Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ"

Transkript

1 Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka č. 1.: Účast žen v rozhodovacím procesu v roce 2012 Tabulka č. 2.: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tabulka č. 3.: Volby do Senátu Parlamentu ČR Tabulka č. 4.: Volby do zastupitelstev krajů Tabulka č. 5.: Volby do zastupitelstev obcí Tabulka č. 6.: Ekonomické postavení obyvatelstva Tabulka č. 7.: Míra ekonomické aktivity podle věkových skupin Graf č. 8: Míra ekonomické aktivity Tabulka č. 9.: Míra ekonomické aktivity mezinárodní srovnání Tabulka č. 10: Míra zaměstnanosti podle věkových skupin Graf č. 11: Míra zaměstnanosti podle pohlaví v časových řadách Tabulka č. 12: Míra zaměstnanosti podle pohlaví v % - mezinárodní srovnání Tabulka č. 13: Zaměstnaní v NH na částečný úvazek Tabulka č. 14: Průměrné a mediánové hrubé měsíční mzdy v Kč Tabulka č. 15: Nezaměstnaní podle věkových skupin 1

2 Účast žen v rozhodovacím procesu k (zdroj: resorty) Tabulka č. 1 funkce Ministr /ministryně Náměstek /náměstkyně ministra/ministryně Ředitel / ředitelka odboru vedoucí oddělení ostatní odborní pracovníci/ pracovnice Ředitel /ředitelka resortní instituce vedoucí detaš. pracoviště ministerstvo M/Ž M Ž M Ž %Ž M Ž %Ž M Ž %Ž M Ž %Ž M Ž %Ž dopravy 1/ , , , , ,0 financí 1/ , , , , ,0 kultury 0/ , , , , ,0 pro místní rozvoj 1/ , , , , ,0 obrany: vojáci z povolání , , , , ,0 občanští zaměstnanci 1/ , , , , ,0 práce a sociálních věcí 0/ , , , , ,0 průmyslu a obchodu 1/ , , , , ,0 spravedlnosti 1/ , , , , ,0 školství, mládeže a tělovýchovy 1/ , , , , ,0 vnitra 1/ , , , , ,0 zahraničních věcí - ústředí , , , , ,0 - zahraničí 1/ , , ,1 zdravotnictví 1/ , , , , ,0 zemědělství 1/ , , , , ,00 životního prostředí 1/ , , , , ,9 místopředseda vlády 0/1 předseda vlády 1/0 Celkem 14/ , , , , ,7 2

3 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - Tabulka č. 2 Rok kandidáti Ženy zvoleno kandidáti Muži zvoleno Kandidáti Zvolení Volby , ,7 25,3 17,7 Volby , ,9 26,3 17,7 Volby , ,7 35,7 20,5 Volby , ,7 38,4 18,3 Volby , ,3 37,3 28,2 Volby do Senátu Parlamentu České republiky Tabulka č. 3 Rok kandidáti Ženy zvoleno kandidáti Muži zvoleno Kandidáti Zvolení Volby , ,9 18,3 12,5 Volby , ,0 23,1 12,5 Volby , ,7 23,6 28,6 Volby , ,3 20,5 22,7 Volby , ,1 19,5 17,4 Volby , ,4 18,0 22,7 Zdroj: ČSÚ 3

4 Volby do zastupitelstev krajů Tabulka č. 4 Rok Ženy kandidáti zvoleno Muži kandidáti zvoleno Kandidáti Zvolení Volby , ,6 28,0 16,8 Volby , ,3 35,2 17,8 Volby , ,5 41,2 21,4 Volby , ,6 38,1 24,8 Zdroj: ČSÚ Volby do zastupitelstev obcí Tabulka č. 5 Rok Ženy kandidáti zvoleno Muži kandidáti zvoleno Kandidáti Zvolení Volby , ,0 28,8 21,7 Volby , ,2 34,7 25,8 Volby , ,6 38,3 29,3 Volby , ,2 42,6 33,3 Volby , ,7 46,3 35,8 Zdroj: ČSÚ 4

5 Ekonomické postavení obyvatelstva Tabulka č. 6 počty osob v tis. Ženy Muži Celkem Počet obyvatel 5347,2 5158, ,4 Populace starší 15 let 4596,9 51,28% 4367,3 48,72% 8964,2 100,00% Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 2274,7 43,36% 2948,3 56,64% 5223,0 100,00% Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo 2322,2 62,07% 1419,0 37,93% 3741,2 100,00% Zaměstnaní 2095,1 43,00% 2777,3 57,00% 4872,4 100,00% Nezaměstnaní 179,6 51,22% 171,0 48,78% 350,6 100,00% Zdroj: ČSÚ, EKONOMICKÉ POSTAVENÍ POPULACE 15 + Průměr roku

