Naléhavé situace v pediatrii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Naléhavé situace v pediatrii"

Transkript

1 Naléhavé situace v pediatrii

2

3 Naléhavé situace v pediatrii 3

4 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Naléhavé situace v pediatrii První vydání 2007 Copyright NESTLÉ Česko Vydal SOLEN PRINT, s.r.o., pro NESTLÉ Česko, s.r.o. ISBN: Autoři: MUDr. Olga Černá Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha as. MUDr. Šárka Doležalová Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc., pořadatel publikace Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví 1. LF UK Praha Katedra pediatrie IPVZ Praha prim. MUDr. Josef Gut Dětské a novorozenecké oddělení nemocnice s poliklinikou Česká Lípa doc. MUDr. Jozef Hoza, CSc. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha Katedra pediatrie IPVZ Praha as. MUDr. Petr Klement, PhD. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha MUDr. Václav Kredba, CSc. Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha MUDr. Jan Langer Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha MUDr. Pavla Pokorná Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha MUDr. Martin Sádlo Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha as. MUDr. František Schneiberg Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví 1. LF UK Praha MUDr. Pavel Srnský Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha MUDr. Václav Vobruba Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN Praha Recenzenti: doc. MUDr. Jiří Kobr, PhD. dětská klinika LF UK FN Plzeň MUDr. Hana Cabrnochová PLDD Praha MUDr. Jarmila Seifertová PLDD Kladno 4

5 OBSAH 1. Úvod (Frühauf) Kardiopulmonální resuscitace (Vobruba) Akutní exspirační dušnost (Srnský) Akutní inspirační dušnost (Srnský) Anafylaxe (Černá) Bolest a analgosedace (Srnský) Horečka (Hoza, Gut) Intoxikace (Černá) Kojenecké koliky (Frühauf) Křeče (Černá, Klement) Poruchy oběhu (Kredba) Poruchy tvorby moče a močení (Doležalová, Langer) Poruchy vědomí (Černá) Průjem (Frühauf) Syndrom zanedbávaného, týraného a zneužívaného dítěte (Schneiberg) Zvracení (Frühauf) Empirická antimikrobiální léčba (Sádlo) Dávkování léků (Pokorná) Normální hodnoty laboratorních vyšetření (Pokorná)

6 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII 1. Úvod Motto Levinův zákon: Dodržováním pravidel se práce neudělá. Z čehož vyplývá: Potřeba udělat práci není omluvou pro nedodržování pravidel (1). První publikaci zabývající se řešením naléhavých stavů jsme na klinice sestavili v r. 2003, její vydání sponzorovala zdravotní pojišťovna OZP (207) a setkala se se zájmem na klinice i u praktických pediatrů v Praze, kde byla distribuována a zcela rozebrána. Vydání nové publikace zabývající se řešením akutních situací si vyžádal čas, protože se objevila novější doporučení pro zvládání těchto situací. Cílem publikace je použití podobně jako se uvádělo ve starších slovnících: pro školu písárnu a dům tj. pro první kontakt na ambulancích nemocnic, kde obvykle pracují ti nejmladší z nás (je potřeba si uvědomit, že mimopracovní doba, tj. po 16 hodině ve všední den a soboty a neděle činí 128 hodin týdně, tj. více než ¾ celkového týdenního objemu času), pro ordinace PLDD a v neposlední řadě plánujeme užít příručku i k výuce mediků v pediatrické urgentologii. Náš cíl lze vyjádřit Jacksonovým zákonem: Učíte-li mediky, první nutnou podmínkou je držet je v bdělém stavu (2). Příručka by se tedy neměla stát hypnotikem, čemuž jsme se snažili podřídit rozsah a obsah, protože urgentní stav se jistě nevyřeší horečnatým listováním v tlusté knize. Respektovali jsme několik postulátů; Gottliebovo pravidlo: Lékař, který své podřízené zkouší ohromit znalostí složitých detailů, ztratil ze zřetele výsledný cíl (3), Felsonův zákon: Vykrást nápady jednoho člověka je plagiát, vykrást je spoustě lidí je výzkumná práce (5) a snažili jsme se vyhnout Malíkovu zákonu jazyka medicíny: I ta nejjednodušší myšlenka se dá vyjádřit složitě (4). Je potřeba poděkovat sponzorovi publikace, bez jehož přispění by bylo možno publikaci napsat, ale ne vydat a distribuovat, takže byl popřen tzv. Protiargument zdravotní pojišťovny: Bude ti odpouštěno, ale peněz se nedočkáš (6). LITERATURA: Bloch A. Murphyho zákon a lékaři. ARGO 2000: 33 (1), 80 (2), 25 (3), 72 (4), 66 (5), 82 (6). 6

7 2. Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace (KPR) je soubor výkonů vedoucích k okamžitému zajištění nebo obnovení oběhu okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí. KPR je rozdělována na: a) základní neodkladnou resuscitaci (Basic life support BLS), což je resuscitace bez pomůcek s výjimkou protektivních pomůcek chránících zachránce, b) rozšířenou neodkladnou resuscitaci (Advanced life support ALS), která již zahrnuje elektro a farmakopostupy a může navazovat na pokračující resuscitační péči. Z pohledu KPR je rozdělen dětský věk na: novorozenecké období nejčastější příčiny selhání životních funkcí: nezralost, perinatální asfyxie, pneumopatie a vrozené vývojové vady, na skupinu kojenců, batolat a předškolních dětí nejčastěji aspirace, infekce, vrozené vývojové vady a úrazy, na školní děti (věk nad 8 let, váha nad 25 kg, výška nad 125 cm) nejčastěji úrazy (CNS, úrazy na kole, termická poranění, tonutí), intoxikace a infekce. Z patofyziologického hlediska je nejčastější příčinou zástavy srdeční u dětí asfyxie. Pouze v 7 15 % je to komorová fibrilace, což je naopak v drtivé většině nejčastější příčina zástavy srdeční u dospělých. Zahájení KPR: postižený je neoslovitelný a nejeví známky života. KPR se nezahajuje v případě jistých známek smrti (posmrtné skvrny, posmrtná ztuhlost), u traumat neslučitelných se životem, uplynulo-li od zástavy srdeční prokazatelně déle jak 20 min. (při hypotermii více jak 40 min.), u terminálních stavů neléčitelných chorob nebo při prokázané smrti mozku. 7

