I mlčení je lež. sborník z konference. aneb proč je potřebné mluvit a učit o komunistických zločinech. Ostrava

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I mlčení je lež. sborník z konference. aneb proč je potřebné mluvit a učit o komunistických zločinech. Ostrava 9. - 11. 12."

Transkript

1 Občanské sdružení sborník z konference I mlčení je lež aneb proč je potřebné mluvit a učit o komunistických zločinech Akce se konala pod záštitou Místopředsedy Senátu České republiky MVDr. Jiřího Lišky Ostrava Projekt byl realizován za finanční podpory: statutárního města Ostravy městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Partneři: Mediální partneři: Odborní partneři: Akce se uskutečnila v prostorách:

2 Program konference Minikinokavárna, Ostrava 8:30 Prezentace účastníků 9:00 Projekce jednoho dílu z cyklu České televize Příběhy železné opony. Účastníci konference shlédnou první díl celého cyklu, který se jmenuje Dráty, které zabíjely. 9: 15 Zahájení Úvodní slovo přednesou pořadatelé a představitelé státní správy a města. 9:45 Antonín Huvar Papežský prelát a spisovatel Antonín Huvar se na kněze nechal vysvětit v roce Poté, kdy byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k desetiletému žaláři, se stal jedním z prvních muklů komunistického režimu. Sám říká, že svého věznění nelituje, že to pro něj byla cenná zkušenost. A to především díky tomu, že se potkal s řadou výjimečných lidí. Byl to on, kdo například ve věznici na plzeňských Borech podával poslední večeři generálu Heliodorovi Píkovi. Ke kněžskému povolání se mohl nakrátko vrátit na konci šedesátých let, normalizaci opět prožil jako dělník. Kázat mohl oficiálně až po roce :00 Doc. PhDr. Břetislav Dančák, PhD. Ředitel Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity a proděkan pro zahraniční vztahy Fakulty sociálních studií MU. Věnuje se americké zahraniční politice po konci studené války se zaměřením na priority USA vůči střední a východní Evropě. Publikoval řadu článků, studií a analýz v Česku i v zahraničí, podílel se jako autor a editor na několika knižních titulech. 10:45 11:15 Přestávka 11:15 Mgr.Jana Jeřábková Ředitelka ZŠ a MŠ Ostrava Hrabůvka, Mitušova 8 je předsedkyní Učitelské společnosti Ostrava a předsedkyní Klubu historiků. Téma: Dějepis v 9. třídách nemůže končit 2.světovou válkou aneb Formy a metody práce učitele na ZŠ při předávání poznatků o učivu dějin 20.století 11:40 Mgr. Petr Šimíček Středoškolský učitel dějepisu a českého jazyka a literatury na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě. Od poloviny 90. let připravuje a řídí studentské semináře na téma Holocaust-selhání lidskosti a Československý lidově-demokratický režim v realitě 50. let.od roku 1997 je koordinátorem projektů ASP UNESCO na gymnáziu. Se svými kolegy uspořádal tři ročníky středoškolských studentských konferencí I. ročník ( Mýty a realita komunistického Československa ), II. ročník (téma Antisemitismus, holocaust a ostravští Židé ), III. ročník (téma Československo a Ostrava v roce 1968 ). Téma: Studentské konference o událostech moderních dějin jako netradiční forma výuky (prezentace v powerpointu). 12:05 Mgr. Jiří Hruška Středoškolský učitel dějepisu a českého jazyka a literatury na Jazykovém gymnáziu Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě. Je dramaturgem Klubu Atlantik a jednatelem vzdělávací agentury Educa24 agency. Více než 10 let se pomocí zážitkové pedagogiky věnuje studentským vzdělávacím a kulturním projektům z oblasti historie. Téma: Didaktika výuky moderních dějin se zaměřením na významná výročí. Příspěvek zdůvodní potřebu učitelů dějepisu vracet se i k nedávným událostem ( ), načrtnout didaktické možnosti výuky sledovaného období, a uvést metody, jimiž lze přitažlivou formou látku aktualizovat. 10:30 Cena Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě Nové ocenění určené nejen těm, kteří si prožili svoje v komunistických kriminálech, ale také lidem, jež o této době podávají cenná svědectví. Prvním laureátem ceny, která je připomínkou režimem těžce zkoušeného ostravského spisovatele Jaromíra Šavrdy, bude katolický kněz Antonín Huvar. Básník, spisovatel a signatář Charty 77 Jaromír Šavrda se narodil v roce 1933 v Ostravě. Promoval na Filozofi cké fakultě Univerzity Karlovy, obor česká literatura. Živil se jako knihovník, středoškolský profesor, v letech 1968 a 1969 jako novinář v ostravském deníku Nová svoboda. Do KSČ vstoupil v létě 1968, v roce 1970 byl vyloučen. Stejně tak byl dříve propuštěn z Nové Svobody. Od roku 1972 už může pracovat jen jako skladník. Před promocí je vyhozen ze studií práv na Univerzitě Karlově. Onemocnění ledvin zapříčiní, že je od roku 1975 v plném invalidním důchodu. Mezi nejznámější Šavrdovy práce patří knihy Přechodné adresy a Kniha královrahů. Z vězeňského prostředí pochází básnická sbírka Cestovní deník. Jaromír Šavrda zemřel 8. května 1988.

3 Jak učit o komunistických zločinech Kdo nezná svoji minulost, je odsouzen k tomu ji zopakovat. Toto motto si jako základ svého kodexu zvolili historici, badatelé, pedagogové a představitelé Ústavu pro studium totalitních režimů. Stalo se tak loni v lednu, více než osmnáct let po událostech v listopadu 1989, které změnily osud milionů Čechů. Se stejným mottem vstupovali do projektu konference nazvané I mlčení je lež lidé z Občanského sdružení PANT. Jako termín pro konání třídenní akce zvolili 10. prosinec, tedy Den lidských práv. V roce 2008 uplynulo dvacet let od první povolené demonstrace, kdy představitelé opozice na pražském Škroupově náměstí prezentovali své postoje a požadavky a kdy za to nebyli stíháni a perzekuování jako v předchozích případech. Historici se shodují, že právě tato událost byla jedním z klíčových momentů, které předcházely zlomovým událostem na podzim roku I tento kontext byl jedním z impulzů pro uspořádání konference. Učitel jako pilíř na cestě k demokracii Konference byla určena především pro pedagogy, kteří stojí před nelehkým úkolem prezentovat moderní dějiny ve školách. Právě oni jsou přitom klíčovými osobnostmi, které mají pomoci mladým lidem při pojmenovávání a pochopení životních hodnot. Skutečnost, že jsou moderní dějiny ve školách opomíjeny a nezřídka dokonce bagatelizovány, je pro budoucnost národa nebezpečná a může přinést řadu nesnází a frustrací. Na tom se shodují historici, politologové i samotní pedagogové. Na skutečnost, že prezentace moderních dějin na půdě základních i středních škol je nedostatečná, upozorňují nejen političtí vězni a historici, ale vypovídá o tom i řada průzkumů. Akce chtěla najít odpovědi na otázky o příčinách tohoto stavu, ale chtěla také nabídnout možná řešení. A to jak v rovině odborné tedy vzdělávací, tak v rovině servisní tedy koordinační. Živé svědectví Nejcennějším svědectvím, která mohou studenti a žáci vnímat a prožít, nabídnou autentičtí pamětníci. A právě jim patřil první den třídenní konference. V atraktivním prostředí ostravského Dolu Michal se představili Antonín Huvar a Milo Komínek, kteří byli jedněmi z prvních politických vězňů po roce Ve dvou zážitkových seminářích, ve kterých žáci základních škol a poté studenti ostravských gymnázií shlédli celkem čtyři dokumenty z cyklu České televize Příběhy železné opony, tito pamětníci nabídli cennou reflexi svých zkušeností i velmi zajímavá zhodnocení téměř dvacetileté cesty k demokracii. Samotní pedagogové, kteří své třídy na semináře přivedli, zhodnotili tuto část akce jako nesmírně poučnou zkušenost. Nikdy bych nečekala, že děti budou ještě dlouho poté, kdy přednáška skončila, diskutovat s páterem Huvarem a žádat od něj podpisy či dokonce kontakty. To byla naprosto neuvěřitelné, prohlásila například Jana Jeřábková, ředitelka Základní školy Mitušova v Ostravě-Hrabůvce. Podobně tuto část akce hodnotili i pedagogové z gymnázií. Setkání s odborníky V hlavní den celé akce, tedy 10.prosince se v ostravské Minikinokavárně sešli odborníci, kteří k celému tématu mají co říci. Jednotlivé výstupy přitom nebyly výhradně o pedagogickém rozměru celého tématu, ale nabídly velmi široký a přitom silný pohled. Představili se tady totiž nejen pedagogové, ale také odborníci z Mezinárodního politologického ústavu, historici z Ústavu pro studium totalitních režimů, lidé z nadace Člověk v tísni, autoři projektu Bojovníci proti totalitě očima děti a další. Své projekty představili také lidé z pořádajícího Občanského sdružení PANT nebo reportér MF DNES Luděk Navara, jenž se tomuto tématu dlouhodobě věnuje. Přednáškový den byl strukturován jako multimediální prožitkový seminář. Bylo možné sledovat jednotlivé výstupy, filmové dokumenty, internetové prezentace i speciální akce. Cena Jaromíra Šavrdy Jednou ze speciálních akcí bylo přední Ceny Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě, kterou převzal katolických kněz Antonín Huvar. Projekt je jednou z cest, jak propojit světy politických vězňů z padesátých let s lidmi, kteří se vůči totalitnímu režimu vymezovali v sedmdesátých a osmdesátých letech. Jaromír Šavrda byl signatářem Charty 77 a zemřel v roce 1988 poté, co prošel několika kriminály. Je to pro mne veliká čest. Jsem dojat a velmi, velmi poctěn, řekl Antonín Huvar před zaplněným sálem Minikinokavárny, když z rukou Dolores Šavrdové ocenění převzal. Cenné rady zkušených Velmi cenným výstupem pro účastníky konference byly konkrétní rady, jak soudobé dějiny učit. A to jak v prostředí středních škol tak i ve školách základních, kde je situace často složitější než na vyšších stupních. O tyto výstupy konference se postarali Mgr. Jana Jeřábková, ředitelka Základní školy Mitušova v Ostravě-Hrabůvce, Mgr. Petr Šimíček z Gymnázia Olgy Havlové v Ostravě-Porubě a Mgr. Jiří Hruška z Gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě-Porubě. Tito tři pedagogové se tématu dlouhodobě věnují a mají za sebou celou řadu konkrétních projektů včetně pořádání prožitkových seminářů či studentských konferencí. Jejich příspěvky měly velký ohlas a právě oni se postarali o poslední den konference, který byl především diskusním fórem o tom, jak najít cestu k seriózní prezentaci soudobých dějin v českých školách. Přesahy akce Ambicí pořadatelů celé akce bylo otevřít diskusi nad tématem. Podle ohlasů, a to nejen mediálních, je možné soudit, že tato snaha byla úspěšná. Hned na počátku roku 2009, tedy necelý měsíc po konferenci se totiž tématu začali věnovat kompetentní představitelé na půdě ministerstva školství, Poslanecké sněmovny a Senátu ČR. Představitelé Občanské sdružení PANT, které s podporou představitelů Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje i Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz pořádalo tuto konferenci, jsou na počátku roku 2009 účastníky konzultací na přípravách návrhu ministra školství pro práci s tímto tématem. Mediální obraz Konference I mlčení je lež figurovala ve všech důležitých mediích na území regionu i rámci celé země. Referoval o ní Český rozhlas i Česká televize, přičemž tyto instituce byly společně s portálem idnes mediálními partnery celé akce. Dozvěděli se o ní ale také čtenáři portálu Aktuálně.cz nebo Mladé fronty DNES či Lidových novin. Nejvíce prostoru dostala konference v České televizi, kde se toto téma stalo klíčovým v rámci celého Dne lidských práv. Česká televize poprvé ve své historii upořádala na programu ČT 24 hodinovou živou diskusi přenášenou z ostravského studia České televize na téma, jemuž se věnovala konference. Petr Pánek předseda, Občanské sdružení PANT

