česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky : f. חבה sympatie m. חבור spis (dílo) f. חבורה uhození chabura f. חבורה aiva chabuš f.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky : f. חבה sympatie m. חבור spis (dílo) f. חבורה uhození chabura f. חבורה aiva chabuš f."

Transkript

1 ח česky : výslovnost : pozn.: hebrejsky : vojenské letectvo chet-alef ח"א náklonost chyba f. חבה sympatie sčítání chibůr m. חבור spis (dílo) společnost chavura f. חבורה uhození chabura f. חבורה aiva chabuš m. חבוש milý chaviv חביב balík chavila f. חבילה sud chavit f. חבית bečka míchané vejce chavita f. חביתה líto chaval חבל provaz chével m. חבל škoda,že chaval še חבל ש... diverze chabala f. חבלה sabotáž záškodnictví chablanut f. חבלנות teroristi ( pl. ) chablanym m. חבלנים škůdci (v polit.smyslu) lilie chavacelet f. חבצלת objímal chibék m.č. v. חבק přítel chavér m. חבר kamarád člen chavér m. חבר liga chever m. חבר sčítal chibér v.m.č. חבר složil (napsal) spojil Page 79

2 liga národní chever haleumi m. חבר הלאמי přítelkyně chavera f. חברה kamarádka Hebron Chevron m. חברון Habeš (Etiopie) Chabaš חבש převažoval chavaš v.m.č. חבש svátek chag m. חג svátek velikonoční chag hapesach m. חג הפסח veselé svátky chag saméach חג שמח oslavoval chagag m.č. v. חגג pásek chagura f. חגורה záchranný pás chagorat hacala f. חגורת הצלה oslava chagiga f. חגיגה slavnostní chagigi חגיגי sváteční ostrý chad חד jednostrannost chad-cdadyjut f. חד-צדדיות jednobarevný chadgony חדגוני novota chiduš m. חדוש nový zvyk chiduš m. חדוש nejnovější chadyš חדיש přestával chadal v.m.č. חדל Tigris Chidekal m. חדקל pokoj cheder m. חדר vnikal chadar v.m.č. חדר jídelna chéder óchel m. חדר אוכל čekárna chéder hamtana m. חדר המתנה posluchárna cheder harcaot m. חדר הרצאות auditorium předsíň cheder knysa f. חדר כניסה přijímací pokoj cheder-orchim m. חדר-אורחים obývací pokoj cheder-hasava m. חדר-הסבה temná komora cheder-chóšech m. חדר-חושך prádelna cheder-kvisa m. חדר-כביסה pracovna cheder-ktiva m. חדר-כתיבה dílna chéder-melacha m. חדר-מלאכה herna chéder-mischakim m. חדר-משחקים pracovna cheder-avoda m. חדר-עבודה ložnice cheder-šena m. חדר-שנה Page 80

3 Chedera Chedera f. חדרה nový chadaš חדש obnovoval chideš m.č. v. חדש novinka chadašá f. חדשה aktualita farmář chavaj m. חואי dluh, pl. chov,chovót m. חוב,חובות amatér chovév m. חובב fanoušek povinnost chova f. חובה brožura chovéret f. חוברת léčitel chovéš m. חובש sanitář felčar kroužek (skupina) chug m. חוג polární kruh (severní) chug arktý m. חוג ארקטי obratník Kozoroha(J) chug hagdy m. חוג הגדי rovník chug hamašvé m. חוג המשווה obratnik Raka (S) chug hasartán m. חוג הסרטן polární kruh (jižní) chug hakótev hadromí m. חוג הקוטב הדרומי polární kruh (severní) chug hakótev hacfoný m. חוג הקוטב הצפוני vojenské mužstvo chogrim m. חוגרים měsic, pl. chódeš,chodašim m. חודש,חודשים farma chava f. חוה samota (stavení) příhoda chavaja f. חוויה smlouva chozé m. חוזה dohoda kontrakt mírová smlouva chozé šalom חוזה שלום nit chut m. חוט mícha chut-hašidra m. חוט-השדרה hřeším choté v.př.č. חוטא čumáček ( např.,kočky) chotem m. חוטם vlk (planá větev) choter m. חוטר písek chol m. חול nemocný cholé חולה churavý חולה אנוש nemocný těžce chole anoš Page 81

4 písky cholot pl. חולות cholera cholira f. חולירע duna cholit f. חולית halenka chulca f. חולצה hnědý chum חום hradba choma f. חומה plastická hmota chómer plasty m. חומר-פלסטי umělá hmota nejistota chóser bitachon חוסר בטחון pláž chof m. חוף pobřeží pláž chof rachaca m. חוף רחצה svoboda slova chófeš hadybůr m. חופש הדבור svobodný chofší חופשי mimo chuc חוץ kromě (toho) mi(ze) chuc חוץ מ(זה) kromě tebe chuc mimcha חוץ ממך kromě mě chuc mimeny חוץ ממני kromě chuc min חוץ מן kameník chocev m. חוצב vyšetřovatel chokér m. חוקר díra chor m. חור klíčová dírka chor-hamanul m. חור-המנעול zřícenina, pl. churva,churvot f. חורבה,חורבות rozvalina,pl. zimní chorpí חורפי smysl chuš m. חוש smysl pro míru chuš hamidda m. חוש המידה hmat chus hamišuš m. חוש המשוש zrak (smysl zraku) chuš hareija m. חוש הראיה čich chuš hareach m. חוש הרח sluch (smysly) chuš hašmia m. חוש השמיעה razítko chotémet f. חותמת tchán chóten m. חותן tchýně choténet f. חותנת hruď chazé m. חזה prsa podprsenka chazia f. חזיה prase chazír m. חזיר Page 82