6 Míra ekonomické aktivity podle věkových skupin Tabulka č. 7 Věková skupina Ženy 52,3 52,3 51,8 51, ,1 51,6 51,3 50,9 50,8 50,5 50,6 50,5 49,8 49,3 49,5 49,3 49, ,5 25,5 22,2 19,8 19,6 18,1 13,9 10,1 8,5 8,4 7,7 7,6 6,8 5,5 6,3 6,6 5,3 5, ,1 59,1 58,2 57,9 60,3 60,8 61,8 60,7 57,7 56,4 53,2 48,5 50,1 47,0 44,4 43,5 42,5 39, ,6 64,6 61,6 61,7 63,8 64,6 64,9 63,7 64,5 64,1 64,1 65,3 65,4 65,9 66,4 67,4 67,1 67, ,5 78,5 76,9 77,2 78,2 76,4 76,5 76,1 73,8 73,8 72,8 73,5 70,9 68,4 66,0 65,7 64,7 65, ,4 86,8 86,4 87,4 86,7 87,1 87, ,7 86,1 84,7 82,6 80,0 79,5 80,8 81, ,3 91,6 90, ,3 92,3 91,2 89,6 90,9 90, ,7 91,0 92,0 90,7 90, ,7 90,7 90,6 90,5 89,6 90,6 91,1 91,5 91,5 91,2 90,1 91,6 91,9 92,1 92,5 92,2 91,7 92, ,5 79,5 81,2 82,1 81,8 81,5 82,1 83,5 84,3 84,9 86,1 87,4 88,1 87,7 87,7 88,4 88,7 88, ,7 29, ,6 32,8 32,9 32,6 33,3 37,7 42,1 45, ,1 53,1 55,7 58,0 60,2 63, ,8 5,8 5,7 5,4 5 5,3 4,5 4,7 4,8 5,1 5 5,1 5,3 6,1 6,3 6,7 6,7 6,9 Muži 71,5 71,5 71,4 71,1 70,8 70,6 69,8 69,4 69,3 68,7 68,4 68,7 68,6 68,3 68,2 68,3 68,0 67, ,9 32,9 28,7 25,9 25,5 22, ,9 11,3 10,4 9,6 10,1 10 8,7 8,4 9,1 8,3 8, ,5 85,5 84,9 82,4 80,5 78,9 79,4 76, ,6 65,5 63,7 62,8 60,8 62,1 60,0 58, ,9 96,9 96,8 96,4 96,2 95, ,8 94,7 93,6 93,6 92,4 952,3 90,9 91,5 91,9 91, ,7 97,7 97,7 97,2 97,9 97,6 97,4 97,5 97,2 96,8 97,4 97, ,4 96,8 96,8 97,9 97, ,4 97,4 96,9 97,3 97,1 96,5 97,3 97,3 97, , ,6 96,8 97,6 97,5 97,7 97, ,5 96,5 96,4 96,3 95,7 96,5 96,2 96,1 96,1 94,5 95,9 95,8 96,8 96,4 96,5 96,5 96,6 97, ,3 94, , ,7 94,7 94,1 94,4 93,8 93,5 94,7 94,8 95,6 94,6 95,2 95,9 95, ,8 88, ,5 89, ,9 90,4 90,1 90,1 90,6 90,8 90,6 91,62 91,7 92,2 91,9 92, ,9 75,9 77,4 77,9 75,3 76,9 75,8 76,9 79, ,4 82,8 83,2 81,6 84,8 84,0 85,3 85, ,8 14,8 15,7 14,8 13,9 12,8 11,8 11,8 13,6 14,2 14,1 15,5 16,5 18,3 18,9 18,9 17,9 17,7 Zdroj: ČSÚ Zaostřeno na ženy, muže 2012 Poznámka: Míra ekonomické aktivity vyjadřuje podíl pracovní síly (zaměstnaných a nezaměstnaných) na počtu všech osob starších 15 let. 6

7 Míra ekonomické aktivity Graf č. 8 Zdroj: ČSÚ VŠPS (jedná o roční průměry) 7

8 Mezinárodní srovnání Tabulka č. 9 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v roce 2011 (VŠPS) Zdroj: ČSÚ Zaostřeno na ženy, muže