4 Mluviti zlato, mlčeti lež Je vcelku přirozené, že člověk se zlým, ponižujícím a nepříjemným zážitkům brání tak, že na ně chce zapomenout, vytěsnit je ze své paměti. Mívá to ovšem, jak známo, neblahé následky. Naše přítomné konání je totiž určováno především tím, co jsme prožili a zda a jak jsme schopni navázat na naše dosavadní dobré kroky a těm špatným se napříště vyhnout. Předpokládá to nezbytně reflexi onoho prožitého, naší osobní zkušenosti. Včetně toho, zda na sebe nevztahujeme vinu jiných. Jakékoliv obelhávání sama sebe se dříve nebo později projeví v dalším hromadění chyb a omylů, které jsme ve své minulosti nedokázali jako slepé uličky pojmenovat a odvrhnout. Nejinak je tomu i u většího společenství a jeho paměti, historie. Na čtyřicetileté období komunistické moci se každý z nás dívá trochu jinak. Přesto se zdá, že jeden většinový společný postoj můžeme vysledovat: nejraději bychom ona léta zapomněli, smazali, nevraceli se k nim. Je to od začátku pochopitelný záměr a cíl někdejších exponentů a přisluhovačů režimu, ale proč se do zkreslujícího pocitu kolektivní viny necháváme tak snadno zatáhnout i my ostatní? Není to ten největší signál, že právě takto se zachovat nesmíme? Tabuizací a vytěsněním se tíživého nezbavíme, ale naopak mu dáme daleko větší moc naše životy nadále ovlivňovat. Chceme-li skutečně kráčet dál a totalitní minulost překonat a nechat definitivně za sebou, je třeba ji poznat, odkrýt, poučit se z ní, rozlišit mezi oběťmi a viníky. I trpká a krutá zkušenost totiž může mít svůj smysl, stane-li se výstrahou do budoucnosti, značkou ukazující, kudy se už nikdy nevydat. Mlčením o pravé tváři komunismu se dopouštíme zla nejen na sobě samých, ale i na všech, kdo onu dobu nezažili. Nevydávat svědectví o ideologii, která tak smutně zasáhla do našich životů, znamená nechat ji nadále se šířit. Jsem rád, že Občanské sdružení PANT si toto uvědomuje. Své úsilí zaměřuje především na nastupující generaci, kterou naše ticho nejvíce poškozuje. Mladí lidé mají právo a měli by vědět, čím si prošli a co dělali jejich předkové. MVDr. Jiří Liška místopředseda Senátu ČR

5 Vážení bratři a sestry. Chceme pozdravit všechny kdo sdílejí s námi stejný názor na nutnost: n e z a p o m í n a t na události posledních čtyřiceti let. Byla to doba útisku, potupa celého národa, bohužel doprovázená mnohými životy obětovanými na oltář trpícího národa. Je nejvyšší čas hodnotit řádnou omluvou přítomné vykročení do volnější budoucnosti. Ať se neklamou katové minulých desetiletí, že se dá odpustit krutost bez solidního pokání. Zatím scházejí ona gesta která by mohla naznačit jakési prominutí minulých vin. Škoda že náš hlas už zní z velké dálky celých 60 let, je pokálen tisícerým neštěstím. Proto mnoho těch, kdo pronásledovali naše bratry a sestry se mýlně domnívají, že už není co řešit. Byla to doba likvidace všech svobod ve školách, úřadech, v podnicích a zvláště v našich rodinách bylo nastoleno nesnesitelně dusné prostředí. Je dost trosek kolem nás, které vyzývají k rázné odpovědi. Minulý zpupný režim považoval za ohrožení již jen odchylku od povoleného myšlení. I toto naše zastavení nemá jiného poslání než posílit dobrou vůli každého bratra i sestry, kteří rázně odmítající nové hrozící, plíživé přebírání minulých metod. Nestačí ani jednotlivcům, ani celému národu pokračování v oné nenávisti, která nechává ve třech pokoleních trpkost a zklamání. Proto i naše setkání 9. a 10. prosince má být gestem nebo připomínkou návratu ideálu slušného člověka. I připomenutý básník Šavrda je dost výmluvným zklamaným následovníkem minulých idejí. Je potřeba, a to naléhavě, uvést ve školách na všech stupních předmět dějinně důležitý, zvláště o období 50. až 90. let dvacátého století. Snaha předávat dál nenávist i na katy minulých desetiletí nic neřeší. Je třeba umenšovat zlo kolem nás pravdivým životem těch, kdo jsou hlasateli vůdčích myšlenek. Jinak se nedopracuje nikdo z nás k radostnějším zítřkům. Mons. ThDr. Antonín Huvar papežský prelát a spisovatel

6 Proti totalitě je nutné se postavit Vážené dámy a panové, na úvod mi dovolte, abych nejdříve co nejvřeleji poděkoval organizátorům této konference za pozvání a připojil se svým příspěvkem k debatě o nebezpečí mlčení o zločinech komunismu. Jako ředitel Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity zde zastupuji instituci, která si při svém vzniku v roce 1990 stanovila za cíl podporu a šíření myšlenek svobody, otevřené společnosti a pluralitního politického prostředí. Po několika dekádách vlády komunistické strany cítili zakladatelé ústavu povinnost přispět k obnově demokratických tradic, na jejichž základě byla vytvořena Československá republika v roce Přednáškovou činností, organizováním konferencí a seminářů, vydáváním odborných časopisů a publikací zaměřených na otázky demokracie a moderní společnosti se snažili pozitivním způsobem ovlivňovat vývoj v polistopadovém Československu a posléze České republiky. Ústav se během posledních osmnácti let významně rozrostl a rozšířilo se také spektrum jeho aktivit. Jako každá jiná dynamická instituce je pro ústav velmi důležité sledování aktuálních trendů ve vývoji vědy a pokud si chce udržet významné postavení mezi ostatními českými univerzitními ústavy, musí být inovativní a otevřený novým ideám. Dobré jméno Mezinárodního politologického ústavu je dle mého soudu v současnosti spjato se dvěma podstatnými skutečnostmi. Vedle úspěchů na poli vědeckém je to především úzká vazba na původní myšlenky zakladatelů, tedy respekt ke svobodě, demokracii a otevřené společnosti. Pouze v takovém prostředí se rodí tvůrčí myšlenky a rozvíjí potenciál jednotlivců, kteří prospívají nejen sobě, nýbrž také své zemi. S odkazem na prvotní a stále aktuální poslání ústavu považuji za nezbytné spolupracovat na projektech, jež se staví proti relativizování zločinů komunistické moci. Proto obdivuji práci pořadatelů dnešního setkání a velmi si ji cením. Obecně platná zkušenost říká, že pravdivý obraz o naší minulosti je pro nás nepostradatelným vodítkem do budoucnosti. Dovolím si tvrzení, že ten kdo rezignuje na pravdivé poznání minulosti své země, jen ztěží nalezne pevnou půdu pod nohama k tomu, aby dokázal čelit lákadlu pohodlného smíření se s nebezpečím, které plyne z nesvobody. Co konkrétního mám na mysli a kam směřuje moje úvaha? Po dvou desetiletích demokratického vývoje by se mohlo zdát, že hrozba komunistické či jiné totality je již zažehnána. Pokud učiníme jednoduchý výčet toho čeho jsme za tu dobu dosáhli, mohli bychom být s výsledkem spokojeni. Všechny instituce demokratického řádu jsou etablovány a fungují v každodenním životě. Naplnily se naše tužby v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky a Česká republika se stala plnohodnotným členem dvou klíčových organizací světa západních demokracií Evropské unie a Severoatlantické aliance. Čas od listopadových událostí roku 1989 je již tak dlouhý, že vyrostla celá jedna generace mladých lidí, kteří nezažili reálně fungující systém vlády jedné politické strany. To vše jsou předpoklady, jež by nás mohly vést k přesvědčení, že časy minulé se již nikdy nevrátí. K tomuto soupisu však musíme přidat ještě jednu sice nepříjemnou, ale o to důležitější skutečnost. I po tolika letech demokratického vývoje se stále těší nezanedbatelné podpoře politická strana, která svým konáním systematicky ničila základní principy lidské svobody a nikdy se ke své odpovědnosti za spáchané zločiny nepřihlásila. S odstupem času je navíc ústy představitelů komunistické strany zpochybňována jakákoliv smysluplnost transformace tohoto uskupení a to alespoň v rozsahu srovnatelném s komunistickými stranami v okolních zemích středoevropského regionu. Víra ve schopnost představitelů a sympatizantů Komunistické strany Čech a Moravy učinit byť jen malou kritickou reflexi odkazu, k němuž se bez ostychu hlásí, se s přibývajícím odstupem času zmenšuje a zmenšuje. Neochotou komunistů přijmout odpovědnost nejen za politické vraždy z padesátých let, ale i za zmařené ambice talentovaných jedinců v letech normalizace, se ukazuje propastný rozdíl mezi jejich líbivou rétorikou a jejich skutečným vztahem k hodnotě lidské důstojnosti. Primát práva každého jednotlivce na svobodné vyjadřování je úhelným kamenem demokracie a oddanost tomuto právu by mělo být základní povinností každého občana České republiky. V tomto duchu je také nutné respektovat odlišné názory. Avšak, naplnění tohoto práva vyžaduje připravenost nemalého počtu občanů vzdorovat nepravdě a nespravedlnosti. Zvláště pak v situaci, kdy jsou zločiny z minulosti přehlíženy, bagatelizovány, nebo je relativizována opodstatněnost otevřeně o nich hovořit. Považuji za neomluvitelné, pokud ti, kteří mají mluvit, volí raději mlčení, neboť jak zní motto dnešní konference I mlčení je lež. Děkuji vám za pozornost. Doc. PhDr. Břetislav Dančák, PhD. ředitel, Mezinárodní politologický ústav Brno

