Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014"

Transkript

1

2

3 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014

4

5 Sborník abstrakt Výročního kongresu ČNCHS ČLS JEP 2014

6 Za odbornou a jazykovou stránku tohoto sborníku odpovídají autoři jednotlivých příspěvků.

7 OBSAH Lékařská sekce Čtvrtek 11. prosince BLOK I CÉVNÍ NEUROCHIRURGIE Mozkové AVM současný stav a vlastní zkušenosti M. Vaverka Proč je dobré vědět o BBA? J. Klener, R. Tomáš Výsledky chirurgické léčby neprasklých piálních AVM neurochirurgické kliniky MNUL v letech M. Sameš, M. Bolcha Výsledky ošetření neprasklých aneuryzmat M. Mohapl, F. Charvát, V. Beneš Predikce rozsahu subarachnoidálního krvácení na rozvoj vazospasmů a celkový výsledek pacientů- srovnání aktuálních skórovacích systémů dle Fishera a BNI J. Dostál, J. Mraček, V. Runt, P. Duras, F. Šlauf, P. Lavička, V. Přibáň Selektivní shunting při karotické endarterektomii prospektivní hodnocení peroperační embolizace pomocí DWMR v souboru 1019 operací P. Vachata, M. Orlický, M. Sameš Kognitivní výsledky a hemodynamika po karotické endarterektomii (CEA) asymptomatické stenosy karotidy (ACS) J. Fiedler, T. Mrhálek, M. Vavrečka, M. Bombic, V. Chlouba, J. Kubále, M. Preiss, I. Stuchlíková Akutní okluze arteria carotis interna: přínos urgentní karotické endarterektomie V. Beneš, P. Buchvald, S. Klimošová, Z. Eichlová, P. Suchomel Riziko mozkového infarktu po karotické endarterektomii a karotickém stentingu: prospektivní randomizovaná studie T. Hrbáč, M. Kuliha, D. Školoudík, D. Otáhal, V. Procházka, J. Havelka, M. Roubec

8 BLOK II CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY Endovaskulární léčba iktů v KN Liberec L. Endrych, M. Šercl, V. Mellanová, V. Machačka, S. Klimošová, J. Dienelt Chirugická léčba mozečkových ischemií T. Česák, P. Trávníček, J. Habalová, S. Řehák, J. Žižka Prediktívne faktory a klinický výsledok pri dekompresívnej hemikraniektómii pre malígny mozgový infarkt je možne zlepšiť výsledky liečby upresnením indikačných kriteríí pre operáciu? R. Chrenko, P. Novak, P. Slezak Pokračování antikoagulační léčby po intracerebrální hemoragii spontánní nebo traumatické etiologie S. Klimošová, Z. Eichlová Časná karotická (tromb)endarterektomie po intravenózní trombolýze pro ischemickou cévní mozkovou příhodu V. Přibáň, J. Mraček, J. Mork, P. Ševčík, V. Rohan CEA and CAS: Changing paradigm during 10 years in a highvolume centre O. Bradáč, M. Mohapl, F. Kramar, D. Netuka, S. Ostrý, F. Charvát, J. Lacman, V. Beneš BLOK III CHIRURGIE PÁTEŘE A MÍCHY Kontroverze v diagnostice a léčbě Chiari malformace typu R. Frič, P. K. Eide Occipitocervical stabilization using bilateral laminar C2 screws in children with mucopolysaccharidosis IVA P. Vaněk, H. Homolková, V. Beneš, J. Zeman Stabilizace subaxiální krční páteře prostřednictvím pedikulárních šroubů metodou navigace založené na intraoperačním CT zobrazení P. Barsa, R. Fröhlich, P. Suchomel Použití translaminární fixace C2 při zadních stabilizacích krční páteře P. Vachata, M. Sameš

9 Možnosti chirurgickej liečby cervikálnej spinálnej myelopatie J. Vanko, M. Melišek Intradurální extramedulární tumory institucionální výsledky V. Přibáň, D. Bludovský, S. Žídek, I. Holečková, M. Choc Intramedulární kavernomy úloha Intraoperační monitorace a klinické výsledky S. Ostrý, J. Fiedler, V. Chlouba, L. Stejskal, V. Beneš BLOK IV PROBLEMATIKA ONEMOCNĚNÍ PÁTEŘE Klasifikační rozpaky v hodnocení stenózy bederní D. Bludovský, D. Štěpánek, S. Žídek, V. Přibáň Bioaktivní PEEK jeho potenciál v neurochirurgii M. Filip, P. Linzer, P. Jurek, M. Mitáľ, J. Strnad, Z. Strnad Výhřez bederního disku dětí školního věku řešený metodou miniinvazivní mikrodiskektomie J. Steindler, M. Bláha, A. Vlasák, R. Leško, M. Tichý Komplikace interspinozních U segmentů Z. Novák, J. Strnadel, J. Hemza, J. Chrastina, T. Zeman, R. Jančálek Zobrazování periferních nervů pomocí metody diffusion tensor imaging and tractography naše předběžné výsledky I. Humhej, I. Ibrahim, M. Hájek, M. Sameš, D. Hořínek Pátek 12. prosince BLOK I VARIA I Akutní MR vyšetření u dětských pacientů s programovatelným drenážním systémem E. Brichtová, J. Šenkyřík Epileptogenní nádory u dětí a jejich chirurgická léčba M. Tichý, M. Vaculík, J. Dvořák, P. Kršek Endoskopická léčba nesyndromických kraniostenóz: metoda, výsledky R. Lipina, M. Chlachula, E. Kaleta, J. Rosický

10 Bezpečnost intraoperačního MR vyšetření série 1800 pacientů F. Kramář, D. Netuka, O. Bradáč, M. Mohapl, M. Májovský, A. Štekláčová, V. Beneš Chirurgická léčba supratentoriálních kortiko-subkortikálních kavernomů M. Májovský, D. Netuka, V. Beneš Méně obvyklé indikace neuroendoskopické operace pro hydrocefalus Z. Novák, J. Chrastina, I. Říha, R. Jančálek, D. Hrabovský Mikrochirurgie jako metoda volby v léčba intrakraniálních aneuryzmat povodí střední mozkové tepny. Existuje reálné opodstatnění pro změnu? A. Štekláčová, O. Bradáč, F. Charvát, V. Beneš Současná stav léčby anaplastických gliomů v ČR. Analýza registru DoIT O. Kalita, F. Kramář, M. Smrčka, T. Hrbáč, M. Bolcha, M. Kaiser, R. Jančálek, D. Štěpánek, M. Bláha, P. Jurek, D. Malúšková, J. Strenková Možnosti telemetrického měření intrakraniálního tlaku naše zkušenosti P. Vacek, D. Štěpánek Urgentní revize rány pro hematom po karotické endarterektomii (CEA) J. Šefr, J. Fiedler, O. Teplý, M. Bombic, V. Přibáň, V. Chlouba BLOK II NOVÉ TECHNOLOGIE A POSTUPY Novel method of non-invasive intracranial pressure monitoring and its validation on animal model O. Bradáč, P. Šeba, F. Studnička, J. Habalová, V. Kolář, V. Beneš Radikalita resekce u low-grade gliomů a přínos intraoperačního MR vyšetření (imri) F. Kramář, D. Netuka, M. Mohapl, O. Bradáč, M. Májovský, A. Štekláčová, V. Beneš Awake resekce gliálních nádorů a imri: fikce nebo realita?. 48 D. Netuka, F. Kramář, M. Mohapl, I. Šemberová, J. Černý, D. Netuková, V. Beneš

11 Vliv intraoperačního MR vyšetření (imri) na radikalitu resekce u high-grade gliomů F. Kramář, D. Netuka, M. Mohapl, O. Bradáč, M. Májovský, A. Štekláčová, V. Beneš Ischemická komplikace při klipu aneurysmatu. Limity peroperační videoangiografie (ICG), měření průtoku flowmetrem (TTFM) a IOM J. Fiedler, L. Štěrba Využití pokročilých MR technik v diagnostice recidivy high-grade gliomů po komplexní onkologické léčbě R. Jančálek, M. Bulik, T. Kazda STH adenomy a imri D. Netuka, V. Masopust, V. Hán, J. Marek, M. Kršek, T. Belšán, F. Kramář, M. Májovský, V. Beneš Porovnání přesnosti předoperačního mapování primárního motorického kortexu pomocí funkční magnetické rezonance a navigované transkraniální magnetické stimulace u tumorů v rolandické oblasti první zkušenosti I. Holečková, J. Valeš, D. Štěpánek, J. Mraček, A. Smažinková, D. Říhánek, R. Tupý, V. Přibáň BLOK III VARIA II Supracerebellární transtentoriální přístup k mediobasální temporální oblasti R. Bartoš, T. Radovnický, M. Orlický, M. Sameš Analýza vybraných mikrorna jako potenciálních prediktorů prognózy u pacientů s glioblastomem P. Fadrus, J. Šána, O. Slabý, M. Smrčka, V. Vybíhal, L. Křen, E. Neuman, M. Sova, R. Lakomý, L. Hynková, P. Šlampa Parainfekční ložiska napodobující tumory mozku P. Tuček, M. Starý, P. Veselský, E. Misiorzová Právní a ekonomické problémy současného českého zdravotnictví J. Hemza Nové postupy v řešení kranionazálních komunikací J. Mraček, P. Vacek, V. Hrabě, O. Sebera, V. Přibáň

