Přídatné látky aktuální stav

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přídatné látky aktuální stav"

Transkript

1 Přídatné látky aktuální stav Milada Schulzová, referent SZPI 5. února 2017

2 Legislativa Příklady Aktuální otázky Výsledky kontrol 2

3 Food Improvement Agents Package Evropská komise DG SANTE - E: Safety of the food chain Unit E2 Food processing technologies and novel foods pracovní skupiny EK aditiva (potravinářské přídatné látky) enzymy aromata 3

4 Látky zlepšující vlastnosti potravin jednotné povolovací řízení: Nařízení (ES) č. 1331/2008 aditiva: Nařízení (ES) č. 1333/2008 aromata: Nařízení (ES) č. 1334/2008 enzymy: Nařízení (ES) č. 1332/2008? 4

5 Látky zlepšující vlastnosti potravin cíl: snaha o harmonizaci legislativy, zavést společnou proceduru pro schvalování aditiv, aromat a enzymů zlepšit existující legislativu v rámci EU zlepšit srozumitelnost a transparentnost dané legislativy zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví spotřebitele a zvýšit důvěru spotřebitele 5

6 Aditiva - legislativa Nařízení (ES) č. 1333/2008 přímo použitelný právní předpis pro potravinářské přídatné látky v platném znění Vyhláška č. 4/2008 Sb. stále platná, součástí národního právního řádu aplikovatelná pouze extrakční rozpouštědla aplikační přednost má nařízení, pro aditiva aplikovat nelze Nařízení (EU) č. 231/2012 specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 6

7 Aditiva - legislativa Nařízení (EU) č. 1169/2011 poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (ES) č. 1331/2008 jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin Nařízení (EU) č. 257/2010 program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s Nařízením (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách 7

8 Aditiva - uvádění na trh musí být schváleny k použití s podmínkami pro jejich užití v pozitivním seznamu EU na základě: posouzení jejich bezpečnosti technologické potřebě ubezpečení, že jejich použití neuvede spotřebitele v omyl 8

9 Nařízení (ES) č. 1333/2008 neustálý vývoj vždy platné znění harmonizuje používání aditiv v potravinách stanovuje následující: definice podmínky užití potravinářských přídatných látek označování postupy 9

10 Přehodnocení schválených aditiv Evropská komise stanovila Nařízením (EU) č. 257/2010 program přehodnocení bezpečnosti přídatných látek EFSA přehodnotí bezpečnost potravinářských přídatných látek schválených před

11 Lhůty pro přehodnocení bezpečnosti Většina potravinářských barviv do konce roku 2011 (uzavřené) Aspartam do listopadu 2013 (uzavřené) toto přehodnocení bylo urychleno díky zveřejnění nových vědeckých údajů Zbývající barviva do konce roku 2015 (uzavřené) Konzervanty, antioxidanty, glutamany, oxid křemičitý do konce roku Ostatní sladidla do konce roku 2020 Všechny ostatní přídatné látky do konce roku

12 Stav programu k potravinářských přídatných látek povolených před mělo být přehodnoceno EFSA 73 vědeckých stanovisek bylo publikováno EFSA k přehodnocení bezpečnosti potravinářských přídatných látek, které zahrnují 104 jednotlivých aditiv 212 potravinářských přídatných látek má být stále přehodnoceno do

13 Aktualizace povolených aditiv Například: Nařízení (EU) č. 380/2012 podmínky použití a používaná množství potravinářských přídatných látek obsahujících hliník Hliníkové laky připravené ze všech barviv uvedených v tabulce 1 části B se povolují do 31. července Od 1. srpna 2014 se povolují pouze hliníkové laky připravené z barviv uvedených v tabulce 3 této části A, a to pouze v těch kategoriích potravin, u nichž jsou v části E výslovně stanoveny maximální limity pro hliník pocházející z laků. 13

14 Nařízení (ES) č. 1333/2008 KAPITOLA I PŘEDMĚT, OBLAST PŮSOBNOSTI A DEFINICE KAPITOLA II SEZNAMY UNIE OBSAHUJÍCÍ SCHVÁLENÉ POTRAVINÁŘSKÉ PŘÍDATNÉ LÁTKY KAPITOLA III POUŽÍVÁNÍ POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍDATNÝCH LÁTEK V POTRAVINÁCH KAPITOLA IV OZNAČOVÁNÍ KAPITOLA V PROCESNÍ USTANOVENÍ A PROVÁDĚNÍ KAPITOLA VI PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 14

15 Nařízení (ES) č. 1333/2008 PŘÍLOHA II PŘÍLOHA I pozitivní seznam aditiv funkční třídy podmínky jejich použití PŘÍLOHA IV tradiční potraviny, u nichž mohou ČS zakázat používání některých kategorií aditiv PŘÍLOHA III aditiva, včetně nosičů, schválených pro použití v aditivech, enzymech, aromatech a živinách podmínky jejich použití PŘÍLOHA V seznam potravinářských barviv, na která odkazuje článek 24 a u nichž musí označení potravin obsahovat doplňující informace 15

16 Článek 1, KAPITOLA I stanoví: a) seznamy schválených potravinářských přídatných látek uvedené v Přílohách II a III b) podmínky použití potravinářských přídatných látek v potravinách, v potravinářských přídatných látkách, enzymech a aromatech c) pravidla pro označování potravinářských přídatných látek prodávaných jako takové 16

17 Článek 2, KAPITOLA I vztahuje se na potravinářské přídatné látky nevztahuje se na: a) pomocné látky b) látky používané k ochraně rostlin a produktů rostlinného původu v souladu s pravidly Společenství týkajícími se zdraví rostlin c) látky přidávané do potravin jako živiny d) látky používané k úpravě vody pro lidskou spotřebu atd. e) aromata f) enzymy 17

18 Článek 3, KAPITOLA I potravinářská přídatná látka = látka, která není obvykle určena ke spotřebě jakožto potravina a ani není obvykle používána jako charakteristická složka potraviny, ať má či nemá výživovou hodnotu, a jejíž záměrné přidání do potraviny z technologického důvodu při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení, dopravě nebo skladování má nebo pravděpodobně bude mít za následek, že se tato látka nebo její vedlejší produkty stanou přímo či nepřímo složkou této potraviny 18