7 Zamyšlení ke konferenci Jsou historická témata čs. dějin 20.století, která nás nutí k zamyšlení nad úlohou nás učitelů historie ve výchově mladé generace. Během nejméně posledních šedesáti let jsme byli nuceni na ně pohlížet mnohdy zkresleným pohledem, jindy vůbec. Stávali jsme se pouhými interprety zkreslených dějin a nezaujímali jsme nebo nechtěli zaujímat stanoviska k problémům, protože nás se to přímo netýkalo. My přece nebyli přímými aktéry strašných událostí 50. let. Snad také z pocitu viny jsme mnozí přijali se zadostiučiněním, že přichází někdo mladší s myšlenkou svolat konferenci s názvem I mlčení je lež. Snaha mladých historiků, redaktorů, ale především přímých aktérů událostí vyústila v několikadenní blok, kde se mohli setkávat žáci, studenti, učitelé s přímými účastníky událostí 50. let, stejně jako s politology, redaktory a historiky. Společným jmenovatelem akce se stala myšlenka vrátit pravdu o komunistických zvěrstvech do povědomí dnešních mladých lidí. Před námi se při nevšedních setkáních odvíjely těžko uvěřitelné osudy vězně 50. let pátera Huvara, stejně jako filmové osudy obyčejných lidí, kteří ukončili své životy na elektrických drátech komunistické železné opony. Skanzen Dolu Michal se stal kulisou pro příběhy totálně nasazených a dokresloval atmosféru jejich života. Velmi vhodně zařadili do předsálí řetízkovny výstavu Babice její organizátoři. Obrazová svědectví z Babic s výraznými otazníky kladla mladým lidem otázku: Kdo za ta komunistická zvěrstva může? A kdo byl potrestán? Snad na odpověď nebudeme čekat dlouho. Máme tolik mladých lidí, kteří chtějí vědět pravdu a dokáží se pro ni porvat. Přednáškový blok dokreslovaly velmi kvalitní dokumenty, které vznikly v dílně scénáristy Luďka Navary a Lenky Polákové s názvem Příběhy železné opony. Viděla jsem oči svých žáků v době projekce i při vyprávění pátera Huvara. Byl v nich údiv, ale i nevyslovená otázka. Proč? Kdo za to může? Jak byli potrestáni viníci? Uvědomila jsem si, že je nutné stejnou formou jako autoři konference přiblížit žákům historii posledních 60.let 20.století a odpovědět tím pravdivě na dosud nezodpovězené otázky. Luděk Navara, Miroslav Kasáček, páter Huvar ale i jiní učinili důležitý krok k pochopení dějin 50. let 20. století. Dokázali, že je nutné mladým lidem ukázat na osudy lidí, kteří za svůj statečný protikomunistický odpor skončili v žalářích či dokonce na popravištích. Uvědomili si, že zbývá tak málo času setkávat se s pamětníky, kteří mají ještě co říci k historii komunistických zločinů. A za to vše patří dík jim i organizátorům konference. Mgr.Jana Jeřábková ředitelka, ZŠ Mitušova, Ostrava - Hrabůvka Cena Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě Zvalchovali mi záda i hubu, ale ne tak, abych zapomněl. Tak líčí svůj střet s komunistickou mocí Antonín Huvar, papežský prelát a první laureát Ceny Jaromíra Šavrdy za svědectví o totalitě. Prožil za minulého režimu v lágrech deset let, na plzeňských Borech podával poslední večeři před popravou generálu Heliodoru Píkovi. Šestaosmdesátiletý rodák z Albrechtiček na Novojičínsku je vitální muž, dodnes chodí po školách a vykládá tam o svých zkušenostech s komunisty. Včera si za své pravidelné svědectví o dobách totality vysloužil cenu Jaromíra Šavrdy, ostravského spisovatele vězněného za normalizace, který zemřel v roce Kdo přežil padesátá léta ve věznici na Borech, nepotřebuje už žádný výklad toho, co je peklo, říká oceněný duchovní. Cenu předala Antonínu Huvarovi Dolores Šavrdová, vdova po vězněném spisovateli. Za svědectví o totalitě ji bude každoročně udělovat občanské sdružení Pant. Jan Král Lidové noviny

8 Středoškolské konference: setkání napříč tématy a předměty Vzhledem ke skutečnosti, že studentské historické konference nebývají ve středoškolském prostředí zcela obvyklou vzdělávací metodou, dovolil bych si ve stručném nástinu objasnit jejich smysl, cíle, strukturu a specifi ka. Tradici středoškolských studentských konferencí na Gymnáziu Olgy Havlové v Ostravě-Porubě zahájila v roce 2006 jednodenní studentská konference Mýty a realita komunistického Československa, na níž loni navázala dvoudenní akce Antisemitismus, holocaust a ostravští Židé, letos dvoudenní studentská konference Československo a Ostrava v roce 1968 a na jaro příštího roku chystáme opět dvoudenní konferenci Československo a Ostrava v čase normalizace. Vždy jsou pořádány pro střední školy z Ostravy a blízkého okolí, které k nám vysílají pětice studentů 3. či 4. ročníků a učitele dějepisu jako odborný doprovod. Dosavadních dvou ročníků se účastnili zástupci středních škol a jedné školy vysoké. Většinou přicházejí studenti, kteří chtějí v budoucnu studovat historii, politologii či práva. Materiály pro další studium Kromě prožitků, poznatků a nových znalostí si na závěr odnášejí sborník příspěvků a veškeré textové materiály, se kterými během konference pracovali. Jejich učitelé dostávají navíc metodické, textové a obrazové materiály k tématu konference, která tak kromě odborného programu nabízí rovněž ideální možnost pro setkávání podobně profilovaných studentů, stejně jako pro bezprostřední výměnu učitelských zkušeností a velmi plodné diskuse. Základním záměrem středoškolských studentských konferencí (a ambicí organizátorů) je rozkrýt konkrétní historické téma do hloubky a z mnoha úhlů pohledu. V běžné pravidelné výuce na středních školách je těmto tématům zpravidla věnováno málo času (tlak učebních plánů) a pozornosti (výklady a interpretace jsou často zploštělé, povrchní, příliš odosobněné, často vyznívají jen jako jakási odtažitá a dávná statistika událostí, jmen a dat). Lepší konkrétní akce než obsáhlé výklady Mnozí učitelé se snaží popisně obsáhnout a pokrýt všechna dějinná údobí a stávají se tak štvanci a zoufalými zestručňovateli složitých jevů a problémů. Konference, zasvěcená jednomu zásadnímu tématu se tak stává ideální příležitostí postupovat nejen popisně s dominancí politických a hospodářských dějin, ale rozkrývat danou dobu a události mnohovrstevnatěji rovněž v podobě stereotypů každodenního života, pohledem osobních a rodinných svědectví, dochovaných pramenů úředních i soukromých, s využitím interpretací dobových artefaktů. Zde se nabízejí ideální možnosti využití mezipředmětových přesahů určité fenomény vyžadují nejen úzce historická vymezení, osvětlení či interpretace. V takovýchto momentech se prolíná dějepis kupříkladu s českou i světovou literaturou a stylistikou (předmět český jazyk a literatura), etapami ve vývoji dějin umění (výtvarná výchova), politickými systémy a jejich podobami (základy společenských věd), historickou geografií a územními změnami (zeměpis) atd. Důležitá práce s dobovými materiály Během konference trváme na tom, aby studenti pracovali s dobovými texty (noviny, politická prohlášení, letáky), které analyzují tematicky a také po stránce lexikální a stylistické (verbální agrese tisku v 50. letech, jazyk nacistické propagandy atd.), aby se věnovali komparaci literárních textů (emblémy a obrazy v české poezii 50. let, básně protirežimní a prorežimní na počátku normalizace atd.), aby se snažili pochopit obrazy a sdělení dobových plakátů, obrazů, reliéfů, soch, fotografií či filmů a interpretovali je. Zároveň je vedeme k tomu, aby chápali historické události v širších mezinárodních souvislostech a v konkrétních dějinných momentech hledali obecnější rysy či charakteristiky. Žádné historické téma není tabu Dalším cílem našeho snažení je znovu otevírat dlouhá léta tabuizovaná témata novodobých dějin (např. politickou represi a nezákonnosti 50. let, podoby antijudaismu a antisemitismu, holocaust, události reformního procesu a proměny společnosti v letech , normalizovanou ČSSR a disent atd.). Tato témata byla studována a diskutována v širším a ideologicky nezatíženém měřítku až po pádu komunismu a nabízejí tak stále otevřené možnosti bádání a neotřelých a překvapivých pohledů. Zároveň žijeme v době, kdy nad námi visí hrozba nového mlčení a opomíjení není proto možné se tvářit, že je to již dávno, že je zbytečné se k tehdejším událostem a lidským osudům vracet. Studenti hledají osobní kontakt Pro výchovu studentů v demokratickém duchu je zcela zásadní, aby se s novodobými událostmi našich dějin seznamovali, aby pátrali po odpovědích na často nepříjemné otázky, abychom jim to jako jejich učitelé umožnili v co nejširší míře a jejich zájem podněcovali. Zároveň se snažíme během konference jednotlivé fenomény či dějinná údobí zmapovat nejen historicky jako stíny dávné minulosti, ale představit také jejich současné formy a mutace, například soudobé totalitární systémy jako myšlenkové i institucionální dědictví těch zaniklých a především jako stálé civilizační nebezpečí. Stále platí, že nepoučíme-li se z tragických omylů a dějinných zkušeností, jsme odsouzeni je v nových podobách prožít znovu. Proto bychom měli studentům přiblížit doby a události minulé, ale přesto stále přítomné neboť oni sami je neprožili, výrazně však poznamenaly životy jejich rodičů a prarodičů. Mladí lidé jsou čas od času seznamováni s historickými zážitky a prožitky svých rodinných příslušníků (často traumatickými, popřípadě obtížně sdělitelnými), naslouchají specifickým rodinným historiím a tvoří si představu o určitých dějinných údobích a událostech mnohdy na jejich základě. Během studentské konference mohou své zážitky během debat a diskusí konfrontovat se zkušenostmi jiných vrstevníků, popřípadě učitelů či odborným historickým výkladem jevů. Témata z vlastního regionu Podstatným rysem našich středoškolských konferencí je rovněž důraz na regionální rozměr jednotlivých historických dějů a událostí. Účastníci konference jsou převážně z Ostravska, proto se snažíme zakomponovat do programu konference příběhy a události, které se týkají novodobé historie města Ostravy, jejího okolí a osudů místních občanů.

