Součinnost architektury diferencovaných a integrovaných služeb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Součinnost architektury diferencovaných a integrovaných služeb"

Transkript

1 Součinnost architektury diferencovaných a integrovaných služeb Ing. Jan Kacálek Doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, Purkyňova 118, Brno, Česká republika Pro zajištění kvality služeb byly organizací IETF, která se zabývá standardizací na Internetu, navrženy dva hlavní modely. Jedná se o model Integrovaných služeb a model Diferencovaných služeb. Pro nasazení těchto modelů do Internetu je proto velmi důležitá také jejich efektivní spolupráce. Možnou spoluprací těchto dvou modelů se zabývá tento článek. 1. Možnosti součinnosti Integrovaných a Diferencovaných sluzěb Architektury Diferencovaných (DiffServ) a Integrovaných (IntServ) služeb samozřejmě nebudou existovat samostatně v nějakých izolovaných sítí, ale byly primárně navrženy pro zajištění kvality služeb (QoS) v sítích s protokolem IP, tj. především současný Internet. Protože Internet je rozlehlá celosvětová síť, zákonitě se v něm budou vyskytovat oblasti (tzv. domény) s podporou Intserv a oblasti s podporou Diffserv. Intserv se nasazuje především v okrajových sítí, kde se s výhodou využije možnost rezervovat zdroje pro jednotlivé datové proudy. Naopak Diffserv nalezneme především v páteřních sítích, kde se využije jeho agregační charakter. Proto nutně vystává problém s přenosem IntServ dat přes domény s podporou Diffserv. Specifické realizace RSVP/IntServ-DiffServ spolupráce závisí na přidělování zdrojů a na podpoře RSVP protokolu v DiffServ doméně. Řízení přidělování zdrojů v DiffServ doméně může být buď statické (ovládané lidmi - administrátory), nebo dynamické (přes protokoly). DiffServ doména má podporu protokolu RSVP, jestliže se uvnitř této domény nacházejí standardní RSVP směrovače. Možné scénáře RSVP/IntServ-DiffServ spolupráce jsou ukázány na obrázku 1. Ze všech zobrazených scénářů jsou pouze scénáře 1 a 3 vhodné pro praktické používání, protože ostatní mají stejné problémy s rozšířitelností jako samostatná IntServ architektura. Obrázek 1 - Možné scénáře spolupráce IntServ a Diffserv architektur 52-1

2 2 Intserv / Diffserv architektura Hlavní cíl Intserv/Diffserv architektury je samozřejmě koncová QoS rozmístěná v současném Internetu. Návrh Intserv/Diffserv architektury je motivován následujícími cíli: Co nejméně nových změn v existujících architekturách - S IntServ/DiffServ architekturou budou samozřejmě uvedeny nové mechanizmy ve stávajících síťových architekturách, ale tyto mechanismy by neměly změnit současné řešení Intserv nebo Diffserv architektury. Hlavní operace Intserv/Diffserv spolupráce by měly být vykonávány na hranicích mezi Intserv a Diffserv doménami - Hlavní operace IntServ/DiffServ součinnosti budou vykonávány v okrajových zařízeních buď v Intserv, nebo Diffserv regionu. Tyto zařízení budou mít režii s manipulací RSVP/Intserv zpráv a Diffserv paketů. Snadno rozšířitelná pro využívání v bezdrátovém síťovém prostředí - Intserv/Diffserv architektura je určena pro tradiční "drátované" sítě, ale s cílem rozmístit ji v bezdrátovém prostředí. V těchto sítích by bylo její využívání ještě cennější z důvodu nedostatku zdrojů v těchto sítích. Podle výše uvedených cílů existují pro správnou funkčnost IntServ / DiffServ architektury určité požadavky na síťové prvky: RSVP/IntServ okrajová síť - Okrajová síť musí být založena na RSVP/IntServ architektuře, která generuje RSVP signalizaci s IntServ parametry a která vykonává v síťových prvcích IntServ kontrolu přístupu na příchozích datech. Podrobný popis RSVP signalizace naleznate v [2]. DiffServ vnitřní síť - Vnitřní síť musí být založena na DiffServ architektuře s podporou řízení agregovaných datových proudů. Dále musí nabízet přinejmenším dvě úrovně služeb, například "Best Effort" a AF PBH. Tato síť se může skládat z jediné administrativní domény nebo několika administrativních domén. IntServ/DiffServ zákaznicko-poskytovatelský vztah - V IntServ/DiffServ architektuře mají RSVP/IntServ okrajové sítě a DiffServ vnitřní síť zákaznickoposkytovatelský vztah. To znamená, že RSVP/IntServ okrajová síť je jen další zákazník DiffServ vnitřní sítě. DiffServ síť je transparentní pro RSVP/IntServ zprávy - DiffServ domény mohou obsahovat prvky s podporou RSVP protokolu. Z tohoto důvodu mohou vykonávat RSVP signalizaci a kontrolu přístupu. Aby byly přichozí RSVP zprávy z RSVP/IntServ domény pro DiffServ doménu "neviditelné", jsou tyto zprávy tunelovány přes DiffServ domény. Tunelování RSVP zprávy přes DiffServ domény bude vykonáváno nezávisle na specifických realizacích DiffServ domény. DiffServ okrajové zařízení (hraniční směrovač) bude RSVP/IntServ-DiffServ (RID) směrovač - Zařízení nebo směrovač, který bude mít hlavní roli v IntServ/DiffServ součinnosti, je okrajový směrovač nacházející se v DiffServ doméně. Tento požadavek byl motivován těmito důvody: o IntServ doména je považovaná za zákazníka DiffServ směrovače. Proto je přirozené, že majitel DiffServ regionu se pokusí uspokojit požadavky svého o zákazníka. Takto bude snadno rozšířitelný o dynamické přidělování zdrojů v DiffServ doméně. DiffServ okrajové zařízení (hraniční směrovač) bude vykonávat funkce souvisejíci s RSVP tunelem - DiffServ okrajové směrovače budou také koncové body tunelu RSVP. 52-2