12 Diagnostika a léčba difůzních velkobuněčných B-lymfomů (DLBCL) mozku M. Bláha, J. Steindler, A. Vlasák, R. Leško, J. Zámečník, J. Lisý, R. Pytlík Restenóza vnitřní krkavice po stent PTA řešena chirurgicky. 57 T. Hrbáč, D. Otáhal, H. Zákravská, L. Havrlentová Sesterská sekce Čtvrtek 11. prosince BLOK I Ošetřovatelská péče u pacienta po transnazální endoskopické operaci mozku J. Dvořáková, A. Hermannová Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s tumorom hypofýzy Ľ. Bartková, E. Teplanová Ošetřovatelská péče o pacienta s tumorem kraniocervikálního přechodu D. Vaňourková, J. Jehličková Ošetřovatelská kazuistika u pacienta s premedulárním abscesem C K. Slabáková, I. Jankůjová, M. Nevařilová, J. Machalová, H. Cachová Manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s úrazom krčnej chrbtice M. Horváthová, I. Gáliková Trendy v léčbě a ošetřování pacienta po stabilizaci bederní páteře Š. Trčková, G. Desaťová BLOK II Dětská kranioplastika (David neposlušný chlapec) M. Tesařová, L. Lippertová BLOK III Změna managementu péče o pacienty s akutní CMP v nemocnici pavilonového typu a její vliv na výsledný stav pacienta P. Vaško, I. Štětkářová, R. Borovcová

13 Neuralgie n. trigeminu specifika ošetřovatelské péče L. Valachová, K. Kočí BLOK IV Operace mozku metodou AWAKE. Co to pro pacienta znamená? M. Suchánková, A. Svobodová Týmová spolupráce při awake operacích mozku V. Berková, I. Herejková, M. Minářová Noví pomocníci na neurochirurgickém operačním sále I. Šulcová, J. Horáková Linovera a naše zkušenosti v prevenci dekubitů M. Dudová, M. Deimlingová, J. Brzáková, M. Chalupová E-postery Spondylodiscitis Th 7,8 způsobená mycobacterium avium M. Bombic, O. Teplý, V. Chlouba, A. Chrdle,V. Chmelík Absces mozku první klinická manifestace hereditární hemorrhagické taleangiektázie (HHT) G. Hanoun, T. Svoboda, J. Boudny, M. Smrčka Fyzioterapeutická léčba pacienta s radikulárním syndromem L. Hellebrandová Talairachova technika pro implantaci intracerebrálních elektrod J. Chrastina, Z. Novák, M. Brázdil, R. Kuba, I. Rektor, D. Hrabovský, R. Jančálek Peripartální krvácení z AVM mozku kazuistika V. Juráň, G. Hanoun, M. Smrčka, O. Navrátil, K. Svoboda Viacdobé riešenie rozsiahleho intraspinálneho tumoru Th-L chrbtice A. Juríčeková, B. Rudinský Sledování 30-denní morbidity-mortality po karotické endarterektomii neurologem L. Králík, S. Klimošová, V. Beneš, P. Buchvald, P. Suchomel

14 Symptomatické cavum septi pellucidi T. Krejčí, R. Lipina, P. Vacek, S. Potičný, M. Chlachula, O. Krejčí Defekt zadnej steny pažeráka ako príčina spondylodiscitídy v oblasti C chrbtice M. Melíšek, B. Rudinský, F. Kurinec, A. Juríčeková Využitie sofwarového produktu Med-Office pri 3 zobrazovaní v neurochirurgii M. Melíšek, B. Rudinský, L. Sloboda, M. Moravčíková, J. Guliš Subdurálny spinálny hematóm naša skúsenosť M. Sedliak, R. Rusnák Cévní léze v oblasti nucleus caudatus (2 kasuistiky) M. Starý, P. Veselský, P. Tuček, E. Misiorzová Prednosti a úskalia využitia navigovaného 3D-ultrazvuku počas awake resekcií gliómov elokventných oblastí mozgu A. Šteňo, M. Kuniak, V. Hollý, P. Mendel, V. Belan, M. Fabian, G. Timárová, V. Petričková, J. Šurkala, J. Šteňo

15 LÉKAŘSKÁ SEKCE Čtvrtek 11. prosince 2014 BLOK I CÉVNÍ NEUROCHIRURGIE MOZKOVÉ AVM SOUČASNÝ STAV A VLASTNÍ ZKUŠENOSTI M. Vaverka NCH, FNOL Olomouc, ČR Úvod: mozkové AVM jsou stále nepředvídatelné a jejich léčba nemá jednoznačné léčebné algoritmy, především u neprasklých lésí vyššího stupně. Metoda: Autor prezentuje analýzu současného stavu léčby získanou rozborem literatury a prezentuje soubor 70 pacientů. Výsledky: soubor zahrnuje celé spektrum S-M škály, při kombinované léčbě byl u vyšších stupňů na počátku použit Histoacryl, nahrazený v posledních letech Onyxem, při taktice několika sezení po 3-4 týdnech. Diskuse: mikrochirurgie dává v I. a II. stupni bezpečné a definitivní vyléčení s minimální M/M. Preembolizace ve III. stupni usnadňuej radikální léčbu a přináší minimum komplikací a ve stupni IV. kombinovanou léčbou dosáhl autor rovněž povzbudivých výsledků, stagingová embolizace byla dobře tolerována. Současný výskyt aneurysmatu + AVM byl řešen individuálně. Gamanůž Perfection kromě prioritní léčby elokventních AVM umožňuje rozsáhlejší ozáření než původní limit 3 ml, moduluje okrajovou dávku a koncentruje nidální dávku. Onyx dovoluje úplnou obliteraci až v 66%. Riziková AVM IV. a V. mohou být léčena parciálně embolizací weak points posun paradiagmatu 90. let, vyžadující 100% vyřazení AVM. Rizika radiační léčby (interval obliterace, úplnost, pozdní expanzivní cysty) a léčby embolizační (krvácení, obliterace funkčních cév) jsou nízká ale nezanedbatelná. Přerušení studie ARUBA pro výskyt komplikací v chirurgické větvi bylo zklamáním, vyplynulo z designu studie (5 let). Proti EBM favorizovanému konzervativnímu postupu stojí finská data, demonstrující vysoké riziko komplikací v dlouhodobém horizontu. MR obraz minimálních krvácení při klinicky stabilní AVM rovněž podporuje aktivní přístup. 13

