Naléhavé situace v pediatrii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naléhavé situace v pediatrii"

Transkript

1 Naléhavé situace v pediatrii

2

3 Naléhavé situace v pediatrii 3

4 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Naléhavé situace v pediatrii První vydání 2007 Copyright NESTLÉ Česko Vydal SOLEN PRINT, s.r.o., pro NESTLÉ Česko, s.r.o. ISBN: Autoři: MUDr. Olga Černá Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha as. MUDr. Šárka Doležalová Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc., pořadatel publikace Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví 1. LF UK Praha Katedra pediatrie IPVZ Praha prim. MUDr. Josef Gut Dětské a novorozenecké oddělení nemocnice s poliklinikou Česká Lípa doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha Katedra pediatrie IPVZ Praha as. MUDr. Petr Klement, PhD. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha MUDr. Václav Kredba, CSc. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha MUDr. Jan Langer Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha MUDr. Pavla Pokorná Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha MUDr. Martin Sádlo Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha as. MUDr. František Schneiberg Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví 1. LF UK Praha MUDr. Pavel Srnský Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha MUDr. Václav Vobruba Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha Recenzenti: doc. MUDr. Jiří Kobr, PhD. dětská klinika LF UK FN Plzeň MUDr. Hana Cabrnochová PLDD Praha MUDr. Jarmila Seifertová PLDD Kladno 4

5 OBSAH 1. Úvod (Frühauf) Kardiopulmonální resuscitace (Vobruba) Akutní exspirační dušnost (Srnský) Akutní inspirační dušnost (Srnský) Anafylaxe (Černá) Bolest a analgosedace (Srnský) Horečka (Hoza, Gut) Intoxikace (Černá) Kojenecké koliky (Frühauf) Křeče (Černá, Klement) Poruchy oběhu (Kredba) Poruchy tvorby moče a močení (Doležalová, Langer) Poruchy vědomí (Černá) Průjem (Frühauf) Syndrom zanedbávaného, týraného a zneužívaného dítěte (Schneiberg) Zvracení (Frühauf) Empirická antimikrobiální léčba (Sádlo) Dávkování léků (Pokorná) Normální hodnoty laboratorních vyšetření (Pokorná)

6 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII 1. Úvod Motto Levinův zákon: Dodržováním pravidel se práce neudělá. Z čehož vyplývá: Potřeba udělat práci není omluvou pro nedodržování pravidel (1). První publikaci zabývající se řešením naléhavých stavů jsme na klinice sestavili v r. 2003, její vydání sponzorovala zdravotní pojišťovna OZP (207) a setkala se se zájmem na klinice i u praktických pediatrů v Praze, kde byla distribuována a zcela rozebrána. Vydání nové publikace zabývající se řešením akutních situací si vyžádal čas, protože se objevila novější doporučení pro zvládání těchto situací. Cílem publikace je použití podobně jako se uvádělo ve starších slovnících: pro školu písárnu a dům tj. pro první kontakt na ambulancích nemocnic, kde obvykle pracují ti nejmladší z nás (je potřeba si uvědomit, že mimopracovní doba, tj. po 16 hodině ve všední den a soboty a neděle činí 128 hodin týdně, tj. více než ¾ celkového týdenního objemu času), pro ordinace PLDD a v neposlední řadě plánujeme užít příručku i k výuce mediků v pediatrické urgentologii. Náš cíl lze vyjádřit Jacksonovým zákonem: Učíte-li mediky, první nutnou podmínkou je držet je v bdělém stavu (2). Příručka by se tedy neměla stát hypnotikem, čemuž jsme se snažili podřídit rozsah a obsah, protože urgentní stav se jistě nevyřeší horečnatým listováním v tlusté knize. Respektovali jsme několik postulátů; Gottliebovo pravidlo: Lékař, který své podřízené zkouší ohromit znalostí složitých detailů, ztratil ze zřetele výsledný cíl (3), Felsonův zákon: Vykrást nápady jednoho člověka je plagiát, vykrást je spoustě lidí je výzkumná práce (5) a snažili jsme se vyhnout Malíkovu zákonu jazyka medicíny: I ta nejjednodušší myšlenka se dá vyjádřit složitě (4). Je potřeba poděkovat sponzorovi publikace, bez jehož přispění by bylo možno publikaci napsat, ale ne vydat a distribuovat, takže byl popřen tzv. Protiargument zdravotní pojišťovny: Bude ti odpouštěno, ale peněz se nedočkáš (6). LITERATURA: Bloch A. Murphyho zákon a lékaři. ARGO 2000: 33 (1), 80 (2), 25 (3), 72 (4), 66 (5), 82 (6). 6

7 2. Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace (KPR) je soubor výkonů vedoucích k okamžitému zajištění nebo obnovení oběhu okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí. KPR je rozdělována na: a) základní neodkladnou resuscitaci (Basic life support BLS), což je resuscitace bez pomůcek s výjimkou protektivních pomůcek chránících zachránce, b) rozšířenou neodkladnou resuscitaci (Advanced life support ALS), která již zahrnuje elektro a farmakopostupy a může navazovat na pokračující resuscitační péči. Z pohledu KPR je rozdělen dětský věk na: novorozenecké období nejčastější příčiny selhání životních funkcí: nezralost, perinatální asfyxie, pneumopatie a vrozené vývojové vady, na skupinu kojenců, batolat a předškolních dětí nejčastěji aspirace, infekce, vrozené vývojové vady a úrazy, na školní děti (věk nad 8 let, váha nad 25 kg, výška nad 125 cm) nejčastěji úrazy (CNS, úrazy na kole, termická poranění, tonutí), intoxikace a infekce. Z patofyziologického hlediska je nejčastější příčinou zástavy srdeční u dětí asfyxie. Pouze v 7 15 % je to komorová fibrilace, což je naopak v drtivé většině nejčastější příčina zástavy srdeční u dospělých. Zahájení KPR: postižený je neoslovitelný a nejeví známky života. KPR se nezahajuje v případě jistých známek smrti (posmrtné skvrny, posmrtná ztuhlost), u traumat neslučitelných se životem, uplynulo-li od zástavy srdeční prokazatelně déle jak 20 min. (při hypotermii více jak 40 min.), u terminálních stavů neléčitelných chorob nebo při prokázané smrti mozku. 7

