VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VOŠ POTRAVINÁŘSKÉ A SPŠ MLÉKÁRENSKÉ KROMĚŘÍŽ Zprávu vypracoval: Ing. Milan Zeman, ředitel školy Kroměříž, říjen 2014

2 Obsah: (Vypracováno dle ustanovení vyhlášky 225/2009 Sb.) 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Personální zabezpečení činností školy 6 4. Přijímací řízení Výsledky vzdělávání žáků a studentů Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pracovníků Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky inspekční činnosti ČŠI Základní údaje o hospodaření školy Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů Další vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Spolupráce s dalšími partnery Závěr Grafické přílohy

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Identifikační údaje školy Název školy: Sídlo školy: Vyšší odborná škola potravinářská a Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž Štěchovice 4176, Kroměříž Kontaktní údaje: tel., fax: http: // Charakteristika školy: Střední a vyšší odborná škola profilovaná do oblasti potravinářské technologie a kontroly potravin - poskytuje maturitní, vyšší odborné a bakalářské studium (společně s FT UTB ve Zlíně) Právní forma školy: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Stat. zástupce ředitele: Hospodářka školy: Příspěvková organizace Krajský úřad Zlínského kraje tř. Tomáše Bati 21, Zlín IČ: Ing. Milan Zeman Ing. Mgr. Michal Pospíšil Eva Potočná, DiS. Bankovní spojení: KB Kroměříž, č.ú.: /0100 IČO: DIČ: IZO školy: CZ , neplátci daně Rada školy: ustanovena dne předseda: Ing. Mgr. Michal Pospíšil Občanská sdružení: Societas Lactea registrováno MV ČR v červenci 2012 Zřízení a zařazení školy: uvedena do provozu 1902, zařazení do sítě škol 1995 Vlastní domov mládeže: škola nemá Cizí domov mládeže: DM Štěchovice 1315, DM Pavlákova 3942, Ostatní ubytování: DM Na Lindovce 1463 část žáků a studentů VOŠ je ubytována v soukromí Stravování: pro zaměstnance je zajištěno smluvně v DM Štěchovice 1315 a DM Pavlákova 3942 pro žáky a studenty v DM podle vlastní volby - 3 -

4 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ Obory vzdělávání ve školním roce 2013/2014 Název oboru Část školy Kód oboru Žáci studenti Denní studium Zakončilo maturitou/ absolutoriem ANALÝZA POTRAVIN TECHNOLOGIE POTRAVIN SPŠM M/ M/ C E L K E M SOŠ : TECHNOLOGIE A HYGIENA POTRAVIN- DE TECHNOLOGIE A HYGIENA POTRAVIN - KS VOŠP N/ N/ ZPRACOVÁNÍ MLÉKA - KS N/ C E L K E M VOŠ : C E L K E M Š K O L A : absolventů Obory vzdělávání ve školním roce 2014/2015 (k datu ) Název oboru Část školy Kód oboru Denní studium ANALÝZA POTRAVIN SPŠM M/01 58 TECHNOLOGIE POTRAVIN M/01 14 C E L K E M SOŠ : 72 TECHNOLOGIE A HYGIENA POTRAVIN TECHNOL. A HYGIENA POTRAVIN - KS VOŠP N/ N/03 23 ZPRACOVÁNÍ MLÉKA KS N/04 6 C E L K E M VOŠ : 68 C E L K E M Š K O L A :

5 Přehled vzdělávacích programů realizovaných školou ve školním (akademickém) roce 2014/2015 Součást školy Počet tříd (studijních skupin) Počet žáků (studentů, posluchačů) VOŠ potravinářská 7 68 SPŠ mlékárenská 4 72 Regionální školství Bakalářské studium - VOŠ* 3 35 CELKEM: 175 * studium v tříletém bakalářském studijním programu Chemie a technologie potravin, zaměření Technologie mléka a mléčných výrobků ve společně akreditovaném s FT UTB ve Zlíně kombinovaná forma studia - 5 -