5 svině chazira f. חזירה fasáda chazit f. חזית průčelí fronta (válečná) okluzní fronta chazit melukédet f. חזית מלוכדת stálá fronta chazit nyjachat f. חזית נייחת studená nízká fronta chazit kara nemucha f. חזית קרה נמוכה kantor chazan m. חזן silný chazak חזק upevňoval chizék v.m.č. חזק zesiloval zpevňoval chizér v.m.č. חזק opakoval chazar m.č. v. חזר vratil se dvořil se mi chizér acharaj v.m.č. חזר אחרי návrat chazera f. חזרה opakování chazara f. חזרה repetice zkouška (divadelní) chazara f. חזרה angrešt chazarzer m. חזרזר křen chazéret f. חזרת hřešil chatá v.m.č. חטא hřích chet m. חטא pluk chatyva f. חטיבה chytal chataf v.m.č. חטף žil (m.) chaj v.m.č. חי živý chaj חי cvičák voj.(zkratka) chiš m. חי"ש vojenský prostor(zkr.) dluží chajáv v.př.č. חיב povinný vojen. službou chajav gijůs חיב גיוס záhada chida f. חידה hádanka infiltrace chidůr m. חידור bakterie chajdak m. חידק zvíře chajá f. חיה dravé zvíře chajá toréfet f. חיה טורפת pozitivní chijuví חיובי kladný Page 83

6 úsměv chijůch m. חיוך životní chijuný חיוני bledý chivér חיור měl hajá lo v.m.č. חיח לו krejčí chajat m. חיט dlužný chajáv חייב muset chajav v.m.č. חייב život chajim m. חיים horní patro cheich m. חיך usmíval se chijéch v.m.č. חיך měkké patro cheich rach m. חיך רך voják chajal m. חיל dělostřelectvo cheil hatotchanym m. חיל התותחנים posádka chel macav m. חיל מצב vojenské letectvo cheil haavír m. חיל-האויר záložní vojsko cheil hamilujim m. חיל-המלואים ženijní vojsko cheil handasa m. חיל-הנדסה vojenské námořnictvo cheil jam m. חיל-ים vojenská posádka cheil macav m. חיל-מצב pěchota cheil raglim m. חיל-רגלים tankové vojsko cheil širjon m. חיל-שריון změna chilůf m. חילוף vojenské cvičiště chajalut sadé m. חילות שדה vojenský prostor vojačka chajélet f. חילת hlína chimar m. חימר úspory chisachon m. חיסכון Haifa Chaifa f. חיפה prohlídka chipůs m. חיפוס vnější chiconý חיצוני výpočet (banka) chišův m. חישוב výsledek (banka) žila (f.) chajta v. חיתה čekal chiká m.č. v. חכה udice chaká f. חכה nájem chachira f. חכירה pacht חכם chytrý chacham moudrý Page 84

7 moudrost chochma f. חכמה (חוכמה) najmul chachar v.m.č. חכר cizina (zkratka) chul ח"ל mléko chalav m. חלב sádlo chelev m. חלב bílek (vajíčka) chelbon m. חלבון bílkovina mléčný chalaví חלבי mlékař chalban m. חלבן krysa chulda f. חלדה rez chaluda f. חלדה (חלודה) onemocněl chala m.č. v. חלה byl nemocen stonal veka chala f. חלה rychlostní stupeň hiluch m. חלוך sen chalom m. חלום touha výloha chalón raava m. חלון ראוה okno, pl. chalón,chalonot m. חלון,חלונות výměna chilůf m. חלוף pionýr chaluc m. חלוץ župan chaluk m. חלוק dělení chaluka m. חלוקה neshody chilukej deót m. חלוקי דעות šnek (zahradní) chelzon hasade m. חלזון השדה hlemýžď, pl. chelzon,chalzonot m. חלזון,חלזונות konečník chalchólet f. חלחולת rectum obratel chulja f. חליה (חוליה) flétna chalil m. חליל flétna zobcová chalil-cad m. חליל-צד flétna-pikola chalilón m. חלילון oblek chalifa f. חליפה potápěčský oblek chalifat-clila f. חליפת-צלילה prostor chalal m. חלל zabitý chalal חלל ústní dutina chalal hapé m. חלל הפה zdál se chalam v.m.č. חלם Page 85

8 žloutek chelmon m. חלמון vytáhnul z nepříjemností chilec v.m.č. חלץ blůza chulca f. חלצה (חולצה) bedra chalcajim m. חלציים dělil chilék v.m.č. חלק rozdělil část chelek m. חלק díl (materiální) hladký chalak חלק kluzký pozemek chelka f. חלקה distribuce chaluka f. חלקה (חלוקה) částice chelkik m. חלקיק slabý chalaš חלש slabost chulšá f. חלשה (חולשה) medový plást chalat-dvaš f. חלת-דבש horký cham חם parný teplý vřelý tchán cham m. חם teplo chom m. חם (חום) horko (vedro) vedro máslo chem'á f. חמאה topení chimům m. חמום ohřívání kyselý chamuc חמוץ drsný chamůr חמור osel chamor m. חמור výzbroj chimůš m. חמוש tchýně chamot f. חמות útulný (teplý) chamim חמים boršč chamica f. חמיצה hřál chimém v.m.č. חמם ohříval zahříval skleník chamamá f. חממה ocet chómec m. חמץ (חומץ) Page 86

9 kyselina chumca f. חמצה (חומצה) šťovík chamcic m. חמציץ kyslík chamcan m. חמצן hbitý chamkan m. חמקן mrštný חמר (חומר) m. hmota chómer materiál surovina látka látka (textilie) chómer-bad m. חמר-בד, (חומר-בד) textílie materiální chomrí חמרי pět (f.) chameš f. חמש vyzbrojoval chiméš v.m.č. חמש pětset chameš meot חמש מאות patnáct (f.) chameš-esre f. חמש-עשרה pět (m.) chamiša m. חמשה patnáct (m.) chamiša-asar m. חמשה-עשר padesát chamišim חמשים dudy chamet-chalilim m. חמת-חלילים krása chen m. חן půvab chen m. חן výchova chinůch m. חנוך tělesná výchova chinůch gufaný m. חנוך גופני tělocvik chinůch gufaný m. חנוך גופני hokynář chenvaný m. חנוני krámek, pl. chanut,chanujot f. חנות,חנויות obchod (krámek),pl hokynářství, pl. parkoviště chanaja f. חניה stanoviště vychovávaný chanych m. חניך dásně chanychájim m. חניכים amnestie chanina f. חנינה vychoval chinéch v.m.č. חנך vychovával nadarmo chinam חנם zdarma chinam חנם lichocení chanufa f. חנפה Page 87