9 Máme tak možnost představit významné památky, památníky, historicky zajímavá místa i osobnosti, o jejichž existenci mladí lidé často nemají povědomí (například dějiny židovské obce v Ostravě, jejich památek, politický proces Buchal a spol. a jeho regionální rozměr, invaze vojsk do Ostravy v roce 1968 atd.). Snažíme se proto, aby město svými stopami minulosti k dnešním studentům promlouvalo, aby za jednotlivými městskými památkami cítili silný příběh jejich jedinečné historie. Velmi cenná a poutavá jsou rovněž svědectví pamětníků, jejich prožitky a vzpomínky. Práci s pamětníky se věnujeme v historických seminářích pravidelně od roku 1997 (političtí vězni z 50. let z KPV, pamětníci nacistické genocidy, vězni koncentračních táborů, veteráni II. světové války) a také v rámci konference pravidelně před studenty předstupují, seznamují je se svými osobními příběhy a diskutují s nimi. Naléhavá svědectví Síla a naléhavost těchto svědectví studenty mnohem intenzivněji vtáhne do témat, nově nazírají jednotlivé historické děje jako součást osobní životní cesty, pocítí, jak mohou dějinné zvraty zasáhnout do osudu každého z nás, jak mohou naši životní pouť zkomplikovat, převrátit, přetrhnout. Dějiny nejsou jen souhrnem obecně platných učebnicových tezí, ale díky empatickému naslouchání těm starším se mohou stát také plastickým a dobrodružným příběhem jedince na pozadí zlomových historických dějů. Studentské konference mají také dle našeho soudu seznámit studenty s našimi nedávnými dějinami jinou formou než nabízí běžná zevrubná výuka, ideální je kombinace tradičních i netradičních přístupů či metod workshopy, komunikační a tvůrčí výchova. Studenti nejsou pouhými pasivními příjemci dávek faktografických informací, ale stávají se aktivními spolutvůrci, partnery v hledání odpovědí (kreativita, rozvoj verbálních schopností, skupinová práce, prezentace názorů před širším fórem posluchačů atd.). Jak spolupracovat s dalšími kolegy Pro účastníky konference připravujeme sady pracovních podkladů (dobové texty, otázky a úkoly k projekcím dokumentárních či dobových filmů, fotokopie vizuálních materiálů dobové karikatury, plakáty, fotografie atd.), s nimiž studenti za asistence učitelů či lektorů pracují. Vždy nabízíme spolupráci jiným středním školám z Ostravy a okolí, postupně rozšiřujeme okruh zapojených studentů i pedagogů z hostujících škol (výměna postřehů, nápadů, myšlenek, zkušeností), zásadním přínosem je tedy vzájemná inspirace. Připravujeme metodické materiály a náměty pro zúčastněné pedagogy, stejně jako konferenční sborník, v němž jsou shrnuty základní teze jednotlivých přednášek a podklady pro jednotlivé workshopy. Součástí akce je také výstava dobových dokumentů, fotografií, tisku či osobních písemností ve vestibulu gymnázia, která zůstává na místě ještě další týdny po skončení konference. Mohou ji tak navštívit se svými učiteli také studenti našeho či jiných gymnázií, kteří se samotné akce nemohli zúčastnit a mají o danou problematiku zájem. Jak hledat partnery Pochopitelně jsme vděčni všem institucím a osobám, které naše historické semináře a akce pravidelně navštěvují a ve spolupráci s tradičními partnery (Člověk v tísni, Tolerance a občanská společnost, zástupci KPV v Ostravě, ČT Ostrava, ČRo Ostrava, severomoravská redakce LN) chceme pokračovat i nadále, zvláště pak v organizování středoškolských historických konferencí. Jednotlivé konference jsou rovněž koncipovány jako další rozšířená fáze gymnaziálního projektu v oblasti Dodržování lidských práv, který od roku 1997 probíhá na našem gymnáziu v rámci Asociace přidružených škol UNESCO. Mgr. Petr Šimíček středoškolský učitel, Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava - Poruba projekt studentských konferencí Mgr. Petr Šimí ek, PhDr. Ji í Sovadina Ostrava-Poruba, p ísp vková organizace Marie Majerové Ostrava-Poruba p idružená škola UNESCO MÝTY A REALITA KOMUNISTICKÉHO ESKOSLOVENSKA 2. b ezna 2006 po et student v denním studiu: 499 Mechanismus politických proces 50. let (p ednáška Petr Šimí ek) Výtvarné um ní socialistickorealistické (workshop Josef Kuli ka) Verbální agrese v tisku 50. let (workshop) Emblematika socialisticko-realistické poezie 50. let (workshop - Petr Šimí ek) Beseda s politickými v zni (Konfederace politických v z v Ostrav ) Kubánské jaro (dokumentární film a beseda s tv rcem Carlos Gonzales) výstava reálií a dokument z 50. let 20. století

10 Středoškolské konference: setkání napříč tématy a předměty p ednáška eskoslovensko v 50. letech Petr Šimí ek Pražské jaro v emblémech, symbolech a textech multimediální koláž dobových fotografií, lánk z tisku a anekdot projekce dokumentu P erušené jaro - Jaro je tady studentská konference ESKOSLOVENSKO A OSTRAVA V ROCE b ezna 2008 Dramatický týden odraz bezprost edních posrpnových událostí v tisku Petr Šimí ek, Ji í Sovadina workshop, práce s novinovými texty z srpna 1968 Mocenský nátlak stát Varšavské smlouvy na p edstavitele SSR - prezentace student našeho gymnázia o zlomových jednáních p edstavitel eskoslovenska se zástupci Varšavské smlouvy Vpád vojsk VS do Ostravy o ima p íbuzných našich student - etba seminárních prací student gymnázia vzpomínky pam tník role médií ve dnech invaze noviná i: Jana Lorencová a Lud k Eliáš fotoreporté i Miloš Polášek a Kv toslav Kubala projekce autentického vysílání eskoslovenské televize a eskoslovenského rozhlasu ze dne 21. srpna 1968 zahájení výstavy dobových fotografií a dokument z Ostravy za ú asti ostravských fotograf Miloše Poláška a Kv toslava Kubaly Soudruhu Simicku, jak mne informoval nas velvyslanec v Praze, soudruh Cervonenko, odehrala se na vašem ústavu konference o Krizovém vývoji ve vasi zemi v roce Ackoliv nebyl pozvan zadny clen UV KSC ani zastupce UV KSSS, byl jsem nastetsi svymi prateli plne informovan o prubehu cele akce. Po dukladnem prostudovani vsech informaci bylo Politbyro zdeseno zavery, ktere jste ucinil. Vase ignorace vseobecne znamych publikaci jako je Bila kniha a Pouceni z krizoveho vyvoje je prinejmensim zarazejici. Nazyvat internacionalni bratrskou pomoc peti armad Varsavske smlouvy okupaci a vazene soudruhy Bilaka, Jindru a Kapka prosovetskymi kolaboranty, nemohu nazvat jinak nez kontrarevoluci. Budte ujisten, soudruhu Simicku, ze Svaz sovetskych socialistickych republik je pripraven umlcet kontrarevoluci kdekoliv, i na vasem gymnaziu a to vsemi prostredky. Nasledky si ponesete sam, jelikoz je to vase delo. p ipravovaná konference na rok 2009 NORMALIZACE - OFICIÁLNÍ STRUKTURY MOCI, DISENT, ŠEDÁ ZÓNA Odraz událostí v karikaturách a hudb Tom Rett S pozdravem: Miru zdar, kontrarevoluci zmar, Leonid Iljic Beznev, generalni tajemnik UV KSSS. text studentského u z , 12:38

11 Studentská konference b ezna 2007 Antisemitismus, holocaust a ostravští Židé projekce nacistického propagandistického filmu z roku 1941 Der Ewige Jude workshop Petr Šimí ek Nacistická ítanka Der Giftpilz Geneze a pr b h nacistické vyhlazovací politiky Petr Šimí ek Workshop Jana Huvarová Vlakem po Evrop Šárka Martincová Akademie v d eské republiky, Ústav pro soudobé d jiny Životní p íb h uprchlíka z Treblinky Richarda Glazara Lud k Eliáš Vzpomínky táborového v zn Milada Ka rková Život a dílo spisovatele a diplomata Viktora Fischla II. den, 13. b ezna 2007 Popíra i holocaustu: absolutní lhá i Ji í Sovadina Historie hnutí skinheads Eva Fabiánková herec NDM v Ostrav Miroslav Rataj te texty Viktora Fischla Beseda o sou asném neonacismu v eské republice Ond ej Cakl ob anské sdružení Tolerance a ob anská spole nost Stru né d jiny ostravských Žid a prezentace židovských památek Ostravy - Petr Šimí ek Romské tradice, historie a osudy za II. sv tové války Viola Jakschová Živá pam o.p.s. Helena Danielová Muzeum romské kultury v Brn Lina Machálková, pam tnice Paní Garaiová Židovská náboženská obec Ostrava

12 Didaktika výuky moderních dějin se zaměřením na významná výročí Požadavky kladené MŠMT, ČŠI, pedagogickou i rodičovskou veřejností na podobu výuky moderních dějin se v souvislosti se zaváděním ŠVP na školách jednotlivých stupňů výrazně zvyšují. Potřeba podrobně seznámit žáky především s nejmladšími dějinami, totiž s obdobím vývoje po roce 1945, vyrůstá nejen z všeobecně pociťované a dlouho odkládané nutnosti vyrovnat se s minulostí (především s érou působení komunistické totalitní moci), ale také z nároků, které klade moderní demokratická společnost na své občany. Je ironií československého a českého školství, že se nejmladším dějinám, tak jak byly vyučovány v posledních několika desetiletích, nevěnovala dostatečná pozornost a zájem, takže zde máme několik generací, které jsou v této oblasti pedagogickou popularizací historických událostí nepoznamenány. Stručně lze říci, že velká část absolventů základních a středních škol se o těchto událostech ve výuce dozvídala málo nebo vůbec ne. Změnu k lepšímu přináší až zavedení ŠVP. V jejich rámci je možné svobodně a s přihlédnutím ke vzdělávacím prioritám školy přizpůsobit výuku dějepisu požadavkům doby, aktualizovat tradiční tematické plány a věnovat přirozeně větší pozornost těm historickým událostem, které mají silnou vazbu na součas- nou společnost. Společně s takto koncipovanou výukou se ovšem musí posilovat také práce didaktická, jejíž rozvoj by neměl za uvedenými změnami zaostávat. Teoreticky jsou učitelé dovybavováni pomocí patřičných manuálů určených k přípravě ŠVP, kde se to jen hemží výčtem aktivit, schopností a dovedností, které sice jen fantastovi připadají jako vzdělávací a výchovný standard, ale v podstatě míří správným směrem. Multimediální zázemí také umožňuje využívat širší paletu didaktických přístupů, než tomu bylo před pár lety, kdy se v kabinetu dělilo několik pedagogů o počítač a internet a do učebny s dataprojektorem se bylo třeba dopředu písemně přihlásit. Technika je však dobrý sluha, ale špatný pán, takže i zde by se měla uplatňovat přísná zásada funkčnosti, nebo se nám brzy přihodí, že se nekonečnými promítanými zápisy unavíme stejně, jako jsme dříve usínali nad meotary a od shora dolů popsanou tabulí. V následující prezentaci bych se rád věnoval jen drobné oblasti z oblasti didaktiky moderních dějin, tedy možnostem, které nám poskytuje téma významných výročí. Zcela samozřejmě se v dynamice každodenního chodu školy mnohde upustilo od nejsnazšího způsobu popularizace nedávné minulosti, totiž právě prostřednictvím práce s výročími. Nevolám pochopitelně po obnově zažloutlých aktualit na nástěnkách a po toporných rozhlasových relacích, jejichž tvorbě se většina kolegů obloukem vyhýbala, ale po skutečné, funkční, interaktivně pojaté prezentaci události, do které se společně s učiteli zapojí i studenti, aby s tématy pracovali a jejich význam tak společně objevili. Že to jde, jsme si vyzkoušeli už mnohokrát. A pokud budete dostatečně odvážní, může se z drobné akce stát silný zážitek, který ukáže minulost jako provokující téma, se kterým se dá pracovat na mnoha úrovních. Recesi a parodii nevyjímaje. Mgr. Jiří Hruška středoškolský učitel, Gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava- Poruda Vymezení pojmu: didaktika Obsah a metody vzd lávání Didaktika moderních d jin se zam ením na významná výro í I ml ení je lež prosinec 2008 Mgr. Ji í Hruška Didaktika - je teorie vzd lávání, která se zabývá formami, postupy a cíli vyu ování 1. obsahem a rozsahem vzd lávání (tj. procesem) 2. obsahem a rozsahem vzd lání (tj. výsledkem procesu vzd lávání) 3. metodami, zásadami a formami vyu ování 4. interakcí mezi u itelem a žákem obsah a rozsah metody, zásady, formy, interakce proces komunikace CO? JAK? JAK? výsledek procesu výsledek komunikace Moderní d jiny u ivo podle RVP-G Moderní d jiny u ivo podle RVP-G Moderní d jiny u ivo podle RVP-G Evropa a sv t po válce (OSN, princip sociálního státu) Východní blok, jeho politický, hospodá ský a sociální vývoj SSSR jako sv tová velmoc, RVHP, Varšavská smlouva euroatlantická spolupráce a vývoj demokracie USA jako sv tová velmoc, životní podmínky na obou stranách železné opony konflikty na Blízkém východ, vznik státu Izrael dekolonizace, t etí sv t a moderniza ní procesy v n m pád komun. režim a jeho d sledky sjednocující se Evropa a její místo v globálním sv t globální problémy moderní spole nosti O ekávané výstupy podle RVP-G O ekávané výstupy podle RVP-G O ekávané výstupy podle RVP-G žák: charakterizuje vznik, vývoj a rozpad bipolárního sv ta, jeho vojenská, politická a hospodá ská seskupení, vzájemné vztahy a nejvýznamn jší konflikty; žák: vysv tlí základní problémy vnit ního vývoje zemí západního a východního bloku; zejména se zam í na pochopení vnit ního vývoje a vzájemných vztah supervelmocí USA, SSSR a na situaci ve st ední Evrop a v naší zemi; žák: porovná a vysv tlí zp sob života a chování v nedemokratických spole nostech a v demokraciích; popíše mechanismy a prost edky postupného sjednocování Evropy na demokratických principech;

