Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940"

Transkript

1 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou vůči N. politika usmiřování - neustálé ustupování a spoléhání na úmluvy s Německem Německo se připravuje na válku a dobytí Evropy uzavírá sovětsko německý pakt o neútočení ( ) součástí jednání i tajná smlouva o rozdělení Polska útočí N. na Polsko (záminkou bylo přepadení něm. vysílačky polskými vojáky) počátek II. s. v. Polsko bylo za 3 týdny poraženo (blesková válka), zároveň zabírá východní část Polska Rudá armáda (SSSR) - dochází zde k masakru polských důstojníků u Katyně R.A. dále připojuje pobaltské republiky (Litvu, Lotyšsko, Estonsko) vypovídá V.B. a Fr. válku N. námořní blokáda N. místo přímého útoku ( podivná válka ) na jaře r obsazuje Německo Dánsko, Norsko, Lucembursko, Belgii, Nizozemí a Francii do poloviny roku 1940 ovládá Německo celou Evropu mimo SSSR a Velkou Británii

2 13 LETECKÁ BITVA O BRITÁNII A NAPADENÍ SSSR Doplň podle textu(uč. D 9 str ) a atlasu informace o přepadení SSSR Přepadení Sovětského svazu: Dne: zaútočilo N. na SSSR plán bleskové války zpočátku přináší N.. SSSR ztrácí město, je zahájena 900-denní blokáda, a hlavní město SSSR - je v obležení. Civilní obyvatelstvo SSSR vede statečný odpor proti Německu tzv. Velkou válku. Poč. r se vytvořila tzv. spojenecká koalice (V. Británie, USA, Sovětský svaz) K prvnímu velkému vítězství Rudé armády došlo až na podzim roku 1942 u. Začátkem února roku zde do zajetí padlo asi německých vojáků. Toto vítězství znamenalo ve vývoji II. světové války. K poslednímu německému pokusu o obrat války na frontě došlo v létě u města Kursk. Po největší bitvě 2. s.v. byla nucena německá armáda definitivně. Bitva o Británii uskutečnila se od srpna 1940 do května r LETECKÁ BITVA O BRITÁNII A NAPADENÍ SSSR bylo to střetnutí britského královského letectva (RAF)* s něm. letectvem (Luftwaffe) cílem bitvy o Británii bylo zničit RAF a připravit tak půdu pro vylodění německých vojsk ve V.B. v čele V.B. stál od pol. roku 1940 neústupný a rozhodný premiér Winston Churchill od pol. r začaly masivní nálety Luftwaffe na britská města (Londýn, Cowentry), letiště, vojenské i civilní objekty díky hrdinství zhruba 650 pilotů RAF znamenala však bitva o Británii první německou porážku a byla prvním krokem k vítězství nad fašismem bitvy se účastní i řada českých pilotů v perutích* RAF 310, 311, 312 (např. Josef Balejka, J. František) "Ještě nikdy, v žádném konfliktu, tak mnoho lidí nedlužilo tolik tak málo lidem" (Winston Churchill) *RAF *perutě

3 14 II. SVĚTOVÁ VÁLKA MIMO EVROPU Vypiš z učebnice dějepisu, které státy stály proti sobě v II. s.v. v Evropě, Africe a Tichomoří. II. SVĚTOVÁ VÁLKA MIMO EVROPU Boje v Africe r zahájil spojenec N. - Itálie vojenské akce v Africe (obsazuje britské kolonie v SV Africe a pokouší se dobýt Egypt) kvůli problémům Itálie žádá Mussolini Hitlerovu pomoc v bojích v Africe do Afriky byl povolán německý generál E. Rommel ( pouštní liška ) v těžkých bojích v Africe se vyznamenávají i čeští vojáci v rámci britského vojska (boje o Tobruk) postup německých vojsk byl zastaven až u egyptského města El-Alameinu nasazení amerických vojáků v roce 1942 znamenalo konečnou porážku italsko-německého vojska v Africe Boje v Asii a Tichomoří letecky napadl spojenec N.- Japonsko (bez vyhlášení války) na americkou námořní základnu v Pearl Harbor na Havajských ostrovech v Tichomoří USA vstoupily do války proti Japonsku postup Japonců v Tichomoří a jihovýchodní Asii byl zastaven až v polovině roku 1942 protiútokem amerického letectva a námořnictva v bitvě o Midway a Guadalcanal válka v Tichomoří však pokračovala až do podzimu 1945

