MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Projekt VaV: SP/II/2f1/16/07 LCA NÁPOJOVÝCH OBALŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR. Projekt VaV: SP/II/2f1/16/07 LCA NÁPOJOVÝCH OBALŮ"

Transkript

1 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Projekt VaV: SP/II/2f1/16/07

2 ZADÁNÍ PRÁCE PODLE SMLOUVY Č. SP/II/2F1/16/07 Objednatel: Ministerstvo životního prostředí ČR odbor odpadů Vršovická Praha 10 Příjemce: Ing. Marie Tichá MT KONZULT Červený vrch 264/18, Děčín IV Spolupříjemce: Ing. Bohumil Černík Rezlerova Praha 10 Odborná konzultace: Dr. Ian Boustead Boustead Consulting Ltd. Tato publikace vznikla v rámci projektu VaV (Věda a výzkum) za podpory Ministerstva životního prostředí ČR. 1

3 OBSAH 1. Úvod Vymezení posuzovaného systému Popis trhu s nápoji (nealko/pivo) v ČR Posuzování environmentálních dopadů nápojových obalů metodou LCA Výsledky LCA jednotlivých obalů Skleněné obaly o objemu 0,2/0,25 l Skleněné obaly o objemu 0,33 l (pivo) Skleněné obaly o objemu 0,33 l (nealko) Skleněné obaly o objemu 0,5 l (pivo) Skleněné obaly o objemu 0,7 l (nealko) Plastové obaly (PET) o objemu 0,33 l Plastové obaly (PET) 0,5 l Plastové obaly (PET) o objemu 0,7 l/0,75 l Plastové obaly (PET) o objemu 1 l Plastové obaly (PET) o objemu 1,5 l Plastové obaly (PET) o objemu 2 l Hliníkové plechovky o objemu 0,25 l Hliníkové plechovky o objemu 0,33 l Hliníkové plechovky o objemu 0,5 l Kompozitní obaly o objemu 0,2 l/0,25 l Kompozitní obaly o objemu 1 l Kompozitní obaly o objemu 2 l Posuzování dopadů skupin nápojových obalů Výsledky posuzování environmentálních dopadů nápojových obalů Závěry Porovnání systému nápojových obalů s celkovou zátěží ŽP ČR ve vybraných ukazatelích Literatura

4 SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1 Fáze LCA (podle ČSN EN ISO 14040) Obrázek 2 Koncept indikátorů kategorie (podle ČSN EN ISO 14044) Obrázek 3 Schéma produktového systému jednocestných skleněných obalů 0,2/0,25 l Obrázek 4 Schéma produktového systému jednocestných skleněných obalů 0,33 l Obrázek 5 Schéma produktového systému vratných skleněných obalů 0,33 l Obrázek 6 Schéma produktového systému vratných skleněných obalů 0,5 l Obrázek 7 Schéma produktového systému vratných skleněných obalů 0,7 l Obrázek 8 Schéma produktového systému jednocestných plastových (PET) obalů 0,33 l Obrázek 9 Schéma produktového systému jednocestných plastových (PET) obalů 0,5 l Obrázek 10 Schéma produktového systému jednocestných plastových (PET) obalů 0,7/0,75 l Obrázek 11 Schéma produktového systému jednocestných plastových (PET) obalů 1 l Obrázek 12 Schéma produktového systému jednocestných plastových (PET) obalů 1,5 l Obrázek 13 Schéma produktového systému jednocestných plastových (PET) obalů 2 l Obrázek 14 Schéma produktového systému jednocestných hliníkových plechovek 0,25 l Obrázek 15 Schéma produktového systému jednocestných hliníkových plechovek 0,33 l Obrázek 16 Schéma produktového systému jednocestných hliníkových plechovek 0,5 l Obrázek 17 Schéma produktového systému jednocestných kompozitních obalů 0,2/0,25 l Obrázek 18 Schéma produktového systému jednocestných kompozitních obalů 1 l Obrázek 19 Schéma produktového systému jednocestných kompozitních obalů 2 l SEZNAM GRAFŮ Graf 1 Spotřeba energie v životním cyklu nápojových obalů Graf 2 Spotřeba paliv a skrytá energie materiálu v životním cyklu nápojových obalů Graf 3 Spotřeba vody v životním cyklu nápojových obalů Graf 4 Produkce odpadu podle katalogu odpadů v životním cyklu nápojových obalů Graf 5 Produkce nebezpečného odpadu v životním cyklu nápojových obalů Graf 6 Potenciál globálního oteplování životního cyklu nápojových obalů Graf 7 Potenciál poškození ozonové vrstvy životního cyklu nápojových obalů (kg/funkční jednotka) Graf 8 Acidifikační potenciál životního cyklu nápojových obalů (kg/funkční jednotka) Graf 9 Potenciál tvorby fotooxidantů životního cyklu nápojových obalů (kg/funkční jednotka) Graf 10 Eutrofizační potenciál v životním cyklu nápojových obalů (kg/funkční jednotka) Graf 11 Spotřeba energie v životním cyklu nápojových obalů podle zdrojů Graf 12 Spotřeba vody v rámci životních cyklů nápojových obalů Graf 13 Produkce odpadů k celkovému množství odpadů v rámci životních cyklů nápojových obalů Graf 14 Analýza příspěvku jednotlivých kategorií dopadu životního cyklu nápojových obalů

5 1. ÚVOD Koncem roku 2007 vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR opakovanou veřejnou soutěž na řešení resortního programu výzkumu a vývoje na léta V oblasti výzkumu SP2f1 s názvem Předcházet vzniku odpadů, snížit měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu byla vybrána nabídka společnosti Ing. Marie Tichá MT KONZULT Děčín s názvem Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA. Výsledky projektu měly sloužit jako podklad pro rozhodování při přípravě novelizace zákona č. 477/2001 Sb., o obalech. Cílem projektu bylo popsat objektivním, transparentním a vědeckým postupem v souladu s normami ČSN EN ISO 14040:2006 (Environmentální management Posuzování životního cyklu Zásady a osnova) a 14044:2006 (Environmentální management Posuzování životního cyklu Požadavky a směrnice) environmentální dopady spojené s životním cyklem nápojových obalů (nealkoholické nápoje, pivo) v ČR podle skutečné situace v roce Metodika práce vycházela z definovaného cíle a zahrnovala aplikaci metody LCA v rozsahu 4 fází (obrázek č. 1): A. Stanovení cílů a rozsahu B. Inventarizační analýza C. Posuzování dopadů D. Interpretace Obrázek 1 Fáze LCA (podle ČSN EN ISO 14040) Rámec posuzování životního cyklu Definice cíle a rozsahu Inventarizační analýza Posuzování dopadů Interpretace Přímé aplikace: Vývoj produktu a zlepšování Strategické plánování Tvorba veřejné politiky Marketing Ostatní 4

6 2. VYMEZENÍ POSUZOVANÉHO SYSTÉMU V rámci studie byly posuzovány obalové systémy nealkoholických nápojů a piva, které byly plněny, distribuovány a prodány na území České republiky. Posuzované byly nápojové obaly: skleněné plastové (PET) kovové (hliník) kompozitní (nápojový karton) Funkcí všech posuzovaných systémů nápojových obalů je obalit určité množství nápoje, zajistit jeho ochranu, umožnit přenášení a skladování obaleného nápoje, nápoj prezentovat a poskytovat informace o nápoji spotřebiteli. Jako funkční jednotka bylo tedy zvoleno 1000 l obaleného nápoje. Na tuto funkční jednotku jsou vztaženy veškeré výpočty výsledků inventarizační analýzy i kategorií dopadů. Systémy byly posuzovány v rozsahu, který zahrnuje těžbu surovin, výrobu obalu, plnění, distribuci a nakládání s odpady z obalů. Fáze užití nebyla zařazena vzhledem ke značné proměnlivosti chování spotřebitele v této fázi (doprava do domácnosti, způsoby uskladnění nápoje, konzumace nápoje v různých časových horizontech atd.), které však není vázáno na určité druhy obalů a nelze je tedy reprezentativně stanovit. Pokud je zvykem spotřebitele uložit nakoupený nápoj do lednice, uloží ho tam bez ohledu na to, jestli je nápoj obalen ve skle, plastu, plechovce nebo kompozitním obalu. Lze proto předpokládat, že rozdíly mezi vstupy a výstupy životních cyklů jednotlivých obalů budou ve fázi užití minimální. V souvislosti s cílem studie bylo proto možné fázi užití vyřadit, aniž by došlo ke zkreslení výsledků. 3. POPIS TRHU S NÁPOJI (NEALKO/PIVO) V ČR V rámci úkolu bylo nutné nejdříve pochopit a popsat trh s nápoji v České republice, který byl základem pro shromažďování údajů. Průměrná spotřeba nealkoholických nápojů se v České republice v posledních letech pohybuje kolem 270 l/osobu a rok, u piva to je 160 l/ osobu a rok. Ne všechny spotřebované nápoje jsou balené, takže průměrný občan České republiky si ročně kupí asi 212 l balených nealkoholických nápojů a 75 l baleného piva a nealkoholického piva. Existují objektivní informační zdroje, které velice podrobně monitorují trhy především s nealkoholickými nápoji, s jejichž využitím lze získat relativně podrobný obrázek o výrobě a spotřebě různých druhů nealkoholických nápojů (tabulka 1) a o jejich distribučních kanálech, tzn., v jakých typech obchodů se ten který druh nápoje prodává. 5