16 Závěr: Neprasklá AVM III. V. je stále terapeutickým oříškem. Individuální přístup není klišé, ale důsledek komplexnosti každé jednotlivé AVM. Neurochirurg hrající zásadní roli v léčebném plánu musí při současném aktivním přístupu střízivě zhodnotit své možnosti a zkušenosti a týmová spolupráce je přitom samozřejmostí. PROČ JE DOBRÉ VĚDĚT O BBA? J. Klener, R. Tomáš Neurochirurgické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR Blood blister-like aneuryzmata (BBA) představují vzácnou podskupinu výdutí s velmi specifickými aspekty morfologickými, diagnostickými, léčebnými a prognostickými. Na základě recentní zkušenosti s třemi případy poukazujeme na specifika a některé možnosti řešení těchto výdutí. V posledních 2 letech jsme léčili 3 nemocné s výdutěmi odpovídajícími typické morfologii BBA.Dvě výdutě se projevily subarachnoidálním krvácením, jedna byla incidentální. U všech nemocných se jednalo o drobné, široce nasedlé aneuryzma na přední stěně intrakraniální ACI v místě bez větvení či odstupu cév. Iniciální DSA byla u jednoho nemocného negativní, výduť byla diagnostikována až na kontrolním DSA vyšetření. U všech nemocných byly výdutě ošetřeny mikrochirurgicky z pterionální kraniotomie s přední klinoidektomií. Během preparace došlo u dvou nemocných po SAK k peroperační ruptuře. Finální ošetření bylo provedeno u nemocné s nekrvácející výdutí clippingem pojištěným booster klipem, u dvou krvácejících nemocných technikou klipem zajištěné goretexové manžety ( clip-wrapping ) a nástěnnou aplikací klipů na trhlinu ICA ( clip-suture ). U nekrvácející nemocné byl klinický průběh zcela nekomplikovaný s vyřazením výdutě bez zúžení ICA dle kontrolní CTA. U dvou nemocných po těžkém SAK HHIV byl průběh komplikovaný v důsledku těžkého vstupního stavu s hospitalizací 34 a 24 dnů, oba nemocní byli propuštěni v dobrém stavu (GOS 5) s příznaky post- SAK syndromu, dle kontrolní DSA u obou nemocných se stenosou ACI v místě původní výdutě. BBA se vyznačující malou velikostí, přisedlým tvarem a typickou lokalizací na nevětvícím se úseku přední stěny ICA, často nemusí být patrné na prvním CTA/DSA vyšetření. Jedná se pravděpodobně o pseudoaneuryzmata, jejichž mikrochirurgická léčba je zatížena vysokým rizikem peroperační ruptury a vyžaduje individuální řešení různými technikami případ od případu, často vedoucími k zůžení či uzávěru ACI. Dobrá znalost specifik BBA a jejich včasná diagnostika je nezbytným předpokladem pro jejich úspěšné řešení. 14

17 VÝSLEDKY CHIRURGICKÉ LÉČBY NEPRASKLÝCH PIÁLNÍCH AVM NEUROCHIRURGICKÉ KLINIKY MNUL V LETECH M. Sameš, M. Bolcha Neurochirurgická klinika, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, ČR Úvod: Výsledek poslední velké multicentrické randomizované studie (ARUBA) a její metodika se ve světle jiných velkých studií (Finsko, Austrálie) týkajících se terapie neprasklých AVM jeví přinejmenším kontroverzní. Cílem analýzy našeho souboru této diagnosy bylo srovnat naše výsledky s jinými studiemi a zaujmout k problematice patřičné stanovisko. Metodika: Na NCH klinice MNUL bylo v letech chirurgicky řešeno 57 mozkových piálních AVM. Z toho 21 neprasklých a 36 prasklých. Autoři předkládají monocentrickou retrospektivní analýzu neprasklých AVM. Jako hodnotící škála follow-up pacientů byla použita modified Rankin Scale (mrs). Soubor operovaných pacientů se skládá z 19 mužů a 3 žen, z toho 3 děti. U dospělých byl průměrný věk manifestace AVM v 47,5 letech. Téměř u poloviny pacientů (resp. u 9) byl první příznak epileptický paroxysmus, u ostatních některý ze symptomů jako cefalea, TIA či hemianopsie, u 5 pacientů bylo diagnostikováno AVM incidentálně. Všichni podstoupili diagnostiku CTAG/MRAG a PAG. Morfologické rozdělení souboru AVM dle škály Spetzler- Martin bylo: SM I+II -14 pacientů, SM IIIA 1pacient, SM IIIB 5 pacientů, SM IV 1pacient. Výsledky: U všech pacientů byla provedena radikální resekce malformace. Závažné pooperační komplikace proběhly jen u jednoho pacienta. Klinický i grafický follow-up byl prováděn v rozmezí 1 roku až 12 let, v průměru 4 roky. U žádného pacienta nebylo po celou dobu sledování zaznamenáno reziduum AVM. V klinickém stavu se jediný pacient zhoršil oproti předoperačnímu stavu z mrs 1 na mrs 5, ostatní zůstali na hladině mrs (0 či 1) stejné jako před výkonem (17pac.) nebo se zlepšili (3) Závěr: Morbidita našeho souboru je 4,76%, mortalita 0. Tato míra rizika se nám jeví akceptovatelná při srovnání s kumulativní mírou rizika u konzervativně léčených AVM. Doporučujeme však posuzovat indikaci každého pacienta individuálně. 15

18 VÝSLEDKY OŠETŘENÍ NEPRASKLÝCH ANEURYZMAT M. Mohapl, F. Charvát, V. Beneš Neurochirurgická klinika, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v Praze a Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha, ČR Autoři porovnávají výsledky chirurgického a endovaskulárního ošetření neprasklých mozkových aneuryzmat s přirozeným průběhem dle výsledků ISUIA Materiál a metodika: nemocných ošetřených v letech byla sledována 30 denní morbidita a mortalita při řešení neprasklého intrakraniálního aneuryzmatu. Výsledky: celkem bylo ošetřeno 635 nemocných 251 chirurgicky a 384 endovaskulárně (181 mužů a 454 žen ve věku 3-81 let). Závažná morbidita/mortalita byla zaznamenána u 30 nemocných 4,72%. V závislosti na lokalizaci a velikosti výdutě dle dělení ISUIA se MM pohybovala od 0 do 22,22%. Závěr: vhodně zvolenou metodou léčby neprasklých aneuryzmat v závislosti na lokalizaci a velikosti lze dosáhnout výsledků lepších než je přirozený průběh dle výsledků studií konzervativní léčby. PREDIKCE ROZSAHU SUBARACHNOIDÁLNÍHO KRVÁCENÍ NA ROZ- VOJ VAZOSPASMŮ A CELKOVÝ VÝSLEDEK PACIENTŮ- SROVNÁNÍ AKTUÁLNÍCH SKÓROVACÍCH SYSTÉMŮ DLE FISHERA A BNI J. Dostál 1, J. Mraček 1, V. Runt 1, P. Duras 2, F. Šlauf 2, P. Lavička 1, V. Přibáň 1 1 Neurochirurgické oddělení, Karlova Univerzita v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a FN Plzeň, ČR 2 Klinika zobrazovacích metod, Karlova Univerzita v Praze, Lékařská fakulta v Plzni a FN Plzeň, ČR V našem souboru jsme retrospektivně zahrnuli celkem 126 pacientů, kteří byli na neurochirurgickém oddělení FN Plzeň hospitalizováni v období 1/2010-6/2014 pro subarachnoidální krvácení, jehož zdrojem byla prokazatelně ruptura intrakraniálního aneurysmatu. Průměrný věk v době ruptury byl 55 let (28-88 let). Hodnotili jsme klinický stav pacientů standardně dle škály Hunta-Hesse, a WFNS a rozsah subarachnoidálního krvácení dle Fisherova skóre. Vzhledem ke kritice výpovědní hod- 16

19 noty Fisherovy škály jsme si zvolili za cíl její porovnání s novým BNI systémem hodnocení SAH s ohledem na výsledný konický stav a rozvoj vazospasmů. Dle systému Hunta-Hesse bylo v našem souboru zahrnuto 34 pacientů s HH1, 29 s HH2, 21 s HH3, 11 s HH4 a 31 s HH5. Dle systému Fisher 3 s F1, 22 s F2, 36 s F3, 65 s F4. Dle systému WFNS 39 s WFNS1, 24 s WFNS2, 12 s WFNS3, 20 s WFNS 4 a 31 s WFNS5. Dle nového systému BNI nebyl žádný pacient s BNI1 (bez známek SAH), 24 s BNI2, 12 s BNI3, 20 s BNI4 a 31 s BNI5. Celkem ze souboru zemřelo v přímé souvislosti s rupturou aneurysmatu 31 pacientů. Cílem této prezentace je vyhodnotit korelaci skórovacích systémů SAH s outcomem pacientů a porovnání účinnosti predikce rizika vzniku vazospasmů na základě těchto skórování. Výsledky budou prezentovány ústní formou. SELEKTIVNÍ SHUNTING PŘI KAROTICKÉ ENDARTEREKTOMII PRO- SPEKTIVNÍ HODNOCENÍ PEROPERAČNÍ EMBOLIZACE POMOCÍ DWMR V SOUBORU 1019 OPERACÍ P. Vachata 1,2, M. Orlický 1, M. Sameš 1 1 Neurochirurgická klinika Univerzity J. E. Purkyně a Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, ČR 2 Mezinárodní centrum klinického výzkumu, Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno, ČR Úvod: Intraoperační použití intraluminálního shuntu snižuje riziko hypoperfúzního postižení mozku při dočasném uzávěru a. carotis interna během karotické endarterektomie (CEA). Současně však také může zvýšit riziko distální embolizace při poškození ateroskleroticky změněné cévní stěny. V literatuře není stále dostupná dostatečná evidence pro podporu anebo odmítnutí selektivního, nebo rutinního používání intraoperačního zkratu. Materiál a metoda: Do prospektivní studie bylo zařazeno 1019 CEA provedených na Neurochirurgické klinice v Ústí nad Labem od roku 2005 do roku Všechny operace byly provedeny v regionální anestézii (cervikální a fasciální blok) se selektivní indikací zavedení shuntu podle neurologického stavu po uzávěru a. carotis interna. Vyšetření mozku pomocí MR 1.5T (sekvence T2, DW b0, b500, b1000, ADC) bylo provedeno při přijetí na kliniku a 24 hodin po CEA. Pacienti s kontraindikací MRI byli ze studie vyloučeni. Standardní neurologické vyšetření bylo prováděno paralelně. Nálezy na DW MRI byli klasifikovány dle Szabo (Stroke,2001) 17