10 pochlebování lichotník chanfan m. חנפן pochlebník šetřil (někoho) chas al v.m.č. חס על salát (rostlina) chasa f. חסה likvidace chisůl m. חסול odčítání chisur m. חסור úsporný chaschaný חסחני hospodárný kreveta chasilon m. חסילון spořil chasach v.m.č. חסך šetřil חסכון m. spoření chisachón úspora šetrnost chaschanut f. חסכנות likvidoval chisel v.m.č. חסל neopatrnost chóser zehirut m. חסר זהירות netrpělivost chóser savlanut m. חסר סבלנות bezmocný chasér-onym חסר-אונים bezbranný chasar-hagana חסר-הגנה marný chaser-toélet חסר-תועלת zbytečný nedostatek chysaron m. חסרון ocenění haaracha f. חערכה pátrání chipůs m. חפוש hledání brouk chipušit f. חפושית balíček chafisa f. חפיסה vodní příkop chapir m. חפיר myl si (hlavu) chafaf v.m.č. חפף věc, pl. chefec,chafacim m. חפץ, חפצים osobní potřeby chafacim išijim m. חפצים אישיים okopával chafar m.č. v. חפר rýt chafar v.m.č. חפר hledal chipés v.m.č. חפש svoboda chófeš m. חפש (חופש) volnost חפשה,(חופשה) f. prázdniny chufša dovolená Page 88

11 חץ m. střela chec šíp sukně chacait f. חצאית spalničky chacévet f. חצבת stojan (foto) chacuva f. חצובה drzý chacův חצוף trumpeta chacocra f. חצוצרה trubka (hudební nástroj) polnice (hudební nastroj) chacocra cvajit f. חצוצרה צבאית eustachova trubice chacocrat haózen f. חצוצרת האוזן vejcovod chacocrat-haréchem f. חצוצרת-הרחם půlnoc chacot f. חצות polovina chéci חצי poloostrov chaci i m. חצי אי půl hodiny chaci šaa f. חצי שעה lilek chacil m. חציל baklažán drzost chucpa f. חצפה (חוצפה) štěrk chacac m. חצץ dvůr chacér f. חצר dvůr (královský) chacér hamalchut f. חצר המלכות hospodářský dvůr chacér haméšek m. חצר המשק zákon, pl. chok,chukim m. חק (חוק),חקים právo (zákon) ústava chuka f. חקה (חוקה) konstituce legální chuký חקי (חוקי) zákonný výslech chakira f. חקירה zemědělství chaklaut f. חקלאות zemědělec chaklaj m. חקלאי vyslýchal chakar v.m.č. חקר zkoumal otvor chór m. חר (חור) meč cherev f. חרב meč jednoruční cherev jad achad f. חרב יד אחד šavle chérev mekušétet f. חרב מקושתת šavle (turecká) chérev parsim f. חרב פרשים meč dvojruční cherev štej jadajim f. חרב שתי ידיים Page 89

12 troska churva f. חרבה (חורבה) zkáza churban f. חרבן (חורבן) teror charada f. חרדה hořčice chardal m. חרדל korále charuzim m. חרוזים kužel sopky charot gaaší m. חרוט געשי pilný charuc חרוץ pracovitý snaživý svoboda cherut f. חרות pokání charata f. חרטה rytina (brus) charyta f. חריטה ostré (jídlo) charíf חריף pracovitost charicut f. חריצות Hermon Chermó m. חרמו kosa chermeš m. חרמש střep cheres m. חרס porcelán charsina f. חרסינה zima (roční období) chóref m. חרף (חורף) hanba cherpa f. חרפה ostuda stud zrníčka charcan m. חרצן hmyz, m.č. cherek,charakim m. חרק,חרקים oral charaš m.č. v. חרש větřil chaš v.m.č. חש cítil (vnímal smysly) tajný chašaj חשאי myslel chašav v.m.č. חשב účet chešbon m. חשבון účet úspor chešbon chisachón m. חשבון חיסכון společný účet chešbon mešutaf m. חשבון משותף bežný účet chešbon over vešav m. חשבון עובר ושב účet obchodní chešbon iskí m. חשבון עסקי podezření chašad m. חשד podezřívavý chašdaný חשדני důležitý chašův חשוב podezřelý chašůd חשוד mysl chašiva m. חשיבה Page 90

13 hašiš chašiš m.r חשיש temný chašéch חשך tmavý chóšech חשך temno chóšech m. חשך (חושך) tma chóšech m. חשך (חושך) elektřina chašmal m. חשמל elektrikář chašmalaj m. חשמלאי elektrický chašmalí חשמלי kouřil hašiš chašaš v.m.č. חשש kouřil marihuanu obava chašaš m. חשש obával se realizoval se hitgašém v.m.č. חתגשם kocour chatul f. חתול plenka chitul m. חתול kočka chatula f. חתולה kousek (dívka-sleng) chatycha f. חתיכה podpis chatyma f. חתימה veslování chatyra f. חתירה řezal chatach v.m.č. חתך uřezával krájel chatach v.m.č. חתך ustřihával podpisoval chatam al v.m.č. חתם על ženich chatan m. חתן zeť חתן היובל m. oslavenec chatan hajóvel jubilant svatba chatuna f. חתנה (התונה) vesloval chatar v.m.č. חתר Page 91

PL 1 MAGNETICKÁ SÍLA - umožňuje procvičit znalosti o magnetu, magnetické síle, přitažlivosti a odpudivosti Romana Maunová

PL 1 MAGNETICKÁ SÍLA - umožňuje procvičit znalosti o magnetu, magnetické síle, přitažlivosti a odpudivosti Romana Maunová ANOTACE PŘEHLED VY_32_INOVACE_161 LIST Č.1 Př 5.ROČ. MAGNETICKÁ SÍLA VY_32_INOVACE_162 LIST Č.2 Př 5.ROČ. GRAVITAČNÍ SÍLA VY_32_INOVACE_163 LIST Č.3 Př 5.ROČ. SLUNCE VY_32_INOVACE_164 LIST Č.4 Př 5.ROČ.

