MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Projekt VaV: SP/II/2f1/16/07 LCA NÁPOJOVÝCH OBALŮ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Projekt VaV: SP/II/2f1/16/07 LCA NÁPOJOVÝCH OBALŮ"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Projekt VaV: SP/II/2f1/16/07

2 ZADÁNÍ PRÁCE PODLE SMLOUVY Č. SP/II/2F1/16/07 Objednatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor odpadů Vršovická Praha 10 Příjemce: Ing. Marie Tichá MT KONZULT Červený vrch 264/18, Děčín IV Spolupříjemce: Ing. Bohumil Černík Rezlerova Praha 10 Odborná konzultace: Dr. Ian Boustead Boustead Consulting Ltd. Tato publikace vznikla v rámci projektu VaV (Věda a výzkum) za podpory Ministerstva životního prostředí ČR. 1

3 OBSAH 1. Úvod Vymezení posuzovaného systému Popis trhu s nápoji (nealko/pivo) v ČR Posuzování environmentálních dopadů nápojových obalů metodou LCA Výsledky LCA jednotlivých obalů Skleněné obaly o objemu 0,2/0,25 l Skleněné obaly o objemu 0,33 l (pivo) Skleněné obaly o objemu 0,33 l (nealko) Skleněné obaly o objemu 0,5 l (pivo) Skleněné obaly o objemu 0,7 l (nealko) Plastové obaly (PET) o objemu 0,33 l Plastové obaly (PET) 0,5 l Plastové obaly (PET) o objemu 0,7 l/0,75 l Plastové obaly (PET) o objemu 1 l Plastové obaly (PET) o objemu 1,5 l Plastové obaly (PET) o objemu 2 l Hliníkové plechovky o objemu 0,25 l Hliníkové plechovky o objemu 0,33 l Hliníkové plechovky o objemu 0,5 l Kompozitní obaly o objemu 0,2 l/0,25 l Kompozitní obaly o objemu 1 l Kompozitní obaly o objemu 2 l Posuzování dopadů skupin nápojových obalů Výsledky posuzování environmentálních dopadů nápojových obalů Závěry Porovnání systému nápojových obalů s celkovou zátěží ŽP ČR ve vybraných ukazatelích Literatura

4 SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1 Fáze LCA (podle ČSN EN ISO 14040) Obrázek 2 Koncept indikátorů kategorie (podle ČSN EN ISO 14044) Obrázek 3 Schéma produktového systému jednocestných skleněných obalů 0,2/0,25 l Obrázek 4 Schéma produktového systému jednocestných skleněných obalů 0,33 l Obrázek 5 Schéma produktového systému vratných skleněných obalů 0,33 l Obrázek 6 Schéma produktového systému vratných skleněných obalů 0,5 l Obrázek 7 Schéma produktového systému vratných skleněných obalů 0,7 l Obrázek 8 Schéma produktového systému jednocestných plastových (PET) obalů 0,33 l Obrázek 9 Schéma produktového systému jednocestných plastových (PET) obalů 0,5 l Obrázek 10 Schéma produktového systému jednocestných plastových (PET) obalů 0,7/0,75 l Obrázek 11 Schéma produktového systému jednocestných plastových (PET) obalů 1 l Obrázek 12 Schéma produktového systému jednocestných plastových (PET) obalů 1,5 l Obrázek 13 Schéma produktového systému jednocestných plastových (PET) obalů 2 l Obrázek 14 Schéma produktového systému jednocestných hliníkových plechovek 0,25 l Obrázek 15 Schéma produktového systému jednocestných hliníkových plechovek 0,33 l Obrázek 16 Schéma produktového systému jednocestných hliníkových plechovek 0,5 l Obrázek 17 Schéma produktového systému jednocestných kompozitních obalů 0,2/0,25 l Obrázek 18 Schéma produktového systému jednocestných kompozitních obalů 1 l Obrázek 19 Schéma produktového systému jednocestných kompozitních obalů 2 l SEZNAM GRAFŮ Graf 1 Spotřeba energie v životním cyklu nápojových obalů Graf 2 Spotřeba paliv a skrytá energie materiálu v životním cyklu nápojových obalů Graf 3 Spotřeba vody v životním cyklu nápojových obalů Graf 4 Produkce odpadu podle katalogu odpadů v životním cyklu nápojových obalů Graf 5 Produkce nebezpečného odpadu v životním cyklu nápojových obalů Graf 6 Potenciál globálního oteplování životního cyklu nápojových obalů Graf 7 Potenciál poškození ozonové vrstvy životního cyklu nápojových obalů (kg/funkční jednotka) Graf 8 Acidifikační potenciál životního cyklu nápojových obalů (kg/funkční jednotka) Graf 9 Potenciál tvorby fotooxidantů životního cyklu nápojových obalů (kg/funkční jednotka) Graf 10 Eutrofizační potenciál v životním cyklu nápojových obalů (kg/funkční jednotka) Graf 11 Spotřeba energie v životním cyklu nápojových obalů podle zdrojů Graf 12 Spotřeba vody v rámci životních cyklů nápojových obalů Graf 13 Produkce odpadů k celkovému množství odpadů v rámci životních cyklů nápojových obalů Graf 14 Analýza příspěvku jednotlivých kategorií dopadu životního cyklu nápojových obalů

5 1. ÚVOD Koncem roku 2007 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR opakovanou veřejnou soutěž na řešení resortního programu výzkumu a vývoje na léta V oblasti výzkumu SP2f1 s názvem Předcházet vzniku odpadů, snížit měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu byla vybrána nabídka společnosti Ing. Marie Tichá MT KONZULT Děčín s názvem Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA. Výsledky projektu měly sloužit jako podklad pro rozhodování při přípravě novelizace zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Cílem projektu bylo popsat objektivním, transparentním a vědeckým postupem v souladu s normami ČSN EN ISO 14040:2006 (Environmentální management Posuzování životního cyklu Zásady a osnova) a 14044:2006 (Environmentální management Posuzování životního cyklu Požadavky a směrnice) environmentální dopady spojené s životním cyklem nápojových obalů (nealkoholické nápoje, pivo) v ČR podle skutečné situace v roce Metodika práce vycházela z definovaného cíle a zahrnovala aplikaci metody LCA v rozsahu 4 fází (obrázek č. 1): A. Stanovení cílů a rozsahu B. Inventarizační analýza C. Posuzování dopadů D. Interpretace Obrázek 1 Fáze LCA (podle ČSN EN ISO 14040) Rámec posuzování životního cyklu Definice cíle a rozsahu Inventarizační analýza Posuzování dopadů Interpretace Přímé aplikace: Vývoj produktu a zlepšování Strategické plánování Tvorba veřejné politiky Marketing Ostatní 4

6 2. VYMEZENÍ POSUZOVANÉHO SYSTÉMU V rámci studie byly posuzovány obalové systémy nealkoholických nápojů a piva, které byly plněny, distribuovány a prodány na území České republiky. Posuzované byly nápojové obaly: skleněné plastové (PET) kovové (hliník) kompozitní (nápojový karton) Funkcí všech posuzovaných systémů nápojových obalů je obalit určité množství nápoje, zajistit jeho ochranu, umožnit přenášení a skladování obaleného nápoje, nápoj prezentovat a poskytovat informace o nápoji spotřebiteli. Jako funkční jednotka bylo tedy zvoleno 1000 l obaleného nápoje. Na tuto funkční jednotku jsou vztaženy veškeré výpočty výsledků inventarizační analýzy i kategorií dopadů. Systémy byly posuzovány v rozsahu, který zahrnuje těžbu surovin, výrobu obalu, plnění, distribuci a nakládání s odpady z obalů. Fáze užití nebyla zařazena vzhledem ke značné proměnlivosti chování spotřebitele v této fázi (doprava do domácnosti, způsoby uskladnění nápoje, konzumace nápoje v různých časových horizontech atd.), které však není vázáno na určité druhy obalů a nelze je tedy reprezentativně stanovit. Pokud je zvykem spotřebitele uložit nakoupený nápoj do lednice, uloží ho tam bez ohledu na to, jestli je nápoj obalen ve skle, plastu, plechovce nebo kompozitním obalu. Lze proto předpokládat, že rozdíly mezi vstupy a výstupy životních cyklů jednotlivých obalů budou ve fázi užití minimální. V souvislosti s cílem studie bylo proto možné fázi užití vyřadit, aniž by došlo ke zkreslení výsledků. 3. POPIS TRHU S NÁPOJI (NEALKO/PIVO) V ČR V rámci úkolu bylo nutné nejdříve pochopit a popsat trh s nápoji v České republice, který byl základem pro shromažďování údajů. Průměrná spotřeba nealkoholických nápojů se v České republice v posledních letech pohybuje kolem 270 l/osobu a rok, u piva to je 160 l/ osobu a rok. Ne všechny spotřebované nápoje jsou balené, takže průměrný občan České republiky si ročně kupí asi 212 l balených nealkoholických nápojů a 75 l baleného piva a nealkoholického piva. Existují objektivní informační zdroje, které velice podrobně monitorují trhy především s nealkoholickými nápoji, s jejichž využitím lze získat relativně podrobný obrázek o výrobě a spotřebě různých druhů nealkoholických nápojů (tabulka 1) a o jejich distribučních kanálech, tzn., v jakých typech obchodů se ten který druh nápoje prodává. 5