20 Výsledky: Výskyt významných komplikací (cévní mozková příoda, infarkt myokardu, smrt) byl ve skupině symptomatických pacientů 3,2% a ve skupině asymptomatických 1,7%. Intraluminální shunt byl použit u 73 ze 1019 případů (7.1%). Nová ischemická léze na MRDW byla detekována u 78 případů z celé skupiny (7.7%). 80% těchto lézí bylo klinicky asymptomatických. V podskupině pacientů s použitým shuntem sme zaznamenali novou ischemickou lézi v 34,2% případů (25 pacientů ze 78), zatímco ve skupině bez shuntu jen v 5,6% případů (53 pacientů). V etiologii nových MRDW lézí dominovali léze embolické před hypoperfuzními. Závěr: Použití intraluminálního shuntu bylo detekováno jako nejvýznamnější rizikový faktor pro vznik nové ischemické léze po CEA (p<0,001, 7x vyšší riziko). Výsledky studie podporují strategii superselektivní indikace intraluminálního shuntu při CEA. Posouzení klinické významnosti nových ischemických lézí je limitováno absencí neuropsychologického vyšetření. KOGNITIVNÍ VÝSLEDKY A HEMODYNAMIKA PO KAROTICKÉ ENDAR- TEREKTOMII (CEA) ASYMPTOMATICKÉ STENOSY KAROTIDY (ACS) J. Fiedler 1,2, T. Mrhálek 3, M. Vavrečka 3, M. Bombic 1, V. Chlouba 1, J. Kubále 3, M. Preiss 4, I. Stuchlíková 3 1 Neurochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, ČR 2 Neurochirurgická klinika LF MU Brno, ČR 3 Radiologické oddělení Nemocnice České Budějovice, ČR 4 Pedagogická fakulta, psychologická katedra České Budějovice, Psychiatrické centrum Praha, ČR Úvod: Vliv CEA na kognici není jasný a je studován více autory. Cílem studie je posoudit změny hemodynamiky a kognice 3 měsíce po CEA ACS. Metodika: Protokol studie byl schválen etickou komocí Nemocnice ČB. Vstupní kritéria: těsná stenosa ACI indikovaná k CEA. Absence hemisferální symptomatologie z karotického povodí operované stenosy karotidy aspoň 6 měsíců klinicky a vyloučení pomocí DWI MR. Schopnost prodělat MRangiografii s fázovým kontrastem (no heart stimulator, no arrythmias). Vyloučení organicity. Všichni pacienti prodělali standardní CEA v celkové anestesii bez rušení aspirinu se selektivnímu užitím shuntu v případě, že došlo k asymetrickému poklesu amplitudy SSEP n. mediani. Předoperačně a 3 měsíce po operaci byla vyšetřena hemodynamika mozku pomocí software Nova (VasSol, Chicago, Il), kdy byly získány objemové prů- 18

21 toky z obou karotid a segmentů M1, A2 a P3. K hodnocení stranového indexu bylo použito Simple Ratio (Bakker, 2011). Kognitivní funkce byly vyšetřeny pomocí baterie testů RBANS, Trail Making Test. Výsledky: V období od 26.3 do se studie zúčastnilo 5 žen a 9 mužů. Třicetidenní těžká morbidita / mortalita souboru byla O. V rámci celkového skóru baterie RBANS jsme zaznamenali signifikantní zlepšení na pětiprocentní hladině významnosti (Z=-1,61, p=0,05). Celkový skór RBANS nejvíce koreloval se změnou prokrvení přední mozkové tepně za komunikantou. Při analýze subtestů bylo zjištěno, že nejvyšší korelace související s touto změnou je v testu bezprostředního zapamatování (p=0.01). Další dva subtesty se signifikatní korelací souvisely se změnou prokrvení ve střední mozkové tepně. Konkrétně se jednalo o subtesty týkající se vizuoprostorévého vnímání (p=0.02) a řeči (p=0.02). Závěr: Po nekomplikované CEA ACS bylo pozorováno zlepšení některých parametrů kognice v závislosti na lokální změně prokrvení. AKUTNÍ OKLUZE ARTERIA CAROTIS INTERNA: PŘÍNOS URGENTNÍ KAROTICKÉ ENDARTEREKTOMIE. V. Beneš, P. Buchvald, S. Klimošová, Z. Eichlová, P. Suchomel Neurochirurgické a Neurologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, Liberec, ČR Úvod: Akutní okluze extrakraniálního úseku arteria carotis interna (eaci) může způsobit devastující a potencionálně fatální mozkovou mrtvici. Optimální způsob léčby není dosud jasný. Vyhodnotili jsme soubor pacientů, kteří podstoupili urgentní karotickou endarterektomii s cílem rekanalizovat tepnu. Pacienti a metody: Byla provedena retrospektivní analýza zdravotnické dokumentace, zobrazovacích vyšetření a ambulantních záznamů pacientů, kteří podstoupili urgentní karotickou endarterektomii. Stav pacientů byl hodnocen pomocí škál National Institute of Health Stroke Scale (NIHSS) a modified Rankin Scale (mrs). Výsledky: Během období leden 2010 září 2013 podstoupilo celkem 22 pacientů pokus o akutní chirurgickou rekanalizaci uzavřené eaci. Jednalo se o 17 mužů a 5 žen, průměrného věku 65,4 let (37-85). Průměrné NIHSS při příjmu bylo 12 (6-21). Všichni pacienti měli jasné známky penumbry na per- 19

22 fuzním CT vyšetření. Distální intrakraniální léze byla přítomna v 9 případech. Rekanalizace byla úspěčná u 16 pacientů (72,7%). Den po operaci se 17 pacientů (77,2%) zlepšilo o 1 a více bodů na NIHSS škále, 14 pacientů (63,6%) o 3 a více; 2 pacienti se zhoršili o 2 a 5 bodů (tento pro intracerebrální hematom následně po intravenozní trombolýze). K dalšímu intrakraniálnímu krvácení nedošlo. V průběhu 30 dní 2 pacienti zemřeli na následky iniciálně těžkého iktu (9% mortalita). Při dimisi byli 4 pacienti klasifikováni jako mrs 0, 5 pacientů mrs 1, 5 pacientů mrs 2 a 6 pacientů mrs 4. Uspokojivého výsledku (mrs 0-2) bylo dosaženo u 14 pacientů (63,6%). V dalším sledování nedošlo ke zhoršení stavu žádného pacienta. Závěr: Naše výsledky naznačují, že správně indikovaná urgentní karotická endarterektomie při okluzi eaci může vést ve většině případů k příznivému výsledku. Rozhodující pro selekci vhodných pacientů je přítomnost penumbry. Vzhledem k popularitě a jednoduchosti karotické endarterektomie by tato operace neměla být přehlížena u léčby akutní okluze eica. RIZIKO MOZKOVÉHO INFARKTU PO KAROTICKÉ ENDARTEREKTOMII A KAROTICKÉM STENTINGU: PROSPEKTIVNÍ RANDOMIZOVANÁ STUDIE T. Hrbáč 1, M. Kuliha 2, D. Školoudík 2, D. Otáhal 1, V. Procházka 3, J. Havelka 3, M. Roubec 2 1 Neurocirurgická klinika FN Ostrava, ČR 2 Neurologická klinika FN Ostrava, ČR 3 Ústav Radiodiagnostický FN Ostrava, ČR Úvod: Infarkt mozku bez klinické symptomatiky může být zachycen u 34% pacientů po karotické endarterektomii (CEA) a 54% případů po karotickém stentingu (CAS). V naší studii jsme porovnali riziko vzniku nového infarktu mozku u pacientů s větší než 70% stenózou krkavice, kteří podstoupili CEA nebo CAS. Metodologie: Pacienti se stenózou krkavice větší než 70%, kteří nepreferovali žádnou z metod ošetření (CEA nebo CAS) byli randomizováni v prospektivní randomizované studii a podstoupili ošetření stenózy buď CEA nebo CAS. Během 24 hodin před a po výkonu bylo provedeno neurologické vyšetření, vyšetření kognitivních funkcí a magnetická rezonance (MRI) mozku. Výsledky: Randomizováno bylo 150 pacientů, 73 (47 mužů; průměrný věk 64.9 let) podstoupilo CEA a 77 pacientů (58;66,4) podstoupilo CAS. Nový infarkt mozku na MRI 20