Více

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017

Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017 Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Roční plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na rok 2016/2017. podpis a razítko ředitelky školy 1 Cíle ročního plánu EVVO

Více

Název materiálu: Savci stavba těla

Název materiálu: Savci stavba těla Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky.

Kniha receptur. Příloha č. 6 OBSAH. Úvod. Seznam zkratek a definice pojmů. Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary. Polévky. Kniha receptur OBSAH Seznam zkratek a definice pojmů Seznam použitých zkratek Přílohy k jídlům Vývary Polévky Hlavní jídla 1. cenová hladina - nadstandard (minutka) 2. cenová hladina - 2. a 3. jídlo s

Více

I. Pozorování zvířat (psa) a zhotovení odlitků jeho stopy

I. Pozorování zvířat (psa) a zhotovení odlitků jeho stopy Živočichové Ekologická výchova autorka: Mgr. Ivana Niklová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 Předpokládaný čas: 8 vyučovacích hodiny

Více

PRVOUKA I.a II. ROČNÍK

PRVOUKA I.a II. ROČNÍK PRVOUKA I.a II. ROČNÍK Pes Kočka Prase Kráva Králík Husa Kachna Kůň Krocan Slepice Ovce Koza Pes domácí Má hlavu Krk Trup Čtyři nohy Ocas Je přítelem člověka KOČKA DOMÁCÍ Má hlavu Krk Trup Čtyři nohy Ocas

Více

Obyvatelé - Rozpoznávání vidlák, jen košile nebo tunika a kalhoty nebo sukně nemá zbraň

Obyvatelé - Rozpoznávání vidlák, jen košile nebo tunika a kalhoty nebo sukně nemá zbraň Království - Rozpoznávání člověk ve varkoči (ne v zeleném) spec. jednotky elf (špičaté uši, přírodní barvy a materiály) trpaslík (vousatý, ve zdroji) horal (ala skot) stopař (ala hraničář) - Kostým varkoč

Více

Jelen žije většinou ve vysokých lesích

Jelen žije většinou ve vysokých lesích ( animace kliknutím na objekt ) Lesní zvěř ( prezentace s výkladem) je těžké ji spatřit, protože je velmi plachá ve dne se ukrývá vychází brzy zrána a večer ( za soumraku ) Jelen žije většinou ve vysokých

Více

VY_52_INOVACE_PŘ_4A_27 Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod

VY_52_INOVACE_PŘ_4A_27 Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Název: VY_52_INOVACE_PŘ_4A_27 Škola: Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod Autor: Ivana Hynková Ročník: 4. Tematický okruh, předmět: Přírodní vědy, přírodověda Téma: 2. čtvrtletní

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A.3. Zpracovatelský průmysl (Pouze pokud se nejedná živnosti provozované průmyslovým způsobem) Podskupina A.3.1 Výroba ovocných a zeleninových nápojů Výroba

Více

ekodny exkurze workshopy tvořivá dopoledne příměstské tábory www.strevlik.cz www.facebook.com/strevlik

ekodny exkurze workshopy tvořivá dopoledne příměstské tábory www.strevlik.cz www.facebook.com/strevlik 2015 ekodny exkurze workshopy tvořivá dopoledne příměstské tábory KALENDÁŘ AKCÍ 2015 LEDEN - DUBEN TVOŘiVÉ DOPOLEDNE - MASOPUST - VýROBA MASEK 16. 1. 2015 (pátek 9.30-11.30) WORKSHOP - MALOVÁNÍ NA SKLO

Více

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861

Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 Základní škola Oskol, Kroměříž, Mánesova 3861 www.zsoskol.cz skola@zsoskol.cz 573 331 188 O škole 418 žáků 12 tříd na 1. stupni 3 oddělení školní družiny 11 tříd na 2. stupni 36 pedagogických pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč

sleva Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů Jablko Gala 600 g, Itálie 100 g = 8,95 Kč Platnost od pondělí 3. 9. do neděle 16. 9. 2012 www.billa.cz Na všechny výrobky z tohoto letáku 20% Jogurt ovocný 200 g, více druhů 17 90 100 g = 8,95 Kč Jablko Gala 600 g, Itálie 56 90 100 g = 9,48 Kč

Více

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu

Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS. Výstupní test ze zeměpisu Šablona č. 01. 09 ZEMĚPIS Výstupní test ze zeměpisu Anotace: Výstupní test je vhodný pro závěrečné zhodnocení celoroční práce v zeměpise. Autor: Ing. Ivana Přikrylová Očekávaný výstup: Žáci píší formou

Více

Restaurant STODOLA Pulčín 22 Jídelní lístek platný od 13.12.2014. Jídelní lístek. Předkrmy

Restaurant STODOLA Pulčín 22 Jídelní lístek platný od 13.12.2014. Jídelní lístek. Předkrmy Restaurant STODOLA Pulčín 22 Jídelní lístek platný od 13.12.2014 Jídelní lístek Předkrmy 1 ks Klobása, křen, hořčice, pečivo 1, 10 39,- Kč 50g Škvarkové sádlo, chléb 1 29,- Kč Něco k pivu 200g Topinka

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN. 18.1 Kožené oděvy 18.10 Kožené oděvy 18.10.1 Kožené oděvy 18.10.10 Kožené oděvy 4203.1

Kód SKP N á z e v HS/CN. 18.1 Kožené oděvy 18.10 Kožené oděvy 18.10.1 Kožené oděvy 18.10.10 Kožené oděvy 4203.1 18.1 Kožené oděvy 18.10 Kožené oděvy 18.10.1 Kožené oděvy 18.10.10 Kožené oděvy 4203.1 Z: kabáty, saka, bundy, kostýmy, kalhoty vč. pracovních oděvů z přírodních usní nebo jejich imitací N: kožené pásky,

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím

Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím Anotace: Materiál je určen k výuce přírodopisu v 7. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se stavbou těla savců. Materiál je plně funkční pouze s použitím internetu. srst chlupy pesíky podsada línání drápy nehty

Více

Trojské. rumfy. pražským školám BIOKATALYZÁTORY. Didaktický balíček č. 14. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

Trojské. rumfy. pražským školám BIOKATALYZÁTORY. Didaktický balíček č. 14. projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Trojské PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI t rumfy BIOKATALYZÁTORY Didaktický balíček č. 14 pražským školám projekt CZ.2.17/3.1.00/32718 A B? doplňte domácí úkol napište?!

