STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200"

Transkript

1 STŘEDNÍ ZEMĚDĚLSKÁ ŠKOLA, PÍSEK, ČELAKOVSKÉHO 200 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

2 Obsah výroční zprávy o činnosti školy A. Základní údaje o škole 3 B. Přehled oborů vzdělání 4 C. Personálního zabezpečení činnosti školy 5 D. Údaje o přijímacím řízení 6 E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za 2. pololetí 7 F. Prevence sociálně patologických jevů 8 G. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 9 H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 10 I. Údaje o inspekční činnosti provedené ČŠI 11 J. Základní údaje o hospodaření školy 11 K. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11 L. Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 11 M. Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů 12 N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 12 O. Činnost Školního statku Dobešice 12 P. Koncepce sestěhování OA Písek do budovy SZeŠ Písek 13 2

3 A. Základní údaje o škole název : Střední zemědělská škola, Písek identifikátor zařízení : IČO : Adresa : Čelakovského 200, Písek Telefon / fax : / internetová stránka : zřizovatel : Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice IČO Právní forma : příspěvková organizace Ředitel školy: Ing. Miloš Cieslar zástupce ředitele školy pro výchovnou a vzdělávací činnost a zástupce statutárního orgánu: Ing. Lenka Zámečníková vedoucí učitel praktického vyučování: vedoucí školního statku: Ing. Bohumil Šareš Ing. Jaroslav Procházka charakteristika školy: Střední zemědělská škola v Písku byla zřízena v roce 1870 jako škola rolnická. Od svého počátku vzdělává žáky v zemědělských a příbuzných oborech. Součástí školy je areál s udržovanými plochami zeleně, školní zahrada se skleníkem, školní jídelna, školní hřiště, garáže pro osobní automobil, Avii, traktory, malou mechanizaci a další objekty. Škola nemá vlastní domov mládeže. Žáci školy jsou ubytováni ve volných kapacitách jiných školských zařízení. K výuce praxe slouží Školní statek Dobešice od součást školy jako odloučené pracoviště, dále Zemský hřebčinec v Písku, od roku 2008 školní závod SZeŠ a další zemědělská zařízení. Škola má vlastní školní jídelnu s kapacitou 500 jídel a poskytuje stravování také žákům dalších středních škol v Písku. SZeŠ v Písku je příspěvkovou organizací. Kromě své základní činnosti provozuje v menším rozsahu na základě živnostenských listů doplňkovou činnost, jejíž výsledky jsou využívány k posílení zdrojů školy. Jedná se především o stravování cizích strávníků, výcvik řidičů a zemědělské kurzy. školská rada: Zřízena Radou Jihočeského kraje dne , usnesením č. 731/2005/RK ke dni Na základě 167 zákona č. 561/2004 Sb. proběhly dne podle platného volebního řádu volby do Školské rady při SZeŠ Písek. Jména zvolených členů ŠR: Za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky: Dvořáková Blažena Ing. Tomášek Václav Za pedagogy školy: Ing. Hřebejk Martin Ing. Šareš Bohumil Za zřizovatele školy: Ing. Kratochvíle Karel Novotný Pavel Funkční období školské rady je v souladu se školským zákonem tříleté a končí dnem

4 B. Přehled oborů vzdělání Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání: M Obecné zemědělství M/01 Agropodnikání od ŠVP Agropodnikání - denní forma vzdělávání - délka vzdělávání 4 roky, 0 měsíců - zaměření: a) agroekologie chov koní zemědělský provoz M Ekologie a ochrana prostředí M/004 Ekologie a ochrana krajiny - denní forma vzdělávání - délka vzdělávání 4 roky, 0 měsíců - dobíhající obor 4.B M Ekologie a životní prostředí M/01 Ekologie a životní prostředí od ŠVP Ekologie a životní prostředí - denní forma vzdělávání - délka vzdělávání 4 roky, 0 měsíců Počet tříd a žáků k příslušného školního roku Školní rok Počet tříd Počet žáků Průměrný počet žáků na 1 třídu 2009/ , / , / , / ,60 4