23 kontrole po výkonu se vyskytl po CAS u 49,4% pacientů proti 24,7% po CEA (P<0,001). Objem léze byl signifikantně větší v skupině CAS (P=0,01). Stroke nebo TIA se vyskytly u jednoho pacienta po CEA a dvou pacientů po CAS (P>0,05). Vyšetřením kognitivních funkcí jsme neshledali signifikantní rozdíl mezi CEA a CAS skupinou. Závěr: Výsledky ukazují na signifikantně větší riziko klinicky němého infarktu mozku na MRI po CAS v porovnání s CEA. BLOK II CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBA IKTŮ V KN LIBEREC L. Endrych 1, M. Šercl 1, V. Mellanová 1, V. Machačka 1, S. Klimošová 2, J. Dienelt 2 1 Radiologické odd., Krajská nemocnice Liberec, ČR 2 Neurocentrum, Krajská nemocnice Liberec, ČR Cíl: Shrnutí výsledků intervenční léčby pacientů s icmp v Krajské nemocnici Liberec v letech Metodika: Celkem bylo v KNL letech intervenčně léčeno 183 pacientů (v roce 2014 předpokládáme léčbu až 100 pacientů), z toho 63 pacientů IAT, 147 MTE, 35 pacientů kombinovaně IAT+MTE. Základem intervenční léčby je odstranění příčiny ischemie, tedy mechanické překážky toku v hlavních mozkových tepnách. Jsou prezentovány různé použité rekanalizační techniky od intraarteriální trombolýzy, přes použití různých mechanických extraktorů až po nejnověji používané aspirační techniky a srovnání výsledků intervenční léčby od roku 2008 do současnosti a to jak ve vztahu k použité technice (IAT, MTE, aspirace) a primárnímu zprůchodnění tepen, tak ve vztahu ke klinickým výsledkům dle modifikovaného Rankinova skoré (mrs). Výsledky: V roce 2008 byli na našem pracovišti léčeni 3 pacienti, v roce 2009 již 17 pacientů, v roce pacientů, v roce 2014 předpokládáme léčbu až 100 pacientů. V roce bylo 100% pacientů léčeno IAT, v roce 2013 již pouze 13% (8% kombinovanou technikou s MTE), v roce 2013 bylo 87% pacientů léčených MTE. Výrazně se zkrátily i časy od příjmu pacienta do provedení CT (v r např. průměrně 52 minut, minut), čas od příjmu pacienta k provedení intervenčního výkonu (2011 průměrně 150 minut, 2013 do 94 minut) i trvání intervenčních výkonů. Úspěšnost intervenční léčby, vztažená k mrs 0 2 po 30 dnech od ataky, se stále zlepšuje, v r činila až 63%. 21

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC

KOMPLEXNÍ CEREBROVASKULÁRNÍ CENTRUM, NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FN OLOMOUC Dorňák T. 1, Herzig R. 1, Školoudík D. 1,2, Šaňák D. 1, Kuliha M. 1,2, Roubec M. 2, Köcher M. 3, Procházka V. 4, Král M. 1, Veverka T. 1, Bártková A. 1, Hluštík P. 1, Zapletalová J. 5, Heřman M. 3, Kaňovský

Více

FN Olomouc. Iktové centrum, Neurologická klinika FN Olomouc NEUROLOGICKÁ KLINIKA FN A LF UP OLOMOUC

FN Olomouc. Iktové centrum, Neurologická klinika FN Olomouc NEUROLOGICKÁ KLINIKA FN A LF UP OLOMOUC Možnosti akutní terapie icmp ve FN Olomouc Michal Král, Daniel Šaňák Iktové centrum, Neurologická klinika FN Olomouc Cévní mozková příhoda Stále vážný medicínský a socioekonomický problém - celosvětově

Více

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby?

Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? Která klinická data pomohou při odhadu výsledku rekanalizační léčby? D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Historie rekanalizační léčby

Více

VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI. 10. 12. prosince 2014 Liberec Clarion Grandhotel Zlatý Lev FINÁLNÍ PROGRAM

VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI. 10. 12. prosince 2014 Liberec Clarion Grandhotel Zlatý Lev FINÁLNÍ PROGRAM VÝROČNÍ KONGRES ČESKÉ NEUROCHIRURGICKÉ SPOLEČNOSTI 10. 12. prosince 2014 Liberec Clarion Grandhotel Zlatý Lev FINÁLNÍ PROGRAM Save the date 18 21/5/2016 Prague, Czech Republic 3 OBSAH PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

Více

Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie

Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie Možnosti neurochirurgie v léčbě a prevenci mozkové ischemie Sameš M., Vachata P, Bartoš R., Humhej I., Pavlov V, Derner M Neurochirurgická klinika Masarykova nemocnice, Universita J.E.Purkyně, Ústí nad

Více

Program XXI. Postgraduálního kurzu v neurochirurgii! STŘEDA 23. 4. 2014

Program XXI. Postgraduálního kurzu v neurochirurgii! STŘEDA 23. 4. 2014 Program XXI. Postgraduálního kurzu v neurochirurgii Zahájení 10:00 10:30 Předání Ceny Rudolfa Petra - přednáška lauréata STŘEDA 23. 4. 2014 BLOK I 10:30-11:40 Předsednictvo: S. Řehák, V. Příbáň P. Suchomel

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

Problema)ka péče o akutní CMP

Problema)ka péče o akutní CMP Problema)ka péče o akutní CMP 17.12. 2012 MUDr. Lukáš Klečka Systém péče o akutní CMP Přednemocniční péče Příjem do cílové nemocnice Akutní ošetření a perakutní péče Lůžková péče Následná péče Přednemocniční

Více

A N A T O M IE A PA TO LO G IE LE B E Č N Í SPODINY

A N A T O M IE A PA TO LO G IE LE B E Č N Í SPODINY E N DO SKO PIC KÁ CHIRURGIE SPO DINY LEBNÍ OBSAH I. ÚVOD 1 Možnosti endoskopickć chirurgie IR. Lipina. Р. Matoušek)...18 I. I Principy endoskopické chirurgie... 18 I.2 Indikace transnazální endoskopické

Více

Fitness for anaesthesia

Fitness for anaesthesia Fitness for anaesthesia Richard Pradl KARIM FN a LF UK Plzeň ČSARIM, Plzeň 2015 04/10/2015 Cílem předoperačního hodnocení stavu pacienta je pokles morbidity spojené s operačním výkonem, zvýšení efektivity

Více

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko

IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko IKTA : analýza dat 2009-2012 IC Nemocnice Chomutov (1) MUDr. Jiří Neumann MUDr. Ján Macko Iktové centrum - Neurologické oddělení Krajská zdravotní a.s. Nemocnice Chomutov o.z. NÁRODNÍ REGISTR CMP Lokální

Více

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák

Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Cévní mozkové příhody: příčiny, klinický obraz, diagnostika a terapie Michal Král, Daniel Šaňák Komplexní cerebrovaskulární centrum, Neurologická klinika FN Olomouc ROZDĚLEN LENÍ CMP Ischemické CMP (ICMP)

Více

Konzervativní terapie všech druhů iktů. Intervenční terapie hemorhagických iktů. těžiště NCHK - RDK

Konzervativní terapie všech druhů iktů. Intervenční terapie hemorhagických iktů. těžiště NCHK - RDK Organizace hospitalizace a intervenční terapie u pacientů po iktech na NCHK a RDK FN Brno Martin Smrčka Koncepce péče o cévní mozkové příhody Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Brno 29.11.2010 Komplexní

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM Úterý 22.10. 8.00 Registrace účastníků 9.30 9.45 Zahájení kongresu a zdravice 9.45 11.00 Akutní ischemická cévní mozková příhoda Předsedající: M. Bar, D. Václavík, D. Školoudík, D. Kučera

Více

6. Brněnské neurochirurgické dny s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie

6. Brněnské neurochirurgické dny s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Program 6. Brněnské neurochirurgické dny s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Pořádá Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno pod záštitou České neurochirurgické společnosti ČLS JEP,

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar

Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozkové příhody MUDr. Petr Polidar Cévní mozková příhoda Ztráta funkčnosti nervové tkáně z cévních příčin Ischemické CMP- 85-90% Intracerebrální hemoragie-8-12% Subarachnoidální krvácení-1-2% 4.