19 Článek 3, KAPITOLA I za přídatné látky se nepovažují například: monosacharidy, disacharidy, oligosacharidy potraviny ve formě sušené nebo koncentrované včetně aromat, používané během výroby složených potravin pro jejich aromatické, chuťové nebo výživové vlastnosti spolu s druhotným barvicím účinkem látky používané v krycích nebo potahových materiálech, které netvoří součást potravin a nejsou určeny ke konzumaci s potravinami žvýkačkové báze bílý nebo žlutý dextrin, pražený nebo dextrinovaný škrob, škrob modifikovaný působením kyselin nebo louhů, bělený škrob, fyzikálně pozměněný škrob a škrob ošetřený amylolytickými enzymy 19

20 Článek 3, KAPITOLA I pomocná látka se sama o sobě nekonzumuje jako potravina záměrně se používá při zpracování surovin, potravin nebo jejich složek ke splnění určitého technologického účelu během úpravy nebo zpracování a může vést k nezamýšlené, avšak technicky nevyhnutelné přítomnosti reziduí látky nebo jejích derivátů v konečném produktu za podmínky, že nepředstavují žádné zdravotní riziko a nemají žádný technologický dopad na konečný produkt má efekt pouze na proces výroby 20

21 Článek 3, KAPITOLA I funkční třídy přídatných látek jedna z kategorií stanovených v příloze I a založených na technologické funkci, kterou přídatná látka vykonává v potravinách sladidla, barviva, konzervanty, antioxidanty, nosiče, kyseliny, regulátory kyselosti, protispékavé látky, odpěňovače, plnidla, emulgátory, tavící soli, zpevňující látky, látky zvýrazňující chuť a vůni, pěnotvroné látky, želírující látky, leštící látky, zvlhčující látky, balící plyny, propelenty, atd. 21

22 Příloha I 22

23 Příloha I 23

24 Článek 3, KAPITOLA I nezpracovaná potravina potravina bez přídatných cukrů potravina se sníženým obsahem energie stolní sladidla quantum satis není stanovena číselná hodnota, látky se používají v souladu se správnou výrobní praxí v množství nikoli větším, než je nezbytné pro dosažení zamýšleného účelu, a za předpokladu, že spotřebitel není uveden v omyl 24

25 Článek 4, KAPITOLA II aditiva lze uvádět na trh jako takové jen v případě zahrnuty na seznamu Unie v příloze II v potravinách je lze používat jen za podmínek stanovených v uvedené příloze příloha II definuje pozitivní seznam aditiv schválených pro použití v potravinách a podmínky užití v potravinářských přídatných látkách, potravinářských enzymech a v potravinářském aroma lze používat jen potravinářské přídatné látky uvedené na seznamu v Příloze III, a to za podmínek v ní stanovených 25

26 Článek 4 a 14, KAPITOLA II aditiva musí být v souladu se specifikacemi dle článku 14 je-li přídatná látka zařazena na seznamy v přílohách II a III poprvé, přijmou se postupem stanoveným v nařízení (ES) č. 1331/2008 specifikace potravinářských přídatných látek týkající se zejména původu, kritérií čistoty a případných jiných nezbytných informací Nařízení 231/2012 specifikace pro aditiva v přílohách II a III 26

27 Článek 5, KAPITOLA II zákaz nevyhovujících potravinářských přídatných látek nebo nevyhovujících potravin nikdo nesmí uvést na trh potravinářskou přídatnou látku ani žádnou potravinu, v níž je taková látka přítomna, není-li použití dané potravinářské přídatné látky v souladu s tímto nařízením 27

28 Článek 6-8, KAPITOLA II obecné podmínky pro zařazení aditiv na seznamy a jejich užití nepředstavuje použití míře žádné zdravotní riziko odůvodněná technologická potřeba - nelze dosáhnout jinými hospodářsky a technologicky proveditelnými prostředky použití neuvádí spotřebitele v omyl musí poskytovat výhody a přínos pro spotřebitele zvláštní podmínky pro sladidla zvláštní podmínky pro barviva 28

29 Článek 11, KAPITOLA II 29

30 Článek 11, KAPITOLA II maximální množství potravinářských přídatných látek stanovená v příloze II se použijí na potraviny, jak jsou uváděny na trh, není-li uvedeno jinak. odchylně od této zásady se maximální množství u sušených nebo koncentrovaných potravin, jež je nutné obnovit, vztahuje na potraviny obnovené podle pokynů v označení, při zohlednění minimálního ředicího faktoru. 30

31 Článek 15, KAPITOLA III používání aditiv v nezpracovaných potravinách v nezpracovaných potravinách se potravinářské přídatné látky nesmějí používat, není-li takové použití výslovně stanoveno v příloze II nezpracovanou potravinou potravina, která neprošla žádnou úpravou, jejímž důsledkem by byla podstatná změna původního stavu potraviny, přičemž pro tento účel se za úpravu vedoucí k podstatné změně nepovažuje: dělení, porcování, oddělování, vykosťování, sekání, zbavení kůže, okrajování, loupání, drcení, krájení, čištění, ořezávání, hluboké zmrazení, zmrazení, chlazení, mletí, vylupování, balení nebo rozbalování 31

32 Článek 16, KAPITOLA III používání potravinářských přídatných látek ve výživě pro kojence a malé děti nesmějí se používat ve výživě pro kojence a malé děti podle směrnice 89/398/EHS, včetně dietní výživy pro kojence a malé děti pro zvláštní léčebné účely, není-li jejich používání výslovně stanoveno v příloze II tohoto nařízení 32

33 Článek 18, KAPITOLA III zásada přenosu přítomnost potravinářské přídatné látky je povolena: a) v jiné složené potravině, než které jsou uvedeny v příloze II, pokud je potravinářská přídatná látka povolena v jedné ze složek složené potraviny b) v potravině, do níž byla přidána potravinářská přídatná látka, potravinářský enzym nebo látka určená k aromatizaci potravin, přičemž potravinářská přídatná látka je v potravinářské přídatné látce, potravinářském enzymu nebo látce určené k aromatizaci potravin povolena v souladu s tímto nařízením a byla do potraviny přenesena prostřednictvím uvedené potravinářské přídatné látky, potravinářského enzymu nebo látky určené k aromatizaci potravin a v konečné potravině nemá žádnou technologickou funkci 33