9 Míra zaměstnanosti podle věkových skupin Tabulka č Ženy 49,5 49,8 46,6 46,2 46,3 45,8 45,5 45,7 46,1 46,4 46,4 45,7 45,1 45,6 věková skupina: ,5 21,8 11,8 5,7 4,8 4,6 4,3 4,4 4,1 3,8 4,5 4,2 3,2 2, ,4 55,5 51,9 52,4 49,7 47,7 44,6 40,9 42,1 42,8 41,0 37,4 35,6 33, ,7 59,2 55,3 55,4 57,2 57,2 56,4 57,6 60,1 61,5 63,1 61,2 60,3 61, ,4 74,2 66,2 66,9 66,1 64,7 64,4 65,4 63,6 62,4 60,9 59,3 58,3 59, ,6 79,1 78,6 79,7 78,2 78,8 78,1 77,6 76,5 75,4 74,1 74,7 75, ,9 88,8 84,9 85,3 85,1 82,4 83,5 83,6 85,1 85,7 87,3 86,6 84,2 84, ,2 88,1 83,8 85,6 85,6 84,9 83,7 84,8 84,8 87,3 87,6 86,2 86,1 86, ,2 77,6 76,1 77,3 78,3 77,8 78,7 79,5 81, ,4 83,0 82,0 82, ,9 28,6 31,4 31,5 36,1 39,6 42,4 45,8 47,9 50,1 52,9 54,2 55,9 59, ,7 5,6 4,9 4,3 4,5 4,9 4,9 4,9 5,2 6 6,2 6,5 6,5 6,7 Muži 68, ,4 64,7 65,2 64,5 63,6 64,3 64,6 65,5 65,8 64,3 63,7 63,6 věková skupina: ,9 16,1 8,7 7,9 6,9 5,7 5,6 6,2 6,5 6,6 6,0 5,1 4, , ,9 66,4 63, ,1 55,1 55,1 57,3 55,7 53,1 50,5 49, ,5 93,6 89,4 88,7 89,5 88,7 87,1 87,7 87,2 88,4 87,8 84,6 83,8 85, ,7 95,2 91,5 92, ,9 93,5 93,3 92,5 94,7 94,2 92,4 94,2 93, ,9 94,5 91,5 91, ,7 91,4 92,7 93,9 94,2 95,4 93,8 93,9 93, ,7 94,1 90,9 91,1 91,5 90,2 90,7 91, ,1 92,7 92,6 93, ,2 92,5 89,3 89,1 89,7 89,4 88,3 89,3 90, ,7 91,6 90,5 91, ,9 87, ,7 85,4 85, ,3 85,8 87,8 88,9 87,5 86,7 87, ,8 74,5 73,3 73,4 76,5 76,5 76,9 78,5 78,4 77,3 81,4 78,9 78,9 79, ,2 12,2 11,4 13,2 13,8 13,7 15,2 16,1 17,8 18,6 18,2 17,3 17,1 Zdroj: ČSÚ Zaostřeno na ženy, muže

10 Míra zaměstnanosti podle pohlaví v časové řadě Graf č. 11 Zdroj: ČSÚ Zaostřeno na ženy, muže

11 Míra zaměstnanosti podle pohlaví v % Mezinárodní srovnání Tabulka č. 12 Země 2011 ženy muži celkem Rakousko 69,6 80,8 75,2 Belgie 61,5 73,0 67,3 Bulharsko 61,2 66,6 63,9 Kypr 67,7 79,6 73,4 Česká republika 61,7 79,9 70,9 Dánsko 72,4 79,0 75,7 Estonsko 67,6 73,5 70,4 Evropská Unie 62,3 75,0 68,6 Finsko 71,9 75,6 73,8 Francie 64,7 73,9 69,2 Německo 71,1 81,4 76,3 Řecko 48,6 71,1 59,9 Maďarsko 54,9 66,8 60,7 Irsko 59,4 68,2 63,8 Itálie 49,9 72,6 61,2 Lotyšsko 65,3 67,5 66,3 Litva 66,6 67,5 67,0 Lucembursko 61,9 78,1 70,1 Malta 43,4 78,8 61,5 Nizozemsko 71,4 82,6 77,0 Polsko 57,6 72,2 64,8 Portugalsko 64,8 73,4 69,1 Rumunsko 55,7 69,9 62,8 Slovensko 57,6 72,7 65,1 Slovinsko 64,8 71,8 68,4 Španělsko 55,5 67,6 61,6 Švédsko 77,2 82,9 80,0 Spojené království 67,9 79,4 73,6 Zdroj: EUROSTAT, Employment rate by gender, age group údaje za rok