5 C. Personálního zabezpečení činnosti školy pedagogičtí pracovníci Jméno Vedení školy Příjmení Titul Vzdělání, škola, DPS, aprobace Pavlína Bernadová Ing. Jihočeská univerzita fakulta zemědělská, Č.Budějovice, obor zootechnický DPS 1996 AP - chov zvířat, biologie, praxe Miloš Cieslar Ing. VŠZ Praha fakulta provozně ekonomická Č. Budějovice, obor zootechnický DPS 1997 AP- chov zvířat, ekonomické předměty, praxe Šárka Dokulilová PhDr. UK Praha fakulta filozofická obor učitelství všeob. vzděl př. AP-Čj, Aj Jitka Hanusová Mgr. Jihočeská univerzita fak. pedagogická Č. Budějovice obor učitelství Nj a CH pro SŚ Studuje Aj na ZU Plzeň Martin Hřebejk Ing. Jihočeská univerzita fak. zemědělská Č.Budějovice obor všeobecné zemědělství DPS 2004 AP Biologie, rostlinná výroba, praxe Pavlína Hütterová Mgr. Univerzita Palackého v Olomouci, filozofická fakulta obor Česká filologie Studium učitelské způsobilosti Martin Chovanec Mgr. Universita J.E. Purkyně Ústí nad Labem obor dějepis a geografie AP D, Ge pro střední stupeň Roman Jedlička Mgr. Jihočeská univerzita fak. pedagogická Č. Budějovice obor učitelství AP M, PS, Zpv, Lenka Průchová Mgr. ZČU Plzeň, pedagogické fakulta DPS ano AP Čj, Nj pro SŠ Marie Procházková Ing. VŠZ Praha fak. provozně ekonomická Č.Budějovice, obor zootechnický DPS 2002 AP- předměty živočišné produkce, praxe, ON, základy společenských věd Lenka Soukupová Ing. VŠZ Praha fak. Agronomická Č.Budějovice, obor fytotechnický DPS 2004 AP- pěstování rostlin, praxe, meteorologie Bohumil Šareš Ing.. VŠZ Praha fak. provozně ekonomická Č.Budějovice, obor fytotechnický DPS 1992 AP- biologie, rostlinná výroba, praxe Jana Tučková Mgr. UK Praha fakulta TVS obor učitelství tělesná výchova, branná výchova, matematika AP-M, Tv, Bv Pavel Ťupa Bc. ČZU Praha, IVP (specializace v pedagogice učitelské praktické vyučování AP učitel autoškoly, praktická výuka, celková praxe DPS 2011 AP učitel autoškoly Pavel Vainar Bc. ČZU Praha, IVP (specializace v pedagogice učitelské praktické vyučování DPS 1989 AP- učitel autoškoly Počet let pedagogické Pracovní praxe poměr 17 doba 20 doba 28 doba 8 doba 11 doba 6 doba 10 doba 12 doba 6 doba 13 doba 13 doba 25 doba 25 doba 7 doba 23 doba 5