7 Tabulka 1 Spotřeba balených nápojů v ČR v roce 2007 /mil. ks/ Sáček Obal /l/ Sklo PET Hliník Kompozitní (nápojový karton) jiné CELKEM Nápoj 0,25 0,33 0,5 0,7 0,33 0,5 0,65 0,7 1 1, ,2 0,25 0,33 0,5 0,2 0,5 1 1,5 2 Vody ,4 1062,4 Limonády ,3 585,3 Džusy ,5 297,5 Sirupy ,3 40,3 Čaje ,0 Ledové kávy 8 1 1,6 10,6 Sport. nápoje 1 0,1 1,1 Energ. nápoje 83 0,3 83,3 Pivo ,0 Pivo-nealk. CELKEM ,5 3792,5 Tabulka 1 současně poskytuje, vedle informace o spotřebě nápojů, i hrubý přehled o množství jednotlivých druhů obalů (podle materiálů obalů a jejich objemu) uvedených v roce 2007 České republice na trh. Celkem bylo v roce 2007 vyrobeno a spotřebováno cca 3,8 mld. kusů obalů, z toho asi 51 % tvoří skleněné obaly a 39 % plastové obaly (PET). V konkrétních druzích obalů dominují skleněné pivní láhve o objemu 0,5 l (vratné) a plastové obaly (PET) o objemu 1,5 a 2 l. Naopak některé druhy obalů jsou zastoupeny v omezeném množství skleněné obaly o objemu 0,1 l, 0,6 l, nápojové sáčky 0,2 l, kombinované obaly o objemu 0,5 l. U některých druhů nápojů lze nalézt typické obaly, v kterých se distribuují např. u vod to jsou skleněné obaly (0,25 l, 0,33 l) a plastové obaly (PET 0,5 l, 1,5 l a 2 l), což souvisí se spotřebitelskými zvyklostmi v restauraci se nápoje konzumují ve skle, v domácnosti spíše v 1,5 litrovém, nebo 2 litrovém plastovém obalu (PET). Kupříkladu energetické nápoje se zcela výhradně konzumují v hliníkových plechovkách o objemu 0,25 l. Existují však i nápoje například džusy, které spotřebitel kupuje téměř v jakémkoliv obalu. Pro pivo a nealkoholické pivo jsou typické tradiční vratné skleněné obaly a nověji i jednocestné hliníkové obaly. Pro objektivní charakteristiku trhu s nápoji v ČR byl zaveden předpoklad, obvyklý v podobných projektech, popsat minimálně 95 % všech obalů uvedených na trh. S využitím hodnot v tabulce 1 lze zjistit, že hodnota mil. ks splňuje zavedený předpoklad, tzn., dosahuje 95 % všech druhů obalů uvedených v roce 2007 na trh. Ty druhy obalů, které byly do kumulativního součtu zahrnuty, se tak staly předmětem posuzování (tabulka 2). 6

8 Tabulka 2 Vybrané druhy obalů Materiál obalu Vratnost Objem /l/ skleněné obaly nevratné 0,2; 0,25; 0,33 (pivo) skleněné obaly vratné 0,33 (vody, limonády); 0,5; 0,7 plastové obaly (PET) nevratné 0,33; 0,5; 0,7/0,75; 1; 1,5; 2 hliníkové obaly (plechovky) nevratné 0,25/0,275; 0,33; 0,5 kompozitní obaly (nápojový karton) nevratné 0,2/0,25; 1; 2 Použité obaly mají po vyprázdnění jejich obsahu různý osud, který je ovlivněn zejména existencí vratné zálohy. V současné době se více než 90 % vratných zálohovaných obalů vrací zpět k výrobci nápojů, nicméně současná výše zálohy (3 Kč/ks) již není motivující pro každého a část opakovaně použitelných obalů končí v separačních kontejnerech na sklo (v lepším případě), nebo bez dalšího využití ve směsném odpadu. Stejný osud mají i skleněné obaly nevratné. Exitující právní úprava (zákon o obalech č. 477/2001 Sb.) ukládá povinnost těm, kdo uvádí obaly na trh (především výrobci nápojů), zajistit zpětný odběr těchto obalů a jejich další využití. Většina tzv. povinných osob, které uvádějí nápojové obaly na trh, založila organizaci, která na základě autorizace udělené Ministerstvem životního prostředí provozuje kolektivní systém, který zajišťuje plnění požadavků vyplývajících ze zákona o obalech. Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. takto dbá, společně s obcemi, o co největší rozšíření odděleného (separovaného) sběru použitých obalů (a dalších využitelných odpadů) a jejich následné využití. Oddělení toků směsného komunálního odpadu od použitých obalů začíná tedy již u různě zbarvených kontejnerů a končí výrobou výrobků s určitým podílem materiálů (tzv. druhotných surovin) z těchto použitých obalů. Ročně se například v ČR odděleně sebere asi tis. t použitých skleněných obalů, které tvoří po drcení a čištění významný podíl ve sklářském kmeni při výrobě dalších skleněných obalů (konzervové a lahvové sklo). Více než 60 % plastových obalů (PET) končí v kontejnerech na separovaný sběr. Rovněž tato druhotná surovina, i když její čištění je ve srovnání se sklem náročnější, se využívá při výrobě nových výrobků (textilie) a tím nahradí přírodní neobnovitelný zdroj ropu. Kompozitní obaly, jejichž separovaný sběr se v ČR rozvinul až v průběhu několika posledních let, jsou pro svou materiálovou složitost (několik vrstev bezdřevého kartonu, polyetylénových a hliníkových fólií) náročné na zpracování. Vysoce ceněný kvalitní bezdřevý karton, dále využitelný do papírenských výrobků, je však žádanou druhotnou surovinou. Trochu mimo stojí hliníkové obaly (plechovky), které (až na školní akce) se v ČR v současné době odděleně nesbírají a nevyužívají a končí tak ve směsném komunálním odpadu. Více než 70 % komunálního odpadu se v České republice v současnosti skládkuje, cca 20 % materiálově využívá a zbytek je využíván energeticky ve třech zařízeních (Praha, Liberec, Brno). 7

9 4. POSUZOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ NÁPOJOVÝCH OBALŮ METODOU LCA Sběr a zpracování údajů V průběhu inventarizace byly ze specializovaných informačních zdrojů získány údaje o výrobě a spotřebě nealkoholických nápojů, piva a nealkoholického piva v ČR v roce V rámci sběru a zpracování údajů byly osloveny firmy, které realizují svoji činnost na trhu s nápoji v České republice. Tyto firmy poskytly údaje o výrobě a plnění obalů, distribuci nápojů a nakládáni s nápojovými obaly po skončení jejich životnosti, včetně recyklace. Výpočet výsledků inventarizační analýzy Pro výpočet výsledků inventarizační analýzy byl využit Boustead Model verze 5.11, produkt společnosti Boustead Consulting, Ltd., GB, který umožňuje výpočet výsledků inventarizační analýzy životního cyklu propojením primárních údajů získaných z průmyslu a od dalších subjektů v rámci životního cyklu s inventarizačními údaji v databázi. Na základě shromážděných údajů byl proveden výpočet výsledků inventarizační analýzy 17 druhů nápojových obalů. Výsledky inventarizační analýzy prezentoval Boustead Model v kategoriích: celková spotřeba energie spotřeba paliv emise do ovzduší pevný odpad spotřeba paliv a skrytá energie materiálu spotřeba vody emise do vody POZNÁMKA: Výsledky inventarizační analýzy jednotlivých nápojových obalů jsou ve zredukované podobě uvedeny v kapitole 4.1. Obrázek 2 Fáze LCA (podle ČSN EN ISO 14040) Výsledky inventarizace životního cyklu Příklad SO 2, HCl, atd. (kg/funkční jednotka) Výsledky LCI přiřazené ke kategorii dopadu Indikátor kategorie Kategorie dopadu Charakterizační model Environmentální závažnost Acidifikace Acidifikační emise (NO x, SO 2, atd. přiřazené k acidifikaci) Uvolnění protonů (H + ) Environmentální mechanismus Konečný bod(y) kategorie Les, vegetace atd. 8

10 Posuzování dopadů V této fázi byly výsledky inventarizační analýzy převedeny na společné jednotky a následně seskupeny uvnitř kategorií dopadů (obrázek 2). Při tomto převodu byly použity charakterizační faktory. Výstupem výpočtu byl číselný výsledek indikátoru kategorie. Pro účely studie byly vybrány následující kategorie dopadu: Globální oteplování Charakterizační faktory: Ref.: IPCC, 2007: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Poškození ozonové vrstvy Charakterizační faktory: Ref.: Solomon & Albritton, 1992, in Nordic Guidelines on Life-Cycle Assessment, Nord , Nordic council of Ministers, Copenhagen Acidifikace Charakterizační faktory: Ref.: Heijungs et al., 1992 (updated with Hauschild & Wenzel, 1998) Tvorba fotooxidantů Charakterizační faktory: Ref.: Heijungs et al., 1992, in Nordic Guidelines on Life-Cycle Assessment, Nord 1995:20, Nordic council of Ministers, Copenhagen Eutrofizace Charakterizační faktory: Ref.: Heijungs et al. 1992, Nord 1995:20, Nordic council of Ministers, Copenhagen 4.1 Výsledky LCA jednotlivých obalů Výsledky LCA jednotlivých obalů jsou pro účely této publikace prezentovány v omezeném rozsahu, která zahrnuje stručnou charakteristiku nápojového obalu, vymezení hranic systému, spotřebu paliv včetně skryté energie materiálu, která je součástí obalu (například plastový obal), spotřebu surovin a vody, produkci odpadů a kategorie dopadu (globální oteplování, poškození ozonové vrstvy, acidifikace, tvorba fotooxidantů a eutrofizace). V rámci jednotlivých obalů se na trhu objevují obaly s odlišným tvarem i celkovou hmotností. Pro účely posuzování byla vypočtena průměrná hmotnost pro každý uvedený obal. 9

11 4.1.1 Skleněné obaly o objemu 0,2/0,25 l Charakteristika obalu Referenční tok: 777,9 kg Počet obalů na FJ: ks Výroba obalů v roce 2007: 177 mil. ks/30449 t/rok Rozměry obalu: průměr mm, výška mm (podle typu obalu) Hmotnost obalu: g Doplňky k obalům: papírové etikety (2,24 kg/fj) korunky (9 kg) LDPE fólie-streč (0,78 kg/fj) vratné HDPE přepravky (6,8 kg/fj) vratné dřevěné palety (9,8 kg/fj) Typ obalů: Nevratné Barva: Čiré sklo 10

12 Hranice systému Obrázek 3 Schéma produktového systému jednocestných skleněných obalů 0,2/0,25 l Druhotná surovina inverzní proces Těžba surovin 202,7 kg 307,3 kg Výroba skloviny 777,9 kg Rozbité lahve 22 ks / 3,9 kg Výroba lahví 4522 ks / 777,9 kg Odpad 31,8 kg Recyklace 3150 ks / 541,8 kg Plnění 4522 ks / 777,9 kg Zátky + etikety Distribuce 4500 ks / 774 kg Užití Odpad Skládkování 1147 ks / 197,4 kg Spalování 203 ks / 34,8 kg Výroba energie, inverzní proces Tuhé zbytky Hmotnostní toky jsou vztažené na funkční jednotku. Užití Fáze nebyla zařazena. 11