12 Zaměstnaní v NH na částečný úvazek Tabulka č. 13 Zaměstnaní v NH na částečný úvazek (v tis. osob) Ženy 221,0 225,4 186,8 173,2 169,4 176,0 180,8 181,6 194,1 206,4 196,0 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 1,1 2,2 3,0 2,7 2,6 4,2 4,4 2,9 2,4 2,9 2,3 Vědečtí a odborní duševní pracovníci 15,9 19,8 20,6 20,1 21,9 21,2 26, ,2 30,1 32,2 Techničtí, zdravot. a pedagog. pracovníci 30,3 33,0 30,6 28,0 30,0 36,1 37,3 39,7 44,9 52,2 27,6 Nižší administrativní pracovníci (úředníci) 23,1 22,9 22,6 24,3 27,0 25,2 23,6 20,2 24,6 25,9 33,6 Provozní pracovníci ve službách a obchodě 51,7 53,8 41,7 39,4 33,8 34,2 37,2 36,5 39,3 41,2 52,8 Kvalifik. dělníci v zem. a les. (vč. příb. oborů) 2,3 3,9 1,5 1,0 1,7 1,7 1,1 1,4 1,5 1,1 1,7 Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři 20,6 17,9 12,4 7,0 6,7 5,2 4,4 5,9 4,1 5,6 6,2 Obsluha strojů a zařízení 9,2 11,4 6,9 4,9 4,6 4,9 4,0 4,4 5,2 6,1 5,1 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 66,7 60,4 47,7 45,8 41,0 43,3 42,4 41,7 42,0 41,4 34,2 Příslušníci armády Nezjištěno 0,2 0,1 0, Muži 80,9 82,4 58,7 60,0 60,8 57,2 65,1 63,7 79,0 82,2 69,6 Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 2,6 2,4 2,0 1,8 1,1 1,3 2,0 1,9 1,3 2,4 1,2 Vědečtí a odborní duševní pracovníci 10,7 14,4 9,6 10,5 12,0 12,3 15,1 14,4 16,2 18,0 14,4 Techničtí, zdravot. a pedagog. pracovníci (včetně příbuz. oborů) 9,1 9,4 9,3 9,0 10,3 9,8 12,2 10,8 17,7 17,1 14,0 Nižší administrativní pracovníci (úředníci) 5,3 4,5 3,5 3,1 3,3 3,3 3,9 3,9 4,7 3,6 4,2 Provozní pracovníci ve službách a obchodě 5,9 7,4 3,3 5,3 5,5 4,8 4,8 3,7 6,0 7,4 11,2 Kvalifik. dělníci v zem. a les. (vč. příb. oborů) 1,6 2,1 1,1 1,6 1,1 1,0 0,6 0,8 1,0 1,9 1,6 Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři 19,8 18,8 12,3 12,5 12,0 8,8 7,6 10,5 12,7 12,1 11,3 Obsluha strojů a zařízení 7,7 6,8 4,2 4,2 4,2 4,8 5,0 5,1 5,4 7,9 5,1 Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 18,1 16,5 13,3 12,1 11,1 11,0 13,9 12,6 14,1 11,8 6,5 Příslušníci armády - 0, Nezjištěno 0,3 0, Zdroj: ČSÚ, publikace Zaostřeno na ženy, muže Údaje za období

13 Průměrné a mediánové hrubé měsíční mzdy v Kč. Tabulka č. 14 Ukazatel Ženy Průměrná mzda Medián mezd Muži Průměrná mzda Medián mezd Celkem Průměrná mzda Medián mezd Podíl průměrné mzdy žen na průměrné mzdě mužů 72 73,3 74,4 74,6 74,6 74,9 75,1 75,4 75,2 74,1 74,8 79,3 79,3 Podíl mediánu mezd žen na mediánu mezd mužů 74,9 78,2 80,2 81,1 81,4 80,9 81,1 81,7 80,2 79,4 81,9 84,4 84,4 Zdroj: ČSÚ Zaostřeno na ženy, muže 2012; stav k Údaje za rok 2008 byly přepočteny na základě aktualizovaného váhového schématu vycházejícího z nové klasifikace ekonomických činností CZ-NACE. 2 Od roku 2011 změna metodiky výpočtu viz ČSÚ Zaostřeno na ženy, muže

