazma hominis a Ureplazma urealyticum. Výskyt je závislý na sexuální aktivitě, avšak sexuální přenos není nezbytně nutný. Jsou to nej menší organismy, schopné samostatného života. Bývají součástí polymikrobiálního spektra u sterilních žen, pacientů s močovými obtížemi. Mykoplazmata jsou citlivá na tetracykliny a linkosamidy, Ureaplazma je citlivé na erytromycin. HPV infekce čípku Vedle špičatých fíčků a plochých kondylomů byla papilomavirová DNA v 80. letech minulého století prokázána v jádrech koilocytů a buňkách karcinomu děložního hrdla. Gynekologická infekce HPV ve světě narostla alarmujícím způsobem a dostala se na čelné místo sexuálně přenosných chorob. Infekce postihuje zevní rodidla, pochvu, čípek, po orálním sexu také dutinu ústní. U mužů je infekce HPV pravděpodobně stejně častá jako u žen, postihuje penis s asociací intraepiteliálních neoplazií penisu. Typizací HPV metodami molekulární biologie lze rozpoznat několik desítek typů, z nichž v genitální oblasti se jich uplatňuje kolem 20. Typy 6 a 11 ( low risk ) jsou bez výrazného maligního potenciálu, infekce má tendenci ke spontánní regresi. Za HPV střední kategorie se považují typy 31, 33, 35. HPV s výrazným maligním potenciálem jsou typy 16 a

18 Typ 16 se vyskytuje spíše u dlaždicově buněčného karcinomu, typ 18 u adenokarcinomu a málo diferencovaného dlaždicovitého karcinomu. Kauzální role HPV infekce v cervikální kancerogenezi byla zdokumentována v 90. letech minulého století rozsáhlými multicentrickými studiemi využívajícími molekulární technologie a je mimo veškerou pochybnost. Přikládá se jí stejná důležitost jako asociaci kouření cigaret a rozvoje rakoviny plic nebo vztahu hepatitidy B nebo C a vzniku rakoviny jater. HPV se pokládá za první identifikovanou nezbytnou příčinu lidské rakoviny, což znamená, že rakovina čípku se v nepřítomnosti perzistující infekce papilomavirové DNA. Asociace mezi perzistující infekcí HPV a cervikální neoplazií je vůbec jedna z nejsilnějších u lidských nádorů. Rakovina čípku je stále celosvětově druhou nejčastější rakovinou u žen, ačkoli je teoreticky možné jí předcházet. Sexuální přenos je dominující způsob akvizice HPV infekce. Papilomavirová DNA se detekuje v % případech vzorků rakoviny čípku ve srovnání s 5-20% prevalencí u kontrolních skupin. Na karcinom čípku lze ve světle současných poznatků o papilomavirové infekci pohlížet jako na sexuálně přenosnou chorobu. Klinicky lze kolposkopem detekovat léze exofytického charakteru jako různě velké kondylomatózní výrůstky, barevné změny ektocervixu způsobené změněným charakterem epitelu - nerovný, zdrsnělý, ztluštělý a cévní změny (arkádovité, girlandovité kapiláry). Cytologií se detekují koilocyty. Subklinickou papilomavirovou infekci (SPI) lze kolposkopicky a cytologicky diagnostikovat asi u 80 % postižených žen. Účinná antivirová léčba chybí a je nezbytné se omezit na včasnou destrukci viditelných lézí a jejich dispenzarizaci. Nejefektivnější je konizace elektrickou kličku (LOOP). Při zachování podmínky chirurgicky čistých okrajů tato metoda dosahuje téměř stoprocentní účinnosti. Alternativou je laserová konizace, event. cold-knife konizace. Leptání podofylinem nebo 5-fluorouracilem je možné u malých lézí a nemusí postihnout ložiska ve žlázových kryptách. Vakcinace by měla být nejúčinnější metoda prevence perzistence high risk typů HPV. Endo(myo)metritis a adnexitis Zánět dělohy až ve 40 % případů asociuje se zánětem hrdla děložního, z hrdla bývá pozitivní kultivace na Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae. Klinický obraz endomyometritidy je již bohatší, kromě nepravidelného krvácení má pacientka tupé bolesti v podbřišku, cítí se unavená, slabá, malátná a může být subfebrilní. Při gynekologickém vyšetření je bolestivá palpace prosáklé, mírně zvětšené dělohy, laboratorně jsou zvýšené markery zánětu. Léčba spočívá v celkové aplikaci antibiotik, která odpovídají léčbě adnexitidy. Zánětlivě změněná sliznice se odstraní kyretáží. Endomyometritida v souvislosti s inzerovaným IUD se řeší zavedením antibiotické léčby a následné extrakce IUD s provedením kyretáže v cloně antibiotik. 14