7 Tabulka 1 Spotřeba balených nápojů v ČR v roce 2007 /mil. ks/ Sáček Obal /l/ Sklo PET Hliník Kompozitní (nápojový karton) jiné CELKEM Nápoj 0,25 0,33 0,5 0,7 0,33 0,5 0,65 0,7 1 1, ,2 0,25 0,33 0,5 0,2 0,5 1 1,5 2 Vody ,4 1062,4 Limonády ,3 585,3 Džusy ,5 297,5 Sirupy ,3 40,3 Čaje ,0 Ledové kávy 8 1 1,6 10,6 Sport. nápoje 1 0,1 1,1 Energ. nápoje 83 0,3 83,3 Pivo ,0 Pivo-nealk. CELKEM ,5 3792,5 Tabulka 1 současně poskytuje, vedle informace o spotřebě nápojů, i hrubý přehled o množství jednotlivých druhů obalů (podle materiálů obalů a jejich objemu) uvedených v roce 2007 České republice na trh. Celkem bylo v roce 2007 vyrobeno a spotřebováno cca 3,8 mld. kusů obalů, z toho asi 51 % tvoří skleněné obaly a 39 % plastové obaly (PET). V konkrétních druzích obalů dominují skleněné pivní láhve o objemu 0,5 l (vratné) a plastové obaly (PET) o objemu 1,5 a 2 l. Naopak některé druhy obalů jsou zastoupeny v omezeném množství skleněné obaly o objemu 0,1 l, 0,6 l, nápojové sáčky 0,2 l, kombinované obaly o objemu 0,5 l. U některých druhů nápojů lze nalézt typické obaly, v kterých se distribuují např. u vod to jsou skleněné obaly (0,25 l, 0,33 l) a plastové obaly (PET 0,5 l, 1,5 l a 2 l), což souvisí se spotřebitelskými zvyklostmi v restauraci se nápoje konzumují ve skle, v domácnosti spíše v 1,5 litrovém, nebo 2 litrovém plastovém obalu (PET). Kupříkladu energetické nápoje se zcela výhradně konzumují v hliníkových plechovkách o objemu 0,25 l. Existují však i nápoje například džusy, které spotřebitel kupuje téměř v jakémkoliv obalu. Pro pivo a nealkoholické pivo jsou typické tradiční vratné skleněné obaly a nověji i jednocestné hliníkové obaly. Pro objektivní charakteristiku trhu s nápoji v ČR byl zaveden předpoklad, obvyklý v podobných projektech, popsat minimálně 95 % všech obalů uvedených na trh. S využitím hodnot v tabulce 1 lze zjistit, že hodnota mil. ks splňuje zavedený předpoklad, tzn., dosahuje 95 % všech druhů obalů uvedených v roce 2007 na trh. Ty druhy obalů, které byly do kumulativního součtu zahrnuty, se tak staly předmětem posuzování (tabulka 2). 6

8 Tabulka 2 Vybrané druhy obalů Materiál obalu Vratnost Objem /l/ skleněné obaly nevratné 0,2; 0,25; 0,33 (pivo) skleněné obaly vratné 0,33 (vody, limonády); 0,5; 0,7 plastové obaly (PET) nevratné 0,33; 0,5; 0,7/0,75; 1; 1,5; 2 hliníkové obaly (plechovky) nevratné 0,25/0,275; 0,33; 0,5 kompozitní obaly (nápojový karton) nevratné 0,2/0,25; 1; 2 Použité obaly mají po vyprázdnění jejich obsahu různý osud, který je ovlivněn zejména existencí vratné zálohy. V současné době se více než 90 % vratných zálohovaných obalů vrací zpět k výrobci nápojů, nicméně současná výše zálohy (3 Kč/ks) již není motivující pro každého a část opakovaně použitelných obalů končí v separačních kontejnerech na sklo (v lepším případě), nebo bez dalšího využití ve směsném odpadu. Stejný osud mají i skleněné obaly nevratné. Exitující právní úprava (zákon o obalech č. 477/2001 Sb.) ukládá povinnost těm, kdo uvádí obaly na trh (především výrobci nápojů), zajistit zpětný odběr těchto obalů a jejich další využití. Většina tzv. povinných osob, které uvádějí nápojové obaly na trh, založila organizaci, která na základě autorizace udělené Ministerstvem životního prostředí provozuje kolektivní systém, který zajišťuje plnění požadavků vyplývajících ze zákona o obalech. Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. takto dbá, společně s obcemi, o co největší rozšíření odděleného (separovaného) sběru použitých obalů (a dalších využitelných odpadů) a jejich následné využití. Oddělení toků směsného komunálního odpadu od použitých obalů začíná tedy již u různě zbarvených kontejnerů a končí výrobou výrobků s určitým podílem materiálů (tzv. druhotných surovin) z těchto použitých obalů. Ročně se například v ČR odděleně sebere asi tis. t použitých skleněných obalů, které tvoří po drcení a čištění významný podíl ve sklářském kmeni při výrobě dalších skleněných obalů (konzervové a lahvové sklo). Více než 60 % plastových obalů (PET) končí v kontejnerech na separovaný sběr. Rovněž tato druhotná surovina, i když její čištění je ve srovnání se sklem náročnější, se využívá při výrobě nových výrobků (textilie) a tím nahradí přírodní neobnovitelný zdroj ropu. Kompozitní obaly, jejichž separovaný sběr se v ČR rozvinul až v průběhu několika posledních let, jsou pro svou materiálovou složitost (několik vrstev bezdřevého kartonu, polyetylénových a hliníkových fólií) náročné na zpracování. Vysoce ceněný kvalitní bezdřevý karton, dále využitelný do papírenských výrobků, je však žádanou druhotnou surovinou. Trochu mimo stojí hliníkové obaly (plechovky), které (až na školní akce) se v ČR v současné době odděleně nesbírají a nevyužívají a končí tak ve směsném komunálním odpadu. Více než 70 % komunálního odpadu se v České republice v současnosti skládkuje, cca 20 % materiálově využívá a zbytek je využíván energeticky ve třech zařízeních (Praha, Liberec, Brno). 7

9 4. POSUZOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ NÁPOJOVÝCH OBALŮ METODOU LCA Sběr a zpracování údajů V průběhu inventarizace byly ze specializovaných informačních zdrojů získány údaje o výrobě a spotřebě nealkoholických nápojů, piva a nealkoholického piva v ČR v roce V rámci sběru a zpracování údajů byly osloveny firmy, které realizují svoji činnost na trhu s nápoji v České republice. Tyto firmy poskytly údaje o výrobě a plnění obalů, distribuci nápojů a nakládáni s nápojovými obaly po skončení jejich životnosti, včetně recyklace. Výpočet výsledků inventarizační analýzy Pro výpočet výsledků inventarizační analýzy byl využit Boustead Model verze 5.11, produkt společnosti Boustead Consulting, Ltd., GB, který umožňuje výpočet výsledků inventarizační analýzy životního cyklu propojením primárních údajů získaných z průmyslu a od dalších subjektů v rámci životního cyklu s inventarizačními údaji v databázi. Na základě shromážděných údajů byl proveden výpočet výsledků inventarizační analýzy 17 druhů nápojových obalů. Výsledky inventarizační analýzy prezentoval Boustead Model v kategoriích: celková spotřeba energie spotřeba paliv emise do ovzduší pevný odpad spotřeba paliv a skrytá energie materiálu spotřeba vody emise do vody POZNÁMKA: Výsledky inventarizační analýzy jednotlivých nápojových obalů jsou ve zredukované podobě uvedeny v kapitole 4.1. Obrázek 2 Fáze LCA (podle ČSN EN ISO 14040) Výsledky inventarizace životního cyklu Příklad SO 2, HCl, atd. (kg/funkční jednotka) Výsledky LCI přiřazené ke kategorii dopadu Indikátor kategorie Kategorie dopadu Charakterizační model Environmentální závažnost Acidifikace Acidifikační emise (NO x, SO 2, atd. přiřazené k acidifikaci) Uvolnění protonů (H + ) Environmentální mechanismus Konečný bod(y) kategorie Les, vegetace atd. 8

10 Posuzování dopadů V této fázi byly výsledky inventarizační analýzy převedeny na společné jednotky a následně seskupeny uvnitř kategorií dopadů (obrázek 2). Při tomto převodu byly použity charakterizační faktory. Výstupem výpočtu byl číselný výsledek indikátoru kategorie. Pro účely studie byly vybrány následující kategorie dopadu: Globální oteplování Charakterizační faktory: Ref.: IPCC, 2007: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Poškození ozonové vrstvy Charakterizační faktory: Ref.: Solomon & Albritton, 1992, in Nordic Guidelines on Life-Cycle Assessment, Nord , Nordic council of Ministers, Copenhagen Acidifikace Charakterizační faktory: Ref.: Heijungs et al., 1992 (updated with Hauschild & Wenzel, 1998) Tvorba fotooxidantů Charakterizační faktory: Ref.: Heijungs et al., 1992, in Nordic Guidelines on Life-Cycle Assessment, Nord 1995:20, Nordic council of Ministers, Copenhagen Eutrofizace Charakterizační faktory: Ref.: Heijungs et al. 1992, Nord 1995:20, Nordic council of Ministers, Copenhagen 4.1 Výsledky LCA jednotlivých obalů Výsledky LCA jednotlivých obalů jsou pro účely této publikace prezentovány v omezeném rozsahu, která zahrnuje stručnou charakteristiku nápojového obalu, vymezení hranic systému, spotřebu paliv včetně skryté energie materiálu, která je součástí obalu (například plastový obal), spotřebu surovin a vody, produkci odpadů a kategorie dopadu (globální oteplování, poškození ozonové vrstvy, acidifikace, tvorba fotooxidantů a eutrofizace). V rámci jednotlivých obalů se na trhu objevují obaly s odlišným tvarem i celkovou hmotností. Pro účely posuzování byla vypočtena průměrná hmotnost pro každý uvedený obal. 9