13 Oþekávané výstupy podle RVP-G Oþekávané výstupy podle RVP-G vysvčtlí lidská práva v souvislosti s evropskou kulturní tradicí; zná základní instituce sjednocující se Evropy, jejich úlohu a fungování; objasní hlavní problémy specifické cesty vývoje významných postkoloniálních rozvojových zemí; žák: objasní význam islámské, židovské a nčkteré další neevropské kultury v moderním svčtč; vymezí základní problémy soudobého svčta a možnosti jeho dalšího vývoje. JAK zaujmout moderními dčjinami TÉMA JAK zaujmout moderními dčjinami TÉMA nedávná minulost je pĝedmčtem širšího zájmu celé spoleþnosti (média, politika, umční, veĝejnost) motivací k jejímu zkoumání by mčla být snaha porozumčt souþasnosti a mít možnost se na interpretaci minulosti podílet JAK zaujmout moderními dčjinami TÉMA více lze sledovat regionální historii (dostupnost materiálĥ, možnost srovnání s velkými dčjinami ) zajímavou alternativou k politickým tématĥm mohou být dčjiny ekonomické, materiální kultury, každodenního života (strava, odčv, architektura, hudba...) JAK pracovat POSTUPY zapojovat žáky do heuristiky (sbčr a vyhodnocování dat, kritika pramenĥ, formulace teorií a závčrĥ...) využívat pestré palety historických pramenĥ (od tradiþních tiskĥ, pĝes rozhlasové a obrazové záznamy až k multimediálním aplikacím) JAK pracovat POSTUPY využívat moderní techniku pc prezentace, vyhledávání na internetu, tvorba el. dokumentĥ, práce s audioorálními zdroji (vlastní nahrávka, his. záznam), digitální fotografie a video (práce s dokumentem), tvorba web prezentace, DVD projektu apod. JAK pracovat s významnými výroþími 4. stanovit pĝimčĝenou a pestrou formu jednotlivých prezentací s ohledem na možnosti školy þi tĝídy (konference, projekce dokumentu, návštčva pamčtníka, exkurze, rozhlasová relace, referát, aktualita, diskuse s pĝipravenými pĝíspčvky, hra, recese, experiment...) soudobé dčjiny se dají snadnčji aktualizovat (dĥsledky nedávné minulosti mĥžeme dobĝe dohledávat v souþasné situaci) každý žák mĥže školní poznatky konfrontovat se zkušenostmi a pamčtí svých rodinných pĝíslušníkĥ JAK pracovat POSTUPY sledovat reflexi historických témat ve spoleþnosti (média, politika, umční, veĝejnost) - a využívat ji pĝi jejich popularizaci a aktualizaci (pĝ. kauza Kundera, film M. Viewegha Bájeþná léta pod psa, parlamentní debata o odškodnční a nápravč kĝivd apod.) JAK pracovat POSTUPY vytčžit možnosti regionu (archivy, knihovny, instituce veĝejné služby, muzea, spolky a sdružení napĝ. Konfederace politických včzėĥ, Syndikát novináĝĥ, SVK, ýt, ýro, CKV Ostrava apod.) JAK pracovat s významnými výroþími 1. pĝesvčdþit o nutnosti jejich pĝipomínání vedení školy získat prostor, þas, pĝípadnč prostĝedky pro prezentaci 2. vytvoĝit seznam zásadních událostí 3. stanovit rozsah aktivit (škola, vybrané tĝídy) a jejich realizátory (všichni, jen uþitelé, dčjepisáĝi, jen žáci apod.) JAK pracovat s významnými výroþími 5. neopomenout do našich plánĥ zasvčtit kolegy; mají-li se na þinnostech podílet, je nutné jim pĝipravit drobný manuál, v nčmž budou seznámeni se základními fakty o události a našich zámčrech 6. vyhodnotit akci na poradč s kolegy, ale také ve tĝídč se žáky Oþekávané výstupy pĝehled þinností ŽÁK charakterizuje vysvčtlí porovná popíše objasní vymezí UýITEL informuje motivuje organizuje baví inspiruje a pĝekvapuje JAK zaujmout moderními dčjinami TÉMA malý þasový odstup od událostí dčlá z interpretace dčjin dobrodružství, Ĝada dat není zcela k dispozici, mnozí aktéĝi ještč žijí a soud nad jejich úþastí v dčjinách tudíž nebyl vynesen JAK pracovat POSTUPY pracovat s pamčtníky a rodinnými pĝíslušníky (orální historie) využívat domácích archivĥ þi sbírek (pro všechny oblasti studia minulosti každodenní život, umční, materiální a hospodáĝské dčjiny) JAK pracovat POSTUPY uplatėovat pestré kombinace studijních praktik (výklad, samostatná práce individuální/kolektivní, vyhledávání, diskuse Ĝízená uþitelem/žáky, úþast na včtších projektech (konference, exkurze) úkoly formulovat jako problémy a spoleþnč hledat jejich Ĝešení JAK pracovat POSTUPY uplatėovat principy zážitkové pedagogiky poznání je silný emocionální prožitek, který lze umocnit hrou (zdravé soupeĝení, odlehþení tématu, pĝitažlivá forma), soutčží (dostupné i na webu), recesí (parodie, satira pĝedpokládá znalost včci) þi experimentem (nároþné) JAK pracovat s významnými výroþími konkrétnč rozpracovaná Ĝešení práce s jednotlivými významnými výroþími bude pĝedmčtem našeho zítĝejšího setkání ve workshopu v Klubu Atlantik. DČkuji za pozornost a tčším se na vaše nápady a kreativitu.

14 I (na vysokých školách) mlčení je lež? Přirovnání situace vztahu ideologie a kultury, ideologie a společnosti se stále více a přirozeně obrací k metaforám. Důvod je prostý, metafora je podle kognitivních lingvistů George Lakoffa a Marka Johnsona (Metafory, kterými žijeme, Host, Brno 2002) základním východiskem našeho myšlení. Jako překonaná se jim jeví teze, že myslíme v pojmech a ve své obsáhlé práci dokládají, proč tomu tak není, proč právě obrazné, metaforické myšlení stojí u základů našeho chápání se okolní skutečnosti. Ty metafory v případě reflexe ideologických vlivů na společnost jsou často vzaty ze světa přírodních věd. Slovinský guerillový filozof Slavoj Žižek ve své knize Mluvil tu někdo o totalitarismu? (Tranzit, Praha 2007) používá při kritice akademického světa metaforu antioxidantů, které neutralizují volné radikály nepsaných dogmat vědeckého provozu. Světoznámý sociolog polského původu Zygmunt Bauman přichází s metaforou tekutosti. Ze setkání s pevnými látkami vycházejí tekutiny nepoškozeny, zatímco pevné látky, se kterými se cestou setkaly, pakliže zůstaly i nadále pevnými, se změnily navlhly nebo nasákly. (Tekutá modernita, Mladá fronta, Praha 2002) Všechny tři zmíněné myšlenkové inspirace se hodí k našim úvahám o roli a postavení vysokých škol v situaci reflexe dějinného období, které je v centru zájmu naší konference. Jestliže je holocaust srdcem temnoty moderní civilizace, pak komunismus je jeho, nemylme se, stále živým tělem. Jako bychom se opět a znovu setkávali s jevem, kterému ruská kultura, jak příznačné, že právě ruská!, dala název živoj trup živá mrtvola. Jde o podivného homunkula, strašlivé monstrum, bytost-nebytost podobnou Genorovi ze slavné povídky Ladislava Klímy Skutečná událost sběhnuvší se v Postmortáli, kterou potom originálně využil Jiří Kolář v Prométeových játrech, jedné z nejpronikavějších básnických reflexí stalinského teroru 50. let. Ano, cítíme pach hniloby, zvedá se nám žaludek, ale věcná a stále zpřesňovaná analýza/pitva je nezbytná, obzvlášť v generaci narozené před 1. lednem 1971 (to je totiž hranice pro předkládání lustračního osvědčení). Pro nás všechny ostatní narozené před tímto datem pak pro přístup k období let by měla platit maxima literárního historikavladimíra Macury, ať se nám to líbí nebo ne: Je náš (svět socialismu, pozn. MZ), byli jsme jeho spolutvůrci, jeho analýza se nás dotýká jako skalpel obrácený proti vlastnímu tělu. (Šťastný věk, Imaginace, Praha 1992) Komunismus je neuralgické místo nejen v našich dějinách velkých, ale také, a možná především, v těch malých, našich osobních. Spíše než dějiny určité konkrétní země v určitém časovém rozpětí, dříve než dějinná epocha nebo politické hnutí se komunismus jeví traumatickým místem, neuralgickým bodem evropských novodobých dějin s tragickými, ba nejtragičtějšími důsledky individuálními. S historickými kořeny v osvícenství dovedl komunismus po dlouhých desetiletích jeho ideje ke strašlivé dokonalosti. A světlo (vida, zase metafora), kterým tato nová epocha začala prozařovat tmářství středověku, se po desetiletích proměnilo ve stolní lampu vyslýchajícího důstojníka tajné státní bezpečnosti jako reprezentanta represivních složek totalitaristického státu. Komunismus nám zanechal po sobě stopy. Vyhnu se charakteristice jejich povahy, podívám se na sám, arciže metaforický, pojem. Můžeme se přiklonit nejméně ke třem základním významům slova stopa: kriminalistickému, dekonstruktivistickému a materiálně fyzikálnímu. Pro detektiva je pojem stopa metaforou jakéhokoliv dokladového materiálu, který má přispět k odhalení pachatele. V kontextu naší práce by se mohlo zdát, že provádíme zajišťování stop v různých oblastech fungování stalinistického režimu. Tento proces však implikuje nějaká další řízení, výslechy a nakonec i zasedání soudu samotného. Nic z toho nám nepřísluší. Důležité je pro nás pojmové uchopení jevů a jejich následná interpretace. Z dekonstruktivistického pohledu na stopu si bereme především ty vlastnosti a metody, které umožňují přiblížit se jevu z jiného, nečekaného úhlu pohledu, které nabízejí možnost proniknout do hloubkové struktury problému a identifikovat tam nepříliš zjevné vlastnosti, které jsou však schopny zásadním způsobem vypovídat. Samozřejmě u vědomí neexistence právě a jen jednoho klíčového smyslu intepretovaného jevu, ve smíření s existencí široké sítě významů, kde každý úzlový bod odkazuje ještě k jinému a ten zase k dalšímu atd. A samozřejmě nelze při analýze právě takového jevu jako jsou produkty stalinistické kultury zapomínat na tu jejich vlastnost, kterou ve své maximě pojmenoval jeden z jejích velkých analytiků, slovinský filozof Slavoj Žižek, že totiž právě na tomto územi více než kde jinde the truth is out there (ano, inspirací mu byl výrok tajného agenta Muldera ze slavného seriálu Akta X), pravda je někde tam venku, je jinde, než v tom, co přímo před sebou vidíme, co čteme, co slyšíme, co se před námi vyjevuje. Stopou v materiálním, fyzikálním smyslu jsou pak konkrétní texty a artefakty, kolem kterých se pokoušíme v jiných pracích rozvinout síť interpretačních nápovědí tak, aby se naše poznání alespoň o krok posunulo směrem k lepšímu porozumění, které nás právě a jen posouvá do sféry smyslu těchto jevů. Ony samy o sobě žádný smysl nemají, tím je až, patočkovsky, naše porozumění jim. Metodologickým svorníkem nad oběma diskurzivně rozdílnými oblastmi našeho zájmu jsou úvahy Hanse Günthera (Totalitní stát jako umělecká syntéza, Česká literatura 2006, č. 4) o povaze totalitaristického etatismu, který chápe jako uměleckou syntézu. Hans Günther je jedním z mála autorů, který považuje za nutné, chce-li badatel dospět k obecnějším závěrům o povaze a projevech totalitaristických režimů, zkoumat oba největší totalitaristické režimy XX. st., tedy německý nacismus a východoevropský a středoevropský komunismus. (V prostoru jazyka totéž učinila francouzská kulturoložka a historička Francois Thom, 1987, 1990) Günther si všímá národních variant a tvrdí, že odlišná ideologická dominanta a různé historické a duchovní tradice dávají každé totalitární kultuře specifický odstín. Pokud by totiž