6 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTÍ ŠKOLY Údaje o pedagogických zaměstnancích Vzhledem k nepříznivému vývoji demografické křivky došlo meziročně k mírnému poklesu výkonu školy o necelých 5% (údaje školního roku 2013/2014 a 2014/2015), což je, ve srovnání s jinými školami, relativně pozitivní. Přesto muselo ředitelství z ekonomických důvodů řešit problém redukce počtu zaměstnanců (1 interní pedagogický pracovník a 1 pracovník nepedagogický). Přijatá personální opatření neměla zásadní vliv na odbornou a pedagogickou kvalifikaci, které nadále zůstávají na velmi solidní úrovni blížící se 100%ní aprobovanosti výuky. Tato skutečnost, stejně jako kvalitní, dlouhodobě a systematicky budované materiální a technické zázemí, umožňují nadále spolupracovat s Fakultou technologickou UTB ve Zlíně při realizaci bakalářského studijního programu Chemie a technologie potravin. Stejně jako v předešlých letech, tak i v minulém školním roce splňovali interní i externí pedagogové kvalifikační předpoklady. Dle možností se pedagogové zapojovali do dalšího vzdělávání. Podrobný rozpis vzdělávacích aktivit je uveden v části 7. Ve školním roce 2013/2014 zaměstnanci školy zajišťovali úkoly nejen při výuce v oblasti hlavní činnosti školy při realizaci studijních programů regionálního školství, ale také značné části bakalářského studijního programu a při získávání mimorozpočtových zdrojů v rámci doplňkové činnosti školy: firemní školení (většinou školení pro zvýšení odborných kompetencí zaměstnanců jak domácích, tak i zahraničních společností), krátkodobé odborné kurzy, semináře senzorické analýzy. Doplňková činnost školy je realizována v souladu se zřizovací listinou školy a zastřešena certifikací udělenou MZe ČR - Trvalá vzdělávací základna Ministerstva zemědělství ČR. Výkon funkcí výchovné poradkyně i školní metodičky prevence jsou vykonávány interními pracovnicemi. Obě v minulosti absolvovaly předepsané vzdělání a jsou plně kvalifikované. Funkci správce ICT nadále vykonává externí zaměstnanec, který úspěšně dokončil požadované specializační studium

7 Na základě ustanovení NV 273/2009 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, měli ve školním roce 2013/2014 snížený úvazek ředitel školy (na 4 hodiny přímé pedagogické činnosti/týden), zástupce ředitele (10 hodin), vedoucí učitel praxe (12 hodin) a výchovná poradkyně (20 hodin). Jak již bylo uvedeno, vzhledem k tomu, že funkci správce ICT vykonává externí zaměstnanec, není využita možnost snížení jeho úvazku. Bez nároku na snížení pracovního úvazku jsou vykonávány v rámci nepřímé pedagogické činnosti i další nezbytně nutné funkce pro zajištění řádného chodu školy - správce skladu učebnic a správce odborné knihovny. Údaje o pedagogických pracovnících školy jsou uvedeny v grafických přílohách této zprávy (pouze regionální školství). Interní pedagogičtí zaměstnanci školy (údaje k ) SOUČÁST Počet fyzických osob Přepočtený počet úvazků SPŠM 12 7,8 VOŠP 14* 3,8 C E L K E M 14 11,6 *část úvazku v obou součástech školy Externí pedagogičtí zaměstnanci školy (údaje k ) SOUČÁST Počet fyzických osob Přepočtený počet úvazků SPŠM 5 1,0 VOŠP 3* 0,8 C E L K E M 5 1,8 *část úvazku v obou součástech školy - 7 -

8 Další údaje o interních pedagogických pracovnících: (údaje k ) Poř. číslo 1 Vzdělání VOŠP Kroměříž MZeLU Brno Délka praxe Jazykové znalosti Aprobace pro předměty 8 ANJ TEC, STR, 2 VŠCHT Praha 20 ANJ ACH, CHE 3 VŠCHT Praha 32 ANJ TEC, PRA, ZAV 4 VŠCHT Praha 27 NEJ TEC, POT, CHE, ZAV 5 VUT, PřF UJEP Brno 18 ANJ ACH, FCH, NSO 6 FF OU Ostrava FSV UK Praha 12 ANJ, RUJ ANJ, CJL 7 FF UJEP Brno 35 NEJ CJL, NEJ 8 PřF UJEP Brno** 33 NEJ pas. MAT, BIO 9 VŠCHT Praha 32 ANJ CHE, EKO 10 PF ZČU Plzeň*** 18 NEJ TEV, MAT 11 VŠCHT Praha 30 NEJ TEC, POT, CHE, ZAV 12 VŠCHT Praha**** 30 NEJ pas. ACH, CHE *správce ICT, **výchovný poradce, ***školní preventistka,****správce knihovny, Další údaje o externích pedagogických pracovnících: Poř. číslo Vzdělání Délka praxe Jazykové znalosti Úvazek Aprobace pro předměty 1 PřF UJEP Brno 44 ANJ pas. 0,4 CHE, VYT 2 PřF UP Olomouc* 31 ANJ 0,4 VYT 3 PřF UP Olomouc 41 NEJ 0,2 CJL, ZSV, DEJ 4 FF UJEP Brno 30 ANJ 0,5 ANJ 5 UTB Zlín 0 ANJ 0,3 TEC, PRA - 8 -

