Židovské památky na Písecku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Židovské památky na Písecku"

Transkript

1 Židovské památky na Písecku

2 Historie Židů v Písku Židé žili v Písku od konce 14. století až do roku 1424, kdy byli vypovězeni. Znovu se zde začali usidlovat až na začátku 17. století, největší rozkvět zažili po polovině 19. století, roku 1880 jich zde žilo 449. V roce 1872 postavili místo původní modlitebny, doložené od začátku 18. století, synagogu, která dodnes stojí v Soukenické ulici. U města je také židovský hřbitov z roku 1876, náhrobků se dochovalo asi 60, budovy byly zbořeny v letech Původní starší hřbitov se nezachoval.

3 CO JE TO SYNAGOGA Synagoga je židovská modlitebna, sloužící kromě místa pro bohoslužebná setkání i jako místo pro setkání společenská. Komplex synagogy dnes často zahrnuje další zařízení, sloužící židovské obci. Součástí synagogy někdy bývá i byt rabína nebo šámese (z jidiš: sluha, správce objektu). Někdy modlitební místnosti plní i funkci studovny (jedná se především o tzv. zimní modlitebny, které byly v Evropě stavěny uvnitř domů nebo v rámci synagogy, ale na menším prostoru, aby se usnadnilo vytápění v zimních měsících), v hlavním sále se konají bohoslužby. JEDNA Z NEJVĚTŠÍCH SYNAGOG NA SVĚTĚ V PLZNI

4 CO JE TO JIDIŠ? Jidiš je západogermánský jazyk, kterým hovoří kolem čtyř miliónů Židů po celém světě. Sám název jidiš znamená židovský (německy Jüdisch) a je zkratkou za původní jidiš dajtš, tedy židovská němčina. Mluvená forma je i dnes němčině blízká, jidiš však obsahuje řadu výpůjček z hebrejštiny a jazyků mnoha národů, v jejichž sousedství Židé žili.

5 Písecký židovský hřbitov Židovské hřbitovy v Písku byly v historii dva. Tzv. Starý ležel jihovýchodně od města a někdy v průběhu 17. století zanikl. Novodobý hřbitov nalezneme necelé dva kilometry na severozápad od Velkého náměstí, kousek za Pražským předměstím. Byl založen v roce 1876, poslední pohřeb se zde konal v roce V 70.letech byly zbořeny hřbitovní budovy a odvezena část náhrobků. V letech byl úpravou zmenšen. Nynější, téměř 5 tis. m2 velká plocha, je ohrazena zdí a za ní je dochováno asi 60 náhrobků s řadou podstavců.

6 Písecká synagoga Synagoga byla postavena na parcele 109/2 v k.ú. Písek. Jedná se o stavbu obdélníkového půdorysu. Východní průčelí je orientováno do Soukenické ulice, západní průčelí, kde je i hlavní vchod, do dvorku přístupného ze Smetanovy ulice. Stavba byla vyprojektována pod vlivem dobové módy, vyznačující se ozdobnými prvky v novorománsko orientálním slohu. Synagoga je vedle židovského hřbitova jednou z posledních připomínek přítomnosti židovských obyvatel Písku. Je jedinou dochovanou synagogou svého druhu v Čechách byla synagoga prodána náboženskou obcí židovskou, zastoupenou Maxem Popperem a JUDr. Leo Tanzerem, Velkoobchodu oděvním zbožím v Praze za ,- Kč. Nový majitel přepatroval interiér objektu. Do roku 2001 byla synagoga součástí městské památkové zóny. V roce 2001 Ministerstvo kultury ČR prohlásilo synagogu za nemovitou kulturní památku s rejstříkovým číslem Od roku 2002 až do roku 2005 probíhaly její opravy.