11 4.1.1 Skleněné obaly o objemu 0,2/0,25 l Charakteristika obalu Referenční tok: 777,9 kg Počet obalů na FJ: ks Výroba obalů v roce 2007: 177 mil. ks/30449 t/rok Rozměry obalu: průměr mm, výška mm (podle typu obalu) Hmotnost obalu: g Doplňky k obalům: papírové etikety (2,24 kg/fj) korunky (9 kg) LDPE fólie-streč (0,78 kg/fj) vratné HDPE přepravky (6,8 kg/fj) vratné dřevěné palety (9,8 kg/fj) Typ obalů: Nevratné Barva: Čiré sklo 10

12 Hranice systému Obrázek 3 Schéma produktového systému jednocestných skleněných obalů 0,2/0,25 l Druhotná surovina inverzní proces Těžba surovin 202,7 kg 307,3 kg Výroba skloviny 777,9 kg Rozbité lahve 22 ks / 3,9 kg Výroba lahví 4522 ks / 777,9 kg Odpad 31,8 kg Recyklace 3150 ks / 541,8 kg Plnění 4522 ks / 777,9 kg Zátky + etikety Distribuce 4500 ks / 774 kg Užití Odpad Skládkování 1147 ks / 197,4 kg Spalování 203 ks / 34,8 kg Výroba energie, inverzní proces Tuhé zbytky Hmotnostní toky jsou vztažené na funkční jednotku. Užití Fáze nebyla zařazena. 11

13 Tabulka 3 Spotřeba paliv & skrytá energie materiálu jednocestných skleněných obalů 0,2/0,25 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny s obsahem energie Množství Druh suroviny s obsahem energie Množství Ropa 8,27E+01 Lignit 1,41E-02 Zemní plyn 7,82E+01 Rašelina 1,64E-02 Uhlí 6,23E+01 Dřevo 2,94E+01 Metalurgické uhlí 5,42E+00 Tabulka 4 Spotřeba surovin a vody jednocestných skleněných obalů 0,2/0,25 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny Množství Druh suroviny Množství Baryt 2,68E-03 Dolomit 2,13E-01 Bauxit 5,64E-02 Cr 1,04E-03 NaCl 7,92E+01 O 2 2,62E-01 CaSO 4 2,60E-03 N 2 1,91E+00 Jíl 4,07E-01 Vzduch 7,88E+00 Živec 2,38E+01 Bentonit 1,15E-02 Feromangan 1,21E-02 Štěrk 5,41E-02 Fluorit 1,02E-03 Olivín 1,37E-01 Fe 1,45E+01 Jílovitá břidlice 7,39E-03 Pb 3,41E-02 Ulexit 1,14E-02 Vápenec (CaCO 3 ) 9,45E+01 Chlorid draselný (KCl) 8,93E-04 Rutil 2,00E-08 S (vázaná) 7,57E-03 Písek (SiO 2 ) 1,59E+02 Biomasa (včetně vody) 3,20E-01 Se 8,81E-03 Živočišné látky 2,21E+00 Zn 2,13E-03 Hg 1,70E-07 Cu 1,90E-06 Zemina 2,90E+01 Fosfáty jako P 2 O 5 3,09E-04 Znělec 0,00E+00 S (elementární) 2,90E-01 Voda 8,92E+03 12

14 Tabulka 5 Produkce odpadu jednocestných skleněných obalů 0,2/0,25 l (kg/funkční jednotka) Druh odpadu Množství Druh odpadu Množství Ostatní odpad 3,29E+02 Nebezpečný odpad 1,23E+00 Tabulka 6 Kategorie dopadu jednocestných skleněných obalů 0,2/0,25 l (kg/funkční jednotka) Kategorie dopadu Indikátor kategorie Výsledek výpočtu indikátoru kategorie Globální oteplování kg CO 2 ekv. 8,63E+02 Poškození ozonové vrstvy kg CFC11 ekv. 1,23E-05 Acidifikace kg SO 2 ekv. 5,26E+00 Tvorba fotooxidantů kg C 2 H 2 ekv. 7,78E-01 Eutrofizace 3- kg PO 4 ekv. 5,20E-01 13

15 4.1.2 Skleněné obaly o objemu 0,33 l (pivo) Charakteristika obalu Referenční tok: 824,2 kg Počet obalů na FJ: ks Výroba obalů v roce 2007: 46 mil. ks/12375 t/rok Rozměry obalu: průměr 60,4 61,5 mm výška mm (podle typu obalu) Hmotnost obalu: g (nové typy lahví, např. GOLD, s nižší hmotností) Doplňky k obalům: papírové etikety (0,92 kg/fj) hliníkové fólie (0,14 kg/fj) korunky (8,5 kg/fj) lepenka-multipack (3,46 kg/fj) LDPE fólie-streč (0,5 kg/fj) vratné HDPE přepravky (52,3 kg/fj přechod na nový typ lahví GOLD) a vratné dřevěné palety (8 kg/fj) Typ obalů: Nevratné Barva: Hnědé sklo 14

16 Hranice systému Obrázek 4 Schéma produktového systému jednocestných skleněných obalů 0,33 l Druhotná surovina inverzní proces 52,5 kg 489,8 kg Těžba surovin Výroba skloviny 836,1 kg Odpad 34,6 kg Recyklace 2121 ks / 576,9 kg Výroba lahví 3074 ks / 836,1 kg Rozbité lahve 44 ks / 11,9 kg Plnění 3074 ks / 836,1 kg Zátky + etikety Distribuce 3030 ks / 824,2 kg Užití Odpad Skládkování 773 ks / 210,2 kg Spalování 136 ks / 37,1 kg Výroba energie, inverzní proces Tuhé zbytky Hmotnostní toky jsou vztažené na funkční jednotku. Užití Fáze nebyla zařazena. 15

17 Tabulka 7 Spotřeba paliv & skrytá energie materiálu jednocestných skleněných obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny s obsahem energie Množství Druh suroviny s obsahem energie Množství Ropa 8,76E+01 Lignit 5,15E-03 Zemní plyn 1,06E+02 Rašelina 8,67E-02 Uhlí 7,42E+01 Dřevo 3,95E+01 Metalurgické uhlí 5,18E+00 Tabulka 8 Spotřeba surovin a vody jednocestných skleněných obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny Množství Druh suroviny Množství Baryt 1,31E-03 Dolomit 2,32E-01 Bauxit 6,09E-01 Cr 1,36E-03 NaCl 9,01E+01 O 2 2,59E-01 CaSO 4 1,75E-03 N 2 9,69E+00 Jíl 2,60E-01 Vzduch 1,70E+01 Živec 0,00E+00 Bentonit 1,33E-02 Feromangan 1,04E-02 Štěrk 5,44E-02 Fluorit 1,11E-02 Olivín 1,38E-01 Fe 1,44E+01 Jílovitá břidlice 4,96E-03 Pb 1,62E-02 Ulexit 1,86E-02 Vápenec (CaCO 3 ) 9,51E+01 Chlorid draselný (KCl) 9,34E-04 Rutil 0,00E+00 S (vázaná) 9,68E-05 Písek (SiO 2 ) 1,70E+02 Biomasa (včetně vody) 6,60E-01 Se 0,00E+00 Živočišné látky 2,93E+00 Zn 2,21E-03 Hg 1,85E-06 Cu 9,00E-07 Zemina 3,11E+01 Fosfáty jako P 2 O 5 2,93E-04 Znělec 8,94E+00 S (elementární) 3,41E-02 Voda 5,35E+03 16

18 Tabulka 9 Produkce odpadu jednocestných skleněných obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Druh odpadu Množství Druh odpadu Množství Ostatní odpad 4,25E+02 Nebezpečný odpad 1,39E+01 Tabulka 10 Kategorie dopadu jednocestných skleněných obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Kategorie dopadu Indikátor kategorie Výsledek výpočtu indikátoru kategorie Globální oteplování kg CO 2 ekv. 7,40E+02 Poškození ozonové vrstvy kg CFC11 ekv. 1,23E-05 Acidifikace kg SO 2 ekv. 4,14E+00 Tvorba fotooxidantů kg C 2 H 2 ekv. 5,97E-01 Eutrofizace 3- kg PO 4 ekv. 3,42E-01 17

19 4.1.3 Skleněné obaly o objemu 0,33 l (nealko) Charakteristika obalu Referenční tok: 896,9 kg Počet obalů na FJ: ks Výroba obalů v roce 2007: 210 mil. ks/62160 t/rok Rozměry obalu: průměr mm, výška mm (podle typu obalu) Hmotnost obalu: g Doplňky k obalům: papírové etikety (2,12 kg/fj) korunky (6,36 kg/fj) LDPE fólie-streč (0,63 kg/fj) vratné HDPE přepravky (4,3 kg/fj) vratné dřevěné palety (6,9 kg/fj) Typ obalů: Vratné Barva: 72 % čiré sklo 28 % zelené sklo 18