Více

Ponavia rezidence má energetické hodnocení třídy A. Byty v projektu jsou mimořádně úsporné.

Ponavia rezidence má energetické hodnocení třídy A. Byty v projektu jsou mimořádně úsporné. Katalog standardů Ponavia rezidence má energetické hodnocení třídy A. Byty v projektu jsou mimořádně úsporné. Budova je vyzděna z vápenopískových cihel Kalksandstein, které se používají pro stavby pasivních

Více

ZŠA MŠNOVÁCEREKEV LEPŠÍVÝUKA V NOVÉCEREKVI

ZŠA MŠNOVÁCEREKEV LEPŠÍVÝUKA V NOVÉCEREKVI Tento výukový materiál vznikl v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. ZŠA MŠNOVÁCEREKEV LEPŠÍVÝUKA V NOVÉCEREKVI Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3771 Základní škola

Více

VY_52_INOVACE_02.10 1/5 5.2.02.10 Ptáci stavba těla, chování Ptáci opeření vládci vzduchu

VY_52_INOVACE_02.10 1/5 5.2.02.10 Ptáci stavba těla, chování Ptáci opeření vládci vzduchu 1/5 5.2.02.10 Ptáci opeření vládci vzduchu Cíl objasnit vznik a vývoj ptáků - chápat vývojové zdokonalení stavby těla, přizpůsobení k letu - popsat vnější a vnitřní stavbu těla - zařadit podle znaků ptáky

Více

ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL ****

ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL **** ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL **** 3,4,5,6,7,8,11 - denní zájezd Komfortní hotel s vyhlášenou kuchyní a fantastickou polohou. Poloha: hotel leží na poloostrově přímo u jezera. V blízkosti pěší zóny. Vybavení:

Více

temeno hrdlo křídlo hruď břicho ocas běhák

temeno hrdlo křídlo hruď břicho ocas běhák Ptáci vnější a vnitřní stavba těla Historie ptáků začíná již v období druhohor, podle nejnovějších poznatků se ptáci vyvinuli z dinosaurů (jsou i považování přímo za jejich podskupinu). Ptáci jsou teplokrevní

Více

Restaurace Altány Kampa

Restaurace Altány Kampa Restaurace Altány Kampa Rautová nabídka Aktualizováno v únoru 2014 Prostory v naší restauraci jsou ideální pro různé typy akcí, jako jsou svatby, firemní večírky, společenské akce či různé oslavy. Občerstvení

Více

Název: Zonálnost Afriky

Název: Zonálnost Afriky Název: Zonálnost Afriky Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace, biologie Ročník: 3. (1. ročník vyššího

Více

OSTRÉ A PRACOVITÉ. DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU. Drtiče zahradního odpadu

OSTRÉ A PRACOVITÉ. DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU. Drtiče zahradního odpadu S plným nasazením Drtiče zahradního odpadu DRTIČE ZAHRADNÍHO ODPADU OSTRÉ A PRACOVITÉ. Výkonné štěpkovače a drtiče zahradního odpadu VIKING zpracují veškeré přírodní suroviny, které se na zahradě bez

Více

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ

EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 EKOLOGICKÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY A ALTERNATIVNÍ ČIŠTĚNÍ EKOZNAČKY Ekologicky šetrný výrobek šetrnější k životnímu prostředí

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

VY_32_INOVACE_Z6 2. Téma: Tundra. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země

VY_32_INOVACE_Z6 2. Téma: Tundra. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vzdělávací obor: Zeměpis. Tematický okruh: Přírodní krajiny Země VY_32_INOVACE_Z6 2 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Přírodní krajiny Země Téma: Tundra Jméno autora: Mgr. Lucie Racková Datum ověření materiálu ve výuce: 16.

Více

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point

Druh učebního materiálu Prezentace Power Point VY_32_INOVACE_10_05_PŘ Téma Rostliny a živočichové v okolí našich domovů Anotace Osvojování poznatků o rostlinách a živočiších Autor Mgr. Martina Mašterová Jazyk čeština Očekávaný výstup Žak si prohlubuje

Více

Hmyzožravci. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 3. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis

Hmyzožravci. Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová. Datum (období) tvorby: 3. 9. 2012. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: přírodopis Hmyzožravci Autor: Mgr. Vlasta Hlobilová Datum (období) tvorby: 3. 9. 2012 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: přírodopis Anotace: Žáci se seznámí s řádem drobných savců, kteří se potravně specializovali na

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3707 Šablona: III/2 Č. materiálu: VY_32_INOVACE_117 Jméno autora: Mgr. Martina Sládková Datum

Více

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny

Psychomotorické: žáci: - vyrobí si talířek - nakreslí, vystřihnou a nalepí potraviny Zdravá strava Vypracovaly: Anna Matušková, Jana Pavelová Typ studia: PS Obor: Učitelství pro I. stupeň ZŠ Skupina: E Ročník: 5. Školní rok: 2007/2008 I. NÁVRH PROJEKTU Název: Zdravá strava Autoři: Anna

Více

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to

Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky. Jak na to Jaternice s kroupovým rizotem a hříbky Kroupy uvaříme v osolené vodě do měkka. Sušené hřiby namočíme na 30 minut do studené vody a poté nakrájíme na malé kousky. Vodu z hub necháme na podlévání rizota,