3 2.1 Referenční síť IntServ/DiffServ Architektury Výše uvedené cíle návrhu a požadavky na design IntServ/DiffServ architektury mají za následek specifickou realizaci se zřetelně definovanými funkcemi jednotlivých prvků. IntServ/DiffServ referenční síť je ukázaná na obrázku 2. IntServ/DiffServ architektura je založena na statickém zásobení DiffServ regionu zdroji. IntServ region, který je zákazníkem DiffServ regionu, vyjedná smlouvu zajišťující úroveň služeb (SLS) s majitelem DiffServ regionu. Bude se jednat statický kontrakt (statický SLS), který definuje službu a její parametry. Tyto služby jsou poskytnuty DiffServ vnitřní sítí RSVP/IntServ okrajová sítím. Pro každého zákazníka existuje aspoň jedna vyjednaná a nakonfigurovaná SLS v okrajových zařízeních. Obrázek 2 - Referenční síť IntServ/DiffServ architektury 2.2 Směrovače IntServ / DiffServ architektury IntServ/DiffServ architektura obsahuje několik druhů směrovačů (viz. obrázek 2): IntServ směrovače (IntServ Router - IR) - jedná se o standardní RSVP/IntServ směrovače, který vykonávají RSVP signalizaci, kontrolu přístupu a plánování paketů. Tyto směrovače jsou podrobně popsány v [1]. Okrajové směrovače (Edge Router - ER) - jenž se nacházejí na hranici RSVP/IntServ domény. Jedná se o standardní RSVP/IntServ směrovače stejně jako jiné IntServ směrovače (IR) v RSVP/IntServ okrajových sítích. Tyto směrovače také vykonají RSVP signalizaci, kontrolu přístupu, úpravu a plánování paketů pro jednotlivé datové proudy. Okrajové směrovače mohou také vykonávat určité funkce související s IntServ/DiffServ součinností v případě, že IntServ/DiffServ architektura je rozšířena o podporu dynamických SLS. DiffServ okrajové směrovače (DiffServ Border Routers - BR) - propojují DiffServ síť buď s jinými DiffServ doménami, nebo s RSVP/IntServ doménami. Tyto 52-3

4 směrovače musí vykonávat funkce úpravy provozu, tak jak jsou definované v SLS mezi svou DiffServ doménou a doménou, se kterou jsou spojeny. V případě že jsou připojeny k RSVP/IntServ doméně, vykonávají funkce související se součinností RSVP/IntServ-DiffServ. To znamená, že zpracovávají oba druhy paketů (RSVP/IntServ a DiffServ). Musí také vykonávat kontrolu přístupu na RSVP zprávách podle aktualního množství zdrojů v DiffServ doméně a provádějí mapování IntServ služeb na vhodné DiffServ služby. Zároveň vykonávají funkce související s tunelováním RSVP zpráv přes DiffServ doménu. Dále je tento směrovač uváděn jako RSVP/IntServ - DiffServ (RID) okrajový směrovač [5]. V [4] tyto RID směrovače působí jako DiffServ vstupní uzly a jako DiffServ výstupní uzly pro různé směry datových proudů. Data vstupují do DiffServ sítě ve vstupním RID směrovači. Ten je zodpovědný za zajištění, že tyto data budou přizpůsobena SLS vyjednané mezi DiffServ sítí a okrajovou sítí, ke které je vstupní uzel připojen, tj. RSVP/IntServ okrajová síť nebo další DiffServ doména. Data opouští DiffServ síť ve výstupním RID směrovači. DiffServ vnitřní směrovače (DiffServ Core router - DR) - jedná se o standardní DiffServ směrovače, které aplikují příslušné úrovně služeb (PHB) na pakety podle hodnoty jejich DS codepointu. Mohou také vykonávat některé omezené funkce úpravy provozu jako například přeznačení DS codepointů paketů. Protože RSVP signalizační zprávy budou zapouzdřené, DiffServ vnitřní směrovač je nezpracuje dokonce i v případě, že by obsahoval podporu protokolu RSVP. Tyto směrovače jsou podrobně popsány v [3]. RSVP/IntServ-DiffServ (RID) okrajový směrovač V IntServ/DiffServ architektuře budou plnit hlavní funkce součinnosti mezi DiffServ a IntServ okrajové síťové prvky, které se nachází v DiffServ doméně. Okrajový směrovač je DiffServ směrovač s podporou protokolu RSVP, který bude pracovat jako překladač mezi DiffServ a RSVP/IntServ daty. Tento směrovač bude také vykonávat funkce související s tunelováním RSVP zpráv přes DiffServ domény. 2.3 Model RID okrajového směrovače Protože RID okrajový směrovač je také DiffServ směrovač, jeho model [5] bude podobný modelu DiffServ směrovače. Model okrajového směrovače by měl také zahrnovat součásti pro RSVP/IntServ-DiffServ překlad. Obecně se směrovač skládá ze směrujícího jádra a několika rozhraní připojených k tomuto směrujícímu jádru. Rozhraní budou v závislosti na směru dat fungovat jako vstupní nebo výstupní. Každý z nich bude obsahovat funkční prvky pro manipulaci s datovým provozem. Z tohoto důvodu bude každé rozhraní obsahovat klasifikátory a prvky pro úpravu datového provozu. Tyto součásti budou realizovat nakonfigurované úrovně služeb (PHB). Navíc v případě RID směrovače budou muset vstupní a výstupní rozhraní obsahovat také přídavné prvky. Tyto prvky budou manipulovat s daty, které obsahují signalizační zprávy RSVP protokolu, a budou také vykonávat příslušný překlad RSVP/IntServ služby na DiffServ službu. Funkční prvky pro manipulaci s daty budou v tomto případě rozděleny na ovladač DiffServ paketů a ovladač RSVP zpráv. Ovladač DiffServ paketů se skládá ze standardních DiffServ prvků pro úpravu provozu a prvků pro řazení paketů do front [3]. Ovladač RSVP zpráv bude vykonávat omezený soubor funkcí standardního RSVP/IntServ směrovače. Rozhodnutí o tom, zda-li vstupující provoz má být ošetřen v RSVP ovladači zpráv nebo DiffServ ovladači paketů, je vykonané vstupním rozhraním, které je konfigurované pro klasifikaci RSVP zpráv a datových paketů. RSVP zprávy a DiffServ pakety budou 52-4