19 Adnexitida Zánět vejcovodu (salpingitis) a zánět vaječníku (oophoritis) pro intimní blízkost orgánů obvykle nelze v klinické praxi odlišit. Nejčastěji postihuje mladé, sexuálně aktivní ženy v letním období o dovolené s koupáním. Často vzplane v období menzes nebo s přibývajícími instrumentálními zákroky, jako je dilatace hrdla děložního, interrupce, kyretáž, inzerce IUD. Etiologie - sexuálně přenosné choroby se na pánevních zánětech podílejí z 80 procent. Spojí-li se zánětlivou reakcí tuba s ovariem v jeden konvolut, vzniká inflamatorní adnextumor, který lze vyhmatat jako kulovitou nebo oválnou, relativně ohraničenou a značně bolestivou rezistenci. Překoná-li infekce ochrannou bariéru slepujících se fimbrií na abdominálním konci tuby, pokračuje zánět dále do dutiny břišní. Je-li omezen na orgány malé pánve, jedná se o pelveoperitonitidu. Šíří-li se výše, rozvíjí se difúzní peritonitida, při níž mohou být postiženy i orgány v epigastriu - ledviny, játra. V klinickém obraze dominuje bolest v podbřišku, často oboustranná s iradiací do zad. Bývají přítomny celkové příznaky jako únava, slabost, někdy bolesti hlavy, nauzea i zvracení. Zvýšená teplota není podmínkou, až 70 % pacientek s laparoskopicky potvrzenou akutní salpingitidou nemá teplotu. Při vyšetření je bolestivá palpace adnex a pohyby dělohou zejména do stran. Laboratorním nálezem bývá leukocytóza nad 10 tisíc v mm3 a zvýšená sedimentace erytrocytů 15 a více mm/h. Signifikantně vyšší bývá hladina interferonu gama v krvi, a to především u chlamydiové a gonokokové infekce. Přesnější než leukocyty nebo sedimentace je sérová koncentrace C-reaktivního proteinu. CRP je protein akutní fáze secernovaný v hepatocytech. Má krátký poločas 6-8 hodin a jeho hodnoty stoupají úměrně se závažností zánětu. Při lehké formě salpingitidy je CRP 39 mg/l, při středně těžké 69 mg/ a při těžké formě 93 mg/l. Těžké formě odpovídá leukocytóza nad 20 tisíc nebo naopak pod 4 tisíce v mm3, FW 40 a více mm/h, k bolestem v podbřišku se přidávají známky peritoneálního dráždění, event. paralytického ilea. Téměř spolehlivou diagnózu pánevního zánětu dává laparoskopie, která současně umožňuje přímý odběr materiálu na bakteriologické vyšetření. Vedle akutních zánětů adnex představuje závažný medicínský problém management chronických zánětů a chronických následků neléčených nebo špatně léčených zánětů vnitřních rodidel. Pozdní komplikace se projevují ve formě chronické bolesti a dyspareunie (8-24 %), nových epizod zánětu (43 %) nebo nechtěné neplodnosti (až 60 %). Rovněž jsou rizikovým faktorem pro ektopickou nidaci následného těhotenství. Léčba by pokud možno měla být kauzální, založená na kultivačním vyšetření. Použité antibiotikum má být baktericidní, snadno pronikající do tkání a abscesových dutin, dávky dostatečné a dostatečně dlouhou dobu. Mladší ženy a prepubertální dívky nebo pacientky se špatnou tolerancí ambulantní léčby je vhodnější hospitalizovat a léčit antibiotiky parenterálně. Nedílnou součástí léčby je klid na lůžku, k rehydrataci pitný režim, event. infúze, nesteroidní antiflogistika, antipyretika, analgetika. Jako léková forma jsou vhodné rektální čípky šetřící žaludeční sliznici a 15

