Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová"

Transkript

1 Studijní opora Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Yvetta Vrublová OSTRAVA 2012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK:

2 Modernizace Diverzifikace Inovace Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/ Název: Komunitní ošetřovatelská péče v gynekologii Autor: doc.phdr. Yvetta Vrublová,PhD. Vydání: první, 2013 Počet stran: 76 ISBN Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Yvetta Vrublová Ostravská univerzita v Ostravě

3 OBSAH Úvod AMBULATNÍ GYNEKOLOGICKÁ PÉČE Základní gynekologická vyšetření Následné vyšetřovací metody v gynekologii Gynekologické záněty Stresová inkontinence Rizikové faktory stresové inkontinence moči Antikoncepce KLIMAKTERIUM Klimakterium Změny v menstruačním cyklu Projevy menopauzy Příznaky menopauzy Návaly horka Noční pocení Únava Nespavost Problémy se soustředěním a pamětí Změna sexuality Nemoci v klimakteriu Osteoporóza Karcinomy Potřeby žen v období klimakteria Výživa Alkohol Potravinové doplňky Nutriční pyramida Zvládání hmotnosti Zlepšení životního stylu Léčba HRT (hormonální substituční terapie) Důležitá vyšetření v klimakteriu Vyšetření prsu GYNEKOLOGICKÉ OPERAČNÍ ZÁKROKY Laparoskopické operace Laparotomické operace Vaginální operace Urogynekologické operace Onkogynekologické operace Ošetřovatelská péče o ženu po onkogynekologické operaci Ukázky plánů ošetřovatelské péče Psychiatrická a psychologická péče o onkologické pacientky HIV INFEKCE A ONEMOCNĚNÍ AIDS Definice a historie HIV Klinický obraz HIV Akutní primární infekce Druhá fáze HIV infekce Klinicky rozvinuté stádium HIV infekce- AIDS Diagnostika HIV infekce Příčiny vzniku HIV infekce Způsob přenosu HIV Současná léčba ROLE PORODNÍ ASISTENKY V SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Sexuální výchova Role porodní asistentky v sexuální výchově LITERATURA... 72

4 dodržujte formát číslování oddílů textu podle normy ČSN ISO 2145, tj. za posledním číslem oddílu není tečka!

5 Použité symboly a jejich význam Průvodce studiem vstup autora do textu, specifický způsob, kterým se studentem komunikuje, povzbuzuje jej, doplňuje text o další informace. Klíčová slova Čas potřebný k prostudování kapitoly Příklad objasnění nebo konkretizování problematiky na příkladu ze života, z praxe, ze společenské reality, apod. Pojmy k zapamatování Shrnutí shrnutí předcházející látky, shrnutí kapitoly. Literatura použitá ve studijním materiálu, pro doplnění a rozšíření poznatků. Kontrolní otázky a úkoly prověřují, do jaké míry studující text a problematiku pochopil, zapamatoval si podstatné a důležité informace a zda je dokáže aplikovat při řešení problémů. Úkoly k textu je potřeba je splnit neprodleně, neboť pomáhají dobrému zvládnutí následující látky. Korespondenční úkoly při jejich plnění postupuje studující podle pokynů s notnou dávkou vlastní iniciativy. Úkoly se průběžně evidují a hodnotí v průběhu celého kurzu. Otázky k zamyšlení Část pro zájemce přináší látku a úkoly rozšiřující úroveň základního kurzu. Pasáže a úkoly jsou dobrovolné. Testy a otázky ke kterým řešení, odpovědi a výsledky studující najdou v rámci studijní opory. Řešení a odpovědi vážou se na konkrétní úkoly, zadání a testy.

6

7 Úvod Gynekologická onemocnění mohou postihovat ženy v celém jejím životním období. Porodní asistentky jsou nejen průvodkyněmi ženy v období těhotenství, porodu a šestinedělí. S prodlužující délkou života žen, kvalitnější diagnostickou technikou, cílenou prevencí se porodní asistentky stále více podílejí na péči o ženy při gynekologickém onemocnění a také při jejich odchodu ze života. Již v historii byly nositelkami tradičních rituálů a používaly převážně přírodní léčitelství. Toto povolání zpočátku často vykonávaly ženy negramotné, bez jakýchkoli znalostí základů anatomie a fyziologie. Jejich znalosti a dovednosti se předávaly z generace na generaci. Zřejmě i díky stagnaci rozvoje vědeckého poznání ve středověku se však jejich znalosti často mísily se snůškou pověr a magických rituálů. V současné době se stále velmi rychle seznamujeme s novými návrhy diagnostických postupů v gynekologii. Vyvíjejí se stále velká množství účinnějších léků, je nutné čelit negativnímu působení zevního prostředí na člověka moderní doby. V některých oblastech se péče o ženy zcela změnila, vznikly nové podobory reprodukční medicína, klimakterická medicína, urogynekologie, onkogynekologie. Velký rozvoj prodělala i ošetřovatelská péče v gynekologii, významným způsobem se upozorňuje na nezastupitelnou roli prevence a edukace žen. Předložený studijní text se pokusí reflektovat nové informace a zakomponovat je do péče o ženu v komunitním gynekologickém ošetřovatelství. Po prostudování textu budete znát: Preventivní metody ve včasném záchytu gynekologických onemocnění Základní metody gynekologických vyšetření Základní informace z podoborů onkolgynekologie, klimakterické medicíny, urogynekologie ZÍSKÁTE: Znalosti z gynekologického ošetřování z pohledu komunitního ošetřovatelství Budete schopni: doporučit ženám preventivní metody v prevenci gynekologických onemocnění pomoci ženám před gynekologickou operací pomoci ženám po návratu do domácí péče po gynekologické operaci, edukovat ženu o životním stylu po gynekologické operaci edukovat ženu před chemoterapií a během chemoterapie edukovat ženu s HIV infekcí znát roli porodní asistentky v sexuální výchově Čas potřebný k prostudování učiva předmětu 21hodin 3