13 Tabulka 3 Spotřeba paliv & skrytá energie materiálu jednocestných skleněných obalů 0,2/0,25 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny s obsahem energie Množství Druh suroviny s obsahem energie Množství Ropa 8,27E+01 Lignit 1,41E-02 Zemní plyn 7,82E+01 Rašelina 1,64E-02 Uhlí 6,23E+01 Dřevo 2,94E+01 Metalurgické uhlí 5,42E+00 Tabulka 4 Spotřeba surovin a vody jednocestných skleněných obalů 0,2/0,25 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny Množství Druh suroviny Množství Baryt 2,68E-03 Dolomit 2,13E-01 Bauxit 5,64E-02 Cr 1,04E-03 NaCl 7,92E+01 O 2 2,62E-01 CaSO 4 2,60E-03 N 2 1,91E+00 Jíl 4,07E-01 Vzduch 7,88E+00 Živec 2,38E+01 Bentonit 1,15E-02 Feromangan 1,21E-02 Štěrk 5,41E-02 Fluorit 1,02E-03 Olivín 1,37E-01 Fe 1,45E+01 Jílovitá břidlice 7,39E-03 Pb 3,41E-02 Ulexit 1,14E-02 Vápenec (CaCO 3 ) 9,45E+01 Chlorid draselný (KCl) 8,93E-04 Rutil 2,00E-08 S (vázaná) 7,57E-03 Písek (SiO 2 ) 1,59E+02 Biomasa (včetně vody) 3,20E-01 Se 8,81E-03 Živočišné látky 2,21E+00 Zn 2,13E-03 Hg 1,70E-07 Cu 1,90E-06 Zemina 2,90E+01 Fosfáty jako P 2 O 5 3,09E-04 Znělec 0,00E+00 S (elementární) 2,90E-01 Voda 8,92E+03 12

14 Tabulka 5 Produkce odpadu jednocestných skleněných obalů 0,2/0,25 l (kg/funkční jednotka) Druh odpadu Množství Druh odpadu Množství Ostatní odpad 3,29E+02 Nebezpečný odpad 1,23E+00 Tabulka 6 Kategorie dopadu jednocestných skleněných obalů 0,2/0,25 l (kg/funkční jednotka) Kategorie dopadu Indikátor kategorie Výsledek výpočtu indikátoru kategorie Globální oteplování kg CO 2 ekv. 8,63E+02 Poškození ozonové vrstvy kg CFC11 ekv. 1,23E-05 Acidifikace kg SO 2 ekv. 5,26E+00 Tvorba fotooxidantů kg C 2 H 2 ekv. 7,78E-01 Eutrofizace 3- kg PO 4 ekv. 5,20E-01 13

15 4.1.2 Skleněné obaly o objemu 0,33 l (pivo) Charakteristika obalu Referenční tok: 824,2 kg Počet obalů na FJ: ks Výroba obalů v roce 2007: 46 mil. ks/12375 t/rok Rozměry obalu: průměr 60,4 61,5 mm výška mm (podle typu obalu) Hmotnost obalu: g (nové typy lahví, např. GOLD, s nižší hmotností) Doplňky k obalům: papírové etikety (0,92 kg/fj) hliníkové fólie (0,14 kg/fj) korunky (8,5 kg/fj) lepenka-multipack (3,46 kg/fj) LDPE fólie-streč (0,5 kg/fj) vratné HDPE přepravky (52,3 kg/fj přechod na nový typ lahví GOLD) a vratné dřevěné palety (8 kg/fj) Typ obalů: Nevratné Barva: Hnědé sklo 14

16 Hranice systému Obrázek 4 Schéma produktového systému jednocestných skleněných obalů 0,33 l Druhotná surovina inverzní proces 52,5 kg 489,8 kg Těžba surovin Výroba skloviny 836,1 kg Odpad 34,6 kg Recyklace 2121 ks / 576,9 kg Výroba lahví 3074 ks / 836,1 kg Rozbité lahve 44 ks / 11,9 kg Plnění 3074 ks / 836,1 kg Zátky + etikety Distribuce 3030 ks / 824,2 kg Užití Odpad Skládkování 773 ks / 210,2 kg Spalování 136 ks / 37,1 kg Výroba energie, inverzní proces Tuhé zbytky Hmotnostní toky jsou vztažené na funkční jednotku. Užití Fáze nebyla zařazena. 15

17 Tabulka 7 Spotřeba paliv & skrytá energie materiálu jednocestných skleněných obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny s obsahem energie Množství Druh suroviny s obsahem energie Množství Ropa 8,76E+01 Lignit 5,15E-03 Zemní plyn 1,06E+02 Rašelina 8,67E-02 Uhlí 7,42E+01 Dřevo 3,95E+01 Metalurgické uhlí 5,18E+00 Tabulka 8 Spotřeba surovin a vody jednocestných skleněných obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny Množství Druh suroviny Množství Baryt 1,31E-03 Dolomit 2,32E-01 Bauxit 6,09E-01 Cr 1,36E-03 NaCl 9,01E+01 O 2 2,59E-01 CaSO 4 1,75E-03 N 2 9,69E+00 Jíl 2,60E-01 Vzduch 1,70E+01 Živec 0,00E+00 Bentonit 1,33E-02 Feromangan 1,04E-02 Štěrk 5,44E-02 Fluorit 1,11E-02 Olivín 1,38E-01 Fe 1,44E+01 Jílovitá břidlice 4,96E-03 Pb 1,62E-02 Ulexit 1,86E-02 Vápenec (CaCO 3 ) 9,51E+01 Chlorid draselný (KCl) 9,34E-04 Rutil 0,00E+00 S (vázaná) 9,68E-05 Písek (SiO 2 ) 1,70E+02 Biomasa (včetně vody) 6,60E-01 Se 0,00E+00 Živočišné látky 2,93E+00 Zn 2,21E-03 Hg 1,85E-06 Cu 9,00E-07 Zemina 3,11E+01 Fosfáty jako P 2 O 5 2,93E-04 Znělec 8,94E+00 S (elementární) 3,41E-02 Voda 5,35E+03 16

18 Tabulka 9 Produkce odpadu jednocestných skleněných obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Druh odpadu Množství Druh odpadu Množství Ostatní odpad 4,25E+02 Nebezpečný odpad 1,39E+01 Tabulka 10 Kategorie dopadu jednocestných skleněných obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Kategorie dopadu Indikátor kategorie Výsledek výpočtu indikátoru kategorie Globální oteplování kg CO 2 ekv. 7,40E+02 Poškození ozonové vrstvy kg CFC11 ekv. 1,23E-05 Acidifikace kg SO 2 ekv. 4,14E+00 Tvorba fotooxidantů kg C 2 H 2 ekv. 5,97E-01 Eutrofizace 3- kg PO 4 ekv. 3,42E-01 17

19 4.1.3 Skleněné obaly o objemu 0,33 l (nealko) Charakteristika obalu Referenční tok: 896,9 kg Počet obalů na FJ: ks Výroba obalů v roce 2007: 210 mil. ks/62160 t/rok Rozměry obalu: průměr mm, výška mm (podle typu obalu) Hmotnost obalu: g Doplňky k obalům: papírové etikety (2,12 kg/fj) korunky (6,36 kg/fj) LDPE fólie-streč (0,63 kg/fj) vratné HDPE přepravky (4,3 kg/fj) vratné dřevěné palety (6,9 kg/fj) Typ obalů: Vratné Barva: 72 % čiré sklo 28 % zelené sklo 18

20 Hranice systému Obrázek 5 Schéma produktového systému vratných skleněných obalů 0,33 l Druhotná surovina inverzní proces Těžba surovin 2,2 kg 3,6 kg Výroba skloviny 4,4 kg Odpad 0,4 kg Recyklace 21 ks / 6,2 kg Výroba lahví 45ks / 13,3 kg Plnění 3045 ks / 901,3 kg Rozbité lahve 15 ks / 4,4 kg Zátky + etikety Distribuce 3030 ks / 896,9 kg Užití Vratné lahve 3000 ks / 888 kg Odpad Skládkování 8 ks / 2,3 kg Spalování 1 ks / 0,4 kg Výroba energie, inverzní proces Tuhé zbytky Hmotnostní toky jsou vztažené na funkční jednotku. Užití Fáze nebyla zařazena. 19

21 Tabulka 11 Spotřeba paliv & skrytá energie materiálu vratných skleněných obalů obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny s obsahem energie Množství Druh suroviny s obsahem energie Množství Ropa 1,02E+02 Lignit 6,24E-03 Zemní plyn 2,45E+01 Rašelina 9,02E-03 Uhlí 2,19E+01 Dřevo 1,83E+01 Metalurgické uhlí 6,36E+00 Tabulka 12 Spotřeba surovin a vody vratných skleněných obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny Množství Druh suroviny Množství Baryt 7,45E-03 Dolomit 2,00E-01 Bauxit 6,68E-02 Cr 7,32E-04 NaCl 5,43E+00 O 2 2,97E-01 CaSO 4 3,51E-02 N 2 1,71E+00 Jíl 2,66E-01 Vzduch 4,72E+00 Živec 8,62E-01 Bentonit 1,25E-02 Feromangan 1,48E-02 Štěrk 6,03E-02 Fluorit 1,21E-03 Olivín 1,53E-01 Fe 1,63E+01 Jílovitá břidlice 2,62E-04 Pb 9,49E-02 Ulexit 1,20E-04 Vápenec (CaCO 3 ) 7,92E+00 Chlorid draselný (KCl) 4,84E-04 Rutil 1,00E-08 S (vázaná) 4,66E-04 Písek (SiO 2 ) 8,01E+00 Biomasa (včetně vody) 6,36E-01 Se 3,19E-04 Živočišné látky 7,10E-01 Zn 3,77E-03 Hg 1,84E-06 Cu 5,22E-06 Zemina 3,40E-01 Fosfáty jako P 2 O 5 6,24E-06 Znělec 1,32E-01 S (elementární) 1,96E-01 Voda 5,70E+03 20

22 Tabulka 13 Produkce odpadu vratných skleněných obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Druh odpadu Množství Druh odpadu Množství Ostatní odpad 5,53E+01 Nebezpečný odpad 1,42E+00 Tabulka 14 Kategorie dopadu vratných skleněných obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Kategorie dopadu Indikátor kategorie Výsledek výpočtu indikátoru kategorie Globální oteplování kg CO 2 ekv. 4,78E+02 Poškození ozonové vrstvy kg CFC11 ekv. 8,57E-06 Acidifikace kg SO 2 ekv. 3,76E+00 Tvorba fotooxidantů kg C 2 H 2 ekv. 8,76E-01 Eutrofizace 3- kg PO 4 ekv. 4,68E-01 21

23 4.1.4 Skleněné obaly o objemu 0,5 l (pivo) Charakteristika obalu Referenční tok: 686 kg Počet obalů na FJ: ks Výroba obalů v roce 2007: mil. ks/ t/rok Rozměry obalů: průměr mm výška mm (podle typu obalu) Hmotnost obalů: g (nové typy lahví, např. GOLD, s nižší hmotností) Doplňky k obalům: papírové etikety (0,85 kg/fj) hliníkové fólie (0,11 kg/fj) korunky (5,6 kg/fj) lepenka-multipak (0,55 kg/fj) LDPE fólie-streč (0,11 kg/fj) vratné HDPE přepravky (5,4 kg/fj) vratné dřevěné palety (6,3 kg/fj) Typ obalů: Vratné Barva: 67 % zelené sklo 23 % hnědé sklo 22