20 působící protizánětlivě a protibolestivě přímo v malé pánvi, např. indometacinové. Paralytický ileus a difúzní peritonitida je závažné, život ohrožující zánětlivé onemocnění vyžadující specifický a individuální terapeutický přístup. Neustupuje-li ani po několika týdnech při intenzivní antibiotické léčbě palpační nález na adnexech (inflamatorní adnextumor, tuboovariální absces), nezbývá než přistoupit k chirurgické intervenci. Plnou fertilitu však lze jen stěží garantovat. Aktinomycosis, urethritis a cystitis Aktinomykóza ženských pohlavních orgánů je vzácné infekční onemocnění, které před zavedením nitroděložní kontracepce bylo raritou. Původcem je bakterie Actinomyces Israeli, grampozitivní nepohyblivá anaerobní rozvětvená tyčinka patřící mezi ramibakterie. Vedle ní bývají přítomny pyogenní bakterie aerobní i anaerobní zejména Actinobacterium actinomycetemcomitans. A. Israeli žijící normálně v některých travách musí urazit dlouhou a podivnou cestu: muž s kariézním chrupem žvýká stéblo trávy, bakterie se uchytí v zubním kazu, při orálním sexu se z úst muže dostane do pochvy partnerky a po vláknech IUD až do vejcovodů. Pro aktinomykózu jsou charakteristické chronické zánětlivé změny na adnexech, vytvářející tuhé pruhovité prknovité infiltráty často oboustranné. Mohou proniknout do sousedních orgánů a vytvořit píštěl, např. do střeva, takže imitují invazivní destruktivní růst zhoubného nádoru. Prognóza kauzální léčba antibiotiky je dlouhodobá a náročná. Aplikuje se parenterálně krystalický penicilin miliónů jednotek denně, posléze adekvátní dávky p.o. podle nálezu několik měsíců nebo třeba i rok. Alternativou je ampicilin nebo tetracyklin nebo klindamycin. Často je nezbytná konečná léčebná operace nebo operace řešící akutní komplikace. Uretritida a cystitida Dolní cesty močové mají intimní embryologickou, anatomickou a funkční souvislost s pohlavními orgány. Záněty dolních cest močových jsou u žen velmi běžným onemocněním a v gynekologické praxi se s nimi nelze nesetkat. Etiologicky se uplatňují především gramnegativní bakterie - Escherichie coli, Enterobacter sp., Klebsiella sp., Pseudomonas sp., Proteus sp., ale i grampozitivní streptokoky a enterokoky. V klinickém průběhu jsou typické močové obtíže - dysurie, polakisurie, hematurie, event. poruchy držení moči. Pacientky jsou dyspareunické. Teplota bývá normální nebo jen lehce zvýšená, při akutní hemoragické cystitidě kolem 38 C. Při cystitidě bývá tlaková bolest za sponou a palpační citlivost tamtéž. Celkový stav s výjimkou hemoragické cystitidy nebývá výrazněji alterován, leukocytóza ani zrychlení sedimentace nemusí být patrné. Kultivace při dodržení techniky středního proudu moči nečiní obtíže nebo se získá vzorek moči cévkováním, event. v krajním případě suprapubickou punkcí. Léčba se provádí nejčastěji chemoterapeutiky, u těhotných je třeba vystačit s penicilinovými nebo cefalosporinovými antibiotiky. 16