6 Jaroslav Wailguny UK Praha fakulta matematicko-fyzikální obor učitelství matematika, deskriptivní geometrie AP - M, deskriptivní geom., IKT Lenka Zámečníková Ing. VŠZ fakulta lesnická Brno obor lesní inženýrství DPS 2005 AP - lesnické a ekologické předměty, praxe pedagogičtí pracovníci: externí 32 doba 13 doba Libuše Röhrichová MUDr. UK Praha fakulta lékařská 15 DPP AP - hygiena a toxikologie Miloslav Šatra Ing. VŠZ Praha fak. zootechnická Č. Budějovice 15 DPP AP odpady, právní příprava Iveta Vilímková Ing. VŠE Praha, národohospodářská fakulta, obor finance 9 DPP ostatní pracovníci : THP Jméno Příjmení titul Vzdělání praxe/pracovní zařazení doba Jana Holečková SVVŠ Písek, SEŠ Písek 33/hospodářka doba Věra Tomanová SZeŠ Písek 26/ účetní doba Marcela Bytelová SEŠ Kaplice 32/účetní doba Martina Sudová Euroškola Strakonice 1/ spisový a administrativní pracovník doba ostatní pracovníci : provozní Jméno Příjmení titul vzdělání Praxe/pracovní zařazení doba Radka Borovská SO - vyučena 24/uklízečka doba Jana Šálková SO vyučena 39/uklízečka doba Jitka Svatoňová základní 44/uklízečka doba určitá do Miroslav Vokatý SOŠ a SOU Písek maturita 26/školník doba ostatní pracovníci : školní jídelna Jméno Příjmení titul Vzdělání praxe/pracovní zařazení doba Radka Keclíková SOUZ vyučena 24/ pomocná síla v kuchyni doba Eva Motyková SO vyučena 26/ pomocná síla v kuchyni doba Milada Schmidtová SŠSS-ÚSO 37/vedoucí školní jídelny doba Jitka Svatoňová Základní 45/pomocná síla v kuchyni doba Jaroslava Štérová SO vyučena 29/ kuchařka doba Počet hodin vyučovaných neaprobovaně : 2,6 % Počet pracovníků školy: přepočtených 24,1 Počet pracovníků školního statku přepočtených 18,5 - jejich mzdy jsou hrazeny z činnosti školního statku D. Údaje o přijímacím řízení Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 Agropodnikání Ekologie a životní prostředí Celkem počet přihlášených v 1. kole počet přijatých k

7 E. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků za 2. pololetí 2012/2013 Třída Počet Prospělo prospělo Neprospělo Studijní Přerušili studium žáků s vyznamenáním průměr 1.A , A , A , A , B ,975 0 Celkem ,774 2 Hodnocení chování za 2. pololetí 2012/2013 Snížený stupeň z chování Počet žáků 2. stupeň 2 3. stupeň 0 Pochvala ředitele školy 8 Pochvala třídního učitele 4 Důtka ředitele školy 5 Důtka třídního učitele 4 Napomenutí třídního učitele 11 Podmíněné vyloučení ze studia 1 Vyloučení ze studia 0 Absence žáků za 2. pololetí 2011/2012 Třída Celková omluvená absence Absence na 1 žáka (hod.) Celková neoml. absence 1.A , A , A ,4 6 4.A ,9 0 4.B ,6 0 Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2012/ jarní termín Obor Prospěli počet Nepřipuštěni Nedostavili se s žáků vyznamenáním Prospěli Neprospěli Agropodnikání Ekologie a ochrana krajiny Celkem Výsledky maturitních zkoušek ve školním roce 2012/ podzimní termín Obor počet žáků Nedostavili se Konali celou MZ Opakovali část MZ Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Agropodnikání Ekologie a ochrana krajiny Celkem