8 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII KPR je ukončena po obnovení životních funkcí, základních při KPR trvající déle než 30 min. s trvající asystolií, apnoí, hlubokým bezvědomím, areflexií s fixovanou mydriázou bez fotoreakce, bez známek elektrické aktivity na EEG nebo při úplném vyčerpání zachránce. ABCDT kardiopulmonální resuscitace A airway (zajištění průchodnosti dýchacích cest) Nejčastější příčinou obturace dýchacích cest je aspirace. Současné postupy doporučují odstranění cizího tělesa z horních cest dýchacích jen tehdy, pokud je dobře viditelné. Je-li postižený při vědomí, vyzve se ke kašli v předklonu s oporou. V opačném případě se u kojenců provádí 5 úderů mezi lopatky v pronační poloze (hlava je níže než dolní polovina těla). U starších dětí při středně závažné aspiraci se zahajuje 5 údery mezi lopatky, při neúspěchu se střídají údery mezi lopatky a Heimlichův manévr vždy v sérii po pěti. Při opakovaném neúspěchu a trvajícím bezvědomí se zahájí KPR. Samotný Heimlichův manévr se nedoporučuje provádět u kojenců, obézních jedinců a v graviditě. Pro zajištění průchodnosti dýchacích cest je nezbytné udržet hlavu v mírném záklonu a předsunuté dolní čelisti. Z pomůcek k udržení průchodnosti dýchacích cest je doporučeno použití vzduchovodu. Nazofaryngeální způsob zavedení je lépe tolerovatelný, orofaryngeální cesta je doporučována pouze u pacientů v bezvědomí. Laryngální masku by měl zavádět pouze zkušený zachránce. Její použití je rizikovější u nižších věkových kategorií. Intubace je nejbezpečnější způsob zajištění průchodnosti dýchacích cest, musí ji však provádět zkušený lékař. Při hlubokém bezvědomí je možné intubovat bez medikace, v opačném případě je nezbytné zvolit vhodný způsob analgosedace.velikost endotracheálních cévek respektuje stáří dítěte. Pro novorozence je doporučována velikost 3,0 3,5, pro kojence 4,0 4,5, pro větší děti se řídí podle vzorce (věk v letech /4 + 4). Při orotracheální intubaci se zavádějí do vzdálenosti podle vzorce (věk v letech / cm). V přednemocniční péči je doporučováno použití endotracheálních cévek bez obturačního balónu, v rámci nemocniční péče spíše s obturačním balónem. 8

9 B breathing (zajištění ventilace) Umělá plicní ventilace (UPV) je zahájena neprodleně při selhání spontánní ventilace. V rámci BLS je poskytováno dýchání z plic do plic. Všechny kombinace způsobu poskytování dýchání z plic do plic jsou vhodné, záleží na velikosti postiženého (ústa ústa + nos; ústa ústa; ústa nos). Pro zachránce je doporučeno použití ochranných pomůcek (obličejová maska, resuscitační rouška). UPV je zahájena 5 vdechy. Dechové objemy musí respektovat velikost dítěte a měly by zajistit dostatečné exkurze hrudníku. Frakce kyslíku ve vydechovaném vzduchu (FiO2) zachránce se pohybuje kolem 0,16 0,18. Pokud je pro umělou plicní ventilaci použit samorozpínatelný vak s maskou, je nutné zvolit jejich správnou velikost vzhledem ke stáří dítěte. Dýchání samorozpínatelným vakem (bag mask ventilation BMV) je považováno za velmi účinnou metodu v přednemocniční péči. Je však nutné připomenout, že nepřiměřeně velké dechové objemy mohou způsobit akutní volumotrauma plic. Průtok kyslíku l/min zajistí při použití kyslíkového rezervoáru vaku výsledné FiO2 0,6 0,9. Dechové frekvence: novorozenec 40/min., kojenec: 30/min., batole: 20/min., starší dítě a dospělý: 10/min. C-circulation (zajištění cirkulace) Profesionál by se měl věnovat palpaci maximálně 10 vteřin (a. carotis. int., a. femoralis, a. brachialis). Nepřímá srdeční masáž (NSM) se zahajuje ihned, jestliže je u postiženého zjištěn některý z následujících závažných příznaků. Prokázaná asystolie nebo těžká bradykardie, mrtvolně bledá barva kůže, pokud nemocný náhle padá, je v bezvědomí a je neoslovitelný. Správně prováděná NSM zajišťuje přibližně 33 % normálního srdečního výdeje, 50 % koronárního průtoku, 90 % cerebrálního průtoku, 5 % průtoku splanchnikem. Důkazem účinné NSM je hmatný puls na velkých cévách event. patrná pulzová vlna na pulzním oximetru. Při NSM je nutné zajistit, aby postižený ležel na pevné podložce. U novorozenců je účinnější způsob masáže, když prsty obou rukou jsou spojeny na zádech dítěte a palce asi 1 cm pod spojnicí prsních bradavek. U kojenců je NSM prováděna dlaní jedné ruky, u dalších věkových kategorií stejně 9

10 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII jako u dospělých. Dlaň dominantní ruky je položena do poloviny sterna, prsty se hrudníku nedotýkají, obě horní končetiny jsou napjaté. U novorozenců zůstává poměr kompresí a dechů stejný 3 : 1. U všech následujících věkových kategorií je již stejný, při jednom zachránci je poměr 30 : 2, při dvou zachráncích 15 : 2. D-drug (léky a defibrilace) Pro podání léků při KPR je nezbytné zajistit odpovídající vstup do cévního řečiště. Nejjednodušší je kanylace periferní žíly i. v. kanylou, kam lze podávat všechny léky a roztoky do maximální osmolality 900 mosmol/l. Kanylace by neměla trvat déle jak 90 s (pravidlo 3 x a dost). U intubovaných pacientů je možné podat léky intratracheálně. Musí však být v tucích rozpustné (adrenalin, atropin) a nesmí být hyperosmolární. Ředí se v poměru 1 : 1 a u adrenalinu je nutné podat 10 x vyšší dávku. Posledním způsobem zajištění vstupu do cévního řečiště je intraoseální aplikace. Touto cestou lze podat jakýkoliv lék či koncentraci roztoku (stejně jako do centrální žíly). Umožňuje podání až 1,5 2 l tekutin/ hod. Intraoseální jehla se zavádí nejčastěji do mediální plochy tibie asi 2 cm pod tuberositas tibiae. Alternativní lokalitou je spina iliaca anterior superior, oblast nad distálním epikondylem femuru, sternum, caput radii. U pacientů v těžkém bezvědomí se intraoseální jehla zavádí bez anestézie, je-li vědomí zachováno, je nutné lokální znecitlivění. Doporučená doba inzerce je 24 hodin. Kromě anafylaktického šoku se léky zásadně nepodávají i.m. Stejně tak není vhodná kanylace centrální žíly. Léky při KPR: Adrenalin endogenní katecholamin s alfa i beta účinkem. Jeho účinek je mitigován hypoxií a acidózou, je inaktivován bikarbonátem. Podává se v dávce 0,01 mg (10 ug/kg/dávku). Originální balení je ředěné 1 : 1000 (1 ml = 1 mg), podává se 10x ředěný. Dávku lze opakovat po 3 5 min. Podání NaHCO 3 není během KPR rutinně doporučováno. Podává se tehdy, je-li KPR prolongovaná a u pacienta je předpokládaná nebo prokázaná metabolická acidóza s ph < 7,1 7,0. Po úspěšné KPR je nutné zajistit přísun glukózy odpovídající 10