8 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII KPR je ukončena po obnovení životních funkcí, základních při KPR trvající déle než 30 min. s trvající asystolií, apnoí, hlubokým bezvědomím, areflexií s fixovanou mydriázou bez fotoreakce, bez známek elektrické aktivity na EEG nebo při úplném vyčerpání zachránce. ABCDT kardiopulmonální resuscitace A airway (zajištění průchodnosti dýchacích cest) Nejčastější příčinou obturace dýchacích cest je aspirace. Současné postupy doporučují odstranění cizího tělesa z horních cest dýchacích jen tehdy, pokud je dobře viditelné. Je-li postižený při vědomí, vyzve se ke kašli v předklonu s oporou. V opačném případě se u kojenců provádí 5 úderů mezi lopatky v pronační poloze (hlava je níže než dolní polovina těla). U starších dětí při středně závažné aspiraci se zahajuje 5 údery mezi lopatky, při neúspěchu se střídají údery mezi lopatky a Heimlichův manévr vždy v sérii po pěti. Při opakovaném neúspěchu a trvajícím bezvědomí se zahájí KPR. Samotný Heimlichův manévr se nedoporučuje provádět u kojenců, obézních jedinců a v graviditě. Pro zajištění průchodnosti dýchacích cest je nezbytné udržet hlavu v mírném záklonu a předsunuté dolní čelisti. Z pomůcek k udržení průchodnosti dýchacích cest je doporučeno použití vzduchovodu. Nazofaryngeální způsob zavedení je lépe tolerovatelný, orofaryngeální cesta je doporučována pouze u pacientů v bezvědomí. Laryngální masku by měl zavádět pouze zkušený zachránce. Její použití je rizikovější u nižších věkových kategorií. Intubace je nejbezpečnější způsob zajištění průchodnosti dýchacích cest, musí ji však provádět zkušený lékař. Při hlubokém bezvědomí je možné intubovat bez medikace, v opačném případě je nezbytné zvolit vhodný způsob analgosedace.velikost endotracheálních cévek respektuje stáří dítěte. Pro novorozence je doporučována velikost 3,0 3,5, pro kojence 4,0 4,5, pro větší děti se řídí podle vzorce (věk v letech /4 + 4). Při orotracheální intubaci se zavádějí do vzdálenosti podle vzorce (věk v letech / cm). V přednemocniční péči je doporučováno použití endotracheálních cévek bez obturačního balónu, v rámci nemocniční péče spíše s obturačním balónem. 8

9 B breathing (zajištění ventilace) Umělá plicní ventilace (UPV) je zahájena neprodleně při selhání spontánní ventilace. V rámci BLS je poskytováno dýchání z plic do plic. Všechny kombinace způsobu poskytování dýchání z plic do plic jsou vhodné, záleží na velikosti postiženého (ústa ústa + nos; ústa ústa; ústa nos). Pro zachránce je doporučeno použití ochranných pomůcek (obličejová maska, resuscitační rouška). UPV je zahájena 5 vdechy. Dechové objemy musí respektovat velikost dítěte a měly by zajistit dostatečné exkurze hrudníku. Frakce kyslíku ve vydechovaném vzduchu (FiO2) zachránce se pohybuje kolem 0,16 0,18. Pokud je pro umělou plicní ventilaci použit samorozpínatelný vak s maskou, je nutné zvolit jejich správnou velikost vzhledem ke stáří dítěte. Dýchání samorozpínatelným vakem (bag mask ventilation BMV) je považováno za velmi účinnou metodu v přednemocniční péči. Je však nutné připomenout, že nepřiměřeně velké dechové objemy mohou způsobit akutní volumotrauma plic. Průtok kyslíku l/min zajistí při použití kyslíkového rezervoáru vaku výsledné FiO2 0,6 0,9. Dechové frekvence: novorozenec 40/min., kojenec: 30/min., batole: 20/min., starší dítě a dospělý: 10/min. C-circulation (zajištění cirkulace) Profesionál by se měl věnovat palpaci maximálně 10 vteřin (a. carotis. int., a. femoralis, a. brachialis). Nepřímá srdeční masáž (NSM) se zahajuje ihned, jestliže je u postiženého zjištěn některý z následujících závažných příznaků. Prokázaná asystolie nebo těžká bradykardie, mrtvolně bledá barva kůže, pokud nemocný náhle padá, je v bezvědomí a je neoslovitelný. Správně prováděná NSM zajišťuje přibližně 33 % normálního srdečního výdeje, 50 % koronárního průtoku, 90 % cerebrálního průtoku, 5 % průtoku splanchnikem. Důkazem účinné NSM je hmatný puls na velkých cévách event. patrná pulzová vlna na pulzním oximetru. Při NSM je nutné zajistit, aby postižený ležel na pevné podložce. U novorozenců je účinnější způsob masáže, když prsty obou rukou jsou spojeny na zádech dítěte a palce asi 1 cm pod spojnicí prsních bradavek. U kojenců je NSM prováděna dlaní jedné ruky, u dalších věkových kategorií stejně 9

10 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII jako u dospělých. Dlaň dominantní ruky je položena do poloviny sterna, prsty se hrudníku nedotýkají, obě horní končetiny jsou napjaté. U novorozenců zůstává poměr kompresí a dechů stejný 3 : 1. U všech následujících věkových kategorií je již stejný, při jednom zachránci je poměr 30 : 2, při dvou zachráncích 15 : 2. D-drug (léky a defibrilace) Pro podání léků při KPR je nezbytné zajistit odpovídající vstup do cévního řečiště. Nejjednodušší je kanylace periferní žíly i. v. kanylou, kam lze podávat všechny léky a roztoky do maximální osmolality 900 mosmol/l. Kanylace by neměla trvat déle jak 90 s (pravidlo 3 x a dost). U intubovaných pacientů je možné podat léky intratracheálně. Musí však být v tucích rozpustné (adrenalin, atropin) a nesmí být hyperosmolární. Ředí se v poměru 1 : 1 a u adrenalinu je nutné podat 10 x vyšší dávku. Posledním způsobem zajištění vstupu do cévního řečiště je intraoseální aplikace. Touto cestou lze podat jakýkoliv lék či koncentraci roztoku (stejně jako do centrální žíly). Umožňuje podání až 1,5 2 l tekutin/ hod. Intraoseální jehla se zavádí nejčastěji do mediální plochy tibie asi 2 cm pod tuberositas tibiae. Alternativní lokalitou je spina iliaca anterior superior, oblast nad distálním epikondylem femuru, sternum, caput radii. U pacientů v těžkém bezvědomí se intraoseální jehla zavádí bez anestézie, je-li vědomí zachováno, je nutné lokální znecitlivění. Doporučená doba inzerce je 24 hodin. Kromě anafylaktického šoku se léky zásadně nepodávají i.m. Stejně tak není vhodná kanylace centrální žíly. Léky při KPR: Adrenalin endogenní katecholamin s alfa i beta účinkem. Jeho účinek je mitigován hypoxií a acidózou, je inaktivován bikarbonátem. Podává se v dávce 0,01 mg (10 ug/kg/dávku). Originální balení je ředěné 1 : 1000 (1 ml = 1 mg), podává se 10x ředěný. Dávku lze opakovat po 3 5 min. Podání NaHCO 3 není během KPR rutinně doporučováno. Podává se tehdy, je-li KPR prolongovaná a u pacienta je předpokládaná nebo prokázaná metabolická acidóza s ph < 7,1 7,0. Po úspěšné KPR je nutné zajistit přísun glukózy odpovídající 10