7 Písecká osobnost Weiner Richard ( ) Richard Weiner se narodil v jihočeském Písku v rodině židovského obchodníka, hlásícího se však k svému českému původu a již plně integrovaného v českém prostředí. V roce 1902 maturoval na písecké reálce, o čtyři roky později ukončil studia chemie na pražské technice a své znalosti si pak prohloubil ještě studijním pobytem ve Švýcarsku a Německu. Po absolvování jednoroční vojenské služby pracoval jako chemický inženýr v továrnách v Čechách a Bavorsku. Již z gymnaziálních let pocházejí jeho první verše a prozaické pokusy. Zájem o literární tvorbu u něho pak převážil na přelomu roku 1911 a Weiner opouští dobře placené zaměstnání a odjíždí do Paříže, aby se plně věnoval literární tvorbě. Navazuje kontakty s novinami v Čechách, živí se jako dopisovatel a zároveň pokračuje v psaní veršů a povídek. Jeho úsilí je roku 1912 přerušeno půlroční vojenskou službou v balkánské válce a roku 1914 odchodem do 1. světové války. Za rok se na srbské frontě nervově zhroutil, delší dobu se léčil a teprve potom byl schopen další literární tvorby. Spolupracuje s pražskými redakcemi a v roce 1919 znovu odjíždí do Paříže, kam byl vyslán Lidovými novinami jako jejich stálý dopisovatel. Weinerův život a tvorbu zřejmě poznamenala jeho homosexuální orientace, která v něm znásobovala pocity nejistoty. Zemřel 3. ledna 1937 v Praze.

8 Milevsko a okolí Nepočetné židovské osídlení bylo od 16. století následující: r rodin, r rodin, r Židů, maximum v r Židů, Židů a Židů. Židovská náboženská obec je doložena od 17. století do nacistické okupace. Rodiště právníka a politika Angelo Goldsteina ( ). Nová synagoga -Sokolovská ulice čp. 209, postavena v letech podle projektu pražského architekta Střílka. Její exteriér se vyznačuje ojedinělou kombinací klasicistních a kubistických prvků, které navrhl přední architekt českého kubismu O. Tyl. Bohoslužebným účelům židovské obce sloužila do druhé světové války, za okupace jako sklad sušeného mléka a obalů. Od r až dodnes jako modlitebna Církve československé husitské. Zůstal dochován novoempírový pískovcový svatostánek a ze tří stran ženské galerie podepřená kamennými sloupy. Hřbitov - nalezneme na katastru městyse Sepekov, 1,7 km severovýchodně od milevského náměstí, na kraji lesa Bělohrad u hájovny Židovna. Byl založen před r Na jeho ploše je v pravidelných řadách umístěno asi 200 náhrobních kamenů od dob založení do roku 1938, mezi nimi i několik hodnotných barokních a klasicistních stél. Obřadní síň postavena v r

9 ŽIDOVSKÝ HŘBITOV MILEVSKO

10 Kovářov Židovské osídlení od první poloviny 19. století, r Židů. V domě čp. 39 bývala modlitebna. Hřbitov - svahový hřbitov byl založen v první polovině 19. století 500 m severozápadně od centra obce při jihovýchodní patě Kovářovské hůrky a dnes je ukrytý v okraji lesa. Náhrobních kamenů je asi 120, od doby založení do r Z bývalé obřadní síně je dochováno pouze torzo v severozápadním rohu hřbitova.

11 Nosetín Židovské osídlení od 18. století. Hřbitov - 1 km jihovýchodně od obce, při silnici do obce Květuš. Založen patrně na počátku 18. století, užíván do počátku 20. století. Dochováno 45 náhrobků od r. 1722, část z nich je povalena. Z márnice zůstalo pouze obvodové zdivo.

12 Zběšičky Židovské osídlení od počátku 18. století. Hřbitov - na okraji zalesněné stráně, 500 m severozápadně od obce, v blízkosti cesty vedoucí z hlavní silnice z Veselíčka do Zběšiček k rybníku Zavadil. Pozemek zakoupen v r Ve svahovém areálu 102 náhrobních kamenů od založení do r Při vstupu márnice, rekonstruovaná dle dochovaných dokumentů.