5 zpracovány odděleně ovladačem RSVP zpráv a ovladačem DiffServ paketů. Daný model RID hraničního směrovač je zobrazený na obrázku 3. Hlavní funkční prvky jsou vstupní klasifikátor, ovladač RSVP zpráv, standardní ovladač DiffServ paketů a výstupní rozhraní realizující PHB. Architektura RID okrajového směrovače Architektura RID hraničního směrovače a jeho funkční prvky, které jsou založené na modelu popsaném výše, jsou ukázány na obrázku 3. Obrázek 3 - Architektura RID okrajového směrovače DiffServ prvky úpravy provozu a prvky pro řazení paketů do front jsou zcela shodné s prvky standardních DiffServ směrovačů [3]. Tyto prvky raelizují nakonfigurované úrovně služeb. Klasifikátor dat RID hraničního směrovače má stejnou funkčnost jako klasifikátor ve standardních DiffServ směrovačích. V případě RID hraničního směrovače by měl být klasifikátor nakonfigurován tak, aby klasifikoval signalizační RSVP zprávy a DiffServ pakety. Filtry pro třídění RSVP signalizačních zpráv a DiffServ paketů a jejich výsledný výstupní toky jsou ukázané v tabulce 1. Tabulka 1 - Realizace klasifikátoru paketů v RID směrovači Prvky pro ovládání RSVP zpráv obsahují RSVP manažera, kontrolu přístupu, kontrolu rychlosti a modul mapování služeb. RSVP manažer bude vykonávat podobné funkce jako RSVP proces. Bude podporovat PATH a RESV stavy přichozích RSVP zpráv, ale také bude zpracovávat odpovídající chybové zprávy. Při přijetí RSVP zprávy spustí kontrolu rychlosti a kontrolu přístupu. RSVP manažer bude také ve spolupráci se směrováním rozhodovat, na 52-5

6 které rozhraní mají být RSVP zprávy poslány a tunelovány. Kontrola rychglosti a kontrola přístupu má stejnou funkčnost jako v standardních RSVP/IntServ směrovačích [1]. Navíc budou nakonfigurovány pro vykonávání kontroly přístupu na RSVP zprávách podle množství zdrojů v celé DiffServ doméně. Jakmile je rezervační žádost přijatá, je spouštěno mapování RSVP/IntServ služby na DiffServ službu. Prvek mapování služeb Existují různé způsoby jak namapovat IntServ služby k DiffServ službám. Prvek mapující služby bude vykonávat mapování IntServ služby k DiffServ službě na RSVP paketech, které prošly kontrolou rychlosti a kontrolou přístupu. Podle výsledků těchto kontrol přiřadí vhodnou úrověň služeb (PHB) [3]. Výsledek mapování služeb je poslán do klasifikátoru paketů. Datové pakety přicházející do RID okrajového směrovače jsou identifikované klasifikátorem a označeny vhodným DS codepintem podle informací přijatých od prvku mapování služeb. Dále budou datové pakety zpracované standardními DiffServ způsobem. Možnosti mapování IntServ služby na DiffServ služby jsou zobrazeny v tabulce 2. Tabulka 2 - Standardní mapování IntServ služeb na DiffServ PBH Jak je vidět z tabulky 2. Služba s řízenou zátěží (CL) muže být namapován na různé režimy zasílání (PHB), tzn. na různé DiffServ úrovně služeb. Zaručená služba (GS) smí být namapována pouze na nejvyšší úroveň DiffServ služby, tj. EF PHB. Podrobně jsou tyto DiffServ služby popsány v [6], [7]. 3 IntServ/DiffServ Architektura - příklad provozu Obrázek 4 - Souslednost událostí při přenosu dat v IntServ/DiffServ architektuře Pro lepší pochopení IntServ/DiffServ architekury uvedu příklad přenosu dat [4] (viz. obrázek 4): 1. Host1 generuje RSVP PATH zprávu. 2. PATH stav je nainstalován v ER1 a PATH zpráva je poslána do DiffServ regionu. 3. RID-BR1 zpracuje PATH zprávu, zapouzdří ji a tuneluje ji přes DiffServ region. 4. RID-BR2 přijímá PATH zprávu, zpracuje ji, odpouzdří a pošle do ER2. 5. PATH zpráva je zpracována v ER2 v standardním RSVP/IntServ způsobem. 6. PATH zpráva dosáhne Hosta2, který vygeneruje RESV zprávu. 7. RESV zpráva je poslána zpět k Hostu1. 8. ER2 zpracuje RESV zprávu standardním způsobem, a jestliže není odmítnuta je poslaná do RID-BR