24 Hranice systému Obrázek 6 Schéma produktového systému vratných skleněných obalů 0,5 l Druhotná surovina inverzní proces Těžba surovin 4,5 kg 30,3 kg Výroba skloviny 3,7 kg Odpad 2,2 kg Recyklace 108 ks / 37 kg Výroba lahví 165ks / 56,6 kg Plnění 2011 ks / 689,8 kg Rozbité lahve 11 ks / 3,7 kg Zátky + etikety Distribuce 2000 ks / 686 kg Užití Vratné lahve 1846 ks / 633,3 kg Odpad Skládkování 38,5 ks / 13,2 kg Spalování 7,5 ks / 2,6 kg Výroba energie, inverzní proces Tuhé zbytky Hmotnostní toky jsou vztažené na funkční jednotku. Užití Fáze nebyla zařazena. 23

25 Tabulka 15 Spotřeba paliv & skrytá energie materiálu vratných skleněných obalů 0,5 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny s obsahem energie Množství Druh suroviny s obsahem energie Množství Ropa 2,94E+01 Lignit 1,42E-03 Zemní plyn 2,14E+01 Rašelina 1,03E-02 Uhlí 1,23E+01 Dřevo 1,64E+01 Metalurgické uhlí 3,11E+00 Tabulka 16 Spotřeba surovin a vody vratných skleněných obalů 0,5 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny Množství Druh suroviny Množství Baryt 1,26E-03 Dolomit 1,04E-01 Bauxit 4,74E-01 Cr 7,11E-04 NaCl 6,61E+00 O 2 1,46E-01 CaSO 4 1,14E-01 N 2 1,16E+00 Jíl 1,17E-01 Vzduch 2,10E+00 Živec 0,00E+00 Bentonit 6,39E-03 Feromangan 7,33E-03 Štěrk 3,04E-02 Fluorit 8,60E-03 Olivín 7,73E-02 Fe 8,23E+00 Jílovitá břidlice 3,87E-04 Pb 1,55E-02 Ulexit 1,20E-03 Vápenec (CaCO 3 ) 7,53E+00 Chlorid draselný (KCl) 2,13E-04 Rutil 0,00E+00 S (vázaná) 3,72E-05 Písek (SiO 2 ) 1,09E+01 Biomasa (včetně vody) 3,50E-01 Se 0,00E+00 Živočišné látky 4,16E-01 Zn 7,39E-04 Hg 2,06E-06 Cu 8,60E-07 Zemina 1,95E+00 Fosfáty jako P 2 O 5 2,51E-05 Znělec 6,20E-01 S (elementární) 2,02E-02 Voda 1,72E+03 24

26 Tabulka 17 Produkce odpadu vratných skleněných obalů 0,5 l Druh odpadu Množství Druh odpadu Množství Ostatní odpad 5,68E+01 Nebezpečný odpad 3,73E-01 Tabulka 18 Kategorie dopadu vratných skleněných obalů 0,5 l (kg/funkční jednotka) Kategorie dopadu Indikátor kategorie Výsledek výpočtu indikátoru kategorie Globální oteplování kg CO 2 ekv. 1,97E+02 Poškození ozonové vrstvy kg CFC11 ekv. 7,84E-06 Acidifikace kg SO 2 ekv. 1,23E+00 Tvorba fotooxidantů kg C 2 H 2 ekv. 2,47E-01 Eutrofizace 3- kg PO 4 ekv. 1,33E-01 25

27 4.1.5 Skleněné obaly o objemu 0,7 l (nealko) Charakteristika obalu Referenční tok: 657,3 kg Počet obalů na FJ: ks Výroba obalů v roce 2007: 25 mil. ks/11499 t/rok Rozměry obalu: průměr 78 mm, výška 280 mm Hmotnost obalu: g Doplňky k obalům: papírové etikety (5,09 kg/fj) korunky (3,0 kg/fj) LDPE fólie-streč (0,11 kg/fj) vratné HDPE přepravky (4,8 kg/fj) vratné dřevěné palety (9,3 kg/fj) Typ obalů: Vratné Barva: zelené sklo 26

28 Hranice systému Obrázek 7 Schéma produktového systému vratných skleněných obalů 0,7 l Druhotná surovina inverzní proces 3 kg 5,7 kg Těžba surovin Výroba skloviny 6 kg Odpad 0,5 kg Recyklace 20 ks / 9,2 kg Výroba lahví 42 ks / 19,3 kg Plnění 1442 ks / 689,8 kg Rozbité lahve 13 ks / 6 kg Zátky + etikety Distribuce 1429 ks / 657,3 kg Užití Vratné lahve 1400 ks / 644 kg Odpad Skládkování 7,5 ks / 3,4 kg Spalování 1,5 ks / 0,7 kg Výroba energie, inverzní proces Tuhé zbytky Hmotnostní toky jsou vztažené na funkční jednotku. Užití Fáze nebyla zařazena. 27

29 Tabulka 19 Spotřeba paliv & skrytá energie materiálu vratných skleněných obalů 0,7 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny s obsahem energie Množství Druh suroviny s obsahem energie Množství Ropa 4,54E+01 Lignit 3,40E-03 Zemní plyn 1,70E+01 Rašelina 9,88E-03 Uhlí 2,67E+01 Dřevo 3,27E+01 Metalurgické uhlí 2,48E+00 Tabulka 20 Spotřeba surovin a vody vratných skleněných obalů 0,7 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny Množství Druh suroviny Množství Baryt 1,92E-03 Dolomit 7,89E-00 Bauxit 2,63E-02 Cr 1,03E-03 NaCl 1,82E+00 O 2 1,23E-01 CaSO 4 5,33E-05 N 2 6,05E-01 Jíl 6,35E-00 Vzduch 2,43E+00 Živec 0,00E+00 Bentonit 5,14E-03 Feromangan 5,78E-03 Štěrk 2,37E-02 Fluorit 4,77E-04 Olivín 6,02E-02 Fe 6,42E+00 Jílovitá břidlice 1,51E-04 Pb 2,41E-02 Ulexit 1,80E-04 Vápenec (CaCO 3 ) 2,92E+00 Chlorid draselný (KCl) 1,56E-04 Rutil 5,00E-08 S (vázaná) 1,43E-04 Písek (SiO 2 ) 2,82E+00 Biomasa (včetně vody) 9,60E-01 Se 0,00E+00 Živočišné látky 8,93E-01 Zn 2,53E-03 Hg 3,80E-07 Cu 1,39E-06 Zemina 5,00E-01 Fosfáty jako P 2 O 5 9,34E-06 Znělec 1,48E-01 S (elementární) 6,40E-02 Voda 3,50E+00 28

30 Tabulka 21 Produkce odpadu vratných skleněných obalů 0,7 l (kg/funkční jednotka) Druh odpadu Množství Druh odpadu Množství Ostatní odpad 5,59E+01 Nebezpečný odpad 6,26E-01 Tabulka 22 Kategorie dopadu vratných skleněných obalů 0,7 l (kg/funkční jednotka) Kategorie dopadu Indikátor kategorie Výsledek výpočtu indikátoru kategorie Globální oteplování kg CO 2 ekv. 2,62E+02 Poškození ozonové vrstvy kg CFC11 ekv. 5,16E-06 Acidifikace kg SO 2 ekv. 2,10E+00 Tvorba fotooxidantů kg C 2 H 2 ekv. 3,98E-01 Eutrofizace 3- kg PO 4 ekv. 2,22E-01 29

31 4.1.6 Plastové obaly (PET) o objemu 0,33 l Charakteristika obalu Referenční tok: 65,1 kg Počet obalů na FJ: ks Výroba obalů v roce 2007: 34 mil. ks/731 t/rok Rozměry obalu: průměr 65 mm, výška 175 mm Hmotnost obalu: 26 g (z toho 21,5 g PET obal, 2,7 g HDPE uzávěr, 0,8 g papírová etiketa, 1 g LDPE fólie) Doplňky k obalům: LDPE fólie-streč (10,91 kg/fj) lepenka-proložky (6,06 kg/fj) vratné dřevěné palety (6 kg/fj) Typ obalů: Nevratné 30

32 Hranice systému Obrázek 8 Schéma produktového systému jednocestných plastových (PET) obalů 0,33 l Těžba surovin 17,4 kg Výroba PET granulátu 52, kg 13 kg Výroba PET flakes inverzní proces Odpad z výroby 11,2 kg Výroba preforem Vyfukování obalů 65,1 kg Separace 1818 ks / 47,3 kg Odpad z třídění 5,7 kg 11,2 kg PE / 2,4 kg papír Plnění / balení 78,8 kg Distribuce 1818 ks / 47,3 kg Užití Odpad Skládkování 1030 ks / 26,8 kg Spalování 182 ks / 4,7 kg Výroba energie, inverzní proces Tuhé zbytky Hmotnostní toky jsou vztažené na funkční jednotku. Užití Fáze nebyla zařazena. 31

33 Tabulka 23 Spotřeba paliv & skrytá energie materiálu jednocestných plastových (PET) obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny s obsahem energie Množství Druh suroviny s obsahem energie Množství Ropa 7,08E+01 Lignit 4,04E-02 Zemní plyn 6,59E+01 Rašelina 3,57E-00 Uhlí 9,85E+01 Dřevo 4,92E+01 Metalurgické uhlí 4,45E-01 Tabulka 24 Spotřeba surovin a vody jednocestných plastových (PET) obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny Množství Druh suroviny Množství Baryt 5,22E-04 Dolomit 1,80E-02 Bauxit 1,67E-02 Cr 1,77E-05 NaCl 9,03E-01 O 2 4,39E-02 CaSO 4 2,49E-04 N 2 5,27E+00 Křída (CaCO 3 ) 4,09E-01 Vzduch 9,65E+00 Jíl 7,62E-01 Bentonit 2,27E-03 Feromangan 1,02E-03 Štěrk 4,16E-03 Fluorit 1,20E-04 Olivín 1,06E-02 Fe 1,13E+00 Jílovitá břidlice 7,06E-04 Pb 6,12E-03 Žula 1,50E-07 Vápenec (CaCO 3 ) 1,06E+00 Ulexit 1,20E-03 Rutil 2,49E-05 Chlorid draselný (KCl) 2,76E-03 Písek (SiO 2 ) 1,83E-02 S (vázaná) 7,19E-04 Zn 5,26E-03 Živočišné látky) 1,70E-01 Cu 4,40E-07 Biomasa (včetně vody) 3,47E+00 Fosfáty jako P 2 O 5 1,02E-03 Hg 1,73E-06 S (elementární) 2,72E-01 Zemina 4,16E+00 Voda 4,74E+03 32