8 1 AMBULATNÍ GYNEKOLOGICKÁ PÉČE V této kapitole se dozvíte: základní techniky vyšetřovacích metod v gynekologii základní informace o gynekologických onemocněních a jejich terapii Klíčová slova této kapitoly: gynekologická ambulance, vyšetřovací metody, prevence, inkontinence, záněty, antikoncepce Čas potřebný k prostudování této kapitoly: 5 hodin V této kapitole budete seznámeni se základní problematikou gynekologické péče v terénní péči. Jak všichni víme zdraví je základní paradigma ošetřovatelství. Zdraví je v životě člověka jedna z nejdůležitějších hodnot. Primární zdravotnická péče v gynekologickém ošetřovatelství je součástí prevence a léčby podpory zdraví žen. Aktivní spolupráce žen se odráží v pravidelných gynekologických prohlídkách, v samovyšetřování prsů, zevního genitálu a v životním stylu. Zdraví žen determinují ovlivnitelné a neovlivnitelné faktory. Z neovlivnitelných faktorů jsou to genetické dispozice, věk a prostředí. Z ovlivnitelných faktorů je to životní styl, psychický stav a rodina. Ženy v průběhu svého života by měly aktivně pečovat o své zdraví. K tomuto uvědomění je často třeba nových informací, povzbuzování, přesvědčování tak, aby došlo ke změně postoje ženy k vlastnímu zdraví. V gynekologickém ošetřovatelství začíná péče o ženu nejčastěji v období dospívání - první menstruace, - potřeba antikoncepce, - příležitostné gynekologické problémy. Tato péče končí - respektive by měla končit až se životem ženy. V mnoha případech to bohužel není pravdou. Mnohé ženy ve vyšším věku, které nemají gynekologické problémy a jsou v menopauze, už preventivní gynekologické prohlídky nevyhledají. Cílem komunitní preventivní péče je přesvědčit ženy k preventivním gynekologickým prohlídkám. Pokud žena absolvuje pravidelné gynekologické prohlídky, měla by mít dostatečné znalosti o tom, co obsahuje základní gynekologické vyšetření a jaký byl výsledek tohoto vyšetření. V následujících podkapitolách se zaměříme na vysvětlení základních gynekologických vyšetření, gynekologické záněty, močovou inkontinenci a antikoncepci. Tato témata jsou pro komunitní gynekologické 4

9 ošetřovatelství důležitá, neboť mnohé ženy se v prvním kontaktu obracejí pro radu k porodní asistence, která pracuje v gynekologické ambulanci. 1.1 Základní gynekologická vyšetření Ke gynekologickému vyšetření přichází žena ze dvou základních důvodů. Prvním důvodem jsou preventivní kontroly, ke kterým by měla docházet minimálně jedenkráte za rok. V druhém případě jde o mimořádnou návštěvu gynekologické ambulance v případě gynekologických obtíží, napsání antikoncepce, diagnostiky těhotenství nebo nemožnosti otěhotnět. PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA Z POHLEDU LÉKAŘE BY MĚLA OBSAHOVAT: - Anamnézu - historii nemocí a dosavadního zdravotního stavu ženy, základní gynekologické informace menstruační poměry, počet a průběh těhotenství, interrupcí a potratů, antikoncepci, sexuální život, poslední menstruaci. - Vaginální vyšetření aspekce, vyšetření v zrcadlech, palpační vyšetření. - Vyšetření virgines u dívek a žen, které neměly pohlavní styk. - Preventivní vyšetření děložního hrdla kolposkopie, cytologická diagnostika (PAP test barvení polychromatickou metodou k posouzení buněčných kritérií malignity podle Bethesd systému (z roku 2001) a Mnichovské nomenklatury II (z roku 1990). POMOCNÁ GYNEKOLOGICKÁ VYŠETŘENÍ - Funkční gynekologická diagnostika (hormonální cytologie) je pomocnou metodou k posouzení hormonální situace, zejména estrogenní. - Mikrobiologické vyšetření ženy je zaměřeno na vyšetření poševního prostředí ženy kultivace- informuje o původci zánětu a určí cílovou léčbu antibiotiky: MOP stěr na podložním sklíčku se vyšetřuje pod mikroskopem MOP I - fyziologický nález, MOP II - bakteriální nehnisavá kolpitida, MOP III - hnisavá bakteriální kolpitida, MOP IV - kapavčitá kolpitida, MOP V - trichomonádová kolpitida, MOP VI - mykotická kolpitida. Hodnocení kolpitidy podle MOP je hrubě orientační a zcela selhává u bakteriální vaginózy, chlamydiových, mykoplazmatických a virových infekcí. S rozvojem diagnostických metod stanovení MOP ustoupilo do pozadí, zatímco speciální kultivací, monoklonálními protilátkami a 5

10 hybridizací nukleové kyseliny lze diagnostikovat prakticky celé spektrum patogenů. 1.2 Následné vyšetřovací metody v gynekologii Mezi obecná vyšetření v gynekologické endokrinologii patří: - vyšetření cervikálního hlenu, - bazální teploty, - vyšetření steroidů, - vyšetření gonadotropních hormonů, - genetické vyšetření chromatinu (Barrova tělíska X), jde o orientační vyšetření v buňkách z ústní sliznice. Endoskopická vyšetření v gynekologii: - Laparoskopie - Kuldoskopie - Hysteroskopie - Cystoskopie - Rektoskopie - Vaginoskopie Zobrazovací metody v gynekologii: - Hysterosalpingografie - Pneumopelvigrafie - Angiografie - Lymfografie - Vylučovací urografie - Výpočetní počítačová tomografie - Magnetická rezonance - Ultrasonografické vyšetření 1.3 Gynekologické záněty Jde zpravidla onemocnění infekčního charakteru, a to většinou polymikrobiální etiologie. Vzhledem k větší exponovanosti ženy při pohlavním styku, při průběhu porodu nebo při interrupci je náchylnost rodidel k zánětu mnohonásobně větší než u muže. Anatomická a embryologická příbuznost distálního úseku uropoetického traktu a fakt, že uretra ženy měří 4 cm ve srovnání s 16 i více cm uretry u muže, jsou důležitým činitelem pro incidenci zánětů uretry a močového měchýře. Anatomické utváření rodidel a fyziologie menstruačního cyklu představuje určitý systém, chránící ženu před vznikem a rozvojem zánětu. Silná kůže v oblasti velkých stydkých pysků, velké stydké pysky těsně na sebe naléhající, zakrývající malé stydké pysky a tvořící štěrbinu stydkou, suficientní svalstvo pánevního dna, intaktní hymen, estrogenizovaný silný vícevrstevnatý dlaždicovitý epitel pochvy s vysokým obsahem glykogenu a silná submukózní vrstva, intaktní zevní a vnitřní branka čípku představují anatomické ochranné faktory. Fyziologicky je zajištěno silně kyselé poševní prostředí (ph kolem 4) a přirozená mikroflóra poševní. Lactobacillus vaginalis Döderleini je směs 6