4 15 ŽIVOT V PROTEKTORÁTU Doplň informace k následujícím obrázkům ŽIVOT V PROTEKTORÁTU došlo k vytvoření Protektorátu Čech a Moravy (Böhmen und Mähren) státní orgány jsou podřízeny Německu a je zlikvidována parlamentní demokracie (je zrušen parlament a je zakázána činnosti předválečných stran a spolků (např. Sokol, Junák ), dochází k omezování české kultury (cenzura), věznění odpůrců a inteligence jediná povolená strana byla Národní souručenství nadřazeným německým orgánem je německá tajná policie - gestapo zákonodárnou moc v protektorátu má říšský protektor (K. von Neurath, R. Heydrich) dochází ke germanizaci čes. území (němčina se stala úředním jazykem), v platnost vstupují norimberské zákony, arizace*, teror, strach a nejistota cíle Němců v čes. zemích: germanizace, likvidace podřadné slovanské rasy, asimilace* rasově vhodného obyvatelstva, izolace a perzekuce* Židů a Rómů ( dochází k jejich deportování do koncentračních táborů např. v Terezíně nebo Osvětimi ) někteří Češi spolupracovali s Němci (kolaboranti* a konfidenti*) české hospodářství je drancováno - suroviny a potraviny jsou vyváženy do Německa dochází k zhoršení životní úrovně lidí (byl zaveden přídělový systém* na potraviny, nedostatkové zboží se dalo opatřit na černém trhu *) byly zavedeny nucené práce mladých českých lidí v Německu (totální nasazení) * arizace * perzekuce * asimilace *kolaborant *konfident *černý trh *přídělový systém

5 16 DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ ODBOJ Vypiš okolnosti uzavření českých vysokých škol. Využij v článku tučně vytištěné pojmy (uč. D 9 str. 65) Zahraniční odboj: DOMÁCÍ A ZAHRANIČNÍ ODBOJ hlavní centra odboje: západního (Londýn sídlo československé exilové vlády v čele s E. Benešem ) a východního (Moskva komunistický odboj) byly vytvořeny čs. vojenské jednotky v Polsku, Francii, Velké Británii (letci i český pěší prapor v Africe) v SSSR byl z našich vojáků vytvořen 1. čs. armádní sbor, kterému velí Ludvík Svoboda (boje o Kyjev) bylo zřízeno zahraniční rozhlasové vysílání, jehož poslouchání se v českých zemích trestalo i smrtí Domácí odboj: strhávání fašistických symbolů a vyhlášek, zpěv národních písní, účast na vzpomínkových akcích protiněmecké nápisy a tvorba ilegálního* tisku vznik odbojových organizací * ilegální

6 17 ATENTÁT NA HEYDRICHA Jaký máš názor na to, že v důsledku atentátu na Heydricha bylo nacisty popraveno několik tisíc Čechů a vyhlazeny obce Lidice a Ležáky? Myslíš si, že měl atentát smysl? ATENTÁT NA HEYDRICHA od r došlo v Čechách a na Moravě k aktivizaci odboje (došlo k lepší koordinaci odbojových složek, sabotážím*, hnutí PP*, chaosu ve výrobě, znehodnocování výrobků, surovin, ničení skladů, železnic ) byl odvolán říšský protektor Neurath září 1941 byl povolán nový říšský protektor R. Heydrich (praktikoval politiku cukru a biče*, zavedl stanné právo*, zatýká a popravuje vlastence, likviduje domácího odboj) na území Protektorátu byla vysazena paraskupina* z Anglie (J. Gabčík, J. Valčík, J. Kubiš) byl v Praze spáchán atentát na R. Heydricha od května do července roku 1942 nastalo období tzv. heydrichiády nacisté vedou teror proti českému obyvatelstvu (např. byly vypáleny obce Lidice a Ležáky (10. a ), panovala atmosféra strachu a konfidentství*, bylo popraveno 1600 osob a dalších 3000 Čechů bylo deportováno do koncentračních táborů atentát na R. Heydricha vedl k vzrůstu prestiže Československa v demokratickém světě

