Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu"

Transkript

1 Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální. K situaci zajisté nemalou měrou přispěla sněhová kalamita, která zasáhla přibližně v polovině ledna celou Českou republiku i další země. Téměř po měsíci jsou však mnohé chodníky v našem městě stále pokryty výraznou ledovou vrstvou. V zimě 2009/2010 poprvé připadla povinnost úklidu sněhu z chodníků na jejich majitele v Mikulově tedy na město, potažmo společnost Tedos. V předchozích letech tuto činnost zastávali obyvatelé domů, před nimiž se chodníky nacházejí. Dá se tedy předpokládat, že s touto změnou přibylo Tedosu daleko více povinností, než měl v předchozích letech. Zodpovědnost za úklid chodníků padla na obce a vypadá to, že se budeme muset naučit, jak se s tím vypořádat. Zrovna letošní zima je tvrdou zkouškou, která ukázala, že při takovém přívalu sněhu sám Tedos úklid sněhu na Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Studenti septimy, oktávy, třetího a čtvrtého ročníku mikulovského gymnázia připravili u příležitosti Dne památky obětem holocaustu, který si připomínáme 27. ledna, ojedinělou prezentaci o koncentračním táboře Terezín. Ta byla představena studentům jejich školy, ale také žákům Středního odborného učiliště a devátých ročníků základních škol. Půlroční práce se setkala s velkým ohlasem nejen ze strany diváků. Jedním z ústředních motivů prezentace byl příběh Hany Bradyové, který studenti zpracovali formou videoklipu na základě knihy Hanin kufřík s podtitulem Příběh dívky, která se nevrátila. Tato židovská dívenka z Nového Města na Moravě byla vězněna v Terezíně a zahynula ve třinácti letech v Osvětimi. Studenti klip uveřejnili na internetu, zde jej našla její chodnících nestíhá a je důležité, aby pomohli všichni, konstatoval zastupitel Michal Solařík. Podle slov zaměstnance Tedosu Vladimíra Kopečka, který má společně s Antonínem Šišulákem zimní údržbu na starosti, si většina občanů i nadále před svými domy sníh odklízí. I přesto jsou však některé chodníky schůdné jen stěží. Přijeli jsme do Mikulova na víkend a dost se pozastavujeme nad stavem zdejších chodníků. Některá místa se s kočárkem téměř nedají projít, shodli se manželé Strakovi z Olomoucka. Tedos však údajně pracuje podle plánu zimní údržby schváleného na konci loňského roku. Mikulovské silnice a jim přilehlé chodníky jsou rozděleny do čtyř zón. V první etapě zmírňujeme závady ve sjízdnosti a schůdnosti, tedy provádíme očistu a posyp, na nejfrekventovanějších komunikacích, kde projíždí městská hromadná doprava, jsou důležité pro policii, zdravotnickou (pokračování na str. 3) neteř Lara Hana Brady žijící v Torontu a neváhala studenty kontaktovat. Gymnazisté při zpracování prezentace čerpali informace z internetu a různých dalších zdrojů, ale také z vlastních zážitků z návštěvy koncentračního tábora v Terezíně. Právě proto se rozhodli nezpracovat toto téma pouze formou referátů, ale získat zajímavé podklady mnohdy nepříliš snadnou cestou. Spousta materiálů byla zatížena autorskými právy, museli jsme tedy spolupracovat s Židovskou obcí v Praze. Nebylo to úplně snadné, ale ani nemožné, popsal práci za realizátory student čtvrtého ročníku Martin Gurín. S výsledkem svého snažení jsou studenti spokojeni. Myslím, že prezentace měla i morální a výchovný podtext, protože na konci jsme debatovali o tom, jestli má Mikulov přivítá festival Jeden svět Mikulov se letos poprvé zařadil mezi města, která hostí soutěžní festival dokumentárních filmů Jeden svět. Tento největší lidskoprávní filmový festival v Evropě je organizován společností Člověk v tísni a stal se významnou kulturní událostí v rámci celé České republiky. Akce se koná pod záštitou Václava Havla, ministra kultury Václava Riedlbaucha a primátora hlavního města Pavla Béma. Za dvanáct let své existence se Jeden svět zařadil mezi největší a nejvýznamnější evropské filmové festivaly zaměřené na lidská práva. Kromě Prahy se úspěšně rozšířil i v devětadvaceti městech v celé České republice. Letos se mezi ně zařadil i Mikulov. Festival v našem městě bude probíhat od 17. do 19. března v sále Městského kina a Kinoklubu. Dopolední projekce budou určeny školám, odpolední a večerní široké veřejnosti. Uvedeme (pokračování na str. 10) popírání holocaustu nějaký smysl. Shodli jsme se na tom, že je to absurdní. V koncentračních táborech vznikla spousta dochovaných dětských kreseb, hudba nebo literatura, což se rozhodně popřít nedá, komentoval Gurín závěrečnou diskusi. Nejzajímavější částí projektu podle něj byla oblast umění. Obrázky nakreslené dětmi z Terezína přesně vypovídaly o jejich pocitech a těžkých podmínkách. Myslím, že každý se nad těmito kresbami pozastavil a srovnal je se svým životním standardem. Mě osobně velmi zaujal příběh šestnáctiletého chlapce Petra Ginze, kterého bych nazval malým géniem. Podílel se na vydávání časopisu Vedem, maloval, ovládal esperanto, uvedl Gurín. Studenti gymnázia práci svých starších spolužáků jednoznačně ocenili. Jsem na ně opravdu hrdá. Podařilo se jim vytvořit něco, co vzbudilo (pokračování na str. 9) ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL Bezdrátové připojení k internetu již od 350 Kč včetně DPH. tel.: W W W. M I K U L O V. C Z

2 Rada města na svém jednání dne Schválila nájemní smlouvu na pronájem nemovitosti pozemku p. č. 3347/82 v lokalitě ul. Marie Majerové pro manžele L. a E. Kvapilovy, nájemní smlouvu na pronájem nemovitostí pozemku p. č. 3347/9, pozemku 3347/262 v lokalitě ul. U Lomu pro nájemce V. Stehlíka, J. Machainovou, H. Cikánkovou a paní L. Šimkovou, smlouvu o spolupráci při realizaci projektu s názvem VII. partnerská olympiáda regionů. Rozhodla pronajmout pozemky p. č. 8807, p. č a p. č v lokalitě za Šibeničníkem k zemědělskému obhospodařování společnosti SAZ AGRO s. r. o., pronajmout nemovitost část pozemku p. č. 512 paní R. Žamberské, pronajmout nebytový prostor v objektu č. p. 21 na Náměstí č. or. 29 společnosti BONUM TEMPLUM s. r. o., Cafe Dolce Vita za účelem využití jako skladovací prostory, Rada města projednávala na návrh bytové komise zveřejnit záměr pronajmout byt (2+1) v bytovém domě č. p. 223, č. or. 2 na ul. Alf. Muchy v Mikulově a stanovuje minimální výši nájemného požadovaného městem na Kč/měsíc, na návrh bytové komise zveřejnit záměr pronajmout byt (2+1) v bytovém domě č. p. 35, č. or. 2b) na ul. Vídeňská v Mikulově a stanovuje minimální výši nájemného požadovaného městem na Kč/měsíc. Souhlasí s pronájmem pozemku p. č v lokalitě u G-centra, s uvolněním člena sportovní komise (na vlastní žádost) Edity Huttnerové. Ukládá Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce MěÚ záměr města prodat nemovitost pozemek p. č. 6062, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce MěÚ záměr prodat nemovitosti část pozemku p. č. 556 a část pozemku p. č. 3325, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města prodat nemovitost pozemek p. č v lokalitě vinných sklepů za ul. Zlámalova, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce záměr města prodat nemovitosti pozemky p. č. 6080, p. č. 6081, p. č a p. č v lokalitě ul. 1. května, Majetkoprávnímu odboru zveřejnit na úřední desce MěÚ záměr města pronajmout nemovitosti v k. ú. Mikulov na Moravě pozemky p. č. 8067, 8633, 8050, 8638, 8043, 7137, 7139, 6267, 8010, 6010, 7356, 8102, 8093, 7252, 7204, 7977, 7982, 7036, 8291, 8733, 8726, 8712, 8724, 8716, 8721, 8706, 8221, 8217, 8707, 8725, 8206, 7705, 7703, 8209, 7689, 8674, 8673, 8675, 8670, 8684,8688, 8689, 8695, 8696, 8685, 7702, 8188, 8669, 8668, 8214, 8714 o výměře celkem m2, a to na základě a v rozsahu žádosti č. j /2009 ze dne Odkládá rozhodnutí o dalším využití pozemku p. č. 1445/1 a části pozemku p. č. 1445/3 na pozdější dobu. JUDr. Jiří Večeřa, tajemník MěÚ Mikulov Úleva na místním poplatku za komunální odpad Finanční odbor Městského úřadu Mikulov upozorňuje občany na změnu obecně závazné vyhlášky č. 1/2003 o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti 1. ledna Tato změna spočívá v úlevě placení místního poplatku za komunální odpad. Město Mikulov poskytne úlevu ve výši 400 Kč poplatníkům občanům, kteří jsou poživateli starobního důchodu a k příslušného kalendářního roku dosáhli věku šedesát dva let. To znamená, že poplatník, který splní dané podmínky, zaplatí 100 Kč místo 500 Kč na místním poplatku za komunální odpad. Poplatník předloží doklad, že je poživatelem starobního důchodu. Upozorňujeme tyto občany poplatníky, že na složenkách je uvedena základní sazba poplatku ve výši 500 Kč. Úlevu poplatku lze provést jen na Finančním odboru: č. dveří 352, 2. poschodí (výtahem páté podlaží). Nabídka bytových jednotek v DPS Nabízíme dvě volné bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou na adrese Republikánské obrany 945/13. Velikost bytu: 2 + kk, rozměr: 36,55 m2, měsíční platba: nájem + zálohy na energii (cca Kč + čerpání pečovatelských služeb dle uzavřené smlouvy). Upřednostněn bude seniorský manželský pár, žádost můžete podat na Odboru sociálních věcí MěÚ Mikulov, o přidělení rozhodne Rada města. G-centrum Úhradu ostatních poplatků lze provést v přízemí na podatelně MěÚ Mikulov, kde se nachází hlavní pokladna, nebo na Finančním odboru č. dveří 352. Poplatníci mohou platbu provést i bezhotovostně s uvedením správného variabilního symbolu, uvedeného na jednotlivých složenkách. Pokud však poplatník neobdrží poštovní poukázku, neznamená to, že mu zaniká poplatková povinnost, protože zákon č. 337/1992 o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů neukládá MěÚ Mikulov povinnost tisknout a rozesílat složenky jednotlivým poplatníkům. Nejedná se o právní úkon, ale pouze o faktický úkon jako upozornění poplatníka na jeho povinnost poplatek zaplatit a na výši této povinnosti. Pokud poplatek zaplatíte na výše uvedených místech dříve, než obdržíte složenku, je tato pro vás bezpředmětná. FO MěÚ Mikulov Darujte hračky Mikulovská rozvojová by v rámci Babinců pravidelných pořadů pro ženy, ráda nabídla maminkám dětský koutek pro zabavení jejich ratolestí v průběhu akcí. Pokud tedy máte doma funkční hračky, které již nikdo neocení, ale je vám líto je přestěhovat na skládku, věnujte je našim malým návštěvníkům. Hračky můžete přinést každý všední den od 8 do 16 hodin do kanceláře Mikulovské rozvojové (Městské kino Česká 4). MR 2 Oznámení Město Mikulov obdrželo od Ministerstva životního prostředí oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Aktualizace Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Jihomoravského kraje. Výše uvedená informace je veřejnosti přístupná na úřední desce Městského úřadu Mikulov, vč. elektronické podoby, od Oznámení o zahájení tohoto zjišťovacího řízení je rovněž přístupné na internetových stránkách kód koncepce MZP105K. Každý může Ministerstvu životního prostředí, Odboru posuzování vlivů na životní prostředí zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do dvaceti dnů ode dne zveřejnění uvedené informace. OŽP Změna kontaktních údajů pro ohledání mrtvých V souvislosti se zrušením LSPP v Mikulově je nyní při žádosti o ohledání mrtvého třeba kontaktovat břeclavskou pohotovost. Ve všední dny od 17 do 22 hodin a o víkendech i ve svátky od 7 do 19 hodin můžete volat na telefonní číslo V jinou dobu kontaktujte svého obvodního lékaře nebo Nemocnici Břeclav na telefonním čísle km