34 Článek 18, KAPITOLA III c) v potravině, která se má používat výhradně při přípravě složených potravin, a za podmínky, že daná složená potravina odpovídá tomuto nařízení (reverse carry-over) Pokud je potravinářská přídatná látka v potravinářském aromatu, potravinářské přídatné látce nebo potravinářském enzymu přidána do potraviny a má v uvedené potravině technologickou funkci, považuje se za potravinářskou přídatnou látku uvedené potraviny a nikoli za potravinářskou přídatnou látku přidaného potravinářského aromatu, přidané potravinářské přídatné látky ani přidaného potravinářského enzymu, přičemž musí být v souladu s podmínkami stanovenými pro použití ve vztahu k dané potravině. 34

35 Zásada přenosu připravována vodítka pracovní skupinou pro aditiva? ověření - přítomnost přídatné látky ve složených potravinách nebo meziproduktech nebo v složkách potravin je přípustné X nebo ne? zda tato přítomnost musí být zahrnuta ve složení 35

36 Zásada přenosu - příklad příklad V kategorii tavených sýrů (kategorie 1.7.5) dusitany (E ) nejsou povoleny. U taveného sýra se šunkou může být přítomnost dusitanů akceptována prostřednictvím přenosem ze šunky (kategorie 8.3.2), ve kterém jsou dusitany povolené až na úroveň 150 mg/kg (nutno zohlednit složení potraviny atd.) 36

37 Příklad reverse carry-over barviva nejsou povolena přidávat do kategorie 11.1 Cukry a sirupy ve smyslu směrnice 2001/111/ES barviva mohou být přidána do cukru v případě, že tento cukr je určen k použití pro výrobu cukrovinek (5.2 Ostatní cukrovinky včetně drobných cukrovinek na osvěžení dechu) jsou splněny další požadavky Nařízení (ES) č. 1333/

38 Článek 21, KAPITOLA IV, označování aditiv B2B prodávány: samostatně ve směsi ve směsi s potravinářskými složkami pouze s označením dle článku 22 snadno viditelné, jasně čitelné a nesmazatelné informace musí být uvedeny v jazyce - kupujícím snadno srozumitelný 38

39 Článek 22, KAPITOLA IV Na obalech musí být uvedeny tyto informace a název nebo číslo označení E stanovené v tomto nařízení s ohledem na každou potravinářskou přídatnou látku nebo obchodní označení, které zahrnuje název nebo číslo označení E každé potravinářské přídatné látky b slova do potravin nebo slova omezené použití v potravinách nebo podrobnější údaj o určeném použití v potravinách c je-li to nezbytné, zvláštní podmínky pro skladování nebo použití d značka udávající šarži či partii e návod k použití v případě, že by jeho neuvedení znemožnilo správné použití potravinářské přídatné látky f jméno nebo obchodní firma a adresa výrobce, balírny nebo prodejce 39

40 Článek 22, KAPITOLA IV g údaj o maximálním množství pro každou složku nebo skupinu složek, jejichž množství v potravině podléhá množstevnímu omezení, nebo příslušná informace jasně a snadno srozumitelná a umožňující kupujícímu řídit se tímto nařízením nebo jinými příslušnými právními předpisy Společenství; pokud se stejné množstevní omezení vztahuje na skupinu složek používaných samostatně nebo ve směsi, může být uvedeno celkové procentní zastoupení jako jeden údaj; množstevní omezení se vyjadřuje číselně nebo podle zásady quantum satis h čisté množství i datum minimální trvanlivosti nebo datum spotřeby j přítomnost alergenů 40

41 Článek 22, KAPITOLA IV některé informace -pouze v průvodní dokumentaci: zasílána se zásilkou nebo před jejím dodáním na snadno viditelné části balení nebo nádoby dotyčného produktu neurčeno pro maloobchodní prodej 41

42 Článek 22, KAPITOLA IV další požadavky odstavce 2, 3 aditiva ve směsi/ve směsi s jinými složkami potravin na obalech nebo nádobách seznam všech složek v sestupném pořadí podle procenta jejich hmotnostního podílu v celku látky (i aditiva) přidávané do aditiv (lepší cílem skladování, prodej, standardizaci, ředění nebo rozpuštění) na jejich obalech nebo nádobách seznam všech složek v sestupném pořadí podle procenta jejich hmotnostního podílu v celku 42

43 Článek 22, KAPITOLA IV odchylně cisterny odstavec 5 43

44 Článek 23, KAPITOLA IV označování potravinářských přídatných látek, které jsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli potravinářské přídatné látky prodávané: samostatně ve směsi ve směsi s jinými složkami potravin uvádět na trh, pouze jsou-li na jejich obalu uvedeny informace dle článku 23 44

45 Nařízení (EU) č. 1169/2011 příloha VII, část C označení buď specifickým názvem aditiva nebo přiřazeným kódem E před výčtem aditiv se uvádí vždy i název příslušné skupiny barviva: E 100 barviva: kurkumin příloha III potraviny, jejichž označení musí obsahovat jeden nebo více dalších údajů 45

46 Článek 20, 1169/2011 vypuštění součástí potravin ze seznamu složek Aniž je dotčen článek 21, není nutné do seznamu složek zařazovat tyto součásti potravin: b) potravinářské přídatné látky a potravinářské enzymy: i) které jsou v dané potravině obsaženy pouze proto, že byly obsaženy v jedné nebo více složkách této potraviny, v souladu se zásadou přenosu uvedenou v čl. 18 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 1333/2008, pokud v konečném výrobku již neplní technologickou funkci, nebo ii) které se používají jako pomocné látky 46

47 Příloha II Část A 1. Úvod 2. Obecná ustanovení o potravinářských přídatných látkách zapsaných do seznamu a o podmínkách jejich použití Tabulka 1 Potraviny, ve kterých nesmí být povolena přítomnost přídatné látky podle zásady přenosu stanovené v čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1333/2008 Potraviny, ve kterých nesmí být povolena přítomnost potravinářského barviva Tabulka 2 podle zásady přenosu stanovené v čl. 18 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1333/2008 Tabulka 3 Barviva, která smí být používána ve formě laků ČÁST B SEZNAM VŠECH POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍDATNÝCH LÁTEK ČÁST C DEFINICE SKUPIN POTRAVINÁŘSKÝCH PŘÍDATNÝCH LÁTEK ČÁST D KATEGORIE POTRAVIN ČÁST E POVOLENÉ POTRAVINÁŘSKÉ PŘÍDATNÉ LÁTKY A PODMÍNKY JEJICH POUŽITÍ V KATEGORIÍCH POTRAVIN 47