14 Nezaměstnaní podle věkových skupin Tabulka č. 15 v tis. osob Rok Ženy 109,9 135,5 189, ,9 224,9 204,8 224,5 224,6 223,4 202,3 152,7 127,2 176,8 193,0 179,5 Věkové skupiny: ,6 15,5 21,2 22,1 17,6 14,5 12,2 12,2 10,9 10,2 8,5 5,1 5,5 7,3 6,2 6, , , ,2 32,2 30,7 26,2 27,2 14,1 11,4 20,8 23,2 19, ,3 20,1 26,9 36,2 36,8 35,4 32,1 30,7 33,8 32,7 21,9 17,5 12,8 23,1 24,9 22, ,3 20,1 26,4 34,3 35,1 31,1 26,8 33,4 32,8 33,1 31,6 27,1 23,4 29,2 28,5 24, ,7 13,2 19,5 26,8 26,2 28,6 26, ,4 26,8 24,2 21, ,5 26,0 28, ,7 15,4 21, ,7 23,1 19,4 22, ,4 23,8 17,3 12,6 18,8 22,2 20, , ,5 27,5 30, ,6 23,7 22,7 23,3 23,2 15,3 15,9 19,8 19,0 19, ,3 10,5 15,9 21,5 24,9 25,6 24,6 28,5 29,5 31, ,7 15,9 19,5 23,1 20, ,5 3,1 4,6 5,5 5,9 6 9,4 11,9 12,7 12,9 11,7 11,1 14,8 17,0 15, ,4 3,2 4,5 4 2,9 3,7 3,3 1,6 1,9 2,8 1,9 1,2 1,5 1,7 2,9 2,6 Muži 98,2 112,9 146,3 211,2 211,6 193,3 169,4 174,7 201,3 186,7 169,1 123,6 102,6 175,4 190,7 171,0 Věkové skupiny: ,6 14,5 21,5 24, ,8 11,6 11,9 13, ,7 7,3 6 9,7 9,9 9, , ,8 46,7 51,2 44,6 38,7 38,9 46,6 37,1 30,4 19,4 18,4 32,7 34,1 31, ,6 12,9 18,1 25,9 26,8 27,9 24,3 27,8 29,9 26,6 22,1 16,2 12,8 27,6 31,8 23, ,8 11,1 14,1 21,4 20,6 17, , ,4 20,5 12,8 12,5 21,4 17,4 18, ,2 11, ,6 18,9 19,1 15,1 15,4 18,2 15,2 13,5 9,5 8,5 15,8 17,0 15, ,6 12,3 14,4 20, ,9 14,9 13,8 17,5 16,4 13,5 12,2 8,6 13,8 14,4 14, ,7 10,8 13,5 21,5 21,8 19,2 18,2 16,6 18,7 18,5 15,5 11,8 9,6 12,3 18,8 16, ,3 8,3 11,4 19,4 21,4 18,9 18,3 19,6 21,8 21,3 18,4 14,4 10,3 16,8 17,8 16, ,2 5 7,1 10, ,2 12,3 16,4 16,3 18,2 16,1 12,6 18,8 23,6 21, ,8 4,4 4,1 2,9 3,4 3,1 3,7 3,1 2,9 4,1 3,8 3 3,3 5,9 5,5 Zdroj: ČSÚ Zaostřeno na muže, na ženy 2012 Stav ke dni:

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

MLADÍ LIDÉ NA TRHU PRÁCE

MLADÍ LIDÉ NA TRHU PRÁCE MLADÍ LIDÉ NA TRHU PRÁCE Gabriela Strašilová Ondřej Nývlt Tisková konference, 27. listopadu 2014, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat, práce s daty

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

1. Míra ekonomické aktivity

1. Míra ekonomické aktivity Práce SOUHRN Míra ekonomické aktivity starší populace ve věku 65-69 let je nejvyšší na Islandu, v Norsku, Portugalsku a Rumunsku. Nejniţší na Slovensku, v Belgii, Francii a Maďarsku. Průměrné hrubé roční

Více

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27

Základní pohled na budoucí vývo. j počtu osob dle. Zastoupení osob ve starším věku a jejich participace na trhu práce i ve srovnání s EU27 Kulatýstůl Praha, 15. 3. 2012 Participace starších osob na trhu práce podle dat VŠPS Ondřej Nývlt, ČSÚ Marta Petráňová, ČSÚ Ivana Dubcová, ČSÚ Základní pohled na budoucí vývo j počtu osob dle věku v ČR

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2016 COM(2016) 829 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Přizpůsobení stropu vlastních zdrojů a stropu prostředků na závazky v souvislosti

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

G Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

F Vzdělávání a digitální dovednosti

F Vzdělávání a digitální dovednosti Údaje o počtu stolních počítačů, tabletů a notebooků celkem a s připojením k internetu přepočtených na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol, stejně tak jako monitoring vybavení škol dalšími ICT (např.

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

Úřední věstník Evropské unie L 165 I. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Ročník července České vydání.