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK

Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Mikroskopie versus kultivace, kdy, komu a proč? Jan Kestřánek PGK, FNHK Vulvovaginální dyskomfort Akutní vulvovaginální dyskomfort (AVD): obtíže v oblasti zevního genitálu a pochvy jako je výtok, svědění

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis

Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Jánská Hana Bc. Borsiczká Martina Ženíšková Zuzana, Dis Nechtěný a mimovolní únik moči, který je způsobený ztrátou schopnosti zadržovat moč Způsobuje psychické, sociální a hygienické problémy Postihuje

Více

Patologie ženského pohlavního ústrojí

Patologie ženského pohlavního ústrojí Patologie ženského pohlavního ústrojí Záněty jednotný dutý systém snadný vzestupný postup infekce (až do dutiny břišní) typický příznak výtok (fluor) mikrobiologické vyšetření mikrobiální obraz poševní

Více

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě

Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě Antibiotická profylaxe v gynekologické operativě J. MAŠATA Gynekologicko porodnická klinika VFN a 1. LF UK, Praha Definice infekce Kolonizace (colonisation) běžná přítomnost bakterie Kontaminace (contamination)

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: Šablona:

Více

Inkontinence. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc.

Inkontinence. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Inkontinence Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 15.4.2009 Bc. Eva Matoušková INKONTINENCE samovolný odchod moči PŘÍČINY: Porucha funkce

Více

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek

GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014. zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek GYNEKOLOGICKÁ OPERATIVA 2013 a 2014 zpracovali: MUDr. Pavla Bohatá, MUDr. Hana Bartoňová, MUDr. Lukáš Dostálek Objednání k operaci operační řešení indikuje ošetřující gynekolog objednání k operaci se provádí

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS

UKÁZKY Z VÝUKY LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ. Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS UKÁZKY Z VÝUKY SEXUÁLN LNÍ VÝCHOVY NA II. STUPNI ZŠZ Téma: Pohlavní nemoci HIV / AIDS Ing.Eva Trynerová,, FZŠ Brdičkova, Praha 5 RVP ZV Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je realizována s ohledem na věk

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví

Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru gynekologie a porodnictví Okruh diferenciální diagnostika diagnostický algoritmus 1. Absence

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Prekancerózy cervicis uteri

Prekancerózy cervicis uteri Prekancerózy cervicis uteri Ondřej Kuchyňa Epidemiologie Incidence ca cervicis uteri se u nás dlouhodobě pohybuje okolo 20/100 000 obyvatel /rok. Evropská unie 12.8/100 000/rok Primární prevence- preventivní

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci vylučovací soustavy Označení materiálu:

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA)

Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) Operační řešení tuboovariálního abscesu (TOA) J. Feyereisl, L. Krofta, J.Drahoňovský, J. Hanáček Ústav pro péči o matku a dítě, Praha Pelvic inflammatory disease PID zánět orgánů v malé pánvi klesající

Více

Urogenitální infekce. Infekce močových cest. Genitouretrální infekce u muže. Infekce reprodukčních orgánů ženy. MUDr. Drahomíra Rottenbornová

Urogenitální infekce. Infekce močových cest. Genitouretrální infekce u muže. Infekce reprodukčních orgánů ženy. MUDr. Drahomíra Rottenbornová Urogenitální infekce Infekce močových cest Genitouretrální infekce u muže Infekce reprodukčních orgánů ženy MUDr. Drahomíra Rottenbornová ZDZ-1 Infekce močových cest 2 Infekce močových cest Výskyt: výrazně

Více

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou

1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje. 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou Obsah Předmluva 1. Historie lidské sexuality 1.1. Lidská sexualita v kontextu historického vývoje 1.2. Novodobé poznatky související se sexualitou 1.3. Sexuologie jako klinický a vědecký obor 2. Mýty a