15 tyto kultury nevycházely z obecného základu národní mentality a z národní mytologie, mohly by jen těžko zakořenit v masách. Slyšeli jsme zde na konferenci zasvěcené zprávy o situaci při výuce našeho tématu na základních a středních školách, a zdálo by se, že můžeme být po nich naplněni mírným optimismem. Jsou zde kompetentní pedagogové, vybavení eticky, odborně i didakticky k tomu, aby představili žákům a studentům pravdivý obraz let, která nasákla vlnou stalinistické, komunistické, socialistické ideologie. V řetězci vzdělávání nám ale k celistvému obrazu chybí školy vysoké. A zde jde o situaci, troufám si tvrdit, velmi odlišnou. Dáme-li stranou z tohoto hlediska studenty tzv. high involvement, vysoce motivované, tedy historiky, literární historiky, politology, sociology, filozofy, pak zde máme dalších mnoho desítek procent ostatní studentské populace, která pracuje s názorem, jejž si donesla ze střední školy. Na vysoké škole jej ovšem, a to je zásadní jev!, nerozvine, zájem budovaný na kolektivismus středoškolské iniciativnosti končí, na důležitosti začíná nabývat orientace na pragmatické cíle, jak to správně pojmenovává Jan Keller, na vytváření sítí sociálních kontaktů a vřazování se do nich. Keller je na základě výzkumů pojmenovává jako hlavní užitek vysokoškolského studia. Právě a jen ony přinesou užitek, zisk, uspokojení. Tato tendence je čím dál silnější. Velká většina studentů dnes automaticky přijímá dílčí zaměstnání, živí se zčásti během studia sama, přesněji, podílí se jistou částí na nákladech na vlastní studium. Velmi často se tak děje na místech, která souvisejí s jejich studijně/profesní orientací, budují si tak předpolí pro vlastní profesní život. Naše téma, téma osobní minulostní účasti při legitimizaci totalitaristické společnosti, je příliš živé a příliš konfliktní, ve smyslu ohrožující profesní budoucnost, než aby se mohlo dostat do centra pozornosti jiných než high involvement studentů. Tendence k identifikaci s autoritou (ať skutečné nebo předstírané), nejen v předmětu hlavního zájmu, je zde zřejmá. Je tedy otázkou skoro do oné příslovečné pranice, jakým Konference ve fotografiích způsobem učit dějiny tohoto období. Tradiční chronologická historiografická metoda s interpretací konkrétních jevů, událostí, osobností by se možná dala doplnit právě takovými průhledy do kultury komunismu, které by problém nasvítily tak, že by přesvítily i onu zmíněnou lampu estébáckého vyšetřovatele. Je možné se zaměřit na jazyk, umění, každodenní život. Při oborové výuce není na vysokých školách problém s tématy let či s případnou dezinterpretací jejich průběhu a smyslu. Skutečně dnes již nepřichází v úvahu, aby studentům někdo říkal, že vše bylo jinak, než doopravdy bylo. Náš problém se podle mého názoru objevuje na dnešních vysokých školách, s výjimkou high involvement studentů, v jiné rovině než tematické Jde o přenášení starých hodnot - nehodnot do stylu práce, ať výukové nebo řídící, které jsou samozřejmě distribuována a přijaty studenty. Ti si podle nich vytvářejí své vzorce chování do svých zaměstnání a profesí. Pokud např. pedagog na umělecké fakultě, praktikující výtvarník, explicitně svým studentům říká, že za tím, co bylo před listopadem 1989 je konečně potřeba udělat tlustou čáru, nevytahovat, kdo kde kdy a čím byl, a dívat se do budoucnosti, minulost nás už nesmí zajímat a brzdit, nemůžeme se potom divit, že podstatné informace o politické a především pak řekněme bezpečnostněsložkové minulosti i vysoce postavených funkcionářů nejsou jakýmkoliv argumentem pro kritiku jejich způsobů rozhodování a řízení. Určitě, např. na univerzitě ve Zlíně, nikdo nebude tvrdit, že reklama za komunistů byla na svém tvůrčím vrcholu, ale působí na studenty svými názory a postoji. Může zde jít o vytváření kultury organizace založené na strachu, donašečství, anonymních udáních, porušování zákonů /tedy těch, které nejsou pod přímou trestněprávní sankcí, a to např zákon č. 111 o vysokých školách je./ Řešení je zdánlivě jednoduché: zvyšování počtu high involvement studentů, ale zároveň a možná především zbavování autority, funkcí, rozhodovacích a řídících pravomocí ty, kteří styl práce založený na hodnotách minulého režimu představují. Doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc. Fakulta multimediálních komunikací UTB Zlín

16 Abeceda komunismu jako seriál Dovolte, abych začal citátem zesnulého českého historika Dušana Třeštíka: Dějiny nejsou totožné s minulostí, jsou příběhem, který o minulosti vyprávíme, příběhem pro nás a o nás, vždy vztaženým k současnosti. Nějaké exaktně objektivní dějiny neexistují, a pokud by existovaly, byly by nesrozumitelné a lhostejné. Potřebujeme tedy příběhy o naší minulosti, které by nám říkaly, čím jsme byli a tedy nutně i čím jsme nyní jako výsledek a produkt našich dějin. Možná budu Třeštíkovu úvahu nyní rozvíjet trochu neuhlazeně a dopustím se hrubých zjednodušení ale příběh, vyprávění, literárně či obrazově zpracovaný lidský osud považuji opravdu za jeden z klíčů poznání naší minulosti. A zjistíme-li, v souladu s Třeštíkovou úvahou, že opravdové poznání naší minulosti nám nakonec stejně uniká, jsou příběhy možná jednou z cest, jak se k tomuto poznání alespoň trošku přiblížit. Česká minulost je plná protikladů, zvratů, inspirativních i odstrašujících osudů. Je na nás, jaké příběhy si zvolíme, jak je budeme vyprávět. Jestliže svým obsahem budou vybrané příběhy vždy výpovědí o dané době, jejich volba a prezentace bude zase jaksi mimoděk výpovědí o nás: Ano, toto je osud, který nás zajímá. Ano, příběh tohoto člověka stojí za to, abychom si jej vyprávěli. Ano, právě na toto jsme se rozhodli klást důraz. V souladu s tímto pohledem stojí za to připomenout i mnohdy fenomenální sílu zdánlivě jednotlivých příběhů. Jen namátkou, dva opravdu zásadní: tisíce černochů si v USA musely sedat na oddělená místa v hromadných dopravních prostředcích. Až příběh jediné Rosy Parksové, která odmítla místo v autobusu uvolnit bělochovi, změnil celý pohled na rasovou segregaci v USA. Jedna žena, jeden příběh, ale současně: zcela mimořádná historická změna. Tragický osud Jana Palacha odhalil bídu iluzí celého posrpnového Československa. Mohli bychom nacházet další příklady fenomenálních osudů, ale nejde jen o ně. Svou mimořádnou výpovědní hodnotu mají i příběhy zdánlivě obyčejné, které historické děje ilustrují, či jen dokreslují. Příběhy na rozdíl od historických přehledů, statistik, chronologických tabulek či popisů jednotlivých událostí mají v sobě neopakovatelné vnitřní poselství. Jsou často plné napětí, emocí, ale i pochyb, které jejich hrdinové zažívají. Pomohou nám však právě tím přiblížit danou událost, ale především to, jak se právě s touto událostí vypořádával nositel toho či onoho příběhu. Příběhy jsou často spojeny s mezními situacemi, s dramatem a jsou i svědectvím osobního potýkání se. Nejsou jen výpovědí o době a naším současným pohledem na ni. Jsou výpovědí o tom, jak hrdina bojuje s dějinnými událostmi, jak vítězí či podléhá. Seriál Abeceda komunismu se právě na pozadí obyčejných osobních příběhů snaží mapovat konkrétní fenomény minulé, komunistické éry. Chce ukázat, jak novinář bojoval s cenzurou, vězeň s bonzáctvím, či disident s tlakem komunistické tajné policie. Nehledá velké příběhy, spíše právě ty malé, zdánlivě bezvýznamné. Čas ukáže, nakolik bude tento seriál úspěšný a podaří se mu pomocí příběhů přiblížit naši nedávnou minulost. Třeba nám ale maličko napomůže zorientovat se i v současnosti a budoucnosti. Luděk Navara reportér, MF DNES

17 Abeceda komunistických zločinů je společným projektem Občanského sdružení PANT, Ústavu pro studium totalitních režimů a mediální skupiny Mafra. Příběhy jsou publikovány v MF DNES a na portálu idnes jako texty a jako filmový dokumentární cyklus prezentovaný v idnes TV.