13 Mirovice, Mirotice Mirovice Při polní cestě do Myslína, půl kilometru severozápadně za obcí, naproti Urbanovu mlýnu, u říčky Skalice, se v příkrém svahu nachází vzácný a pozoruhodný židovský hřbitov, který byl založen v 16. století (zřejmě kolem roku 1680, posléze byl rozšířen roku 1731). Svým vzhledem připomíná staroslavné židovské hřbitovy kolem pražských synagog. Vzhledem k tomu, že židovská obec Mirovic byla téměř vyvražděna za 2. světové války (ze 44 osob se jich z koncentračních táborů navrátilo pouze 8), konal se zde poslední pohřeb v roce Patří k nemnoha zachovalým a upraveným židovským hřbitovům v Čechách. Mirotice Na severním okraji obce se nachází jeden z nejlépe dochovaných židovských hřbitovů v jižních Čechách, s cennými náhrobky a památným dubem. Byl založen již 1681 a sloužil až do roku V obci byla také, zejména v 19. století, početnější židovská obec s vlastní synagogou (zničenou 29. dubna 1945 při spojeneckém náletu).

14 ŽIDOVSKÝ HŘBITOV MIROVICE ŽIDOVSKÝ HŘBITOV MIROTICE

15 ŽIDOVSKÁ SYNAGOGA MIROTICE

16 Židovské památky na Strakonicku

17 Židovský hřbitov Volyně Židovský hřbitov ve Volyni (rozloha 1357 m) pochází z doby založení ghetta na Hradčanech, protože se tu nalézají pomníky 300 let staré. Nejstarší náhrobky jsou z bílého mramoru, barokní a je na nich patrný vliv lidového umění. Jsou zdobeny většinou poměrně velkými a neumělými rostlinnými ornamenty. Jsou zvláštním typem, který se z Volyně rozšířil na celkem asi 15 židovských hřbitovů v širokém okolí. Náhrobky jsou na první pohled neuměle provedené, písmo je velkých rozměrů, neforemné, provedené s menším profesionálním umem. Od poloviny 19. století mají všechny náhrobky standardní řemeslnickou úroveň a jsou dílem zkušených kameníků. písmo je kultivované, náhrobky leštěné. V roce 1912 byla provedena důkladná oprava hřbitovní zdi i pomníků. V téže době byl postaven domek pro správce hřbitova. Oprava zdi byla znovu provedena v roce 1988.

18 Židovský hřbitov Hoštice Hřbitov se nachází 1 km severozápadně od obce, na svahu na kraji lesa. Založen byl nejpozději ve druhé čtvrtině 18. století, pohřbívalo se na něm do konce 19. století. Na ploše 543 metrů čtverečních je dochováno 50 náhrobků od roku Až do konce 90. let 20. století nebyly na údržbu hřbitova vynakládány žádné finanční prostředky. Roku 2000 byla zahájena rekonstrukce hřbitova, která spočívala v odstranění husté náletové zeleně a zahájení opravy ohradní zdi z lomového kamene. V současnosti je zajištěna průběžná údržba hřbitova, v níž je nutno pokračovat i v následujících letech. Dále je třeba počítat s dokončením opravy ohradní zdi a postavením několika povalených náhrobků. Celkové náklady hrazené Židovskou obcí v Praze byly ,- Kč

19 ŽIDOVSKÝ HŘBITOV HOŠTICE

20 Židovský hřbitov Vodňany Roku 1840 se na hřbitově začínaly konat první pohřby. Tento hřbitov pak sloužil svému účelu až do 2. světové války. Nejstarší náhrobky na tomto hřbitově pocházejí již z poloviny 19. století. Hřbitov byl pak za finanční podpory města Vodňan a sponzorů opraven dobrovolníky a slavnostně zpřístupněn veřejnosti dne 6. září 1998.

21 ŽIDOVSKÝ HŘBITOV VODŇANY

22 ŽIDOVSKÝ HŘBITOV VODŇANY

23 Židovská synagoga Vodňany Synagoga se nachází v Majerově ulici č.p. 153/I. Synagoga byla postavena v letech v prostém klasicistním slohu v těsném sousedství staré synagogy z roku 1744 (která byla po polovině 19. století zbořena nebo stavebně splynula s domem č.p. 152). Bohoslužby se zde konaly do druhé světové války. Roku 1956 byla přestavěna pro potřeby městského muzea, které zde sídlí dodnes. Hlavní modlitební sál byl v té době rozdělen stropem na dvě podlaží. Vnitřní vybavení interiéru se nedochovalo. Za synagogou je budova bývalé školy č.p. 153.