48 Příloha II ČÁST A Obsahuje další důležité informace, které je třeba sledovat. Například: Hliníkové laky připravené ze všech barviv uvedených v tabulce 1 části B se povolují do 31. července Od 1. srpna 2014 se povolují pouze hliníkové laky připravené z barviv uvedených v tabulce 3 této části A, a to pouze v těch kategoriích potravin, u nichž jsou v části E výslovně stanoveny maximální limity pro hliník pocházející z laků. 48

49 Příloha II ČÁST B Seznam všech potravinářských přídatných látek pozitivní seznam aditiv rozděleno na 3 skupiny, a to: 1. Barviva 2. Náhradní sladidla 3. Potravinářské přídatné látky jiné než barviva a náhradní sladidla 49

50 1333/ Příloha II ČÁST C Definice skupin potravinářských přídatných látek - příklad: 1 Skupina I 2 Skupina II 3 Skupina III 4 Skupina IV Potravinářská barviva, pro která není stanoveno nejvyšší množství Potravinářská barviva, pro která je stanoven kombinovaný maximální limit Polyalkoholy 50

51 Příloha II ČÁST D KATEGORIE POTRAVIN stanovuje kategorie potravin , které se dále dělí do daných podkategorií 05. Cukrovinky 05.1 Kakaové a čokoládové výrobky ve smyslu směrnice 2000/36/ES 05.2 Ostatní cukrovinky včetně drobných cukrovinek na osvěžení dechu 05.3 Žvýkačky Dekorace, polevy a náplně, kromě náplní na bázi ovoce spadajících do kategorie

52 Příloha II ČÁST E Povolené potravinářské přídatné látky a podmínky jejich použití v kategoriích potravin pro kategorie potravin - povolené potravinářské přídatné látky označení E a názvu podmínky užití maximální množství (mg/kg nebo mg/l) nebo q.s. důležité poznámky definovány omezení/výjimky 52

53 Příloha V 53

54 Metodické dokumenty Metodický dokument s barvícími vlastnostmi ke klasifikaci extraktů potravin Metodický dokument popisující kategorie potravin v části E přílohy II nařízení (ES) č. 1333/2008 pro potravinářské přídatné látky 54

55 Aditiva - specifikace 55

56 Nařízení (EU) č. 231/2012 stanoví specifikace pro aditiva uvedené v přílohách II a III Nařízení (ES) č. 1333/2008 samotné specifikace pro potravinářské přídatné látky včetně barviv a sladidel, které jsou uvedeny v příloze II a III nařízení (ES) č. 1333/2008, jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení potravinářské přídatné látky musí být v souladu se schválenými specifikacemi, které by měly zahrnovat: informace, které odpovídajícím způsobem umožní identifikovat potravinářskou přídatnou látku, a to včetně původu popis přijatého kritéria pro čistotu 56

57 Nařízení (EU) č. 231/ Příloha 57

58 Nařízení (EU) č. 231/ Příloha 58

59 Nařízení (EU) č. 231/ Příloha 59

60 Příklady 60

61 Food Additive Database 61

62 E 330 Kyselina L-askorbová není povolená přídatná látka pro zmrzliny? E 330 patří do Skupiny I ML = quantum satis Skupinu I je povoleno použít ve zmrzlinách. 62

63 Aktuální otázky 63

64 Aktuální otázky Bubble tea: SZPI zadržela 3,5 t nebezpečných želé kuliček pro přípravu Bubble tea nepovolená přídatná látka E 425 konjak opatření zabraňující vstupu zásilky do vnitřního trhu 64

65 Aktuální otázky Jak značit alkalizační činidla v kakau? Pro kategorii potravin 5.1 Kakaove a čokoládove výrobky ve smyslu směrnice 2000/36/ES jsou alkalizační činidla v nařízení (ES) č. 1333/2008 povolena k použití jako přídatné látky. Přídatné látky je pak obecně třeba uvést v seznamu složek dle článku 18 nařízení č. 1169/2011, neboť jsou povinnými údaji ve smyslu článku 9 odst. 1 písm. b) téhož nařízení. Dle přílohy I nařízení 1333/2008 se jedná o funkční třídu: regulátory kyselosti a rozumějí se tím látky, které mění nebo řídí kyselost nebo alkalitu potraviny. 65

66 Aktuální otázky Je nutné uvádět protihrudkující látku v soli? Pokud by se jednalo o prodej samostatné soli, pak protihrudkující látka má stále svoji funkci a vyznačena být musí. Pokud jde o značení výrobku obsahujícím sůl (např. pečivo), pak ve složení musí být uvedena sůl, protihrudkující látka uvedena být nemusí, nemá už svoji technologickou funkci. Avšak je třeba zhodnotit vždy konkrétní výrobek a zda-li opravdu nemůže mít protihrudkující látka technologickou funkci. 66

67 Aktuální otázky Nepovolené použití 4-ACA (4-amino-carminic acid), která byla označena na obalu jako E120 košenila. Detekována v různých potravinářských výrobcích (sodové nápoje, masné polotovary a cukrovinky) v abnormálním množství (nad 50%). Užití takového barviva E 120, jehož hlavní složkou je 4-ACA, jako potravinářské přídatné látky není povoleno. 67

68 Výsledky kontrol 68

69 Barviva Nevyhovující vzorky 300 Vyhovující vzorky

70 Konzervační látky Nevyhovující vzorky Vyhovující vzorky

71 Sladidla Nevyhovující vzorky 200 Vyhovující vzorky

72 Kontrola čistoty 2016 analyt těžké kovy Jsou v souladu se specifikacemi? kontrola: u výrobců distributorů případně u výrobců potravin 72

73 Kontrola čistoty šarží různých přídatných látek analýzy SVÚ Olomouc - NRL pro chemické prvky v potravinách 73

74 Kontrola čistoty 2016 Všechny šarže kontrolovaných přídatných látek vyhověly limitům stanoveným pro těžké kovy. Výsledky rozborů pro jednotlivé analyty byly ve všech případech výrazně pod stanovenými limity. 74