20 Hranice systému Obrázek 5 Schéma produktového systému vratných skleněných obalů 0,33 l Druhotná surovina inverzní proces Těžba surovin 2,2 kg 3,6 kg Výroba skloviny 4,4 kg Odpad 0,4 kg Recyklace 21 ks / 6,2 kg Výroba lahví 45ks / 13,3 kg Plnění 3045 ks / 901,3 kg Rozbité lahve 15 ks / 4,4 kg Zátky + etikety Distribuce 3030 ks / 896,9 kg Užití Vratné lahve 3000 ks / 888 kg Odpad Skládkování 8 ks / 2,3 kg Spalování 1 ks / 0,4 kg Výroba energie, inverzní proces Tuhé zbytky Hmotnostní toky jsou vztažené na funkční jednotku. Užití Fáze nebyla zařazena. 19

21 Tabulka 11 Spotřeba paliv & skrytá energie materiálu vratných skleněných obalů obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny s obsahem energie Množství Druh suroviny s obsahem energie Množství Ropa 1,02E+02 Lignit 6,24E-03 Zemní plyn 2,45E+01 Rašelina 9,02E-03 Uhlí 2,19E+01 Dřevo 1,83E+01 Metalurgické uhlí 6,36E+00 Tabulka 12 Spotřeba surovin a vody vratných skleněných obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny Množství Druh suroviny Množství Baryt 7,45E-03 Dolomit 2,00E-01 Bauxit 6,68E-02 Cr 7,32E-04 NaCl 5,43E+00 O 2 2,97E-01 CaSO 4 3,51E-02 N 2 1,71E+00 Jíl 2,66E-01 Vzduch 4,72E+00 Živec 8,62E-01 Bentonit 1,25E-02 Feromangan 1,48E-02 Štěrk 6,03E-02 Fluorit 1,21E-03 Olivín 1,53E-01 Fe 1,63E+01 Jílovitá břidlice 2,62E-04 Pb 9,49E-02 Ulexit 1,20E-04 Vápenec (CaCO 3 ) 7,92E+00 Chlorid draselný (KCl) 4,84E-04 Rutil 1,00E-08 S (vázaná) 4,66E-04 Písek (SiO 2 ) 8,01E+00 Biomasa (včetně vody) 6,36E-01 Se 3,19E-04 Živočišné látky 7,10E-01 Zn 3,77E-03 Hg 1,84E-06 Cu 5,22E-06 Zemina 3,40E-01 Fosfáty jako P 2 O 5 6,24E-06 Znělec 1,32E-01 S (elementární) 1,96E-01 Voda 5,70E+03 20

22 Tabulka 13 Produkce odpadu vratných skleněných obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Druh odpadu Množství Druh odpadu Množství Ostatní odpad 5,53E+01 Nebezpečný odpad 1,42E+00 Tabulka 14 Kategorie dopadu vratných skleněných obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Kategorie dopadu Indikátor kategorie Výsledek výpočtu indikátoru kategorie Globální oteplování kg CO 2 ekv. 4,78E+02 Poškození ozonové vrstvy kg CFC11 ekv. 8,57E-06 Acidifikace kg SO 2 ekv. 3,76E+00 Tvorba fotooxidantů kg C 2 H 2 ekv. 8,76E-01 Eutrofizace 3- kg PO 4 ekv. 4,68E-01 21

23 4.1.4 Skleněné obaly o objemu 0,5 l (pivo) Charakteristika obalu Referenční tok: 686 kg Počet obalů na FJ: ks Výroba obalů v roce 2007: mil. ks/ t/rok Rozměry obalů: průměr mm výška mm (podle typu obalu) Hmotnost obalů: g (nové typy lahví, např. GOLD, s nižší hmotností) Doplňky k obalům: papírové etikety (0,85 kg/fj) hliníkové fólie (0,11 kg/fj) korunky (5,6 kg/fj) lepenka-multipak (0,55 kg/fj) LDPE fólie-streč (0,11 kg/fj) vratné HDPE přepravky (5,4 kg/fj) vratné dřevěné palety (6,3 kg/fj) Typ obalů: Vratné Barva: 67 % zelené sklo 23 % hnědé sklo 22

24 Hranice systému Obrázek 6 Schéma produktového systému vratných skleněných obalů 0,5 l Druhotná surovina inverzní proces Těžba surovin 4,5 kg 30,3 kg Výroba skloviny 3,7 kg Odpad 2,2 kg Recyklace 108 ks / 37 kg Výroba lahví 165ks / 56,6 kg Plnění 2011 ks / 689,8 kg Rozbité lahve 11 ks / 3,7 kg Zátky + etikety Distribuce 2000 ks / 686 kg Užití Vratné lahve 1846 ks / 633,3 kg Odpad Skládkování 38,5 ks / 13,2 kg Spalování 7,5 ks / 2,6 kg Výroba energie, inverzní proces Tuhé zbytky Hmotnostní toky jsou vztažené na funkční jednotku. Užití Fáze nebyla zařazena. 23

25 Tabulka 15 Spotřeba paliv & skrytá energie materiálu vratných skleněných obalů 0,5 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny s obsahem energie Množství Druh suroviny s obsahem energie Množství Ropa 2,94E+01 Lignit 1,42E-03 Zemní plyn 2,14E+01 Rašelina 1,03E-02 Uhlí 1,23E+01 Dřevo 1,64E+01 Metalurgické uhlí 3,11E+00 Tabulka 16 Spotřeba surovin a vody vratných skleněných obalů 0,5 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny Množství Druh suroviny Množství Baryt 1,26E-03 Dolomit 1,04E-01 Bauxit 4,74E-01 Cr 7,11E-04 NaCl 6,61E+00 O 2 1,46E-01 CaSO 4 1,14E-01 N 2 1,16E+00 Jíl 1,17E-01 Vzduch 2,10E+00 Živec 0,00E+00 Bentonit 6,39E-03 Feromangan 7,33E-03 Štěrk 3,04E-02 Fluorit 8,60E-03 Olivín 7,73E-02 Fe 8,23E+00 Jílovitá břidlice 3,87E-04 Pb 1,55E-02 Ulexit 1,20E-03 Vápenec (CaCO 3 ) 7,53E+00 Chlorid draselný (KCl) 2,13E-04 Rutil 0,00E+00 S (vázaná) 3,72E-05 Písek (SiO 2 ) 1,09E+01 Biomasa (včetně vody) 3,50E-01 Se 0,00E+00 Živočišné látky 4,16E-01 Zn 7,39E-04 Hg 2,06E-06 Cu 8,60E-07 Zemina 1,95E+00 Fosfáty jako P 2 O 5 2,51E-05 Znělec 6,20E-01 S (elementární) 2,02E-02 Voda 1,72E+03 24

26 Tabulka 17 Produkce odpadu vratných skleněných obalů 0,5 l Druh odpadu Množství Druh odpadu Množství Ostatní odpad 5,68E+01 Nebezpečný odpad 3,73E-01 Tabulka 18 Kategorie dopadu vratných skleněných obalů 0,5 l (kg/funkční jednotka) Kategorie dopadu Indikátor kategorie Výsledek výpočtu indikátoru kategorie Globální oteplování kg CO 2 ekv. 1,97E+02 Poškození ozonové vrstvy kg CFC11 ekv. 7,84E-06 Acidifikace kg SO 2 ekv. 1,23E+00 Tvorba fotooxidantů kg C 2 H 2 ekv. 2,47E-01 Eutrofizace 3- kg PO 4 ekv. 1,33E-01 25

27 4.1.5 Skleněné obaly o objemu 0,7 l (nealko) Charakteristika obalu Referenční tok: 657,3 kg Počet obalů na FJ: ks Výroba obalů v roce 2007: 25 mil. ks/11499 t/rok Rozměry obalu: průměr 78 mm, výška 280 mm Hmotnost obalu: g Doplňky k obalům: papírové etikety (5,09 kg/fj) korunky (3,0 kg/fj) LDPE fólie-streč (0,11 kg/fj) vratné HDPE přepravky (4,8 kg/fj) vratné dřevěné palety (9,3 kg/fj) Typ obalů: Vratné Barva: zelené sklo 26

28 Hranice systému Obrázek 7 Schéma produktového systému vratných skleněných obalů 0,7 l Druhotná surovina inverzní proces 3 kg 5,7 kg Těžba surovin Výroba skloviny 6 kg Odpad 0,5 kg Recyklace 20 ks / 9,2 kg Výroba lahví 42 ks / 19,3 kg Plnění 1442 ks / 689,8 kg Rozbité lahve 13 ks / 6 kg Zátky + etikety Distribuce 1429 ks / 657,3 kg Užití Vratné lahve 1400 ks / 644 kg Odpad Skládkování 7,5 ks / 3,4 kg Spalování 1,5 ks / 0,7 kg Výroba energie, inverzní proces Tuhé zbytky Hmotnostní toky jsou vztažené na funkční jednotku. Užití Fáze nebyla zařazena. 27