24 Židovský hřbitov Strakonice Západně od Strakonic se u silnice na Pracejovice se nachází starobylý židovský hřbitov. Po zboření židovské synagogy (nejstarší modlitebna shořela roku 1741, stará synagoga se zřítila v roce 1858, nová synagoga byla zbořena v roce 1956) je židovský hřbitov jedou z mála památek na tuto významnou komunitu, která se nesmazatelně zapsala do historie města, především jeho textilního průmyslu. Strakoničtí Židé dostali povolení zřídit svůj hřbitov pod lesem Holí na konci 17. století. Kde docházelo k jejich pohřbívání předtím, není známo. Nejstarší dochované náhrobky lze datovat do první poloviny 18. století (nejstarší čitelný náhrobek je z roku 1736). Hřbitov je obehnán vysokou kamennou zdí, jež měla zaručit ochranu hrobů před znesvěcením. V čele hřbitova stojí malý domek, který plnil funkci márnice. V rohu hřbitova je zřízena pumpa k symbolickému omytí rukou po skončení pohřebního obřadu. V současné době se již strakonický židovský hřbitov nepoužívá. Pohřbívání zde skončilo během války, kdy byli strakoničtí Židé transportováni z města. Poslední pohřeb se tady konal v 60. letech.

25 ŽIDOVSKÝ HŘBITOV STRAKONICE

26 ŽIDOVSKÝ HŘBITOV STRAKONICE

27 Memento strakonických Židů Je památník obětem holocaustu ve městě Strakonice. Zobrazuje židovský sedmiramenný svícen menoru, která má uprostřed zasazen kámen vyzvednutý z řeky Otavy. Památník byl vytvořen podle návrhu architektky Laury Jablonské na popud strakonického gymnázia v rámci dvouletého projektu Zmizelí sousedé, při němž studenti pátrají po osudech Židů, kteří během druhé světové války z města zmizeli. Nad výstavbou převzalo záštitu strakonické gymnázium, jeho nadační fond i samotné město Strakonice. Spolufinancován byl z grantů Evropské unie a soukromých sbírek. Během projektu Zmizelí sousedé pátral učitel Mgr. Pavel Sekyrka společně se svými patnácti studenty po informacích o židovských obyvatelích žijících v minulosti ve Strakonicích. V lednu 2009 vyšla za pomoci Nadačního fondu Gymnázia Strakonice kniha Zmizelí a nalezení, kterou vytvořil Mgr. Pavel Sekyrka a kolektiv, a k níž sepsal předmluvu spisovatel Arnošt Lustig. K odhalení památníku došlo ve čtvrtek 7. května 2009 u Měšťanského pivovaru (poblíž stavby nové lávky přes řeku Otavu). Kromě studentů gymnázia a jeho učitelského sboru, se slavnostního odhalení zúčastnili představitelé města Strakonice v čele se starostou Ing. Pavlem Vondrysem, radní Jihočeského kraje Josef Kalbáč (poradce prezidenta České republiky), poslankyně Evropského parlamentu Jana Hybášková, Colchester and District Jewish Community ze Spojeného království, velvyslanec Státu Izrael Jaakov Levy, hosté z Izraele, Roman Škoda z Hudebního divadla Karlín a pěvecký sbor Gymnázia Strakonice. Kromě výše jmenovaných přišli též zástupci dalších škol i veřejnost.

28 MEMENTO STRAKONICKÝCH ŽIDŮ

29 ŽIDOVSKÝ POMNÍK VE STRAKONICÍCH

30 Tato prezentace vznikla jako povinná práce v předmětu PREZENTAČNÍ TECHNIKA ve druhém pololetí 1. ročníku školního roku 2008/2009 oboru Informační technologie zaměření Aplikovaná informatika. Veškeré použité materiály byly dostupné na webových stránkách zmiňovaných obcí a měst, v Prácheňském muzeu v Písku a serveru Na organizaci a realizaci této prezentace se podíleli žáci třídy B1. I: Cuhra Miroslav Cuhrová Julie Dědič Tadeáš Dubenský Matěj Harbáček Michal Hosnedl Michal Huťťan Martin Kovář Patrik Mikešová Lucie Motejzík Martin Nachtigalová Lucie Princ Robert Slaba Tomáš Svoboda Roman Šlapáková Veronika Vaněk Prokop Votava Tomáš

31 KONEC Děkujeme za pozornost

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23.