11 věku. Hyperglykémie i hypoglykémie zhoršuje vyhlídky na přežití. Stejně tak je nutné doplnit v co nejkratší době efektivně cirkulující objem plnými roztoky krystaloidů v dávce 20 ml/kg/hod. Defibrilací (kardioverzí) se rozumí aplikace vysokonapěťového stejnosměrného bifázického nebo monofoázického výboje, který umožňuje přerušení reentry tachykardií vznikajících v síních nebo v komorách. Synchronizovaná kardioverze se používá v případech, kdy je definovaný QRS komplex, nesynchronizovaná u komorové fibrilace. Není indikovaná u asystolie. Provádí se u preoxygenovaného a tonizovaného myokardu (suficientní UPV a cca vteřin po podání adrenalinu). Je doporučováno použití 3 4 J/kg. Pro kojence a batolata se používají elektrody o průměru 4 cm, u větších dětí 8 12 cm. Pro podmazání elektrod se smí použít pouze EKG gel. Elektrody se přikládají u dětí s hmotností < 10 kg silou asi 3 kg, u větších dětí silou 5 kg pod pravou klavikulu a pod levou axilu. Při výboji se nesmí nikdo dotýkat pacienta. Po výboji následuje NSM. Manuální defibrilátor smí u dětí použít pouze lékař. Je nutné zmínit fakt, že současné doporučené postupy KPR umožňují i u dětí starších než 1 rok použití automatického externího defibrilátoru (AED). AED jsou konstruovány pro neškolené průměrně inteligentní laiky, kteří jsou vedeni krok za krokem jednoduchým návodem. T termomanagement U dětí, u kterých se podařilo KPR obnovit životní funkce a u kterých přetrvává porucha vědomí, je doporučováno udržet po dobu hodin hlubokou tělesnou teplotu na hodnotách 34 C. Po této době by se měla teplota zvyšovat o 0,25 0,5 C/hod. Prognóza: Zhodnocením řady studií bylo zjištěno, že okamžitá KPR prováděná laiky zvyšuje naději na přežití 2 3 x. Okamžitá KPR včetně defibrilace (např. pomocí AED) může zvýšit přežití na %. Na druhou stranukaždá minuta bez KPR snižuje prognózu přežití o %. V dětské populaci je známo, že pouze 3 17 % postižených dětí mimo nemocniční zařízení přežívá KPR, zatímco na jednotce intenzivní péče přežívá kolem 30 %. 11

12 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Bez neurologického postižení je propuštěno15 20 % dětí. Vědomosti laické veřejnosti o KPR jsou na nízké úrovni. Méně než 1,5 % laiků je schopno účelně poskytnout KPR a první pomoc. Výsledkem je, že méně než 20 % postižených v terénu je ošetřeno správně. neoslovitelný pacient otevřít ústa, zkontrolovat dýchání nedýchá 5 vdechů bez reakce kontrola pulsu (max. 10 s.) 1 dech/3 s každé 2 min. kontrolovat puls bez pulsu KPR: 1 zachránce 2:30 2 zachránci 2:15 po 5ti cyklech volat 155 a pokračovat v KPR defibrilace ano defibrilace ne defibrilace po 5 cyklech a dále KPR pokračovat v KPR 12 LITERATURA: Biarent D., Bingham R., Richmond S.: European, Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2005, Section 6, Paediatric Life Support Resuscitation. 2005: The International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) Consensus on Science With Treatment Recommendations for Pediatric and Neonatal Patients: Pediatric Basic and Advanced Life Support: Pediatrics.117; 2006:

13 3. Akutní exspirační dušnost obstrukční bronchitis, asthma bronchiale Definice: difúzní obstrukční onemocnění plic, charakterizované hyperaktivní odpovědí dýchacích cest na různé nespecifické podněty. Status asthmaticus akutní astmatický záchvat, při kterém je buď stupeň bronchiální obstrukce velmi těžký nebo se postupně zvýrazňuje a nereaguje na běžnou léčbu. Častěji než 1 x za hodinu vyžaduje bronchodilatační léčbu a/nebo mechanickou ventilaci. MKN 10: J46 (astma akutní, těžké, status asthmaticus), J45.0 (a. alergické exogenní), J45.1 (a.endogenní, nealergické), J45.9 (a.spastické), J20.9 (bronchitis s bronchospazmem nebo obstrukcí), J98.0 (bronchospazmus), R06.8 (dušnost) Etiologie: Multifaktoriální. Často na atopickém podkladě,uplatňuje se akutní infekce, zvýšená námaha, chlad, stres. Objasnění etiologie vyžaduje podrobné interní, alergologické a imunologické vyšetření. Patogeneza: Obstrukce středních a malých dýchacích cest spasmem hladké svaloviny bronchů, edémem sliznice a hypersekrecí vazkého hlenu. Stupeň obstrukce různě vyjádřený. Při nejtěžších formách těžký globální emfyzém, nemožnost spontánní efektivní ventilace, sufokace. Klinické příznaky: lehká dušnost prodloužené exspirium, mírná tachypnoe, nečetné obstrukční fenomény, bez alterace krevního oběhu a výměny krevních plynů střední dušnost prodloužené exspirium, mnohočetné obstrukční fenomény, tachypnoe, bez poslechového oslabení, zatahování měkkých částí hrudníku, bez poruch cirkulace a výměny krevních plynů těžká dušnost oslabené dýchání, obstrukční fenomeny (v nejtěžších případech mohou být méně četné tzv.tichá obstrukce), orthopnoe, alterace oběhu a výměny krevních plynů, psychické poruchy agitovanost, útlum 13

14 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Stupeň respiračního selhání při astmatu viz tab. č. 1. Tabulka č. 1: Klinické skóre astmatu příznaky po 2 8,7 12,5 kpa < 8,7 kpa < 8,7 při FiO 2 0,4 cyanóza nepřítomna přítomna při FiO 2 0,2 přítomna při FiO 2 0,4 inspirační šelesty normální není stejný oslabený, chybí zapojení pomocných dýchacích svalů nepřítomné částečně přítomné maximální exspirační pískoty nepřítomné přítomné, výrazné přítomné, tichá obstrukce vědomí normální somnolence, neklid kóma Skóre 5 7 bodů hrozící respirační selhání, nad 7 bodů a pco 2 > 8,11 = respirační selhání. Indikace k hospitalizaci: standardní oddělení první ataka těžké dušnosti, nepřesvědčivá reakce na bronchodilatační léčbu, dlouho trvající a často se vracející dušnost, nezkušenost pacientů a rodičů, nejistota o dostatečnosti domácí péče. Indikace k přijetí na JIRP: střední a těžká dušnost nereagující na podání 2 dávek beta mimetika, rozsáhlá pneumonie, barotrauma. Poruchy výměny krevních plynů a alterace oběhová. Diagnostika: Charakteristické klinické příznaky a anamnéza. Nutno rozlišit pacienta s vysokým a nízkým rizikem. Vysoké riziko časté dekompenzace na trvalé medikaci, opakované ataky těžké dušnosti, hospitalizace na JIRP (UPV), nedodržuje dlouhodobou léčbu, systémová kortikoterapie v poslední době. Laboratorní vyšetření: KO + dif., ionogram (cave hypokalemie), glykémie (cave hyperglykémie), ABR, CRP, v případě možnosti doplníme funkční vyšetření plic. RTG srdce a plic samotné astma není indikací k vyšetření, rtg vždy u 1. ataky dušnosti u dítěte pod 14