9 Údaje o nepedagogických zaměstnancích Nepedagogičtí zaměstnanci zajišťují kromě činností administrativně správních a ekonomických (hospodářka školy a administrativní pracovnice) především úklid a údržbu a dále nezbytný servis pro řádný a bezpečný chod laboratoří, které tvoří významný podíl studijních plánů (laborantky, sanitární pracovnice). Jejich počet byl v uplynulých letech zredukován na minimum a další snižování není reálné bez nebezpečí ohrožení BOZP žáků a zaměstnanců školy. Nepedagogičtí zaměstnanci školy SOUČÁST Počet fyzických osob Přepočtený počet úvazků SPŠM 5 3,8 VOŠP 2 1,7 C E L K E M 7 5,5 Další údaje o nepedagogických pracovnících Poř. číslo Vzdělání Zařazení Poznámka 1 VOŠE Zlín, DiS. hospodářka školy vedoucí neped. pracovníků 2 SEŠ Kroměříž administrativní pracovnice administrativa, pokladní 3 vyučen - elektro školník, částečně topič správce školního hřiště 4 VOŠP Kroměříž, DiS. asistentka CHE vzorky CHE, kalibrace 5 VOŠP Kroměříž, Ing. asistentka BIO vzorky BIO, sanitace 6 vyučena sanitární pracovnice, uklízečka - CHE likvidace odpadů, úklid 7 vyučena sanitární pracovnice, uklízečka - BIO likvidace odpadů, úklid - 9 -

10 4. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Přijímací řízení SPŠM Stejně jako v předchozích letech, tak i ve školním roce 2013/2014 probíhalo přijímací řízení do maturitních studijních oborů v souladu s projektem zřizovatele školy Jednotné přijímací zkoušky na středních školách zřizovaných Zlínským krajem. Uchazeči o studium skládali přijímací zkoušky formou 3 testů společnosti SCIO z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů. Vedení školy nabídlo uchazečům o studium možnost vykonat přijímací zkoušky na nečisto. Nabídku využila značná část uchazečů. Ke studiu 1. ročníku maturitních oborů ve školním roku 2014/2015 se přihlásilo celkem 50 uchazečů. Z toho v 1. kole 40 uchazečů (29 obor analýza potravin a 11 obor technologie potravin) a ve 2. kole 10 (5 obor analýza potravin a 5 obor technologie potravin). Z tohoto počtu vyhovělo kritériím přijímacího řízení 32 uchazečů v 1. kole a 7 v kole 2. Celkem 11 uchazečů kritéria pro přijetí nesplnilo. Přestože ředitelství vyhlásilo 3. Kolo přijímacího řízení, stav se již neměnil. Vzhledem k značnému převisu volných míst na školách poskytujících všeobecné vzdělávání a díky komplikovanému systému odevzdávání zápisových lístků, nastoupilo ke studiu celkem 20 žáků (necelá ½ uchazečů zápisové lístky buď neodevzdala, nebo po jejich odevzdání přestoupila na jiné školy k datu zahájení vyučování). V průběhu 1. týdne výuky požádaly 2 žákyně z jiných škol o přestup. Přestože počet přihlášek, ve srovnání s minulým rokem, skýtal možnost přijetí většího počtu uchazečů, realita byly jiná. Značný převis v nabídce studia, nestejné podmínky přijímání uchazečů v jednotlivých krajích, ale hlavně demografický vývoj populace je příčinou, že odborné školy momentálně řeší otázku jakou cestou se ubírat dál. Přitom poptávka po absolventech jak domácích, tak i zahraničních firem, se neustále zvyšuje. Přehled průběhu přijímacího řízení ve střední škole Název oboru 1. termín 2. termín přihlášeno přijato záp.lístků přihlášeno přijato záp.lístků Dodatečně Nastoupilo ke studiu Analýza potravin Technologie potravin Celkem:

11 Přijímací řízení VOŠP Přijímací řízení ve vyšším odborném studiu se omezilo na předchozí studijní výsledky na střední škole a na pohovory s uchazeči v jednotlivých kolech přijímacího řízení. Na základě letošních zkušeností z přijímacího řízení lze konstatovat, že vzhledem k demografickému vývoji se nadále značně prohlubuje konkurence poskytovatelů terciárního vzdělávání v oblasti vyššího odborného a bakalářského studia. Přehled průběhu přijímacího řízení ve VOŠ Součást / název oboru 1. termín 2. termín Dodatečně přihlášeno přijato přihlášeno přijato přijato Celkem přijato Skutečně nastoupilo Analýza potravin Tech. a hygiena potravin Zpracování mléka Tech. a hygiena potravin-komb Celkem VOŠP 29 Odvolací řízení Vzhledem k tomu, že v rámci konaného přijímacího řízení jak do SOŠ, tak i VOŠ, nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí o přijetí, nemuselo ředitelství školy toto řešit