34 Tabulka 25 Produkce odpadu jednocestných plastových (PET) obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Druh odpadu Množství Druh odpadu Množství Ostatní odpad 1,13E+02 Nebezpečný odpad 4,76E-01 Tabulka 26 Kategorie dopadu jednocestných plastových (PET) obalů 0,33 l (kg/funkční jednotka) Kategorie dopadu Indikátor kategorie Výsledek výpočtu indikátoru kategorie Globální oteplování kg CO 2 ekv. 6,58E+02 Poškození ozonové vrstvy kg CFC11 ekv. 1,91E-04 Acidifikace kg SO 2 ekv. 4,51E+00 Tvorba fotooxidantů kg C 2 H 2 ekv. 5,74E-01 Eutrofizace 3- kg PO 4 ekv. 2,85E-01 33

35 4.1.7 Plastové obaly (PET) o objemu 0,5 l Charakteristika obalu Referenční tok: 43,4 kg Počet obalů na FJ: ks Výroba obalů v roce 2007: 107 mil. ks/2322 t/rok Rozměry obalu: průměr mm, výška mm Hmotnost obalu: 24,7 g (z toho 21,7 g PET obal, 2,5 g HDPE uzávěr, 0,2 g papírová etiketa, 0,3 g LDPE fólie) Doplňky k obalům: LDPE fólie-streč (5,45 kg/fj) lepenka-proložky (3,04 kg/fj) vratné dřevěné palety (3,8 kg/fj) Typ obalů: Nevratné 34

36 Hranice systému Obrázek 9 Schéma produktového systému jednocestných plastových (PET) obalů 0,5 l Těžba surovin 10,3 kg Výroba PET granulátu 34,7 + 8,7 kg 8,7 kg Výroba PET flakes inverzní proces Odpad z výroby 7 kg Výroba preforem Vyfukování obalů 43,4 kg Separace 1200 ks / 26,6 kg Odpad z třídění 3,6 kg 5,6 kg PE / 0,4 kg papír Plnění / balení 49,4 kg Distribuce Užití Odpad Skládkování 680 ks / 16,8 kg Spalování 120 ks / 3 kg Výroba energie, inverzní proces Tuhé zbytky Hmotnostní toky jsou vztažené na funkční jednotku. Užití Fáze nebyla zařazena. 35

37 Tabulka 27 Spotřeba paliv & skrytá energie materiálu jednocestných plastových (PET) obalů 0,5 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny s obsahem energie Množství Druh suroviny s obsahem energie Množství Ropa 4,92E+01 Lignit 2,72E-02 Zemní plyn 5,12E+01 Rašelina 1,72E-02 Uhlí 4,23E+01 Dřevo 2,73E+01 Metalurgické uhlí 4,56E-01 Tabulka 28 Spotřeba surovin a vody jednocestných plastových (PET) obalů 0,5 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny Množství Druh suroviny Množství Baryt 6,84E-04 Dolomit 1,61E-02 Bauxit 1,30E-02 Cr 2,71E-05 NaCl 3,88E-01 O 2 3,13E-02 CaSO 4 1,29E-04 N 2 3,41E+00 Křída (CaCO 3 ) 2,50E-01 Vzduch 4,32E+00 Jíl 4,77E-01 Bentonit 1,58E-03 Feromangan 1,04E-03 Štěrk 4,22E-03 Fluorit 1,06E-04 Olivín 1,07E-02 Fe 1,14E+00 Jílovitá břidlice 3,66E-04 Pb 8,48E-03 Žula 1,00E-07 Vápenec (CaCO 3 ) 8,13E-01 Ulexit 6,00E-04 Rutil 1,52E-05 Chlorid draselný (KCl) 2,52E-03 Písek (SiO 2 ) 1,02E-02 S (vázaná) 4,42E-04 Zn 2,60E-03 Živočišné látky) 2,30E-01 Cu 5,30E-07 Biomasa (včetně vody) 1,44E+00 Fosfáty jako P 2 O 5 9,41E-04 Hg 6,40E-07 S (elementární) 9,28E-02 Zemina 2,61E+00 Voda 2,38E+03 36

38 Tabulka 29 Produkce odpadu jednocestných plastových (PET) obalů 0,5 l (kg/funkční jednotka) Druh odpadu Množství Druh odpadu Množství Ostatní odpad 6,42E+01 Nebezpečný odpad 3,64E-01 Tabulka 30 Kategorie dopadu jednocestných plastových (PET) obalů 0,5 l (kg/funkční jednotka) Kategorie dopadu Indikátor kategorie Výsledek výpočtu indikátoru kategorie Globální oteplování kg CO 2 ekv. 4,22E+02 Poškození ozonové vrstvy kg CFC11 ekv. 1,15E-04 Acidifikace kg SO 2 ekv. 2,80E+00 Tvorba fotooxidantů kg C 2 H 2 ekv. 4,01E-01 Eutrofizace 3- kg PO 4 ekv. 1,95E-01 37

39 4.1.8 Plastové obaly (PET) o objemu 0,7 l /0,75 l Charakteristika obalu Referenční tok: 38,2 kg Počet obalů na FJ: ks Výroba obalů v roce 2007: 50 mil. ks/1374 t/rok Rozměry obalu: průměr 73 mm, výška 264 mm Hmotnost obalu: 32,6 g (z toho 27,5 g PET obal, 4 g HDPE uzávěr, 1 g papírová etiketa, 0,1 g LDPE fólie) Doplňky k obalům: LDPE fólie-streč (3,89 kg/fj) lepenka-proložky (2,15 kg/fj) vratné dřevěné palety (4,5 kg/fj) Typ obalů: Nevratné 38

40 Hranice systému Obrázek 10 Schéma produktového systému jednocestných plastových (PET) obalů 0,7 l/0,75 l Těžba surovin 9,9 kg Výroba PET granulátu 30,6 + 7,6 kg 7,6 kg Výroba PET flakes inverzní proces Odpad z výroby 6,5 kg Výroba preforem Vyfukování obalů 38,2 kg Separace 834 ks / 27,2 kg Odpad z třídění 3,2 kg 5,7 kg PE / 1,4 kg papír Plnění / balení 45,3 kg Distribuce Užití Odpad Skládkování 473 ks / 15,4 kg Spalování 83 ks / 2,7 kg Výroba energie, inverzní proces Tuhé zbytky Hmotnostní toky jsou vztažené na funkční jednotku. Užití Fáze nebyla zařazena. 39

41 Tabulka 31 Spotřeba paliv & skrytá energie materiálu jednocestných plastových (PET) obalů 0,7/0,75 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny s obsahem energie Množství Druh suroviny s obsahem energie Množství Ropa 4,60E+01 Lignit 2,29E-02 Zemní plyn 4,68E+01 Rašelina 1,39E-02 Uhlí 4,81E+01 Dřevo 2,93E+01 Metalurgické uhlí 4,94E-01 Tabulka 32 Spotřeba surovin a vody jednocestných plastových (PET) obalů 0,7/0,75 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny Množství Druh suroviny Množství Baryt 7,19E-04 Dolomit 1,73E-02 Bauxit 1,22E-02 Cr 2,61E-05 NaCl 4,36E-01 O 2 2,97E-02 CaSO 4 1,17E-04 N 2 2,96E+00 Křída (CaCO 3 ) 2,78E-01 Vzduch 4,39E+00 Jíl 6,22E-01 Bentonit 1,53E-03 Feromangan 1,13E-03 Štěrk 4,58E-03 Fluorit 1,11E-04 Olivín 1,16E-02 Fe 1,24E+00 Jílovitá břidlice 3,32E-04 Pb 8,88E-03 Žula 9,00E-08 Vápenec (CaCO 3 ) 7,65E-01 Ulexit 6,00E-04 Rutil 1,69E-05 Chlorid draselný (KCl) 2,59E-03 Písek (SiO 2 ) 9,84E-03 S (vázaná) 3,59E-04 Zn 1,98E-03 Živočišné látky) 1,40E-01 Cu 5,60E-07 Biomasa (včetně vody) 1,68E+00 Fosfáty jako P 2 O 5 9,72E-04 Hg 7,40E-07 S (elementární) 1,12E-01 Zemina 2,39E+00 Voda 2,60E+03 40

42 Tabulka 33 Produkce odpadu jednocestných plastových (PET) obalů 0,7/0,75 l (kg/funkční jednotka) Druh odpadu Množství Druh odpadu Množství Ostatní odpad 5,97E+01 Nebezpečný odpad 3,57E+00 Tabulka 34 Kategorie dopadu jednocestných plastových (PET) obalů 0,7/0,75 l (kg/funkční jednotka) Kategorie dopadu Indikátor kategorie Výsledek výpočtu indikátoru kategorie Globální oteplování kg CO 2 ekv. 4,17E+02 Poškození ozonové vrstvy kg CFC11 ekv. 1,25E-04 Acidifikace kg SO 2 ekv. 2,75E+00 Tvorba fotooxidantů kg C 2 H 2 ekv. 3,88E-01 Eutrofizace 3- kg PO 4 ekv. 1,97E-01 41

43 4.1.9 Plastové obaly (PET) o objemu 1 l Charakteristika obalu Referenční tok: 32,3 kg Počet obalů na FJ: ks Výroba obalů v roce 2007: 39 mil. ks/1260 t/rok Rozměry obalu: průměr 77 mm, výška 291 mm Hmotnost obalu: 35,7 g (z toho 32,3 g PET obal, 3 g HDPE uzávěr, 0,4 g LDPE fólie) Doplňky k obalům: LDPE fólie-streč (4,57 kg/fj) lepenka-proložky (2,73 kg/fj) vratné dřevěné palety (4,2 kg/fj) Typ obalů: Nevratné 42

44 Hranice systému Obrázek 11 Schéma produktového systému jednocestných plastových (PET) obalů 1 l Těžba surovin 7,3 kg Výroba PET granulátu 25,8 + 6,5 kg 6,5 kg Výroba PET flakes inverzní proces Odpad z výroby 5,1 kg Výroba preforem Vyfukování obalů 32,3 kg Separace 600 ks / 21,4 kg Odpad z třídění 2,5 kg 3,4 kg PE Plnění / balení 1000 ks / 43,4 kg Distribuce Užití Odpad Skládkování 340 ks / 12,2 kg Spalování 60 ks / 2,1 kg Výroba energie, inverzní proces Tuhé zbytky Hmotnostní toky jsou vztažené na funkční jednotku. Užití Fáze nebyla zařazena. 43