Úřední věstník Evropské unie L 165 I. Právní předpisy. Nelegislativní akty. Ročník července České vydání. Úřední věstník Evropské unie L 165 I České vydání Právní předpisy Ročník 61 2. července 2018 Obsah II Nelegislativní akty ROZHODNUTÍ Rozhodnutí Evropské rady (EU) 2018/937 ze dne 28. června 2018, kterým

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 6 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2005-2010 Bulletin No. 6 A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2005-2010 1. Měsíční úplné náklady práce v ČR v Kč na

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy Ceník přepravce BALIKSERVIS 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 70 100 150 200 300 400 500 700 1-1 1 55 550 596 685 716 974 1 236 1 565 1 893 2 469 2 993 SK SK 1 SK 5 90 179 180 190 211 232 239 255 272 304 349

Více

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace)

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace) ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou,

Více

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008

Tab. G1 Zdravotnická zařízení v ČR s vybranými IT; 2008 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha

Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha ŽIVOT CIZ ZINCŮ V ČR Daniel Chyti l Tisková konference, Český statistický úřad, 14. února 2012, Praha Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/17 CIZINCI PODLE STÁTNÍHO OBČANSTVÍ (31. 12. 2010) Počty

Více

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ.

E Veřejná správa. Regionální srovnání je dostupné také v jednotlivých krajských ročenkách na webových stránkách ČSÚ. Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

C Výzkum a vývoj v ICT

C Výzkum a vývoj v ICT Výzkum a vývoj (dále jen VaV) je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi,

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou

Tab. B1 Domácnosti v ČR s pevnou telefonní linkou Český statistický úřad sleduje údaje o rozšíření vybraných informačních technologií v českých domácnostech prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření o informačních

Více

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3

Graf C1 Jednotlivci starší 16 let používající počítač. v milionech v procentech 67% 70% 59% 5,9 6,2 6,5 5,3 Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

PGI 2. Evropská rada Brusel 19. června 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1

PGI 2. Evropská rada Brusel 19. června 2018 (OR. en) EUCO 7/1/18 REV 1 Evropská rada Brusel 19. června 2018 (OR. en) Interinstitucionální spisy: 2017/0900 (NLE) 2013/0900 (NLE) EUCO 7/1/18 REV 1 INST 92 POLGEN 23 CO EUR 8 PRÁVNÍ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY, kterým

Více

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na:

F Zdravotnictví. Více informací k tomuto tématu naleznete na: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) ve spolupráci s ČSÚ sleduje od roku 2003 údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR informačními technologiemi, a to prostřednictvím vyčerpávajícího

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Data o počtu elektronických podání pro finanční správu, výstupů služeb poskytovaných v rámci projektu Czech Point a využívání datových schránek zpracovává ČSÚ z volně dostupných dat Finanční správy a Ministerstvem

Více

Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik

Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik EUROZÓNA+ Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik za období od 1. 4. do 30. 4. 2017 Obsah: NEZAMĚSTNANOST (BŘEZEN 2017)... 3 ZAMĚSTNANOST V ROCE 2016... 6 MÍRA INFLACE (BŘEZEN 2017)... 7 ZADLUŽENÍ

Více

Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik

Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik EUROZÓNA+ Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik za období od 1. 9. do 30. 9. 2018 Obsah: RŮST HDP (2. ČTVRTLETÍ 2018).. 3 NEZAMĚSTNANOST (SRPEN 2018)... 4 MÍRA INFLACE (SRPEN 2018)... 6 Eurozóna+

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %)

Graf 3.11 Podniky* prodávající přes ostatní sítě (v %) Tab 3.5 Podniky prodávající přes elektronické sítě v procentech celkem 13,0 18,1 14,5 16,6 11,1 malé (10-49 zam. osob) 10,4 15,1 13,5 15,3 10,1 střední (50-249 zam. osob) 11,5 16,5 17,3 20,2 13,4 velké

Více

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8

Ondřej Nývlt DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR. 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 DEMOGRAFICKÁ DATA O (NE)ZAMĚSTNANOSTI POPULACE 50+ V ČR Ondřej Nývlt 10. 9. 2014 - Workshop e-capacit8 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz 1 Zdroje dat demografie, trh práce,

Více

Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55

Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55 Pavla Suttrová: Rozvodovost v evropském srovnání 55 PŘÍLOHY Příloha 1 Datová dostupnost počtu rozvodů a hrubé míry rozvodovosti v evropských uskupeních... 56 Příloha 2 Datová dostupnost počtu rozvodů v