7 18 SPOJENCI OSVOBOZUJÍ EVROPU Splň si na základě informací z obrázku otázky předtištěné ve tvých poznámkách SPOJENCI OSVOBOZUJÍ EVROPU v roce 1942 došlo k porážce Německa (gen. Rommel) v sev. Africe americkou a britskou armádou v r se již spojenci (V.B. + USA) vylodili v Evropě (na Sicílii) Itálie kapituluje a přidává se na stranu spojenců byl vypracován plán invaze do Francie (tzv. otevření druhé fronty) Německo buduje na záp. pobřeží Francie tzv. Atlantický val* došlo k úspěšnému vylodění spojeneckých vojsk v Normandii (D day) nastalo postupné osvobozování Francie, Belgie a Nizozemska a postup západní fronty směrem k hranicím Německa na konci roku 1944 byl postup spojenců zpomalen vlivem poslední velké protiofenzívy* německé armády v Ardenách* odpor Německa byl zlomen počátkem r v pol. roku 1944 získává přes fanatický odpor Japonska (kamikadze*) americké námořní letectvo převahu v Tichomoří - dochází k leteckému napadání japonského území a porážce jap. nám. letectva v r postupuje také RA na celé východní frontě směrem do stř. Evropy Které státy se účastnily vylodění? Kdo vylodění velel? Kolik vojáků celkově zaútočilo na Normandii? Na které sektory si rozdělily pobřeží spojenecké jednotky? Vyjádři v procentech lidské ztráty v sektoru OMAHA

8 19 KONEC VÁLKY V EVROPĚ A OSVOBOZENÍ ČSR Doplň informace o konci války v Evropě a osvobozování ČSR Americké a sovětské jednotky se koncem dubna 1945 setkaly u města Torgau na řece. Na obranu Berlína byli povoláni muži ve věku až let. Německo podepsalo kapitulaci. května 1945 ve francouzském městě. Sovětská vojska pronikla na území ČSR tzv. průsmykem. Rudou armádu podpořili v osvobozování ČSR i naši vojáci v tzv.. Valašské Klobouky byly osvobozeny května 1945 spojenci RA: vojsky. Skutečným důvodem osvobození Prahy Rudou armáda bylo, že. Významnou úlohu v obraně Prahy sehrál pražský. KONEC VÁLKY V EVROPĚ A OSVOBOZENÍ ČSR Konec války v Evropě Německo se poč. r ocitlo v sevření dvou front: 1) postup spojenců na záp. frontě do něm. vnitrozemí, 2) Rudá armáda postupuje na východ. frontě až k řece Labi a v pol. dubna 1945 zahajuje útok na Berlín spáchal A. Hitler sebevraždu a padl Berlín podeepisuje Německo kapitulaci* (s platností od ) konec II. s. v. v Evropě Osvobození ČSR osvobozování ČSR začalo v druhé pol. roku 1944 od východu tzv. karpatsko-dukelskou operací bylo podpořené neúspěšným ozbrojeným povstáním na Slovensku (tzv. Slovenské národní povstání) od dubna 1945 bylo již celé Slovensko osvobozeno a začaly boje na Moravě a v Čechách do západních Čech vnikly v dubnu 1945 americké jednotky po dohodě se SSSR došlo k osvobození ČSR do demarkační linie* Karlovy Vary - Plzeň - České Budějovice (zbytek byl osvobozen vojsky RA) 5. května 1945 propuklo povstání v Praze 8. května 1945 podepsali povstalci dohodu o odchodu německých vojáků do amerického zajetí 9. května dorazily do Prahy sovětské tankové jednotky

9 KONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY VE SVĚTĚ Vypiš si fakta o svržení atomových bomb KONEC DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY VE SVĚTĚ po skončení války v Evropě se spojenci soustředili na porážku Japonska (bombardování japonských měst a zničení jap. námořní flotily*) přesto pokračuje fanatický odpor Japonska (kamikadze*) a odmítání výzev ke kapitulaci ze strany Japonska 6. a došlo ke svržení atomové pumy na Hirošimu a Nagasaki podpisuje Japonsko kapitulaci končí II. s. v. ve světě Výsledky II. světové války II. s.v. byla největším válečným konfliktem v dějinách lidstva (50 mil. lidských obětí, 35 mil. zraněných, velké materiálové škody) mezi vítězné velmoci patří: USA, SSSR, V. Británie, Francie, Čína poraženo bylo Německo, Itálie a Japonsko vlivem II. s.v. se změnila politická mapa světa od roku 1945 existují dvě supervelmoci : USA a SSSR (budoucí vzájemná konfrontace a soupeření) v ČSR bylo 360 tis. obětí, materiální škody, došlo k odsunu Němců z našeho území (2 mil.), orientace politiky na SSSR, ztráta Podkarpatské Rusi