15 3 roky, dále při podezření na aspiraci cizího tělesa, barotrauma, při podezření na bronchopneumonii. Není třeba při nevelkém infektu a při expozici inhalačnímu alergenu. Léčba: (nutno vzít v úvahu předchozí medikaci) 1. Bronchodilatace: - upřednostnění inhalační terapie, dávkování individuální, podat jen nejnižší dávky, které uvolní obstrukci - MDI není vhodný pro střední a těžkou akutní dušnost, ani u zkušených astmatiků - spacer je vhodný, pokud je dobrá odpověď na nízkou dávku - nebulizovaná je vhodná ve směsi s fyziologickým roztokem intermitentně/kontinuálně při těžké dušnosti A. beta mimetika a) perorální clenbuterol (Spiropent) 0,8 1 ml/kg/den ve 2 3 dávkách při lehké dušnosti procaterol (Lontermin) 0,25 ml/kg/den ve 2 dávkách při lehké dušnosti b) inhalační salbutamol (Ventolin) u lehké a střední dušnosti z MDI nebo spaceru 1 4 dávky po 4 6 hodinách, u těžké dušnosti intermitentní nebulizací 0,15 mg/kg/dávku (0,025 mg/ kg/d, max. 0,8 ml = 5 mg) nebo kontinuální nebulizací 0,5 mg/kg/hod. Příprava pumpy: 0,5 ml/kg (max. 30 mg) do 30 ml FR nebulizovat rychlostí 5 ml/hod. při průtoku cca l kyslíku. (Cave: hypokalemie, hyperglykémie, hyperlaktacidemie!!!) c) intravenózní terbutalin (Bricanyl) 0,1 0,4 ug/ kg/min., podávat co nejkratší dobu, pozvolna stoupat i klesat. Příprava pumpy (do hmotnosti 40 kg): hmotnost (kg) a 120 ug Bricanylu dotáhnou do 10 ml FR, pak 0,5 ml/hod = 0,1 ug/ 15

16 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII kg/min. Příprava pumpy (nad hmotnost 40 kg): hmotnost (kg) a 120 ug Bricanylu dotáhnou do 20 ml FR, pak 1 ml/hod = 0,1 ug/kg/min B. anticholinergika bromid ipratropia (Atrovent) v inhalaci kojenci a batolata 4 x 0,5 ml (125 mg), do 30 mg 4 x 1 ml (0,25 mg), nad 30 kg 4 x 2 ml (0,5 mg) - nedává se kontinuálně, možno přistříknout 4 x denně do inhalátoru k Ventolinu C. metylxantiny teofylin (Syntofylin) úvodní dávka 5 6 mg/ kg/30 min. (byl-li již podán, tak 2 3 mg/kg), udržovací dávka mg/kg/den k sérové hladině ug/ml. Lze kombinovant s betamimetiky, na použití není jednoznačný názor. Při vysoce dávkovaných kontinuálních inhalačních betamimeticích již většinou další bronchodilataci nepřináší. Hladinu kontrolujeme v 1., 12. a 24. hodině. D. magnézium MgSO 4 10 % 0,25 0,5 ml/kg/20 min. Opakovat dle stavu pacienta. Působí spasmolyticky na hladkou svalovinu bronchů. Vždy při event. KPR z důvodu bronchospasmu. E. ketamin Calypsol 1 4 mg/kg/hod. i. v. kontinuálně pouze u nejtěžších stavů a na JIRP (cave: útlum dechového centra) 2. Kortikoidy a) systémově při nedostatečném efektu plných dávek bronchodilatancií do 30 minut, pacient s vysokým rizikem, střední/těžká dušnost související s rozvíjejícím se infektem. Vysadit po 2 7 dnech jakmile postačí nízké dávky beta mimetik. metylprednisolon (Solumedrol) 2 3 mg/ kg/6 hod. i. v. prednison (Prednison) 0,3 0,6 mg/kg/8 hod. p. o. 16

17 b) inhalačně přechodně/trvale pokračovat inhalačními kortikoidy po systémovém podání u středně těžké dušnosti dop. zvýšit běžnou denní dávku 2 3 x, u těžké dušnosti nemá efekt budesonid (Pulmicort) ug/kg/den do 2 dávek 3. Analgosedace: adekvátní celkovému stavu pacienta a invazím. Benzodiazepiny (midazolam), tramadol, propofol, barbituráty. Při UPV event. opiáty, svalová relaxace (viz. kapitola analgosedace). 4. Mukolytika nejsou emergentním lékem. Výhodná jsou v inhalované formě, pokud pacienta nedráždí ke kašli či progresi bronchospasmu. Celkově podávaná ambroxol (Mukosolvan) 2 mg/kg/den do 3 dávek. U ventilovaných vhodné laváže DCD FR s Mistabronem. 5. Tekutiny, potřeba iontů, výživa. Denní potřeba vody až 150 % bazální potřeby (cave SIADH, kardiální selhávání, hyperhydratace). Totální parenterální výživa, dostatek kalorií. Na+ normální přívod, K+ cca dvojnásobný přívod při vysokých dávkách kortikoidů a beta mimetik. Ca++ vyšší příjem, sklon k hypokalcémii. Mg + v rámci léčby možný příjem až 0,5 1 mmol/kg/den (nutno sledovat sérové hladiny). 6. Fyzioterapie, dechová rehabilitace k uvolnění hlenu. Dostatečné zvlhčení, inhalace ohřáté nebulizace (30 C). 7. Oxygenoterapie při parciální respirační insuficienci, k saturaci hemoglobinu kyslíkem nad 95 %. 8. Umělá plicní ventilace při globální respirační insuficienci. LITERATURA: Fedor M, Kunovský P, Vobruba V. Intenzivní péče v pediatrii, Osveta Pachl J, Roubík K. Základy anesteziologie a resuscitační péče dospělých i dětí. Univerzita Karlova v Praze, Karolinum Ševčík P, Černý V, Vítovec J a kol. Intenzivní medicína, Galén

18 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII 4. Akutní inspirační dušnost Akutní subglotická laryngitida Charakteristika: běžné onemocnění, vyskytující se sezónně (listopad duben), obvykle ve věku 5 měsíců 3 roky, častěji u chlapců. Manifestuje se inspirační dušností, provázenou charakteristickým štěkavým kašlem. Nedostatečně diagnostikovaná a léčená laryngitida může vést k rychle progredující respirační insuficienci, k sufokaci a zástavě dýchání a oběhu. MKN 10: J04.0 (l.akutní), J37.1 (l.s tracheitidou) Etiologie: virová parainfluenza 1 a 3, influenza A, B, RS viry. Vzácnější letní formy Mycoplazma pneumoniae a enteroviry (coxackie a echoviry). Patogeneza: submukózní edém v subglotickém prostoru, který je nejužším místem HCD, zúžení o 1 mm redukuje plochu o %. Klinické projevy: může předcházet katar HCD (rýma, bolesti v krku, chrapot, subfebrilie, kašel). Většinou v nočních hodinách následuje prudké zhoršení se záchvaty štěkavého neproduktivního kašle a dušností s inspiračním, hůře smíšeným stridorem. Dítě je neklidné, anxiózní, plačtivé. Tíže dušnosti viz Downesovo skóre (viz. tab. č. 2). Tabulka č. 2: Skóre obstrukce dýchacích cest dle Downese příznaky poslech normální difúzní pískoty a vrzoty oslabené stridor nepřítomný inspirační inspirační i exspirační kašel nepřítomný dr sný štěkav ý dyspnoe nepřítomná suprasternální retrakce, alární souhyb interkostální i subkostální retrakce cyanóza nepřítomná při FiO 2 0,2 při FiO 2 0,4 18