12 5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A STUDENTŮ Výsledky vzdělávání žáků SŠ Součást školy Počet žáků celkem Prospělo s vyznam. Prospělo Neprospělo Ukončilo Průměrná absence SPŠM VOŠP 1. pololetí ,7 2. pololetí ,2 zimní sem * letní sem * * absence ve VOŠ se nevykazuje Výsledky maturitních zkoušek (k ) Žáků celkem K maturitě S vyznamenáním Neprospělo ve školní části Neprospělo ve společné části 19*/10** 18*/10** 1*/1** 0*/1** 3*/0** * obor Analýza potravin ** obor Technologie potravin Výsledky absolutoria ve VOŠ (k ) Studentů celkem K absolutoriu S vyznamenáním Prospělo Náhradní termín Výsledky výchovy v SŠ Chování žáků Stupeň chování 1. pololetí 2. pololetí

13 Kázeňská opatření (pouze žáci SPŠM, u žáků VOŠ se chování nehodnotí). Opatření 1. pololetí 2. pololetí pochvala tř. učitele 6 10 pochvala ředitele 0 6 důtka tř. učitele 3 5 důtka ředitele 1 0 podmíněné vyloučení 0 0 vyloučení 0 0 Závažné výchovné problémy Běžné studijní a výchovné problémy byly ve školním roce 2013/2014 řešeny výchovnou komisí průběžně. Komise zasedala průběžně ve složení: ředitel/zástupce ředitele, výchovná poradkyně/preventiska, třídní učitel/ka). Vážnější projevy šikany, problémy s požíváním drog ve škole a v domovech mládeže, kde jsou žáci ubytováni, ani jiné projevy sociálně patologického chování, nebyly v uplynulém období zaznamenány, proto je nebylo nutné řešit. Tento stav je dlouhodobý a dle názoru vedení školy a preventiskty je hlavní příčinou řešení problémů v jejich počátku a v tom, že prostředí školy není díky velikosti anonymní

14 6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Tato část výroční zprávy čerpá údaje z materiálu Vyhodnocení MMP za školní rok 2013/2014 zpracovaný školní preventistkou Mgr. Jiřinou Zbořilovou Kodedovou a týkají se následujících oblastí: SPECIFICKÁ PREVENCE na základě plánu MPP jsou do učebních plánů zařazena následující témata: rodina, domácí násilí, týrané dítě šikana, party, trávení volného času zdravý životní styl dopady konzumace alkoholu, drogová závislost, návykové látky plánování budoucnosti, profesní růst právní povědomost Realizované školní akce o Dny evropské spolupráce Muzeum Kroměřížska, studenti 3. ročníku Pedagogický doprovod - Ing. Radmila Matějíčková, Mgr. Soňa Pyšňaková. o přednáška na téma Poválečné dějiny Evropa, Československo a Česká republika, holokaust, antisemitismus, II. Světová válka, 50. léta 20. století v ČR, rok 1968 a 1989 v rámci projektu Antisemitismus a holocaust Přednášející - PhDr. Jiří Šafařík historik, hudební historik, autor publikací a monografií - příprava studentů 4. ročníku na maturitní testy z českého jazyka a literatury. Organizace - Mgr. Soňa Pyšňaková, PhDr. Věra Šafaříková. o přednáška pracovníka Agrární komory pro studeny 3. ročníku SPŠM. Pedagogický dozor - Ing. Vladimíra Zemanová, Ing. Radmila Matějíčková o filmové představení Colette - součást projektu Antisemitismus a holocaust, studenti ročníku, příprava na exkurzi do koncentračního tábora Osvětim. Organizace a pedagogický dozor - Mgr. Soňa Pyšňaková, PhDr. Věra Šafaříková. o kulturně-historická exkurze do koncentračního tábora Osvětim a vyhlazovacího tábora Březinka v rámci projektu Antisemitismus a holocaust. Studenti ročníku, organizace - Mgr. Soňa Pyšňaková, PhDr. Věra Šafaříková