45 Tabulka 35 Spotřeba paliv & skrytá energie materiálu jednocestných plastových (PET) obalů 1 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny s obsahem energie Množství Druh suroviny s obsahem energie Množství Ropa 4,02E+01 Lignit 2,10E-02 Zemní plyn 4,20E+01 Rašelina 1,29E-02 Uhlí 2,30E+01 Dřevo 1,91E+01 Metalurgické uhlí 5,78E-01 Tabulka 36 Spotřeba surovin a vody jednocestných plastových (PET) obalů 1 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny Množství Druh suroviny Množství Baryt 8,63E-04 Dolomit 1,99E-02 Bauxit 1,23E-02 Cr 4,48E-04 NaCl 2,30E-01 O 2 3,52E-02 CaSO 4 1,13E-04 N 2 2,58E+00 Křída (CaCO 3 ) 1,50E-01 Vzduch 2,75E+00 Jíl 2,08E-01 Bentonit 1,63E-03 Feromangan 1,32E-03 Štěrk 5,36E-03 Fluorit 1,23E-04 Olivín 1,36E-02 Fe 1,45E+00 Jílovitá břidlice 3,19E-04 Pb 1,09E-02 Žula 8,00E-08 Vápenec (CaCO 3 ) 7,30E-01 Ulexit 6,00E-04 Rutil 9,12E-06 Chlorid draselný (KCl) 1,27E-03 Písek (SiO 2 ) 8,86E-03 S (vázaná) 3,51E-04 Zn 2,23E-03 Živočišné látky) 3,00E-02 Cu 6,40E-07 Biomasa (včetně vody) 7,14E-01 Fosfáty jako P 2 O 5 4,59E-04 Hg 3,40E-07 S (elementární) 4,61E-02 Zemina 1,80E+00 Voda 2,27E+03 44

46 Tabulka 37 Produkce odpadu jednocestných plastových (PET) obalů 1 l (kg/funkční jednotka) Druh odpadu Množství Druh odpadu Množství Ostatní odpad 4,96E+01 Nebezpečný odpad 3,09E-01 Tabulka 38 Kategorie dopadu jednocestných plastových (PET) obalů 1 l (kg/funkční jednotka) Kategorie dopadu Indikátor kategorie Výsledek výpočtu indikátoru kategorie Globální oteplování kg CO 2 ekv. 3,08E+02 Poškození ozonové vrstvy kg CFC11 ekv. 7,02E-05 Acidifikace kg SO 2 ekv. 2,04E+00 Tvorba fotooxidantů kg C 2 H 2 ekv. 3,22E-01 Eutrofizace 3- kg PO 4 ekv. 1,52E-01 45

47 Plastové obaly (PET) o objemu 1,5 l Charakteristika obalu Referenční tok: 25,3 kg Počet obalů na FJ: 667 ks Výroba obalů v roce 2007: 786 mil. ks/29814 t/rok Rozměry obalu: průměr mm, výška mm Hmotnost obalu: 41,6 g (z toho 38 g PET obal, 3 g HDPE uzávěr, 0,6 g LDPE fólie) Doplňky k obalům: LDPE fólie-streč (3,61 kg/fj) lepenka-proložky (1,85 kg/fj) vratné dřevěné palety (3,3 kg/fj) Typ obalů: Nevratné 46

48 Hranice systému Obrázek 12 Schéma produktového systému jednocestných plastových (PET) obalů 1,5 l Těžba surovin 10,2 kg Výroba PET granulátu 25,1 + 0,25 kg 0,25 kg Výroba PET flakes inverzní proces Odpad z výroby 3,9 kg Výroba preforem Vyfukování obalů 25,3 kg Separace 400 ks / 16,7 kg Odpad z třídění 2,4 kg 2,5 kg PE Plnění / balení 27,8 kg Distribuce Užití Odpad Skládkování 227 ks / 9,4 kg Spalování 40 ks / 1,7 kg Výroba energie, inverzní proces Tuhé zbytky Hmotnostní toky jsou vztažené na funkční jednotku. Užití Fáze nebyla zařazena. 47

49 Tabulka 39 Spotřeba paliv & skrytá energie materiálu jednocestných plastových (PET) obalů 1,5 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny s obsahem energie Množství Druh suroviny s obsahem energie Množství Ropa 2,65E+01 Lignit 1,54E-02 Zemní plyn 3,15E+01 Rašelina 1,04E-02 Uhlí 2,51E+01 Dřevo 1,82E+01 Metalurgické uhlí 2,09E-01 Tabulka 40 Spotřeba surovin a vody jednocestných plastových (PET) obalů 1,5 l (kg/funkční jednotka) Druh suroviny Množství Druh suroviny Množství Baryt 2,58E-04 Dolomit 6,45E-03 Bauxit 6,88E-03 Cr 1,36E-05 NaCl 3,19E-01 O 2 1,65E-02 CaSO 4 9,42E-05 N 2 1,87E+00 Křída (CaCO 3 ) 1,00E-01 Vzduch 2,81E+00 Jíl 2,12E-01 Bentonit 8,07E-04 Feromangan 4,79E-04 Štěrk 1,95E-03 Fluorit 5,18E-05 Olivín 4,95E-03 Fe 5,28E-01 Jílovitá břidlice 2,67E-04 Pb 3,08E-03 Žula 6,00E-08 Vápenec (CaCO 3 ) 4,29E-01 Ulexit 0,00E+00 Rutil 6,08E-06 Chlorid draselný (KCl) 1,25E-03 Písek (SiO 2 ) 2,36E-03 S (vázaná) 2,57E-04 Zn 1,57E-03 Živočišné látky) 4,00E-02 Cu 2,00E-07 Biomasa (včetně vody) 8,57E-01 Fosfáty jako P 2 O 5 4,68E-04 Hg 6,20E-07 S (elementární) 8,58E-02 Zemina 1,46E+00 Voda 1,72E+03 48

50 Tabulka 41 Produkce odpadu jednocestných plastových (PET) obalů 1,5 l (kg/funkční jednotka) Druh odpadu Množství Druh odpadu Množství Ostatní odpad 3,93E+01 Nebezpečný odpad 1,85E-01 Tabulka 42 Kategorie dopadu jednocestných plastových (PET) obalů 1,5 l (kg/funkční jednotka) Kategorie dopadu Indikátor kategorie Výsledek výpočtu indikátoru kategorie Globální oteplování kg CO 2 ekv. 2,46E+02 Poškození ozonové vrstvy kg CFC11 ekv. 4,74E-05 Acidifikace kg SO 2 ekv. 1,58E+00 Tvorba fotooxidantů kg C 2 H 2 ekv. 2,21E-01 Eutrofizace 3- kg PO 4 ekv. 1,09E-01 49

51 Plastové obaly (PET) o objemu 2 l Charakteristika obalu Referenční tok: 20 kg Počet obalů na FJ: 500 ks Výroba obalů v roce 2007: 7443 mil. ks/17720 t/rok Rozměry obalu: průměr 92 mm, výška 365 mm Hmotnost obalu: 43,6 g (z toho 40 g PET obal, 3 g HDPE uzávěr, 0,6 g LDPE fólie) Doplňky k obalům: LDPE fólie-streč (3,5 kg/fj) lepenka-proložky (2,87 kg/fj) vratné dřevěné palety (3,3 kg/fj) Typ obalů: Nevratné 50

PŘÍLOHA 3 INVENTARIZAČNÍ ANALÝZA A POSUZOVÁNÍ DOPADŮ PRODUKTOVÝCH SYSTÉMŮ NÁPOJOVÝCH OBALŮ V ČR

PŘÍLOHA 3 INVENTARIZAČNÍ ANALÝZA A POSUZOVÁNÍ DOPADŮ PRODUKTOVÝCH SYSTÉMŮ NÁPOJOVÝCH OBALŮ V ČR PŘÍLOHA 3 INVENTARIZAČNÍ ANALÝZA A POSUZOVÁNÍ DOPADŮ PRODUKTOVÝCH SYSTÉMŮ NÁPOJOVÝCH OBALŮ V ČR 139 1 LCA SKLENĚNÝCH OBALŮ 1.1 SKLENĚNÉ OBALY O OBJEMU 0,2/0,25 L Objem obalu: 0,2/0,25 litrů Funkční jednotka:

Více

POSOUZENÍ SYSTÉMU SBĚRU A RECYKLACE OBALOVÝCH ODPADŮ METODOU LCA

POSOUZENÍ SYSTÉMU SBĚRU A RECYKLACE OBALOVÝCH ODPADŮ METODOU LCA ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 19, Supplement (2011): 361 365 ISSN 1335-0285 POSOUZENÍ SYSTÉMU SBĚRU A RECYKLACE OBALOVÝCH ODPADŮ METODOU LCA Marie Tichá 1, Bohumil Černík

Více

Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA

Porovnání environmentálních dopadů nápojových obalů v ČR metodou LCA Ing. Marie Tichá MT KONZULT Červený vrch 18, 405 02 Děčín IV Návrh projektu do opakované veřejné soutěže na řešení Resortního programu výzkumu v působnosti Ministerstva životního prostředí na léta 2007

Více

Dětské kostky (hračka)

Dětské kostky (hračka) STUDIE POROVNÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ METODOU POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU - LCA podle ČSN EN ISO 14040:2006 Dětské kostky (hračka) 1. materiál dřevo, vyrobené a prodané v ČR vs 2. materiál plast, vyrobéné

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU

HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU HODNOCENÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ SANACE POMOCÍ METODIKY POSUZOVÁNÍ ŢIVOTNÍHO CYKLU Helena Burešová, Vladimír Kočí, Hana Motejlová VŠCHT Praha, Ústav chemie ochrany prostředí, Technická 5, 166 28 Praha

Více

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkumný záměr MŽP 0002071102 Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ DEKLARACE VÝROBKU (EPD): PODLAHOVÝ VYSAVAČ ETA 1450 PROXIMO

ENVIRONMENTÁLNÍ DEKLARACE VÝROBKU (EPD): PODLAHOVÝ VYSAVAČ ETA 1450 PROXIMO PCR dokument: PSR 200x:x, SEMC (Švédsko) Období zpracování EPD: 03-09/2005 Registrační číslo EPD: S-EP-00026 Datum ověření EPD: 3.10.2005 ENVIRONMENTÁLNÍ DEKLARACE VÝROBKU (EPD): PODLAHOVÝ VYSAVAČ ETA

Více

POROVNÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ NÁPOJOVÝCH OBALŮ V ČR METODOU LCA

POROVNÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ NÁPOJOVÝCH OBALŮ V ČR METODOU LCA MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Projekt SP/II/2f1/16/07 POROVNÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH DOPADŮ NÁPOJOVÝCH OBALŮ V ČR METODOU LCA Závěrečná zpráva Září 2009 1 Zadání práce podle smlouvy č. SP/II/2f1/16/07

Více

Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody

Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody Uhlíková stopa jako parametr hodnocení variant modernizace úpraven vody doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Ústav chemie ochrany prostředí, VŠCHT Praha Ing. Martina Klimtová Vodárna Plzeň a.s. Environmentální

Více

Odpady naše stopy Co je to odpad?