Negrelliho viadukt 19. Palác Langhans 19. Palác Lucerna 20. Palác Metro 20. Parní mlýny 21 PORT#58 21. Port X 22. Tančící dům 23. PROGRAM 16. 17. 5. 2015 Obsah Úvodní slovo 3 Festival ve světě 4 Záštity 5 Jak si Open House užít 6 ArtGen 9 Danube House 9 Dům odborových svazů 10 Dům U Dvou zlatých medvědů 10 Elektrárna Štvanice 11

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

HISTORIE HRANICKÝCH DOMů

HISTORIE HRANICKÝCH DOMů BOHUMÍR INDRA HISTORIE HRANICKÝCH DOMů Kapitolky z topografie města Hranic BOHUMÍR INDRA HISTORIE HRANICKÝCH DOMů Kapitolky z topografie města Hranic HRANICE 2005 Obsah Topografie města Hranic 9 Gallašův

Více

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1

NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 NÁVRH KONCEPCE REVITALIZACE CISTERCIÁCKÉHO KLÁŠTERA VE VYŠŠÍM BRODĚ LENKA ZIKEŠOVÁ DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I 2013/2014 I ÚSTAV NAVRHOVÁNÍ 1 VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán I ASISTENT:

Více

AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 -

AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 - AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 - SEZNAM: PŘED AUSCHWITZ 3 NACISTICKÁ IDEOLOGIE 3 ZAČÁTEK 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 3 NACISTICKÉ KONCENTRAČNÍ TÁBORY 4 AUSCHWITZ 1940-1945. STRUČNÉ DĚJINY TÁBORA 4

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě

Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě Zpráva pracovní skupiny pro využití komplexu budov tzv. Staré radnice [bývalého okresního soudu a vězení] ve Vysokém Mýtě Město Vysoké Mýto Říjen 2005 Detail kresby Josefa Šembery Vysokě Mýto v 17. století

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945

STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA VZNIK A VÝVOJ V LETECH 1718 1945 Eva Sošková Státní technická knihovna e.soskova@stk.cz Státní technická knihovna (STK) patří k nejvýznamnějším českým technickým knihovnám. Shromažďuje

Více

Můžeme začít buď: na náměstí Dr. V. Holého před bývalým pivovarem, kde je dnes prodejna Albert...

Můžeme začít buď: na náměstí Dr. V. Holého před bývalým pivovarem, kde je dnes prodejna Albert... Vycházka Libní - okolo Rokytky Můžeme začít buď: na náměstí Dr. V. Holého před bývalým pivovarem, kde je dnes prodejna Albert... Kotlaska, dříve zahrádkářské kolonie, rozkládající se na kopci Solentka.

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Institut pro evropskou integraci. Vznik a zánik obce. Bakalářská práce. Leona Zajíčková, DiS.

Bankovní institut vysoká škola Praha. Institut pro evropskou integraci. Vznik a zánik obce. Bakalářská práce. Leona Zajíčková, DiS. Bankovní institut vysoká škola Praha Institut pro evropskou integraci Vznik a zánik obce Bakalářská práce Autor: Leona Zajíčková, DiS. Veřejná správa a Evropská unie Vedoucí práce: Ing. Bc.Ludmila Hábová,

Více

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007

SBORNÍK. Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 SBORNÍK z e s e m i n á ř e Vesnická architektura 1. poloviny 20. století. Výzkum, dokumentace, ochrana. Kokory u Olomouce 19. - 21. září 2007 Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze Národní