3 Kamerový systém výrazně snižuje trestnou činnost Městská policie Mikulov v loňském roce zaznamenala významný pokles trestné činnosti na území našeho města. Strážníci řešili o čtyřicet osm podezření na spáchání trestných činů méně než v roce Podle velitele Jiřího Hamerníka se po pěti letech dostavil očekávaný efekt, k němuž směřovala koncepce Městské policie. Kamerový systém v ní má nezastupitelné místo. Městským policistům se v loňském roce podařilo díky patnácti kamerám, které jsou v současné době rozmístěny v Mikulově, zachytit sto osmdesát pět událostí, z nichž většina skončila jako přestupky nebo dokonce trestné činy. Dvaatřicet trestných činů se prostřednictvím práce s kamerami dokonce podařilo ve spolupráci s Policií ČR objasnit. Výrazně se také snížila násilná majetková trestná činnost (loupežná přepadení). V současné době je jedenáct osob z Mikulova ve výkonu trestu za skutky prokázané díky kamerovému systému. Nejvíce událostí bývá zachyceno na Náměstí a ulici Piaristů. Velice se nám osvědčila také nová kamera na Husově Nejlépe opravená památka (dokončení ze str. 1) záchrannou službu a hasiče. Po prohrnutí silnic a jim přilehlých chodníků v první zóně následuje druhá a třetí, do čtvrté patří pouze chodníky malého dopravního významu s menší frekvencí chodců, které se neudržují, popisuje systém úklidu sněhu Šišulák. Komunikace v první zóně musí být dle plánu zimní údržby prohrnuty do čtyř hodin, v druhé etapě do dvanácti hodit a třetí zóna má být průjezdná do osmačtyřiceti hodin. Priority jsou však jasně stanoveny pokud sněží dlouho bez přestávky, Tedos se zaměřuje opakovaně na první etapu, prohrne i některé ulice ve druhé zóně, ale zbytek musí počkat, dokud se počasí neumoudří. Chodníky jsou navíc v takových případech odhrnovány většinou pouze na jedné straně komunikace. Lidé se bohužel v takových případech musí přizpůsobit a pochopit, že děláme, co můžeme, uvedl Šišulák. Obyvatelé Mikulova Tedosu často komplikují práci. Máme dost problémů s lidmi, kteří parkují v ulicích města a z těchto parkovišť odhazují sníh přímo do silnice. Ten tam zmrzne a jde ulici, uvedl Hamerník. Podle něj se systém, díky němuž si Mikulov vysloužil přezdívku Big Brother, výrazně podílí především na dokazování řízení v opilosti, majetkové trestné činnosti, přepadení, ale také na zjištění dopravní situace či nebezpečí pádu sněhu ze střech. Hodnota kamerového systému v Mikulově je čtyři miliony korun, přičemž město uhradilo pouze 35 %, zbytek byl financován z dotací. Je to určitě investice dobrým směrem, i Policie ČR si tuto činnost Městské policie chválí a považuje si jí. Bez kamer by se v našem městě určitě nepodařilo dosáhnout takového stavu, jaký tady je v současné době, říká Hamerník. Vybrané údaje ze statistiky Městské policie za rok 2009: Strážníci v loňském roce provedli při řešení přestupků 478 kontrol mladistvých a nezletilých osob, z toho 289 v noci. Městská policie odvážela 213krát sociálně nepřizpůsobivé osoby z ulic. V roce 2009 bylo uloženo blokových pokut za Kč. Celkem třicet památek se letos účastní třetího ročníku soutěže Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje. O vítězích bude rozhodovat veřejnost prostřednictvím SMS zpráv. Z Mikulova byl do soutěže nominován měšťanský dům na Kapucínské ulici, kde se dnes nachází Eat art gallery. Této památce můžete poslat hlas formou SMS ve tvaru: HLA PAMATKY 19 na telefonní číslo Ostatní navržené památky z celého Jihomoravského kraje naleznete na Hlasovat můžete po celý měsíc únor. Každé památce je možné přidělit z jednoho telefonu jeden hlas. km Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva těžce odstranit. Lidé si navíc stěžují, že odstraní sníh z chodníků a my jim ho tam nahrneme zpět. Pokud ho ale nahází do silnice a znemožní průjezd, nemáme jinou možnost. Obyvatelé některých ulic to řeší výborně sníh odhazují na hromady nebo dokonce do kanalizace, pochválil zodpovědné občany Kopeček. Kromě pracovníků a strojů Tedosu jsou v současné době pro úklid sněhu využívány také osoby pobírající sociální dávky, které pro město vykonávají veřejnou službu. Nyní je jich jednadvacet. V těchto dnech se zabývají osekáváním ledu z chodníků, jež je třeba ještě dočistit. Stále na očistě chodníků pracujeme, uvedl Josef Jankovič, který má tyto pracovníky na starosti. Společnost Tedos v nedávné době pořídila ruční univerzální stroj. Ten se dá v zimě použít právě na odhrnování sněhu, v létě na zametání nebo sekání trávy. Ještě koupíme další univerzální stroj, čímž se zase o krok posuneme, ale ideálního stavu bohužel nikdy nedosáhneme. Na to není v rozpočtu dostatek financí, říká 3 Městští policisté odchytili 66 zvířat, mezi nimiž byli také hadi, ovce a papoušci. Zbraň byla použita jednou na zraněného srnce, který ohrožoval bezpečnost a plynulost provozu. Strážníci nasadili celkem 581 botiček. Městská policie předala Policii ČR podezření na spáchání 133 trestných činů, v 53 případech i s pachatelem. Nejčastější podezření na trestnou činnost se týkala vloupání (16), krádeží (14), řízení pod vlivem alkoholu (13), dopravních nehod (13), výtržnictví (11), ale strážníci se setkali také se sebepoškozováním (2), propagací fašismu (1), domovním násilím (5) a dalšími. Bylo nalezeno 87 předmětů, přibližně polovinu obvykle najdou strážníci, zbytek donesou občané. Často se jedná o prázdné, ale i plné peněženky. Strážníci v Mikulově při své práci vykonávají na dvaapadesát různých a naprosto odlišných činností. Celou výroční zprávu za rok 2009 a další statistiky o trestné, přestupkové činnosti a provozu městského kamerového systému naleznete na km Zápis do městské kroniky 2009 Kronikář města Mikulova žádá představitele institucí, firem a spolků o poskytnutí informací pro zápis do městské kroniky za rok Bylo by vhodné uvést jména a funkce odpovědných osob, náplň činnosti, dosažené výsledky, případně i zajímavosti z oboru. Podobné informace budou vítány i od soukromých osob. Pokud byste chtěli poskytnout fotografie, popište je prosím na zadní straně (autor, datum, námět snímku, jména zobrazených osob). Pokud máte vlastní aktuální webové stránky, sdělte mi prosím jejich adresu. Informace můžete doručit na adresu Mgr. Svatopluk Vrbka, ulice 22. dubna 29, Mikulov, lze využít i ové adresy Za poskytnuté informace děkuji. Svatopluk Vrbka, kronikář města Mikulova Kopeček. V případě kalamitního stavu krizový štáb rozhoduje o možnosti přivolání UNC strojů a Avií z jiných firem. Ty nám pomohou odvézt sníh z neprůjezdných ulic do lokalit k tomu určených. Letos už tato situace nastala. Je to ideální systém, ale jen pronájem strojů vyjde přibližně na korun za hodinu, proto není možné jej využívat běžně, vysvětluje Kopeček. Tedos kvůli životnímu prostředí téměř nepoužívá k posypu sůl. Chemickým rozmrazovacím materiálem se mohou sypat pouze chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají kryt) a jsou odděleny od zelených ploch, aby na ně nemohl stékat slaný roztok. Tím dochází k situaci, že některé chodníky jsou v této době zamrzlé, jen kryté posypem, dodal Kopeček. Během letošního ledna spotřeboval Tedos padesát tun písku a čtyři a půl tuny soli. km