7 9. RID-BR2 zpracuje RESV zprávu, zapouzdří ji a tuneluje ji přes DiffServ region. 10. DiffServ vnitřní směrovače přenesou zapouzdřené RSVP zprávy transparentně bez jejich zpracování. 11. Jakmile je RID-BR1 v RESV zprávě odpouzdřena, spustí kontrolu přístupu podle vyjednané statické SLS. Jestliže jsou požadované zdroje dostupné, je poté klasifikátor nastaven pro třídění dat patřících do příslušné úrovné služeb (PHB) podle nakonfigurovaného mapování. Poté RSVP zpráva je poslaná do ER ER1 zpracuje RESV RSVP zprávu stardandním IntServ způsobem, a jakmile je rezervace přijata, pošle RESV zprávu k cíli. 13. Host1 přijíme RESV RSVP zprávu a začne poslání datových paketů, které jsou zpracované v IntServ domémě jako standardní Intserv pakety. 14. Datové pakety, které přijdou do RID-BR1 budou klasifikovány a přeznačeny na vhodný DSCP podle nakonfigurovaného mapování služeb. 15. V DiffServ vnitřních směrovačích budou zpracovaný jako standardní DiffServ pakety. 16. Jakmile přijdou do IntServ regionu, budou zpracovány standardním IntServ způsobem. 4 Závěr Z charakteru jednotlivých modelů vyplívá, že Intserv bude nasazen především v okrajových sítích Internetu a Diffserv ve vnitřních, proto je důležitá jejich efektivní spolupráce. Aby byla daná spolupráce možná, byl v navržen síťový prvek tzv. RID směrovač, který tuto spolupráci umožní. Tento směrovač tvoří nejdůlěžitější část RSVP/IntServ-DiffServ architektury. Jedná se o překladač mezi IntServ a DiffServ službami. RID směrovač bude mít proto režii se vzájemným překladem těchto služeb. Dále v měm musí být realizován mechanizmu umožňující tunelování RSVP zpráv přes DiffServ domény. Pomocí těchto mechaniznů implementovaných v tomto směrovači je umožněna koncová QoS mezi jednotlivýmí zařízeními v IP sítích, tzn. především v dnešním Internetu. Slovník pojmů Klasifikátor - prvek, který vybere pakety na základě určitých informací obsažených v hlavičce paketů a podle definovaných pravidel. DS codepoint - TOS oktet v IPv4 hlavičce nebo oktet třídy provozu v IPv6. Dohoda úrovně služeb (Service Level Specifications - SLS) - smlouva mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb, která specifikuje poskytovanou službu. Zákazník může být uživatelská organizace (zdrojová doména) či jiná DS doména. SLA může obsahovat dohody o úpravě provozu (TCA). Úprava provozu - prvek, který vykonává funkce úpravy provozu a který může obsahovat měřiče, značkovače, zahazovače, a tvarovače. PATH zpráva - zpráva, která je v IntServ posílána k příjemci služby. RESV zpráva - zpráva, kterou posílá příjemce služby zpět vysílači služby. Kontrola rychlosti - jedná se o kontrolu, která probíhá v IR směrovačích. Hlídá, zda-li datová rychlost pro daný datový proud nepřekročí rezervovanou úroveň. Zkratky AF PHB - Assured Forwarding PHB BR - DiffServ Border Router CL - Conrol Load Service DiffServ - Diffentiated Services DR - DiffServ Router DS - DiffServ 52-7

8 EF PHB - An Expedited Forwarding PHB ER - Edge Router GS - guaranteed service IntServ - Integrated Services IR - IntServ Router PHB - Per Hop Behavior QoS - Quality of Services RID - RSVP/IntServ-DiffServ RSVP - Resource Reservation Protocol SLS - Service Level Specifications Literatura [1] Kolektiv autorů. Integrated Services in the Internet Architecture: an Overview. IETF. Červen Dostupné na WWW: < [2] Kolektiv autorů. Resource ReSerVation Protocol (RSVP) - Version 1 Functional Specification. IETF. Září Dostupné na WWW: <ftp://ftp.rfc-editor.org/innotes/rfc2205.txt> [3] Kolektiv autoru. An Architecture for Differentiated Services. IETF, Prosinec Dostupné na WWW: < [4] Kolektiv autoru. A Framework for Integrated Services Operation over Diffserv Networks. IETF. Listopad Dostupné na WWW: <ftp://ftp.rfc-editor.org/innotes/rfc2998.txt> [5] Rexhepi, V.. Heijenk, G. J.. Interoperability of Integrated Services and Differentiated Services Architectures. University of Twente [6] Kolektiv autoru. Assured Forwarding PHB Group. IETF. Červen Dostupné na WWW: <ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc2597.txt> [7] Kolektiv autoru. An Expedited Forwarding PHB. IETF. Červen Dostupné na WWW: <ftp://ftp.rfc-editor.org/in-notes/rfc2598.txt> 52-8

1. Integrované služby (Integrated services IntServ) 2. Rozlišované služby (Differentiated services diffserv)

1. Integrované služby (Integrated services IntServ) 2. Rozlišované služby (Differentiated services diffserv) 1. Integrované služby (Integrated services IntServ) V případě integrovaných služeb aplikace oznámí počítačové síti své požadavky na přenos dat ve formě požadovaných QoS. Počítačová síť ověří zda jsou k

Více

Specifikace QoS v IP. Vladimír Smotlacha, Sven Ubik CESNET

Specifikace QoS v IP. Vladimír Smotlacha, Sven Ubik CESNET Specifikace QoS v IP Vladimír Smotlacha, Sven Ubik CESNET Použití QoS zákazník - dohoda o poskytování služby uživatel - aktivace služby, žádost o její poskytnutí aplikace - přenos dat s využitím služby

Více

Quality of service. - principy a mechanizmus - integrované služby - diferencované služby - policy based networking.

Quality of service. - principy a mechanizmus - integrované služby - diferencované služby - policy based networking. Quality of service - principy a mechanizmus - integrované služby - diferencované služby - policy based networking QoS v IP sítích - IETF aktivity QoS v IP sítích (zlepšení strategie best effort s maximálním

Více

Y36SPS QoS Jan Kubr - Y36SPS 1 5/2008

Y36SPS QoS Jan Kubr - Y36SPS 1 5/2008 Y36SPS QoS Jan Kubr - Y36SPS 1 5/2008 QoS - co, prosím? Quality of Services = kvalita služeb Opatření snažící se zaručit koncovému uživateli doručení dat v potřebné kvalitě Uplatňuje se v přenosu multimédií,

Více

QoS v datových sítích, IntServ a DiffServ

QoS v datových sítích, IntServ a DiffServ QoS v datových sítích, IntServ a DiffServ Tento materiál byl zpracován kompilací dvou zdrojů: Sven Ubik: QoS a diffserv Úvod do problematiky, Technická zpráva TEN-155 CZ číslo 6/2000 Arindam Paul: QoS

Více

Kvalita služeb datových sítí z hlediska VoIP

Kvalita služeb datových sítí z hlediska VoIP Kvalita služeb datových sítí z hlediska VoIP Ing. Pavel BEZPALEC Katedra telekomunikační techniky, ČVUT FEL v Praze Technická 2, Praha 6 bezpalec@fel.cvut.cz Abstrakt: Příspěvek rozebírá pojem kvalita