Odpady naše stopy Co je to odpad? Odpady naše stopy Co je to odpad? Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů

Více

POROVNÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCII DOPADŮ NÁPOJOVÝCH OBALŮ V ČR METODOU LCA

POROVNÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCII DOPADŮ NÁPOJOVÝCH OBALŮ V ČR METODOU LCA POROVNÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCII DOPADŮ NÁPOJOVÝCH OBALŮ V ČR METODOU LCA Marie Tichá, Bohumil Černík Ing. Marie Tichá - MT Konzult, Červený vrch 264/18, 405 02 Děčín 4, e-mail: marie.ticha@iol.cz ENZO, Ing.Bohumil

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Způsoby nastavení systému plnění povinností

Způsoby nastavení systému plnění povinností Způsoby nastavení systému plnění povinností OBECNĚ A - zjištění rozsahu povinnosti (t,j, množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu ) B - zajištění plnění povinnosti zápis do Seznamu MŽP, soustředit

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2011 Dvacátý první rok systému třídění odpadů od občanů města Jeseníku! Zavedený systém nakládání s tříděnými odpady, společný pro

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2008 Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech -28 Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek

Více

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY

KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 KONCEPCE SNIŽOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STOPY BUDOVY EKOLOGICKÁ STOPA plocha ekologicky produktivní země, kterou potřebujeme

Více

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování

Možnosti snižování KO. a jejich monitorování Možnosti snižování KO a jejich monitorování Produkce a skladba domovních/komunálních odpadů Měrná produkce 178 kg/obyvatel/ rok 1994 Nárůst produkce za 15 let o 38 % hm. (cca 2,5 % ročně) Měrná produkce

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO 2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok

Více

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Ing. Stanislava Rollová, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Environmentální značení a prohlášení je dobrovolným,

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák

OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011. Malé spalovací zdroje. Milan Kyselák OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ 8.-10. listopadu 2011 Malé spalovací zdroje Milan Kyselák Obsah 1. Spotřeba a ceny paliv pro domácnosti 2. Stav teplovodních kotlů v domácnostech 3. Vhodná opatření pro

Více

produkce CO 2 ve vztahu ke stavebnímu dílu Ústav technických zařízení budov Fakulta stavební, VUT v Brně

produkce CO 2 ve vztahu ke stavebnímu dílu Ústav technických zařízení budov Fakulta stavební, VUT v Brně Šedá/svázaná energie - produkce CO 2 ve vztahu ke stavebnímu dílu Doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. Ústav technických zařízení budov Fakulta stavební, VUT v Brně Komplexní energetický systém Suroviny Výroba Uskladnění

Více

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s.

Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci. Petr Balner EKO-KOM,a.s. Význam principu znečišťovatel platí ve vztahu k materiálové recyklaci Petr Balner EKO-KOM,a.s. Závazky ČR vůči EU Hlavní cíle plynoucí ze směrnic: Rámcová směrnice o odpadech (50 % využití některých odpadů

Více

2002-2012. deset let autorizace

2002-2012. deset let autorizace 2002-2012 deset let autorizace Tříděním a recyklací odpadů se podařilo v roce 2011 snížit produkci skleníkových plynů o 1 031 238 t CO2 ekv. a uspořit tolik energie, kolik v průměru spotřebuje za rok 280

Více

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM Výsledky sledování indikátoru: NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2012 Vydala: správní rada mikroregionu Zpracoval: Mgr.František Vlk Luleč : duben 2013 Úvod Způsob

Více

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014

Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Výsledky sledování indikátoru: Nakládání s komunálním odpadem v mikroregionu Drahanská vrchovina za rok 2014 Vydala: Mikroregion Drahanská vrchovina Zpracovala: Mgr. František Vlk 2015 Za obsah tohoto

Více

Nakládání s odpady v Brně

Nakládání s odpady v Brně Nakládání s odpady v Brně Ing. Jiří Kratochvil ředitel akciové společnosti Představení společnosti Představení společnosti Nakládání s odpady PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADU OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

Více

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady

Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady Zahraniční zkušenosti s posuzováním technologií nakládání s komunálními odpady POSUZOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO CYKLU LCA onsulting 31.ledna 2008, VÚV T.G.M., Praha Obsah Základní informace k projektu VaV Možnosti

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Odpady Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Odpady Vypracoval Mgr. Pavel Daněk Co je to odpad? je movitá věc, které se člověk zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

ŽIVOTOPIS. Postgraduální studium ţivotního prostředí Ústav aplikované ekologie a ekotechniky, Kostelec nad Černými lesy, 1983-85

ŽIVOTOPIS. Postgraduální studium ţivotního prostředí Ústav aplikované ekologie a ekotechniky, Kostelec nad Černými lesy, 1983-85 ŽIVOTOPIS MARIE TICHÁ Adresa: Červený vrch 18 405 02 Děčín IV Tel: 412 530 129 GSM: 776 269 467 E-mail: marie.ticha@iol.cz VZDĚLÁNÍ Certifikace podle zákona 244/92 Sb. o hodnocení vlivů staveb a činností

Více

Environmentáln produktu (typ III)

Environmentáln produktu (typ III) Environmentáln lní prohláš ášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Obsah: Národní program environmentáln lního značen ení PCR pravidla produktových kategorií LCA posouzení životního

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Most, 3. června 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon o odpadech Poslední novelizace Zákon

Více

Tepelné zpracování odpadu

Tepelné zpracování odpadu Seminář KONEKO: Prováděcí vyhláška 415/2012 Sb., metodické pokyny a stanoviska MŽP k zákonu o ovzduší Tepelné zpracování odpadu Mgr. Pavel Gadas odbor ochrany ovzduší, MŽP Obecný legislativní rámec Národní

Více

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková

Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR. Ing. Kateřina Sobková Trendy a příležitosti ve zpracování odpadů v ČR Ing. Kateřina Sobková Praha, 17.9.2013 Produkce odpadů 2008 2009 2010 2011 2012 * Celková produkce odpadů tis. t 30 782 32 267 31 811 30 672 31 007 Celková

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Martin Harák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Ostrava, 17. září 2015 Zákon o odpadech Poslední novelizace zákon č. 223/2015 Sb. Zákon

Více

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček

Brno 13. září 2011. Ing. Martin Vaněček MINIWASTE Návrh realizace a zhodnocení inovačního strategického plánu vedoucího k minimalizaci komunálního organického odpadu v zemích EU Pilotní projekt domácího kompostování v městské části Brno-Žebětín

Více

I. fáze - Definice cílů a rozsahu LCA studie

I. fáze - Definice cílů a rozsahu LCA studie I. fáze - Definice cílů a rozsahu LCA studie - jednoznačně popsat, co je cílem LCA co porovnáváme, co zjišťujeme např. - porovnání env. dopadů 100 W žárovky a 20 W zářivky pro osvětlení kanceláře (funkce)

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU

ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU V souladu s EN 15804 a ISO 14025 ISOVER AKU 70 mm Datum vyhotovení : prosinec 2013 verze : 1.3 Obecné informace Výrobce: Saint-Gobain Construction Products CZ, divize

Více

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně

Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně Analýza POH obcí ve vztahu k prevenci vzniku odpadů Analyzované obce Tabulka výsledků analýzy dle velikosti obcí Příklady opatření v současně platných starých POH obcí Plánování odpadového hospodářství

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku

Příloha č. 1. o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích. čtvrtletí roku 3.7xls Běžný VÝKAZ o celkovém množství a druzích komunálního odpadu vytříděných a odstraněných v obcích za čtvrtletí roku Dodavatel výkazu: (obec popř. svoz. firma) Adresa sídla: Adresa provozovny: : :

Více

Množství svezeného separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období

Množství svezeného separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období Množství svezeného separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2009. Již 19. rokem se provádí separování využitelných složek komunálního odpadu od občanů okresu Jeseník. Jde o dlouhodobý proces,

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Dny teplárenství a energetiky Hradec Králové, 22. dubna 2015 Odpady v ČR probuzeny Zákon

Více

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM

Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech Systém EKO KOM Označování přípravků na ochranu rostlin a požadavky na nakládání s obaly od použitých přípravků na ochranu rostlin 14. listopadu 2013, Praha Lukáš Beránek

Více

Zákon č. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

Zákon č. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) Zákon č. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001 o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) Ústí nad Labem 4/2012 Ing. Jaromír Vachta Účel a předmět zákona Předcházení vzniku odpadů z obalů (

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO, PŘEDBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ SEPAROVANÉHO SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO V LOKALITĚ TIŠNOV Tomáš Chudárek, Bedřich Friedmann, Zdeněk Horsák, Michal Hejč, František Piliar, Jiří

Více

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice

Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Odpadové hospodářství a jeho výhled v České republice Vojtěch Pilnáček Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Regionální setkání starostů Regionservis Dětenice, 14. května 2015 Odpady v ČR probuzeny

Více

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty.

Granulát Materiál, který se vyrábí většinou z ropy a využívá se k výrobě plastů. Pro výrobu různých plastů slouží různé granuláty. A Alternativní palivo Některé druhy odpadu lze upravit a dále využívat jako takzvané alternativní palivo. Jedná se o odpady, kde by využití materiálu nebylo efektivní nebo možné. Zařízeními, kde se může

Více

Environmentální dopady organizace případová studie pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Environmentální dopady organizace případová studie pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Environmentální dopady organizace případová studie pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD., Fakulta technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha, Ing. Antonín Lupíšek, Ph.D.,

Více

Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni

Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni Výzkum plánování odpadového hospodářství na komunální úrovni Projekt (číslo: TD020304, název: Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni) je řešen s finanční podporou TA ČR. Analýza potenciálu

Více

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Vhodné nastavení budoucího OH dle nového zákona, včetně ekonomických dopadů Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Oběhové hospodářství * Evropská komise vydala nový

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI

PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s. PREZENTACE SPOLEČNOSTI ŽIVOTNÍ CYKLUS ODPADU PRAŽSKÉ SLUŽBY, a. s. OLYMPIK - 06. 11. 2008 Životní cyklus odpadu Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo

Více

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Udržitelná výstavba budov UVB. Cvičení č. 1. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích. Udržitelná výstavba budov UVB. Cvičení č. 1. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích UVB Udržitelná výstavba budov Cvičení č. 1 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Úvod Ing. Michal Kraus, Ph.D. VŠTE v Českých Budějovicích

Více

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA

VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA VRACÍME OBALY DO ŽIVOTA SPOLEČNOST EKO KOM Autorizovaná obalová společnost EKO KOM byla před třinácti lety založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová společnost vytvořila

Více

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR

VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Konference Analytika odpadů II 27. listopadu 2012 Žďár nad Sázavou VĚCNÝ ZÁMĚR ZÁKONA O ODPADECH + POH ČR Andrea Jonášová Odbor odpadů Věcný záměr zákona o odpadech hlavní změny oproti současnému stavu