Více

Uroinfekce v graviditě. Michaela Matoušková Urocentrum Praha

Uroinfekce v graviditě. Michaela Matoušková Urocentrum Praha Uroinfekce v graviditě Michaela Matoušková Urocentrum Praha Uroinfekce přítomnost patogenních mikroorganizmů v moči nebo tkáni močových, resp. urogenitálních cest bakteriální specifické nespecifické mykotické

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ CNS Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Neuroinfekce 1 Dle toho, co postihují: Meningitidy Encefalitidy Myelitidy Kombinovaná postižení Meningoencefalitidy Encefalomyelitidy

Více

Potíže s močením POMOC!? Ano!

Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením POMOC!? Ano! Potíže s močením jsou velmi rozšířeným, ale často tabuizovaným problémem. Může se přitom jednat jak o inkontinenci (= nechtěný únik moči), tak o nepříjemné nebo časté nucení

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Pohlavně přenosné nemoci Anotace Pracovní list vede ke čtení s porozuměním, informuje žáka o druzích pohlavních

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY

PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY PYELONEFRITIDA A INTERSTICIÁLNÍ NEFRITIDY Doc. MUDr. Květoslava Dostálová, CSc. Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie

Diagnostická laboratoř Praha. Laboratorní příručka Příloha č.1. Přehled vyšetření prováděných v Laboratoři klinické mikrobiologie Strana č: 1 Kultivační vyšetření výtěrů z horních cest dýchacích Kultivační vyšetření materiálu z dolních cest dýchacích (mimo TBC) B01/LKM B06/LKM B02/LKM Kultivační semikvantitativní vyšetření moče Typ

Více

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o.

Interpretace serologických výsledků. MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Interpretace serologických výsledků MUDr. Pavel Adamec Sang Lab klinická laboratoř, s.r.o. Serologická diagnostika EBV Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae EBV - charakteristika DNA virus ze skupiny

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

I n f o r m a č n í l i s t o sexuálně přenosných infekcích

I n f o r m a č n í l i s t o sexuálně přenosných infekcích I n f o r m a č n í l i s t o sexuálně přenosných infekcích Sexuálně přenosné infekce (STS, angl. sexually transmitted infections) se mohou přenášet snadno, některé pouhým dotykem pokožky. Stoprocentní

Více

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové

Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL. Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Urologická příprava pacienta do registru čekatelů na TL Pavel Navrátil RTC při Urologické klinice FN a LF UK v Hradci Králové Základní předpoklady vstupu do registru čekatelů 1. Vyloučení malignity 2.

Více

Pohlavní nemoci (mimo HIV) Reprodukční zdraví

Pohlavní nemoci (mimo HIV) Reprodukční zdraví MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA VÝCHOVY KE ZDRAVÍ Pohlavní nemoci (mimo HIV) Reprodukční zdraví Vypracovala: Marta Kaplánková Brno, 7. 11. 2013 Pohlavní nemoci obecně Jsou to infekční

Více

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy

SOMATOLOGIE Vnitřní systémy SOMATOLOGIE Vnitřní systémy VY-32-INOVACE-56 AUTOR: Mgr. Ludmila Kainarová POHLAVNÍ SYSTÉM ŽENY FUNKCE 1. tvorba pohlavních buněk vajíček 2. tvorba pohlavních hormonů (estrogen,progesteron) 3. umožnění

Více

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 1.2 (1.12.2008)

Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 1.2 (1.12.2008) Datové rozhraní pro předávání dat cervikálního screeningu k centrálnímu zpracování Verze 1.2 (1.12.2008) EXPORTNÍ SOUBORY Cytologické vyšetření Soubor obsahuje jeden záznam pro každé provedené screeningové

Více

Úvod ženské pohlavní orgány. Pochva 7. Faktory ovlivňující rovnováhu poševního prostředí 12