Více

Současná léčba akutní mozkové ischémie rekanalizační léčba. D. Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Současná léčba akutní mozkové ischémie rekanalizační léčba. D. Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Současná léčba akutní mozkové ischémie rekanalizační léčba D. Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Akutní mozková ischémie Akutní mozková ischémie je v naprosté většině výsledkem tromboembolické

Více

Brněnské neurochirurgické dny

Brněnské neurochirurgické dny Program Brněnské neurochirurgické dny s doprovodnou výstavou zdravotnické techniky a farmacie Pořádá pod záštitou České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, České lékařské komory a Profesní a odborové

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

INTRAKRANIÁLNÍ ANGIOPLASTIKY PO STUDII SAMMPRIS

INTRAKRANIÁLNÍ ANGIOPLASTIKY PO STUDII SAMMPRIS INTRAKRANIÁLNÍ ANGIOPLASTIKY PO STUDII SAMMPRIS D. Krajíčková 1, A. Krajina 2, M. Lojík 2, M. Mulačová 1 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Intrakraniální aterosklerotické

Více

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel

PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES. 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel PROGRAM IV. ČESKÝ NEURORADIOLOGICKÝ KONGRES 13. 14. října 2011 Ústí nad Labem, Clarion Congress Hotel Česká neuroradiologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s KZ, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad

Více

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň Spoluautoři I. Holečková 2, P. Brenkus 3, P. Honzíková 1, S. Žídek 2, J. Beneš 1 a I. Chytra

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Rekanalizační terapie akutního iktu. René Jura Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Rekanalizační terapie akutního iktu. René Jura Neurologická klinika LF MU a FN Brno Rekanalizační terapie akutního iktu René Jura Neurologická klinika LF MU a FN Brno CMP ZÁVAŽNÝ PROBLÉM SOUČASNÉ MEDICÍNY CMP- jedna z hlavních příčin morbidity a mortality na celém světě 3. nejčastější

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Cévní mozkové příhody Anesteziologie,

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice

Marek Mechl. Radiologická klinika FN Brno-Bohunice Marek Mechl Radiologická klinika FN Brno-Bohunice rentgenový snímek kontrastní RTG metody CT MR Anatomie - obratle 33 ks tělo a oblouk - 2 pedikly - 2 laminy - 4 kloubní výběžky -22 příčnép výběžky - 1

Více

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc.

Tranzitorní á ischemick á k ata a k pohle hl d d neurol i og cké kké sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN O s O trava t Bc. Tranzitorní ischemická ataka pohled neurologické sestry Komplexní cerebrovaskulární centrum FN Ostrava Bc. Kamila Carbolová Cévní mozková příhoda 2. - 3. místo v počtu č úmrtí (umírá 12 35% CMP) 1. místo

Více

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM

Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění. Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Ambulantní program koronárních katetrizací a následná péče o pacienta po propuštění Bronislav Janek Klinika kardiologie IKEM Co je to ambulantní katetrizace? Jednodenní vyšetření a ošetření bez hospitalizace

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu

Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Ischemická cévní mozková příhoda a poruchy endotelu Krčová V., Vlachová I.*, Slavík L., Hluší A., Novák P., Bártková A.*, Hemato-onkologická onkologická klinika FN Olomouc * Neurologická klinika FN Olomouc

Více

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči

Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči Partnerská síť pro teoretickou a praktickou výuku anatomických a klinických souvislostí v urgentní medicíně a neodkladné přednemocniční péči CZ.1.07/2.4.00/17.0059 Kraniocerebrální a spinální trauma Anesteziologie,

Více

MUDr. Lukáš Klečka Neurologické oddělení. Za spolupráce:

MUDr. Lukáš Klečka Neurologické oddělení. Za spolupráce: MUDr. Lukáš Klečka Neurologické oddělení Za spolupráce: Přednemocniční: test tvář-ruka-řeč Nemocniční: Časná diagnostika Časná stabilizace Definitivní diagnostika Definitivní terapie Jednoduchými dotazy

Více

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří

Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří Pomalu rostoucí benigní nádor, je dobře ohraničený Jsou pevně spojené s dura mater, utlačují mozkovou tkáń, aniž by do ni prorůstaly Meningeomy tvoří přibližně 25% všech intrakraniálních nádorů 50% menigeomů

Více

Brněnské neurochirurgické dny

Brněnské neurochirurgické dny Program Brněnské neurochirurgické dny Pořádá Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU pod záštitou České neurochirurgické společnosti ČLS JEP Hotel Akademie, Velké Bílovice 13. 14. listopadu 2008 Program

Více

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody

prodlouženém intervalu do 4,5 hod od vzniku příhody MUDr. Jan Bartoník Historie medikamentosní terapie ischemických CMP Přes veškerou snahu byly do r. 1995 ischemické CMP považovány za více méně terapeuticky neovlivnitelné. Za jedinou účinnou látku v terapii

Více

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem

Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Rozhodovací proces při akutním útlaku míchy expansivním extraspinálním procesem Zdeněk Adam a Pavel Šlampa Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Radioterapeutická klinika MOU NADAČNÍ FOND Česká

Více

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa?

Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Indikační proces k rozsáhlým plicním výkonům Jaká má být role anesteziologa? Renata Černá Pařízková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta

Více

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu

PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu PET při stagingu a recidivě kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., *Skopalová M., *Bělohlávek O. Chirurgické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice Praha *Oddělení nukleární medicíny - PET centrum

Více

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha

ODBORNÝ PROGRAM. Ryska O., Šerclová Z.: Naše chyby v perioperační péči chirurgická praxe versus EBM. Chirurgická klinika FNB, Praha ODBORNÝ PROGRAM 10:00 18:00 Prezentace účastníků 11:30 13:00 Oběd 13:00 13:10 Zahájení setkání 13:10 13:30 Vyzvaná přednáška Prof. MUDr. Alexander Ferko, CSc.: Chirurg a operační trauma. 13:30 14:40 Sekce

Více

15. pracovní dny chirurgie baze lební ODBORNÝ PROGRAM

15. pracovní dny chirurgie baze lební ODBORNÝ PROGRAM 15. pracovní dny chirurgie baze lební ODBORNÝ PROGRAM Frýdlant v Čechách 12. 13. září 2014 Pořadatel Česká společnost otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, ČLS JEP Sekce chirurgie lební baze as.mudr.

Více

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii

Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lymfoscintigrafie horních končetin u pacientek po mastektomii Lang O, Balon H, Kuníková I, Křížová H, Wald M KNM UK 3. LF a FNKV, 1. Chirurgická klinika UK 2. LF a FN Motol, Praha 51. DNM, Seč Ústupky,

Více

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče

Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Michálkovická 18, Slezská Ostrava Vliv moderních operačních metod na indikaci lázeňské péče Bouřlivý rozvoj medicíny, jehož jsme v posledních několika desetiletích svědky, s sebou přináší nové operační

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. VI. sympozium. Hotel Soláň / 23. 24. ledna 2015

PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. VI. sympozium. Hotel Soláň / 23. 24. ledna 2015 Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace, Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě ve spolupráci s OS ČLK Ostrava pod záštitou doc. MUDr. Davida Feltla,Ph.D.,MBA ředitele Fakultní

Více

Česák T. Neurochirurgická klinika. Krajský neurologický seminář Pardubice 20.4.2011

Česák T. Neurochirurgická klinika. Krajský neurologický seminář Pardubice 20.4.2011 Česák T. Neurochirurgická klinika LF a FN Hradec Králové Krajský neurologický seminář Pardubice 20.4.2011 Včasnou intervencí snížit M/M na minimum Dlouhodobá prevence recidivy krvácení Redukce útlakových