11 věku. Hyperglykémie i hypoglykémie zhoršuje vyhlídky na přežití. Stejně tak je nutné doplnit v co nejkratší době efektivně cirkulující objem plnými roztoky krystaloidů v dávce 20 ml/kg/hod. Defibrilací (kardioverzí) se rozumí aplikace vysokonapěťového stejnosměrného bifázického nebo monofoázického výboje, který umožňuje přerušení reentry tachykardií vznikajících v síních nebo v komorách. Synchronizovaná kardioverze se používá v případech, kdy je definovaný QRS komplex, nesynchronizovaná u komorové fibrilace. Není indikovaná u asystolie. Provádí se u preoxygenovaného a tonizovaného myokardu (suficientní UPV a cca vteřin po podání adrenalinu). Je doporučováno použití 3 4 J/kg. Pro kojence a batolata se používají elektrody o průměru 4 cm, u větších dětí 8 12 cm. Pro podmazání elektrod se smí použít pouze EKG gel. Elektrody se přikládají u dětí s hmotností < 10 kg silou asi 3 kg, u větších dětí silou 5 kg pod pravou klavikulu a pod levou axilu. Při výboji se nesmí nikdo dotýkat pacienta. Po výboji následuje NSM. Manuální defibrilátor smí u dětí použít pouze lékař. Je nutné zmínit fakt, že současné doporučené postupy KPR umožňují i u dětí starších než 1 rok použití automatického externího defibrilátoru (AED). AED jsou konstruovány pro neškolené průměrně inteligentní laiky, kteří jsou vedeni krok za krokem jednoduchým návodem. T termomanagement U dětí, u kterých se podařilo KPR obnovit životní funkce a u kterých přetrvává porucha vědomí, je doporučováno udržet po dobu hodin hlubokou tělesnou teplotu na hodnotách 34 C. Po této době by se měla teplota zvyšovat o 0,25 0,5 C/hod. Prognóza: Zhodnocením řady studií bylo zjištěno, že okamžitá KPR prováděná laiky zvyšuje naději na přežití 2 3 x. Okamžitá KPR včetně defibrilace (např. pomocí AED) může zvýšit přežití na %. Na druhou stranukaždá minuta bez KPR snižuje prognózu přežití o %. V dětské populaci je známo, že pouze 3 17 % postižených dětí mimo nemocniční zařízení přežívá KPR, zatímco na jednotce intenzivní péče přežívá kolem 30 %. 11

12 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Bez neurologického postižení je propuštěno15 20 % dětí. Vědomosti laické veřejnosti o KPR jsou na nízké úrovni. Méně než 1,5 % laiků je schopno účelně poskytnout KPR a první pomoc. Výsledkem je, že méně než 20 % postižených v terénu je ošetřeno správně. neoslovitelný pacient otevřít ústa, zkontrolovat dýchání nedýchá 5 vdechů bez reakce kontrola pulsu (max. 10 s.) 1 dech/3 s každé 2 min. kontrolovat puls bez pulsu KPR: 1 zachránce 2:30 2 zachránci 2:15 po 5ti cyklech volat 155 a pokračovat v KPR defibrilace ano defibrilace ne defibrilace po 5 cyklech a dále KPR pokračovat v KPR 12 LITERATURA: Biarent D., Bingham R., Richmond S.: European, Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005, Section 6, Paediatric Life Support Resuscitation. 2005: The International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) Consensus on Science With Treatment Recommendations for Pediatric and Neonatal Patients: Pediatric Basic and Advanced Life Support: Pediatrics.117; 2006:

13 3. Akutní exspirační dušnost obstrukční bronchitis, asthma bronchiale Definice: difúzní obstrukční onemocnění plic, charakterizované hyperaktivní odpovědí dýchacích cest na různé nespecifické podněty. Status asthmaticus akutní astmatický záchvat, při kterém je buď stupeň bronchiální obstrukce velmi těžký nebo se postupně zvýrazňuje a nereaguje na běžnou léčbu. Častěji než 1 x za hodinu vyžaduje bronchodilatační léčbu a/nebo mechanickou ventilaci. MKN 10: J46 (astma akutní, těžké, status asthmaticus), J45.0 (a. alergické exogenní), J45.1 (a.endogenní, nealergické), J45.9 (a.spastické), J20.9 (bronchitis s bronchospazmem nebo obstrukcí), J98.0 (bronchospazmus), R06.8 (dušnost) Etiologie: Multifaktoriální. Často na atopickém podkladě,uplatňuje se akutní infekce, zvýšená námaha, chlad, stres. Objasnění etiologie vyžaduje podrobné interní, alergologické a imunologické vyšetření. Patogeneza: Obstrukce středních a malých dýchacích cest spasmem hladké svaloviny bronchů, edémem sliznice a hypersekrecí vazkého hlenu. Stupeň obstrukce různě vyjádřený. Při nejtěžších formách těžký globální emfyzém, nemožnost spontánní efektivní ventilace, sufokace. Klinické příznaky: lehká dušnost prodloužené exspirium, mírná tachypnoe, nečetné obstrukční fenomény, bez alterace krevního oběhu a výměny krevních plynů střední dušnost prodloužené exspirium, mnohočetné obstrukční fenomény, tachypnoe, bez poslechového oslabení, zatahování měkkých částí hrudníku, bez poruch cirkulace a výměny krevních plynů těžká dušnost oslabené dýchání, obstrukční fenomeny (v nejtěžších případech mohou být méně četné tzv.tichá obstrukce), orthopnoe, alterace oběhu a výměny krevních plynů, psychické poruchy agitovanost, útlum 13

14 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Stupeň respiračního selhání při astmatu viz tab. č. 1. Tabulka č. 1: Klinické skóre astmatu příznaky po 2 8,7 12,5 kpa < 8,7 kpa < 8,7 při FiO 2 0,4 cyanóza nepřítomna přítomna při FiO 2 0,2 přítomna při FiO 2 0,4 inspirační šelesty normální není stejný oslabený, chybí zapojení pomocných dýchacích svalů nepřítomné částečně přítomné maximální exspirační pískoty nepřítomné přítomné, výrazné přítomné, tichá obstrukce vědomí normální somnolence, neklid kóma Skóre 5 7 bodů hrozící respirační selhání, nad 7 bodů a pco 2 > 8,11 = respirační selhání. Indikace k hospitalizaci: standardní oddělení první ataka těžké dušnosti, nepřesvědčivá reakce na bronchodilatační léčbu, dlouho trvající a často se vracející dušnost, nezkušenost pacientů a rodičů, nejistota o dostatečnosti domácí péče. Indikace k přijetí na JIRP: střední a těžká dušnost nereagující na podání 2 dávek beta mimetika, rozsáhlá pneumonie, barotrauma. Poruchy výměny krevních plynů a alterace oběhová. Diagnostika: Charakteristické klinické příznaky a anamnéza. Nutno rozlišit pacienta s vysokým a nízkým rizikem. Vysoké riziko časté dekompenzace na trvalé medikaci, opakované ataky těžké dušnosti, hospitalizace na JIRP (UPV), nedodržuje dlouhodobou léčbu, systémová kortikoterapie v poslední době. Laboratorní vyšetření: KO + dif., ionogram (cave hypokalemie), glykémie (cave hyperglykémie), ABR, CRP, v případě možnosti doplníme funkční vyšetření plic. RTG srdce a plic samotné astma není indikací k vyšetření, rtg vždy u 1. ataky dušnosti u dítěte pod 14