10 21 HOLOCAUST Udělej si poznámky z prezentace věnované holocaustu HOLOCAUST druhá světová válka je označována jako válka vyhlazovací nacisté dělili lidi podle rasové teorie na germánskou čistou rasu a na rasy méněcenné (Židé, Romové, Slované) určené k službě germánské rase nebo k fyzické likvidaci (vyhlazení) nacisté v čele s A. Hitlerem rozhodli o vyhlazení Židů z celé Evropy - holocaustu plán konečného řešení židovské otázky spočíval v likvidaci celého židovského národa ve vyhlazovacích koncentračních táborech (např. Osvětim) na konci války osvobodila vězně v koncentračních táborech spojenecká vojska odhaduje se, že zahynulo kolem 6 milionů Židů

11 22 ROZDĚLENÁ EVROPA Vypiš z uč. str. 76 výsledky jednání Postupimské konference ROZDĚLENÁ EVROPA Jak uspořádat Evropu v červenu 1945 byla uspořádána tzv. Postupimská konference (u Berlína) zástupců tzv. Velké trojky (V. Británie, SSSR a USA) jednalo se o budoucím uspořádání Evropy a samotného Německa Založení OSN v dubnu 1945 došlo v USA (San Francisco) k založení Organizace spojených národů (OSN), mezi 51 zakládajících států patřilo i ČSR Procesy s válečnými zločinci k potrestání válečných zločinců došlo v tzv. Norimberském procesu (byly zde souzeny zločiny proti míru a lidskosti), 12 z 24 vysokých německých důstojníků bylo odsouzeno k trestu smrti Železná opona rozděluje svět od konce II. s.v. se objevily první rozpory mezi Sovětským svazem a jeho západními spojenci (USA) především o budoucí vývoj evropských států snaha SSSR ovlivňovat poválečný vývoj v zemích střední a jihovýchodní Evropy (byl zde nastolen komunistický režim) na západě Evropy došlo k obnovení demokracie. Evropa a svět se rozdělily v 2. polovině 40. let na východní a západní blok tzv. železnou oponou Dvě hlavní nejsilnější supervelmoci byli USA a SSSR Studená válka v roce 1947 přijalo 16 evropských států tzv. Marshallův plán (materiální a finanční pomoc USA Evropě), SSSR nabízenou pomoc odmítl a přiměl k tomu i ostatní státy východního bloku rostoucí napětí mezi komunistickými a demokratickými státy v letech se nazývá studená válka demilitarizace denacifikace demokratizace železná opona G. Marshall

12 23 PRVNÍ LÉTA STUDENÉ VÁLKY I. Na obrázku zaznač tzv. železnou oponu PRVNÍ LÉTA STUDENÉ VÁLKY I. Vyřešení budoucnosti Německa jednou z hlavních příčin rozporu mezi SSSR a záp. spojenci byla otázka dalšího osudu Německa (N. rozděleno na čtyři okupační zóny V. Británie, USA, Francie, SSSR) v září 1949 došlo ke sjednocení tří západních okupačních zón a ke vzniku Spolkové republiky Německo (SRN), v následujících letech prožívala SRN německý hospodářský zázrak v říjnu 1949 se vytvořila ze sovětské okupační zóny Německá demokratická republika (NDR), došlo zde ke znárodnění průmyslu a kolektivizaci zemědělství vážné ekonomické problémy vznikem NDR a SRN bylo dokončeno rozdělení Evropy železná opona se táhla od Baltského k Jaderskému moři Vojensko-ekonomická integrace západu západoevropské státy se obávaly, že by se mohl SSSR pokusit rozšířit svůj vliv dál na západ, za hranice východního bloku v dubnu 1949 došlo ve Washingtonu k vytvoření vojenského spojenectví západních států tzv. Severoatlantické aliance (NATO) v roce 1957 se vyspělé západoevropské státy spojily do hospodářského seskupení Evropské hospodářské společenství (EHS). V roce 1992 bylo EHS přeměněno na Evropskou unii NATO integrace

