Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 20. 5. 1998"

Transkript

1 Zápis z mimořádného jednání Akademického senátu OPF SU ze dne Přítomni: Omluven: Hosté: Čemerková, Helešic, Matuszek, Skála, Tuleja, Brunda, Kovács, Kroupová, Lébl, Mrozek Malátek, Suchoňová, Kopecký doc. Ing. Tibor Paulík, CSc. proděkan OPF SU RNDr. Ing. Bohuslav Rychtar tajemník OPF SU Program: 1. Projednávání studijních programů 2. Harmonogram studijního roku 3. Distanční studium 4. Specializace Národohospodářství a Cestovní ruch 5. Problematika statutárních změn 6. Diskuse s vedením fakulty. 7. Hlasování 8. Diskuse 9. Doporučení 10. Další zasedání senátu Průběh jednání: 1. Akademický senát OPF projednal problematiku nových studijních programů. senát vznesl námitky proti způsobu jímž byla vyhlášena registrace. členové AS se dotázali, proč se odlišují studijní programy distančního a denního studia problém Ekonomických teorií. senát upozornil na nedostatky ve studijním programu magisterského stupně oboru Ekonomika podnikání v obchodě a službách. členové AS diskutovali o tom, jakým způsobem je možno ošetřit problém rozložení 3. ročníku kdy student musí absolvovat studijní program, který je odpovídající pro nový 1. a 2. ročník. 2. Akademický senát projednal problematiku harmonogramu schvalování studijního programu. 3. Akademický senát projednal problematiku distančního studia. 4. AS OPF projednal specializaci Národohospodářství a Cestovní ruch. 5. Akademický senát se zaobíral navrženými statutárními změnami. 6. Rozprava s vedením OPF SU: Proděkan doc. Paulík zdůvodnil zavedení předmětu Ekonomické teorie. Akademický senát se dotázal proděkana OPF, jaký je důvod zavedení daného předmětu do 5. ročníku pro školní rok 1998/1999. Proděkan doc. Paulík osvětlil názor vedení OPF. Akademický senát upozornil, na to, že někteří studenti mají splněn počet kreditů ve 4. ročníku, a tím pádem by těmto studentům přibyl jeden předmět navíc. Akademický senát dotazoval doc. Paulíka, proč nejsou v souladu studijní programy distančního studia a studia denního. Proděkan doc. Paulík doporučil zařazení předmětu Ekonomické teorie také do distančního studia. doc. Paulík zdůvodnil návrh zavedení specializace Národohospodářství. Akademický senát se dotázal na problematiku předmětů Hospodářská etika. Dotaz doc. Paulík zodpověděl. Předseda senátu informoval doc. Paulíka, že AS OPF nebyl předložen návrh na zavedení vedlejší specializaci Cestovní ruch. Akademický senát hlasoval o doporučení přesunu registrace: Akademický senát OPF doporučuje přesunutí začátku registrace na 25. května Pro: 10

2 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 0 Návrh byl akademickým senátem OPF přijat. RNDr. Rychtar informoval o návrzích změn ve Statutu OPF. 7. Hlasování 1 : Senát hlasoval o návrhu harmonogramu školního roku 1998/1999: Akademický senát OPF schvaluje Harmonogram studijního programu pro školní rok 1998/1999. Pro: 10 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 0 Návrh byl akademickým senátem OPF přijat. Senát hlasoval o přechodu distančního studia na OPF na kreditový systém. Akademický senát OPF schvaluje přechod distančního studia na kreditový systém. Akademický senát dále doporučuje doplnit studijní program o předmět Ekonomické teorie do závazných předmětů oboru. Akademický senát žádá vedení OPF o předložení vzorového studijního plánu magisterského studijního programu pro distanční studium. Pro: 10 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 0 Návrh byl akademickým senátem OPF přijat. Senát hlasoval o věcném záměru specializace Národohospodářství Akademický senát OPF schvaluje specializaci Národohospodářství v bakalářském a magisterském studijním programu. Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nepřítomno: 0 Návrh byl akademickým senátem OPF přijat. Senát konstatuje, že pro jednání senátu nebyly poskytnuty materiály pro vedlejší specializaci Cestovní ruch. Senát hlasoval o studijním programu EKPO I (viz Příloha č. 1, zápis č. 7): Akademický senát OPF schvaluje studijní program Ekonomika podnikání v obchodě a službách pro 1. a 2. ročník pro školní rok 1998/1999. Pro: 10 1 Změny navržené senátem jsou označeny v jednotlivých souborech žlutou barvou.

3 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 0 Návrh byl akademickým senátem OPF přijat. Senát hlasoval o studijním programu EKPO III (viz Příloha č. 2, zápis č. 7): Akademický senát OPF schvaluje studijní program Ekonomika podnikání v obchodě a službách pro 3. ročník pro školní rok 1998/1999. Pro: 10 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 0 Návrh byl akademickým senátem OPF přijat. Senát hlasoval o studijním programu EKPO IV (viz Příloha č. 3, zápis č. 7): Akademický senát OPF schvaluje studijní program Ekonomika podnikání v obchodě a službách pro 4. ročník pro školní rok 1998/1999, vyjma vedlejší specializace Cestovní ruch. Připomínky viz bod 6, odrážka čtvrtá. Pro: 10 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 0 Návrh byl akademickým senátem OPF přijat. Senát hlasoval o studijním programu EKPO V (viz Příloha č. 4, zápis č. 7): Akademický senát OPF schvaluje studijní program Ekonomika podnikání v obchodě a službách pro 5. ročník pro školní rok 1998/1999. Předmět Ekonomické teorie není závazným předmětem oboru a zůstává předmětem volitelným. Pro: 10 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 0 Návrh byl akademickým senátem OPF přijat. Senát hlasoval o studijním programu SOMA I (viz Příloha č. 5, zápis č. 7): Akademický senát OPF schvaluje studijní program Sociální management pro 1. a 2. ročník pro školní rok 1998/1999. Pro: 10 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 0 Návrh byl akademickým senátem OPF přijat. Senát hlasoval o studijním programu SOMA III (viz Příloha č. 6, zápis č. 7):

4 Akademický senát OPF schvaluje studijní program Sociální management pro 3. ročník pro školní rok 1998/1999. Pro: 10 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 0 Návrh byl akademickým senátem OPF přijat. Senát hlasoval o studijním programu bakalářského plánu studijního programu distančního studia (viz Příloha č. 7, zápis č. 7): Akademický senát OPF schvaluje bakalářský plán studijního programu distančního studia pro školní rok 1998/1999. Pro: 10 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 0 Návrh byl akademickým senátem OPF přijat. Senát hlasoval o realizačních opatřeních souvisejících se zavedením nových studijních programů (viz Příloha č. 8, zápis č. 7): Akademický senát OPF schvaluje realizační opatření k nově zavedeným studijním programům. Změny viz soubor Prog98.doc Pro: 10 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nepřítomno: 0 Návrh byl akademickým senátem OPF přijat. 8. Diskuse: Senát diskutoval o změnách statutu navržených RNDr. Rychtarem Senát diskutoval o změnách statutu navržených proděkanem Mezulánikem Akademický senát pověřil předsedu AS OPF, aby předal vedení OPF návrh změn v 9 a 21 Statutu OPF, Příloha č Doporučení AS OPF: Vzhledem k zjištěným nedostatkům žádá akademický senát vedení OPF o přepočtení a následnou opravu součtů kreditů ve studijních plánech pro školní rok 1998/1999. Po diskusi se zástupcem vedení OPF doc. Paulíkem, senát doporučuje studentům 5. ročníku ve školním roce 1998/1999 zápis předmětu Ekonomické teorie. 10. Termín dalšího zasedání senátu: 22. června 1998 v 10,00 hodin. Zapsal: Tuleja PaedDr. Jiří Helešic předseda AS OPF