15 3 roky, dále při podezření na aspiraci cizího tělesa, barotrauma, při podezření na bronchopneumonii. Není třeba při nevelkém infektu a při expozici inhalačnímu alergenu. Léčba: (nutno vzít v úvahu předchozí medikaci) 1. Bronchodilatace: - upřednostnění inhalační terapie, dávkování individuální, podat jen nejnižší dávky, které uvolní obstrukci - MDI není vhodný pro střední a těžkou akutní dušnost, ani u zkušených astmatiků - spacer je vhodný, pokud je dobrá odpověď na nízkou dávku - nebulizovaná je vhodná ve směsi s fyziologickým roztokem intermitentně/kontinuálně při těžké dušnosti A. beta mimetika a) perorální clenbuterol (Spiropent) 0,8 1 ml/kg/den ve 2 3 dávkách při lehké dušnosti procaterol (Lontermin) 0,25 ml/kg/den ve 2 dávkách při lehké dušnosti b) inhalační salbutamol (Ventolin) u lehké a střední dušnosti z MDI nebo spaceru 1 4 dávky po 4 6 hodinách, u těžké dušnosti intermitentní nebulizací 0,15 mg/kg/dávku (0,025 mg/ kg/d, max. 0,8 ml = 5 mg) nebo kontinuální nebulizací 0,5 mg/kg/hod. Příprava pumpy: 0,5 ml/kg (max. 30 mg) do 30 ml FR nebulizovat rychlostí 5 ml/hod. při průtoku cca l kyslíku. (Cave: hypokalemie, hyperglykémie, hyperlaktacidemie!!!) c) intravenózní terbutalin (Bricanyl) 0,1 0,4 ug/ kg/min., podávat co nejkratší dobu, pozvolna stoupat i klesat. Příprava pumpy (do hmotnosti 40 kg): hmotnost (kg) a 120 ug Bricanylu dotáhnou do 10 ml FR, pak 0,5 ml/hod = 0,1 ug/ 15

16 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII kg/min. Příprava pumpy (nad hmotnost 40 kg): hmotnost (kg) a 120 ug Bricanylu dotáhnou do 20 ml FR, pak 1 ml/hod = 0,1 ug/kg/min B. anticholinergika bromid ipratropia (Atrovent) v inhalaci kojenci a batolata 4 x 0,5 ml (125 mg), do 30 mg 4 x 1 ml (0,25 mg), nad 30 kg 4 x 2 ml (0,5 mg) - nedává se kontinuálně, možno přistříknout 4 x denně do inhalátoru k Ventolinu C. metylxantiny teofylin (Syntofylin) úvodní dávka 5 6 mg/ kg/30 min. (byl-li již podán, tak 2 3 mg/kg), udržovací dávka mg/kg/den k sérové hladině ug/ml. Lze kombinovant s betamimetiky, na použití není jednoznačný názor. Při vysoce dávkovaných kontinuálních inhalačních betamimeticích již většinou další bronchodilataci nepřináší. Hladinu kontrolujeme v 1., 12. a 24. hodině. D. magnézium MgSO 4 10 % 0,25 0,5 ml/kg/20 min. Opakovat dle stavu pacienta. Působí spasmolyticky na hladkou svalovinu bronchů. Vždy při event. KPR z důvodu bronchospasmu. E. ketamin Calypsol 1 4 mg/kg/hod. i. v. kontinuálně pouze u nejtěžších stavů a na JIRP (cave: útlum dechového centra) 2. Kortikoidy a) systémově při nedostatečném efektu plných dávek bronchodilatancií do 30 minut, pacient s vysokým rizikem, střední/těžká dušnost související s rozvíjejícím se infektem. Vysadit po 2 7 dnech jakmile postačí nízké dávky beta mimetik. metylprednisolon (Solumedrol) 2 3 mg/ kg/6 hod. i. v. prednison (Prednison) 0,3 0,6 mg/kg/8 hod. p. o. 16

17 b) inhalačně přechodně/trvale pokračovat inhalačními kortikoidy po systémovém podání u středně těžké dušnosti dop. zvýšit běžnou denní dávku 2 3 x, u těžké dušnosti nemá efekt budesonid (Pulmicort) ug/kg/den do 2 dávek 3. Analgosedace: adekvátní celkovému stavu pacienta a invazím. Benzodiazepiny (midazolam), tramadol, propofol, barbituráty. Při UPV event. opiáty, svalová relaxace (viz. kapitola analgosedace). 4. Mukolytika nejsou emergentním lékem. Výhodná jsou v inhalované formě, pokud pacienta nedráždí ke kašli či progresi bronchospasmu. Celkově podávaná ambroxol (Mukosolvan) 2 mg/kg/den do 3 dávek. U ventilovaných vhodné laváže DCD FR s Mistabronem. 5. Tekutiny, potřeba iontů, výživa. Denní potřeba vody až 150 % bazální potřeby (cave SIADH, kardiální selhávání, hyperhydratace). Totální parenterální výživa, dostatek kalorií. Na+ normální přívod, K+ cca dvojnásobný přívod při vysokých dávkách kortikoidů a beta mimetik. Ca++ vyšší příjem, sklon k hypokalcémii. Mg + v rámci léčby možný příjem až 0,5 1 mmol/kg/den (nutno sledovat sérové hladiny). 6. Fyzioterapie, dechová rehabilitace k uvolnění hlenu. Dostatečné zvlhčení, inhalace ohřáté nebulizace (30 C). 7. Oxygenoterapie při parciální respirační insuficienci, k saturaci hemoglobinu kyslíkem nad 95 %. 8. Umělá plicní ventilace při globální respirační insuficienci. LITERATURA: Fedor M, Kunovský P, Vobruba V. Intenzivní péče v pediatrii, Osveta Pachl J, Roubík K. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. Univerzita Karlova v Praze, Karolinum Ševčík P, Černý V, Vítovec J a kol. Intenzivní medicína, Galén

18 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII 4. Akutní inspirační dušnost Akutní subglotická laryngitida Charakteristika: běžné onemocnění, vyskytující se sezónně (listopad duben), obvykle ve věku 5 měsíců 3 roky, častěji u chlapců. Manifestuje se inspirační dušností, provázenou charakteristickým štěkavým kašlem. Nedostatečně diagnostikovaná a léčená laryngitida může vést k rychle progredující respirační insuficienci, k sufokaci a zástavě dýchání a oběhu. MKN 10: J04.0 (l.akutní), J37.1 (l.s tracheitidou) Etiologie: virová parainfluenza 1 a 3, influenza A, B, RS viry. Vzácnější letní formy Mycoplazma pneumoniae a enteroviry (coxackie a echoviry). Patogeneza: submukózní edém v subglotickém prostoru, který je nejužším místem HCD, zúžení o 1 mm redukuje plochu o %. Klinické projevy: může předcházet katar HCD (rýma, bolesti v krku, chrapot, subfebrilie, kašel). Většinou v nočních hodinách následuje prudké zhoršení se záchvaty štěkavého neproduktivního kašle a dušností s inspiračním, hůře smíšeným stridorem. Dítě je neklidné, anxiózní, plačtivé. Tíže dušnosti viz Downesovo skóre (viz. tab. č. 2). Tabulka č. 2: Skóre obstrukce dýchacích cest dle Downese příznaky poslech normální difúzní pískoty a vrzoty oslabené stridor nepřítomný inspirační inspirační i exspirační kašel nepřítomný dr sný štěkav ý dyspnoe nepřítomná suprasternální retrakce, alární souhyb interkostální i subkostální retrakce cyanóza nepřítomná při FiO 2 0,2 při FiO 2 0,4 18