15 Studenti byli rozděleni do dvou skupin, které prováděly české průvodkyně, jejichž výklad byl pozitivně fundovaný, názorný i emotivní. V Osvětimi u Zdi smrti a v Březince u památníku uctili památku obětí položením kytic růží. Exkurze zcela splnila představy vyučujících, hodnotí ji velmi pozitivně. o odborná exkurze do Mendelova muzea v Brně - výstava lékařství obsahující 20 interaktivních exponátů částí lidského těla; prohlídka výstavy obohatila výuku biologie studentů 1. ročníku názornou a interaktivní složkou umožňující atraktivní formou pochopit učivo o tkáních a orgánech lidského těla. Výstava je součástí projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurence - schopnost Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti. Prohlídka brněnských historických pamětihodností s výklady připravenými samotnými studenty. Organizace a pedagogický dozor - Mgr. Jitka Tovaryšová. o vyhlášení vítězů krajského kola celorepublikové soutěže Školní časopis roku 2013 redakcí ze základních a středních škol v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Součástí vyhlášení výsledků byl i přínosný workshop a pro členy redakcí také prohlídka knihovny. Pedagogický doprovod - Ing. Iveta Havlíková. o GAUDEAMUS Brno součást projektu Příprava na další vzdělávání, resp. zaměstnání, příprava na další vzdělávání, prezentace vyšších odborných škol a vysokých škol - studenti 4. ročníků se zde mohli seznámit s nabídkami studia. Organizace a pedagogický dozor Mgr. Soňa Pyšňaková. o Madagaskar příběh pradávné Lemurie - kulturní tradice, ekonomické a sociální problémy, ekologie krajiny, turistický ruch jedné z nejchudších zemí světa a specifika života Malgašů na Madagaskaru. Pedagogický doprovod - PhDr. Věra Šafaříková, Ing. Iveta Havlíková. o vyhlášení vítězů soutěže Školní časopis roku 2013 v Brně Redakce našeho školního časopisu Fresch milk úspěšně postoupila do finálového kola celorepublikové soutěže. Workshop byl přínosný pro členy redakcí a těší se na vyhlášení soutěže za rok Pedagogický doprovod - Ing. Iveta Havlíková. o Přehlídka sýrů Prezentace dovedností a znalostí studentů školy, senzorické hodnocení v praxi. - studenti 3. a 4. ročníků. Organizace Ing. Josef Mrázek, Ladislav Hudeček

16 o přednáška pracovnic Úřadu práce ČR, krajská pobočka ve Zlíně, v rámci projektu Příprava na další vzdělávání, resp. zaměstnání studentům byly poutavou fundovanou formou předány velmi užitečné informace o: stavu nezaměstnanosti v regionu, možnostech a způsobech vstupu na trh práce, struktuře ÚP, informace ze Zákona o zaměstnanosti, možnostech studia a práce v zahraničí, možnostech a podmínkách poskytování příspěvků nezaměstnaným i zaměstnavatelům, rekvalifikacích Organizace a pedagogický doprovod Mgr. Jitka Tovaryšová. o Den otevřených dveří Baťova univerzita, Zlín - v rámci projektu Příprava na další vzdělávání, resp. zaměstnání. Studenti 3. a 4. ročníku. Pedagogický doprovod Ing. Zita Bastlová, DiS. o přednáška spojená s besedou v rámci projektu Právní důsledky přechovávání, užívání, distribuce a výroby drog. Studenti 3. ročníku. Organizace - Mgr.Jiřina Zbořilová Kodedová o účast na jednání trestního soudu v Kroměříži v rámci projektu Právní důsledky přechovávání, užívání, distribuce a výroby drog studenti měli možnost být přítomni při projednávání trestného činu přechovávání, distribuce a výroby drog, výsleších obžalovaného i svědků, měli možnost vidět jednání u soudu a to po té, co otázku trestního práva probrali v hodinách společenské výchovy. Studenti 3. ročníku. Organizace - Mgr. Jiřina Zbořilová Kodedová. o následná debata se studenty v rámci projektu Právní důsledky přechovávání, užívání, distribuce a výroby drog - odpovědnost, vina, trest, jeho výše, následky a důsledky. Studenti 3. ročníku. Organizace - Mgr. Jiřina Zbořilová Kodedová. o Lyžařský výchovně vzdělávací kurz Nelyžaři se naučili lyžovat, lyžaři zdokonalili své lyžařské dovednosti a um na sjezdovkách různé náročnosti, došlo ke stmelení kolektivu studentů. Účastníci se učili spoléhat zejména sami na sebe, spolupráci s ostatními, odpovědnosti za svou činnost resp. nečinnost, orientovat se v dosud neznámém prostředí. 12 studentů z 1. a 2. ročníku školy