29 Tabulka 19 Spotřeba paliv & skrytá energie materiálu vratných skleněných obalů 0,7 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny s obsahem energie Množství Druh suroviny s obsahem energie Množství Ropa 4,54E+01 Lignit 3,40E-03 Zemní plyn 1,70E+01 Rašelina 9,88E-03 Uhlí 2,67E+01 Dřevo 3,27E+01 Metalurgické uhlí 2,48E+00 Tabulka 20 Spotřeba surovin a vody vratných skleněných obalů 0,7 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny Množství Druh suroviny Množství Baryt 1,92E-03 Dolomit 7,89E-00 Bauxit 2,63E-02 Cr 1,03E-03 NaCl 1,82E+00 O 2 1,23E-01 CaSO 4 5,33E-05 N 2 6,05E-01 Jíl 6,35E-00 Vzduch 2,43E+00 Živec 0,00E+00 Bentonit 5,14E-03 Feromangan 5,78E-03 Štěrk 2,37E-02 Fluorit 4,77E-04 Olivín 6,02E-02 Fe 6,42E+00 Jílovitá břidlice 1,51E-04 Pb 2,41E-02 Ulexit 1,80E-04 Vápenec (CaCO 3 ) 2,92E+00 Chlorid draselný (KCl) 1,56E-04 Rutil 5,00E-08 S (vázaná) 1,43E-04 Písek (SiO 2 ) 2,82E+00 Biomasa (včetně vody) 9,60E-01 Se 0,00E+00 Živočišné látky 8,93E-01 Zn 2,53E-03 Hg 3,80E-07 Cu 1,39E-06 Zemina 5,00E-01 Fosfáty jako P 2 O 5 9,34E-06 Znělec 1,48E-01 S (elementární) 6,40E-02 Voda 3,50E+00 28

30 Tabulka 21 Produkce odpadu vratných skleněných obalů 0,7 l (kg/funkční jednotka) Druh odpadu Množství Druh odpadu Množství Ostatní odpad 5,59E+01 Nebezpečný odpad 6,26E-01 Tabulka 22 Kategorie dopadu vratných skleněných obalů 0,7 l (kg/funkční jednotka) Kategorie dopadu Indikátor kategorie Výsledek výpočtu indikátoru kategorie Globální oteplování kg CO 2 ekv. 2,62E+02 Poškození ozonové vrstvy kg CFC11 ekv. 5,16E-06 Acidifikace kg SO 2 ekv. 2,10E+00 Tvorba fotooxidantů kg C 2 H 2 ekv. 3,98E-01 Eutrofizace 3- kg PO 4 ekv. 2,22E-01 29

31 4.1.6 Plastové obaly (PET) o objemu 0,33 l Charakteristika obalu Referenční tok: 65,1 kg Počet obalů na FJ: ks Výroba obalů v roce 2007: 34 mil. ks/731 t/rok Rozměry obalu: průměr 65 mm, výška 175 mm Hmotnost obalu: 26 g (z toho 21,5 g PET obal, 2,7 g HDPE uzávěr, 0,8 g papírová etiketa, 1 g LDPE fólie) Doplňky k obalům: LDPE fólie-streč (10,91 kg/fj) lepenka-proložky (6,06 kg/fj) vratné dřevěné palety (6 kg/fj) Typ obalů: Nevratné 30

32 Hranice systému Obrázek 8 Schéma produktového systému jednocestných plastových (PET) obalů 0,33 l Těžba surovin 17,4 kg Výroba PET granulátu 52, kg 13 kg Výroba PET flakes inverzní proces Odpad z výroby 11,2 kg Výroba preforem Vyfukování obalů 65,1 kg Separace 1818 ks / 47,3 kg Odpad z třídění 5,7 kg 11,2 kg PE / 2,4 kg papír Plnění / balení 78,8 kg Distribuce 1818 ks / 47,3 kg Užití Odpad Skládkování 1030 ks / 26,8 kg Spalování 182 ks / 4,7 kg Výroba energie, inverzní proces Tuhé zbytky Hmotnostní toky jsou vztažené na funkční jednotku. Užití Fáze nebyla zařazena. 31

33 Tabulka 23 Spotřeba paliv & skrytá energie materiálu jednocestných plastových (PET) obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny s obsahem energie Množství Druh suroviny s obsahem energie Množství Ropa 7,08E+01 Lignit 4,04E-02 Zemní plyn 6,59E+01 Rašelina 3,57E-00 Uhlí 9,85E+01 Dřevo 4,92E+01 Metalurgické uhlí 4,45E-01 Tabulka 24 Spotřeba surovin a vody jednocestných plastových (PET) obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny Množství Druh suroviny Množství Baryt 5,22E-04 Dolomit 1,80E-02 Bauxit 1,67E-02 Cr 1,77E-05 NaCl 9,03E-01 O 2 4,39E-02 CaSO 4 2,49E-04 N 2 5,27E+00 Křída (CaCO 3 ) 4,09E-01 Vzduch 9,65E+00 Jíl 7,62E-01 Bentonit 2,27E-03 Feromangan 1,02E-03 Štěrk 4,16E-03 Fluorit 1,20E-04 Olivín 1,06E-02 Fe 1,13E+00 Jílovitá břidlice 7,06E-04 Pb 6,12E-03 Žula 1,50E-07 Vápenec (CaCO 3 ) 1,06E+00 Ulexit 1,20E-03 Rutil 2,49E-05 Chlorid draselný (KCl) 2,76E-03 Písek (SiO 2 ) 1,83E-02 S (vázaná) 7,19E-04 Zn 5,26E-03 Živočišné látky) 1,70E-01 Cu 4,40E-07 Biomasa (včetně vody) 3,47E+00 Fosfáty jako P 2 O 5 1,02E-03 Hg 1,73E-06 S (elementární) 2,72E-01 Zemina 4,16E+00 Voda 4,74E+03 32

34 Tabulka 25 Produkce odpadu jednocestných plastových (PET) obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Druh odpadu Množství Druh odpadu Množství Ostatní odpad 1,13E+02 Nebezpečný odpad 4,76E-01 Tabulka 26 Kategorie dopadu jednocestných plastových (PET) obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Kategorie dopadu Indikátor kategorie Výsledek výpočtu indikátoru kategorie Globální oteplování kg CO 2 ekv. 6,58E+02 Poškození ozonové vrstvy kg CFC11 ekv. 1,91E-04 Acidifikace kg SO 2 ekv. 4,51E+00 Tvorba fotooxidantů kg C 2 H 2 ekv. 5,74E-01 Eutrofizace 3- kg PO 4 ekv. 2,85E-01 33

35 4.1.7 Plastové obaly (PET) o objemu 0,5 l Charakteristika obalu Referenční tok: 43,4 kg Počet obalů na FJ: ks Výroba obalů v roce 2007: 107 mil. ks/2322 t/rok Rozměry obalu: průměr mm, výška mm Hmotnost obalu: 24,7 g (z toho 21,7 g PET obal, 2,5 g HDPE uzávěr, 0,2 g papírová etiketa, 0,3 g LDPE fólie) Doplňky k obalům: LDPE fólie-streč (5,45 kg/fj) lepenka-proložky (3,04 kg/fj) vratné dřevěné palety (3,8 kg/fj) Typ obalů: Nevratné 34

36 Hranice systému Obrázek 9 Schéma produktového systému jednocestných plastových (PET) obalů 0,5 l Těžba surovin 10,3 kg Výroba PET granulátu 34,7 + 8,7 kg 8,7 kg Výroba PET flakes inverzní proces Odpad z výroby 7 kg Výroba preforem Vyfukování obalů 43,4 kg Separace 1200 ks / 26,6 kg Odpad z třídění 3,6 kg 5,6 kg PE / 0,4 kg papír Plnění / balení 49,4 kg Distribuce Užití Odpad Skládkování 680 ks / 16,8 kg Spalování 120 ks / 3 kg Výroba energie, inverzní proces Tuhé zbytky Hmotnostní toky jsou vztažené na funkční jednotku. Užití Fáze nebyla zařazena. 35

37 Tabulka 27 Spotřeba paliv & skrytá energie materiálu jednocestných plastových (PET) obalů 0,5 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny s obsahem energie Množství Druh suroviny s obsahem energie Množství Ropa 4,92E+01 Lignit 2,72E-02 Zemní plyn 5,12E+01 Rašelina 1,72E-02 Uhlí 4,23E+01 Dřevo 2,73E+01 Metalurgické uhlí 4,56E-01 Tabulka 28 Spotřeba surovin a vody jednocestných plastových (PET) obalů 0,5 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny Množství Druh suroviny Množství Baryt 6,84E-04 Dolomit 1,61E-02 Bauxit 1,30E-02 Cr 2,71E-05 NaCl 3,88E-01 O 2 3,13E-02 CaSO 4 1,29E-04 N 2 3,41E+00 Křída (CaCO 3 ) 2,50E-01 Vzduch 4,32E+00 Jíl 4,77E-01 Bentonit 1,58E-03 Feromangan 1,04E-03 Štěrk 4,22E-03 Fluorit 1,06E-04 Olivín 1,07E-02 Fe 1,14E+00 Jílovitá břidlice 3,66E-04 Pb 8,48E-03 Žula 1,00E-07 Vápenec (CaCO 3 ) 8,13E-01 Ulexit 6,00E-04 Rutil 1,52E-05 Chlorid draselný (KCl) 2,52E-03 Písek (SiO 2 ) 1,02E-02 S (vázaná) 4,42E-04 Zn 2,60E-03 Živočišné látky) 2,30E-01 Cu 5,30E-07 Biomasa (včetně vody) 1,44E+00 Fosfáty jako P 2 O 5 9,41E-04 Hg 6,40E-07 S (elementární) 9,28E-02 Zemina 2,61E+00 Voda 2,38E+03 36