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý

Tematický plán pro školní rok 2015/2016 Předmět: Prvouka Vyučující: Mgr. Jarmila Kuchařová Týdenní dotace hodin: 2 hodiny Ročník: druhý ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA orientuje se podle rozvrhu hodin, rozlišuje mezi povinností a zábavou rozezná běžně známé zástupce pokojových rostlin a pečuje o ně

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto

(pozn. autora: lidé, kteří jsou označeni rámečkem, přežili) 446 - Petr Ginz) viz. vlastní foto !" #$ #%"!& Památníku Terezín převzato (č... /+ 01 1 '#( ) #%"!&* + (č. 596!( # #%"!&, (č.968 2 B / 2 2 3 4viz. Lagus, ?@

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu:

Přijímací řízení 27. 4. 2011 TEST Z ČESKÉHO JAZYKA. Zde napište své registrační číslo. Struktura testu: Přijímací řízení 27. 4. 2011 Zde napište své registrační číslo TEST Z ČESKÉHO JAZYKA Struktura testu: 1. část čtení (úlohy 1 10) 2. část gramatika (úlohy 11 20) 3. část psaní (úlohy 21 a 22) Hodnocení:

Více

Třída: SAVCI (MAMMALIA)

Třída: SAVCI (MAMMALIA) Obecná charakteristika savců Třída: SAVCI (MAMMALIA) Savci jsou vývojově nejvyspělejší obratlovci. Ve fylogenetickém vývoji vznikli s plazů zvaných savcovití plazi. První savci se na Zemi objevili asi

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. Zeměpis II. ročník KUBA. referát. Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis II. ročník KUBA referát Jméno a příjmení: Karolína RÝDLOVÁ Petra REŠLOVÁ Jana ŠVEJDOVÁ Třída: 6. O Datum: 10. 12. 2014 Kuba 1. Obecná charakteristika ostrova

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU

Kód SKP N á z e v HS/CN D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU D VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU DB TEXTILIE, TEXTILNÍ A ODĚVNÍ VÝROBKY 17 TEXTILIE A TEXTILNÍ VÝROBKY; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 17.1 Textilní vlákna a příze, tuk z ovčí vlny 17.10 Textilní vlákna a příze,

Více

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy

Prvouka. bydliště žáka, bezpečná cesta do školy 1 Prvouka Prvouka Učivo ŠVP výstupy Domov prostředí domova, orientace v místě bydliště, adresa zná název školy, jméno učitelky, vychovatelky, ředitele školy bydliště žáka, bezpečná cesta do školy rozlišuje

Více

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás!

Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! Proměňte všední okamžiky ve výjimečné zážitky. Podpořte nás! MECENÁŠSKÝ KLUB Foto: Pavel Hejný Filantropie Láska ke kultuře, úcta k historii, ale především touha pomáhat, to vše spojuje naše mecenáše.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3569-392/2013 O ceně bytové jednotky č.3219/18 v Havlíčkově Brodě, Na Výšině 3219, včetně příslušenství a podílu o velikosti 709/19704 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.9436

Více

OBLEČENÍ oblečení TÍLKO tílko TRIČKO tričko MIKINA mikina KOŠILE košile HALENKA halenka

OBLEČENÍ oblečení TÍLKO tílko TRIČKO tričko MIKINA mikina KOŠILE košile HALENKA halenka OBLEČENÍ oblečení TÍLKO tílko TRIČKO tričko MIKINA mikina KOŠILE košile HALENKA halenka SVETR svetr BUNDA bunda KABÁT kabát KALHOTY kalhoty KRAŤASY kraťasy KALHOTKY kalhotky ČEPICE čepice KŠILTOVKA kšiltovka

Více

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary

Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách. Karlovy Vary nám. Karla Sabiny 16 Karlovy Vary Prioritní osa: 1 Počáteční vzdělávání Oblast podpory: 1.5 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34. 1077 Název projektu: Zkvalitnění výuky SOŠ

Více

Základní škola třída. Růžena Hulenová Mgr. Tereza Roháčková

Základní škola třída. Růžena Hulenová Mgr. Tereza Roháčková Základní škola 1. - 2. třída Růžena Hulenová Mgr. Tereza Roháčková Lekce informačního vzdělávání JÁ, KNÍŽKA A KNIHOVNA Seznámení s knihovnou; pojmy knihovna, knihkupectví, autor, ilustrátor; prohlídka

Více

Štěpnická 1065/19 686 06 Uherské Hradiště IČO 86886118 tel. 731 057 894 skype: kamilka88815 agenturakamila@seznam.cz www.agenturakamila.

Štěpnická 1065/19 686 06 Uherské Hradiště IČO 86886118 tel. 731 057 894 skype: kamilka88815 agenturakamila@seznam.cz www.agenturakamila. Štěpnická 1065/19 686 06 Uherské Hradiště IČO 86886118 tel. 731 057 894 skype: kamilka88815 agenturakamila@seznam.cz www.agenturakamila.cz Skotsko - rodina hledá PÁR, který bude pracovat 25hod/týden plus

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je L. Sinkulová 1/5 5.2.02.18 Vnitřní stavba těla savců (př. pes domácí) - tělo pokryté kůží vrchní část pokožka, spodní část škára (cévy prokrvují, vyživují), podkožní vazivo (tuk) - srst delší - pesíky, kratší- podsada

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výrobky studené kuchyně vy_32_inovace_ma_49_09

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity V/2 Sada Fyzika 6+7 CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

ZAHRADA 1199,- VAŠE RAJSKÁ HRANÍ SI GRILOVÁNÍ ZAHRADA 20% SLEVA! původně 1499,-

ZAHRADA 1199,- VAŠE RAJSKÁ HRANÍ SI GRILOVÁNÍ ZAHRADA 20% SLEVA! původně 1499,- VAŠE RAJSKÁ ZAHRADA ZAHRADA GRILOVÁNÍ HRANÍ SI UV Lehátko se stříškou materiál: textilní potah, robustní hliníková konstrukce 196 x 65 x 83 cm barva: černá 20% původně 1499,- 1199,- Nabídka platí od 5.