17 vedoucí kurzu - Mgr. Jiřina Zbořilová Kodedová o Matematický klokan - účast 5-ti studentů ve školním kole matematické soutěže. Studenti ročníku. Organizace - Mgr. Jiřina Zbořilová Kodedová. o Exkurze do Prahy Prohlídka historické Prahy zahrnovala prohlídku Karlova náměstí, Resslovy ulice, krypty a chrámu svatých Cyrila a Metoděje, uctění památky zesnulých parašutistů, prohlídku Pražského hradu a Besedního domu jako představitele secese na Náměstí Republiky. Vrcholem exkurze byla prohlídka Českého rozhlasu. Studenti měli dokonce možnost vstoupit do vysílání a pozdravit spolužáky prostřednictvím rozhlasových vln. Organizace a pedagogický doprovod - Mgr. Jitka Tovaryšová. o Testování organoleptických schopností hodnotitelů potravin v rámci projektu Příprava na další vzdělávání, resp. zaměstnání měli studenti 4. ročníku možnost rozšířit si odborné dovednosti ve svém oboru a zvýšit si tak možnost uplatnění na trhu práce; této nabídky využilo 20 studentů. Organizace Ing. Vladimíra Zemanová. o Exkurze do čistírny odpadních vod VAK Kroměříž - prohlídka nově zrekonstruované čistírny odpadních vod, včetně laboratoří. Organizace a pedagogický dozor - Mgr. Jitka Tovaryšová. Sbírkové akce Přes organizaci výuky laboratorní cvičení studentů v několika předmětech, dílenská cvičení, se škola zapojila do účasti na veřejné sbírkové akci konané v době výuky a to sbírkové akce Bílá pastelka na podporu nevidomých a slabozrakých. Akce se zúčastnilo dne celkem 8 dvojic (12 dívek a 4 chlapci), studentů ročníku. Studenti se dále sami aktivně zapojili do sbírkové akce umělohmotných uzávěrů PET lahví. Výtěžek z prodeje takto nashromážděných umělých hmot bude použit na potřeby zdravotně postiženého studenta Honzy Obchodní akademie v Kroměříži, který trpí dětskou mozkovou obrnou. Do sbírkové akce se zapojili i pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci školy. Organizovala administrativní pracovnice školy Jana Drozdová

18 NESPECIFICKÁ PREVENCE - aktivní účast studentů v odborných projektech v průběhu celého školního roku Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU v Brně s podnikatelským sektorem Nositelem projektu je Mendelova univerzita v Brně (60 %) a Výzkumný ústav pro chov skotu v Rapotíně (40 %). Pokračování projektu z II. pololetí školního roku 2010/2011, ukončení Hlavním záměrem projektu je zlepšení přenosu a využití výsledků z výzkumu a vývoje do aplikační sféry a zpětný tok poznatků z praxe na výzkumné pracoviště a do studijních programů akreditovaných na fakultě. Tato dvoustranná výměna zkušeností by měla proběhnout především v rámci klíčových aktivit, kterými mj. jsou: vybudování společné platformy pro dlouhodobou odbornou spolupráci, aktivní spolupráce s podnikatelským sektorem (krátkodobé a dlouhodobé stáže v podnikatelském sektoru) - doložené plány spolupráce, inovace praxí studentů vedoucí k lepšímu propojení s aplikační sférou, zapojení odborníků z praxe a ze zahraničí do vzdělávacích programů, příprava lidských zdrojů pro fungování České technologické platformy pro chov hospodářských zvířat. Přínosem pro cílovou skupinu studentů budou kvalifikovanější výstupní znalosti a dovednosti ve zvoleném oboru s potenciálně lepším uplatněním v praxi, což umožní snadnější získání zaměstnání v daném oboru na odpovídající pozici. Koordinátor projektu - Ing. Josef Mrázek. Odborná soustředěná praxe studentů ročníku v mlékárnách po celé České republice. Studenti tak měli možnost vyzkoušet si získané vědomosti, dovednosti a návyky v praxi mimo provoz školy v oboru, který studují. Naučili se i sami se o sebe starat a odpovědnosti za vykonanou práci v dosud neznámém prostředí. Organizace Ing. Josef Mrázek, pedagogický dozor učitelé školy. Sportovní aktivity Okresní kolo soutěže středních škol PIŠQORKY - nadšeně se přihlásila skupina studentů z 2. ročníku. Poctivě trénovali nejen o školních přestávkách, celkově obsadili 5. místo. Organizace a pedagogický dozor - Mgr. Jiřina Zbořilová Kodedová

19 školní Turnaj v přehazované - studentky 3. ročníku vyzvaly k zápasu studenty a studentky 2. ročníku; studenti sestavili po dvou týmech z každého ročníku a po urputných bojích zvítězil smíšený tým D+CH ze 2. ročníku; získali tak putovní pohár, všichni byli odměněni drobnými upomínkovými předměty. Organizace - Mgr. Jiřina Zbořilová Kodedová. Přes nabídky učitelky SPA nebyl o další sportovní aktivity dostatečný zájem, proto nebylo možno sestavit týmy např. na florbal, odbíjenou nebo košíkovou. Kultura a ostatní aktivity o o o Městské divadlo Zlín - účast studentů na představeních předplatného Organizace a pedagogický doprovod - PhDr. Věra Šafaříková, Mgr. Soňa Pyšňaková. celoroční přístup do učeben výpočetní techniky pravidelné vyhodnocování Schránky důvěry Spolupráce s rodiči účast výchovné poradkyně a školní preventistky na schůzkách s rodiči, spolupráce třídních učitelů s vychovateli Domova mládeže Štěchovice a Pavlákova, ve školním roce 2013/2014 nedošlo k projevu šikany, záškoláctví řešeno ve spolupráci s třídními učiteli a výchovnou poradkyní. Celkové zhodnocení Plánované akce vypracovaného MPP školního roku 2013/2014 byly splněny. Jako velmi úspěšné a pro studenty přínosné byly vyhodnoceny 3 akce - Příprava na další vzdělávání, resp. zaměstnání, Antisemitismus a holocaust a Právní důsledky přechovávání, užívání, distribuce a výroby drog. Studenti hodnotili velmi pozitivně exkurzi do Prahy, zejména možnost prohlídky Českého rozhlasu. V průběhu školního roku nebylo nutno řešit problémy z oblasti projevů rizikového chování. Záškoláctví bylo řešeno ve spolupráci s rodiči, třídními učitelkami, výchovnou poradkyní a preventistkou projevů rizikového chování žáků školy