38 Tabulka 29 Produkce odpadu jednocestných plastových (PET) obalů 0,5 l (kg/funkční jednotka) Druh odpadu Množství Druh odpadu Množství Ostatní odpad 6,42E+01 Nebezpečný odpad 3,64E-01 Tabulka 30 Kategorie dopadu jednocestných plastových (PET) obalů 0,5 l (kg/funkční jednotka) Kategorie dopadu Indikátor kategorie Výsledek výpočtu indikátoru kategorie Globální oteplování kg CO 2 ekv. 4,22E+02 Poškození ozonové vrstvy kg CFC11 ekv. 1,15E-04 Acidifikace kg SO 2 ekv. 2,80E+00 Tvorba fotooxidantů kg C 2 H 2 ekv. 4,01E-01 Eutrofizace 3- kg PO 4 ekv. 1,95E-01 37

39 4.1.8 Plastové obaly (PET) o objemu 0,7 l /0,75 l Charakteristika obalu Referenční tok: 38,2 kg Počet obalů na FJ: ks Výroba obalů v roce 2007: 50 mil. ks/1374 t/rok Rozměry obalu: průměr 73 mm, výška 264 mm Hmotnost obalu: 32,6 g (z toho 27,5 g PET obal, 4 g HDPE uzávěr, 1 g papírová etiketa, 0,1 g LDPE fólie) Doplňky k obalům: LDPE fólie-streč (3,89 kg/fj) lepenka-proložky (2,15 kg/fj) vratné dřevěné palety (4,5 kg/fj) Typ obalů: Nevratné 38

40 Hranice systému Obrázek 10 Schéma produktového systému jednocestných plastových (PET) obalů 0,7 l/0,75 l Těžba surovin 9,9 kg Výroba PET granulátu 30,6 + 7,6 kg 7,6 kg Výroba PET flakes inverzní proces Odpad z výroby 6,5 kg Výroba preforem Vyfukování obalů 38,2 kg Separace 834 ks / 27,2 kg Odpad z třídění 3,2 kg 5,7 kg PE / 1,4 kg papír Plnění / balení 45,3 kg Distribuce Užití Odpad Skládkování 473 ks / 15,4 kg Spalování 83 ks / 2,7 kg Výroba energie, inverzní proces Tuhé zbytky Hmotnostní toky jsou vztažené na funkční jednotku. Užití Fáze nebyla zařazena. 39

41 Tabulka 31 Spotřeba paliv & skrytá energie materiálu jednocestných plastových (PET) obalů 0,7/0,75 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny s obsahem energie Množství Druh suroviny s obsahem energie Množství Ropa 4,60E+01 Lignit 2,29E-02 Zemní plyn 4,68E+01 Rašelina 1,39E-02 Uhlí 4,81E+01 Dřevo 2,93E+01 Metalurgické uhlí 4,94E-01 Tabulka 32 Spotřeba surovin a vody jednocestných plastových (PET) obalů 0,7/0,75 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny Množství Druh suroviny Množství Baryt 7,19E-04 Dolomit 1,73E-02 Bauxit 1,22E-02 Cr 2,61E-05 NaCl 4,36E-01 O 2 2,97E-02 CaSO 4 1,17E-04 N 2 2,96E+00 Křída (CaCO 3 ) 2,78E-01 Vzduch 4,39E+00 Jíl 6,22E-01 Bentonit 1,53E-03 Feromangan 1,13E-03 Štěrk 4,58E-03 Fluorit 1,11E-04 Olivín 1,16E-02 Fe 1,24E+00 Jílovitá břidlice 3,32E-04 Pb 8,88E-03 Žula 9,00E-08 Vápenec (CaCO 3 ) 7,65E-01 Ulexit 6,00E-04 Rutil 1,69E-05 Chlorid draselný (KCl) 2,59E-03 Písek (SiO 2 ) 9,84E-03 S (vázaná) 3,59E-04 Zn 1,98E-03 Živočišné látky) 1,40E-01 Cu 5,60E-07 Biomasa (včetně vody) 1,68E+00 Fosfáty jako P 2 O 5 9,72E-04 Hg 7,40E-07 S (elementární) 1,12E-01 Zemina 2,39E+00 Voda 2,60E+03 40

42 Tabulka 33 Produkce odpadu jednocestných plastových (PET) obalů 0,7/0,75 l (kg/funkční jednotka) Druh odpadu Množství Druh odpadu Množství Ostatní odpad 5,97E+01 Nebezpečný odpad 3,57E+00 Tabulka 34 Kategorie dopadu jednocestných plastových (PET) obalů 0,7/0,75 l (kg/funkční jednotka) Kategorie dopadu Indikátor kategorie Výsledek výpočtu indikátoru kategorie Globální oteplování kg CO 2 ekv. 4,17E+02 Poškození ozonové vrstvy kg CFC11 ekv. 1,25E-04 Acidifikace kg SO 2 ekv. 2,75E+00 Tvorba fotooxidantů kg C 2 H 2 ekv. 3,88E-01 Eutrofizace 3- kg PO 4 ekv. 1,97E-01 41

43 4.1.9 Plastové obaly (PET) o objemu 1 l Charakteristika obalu Referenční tok: 32,3 kg Počet obalů na FJ: ks Výroba obalů v roce 2007: 39 mil. ks/1260 t/rok Rozměry obalu: průměr 77 mm, výška 291 mm Hmotnost obalu: 35,7 g (z toho 32,3 g PET obal, 3 g HDPE uzávěr, 0,4 g LDPE fólie) Doplňky k obalům: LDPE fólie-streč (4,57 kg/fj) lepenka-proložky (2,73 kg/fj) vratné dřevěné palety (4,2 kg/fj) Typ obalů: Nevratné 42

44 Hranice systému Obrázek 11 Schéma produktového systému jednocestných plastových (PET) obalů 1 l Těžba surovin 7,3 kg Výroba PET granulátu 25,8 + 6,5 kg 6,5 kg Výroba PET flakes inverzní proces Odpad z výroby 5,1 kg Výroba preforem Vyfukování obalů 32,3 kg Separace 600 ks / 21,4 kg Odpad z třídění 2,5 kg 3,4 kg PE Plnění / balení 1000 ks / 43,4 kg Distribuce Užití Odpad Skládkování 340 ks / 12,2 kg Spalování 60 ks / 2,1 kg Výroba energie, inverzní proces Tuhé zbytky Hmotnostní toky jsou vztažené na funkční jednotku. Užití Fáze nebyla zařazena. 43

45 Tabulka 35 Spotřeba paliv & skrytá energie materiálu jednocestných plastových (PET) obalů 1 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny s obsahem energie Množství Druh suroviny s obsahem energie Množství Ropa 4,02E+01 Lignit 2,10E-02 Zemní plyn 4,20E+01 Rašelina 1,29E-02 Uhlí 2,30E+01 Dřevo 1,91E+01 Metalurgické uhlí 5,78E-01 Tabulka 36 Spotřeba surovin a vody jednocestných plastových (PET) obalů 1 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny Množství Druh suroviny Množství Baryt 8,63E-04 Dolomit 1,99E-02 Bauxit 1,23E-02 Cr 4,48E-04 NaCl 2,30E-01 O 2 3,52E-02 CaSO 4 1,13E-04 N 2 2,58E+00 Křída (CaCO 3 ) 1,50E-01 Vzduch 2,75E+00 Jíl 2,08E-01 Bentonit 1,63E-03 Feromangan 1,32E-03 Štěrk 5,36E-03 Fluorit 1,23E-04 Olivín 1,36E-02 Fe 1,45E+00 Jílovitá břidlice 3,19E-04 Pb 1,09E-02 Žula 8,00E-08 Vápenec (CaCO 3 ) 7,30E-01 Ulexit 6,00E-04 Rutil 9,12E-06 Chlorid draselný (KCl) 1,27E-03 Písek (SiO 2 ) 8,86E-03 S (vázaná) 3,51E-04 Zn 2,23E-03 Živočišné látky) 3,00E-02 Cu 6,40E-07 Biomasa (včetně vody) 7,14E-01 Fosfáty jako P 2 O 5 4,59E-04 Hg 3,40E-07 S (elementární) 4,61E-02 Zemina 1,80E+00 Voda 2,27E+03 44

46 Tabulka 37 Produkce odpadu jednocestných plastových (PET) obalů 1 l (kg/funkční jednotka) Druh odpadu Množství Druh odpadu Množství Ostatní odpad 4,96E+01 Nebezpečný odpad 3,09E-01 Tabulka 38 Kategorie dopadu jednocestných plastových (PET) obalů 1 l (kg/funkční jednotka) Kategorie dopadu Indikátor kategorie Výsledek výpočtu indikátoru kategorie Globální oteplování kg CO 2 ekv. 3,08E+02 Poškození ozonové vrstvy kg CFC11 ekv. 7,02E-05 Acidifikace kg SO 2 ekv. 2,04E+00 Tvorba fotooxidantů kg C 2 H 2 ekv. 3,22E-01 Eutrofizace 3- kg PO 4 ekv. 1,52E-01 45

47 Plastové obaly (PET) o objemu 1,5 l Charakteristika obalu Referenční tok: 25,3 kg Počet obalů na FJ: 667 ks Výroba obalů v roce 2007: 786 mil. ks/29814 t/rok Rozměry obalu: průměr mm, výška mm Hmotnost obalu: 41,6 g (z toho 38 g PET obal, 3 g HDPE uzávěr, 0,6 g LDPE fólie) Doplňky k obalům: LDPE fólie-streč (3,61 kg/fj) lepenka-proložky (1,85 kg/fj) vratné dřevěné palety (3,3 kg/fj) Typ obalů: Nevratné 46