Více

17. CHIRURGICKÁ TERAPIE ISTMICKÉ SPONDYLOLISTÉZY OTEVŘENOU REDUKCÍ A VNITŘNÍ FIXACÍ KAZUISTIKA

17. CHIRURGICKÁ TERAPIE ISTMICKÉ SPONDYLOLISTÉZY OTEVŘENOU REDUKCÍ A VNITŘNÍ FIXACÍ KAZUISTIKA 131 17. CHIRURGICKÁ TERAPIE ISTMICKÉ SPONDYLOLISTÉZY OTEVŘENOU REDUKCÍ A VNITŘNÍ FIXACÍ KAZUISTIKA Pavel Barsa Jako ilustrativní příklad operačního řešení istmické spondylolistézy předkládáme kazuistiku

Více

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu

Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu Úskalí diagnostiky akutního infarktu myokardu po srdeční zástavě Miroslav Solař I. Interní klinika FN Hradec Králov lové Úvod do problematiky Diagnostika akutního infarktu myokardu kardiomarkery koronarografie

Více

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu

Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Chirurgické možnosti řešení rhabdomyosarkomu pánve u mladé pacientky v rámci multimodálního přístupu Macík D. 1, Doležel J. 1, Múdry P. 2, Zerhau P. 3, Staník M. 1, Čapák I. 1 1 ODDĚLENÍ UROLOGICKÉ ONKOLOGIE,

Více

Brněnské neurochirurgické dny

Brněnské neurochirurgické dny Brněnské neurochirurgické dny Pořádá Neurochirurgická klinika FN Brno a LF MU pod záštitou České neurochirurgické společnosti ČLS JEP a České lékařské komory Hotel Akademie, Velké Bílovice 26. 27. listopadu

Více

Hodnocení stupně stenosy

Hodnocení stupně stenosy Dagmar Sváčková Hodnocení stupně stenosy 1. Neurosonologický interaktivní seminář Chomutov Vzdělávací síť iktových center Kde? A. carotis communis Karotická bifurkace Odstup a. carotis interna A. vertebralis

Více

Trombolytická terapie u akutního ischemického CMP

Trombolytická terapie u akutního ischemického CMP Trombolytická terapie u akutního ischemického CMP Holek R., Vaňková E., Nagyová G., Kovaříková D. Neurologie JIP, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava CMP CMP akutní neurologická dysfunkce vaskulárního původu

Více

Invazivní monitoring pacientů se subarachnoidálním krvácením a traumatem mozku.

Invazivní monitoring pacientů se subarachnoidálním krvácením a traumatem mozku. Invazivní monitoring pacientů se subarachnoidálním krvácením a traumatem mozku. Hejčl A, Kelbich P. Péče o pacienty s kraniocerebrálním poraněním (KCP) a subarachnoidálním krvácením (SAK) spočívá v prevenci

Více

VII. PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. sympozium. Hotel Soláň / 22. 23. ledna 2016

VII. PROGRAM. multioborové neurochirurgickoradiodiagnosticko-rehabilitační. sympozium. Hotel Soláň / 22. 23. ledna 2016 Neurochirurgická klinika, Klinika léčebné rehabilitace, Radiodiagnostický ústav Fakultní nemocnice v Ostravě ve spolupráci s OS ČLK Ostrava pod záštitou doc. MUDr. Davida Feltla,Ph.D.,MBA ředitele Fakultní

Více

Triáž nemocných a algoritmus akutní péče ve FN Brno. I.Urbánek Neurologická klinika LF MU a FN Brno

Triáž nemocných a algoritmus akutní péče ve FN Brno. I.Urbánek Neurologická klinika LF MU a FN Brno Triáž nemocných a algoritmus akutní péče ve FN Brno I.Urbánek Neurologická klinika LF MU a FN Brno 1 Hlavní zásady a cíle CMP je urgentní stav vyžadující co nejrychlejší přijetí do specializovaného ZZ.

Více

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP

MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU. J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP MODERNÍ VÝUKA ONKOLOGIE JAKO SOUČÁST NÁRODNÍHO ONKOLOGICKÉHO PROGRAMU J. Vorlíček Česká onkologická společnost ČLS JEP I. Proč je v současné onkologii tak potřebná výuka S čím dnes musí počítat řízení

Více

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA KARDIOVASKULÁRNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA ve spolupráci s Pracovní skupinou Kardiologických sester a spřízněných profesí ČKS a s Českou asociací sester Moravskoslezského regionu pořádá VII.

Více

Brněnské neurochirurgické dny

Brněnské neurochirurgické dny Program Brněnské neurochirurgické dny Pořádá Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno pod záštitou České neurochirurgické společnosti ČLS JEP a České lékařské komory Seminární hotel Akademie, Velké Bílovice

Více

Radiologická vyšetření cévního zásobení mozku

Radiologická vyšetření cévního zásobení mozku Miroslav Heřman Eva Čecháková Radiologická vyšetření cévního zásobení mozku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI LÉKAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV PATOLOGICKÉ FYZIOLOGIE RADIOLOGICKÁ KLINIKA LF UP A FAKULTNÍ NEMOCNICE

Více

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA

ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZENÍ NÁDORŮ MOZKU NA MOLEKULÁRNÍ ÚROVNI Jiří Ferda, Eva Ferdová, Jan Kastner, Hynek Mírka, *Jan Mraček, *Milan Choc **Ondřej Hes KLINIKA ZOBRAZOVACÍCH METOD *NEUROCHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ **ŠIKLŮV ÚSTAV

Více

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu

Obsah. Autoři. Předmluva. Introduction. Úvod. 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu Obsah Autoři Předmluva Introduction Úvod 1. Patogeneze a biologie metastatického procesu (Aleš Rejthar) 1.1. Typy nádorového růstu 1.2. Šíření maligních nádorů 1.3. Souhrn 1.4. Summary 2. Obecné klinické

Více

Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem. MUDr.

Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem. MUDr. Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem MUDr. Tomáš Veverka Neurologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní

Více

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře

Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Indikace k chirurgické léčbě, možnosti a limitace chirurgické léčby u nemocných s mnohočetným myelomem páteře Málek V. Neurochirurgická klinika FN Hradec Králové Léčit chirurgicky nebo neléčit Radikální

Více

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu

Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Opakované resekce jater pro metastázy kolorektálního karcinomu Visokai V., Lipská L., Mráček M., Levý M. Chirurgická klinika 1. LF UK a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze přednosta Doc. MUDr. V. Visokai,

Více

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE

KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE KOLOREKTÁLNÍ KARCINOM: VÝZVA PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SCREENING A ORGANIZACI LÉČEBNÉ PÉČE Brno, 29. května 2015: Moravská metropole se již počtvrté stává hostitelem mezinárodní konference Evropské dny

Více

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance srdečního selhání v Kardiocentru IKEM Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Epidemiologie srdečního selhání v ČR 250 000 pacientů s CHSS 125 000 pacientů se systolickou

Více

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e

OSTEOPORÓZA PÁTEŘE. Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e OSTEOPORÓZA PÁTEŘE Tóth L., Včelák J. O r t h o p a e d i c c l i n i c B U L O V K A P r a g u e Na osteoporózou postižené páteři musíme rozlišovat dvě zásadně odlišné způsoby poškození. Bez úrazu vzniká:

Více

Registr IKTA Národní registr cévních mozkových příhod

Registr IKTA Národní registr cévních mozkových příhod Registr IKTA Národní registr cévních mozkových příhod Vzdělávací síť iktových center Podpořeno projektem MŠMT CZ.1.07/2.4.00/12.0046 Michal Bar, Martin Roubec Incidence Incidence ischemické cévní mozkové

Více

Lumbální spinální stenóza? OPEROVAT!!! Pavel Barsa Neurochirurgické oddělení Krajská nemocnice Liberec

Lumbální spinální stenóza? OPEROVAT!!! Pavel Barsa Neurochirurgické oddělení Krajská nemocnice Liberec Lumbální spinální stenóza? OPEROVAT!!! Pavel Barsa Neurochirurgické oddělení Krajská nemocnice Liberec SPINÁLNÍ KONGRES Brno, 15.-16. listopadu 2012 Lumbální spinální stenóza 1. Primární stenóza kanálu

Více

Odstranění zúžení krční tepny (karotická endarterektomie)

Odstranění zúžení krční tepny (karotická endarterektomie) Odstranění zúžení krční tepny (karotická endarterektomie) informace pro pacienty Zobrazení místa operace krční tepny (karotidy) pro zúžení. Definice Jedná se o operační výkon na krční tepně (karotidě)

Více

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci

Blue toe syndrom. MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN v Olomouci Blue toe syndrom MUDr. Markéta Kaletová, I. Interní klinika kardiologie LF UP a FN Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg.