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT 1

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT 1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Bakalářský studijní program Teleinformatika SEMESTRÁLNÍ PROJEKT 1 Základní vlastnosti technologie diffserv 2004/2005 Otto

Více

Řízení datového toku, QoS

Řízení datového toku, QoS Řízení datového toku, QoS RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít

Více

Definice pojmů a přehled rozsahu služby

Definice pojmů a přehled rozsahu služby PŘÍLOHA 1 Definice pojmů a přehled rozsahu služby SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Carrier IP Stream mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Definice základních

Více

Fakulta elektrotechnická. Protokol IP

Fakulta elektrotechnická. Protokol IP ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Semestrální práce z předmětu 37MK Protokol IP Vypracoval: Aleš Vávra Protokol IP Technologickým základem, na kterém stojí celý dnešní Internet, jsou protokoly TCP/IP (Transmission

Více

EXPERIMENTÁLNÍ SÍŤ PRO TESTOVÁNÍ PODPORY QOS

EXPERIMENTÁLNÍ SÍŤ PRO TESTOVÁNÍ PODPORY QOS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

QoS a diffserv - Úvod do problematiky

QoS a diffserv - Úvod do problematiky Technická zpráva TEN-155 CZ číslo 6/2000 QoS a diffserv - Úvod do problematiky Sven Ubik 29. 9. 2000 Poznámka: tento text byl připraven pro publikaci v časopise Sdělovací technika. 1 Úvod Pojem kvalita

Více

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows

Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows VŠB TU Ostrava Směrované a přepínané sítě Zajištění kvality služby (QoS) v operačním systému Windows Teoretické možnosti aplikace mechanismů zabezpečení kvality služby (QoS) v nových verzích MS Windows

Více

Řešení priority provozu v síti

Řešení priority provozu v síti Název úlohy Řešení priority provozu v síti Cíl úlohy Cílem úlohy je seznámit se s možnostmi zacházení s pakety různých datových toků. Ověřit přeznačení a zahazování paketů dle nastavené politiky QoS na

Více

Technologie MPLS X36MTI. Michal Petřík

Technologie MPLS X36MTI. Michal Petřík Technologie MPLS X36MTI Michal Petřík Obsah 1 Seznámení s technologií...3 2 Historie a vývoj MPLS...3 3 Princip MPLS...3 3.1 Distribuce směrovacích tabulek MPLS...5 4 Virtuální sítě...5 4.1 MPLS Layer-3

Více

QoS na MPLS (Diffserv)

QoS na MPLS (Diffserv) QoS na MPLS (Diffserv) Rostislav Žólty, ZOL005 Jan Golasowski, GOL091 Abstrakt: Tato práce se zabývá možnostmi nastavení a konfigurace kvality služby v IPv4 s využitím MPLS na základě smluvních podmínek

Více

Semestrální projekt do SPS Protokol RSVP na Cisco routerech

Semestrální projekt do SPS Protokol RSVP na Cisco routerech Semestrální projekt do SPS Protokol RSVP na Cisco routerech Vypracoval: Marek Dovica DOV003 Milan Konár KON300 Cíl projektu Cílem projektu je přiblížit problematiku protokolu RSVP a ověřit jeho funkčnost

Více

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11

Obsah. Úvod 13. Věnování 11 Poděkování 11 Věnování 11 Poděkování 11 Úvod 13 O autorech 13 O odborných korektorech 14 Ikony použité v této knize 15 Typografické konvence 16 Zpětná vazba od čtenářů 16 Errata 16 Úvod k protokolu IPv6 17 Cíle a metody

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Modelování chování páteřních směrovačů DiffServ domény

Modelování chování páteřních směrovačů DiffServ domény VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Ústav telekomunikací Modelování chování páteřních směrovačů DiffServ domény bakalářská práce Obor: Teleinformatika Jméno

Více

Protokol IP verze 6. Co je to IPv6. Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc.

Protokol IP verze 6. Co je to IPv6. Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc. Protokol IP verze 6 Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc. Co je to IPv6 Architektura adres Plug and Play Systém jmenných domén Přechod IPv4 na IPv6 Problémy IPv4 Vyčerpání IPv4 adres

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-03

Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Identifikátor materiálu: ICT-3-03 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu TCP/IP Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí architekturu TCP/IP. Druh

Více

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly

5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly 5. Směrování v počítačových sítích a směrovací protokoly Studijní cíl V této kapitole si představíme proces směrování IP.. Seznámení s procesem směrování na IP vrstvě a s protokoly RIP, RIPv2, EIGRP a

Více

Proprietární řešení QoS na směrovačích Mikrotik

Proprietární řešení QoS na směrovačích Mikrotik Rok / Year: Svazek / Volume: Číslo / Issue: 2012 14 2 Proprietární řešení QoS na směrovačích Mikrotik Proprietary solutions for QoS on Mikrotik router Mojmír Jelínek mojmir.jelinek@phd.feec.vutbr.cz Fakulta

Více

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly.

4. Síťová vrstva. Síťová vrstva. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. 4. Síťová vrstva Studijní cíl Představíme si funkci síťové vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 3 hodiny Síťová vrstva Síťová vrstva zajišťuje směrování a poskytuje jediné síťové rozhraní

Více

3.17 Využívané síťové protokoly

3.17 Využívané síťové protokoly Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

VPN - Virtual private networks

VPN - Virtual private networks VPN - Virtual private networks Přednášky z Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc. Virtual Private Networks Virtual Private Networks Privátní sítě používají pronajaté linky Virtuální

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování

12. Virtuální sítě (VLAN) VLAN. Počítačové sítě I. 1 (7) KST/IPS1. Studijní cíl. Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 12. Virtuální sítě (VLAN) Studijní cíl Základní seznámení se sítěmi VLAN. Doba nutná k nastudování 1 hodina VLAN Virtuální síť bývá definována jako logický segment LAN, který spojuje koncové uzly, které

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 Inteligentní dopravní systémy Komunikační infrastruktura pro