Úvod ženské pohlavní orgány. Pochva 7. Faktory ovlivňující rovnováhu poševního prostředí 12 Úvod ženské pohlavní orgány. Pochva 7 Estrogeny a vaginální sliznice 10 Faktory ovlivňující rovnováhu poševního prostředí 12 Co to je vaginální dyskomfort? 13 Vaginální dysmikrobie 14 Základní dělení poševních

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA

Epidemiologie spály. MUDr. František BEŇA Epidemiologie spály MUDr. František BEŇA Klinický obraz a diagnostika infekce Charakteristickým příznakem - exantém, pokud streptokok skupiny A produkuje pyrogenní exotoxin (erytrogenní toxin). Dif.dg.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval

Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Parkinsonova choroba - pohled urologa (symptomatologie, diagnostika, léčba) Roman Zachoval Urologické oddělení Thomayerova nemocnice Topografie bazálních ganglií Topografie bazálních ganglií Patofyziologie

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky

Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky Grampozitivní bakterie Rod Staphylococcus Stafylokoky v současné době patří mezi důležité bakteriální patogeny. Např. u nozokomiálních infekcí krevního řečiště jsou spolu s enterokoky etiologickým agens

Více

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening

Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening Mozkoň obecná Cerebrea vulgaris (strom poznání? Kniha I, Genesis ) prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Budoucnost onkoprevence neznamená pouze screening zdravé příklady smyslu prevence pro veřejnost ( i zdravotníky)

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 I n v e s t i c e d o r o z v o j e v z d ě l á v á n í Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0354 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE PORODNÍ SÁL Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Podpis studenta: Ročník studia:

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

Název IČO První privátní chirurgické centrum s.r.o

Název IČO První privátní chirurgické centrum s.r.o IČO 4 9 8 3 6 9 2 IČZ smluvního ZZ 6 3 0 3 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 N 3 0 3 Název IČO První privátní chirurgické centrum s.r.o PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-05 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Vylučovací soustava. Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů

Vylučovací soustava. Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů Vylučovací soustava Fce. ledvin : - regulace složení a objemu těl.tekutin = udržování homeostázy tvorba moči tvoř. hormonů Anatomické a fyziologické zvláštnosti uropoetického systému novorozenec, kojenec

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Jméno: Michal Štefek Datum:

Jméno: Michal Štefek Datum: Jméno: Michal Štefek Datum: 8.6.2009 Referát na téma: Pohlavní nemoci Pohlavní nemoci Jsou nemoci obvykle přenášené mezi partnery nějakou formou sexuální aktivity, nejčastěji přes vaginální sex, orální

Více

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU

Epidemiologie. MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie MUDr. Miroslava Zavřelová Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Epidemiologie Studium hromadně se vyskytujících jevů Stanovení opatření intervence Analýza efektivity intervence Epidemiologie

Více

M KR K O R BI B OLO L GA

M KR K O R BI B OLO L GA SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie LF UP a FNOL Sepse patří k nejzávažnějším infekčním onemocněním a nadále představuje velký terapeutický problém. Sepsi lze definovat jako systémovou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever)

Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Familiární středomořská (Mediterranean) horečka (Fever) Verze č 2016 2. DIAGNÓZA A LÉČBA 2.1 Jak se nemoc diagnostikuje? Obecně se uplatňuje následující postup:

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře

Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře Rizikové faktory, vznik a možnosti prevence nádorů močového měchýře MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM Urologická klinika VFN a 1.LF UK Praha Epidemiologie Zhoubné nádory močového měchýře jsou 9.