Více

Nádobový sběr Počet obyvatel/instalované sběrné místo

Nádobový sběr Počet obyvatel/instalované sběrné místo 1) Odměna za zajištění míst zpětného odběru Platnost od 1. 7. 2016 Sazba: 20,-Kč/obyvatel/rok Zajištění minimální dostupnosti né sítě Platnost od 1. 7. 2016 Sazba: 6,-Kč/obyvatel/rok Nádobový Počet obyvatel/instalované

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému vs. materiálovému využívání Jaromír MANHART Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů Kabinet odpadů MŽP/ČSPŽP 29. 5. 2014 Praha Odpad

Více

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO:

SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: SYSTÉMY SBĚRU KOMUNÁLNÍHO BRO: VÝSLEDKY PROJEKTU NA LOKALITĚ TIŠNOV SITA CZ a.s. ECO - Management s.r.o. 21/09/2009 ÚKOL VAV č. SLII2f1-30-70 Projekt součástí úkolu VaV č. SLII2f1-30-70: Výzkum integrovaného

Více

PROGRAM PASIVNÍ DOMY. Grafy Rozdíl emisí při vytápění hnědým uhlím...5 Rozdíl emisí při vytápění zemním plynem...5

PROGRAM PASIVNÍ DOMY. Grafy Rozdíl emisí při vytápění hnědým uhlím...5 Rozdíl emisí při vytápění zemním plynem...5 PROGRAM PASIVNÍ DOMY Obsah 1 Proč realizovat nízkoenergetické a pasivní domy?...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektů...3 4 Přínosy...3 4.1 Přínosy energetické...4 4.2 Přínosy environmentální...4

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/

budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Aktuální novela zákona o odpadech a budoucnost odpadového hospodářství /se zaměřením na komunální odpady/ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů - účinnost od 1.1.2002 1 -

Více

Aktuální problematika v OH

Aktuální problematika v OH Aktuální problematika v OH Zpětný odběr-obaly, Zpětný odběr-elektroodpadu Svoz bio-odpadu Zpětný odběr obaly Definice obalu (zákon 477/2001Sb. 2 a) obalem je výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy

Více

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP

MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP MBÚ a energetické využívání odpadů OPŽP Jana Střihavková odbor odpadů MBÚ Zařízení k mechanicko biologické úpravě odpadů Účelem zařízení je mechanické oddělení výhřevné složky od biologické složky. Zařízení

Více

PŘEHLED ODPADŮ 2004 produkce nad 500 kg

PŘEHLED ODPADŮ 2004 produkce nad 500 kg PŘEHLED ODPADŮ 2004 produkce nad 500 kg ČLENĚNÍ PODLE KÓDU ODPADU Číslo řádku Název v kg druhu v 1 Papírové a lepenkové obaly 150101 680 0,001 2 Plastové obaly 150102 2540 0,003 03 Kompozitní obaly 3 Směsné

Více

Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s.

Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s. Přítomnost a budoucnost společnosti SAKO Brno, a.s. v systému nakládání s komunáln lními odpady v regionu Jihomoravského kraje Ing. Karel Peroutka, RNDr. Jana Suzová NEAPOL dlouhodobé neřešen ení problému

Více

DOTAZNÍK ZA ROK 2016

DOTAZNÍK ZA ROK 2016 Strana 1 z 5 1a) IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE IČ obce ev. č. v systému EKO-KOM typ obce název obce okres WWW STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE REKREAČNÍ OBJEKTY jméno příjmení titul číslo datové schránky ová adresa

Více

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Ing. Helena Burešová VŠCHT Praha

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Ing. Helena Burešová VŠCHT Praha doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. Ing. Helena Burešová VŠCHT Praha Zásady zpracování studie proveditelnosti opatření pro nápravu závadného stavu kontaminovaných lokalit uvádí mezi primární kritéria výběru

Více

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014

SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 SOUHRNNÉ INFORMACE O ODPADECH NA JESENICKU ZA ROK 2014 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2014. Za více než dvě desítky let trvání jednotného systému se třídění využitelných

Více

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013

Obec Chlístov. Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 Obec Chlístov Obecně závazná vyhláška obce Chlístov č. 1/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla v roce 2008 Energetická statistika Kombinovaná výroba a tepla v roce 2008 Výsledky statistického zjišťování duben 2010 Oddělení surovinové a energetické statistiky Impressum oddělení surovinové a energetické statistiky

Více

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Svoz komunálního odpadu a separovaného sběru zahrnuje: 1. Pravidelný sběr, svoz a odstraňování komunálního odpadu 2. Separovaný sběr 3. Zpracování evidence produkovaných

Více

Online databáze environmentálních profilů stavebních materiálů a konstrukcí

Online databáze environmentálních profilů stavebních materiálů a konstrukcí 1 Online databáze environmentálních profilů stavebních materiálů a konstrukcí Antonín Lupíšek, Julie Hodková, Štěpán Mančík, Luděk Vochoc Centrum udržitelné výstavby, Fakulta stavební ČVUT Hustopeče 21.3.2012

Více

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D.

Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. Jak lze získat energii z odpadů v konkrétních regionech a mikroregionech? Ing. Vladimír Ucekaj, Ph.D. NOVĚ: hierarchie nakládání s odpady (Směr. 2006/12/ES): NUTNOST: nové systémy nakládání s odpady s

Více

Zásady N ,005 0, ,024 0,002 0, Pesticidy N ,004 0,041 0,

Zásady N ,005 0, ,024 0,002 0, Pesticidy N ,004 0,041 0, Zpráva o stavu plnění Plánu odpadového hospodářství města Jílového za rok 2015 Přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů Celková města Jílového 2000 2015 Kód odpadu Název odpadu Kategorie Produkce

Více

VYUŽITÍ PLASTŮ PO SKONČENÍ JEJICH ŽIVOTNOSTI

VYUŽITÍ PLASTŮ PO SKONČENÍ JEJICH ŽIVOTNOSTI VYUŽITÍ PLASTŮ PO SKONČENÍ JEJICH ŽIVOTNOSTI Plastics Europe (www.plasticseurope.org) viz obrázek č.1 - je jedna z vůdčích evropských průmyslových asociací s centrálou v Bruselu s členskou základnou více

Více

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014

Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014 Vyhodnocení nakládání se separovaným odpadem v Jeseníku v letech 1991-2014 V rámci celé republiky klesá množství produkovaného odpadu a nejinak je tomu i v Jeseníku, jak dokládají čísla za uplynulý rok

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele O-I Manufacturing Czech Republic a.s., závod Dubí 2. Název zařízení Sklářská tavící vana č. 2 3. Popis a vymezení zařízení Sklářská tavící

Více

STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH

STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH STRATEGIE, PLÁNY, STAV OH, NOVÉ ZÁKONY O ODPADECH Jaromír Manhart Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Luhačovice, XXVI. seminář energetiků 21. 1. 2016 Hlavní legislativní změny v roce 2015 I.

Více

Legislativní požadavky v oblasti nakládání s obaly a obalovými odpady a možnosti jejich plnění v praxi

Legislativní požadavky v oblasti nakládání s obaly a obalovými odpady a možnosti jejich plnění v praxi Legislativní požadavky v oblasti nakládání s obaly a obalovými odpady a možnosti jejich plnění v praxi Mgr. Ing. Ladislav Trylč JUDr. Eva Jelínková Hradec Králové, 25. dubna 2012 Obsah přednášky Povinnosti

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 listopad 2009 ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Obsah : Kap. Název kapitoly Str. 1. Úvodní část 3 1.1. Cíl vyhodnocení

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s.

odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s. odpadové NEBO oběhové hospodářství, to je oč tu běží? Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s. SUEZ ready for the resource revolution zastoupení v 70 zemích 81 000 zaměstnanců obrat 15,1

Více

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství

Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Ekologické veletrhy Brno 20.-22. 5. 2008 Vyhodnocení plnění cílů krajských plánů odpadového hospodářství Mgr. Robert Spáčil, Ph.D. MŽP odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10,

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna

Systém elektronické evidence výsypu odpadových nádob Hrušovany u Brna Systém elektronické evidence výsypu Hrušovany u Brna Autor Datum Důvod vzniku systému předpoklad trvalého růstu nákladů na likvidaci odpadů minimalizace, resp. eliminace dopadu zvyšování cen za likvidaci

Více

Průvodce zpracováním dat pro účely výpočtu množství obalů. Informační materiál pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s.

Průvodce zpracováním dat pro účely výpočtu množství obalů. Informační materiál pro klienty společnosti EKO-KOM, a.s. Průvodce zpracováním dat pro účely výpočtu množství Obsah Úvod Přehled používaných způsobů výpočtu množství Příklady používaných způsobů výpočtu množství Příklad nastavení výpočtu množství v aplikaci MS

Více

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007

ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 Ing. Zdenka Kotoulová SLEEKO Dětská 288/1915, 100 00 Praha 10 ZÁVĚREČ Á ZPRÁVA ROK 2007 PŘÍLOHA 1: Charakteristiky živnostenských odpadů v EU a metodické přístupy jejich zjišťování (rešeršní zpráva) Označení

Více

OBALY 2013 legislativa, kontrola, zkušenosti z praxe Ing. Veronika Jarolímová odbor odpadového hospodářství ČIŽP - ředitelství

OBALY 2013 legislativa, kontrola, zkušenosti z praxe Ing. Veronika Jarolímová odbor odpadového hospodářství ČIŽP - ředitelství OBALY 2013 legislativa, kontrola, zkušenosti z praxe Ing. Veronika Jarolímová odbor odpadového hospodářství ČIŽP - ředitelství Informace o činnosti ČIŽP Kontrolní orgán v oblasti ŽP Celkem pět složek (odpady,

Více

Vyhláška č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I. Článek 2 Základní pojmy pro účely této vyhlášky

Vyhláška č. 1/2001. o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I. Článek 2 Základní pojmy pro účely této vyhlášky Vyhláška č. 1/2001 o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Radovesnice I Obecní zastupitelstvo v Radovesnicích I podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění

Více

1 Účel a předmět zákona

1 Účel a předmět zákona V. Platné znění dotčených částí zákona o obalech s vyznačením navrhovaných změn 1 Účel a předmět zákona (1) Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména

Více

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství. Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH Česká asociace odpadového hospodářství Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČAOH OBSAH PREZENTACE Oběhové hospodářství a cíle Výsledky odpadového hospodářství v ČR Produkce odpadů a nakládání s nimi Srovnání

Více

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů

Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Směřování odpadového hospodářství a postoj MŽP k energetickému využívání odpadů Jaromír MANHART Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí ODPADY 2014 a jak dál aneb budeme mít maskované spalovny? 24.

Více

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období

Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje na období 2016-2025 1 Účel POH Středočeského kraje Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje (POH SK) je zpracován na základě 43 zákona č. 185/2001

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba R Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava Poruba Zpráva č. 34/14 Výpočet emisních faktorů znečišťujících látek pro léta 2001 až

Více