18 Projekt Česká republika se zatím s dědictvím čtyřicetileté komunistické éry zcela nevyrovnala. Mnozí političtí vězni, lidé z exilu i rodiny obětí komunistické zvůle stále marně čekají na chvíli, kdy představitelé dnešní KSČM vyjádří alespoň politování. Místo toho členové této strany, která je stále součástí Parlamentu ČR, nezřídka prosazují návraty do starých časů. Média, včetně veřejnoprávních, přinášejí jejich reakce na nejrůznější témata, ale názory z opačného konce, tady těch, kteří si s komunistickým režimem užili svoje, zůstávají veřejnosti skryta. Ti, kdo by měli co říci, zůstávají většinou v ústraní, nezřídka těžce nemocní, frustrovaní a zklamaní. Jejich svědectví a pohled na současné dění je přitom nesmírně cenné. Jak s projektem pracovat Ambicí autorů je shromáždit dostatek relevantních informací a moderní, populární a především srozumitelnou formou je šířit prostřednictvím internetu, silných tištěných médií i dalšími prostředky. Nebude se jednat výhradně o internetový produkt, ale celý projekt se bude chovat jako nezisková agentura, která bude prostředníkem mezi jednotlivými médii i mezi respondenty především z řad politických vězňů. Základem celého projektu bude internetový portál, jehož úkolem bude kromě prezentace autorských materiálů nabídnout prostor, kde se budou setkávat všechny seriozní informace týkající se komunistické minulosti i současnosti. V jednotlivých rubrikách nabídne pohledy na konkrétní události. Vždy bude ale pracovat v souvislostech. Návštěvník portálu se každý den dozví, co seriozní média publikovala o tématech, jež s popisovanými záležitostmi souvisí. Zároveň se editoři projektu budou snažit získávat aktuální komentáře, které budou poskytovat i jiným serverům a médiím. Prostřednictvím speciálních audiovizuálních projektů, jež občanské sdružení Pant připravuje, se návštěvníci také dozvědí o konkrétních osudech konkrétních obětí. Portál bude denně aktualizován a pravidelně bude přinášet autorské materiály. Základní vizí je ale propojit již zveřejněné na jednom místě a představit konkrétní téma v souvislostech. Tedy jednoduše řečeno: nabídnout šanci, aby se k již publikovanému mohli vyjádřit ti, kteří mají právo téma komentovat. Ať už z morálních nebo faktických důvodů. Spolupráce s ostatními médii Ambicí autorů projektu je využití již fungujícího a nabídnout jakousi nadstavbu nad prací ostatních kolegů. Spolupráce bude oboustranná. Zatímco projekt postkomunismus.cz bude publikovat materiály kolegů z ostatních médii (samozřejmě podle dohodnutých pravidel a v rámci běžných postupů včetně zveřejňování zdroje), občanské sdružení Pant zprostředkuje ostatním médiím jiné exkluzivní materiály. Především se bude jednat o názory a komentáře. Nezisková agentura Projekt bude pracovat také jako nezisková agentura. Bude shromažďovat materiály a prosazovat je v jiných médiích. Na názorové stránky se tak budou dostávat hotové, edičně profesionálně zpracované texty, s nimiž nebudou mít editoři prakticky žádnou práci. Ze zkušeností totiž vyplývá, že právě forma, v jaké se materiály především starších lidí dostávají do redakcí, vedoucí rubrik odradí a téma potom není publikováno. Text bude publikován na portálu a v ostatním médiích s odkazem na tento projekt. Spolupráce s renomovanými kolegy Portál bude mít jednoho stálého editora a síť spolupracovníků. Součástí redakční rady budou novináři z renomovaných médií, kteří budou do projektu podle svých možností přispívat. Bude také pracovat se záštitou renomovaných institucí, především s Ústavem pro studium totalitních režimů a Mezinárodním politologickým ústavem v Brně, s nimiž členové občanského sdružení Pant pracují i na dalších projektech. Josef Albrecht Občanské sdružení PANT

19 Tajný svaz osvobození Evropy Dějiny dvacátého století se vyznačují takřka úplnou negací v předcházejících staletí dosažených liberálních a demokratických hodnot. Plným právem mohl ve svých vzpomínkách zhodnotit první polovinu dvacátého století Stefan Zweig těmito slovy: Mým životem se přehnali všichni ti sinalí oři apokalypsy, revoluce a hlad, znehodnocení peněz a teror, epidemie a emigrace; na vlastní oči jsem viděl růst a šířit se velké masové ideologie, fašismus v Itálii, nacionální socialismus v Německu, bolševizmus v Rusku, a především ten arcimor nacionalismu, jenž otrávil výkvět naší evropské kultury. Musel jsem být bezbranným, bezmocným svědkem nepředstavitelného pádu lidstva do barbarství, jež jsme pokládali za dávno zapomenuté, s jeho vědomým a programovým dogmatem antihumanity. Nelze než s nimi plně souhlasit, dokonale vystihují podstatu dominantních totalitních společností dvacátého století. V dějinách Československa se plně odráží evropská tragedie dvacátého století, postihující bez výjimky několik generací občanů. Po nadějném dvacetiletí budování Republiky Československé, s její vírou v demokracii, pokrok a mír, zajišťovaným spoluprácí států celého světa, přišlo žalostné vystřízlivění v podobě okupace, druhé světové války a holocaustu. Byť byli přetrhány staré historické vazby s Německou menšinou, Židovskou diasporou v českých zemích, a byla vážně narušena integrita a celistvost české společnosti, přesto se zdálo, že není možné, aby občané osvobozeného a nově obnoveného Československa byli vystaveni ještě větší a ve svém důsledku horší a tragičtější zkušenosti. Jen málokdo za hesly o bratrství, rovnosti a světlém zítřku tušil novou dobu temna, jejíž stíny narušovaly od samého začátky nově budovanou státnost v obnovené republice. Dodnes neznáme přesný počet obětí čtyřicetileté vlády Komunistické stany Československa (dále jen KSČ). Začátek represí však můžeme datovat před 25 únor 1948, přičemž represe se z počátku zaměřovali na politické odpůrce, okruh pronásledovaných občanů Československa se však rozrůstal a postupně zasáhl všechny vrstvy společnosti. Přestože lze sledovat snahu vytvořit zákonný rámec, o který by se mohla nová nomenklatura KSČ opřít (nechvalně známý zákon 231/48 Sb a další), naprostá většina represí se vymykala dobovým právním normám a to i oněm nově vytvořeným. Přední místo mezi nezákonnými praktikami zaujímalo sledování a,kádrování velkého množství občanů různými skupinami a jednotlivci, poskytujícími požadované informace. Velitelé a pracovníci státní bezpečnosti (dále jen StB) plnili pokyny vedoucích soudruhů bez ohledu na zákony, za oprávněné se pokládalo hrubé násilí, psychický teror a mučení. Bez jakékoliv nadsázky můžeme období let označit vedle doby okupace a protektorátu za nejhorší v novodobých dějinách Českého národa, respektive Československa. Z politických důvodů bylo popraveno 248 osob (v tomto čísle je zahrnuto i dvanáct komunistických prominentů Rudolf Slánský, Bedřich Reicin apod.). Na hranicích bylo zastřeleno nebo jinak usmrceno nejméně 270 osob, další bádání zřejmě uvedené číslo upřesní. V táborech nucených prací (dále jen TNP) bylo bez soudu internováno okolo osob, k pomocným technickým praporům (dále jen PTP) přibližně dalších Za období let opustilo území Československa na občanů. Rozsah perzekuce a násilí vyvolával zákonitě mezi obyvateli Československa odpor, místy přerůstající v odboj, který v mnohém navazoval na starší tradici (tzv. prvního odboje) z let a samozřejmě na nové zkušenosti z odbojové činnosti z let (tzv. druhý odboj). Přestože se v současné době vedou v odborných kruzích diskuze o smyslu, rozsahu, popřípadě i o dopadu třetího protikomunistického odboje, je dnes zřejmé, že se jedná o novodobí fenomén československých dějin, který není u mnohých skupin obyvatel chápán v dobových souvislostech a ve významu, který mu přísluší. Nemalou zásluhu na tom má přetrvávající vliv komunistické propagandy, záměrně zaměňující odbojovou činnost proti komunistické totalitě za údajný boj proti státu, lidu a vlasti. Skutečností však zůstává, že rozsah třetího odboje, respektive aktivity odporu a odboje proti KSČ a její politice, byl větší nežli se ještě před několika lety zdálo. Není proto možné relativizovat úsilí a odvahu několika tisíc občanů Československa, s níž se postavili proti přesile komunistické moci. Cena za projevení občanské statečnosti byla nemalá: komunistickým vězením - lágry prošlo v období let přes osob. Některé publikace a odkazy uvádějí, že na 4500 osob zemřelo na následky zranění nebo bylo ubito ve vězeňských zařízeních. Nelze přesně vymezit okruh těch, kteří se odporu a odbojové činnosti zúčastnili. Možno však konstatovat, že protikomunistické aktivity prostupovaly celým společenským spektrem obyvatel ČSR, včetně příslušníků Sboru vězeňské stráže (dále jen SVS), StB, Sboru národní bezpečnosti (dále jen SNB) Finanční stráže (dále jen FS), řadových členů KSČ a mnohých dalších z oficiálních struktur, přičemž samotný rozsah aktivit byl daleko větší, než-li si to dokázala komunistická nomenklatura, přes všechny navenek proklamované propagandistické snahy zdůrazňující těžkostí budování socializmu, veřejně připustit. Mocenským nástrojem vládnoucích špiček KSČ, a zároveň nechvalně známým symbolem represí, se stal značně rozvětvený státněbezpečnostní aparát StB. Vedle brutálního charakteru se StB vyznačovala systematičností práce, o čemž svědčí vypracovaný přehled osob a skupin, které se měly v letech dopustit tzv. protistátní, ilegální činnosti. Od roku 1965 pracovníci 2. oddělení Statisticko-evidenčního odboru Hlavní správy Státní bezpečnosti zpracovávali z obsáhlých soudních spisů uložených u soudů (Nejvyšší státní soud, Státní soud, krajské soudy, Nejvyšší vojenský soud) a z vyšetřovacích spisů StB tzv. vyhodnocovací archivní svazky, v nichž byla stručně shrnuta protistátní činnost