5 Příloha č. 1 I. Vzorový studijní plán bakalářského studijního programu oboru Ekonomika podnikání v obchodě a službách Závazné předměty oboru pro studenty 1. a 2. ročníku ve šk. roce 1998/99 Strana Předmět přílohy Mikroekonomie A (116) 3+1 4z- Makroekonomie A (112) 3+1 4zsx Světová ekonomika (122) 2+1 Marketing (206) 2+1 Nauka o podniku (304) 2+1 Management (302) 2+1 Daně a daňová politika 2+1 Účetnictví A (310) 1+2 3z- Účetnictví B (314) 1+2 3zsx Peníze, banky a finanční trhy (405) 2+1 Firemní finance A (402) 1+2 Matematika A (524) 1+2 4x Matematika B (525) 1+2 4x Statistika A (537) 2+1 3z- Statistika B (538) 2+1 3zsx Informatika A (517) 1+3 4x Informatika B (518) 1+3 4x Podnikání v hospodář. dějinách Československa 2+1 a České republiky (612) Právo (631) 1+1 2z- Obchodní právo A 2+1 3zsx Jazyk 1 ( , , z- 3z- 3z- 3z- 3zsx ) Jazyk 2 ( , 785, 790) z- 2z- 2z- 2z- 2zsx Tělesná výchova z 2z 2z 2z 2z 2z ( , 899) Diplomový seminář (901) 0+4 2z 2z Odborná praxe (902) 0+4 2z 2z Celkem kreditů 108

6 Volitelné předměty oboru 1 předmět z každého ze 4 bloků 12 Celkem kreditů 12 Ekonomické předměty (1) Humanitní předměty (1) 6 - Ekologická politika (137) - Dějiny evropského hospodářství 20. stol. 9 - Evropská unie (108) - Filozofie a etika 7 - Ekonomická geografie (109) Psychologie (616) 12 - Veřejná ekonomika (222) Sociologie (622) Exaktní předměty (1) Komunikační předměty(1) Informační systémy (514) Argumentace Operační analýza pro ekonomy a přesvědčování (791) Počítače v podnikatelské praxi Vyjednávání Rétorika (703) Teorie verbální komunikace (707) A) Specializace Marketing a management Závazné předměty specializace S e m e s t r 7 předmětů po 3 hodinách 21 Celkem kreditů Cenová strategie a taktika (225) 54 - Drobné a střední podnikání (202) 56 - Ekonomika obchodu (203) 57 - Teorie jakosti zboží (223) - Ekonomika podniku - Platební a zúčtovací styk - Marketingový výzkum Volitelné předměty specializace Nejméně 4 předměty po 3 hodinách 12 Celkem kreditů 12 - Časový management Finační právo (604) 61 - Marketing v obchodě (208) 52 - Obchodní operace (212) Personalistika (610)

7 72 - Propagace a reklama (215) 85 - Účetnictví soukromého podnikatele (311) - Obchodní korespondence Volně volitelné předměty V rámci bloku volně volitelných předmětů musí posluchači dosáhnout celkem 6 kreditů v jakékoliv skladbě. Studenti mohou volit v rámci bakalářského studijního programu všechny vypsané předměty bakalářských studijních programů s výjimkou závazných předmětů svého oboru a své specializace. Dále si lze zapsat kurzy Arabština pro začátečníky, Arabština 2. část, Jazyk III (v rozsahu 1. nebo 2. jazyka), Přípravný kurz na mezinárodní zkoušku z obchodní němčiny, Příprava na základní stupeň státní jazykové zkoušky z francouzštiny, Příprava k mezinárodní zkoušce ze španělského jazyka, Ruština - příprava k mezinárodní zkoušce, Ruština - příprava k základní zkoušce, Překladatelské dovednosti v odborném francouzském textu, Příprava ke zkoušce Cambridge Advanced English, Cambridge First Certificate a English state exam preparation, pokud jsou v daném semestru otevřeny. Dále si mohou v rámci volně volitelných předmětů zaregistrovat 1 kurz z nabídky TV. B) Specializace Informatika a její využití v obchodě a službách Závazné předměty specializace 7 předmětů po 3 hodinách 21 Celkem kreditů Databáze (503) Komunikace a sítě (520) - Operační systémy Programovací techniky (552) - Systémová analýza - Technické prostředky informačních systémů - Umělá inteligence a expertní systémy Volitelné předměty specializace Nejméně 4 předměty po 3 hodinách 12 Celkem kreditů Bankovní informační systémy (558) Moderní statistické metody pro ekonomy (544) Organizační projektování (563) Počítačová grafika a design (532) Správa a využívání počítačových sítí (536) - Programování v jazyce PASCAL - Geografické informační systémy - Personální management

8 Volně volitelné předměty V rámci bloku volně volitelných předmětů musí posluchači dosáhnout celkem 6 kreditů v jakékoliv skladbě. Studenti mohou volit v rámci bakalářského studijního programu všechny vypsané předměty bakalářských studijních programů s výjimkou závazných předmětů svého oboru a své specializace. Dále si lze zapsat kurzy Arabština pro začátečníky, Arabština 2. část, Jazyk III (v rozsahu 1. nebo 2. jazyka), Přípravný kurz na mezinárodní zkoušku z obchodní němčiny, Příprava na základní stupeň státní jazykové zkoušky z francouzštiny, Příprava k mezinárodní zkoušce ze španělského jazyka, Ruština - příprava k mezinárodní zkoušce, Ruština - příprava k základní zkoušce, Překladatelské dovednosti v odborném francouzském textu, Příprava ke zkoušce Cambridge Advanced English, Cambridge First Certificate a English state exam preparation, pokud jsou v daném semestru otevřeny. Dále si mohou v rámci volně volitelných předmětů zaregistrovat 1 kurz z nabídky TV. C) Specializace Ekonomika cestovního ruchu Závazné předměty specializace 7 předmětů po 3 hodinách 21 Celkem kreditů 21s - Analýza cestovního ruchu - Geografie cestovního ruchu - Investice cestovního ruchu 18 - Management služeb cestovního ruchu (105) 21 - Marketing cestovního ruchu (115) 22 - Odvětví cestovního ruchu (129) - Propagace cestovního ruchu Volitelné předměty specializace Nejméně 4 předměty po 3 hodinách 12 Celkem kreditů Agroturistika (131) 31 - Gastronomie (132) 35 - Informatika v cestovním ruchu (136) 39 - Kulturní dějiny České republiky v cestovním ruchu (110) - Kapitoly z dějin evropské kultury 40 - Metodika práce průvodce a animace (134) 46 - Společenský protokol (121)

9 Volně volitelné předměty V rámci bloku volně volitelných předmětů musí posluchači dosáhnout celkem 6 kreditů v jakékoliv skladbě. Studenti mohou volit v rámci bakalářského studijního programu všechny vypsané předměty bakalářských studijních programů s výjimkou závazných předmětů svého oboru a své specializace. Dále si lze zapsat kurzy Arabština pro začátečníky, Arabština 2. část, Jazyk III (v rozsahu 1. nebo 2. jazyka), Přípravný kurz na mezinárodní zkoušku z obchodní němčiny, Příprava na základní stupeň státní jazykové zkoušky z francouzštiny, Příprava k mezinárodní zkoušce ze španělského jazyka, Ruština - příprava k mezinárodní zkoušce, Ruština - příprava k základní zkoušce, Překladatelské dovednosti v odborném francouzském textu, Příprava ke zkoušce Cambridge Advanced English, Cambridge First Certificate a English state exam preparation, pokud jsou v daném semestru otevřeny. Dále si mohou v rámci volně volitelných předmětů zaregistrovat navíc 1 kurz z nabídky TV. Dále si mohou v rámci volně volitelných předmětů zaregistrovat 1 kurz z nabídky TV. D) Specializace Evropská unie Závazné předměty specializace 7 předmětů po 3 hodinách 21 Celkem kreditů Hospodářské politiky Evropské unie (146) 24 - Integrační procesy a Evropská unie (147) 25 - Komunitární právo Evropské unie (148) 41 - Mechanismus fungování EU (145) 10 - Mezinárodní ekonomická integrace (123) 26 - Měnová a fiskální politika Evropské unie (149) - Regionální politika Evropské unie Volitelné předměty specializace Nejméně 4 předměty po 3 hodinách 12 Celkem kreditů Dějiny evropského hospodářství 20. století (602) 30 - Evropská unie ve světové ekonomice (150) 33 - Geografie Evropské unie (152) 37 - Kapitoly z dějin evropské kultury (144) 29 - Evropská enviromentální politika (151) 42 - Národní účetnictví (155) 46 - Společenský protokol (121) 47 - Vztahy České republiky k Evropské unii (157) Volně volitelné předměty