Více

SIMULACE QOS V NÁSTROJI NETWORK SIMULATOR

SIMULACE QOS V NÁSTROJI NETWORK SIMULATOR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

IČ (je-li přiděleno):

IČ (je-li přiděleno): Příloha ke Smlouvě č.: Datum převzetí: druh TSS 1) : nová Služba: číslo přílohy: změna Služby: celkový počet listů této přílohy: zrušení Služby: Evidenční označení přípojky Uživatelem 2 ) : Identifikátor

Více

Networking Quality of service

Networking Quality of service Systémy IBM - iseries Networking Quality of service Verze 5, vydání 4 Systémy IBM - iseries Networking Quality of service Verze 5, vydání 4 Poznámka Dříve než použijete tyto informace a produkt, který

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNOLOGIE PRO ZAJIŠTĚNÍ KVALITY SLUŽEB V IP SÍTÍCH A JEJICH VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNOLOGIE PRO ZAJIŠTĚNÍ KVALITY SLUŽEB V IP SÍTÍCH A JEJICH VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKACNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Podpora QoS (L2, L3) na DSLAM Zyxel IP Express IES 1000

Podpora QoS (L2, L3) na DSLAM Zyxel IP Express IES 1000 Podpora QoS (L2, L3) na DSLAM Zyxel IP Express IES 1000 Ľubomír Prda, Pavel Juška Abstrakt: Tento dokument pojednává o laboratorním ověření funkčnosti QoS na druhé a třetí vrstvě ISO/OSI modelu zařízení

Více

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model

1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model 1 Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a OSI model Protokoly určují pravidla, podle kterých se musí daná komunikační část chovat. Když budou dva počítače používat stejné komunikační

Více

Historie a současnost IPv6. Pavel Satrapa Pavel.Satrapa@tul.cz

Historie a současnost IPv6. Pavel Satrapa Pavel.Satrapa@tul.cz Historie a současnost IPv6 Pavel Satrapa Pavel.Satrapa@tul.cz Vznik IPv6 první úvahy v roce 1990 základní koncepční rozhodnutí přijata v 1. polovině 90. let hlavní motivací bylo hrozící vyčerpání adres

Více

The Locator/ID Separation Protocol (LISP)

The Locator/ID Separation Protocol (LISP) The Locator/ID Separation Protocol (LISP) Robin Kořístka (KOR0116) Abstrakt: Seminární práce je věnována popisu a přiblížení funkčnosti nové síťové architektury LISP (Locator/ID Separation Protocol). Součástí

Více

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services

1. Webové služby. K čemu slouží? 2. RPC Web Service. 3. SOA Web Service. 4. RESTful Web services 13. Webové služby. K čemu slouží? Popis a vyhledávání služeb. Co je a k čemu slouží orchestrace a choreografie služeb. Technologie pro implementaci služeb 1. Webové služby. K čemu slouží? Definice WS -

Více

Počítačové sítě IP směrování (routing)

Počítačové sítě IP směrování (routing) Počítačové sítě IP směrování (routing) IP sítě jsou propojeny směrovači (routery) funkcionalita směrovačů pokrývá 3. vrstvu RM OSI ~ vrstvu IP architektury TCP/IP (L3) směrovače provádějí přepojování datagramů

Více

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík Počítačové sítě Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SPŠE a IT Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz ISO_OSI 2 Obsah 1. bloku Vrstvový model Virtuální/fyzická komunikace Režie přenosu Způsob přenosu

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Využití QoS ve firemním prostředí David Handlíř

Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Využití QoS ve firemním prostředí David Handlíř Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Využití QoS ve firemním prostředí David Handlíř Bakalářská práce 2014 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně.

Více

Počítačové sítě 1 Přednáška č.5

Počítačové sítě 1 Přednáška č.5 Počítačové sítě 1 Přednáška č.5 Osnova = Vlastnosti IPv6 = Adresování v IPv6 = Routovací protokoly pro IPv6 = Metody migrace mezi IPv4 a IPv6 Rozdíly IPv4 vs IPv6 = Větší adresní prostor = Řádově 100 000

Více

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO

L2 multicast v doméně s přepínači CISCO L2 multicast v doméně s přepínači CISCO Vojtěch Kotík (KOT0084) Abstrakt: Tento dokument se zabývá šířením L2 multicastu v doméně složené z přepínačů Cisco. Obsahuje stručný popis technologie a jejích

Více

Konvergence AVB řešení integrace s BIAMP

Konvergence AVB řešení integrace s BIAMP Dalibor Eliáš 6.Května 2015 Konvergence AVB řešení integrace s BIAMP Agenda Problematika A/V v IP komunikaci Standardy pro AVB AVB v podání Extreme Networks Nasazování AVB v IP infrastruktuře 2 A/V v IP

Více

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík

Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík Počítačové sítě pro V3.x Teoretická průprava II. Ing. František Kovařík SŠ IT a SP, Brno frantisek.kovarik@sspbrno.cz Model TCP/IP - IP vrstva 2 Obsah 3. bloku IPv4 záhlaví, IP adresy ARP/RARP, ICMP, IGMP,

Více

IPv6. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

IPv6. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. IPv6 RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít ě BI-PSI LS 2010/11,

Více

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI

JAK ČÍST TUTO PREZENTACI PŘENOSOVÉ METODY V IP SÍTÍCH, S DŮRAZEM NA BEZPEČNOSTNÍ TECHNOLOGIE David Prachař, ABBAS a.s. JAK ČÍST TUTO PREZENTACI UŽIVATEL TECHNIK SPECIALISTA VÝZNAM POUŽÍVANÝCH TERMÍNŮ TERMÍN SWITCH ROUTER OSI

Více

Vstupně - výstupní moduly

Vstupně - výstupní moduly Vstupně - výstupní moduly Přídavná zařízení sloužící ke vstupu a výstupu dat bo k uchovávání a archivaci dat Nejsou připojována ke sběrnici přímo, ale prostřednictvím vstupně-výstupních modulů ( ů ). Hlavní