Více

Výroční zpráva Spolku Oříšek

Výroční zpráva Spolku Oříšek 2012 Výroční zpráva Spolku Oříšek Výroční zprávu zpracovali: Jiří Zamouřil, Lenka Hájková 21.1.2013 Kdo jsme: Spolek Oříšek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení, sdružující rodiče a zákonné zástupce

Více

Procenta. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz.

Procenta. Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. Variace 1 Procenta Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Procenta U příkladů, kde se vyskytují procenta,

Více

CHARAKTERISTIKA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

CHARAKTERISTIKA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje CHARAKTERISTIKA Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.dubna 2009 Mgr. Domalípová Marcela, Mgr. Fořtová Jana Bára dosáhla patnácte let a

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Neznámá V mé době Pohled na nebe Na farmě své V přírodě živé V mé době farmářské Hvězdy na obloze nebeské V horách zářivé V přírodě hravé V mé době

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Ing. Matěj Kužel, Na Truhlářce 2084/40, 180 00, Praha 8 Libeň, provozovna: Cukrárna Emil Gaigher, Tyršova 644/42, Písek

Ing. Matěj Kužel, Na Truhlářce 2084/40, 180 00, Praha 8 Libeň, provozovna: Cukrárna Emil Gaigher, Tyršova 644/42, Písek Ing. Matěj Kužel, Na Truhlářce 2084/40, 180 00, Praha 8 Libeň, provozovna: Cukrárna Emil Gaigher, Tyršova 644/42, Písek Výrobky s tukovou náplní: Pokud není uvedeno přímo ve složení výrobků, mohou výrobky

Více

IČO: DIČ: Tel: e-mail: 11. 000002/262 pomucky - Cheva c.22,15 Skolni druzina 495,00

IČO: DIČ: Tel: e-mail: 11. 000002/262 pomucky - Cheva c.22,15 Skolni druzina 495,00 1. 000002/261 pomucky - Cheva c.22,15 Skolni druzina 495,00 2. 000002/251 pomucky - garnyz Skolni druzina 130,00 3. 000002/276 pomucky - policka drevena Skolni druzina 93,00 4. 000002/274 pomucky - zaclona

Více

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě.

Výměnný fond z knihovny v Jihlavě. Mládež beletrie. Adams,Georgie Berger,Margot. Tři malé čarodějky Naděje v hedvábné hřívě. Výměnný fond z knihovny v Jihlavě Mládež beletrie Abedi,Isabel Adams,Georgie Berger,Margot Berger,Margot Blacker,Terence Blyton,Enid Březina,Thomas Březinová,Ivona Dickens,Charles Grimm,Jacob Ludwig GrufíkovKopecká

Více

t n Jídelní lístek M O LIN

t n Jídelní lístek M O LIN r o a t n s Jídelní lísk Předkr y Car accio z hovězí svíčkové s kapar a par azánový i hoblinami 149 Kč Tatarský biſtek z hovězí svíčkové s topinkami a česnekem 178 Kč Bunělos smažené kousky sý a balené

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec Týdenní dotace: 1h/týden Vyučující: Mgr. Lenka Erberová, Mgr. Věra Antalová, Mgr. Vladimíra Hryzlíková, Ročník: 1. (1. A, 1. B, 1. O) Školní rok 2016/2017 UČIVO 1. Zjišťování výtvarných dovedností - volná

Více

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ

PRACOVNÍ LISTY. Inspirace. každý den si můžeš cvaknout... a témata pro MŠ PRACOVNÍ LISTY Inspirace a témata pro MŠ každý den si můžeš cvaknout... Spojování Rozebírání Když spojujete dva dílky k sobě, cvaknutím se přesvědčíte, že jsou pevně spojeny. Pokud chcete rozebrat dva

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ŘÍJEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz DÍLNA INSPIRACE

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Domácí zvířata. Třída:

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Domácí zvířata. Třída: Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Domácí zvířata Jméno a příjmení: Jaroslav Mlejnecký Třída: 5. Školní rok: 2013/2014 Garant / konzultant: Mgr. Nina Dyčenková Datum odevzdání:

Více

VY_52_INOVACE_02.15 1/11 5.2.02.15. Ptačí obři a trpaslíci. Vývoj ptáků

VY_52_INOVACE_02.15 1/11 5.2.02.15. Ptačí obři a trpaslíci. Vývoj ptáků 1/11 5.2.02.15 Ptačí obři a trpaslíci běžci Afrika, J. Amerika, Asie, mohutné tělo, dlouhý krk, malá hlava s plochým zobákem, křídla zakrnělá nelétají, silné nohy rychlý běh, nemá vyvinutý hřeben, prapor

Více

Akce školy 2015/2016

Akce školy 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem p.o. Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 731 84 934, Telefon 733 220 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz 1. pololetí

Více

SZeŠ LANŠKROUN

SZeŠ LANŠKROUN jedna ze dvou zemědělských škol v Pardubickém kraji jediná veterinární střední škola v Pardubickém kraji COP v roce 2016 jmenována centrem odborné přípravy při MZe na škole studuje 297 žáků denního studia

Více

Aktivita Deset dní ekovýchovných aktivit pro děti o letních prázdninách

Aktivita Deset dní ekovýchovných aktivit pro děti o letních prázdninách Aktivita Deset dní ekovýchovných aktivit pro děti o letních prázdninách Se konala 13. 17. 8., a 20. 24. 8. 2012 První týden se zúčastnilo 8 dětí, druhý týden 9 dětí. Věkové rozmezí 6 13 let. Činnost v

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi. Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Registrační č.: CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Škola: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví

Více

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata

Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata Novostavba rekreační chaty na parc. č. 1281/5 (k.ú. Blaženice) D.1 Dokumentace stavebního objektu SO 01 Rekreační chata D.1.1 Architektonicko-stavební řešení a) Technická zpráva architektonické, výtvarné,

Více

Přijďte si vyrobit hezký skleněný lampionek.