10 V rámci bloku volně volitelných předmětů musí posluchači dosáhnout celkem 6 kreditů v jakékoliv skladbě. Studenti mohou volit v rámci bakalářského studijního programu všechny vypsané předměty bakalářských studijních programů s výjimkou závazných předmětů svého oboru a své specializace. Dále si lze zapsat kurzy Arabština pro začátečníky, Arabština 2. část, Jazyk III (v rozsahu 1. nebo 2. jazyka), Přípravný kurz na mezinárodní zkoušku z obchodní němčiny, Příprava na základní stupeň státní jazykové zkoušky z francouzštiny, Příprava k mezinárodní zkoušce ze španělského jazyka, Ruština - příprava k mezinárodní zkoušce, Ruština - příprava k základní zkoušce, Překladatelské dovednosti v odborném francouzském textu, Příprava ke zkoušce Cambridge Advanced English, Cambridge First Certificate a English state exam preparation, pokud jsou v daném semestru otevřeny. Dále si mohou v rámci volně volitelných předmětů zaregistrovat 1 kurz z nabídky TV. Předpokladem k vykonání bakalářských zkoušky u specializace Evropská unie je úspěšné absolvování mezinárodně uznávané zkoušky ze zvoleného jazyka. E) specializace Národohospodářství hodin 7 předmětů Celkem kreditů 21 Ekonomika ČR Hospodářská etika Hospodářská politika A Makroekonomická analýza Národní účetnictví Trh práce a aktivní politika zaměstnanosti Veřejné finance A 2x 2x 2x Volitelné předměty specializace hodin předměty po 3 hodinách 12 Celkem kreditů 12 Argumentace a přesvědčování Informační systémy Mezinárodní ekonomická integrace Mezinárodní finance A Moderní statistické metody pro ekonomy Sociální politika a sociální instituce Správní právo Veřejná ekonomika

11 Volně volitelné předměty V rámci bloku volně volitelných předmětů musí posluchači dosáhnout celkem 6 kreditů v jakékoliv skladbě. Studenti mohou volit v rámci bakalářského studijního programu všechny vypsané předměty bakalářských studijních programů s výjimkou závazných předmětů svého oboru a své specializace. Dále si lze zapsat kurzy Arabština pro začátečníky, Arabština 2. část, Jazyk III (v rozsahu 1. nebo 2. jazyka), Přípravný kurz na mezinárodní zkoušku z obchodní němčiny, Příprava na základní stupeň státní jazykové zkoušky z francouzštiny, Příprava k mezinárodní zkoušce ze španělského jazyka, Ruština - příprava k mezinárodní zkoušce, Ruština - příprava k základní zkoušce, Překladatelské dovednosti v odborném francouzském textu, Příprava ke zkoušce Cambridge Advanced English, Cambridge First Certificate a English state exam preparation, pokud jsou v daném semestru otevřeny. Dále si mohou v rámci volně volitelných předmětů zaregistrovat 1 kurz z nabídky TV.

12 Příloha č. 2 Vzorový studijní plán bakalářského studijního programu oboru Ekonomika podnikání v obchodě a službách Závazné předměty oboru pro studenty 3. ročníku ve šk. roce 1998/99 Strana Předmět přílohy Mikroekonomie A (116) 2+2 4z- Makroekonomie A (112) 2+2 4zsx Světová ekonomika (122) 2+1 Marketing (206) 2+1 Nauka o podniku (304) 1+2 Management (302) 2+1 Účetnictví A (310) 1+2 3z- Účetnictví B (314) 1+2 3zsx Peníze, banky a finanční trhy (405) 1+2 Firemní finance A (402) 1+2 Matematika A (524) 2+2 4x Matematika B (525) 2+2 4x Statistika A (537) 2+1 3z- Statistika B (538) 2+1 3zsx Informatika A (517) 1+3 4x Informatika B (518) 1+3 4x Podnikání v hospodář. dějinách Československa 1+2 a České republiky (612) Právo (631) 2+1 Jazyk 1 ( , , z- 3z- 3z- 3z- 3zsx ) Jazyk 2 ( , 785, 790) z- 2z- 2z- 2z- 2zsx Tělesná výchova z 2z 2z 2z 2z 2z ( , 899) Diplomový seminář (901) 0+4 2z 2z Odborná praxe (902) 0+4 2z 2z Celkem kreditů 105

13 Volitelné předměty oboru 1 předmět z každého ze 4 bloků 12 Celkem kreditů 12 Ekonomické předměty (1) Humanitní předměty (1) 6 - Ekologická politika (137) - Dějiny evropského hospodářství 20. stol. 9 - Evropská unie (108) Dějiny filozofie (601) 7 - Ekonomická geografie - Filozofie a etika 12- Veřejná ekonomika Logika (633) 13-Ekonomika České republiky Psychologie (616) Sociologie (622) Exaktní předměty (1) Komunikační předměty(1) Informační systémy (514) Argumentace Operační analýza a přesvědčování (791) pro ekonomy (550) 70 - Obchodní Počítače v podnikatelské korespondence (211) praxi (531) Rétorika (703) Trendy současné Teorie verbální informatiky (543) komunikace (707) - Vyjednávání A) Specializace Marketing a management Závazné předměty specializace S e m e s t r 5 předmětů po 3 hodinách 15 Celkem kreditů Daně a daňová politika (103) 54 - Drobné a střední podnikání (202) 56 - Ekonomika obchodu (203) Obchodní právo A (607) 57 - Teorie jakosti zboží (223) Volitelné předměty specializace Nejméně 5 předmětů po 3 hodinách 15 Celkem kreditů Cenová strategie a taktika (225) Finanční a pojistná matematika A (412) Finační právo (604) Informační systémy v ekologii (515) 61 - Marketing v obchodě (208)

14 91 - Nákladové účetnictví (305) 52 - Obchodní operace (212) Personalistika (610) Platební a zúčtovací styk (118) 72 - Propagace a reklama (215) Trh práce a aktivní politika zaměstnanosti (629) 85 - Účetnictví soukromého podnikatele (311) 68 - Marketingový výzkum (229) 89 - Časový management (319) 82 - Ekonomika podniku (320) Volně volitelné předměty V rámci bloku volně volitelných předmětů musí posluchači dosáhnout celkem 6 kreditů v jakékoliv skladbě. Studenti mohou volit v rámci bakalářského studijního programu všechny vypsané předměty bakalářských studijních programů s výjimkou závazných předmětů svého oboru a své specializace. Dále si lze zapsat kurzy Arabština pro začátečníky, Arabština 2. část, Jazyk III (v rozsahu 1. nebo 2. jazyka), Přípravný kurz na mezinárodní zkoušku z obchodní němčiny, Příprava na základní stupeň státní jazykové zkoušky z francouzštiny, Příprava k mezinárodní zkoušce ze španělského jazyka, Ruština - příprava k mezinárodní zkoušce, Ruština - příprava k základní zkoušce, Překladatelské dovednosti v odborném francouzském textu, Příprava ke zkoušce Cambridge Advanced English, Cambridge First Certificate a English state exam preparation, pokud jsou v daném semestru otevřeny. Dále si mohou v rámci volně volitelných předmětů zaregistrovat navíc 1 kurz z nabídky TV. B) Specializace Informatika a její využití v obchodě a službách Závazné předměty specializace 5 předmětů po 3 hodinách 15 Celkem kreditů Databáze (503) Komunikace a sítě (520) Programovací techniky (552) Systémová analýza A (539) Technické prostředky informačních systémů (542) Volitelné předměty specializace Nejméně 5 předmětů po 3 hodinách 15 Celkem kreditů Bankovní informační systém (558) Databázové aplikace pro uživatele (504) Finanční a pojistná matematika A (412) Geografické informační systémy (559) Informační systémy v ekologii (515)