19 Diagnostika: opírá se o charakteristickou anamnézu a klinický obraz. Nutno vyloučit aspiraci cizího tělesa. Odlišení od laryngitis acuta (zánět hlasivkových vazů) - pouze chrapot, afonie, nedochází k obstrukci. Léčba: první pomoc přednemocniční pokus o zklidnění dítěte, inhalace chladného a vlhkého vzduchu (u otevřeného okna), příznivě působí na zmenšení otoku dýchacích cest. Poučení rodiče mohou podat kortikoidy v rektální formě (Rectodelt) v dávce 1 čípek (100 mg) denně, případně i opakovaně (podle závažnosti stavu 5 20 mg prednisonu na 1 kg tělesné váhy a den). Nutný je zajištěný odborný transport do zdravotnického zařízení. Transport rodiči vlastními silami a prostředky je vysoce rizikový a kontraindikovaný. Downes 0 3 b.: studená nebulizace, sedace (midazolam p. r., nasálně, diazepam p. o.), antihistaminika (cetirizin, promethazin p. o.), monitorace nejlépe za hospitalizace. Downes 4 6 b.: JIRP, studená nebulizace, zvýšení frakce FiO 2 dle potřeby. Inhalace s adrenalinem u dětí do10 kg 2 ml Adrenalinu (ředění 1:1000) do 5 ml FR, u dětí nad 10 kg 4 ml adrenalinu do 5 ml FR. Zajištění žilního vstupu, léčba i.v. kortikoidy dexamethazon 0,6 mg/kg/dávku, možno opakovat po 12 hodinách. Adekvátní sedace (benzodiazepiny kontinuálně), antihistaminika (promethazin). Monitorování vitálních funkcí, vyšetření ABR. Downes 7 10 b.: intubace v inhalační anestezii, kontraindikována apnoická technika. Endotracheální kanyla volena o 0,5 1 mm užší než adekvátní. V případě nezdařené intubace nutno provést koniotomii. Parenterální léčba kortikoidy, antihistaniky, analgosedací, parenterální výživa. Antibiotická léčba je indikována jen u bakteriáních komplikací onemocnění. Umělá plicní ventilace nutná většinou hod. O edému v subglotickém prostoru a možnosti extubace informuje únik kolem endotracheální kanyly. Prognóza: při adekvátní léčbě onemocnění je velmi dobrá. 19

20 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Akutní epiglotitida Charakteristika: Méně časté život ohrožující onemocnění. Charakteristický je rychlý průběh, kritický stav se může rozvinout během 12 hodin. Epiglotitida nemá sezónní průběh, nejčastější výskyt je od 3 7 let věku, více u chlapců. Nedostatečně diagnostikované a léčené onemocnění vede k progresi respirační insuficience, sufokaci a zástavě dýchání a oběhu. MKN 10: J05.1 (e.akutní) Etiologie: bakteriální, nejčastěji Haemophillus influenzae typ B, Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes a Streptococcus pneumoniae. Patogeneza: flegmonózní zánět epiglotis a aryepiglotických řas, může abscedovat, edém. Klinické projevy: dítě je febrilní (až 40 C), je nápadně klidné, anxiózní, má toxický vzhled. Klinicky přítomna respirační tíseň různého stupně. Dítě zaujímá vynucenou polohu v sedě s mírným předklonem a lehce zakloněnou hlavou s pootevřenými ústy, ze kterých vytékají sliny. Při změně polohy na záda se dušnost zhoršuje. Trias: dysfagie, dysfonie, dyspnoe. Bojí se kašlat a mluvit pro bolestivost v krku. Tichý inspirační stridor, který je vlhký a bublavý. Poslechově stridor a prodloužené inspirium, v těžším stavu i exspirium. Závažným příznakem je tichý hrudník v inspiračním postavení. Diagnostika: Při stlačení jazyka zjevná edematozní epiglotis, rychlý vývoj lokálního nálezu (během desítek minut). Nutno odlišit akutní subglotickou laryngitidu (viz. tab. 2), peritonzilární a retrofaryngeální absces, aspiraci cizího tělesa. Léčba: První pomoc přednemocniční pokus o zklidnění dítěte, uvedení do polohy v polosedě a přivolání ZZS. Nic p.o.! Je kontraindikovaný transport rodiči do zdravotnického zařízení. ZZS zajišťuje vstup do žilního řečiště, aplikuje dítěti vhodnou analgosedaci a inhalovaný kyslík. V případě hrozící sufokace zajišťuje dýchací cesty intubací, při obtížné nebo neproveditelné intubaci koniotomií. Léčba ve zdravotnickém zařízení: Indikováno přijetí na JIRP, vstupní ošetření 20

21 pacienta v poloze v sedě, veškerá léčba vedená parenterálně. Intubace se provádí v inhalační anestezii, je kontraindikována apnoická technika. Volíme kanylu o 1 mm menší, než adekvátní. Pokud je intubace neúspěšná, je nutno provést urgentní koniotomii. Extubace je obvykle možná za hodin dle ústupu edému epiglotis (lokální nález, patrný únik okolo ETC). Z lokálních komplikací je nutné vyloučit absces epiglotis. Antibiotikem empirické volby je ampicilin/ sulbactam, případně cefuroxim. Nutná je adekvátní analgosedace (midazolam, phenobarbital, tramadol). Kortikoidy nejsou indikovány. Totální parenterální výživa je přechodně nutná, komplexní péče o vnitřní prostředí. Prognóza: Při správném postupu a zamezení závažných komplikací je dobrá. Tabulka č. 3: Diferenciální diagnostika laryngitidy a epiglotitidy příznaky laryngitida epiglotitida etiologie virová bakteriální sezónnost jaro, podzim ne věk 5 měsíců 3 roky 3 7 let průběh vzhled dítěte pozvolnější, zhoršení v noci bledé, motoricky neklidné rychlý toxické, klidné, anxiózní vynucená poloha není sedí, při položení dušné kašel stridor hlas štěkavý, suchý, intenzivní převážně inspirační, ostrý dysfonie, chrapot nekašle pro bolest inspirační i exspirační, vlhký tichý, huhňavý až afonie dysfagie není výrazná, tečou sliny teplota normální nebo zvýšená vysoká (39 40 C) 21

Léčba akutního astmatu

Léčba akutního astmatu Léčba akutního astmatu Akutní astma Exacerbace astmatu (astmatický záchvat, akutní astma) jsou epizody progresivního zhoršení dušnosti, kašle, pískotů či tíže na hrudníku, nebo některé kombinace těchto

Více

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal

Zdravotnická první pomoc. Z.Rozkydal Zdravotnická první pomoc Z.Rozkydal První pomoc Soubor jednoduchých opatření, které udržují člověka při životě a omezují důsledky náhlého ohrožení zdraví Technická první pomoc -vytvoří základní technické

Více

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

Co je KPR? vitálních funkcí

Co je KPR? vitálních funkcí KPR Co je KPR? Soubor výkonů k neprodlenému obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené selháním jedné či více základních vitálních funkcí Vědomí, oběh, dýchání, vnitřní prostředí Rozdělení