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2008 I. Přednášky: A) Regionální akce Regionální seminář neurologické kliniky FN Ostrava, Ostrava, 16.1.2008 Školoudík D., Fadrná

Více

Obsah. Předmluva... 11. Specifi ka diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13. Diagnostika poruch fl uence... 23

Obsah. Předmluva... 11. Specifi ka diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13. Diagnostika poruch fl uence... 23 Obsah Předmluva....................................... 11 KAPITOLA 1 Specifi ka diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13 Viktor Lechta 1.1 Úrovně diagnostikování NKS.........................

Více

Perioperační péče o nemocné s diabetem

Perioperační péče o nemocné s diabetem Perioperační péče o nemocné s diabetem Michal Anděl, Antonín Kratochvíl, Elena Šilhová Centrum výzkumu diabetu, metabolismu a výživy a 2. interní klinika 3. lékařská fakulta UK Praha, 16. listopadu 2013

Více

Management. D. Krajíčková 1, A. Krajina 2. Neurologická a 2 Radiologická klinika LFUK a FN v Hradci Králové

Management. D. Krajíčková 1, A. Krajina 2. Neurologická a 2 Radiologická klinika LFUK a FN v Hradci Králové Management neprasklých aneuryzmat D. Krajíčková 1, A. Krajina 2 1 2 1 Neurologická a 2 Radiologická klinika LFUK a FN v Hradci Králové Neprasklá aneuryzmata Nehomogenní skupina - z hlediska aneuryzmatu

Více

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17

Předmluva 11. Seznam použitých zkratek 13. Úvod 17 Obsah Předmluva 11 Seznam použitých zkratek 13 Úvod 17 1 Anatomie, fyziologie a estetická hlediska (O. Coufal V. Fait) 19 1.1 Vývoj mléčné žlázy a vývojové vady 19 1.2 Anatomie mléčné žlázy 20 1.3 Svaly

Více

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM

Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Úloha specializované ambulance v léčbě CHSS. Markéta Hegarová Klinika kardiologie IKEM Organizace péče o nemocné s chronickým srdečním selháním. Praktický lékař Ambulance pro srdeční selhání, domácí péče

Více

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později

Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Management předoperačního a pooperačního vyšetřování a biopsie sentinelové uzliny, případné změny postupů v období fáze učení a později Otakar Kraft, Martin Havel Klinika nukleární medicíny FN Ostrava

Více

Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Projekt CAMELIA Projekt ALERT Projekt Alert akutní leukemie klinický registr x Web projektu Diskusní klub projektu Management dat Služby IS Help Zpět Analytické nástroje Prohlížeč dat Expertní služby x Projekt CAMELIA Projekt ALERT

Více

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015

Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Skalický Tomáš,Třeška V.,Liška V., Fichtl J., Brůha J. CHK LFUK a FN Plzeň Loket 2015 Kdy můžeme resekovat jaterní metastázy KRCa? 1. synchronně s primárním karcinomem 2. po resekci primárního karcinomu

Více

vertebrogenních back surgery syndrom

vertebrogenních back surgery syndrom Přehled operačních metod u vertebrogenních onemocnění, failed back surgery syndrom Chaloupka R., Repko,, M., Ryba, L. FN Brno, Ortopedická klinika Přednosta: doc. MUDr. Martin Krbec CSc. Doškolovací seminář

Více

Specifika Neurochirurgické JIP VONDRUŠKOVÁ LENKA JURICOVÁ EVA 19.11.2011 V BRNĚ O čem budeme hovořit? Definice oboru neurochirurgie Nejčastější diagnózy neurochirurgického oddělení V čem spočívají specifika

Více

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

INTERNÍ ODDĚLENÍ SPEKTRUM POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotnická péče, diagnostika a léčba je na interním oddělení poskytována ve třech úrovních, tzv. diferencovaná péče: na lůžkách jednotky intenzívní péče pro interní a neurologické pacienty na lůžkách

Více

Autoři: MUDr. Michal Král; doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO. Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologické kliniky FN a LF UP Olomouc

Autoři: MUDr. Michal Král; doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO. Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologické kliniky FN a LF UP Olomouc Přehled výsledků rekanalizační terapie akutního stádia ischemického iktu v letech 2005-2010 Autoři: MUDr. Michal Král; doc. MUDr. Roman Herzig, Ph.D., FESO Komplexní cerebrovaskulární centrum Neurologické

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015:

Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Age related MAcular DEgeneration And MAcular Diabetic Edema USed in Patients treated with anti-vegf treatment in the Czech Republic Analytická zpráva DME a přehled stavu registru k 12.5.2015: Hodnocení

Více

Země 1 až 8 Číslo nemocnice. OTÁZKY O VAŠÍ NEMOCNIČNÍ DATABÁZI A POUŽITÍ KÓDOVÁNÍ DLE MKN (ICD Vedete chorobopis pro každého pacienta

Země 1 až 8 Číslo nemocnice. OTÁZKY O VAŠÍ NEMOCNIČNÍ DATABÁZI A POUŽITÍ KÓDOVÁNÍ DLE MKN (ICD Vedete chorobopis pro každého pacienta Infmace založené na rutinním sběru dat: Akutní infarkt myokardu - Akutní ischemická cévní mozková příhoda - Fraktura krčku femuru - Pod O01 O02 O03 Číslo země Země 1 až 8 Číslo nemocnice Nemocnice 1 až

Více

Modul obecné onkochirurgie

Modul obecné onkochirurgie Modul obecné onkochirurgie 1. Principy kancerogeneze, genetické a epigenetické faktory 2. Onkogeny, antionkogeny, reparační geny, instabilita nádorového genomu 3. Nádorová proliferace a apoptóza, důsledky

Více

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING RACH DA VINCI ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO SRPEN OD 28.08. DO 03.09.2010 1 TV PRIMA hlavní zprávy http://www.iprima.cz/videoarchiv 2 Zdravotnické noviny.cz Odkaz na plný text článku: http://www.zdn.cz/denni-zpravy/z-

Více

JAK HODNOTIT PROGNÓZU PO TBI

JAK HODNOTIT PROGNÓZU PO TBI JAK HODNOTIT PROGNÓZU PO TBI MUDr. V. ŠPATENKOVÁ, Ph.D. NEUROCENTRUM, JEDNOTKA NEUROINTENZIVNÍ PÉČE KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC XVIII. Kongres Kraniocerebrální trauma patří mezi prognosticky závaţná poranění.

Více

Neurologie D2012. Abstrakta. 40. český a slovenský cerebrovaskulární kongres PRO PRAXI. 13. 15. června 2012, Hotel Harmony, Špindlerův Mlýn

Neurologie D2012. Abstrakta. 40. český a slovenský cerebrovaskulární kongres PRO PRAXI. 13. 15. června 2012, Hotel Harmony, Špindlerův Mlýn Neurologie PRO PRAXI D2012 Abstrakta www.solen.cz ISBN 978 80 87327 95 1 40. český a slovenský cerebrovaskulární kongres 13. 15. června 2012, Hotel Harmony, Špindlerův Mlýn Generální sponzor: Informace

Více

Stereometrie a volumometrie. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň

Stereometrie a volumometrie. H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Stereometrie a volumometrie H.Mírka, J. Ferda, KZM LFUK a FN Plzeň Co a proč měříme - rozměry - volba léčebné strategie a taktiky - vzdálenosti - plánování intervenčních výkonů - plocha - určení velikosti

Více

Prevence, příznaky a léčba cévní mozkové příhody. MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB, a. s. Zlín

Prevence, příznaky a léčba cévní mozkové příhody. MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB, a. s. Zlín Prevence, příznaky a léčba cévní mozkové příhody MUDr. Jan Bartoník Neurologické odd. KNTB, a. s. Zlín CMP Pod pojem CMP zahrnujeme onemocnění mozku způsobené - poruchou cévního zásobení mozkové tkáně

Více

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic

Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Registr Avastin Nemalobuněčný karcinom plic Formulář: Vstupní parametry Rok narození Věk Pohlaví Kouření o Kuřák o Bývalý kuřák o Nekuřák Hmotnost pacienta v době diagnózy (kg) Hmotnost pacienta v době

Více

Přehled různých typů získaného poškození mozku. MUDr.Sylva Klimošová Neurocentrum KNL a.s.

Přehled různých typů získaného poškození mozku. MUDr.Sylva Klimošová Neurocentrum KNL a.s. Přehled různých typů získaného poškození mozku MUDr.Sylva Klimošová Neurocentrum KNL a.s. Monroe-Kelly Prefrontální kůra - rozhodování Centrum řeči - mluvení Příprava pohybu Motorická kůra - pohyb Čití

Více