11 více než 80 druhů grampozitivních nepohyblivých tyček, které metabolizují maltózu a dextrózu vznikající z glykogenu deskvamovaných epitelií na kyselinu mléčnou. Jiné laktobacily produkují peroxid vodíku nebo bakteriociny (baktericidní látky bílkovinné povahy), čímž inhibují růst jiných mikroorganismů. Jednoznačně kladná role laktobacilů ( zachránce ženy ) byla již do jisté míry korigována, přemnožení některých druhů není pro ženu příznivé a může způsobit tzv. cytolytickou vaginózu. Pochva není sterilní orgán a poševní sekret kromě Döderleinova laktobacila obsahuje pestrou směs bakteriálních kmenů patogenních i nepatogenních v počtu /g (Escherichia coli, enterokoky, stafylokoky, streptokoky, listerie, klebsiely, gardnerely, Bacteroides sp. aj.), které jsou za normálních podmínek limitované v růstu lokálním imunitním systémem. Složení endogenní poševní flóry je u každé ženy jiné a závisí na hormonálních hladinách, sexuální aktivitě, manipulacích v pochvě, celkových chorobách atd. Delikátní rovnovážný mikroekosystém pochvy může být narušen: - hormonálními vlivy (menstruace, těhotenství, klimakterium, užívání hormonální antikoncepce), - užíváním širokospektrých antibiotik, - používáním poševních tampónů, - operačními zákroky v pochvě, - celkovými chorobami (především diabetes), - nadměrným příjmem sladkostí, - sexuálním excesem atd. Postupuje-li zánět vejcovodem, může se úplně slepit fimbriální část vejcovodu, aby infekce nepronikla do dutiny břišní, vzniká saktosalpinx. Pronikne-li přesto infekce do dutiny břišní, slepují se kličky tenkého střeva na úrovni přechodu malé a velké pánve, aby infekce nepronikala dále do břicha, vzniká pelveoperitonitida - tj. zánět pobřišnice omezený na malou pánev. Vedle lokálních ochranných faktorů je důležitý stav imunitního systému makroorganismu. Záněty rodidel dělíme podle jejich anatomického členění (základní rozdělení je na záněty zevních a vnitřních rodidel), i když v praxi je striktně oddělené nenacházíme a intimní anatomická blízkost dává vznik společnému postižení 2 i více partií - vulvovaginitida, adnexitida (salpingitida a ooforitida), uretrocystitida. Vulvitis Vulva je součástí kožního pláště a může být postižena stejnými chorobami a záněty jako kůže. Kůže vulvy se vyznačuje zvýšeným vylučováním tekutin a potu, k čemuž se přidává sekrece z poševní předsíně, transsudace tekutin z pochvy, možné znečištění výtokem, močí, menstruační krví. V horkých provozech se zvýšenou vlhkostí vzduchu (prádelny, kuchyně), za velkých veder a v neprodyšném spodním prádle je spolu s třísly a genitofemorálními rýhami místem vlhké zapářky. Mokré nebo vlhké spodní prádlo, škrábání, tření, znečištění, nedostatečná hygiena, ale i naopak nadměrné používání silně parfémovaných mýdel, deodorantů, intimních sprejů, příliš tvrdých vložek vede k trvalému dráždění 7

12 pokožky. Dochází k maceraci, infekci a ekzematizaci. Náchylné jsou ženy diabetičky a imunokompromitované pacientky, ženy s anémií a hepatopatií. Klinický obraz bývá pestrý a záleží na původci infekce. Z mikroorganismů jsou nejčastější kvasinky, bakteriální superinfekce bývá stafylokoková. Nejčastěji se vulvitida projevuje zarudnutím, zduřením, pocity horka, pálením (i při močení), úporným svěděním a dyspareunií. Na povrchu vulvy se tvoří bělavé povlaky. Léčba probíhá antimykotickými a antibakteriálními, ve většině lokálními přípravky. kolpitidy. Primární bakteriální infekce Primární bakteriální infekce reprezentuje hnisavý zánět vlasového folikulu - foliculitis, rozsáhlejší ložisko se označuje jako furunkl nebo karbunkl. Proniká-li infekce do hlubších podkožních vrstev, vzniká plošné, bolestivé zduření - flegmóna. Flegmonózní infiltrát se může ohraničit, zkolikvovat a vzniká absces. Původcem bývá zpravidla zlatý stafylokok. K léčbě se používají lokálně dezinfekční roztoky, masti s ichtamolem (Ichtoxyl, Pityol, Saloxyl ung.) nebo lokálně působící antibiotika neomycin a bacitracin (Framykoin ung.), event. sulfathiazolem (Sulfathiazol Neo ung.). Rozsáhlejší záněty je vhodné krýt celkovou aplikací antibiotik. Condylomata accuminata Condylomata accuminata (špičaté fíčky) jsou papilomavirové etiologie (HPV). Nejčastějšími typy jsou HPV 6 a 11, méně častý je u starších žen HPV 16. Virus napadá bazální vrstvy epidermis a množí se v buňkách dlaždicového epitelu. Vyvolává proliferaci epitelií, což se makroskopicky projeví bradavčitými výrůstky solitárními, mnohočetnými v ostrůvcích nebo splývajícími a zcela pokrývajícími genitál. Svým květákovým tvarem mohou připomínat karcinom. Mohou být nalezeny v pochvě a na čípku. Nedojde-li k jejich sekundární bakteriální superinfekci, chybějí typické lokální známky zánětu. Obecně je promořenost populace HPV vysoká (až 38 %), alarmujícím způsobem roste a dostává se na čelní místo sexuálně přenosných chorob. Incidence kondylomů se za 15 let zvýšila desetinásobně. HPV typ 16 zvyšuje riziko invazivního karcinomu vulvy, typ 18 se na vulvě vyskytuje zřídka. Byl prokázán vztah mezi HPV infekcí a vulvární intraepiteliální neoplazií a invazivním karcinomem vulvy, intraepiteliální neoplazií pochvy, penisu, konečníku. Konzervativní léčba spočívá v lokální aplikaci 5-fluorouracilu ve formě 5% krému, 20% roztoku podofylinu nebo 50-85% roztoku kyseliny bichlornebo trichloroctové. Mívá přechodné, avšak bouřlivé vedlejší účinky chřipkového charakteru. Suspektní nálezy je třeba dispenzarizovat a ložisko včas excidovat a histologicky ověřit. Herpetická vulvitida Herpetická vulvitida, resp. vulvovaginitida, je způsobena herpetickými viry HSV typ II (genitalis) a zřejmě i HSV I (labialis). Herpesvirem 8