13 24 PRVNÍ LÉTA STUDENÉ VÁLKY II. Vypiš, kde došlo v rámci tzv. studené války v letech k vojenským konfliktům? rok událost válčící strany PRVNÍ LÉTA STUDENÉ VÁLKY II. Budování východního bloku pod vlivem Sovětského svazu se ve státech střední a jihovýchodní Evropy dostali k moci komunisté. Po vzoru SSSR se v nich začal budovat socialismus. Oficiálně se tyto země nazývaly lidově demokratické (později socialistické), i když v nich byla demokracie potlačována ( totalitní státy ) Rada vzájemné hospodářské pomoci (RVHP) v roce 1949 došlo k vytvoření hospodářského společenství východního bloku Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), členy RVHP byly SSSR, Albánie, Bulharsko, Maďarsko, Československo, Polsko, Rumunsko a NDR Varšavská smlouva brzy po hospodářském sjednocení států východního bloku následovalo i sjednocení vojenské v roce 1955 byl založen vojenský pakt Varšavská smlouva v roce 1953 došlo k úmrtí J. V. Stalina. Díky jeho nástupci (Nikita Chruščov) došlo ke změně postoje SSSR ke státům východního bloku každý socialistický stát si mohl zvolit vlastní cestu socialismu a došlo i k částečnému uvolnění vztahů mezi východem a západem, začalo se mluvit o možnosti mírového soužití Situace v Asii koncem 40. let zde byla podobná situace jako v Evropě - studená válka. K moci se dostaly komunistické režimy v Číně, Vietnamu a Koreji (oddělení severní části Koreje -Korejská lidově demokratická republika KLDR podporovaná SSSR od Jižní Koreje - dnes Korejská republika) Situace v Číně po porážce Japonska v II.s.v. vypukla v zemi občanská válka, ve které zvítězili komunisté v roce 1949 byla vyhlášena Čínská lidová republika (ČLR), pod vedením předsedy komunistů Mao Ce-tunga se začala zaostalá Čína měnit v průmyslovou zemi.

14 25 ZÁNIK KOLONIÁLNÍCH ŘÍŠÍ Koloniální rozdělení světa k roku 1945 ZÁNIK KOLONIÁLNÍCH ŘÍŠÍ Zánik koloniálních říší po II. s.v. došlo na mapě Asie a Afriky k zásadním změnám zanikly koloniální říše Velké Británie, Francie, Belgie a Nizozemska. Místo nich vznikly samostatné státy. Tomuto procesu se říká dekolonizace (zánik kolonií). Etapy dekolonizace I. etapa dekolonizace proběhla v letech v jižní a jihovýchodní Asii, nezávislost získaly např. Indie, Pákistán, Barma, Vietnam, Jordánsko, Izrael II. etapa začala poč. 50. let osamostatňováním zemí v severní Africe, do konce r se osamostatnilo 18 států černého kontinentu v závěrečné etapě od poč. 60. let vznikly samostatné státy ve zbytku Afriky (mimo Jihoafrickou republiku, kde byla uplatňována politika tzv. apartheidu vycházející z rasismu) Problémy nových států s rozpadem kolonií vznikla nová skupina států, označovaná jako rozvojové země nebo také země třetího světa rozvojové země byly hospodářsky zaostalé a ve většině se dostaly k moci vojenské nebo polovojenské diktatury. Na nízké úrovni zde byla zdravotní péče a vzdělávání, mnoho lidí bylo negramotných spoléhání na zahraniční pomoc Nelson Mandela

15 26 ČESKOSLOVENSKO NA ROZCESTÍ Na základě četby článku ze str. 85 o odsunu Němců napiš svůj názor ČESKOSLOVENSKO NA ROZCESTÍ Obnovení republiky po šesti letech války se do osvobozeného Československa vraceli vězňové z koncentračních táborů a emigranti ze zahraničí. Byla sestavena nová československá vláda a prezidentem se stal opět Edvard Beneš snahy českých politiků o uznání předválečných hranic republiky, odtržení Podkarpatské Rusi a její připojení k SSSR Odsun Němců na mnoha místech naší vlasti dochází od května do srpna roku 1945 k uplatnění principu kolektivní viny a tzv. divokému odsunu německého obyvatelstva vyhánění a vystěhování německého obyvatelstva z českého pohraničí (600 tis. Němců) po postupimské konferenci začal organizovaný odsun veškerého německého obyvatelstva Návrat Židů a Romů z českých židů jen zhruba přežilo holocaust, Romové byli rozptýleni do české společnosti, do českých zemí začínají přicházet Romové ze Slovenska Změny v hospodářství oproti ostatním evropským zemím nebyly české země válkou více hospodářsky poškozeny, přesto byli prosazeny některé ekonomické změny: 1) konfiskace (zabavení) majetku a pozemků Němců, Maďarů, kolaborantů a zrádců, 2) byly znárodněny velké továrny, hutě a banky a pojišťovny s více než 500 zaměstnanci, 3) proběhla měnová reforma - byla zavedena jednotná koruna československá Benešovy dekrety