48 Hranice systému Obrázek 12 Schéma produktového systému jednocestných plastových (PET) obalů 1,5 l Těžba surovin 10,2 kg Výroba PET granulátu 25,1 + 0,25 kg 0,25 kg Výroba PET flakes inverzní proces Odpad z výroby 3,9 kg Výroba preforem Vyfukování obalů 25,3 kg Separace 400 ks / 16,7 kg Odpad z třídění 2,4 kg 2,5 kg PE Plnění / balení 27,8 kg Distribuce Užití Odpad Skládkování 227 ks / 9,4 kg Spalování 40 ks / 1,7 kg Výroba energie, inverzní proces Tuhé zbytky Hmotnostní toky jsou vztažené na funkční jednotku. Užití Fáze nebyla zařazena. 47

49 Tabulka 39 Spotřeba paliv & skrytá energie materiálu jednocestných plastových (PET) obalů 1,5 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny s obsahem energie Množství Druh suroviny s obsahem energie Množství Ropa 2,65E+01 Lignit 1,54E-02 Zemní plyn 3,15E+01 Rašelina 1,04E-02 Uhlí 2,51E+01 Dřevo 1,82E+01 Metalurgické uhlí 2,09E-01 Tabulka 40 Spotřeba surovin a vody jednocestných plastových (PET) obalů 1,5 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny Množství Druh suroviny Množství Baryt 2,58E-04 Dolomit 6,45E-03 Bauxit 6,88E-03 Cr 1,36E-05 NaCl 3,19E-01 O 2 1,65E-02 CaSO 4 9,42E-05 N 2 1,87E+00 Křída (CaCO 3 ) 1,00E-01 Vzduch 2,81E+00 Jíl 2,12E-01 Bentonit 8,07E-04 Feromangan 4,79E-04 Štěrk 1,95E-03 Fluorit 5,18E-05 Olivín 4,95E-03 Fe 5,28E-01 Jílovitá břidlice 2,67E-04 Pb 3,08E-03 Žula 6,00E-08 Vápenec (CaCO 3 ) 4,29E-01 Ulexit 0,00E+00 Rutil 6,08E-06 Chlorid draselný (KCl) 1,25E-03 Písek (SiO 2 ) 2,36E-03 S (vázaná) 2,57E-04 Zn 1,57E-03 Živočišné látky) 4,00E-02 Cu 2,00E-07 Biomasa (včetně vody) 8,57E-01 Fosfáty jako P 2 O 5 4,68E-04 Hg 6,20E-07 S (elementární) 8,58E-02 Zemina 1,46E+00 Voda 1,72E+03 48

50 Tabulka 41 Produkce odpadu jednocestných plastových (PET) obalů 1,5 l (kg/funkční jednotka) Druh odpadu Množství Druh odpadu Množství Ostatní odpad 3,93E+01 Nebezpečný odpad 1,85E-01 Tabulka 42 Kategorie dopadu jednocestných plastových (PET) obalů 1,5 l (kg/funkční jednotka) Kategorie dopadu Indikátor kategorie Výsledek výpočtu indikátoru kategorie Globální oteplování kg CO 2 ekv. 2,46E+02 Poškození ozonové vrstvy kg CFC11 ekv. 4,74E-05 Acidifikace kg SO 2 ekv. 1,58E+00 Tvorba fotooxidantů kg C 2 H 2 ekv. 2,21E-01 Eutrofizace 3- kg PO 4 ekv. 1,09E-01 49

51 Plastové obaly (PET) o objemu 2 l Charakteristika obalu Referenční tok: 20 kg Počet obalů na FJ: 500 ks Výroba obalů v roce 2007: 7443 mil. ks/17720 t/rok Rozměry obalu: průměr 92 mm, výška 365 mm Hmotnost obalu: 43,6 g (z toho 40 g PET obal, 3 g HDPE uzávěr, 0,6 g LDPE fólie) Doplňky k obalům: LDPE fólie-streč (3,5 kg/fj) lepenka-proložky (2,87 kg/fj) vratné dřevěné palety (3,3 kg/fj) Typ obalů: Nevratné 50

POSOUZENÍ SYSTÉMU SBĚRU A RECYKLACE OBALOVÝCH ODPADŮ METODOU LCA

POSOUZENÍ SYSTÉMU SBĚRU A RECYKLACE OBALOVÝCH ODPADŮ METODOU LCA ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 361 365 ISSN 1335-0285 POSOUZENÍ SYSTÉMU SBĚRU A RECYKLACE OBALOVÝCH ODPADŮ METODOU LCA Marie Tichá 1, Bohumil Černík

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

POROVNÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ NÁPOJOVÝCH OBALŮ V ČR METODOU LCA

POROVNÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ NÁPOJOVÝCH OBALŮ V ČR METODOU LCA MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Projekt SP/II/2f1/16/07 POROVNÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ NÁPOJOVÝCH OBALŮ V ČR METODOU LCA Závěrečná zpráva Září 2009 1 Zadání práce podle smlouvy č. SP/II/2f1/16/07

Více

Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody

Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha Ing. Martina Klimtová Vodárna Plzeň a.s. Environmentální

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU LCA onsulting 31.ledna 2008, VÚV T.G.M., Praha Obsah Základní informace k projektu VaV Možnosti

Více

ŽIVOTOPIS. Postgraduální studium ţivotního prostředí Ústav aplikované ekologie a ekotechniky, Kostelec nad Černými lesy, 1983-85

ŽIVOTOPIS. Postgraduální studium ţivotního prostředí Ústav aplikované ekologie a ekotechniky, Kostelec nad Černými lesy, 1983-85 ŽIVOTOPIS MARIE TICHÁ Adresa: Červený vrch 18 405 02 Děčín IV Tel: 412 530 129 GSM: 776 269 467 E-mail: marie.ticha@iol.cz VZDĚLÁNÍ Certifikace podle zákona 244/92 Sb. o hodnocení vlivů staveb a činností

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

Průvodce zpracováním dat pro účely výpočtu množství obalů. Informační materiál pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s.

Průvodce zpracováním dat pro účely výpočtu množství obalů. Informační materiál pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s. Průvodce zpracováním dat pro účely výpočtu množství Obsah Úvod Přehled používaných způsobů výpočtu množství Příklady používaných způsobů výpočtu množství Příklad nastavení výpočtu množství v aplikaci MS

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady

J. Schlaghamerský: Ochrana životního prostředí odpady Definice odpadu dle zákona č. 185 / 2001 Sb.: Odpad - je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadu uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu

Více

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 RECYKLUJ Dokud ještě naše planeta žije Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 zaměřeno na: průměrná česká popelnice Průměrné procento hmotnosti obsahu odpadu: 22 % papír 13 % plasty 9 % sklo 3 % nebezpečný

Více

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011,

OBEC Dubicko. Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, OBEC Dubicko Obecně závazná vyhláška obce Dubicko č. 05 / 2011, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu

Obsah. ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu Obsah ESKO-T a jeho obce pomáhají snižovat emise skleníkových plynů Skládka TKO Petrůvky se rozšiřuje ESKO-T rozšiřuje třídění o další komoditu ESKO-T vyhlašuje další ročník soutěže ve sběru papíru ISNOV

Více

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady

SSOS_ZE_3.07 Komunální odpady Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_3.07

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o.

Jan Matějka ECO trend Research centre s.r.o. R E G I O N A L S U S T A I N A B L E E N E R G Y P O L I C Y Regionální mapa obnovitelných zdroju energie Stávající stav obnovitelných zdrojů energie v ČR a konflikty Národní akční plán OZE a výzkum Jan

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

Výhled pro nakládání s BRO v ČR

Výhled pro nakládání s BRO v ČR Výhled pro nakládání s BRO v ČR Kamila Součková MŽP Odbor odpadů Nový zákon o odpadech Platná legislativa OH ČR Rozšířené teze rozvoje OH v ČR (schváleny vládou 25. srpna 2010) Věcné záměry zákon o odpadech

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Modul EKO-KOM. www.money.cz

Modul EKO-KOM. www.money.cz Modul EKO-KOM www.money.cz 2 Money S5 EKO-KOM Systém EKO-KOM Systém EKO-KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH

SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH SPOLUSPALOVÁNÍ TUHÉHO ALTERNATIVNÍHO PALIVA VE STANDARDNÍCH ENERGETICKÝCH JEDNOTKÁCH Teplárenské dny 2015 Hradec Králové J. Hyžík STEO, Praha, E.I.C. spol. s r.o., Praha, EIC AG, Baden (CH), TU v Liberci,

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu datum nabytí účinnosti: 1. 2. 2013 Magistrát města Brna,

Více

Vymezení širokého konceptu položky majetku

Vymezení širokého konceptu položky majetku Vymezení širokého konceptu položky majetku Širokým konceptem položky majetku se rozumí přidělení jednoho katalogového čísla majetku (KČM) skupině různých výrobků s vymezenými shodnými vlastnostmi z pohledu

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST

STUDIE. Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST STUDIE Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Místní akční skupiny Bohumínsko ANALYTICKÁ ČÁST Praha, červen 2013 Obsah 1. Legislativní podmínky... 5 1.1 Stávající