13 bývají častěji nakaženy mladší osoby a onemocnění má těžší průběh u žen. Viry se dostávají k nervovým zakončením a retrográdně až do regionálních ganglií. Zde mají tendenci perzistovat. Při oslabení organismu se chronické onemocnění reaktivuje, viry cestují zpět na periferii, kde vyvolávají typické zánětlivé změny. V akutní formě se projevuje po 2-6denní inkubaci značně bolestivou vezikulární eflorescencí, puchýřky pukají a vzniklé plošné ulcerace se pomalu hojí a jsou náchylné k superinfekci. Dominuje silná, řezavá nebo palčivá bolest vulvy limitující sezení i pohyb, sexuální styk a vyšetření v gynekologických zrcadlech jsou téměř nemožné. Kauzální léčba probíhá mnohdy za účasti dermatologa acyklovirem (Aciclovir, Herpesin, Ranvir, Supraviran, Virolex, Xorox, Zovirax cps.). Symptomatická léčba spočívá v tlumení bolesti, při horečce antipyretika. Floridní vulvární herpes za porodu je z důvodu protekce plodu indikací k provedení císařského řezu. Bartholinitida Bartholinitida je zánět velké vestibulární žlázy uložené v bázi dorzální části velkého stydkého pysku, postihující poměrně často mladší ženy ve fertilním věku. Onemocnění je zpravidla jednostranné a začíná zánětem vývodu žlázy způsobeným vniknutím mikroorganismů z pochvy. Obstrukcí vývodu žlázy dojde k retenci sekretu a následně jeho infikování kolibacilární infekcí, stafylokoky, event. anaeroby. Klinický obraz se projevuje bolestivým zduřením v laterálně-dorzální oblasti poševního vchodu. Žena si nahmatá bolestivou bulku, sezení a chůze činí obtíže. Poševní vchod je zúžený, deformovaný jednostrannou, bolestivou rezistencí. Kůže bývá zarudlá, může perforovat a hnis se spontánně vyprázdní. Léčba je zpravidla chirurgická. Nejjednodušší je incize a drenáž. Marsupializace by měla zabránit retenci obsahu a dalším recidivám. V iniciálním stadiu se lze pokusit o konzervativní terapii - lokální ošetřování, analgetika, antibiotika. Colpitis Zánět pochvy je nejčastější příčinou fluoru a je nejběžnějším ženským onemocněním. Diagnostika - hodnocení mikrobiálního obrazu poševního viz. výše (MOP). Bakteriální vaginóza Bakteriální vaginóza je celosvětově rozšířené onemocnění s incidencí 15 a více procent. Je skryta v MOP II s minimální příměsí leukocytů. Nevýraznou zánětlivou reakci charakterizuje označení vaginóza. Narušením ekologie pochvy a oslabením imunity (užívání širokospektrých antibiotik, imunosupresiv, cytostatik, kortikosteroidů, po aktinoterapii, vliv kombinované orální kontracepce, IUD, sexuální promiskuita a exces, po porodu, potratu nebo operaci) dojde k parciální nebo totální redukci laktobacilů, zejména produkujících peroxid vodíku a přemnožení anaerobních mikroorganismů. Třebaže je průkazný vztah mezi incidencí a počtem sexuálních partnerů, lze bakteriální vaginózu nalézt i u žen - panen a přenos sexuálním stykem se dnes považuje za méně významný. Představitelem anaerobů je Gardnerella vaginalis (dříve Haemophilus vaginalis nebo Corynebacterium vaginale), 9

14 Bacteroides, Peptococcus, Peptostreptococcus, Fusobacterium, anaerobní vibria, Mobiluncus curtisii a Mobiluncus mulieris. Pro stanovení diagnózy je rozhodující přítomnost 3 ze 4 hlavních znaků bakteriální vaginózy: 1. mikroskopický průkaz hrbolatých, neostrých epitelií, tzv. klíčových buněk (clue cells, epitelie s adherovanými gardnerelami), 2. přítomnost hojného, vodnatého, stíratelného fluoru, 3. ph nad 4,7 a 4. pozitivní aminový test. 8 Dalšími mikroskopickými znaky je chybění laktobacilů a minimální příměs leukocytů ve stěru z pochvy. Základem léčby je metronidazol (Efloran, Entizol, Medazol tbl.) celkově 500 mg 2krát denně p.o. 7 dní kombinovaný s vaginální aplikací (Entizol, Medazol tbl. vag.), event. vaginální metronidazol spolu s mikonazolem (Klion-D tbl. vag.). Byť se dříve doporučovala léčba sexuálních partnerů, dnes je sexuální partner pokládán za pasivního účastníka a jeho přeléčení se stává aktuální jen u recidivujících nebo na léčbu rezistentních případů. K rychlejší restituci fyziologické poševní mikroflóry slouží směs živých laktobacilů (Fermalac vag. cps.) v dávce 1 cps. hluboko do pochvy jednou denně 10 dní po skončení antimikrobiální léčby. Přípravek obsahující laktobacily spolu s estriolem (Gynoflor tbl. vag.) se zavádí v množství 1-2 tbl. vaginálně po dobu 6-12 dní. K dispozici jsou již lokální antikoncepční přípravky s antiseptickým účinkem - benzalkoniumchlorid (Pharmatex tbl. vag., vaginální krém a poševní tampóny). Aplikuje se do pochvy bezprostředně před koitem, neabsorbuje se vaginální sliznicí, ale adsorbuje se na poševní stěnu a je samočinně z pochvy eliminován. Colpitis bacterialis Colpitis bacterialis je nespecifický hnisavý zánět pochvy klasicky odpovídající MOP III. Je způsoben přemnožením patogenních, převážně aerobních bakterií, jako jsou streptokoky, stafylokoky, enterokoky, Escherichia coli. Makroskopicky je patrný hustý, nažloutlý, často zapáchající fluor. Sliznice pochvy je zarudlá a edematózní, při kontaktu náchylná ke krvácení (zvláště atrofická sliznice u postmenopauzálních žen). Průvodním jevem je dyspareunie. V souvislosti s používáním menstruačních tampónů vešel v roce 1979 ve známost syndrom toxického šoku (TSS), závažné onemocnění způsobené přemnožením zlatého stafylokoka. Vystupňovanou superabsorpční schopností tampónů se zvýší kyslíkový přísun a anaerobní poševní prostředí se změní na vysoce aerobní, což je vhodná příležitost pro kmeny Staphylococcus aureus. Průnikem stafylokokových toxinů do oběhu se rozvíjí akutní toxický šokový syndrom s multiorgánovým postižením organismu, vysokou horečkou, šokovou hypotenzí, metabolickou acidózou, elektrolytovým rozvratem, akutním selháním ledvin, diseminovanou intravaskulární koagulací a v některých případech s fatálním zakončením. Rozvoj TTS však není specifický 10