19 Diagnostika: opírá se o charakteristickou anamnézu a klinický obraz. Nutno vyloučit aspiraci cizího tělesa. Odlišení od laryngitis acuta (zánět hlasivkových vazů) - pouze chrapot, afonie, nedochází k obstrukci. Léčba: první pomoc přednemocniční pokus o zklidnění dítěte, inhalace chladného a vlhkého vzduchu (u otevřeného okna), příznivě působí na zmenšení otoku dýchacích cest. Poučení rodiče mohou podat kortikoidy v rektální formě (Rectodelt) v dávce 1 čípek (100 mg) denně, případně i opakovaně (podle závažnosti stavu 5 20 mg prednisonu na 1 kg tělesné váhy a den). Nutný je zajištěný odborný transport do zdravotnického zařízení. Transport rodiči vlastními silami a prostředky je vysoce rizikový a kontraindikovaný. Downes 0 3 b.: studená nebulizace, sedace (midazolam p. r., nasálně, diazepam p. o.), antihistaminika (cetirizin, promethazin p. o.), monitorace nejlépe za hospitalizace. Downes 4 6 b.: JIRP, studená nebulizace, zvýšení frakce FiO 2 dle potřeby. Inhalace s adrenalinem u dětí do10 kg 2 ml Adrenalinu (ředění 1:1000) do 5 ml FR, u dětí nad 10 kg 4 ml adrenalinu do 5 ml FR. Zajištění žilního vstupu, léčba i.v. kortikoidy dexamethazon 0,6 mg/kg/dávku, možno opakovat po 12 hodinách. Adekvátní sedace (benzodiazepiny kontinuálně), antihistaminika (promethazin). Monitorování vitálních funkcí, vyšetření ABR. Downes 7 10 b.: intubace v inhalační anestezii, kontraindikována apnoická technika. Endotracheální kanyla volena o 0,5 1 mm užší než adekvátní. V případě nezdařené intubace nutno provést koniotomii. Parenterální léčba kortikoidy, antihistaniky, analgosedací, parenterální výživa. Antibiotická léčba je indikována jen u bakteriáních komplikací onemocnění. Umělá plicní ventilace nutná většinou hod. O edému v subglotickém prostoru a možnosti extubace informuje únik kolem endotracheální kanyly. Prognóza: při adekvátní léčbě onemocnění je velmi dobrá. 19

20 NALÉHAVÉ SITUACE V PEDIATRII Akutní epiglotitida Charakteristika: Méně časté život ohrožující onemocnění. Charakteristický je rychlý průběh, kritický stav se může rozvinout během 12 hodin. Epiglotitida nemá sezónní průběh, nejčastější výskyt je od 3 7 let věku, více u chlapců. Nedostatečně diagnostikované a léčené onemocnění vede k progresi respirační insuficience, sufokaci a zástavě dýchání a oběhu. MKN 10: J05.1 (e.akutní) Etiologie: bakteriální, nejčastěji Haemophillus influenzae typ B, Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes a Streptococcus pneumoniae. Patogeneza: flegmonózní zánět epiglotis a aryepiglotických řas, může abscedovat, edém. Klinické projevy: dítě je febrilní (až 40 C), je nápadně klidné, anxiózní, má toxický vzhled. Klinicky přítomna respirační tíseň různého stupně. Dítě zaujímá vynucenou polohu v sedě s mírným předklonem a lehce zakloněnou hlavou s pootevřenými ústy, ze kterých vytékají sliny. Při změně polohy na záda se dušnost zhoršuje. Trias: dysfagie, dysfonie, dyspnoe. Bojí se kašlat a mluvit pro bolestivost v krku. Tichý inspirační stridor, který je vlhký a bublavý. Poslechově stridor a prodloužené inspirium, v těžším stavu i exspirium. Závažným příznakem je tichý hrudník v inspiračním postavení. Diagnostika: Při stlačení jazyka zjevná edematozní epiglotis, rychlý vývoj lokálního nálezu (během desítek minut). Nutno odlišit akutní subglotickou laryngitidu (viz. tab. 2), peritonzilární a retrofaryngeální absces, aspiraci cizího tělesa. Léčba: První pomoc přednemocniční pokus o zklidnění dítěte, uvedení do polohy v polosedě a přivolání ZZS. Nic p.o.! Je kontraindikovaný transport rodiči do zdravotnického zařízení. ZZS zajišťuje vstup do žilního řečiště, aplikuje dítěti vhodnou analgosedaci a inhalovaný kyslík. V případě hrozící sufokace zajišťuje dýchací cesty intubací, při obtížné nebo neproveditelné intubaci koniotomií. Léčba ve zdravotnickém zařízení: Indikováno přijetí na JIRP, vstupní ošetření 20

21 pacienta v poloze v sedě, veškerá léčba vedená parenterálně. Intubace se provádí v inhalační anestezii, je kontraindikována apnoická technika. Volíme kanylu o 1 mm menší, než adekvátní. Pokud je intubace neúspěšná, je nutno provést urgentní koniotomii. Extubace je obvykle možná za hodin dle ústupu edému epiglotis (lokální nález, patrný únik okolo ETC). Z lokálních komplikací je nutné vyloučit absces epiglotis. Antibiotikem empirické volby je ampicilin/ sulbactam, případně cefuroxim. Nutná je adekvátní analgosedace (midazolam, phenobarbital, tramadol). Kortikoidy nejsou indikovány. Totální parenterální výživa je přechodně nutná, komplexní péče o vnitřní prostředí. Prognóza: Při správném postupu a zamezení závažných komplikací je dobrá. Tabulka č. 3: Diferenciální diagnostika laryngitidy a epiglotitidy příznaky laryngitida epiglotitida etiologie virová bakteriální sezónnost jaro, podzim ne věk 5 měsíců 3 roky 3 7 let průběh vzhled dítěte pozvolnější, zhoršení v noci bledé, motoricky neklidné rychlý toxické, klidné, anxiózní vynucená poloha není sedí, při položení dušné kašel stridor hlas štěkavý, suchý, intenzivní převážně inspirační, ostrý dysfonie, chrapot nekašle pro bolest inspirační i exspirační, vlhký tichý, huhňavý až afonie dysfagie není výrazná, tečou sliny teplota normální nebo zvýšená vysoká (39 40 C) 21

KPR. Slezská univerzita v Opavě

KPR. Slezská univerzita v Opavě KPR Slezská univerzita v Opavě Kardiopulmonální resuscitace soubor úkonů vedoucích k obnovení průtoku okysličené krve mozkem u osoby postižené náhlým selháním jedné nebo více životních funkcí ( vědomí,

Více

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP MUDr.Jozef Čupka Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Asthma bronchiale -chronické celoživotní onemocnění Pokud je včas léčeno,lze je účinně dostat pod kontrolu Asthma bronchiale- definice Chronické

Více

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB

MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB MUDr. Martin Čermák ARO, Nemocnice MSKB Guidelines for Resuscitation Říjen 2010 Pravidelné revize po 5 letech , zdroj: Guidelines ERC Pohled, poslech, hmat Maximálně 10 s Gasping (terminální lapavé dýchání)

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Alergické reakce Anesteziologie, urgentní

Více

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE

KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACE I. Neodkladná resuscitace Soubor postupů sloužících k obnovení a udržení oběhu okysličené krve organizmem (zejm. mozkem a myokardem) Indikována u osob postižených náhlým selháním

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Vybrané akutní stavy v pediatrii Anesteziologie,

Více

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.

Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010. MUDr.Karel Liška Neonatologické odd. Resuscitation of babies at birth European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 MUDr.Karel Liška Neonatologické odd.gpk VFN Hlavní změny od r. 2005 Pozdní podvaz pupečníku 1 min po porodu.

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Neodkladná resuscitace v dětském věku

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR)

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové. Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje CPS Hradec Králové Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Co je to KPR? Kardiopulmonální resuscitace je soubor úkonů, kterými se snažíme obnovit základní životní

Více

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK

Nejdůležitější specifika. MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Nejdůležitější specifika KPR dětí MUDr. Daniel BLAŽEK MUDr. Karel DLASK Rozdělení dětského věku novorozenec 0 28 dní kojenec 28 dní 1 rok batole 1 3 roky předškolní věk 3 6 let školní věk 6 15 let adolescent

Více

Léčba anafylaktických reakcí Doc.MUDr.Vít Petrů,CSc

Léčba anafylaktických reakcí Doc.MUDr.Vít Petrů,CSc 1 Léčba anafylaktických reakcí Doc.MUDr.Vít Petrů,CSc I. Definice a vymezení chorobného stavu Anafylaktická reakce (anafylaxe) je akutní alergická reakce, vznikající na podkladě imunopatologické reakce

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Simota T. 12.5. 2012 Šafránkův pavilon, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt Pracovní lékařství pro lékaře všech odborností Registrační číslo projektu

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Resuscitace dospělého a dítěte

Resuscitace dospělého a dítěte Resuscitace dospělého a dítěte První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Možnosti a limity UPV v PNP

Možnosti a limity UPV v PNP Možnosti a limity UPV v PNP Leoš Klik, Jiří Knor ÚSZS Středočeského kraje 6. celostátní konference Umělá plicní ventilace Mladá Boleslav 16. 18. února 2010 Úvod Kvalitativní přeměna PNP Koncepce a organizace

Více

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty)

Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Poresuscitační péče: Kontrola rytmu a stavu (a dále každé 2 minuty) Rozšířená neodkladná resuscitace dětí Podle doporučení European Resuscitation Council a American Heart Association 2010 Nekomunikuje, nedýchá, nebo má pouze lapavé dechy? Přivolej pomoc (RES tým) Uvolni

Více

Urgentní medicína Okruh A

Urgentní medicína Okruh A Urgentní medicína Okruh A 1. Akutní dechová nedostatečnost 2. Tíseň plodu, akutní porodní komplikace 3. Akutní astma 4. Diferenciální diagnostika a klasifikace bezvědomí 5. Multiorgánové postižení diagnóza

Více

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK

Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby. MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK Cévní mozková příhoda z pohledu zdravotnické záchranné služby MUDr. Petr Hrbek ZZS JMK K čemu slouží zdravotnická záchranná služba: Zdravotnická záchranná služba poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency

Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Pacient s respirační insuficiencí na Emergency Radovan Uvízl, Michaela Gehrová, Kateřina Hönigová, Marcela Dvořáková III. Olomoucký den urgentní medicíny Příčiny respirační insuficience Mozek Mícha Neuromuskulární

Více

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha

Imunoprofylaxe RSV infekce. M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha Imunoprofylaxe RSV infekce M.Čihař, K.Liška¹, K.Klenková Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce ¹Neonatologické oddělení, VFN, Praha RSV - RNA (objeven 1956) - Skupina paramyxoviridae - 2 skupiny (povrchové

Více

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití

PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC. Úvod do problematiky předlékařské pomoci. Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití PŘEDLÉKAŘSKÁ POMOC Klíčová slova první pomoc laická pomoc odborná pomoc technická pomoc- řetězec přežití Úvod do problematiky předlékařské pomoci Předlékařská první pomoc v sobě zahrnuje soubor jednoduchých

Více

Myastenie Gravis Švejková Lucie Kučerová Iva Je relativně vzácná nervosvalová choroba charakterizována abnormální slabostí a únavou po normálním svalovém vypětí. Spouštěcí mechanismy -infekce -těhotenství

Více

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor

Účast UM na transplantačním programu. Jiří Knor Účast UM na transplantačním programu Jiří Knor Základní definice Terminální stav- rozvrat funkce vitálních orgánových systémů Umírání- období od počátku terminálního stavu do smrti mozku (smrt) Klinická

Více

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny

Úloha pacienta. Úloha lékaře. Komunikace Potřeby. Úloha sestry. Úloha rodiny Paliativní péče o ventilovaného pacienta Renata Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec

Více

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE. Pracovní skupina. Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny DOPORUČENÝ POSTUP PŘI VÝSKYTU MALIGNÍ HYPERTERMIE Pracovní skupina Černý Vladimír Schröderová Ivana Šrámek Vladimír Štěpánková Dagmar

Více

Komplikace anestezie. Neexistuje anestezie bez rizika!!!

Komplikace anestezie. Neexistuje anestezie bez rizika!!! Komplikace anestezie Dušan Merta leden 2013 1 Úvod Neexistuje anestezie bez rizika!!! různě závažné u cca 9 % pacientů Anesteziologické příhody jsou komplikace, ke kterým dojde během a / nebo v příčinné

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-18 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

Analgosedace v soukromé anesteziologické praxi. MUDr. Petr Kudrna MUDr. Svatopluk Velkoborský

Analgosedace v soukromé anesteziologické praxi. MUDr. Petr Kudrna MUDr. Svatopluk Velkoborský Analgosedace v soukromé anesteziologické praxi MUDr. Petr Kudrna MUDr. Svatopluk Velkoborský Obsah Úvod, vymezení pojmů Výhody a nevýhody oproti celkové anestézii Retrospektivní studie: statistika, výsledky

Více

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST

PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST PP PŘI NEPRŮCHODNOSTI DÝCHACÍCH CEST Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 28. 10. 2009 - Bc. Eva Pazderová DÝCHACÍ CESTY použité zkratky:

Více

Status epilepticus. Petr Marusič

Status epilepticus. Petr Marusič Status epilepticus Petr Marusič Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol Status epilepticus Definice, dělení Epidemiologie, etiologie Patofyziologie Algoritmus postup a léčba Status epilepticus Definice

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz NEODKLADNÁ RESUSCITACE Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma Datum tvorby

Více

REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS. Jana Slonková Neurologická klinika FN Ostrava

REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS. Jana Slonková Neurologická klinika FN Ostrava REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS Jana Slonková Neurologická klinika FN Ostrava Definice RSE Doba trvání záchvatové aktivity nad 5 minut ( 30 minut)(se) 60min RSE 2 nebo více záchvatů mezi nimiž nedošlo k

Více

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích

Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6 40830 Rumburk. Mgr. Miluše Vytlačilová. vybraných situacích Název a adresa školy Registrační číslo projektu Šablona Číslo materiálu Autor Vzdělávací oblast Tematická oblast Ročník/třída Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, p. o. Františka Nohy 956/6

Více

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno

Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven. Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Dechové pomůcky s úhradou zdravotnických pojišťoven Mgr. Petra Žurková Rehabilitační oddělení, Klinika nemocí plicních a TBC LF MU a FN Brno Obsah Preskripce dechových pomůcek Přehled dechových pomůcek

Více

Novorozenecké k ř e č e J. Janota

Novorozenecké k ř e č e J. Janota Novorozenecké křeče J. Janota Definice Křeče jsou definovány klinicky jako paroxysmální (záchvatovitá) alterace neurologických funkcí (chování, motoriky, autonomních funkcí a kombinace). Incidence Výskyt

Více

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 www.kapa-ops.cz Kardiopulmonální resuscitace KPR K Kardio = srdce nahrazení srdeční funkce krevní oběh - nepřímá srdeční masáž

Více

PP při některých onemocněních

PP při některých onemocněních při některých onemocněních Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 31. 10. 2010 - Bc. Eva Hanušová NÁHLÉ STAVY PŘI CUKROVCE diabetes mellitus

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_PPM13860NÁP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

CSE metoda porodní analgézie

CSE metoda porodní analgézie CSE metoda porodní analgézie AORA 2011 Krch J., ARO krajská nemocnice Liberec Prim. MUDr. Dušan Morman 1 CSE METODA v porodnictví rozšíření v 90. letech 20. století z Anglie ( B. Morgan ) poskytuje rychlou

Více

Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě. Machart S ARK FN Plzeň

Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě. Machart S ARK FN Plzeň Nechtěná iv aplikace při neuroaxiální blokádě Machart S ARK FN Plzeň Riziko žilní punkce Ze strany anesteziologa: Zkušenost Vybavení (ekonomické tlaky) Časování (interval mezi kontrakcemi) Komunikace s

Více

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů

Obsah. Několik slov úvodem... 19 Vít Petrů Několik slov úvodem...................... 19 Vít Petrů OBECNÁ ČÁST 1 Prevalence astmatu a alergie u dětí a mladistvých.... 25 Jiřina Chládková 1.1 Prevalence průduškového astmatu............ 26 1.2 Prevalence

Více

Septická peritonitida

Septická peritonitida Septická peritonitida MVDr. Leona Raušerová-Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Predispoziční faktory primární onemocnění chirurgický zákrok celkový stav pacienta 2 Klinické příznaky

Více

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY

ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY ODMÍTAVÉ REAKCE NA POTRAVINY Pavel Rauch Ústav biochemie a mikrobiologie, VŠCHT Praha Týden bezpečnosti potravin, VŠCHT Praha, květen 2006 ALERGIE JAKO MÓDA SOUČASNOSTI 20% POPULACE VĚŘÍ, ŽE MÁ INTOLERANCI

Více

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová

ASTMA BRONCHIALE. Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová ASTMA BRONCHIALE Alergie nezná hranic MUDr. Petra Kubová nejčastější chronické onemocnění dětského věku V ČR 12% dětské populace a 8% dospělé populace Incidence 15 000 / rok Mortalita cca 100 pac. / rok

Více

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PŘÍZNAKY CHOROB KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové http://leccos.com/index.php/clanky/srdce Dyspnoe 1 Subjektivní pocit nedostatku vzduchu nesnadného dýchání Typický

Více

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha

STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ. Jiří Kettner. Klinika kardiologie, IKEM, Praha STRATEGIE KARDIOVERZE U FIBRILACE SÍNÍ Jiří Kettner Klinika kardiologie, IKEM, Praha Kardioverze Kardioverzí rozumíme výkon, který směřuje k obnovení normálního srdečního rytmu. Elektrická kardioverze

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 2 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 2 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Závažné akutní stavy u dětí Označení

Více

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek

Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek Zpracoval: Mgr. Jakub Krček SOŠ PO a VOŠ PO Frýdek Místek postižení kůže a sliznic poleptáním některými chemikáliemi charakteru: 1. suché nekrózy: způsobené kyselinou 2. rozbředlé nekrózy: způsobené louhem

Více

cena lékaře RLP a jeho skutečná cena a potřeba pro indikovanější výjezdy Expanze RZP (tzv. paramedických) posádek

cena lékaře RLP a jeho skutečná cena a potřeba pro indikovanější výjezdy Expanze RZP (tzv. paramedických) posádek EPILEPSIE A RZP Autor: Oldřich Škorňák, zdravotnický záchranář ZZS Zlínského kraje, oblast Vsetín 3. ročník celostátní konference Olomoucký den urgentní medicíny ÚVOD Tísňové volání na linku 155 a následně

Více

Péče o pacienta po direktní PCI se zaměřením na ošetřovatelské problémy FNO Kardiologie Koronární jednotka Vypracovala: Pavlína Holá, DiS. Indikace k direktní PCI: používá se jako základní léčba AIM zpravidla

Více

Akutní exacerbace CHOPN a akutní exacerbace bronchiálního astmatu z pohledu intenzivní péče

Akutní exacerbace CHOPN a akutní exacerbace bronchiálního astmatu z pohledu intenzivní péče Akutní exacerbace CHOPN a akutní exacerbace bronchiálního astmatu z pohledu intenzivní péče Pavel Dostál Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

Ošetřování N u adenoidní vegetace

Ošetřování N u adenoidní vegetace Ošetřování N u adenoidní vegetace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: adenoidní

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Urgentní dovednosti v dětském lékařství. MUDr. Vladimír Mixa KAR FN Motol, Praha

Urgentní dovednosti v dětském lékařství. MUDr. Vladimír Mixa KAR FN Motol, Praha Urgentní dovednosti v dětském lékařství MUDr. Vladimír Mixa KAR FN Motol, Praha Urgentní situace v pediatrii vyžaduje znalosti zkušenosti zručnost rychlost chladnokrevnost Dušnost = subjektivní pocit dechové

Více

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK

Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace. Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Paliativnípéče na ICU - rozhodovánía komunikace Kateřina Rusinová KARIM VFN a 1.LF UK Rozhodovánív intenzivnípéči... Subjektivní Paliativnípéče na ICU roste věk pacientů, roste potřeba ICU jen ½ ICU

Více

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc

Akutní formy ischemické choroby srdeční. Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Akutní formy ischemické choroby srdeční Křivánková M. Oddělení urgentního příjmu FN Olomouc Ischemická choroba srdeční Akutní (nestabilní) formy nestabilní angina pectoris akutní infarkt myokardu s vývojem