15 166 - Moderní statistické metody pro ekonomy (544) Operační systémy (530) Organizační projektování (563) Počítačová grafika a design (532) Programování v jazyku PASCAL (534) Správa a využívání počítačových sítí (536) Tabulkové procesory (541) Zpracovaní textu-dtp (553) Volně volitelné předměty V rámci bloku volně volitelných předmětů musí posluchači dosáhnout celkem 6 kreditů v jakékoliv skladbě. Studenti mohou volit v rámci bakalářského studijního programu všechny vypsané předměty bakalářských studijních programů s výjimkou závazných předmětů svého oboru a své specializace. Dále si lze zapsat kurzy Arabština pro začátečníky, Arabština 2. část, Jazyk III (v rozsahu 1. nebo 2. jazyka), Přípravný kurz na mezinárodní zkoušku z obchodní němčiny, Příprava na základní stupeň státní jazykové zkoušky z francouzštiny, Příprava k mezinárodní zkoušce ze španělského jazyka, Ruština - příprava k mezinárodní zkoušce, Ruština - příprava k základní zkoušce, Překladatelské dovednosti v odborném francouzském textu, Příprava ke zkoušce Cambridge Advanced English, Cambridge First Certificate a English state exam preparation, pokud jsou v daném semestru otevřeny. Dále si mohou v rámci volně volitelných předmětů zaregistrovat 1 kurz z nabídky TV. C) Specializace Ekonomika cestovního ruchu Závazné předměty specializace 5 předmětů po 3 hodinách 15 Celkem kreditů Management služeb cestovního ruchu A (105) 19 - Management služeb cestovního ruchu B (106) 21 - Marketing v cestovním ruchu (115) Obchodní právo A (607) 22 - Odvětví cestovního ruchu (129) Volitelné předměty specializace Nejméně 5 předmětů po 3 hodinách 15 Celkem kreditů Agroturistika (131) 28 - Analýza v cestovním ruchu (101) 31 - Gastronomie (132) 32 - Geografie cestovního ruchu (128) 35 - Informatika v cestovním ruchu (136) 36 - Investice v cestovním ruchu (133)

16 39 - Kulturní dějiny České republiky v cestovním ruchu (110) 40 - Metodika práce průvodce a animace (134) 43 - Propagace v cestovním ruchu (119) 46 - Společenský protokol (121) 37 - Kapitoly z dějin evropské kultury (144) Volně volitelné předměty V rámci bloku volně volitelných předmětů musí posluchači dosáhnout celkem 6 kreditů v jakékoliv skladbě. Studenti mohou volit v rámci bakalářského studijního programu všechny vypsané předměty bakalářských studijních programů s výjimkou závazných předmětů svého oboru a své specializace. Dále si lze zapsat kurzy Arabština pro začátečníky, Arabština 2. část, Jazyk III (v rozsahu 1. nebo 2. jazyka), Přípravný kurz na mezinárodní zkoušku z obchodní němčiny, Příprava na základní stupeň státní jazykové zkoušky z francouzštiny, Příprava k mezinárodní zkoušce ze španělského jazyka, Ruština - příprava k mezinárodní zkoušce, Ruština - příprava k základní zkoušce, Překladatelské dovednosti v odborném francouzském textu, Příprava ke zkoušce Cambridge Advanced English, Cambridge First Certificate a English state exam preparation, pokud jsou v daném semestru otevřeny. Dále si mohou v rámci volně volitelných předmětů zaregistrovat navíc 1 kurz z nabídky TV. Dále si mohou v rámci volně volitelných předmětů zaregistrovat 1 kurz z nabídky TV. D) Předměty vyučované v anglickém jazyce 48 - Great Economics and their Theories (139) 6x 6 - International Economics (127) 6x 2 - Microeconomics (126) 6x 49 - Post - War Economic Development: a History (140) 6x years of U.S. Economic History (145) 6x 3 - Macroeconomics (111)* 6x 50 - Marketing (226)* 6x Money and Financial Markets (427) 6x Human behaviour and its psychological aspects (652) 6x Předměty vyučované v anglickém jazyce mohou zapisovat studenti bakalářského i magisterského studijního programu. Podmínky uznávání předmětů v anglickém jazyce na místo analogických předmětů v českém jazyce jsou uvedeny v akreditačních materiálech jednotlivých předmětů. Celkový počet hodin a zkoušek oboru (včetně Tv a dipl. sem. a odbor. praxe) Semestr Celkem Výukových hodin Kredity Zkoušek V součtu nejsou zahrnuty volně volitelné předměty.

17 Příloha č. 3 III. Vzorový studijní plán magisterského studijního programu oboru Ekonomika podnikání v obchodě a službách Závazné předměty oboru pro studenty 4. ročníku ve šk. roce 1998/99 Strana Předmět přílohy hodin Mikroekonomie B (117) 2+2 4z- Makroekonomie B (113) 2+2 4zsx Ekonomické teorie 2+1 Diplomový seminář (901) 0+6 2z 2z 2z Odborná praxe (902) 0+6 2z 2z 2z Celkem kreditů 23 Volitelné předměty oboru hodin předmět z každého ze 4 bloků 12 Celkem kreditů 12 Ekonomické předměty (1) Humanitní předměty (1) 15 - Hospodářská politika (135 ) - Dějiny filozofie 84 - Management transferu poznatků Filozofie a politologie(603) vědy a výzkumu do praxe Psychologie osobnosti (618) 14 - Globalistika (142) Výchova a vzdělávání 82 - Ekologický management (321) dospělých (635) Exaktní předměty (1) Komunikační předměty (1) Exaktní metody řízení - Komunikační strategie ekonomiky (547) a taktiky (706)* Informační systém firmy (513) Manažerská komunikace (704) Statistické zpracování dat Rétorika pro podnikatele (708) pro ekonomy (564) Ústní a písemná interakce (705) Teorie systémů (554)

18 A. Hlavní specializace Marketing a management Závazné předměty specializace Předmět hodin předmětů po 3 hodinách 3z- 3zsx 21 Celkem kreditů Logistika (205) 58 - Management obchodních podniků (303) 60 - Marketing služeb (207) 62 - Marketingový management (209) 3z Strategický management (317) 3zsx 64 - Mezinárodní marketing (210) Obchodní právo B (608) Volitelné předměty specializace Předmět S e m e s t r hodin Nejméně 4 předměty 12 Celkem kreditů Časový management (319) 34 - Hospodářská politika České republiky (130) 66 - Hospodářské rozbory (204) Informační systémy v managementu (569) Komerční bankovnictví (403) 90 - Management technických a výrobních procesů (315) 67 - Marketingové pojetí firmy (228) 92 - Personální management (306) Právo v mezinárodním obchodě (615) 73 - Psychologie prodeje (216) 44 - Regionální ekonomika (218) 74 - Řízení jakosti zboží a služeb (221) - Sociální a pracovní právo (645)* Správní právo (651) Vedlejší specializace Předmět hodin předmětů po 3 hodinách 15 Celkem kreditů 15 Informatika a její využití v obchodě a službách Databáze (503) Ekonometrie (546) Ekonomicko-matematické metody (561) Komunikace a sítě (520)

19 148 - Programovací techniky (552) Řízení projektů (555) Systémová analýza Technické prostředky informačních systémů (542) Technologie programování (556) Umělá inteligence a expertní systémy (565) Finance a bankovnictví Akciové a portfoliové analýzy (425) Bankovní informační systém (558) 82 - Ekonomika podniku (320) Finanční a pojistná matematika B (426) Firemní finance B (413) Komerční bankovnictví (403) Mezinárodní finance B (432) Mezinárodní finanční instituce (414) Měnová politika (415) 99 - Peněžní teorie a politika (407) Platební a zúčtovací styk (118) Pojišťovnictví B (424) Účetnictví finančních institucí (417) Veřejné finance (420) Dějiny bankovnictví a peněžnictví (433) Trhy derivátů (434) Poradenství 88 - Audit (201) 16 - Daně a daňová politika (103) Metody sociologického výzkumu (606) 91 - Nákladové účetnictví (305) 71 - Ochrana zájmů spotřebitele (213) Právní poradenství (614) 94 - Účetní poradenství (318) 95 - Zakládání podniků a investování (308) - Sociální a pracovní právo (645)* Profesní poradenství (636) Volně volitelné předměty V rámci bloku volně volitelných předmětů musí posluchači dosáhnout celkem 3 kreditů v jakékoliv skladbě. Studenti mohou volit v rámci magisterského studijního programu všechny vypsané předměty bakalářských studijních programů i magisterských studijních programů s výjimkou závazných předmětů svého oboru a své specializace. Dále si lze zapsat kurzy Arabština pro začátečníky, Arabština 2. část, Jazyk III (v rozsahu 1. nebo 2. jazyka), Přípravný kurz na mezinárodní zkoušku z obchodní němčiny, Příprava na základní stupeň státní jazykové zkoušky z francouzštiny, Příprava k mezinárodní zkoušce ze španělského jazyka, Ruština - příprava k mezinárodní zkoušce, Ruština - příprava k základní zkoušce, Překladatelské dovednosti v odborném francouzském textu, Příprava ke zkoušce Cambridge Advanced English, Cambridge First Certificate a English state exam preparation, pokud jsou v daném semestru otevřeny.