75 75

76 SZPI se problematice potravinářských přídatných látek intenzivně věnuje spolupráce s MZe, PK ČR, SVS snaha o jednotný výklad a vymáhání legislativy v souladu s ostatními ČS snaha zajistit v rámci výkonu dozoru: účinné fungování vnitřního trhu současně zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví vysokou úroveň ochrany spotřebitele, včetně ochrany zájmů spotřebitelů poctivého jednání v obchodu s potravinami 76

77 77

78 78

79 Děkuji za pozornost

ADITIVA. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe

ADITIVA. MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe ADITIVA MVDr. Dana Třísková Vedoucí odd. potravinového řetězce Odbor potravinářský Úřad pro potraviny MZe Co jsou to ADITIVA Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací spotřebitelům informace nesmí

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách 2008R1333 CS 02.11.2015 026.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1

2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1 2008R1333 CS 20.07.2010 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

1989L0107 CS

1989L0107 CS 1989L0107 CS 20.11.2003 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE RADY ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0109/298. Pozměňovací návrh. Renate Sommer za skupinu PPE

CS Jednotná v rozmanitosti CS A7-0109/298. Pozměňovací návrh. Renate Sommer za skupinu PPE 9. 6. 2010 A7-0109/298 298 Čl. 33 odst. 1 (1) Kromě forem vyjádření údajů uvedených v čl. 31 odst. 2 a 3 lze nutriční údaje vyjádřit v jiné formě za předpokladu, že jsou splněny tyto základní požadavky:

Více

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách

B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách 2008R1333 CS 24.06.2013 012.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1333/2008

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Dokument ze zasedání 2009 C6-0141/2008 2006/0145(COD) 13/03/2008 Společný postoj Společný postoj Rady ze dne 10. března 2008 s ohledem na přijetí nařízení Evropského parlamentu

Více

2008R1332 CS

2008R1332 CS 2008R1332 CS 20.01.2009 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1332/2008

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČOKOLÁDY A ČOKOLÁDOVÝCH BONBONŮ Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo

Více

Antioxidanty. Barviva. Konzervanty. Regulátory kyselosti. Kypřící látky. Sladidla

Antioxidanty. Barviva. Konzervanty. Regulátory kyselosti. Kypřící látky. Sladidla Rozdělení přídatných látek dle jejich technologické funkce Antioxidanty Antioxidanty jsou látky, které prodlužují údržnost potravin a chrání potravinu proti zkáze způsobené oxidací. Oxidace je reakce potraviny

Více

Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011. Ing. Kristýna Miková

Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011. Ing. Kristýna Miková Požadavky na označování potravin dle Nař. EP a Rady (EU) č. 1169/2011 Ing. Kristýna Miková Osnova: Platnost nařízení, odpovědnosti Povinné údaje balené potraviny Seznam složek Alergeny Výživové údaje Výživová

Více

Potravinářské přídatné látky otázky a odpovědi

Potravinářské přídatné látky otázky a odpovědi MEMO/11/783 Brusel 14. listopadu 2011 Potravinářské přídatné látky otázky a odpovědi Co jsou potravinářské přídatné látky? Přídatné látky jsou látky, které se používají z různých důvodů například pro konzervaci,

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016

VYHLÁŠKA. ze dne 29. srpna 2016 VYHLÁŠKA č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních ze dne 29. srpna 2016 Ministerstvo školství,

Více

Nařízení EP a R (ES) č. 1760/2000, o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa

Nařízení EP a R (ES) č. 1760/2000, o systému identifikace a evidence skotu, o označování hovězího masa a výrobků z hovězího masa POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ MLETÉHO MASA - HOVĚZÍ Nařízení EP a R (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu - - Provozovatelé potravinářských podniků

Více

NÁVRH. VYHLÁŠKA ze dne 2017,

NÁVRH. VYHLÁŠKA ze dne 2017, NÁVRH II. VYHLÁŠKA ze dne 2017, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Používání přídatných látek a jejich správné označování

Používání přídatných látek a jejich správné označování Státní zemědělská a Používání přídatných látek a jejich správné označování Ing. Sylvie Kršková, metodička Legislativa Státní zemědělská a Nařízení (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách

Více

12.11.2011 Úřední věstník Evropské unie L 295/205

12.11.2011 Úřední věstník Evropské unie L 295/205 CS 12.11.2011 Úřední věstník Evropské unie L 295/205 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1131/2011 ze dne 11. listopadu 2011, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud

Více

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1

Druhy. a složení potravin. Cvičení č. 1. Vyučující: Martina Bednářová. Druhy a složení potravin cvičení č. 1 Druhy Cvičení č. 1 Vyučující: Martina Bednářová a složení potravin 1 2 Požadavky na splnění předmětu Druhy a složení potravin - cvičení 1x za 14 dní, (celkem 7 cvičení) 2x 45 min. (90 min) Absence 1x omluvená

Více

12488/13 hm 1 DG B 4B

12488/13 hm 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 17. července 2013 (18.07) (OR. en ) 12488/13 DENLEG 85 SAN 281 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 11. července 2013 Příjemce: Generální sekretariát Rady

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ. 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ. 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ JEDLÝCH TUKŮ A OLEJŮ Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) (kodifikované znění) (4) Spotřebitelé však mají být informováni o používání takových

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) (kodifikované znění) (4) Spotřebitelé však mají být informováni o používání takových L 27/12 Úřední věstník Evropské unie 31.1.2008 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2008/5/ES ze dne 30. ledna 2008 o povinném uvádění jiných údajů, než jsou údaje stanovené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady

Více

Brussels, 8. February 2010 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 6047/10

Brussels, 8. February 2010 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 6047/10 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 8. February 2010 Interinstitutional Files: 2006/0143 (COD) 2006/0144 (COD) 2006/0145 (COD) 2006/0147 (COD) 6047/10 JUR 65 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS:

Více

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb.

VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. VYHLÁŠKA č. 450/2004 Sb. ze dne 21. července 2004, o označování výživové hodnoty potravin, ve znění vyhlášky č. 330/2009 Sb. Změna: 330/2009 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Stránka č. 1 z 6 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin Citace pův. předpisu: 450/2004 Sb. Částka: 150/2004

Více

Datum účinnosti od: 20. září 2016

Datum účinnosti od: 20. září 2016 Vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních Datum účinnosti od: 20. září 2016 Ministerstvo

Více

Požadavky na označování potravin. Kristýna Miková, ZEELANDIA

Požadavky na označování potravin. Kristýna Miková, ZEELANDIA Požadavky na označování potravin Kristýna Miková, ZEELANDIA Osnova: Nařízení 1169/2011, platnost, odpovědnosti B2B Prodej na dálku Povinné údaje balené potraviny Povinné údaje nebalené potraviny Výživová

Více

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny

b) druhy koření, jedlé soli, dehydratovaných výrobků, ochucovadel, studených omáček, dresinků a hořčice s členěním na skupiny a podskupiny Strana 6286 Sbírka zákonů č. 398 / 2016 Částka 162 398 VYHLÁŠKA ze dne 2. prosince 2016 o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici Ministerstvo

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 2014/0096(COD) 4.2.2015 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 6-14 Návrh zprávy Giovanni La Via (PE546.615v01-00) Sbližování

Více

Legislativní výbor PK ČR. Potravinářské přídatné látky

Legislativní výbor PK ČR. Potravinářské přídatné látky Legislativní výbor PK ČR Potravinářské přídatné látky Sekce potravinářských výrob Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství listopad 2016 Obsah Aktuální stav Žádosti ČR a jejich stav Aromata Korigendum

Více

Přehled základní potravinářské legislativy ČR

Přehled základní potravinářské legislativy ČR Tab. č.: 118 Přehled základní potravinářské legislativy ČR A. Zákony 1 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích ve znění pozdějších předpisů - zákonů č. 166/1999 Sb., č. 119/2000 Sb.,

Více

Pro med platí všechno pro označování potravin

Pro med platí všechno pro označování potravin Pro med platí všechno pro označování potravin "Prodej ze dvora" Většina našich zákazníků jsou včelaři, kteří prodávají med v malém množství z vlastního chovu ve své domácnosti, ve svém hospodářství, na

Více

OZNAČOVÁNÍ MASNÝCH VÝROBKŮ

OZNAČOVÁNÍ MASNÝCH VÝROBKŮ OZNAČOVÁNÍ MASNÝCH VÝROBKŮ A VÝPOČET OBSAHU MASA Rudolf Ševčík Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Cíle označení potravin Zajištění bezpečnosti potravin Informování o výživové hodnotě potravin

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. prosince 2012 (OR. en) 17675/12 DENLEG 120 SAN 328

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 12. prosince 2012 (OR. en) 17675/12 DENLEG 120 SAN 328 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 12. prosince 2012 (OR. en) 17675/12 DENLEG 120 SAN 328 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 7. prosince 2012 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok.

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 12. konference o zdravotní nezávadnosti výroby a zpracování potravin živočišného původu Odbor potravinářské výroby a legislativy

Více

Přídatné a pomocné látky v masné technologii. Rudolf Ševčík Vysoká škola chemicko-technologická Praha

Přídatné a pomocné látky v masné technologii. Rudolf Ševčík Vysoká škola chemicko-technologická Praha Přídatné a pomocné látky v masné technologii Rudolf Ševčík Vysoká škola chemicko-technologická Praha Legislativa Nařízení (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách. Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2011R0234 CS 18.07.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 234/2011 ze dne 10. března 2011,

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 25. července 2003,

VYHLÁŠKA. ze dne 25. července 2003, 259 VYHLÁŠKA ze dne 25. července 2003, kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2008R1334 CS 09.02.2016 009.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1334/2008

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 28.5.2008 KOM(2008) 336 v konečném znění 2008/0108 (CNS) Návrh NAŘÍZENÍ RADY o změně nařízení (ES) č. 1234/2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských

Více

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům

Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům Odborný seminář Kvalita a bezpečnost potravin: Aktuální trendy v legislativě, označování, výživových a zdravotních tvrzeních

Více

Legislativní požadavkypřídatné

Legislativní požadavkypřídatné Legislativní požadavkypřídatné a pomocné látky Ing. Daniela Winklerová, Ing. Michaela Kubíková Státní zdravotní ústav NRL pro aditiva v potravinách Obsah příspěvku Vymezení aditivních látek Evropská a

Více

282/2016 Sb. VYHLÁKA

282/2016 Sb. VYHLÁKA 282/2016 Sb. VYHLÁKA ze dne 29. srpna 2016 o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve kolách a kolských zařízeních Ministerstvo kolství, mládeže

Více

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny

VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny VYHLÁŠKA č. 366/2005 Sb. ze dne 5. září 2005, o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), g), h) a m) zákona č. 110/1997 Sb.,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků Citace pův. předpisu: 113/2005 Sb. Částka: 37/2005 Sb.

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky

446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 446/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. července 2004, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 19 odst. 1 písm. a) a

Více

OZNÁMENÍ KOMISE. ze dne

OZNÁMENÍ KOMISE. ze dne EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2017 C(2017) 4864 final OZNÁMENÍ KOMISE ze dne 13.7.2017 týkající se poskytování informací o látkách nebo produktech vyvolávajících alergie nebo nesnášenlivost, jak je

Více

Nutriční značení /požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011/

Nutriční značení /požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011/ Nutriční značení /požadavky nařízení (EU) č. 1169/2011/ Praha, 6. března 2013 Mr. Markéta Chýlková 3/6/2013 1 Povinná velikost písma Výživové údaje (čl. 30 až 35) povinné (čl. 9 odst. 1 písm. l) dobrovolně

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna VII. volební období. Pozměňovací návrh poslance Ladislava Velebného

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna VII. volební období. Pozměňovací návrh poslance Ladislava Velebného PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2016 VII. volební období Pozměňovací návrh poslance Ladislava Velebného Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 3. května 2016 (OR. en) 8540/16 DENLEG 34 AGRI 222 SAN 162 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 29. dubna 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D043783/02 Předmět:

Více

Vyhláška o doplňkovém prodeji a nabízení potravin ve školách a školských zařízeních