Více

Vývoj kulturní krajiny v okolí zaniklé vsi Mariánské Skoky

Vývoj kulturní krajiny v okolí zaniklé vsi Mariánské Skoky Vývoj kulturní krajiny v okolí zaniklé vsi Mariánské Skoky Tomáš Kekrt, Matouš Bičák, Jakub Jindra, David Štěpánek, Jan Chaloupek, Matěj Horák, Martin Liška, Miroslav Pavlíček, Vojtěch Nedbal Odborný konzultant:

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Stavění májí v obci Jetřichovec

Stavění májí v obci Jetřichovec Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Stavění májí v obci Jetřichovec (Kraj Vysočina) David Šenigl Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra antropologie

Více

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV

VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV VZNIK A VÝVOJ OBCE BOHDÍKOV Obec Bohdíkov, společně s osadami Raškov a Komňátka vznikla pravděpodobně během slovanské kolonizace moravského vnitrozemí podél řeky Moravy počátkem 13. století, o čemž svědčí

Více

Urbanistický vývoj města

Urbanistický vývoj města Urbanistický vývoj města Výstup pro územně analytické podklady Textová část Objednavatel: Zhotovitel: Spolupráce: Útvar rozvoje hl.m. Prahy příspěvková organizace Vyšehradská 59 128 00 Praha 2 Ing. arch.

Více

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích.

Severní valašsko. 9. 16. srpna 2014. Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Severní valašsko 9. 16. srpna 2014 Odjezd v sobotu dne 9. srpna 2014 v 7:00 od hlavního nádraží ČD v Pardubicích. Adresa pobytu: Hotel Rusava, 768 41 Rusava 334. Tel. 573 392 076; e-mail recepce@hotelrusava.cz

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

Jan Pekař. Historickogeografické aspekty populačního vývoje města Černovice. Bakalářská práce

Jan Pekař. Historickogeografické aspekty populačního vývoje města Černovice. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta katedra geografie Studijní program: B 1301 Geografie Studijní obor: Geografie pro veřejnou správu Jan Pekař Historickogeografické aspekty

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5

Encyklopedie VOä a OA v Koll rovï ulici v KarlÌnÏ STRANA 4 STRANA 2 STRANA 5 POMOC PRO OBYVATELE KARLÍNA A LIBNĚ PRAHU 8 NAVŠTÍVILA DAGMAR HAVLOVÁ STR. 2 NOVINY MÃSTSK» STI PRAHA 8 www.praha8.cz ZDARMA Pam tky Prahy 8 DÏlov k Ìû Ë. p. 128 Na konci listopadu loňského roku byly všechny

Více

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč

Založeno roku 1919. 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Založeno roku 1919 12. října 2011 Ročník XXII. číslo 36 Cena: 12 Kč Dny otevřených dveří Sociální služby města Velké Meziříčí 12. 10., 9 16 hodin Domov pro seniory 12. 10., 10 17 hodin Wellmez 12. 10.

Více

Činnost MAS v roce 2008. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí

Činnost MAS v roce 2008. Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Činnost MAS v roce 2008 Místní akční skupina LAG Strakonicko, o. s. 2008 Motto: Bez činu zůstává i ta nejkrásnější myšlenka bezcennou Gándhí Místní akční skupina LAG Strakonicko občanské sdružení Právní

Více

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3

O SPOLEČNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 OBSAH I. O společnosti 3 II. Rozhodující předmět činnosti institutu 5 III. Aktivity realizované v roce 2013 7 Projektové aktivity v roce 2013 7 Výhledy na rok 2014 20 IV. Hospodaření v roce 2013 23 Zpráva

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč

Slovo úvodem. Vybrané JARNÍ akce ve Veltrusích. www.veltrusy.cz. Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Veltruské listy www.veltrusy.cz Informační zpravodaj MěÚ Veltrusy, ročník 17, číslo 1/2015, BŘEZEN 2015, cena 15,- Kč Slovo úvodem Jaro už je za dveřmi a s ním přichází i první číslo Veltruských listů

Více

Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích. Dřevěný kostel. Všech svatých v Sedlištích

Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích. Dřevěný kostel. Všech svatých v Sedlištích Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích 1 Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích Dřevěný kostel Všech svatých v Sedlištích David Pindur Sedliště 2013 2 3

Více