15 pouze pro poševní tampóny, je popsán u laserové léčby kondylomů nebo elektrochirurgické excizi cervikální intraepiteliální neoplazie a může postihnout i muže. K léčbě bakteriální kolpitidy většinou postačí vaginální aplikace nitrofurantoinu (Furantoin tbl. vag.) 100 mg na noc po dobu 7-10 dnů. Colpitis gonorrhoica Colpitis gonorrhoica (MOP IV) vedle infekcí vyvolaných chlamydiemi je nejčastější STD (v USA více než v Evropě). Původcem je gramnegativní diplokok Neisseria gonorrhoeae. Šíří se takřka výhradně pohlavním stykem, neboť v méně příznivém životním prostředí rychle hyne. Výjimkou bývala ophthalmoblenorrhoea neonatorum při inokulaci infekce z rodidel matky do očí novorozence při porodu. Bezprostředně po narození se rutinně aplikuje 1% argentnitrát nebo karbetopendecin v roztoku acidum boricum (Ophthalmo-Septonex gtt. ophth.), což má zabránit zánětu spojivek. Inkubační doba kapavky je 2-7 dnů. Zatímco u muže probíhá kapavka jako akutní uretritida, u ženy mívá chronický oligosymptomatický průběh. Trichomoniasis, colpitis parasitaria Trichomoniasis, colpitis parasitaria (MOP V) je nejčastějším parazitárním onemocněním pochvy. Způsobuje ji prvok, pohyblivý bičíkovec bičenka poševní (Trichomonas vaginalis), viditelný v nativním nátěru. Je nejčastější sexuálně přenosnou chorobou v ČR, její výskyt je přímo úměrný počtu sexuálních partnerů a u panen se nevyskytuje. Přenos z muže na ženu je v 85 %, z ženy na muže v 70 procentech. Krátkodobě je možné přežívání trichomonád ve vlhkém prostředí mimo pohlavní orgány (v kohoutkové vodě, bazénech), a lze se tudíž vzácně infikovat i touto cestou. Hormonální antikoncepce působí protektivně, brání receptorové adhezi trichomonád ke sliznici. Probíhá asymptomaticky nebo se projevuje hojným, řídkým, zpěněným, nesvědivým fluorem někdy mdle páchnoucím. Sliznice pochvy a exocervixu jsou jahodově červené, někdy s mikroabscesy. Ženy mívají bolesti v podbřišku, dyspareunii, vzácně přestupuje infekce na vnitřní rodidla a dolní cesty močové (cervicitida, endometritida, uretrocystitida). Lékem volby jsou nitroimidazolové preparáty. Metronidazol (Efloran, Entizol, Medazol tbl.) se podává 2-3krát denně 250 mg p.o. (tj. `a 8-12 hodin) po dobu 7 dní. Dostačující je i jediná 2g dávka. Kontraindikací je první polovina gravidity, současné požití alkoholu vyvolá urputné zvracení. Doporučuje se léčit i sexuální partnery, byť jejich infekce může vymizet spontánně. Colpitis mycotica Colpitis mycotica (MOP VI) je u nás nejčastější příčinou fluoru. Jednou za život postihuje až 40 % žen a její incidence se zvyšuje. Asi 40 % postižených žen je klinicky němých, u jiných je morbidita velmi častá a značná. Přitom počet kvasinek v 1 ml poševního sekretu je v obou případech stejný ( ), což podporuje komplexní charakter onemocnění. V % zdravých, kompletně asymptomatických žen má pozitivní vaginální kultivaci na Candida albicans. Vyskytuje se ve fázi 11

16 kvasinkovité, nepatogenní, kdy její kolonie připomínají růst bakterií. Za příhodných podmínek přechází do fáze plísňové (myceliové), patogenní. Růst kvasinek ovlivňuje řada endogenních faktorů: zvýšená nabídka cukru (diabetes mellitus, převaha sladkostí ve stravě), širokospektrá antibiotika narušující normální složení poševní flóry těsné, neprodyšné, umělohmotné prádlo, vlhká zapářka, horká koupel a mokré koupací obleky, poševní tampóny, mechanická antikoncepce, vložky, parfémovaná mýdla, deodoranty, detergenty v prádelně atd. U zdravých žen kvasinky představují % střevní flóry a jsou v delikátní rovnováze s ostatními mikroorganismy, jsou nutričními kompetitory. Střevo může být rezervoárem kvasinek a zdrojem endogenních reinfekcí. Za příhodných podmínek se množí a šíří do celého organismu, rozvíjí se tzv. polysystémová chronická kandidóza (PCC). Mykotická ložiska pokrývají části střevní sliznice, narušují trávení a resorpci. Možnost přenosu sexuálním stykem se nabízí, neboť často má současně obtíže i partner. Nicméně nebyl zcela přesvědčivě prokázán a zdá se, že jen asi čtvrtina recidiv je způsobená sexuálním přenosem. V klinickém obraze dominuje masivní svědění. Typický kvasinkový fluor je bílý, hrudkovitý (tvarohovitý, sýrovitý), nezapáchající. Sliznice je překrvená, zduřelá, zarudlá a pokrytá bělavými povlaky. Může se objevit bolestivost pochvy, pálení, dyspareunie a dysurie. Léčba akutní sporadické infekce Současné terapeutické možnosti zahrnují široké spektrum antimykotik, přičemž léčebný efekt prakticky všech postupů je vysoký, dosahuje procent. Nejlevnější jsou denní výtěry 2% roztokem genciánové violeti nebo 10% roztokem boraxglycerinu. Jinou lokální aplikací jsou boraxglycerinové vaginální globule, použitelné i v prvním trimestru gravidity Rekurentní mykotická kolpitida, event. PCC, se zpravidla nedá trvale vyléčit týdenní kúrou antimykotika. Eradikace přemnožené kandidy je jen prvním krokem, důsledná léčba vyžaduje komplexní přístup a mnohdy změnu životního stylu. Dlouhodobá, avšak cílená je léčba autovakcínami, které mají dlouhodobější efekt. Imunitu podporují přípravky a plody s germaniem (Iscador, Aloe vera, česnek) nebo aminokyselinou L-argininem. Je vhodné eliminovat přemíru sladkostí. Ze stravy je nutné eliminovat potraviny obsahující kvasinky a plísně (sušené ovoce, plísňové sýry) a zkvašené nápoje. Naopak je vhodná vláknina, ryby a maso zvířat, které nejsou krmena steroidy, nekontaminované ovoce, z obilnin proso, rýže, kukuřice, pohanka, ovesné otruby, lněná, slunečnicová nebo tykvová semena, ze zeleniny zelí, kapusta, kadeřávek, tuřín, brokolice, květák, růžičková kapusta, ředkev, hrách. Někdo preferuje očistné kúry čaji nebo bylinnými směsmi. Z alkoholu jsou akceptovatelná kvalitní vína bez příměsi kvasinek a cukru. Výsadní postavení má kyselina kaprylová (Capricin), mastná kyselina z kokosových ořechů, která likviduje kvasinky, avšak nepoškozuje přátelskou mikroflóru střevní. K novému osídlení střev a sliznice pochvy laktobacilem pomáhají kultury laktobacilu a bifidobakterií ve speciálních jogurtech a acidofilních doplňcích. 12