4 Nabízí částečné řešení pro náhradu pohotovosti Po zrušení Lékařské služby první pomoci v Mikulově se vedení radnice snažilo najít alternativní řešení, aby občanům zajistilo co nejlepší zdravotní péči. Místostarostka Ilona Žišková Vágnerová jednala s obvodními lékaři a lékárnami o možnosti prodloužení pracovní doby. O zrušení pohotovosti rozhodli zastupitelé především z důvodu její nízké návštěvnosti zejména poté, co každý musí zaplatit devadesátikorunový poplatek. Určitou roli hrál také nedostatek finančních prostředků a v neposlední řadě i odborné stanovisko lékařů. Občané byli zvyklí, že tuto služby měli po ruce, ale věřím, že se nové situaci dokážou přizpůsobit, hodnotí místostarostka čin radnice, který mezi občany vyvolal vlnu nevole. Mikulovští však úplně odkázaní na pohotovost v Břeclavi či Hustopečích nezůstanou. Někteří obvodní lékaři zajišťují (především pro své pacienty) jeden den v týdnu prodlouženou ordinační dobu do 18 hodin. V pondělí mohou občané v podvečerních hodinách navštívit doktorku Janoškovou, v úterý má odpolední službu doktorka Horová Jméno lékaře Adresa ordinace Kontakt Ordinační hodiny v Mikulově MUDr. Maria Janošková 1. května Po: hod., hod. (po tel. domluvě), St: hod., Pá: hod. MUDr. Dagmar Horová Dům zdraví, Svobody Po, St, Čt: hod., Út: hod., Pá: hod. MUDr. Zdeněk Pluháček Na Jámě Po Pá: hod., Út: hod. MUDr. Martin Pavelka Dům zdraví, Svobody Po, Út, Čt: hod., St: hod., Pá: hod. MUDr. Igor Šimek Piaristů Po, Pá: hod., Út, Čt: hod., St: hod. Dětští lékaři: MUDr. Milan Poláček Piaristů Po Pá: hod., hod. MUDr. Zdeněk Poláček Republikánské obrany Po Pá: hod., hod. Lékárny: Lékárna U Lva Husova Po, Čt, Pá: hod., Út, St: hod. (platí od ), So: hod. Lékárna Dům zdraví Dům zdraví, Svobody Po Pá: hod., So: hod. Lékárna Camellia Piaristů Po Pá: hod. a doktor Pluháček. Ve středu ordinuje do 18 hodin doktor Pavelka, vypočítala Žišková Vágnerová. Pro dětské pacienty zůstává lékařská péče zajištěna stejně jako doposud. Dětská pohotovost v Mikulově nebyla ani v předchozích letech. Nejbližší dětská pohotovost je i nadále dostupná v Nemocnici Břeclav, popřípadě ve Fakultní nemocnici v Černých polích v Brně. Navíc rodiče malých pacientů mají na mě i doktora Zdeňka Poláčka telefonní čísla a vědí, že s námi v náhle vzniklých akutních případech mohou stav svých dětí telefonicky zkonzultovat, uvedl dětský lékař Milan Poláček. Vedení radnice jednalo po zrušení LSPP také s lékárnami o možnosti prodloužení provozní doby. Lékárny na Domě zdraví a Camellia tuto službu bohužel nemohou poskytnout, ale lékárna U Lva navrhla prodloužení otevírací doby v úterky a středy do 18 hodin. Dohodli jsme se s paní místostarostkou, že po dobu dvou měsíců nabídneme pacientům prodlouženou provozní dobu. Po této zkušební době situaci společně s vedením města vyhodnotíme a uvidíme, zda je o tuto službu zájem. Pokud ano, zachováme prodlouženou otevírací dobu i nadále, případně můžeme uvažovat o jejím rozšíření i na jiné dny, uvedla doktorka Jana Kopřivová z lékárny U Lva. Chtěla bych moc poděkovat všem lékařům, majitelům lékáren i jejich pracovníkům za vstřícnost, ochotu i profesionální přístup při hledání možností, jak mikulovským usnadnit dosažení lékařské péče. Jedná se o soukromé subjekty, jejichž provoz město neovlivňuje, a proto jsem moc ráda, že se nám podařilo nalézt určitý kompromis, dodala místostarostka. km Zájem turistů o Mikulovsko roste Turistická oblast Mikulovsko se v uplynulých třech měsících prezentovala na několika veletrzích cestovního ruchu. Koncem minulého roku proběhl MADI v Praze, v lednu potom Regiontour a Go v Brně, Ferienmesse ve Vídni, Slovakia Tour v Bratislavě a začátkem února se konal Holiday World v Praze. Zástupci Mikulovska na veletrzích prezentovali mimo jiné nové rozšířené katalogy služeb připravené pro letošní rok, kalendáře akcí a novinky Turistického informačního centra. To pro letošní sezonu připravilo například večerní prohlídky Mikulova spojené s ochutnávkou vín. Potenciální návštěvníci našeho města se na veletrzích zajímali především o cykloturistiku, vinařství a vinné sklepy, vinařské a kulturní akce. Z těch byl největší zájem o Pálavské vinobraní. Byla škoda, že jsme neměli k dispozici letáčky o vinobraní s nastíněným programem. Ty bychom rozhodně využili, poznamenala Leona Kocourková z Turistického informačního centra. Podle Jarmily Mikulesové z Odboru regionálního rozvoje a investic měli návštěvníci veletrhu ve Vídni spoustu dotazů na akci Napoleon v Mikulově. Zájem o služby, které by Mikulovsko nedokázalo poskytnout, sice není velký, ale občas se samozřejmě objeví. Každoročně zaznamenáme spoustu dotazů na wellness a plavecký bazén. Dlouho už se mluví o vybudování lázní v Pasohlávkách a lidé se na ně stále ptají. My je však nikdy nepotěšíme, krčí rameny Kocourková. Návštěvníci Regiontouru by zase ocenili jiný typ ubytování, než naše turistická oblast dokáže poskytnout. Ze strany organizovaných skupin jsem se setkala s dotazy na ubytování typu chalupa, kde by hosté mohli společně bydlet a sami si vařit. To je v současné době trend a na Mikulovsku to bohužel chybí, uvedla tajemnice Dobrovolného svazku obcí Mikulovsko Marcela Effenbergerová. Prezentace tohoto typu jsou financovány z velké části z dotace určené na projekt Mikulovsko profesionální partner v cestovním ruchu. Zbývající náklady hradí město Mikulov, obec Pasohlávky a Dobrovolný svazek obcí Mikulovsko. Na organizačním zabezpečení akcí se podílí také Turistické informační centrum Mikulov. Veletrhy mají pro Mikulovsko smysl nejen v přímé nabídce služeb návštěvníkům. Rozšiřujeme zde databáze kontaktů a získáváme poptávky pro další spolupráci. Výstupy z veletrhů se rovněž objeví formou prezentací na portálech, které se věnují cestování, v různých periodikách a podobně, konstatovala Effenbergerová. Zájem o naše město ze strany turistů v posledních letech výrazně roste, o čemž svědčí také téměř stoprocentní nárůst návštěvnosti 4 Turistického informačního centra za uplynulých sedm let. Monitorován je také počet turistů ve vybraných prohlídkových objektech, který se rovněž zvyšuje. V blízké době se bude turistická oblast Mikulovsko prezentovat na veletrzích v Německu, Ostravě a Hradci Králové, na podzim potom v Polsku, Velké Británii a Praze. km Prezentace na veletrhu Regiontour v Brně.