Více

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA Bulletin No. 5 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA 2004-2009 Bulletin No. 5 Tabulková část A - Úplné náklady práce v ČR, zdanění a veřejné rozpočty 2004-2009 1. Měsíční úplné náklady práce

Více

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava

E Veřejná správa. https://www.czso.cz/csu/czso/verejna_sprava Do roku 2012 sbíral Český statistický úřad údaje o využívání informačních a komunikačních technologií ve veřejné správě z ročního šetření o využívání ICT veřejnou správou, které bylo přílohou ročního státního

Více

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z

Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Dostupný z Pracovní doba v České Republice je v rámci EU jedna z nejdelších Český statistický úřad 2013 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203469 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Tento

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 06.10.2016 Změny v zaměstnanosti a nezaměstnanosti v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU - Český statistický

Více

A Telekomunikační a internetová infrastruktura

A Telekomunikační a internetová infrastruktura Telekomunikační a internetová infrastruktura je základním stavebním prvkem většiny informačních technologií a informační společnosti jako celku. Údaje o stavu a vývoji infrastruktury v oblasti elektronických

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2015 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza trhu práce se zaměřuje na mezinárodní srovnání indikátorů strategie zaměstnanosti - Evropa 2020. Pro splnění cíle ohledně zvýšení

Více

EVROPSKÁ RADA Brusel 31. května 2013 (OR. en)

EVROPSKÁ RADA Brusel 31. května 2013 (OR. en) EVROPSKÁ RADA Brusel 31. května 2013 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 PRÁVNÍ AKTY Předmět: NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ RADY, kterým se stanoví složení

Více

Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik

Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik EUROZÓNA+ Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik za období od 1. 12. do 31. 12. 2018 Obsah: ODHAD RŮSTU HDP (3. ČTVRTLETÍ 2018)... 3 NEZAMĚSTNANOST (LISTOPAD 2018)... 4 INFLACE (LISTOPAD 2018)...

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ROZLOHA A OBYVATELÉ EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Rozloha a obyvatelé

Více

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1

První stupeň základních škol ročník základních škol; ISCED 1 Údaje o počtu počítačů celkem a s připojením k internetu na 100 žáků/studentů jednotlivých stupňů škol v ČR pocházejí z datových zdrojů Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV), který sbírá tyto údaje

Více

2016 Dostupný z

2016 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 25.12.2016 V ČR pracuje jen malá část mladých Petráňová, Marta; Mejstřík, Bohuslav 2016 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204378

Více

Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik

Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik EUROZÓNA+ Ekonomický vývoj v EU podle aktuálních statistik za období od 1. 4. do 30. 4. 2018 Obsah: RŮST HDP (1. ČTVRTLETÍ 2018)... 3 VÝVOJ ZADLUŽENÍ (4. ČTVRTLETÍ 2017)... 3 NEZAMĚSTNANOST (BŘEZEN 2018)..

Více

Význam a vývoj automobilového průmyslu v Evropské unii

Význam a vývoj automobilového průmyslu v Evropské unii Význam a vývoj automobilového průmyslu v Evropské unii Ing. Tomáš Kozelský EU Office / Knowledge Centre Ekonomické a strategické analýzy Česká spořitelna a Katedra ekonomie a práva, ŠAVŠ Mladá Boleslav,

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 3. 6. 2011 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Pardubický

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 8 18. 10. 2010 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Liberecký

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 30. 5. 2011 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Olomouckém kraji v roce 2010 Utilization

Více

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha

Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU. Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Vývoj demografické struktury obyvatelstva v zemích EU Tomáš Fiala Jitka Langhamrová Katedra demografie Fakulta informatiky a statistiky VŠE Praha Seznam zemí, zkratky a barvy použité v grafech Dánsko-DK,

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 2. 7. 2010 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Jihomoravský Region

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 10. 6. 2013 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Olomoucky Region in

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Olomoucky Region in

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 3. 6. 2011 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 8 18. 10. 2010 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 2. 7. 2010 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Vysočina Region in 2009 Tato informace uvádí počet cizinců ošetřených

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 21. 6. 2012 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2011 Utilization

Více

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016?

Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? JE ČAS SE OZVAT Jaké jsou důvody ČMKOS k požadavku na vyšší nárůst mezd a platů pro rok 2016? 1. důvod Po dlouhém období ekonomické krize se Česká republika výrazně zotavuje. V loňském roce dosáhla dvouprocentního

Více

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha VÝZKUM A VÝVOJ Martin Mana Marek Štampach Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik lidí v Česku pracuje ve výzkumu a vývoji?