17 Cervicitis Zánět děložního hrdla má intimní vztah k zánětu děložní dutiny a adnex, přesto se etiologií může lišit. Kanál hrdla je rezervoárem sexuálně přenosných chorob. Nejčastějším původcem je Chlamydia trachomatis sérotypy D-K. Zánět má obvykle mírný, chronický průběh. V klinickém obraze dominuje žlutý, hlenohnisavý sekret z hrdla, hrdlo je zarudlé a překrvené. Pacientka mívá tupé bolesti v podbřišku a kontaktní krvácení z čípku. K léčbě nestačí aplikace antibiotik, k eradikaci infekce je nutné jejich celkové podání. Nejvyšší účinnost proti chlamydiím vykazují makrolidy a tetracykliny. Nevyhnutelná je léčba sexuálního partnera, resp. všech identifikovaných kontaktů. Chlamydie Chlamydie byly dříve považovány za prvoky, poté za velké viry, dnes jsou řazeny mezi gramnegativní bakterie. Chlamydia trachomatis sérotypy A, B, Ba a C jsou původcem endemického trachomu, vyskytujícího se v tropech a subtropech. Chronická jizvící keratokontunktivitida působí dodnes slepotu miliónů tamních obyvatel. Chlamydia trachomatis L1, L2, L3 v teplých pásmech způsobují klasické sexuálně přenosné onemocnění lymfogranuloma inguinale venereum. Odhaduje se, že více než 50 % urogenitálních infekcí je chlamydiové etiologie. Postihuje především mladé lidi mezi roky obojího pohlaví, velký význam má promiskuitní sexuální chování. Závažná a hůře léčebně zvládnutelná postižení vnitřních rodidel vyúsťují v infertilitu obou pohlaví. Mykoplazmata Z velkého počtu mykoplazmat se v urogenitálním traktu člověka vyskytuje pouze Mycoplazma hominis a Ureplazma urealyticum. Výskyt je závislý na sexuální aktivitě, avšak sexuální přenos není nezbytně nutný. Jsou to nej menší organismy, schopné samostatného života. Bývají součástí polymikrobiálního spektra u sterilních žen, pacientů s močovými obtížemi. Mykoplazmata jsou citlivá na tetracykliny a linkosamidy, Ureaplazma je citlivé na erytromycin. HPV infekce čípku Vedle špičatých fíčků a plochých kondylomů byla papilomavirová DNA v 80. letech minulého století prokázána v jádrech koilocytů a buňkách karcinomu děložního hrdla. Gynekologická infekce HPV ve světě narostla alarmujícím způsobem a dostala se na čelné místo sexuálně přenosných chorob. Infekce postihuje zevní rodidla, pochvu, čípek, po orálním sexu také dutinu ústní. U mužů je infekce HPV pravděpodobně stejně častá jako u žen, postihuje penis s asociací intraepiteliálních neoplazií penisu. Typizací HPV metodami molekulární biologie lze rozpoznat několik desítek typů, z nichž v genitální oblasti se jich uplatňuje kolem 20. Typy 6 a 11 ( low risk ) jsou bez výrazného maligního potenciálu, infekce má tendenci ke spontánní regresi. Za HPV střední kategorie se považují typy 31, 33, 35. HPV s výrazným maligním potenciálem jsou typy 16 a

18 Typ 16 se vyskytuje spíše u dlaždicově buněčného karcinomu, typ 18 u adenokarcinomu a málo diferencovaného dlaždicovitého karcinomu. Kauzální role HPV infekce v cervikální kancerogenezi byla zdokumentována v 90. letech minulého století rozsáhlými multicentrickými studiemi využívajícími molekulární technologie a je mimo veškerou pochybnost. Přikládá se jí stejná důležitost jako asociaci kouření cigaret a rozvoje rakoviny plic nebo vztahu hepatitidy B nebo C a vzniku rakoviny jater. HPV se pokládá za první identifikovanou nezbytnou příčinu lidské rakoviny, což znamená, že rakovina čípku se v nepřítomnosti perzistující infekce papilomavirové DNA. Asociace mezi perzistující infekcí HPV a cervikální neoplazií je vůbec jedna z nejsilnějších u lidských nádorů. Rakovina čípku je stále celosvětově druhou nejčastější rakovinou u žen, ačkoli je teoreticky možné jí předcházet. Sexuální přenos je dominující způsob akvizice HPV infekce. Papilomavirová DNA se detekuje v % případech vzorků rakoviny čípku ve srovnání s 5-20% prevalencí u kontrolních skupin. Na karcinom čípku lze ve světle současných poznatků o papilomavirové infekci pohlížet jako na sexuálně přenosnou chorobu. Klinicky lze kolposkopem detekovat léze exofytického charakteru jako různě velké kondylomatózní výrůstky, barevné změny ektocervixu způsobené změněným charakterem epitelu - nerovný, zdrsnělý, ztluštělý a cévní změny (arkádovité, girlandovité kapiláry). Cytologií se detekují koilocyty. Subklinickou papilomavirovou infekci (SPI) lze kolposkopicky a cytologicky diagnostikovat asi u 80 % postižených žen. Účinná antivirová léčba chybí a je nezbytné se omezit na včasnou destrukci viditelných lézí a jejich dispenzarizaci. Nejefektivnější je konizace elektrickou kličku (LOOP). Při zachování podmínky chirurgicky čistých okrajů tato metoda dosahuje téměř stoprocentní účinnosti. Alternativou je laserová konizace, event. cold-knife konizace. Leptání podofylinem nebo 5-fluorouracilem je možné u malých lézí a nemusí postihnout ložiska ve žlázových kryptách. Vakcinace by měla být nejúčinnější metoda prevence perzistence high risk typů HPV. Endo(myo)metritis a adnexitis Zánět dělohy až ve 40 % případů asociuje se zánětem hrdla děložního, z hrdla bývá pozitivní kultivace na Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae. Klinický obraz endomyometritidy je již bohatší, kromě nepravidelného krvácení má pacientka tupé bolesti v podbřišku, cítí se unavená, slabá, malátná a může být subfebrilní. Při gynekologickém vyšetření je bolestivá palpace prosáklé, mírně zvětšené dělohy, laboratorně jsou zvýšené markery zánětu. Léčba spočívá v celkové aplikaci antibiotik, která odpovídají léčbě adnexitidy. Zánětlivě změněná sliznice se odstraní kyretáží. Endomyometritida v souvislosti s inzerovaným IUD se řeší zavedením antibiotické léčby a následné extrakce IUD s provedením kyretáže v cloně antibiotik. 14