Vyhláška o doplňkovém prodeji a nabízení potravin ve školách a školských zařízeních Vyhláška o doplňkovém prodeji a nabízení potravin ve školách a školských zařízeních Konzultační den odboru HDM Ministerstvo zdravotnictví Odbor ochrany veřejného zdraví 9. 12. 2016 Zmocnění k vydání vyhlášky

Více

STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 2 Stanovení čisté hmotnosti a původního podílu produktu: Aktivita 2350/KA1-2. 1 Předmět a vymezení. 2 Definice výrobku

STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 2 Stanovení čisté hmotnosti a původního podílu produktu: Aktivita 2350/KA1-2. 1 Předmět a vymezení. 2 Definice výrobku 1 Předmět a vymezení je určen pro stanovení původního podílu produktu pomocí chemické analýzy ve výrobku glazurované (resp. neglazurované) hluboce, při jejichž výrobě byly použity zvlhčující aditivní látky

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Označování potravin. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Označování potravin. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Označování potravin Kamila Míková Označování potravin Upravuje Zákon o potravinách č.110/97 Sb.a Vyhláška č. 113/2005 Sb. - Potraviny balené výrobcem - Potraviny balené

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. srpna 2006 (08.08) (OR. fr) 12179/06 Interinstitucionální spis: 2006/0144 (COD) DENLEG 40 CODEC 827 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 7. srpna 2006 (08.08) (OR. fr) 12179/06 Interinstitucionální spis: 2006/0144 (COD) DENLEG 40 CODEC 827 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 7. srpna 2006 (08.08) (OR. fr) 12179/06 Interinstitucionální spis: 2006/0144 (COD) DENLEG 40 CODEC 827 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 31. července 2006 Předmět: Návrh

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami 30.5.2009 Úřední věstník Evropské unie L 135/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 450/2009 ze dne 29. května 2009 o aktivních a inteligentních materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami (Text s významem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje Citace pův. předpisu:

Více

Rada Evropské unie Brusel 3. července 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 3. července 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 3. července 2014 (OR. en) 11528/14 DENLEG 120 AGRI 477 SAN 273 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 2. července 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D033633/02

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. září 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 10. září 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. září 2012 (OR. en) 13480/12 DENLEG 80 AGRI 553 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 22. srpna 2012 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 4. března 2014 (OR. en) 7227/14 DENLEG 57 AGRI 167 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 3. března 2014 Příjemce: Č. dok. Komise: D031883/02 Předmět: Uwe

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA. kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA. kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin Page 1 of 5 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin Citace pův. předpisu:

Více

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČERSTVÉHO OVOCE A ZELENINY. 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název

POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČERSTVÉHO OVOCE A ZELENINY. 1. Název potraviny - Zákonný název, příp. vžitý název nebo popisný název POŽADAVKY NA OZNAČOVÁNÍ ČERSTVÉHO OVOCE A ZELENINY - BALENÉ OVOCE A ZELENINA Nařízení EP a R (EU) č. 1169/2011, o poskytování informací o potravinách spotřebitelům 1. Název potraviny - Zákonný název, příp.

Více

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň

Výrobce: Masokombinát Plzeň s.r.o. Podnikatelská 15, 304 12, Plzeň 6201400 Bůčková roláda syrová Složení: vepřový bok bez kosti 80%, náplň 10% [hovězí maso 45%, vepřové maso 45%, antioxidanty (E315, E326), pitná voda, jedlá sůl, regulátor kyselosti (E262), dextróza],

Více

Kritéria pro výrobce k získání loga FÉR potravina - čteme etikety za Vás

Kritéria pro výrobce k získání loga FÉR potravina - čteme etikety za Vás Kritéria pro výrobce k získání loga FÉR potravina - čteme etikety za Vás Tento dokument obsahuje kritéria, podle kterých bodově hodnotíme výrobky a udělujeme logo FÉR potravina - Čteme etikety za vás.

Více

Česká legislativa. Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem

Česká legislativa. Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem Česká legislativa Zákony Schvaluje parlament ČR Obecné teze, záměry Vyhlášky Vydává ministr příslušného ministerstva Konkrétní naplnění opatření daných zákonem Harmonizace českých národních předpisů s

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 14.1.2008 KOM(2007) 872 v konečném znění 2008/0002 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o nových potravinách, kterým se mění nařízení (ES) č. XXX/XXXX

Více

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY VÝROBA POTRAVIN A JEJICH UVÁDĚNÍ DO OBĚHU V souladu s ustanovením 3d (Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém

Více

BEZPEČNOST POTRAVIN PRÁVNÍ ZÁKLAD OBECNÉ SOUVISLOSTI DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

BEZPEČNOST POTRAVIN PRÁVNÍ ZÁKLAD OBECNÉ SOUVISLOSTI DOSAŽENÉ VÝSLEDKY BEZPEČNOST POTRAVIN Evropská politika v oblasti bezpečnosti potravin sleduje dvojí cíl: chránit lidské zdraví a zájmy spotřebitelů a podporovat bezproblémové fungování jednotného evropského trhu. Evropská

Více

13470/12 ps 1 DG B 4B

13470/12 ps 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 10. září 2012 (OR. en) 13470/12 DENLEG 79 AGRI 551 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 22. srpna 2012 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o definici, označování, obchodní úpravě a etiketách lihovin

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o definici, označování, obchodní úpravě a etiketách lihovin KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.12.2005 KOM(2005) 125 v konečném znění 2005/0028 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o definici, označování, obchodní úpravě a etiketách lihovin

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

L 106/24 Úřední věstník Evropské unie

L 106/24 Úřední věstník Evropské unie L 106/24 Úřední věstník Evropské unie 24.4.2007 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 445/2007 ze dne 23. dubna 2007, kterým se stanovují některá prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2991/94, kterým se stanovují

Více

NOVÉ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY EU V NOVELE ZÁKONA Č. 110/1997 O POTRAVINÁCH A JEJICH PRAKTICKÉ DOPADY NA PPP

NOVÉ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY EU V NOVELE ZÁKONA Č. 110/1997 O POTRAVINÁCH A JEJICH PRAKTICKÉ DOPADY NA PPP NOVÉ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY EU V NOVELE ZÁKONA Č. 110/1997 O POTRAVINÁCH A JEJICH PRAKTICKÉ DOPADY NA PPP Návaznost na přímo použitelný předpis EU nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 669 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 19. 36 11. funkční období 36 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských

Více

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU. Ustanovení (čl., odst., písm., bod, apod.) 32005L0029 Článek 5 Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU Ustanovení (část,, odst., písm., apod.) Bod 4 V 2 odst. 1 se písmeno b) zrušuje. Navrhovaný právní předpis Obsah Celex č. Zrušuje se ustanovení

Více

Delegace naleznou v příloze návrh nařízení Komise týkající se výše uvedeného tématu.