Více

3. Ekonomické aspekty oblasti sportu

3. Ekonomické aspekty oblasti sportu 3. Ekonomické aspekty oblasti sportu V této kapitole jsou analyzovány ekonomické aspekty oblasti sportu. Ty jsou zachyceny na základě nejužšího možného vymezení tzv. statistické definice zahrnující pouze

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Ing. Jarmila Űberallová

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 2 28. 6. 2011 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2010 Utilization

Více

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání

Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Demografické trendy a regionální diferenciace terciárního vzdělávání Jitka Rychtaříková Tým TA01 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA01: Jitka Rychtaříková - vedoucí týmu

Více

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje

Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Informace ze zdravotnictví Karlovarského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Karlovy Vary 3 10. 8. 2007 Utilization of Health Care by Foreigners in the Karlovarský Region

Více

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2017 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 18. května 2017 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 18. května 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 17. května 2017 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generálního tajemníka Evropské

Více

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII

JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII JAK JE NA TOM ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V EVROPSKÉ UNII Tabulky sestavili a textem doplnili: Dimitrij Choma, Ing., DrSc., emeritní profesor Vysoké školy ekonomické v Praze Josef Šenfeld, Ing., poslanec Parlamentu

Více

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií

II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií II.3 Toky lidských zdrojů v oblasti vědy a technologií Lidské zdroje ve vědě a technologiích jsou monitorovány nejen jako zásoba (viz předchozí kapitola) k určitému časovému okamžiku, ale také jako toky

Více

Cizinci v České a Slovenské republice po roce Pavel Ptáček, Pavel Roubínek katedra geografie PřF UP v Olomouci

Cizinci v České a Slovenské republice po roce Pavel Ptáček, Pavel Roubínek katedra geografie PřF UP v Olomouci Cizinci v České a Slovenské republice po roce 2000 Pavel Ptáček, Pavel Roubínek katedra geografie PřF UP v Olomouci Lucembursko Švýcarsko Lotyšsko Kypr Estonsko Španělsko Irsko Rakousko Německo Řecko Itálie

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Kontexty porodnosti v České republice a Praze

Kontexty porodnosti v České republice a Praze Kontexty porodnosti v České republice a Praze Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420

Více

Počítače a internet v českých domácnostech

Počítače a internet v českých domácnostech Počítače a internet v českých domácnostech Daniel Böhm, Lenka Weichetová Tisková konference, 21. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz DOMÁCNOSTI S POČÍTAČEM

Více

Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 8. prosince 2016 (OR. en) 15387/16 ADD 3 JAI 1073 ASIM 165 CO EUR-PREP 50 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. prosince 2016 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1

Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Monitoring nákladů práce v ČR a ve státech Evropské unie Bulletin No 1 Tomáš Kozelský VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005

PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI. Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 PROMĚNY TRHU PRÁCE V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989 SE ZŘETELEM NA PRACOVNÍ MIGRACI Milada Horáková VÚPSV Praha Květen 2005 Výchozí stav v roce 1989 Negativa Celková neefektivnost ekonomiky Nevhodná sektorová

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2009 K(2009) 5453 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23.7.2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí

Více

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 2 28. 6. 2011 Souhrn Utilization of Health Care by Foreigners in the Vysočina Region in 2010

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD ČEŠI A INTERNET Romana Malečková Tisková konference, 26.11. 2015, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Domácnosti a informační technologie (% domácností) počítač internet

Více

2015 Dostupný z

2015 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.12.2016 Průměrný věk pracujících se za dvacet let zvýšil o téměř čtyři roky Mejstřík, Bohuslav ; Petráňová, Marta

Více

Analytické podklady pro politiku VaVaI

Analytické podklady pro politiku VaVaI Analytické podklady pro politiku VaVaI Státní rozpočet nástroj politiky VaVaI 18. března 2011 Strategický přístup k tvorbě a implementaci politiky VaVaI 2 Státní rozpočet důležitý nástroj politiky VaVaI

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020

Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD. Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Dosavadní zapojení subjektů ČR do výzev WIDESPREAD Informační den v oblasti Šíření excelence a podpora účasti v programu Horizont 2020 Anna Vosečková 12. 11. 2015 VÝZVY 2014 2015 TÉMA OZNAČENÍ OTEVŘENÍ

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 12. 4. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2006 Utilization

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

INFORMACE. Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech. Alžběta Vazačová. Úvod

INFORMACE. Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech. Alžběta Vazačová. Úvod Alžběta Vazačová INFORMACE Notifikace technických předpisů v Evropě v číslech Úvod Členství v EU a Evropském hospodářském prostoru (EHP) s sebou nese povinnost zachovávat volný vnitřní trh bez překážek

Více