19 Adnexitida Zánět vejcovodu (salpingitis) a zánět vaječníku (oophoritis) pro intimní blízkost orgánů obvykle nelze v klinické praxi odlišit. Nejčastěji postihuje mladé, sexuálně aktivní ženy v letním období o dovolené s koupáním. Často vzplane v období menzes nebo s přibývajícími instrumentálními zákroky, jako je dilatace hrdla děložního, interrupce, kyretáž, inzerce IUD. Etiologie - sexuálně přenosné choroby se na pánevních zánětech podílejí z 80 procent. Spojí-li se zánětlivou reakcí tuba s ovariem v jeden konvolut, vzniká inflamatorní adnextumor, který lze vyhmatat jako kulovitou nebo oválnou, relativně ohraničenou a značně bolestivou rezistenci. Překoná-li infekce ochrannou bariéru slepujících se fimbrií na abdominálním konci tuby, pokračuje zánět dále do dutiny břišní. Je-li omezen na orgány malé pánve, jedná se o pelveoperitonitidu. Šíří-li se výše, rozvíjí se difúzní peritonitida, při níž mohou být postiženy i orgány v epigastriu - ledviny, játra. V klinickém obraze dominuje bolest v podbřišku, často oboustranná s iradiací do zad. Bývají přítomny celkové příznaky jako únava, slabost, někdy bolesti hlavy, nauzea i zvracení. Zvýšená teplota není podmínkou, až 70 % pacientek s laparoskopicky potvrzenou akutní salpingitidou nemá teplotu. Při vyšetření je bolestivá palpace adnex a pohyby dělohou zejména do stran. Laboratorním nálezem bývá leukocytóza nad 10 tisíc v mm3 a zvýšená sedimentace erytrocytů 15 a více mm/h. Signifikantně vyšší bývá hladina interferonu gama v krvi, a to především u chlamydiové a gonokokové infekce. Přesnější než leukocyty nebo sedimentace je sérová koncentrace C-reaktivního proteinu. CRP je protein akutní fáze secernovaný v hepatocytech. Má krátký poločas 6-8 hodin a jeho hodnoty stoupají úměrně se závažností zánětu. Při lehké formě salpingitidy je CRP 39 mg/l, při středně těžké 69 mg/ a při těžké formě 93 mg/l. Těžké formě odpovídá leukocytóza nad 20 tisíc nebo naopak pod 4 tisíce v mm3, FW 40 a více mm/h, k bolestem v podbřišku se přidávají známky peritoneálního dráždění, event. paralytického ilea. Téměř spolehlivou diagnózu pánevního zánětu dává laparoskopie, která současně umožňuje přímý odběr materiálu na bakteriologické vyšetření. Vedle akutních zánětů adnex představuje závažný medicínský problém management chronických zánětů a chronických následků neléčených nebo špatně léčených zánětů vnitřních rodidel. Pozdní komplikace se projevují ve formě chronické bolesti a dyspareunie (8-24 %), nových epizod zánětu (43 %) nebo nechtěné neplodnosti (až 60 %). Rovněž jsou rizikovým faktorem pro ektopickou nidaci následného těhotenství. Léčba by pokud možno měla být kauzální, založená na kultivačním vyšetření. Použité antibiotikum má být baktericidní, snadno pronikající do tkání a abscesových dutin, dávky dostatečné a dostatečně dlouhou dobu. Mladší ženy a prepubertální dívky nebo pacientky se špatnou tolerancí ambulantní léčby je vhodnější hospitalizovat a léčit antibiotiky parenterálně. Nedílnou součástí léčby je klid na lůžku, k rehydrataci pitný režim, event. infúze, nesteroidní antiflogistika, antipyretika, analgetika. Jako léková forma jsou vhodné rektální čípky šetřící žaludeční sliznici a 15

20 působící protizánětlivě a protibolestivě přímo v malé pánvi, např. indometacinové. Paralytický ileus a difúzní peritonitida je závažné, život ohrožující zánětlivé onemocnění vyžadující specifický a individuální terapeutický přístup. Neustupuje-li ani po několika týdnech při intenzivní antibiotické léčbě palpační nález na adnexech (inflamatorní adnextumor, tuboovariální absces), nezbývá než přistoupit k chirurgické intervenci. Plnou fertilitu však lze jen stěží garantovat. Aktinomycosis, urethritis a cystitis Aktinomykóza ženských pohlavních orgánů je vzácné infekční onemocnění, které před zavedením nitroděložní kontracepce bylo raritou. Původcem je bakterie Actinomyces Israeli, grampozitivní nepohyblivá anaerobní rozvětvená tyčinka patřící mezi ramibakterie. Vedle ní bývají přítomny pyogenní bakterie aerobní i anaerobní zejména Actinobacterium actinomycetemcomitans. A. Israeli žijící normálně v některých travách musí urazit dlouhou a podivnou cestu: muž s kariézním chrupem žvýká stéblo trávy, bakterie se uchytí v zubním kazu, při orálním sexu se z úst muže dostane do pochvy partnerky a po vláknech IUD až do vejcovodů. Pro aktinomykózu jsou charakteristické chronické zánětlivé změny na adnexech, vytvářející tuhé pruhovité prknovité infiltráty často oboustranné. Mohou proniknout do sousedních orgánů a vytvořit píštěl, např. do střeva, takže imitují invazivní destruktivní růst zhoubného nádoru. Prognóza kauzální léčba antibiotiky je dlouhodobá a náročná. Aplikuje se parenterálně krystalický penicilin miliónů jednotek denně, posléze adekvátní dávky p.o. podle nálezu několik měsíců nebo třeba i rok. Alternativou je ampicilin nebo tetracyklin nebo klindamycin. Často je nezbytná konečná léčebná operace nebo operace řešící akutní komplikace. Uretritida a cystitida Dolní cesty močové mají intimní embryologickou, anatomickou a funkční souvislost s pohlavními orgány. Záněty dolních cest močových jsou u žen velmi běžným onemocněním a v gynekologické praxi se s nimi nelze nesetkat. Etiologicky se uplatňují především gramnegativní bakterie - Escherichie coli, Enterobacter sp., Klebsiella sp., Pseudomonas sp., Proteus sp., ale i grampozitivní streptokoky a enterokoky. V klinickém průběhu jsou typické močové obtíže - dysurie, polakisurie, hematurie, event. poruchy držení moči. Pacientky jsou dyspareunické. Teplota bývá normální nebo jen lehce zvýšená, při akutní hemoragické cystitidě kolem 38 C. Při cystitidě bývá tlaková bolest za sponou a palpační citlivost tamtéž. Celkový stav s výjimkou hemoragické cystitidy nebývá výrazněji alterován, leukocytóza ani zrychlení sedimentace nemusí být patrné. Kultivace při dodržení techniky středního proudu moči nečiní obtíže nebo se získá vzorek moči cévkováním, event. v krajním případě suprapubickou punkcí. Léčba se provádí nejčastěji chemoterapeutiky, u těhotných je třeba vystačit s penicilinovými nebo cefalosporinovými antibiotiky. 16

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Klinika dětské otorhinolaryngologie FN Brno Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Disertační práce řešitel: MUDr. Michaela Máchalová

Více

Gonorrhoea, diagnostika a léčba, komplikace v podobě abscesu Bartholiniho žlázy

Gonorrhoea, diagnostika a léčba, komplikace v podobě abscesu Bartholiniho žlázy 108 Gonorrhoea, diagnostika a léčba, komplikace v podobě abscesu Bartholiniho žlázy MUDr. Edita Černá Kožní oddělení Fakultní nemocnice Ostrava Kapavka náleží ke klasickým sexuálně přenosným chorobám.

Více

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty

Jak dál po léčbě lymfomu. Informační příručka pro pacienty Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení Lymfom Help, 2010 Jak dál po léčbě lymfomu Informační příručka pro pacienty Kolektiv autorů, pacientské sdružení

Více

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ

REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ Tato publikace vychází za finanční podpory Slovak-Czech Women s Fund. REPRODUKČNÍ PRÁVA ŽEN A MUŽŮ: Vydává Gender Studies, o.p.s., Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 v roce 2006.