Více

Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy

Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy Propojování sítí,, aktivní prvky a jejich principy Petr Grygárek 1 Důvody propojování/rozdělování sítí zvětšení rozsahu: překonání fyzikálních omezení dosahu technologie lokální sítě propojení původně

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Sí QoS (Quality of Service)

Sí QoS (Quality of Service) IBM i Sí QoS (Quality of Service) Verze 7.2 IBM i Sí QoS (Quality of Service) Verze 7.2 Poznámka Dříve než použijete tyto informace a produkt, který podporují, nezapomeňte si přečíst informace uvedené

Více

František Potužník, ÚVT UK. Pro VRS 99 František Potužník, ÚVT UK 1

František Potužník, ÚVT UK. Pro VRS 99 František Potužník, ÚVT UK 1 ATM QoS v síti Pasnet František Potužník, ÚVT UK Pro VRS 99 František Potužník, ÚVT UK 1 Cíl přednášky přehledově podat možnosti využití technologie ATM (na základě praktických zkušeností získaných při

Více

Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány)

Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány) České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Moderní technologie Internetu Hot Standby Router Protocol (zajištění vysoké spolehlivosti výchozí brány) Abstrakt Popis jednoho z mechanizmů

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Stav IPv4 a IPv6 v České Republice

Stav IPv4 a IPv6 v České Republice Pavel Šimerda pavel.simerda@netinstall.cz MikroExpo 2012 http://data.pavlix.net/mikroexpo/2012/ Stručná historie Problém vyčerpání adresního prostoru IPv4 1991 Routing and Addressing Group (ROAD) 1993

Více

Routování směrovač. směrovač

Routování směrovač. směrovač Routování směrovač směrovač 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: _ Počítačové sítě a systémy Routování směrovač 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr.

Více

Možnosti reakce na události na rozhraních (Interface Events)

Možnosti reakce na události na rozhraních (Interface Events) Možnosti reakce na události na rozhraních (Interface Events) Lukáš Margeťák, Michal Zdařil Abstrakt: Tato práce se zabývá možnostmi reakcí na události, které vznikají na rozhraních. V první části je uveden

Více

Služba Carrier IP VPN

Služba Carrier IP VPN PŘÍLOHA 1b Služba Carrier IP VPN SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti využívající technologie Carrier IP Stream mezi společnostmi a Poskytovatelem 1. Obecná definice části služby Carrier

Více

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování

metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování metodický list č. 1 Internet protokol, návaznost na nižší vrstvy, směrování Cílem tohoto tematického celku je poznat formát internet protokolu (IP) a pochopit základní principy jeho fungování včetně návazných

Více

Telekomunikační sítě Protokolové modely

Telekomunikační sítě Protokolové modely Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava Telekomunikační sítě Protokolové modely Datum: 14.2.2012 Autor: Ing. Petr Machník, Ph.D. Kontakt: petr.machnik@vsb.cz Předmět: Telekomunikační sítě

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

Směrování VoIP provozu v datových sítích

Směrování VoIP provozu v datových sítích Směrování VoIP provozu v datových sítích Ing. Pavel Bezpalec, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL, ČVUT v Praze Pavel.Bezpalec@fel.cvut.cz Obecné info o směrování používané směrovací strategie Směrování

Více

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2N StarGate - nové CPU 2013

Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2N StarGate - nové CPU 2013 Jak nastavit Email2SMS a SMS2Email na 2NStarGate - nové CPU 2013 V tomto FAQ naleznete veškeré potřebné kroky ke správnému nastavení Email2SMS a SMS2Email funkcí v bráně 2N StarGate. V první části tohoto

Více

Budování sítě v datových centrech

Budování sítě v datových centrech Budování sítě v datových centrech Ing. Pavel Danihelka pavel.danihelka@firma.seznam.cz Network administrator Obsah Úvod Hardware Škálovatelnost a propustnost Zajištění vysoké dostupnosti Bezpečnost Load

Více

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line

MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line MST - sběr dat pomocí mobilních terminálů on-line/off-line Stručný přehled název: MST, software pro sběr dat mobilními terminály ve skladu (příjem, výdej, inventura) autor aplikace: FASK, spol. s r.o.,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013

ISMS. Síťová bezpečnost. V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 ISMS Případová studie Síťová bezpečnost V Brně dne 7. a 14. listopadu 2013 Zadání - infrastruktura Modelová firma je výrobní firma, která síťové zabezpečení doposud nijak zásadně neřešila, a do jisté míry

Více

Velikost a určení IP adresy

Velikost a určení IP adresy IP adresace (IPv4) Velikost a určení IP adresy I. Epocha (dělení na třídy) II. Epocha (zavedení masky) Speciální adresy Příklady a řešení IP adres Souhrn k IP adresaci Velikost a určení IP adresy Každá

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

ID listu: DATA_VPN _ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu)

ID listu: DATA_VPN _ (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) ID listu: DATA_VPN _001.05 (poslední dvojčíslí označuje verzi listu) Označení služby Stručný popis služby Popis vlastností služby Použitelné technologie Lokalizace služby Monitoring služby Podmíněno službami

Více

Systémy pro sběr a přenos dat

Systémy pro sběr a přenos dat Systémy pro sběr a přenos dat propojování distribuovaných systémů modely Klient/Server, Producent/Konzument koncept VFD (Virtual Field Device) Propojování distribuovaných systémů Používá se pojem internetworking

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_31_20 Škola Název projektu, reg. č. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Tematická oblast Název Autor Vytvořeno, pro obor, ročník Anotace Přínos/cílové kompetence Střední

Více

Principy ATM sítí. Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET

Principy ATM sítí. Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET Principy ATM sítí Ing. Vladimír Horák Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy Operační centrum sítě PASNET vhor@cuni.cz Konference Vysokorychlostní sítě 1999 Praha 10. listopadu Asynchronous Transfer

Více

Možnosti Multi-Topology Routing v Cisco IOS (ISIS, OSPF, BGP, EIGRP)

Možnosti Multi-Topology Routing v Cisco IOS (ISIS, OSPF, BGP, EIGRP) Možnosti Multi-Topology Routing v Cisco IOS (ISIS, OSPF, BGP, EIGRP) Václav Stefek, Jan Krejčí, Dušan Griga, Martin Medera Abstrakt: Tato práce představuje výstup semestrálního projektu do předmětu Směrované

Více

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1

Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 Bezpečnost informací BI Ing. Jindřich Kodl, CSc. Bezpečnostní aspekty informačních a komunikačních systémů PS2-1 1 Literatura Doseděl T.: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Computer Press, 2004 Časopis

Více

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP.