16 27 ČESKOSLOVENSKO NA ROZCESTÍ II. V bodech vypiš z uč. ze str. 88, k jakým změnám došlo po roce 1948 v českém školství: ČESKOSLOVENSKO NA ROZCESTÍ II. Poslední demokratické volby 1946 po II. s.v. byly v českých zemích povoleny jen čtyři politické strany (tvořily koalici - Národní frontu ) v květnu 1946 se konaly I. poválečné parlamentní volby v Československu zvítězila komunistická strana, předsedou vlády se stal Klement Gottwald Konec demokracie v Československu komunisté se připravovali na odstranění demokratických ministrů z vlády, aby mohli převzít moc v zemi a snažili se jich přinutit k demisi 20. února 1948 podalo dvanáct demokratických ministrů demisi do rukou prezidenta 25. února byla jmenována na nátlak komunistů nová - komunistická vláda na 40 let byl zaveden totalitní komunistický režim Začíná období totality únorový převrat znamenal připoutání ČSR k Sovětskému svazu, o politice a ekonomice státu rozhodovala komunistická strana roku 1948 se vzdal funkce prezidenta Edvard Beneš novým prezidentem se stal Klement Gottwald ( ) byla schválena nová ústava a konaly se parlamentní volby koalice demise

17 28 BUDOVÁNÍ SOCIALISMU V ČSR Vytvoř si poznámky o případu konkrétní komunistické perzekuce BUDOVÁNÍ SOCIALISMU V ČSR Druhá etapa likvidace soukromého vlastnictví po únoru 1948 pokračuje v ČSR likvidace soukromého vlastnictví jsou znárodněny závody a firmy nad 50 zaměstnanců stát se soustředil na budování těžkého průmyslu, strojírenství a zbrojního průmyslu výroba byla řízena a plánována na pět let dopředu tzv. pětiletky následovala likvidace soukromých řemeslníků, živnostníků, obchodníků a zemědělců po vzoru sovětských kolchozů se u nás zakládala jednotná zemědělská družstva (JZD) Pronásledování odpůrců totalitního režimu komunisté začali zastrašovat a likvidovat své odpůrce lidé s odlišnými politickými názory byli zatčeni a vězněni politicky nespolehliví úředníci, učitelé i důstojníci byli propuštěni, pro lidi označené za třídní nepřátele (podnikatelé, živnostníci, sedláci ) byly zřizovány tábory nucených prací (uranové doly, lomy, ocelárny ) na základě vymyšlených obvinění se rozběhly politické procesy s údajnými nepřáteli republiky (např. kněžími, diplomaty, novináři, důstojníky za II. s.v., funkcionáři nekomunistických stran ), např. proces s poslankyní Dr. Miladou Horákovou (neprávem odsouzena k trestu smrti a popravena) Výsledky socialistického hospodaření v 50. letech brzy se projevily důsledky socialistického hospodaření: 1) plánovaná výroba se neosvědčila, nedostatek spotřebního průmyslu vedl k nedostatku spotřebního zboží, i přes uzákonění pracovní povinnosti se ekonomika hroutila 1953* snaha řešit špatnou hospodářskou situaci měnovou reformou (peníze ztratily během jednoho dne svou hodnotu) ztráta úspor obyvatelstva nespokojenost občanů v roce 1960 došlo ke změně názvu ČSR na Československá socialistická republika (ČSSR) * 1953 zemřel K. Gottwald novým prezidentem se stal Antonín Zápotocký a poté Antonín Novotný 1) Můj název kapitoly 2) Z kapitoly jsem si zapamatoval 3) Nejvíce mě na tématu zaujalo 4) Co by mě ještě k tomu zajímalo