20 7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ Přestože zaměstnanci školy splňují kvalifikační požadavky, byla ve školním roce 2013/2014 věnována značná pozornost dalšímu vzdělává pracovníků školy, které patří dlouhodobě mezi priority. Kromě formálního institucionálního vzdělávání (specializační studium, rozšiřující studium a doktorandské studium) zahrnovalo i další vzdělávání jak formální, tak neformální. Vzhledem k odborné orientaci školy, technickému i technologickému pokroku a neustálým legislativním změnám, je nutné část vzdělávání realizovat u poskytovatelů na komerční bázi. Značný podíl vzdělávání pedagogických pracovníků tvořila příprava ke státní maturitě a účast na různých formách seminářů a odborných školení. Vzdělávání se účastnili i administrativní a správní zaměstnanci (spisová služba, změna účetní osnovy, BOZP, ). Přehled vzdělávacích aktivit: školský management vedení školy průběžně (ředitel, zástupce ředitele), využití aplikací firmy Microsoft ve školství 3 zaměstnanci, pokračování v doktorandském studiu na FT UTB Zlín 1 vyučující, individuální jazyková příprava v rámci doktorandského studia 1 vyučující, individuální jazyková příprava pro certifikaci ERR B1 1 vyučující, Problémy současného českého jazyka v psaném i mluveném projevu 1 vyučující, příprava ke státní maturitě 6 vyučujících, Tři dny s matematikou 1 vyučující, Změny potravinářské legislativy 2 vyučující, seminář k projektům Erasmus+ -1 vyučující, seminář k projektům Comenius 1 vyučující, Teaching English: Secondary Schools 1 vyučující, seminář Specifické poruchy učení 1 vyučující, seminář Metodika výuky ANJ 1 vyučující konference v rámci Mezinárodního dne boje proti drogám 1 vyučující firemní přednášky a jiná školení 12 vyučujících, komerční kurzy 7 vyučujících, letní škola chemie 1 vyučující, spisová služba 1 zaměstnanec, změny v účetnictví příspěvkové organizace 1 zaměstnanec

21 8. DALŠÍ AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI Vzhledem k demografickému vývoji populace a značnému počtu škol, které nabízejí potravinářské obory v posledních letech, zařadila škola do seznamu prioritních akcí účast na přehlídkách škol v širokém okolí. Celkem se zaměstnanci školy představili asi na více jak třiceti přehlídkách středních škol a to jak v okolí sídla školy (Vyškov, Olomouc, Slavkov), tak i ve vzdálenějších regionech (Svitavy, Třebíč, Ústí nad Orlicí), ale i na opačném konci ČR např. ve spolupráci s firmou Lactalis CZ v Klatovech. Lze konstatovat, že tyto aktivity, přestože jsou finančně i časově značně náročné, přispěly k zvýšení počtu zaslaných přihlášek ke studiu a jsou určitě cestou, jak si vydobýt zpět nadregionální postavení školy. K tradičním akcím patřily následující akce: 57. ples školy, jehož nedílnou součástí je v posledních letech i stužkování žáků maturitního ročníku, slavnostní vyřazování absolventů školy ve slavnostních prostorách kaple SŠHaS Kroměříž (jak maturitního, tak i vyššího odborného studia), nezastupitelnou odbornou, ale i společenskou váhu mají tradiční Školní výukové přehlídky sýrů (žáci a studenti si při nich v paralerních hodnotitelských komisích mají možnost nejen vyzkoušet senzorické hodnocení předložených vzorků, ale také seznámit se s novinkami v oboru, případně diskutovat nad příčinami zjištěných vad. Přínosem této akce je i přítomnost předních potravinářských odborníků a představitelů sociálních partnerů školy, kteří se podílejí na zajištění různých forem praxe), v úvodu nového školního roku (17. a 18. září 2014) se žáci a zaměstnanci školy aktivně podíleli na organizaci a zajištění 6. mezinárodní odborné konference Kroměřížské mlékařské dny 2014 (škola je spolupořadatelem konference s mezinárodní účastí, která je jednou z mála odborných akcí a významným zdrojem nejnovějších poznatků a aplikací v oboru; dalšími pořadateli jsou firma Kromilk, a.s. Kroměříž a profesní společenstvo Českomoravský svaz mlékárenský. Nad konferencí převzala záštitu starostka Kroměříže paní Mgr. Daniela Hebnarová a Potravinářská komora ČR). Mezi další úspěšné prezentace školy na veřejnosti lze zařadit: propagační akce ke Dni mléka, Přibyslavský den sýrů, Celostátní přehlídky sýrů, mlékárenský výrobek roku, účast na propagačních akcích pořádaných ČMSM a AKČR