Protokol TELNET. Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET. Telnet klient. login shell. Telnet server TCP/IP. Protokol TELNET Schéma funkčních modulů komunikace protokolem TELNET Telnet klient Telnet server login shell terminal driver Jádro TCP/IP TCP/IP Jádro Pseudo terminal driver Uživatel u terminálu TCP spojení

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018

Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2017/2018 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování:

Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Přednáška č.1 Seznámit posluchače se základními principy činnosti lokálních počítačových sítí a způsobu jejich spojování: Úvod Strukturovaná kabeláž LAN, WAN propojování počítačových sítí Ethernet úvod

Více

Vstupně výstupní moduly. 13.přednáška

Vstupně výstupní moduly. 13.přednáška Vstupně výstupní moduly 13.přednáška Vstupně-výstupn výstupní modul (I/O modul) Přídavná zařízení sloužící ke vstupu a výstupu dat nebo k uchovávání a archivaci dat Nejsou připojována ke sběrnici přímo,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j.

Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. Občanské sdružení CHROPNET Ladova 389\10, Olomouc, 779 00 IČ: 01466925 Registrované na Ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/92231/13-R Občanské sdružení CHROPNET PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH DOKUMENTU ČL. 1. ÚVOD...

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Komunikační infrastruktura pro pozemní mobilní zařízení (CALM) Architektura

Více

CAL (CAN Application Layer) a CANopen

CAL (CAN Application Layer) a CANopen CAL (CAN Application Layer) a CANopen J. Novák České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra měření Průmyslový distribuovaný systém na bázi sběrnice CAN Pressure sensor Stepper

Více

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN

VComNet uživatelská příručka. VComNet. Uživatelská příručka Úvod. Vlastnosti aplikace. Blokové schéma. «library» MetelCom LAN VComNet Uživatelská příručka Úvod Aplikace VComNet je určena pro realizaci komunikace aplikací běžících na operačním systému Windows se zařízeními, které jsou připojeny pomocí datové sběrnice RS485 (RS422/RS232)

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník MEDIUM SOFT a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, ČR Abstrakt Neustále rostoucí význam sběru dat, možnost

Více

HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti

HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti HiPath HG 1500 je ekonomicky výhodné řešení komunikace pro společnosti se středním objemem datového provozu. HiPath HG 1500 mění

Více

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013

Škola. Číslo projektu. Datum tvorby 12. září 2013 Škola Autor Číslo projektu Číslo DUM Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Ing. Jiří Tinka CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_01_ICT_08.01

Více

Sledování provozu sítě

Sledování provozu sítě Sledování provozu sítě...vzhledem k řešení bezpečnostních incidentů... Tomáš Košňar CESNET z.s.p.o. kosnar@cesnet.cz Obsah Základní principy sledování provozu sítí Mechanismy a možnosti sledování provozu

Více

Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při

Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při Téma bakalářských a diplomových prací 2014/2015 řešených při Computer Network Research Group at FEI UPCE V případě zájmu se ozvěte na email: Josef.horalek@upce.cz Host Intrusion Prevention System Cílem

Více

Vlastnosti podporované transportním protokolem TCP:

Vlastnosti podporované transportním protokolem TCP: Transportní vrstva Transportní vrstva odpovídá v podstatě transportní vrstvě OSI, protože poskytuje mechanismus pro koncový přenos dat mezi dvěma stanicemi. Původně se proto tato vrstva označovala jako

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Vyhrazené spojení krátkého rozsahu (DSRC) Datová

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS: 03.220.01; 35.240.60 Inteligentní dopravní systémy Komunikační infrastruktura pro

Více

Detekce volumetrických útoků a jejich mi4gace v ISP

Detekce volumetrických útoků a jejich mi4gace v ISP Detekce volumetrických útoků a jejich mi4gace v ISP Flowmon DDoS Defender a F5 řešení Roman Tomášek roman.tomasek@alef.com Partnerství a certifikace Cisco Value Added Distributor Cisco Gold Cer4fied Partner

Více

Management sítí OSI management framework SNMP Komerční diagnostické nástroje Opensource diagnostické nástroje

Management sítí OSI management framework SNMP Komerční diagnostické nástroje Opensource diagnostické nástroje Přednáška č.12 Management sítí OSI management framework SNMP Komerční diagnostické nástroje Opensource diagnostické nástroje Původní LAN o 50 až 100 uživatelů, několik tiskáren, fileserver o relativně

Více

Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí. Jiří DOUŠA Červen 2014

Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí. Jiří DOUŠA Červen 2014 Zabezpečená videokonference a hlas v IP a GSM komunikačním prostředí Jiří DOUŠA Červen 2014 1 Agenda 1. IP šifrátory pro zabezpečení videokonference 2. Požadavky na IP šifrátory 3. Cryptel IP řešení 4.

Více

Semestrální projekt do předmětu SPS

Semestrální projekt do předmětu SPS Semestrální projekt do předmětu SPS Název projektu: Instalace a provoz protokolu IPv6 v nových verzích MS Windows (XP). Ověření proti routerům Cisco a Linux. Cíl projektu: Autoři: Cílem tohoto projektu

Více

Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Směrované a přepínané sítě, 1.4.1 Požadavky multimediálních aplikací na kvalitu služby (QoS)

Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Směrované a přepínané sítě, 1.4.1 Požadavky multimediálních aplikací na kvalitu služby (QoS) 1.4 Podpora multimediálních aplikací v Internetu 1.4.1 Požadavky multimediálních aplikací na kvalitu služby (QoS) Uspokojivá funkce současných multimediálních aplikací realizujících přenosy dat, hlasu

Více