Více

DĚTSKÁ INFEKČNÍ EXANTEMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

DĚTSKÁ INFEKČNÍ EXANTEMOVÁ ONEMOCNĚNÍ. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové DĚTSKÁ INFEKČNÍ EXANTEMOVÁ ONEMOCNĚNÍ Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Scarlatina (spála) Etiologie 1 Dětské infekční onemocnění spojené s vyrážkou Nejčastěji postihuje děti předškolního a školního

Více

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord

EDUKAČNÍ MATERIÁL - Pioglitazone Accord Pioglitazon preskripční informace pro lékaře Výběr pacienta a zvládání rizik Evropská léková agentura přezkoumala možnou spojitost mezi podáním léčivých přípravků s obsahem pioglitazonu a zvýšeným rizikem

Více

Poruchy menstruačního cyklu

Poruchy menstruačního cyklu Poruchy menstruačního cyklu MENSTRUAČNÍ CYKLUS Reprodukční systém u žen vykazuje cyklické změny opakovaná příprava k fertilizaci a těhotenství. Pohlavní cyklus u primátů = menstruační cyklus. Hlavní

Více

PŘEHLED PREVENTIVNÍCH ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK,

PŘEHLED PREVENTIVNÍCH ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK, PŘEHLED PREVENTIVNÍCH ZDRAVOTNÍCH PROHLÍDEK, na které máte v rámci svého zdravotního pojištění nárok. Chraňte si své zdraví sami. Vyplatí se Vám to! MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. DĚTI preventivní prohlídky

Více

Střední odborné učiliště Domažlice

Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.05 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře

Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře Indikace přípravku Zetamac v ordinaci praktického lékaře MUDr. Igor Karen 13.10. 2009 Zetamac léková forma azithromycinum 2g granule s prodlouženým uvolňováním pro přípravu perorální suspenze s příchutí

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE KOMBINOVANÁ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE (MOŽNÉ UŽITÍ K YUZPEHO METODĚ) Obsah: a. Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce b. Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce c.

Více

Případ č. 35. Klinická historie a anamnéza

Případ č. 35. Klinická historie a anamnéza Klinická historie a anamnéza Případ č. 35 NO: 29letá pacientka přijatá na porodnicko-gynekologickou kliniku pro bolesti v levém podbřišku a poševní výtok. Před 14 dny obvodní gynekolog medikoval Ampicilin

Více

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Onemocnění střev. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Onemocnění střev Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Říjen 2010 PhDr. Markéta Bednářová Onemocnění střev Dle etiologie dělíme: A. Zánětlivá

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Rekurentní horečka spojená s NRLP21

Rekurentní horečka spojená s NRLP21 www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Rekurentní horečka spojená s NRLP21 Verze č 2016 1. CO JE TO REKURENTNÍ HOREČKA SPOJENÁ S NRLP12 1.1 Co je to? Rekurentní horečka spojená s NRLP12 patří mezi

Více

POH O L H E L D E U D U M

POH O L H E L D E U D U M SEPSE Z POHLEDU MIKROBIOLOGA Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci K významným problémům současné medicíny patří bezesporu septické stavy z důvodu vysoké morbidity, mortality a současně

Více

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni

SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI SAMOSTATNÁ PRÁCE 2012 jmeno a prijmeni ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Příušnice Samostatná práce Informatika a výpočetní technika KIV/IFYER jmeno a prijmeni Obsah 1 Příušnice

Více

Slovníček pojmů močová inkontinence

Slovníček pojmů močová inkontinence Informace pro pacienty Čeština Slovníček pojmů močová inkontinence Anestezie (celková, spinální, nebo lokální) Před zákrokem dostane pacient léky, po kterých necítí bolest. Při celkové anestezii spí a

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

ONEMOCNĚNÍ PROSTATY. Markéta Vojtová

ONEMOCNĚNÍ PROSTATY. Markéta Vojtová ONEMOCNĚNÍ PROSTATY Markéta Vojtová http://media.novinky.cz/613/206133 original1 e72hg.jpg Akutní prostatitida 1 Etiologie Nejčastěji ascendentně Případně lymfogenně ze zánětu v okolí (rektum) Hematogenně