5 Pátek v 19 hodin Program Městského kina TWILIGHT SÁGA: NOVÝ MĚSÍC Vstupné: 65 Kč Romantický horor / přístupný od 12 let / 130 min. / USA 2009 / titulky Režie: Chris Weitz Hrají: Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner, Jackson Rathbone, Nikki Reed Poté, co se Bella zotaví z útoku upíra, který ji málem stál život, chystá se s Edwardem a jeho rodinou oslavit své osmnácté narozeniny. Nešťastnou náhodou se však Bella při oslavě poraní a pohled na čerstvou krev je pro rodinu Cullenových až příliš lákavý Sobota v 19 hodin MŮJ ŽIVOT V RUINÁCH Vstupné: 65 Kč Romantická komedie/ mládeži přístupná / 95 min. / USA 2009 / titulky Režie: Donald Petrie Hrají: Nia Vardalos, Richard Dreyfuss, Alexis Georgoulis, Alistair McGowan, Rachel Dratch Turistická průvodkyně Georgia, která nemá štěstí v lásce ani v práci, se rozhodne vydat do Řecka, země svých předků, aby zde našla pravé kouzlo života neboli kefi, jak tomu Řekové říkají. Neděle v 15 hodin ARTUR A MALTAZARDOVA POMSTA Vstupné: 65 Kč Animovaný rodinný / mládeži přístupný / 93 min. / Francie 2009 / český dabing Režie: Luc Besson Artur je natěšený, protože dnes večer se naposledy může vrátit do říše Minimojů a setkat se tak s princeznou Selénií. Nečekaně však najde zrnko rýže, kde je napsáno SOS. Není pochyb o tom, že princezna Selénia je v nebezpečí! Pátek v 19 hodin FAME CESTA ZA SLÁVOU Vstupné: 65 Kč Hudební film / mládeži přístupný / 107 min. / USA 2009 / titulky Režie: Kevin Tancharoen Hrají: Asher Book, Kristy Flores, Paul Iacono, Paul McGill, Naturi Naughton, Kay Panabaker Fame představuje talentovanou skupinu zpěváků, tanečníků, herců i umělců během čtyř let na střední škole hereckých umění. Sobota v 19 hodin SAMEC Komedie / přístupná od 15 let / 97 min. / USA 2009 / titulky Režie: David Mackenzie Hrají: Ashton Kutcher, Anne Heche, Margareta Levieva Vstupné: 65 Kč Nikki si je velmi dobře vědom svých kvalit a dovede jich náležitě využít. S lehkostí sobě vlastní dokáže okouzlit kteroukoli ženu, na kterou se podívá. Neděle v 15 hodin MIKULÁŠOVY PATÁLIE Vstupné: 65 Kč Rodinná komedie / mládeži přístupná / 91 min. / Francie 2009 Režie: Laurent Tirard Hrají: Maxime Godart, Valérie Lemercier, Kad Merad, Sandrine Kiberlain, Francois-Xavier Demaison Malý Mikuláš vede poklidný život. Má rodiče, kteří ho milují, a kamarády, s nimiž se vždycky pěkně pobaví. Jednoho dne ale malý Mikuláš zaslechne rozhovor svých rodičů, který ho přivede k domněnce, že je jeho maminka těhotná. Mikuláš začne rodičům dokazovat, jak moc je nepostradatelný. 5 Pátek 12. a sobota Fašanku, fašanku Hotel Galant, Náměstí Národopisný spolek Pálava a město Mikulov zvou příznivce lidových tradic k fašankovému veselí v pátek 12. února do hotelu Galant v Mikulově. Večer od 19 hodin vystoupí folklorní soubor Sveti Ivan Zelina z Chorvatska spolu s národopisným souborem Pálava a Pálavskými seniory. Večerem budou doprovázet cimbálová muzika Píšťalenka a muzika chorvatského souboru. V sobotu 13. února od 9.30 hodin bude fašank pokračovat obchůzkou, skákáním pod šable a rejem nejrůznějších masek. Fašankové veselí bude dirigovat spolu s hudeckou muzikou Píšťalenka také dechová hudba Mikulovanka. Sobota Fašank 2010 Březí, začátek v 9 hodin Oslava začátku masopustu bude v Březí zahájena v 9 hodin fašankovou obchůzkou po dědině. V 15 hodin vyrazí průvod masek od základní školy a o půl hodiny později bude zahájen dětský karneval v sále. Od 20 hodin zde potom bude probíhat fašanková zábava. K tanci a poslechu zahraje kapela Denwer a nebude chybět ani tombola s hodnotnými cenami. Vstupné je 50 Kč. Sobota VIII. společenský ples SOU Mikulov Zámecký sál, začátek ve 20 hodin Střední odborné učiliště Mikulov vás den před svátkem sv. Valentýna zve na ples. K tanci a poslechu zahraje kapela Graf a cimbálová muzika Klaret. Předtančení připravili žáci SOU. Neděle Made in Mikulov Galerie Efram, začátek v 16 hodin Neprofesionální výtvarníci z Mikulova a okolí vám na vernisáži výstavy Made in Mikulov představí své práce. Pátek II. reprezentační ples ZUŠ Mikulov Hotel Galant Mikulov, začátek v 19 hodin Rodičovské sdružení při ZUŠ Mikulov pořádá II. reprezentační ples školy. Ples zahájí fanfáry v 19 hodin a poté bude následovat pestrý program. Představí se Komorní orchestr ZUŠ Mikulov, cimbálová muzika ZUŠ Kolík, dechová hudba Harcovníci, skupina Junior Band, cimbálová muzika Klaret, skupina Graf, Taneční studio Morava a Salonní orchestr ing. Jiřího Vrbky. Všechny účastníky navíc čeká půlnoční překvapení. Průvodcem a moderátorem celého večera bude Václav Kosmák. Předprodej vstupenek v ceně 250 Kč probíhá v kanceláři ZUŠ. V ceně vstupného je zahrnuto občerstvení. Sobota Maškarní karneval Zámecký sál, začátek ve 14 hodin Dům dětí a mládeže vás zve na zábavný rej masek. Vstupné: dospělí 50 Kč, děti bez masky 20 Kč, děti s maskou zdarma. I. nereprezentační retroples Pátek 26. února Gymnázia Mikulov Hotel Galant, začátek v hodin Sdružení rodičů, přátel dětí a školy při Gymnáziu Mikulov vás zve na ples ve stylu big beat rock and roll. K tanci a poslechu zahrají kapely Větry z jihu, Denwer a DJ Mon-zoon. Vstupenky v ceně 350 Kč jsou v prodeji v kanceláři Gymnázia Mikulov u Martiny Talpové. V ceně je večeře, aperitiv a místo u stolu. Platí zákaz nošení vlastního občerstvení a vstup bude povolen pouze ve stylovém či společenském oblečení. Připravuje se: Březen měsíc divadla Poznačte si do kalendáře Změna programu vyhrazena!

6 Výkopové práce minibagrem základy zahradní jezírka a bazény vodovodní přípojky kanalizační přípojky VČETNĚ REALIZACE sádrokartonářské práce René Grulich mobil: provozovna: Jiráskova 13, Mikulov tel./fax: , mobil: od listopadu 2009 nově v areálu BETONÁRNY, za železnicí vlevo Otevřeno: po, st , út, čt pá PRONÁJEM KANCELÁŘÍ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V Mikulově, blízko centra, dopravní dostupnost, připojení na internet, výhodná cena. tel.: EMISE: Benzin Benzin + LPG / CNG Nafta AUTOSERVIS: osobní, nákladní ÚKLID DOMÁCNOSTÍ, FIREM ZO ČSOP ADONIS (občanské sdružení s právní subjektivitou, nezisková organizace) vypisuje výběrové řízení na místo operátora-ky Turistického informačního centra Mikulov Místo výkonu práce: Mikulov Nástup: duben 2010 Požadavky: Středoškolské vzdělání Znalost cizích jazyků (NJ, AJ) Organizační a komunikační schopnosti Řidičský průkaz skupiny B Znalost práce s PC (Word, Excel, Outlook, Corel ) Praxe v oboru a znalost problematiky cestovního ruchu a neziskového sektoru výhodou Náležitosti písemné přihlášky: Jméno, příjmení a titul zájemce Datum a místo narození zájemce Státní příslušnost zájemce Místo trvalého pobytu zájemce Číslo občanského průkazu Datum a podpis zájemce Další náležitosti k písemné přihlášce: Stručný životopis včetně údajů o dosavadních zaměstnáních (zaměstnavatel a druh vykonávané práce) Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání Písemnou přihlášku se všemi náležitostmi doručte nejpozději do poštou na adresu Turistické informační centrum Mikulov, Náměstí 1, Mikulov Obálku viditelně označte nápisem Výběrové řízení TIC Mikulov. VEDENÍ ÚČETNICTVÍ Daňová evidence, podvojné účetnictví, mzdy, pro firmy, podnikatele, živnostníky. tel.: Mikulov Vestavěné skříně Kuchyňské linky Nábytek na míru Pokládka plovoucích podlah Montáž dveří a zárubní Sapeli Doprava, montáž, projekty Vzorkovna: Gen. Svobody 17, Mikulov Tel.: Předvalentýnská party něco pro dámy pánský strip Disco holky vstup zdarma, hrajeme na přání Jägermeister party Jägermeister za 30 Kč, hrajeme léta Disco pokračuje Jägermeister za 30 Kč, vstup zdarma 6

7 OBCHODUJETE SE ZEMĚMI EVROPSKÉ UNIE? NEVÍTE SI RADY S VYHOTOVENÍM VÝKAZU PRO INTRASTAT? PŘEKROČILI JSTE 8 MILIONŮ KČ HODNOTY OBCHODOVANÉHO ZBOŽÍ? Obraťte se na nás, poradíme Vám a zároveň Vám nabízíme: zpracování a odeslání výkazů INTRASTAT zkušenosti se zařazováním zboží dle TARICu KOMPLETNÍ NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB NA Tel.: , , VINCOOP MIKULOV Ing. Jaroslav Gavenda, Radoslav Šuta NOVĚ La Baraca Mexicana Od jsme jídelní lístek doplnili o nová mexická jídla a další speciality. Srdečně Vás zve kolektiv restaurace. 28. října, Mikulov, OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY Rukavice pracovní oděvy pracovní obuv ochrana zraku ochrana sluchu ochranné přilby respirátory VINAŘSKÉ A ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY Brněnská 32, Mikulov CUKR 50kg balení OSIVO SUBSTRÁTY Daňová poradkyně Jana Štifilová Účetní poradkyně Jana Závrbská nabízí účetnictví drobným podnikatelům včetně mezd a evidence DPH podvojné účetnictví pro s. r. o. daňové přiznání s možností odkladu do zřízení a údržbu datové schránky pro právnické osoby Tel: , , Upozornění Sdělujeme občanům, že borovice v křižovatce před Hotelem Zámeček vysadil Ing. Marcinčák. Stromy jsou vysazeny do veřejného prostranství (zákon 128/2000 Sb. 34) bez souhlasu Odboru dopravy. Prosíme o zvýšenou bezpečnost při projíždění v tomto úseku z důvodu zhoršených rozhledů v křižovatce. Kolektiv Hotelu Zámeček Řádková inzerce Hotovostní půjčky bez dokládání potvrzení o výši příjmu. Přijedeme za Vámi! Tel.: Veřejně správní akademie nabízí maturantům vyšší odborné studium denní i dálkové ve společensky žádaných oborech. Inf.: Hlídání dětí (vzdělání v oboru + praxe). Tel.: Máte problémy se splácením? Koupíme vaši nemovitost, najdeme řešení vašeho finančního problému. Tel. č.: Hledám garáž k pronájmu nebo ke koupi. Mikulov sídliště. Tel.: Prodám plynový kotel, typ GASEX 16,6 let v provozu, cena Kč. Tel.:

8 Úspěch žáků ZŠ Hraničářů Na podzim roku 2009 se naše škola zúčastnila testování žáků devátých tříd v rámci projektu Stonožka, které realizovala společnost Scio. Žáci si ověřili své znalosti z matematiky, z českého a cizího jazyka a otestovali si i své studijní předpoklady. Museli zde uplatnit nejenom své vědomosti, ale i schopnost logiky, úsudku, odhadu, porozumění textu apod. Mnozí z nich si tak nanečisto vyzkoušeli, co je čeká u přijímacích zkoušek na střední školy. Většina se shodla, že testy byly poměrně náročné, ale zároveň i přínosné pro další přípravu na budoucí studium. Nejlepší výkon mezi žáky 9. tříd základních škol celého Jihomoravského kraje v testu z německého jazyka prokázala Dominika Štěpánková, která se umístila na 1. místě, 2. a 3. místo obsadili Radan Mlčůch a Nicolas Vyška. Deváťáci za svůj výborný výsledek, který byl naší škole oznámen teprve před několika dny, získali od společnosti Scio ocenění, které jim bylo předáno společně s pololetním vysvědčením. K dosaženému úspěchu jim srdečně gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. Renata Hégrová Mikulovský zpěváček dolétl na Valtickou Ve středu 3. února proběhlo na Základní škole Mikulov, Valtická 3 školní kolo Mikulovského zpěváčka. Jedná se o již tradiční akci této školy, kterou pořádá ve spolupráci s národopisným spolkem Pálava. Děti si zazpívaly lidové písničky a svým zpěvem potěšily všechny přítomné. Do poroty zasedla jako hlavní porotkyně i paní Zlatislava Krůzová, soutěž zorganizovala paní učitelka Zdeňka Kubíčková. Děti byly rozděleny podle věku do tří kategorií. V každé kategorii byli vyhlášeni tři nejlepší zpěváčci, kteří postupují do oblastního kola a každá kategorie má ještě jednoho postupujícího navíc. V první kategorii zvítězil Ondřej Liďák (Až my do těch hor půjdeme), druhé místo obsadila Lucie Korandová (Žalo děvče, žalo trávu) a třetí příčku získala Julie Kolínková (Přeletěla Pejsek s kočičkou předávali vysvědčení laštověnka). Do oblastního kola postupuje také Hana Ivičičová (Chodilo děvčátko). Vítězkou druhé kategorie se stala Lucie Liďáková (Přeletěla laštověnka), na druhé místo dosáhla Kateřina Dostálová (Šohajku, zlá rada) a třetí byl Vojtěch Rezek (Javorové husle). Postupují také Pro děti ze stacionáře se očekávání vysvědčení stalo nádherným zážitkem. Pozvání byli i někteří žáci ze ZŠ Školní 1 v Mikulově, kteří jsou vždy srdečně přivítáni. Na úvod byla dětem zahrána pohádka Jak pejsek s kočičkou myli podlahu. V tento slavnostní den studentky, které již ve stacionáři několikrát divadélko hrály, ztvárnily pro děti obsah příběhu hravou formou. Děti byly vtaženy do děje pohádky, aktivně spolupracovaly a spontánně reagovaly. Společně si potom ukázaly nacvičené tématické říkanky s pohybem, zazpívaly, zatancovaly a namalovaly klubíčka. Pochvalné listy, vysvědčení i drobnou odměnu jim radostně předali pejsek s kočičkou. Všichni zúčastnění si odnášeli příjemné zážitky z pohádkového dopoledne. Za kolektiv ZŠ Mikulov, Školní 1 Mgr.Olga Čížková Marie Mikerová (Svítaj, svítaj, svítáníčko) a Simona Vlnková (Nechoď, šohajku, k nám). Ve třetí kategorii byl nejlepší Vojtěch Hondl (Už dozrála kukurička), na druhou příčku dosáhla Simona Sabolová (Má maměnka neví) a třetí skončila Tereza Vajdíková (Pásla sem já páva). Další postupující je Eliška Ivičičová (Když jsem byla malučká). Malí zpěváčci byli za své velmi pěkné písničky odměněni a paní Zlatislava Krůzová dokonce označila tento ročník jako nejvydařenější. Těšíme se už teď na výkony našich zpěváčků v oblastním kole, které proběhne 20. března. Jindřiška Kudrnová Zimní cvičení Letošní lednová sněhová nadílka se vydařila, a tak jsme se rozhodli uspořádat zimní cvičení na sněhu. Vždyť sníh je tak báječný materiál k tvoření. Žáci Základní školy, Školní 1, Mikulov mohli společně zažít netradiční sportování, vyzkoušet si malování a modelování ve sněhu. Během krátkého času se na amfiteártu začali objevovat sněhuláci, hrady, sluníčka, auta a další krásné výtvory. Kdo chtěl, mohl si svoji stavbu barevně zkrášlit. No, a to byla teprve ta pravá nádhera. Ke konci zimního cvičení děti využily zasněženého svahu k sáňkování a bobování. ZŠ Mikulov, Školní Dům dětí a mládeže pořádá ve dnech března jarní příměstský tábor. Na programu, který bude připraven denně od Dům dětí a mládeže Mikulov Vrchlického 11, Mikulov, telefon: , do hodin, budou hry, sport a výlet. Přihlášky můžete podávat do 26. února v DDM. V ceně 600 Kč jsou obědy. 8