20 B) Hlavní specializace Informatika a její využití v obchodě a službách Závazné předměty specializace Předmět hodin předmětů po 3 hodinách 21 Celkem kreditů Ekonometrie (546) Ekonomicko-matematické metody (561) - Ekonomika podniku - Informační systémy v managementu Řízení projektů (555) Technologie programování (556) - Znalostní inženýrství Volitelné předměty specializace Předmět hodin Nejméně 4 předměty po 3 hodinách 12 Celkem kreditů Analýza časových řad (502) - Databázové systémy Logika a logické programování (522) Management a marketing informačních služeb (548) Projektování informačních systémů (535) Rozhodovací analýza pro ekonomy (549) Teorie automatů a formálních jazyků (562) Programování v jazyku C Distribuované systémy Vedlejší specializace Předmět hodin předmětů po 3 hodinách 15 Celkem kreditů 15 Marketing a management 89 - Časový management (319) 54 - Drobné a střední podnikání (202) 56 - Ekonomika obchodu (203) 53 - Logistika (205) 58 - Management obchodních podniků (303) 60 - Marketing služeb (207) 64 - Mezinárodní marketing (210) Obchodní právo A (607) 57 - Teorie jakosti zboží (223) Finance a bankovnictví Akciové a portfoliové analýzy (425)

21 137 - Bankovní informační systém (558) 82 - Ekonomika podniku (320) Finanční a pojistná matematika B (426) Firemní finance B (413) Komerční bankovnictví (403) Mezinárodní finance B (432) Mezinárodní finanční instituce (414) Měnová politika (415) 99 - Peněžní teorie a politika (407) Platební a zúčtovací styk (118) Pojišťovnictví B (424) Účetnictví finančních institucí (417) Veřejné finance (420) Dějiny bankovnictví a peněžnictví (433) Trhy derivátů (434) Poradenství 88 - Audit (201) 16 - Daně a daňová politika (103) Metody sociologického výzkumu (606) 91 - Nákladové účetnictví (305) 71 - Ochrana zájmů spotřebitele (213) Právní poradenství (614) 94 - Účetní poradenství (318) 95 - Zakládání podniků a investování (308) - Sociální a pracovní právo (645)* Profesní poradenství (636) Volně volitelné předměty V rámci bloku volně volitelných předmětů musí posluchači dosáhnout celkem 3 kreditů v jakékoliv skladbě. Studenti mohou volit v rámci magisterského studijního programu všechny vypsané předměty bakalářských studijních programů i magisterských studijních programů s výjimkou závazných předmětů svého oboru a své specializace. Dále si lze zapsat kurzy Arabština pro začátečníky, Arabština 2. část, Jazyk III (v rozsahu 1. nebo 2. jazyka), Přípravný kurz na mezinárodní zkoušku z obchodní němčiny, Příprava na základní stupeň státní jazykové zkoušky z francouzštiny, Příprava k mezinárodní zkoušce ze španělského jazyka, Ruština - příprava k mezinárodní zkoušce, Ruština - příprava k základní zkoušce, Překladatelské dovednosti v odborném francouzském textu, Příprava ke zkoušce Cambridge Advanced English, Cambridge First Certificate a English state exam preparation, pokud jsou v daném semestru otevřeny. Dále si mohou v rámci volně volitelných předmětů zaregistrovat 1 kurz z nabídky TV. Předměty vyučované v anglickém jazyce 48 - Great Economics and their Theories (139) 6x 6 - International Economics (127) 6x 2 - Microeconomics (126) 6x 49 - Post - War Economic Development: a History (140) 6x years of U.S. Economic History (145) 6x 3 - Macroeconomics (111)* 6x 50 - Marketing (226)* 6x Money and Financial Markets (427) 6x Human behaviour and its psychological aspects (652) 6x Předměty vyučované v anglickém jazyce mohou zapisovat studenti bakalářského i magisterského studijního programu. Podmínky uznávání předmětů v anglickém jazyce na místo ana-

22 logických předmětů v českém jazyce jsou uvedeny v akreditačních materiálech jednotlivých předmětů. C) Hlavní specializace Národohospodářství Závazné předměty specializace hodin 7 předmětů Celkem kreditů 21 Aplikovaná hospodářská politika Ekonomické prognózování Fiskální politika Hospodářská politika B Makroekonomie C Měnová politika Vnější hospodářská politika 2x 2x 2x Volitelné předměty specializace hodin předměty po 3 hodinách 12 Celkem kreditů 12 Ekologická politika Komparativní ekonomie Komunikace a sítě Komunitární politiky EU Mezinárodní finanční instituce Regionální ekonomika Společenský protokol Statistické zpracování dat Vedlejší specializace Předmět hodin předmětů po 3 hodinách 15 Celkem kreditů 15 Marketing a management 89 - Časový management (319) 54 - Drobné a střední podnikání (202)

23 56 - Ekonomika obchodu (203) 53 - Logistika (205) 58 - Management obchodních podniků (303) 60 - Marketing služeb (207) 64 - Mezinárodní marketing (210) Obchodní právo A (607) 57 - Teorie jakosti zboží (223) Finance a bankovnictví Akciové a portfoliové analýzy (425) Bankovní informační systém (558) 82 - Ekonomika podniku (320) Finanční a pojistná matematika B (426) Firemní finance B (413) Komerční bankovnictví (403) Mezinárodní finance B (432) Mezinárodní finanční instituce (414) Měnová politika (415) 99 - Peněžní teorie a politika (407) Platební a zúčtovací styk (118) Pojišťovnictví B (424) Účetnictví finančních institucí (417) Veřejné finance (420) Dějiny bankovnictví a peněžnictví (433) Trhy derivátů (434) Poradenství 88 - Audit (201) 16 - Daně a daňová politika (103) Metody sociologického výzkumu (606) 91 - Nákladové účetnictví (305) 71 - Ochrana zájmů spotřebitele (213) Právní poradenství (614) 94 - Účetní poradenství (318) 95 - Zakládání podniků a investování (308) - Sociální a pracovní právo (645)* Profesní poradenství (636) Informatika a její využití v obchodě a službách Databáze (503) Ekonometrie (546) Ekonomicko-matematické metody (561) Komunikace a sítě (520) Programovací techniky (552) Řízení projektů (555) Systémová analýza Technické prostředky informačních systémů (542) Technologie programování (556) Umělá inteligence a expertní systémy (565) Volně volitelné předměty V rámci bloku volně volitelných předmětů musí posluchači dosáhnout celkem 3 kreditů v jakékoliv skladbě. Studenti mohou volit v rámci magisterského studijního programu všechny vypsané předměty bakalářských studijních programů i magisterských studijních programů s výjimkou závazných předmětů svého oboru a své specializace. Dále si lze zapsat kurzy Arabština pro začátečníky, Arabština 2. část, Jazyk III (v rozsahu 1. nebo 2. jazyka), Přípravný kurz na mezinárodní zkoušku z obchodní němčiny, Příprava na

24 základní stupeň státní jazykové zkoušky z francouzštiny, Příprava k mezinárodní zkoušce ze španělského jazyka, Ruština - příprava k mezinárodní zkoušce, Ruština - příprava k základní zkoušce, Překladatelské dovednosti v odborném francouzském textu, Příprava ke zkoušce Cambridge Advanced English, Cambridge First Certificate a English state exam preparation, pokud jsou v daném semestru otevřeny. Dále si mohou v rámci volně volitelných předmětů zaregistrovat 1 kurz z nabídky TV. Předměty vyučované v anglickém jazyce 48 - Great Economics and their Theories (139) 6x 6 - International Economics (127) 6x 2 - Microeconomics (126) 6x 49 - Post - War Economic Development: a History (140) 6x years of U.S. Economic History (145) 6x 3 - Macroeconomics (111)* 6x 50 - Marketing (226)* 6x Money and Financial Markets (427) 6x Human behaviour and its psychological aspects (652) 6x Předměty vyučované v anglickém jazyce mohou zapisovat studenti bakalářského i magisterského studijního programu. Podmínky uznávání předmětů v anglickém jazyce na místo analogických předmětů v českém jazyce jsou uvedeny v akreditačních materiálech jednotlivých předmětů. Celkový počet hodin a zkoušek (včetně Tv a dipl. sem. a odbor. Praxe A) Hlavní specializace Marketing a management Semestr Celkem výukových hodin Kredity zkoušek V součtu zkoušek nejsou zahrnuty volně volitelné předměty. B) Hlavní specializace Informatika a její využití v obchodě a službách Semestr Celkem výukových hodin Kredity zkoušek V součtu zkoušek nejsou zahrnuty volně volitelné předměty.