Více

Neodkladná resuscitace dětí. Paediatric Basic Life Support. Guidelines 2010

Neodkladná resuscitace dětí. Paediatric Basic Life Support. Guidelines 2010 Neodkladná resuscitace dětí Paediatric Basic Life Support Guidelines 2010 Peter J. Safar 1924 2003 The European Resuscitation Council (ERC): Paediatric Life Support (PLS) 1994, 1998, 2000, 2005 International

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

Neodkladná resuscitace dětí. Guidelines 2010. Paediatric Basic Life Support UPV MB 99 1

Neodkladná resuscitace dětí. Guidelines 2010. Paediatric Basic Life Support UPV MB 99 1 Neodkladná resuscitace dětí Paediatric Basic Life Support Guidelines 2010 UPV MB 99 1 ERC Guidelines 2010 1. Incidence zástavy oběhu je u dětí méně častá než u dospělých 2. Většina zachránců nemá výcvik

Více

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI KOMPLIKACE AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI MUDr. Robin Šín ZZS Plzeňského kraje ZZS Libereckého kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Úvod nekróza části myokardu

Více

KPR. Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP

KPR. Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP KPR Jana Nekudová NCO NZO Katedra ARIPP Kardiopulmonální resuscitace = neodkladná resuscitace = základní podpora života - BLS Je to soubor úkonů vedoucích k obnovení oběhu (průtoku) okysličené krve mozkem

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Alergické reakce Anesteziologie, urgentní

Více

Globální respirační insuficience kazuistika

Globální respirační insuficience kazuistika Globální respirační insuficience kazuistika Radovan Uvízl Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a

Více

Léčba astma bronchiale

Léčba astma bronchiale Léčba astma bronchiale Karel Urbánek, Ústav farmakologie LF UP v Olomouc 26. října 2011 Astma Úvod 2 agonisté Xantiny Antimuskarinika Kortikoidy Stabilizátory mastocytů a antileukotrieny Astma Chronické

Více

Alergické reakce (AAR) Anafylakticko-anafylaktoidní reakce. Akutní stavy v medicíně

Alergické reakce (AAR) Anafylakticko-anafylaktoidní reakce. Akutní stavy v medicíně Alergické reakce (AAR) Anafylakticko-anafylaktoidní reakce Akutní stavy v medicíně AAR - historie 1902 Charles Robert Richet Paul Portiér plavba po Středozemním moři účinek toxinů mořských sasanek na psy

Více

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ

Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Chronická obstrukční plicní nemoc MUDR.ŠÁRKA BARTIZALOVÁ BARTIZALOVAS@FNPLZEN.CZ Nařízení vlády č. 114/2011 Platné od 1.7.2011 Kapitola III, položka 13 Chronická obstrukční plicní nemoc s FEV1/FVC méně

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13160NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Šok. Protišoková opatření Označení materiálu:

Více

v PNP a NP Mariana Vujčíkov ková Petra Vymazalová Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc

v PNP a NP Mariana Vujčíkov ková Petra Vymazalová Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc Vedení anestézie v PNP a NP Mariana Vujčíkov ková Petra Vymazalová Klinika anesteziologie a resuscitace FN Olomouc Vedení anestézie v PNP a NP Anestezie Medikace Přednemocniční péče Nemocniční péče Vedení

Více

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd. Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.gpk VFN Hlavní změny od r. 2005 Pozdní podvaz pupečníku 1 min po porodu.

Více

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková

Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií. Bc. Lucie Zahradníková Léčba hypoxicko ischemické encefalopatie řízenou hypotermií Bc. Lucie Zahradníková Bc. Věra Tomková FN Plzeň Neonatologie JIRP Hypoxicko ischemická encefalopatie (HIE) Nevratné poškození mozku - následek

Více

Kardiopulmonální resuscitace. František Bednář

Kardiopulmonální resuscitace. František Bednář Kardiopulmonální resuscitace František Bednář Kardiopulmonáln lní resuscitace je soubor úkonů směřujících k neprodlenému obnovení oběhu okysličené krve u osoby, u které došlo náhle k selhání jedné nebo

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady

Akutní respirační poruchy spojené s potápěním a dekompresí... Úvod Patofyziologie Klinické projevy Diagnostika Léčba Prognóza postižení Praktické rady 1 Hemoptýza 1.1 Úvod a definice 1.2 Patofyziologie hemoptýzy 1.3 Příčiny hemoptýzy 1.4 Klasifikace hemoptýzy 1.5 Vyšetřovací metody 1.6 Diagnostické algoritmy 1.7 Diferenciální diagnostika hemoptýzy 1.8

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Epistaxe Jaká je role anesteziologa?

Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Epistaxe Jaká je role anesteziologa? Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice Hradec Králové Jitka Schreiberová

Více

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM

Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Bc. Marie Bartoszová FN Brno - KARIM Umělá plicní ventilace slouží k podpoře dýchání - korekci respirační insuficience 1. typu porucha transportu plynů na alveokapilárním rozhraní, způsobena postižením

Více

Úvod do anestézie novorozenců aneb jak vidí novorozence anesteziolog

Úvod do anestézie novorozenců aneb jak vidí novorozence anesteziolog Úvod do anestézie novorozenců aneb jak vidí novorozence anesteziolog MUDr. Vladimír Mixa KARIM FN Motol, Praha XXVII. Neonatologické dny Ostrava 9.11.2012 Anestézie novorozence Velmi náročná anesteziologická

Více

Metabolismus kyslíku v organismu

Metabolismus kyslíku v organismu Metabolismus kyslíku v organismu Účinná respirace/oxygenace tkání záleží na dostatečném po 2 ve vdechovaném vzduchu ventilaci / perfuzi výměně plynů v plicích vazbě kyslíku na hemoglobin srdečním výdeji

Více

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Nejdůležitější specifika KPR dětí MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Rozdělení dětského věku novorozenec 0 28 dní kojenec 28 dní 1 rok batole 1 3 roky předškolní věk 3 6 let školní věk 6 15 let adolescent

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

První pomoc a primární péče u termického úrazu

První pomoc a primární péče u termického úrazu První pomoc a primární péče u termického úrazu MUDr. L. Brož Klinika popáleninové medicíny 3.LF UK a FNKV Praha PATOFYZIOLOGIE POPÁLENINOVÉHO ŠOKU JEDNÁ SE O KOMPLEXNÍ PROCES OBĚHOVÉ A MIKROCIRKULAČNÍ

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Vybrané akutní stavy v pediatrii Anesteziologie,

Více

Inhalační furosemid, stará molekula, nová výzva.. MUDr.Petr Vojtíšek

Inhalační furosemid, stará molekula, nová výzva.. MUDr.Petr Vojtíšek Inhalační furosemid, stará molekula, nová výzva.. MUDr.Petr Vojtíšek Klinika anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem Furosemid Furosemid působí blokádou

Více

Kardiopulmonální resuscitace v dětském věku - novorozenci a děti. Bc. Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu FNO

Kardiopulmonální resuscitace v dětském věku - novorozenci a děti. Bc. Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu FNO Kardiopulmonální resuscitace v dětském věku - novorozenci a děti Bc. Martin Šamaj Oddělení urgentního příjmu FNO II.celostátní konference,,olomoucký den urgentní medicíny 10.května 2007 Anatomické rozdíly