Více

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ

OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ OCHRANA A PODPORA ZDRAVÍ Vedoucí autorského kolektivu Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc. Prof. MUDr. Kamil Provazník, CSc. PRAHA 2011 1 Autoři: Doc. MUDr. Lumír Komárek, CSc., Nadace CINDI, Praha MUDr. Tereza

Více

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence

Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence V ÝUKOVÝ TEXT Návykové látky, rizika jejich zneužívání a možná prevence Úvod Zrychlení životního tempa, celospolečenský tlak na intenzivní výkon, velká urbanizace, rostoucí nezaměstnanost a anonymita představují

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc.

ZRALÝ VĚK BUĎTE STÁLE AKTIVNÍ. www.mojeprostata.cz. Rudolf Hrušínský: Dělám, co můžu, a když nemůžu, dělám to pomalejc. komerční PřÍlOHa SPOleČnOSTI MeDIaPlaneT získejte přesné informace Jak se orientovat na internetu v otázkách rakoviny? Cévní mozková příhoda Kde hledat vhodnou pomoc? březen 2014 ZRALÝ VĚK foto: ArchIV

Více

Pandemický plán České republiky

Pandemický plán České republiky Pandemický plán České republiky 0 Předmluva Znalosti získané v průběhu pandemií 20. století vedly vládu ČR již v roce 2001 k vypracování prvního plánu pro případ nutnosti opět čelit chřipkové pandemii.

Více

Kdy budu moci opět jíst?

Kdy budu moci opět jíst? Kdy budu moci opět jíst? Informace pro pacienty po transplantaci střeva MUDr. Oliverius Martin Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha 1. Úvod Tenké střevo je hlavním orgánem, který zajišťuje výživu

Více

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus

Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Infračervené záření a jeho působení na lidský organismus Z čistě fyzikálního hlediska je infračervené záření elektromagnetické vlnění, které se na stupnici elektromagnetického vlnění nalézá mezi červenou

Více

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu

ZIMNÍ OBDOBÍ. v ordinaci praktického lékaře. www.solen.eu ZIMNÍ OBDOBÍ v ordinaci praktického lékaře www.solen.eu Zimní období v ordinaci praktického lékaře SOLEN, 2008, OLOMOUC Slovo úvodem V chladných měsících roku, od sychravého vlhka a mlhy na podzim po lezavou

Více

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE

CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr. Daniela Žáčková Česká leukemická skupina pro život 2012 CHRONICKÁ MYELOIDNÍ LEUKEMIE informace pro pacienty a jejich blízké MUDr.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls274189/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Eloine 0,02 mg /3 mg potahované tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 24 světle růžových potahovaných tablet: Jedna potahovaná

Více

Infekce dýchacích cest (OD)

Infekce dýchacích cest (OD) OTÁZKY Z INFEKTOLOGIE, vypracovali Šárka Bohoňková, Dagmar Mocná, Markéta Lorenzová, Tereza Koňasová, Petr Grenar, Martina Panešová, 3.LF 2012 Infekce dýchacích cest (OD) 1. Chřipka: význam onemocnění

Více

Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy

Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy Doporučený postup péče o pacienty se syndromem diabetické nohy 1. Charakteristika standardu - definice syndromu diabetické nohy Syndrom diabetické nohy je podle WHO definován jako ulcerace nebo destrukce

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Alexander Kolský 1, MUDr. Monika Kolská 2, MUDr. Eliška Bébrová 3, MUDr. Karolína Jiroušová 1, MUDr. Pavla Urbášková 4 1

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Alexander Kolský 1, MUDr. Monika Kolská 2, MUDr. Eliška Bébrová 3, MUDr. Karolína Jiroušová 1, MUDr. Pavla Urbášková 4 1 TERAPIE INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST U DĚTÍ MUDr. Alexander Kolský 1, MUDr. Monika Kolská 2, MUDr. Eliška Bébrová 3, MUDr. Karolína Jiroušová 1, MUDr. Pavla Urbášková 4 1 Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK,

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1. Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 KONGENITÁLNÍ INFEKCE SOUČASNÝ STAV doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc. 1, MUDr. Ivan Šubrt 2, MUDr. Jiří Dort, Ph.D. 3 1 Infekční klinika, LF UK a FN Plzeň 2 Ústav lékařské genetiky, LF UK a FN Plzeň 3 Neonatologické

Více

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním

Rehabilitace u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním DOPORUâENÍ PRO... Doporučené postupy vycházejí ze soudobých poznatků lékařské vědy a považují se za postupy lege artis. Jedná se však o doporučení, nikoliv předpisy, proto je nutný individuální přístup

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ÚSTAV PRO PÉČI O MATKU A DÍTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 ÚVODNÍ SLOVO 2 OBSAH O nemocnici.. 4 Management... 7 Organizační schéma.. 10 Lékárna..11 Jednotlivá oddělení.13 Počet porodů. 52 Ekonomika ÚPMD v roce

Více

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH

2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH T A J E M S T V Í Š Ť A S T N É H O M A N Ž E L S T V Í 2. DÍL NOVÝ ŽIVOT OBSAH CO DĚLAT PRO SVÉ ŠTĚSTÍ aneb slova úvodem........................... POČÁTKY NOVÉHO ŽIVOTA aneb od kdy je člověk člověkem.................

Více

Vyšetřovací metody v chirurgii

Vyšetřovací metody v chirurgii Vyšetřovací metody v chirurgii Pojem chirurgie: původně nebyla lékařským oborem, ale řemeslem, což vyjadřuje i její název, který je složen z dvou slov: ruka (cheir) a pracovat (ergein) - tedy ruční práce

Více

Ve zkratce. Gonorrhoea actualy and in survey (part 2)

Ve zkratce. Gonorrhoea actualy and in survey (part 2) 29 Kapavka gonorrhoea, aktuálně a v přehledu (2. část) MUDr. Jana Zímová, MUDr. Pavel Zíma Kožní ambulance, Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Přerov Kapavka patří k nejběžnějším sexuálně přenosným

Více

Kardiopulmonální resuscitace v postupech

Kardiopulmonální resuscitace v postupech Kardiopulmonální resuscitace v postupech PhDr. Sabina Psennerová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ. 1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 7.3 ČÍSLO OBLASTI PODPORY:

Více

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Text aktualizovaný 2012 Obsah Úvod 3 Ledviny 4 Transplantace ledviny 7 Zdravotní péče po propuštění z nemocnice 14 Život po transplantaci

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tri-Regol, obalené tablety SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ I. - růžové tablety (6 v jednom blistru) Ethinylestradiolum 30 mikrogramů, levonorgestrelum

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Základy biologie. Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PŘÍRODOVĚDNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Základy biologie Tato studijní opora je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Na vzniku této studijní opory se podíleli: Mgr. Viktor Brebera

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS

KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 30 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU MYASTHENIA GRAVIS ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více