25 Příloha č. 4 III. Vzorový studijní plán magisterského studijního programu oboru Ekonomika podnikání v obchodě a službách Závazné předměty oboru pro studenty 5. ročníku ve šk. roce 1998/99 Strana Předmět přílohy hodin Mikroekonomie B (117) 2+2 4z- Makroekonomie B (113) 2+2 4zsx Diplomový seminář (901) 2z 2z 2z Odborná praxe (902) 2z 2z 2z Celkem kreditů 20 Volitelné předměty oboru hodin předmět z každého ze 4 bloků 12 Celkem kreditů 12 Ekonomické předměty (1) Humanitní předměty (1) Dějiny evropského hospodářství Filozofie a politologie (603) 20. století (602) Filozofie a etika (638) 8 - Ekonomické teorie (104) Psychologie osobnosti (618) 15 - Hospodářská politika (135) Výchova a vzdělávání 84 - Management transferu poznatků dospělých (635) vědy a výzkumu do praxe (316) 14 - Globalistika (142) 82 - Ekologický management (321) Exaktní předměty (1) Komunikační předměty (1) Exaktní metody řízení - Komunikační strategie ekonomiky (547) a taktiky (706)* Informační systém firmy (513) Manažerská komunikace (704) Statistické zpracování dat Rétorika pro podnikatele (708) pro ekonomy (564) Ústní a písemná interakce (705) Teorie systémů (554)

26 A. Hlavní specializace Marketing a management Závazné předměty specializace Předmět hodin předmětů po 3 hodinách 3z- 3zsx 21 Celkem kreditů Logistika (205) 58 - Management obchodních podniků (303) 60 - Marketing služeb (207) 62 - Marketingový management (209) 3z Strategický management (317) 3zsx 64 - Mezinárodní marketing (210) Obchodní právo B (608) Volitelné předměty specializace Předmět hodin Nejméně 4 předměty 12 Celkem kreditů Časový management (319) 34 - Hospodářská politika České republiky (130) 66 - Hospodářské rozbory (204) Informační systémy v managementu (569) Komerční bankovnictví (403) 90 - Management technických a výrobních procesů (315) 67 - Marketingové pojetí firmy (228) 92 - Personální management (306) Právo v mezinárodním obchodě (615) 73 - Psychologie prodeje (216) 44 - Regionální ekonomika (218) 74 - Řízení jakosti zboží a služeb (221) Vazby ekonomického a sociálního vývoje v Československu a České republice (630) - Sociální a pracovní právo (645)* Správní právo (651) Vedlejší specializace Předmět hodin předmětů po 3 hodinách 15 Celkem kreditů 15 Informatika a její využití v obchodě a službách Databáze (503) Ekonometrie (546) Ekonomicko-matematické metody (561) Komunikace a sítě (520)

27 148 - Programovací techniky (552) Řízení projektů (555) Systémová analýza A (539) Technické prostředky informačních systémů (542) Technologie programování (556) Umělá inteligence a expertní systémy (565) Finance a bankovnictví Akciové a portfoliové analýzy (425) Bankovní informační systém (558) 82 - Ekonomika podniku (320) Finanční a pojistná matematika B (426) Firemní finance B (413) Komerční bankovnictví (403) Mezinárodní finance B (432) Mezinárodní finanční instituce (414) Měnová politika (415) 99 - Peněžní teorie a politika (407) Platební a zúčtovací styk (118) Pojišťovnictví B (424) Účetnictví finančních institucí (417) Veřejné finance (420) Dějiny bankovnictví a peněžnictví (433) Trhy derivátů (434) Poradenství 88 - Audit (201) 16 - Daně a daňová politika (103) Metody sociologického výzkumu (606) 91 - Nákladové účetnictví (305) 70 - Obchodní korespondence (211) 71 - Ochrana zájmů spotřebitele (213) Počítačová grafika a design (532) Právní poradenství (614) 72 - Propagace a reklama (215) 94 - Účetní poradenství (318) Vazby ekonomického a sociálního vývoje v Československu a České republice (630) 95 - Zakládání podniků a investování (308) - Sociální a pracovní právo (645)* Profesní poradenství (636) Volně volitelné předměty V rámci bloku volně volitelných předmětů musí posluchači dosáhnout celkem 6 kreditů v jakékoliv skladbě. Studenti mohou volit v rámci magisterského studijního programu všechny vypsané předměty bakalářských studijních programů i magisterských studijních programů s výjimkou závazných předmětů svého oboru a své specializace. Dále si lze zapsat kurzy Arabština pro začátečníky, Arabština 2. část, Jazyk III (v rozsahu 1. nebo 2. jazyka), Přípravný kurz na mezinárodní zkoušku z obchodní němčiny, Příprava na základní stupeň státní jazykové zkoušky z francouzštiny, Příprava k mezinárodní zkoušce ze španělského jazyka, Ruština - příprava k mezinárodní zkoušce, Ruština - příprava k základní zkoušce, Překladatelské dovednosti v odborném francouzském textu, Příprava ke zkoušce Cambridge Advanced English, Cambridge First Certificate a English state exam preparation, pokud jsou v daném semestru otevřeny.

28 B) Hlavní specializace Informatika a její využití v obchodě a službách Závazné předměty specializace Předmět hodin předmětů po 3 hodinách 21 Celkem kreditů Databázové systémy (560) Ekonometrie (546) Ekonomicko-matematické metody (561) Řízení projektů (555) Systémová analýza B (540) Technologie programování (556) Umělá inteligence a expertní systémy (565) Volitelné předměty specializace Předmět hodin Nejméně 4 předměty po 3 hodinách 12 Celkem kreditů Analýza časových řad (502) - Distribuované systémy (505)* Informační systémy v managementu (569) Logika a logické programování (522) Management a marketing informačních služeb (548) Programování v jazyku C (512) Projektování informačních systémů (535) Projektování v prostředí PROGRES (570) Rozhodovací analýza pro manažery (549) Textové informační systémy (571) Teorie automatů a formálních jazyků (562) Znalostní inženýrství (566) Vedlejší specializace Předmět hodin předmětů po 3 hodinách 15 Celkem kreditů 15 Marketing a management 89 - Časový management (319) 54 - Drobné a střední podnikání (202) 56 - Ekonomika obchodu (203) 53 - Logistika (205) 58 - Management obchodních podniků (303) 60 - Marketing služeb (207) 64 - Mezinárodní marketing (210) Obchodní právo A (607) 57 - Teorie jakosti zboží (223)

29 Finance a bankovnictví Akciové a portfoliové analýzy (425) Bankovní informační systém (558) 82 - Ekonomika podniku (320) Finanční a pojistná matematika B (426) Firemní finance B (413) Komerční bankovnictví (403) Mezinárodní finance B (432) Mezinárodní finanční instituce (414) Měnová politika (415) 99 - Peněžní teorie a politika (407) Platební a zúčtovací styk (118) Pojišťovnictví B (424) Účetnictví finančních institucí (417) Veřejné finance (420) Dějiny bankovnictví a peněžnictví (433) Trhy derivátů (434) Poradenství 88 - Audit (201) 16 - Daně a daňová politika (103) Metody sociologického výzkumu (606) 91 - Nákladové účetnictví (305) 70 - Obchodní korespondence (211) 71 - Ochrana zájmů spotřebitele (213) Počítačová grafika a design (532) Právní poradenství (614) 72 - Propagace a reklama (215) 94 - Účetní poradenství (318) Vazby ekonomického a sociálního vývoje v Československu a České republice (630) 95 - Zakládání podniků a investování (308) - Sociální a pracovní právo (645)* Profesní poradenství (636) Volně volitelné předměty V rámci bloku volně volitelných předmětů musí posluchači dosáhnout celkem 6 kreditů v jakékoliv skladbě. Studenti mohou volit v rámci magisterského studijního programu všechny vypsané předměty bakalářských studijních programů i magisterských studijních programů s výjimkou závazných předmětů svého oboru a své specializace. Dále si lze zapsat kurzy Arabština pro začátečníky, Arabština 2. část, Jazyk III (v rozsahu 1. nebo 2. jazyka), Přípravný kurz na mezinárodní zkoušku z obchodní němčiny, Příprava na základní stupeň státní jazykové zkoušky z francouzštiny, Příprava k mezinárodní zkoušce ze španělského jazyka, Ruština - příprava k mezinárodní zkoušce, Ruština - příprava k základní zkoušce, Překladatelské dovednosti v odborném francouzském textu, Příprava ke zkoušce Cambridge Advanced English, Cambridge First Certificate a English state exam preparation, pokud jsou v daném semestru otevřeny. Dále si mohou v rámci volně volitelných předmětů zaregistrovat navíc 1 kurz z nabídky TV. Předměty vyučované v anglickém jazyce 48 - Great Economics and their Theories (139) 6x 6 - International Economics (127) 6x 2 - Microeconomics (126) 6x 49 - Post - War Economic Development: a History (140) 6x