Přijďte si vyrobit hezký skleněný lampionek. Po ránu si zacvičíme společně s naším oblíbeným maskotem. 11:00-12:00 Vločky plné knoflíčků Krásné vločky ze dřívek a knoflíků 12:30-14:00 Odpočinek u pohádky Polední poklidné promítání pohádky 14:00-15:00

Více

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi.

Tyto pracovní listy slouží k procvičení učiva: určování domácích zvířat, chov domácích zvířat a jejich prospěšnost pro lidi. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rozmanitost přírody Domácí zvířata chov, užitkovost Ročník 3. Anotace Tyto pracovní

Více

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV

OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV OBČASNÍK OBCE HODÍŠKOV PROSINEC 2011 ČÍSLO 5-6 ROČNÍK IX ZDARMA Mikulášská besídka Zveme všechny děti a jejich rodiče na mikulášskou besídku, která se koná v pondělí 5. prosince 2011 v 16.00 hodin v zasedací

Více

Lov v oceáně. Korálový útes

Lov v oceáně. Korálový útes Lov v oceáně Korálový útes Koráli z útesů mají pestré barvy a různé tvary a velikosti. Libují si v teple a na slunci, a proto se většina útesů nachází v teplé vodě tropického pásma. V korálových útesech

Více

Řadový dům R140 - pravý mezilehlý - půdorys přízemí

Řadový dům R140 - pravý mezilehlý - půdorys přízemí Řadový dům R140 - pravý mezilehlý - půdorys přízemí HRANICE TYPICKÉHO POZEMKU SESTAVA *1 MN1 DŘ1 REVIZNÍ ŠACHTY KANALIZACE 1850 1.3 KUCHYŇ 7,40 m² 3950 KUCHYŇSKÁ LINKA 3400 6450 1.2 OBÝVACÍ POKOJ S JÍDELNOU

Více

INFORMACE O ODPADECH Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu

INFORMACE O ODPADECH Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu INFORMACE O ODPADECH Místa určená k odkládání složek komunálního odpadu 1. Sběrný dvůr 2x plast, sklo, papír, kovy, velkoobjemový kontejner, nebezpečný odpad (zářivky, výbojky, domácí elektro, TV, PC,

Více

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně

Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Veselé sluníčko Mateřská škola Okružní 917, 735 14 Orlová-Lutyně Motto: Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole R.Fulghum (americký psycholog a spisovatel) JARO 2013 Jaro! Jaro!

Více

Oceněné výrobky ze soutěže

Oceněné výrobky ze soutěže Oceněné výrobky ze soutěže Regionální potravina Moravskoslezský kraj 2010 Tvaroh měkký Je zpracován z kvalitní suroviny z podhůří Beskyd a vyráběn klasickou ruční metodou v tvarohářských vanách. Má specifické

Více

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM

RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM RODINNÝ DŮM V TŘEŠŇOVÉM HÁJI, INVESTOR DATUM 8. 6. 016 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 01 0 03 04 05 06 07 08 09 10 11 1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA SITUACE DISPOZICE - SCHÉMA PLOCH PŮDORYS 1.NP PŮDORYS.NP ŘEZY POHLEDY VIZUALIZACE

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška, kterou se provádí 18 písm.,, h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích

Více

SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM

SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM SVĚTLO A TMA HRANÍ SE SVĚTLEM Při hraní si s paprskem kapesní svítilny můžeme provádět mnohé neobvyklé věci, které se světlem mohou přihodit. Například při prosvěcování skla nebo vody můžeme dostat světlo,

Více

Domácí produkty VSTUPTE DO NAŠÍ KUCHYNĚ PLNÉ RADOSTÍ

Domácí produkty VSTUPTE DO NAŠÍ KUCHYNĚ PLNÉ RADOSTÍ Katalog pochutin Domácí produkty VSTUPTE DO NAŠÍ KUCHYNĚ PLNÉ RADOSTÍ V jedinečných prostorách starého mlýna uprostřed přírody vznikají venkovsky laděné domácí produkty, které jsou tvořeny s láskou k venkovu,

Více

Kos černý velikost 25 cm. Drozd zpěvný velikost 23 cm

Kos černý velikost 25 cm. Drozd zpěvný velikost 23 cm Kos černý velikost 25 cm Drozd zpěvný velikost 23 cm Za ranního šera přináší kos hvízdavě flétnový zpěv, který je velmi bohatý na motivy. Pokud je kos vyrušen, vydává (varuje) velmi pronikavým,, tix tix.

Více

Mgr. Radmila Holubcová. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Tematická oblast: Ekosystémy

Mgr. Radmila Holubcová. Datum vytvoření: Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Tematická oblast: Ekosystémy Autor: Mgr. Radmila Holubcová Datum vytvoření: 17.4.2012 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: Přírodověda Tematická oblast: Ekosystémy Téma: Cílová skupina: Ekosystém okolí lidských obydlí zvířata

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10)

JÍDELNÍ LÍSTEK. 200 g Vepřový závitek s uzeným sýrem v jemné KARI omáčce 139 Kč (1,7,9,10) 150 g Krkonošská bašta (1,3,7,9,10) JÍDELNÍ LÍSTEK AKTUÁLNĚ VÁM NABÍZÍME: 400 g FLANK STEAK 319 Kč (hovězí steak z pupku) 200 g Smažená kapsa plná štěstí (1,3,7,9) 145 Kč (kuřecí prso, niva, šunka, kapie, pórek) 200 g Vepřový závitek s uzeným

Více

JÍDELNÍČEK Vývařovna Rudolf Volf Blansko

JÍDELNÍČEK Vývařovna Rudolf Volf Blansko od 28.11.2016 do 4.12.2016 Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 VÁHY PŘÍLOH 28.11 1a,7 1a,1b,7 1a,7 Koprová 29.11 Houbová s mlékem Provensálský vepřový plátek, Pečené kuřecí stehno, jasmínová 1a,7 Zeleninový

Více