22 K dalším propagačním akcím lze zařadit i účast žáků a studentů na akcích pořádaných pro handicapované spoluobčany (podrobnosti jsou uvedeny v části 6) a mezinárodní reprezentace školy při realizaci projektu odborných zahraničních stáží v rámci mobilit programu Leonardo da Vinci. Významnou roli mají i vzdělávací akce pořádané na základě certifikace Ministerstva zemědělství ČR Trvalá vzdělávací základna kurzy pro farmáře, firemní vzdělávání

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Z Á S A D Y pro stanovení tarifního platu, výše příplatku za vedení, pro poskytování osobního příplatku, zvláštního příplatku a odměn ředitelům škol a školských zařízení

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1

Petrovice u Karviné. Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Petrovice u Karviné Obchodně-podnikatelská činnost, kód oboru 66-41-N/01 1 Vyšší odborná škola DAKOL nabízí Studijní obor Obchodně-podnikatelská činnost Délka studia: denní forma 3 roky Dosažený stupeň

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč

Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ŠKOLSKÁ RADA při Vyšší odborné škole a Střední škole veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč ZASEDÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY Označení: 2015_03_23 ŠR jednání Dne: 23. 03. 2015 Přítomni: zástupce pedagogů PhDr.

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vyšší odborná škola a střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 505, 674 23 Třebíč Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

Více

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020

Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Financování vysokého školství shrnutí doporučení TA04 pro období 2016-2020 Libor Svoboda Tým TA04 konference KREDO, Praha, 24. 9. 2015 www.kredo.reformy-msmt.cz Tým TA04? Za dobu řešení se zapojilo cca

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí. Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Česká Třebová, Nádražní 200, okres Ústí nad Orlicí Nádražní 200, 560 02 Česká Třebová Identifikátor školy: 600 104 150 Termín

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o organizace 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411. Na Polabí 411, 276 01 Mělník Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola, Mělník, Na Polabí 411 Na Polabí 411, 276 01 Mělník Identifikátor: 600 007 383

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Základní škola Dalovice, okres Mladá Boleslav Dalovice 32, 293 01 Mladá Boleslav Identifikátor školy: 600 049 043 Zřizovatel: Obec

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE PŘEDMĚT INSPEKCE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Škola není zařazena do sítě Škol podporujících zdraví. Obec Hrádek u Sušice není zařazena do národní sítě zdravých měst České republiky. Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy je

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIH-106/14-H Kontrola dodržování právních předpisů a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004

Více

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy

Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, 793 76 Zlaté Hory. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mgr. František Vrána, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 01 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: Vr1 /2013 Vypracoval: Schválil: Projednáno na provozní poradě dne: 27.8.2013 Mgr. František Vrána, ředitel školy Mgr. František Vrána, ředitel školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ MOST, s. r. o. Topolová 584, 434 47 MOST MATURITNÍ ZKOUŠKY V ŘÁDNÉM JARNÍM TERMÍNU ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Studijní obor: Forma studia: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb.

Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon); 1. 1. 2012 novelizován zákonem č. 472/2011 Sb. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Seminář výchovných poradců ZŠ Kroměříž 22. 10. 2013 Uherské Hradiště 31. 10. 2013 Valašské Meziříčí 5. 11. 2013 Zlín 6. 11. 2013 Vsetín 11. 11. 2013 Osnova 1.

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany. Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOROVANY Petra z Lindy 13 373 12 Borovany Strategický plán rozvoje školy na období 2009-2013 /projednáno školskou radou 30.9.2009/ Naší snahou je, aby škola byla místem, kam žáci budou rádi

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY A U T O E V A L U A Č N Í Z P R Á V A INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CHEB OBRNĚNÉ BRIGÁDY 6, 350 11 CHEB ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Zpracoval: PhDr. Bc. Miroslav Liška V Chebu dne 31. 10. 2011 Razítko

Více

Část I. Všeobecná ustanovení

Část I. Všeobecná ustanovení Základní škola Sv. Čecha Choceň se sídlem ul. Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: 219/06 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 23. 1. 2007

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-470/07-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-470/07-13 Název školy: Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4 Adresa: Kosinova 4, 772 00 Olomouc Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění uveřejňuji následující informaci:

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více