18 29 VZTAHY MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM Vypiš, k jakému zlepšení došlo v mezinárodních vztazích za Chruščova a Kennedyho VZTAHY MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM Střídavé ochlazování a uvolňování napětí vzájemné vztahy mezi Západem a Východem se střídavě zlepšovaly a zhoršovaly k uvolnění mezinárodního napětí došlo koncem 50. let za Stalinova nástupce (N. S. Chruščov) a amerického prezidenta J. F. Kennedyho (viz aktivita) SSSR od poloviny 70. let rozmístil ve východní Evropě rakety středního doletu namířené na záp. Evropu NATO reaguje rozmístěním raket stejného typu v západní Evropě opětovné zhoršení vztahů Prosperita na západě, nespokojenost na Východě od pol. 50. let prožívá ekonomika států záp. Evropy hospodářský rozkvět, v Asii se nejrychleji rozvíjí ekonomika Japonska a dalších asijských států (Jižní Korea, Tchaj-wan, Singapur, Hongkong) asijští tygři hospodářský vzestup Západu se projevil v nárůstu mezd a příjmů obyvatel a v rostoucí životní úrovni ekonomika zemí východní Evropy zaostávala za západními státy to se projevilo v zhoršení životní úrovně obyvatelstva, nepokoji a demonstracemi v ČSSR, Polsku, NDR a Maďarsku hospodářský vývoj světa ovlivňovala od 70. let skupina sedmi nejvyspělejších a průmyslově nejrozvinutějších států světa (G7)* Vzpoura proti konzumnímu způsobu života v období ekonomického blahobytu Západu rostl počet mladých lidí, odmítající konzumní způsob života mezi evropskou mládeží nacházela velkou oblibu rock n rollová hudba z Velké Británie ausa (Elvis Presley) později také poprock (The Beatles, Rolling Stones ), z USA se šířilo hnutí beatníků a hippies ( květinové děti ) nespokojenost vyvrcholila studentskými bouřemi v roce 1968 v záp. Evropě a terorismem* a zaměřením na ekologii, jiní vystupovali jako odpůrci jaderných elektráren G7 *konzumní způsob života *hippies *terorismus

> Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick. istická diktatura. > Reakce okolních zemí. > Umělci a jejich odpor proti válcev ení

> Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick. istická diktatura. > Reakce okolních zemí. > Umělci a jejich odpor proti válcev ení 2. světov tová válka příčiny, vznik, průběh > Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick istická diktatura > Vrcholní nacističtí představitelé > Reakce okolních zemí > Válečné konflikty 30.let > Umělci

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Svět po 1. světové válce Versailleský mírový systém 18. ledna 1919 Versailleská konference účastníci: USA, Francie, Anglie,

Více

obtížnost: 2 způoby zjištění: způsob doručení:

obtížnost: 2 způoby zjištění: způsob doručení: 1 č.úkolu: 1 hlídka (kdo řešil), doporučujeme odborníka dle libosti (vyber si sám/sama) úkol: Gestapo bylo jednou ze složek represivního nátlaku okupantů za II.světové války. Bylo zařazeno do tzv. Hlavního

Více

Konečné řešení židovské otázky

Konečné řešení židovské otázky Konečné řešení židovské otázky Ondřej Jabůrek Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, Uničov 3. místo ve II. kategorii OBSAH 1. Úvod... 2 2. Norimberské zákony 3 3. Křišťálová noc 3 4. Konference ve Wannsee

Více

AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 -

AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 - AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 - SEZNAM: PŘED AUSCHWITZ 3 NACISTICKÁ IDEOLOGIE 3 ZAČÁTEK 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 3 NACISTICKÉ KONCENTRAČNÍ TÁBORY 4 AUSCHWITZ 1940-1945. STRUČNÉ DĚJINY TÁBORA 4

Více

Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948

Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948 Go East str. 1/18 Třetí republika - národně socialistický stát 1945-1948 Tomáš Krystlík Ideová východiska poválečného státu vycházela z nekomunistického odboje. Shrnuta jsou v programu Za svobodu zpracovaném

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Kapitoly z dějin 19. století

Kapitoly z dějin 19. století Kapitoly z dějin 19. století Úvod do výuky moderních dějin I Aleš Skřivan st., Ivo Budil, Roman Kodet, Aleš Skřivan ml, Lukáš Novotný Katedra historických věd / Fakulta filozofická / Západočeská univerzita

Více

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch:

Předsedající Jiří Nenutil: Předseda Senátu Milan Štěch: Předsedající Jiří Nenutil: Děkuji vám, že jste dorazili přes nepřízeň počasí v tak hojném počtu. Úvodem si vás dovolím požádat o vypnutí nebo ztišení mobilních telefonů. Dovolte, abych vás přivítal jménem