30 years of U.S. Economic History (145) 6x 3 - Macroeconomics (111)* 6x 50 - Marketing (226)* 6x Money and Financial Markets (427) 6x - Financial Systems* (435) 6x Human behaviour and its psychological aspects (652) 6x Předměty vyučované v anglickém jazyce mohou zapisovat studenti bakalářského i magisterského studijního programu. Podmínky uznávání předmětů v anglickém jazyce místo předmětů v českém jazyce jsou uvedeny v akreditačních materiálech jednotlivých předmětů (studovna, ISF). Celkový počet hodin a zkoušek (bez Tv a dipl. sem. a odbor. praxe): A) Hlavní specializace Marketing a management Semestr Celkem výukových hodin Kredity zkoušek B) Hlavní specializace Informatika a její využití v obchodě a službách Semestr Celkem výukových hodin zkoušek

31 Příloha č. 5 V. Vzorový studijní plán bakalářského studijního programu oboru Sociální management Závazné předměty oboru Specializace Personalistika a sociální práce Pro posluchače 1. a 2. ročníku ve šk. roce 1998/99 Strana Předmět přílohy Mikroekonomie A (116) 3+1 4z- Makroekonomie A (112) 3+1 4zsx Světová ekonomika (122) 2+1 Marketing (206) 2+1 Nauka o podniku (304) 2+1 Management (302) 2+1 Účetnictví A (310) 1+2 Peníze, banky 2+1 a finanční trhy (405) Matematika A 1+2 4x Matematika B 1+2 4x Statistika A 2+1 Informatika A (517) 1+3 4x Informatika B (518) 1+3 4x Podnikání v hospodářských dějinách Československa a ČR (612) Vazby ekonomického a sociálního vývoje v Československu a ČR (630) Právo (631) Pracovní a soc. právo z- 2z- 3zsx 3zsx Psychologie (616) 2+1 Sociologie (622) 2+1 Personalistika (610) 2+1 Filozofie a etika (638) 2+1 Sociální politika 2+1 a sociální instituce (643) Teorie a metody 2+1 sociální práce (642) Jazyk 1 ( , z- 3z- 3z- 3z- 3zsx 784, ) Tělesná výchova z 2z 2z 2z 2z 2z ( ) Odborná praxe SOMA (692) Spec. seminář SOMA (691) z 0+2z 0+4z 0+4z Celkem kreditů 129

32 Volitelné předměty oboru 1 předmět z každého ze 3 bloků 9 Celkem kreditů 9 Humanitní předměty (1) Ekonomické předměty (1) Dějiny evrop. hospod. 20.st. Pojišťovnictí A Demografie (634) 16 - Daně a daňová politika (103) Dějiny filozofie (601) 6 - Ekologická politika (137) Pedagogika a didaktika (609) 12 - Veřejná ekonomika (222) Komunikační předměty (1) Argumentace a přesvědčování (791) Rétorika (703) Teorie verbální komunikace (707) - Vyjednávání Specializace Personalistika a sociální práce Závazné předměty specializace Strana Předmět přílohy Metody soc. výzkumu 2+1 (606) Práce se znevýhodněnými 2+1 skupinami obyva- telstva Profesní poradenství 2+1 (636) Sociální problematika 2+1 rodin (650) Sociální psychologie 2+1 (647)* Trh práce a aktivní politika 2+1 zaměstnanosti (629) Výchova a vzdělávání 2+1 dospělých (635) Celkem kreditů 21 Volitelné předměty specializace 4 předměty z 8 nabízených 12 Celkem kreditů Drobné a střední podnikání (202)

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Management sociální práce pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika

Více

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů

Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Uznávání předmětů ze zahraničních studijních pobytů Podnikání a administrativa 7 Mezinárodní obchod Ekonometrie Obecná ekonomie III 8 Velkoobchod a maloobchod Management 9 Marketingové řízení Strategický

Více

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní

Studijní plány: 2015/2016. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Studijní plány: 2015/2016 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Fakulta ekonomicko správní Fakulta ekonomicko-správní je jednou ze sedmi fakult Univerzity Pardubice. Během své existence se rozvinula

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa

Prof il absolventa. Hospodářská politika a správa Prof il absolventa Hospodářská politika a správa Bakalářské studijní obory 2011/2012 Bakalářské studijní obory 2011/2012 Veřejná správa Finance Fast facts Titul: Bc. Délka studia: 3 roky Forma studia:

Více

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu

Charakteristika kombinovaného studia. Organizace kombinovaného studia. Podmínky přijetí ke studiu Charakteristika kombinovaného studia Kombinovaná forma studia je určena především uchazečům, kteří mají zájem studovat při zaměstnání. Složení předmětů pro kombinovanou formu je obdobné se skladbou předmětů

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma

VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma VZOROVÝ UČEBNÍ PLÁN hodinové dotace denní forma Kód a název oboru vzdělání: 68-43-N/.. Veřejnosprávní činnost Název vzdělávacího programu: Veřejná správa Zaměření vzdělávacího programu: - Forma studia:

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 28.1. 1998

Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 28.1. 1998 Zápis z jednání Akademického senátu OPF SU ze dne 28.1. 1998 Přítomni: Čemerková, Helešic, Hromadová, Koliba, Malátek, Suchoňová, Tuleja, Brunda, Kopecký, Kovács, Kroupová, Mrozek Omluven: Lébl Hosté:

Více

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány

1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány 1. KLADENSKÁ SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA (1.KŠPA), S.R.O. Učební plány Seznamy vyučovaných předmětů včetně hodinových dotací v jednotlivých ročnících a oborech Platné od školního roku 2014/2015

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů B a k a l á ř s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem

UČEBNÍ PLÁN. Ročník. Předmět 1. 2. 3. 4. celkem Školní rok: 2013/2014 Kód a název oboru vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium Název ŠVP: Studia humaniora Ročník: 1., 2., 3., 4. Stupeň vzdělání: střední s maturitní zkouškou Délka vzdělávání: čtyři roky Datum

Více

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání

Studijní obor. Bankovnictví. Studijní program. Hospodářská politika a správa. Správná volba pro vzdělání Studijní obor Bankovnictví Studijní program Hospodářská politika a správa Správná volba pro vzdělání PROČ STUDOVAT BANKOVNICTVÍ V KARVINÉ Kvalitní výuka s přednáškami významných odborníků z praxe. Komplexní

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2012/2013 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium 5 Finance

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Zaměření IT Podnikání v IT

Zaměření IT Podnikání v IT Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT VOŠ 11. září 2014 Autor: Mgr. Pavel Anderle Zaměření IT Podnikání v IT Nové zaměření Podnikání v IT Předpokládané uplatnění studenta Podnikání v

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky

Studijní plány: 2014/2015. Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Studijní plány: 2014/2015 Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Bakalářské studium Forma prezenční Informační technologie Studijní program: Kreditní limit: 180 Typ: Forma: Standardní

Více

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ

PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ PREZENTACE STUDIJNÍHO OBORU EKONOMIKA A PRÁVO V PODNIKÁNÍ HLAVNÍ CÍL STUDIA OBORU: znalost právního rámce regulujícího počínání ekonoma OJEDINĚLOST OBORU: Ekonomická fakulta VŠB TU Ostrava jako první ekonomická

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2014 8. 10. dubna 2014 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2013 2. 7. dubna 2013 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

AP113EP Anglický jazyk 3 ZP 1 1 3 POVINNÝ PROFESNÍ ZÁKLAD NP113EP Německý jazyk 3 ZP 1 1 3 POVINNÝ PROFESNÍ ZÁKLAD Cizí jazyk druhý

AP113EP Anglický jazyk 3 ZP 1 1 3 POVINNÝ PROFESNÍ ZÁKLAD NP113EP Německý jazyk 3 ZP 1 1 3 POVINNÝ PROFESNÍ ZÁKLAD Cizí jazyk druhý EKONOMIKA A MANAGEMENT OBCHODU akreditace VŠMIE KÓD PŘEDMĚTU 1. ročník - ZIMNÍ SEMESTR AP113EP Anglický jazyk 3 ZP 1 1 3 POVINNÝ PROFESNÍ ZÁKLAD NP113EP Německý jazyk 3 ZP 1 1 3 POVINNÝ PROFESNÍ ZÁKLAD

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi...