20 osob a skupin odsouzených v padesátých letech. Cílem bylo přehledně zdokumentovat tzv. protistátní činnost výše uvedených jednotlivců, respektive skupin. Ve výsledku se jednalo o značně rozsáhlý materiál, dnes relativně známý pod názvem Akce 48. Mezi stovkami skupin, tzv. protistátních, se objevuje i organizace s poněkud tajemným názvem: Tajný svaz osvobození Evropy. V Archívu bezpečnostních složek (dále jen ABS) se nachází několik tisíc stran, cca 3500, listinného materiálu dokumentující činnost této organizace. Ve své podstatě se jedná o dobově podmíněný a samotnou StB vytvořený konstrukt, na jehož konci bylo odsouzeno nejméně sto šedesát pět občanů Československé republiky. Dnes, takřka po šedesáti letech, nelze bezezbytku odhalit samotnou podstatu fungování Tajného svazu osvobození Evropy; lze si jej však přiblížit určitých historických souvislostech a událostech, které ovlivnily účastníky popisovaných dějů. Před tím, než stručně poodkryjeme zasuté detaily Tajného svazu osvobození Evropy, připomeňme si na tomto místě těžkosti interpretace dobových archivních materiálů, vzešlých zejména z činnosti StB. Pokud bychom při posuzování činnosti a cílů Tajného svazu osvobození Evropy spoléhali pouze na archivní materiály z provenience StB, naše poznání by zůstalo bezpochyby značně zkreslené. A to i přesto, že nezastupitelným pramenem poznání III. odboje jsou právě vyšetřovací a agenturní spisy StB, které jsou spolu s dalšími materiály této organizace zpřístupněny v ABS. Vážným problémem historického studia výše zmíněných spisů StB zůstává metodologický přístup k těmto dokumentům. Pokud se zaměříme na původní smysl písemného pramene, jež tkví ve faktografické výpovědi popisovaných skutečnostech, které se staly nejen předmětem, ale i smyslem samotného zápisu, musíme mít na paměti, že vyšetřovací spisy vznikaly s určitými záměry a údaje v nich zaznamenané nejsou zdaleka relevantní. V ideálním případě vyšetřovací spis dokumentuje průběh vyšetřování bez toho, aby se v něm objevovala dobová a skutečně velmi častá praxe spočívající nejen v dílčím ovlivňování, ale přímo ve vytváření množství provokací, na jejichž podkladě docházelo ke kriminalizování nepohodlných osob, rekrutujících se z určitého sociálního nebo společenského okruhu - např. vojáci z povolání, příslušníci SNB, vysokoškolští pedagogové, ředitelé hospodářských družstev, sedláci, funkcionáři stran, apod. Právě praxe konstruování širšího spektra trestných činů cílených provokací ze strany StB, a zapojování většího počtu osob do trestné činnosti, určitým způsobem limituje studium těchto materiálů, což však nijak nesnižuje povinnost historiků se jimi zabývat a hodnotit je. Vyšetřovací spisy StB přes všechny nedostatky a nepřesnosti patří mezi nejobsáhlejší a nejdůležitější archivní prameny o III. odboji vůbec. Navíc existuje několik možností, jak eliminovat míru zkreslení materiálů StB. Z dlouhodobého hlediska je možné pokusit se objasnit vnitřní mechanizmy vzniku jednotlivých spisů, což bude proces náročný nejenom časově, ale i metodologicky; stačí si uvědomit, přes skutečnost velkého množství styčných jednotlivosti, že každý spis vznikal za jiných a v podstatě neopakovatelných podmínek a pohnutek. Jednou z dalších možností, umožňující odstraní nánosů nejasností a významových posunů jednotlivých spisů, je jejich podrobení přímému svědectví pamětníka. Jednotlivá svědectví přímých účastníků - nejčastěji z řad obětí - mají, přes časový odstup, nezastupitelnou hodnotu a přispívají k objasnění sporných otázek. Ukazuje se, že mnohé nejasnosti ve spisech, lze osvětlit pouze za pomoci přímé konfrontace písemného záznamu se svědectvím zúčastněné osoby. Vedle rozsáhlých a značně nepřehledných materiálů StB, však tento regulativ v podobě orální historie, tvoří pouhou částečku, s níž nelze, bohužel, do budoucna počítat. Existuje ale ještě jedna odnož písemného pramene, která alespoň částečně poodkrývá míru posunů a manipulací vyšetřovatelů StB. Jedná se o archivní materiály vzešlé z působnosti krajských soudů, přesněji řečeno o záznamy rehabilitací vzniklých na konci šedesátých a v počátku sedmdesátých let. I zde se jedná o písemnosti značně dobově podmíněné, zvláště pokud se jedná o materiály z počátku let sedmdesátých, u níž se již projevuje éra nastupující normalizace. Přesto je lze konfrontovat s původními spisy StB. Soudní přelíčení projednávající jednotlivé rehabilitace probíhalo přeci jen za nesrovnatelně jiných podmínek, než se za jakých odehrávaly politické procesy konce let čtyřicátých a padesátých. Zvláštní pozornost si v tomto směru zasluhují ony části spisového materiálu, které se věnují jednak zdůvodnění podstaty trestných činů, dále výpovědím navrhovatelů jednotlivých rehabilitací, popřípadě zápisům z jednání soudního přelíčení: např. konfrontace svědků apod. Celek soudního přelíčení často koliduje nejen s původním rozsudkem státního soudu, ale i s vyšetřovacími spisy, a to i přesto, že se často setkáme se zamítavým stanoviskem rehabilitace. Z nepřesností a z manipulací, jíž se vyznačují vyšetřovací spisy StB, vychází i balast dobové frazeologie, která tvoří neodmyslitelnou součást spisového materiálu. Určitá slovní spojení můžeme označit za konstantní. V případě Tajného svazu osvobození Evropy se setkáváme nejčastěji se slovním spojením: protistátní, teroristická, ilegální skupina. Nic lépe v širším měřítku, než tato frazeologie, nedokumentuje faktické propojení - a budiž řečeno, že propojení násilné - státu s komunistickou ideologií. Vraťme se však k dobově nadužívanému slovnímu spojení protistátní, které ve své době sloužilo k stigmatizaci osob, nesouhlasících s poúnorovými událostmi, s politikou KSČ a s jejím pojetím třídního boje. Podstata - zavádějícího - slovního spojení protistátní, spočívá ve třídním boji, o jehož legitimitě KSČ nejenže ani okamžik nezapochybovala, ba co více, nárokovala si jej pouze pro sebe. Z hlediska mocenského aparátu KSČ se však mělo jednat nikoliv o boj mezi určitými mocenskými skupinami nebo ideologickými směry, ale o jednostrannou likvidaci skutečných nebo i domnělých nepřátel KSČ. Vraťme se však k Tajného svazu osvobození Evropy. V květnu 1967 vypracovalo 2. oddělení HS - StB vyhodnocení archivních svazků V Ostrava a V Ostrava. Šestistránková rešerše několika tisícovek stran archivního materiálu relativně věrně vystihuje intence příslušných vyšetřovacích spisů o ilegálních skupinách Svatopluk a Tajný svaz Osvobození Evropy, které působily v rozmezí let 1948 a jara 1949 na Ostravsku, Frýdku-Místku, Českého Těšína a Karviné. Samotné vyhodnocení původního vyšetřovacího spisu, však pochopitelně nemohlo postihnout všechny nuance a směry vyšetřování. Pouze detailním studiem vyšetřovacího spisu lze odkrýt několik rovin informací, na nichž lze dobře dokumentovat nejenom metody a postup vyšetřování, ale i zmatky, nejasnosti a nedostatek zkušeností orgánů StB, jež se projevovaly u tak velkého a ve své době i bezprecedentního případu, jakým bezesporu Tajný svaz osvoboze-

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení PANT Občanské sdružení PANT Nábřežní 1272/2a, 725 25 Polanka nad Odrou IČ: 22667393, DIČ: CZ22667393 Tel.: +420 602 764 931, email: info@pant.cz Bank. spojení:

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D

Základní škola Ruda nad Moravou. Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Označení šablony (bez čísla materiálu): EU-OPVK-ICT-D Číslo materiálu Datum Třída Téma hodiny Ověřený materiál - název Téma, charakteristika Autor Ověřil 21 16.3.2012 9.A Atentát na Heydricha Atentát na

Více

Učitel v době normalizace

Učitel v době normalizace Učitel v době normalizace Dana Knotová Michal Šimáně Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv http://www.zounek.cz/ Příspěvek vznikl v rámci výzkumného projektu Každodenní život základní školy v období

Více

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH

NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH NABÍDKA VÝSTAV O ČESKOSLOVENSKÝCH DĚJINÁCH PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ Z MÍSTA, KDE ŽIJEME Každoročně vyzýváme studenty, aby ve svém okolí našli pamětníky, jejichž životy poznamenalo komunistické bezpráví, a aby

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý

Otevři si dějiny muzejní kufřík. PhDr. Ivan Malý Otevři si dějiny muzejní kufřík PhDr. Ivan Malý Muzejní kufřík Muzejní kufřík Sada pěti interaktivních muzejních sad (tzv. kufříků ), z nichž se každý vztahuje k jedné ze zlomových epoch českých dějin

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Kamil Činátl Jaroslav Pinkas a kolektiv DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Ústav pro studium totalitních režimů Praha 2014 Kniha vznikla v rámci projektu Dějepis v 21. století: multimediální aplikace

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5

Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 Jiří Heřman Michaela Košťálová ISBN (tištěné): 978-80-7229-260-8 ISBN (epub): 978-80-7229-314-8 ISBN (mobi): 978-80-7229-315-5 VZPOMÍNKOVÁ KNIHA TATO PUBLIKACE JE PŘIPOMENUTÍM ŽIVOTA A PRÁCE VÁCLAVA HAVLA

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové!

Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Místopředsedkyně Senátu PČR paní dr. Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedo, vážená paní předsedkyně Poslanecké sněmovny, vážené dámy, vážení pánové! Od hostů se očekává zdravice. Jsem velmi ráda, že vás

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Osobnosti české a světové literatury 20. a 21. století Český jazyk a literatura Pavla

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH

VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH VÝSLEDKY ŘÍZENÝCH ROZHOVORŮ NA ZAPOJENÝCH ŠKOLÁCH Během března až května 2013 jsme postupně navštívili všechny zapojené školy. Jedním z účelů návštěvy byly rozhovory ke školním vzdělávacím programům s

Více

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Zámek Lány Objekty a místa spjaté s osobností T. G. Masaryka v Lánech

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II.

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU II. Toronto - Ottawa - Montreal Projekt Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci Neviditelné oběti komunismu II. červenec 2005 strana 2 Neviditelné oběti komunismu II. se uskutečnil za

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ

6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ 6. ROČNÍK SOUTĚŽE O VÝTVARNÉM UMĚNÍ PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL A GYMNÁZIÍ úvodní dopis téma harmonogram workshopy kontakt Vážené pedagožky a pedagogové, nabízíme Vám a Vašim studentům účast v 6. ročníku

Více

Pražské jaro 1968 v Československu

Pražské jaro 1968 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 8. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - porovná vývoj v jednotlivých částech Evropy Žák: - na příkladech evropských dějin konkretizuje

Více

Seminář pro učitele geografie

Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Prezentace připravované učebnice Myšlení v globálních a evropských souvislostech Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc. Mgr. Zuzana Houdková Seminář pro učitele geografie Dílčí témata:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA 5.4. 5.4.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A JEHO SVĚT VZDĚLÁVACÍ OBOR ČLOVĚK A JEHO SVĚT VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VLASTIVĚDA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VLASTIVĚDA: Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny

Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé cílové skupiny SEMINÁŘ 2013 KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU PŘI AMG ČR a NÁRODNÍ MUZEUM, CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 18. 19. 11. 2013 Téma: Propagace edukačních projektů a akcí pro různé

Více

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s.

Projekt. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Projekt 2012 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. 1 Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky,o.s. Souhrnný projekt A) Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima

Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Seminář dějepisu (SDE) Světové a české dějiny se zaměřením na významné události s přesahem do dneška 3. ročník a septima 2 hodiny týdně dataprojektor (s připojením

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Ztráty 1945

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Ztráty 1945 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Ztráty 1945 Projekt OP VK: Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního vzdělávání

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis

7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis 7.10 Pojetí vyučovacího předmětu Dějepis Obecné cíle výuky Dějepisu Předmět Dějepis a jeho výuka je koncipována tak, aby žáky vedla k hlubšímu pochopení dění ve světě. Jeho hlavním cílem je vytvořit a

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE

SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE SMYSLOVÁ AKTIVIZACE Konferenci zahájila MUDr. Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové Paní doktorka Černá je dlouholetou ředitelkou nadace, která podporuje různé sociální projekty

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí.

STANOVISKO ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE. Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte je dnes na školách nedostačující nebo zcela chybí. STANOVISKO V rámci projektu, Nenech sebou zametat!, proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2013 šest besed s odborníky na problematiky spjaté s Úmluvou o právech dítěte, šikanou a kyberšikanou. Těchto besed

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Výsledky SWOT analýzy. Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie

Výsledky SWOT analýzy. Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie Výsledky SWOT analýzy Pro potřeby statutárního města Ostravy zpracovala Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Katedra kulturologie Praha, červen 2008 Tento materiál zpracovala Katedra kulturologie

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň...

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... ... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... Právo má právo má právo má právo má právo na všechno kopnout do holeně do ledvin srazit pěstí na ulici zavřít kohokoliv jen tak ze zvůle držet

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ

Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ Vývoj české literatury po roce 1945 ČESKÁ PRÓZA 70. A 80. LET 20. STOLETÍ AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ 5. 2. 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4.

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.11 Učební osnovy: Dějepis Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Dějepis koordinoval Mgr. Miroslav Florík. Časová dotace: Nižší gymnázium:

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4

Didaktika HV KHV/HPGZ3,4 KHV/HPGS3,4 OBSAH Didaktika HV... 2 Hudebně pohybová výchova.... 3 Pohybová výchova... 3 Vědecký výzkum v HV (diplomový seminář)... 4 Pohybová výchova... 5 Psychologické aspekty HV... 6 Aktuální problémy hudební pedagogiky...

Více

Vážené dámy, Vážení pánové,

Vážené dámy, Vážení pánové, Práva dětí a jejich ochrana v České republice (Příspěvek ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase na konferenci Práva dětí v Evropské unii, 3. července 2007, MPSV) Vážené dámy, Vážení pánové, je mi

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více