Delegace naleznou v příloze návrh nařízení Komise týkající se výše uvedeného tématu. Rada Evropské unie Brusel 31. října 2016 (OR. en) 13896/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 27. října 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: D047383/01 Předmět: Generální sekretariát

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 130/2010 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 130/2010 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 130/2010 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin Ze dne

Více

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY. kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 17/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí Vláda nařizuje podle 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PE v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů PE v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««2009 Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů 1. 4. 2005 PE 355.739v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 27-69 Návrh stanoviska (PE 353.489v01-00) Alexander Stubb Návrh nařízení

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (03.09) (OR. en) 13128/13 DENLEG 98

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. září 2013 (03.09) (OR. en) 13128/13 DENLEG 98 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. září 2013 (03.09) (OR. en) 13128/13 DENLEG 98 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 22. srpna 2013 Příjemce: Generální sekretariát Rady Č. dok. Komise:

Více

1. V části první čl. I dosavadní bod 88 zní: včetně poznámky pod čarou č. 37 zní: 17

1. V části první čl. I dosavadní bod 88 zní: včetně poznámky pod čarou č. 37 zní: 17 Pozměňovací návrh Olgy Havlové k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992, C1 kterým se stanoví společné obchodní normy pro konzervované tuňáky a bonita

B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992, C1 kterým se stanoví společné obchodní normy pro konzervované tuňáky a bonita 1992R1536 CS 20.06.1992 000.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1536/92 ze dne 9. června 1992,

Více

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ZÁKON 321 ze dne 29. dubna 2004 o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) Změna: 179/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

17261/13 mb 1 DG B 4B

17261/13 mb 1 DG B 4B RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 3. prosince 2013 (05.12) (OR. en) 17261/13 DENLEG 146 SAN 502 AGRI 812 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 2. prosince 2013 Příjemce: Generální sekretariát

Více

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy

Včetně poslední změny: nařízení vlády č. 238/2009 Sb. s účinností 1. 8. 2009. 1 Předmět úpravy Nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky,

Více

Národní požadavky potravinového práva v oblasti označování

Národní požadavky potravinového práva v oblasti označování Národní požadavky potravinového práva v oblasti označování Z hlediska národní legislativy je stěžejním předpisem zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje.

Ministerstvo zemědělství stanoví podle 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., Poznámka pod čarou č. 1b se zrušuje. Strana 1097 115 VYHLÁŠKA ze dne 18. dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Více

Novela zákona o potravinách, její dopad na konkurenceschopnost potravinářských podniků

Novela zákona o potravinách, její dopad na konkurenceschopnost potravinářských podniků Novela zákona o potravinách, její dopad na konkurenceschopnost potravinářských podniků Návaznost na přímo použitelný předpisy EU o označování potravin březen/duben 2014 Ministerstvo zemědělství Úřad pro

Více

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku

Název výrobku ( případně vžitý název) : Výrobce - název a adresa: Složení výrobku Šumavské párky skop. střevo EAN/obj.číslo 10101 vepřové maso 34%, hovězí maso 10%, vepřové sádlo, voda, vepřové kůže, sója, solící směs ( jedlá sůl, konzervant E250, dextróza), bramborový škrob, stabilizátor

Více

Legislativní požadavky a ožadavky norem GFSI na obalové materiály

Legislativní požadavky a ožadavky norem GFSI na obalové materiály Legislativní požadavky a ožadavky norem GFSI na obalové materiály Michal Voldřich, Jan Pivoňka Ústav konzervace potravin a technologie masa VŠCHT Praha Osnova přednášky Požadavky na obal Předměty pro styk

Více

Povinnosti PPP. Kamila Míková

Povinnosti PPP. Kamila Míková Povinnosti PPP Kamila Míková Zákon č. 110 / 1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích Vydán MZe r. 1997 Poslední znění č. 224 / 2008 Sb. (návaznost na předpisy ES) Prováděcí vyhlášky MZe a MZdrav.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

Tuky (nejen) v pekařských výrobcích

Tuky (nejen) v pekařských výrobcích Tuky (nejen) v pekařských výrobcích Ing. Eva Nováková IREKS ENZYMA s.r.o. Pekařské výrobky součást každodenní stravy Konzumní chléb Pečivo Jemné pečivo Roční spotřeba pečiva (zdroj. Český statistický úřad)

Více

Katalog cukrářských výrobků

Katalog cukrářských výrobků Katalog cukrářských výrobků Vyrábí & Dodává: Bezlepík s.r.o., Gregorova 1484/20, 741 01 Nový Jičín IČ: 023 90 515, DIČ: CZ 023 90 515 Místo výroby: Provozovna U Bezlepíka, Hřbitovní 1346/11, 741 01 Nový

Více

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI

Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rostlinná výroba a Cross Compliance Příprava na kontrolu SZPI Podklady pro školení Říjen 2013 PV-Agri s.r.o., 2013 http://www.pvagri.cz

Více

Přehled vybrané problematiky pro pekárny a cukrárny 5/22/2017 1

Přehled vybrané problematiky pro pekárny a cukrárny 5/22/2017 1 Přehled vybrané problematiky pro pekárny a cukrárny Praha, 1. června 2017 Mr. Markéta Chýlková 5/22/2017 1 K některých vybraným problémům 2 Otázky a odpovědi 4. aktualizované vydání Stanoviska SZPI nová

Více

Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing.

Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Dr. Ing. Leona Petrová Ing. Petra Šotolová Požadavky mezinárodních norem na využití přídatných látek Nejrozšířenější

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. července 2015 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 16. července 2015 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 16. července 2015 (OR. en) 10916/15 AGRILEG 148 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Evropská komise Datum přijetí: 13. července 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: D039942/02 Předmět: Generální

Více