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi... Obsah Obsah... 1 Bankovnictví... 2 Cestovní ruch... 3 Marketing a management... 4 Matematika volitelná... 5 Podnikání v praxi... 6 1 Bankovnictví pro studenty 3. a 4. ročníku obchodní akademie ve školním

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 6. ledna 2012 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Evropská integrace. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Evropská integrace Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Zápis z jednání studijní rady dne 22. 3. 1999

Zápis z jednání studijní rady dne 22. 3. 1999 Zápis z jednání studijní rady dne 22. 3. 1999 Přítomni: doc. Řezanková, Ing. Benáčanová, RNDr. Strossa a Mgr. Nedomová Za studenty: P. Hendl Host: Ing. Rosický 1. Akreditace nových předmětů a) Katedra

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Organizace úvodního týdne pro 1. ročník bakalářského prezenčního studia den čas kde účastníci obory téma kdo

Organizace úvodního týdne pro 1. ročník bakalářského prezenčního studia den čas kde účastníci obory téma kdo Organizace úvodního týdne pro 1. ročník bakalářského prezenčního studia den čas kde účastníci obory téma kdo PO 8:00-8:30 Velký sál OPF 1.r. Bc prezenční Všechny studijní obory 1.r. Bc P PO 8:40-9:40 PO

Více

Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena

Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena Jak se studuje na (naší) vysoké škole? Tomáš Fojtík, Martin Křena 22.1.2013 Agenda Představení nás Informace o škole, fakultách, oborech a studiu Fotky prostředí školy Trocha chvály FIS Přijímačky Informační

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Nikdy. není. pozdě. na vaše. vzdělání. Ceník. profesních kurzů. www.bivs.cz CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Nikdy není pozdě na vaše vzdělání Ceník profesních kurzů www.bivs.cz PRAHA DLOUHODOBÉ ZÁKLADY BANKOVNICTVÍ (1 semestr) 28. 9. 2011 15. 12. 2011 15 900 Kč/semestr 1001-11 OCEŇOVÁNÍ

Více

Pokyny k provedení výběru a zápisu

Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů na ZS AR 2014/2015 (akreditace 2010) 1. ročník Bc civilní prezenční Pokyny k provedení výběru a zápisu Zápis volitelných předmětů se uskuteční elektronicky na: https://intranet.unob.cz/

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů

V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t y m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů V y s o k á š k o l a e k o n o m i c k á v P r a z e F a k u l t a m e z i n á r o d n í c h v z t a h ů N a v a z u j í c í m a g i s t e r s k é s t u d i j n í o b o r y F a k u l t y m e z i n á r

Více

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 10. ledna 2014

Finanční a pojistná matematika. Den otevřených dveří 10. ledna 2014 Finanční a pojistná matematika Den otevřených dveří 10. ledna 2014 Ing. Pavel Hanuš asistent Katedry matematiky PřF UHK garant ekonomických předmětů katedry daňový poradce http://www.pavelhanus.cz pavel.hanus@uhk.cz

Více

Prezentace oboru Letový provoz

Prezentace oboru Letový provoz Prezentace oboru Letový provoz motto: Aktivity v letovém provozu jsou podmíněné vysokou odborností a profesionalitou v oboru doc. Ing. Luděk Beňo, CSc. VŠO Katedra letecké dopravy 1 V čem spočívá rozdíl

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté)

jednooborové (tříleté) Magisterské studium (navazující na bakalářské studium) jednooborové (dvouleté) ANGLICKÝ JAZYK A LITERATURA Katedra anglistiky a amerikanistiky (KAA) FF MU nabízí tyto studijní programy: Prezenční studium Anglický jazyk a literatura Bakalářské studium dvouoborové (tříleté) jednooborové

Více

Návrhy ekonomických témat absolventských prací

Návrhy ekonomických témat absolventských prací Návrhy ekonomických témat absolventských prací Veškerá témata tohoto seznamu jsou vymezena pouze rámcově a obecně. V případě zájmu o danou problematiku si student/ka domluví s vedoucím práce konkrétní

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

Učební plány 2013/2014

Učební plány 2013/2014 Střední odborná škola, Český Těšín, přísp. org. od 1. 1. 2014 ALBRECHTOVA střední škola, Český Těšín, p.o. Učební plány 2013/2014 p. č. číslo oboru obor ročník 1 65-42-M/01 HOTELNICTVÍ 1.-4. ŠVP: Hotelnictví

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace

Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace školní vzdělávací program Obchodní akademie a Střední odborná škola generála Františka Fajtla, Louny, příspěvková organizace PLACE HERE Škola Název ŠVP, Osvoboditelů 380, 440 58 Louny Platnost ver.1 od

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016

Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 V Y H L Á Š K A Registrace předmětů pro akademický rok 2015/2016 Studenti kombinované formy studia bakalářského studijního programu EEKR-BK i navazujícího magisterského studijního programu EEKR-ML1 (EEKR-ML)

Více

Fakulta informatiky a statistiky. Vysoká škola ekonomická v Praze. Studijní obory, školní rok 2011/2012

Fakulta informatiky a statistiky. Vysoká škola ekonomická v Praze. Studijní obory, školní rok 2011/2012 k r o k s p r á v n ý m s m ě r e m Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2011/2012 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní

Více

Ekonomická fakulta. Akademický rok 2014/2015

Ekonomická fakulta. Akademický rok 2014/2015 Ekonomická fakulta Faculty of Economics Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích University of South Bohemia Ekonomická fakulta Akademický rok 2014/2015 Ekonomická Fakulta Akademický rok 2014/2015 OBSAH

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 9.12.2012 do částky 159/2012 Sb. a 51/2012 Sb.m.s. Obsah a text 304/2012 Sb. - poslední stav textu 304/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH

VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH VÝUKA HOTELOVÉHO SOFTWARU MICROS FIDELIO NA VŠH Martina SOCHŮRKOVÁ Resumé: Příspěvek pojednává o významu informačních a komunikačních technologií pro oblast hotelnictví. Představuje pojmy jako Property

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 2010/2011 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí studijního plánu bakalářského kombinovaného studia je program

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Opatření děkana č. 2/2015

Opatření děkana č. 2/2015 EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA Univerzita Karlova Opatření děkana č. 2/2015 Upřesnění opatření děkana č. 3/2011 pro akademický rok 2015/16 1. Uznání studijních povinností v rámci studia PSP se vedle studentů

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 200/2010 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí bakalářského kombinovaného studia je program specialiačního

Více

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011

Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání. Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání Seznam nabízených kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2010/2011 Praha 2010 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH (JU) Branišovská 31, 370

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Ekonomická fakulta. Akademický

Ekonomická fakulta. Akademický Ekonomická fakulta Faculty of Economics Jiho eská univerzita v eských Bud jovicích University of South Bohemia Ekonomická fakulta Akademický rok 2015/2016 OBSAH 1. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost (dále jen společnost) stanoví k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost (dále jen osvědčení) následující

Více

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1

STUDIJNÍ PLÁN. TF JU, Kněžská 8, 370 01 České Budějovice www.tf.jcu.cz 1 STUDIJNÍ PLÁN Studijní program: Sociální práce (B7508) Studijní obor: Sociální a charitativní práce (6731R006) Forma studia: kombinovaná Verze: 2006 Celkem kreditů: 180 Standardní doba studia: 6 semestrů

Více

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Studijní programy a studijní obory uskutečňované na PdF UP v Olomouci v akademickém roce 2015/2016 a podmínky pro přijetí ke studiu v těchto studijních

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více