Více

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích

Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Intersticiální plicní procesy v otázkách a odpovědích Martina Vašáková, Martina Šterclová Pneumologická klinika 1.LF UK Thomayerova nemocnice Praha Things we knew, things we did Things we have learnt,

Více

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency

MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Trombembolická nemoc postrach internistů MUDr.Jana Bednářová Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem Emergency Akutní plicní embolie vzniká nejčastěji důsledkem náhlé trombembolické

Více

Septický šok ve světle doporučených postupů MUDr. Jana Vidunová

Septický šok ve světle doporučených postupů MUDr. Jana Vidunová Septický šok ve světle doporučených postupů MUDr. Jana Vidunová Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Rozdělte poruchy vědomí, vysvětlete

Více

měli vědět, i když nejsme potápěči

měli vědět, i když nejsme potápěči Dekompresní stavy - co bychom měli vědět, i když nejsme potápěči Štěpán Novotný Hana Pácová Oddělení hyperbarické a potápěčské medicíny, Kűbeck s.r.o., Kladno Oddělení kardiostimulace, Oblastní nemocnice

Více

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská

Spánek v prostředí intenzivní péče. Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Spánek v prostředí intenzivní péče Přednášející: Michal Pospíšil Spoluautor: Adriana Polanská Úvod Existuje mnoho studií poukazujících na rizika spojená s nedostatkem spánku u zdravotníků. Jen málo se

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí

Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí Prometheus v léčbě jaterního selhání u dětí M. Hladík, T. Zaoral, M. Nowaková Klinika dětského lékařství Příčiny akutního selhání jater u dětí Příčiny Infekce Léky jako toxiny Kardiovaskulární u novorozenců

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

RESUSCITACE: MEZI ŘÁDKY. Bc.Valentýna Křížová, Petr Kříž ZZS Kraje vysočina

RESUSCITACE: MEZI ŘÁDKY. Bc.Valentýna Křížová, Petr Kříž ZZS Kraje vysočina RESUSCITACE: MEZI ŘÁDKY Bc.Valentýna Křížová, Petr Kříž ZZS Kraje vysočina Kacířská myšlenka: Známe opravdu dobře naše resuscitační pomůcky? A dovedeme je plně využít? DŮVODY Můžu použít dětské COMBO elektrody

Více

Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika. IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole

Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika. IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole Bezvědomí a jeho diferenciální diagnostika IVPZ - kurz lékařské první pomoci Prim. MUDr. Jiří Zika, urgentní příjem FN v Motole Terminologie Kvalitativní porucha : agitace, delirium, agrese, zmatenost

Více

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba

Rehabilitace u astmatiků. Ondřej Niedoba Rehabilitace u astmatiků Ondřej Niedoba listopad 2013 O astmatu obecně: Záchvatovitá dušnost Chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest spojené s průduškovou hyperaktivitou Onemocnění s mnoha individuálními

Více

STUDENÉ DĚTI HYPOTERMIE. Ošetřovatelská péče při řízené hypotermii u asfyktického novorozence s příznaky HIE - hypoxicko ischemické encefalopatie

STUDENÉ DĚTI HYPOTERMIE. Ošetřovatelská péče při řízené hypotermii u asfyktického novorozence s příznaky HIE - hypoxicko ischemické encefalopatie HYPOTERMIE ANEB STUDENÉ DĚTI Ošetřovatelská péče při řízené hypotermii u asfyktického novorozence s příznaky HIE - hypoxicko ischemické encefalopatie Alena Grácová, Dagmar Siegelová Fakultní nemocnice

Více

Ošetřovatelská péče o pacienta s nežádoucími účinky po aplikaci léčiv. Bc. Eva Brachtlová OUP FN Olomouc Červen 2007

Ošetřovatelská péče o pacienta s nežádoucími účinky po aplikaci léčiv. Bc. Eva Brachtlová OUP FN Olomouc Červen 2007 Ošetřovatelská péče o pacienta s nežádoucími účinky po aplikaci léčiv Bc. Eva Brachtlová OUP FN Olomouc Červen 2007 Účinky léků Hlavní (žádoucí): účinky, pro něž se léčiva aplikují Vedlejší (většinou nežádoucí):

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY. plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO

DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY. plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO DRÁŽDIVÉ OTRAVNÉ LÁTKY plk. prof. MUDr. Jiří Kassa, CSc. Katedra toxikologie Fakulty vojenského zdravotnictví UO ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Extrémně dráždivé, avšak relativně málo toxické otravné látky s

Více

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová

Základy první pomoci. MUDr. Jana Picmausová Základy první pomoci MUDr. Jana Picmausová Bezpečnost Tvá bezpečnost a Tvé zdraví je na prvním místě! Při poskytování první pomoci používej ochranné pomůcky: resuscitační roušku nebo masku a chirurgické

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE

DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP DOPORUČENÍ PRO POSKYTOVÁNÍ POANESTETICKÉ PÉČE Editoři Ivan Herold Vladimír Černý Karel Cvachovec Pracovní skupina Karel Cvachovec

Více

Alena Špalková Erika Sčebelová. Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Alena Špalková Erika Sčebelová. Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Alena Špalková Erika Sčebelová Jednotka intenzivní péče Neurochirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Intrakraniální tlak - Nitrolební tlak - Intracranial pressure - ICP - Je to tlak nitrolebního

Více

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa

Téma: Zvláštnosti při podávání některých léků /2. Kardiotonika Diuretika Analgetika Antipyretika Hypnotika Sedativa Antiemetika Antianemika Laxativa Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí

Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013. MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí Vykazování výkonů zdravotním pojišťovnám v odbornosti 207 od 1.1.2013 MUDr. Tomáš Rohovský MUDr. Tomáš Kočí 2 Obecná pravidla pro vykazování výkonů Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami Výkon

Více

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí.

Zvažte oddálení podání regadenosonu u pacientů s nekontrolovanou hypertenzí. CAVE! Informační dopis pro zdravotníky Rapiscan (regadenoson) - Nové důležité doporučení pro minimalizaci rizika cévní mozkové příhody a prodloužení křečí vyvolaných přípravkem Rapiscan po podání aminofylinu.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové

Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Třídící systém na Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Pavlína Tejnecká, Jana Müllerová Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové Péče o pacienty na bezprahové ambulanci (dříve LSPP) o činnost

Více

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V.

Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. Základní rozdělení alergických onemocnění, přehled nemocí, účinky chemických látek Machartová V. 20.4.2013 Kongresové centrum, hotel Primavera, Plzeň Klinika pracovního lékařství LF UK a FN v Plzni Projekt

Více

Neodkladná resuscitace

Neodkladná resuscitace 104 Neodkladná resuscitace MUDr. Olga Klementová, Ph.D. Oddělení urgentního příjmu, Městská nemocnice Ostrava Med. Pro Praxi 2009; 6(2): 104 110 Historie resuscitace První zmínky o resuscitaci lze nalézt

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp. zn. sukls115710/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLYPRESSIN 1 mg injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna ampule s 8,5 ml

Více

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr.

Náhlé příhody břišní. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. PhDr. Náhlé příhody břišní Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 PhDr. Markéta Bednářová NÁHLÉ PŘÍHODY BŘIŠNÍ (NPB) Akutní onemocnění

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více