Více

kontaminovaných operačních výkonů, ale i u čistých operací, při kterých dochází k aplikaci

kontaminovaných operačních výkonů, ale i u čistých operací, při kterých dochází k aplikaci ANTIMIKROBNÍ PROFYLAXE Antibiotická profylaxe je aplikace vybraných antibakteriálních léčiv s cílem snížit výskyt infekcí v místě operačního výkonu. Použití profylaxe je indikováno nejen u kontaminovaných

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Canesten GYN 1 den, 1 vaginální tableta

Canesten GYN 1 den, 1 vaginální tableta Canesten GYN 1 den, 1 vaginální tableta Popis: Jedná se o humánní léčivý přípravek (ATC skupina G01AF02), takže doporučujeme pečlivé pročtení příbalové informace. Indikační skupina Antimykotikum, gynekologikum.

Více

Nesporulující anaerobní bakterie

Nesporulující anaerobní bakterie Nesporulující anaerobní bakterie Prezentace pro obor: Všeobecná sestra Jan Smíšek ÚLM 3. LF UK 2008 Anaerobní infekce Onemocnění neumožň žňuje odhad původce p pro podobnost Infekce většinou smíšené (Veillonova

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno

Bezpečnostně právní akademie Brno Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Nemoci imunitního systému Označení materiálu:

Více

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Odběry biologického materiálu. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Odběry biologického materiálu Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vyšetření biologického materiálu 1 Určení správné diagnozy a následné terapie Informace, které doplňují anamnestické údaje, fyzikální

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp. zn.sukls81194/2009 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Naxyl 10 mg vaginální tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tableta obsahuje 10

Více

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav

Laboratorní di agnostik HBV HCV a Vratislav Němeček Státní zdravotní stav ústav Laboratorní diagnostika HBV a HCV Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Rozdílná role sexuálního 30 přenosu HBV a HCV 25 Rozdíly v četnosti virové nálože 20 15 10 HCV RNA HBV DNA HBV 5 hlavní způsoby

Více

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš

Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči. Marek Protuš Využití molekulárně-biologických postupů a multimarkerových strategií v intenzívní péči Marek Protuš Sepsis - 3 Sepse je definovaná jako život ohrožující orgánová dysfunkce způsobená dysregulovanou odpovědí

Více

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s.

Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta. Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Poradna stresové inkontinence z pohledu fyzioterapeuta Mgr. Petra Brédová Rehabilitační oddělení KN Liberec a.s. Co nás vedlo k otevření poradny? Nedostatečná péče o tuto problematiku v okolí Vysoký počet

Více

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim

THE ORIGINAL FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA. MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim FOTODOKUMENTACE PLENKOVÁ DERMATITIDA MUDr. Paul H. Bescher, Pediatr D-6140 Bensheim Zpráva o použití přípravku MARLY SKIN v pediatrické praxi při ošetření plenkové dermatitidy a ekzému ze slin Definice:

Více

Definice pohlavích nemocí

Definice pohlavích nemocí Definice pohlavích nemocí infekční nemoci, které se přenášejí buď výlučně nebo převážně pohlavním stykem; jde o vážná onemocnění, jenž nejsou ve všech případech léčitelná v poslední době se prosazuje pojem

Více

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín

LABORATOŘE EUROMEDIC s.r.o. Oddělení klinické mikrobiologie a autovakcín Přehledy nejčastějších původců komunitních infekcí a jejich rezistence k antimikrobiálním látkám dle materiálů vyšetřených v mikrobiologické laboratoři v roce 2012. MUDr. Alžbeta Ouertani Říjen 2013 Respirační

Více

CHLAMYDIOVÁ UROGENITÁLNÍ INFEKCE

CHLAMYDIOVÁ UROGENITÁLNÍ INFEKCE CHLAMYDIOVÁ UROGENITÁLNÍ INFEKCE Jaromír Mašata Gynekologicko -porodnická klinika VFN a 1. LF UK Praha Chlamydiae Obligatorní intracelulární mikroorganizmy, blízké gram negativním, energetiční parazité

Více