Více

Možnosti pooperační analgezie po císařském řezu. Radka Klozová KARIM 2.LF UK v FN Motol Praha

Možnosti pooperační analgezie po císařském řezu. Radka Klozová KARIM 2.LF UK v FN Motol Praha Možnosti pooperační analgezie po císařském řezu Radka Klozová KARIM 2.LF UK v FN Motol Praha Je důležitou součástí pooperační péče. Hlavní principy se příliš neliší od všeobecných zásad pooperační léčby

Více

Monitorace v anestezii

Monitorace v anestezii Monitorace v anestezii Význam monitorování - Anestezie i operace významně ovlivní vnitřní prostředí, rozkolísají hemodynamiku i dýchání a mohou vést i ke smrti pacienta. - Sledování zahrnuje pozorování,

Více

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína

Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze ( https://www.lf2.cuni.cz) Atestační otázky z oboru anesteziologie a intenzivní medicína 1. a. Mechanismy anestezie a nervové blokády b. Anestezie

Více

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE

KONSENZUÁLNÍ STANOVISKO K POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ HYPOTERMIE 1. Základní východiska Terapeutická hypotermie prokazatelně zlepšuje klinický neurologický výsledek nemocných po kardiopulmonální resuscitaci pro netraumatickou zástavu oběhu s nálezem komorové fibrilace

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Periferní oběhové selhání Šokové stavy

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum)

Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml injekční roztok (Levobupivacaini hydrochloridum) V příbalové informaci naleznete: 1. Co je přípravek Chirocaine a k

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Intenzivní péče v kontextu systému paliativní medicíny u dětských pacientů

Intenzivní péče v kontextu systému paliativní medicíny u dětských pacientů Intenzivní péče v kontextu systému paliativní medicíny u dětských pacientů Jan Hřídel JIRP, Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1.LF UK, Praha Vedoucí lékař: MUDr. Václav Vobruba, PhD II. Konference

Více

Nitrolební hypertenze kazuistika

Nitrolební hypertenze kazuistika Nitrolební hypertenze kazuistika Radovan Uvízl Klinika anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických

Více

KOMPLIKACE "BEZPEČNÉHO PREPARÁTU"

KOMPLIKACE BEZPEČNÉHO PREPARÁTU KOMPLIKACE "BEZPEČNÉHO PREPARÁTU" Palásková Simona, Paříková Helena KARIP TC IKEM Praha ANAMNÉZA OA: 74-letá žena s anamnézou hypertenze a Crohnovy choroby, trpící syndromem krátkého střeva, po mnohočetných

Více

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.

Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce. Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Výuková jednotka z pohledu koordinátorky teoretické sekce Prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. Kurzy v sekcích Teoretické vědy; 33 Diagnostické obory a neurovědy; 16 Chirurgické vědy; 17 Interní lékařství; 35

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Komplikace v anestézii. Mgr.Petra Rusková FN v Motole KARIM

Komplikace v anestézii. Mgr.Petra Rusková FN v Motole KARIM Komplikace v anestézii Mgr.Petra Rusková FN v Motole KARIM Komplikace v anestézii Všechny typy technik používaných v anestézii mohou být spojené s komplikacemi ovlivňujícími morbiditu i mortalitu Nejrizikovější

Více

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com) Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta Důležité příznaky teplota (C o ) >38 nebo 90 Sepse a septický šok dechová frekvence (dechy/min.) >20 Michal Holub Klinika

Více

Léčba anafylaktických reakcí Doc.MUDr.Vít Petrů,CSc

Léčba anafylaktických reakcí Doc.MUDr.Vít Petrů,CSc 1 Léčba anafylaktických reakcí Doc.MUDr.Vít Petrů,CSc I. Definice a vymezení chorobného stavu Anafylaktická reakce (anafylaxe) je akutní alergická reakce, vznikající na podkladě imunopatologické reakce

Více

Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely)

Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) Poranění hrudníku (převzato od BATLS nutno lehce upravit pro civilní účely) Incidence Hrudní poranění se vyskytují velmi často nejen v civilním, ale i vojenském prostředí: Přibližně 10 % všech válečných

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Simota T. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

Chirocaine Příbalová informace

Chirocaine Příbalová informace Chirocaine Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně Chirocaine 2,5 mg/ml Chirocaine 5 mg/ml Chirocaine 7,5 mg/ml (Levobupivacaini hydrochloridum) Injekční roztok Držitel rozhodnutí o registraci

Více

Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci

Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci Raynaudův fenomén Autor: Kouřilová H., Biolková V., Školitel: Šternberský J., MUDr. Klinika chorob kožních a pohlavních, LF UP v Olomouci Raynaudův fenomén je klinický stav, který je charakterizován občasnými

Více

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013

Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Akutní stavy v paliativní péči hemoptýza, hemoptoe V. česko-slovenská konference paliativní mediciny Brno, 19.-20.9. 2013 Marcela Tomíšková Klinika nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno,

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem

První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem BOZP První pomoc První pomoc při úrazu (nejen elektrických) proudem Školení bezpečnosti práce (BOZP) České vysoké učení technické v Praze, Katedra kybernetiky BOZP První pomoc (1/7) Působení el. proudu

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

Máme nalbufin? MUDr. Lucie Jurečková

Máme nalbufin? MUDr. Lucie Jurečková 1 Máme nalbufin? MUDr. Lucie Jurečková Chemicko-farmakologická charakteristika 2 Syntetický opioid: agonista/antagonista analgetikum z phenanthrenové skupiny Analgetická potence je ekvivalentní dávce morfinu

Více

Propofol Abbott. Příbalová informace. Informace pro použití, čtěte pozorně! Propofol Abbott (Propofolum) Injekční emulze

Propofol Abbott. Příbalová informace. Informace pro použití, čtěte pozorně! Propofol Abbott (Propofolum) Injekční emulze Propofol Abbott Příbalová informace Informace pro použití, čtěte pozorně! Propofol Abbott (Propofolum) Injekční emulze Držitel rozhodnutí o registraci Abbott Laboratories s.r.o., Praha, Česká republika

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

Hemodynamický efekt komorové tachykardie

Hemodynamický efekt komorové tachykardie Hemodynamický efekt komorové tachykardie Autor: Kristýna Michalčíková Výskyt Lidé s vadami srdce, kteří během svého života prodělali srdeční infarkt, trpí zúženými věnčitými tepnami zásobujícími srdce

Více

Urgentní medicína otázky pro zkoušku oborové rady VR ČLK Okruh A

Urgentní medicína otázky pro zkoušku oborové rady VR ČLK Okruh A Urgentní medicína otázky pro zkoušku oborové rady VR ČLK Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí

Více

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY

INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY IPGE 1 INTENZIVNÍ PÉČE V GE ÚVOD DO PROBLEMATIKY Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc. IV. interní klinika 1. LF UK a VFN PŘEDMĚT NEODKLADNÉ (A INTENZIVNÍ) PÉČE stavy, které vyvolávají ohrožení života a zdraví postiženého

Více

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná.