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 30 4. Studie 3 HODNOCENÍ A OPTIMALIZACE VLIVU STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Hodnocení a optimalizace pozemních staveb jako celků, stejně tak jako jednotlivých konstrukcí, konstrukčních prvků

Více

Vzdělávací kurz pro uklízečky. Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 TŘÍDĚNÍ ODPADŮ

Vzdělávací kurz pro uklízečky. Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 TŘÍDĚNÍ ODPADŮ Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 TŘÍDĚNÍ ODPADŮ další materiály papír plasty Vzdělávací kurz pro uklízečky ZNAČENÍ OBALŮ Trojúhelník ze šipek doplněný

Více

Separace komunálního odpadu

Separace komunálního odpadu I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 20 Separace komunálního odpadu Pro

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 12. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Nakládání s odpady zahrnuje činnosti zaměřené na předcházení a omezování vzniku odpadů a systém komplexního nakládání s odpady, tzn. shromažďování, sběr, výkup, třídění, přepravu

Více

Metodika vzorkování a analýz objemných odpadů

Metodika vzorkování a analýz objemných odpadů Metodika vzorkování a analýz objemných odpadů Tento návrh metodického postupu analýz objemných odpadů si klade za cíl popsat relevantní zahraniční poznatky v této oblasti, účel provádění analýz objemných

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Sběrný dvůr odpadů Drásov

Sběrný dvůr odpadů Drásov Sběrný dvůr odpadů Drásov Investor: Obec Drásov 1. Definice projektu Záměrem městysu Drásov je vybudovat sběrný dvůr odpadů v obci. Nově vybudovaný sběrný dvůr zlepší kvalitu v odpadovém hospodářství obce

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

Všechno pod kontrolou

Všechno pod kontrolou Všechno pod kontrolou Sociální odpovědnost Stěžejními pilíři sociální udržitelnosti ve společnosti Vetropack jsou: dodržovaný kodex správy a řízení podniku (Corporate Governance), závazný, transparentní

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Problematika posuzování životního cyklu stavebních materiálů a stavebních konstrukcí ve vztahu k CO 2. Vladimír Kočí

Problematika posuzování životního cyklu stavebních materiálů a stavebních konstrukcí ve vztahu k CO 2. Vladimír Kočí Problematika posuzování životního cyklu stavebních materiálů a stavebních konstrukcí ve vztahu k CO 2 Vladimír Kočí 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 Směrnice stanovuje harmonizované

Více

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů

Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa. Jana Střihavková odbor odpadů Energetické využívání odpadů připravovaná legislativa Jana Střihavková odbor odpadů Zákon č. 185/2001 Sb. 23 spalování odpadů odstraňování D10 využívání R1 Energetické využívání odpadů podle zákona o odpadech

Více

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM

SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM SKLAD ODPADŮ modul EKO-KOM Obsah dokumentu Tento dokument popisuje funkcionalitu modulu EKO-KOM v programu Sklad odpadů 8 (dále jen SKLAD). Cílová skupina komu je modul EKO-KOM v programu SKLAD určen Modul

Více

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo

Upozornění ke sběru. Starý papír, kartony. Bílé sklo. Barevné sklo Upozornění ke sběru Sběrné frakce se mohou region od regionu velice lišit. Zde jsou proto uvedeny moduly nejpoužívanějších variant sběru druhotných surovin, které lze sestavit v závislosti na daném regionu.

Více

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman

Energetické využití odpadů. Ing. Michal Jirman Energetické využití odpadů Ing. Michal Jirman KOGENERAČNÍ BLOKY A SPALOVÁNÍ ODPADŮ Propojení problematiky odpadů, ekologie a energetiky Pozitivní dopady na zlepšení životního prostředí Efektivní výroba

Více

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definují se v něm pojmy odpad komunální odpad nakládání s odpady obec je původcem komunálního odpadu vznikajícího na jejím území, který má původ v činnosti fyzických osob

Více

Výroční shrnutí 2012

Výroční shrnutí 2012 Výroční shrnutí 2012 Rok 2012 v číslech 85 % papír 71% všech obalů dodaných na trh bylo recyklováno 82 % sklo 65 % plast 19 % dřevo 20 % nápojové kartony 63 % kovy Kolik obyvatel ČR třídí odpad? 2002 56

Více

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů

Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů Příloha č. 5 Zprávy za rok 2008 k projektu SPII2f1207 Návrh legislativních opatření k zapojení živnostníků do systému obce a k podpoře materiálového využití živnostenských odpadů OBSAH: 1. Zjištění z průzkumu

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady)

Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Vliv MORAVSKÉ VODÁRENSKÉ, a.s. (dále jen MOVO) na životní prostředí (významné environmentální aspekty a environmentální dopady) Pozitivní vliv MOVO na životní prostředí 1. Nakládání s vodami: Provádění

Více

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY VELKÁ NOVELA ZÁKONA O ODPADECH RNDr. Martin Bursík MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY Hlavní cíle velké novely 1. Usnadnit občanům třídění odpadů 2. Ekonomicky zvýhodnit recyklaci před spalováním

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011

Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 Statutární město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Představení společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. AVE - kdo jsme Značka AVE patří pod rakouský infrastrukturní koncern Energie AG Oberösterreich, jehož majoritním vlastníkem je spolková země

Více

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek

Ministerstvo životního prostředí. Kovový nábytek Ministerstvo životního prostředí Technická směrnice č. 41-2014 kterou se stanovují požadavky a environmentální kritéria pro propůjčení ochranné známky Kovový nábytek Cílem stanovení kritérií Národního

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

EKOR, s.r.o. Řešení pro Vaše odpady

EKOR, s.r.o. Řešení pro Vaše odpady Řešení pro Vaše odpady ODLOUČEN ENÍ HODNOTNÝCH SUROVIN zařízen zení pro látkovl tková využit ití aneb: CO DĚLÁME D S KOMUNÁLN LNÍM M ODPADEM NA JIŽNÍ MORAVĚ ZÁKLADNÍ ÚDAJE místo podnikání ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Obecně závazná vyhláška č. 4/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Využití biologicky rozložitelných odpadů

Využití biologicky rozložitelných odpadů Využití biologicky rozložitelných odpadů Ing. Dagmar Sirotková, Ing. Dagmar Vološinová Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v. v. i. Definice Odpad movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - LEDEN 2004 ZLÍNSKÝ KRAJ ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE ANALÝZA VÝCHOZÍHO STAVU FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Územní energetická koncepce Zlínského

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY

PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY PLASTOVÉ OBALY CHRÁNÍ POTRAVINY Ing. František Vörös, Sdružení EPS ČR, Kralupy nad Vltavou (www.epscr.cz ) Součástí výstavy Interpack 2011 v květnu v Düsseldorfu byl i kongres Save Food, kde pod záštitou

Více

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně

odbor výstavby a ŽP 573500743 nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně O Z N Á M E N Í údajů pro stanovení výše ročního poplatku pro malý zdroj znečišťování ovzduší za rok (dle ust. 19, odst. 16 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů,

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více

Čl. 1 Účel a oblast použití

Čl. 1 Účel a oblast použití 1 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2001 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Zastupitelstvo obce Číhaň vydává dne 12.12.2001 podle ustanovení 17 odst.

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky

SSOS_ZE_2.17 Ekologické značky Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ZE_2.17

Více

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2.

JIŘÍKOV MĚSTO. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, Zastupitelstvo města Jiříkov se na svém 2. zasedání konaném dne 3. I 2. MĚSTO JIŘÍKOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na

Více

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY VZNIKAJÍCÍMI ČINNOSTÍ A PROVOZEM MĚSTSKÉHO ÚŘADU VSETÍN Město Vsetín, Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín, IČ0: 00304450 Výtisk č.: 0 SMĚRNICE číslo ES 72-01 Vydání: 2 Účinnost od: 13. 6. 2003 Město Vsetín Městský úřad Vsetín Přepis: Počet stran:

Více

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla

Zpráva o stavu ochrany životního prostředí Environmentální profil. Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Zpráva o stavu ochrany životního prostředí 2015 Environmentální profil Fatra, a.s. třída Tomáše Bati 1541, 763 61 Napajedla Napajedla, květen 2015 PROFIL SPOLEČNOSTI HISTORIE Více informací na www.fatra.cz

Více

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy

Úvod do problematiky. Možnosti energetického využití biomasy Úvod do problematiky Možnosti energetického využití biomasy Cíle Uvést studenta do problematiky energetického využití biomasy Klíčová slova Biomasa, energie, obnovitelný zdroj 1. Úvod Biomasa představuje

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji

Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji Jak je to s odpady v ČR a v Plzeňském kraji? Realita odpadů, cesta k modernímu systému využívání komunálních odpadů v Plzeňském kraji O čem se bavíme? o tzv. komunálních odpadech, tedy o odpadech, které

Více

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009

VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 VYHODNOCENÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA TÁBORA ZA ROK 2009 LEDEN 2010 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města Tábora za rok 2009 Cílem POH je vytvoření integrovaného řešení odpadového hospodářství

Více

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s.

Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO. Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Příprava a realizace projektu ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ BRNO Václav Hnaníček, vedoucí projektu SAKO Brno, a.s. Obsah Základní informace o projektu Příprava projektu Realizační fáze Rady a doporučení Konečný

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL škola Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 číslo projektu číslo učeb. materiálu předmět, tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.1037 VY_32_ INOVACE_MAL_T-BIO_2_04

Více