9 Nový ředitel městské sportovní haly plánuje spoustu novinek Mikulovská sportovní hala byla dne 5. ledna po ročním období snahy a řešení problémů definitivně převedena do vlastnictví města. Její správou je nyní pověřena příspěvková organizace Mikulovská sportovní, která vznikla z bývalé Domovní správy a je vlastněna městem. Jejím ředitelem byl jmenován provozovatel fitness centra Arnold s Gym Richard Stacha. Které záležitosti bylo potřeba vyřešit jako první po převzetí sportovní haly městem? Nejdříve jsme museli přepsat všechny smlouvy, které byly uzavřeny s TJ Pálava. Také bylo potřeba vyřešit personální stránku. V té ještě nemám úplně jasno, zatím hledám nejlepší řešení. Potřebuji multifunkční zaměstnance, kteří by dokázali zvládat například práci recepčního i správce. Ušetříme tím spoustu peněz. Bude tedy ještě docházet ke změnám. V současné době má Mikulovská sportovní čtyři stálé a dva externí zaměstnance. Řešil jste ve své nové funkci hned zpočátku nějaké problémy převzaté po minulém majiteli? Největší závada, kterou považuji zároveň za ostudu, je poškozená střecha. V době pořádání nohejbalového turnaje jsme přímo z haly vynesli přibližně čtyřicet litrů vody. Bývalý majitel tuto závadu nikdy nedořešil, my zatím pravidelně shazujeme sníh ze střechy a zjišťujeme, v čem konkrétně poškození spočívá. Definitivní řešení formou opravy bude možné až na jaře. Dalším problémem bylo mrhání elektrickou energií. Vyměnili jsme všechny vypínače za sekvenční a tím začali šetřit. V současné době řešíme také prosakování vody do zdí. Uskutečnily se v hale v prvním měsíci po převzetí nějaké akce? Co plánujete v blízké budoucnosti? V lednu se uskutečnily florbalový a nohejbalový turnaj. Na 20. únor plánujeme amatérský ping pongový turnaj, jehož cílem bude najít trenéra, který by byl ochotný v Mikulově založit kroužek zaměřený na tento sport. Také se nám podařila skvělá věc v sobotu 13. února od 14 hodin bude v hale trénovat Tatran Střešovice jeden z nejlepších florbalových klubů v České republice. Mají u nás minisoustředění před nedělním zápasem ve Znojmě. Tréninky budou veřejnosti přístupné a podle zájmu se uskuteční i autogramiáda. Další velice významnou akcí bude velký fotbalový turnaj, který proběhne 13. a 14. března v Městské sportovní hale a tělocvičně gymnázia. Předpokládám, že by mohl do budoucna otevřít dveře k pořádání nejprestižnějšího turnaje v kraji. Jaké jsou Vaše vize do budoucna? Od května bych chtěl začít pracovat na změně venkovního designu sportovní haly, aby každý návštěvník Mikulova viděl, že se jedná o sportovní centrum. Chci tuto proměnu exteriéru udělat pomocí brigádníků, abychom ušetřili finanční prostředky. Také mám v plánu co nejdříve sestavit kompletní nabídku služeb haly, dostat ji do všech koutů ČR a nabídnout tak sportovním klubům možnost soustředění. Jsme schopni poskytnout jim nejen prostor pro sport, ale i ubytování a stravování. Mikulov je navíc ideální město pro cyklistiku a pěší turistiku, což je pro sportovce skvělý doplňkový program. Převod sportovní haly do vlastnictví města Mikulova byl proveden především z ekonomických důvodů. Bývalý majitel nedokázal provozovat halu bez výrazných dotací a půjček od města. Je možné tento stav zmírnit nebo dokonce začít vykazovat zisk? Dostat halu do zisku určitě nebude možné v letošním roce. Nejdříve se musí provést opravy, se kterými jsme počítali. Důležité je, aby hala fungovala tak, jak má. Sport není výdělečná činnost, mojí prioritou bude zásadně zmírnit ztráty a dostat se co nejblíže nule. Do budoucna to bude záležet na počtu soustředění ty nám dokážou vydělat peníze. Jak v současné době funguje ubytovací a stravovací část objektu? Ta je zatím zavřená. Bude vypsáno výběrové řízení na její pronájem. Podmínkou pro budoucího provozovatele je spolupráce se sportovní částí a úprava přední části restaurace na nekuřáckou. Sportovci nechtějí sedět v zakouřeném prostředí a právě restaurace ve sportovním objektu by jim tuto možnost měla rozhodně nabídnout. Jaké služby dnes sportovní hala nabízí a jaké novinky připravujete do budoucna? Samozřejmě můžeme poskytnout prostor pro fotbal, florbal, volejbal, tenis, nohejbal a basketbal. Klienti mohou využít také fitness centrum, squash a masáže. Sezona je nyní v plném proudu, takže je těžké začínat nějaké aktivity. Nicméně máme nový multifunkční prostor, kde už v současné době probíhají tréninky break dance a je možné zde provozovat aerobic, karate a podobně. Do budoucna bychom chtěli nabídnout kick aerobic, což je spojení aerobicu a bojových umění. Plánujeme také kroužek volejbalu a ping pongu. Děkuji za rozhovor. Kristýna Michnová Mikulovská rozvojová má nové logo Společnost Mikulovská rozvojová, která organizačně zajišťuje kulturní akce města, má od února letošního roku nové logo. Jeho autorem je Pavel Winter ze společnosti Hlawa creative. Grafický znak pro Mikulovskou rozvojovou, s. r. o. vychází ze dvou základních atributů písmene M, což je první iniciála v názvu města, a ze stylizované lidské postavy s otevřenou náručí, protože činnost společnosti je spjatá s pořádáním kulturních a společenských akcí pro obyvatelstvo a návštěvníky Mikulova. Červená barva v logotypu je barva krve, tedy tekutiny, která je živá a v lidském těle koluje, a také je to barva vína tolik typického produktu pro tento region, popisuje Winter svou práci. Znak má určitou rozvernost, dynamiku a zoomorfní tvar, ale má přitom (dokončení ze str. 1) Mikulovští gymnazisté uctili... kladný ohlas i ve světě, naráží na dopis od neteře Hany Bradyové studentka kvarty Michaela Bilíková. Příběh této dívenky mě zaujal nejvíce, tekly mi i slzy. Bylo obdivuhodné, jak její starší bratr Jiří excelentně zvládal situaci a dokázal svoji sestru podporovat, i když oba jejich rodiče byli odvezeni do koncentračního tábora, říká studentka. Velký dojem udělal projekt i na jejího spolužáka. Prezentace se mi líbila celá od poutavého začátku až do dojemného konce a špičkou ledovce byl právě Hanin kufřík, nešetří chválou Petr Straka. Velice ho zaujaly také dětské obrázky. Byly rozděleny na temné a světlé. Na temných byla zobrazována krutá skutečnost koncentračního tábora a světlé odrážely přání dětí, snily například o dovolené s rodiči, popisuje stabilitu písmene M. Při vývoji znaku se jednalo o jednoznačně identifikovatelný a nezaměnitelný vizuální objekt, který bude spojovat veškeré aktivity společnosti na plakátech, reklamních předmětech a podobně, uvedl autor. MR 9 gymnazista a dodává: Po zhlédnutí prezentace mám úplně jiné pocity, než když tato fakta někde slyším pouze v číslech a datech. Dokázal jsem se vžít do některých lidí, kteří v tomto prostředí psali vlastní časopis nebo tvořili opery. Zpracování projektu mělo podle realizátorů ještě jinou rovinu. Během jeho tvorby se naučili spolupracovat. Byli jsme rozdělení do skupin a každý převzal určitou povinnost. Pracovali jsme v týmu a myslím, že to nám dalo opravdu hodně, konstatoval Martin Gurín. O tom, jak projekt vznikl a kdo další se na něm podílel, se dozvíte v příštím čísle. km Poděkování Děkujeme panu doktoru Zdeňku Pluháčkovi za obětavý a lidský přístup při péči o našeho manžela a otce. Rodina Dundova REDAKČNÍ RADA Zpravodaje města Mikulov Marie Leskovjanová Kristýna Michnová Jitka Chromá Štefan Kapičák Jiří Klimeš Ivo Koneš Michal Marcinčák Markéta Sojková Michal Solařík Zbyněk Tureček Jiří Večeřa Stanislava Vrbková Igor Žiška

10 (dokončení ze str. 1) Mikulov přivítá festival Jeden svět například film Afghan Star, pojednávající o obdobě naší SuperStar v Afghánistánu. Zde se do této soutěže kromě dvou tisíc zpěváků přihlásily také tři statečné dívky. Zpívat na veřejnosti v této zemi však pro ženu není zrovna bezpečné. Dvěma soutěžícím je vyhrožováno smrtí za trochu tance na pódiu, popsala produkční Sylva Chludilová děj jednoho ze snímků. Film Země snů, který bude v Mikulově také promítán, popisuje, jak se u nás žije vietnamským imigrantům, kteří se kvůli své neinformovanosti, naivitě a touze po slušném výdělku ocitají v nečekaných problémech. Jako další příklad z šestice filmů promítaných v našem městě můžeme uvést snímek Nevítaní. Režisér Tomáš Škrdlant Ochotníci z Pohořelic měli s Dívčí válkou úspěch Příroda společné téma pro všechny soutěže Opět se obracíme na žáky, studenty i širokou veřejnost Mikulovska a Břeclavska s výzvou o zapojení do soutěží s přírodní tématikou. Koho osloví toto téma a dokáže jej zpracovat slovy, kresbou či fotografií, může se v průběhu jarních měsíců zúčastnit soutěží pořádaných Centrem ekologické výchovy Pálava v Mikulově. Svou šestiletou tradici má letos literární soutěž Zelené pero Jaromíra Tomečka. Ve čtyřech věkových kategoriích můžete přihlásit svou báseň, povídku, fejeton, reportáž či další literární útvar, ve kterých je motivem příroda a nádherná krajina pod Pálavou. Krajinou Rudolfa Gajdoše tento název nese výtvarná soutěž pro malé výtvarníky i zkušené malíře. Námětem třetího ročníku výtvarné soutěže Krajinou Rudolfa Gajdoše je opět krajina našeho regionu. Váš pohled může směřovat k přírodním i historickým krásám v okolí Pálavy, k řece Dyji, Pálavě, krajině kvetoucích skalních stepí a strání, polí, vinohradů, sklípků a také k městečkům a vesničkám tohoto kraje, jejich se v něm zaměřil na pětici hlavních postav, které se narodily s vážným postižením a byly rodiči odmítnuty. Sledoval je neuvěřitelných dvacet let, uvedla Chludilová. Součástí Jednoho světa je kromě promítání filmů také doprovodný program. Plánujeme uspořádání koncertů a prezentace neziskových organizací z Mikulova a okolí, nastínila Chludilová. Do organizace festivalu v našem městě se zapojili i studenti místního gymnázia. Další dobrovolníci jsou stále vítáni. Mohou se hlásit na telefonním čísle nebo ové adrese Aktualizované informace o festivalu Jeden svět půběžně naleznete v Kalendáři akcí na km Mikulovská rozvojová představila v sobotu 6. února v Městském kině divadelní hru Dívčí válka v podání pohořelického souboru Pohoda. Ochotníci si do scénáře přidali vlastní prvky šité na míru divákům z Mikulovska. Svým osobitým humorem tak ještě přispěli k vtipnému podtextu komedie Františka Ringo Čecha. Představení se mi moc líbilo, ochotníci měli hru netradičně zpracovanou. Na divadlo v Mikulově chodíme s přítelem pravidelně a určitě nebudeme chybět ani na březnových představeních, naráží divačka Lenka Burcinová na plánovaný měsíc divadla. Ten přinese každou březnovou neděli divadelní představení. Nebudou chybět hry pro dospělé ani pro děti. km Kníže Přemysl se netajil svou slabostí pro Kazi sestru jeho zesnulé ženy Libuše. architektuře i k vlastní činnosti člověka v této krajině. Vyberte tedy místa, která jsou vám obzvláště milá a máte k nim i citový vztah. Nejlepší práce obou soutěží budou vystaveny v galerii Efram od 28. května, kdy při příležitosti slavnostní vernisáže budou odměněni autoři vítězných prací. Pro žáky, studenty i širokou veřejnost je určen druhý ročník fotografické soutěže Pálava, jak ji mám/nemám rád. Svým fotoaparátem můžete zachytit kouzelná zákoutí našeho regionu, stejně jako místa, která nepatří k těm, kam se rádi vracíte. Ke Dni Země již tradičně vyhlašujeme pro jednotlivce i kolektivy odpadovou kampaň ve sběru hliníku a baterií s názvem Krmení Hliníkožrouta a Bateriožrouta v týdnu od 15. do 19. března v Centru ekologické výchovy Pálava v Mikulově. Slosování vítězů proběhne na oslavách Dne Země 24. dubna v přírodní rezervaci Turold. Pro všechny, které tyto soutěže oslovily, jsou připraveny propozice a bližší informace na CEV 10 Rukodělný kurz patchwork Centrum ekologické výchovy Pálava v Mikulově pořádá další z rukodělných kurzů pod vedením odborné lektorky. V sobotu 13. února si budete moci vyzkoušet šití patchworku na stroji technikou zvanou magické dlaždice. Přihlásit se mohou všichni zájemci o tvorbu s textilem. V přednáškovém sále Správy CHKO v Mikulově si organizátoři přichystali pro všechny zájemce dostatek vhodného materiálu. Potřebujete vlastní šicí stroj a běžné šicí potřeby. Kurz povede lektorka Lenka Rabušicová. Začátek je stanoven na 9. hodinu. Bližší informace získáte na adrese tel. č nebo webových stránkách CEV Letošní přívaly sněhu přinesly spoustu komplikací. Složitá dopravní situace, časté odhrnování chodníků, nebezpečí pádu sněhu ze střechy a další problémy nás provázely po celý leden. Děti však mají z obrovských bílých hromad upřímnou radost. O tom svědčí také výsledek sněhových radovánek, který vyrostl na samém konci Mikulova na Dukelské ulici. Hospodářské potřeby u Mlýna v Novosedlech nabízí na prodej od druhé poloviny února sadbové brambory odrůdy IMPALA, COLLETE, MAGDA, AGATA,ROSARA, MARABEL, KARIN, LENKA. Objednávky na tel. číslech , Otevírací doba: Po Pá hod. So hod. PRODEJ NOVÝCH VOZIDEL formou dlouhodobého pronájmu na námi dodané vozidlo zn. ŠKODA, VW, AUDI Hodnota vozidla od do Kč Splatnost měsíců Akontace procent Nevadí nám: Minimální mzda Nulové či ztrátové daňové přiznání Záznamy v registrech neplatičů Pracovní poměr na dobu určitou Důchodový věk nebo mateřská dovolená Podmínky: Čestné prohlášení o schopnosti splácet Kopie OP, ŘP, doklad o ověření adresy Tel.:

11 Nevíte, kam pozvat svou milou nebo milého na VALENTÝNA? Při příležitosti svátku zamilovaných jsme připravili posezení při svíčkách a kulinářský zážitek v podobě masové mísy (včetně příloh dle Vaší volby) pro 2 osoby a láhev vína za 399 Kč. Ve dnech a od 11 do 24 hod. se těšíme na Vaši návštěvu. Rezervace přijímáme na tel.: Adresa: 28. října 680E Mikulov (za Agip) PŘÍPRAVNÝ KURZ k přijímacím zkouškám na vysoké školy TESTY STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ Zahájení: v sobotu 27. února 2010, v 9 hodin, pokračování , , , , , (vždy hod., celkem 30 hod. výuky) Místo konání: MIKULOV, Gymnázium, Komenského 7, učebna Kurzovné: Kč / student / kurz, včetně 20%DPH Podrobnější informace na požádání zašleme. Kontakt: TSM, spol. s r. o., Dukelská 117/12, Vyškov, tel.: , fax: , MANIKÚRA JESSICA KULTIVACE PŘÍRODNÍCH NEHTŮ Erika Hanušková Větrná 3 (vchod z boku budovy) Tel.: Trápí Vás problémy s nehty? Lámou se Vám, třepí, olupují nebo nechtějí růst? Pak nás navštivte, rádi Vám pomůžeme. NABÍZÍME: diagnostika nehtů * manikúra * lakování a zdobení nehtů * P. Shine * masáže a zábaly rukou * oprava prasklých nehtů Hrajte o lístky na fotbal v Barceloně Ve dnech března se v Městské sportovní hale Mikulov uskuteční fotbalový turnaj. Cena pro vítězný tým je deset lístků na fotbalové utkání do proslulé Barcelony na stadion Camp Nou. Pro výherce bude zároveň zajištěna doprava, ubytování na čtyři nebo pět nocí a průvodce. Do Barcelony se podívá také nejlepší střelec a brankář finálového dne. Tým, který obsadí druhé místo, získá deset beden piva Starobrno a třetí cena je selátko. Akce je určena pro fotbalisty amatéry a pořadatelé zaručují, že se turnaje nebude účastnit žádné profesionální mužstvo. Kapitáni mohou svůj tým přihlásit do 5. března u Richarda Stachy ve sportovní hale. Je nutné s sebou přinést soupisku, aby se zabránilo přebíhání hráčů mezi jednotlivými týmy, a startovné, které činí 450 Kč na osobu. Stovku navíc účastníci zaplatí při postupu do dalšího kola. Mužstvo může být složeno maximálně z deseti hráčů včetně brankáře. Více informací získáte na telefonním čísle nebo na webových stránkách km Klub seniorů informuje Dne 13. ledna se v Senior klubu v Mikulově uskutečnila výroční členská schůze. Mikulovští senioři ve svém středu rádi přivítali místostarostku PhDr. Ilonu Žiškovou Vágnerovou, vedoucí sociálního odboru paní Dagmar Sochůrkovou, členky Zastupitelstva paní Marii Babicovou a Vlastu Žaludovou i PhDr. Ludvíka Jankoviče, sekretáře pana senátora Ing. Jana Hajdy. V kulturním programu vystoupily děti z mateřské školy Habánská a děti z Dětského domova. Program byl vtipný a moc hezký. Místostarostka Ilona Žišková Vágnerová poděkovala bývalému vedení Senior klubu a zároveň přivítala nové. V další části programu byla zhodnocena činnost včetně hospodaření za uplynulé období. Zástupkyně MěÚ představily nové vedení klubu Mgr. Libuši Danielovou, paní Annu Puchnerovou a Karlu Kováčovou. Zároveň poděkovaly za dlouholetou práci MUDr. Alence Gráfové, paní Marii Bařinové a panu Aloisi Bürgerovi a předaly jim ocenění. Nové vedení seznámilo přítomné s akcemi na první pololetí tohoto roku a také s připravovanými zájezdy. V přednášce o zdraví pohovořila RNDr. Marie Vyhnalíková. Po diskuzi následovalo výborné pohoštění. Vedení Senior klubu děkuje ředitelství MŠ Habánská a Dětského domova za pěkné vystoupení. Poděkování patří i senátoru Hajdovi za sponzorský dar, kuchařkám paní Bartákové a Pacelové a všem ostatním, kteří mají velký podíl na této akci. Senioři, poznačte si do kalendáře: Maškarní bál (hudba) MDŽ (tombola) Josefská zábava (hudba) Slet čarodějnic (hudba) Den matek Kabaret u dobré pohody Mgr. Libuše Danielová 11 Turnaj v ping pongu Městská sportovní hala Mikulov připravuje na 20. února turnaj v ping pongu pro širokou veřejnost. Bude se jednat o amatérský turnaj. Natolik amatérský, že jsme ho původně chtěli nazvat pong pingový, ujišťuje ředitel Mikulovské sportovní Richard Stacha případné zájemce, kteří si nejsou jisti svými schopnostmi. Začátek akce je stanoven na 8.30 hodin a zájemci se mohou hlásit přímo na recepci sportovní haly nebo na telefonním čísle km Z florbalových soutěží Týmu mladších žáků se další turnaj Jihomoravské ligy poměrně vydařil. V Hodoníně nestačil pouze na bezkonkurenčně nejlepší tým soutěže Bulldogs Brno, kterému podlehl 0:12, ale ve vyrovnaných utkáních se soupeři srovnatelné výkonnosti ukořistil body za vítězství 4:3 v zápase s brněnským FbC ZŠ Horní a za výhru 6:4 v duelu s Bučovicemi. Mikulov je na devátém místě tabulky. I muži konečně poznali chuť vítězství. Na turnaji v Tišnově nejprve remizovali s domácími 4:4 a pak přehráli Blansko B 6:5. V tabulce se posunuli na předposlední místo a v závěru sezóny budou bojovat o udržení v soutěži. FRC