Náchylnost k alergickým onemocněním je skutečně částečně genetický vázaná, čili dědičná. Jaké jsou nejčastější druhy alergií, lze na ně i dnes zemřít a trápí více děti nebo dospělé? Na vše o alergiích jsme se zeptali Doc. MUDr. Martina Vašákové, Ph.D., primářky Pneumologické kliniky Fakultní

Více

Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie

Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie Nežádoucí a toxické účinky léků, lékové alergie Nežádoucí účinky Účinek vyvolán po podání běžné a doporučené MUDr. Olga Bartošová, Ph. D. Nežádoucí účinky - příčiny Alergie Lékové interakce Interakce s

Více

Kardiopulmonální resuscitace u dětí

Kardiopulmonální resuscitace u dětí Kardiopulmonální resuscitace u dětí s ohledem na Guidelines 2010 Pavel Srnský Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK Jednotka intenzivní a resuscitační péče KPR definice * soubor výkonů,

Více

Invazivní meningokokové onemocnění u dětí

Invazivní meningokokové onemocnění u dětí Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Invazivní meningokokové onemocnění u dětí Sviták R. 1,2, BosmanR. 2, Ondra V. 1 1 ZZS Plzeňského kraje 2 ARK FN Plzeň Charakteristika standardu PNP úvodní

Více

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář

RESPIRAČNÍ INFEKCE. Milan Kolář RESPIRAČNÍ INFEKCE Milan Kolář Ústav mikrobiologie FNOL a LF UP v Olomouci Nejčastějšími bakteriálními původci infekcí horních a dolních cest dýchacích v komunitním prostředí jsou kmeny: Streptococcus

Více

Teplotní monitoring pacienta

Teplotní monitoring pacienta Teplotní monitoring pacienta MVDr. Petr Raušer, Ph.D. Klinika chorob psů a koček FVL VFU Brno 2 Fyziologie Hypotalamus Termosenzitivní neurony vasomotorika dýchání pocení metabolické pochody (játra) Nedostatečnost

Více

Infekční endokarditida pravého srdce - endokarditida na trikuspidální chlopni. H. Línková III.interní kardiologická klinika FNKV a 3.

Infekční endokarditida pravého srdce - endokarditida na trikuspidální chlopni. H. Línková III.interní kardiologická klinika FNKV a 3. Infekční endokarditida pravého srdce - endokarditida na trikuspidální chlopni H. Línková III.interní kardiologická klinika FNKV a 3. LF UK Praha Infekční endokarditida pravého srdce vrozené vady, stimulační

Více

Možnosti a limity UPV v PNP

Možnosti a limity UPV v PNP Možnosti a limity UPV v PNP Leoš Klik, Jiří Knor ÚSZS Středočeského kraje 6. celostátní konference Umělá plicní ventilace Mladá Boleslav 16. 18. února 2010 Úvod Kvalitativní přeměna PNP Koncepce a organizace

Více

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1

KARIM VFN PRAHA. M. Gregorovičová. strana 1 KARIM VFN PRAHA M. Gregorovičová strana 1 KARIM KARIM AMB - Centrum pro léčbu bolesti - Kanylační centrum - Anesteziologické ambulance Lůžková část KARIM - Resuscitační péče 16 lůžek - Pooperační péče

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

dýchání je základní lidská potřeba kyslík je nezbytný pro život po vstupu do organismu se váže na hemoglobin a ten jej roznáší po celém těle jeho

dýchání je základní lidská potřeba kyslík je nezbytný pro život po vstupu do organismu se váže na hemoglobin a ten jej roznáší po celém těle jeho Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH

SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH SPECIFIKA FYZIOTERAPIE U KRITICKY NEMOCNÝCH PO CHIRURGICKÝCH VÝKONECH Mgr. Kožešníková Lucie MUDr. Eduard Havel, Ph.D. Rehabilitační klinika FN a LF UK Hradec Králové, přednostka doc. MUDr. E. Vaňásková,

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. p ř e d m ě t : v y b r a n é k a p i t o l y c h i r u r g i e Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. z p r a c o v a l a : M g r. E v a S t r n a d o v á

Více

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT

PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT PRVNÍ POMOC ZÁSADY PRVNÍ POMOCI STAVY OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT Bc. Blanka Roháčková info@bianca-agency.cz ZÁSADY PRVNÍ POMOCI 1. Co je první pomoc? První pomoc je péče nebo léčba poskytnutá zraněné osobě před

Více

Srdeční zástava: Dospělí: 1 mg intravenózně nebo intraoseálně, event. 2-3 mg kanylou endotracheálně v 10 ml aq. pro inj každých 3 5 minut.

Srdeční zástava: Dospělí: 1 mg intravenózně nebo intraoseálně, event. 2-3 mg kanylou endotracheálně v 10 ml aq. pro inj každých 3 5 minut. sp.zn. sukls60536/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Adrenalin Léčiva injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Epinephrini hydrochloridum 1,2 mg (= Epinephrinum 1 mg) v 1 ml

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Radovan Uvízl, Michaela Gehrová, Kateřina Hönigová, Marcela Dvořáková III. Olomoucký den urgentní medicíny Příčiny respirační insuficience Mozek Mícha Neuromuskulární

Více

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor Účast UM na transplantačním programu Jiří Knor Základní definice Terminální stav- rozvrat funkce vitálních orgánových systémů Umírání- období od počátku terminálního stavu do smrti mozku (smrt) Klinická

Více

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha

Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie. Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikace Diagnostika Dif.dg Terapie Jolana Marková Neurologická klinika IPVZ-FTN Praha Bolesti hlavy Klasifikační systém ( IHS) Primární bolesti hlavy skupina 1-4 Sk Sekundármí bolesti

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276

Elektronické srdce a plíce CZ.2.17/3.1.00/33276 Kazuistika č. 5, bolesti zhoršovaná nádechem ( perikarditida) P.K., muž, 51 let Popis případu a základní anamnesa 51 letý muž, kuřák, s anamnesou hypertenzní nemoci diagnostikované cca před 5 lety, tehdy

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Telefonicky asistovaná první pomoc. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o.

Telefonicky asistovaná první pomoc. Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace. Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o. Telefonicky asistovaná první pomoc Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace Romana Pochylá ZZS Jmk, p.o. TAPP Základní úloha KZOS Konkrétní postupy jsou součástí protokolů konkrétního KZOS TAPP Situace

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

8. Úkoly sestry při anestézii u plánovaných a neodkladných operačních výkonů v gynekologii a porodnictví. 9. Celková a místní anestézie

8. Úkoly sestry při anestézii u plánovaných a neodkladných operačních výkonů v gynekologii a porodnictví. 9. Celková a místní anestézie I. Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči se zaměřením na anesteziologii 1. Kardiopulmonální resuscitace

Více

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková

respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Desetileté zkušenosti s podáváním bakteriálních imunomodulátorů dětským pacientům respirační ordinace nemocnice U Sv.Jiří,Plzeň MUDr.D.Pousková s.v.nováková Bakteriální imunomodulátory 1. bakteriální vakcíny

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof atestační otázky

Urgentní medicína a medicína katastrof atestační otázky Urgentní medicína a medicína katastrof atestační otázky Teoretická část Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Transport kyslíku v organizmu za fyziologických a patofyziologických podmínek 3. Poruchy

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více