Více

Polský protinacistický odboj

Polský protinacistický odboj Polský protinacistický odboj Zemská armáda, Polský podzemní stát a povstání ve Varšavě 1943 a 1944 Pavel Zeman Hlavním reprezentantem polského protinacistického odboje byla v letech 1942 až 1945 Zemská

Více

Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století

Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století Mezinárodní válečné konflikty 2. pol. 20. století Korejská válka: - trvání: 1950-1953 počátky konfliktu korejský poloostrov byl od r. 1910 japonskou kolonií po 2. světové válce rozdělen na 2 okupační zóny

Více

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bakalářská práce Autor: Zdeněk Duffek Bankovnictví,

Více

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají František Hrdlička Rozhlas v okupaci 1939 1945 Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají okamžité personální zásahy také v rozhlase. Zostřující se kontrola se proměňuje

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Slovinská domobrana 1943-1945

Slovinská domobrana 1943-1945 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zdeněk Rejda Slovinská domobrana 1943-1945 Bílé místo na mapě slovinské historie? Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007 2 Prohlašuji, že jsem předloženou

Více

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění!

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění! Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945 Slavné Národní shromáždění! Nyní, kdy Prozatímní Národní shromáždění zahájilo již svoji činnost a vláda považuje za svou povinnost složiti ze své činnosti účty,

Více

HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU

HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU HISTORICKÝ VÝVOJ TERORISMU Ing. Pavel FOLTIN, Ph.D., Ing. David ŘEHÁK, Ph.D. Anotace: Příspěvek pojednává o možném náhledu na historické členění etap vývoje terorismu. Za hlavní

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

Podkopávej ze všech sil dnešní režim!

Podkopávej ze všech sil dnešní režim! ZABAVENO! Podkopávej ze všech sil dnešní režim! Ilegální tiskoviny odbojové skupiny Za pravdu (1949) PETR BLAŽEK Zabavené výtisky časopisu a několik letáků se jako důkazy protistátní činnosti odbojové

Více

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Ošetřovatelství na počátku 20. století Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Rakousko - Uhersko Oficiální název: V Říšské radě zastoupená království a země a Země svaté Štěpánské

Více

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Jack Bernstein Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Incognita Rád bych poděkoval Len Martinovi, který zpracoval moje poznámky a ústní vyprávění do formy této knížky. Bez jeho zasvěceného

Více

Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání

Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání Problematika vydávání novin a časopisů na našem území, vývoj trhu a srovnání Diplomová práce Martin Drozda Vysoká škola Hotelová v Praze 8, spol. s.r.o. Studijní obor: Marketingové komunikace Vedoucí diplomové

Více

Současné nedemokratické režimy

Současné nedemokratické režimy Současné nedemokratické režimy JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH Člověk v tísni, o. p. s. Sokolská 18, 120 00 Praha 2 www.jedensvetnaskolach.cz e-mail: skoly@jedensvet.cz Editorky: Kateřina Suchá, Ludmila Součková

Více

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4

OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 OABS MV ČR Layout Zbyněk Benýšek ISBN 978-80-254-1125-4 Obsah Úvodem 9 Kdo byl kdo 13 První společné akce 19 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Sedlčanech 23 Bombový útok na sekretariát OV KSČ v Milevsku

Více

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008

28. října 1918. den vzniku samostatného Československa. V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) číslo 8 2008 číslo 8 2008 28. října 1918 den vzniku samostatného Československa V čísle dále naleznete... Vznik Československa Poznáváte? ( díl páty ) www.politicti-vezni.cz 2008 Téma měsíce Vznik Československa SOUVISLOSTI

Více

Výsledky německých politických stran na Jesenicku v parlamentních volbách v letech 1920 1935 Úvodem

Výsledky německých politických stran na Jesenicku v parlamentních volbách v letech 1920 1935 Úvodem Výsledky německých politických stran na Jesenicku v parlamentních volbách v letech 1920 1935 Úvodem Německé obyvatelstvo v českých zemích mělo na sklonku éry Rakouska-Uherska možnost širokého politického

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a společnost Dějepis, Občanská výchova UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Dějepis, Občanská výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky zajímat se o současnost a minulost vlastního národa i jiných kulturních společenství,

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Plzeň 2014 Monika Nováková Západočeská univerzita v Plzni

Více