12 KOVO PROKEŠ Brněnská 32, Mikulov vše pro dům, zahradu, řemeslo nářadí, nástroje, zámky, kování, spojovací materiál, hutní materiál, kamna, krby KOVOVÝROBA OCELOVÉ KONSTRUKCE zakázková výroba z oceli a nerezu, zinkování, montáž, zámečnické a svářečské práce HOTEL IRIS*** Lužní 215, Pavlov, Tel.: www:hotel-iris.cz Darujte Vašemu tělu pár hodin oddechu a vychutnejte si nabídku našeho relaxačního centra. Příjemné prostředí, relaxační hudba a uklidňující atmosféra Vám pomohou načerpat novou energii a sílu. NAŠE SLUŽBY: SAUNA BYLINNÉ PARNÍ LÁZNĚ WHIRLPOOL MASÁŽNÍ VANA RELAXAČNÍ A REGENERAČNÍ MASÁŽE TELEFON: , FAX: , CESTOVNÍ AGENTURA MERLIN Cestovní agentura Merlin Kostelní nám. 2, Mikulov Tel./fax: Valentýnská sleva 8 % CHORVATSKO MAKARSKA Hotel Riviera Polopenze (snídaně formou švédského stolu, večeře výběr z pěti menu + nápoj) Ceny od: dospělý lůžko: Kč přistýlka: Kč Dítě 3 12 let na přistýlce: ZDARMA Dítě let na přistýlce: Kč Cena za osobu zahrnuje: 7 ubytování s polopenzí, kompletní pojištění, pobytové taxy, služby delegáta. Dítě zdarma platí pojištění 300 Kč. Možnost autobusové dopravy za příplatek Kč Akce platí do ! Sleva se počítá ze zaplacené zálohy základní ceny (bez příplatků). topení plyn voda solární systémy, klimatizace montáže, opravy Tel.: , po pá 9.00 hod hod. so 9.00 hod hod. ne 9.00 hod hod. NÁBYTEK PYRAMIDA, K Vápence 1284/9, MIKULOV Tel.: Ing. Jozef Hruboš, Koněvova 15, Mikulov Tel.: , MT: www:realitni-sprava.cz Správa a údržba nemovitostí pro SVJ Realitní kancelář Půjčky Kč pro zaměstnance, důchodce, podnikatele (i začínající) a ženy na MD. Bez poplatku, rychle, diskrétně. Půjčky se zástavou nemovitosti Náměstí 12, Mikulov Tel.: MILAN ZATLOUKAL ELEKTROINSTALAČNÍ MATERIÁL montáž voda topení Po Pá So Valtická 1295 MIKULOV Tel.: Příští číslo vychází: 24. února 2010 Distribuce února 2010 Prosíme o zpřístupnění dopisních schránek Uzávěrka příštího čísla 16. února 2010 ZPRAVODAJ MĚSTA MIKULOV Vydává Mikulovská rozvojová, s. r. o. jako pravidelný čtrnáctideník města Mikulova (v červenci a srpnu jako měsíčník) v nákladu ks IČO Zaregistrováno MK ČR E Adresa redakce: Zpravodaj města Mikulov, Mikulovská rozvojová, s. r. o., Náměstí 1, Mikulov, Šéfredaktorka: Bc. Kristýna Michnová tel.: Příjem objednávek inzerce: Pavlína Janderková, tel.: , Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení nebo úpravu článků, a to bez konzultace s autory příspěvků. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Sazba a tisk: CCB, s. r. o., Brno Do všech schránek v Mikulově distribuuje Česká pošta, s. p., pošta Mikulov Vydáno 10. února 2010

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Krajinou Rudolfa Gajdoše

Krajinou Rudolfa Gajdoše Ach, jižní Moravo, zem žárná, Ty má lásko! Petr Bezruč Krajinou Rudolfa Gajdoše Centrum ekologické výchovy Pálava ZO ČSOP 56/15 a Základní škola Mikulov, Valtická ul. 3 vyhlašují II. ročník výtvarné soutěže

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce

Oblastní unie neslyšících Olomouc. INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce INFO OUN Olomouc je podporováno Magistrátem města Olomouce organizace Dobré místo pro život pořádala již 3. ročník Olomoucké koloběžkiády, která se konala na podporu Oblastní Unie neslyšících v Olomouci.

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

POMOZME ZASTAVIT STAVBU VEDLE ŠKOLY (PLOVDIVSKÁ 7)!!!

POMOZME ZASTAVIT STAVBU VEDLE ŠKOLY (PLOVDIVSKÁ 7)!!! Páteční waldorfský list Ročník 11. 16. 9. 2016, Brno 3. číslo KALENDÁŘ AKCÍ datum Akce Čas místo ZÁŘÍ so 17.9. Brigáda Stezky sojky 9 14 hodin zahrada prostor Borovice po 26. 9. Kruh a Kolegium WSŠ 17

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 1 3/2015 ANEB Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 1 3/2015 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Poplatek za svoz odpadu a poplatek ze psů 1.2. Informace z evidence obyvatel

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015

Životický portál. Od 28. září do 5. října 2015 Životický portál Od 28. září do 5. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci září oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk MACÍČKOVÁ Anna VOSOL Jaroslav ČERNOCH Miloslav 21 209 65 96 75 70 GERYKOVÁ Božena

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Životický portál. Od 5. října do 11. října 2015

Životický portál. Od 5. října do 11. října 2015 Životický portál Od 5. října do 11. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015

Životický portál. Od 7. prosince do 13. prosince 2015 Životický portál Od 7. prosince do 13. prosince 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno KUNCOVÁ Věra BARTOŇ Josef VIČANOVÁ Marie Č.p. Věk 33 29 153 91 70 70 Jméno NĚMCOVÁ Jana ŽLEBKOVÁ

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Dovolená na jižní Moravě

Dovolená na jižní Moravě Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem V Dolních Dunajovicích dne 3. října 2008 Realizátor projektu: Mikulovsko, dobrovolný svazek obcí Místo realizace: NUTS 2 Jihovýchod, kraj

Více

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co

Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co Vážení spoluobčané, uplynula již polovina roku 2008, a proto bych Vás rád seznámil s tím, co jsme během této doby v naší obci realizovali a co připravujeme. Po vyřešení problémů s výkupem pozemků bylo

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 nabízíme žákům z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií možnost studia oboru

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017

Životický portál. Od 25. prosince do 5. ledna 2017 Životický portál Od 25. prosince do 5. ledna 2017 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci prosinci oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk KUNCOVÁ Věra 33 92 KROUTILOVÁ Vlasta 23 65 ŽLEBEK Jindřich 148 60 CÁBOVÁ Růžena

Více

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Svatojánek. Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU Svatojánek Červen 2000 INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU OBEC SPLNILA SVOJÍ ZÁKONNOU POVINNOST V polovině května provedli na žádost obce pracovníci kontrolního oddělení finančního referátu Okresního úřadu Beroun

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Zpravodajství ObcERatíškovice

Zpravodajství ObcERatíškovice Zpravodajství ObcERatíškovice Vzhledem k vývoji epidemiologické situace a na základě dnešního doporučení Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně je s účinností od 7. ledna t. r.

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO

SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A O STÁRKOVSKÉ PRÁVO Obecní úřad Tvrdonice a Slovácký Podlužácký krůžek Tvrdonice vyhlašují jako součást 62. ročníku národopisných slavností Podluží v písni a tanci ve dnech 5. - 7. června 2015 SOUTĚŽE VE ZPĚVU, V TANCI A

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI

II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI II. OTICKÉ ZELNÉ SLAVNOSTI VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, Otické zelné slavnosti v roce 2011 se setkali s velkým ohlasem. Pozitivně jste přijali konání akce nejen Vy, ale též hosté, které jste si pozvali nebo přijeli

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Program týdne pro rodinu 2011

Program týdne pro rodinu 2011 Program týdne pro rodinu 2011 K týdnu pro rodinu připravují členská centra Asociace center pro rodinu aktivity na různých místech. Nabízíme Vám stručný přehled, více se dozvíte na domovských stránkách

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země

JARO JE TADY! Komise životního prostředí obce Jiříkovice vyhlašuje 3. JARNÍ ÚKLID OBCE JIŘÍKOVICE. Akce bude probíhat v rámci mezinárodního Dne Země Zpravodaj obce Jiříkovice 2/2013 JARO JE TADY! Milí spoluobčané, jaro už je v plném proudu. Proto mi dovolte pozvat vás na 3. jarní úklid obce a další akce s tím související. A zároveň vás také zvu na

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com

Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska. English Camp. Místo: Základní škola Osová Bítýška. www.multikultikreaktiv.com Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska English Camp Místo: Základní škola Osová Bítýška www.multikultikreaktiv.com ENGLISH CAMP Výuka angličtiny pro děti z Česka a Rakouska je koncipována hravou

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ

NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ NABÍDKA PARTNERSTVÍ NA SLAVNOSTNÍM VEČERU S VYHLÁŠENÍM VÝSLEDKŮ 6. ROČNÍKU ANKETY BRNO TOP 100 www.brnotop100.cz Vážení přátelé, rádi bychom Vám předložili možnost stát se reklamním partnerem slavnostního

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům

Tiskové zprávy 31. 1. 2013. Jirkov prodal vybydlený dům Tiskové zprávy 31. 1. 2013 Jirkov prodal vybydlený dům Čtyři zájemci podali Městskému úřadu v Jirkově nabídku na koupi domu v Mostecké ulici čp. 385. Vítězem výběrového řízení se stala firma K. S. I. s.

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová

MĚSTYS DRNHOLEC. Přítomni: Ivičič Jan, Ing. Bronislav Kocman, RNDr. Kalandrová Jana, Bejdák Karel, Bc. Pavla Seveldová MĚSTYS DRNHOLEC Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Míra spokojenosti účastníků s akcí

Míra spokojenosti účastníků s akcí Evaluace veletrhu sociálních služeb a volnočasových aktivit Lidé lidem Ve dnech 20.-21.9.2007 se konal veletrh sociálních služeb a volnočasových aktivit s názvem Lidé lidem. Tato akce se uskutečnila v

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M

M Ě S T O P Ř Í B R A M M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 ze dne 9. prosince 2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se.

Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se. Obsah: 1. Oslavy 100 let Orla 2. Doškolení florbalových trenérů - 3. Divadelní dílna 4. Výzva EHR 5. Orel na Facebooku Přidejte se Sestry a bratři, Přinášíme vám v tomto zpravodaji informace o aktivitách,

Více

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL***

Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** Rodinný WELLNESS HOTEL CENTRÁL*** dokončil v roce 2013 další krok ke zkvalitnění služeb Vám, našim hostům. V letech 2009-2013 dokončil výstavbu WELLNESS CENTRA II na ploše dalších 400m 2 ve venkovních

Více

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635)

U S N E S E N Í. 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013 (tisk R/635) U S N E S E N Í z 59. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 27. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Rozpočtové opatření č. 4/2013

Více

Bulletin číslo 07/2014

Bulletin číslo 07/2014 Bulletin číslo 07/2014 Nejen prací živ je člověk Chvalský zámek, zadní pohled sídlo - Náchodská čp. 2421/234, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice Open Society of Artists - Madame Humanité 2014 > VÝZVA PRO

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2017

Festival amatérského divadla Kladno 2017 Festival amatérského divadla Kladno 2017 6. ročník, 21. 23. dubna 2017 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více