8 Výsledky opravných maturitních zkoušek v opravných termínech jaro a podzim 2013 (maturanti 2011, 2012) Obor počet žáků Nedostavili se Konali celou MZ Opakovali část MZ Prospěli s vyznamenáním Prospěli Neprospěli Agropodnikání Ekologie a ochrana krajiny Celkem F. Prevence sociálně patologických jevů Situace v oblasti sociálně patologických jevů je hodnocena vcelku pozitivně, protože k žádným větším problémům nedochází. Školu navštěvují jak žáci místní, tak z okolních měst a vesnic. Z informací získaných na pedagogických poradách a předmětových komisí vyplývá, že situace v oblasti sociálně patologických jevů je vcelku bezproblémová. Rovněž zákonní zástupci hodnotí situaci v této oblasti pozitivně, jak vyplývá z průběhu třídních schůzek nebo při osobním jednání v rámci řešení konkrétních problémů spojených s výukou. Také žáci hodnotí pozitivně sociální klima ve třídách a akce preventivních aktivit. Tyto informace byly získány formou anonymního dotazníkového šetření a vyhodnocení diskusí s žáky. a) situace ve škole Naší školu navštěvují jak žáci místní, tak z okolních měst a vesnic. Situace v oblasti SPJ je kolegy hodnocena vcelku pozitivně, neboť k žádným velkým přestupkům či projevům SPJ nedochází. Rodiče a zákonní zástupci hodnotí, taktéž jako pedagogové, situaci v oblasti SPJ pozitivně. Toto je zjišťováno v průběhu třídních schůzek případně při osobních jednáních mimo tyto schůzky v rámci řešení konkrétních problémů (spjatých zejména s výukou). Žáci hodnotí sociální klima ve třídách pozitivně a rovněž akce preventivních aktivit byly žáky hodnoceny kladně. Závažné problémy nebylo třeba řešit. Informace byly získány formou anonymního dotazníkového šetření a vyhodnocením diskuzí s žáky. Největším problémem v oblasti SPJ je kouření žáků v době přestávek. S rodiči učitelé o tomto problému hovoří většinou v rámci třídních schůzek. Překvapivě vysoké procento rodičů v kouření svých dětí problém nevidí. Vzhledem k absenci velkých přestupků či projevů SPJ lze hodnotit minulý školní rok jako bezproblémový. b) cíle Neustálým připomínáním zdůrazňovat součásti zdravého životního stylu a nemodernost kouření. c) práce pedagogického sboru a vedení školy Pedagogický sbor, spolu s vedením školy, se snaží řešit problém kouření, vysoké absence některých žáků a pořádku ve třídách a v areálu školy. Všichni vyučující podporují vzájemnou ohleduplnost a toleranci v třídních kolektivech. Na odstraňování nešvarů se všichni podílejí v rámci výchovně vzdělávacího procesu i v rámci mimoškolních aktivit. Výchovný poradce navštěvuje mezinárodní konference výchovných poradců, je aktivním členem Asociace VP a účastní se jejích jednání a podílí se na spolupráci se sociálními partnery školy. d) spojení rodiče škola pravidelné informace na školních webových stránkách stálý telefonický kontakt dny otevřených dveří třídní schůzky (2 ročně) úvodní beseda vedení školy s rodiči 1. ročníků účast rodičů na sportovních akcích a odborných exkurzích e) aktivity pro žáky sportovní a kulturní akce v rámci výchovně vzdělávacího procesu besedy s významnými osobnostmi v hodinách TV zdůrazňujeme tělovýchovu jako důležitou součást zdravého životního stylu f) volnočasové aktivity Klub ekologické výchovy vedený ing. L. Zámečníkovou soutěže v zemědělských dovednostech řízené ing. Bohumilem Šarešem beseda pro 1. a 2. ročníky na téma v rámci sexuální výchovy Láska ano, děti ještě ne beseda pro 3. a 4. ročníky na téma Partnerské vztahy 8

9 beseda pro 4. ročníky se zástupci VŠ a zástupci TUTOR beseda s pracovníkem Úřadu práce besedy se zástupci firem besedy organizované ARKÁDOU g) spolupráce s okolím školy na úvodní besedě s rodiči žáků 1. ročníku je účasten výchovný poradce ing. Marie Procházková škola spolupracuje s PPP Písek, Strakonice a České Budějovice (Mgr. Ptáčková, Mgr. Mgr. PHDr. Havlík, Mgr. Krčková, Mgr. Vácha, p. Nýdlová) škola spolupracuje se Speciálně pedagogickým centrem ARPIDA, o.s. České Budějovice (PHDr. Vítová, Mgr. Slámová, Mgr. Kopecká) škola spolupracuje se Sociálně psychologickým centrem ARKÁDA, o.s. Písek (Písek (Bc. Kateřina Žiláková, DiS, PhDr. Sylva Hönigová, externí psycholog ) výchovný poradce spolupracuje s Dětským krizovým centrem, o.s. Praha v rámci prevence sociálně patologických jevů spolupracuje výchovný poradce s odborem sociálních věcí na MÚ Písek a s ÚP Písek, Strakonice a Prachatice veřejné charitativní sbírky Svátek s Emilem, Projekt Šance h) evidence a efektivita případný přestupek bude řešen s ředitelem školy a výchovným poradcem a bude evidován G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci se v rámci DVPP zúčastnili celé řady kurzů a seminářů na akreditovaných pracovištích, přitom využíváme nabídky seminářů financovaných z evropských fondů. Přehled seminářů a kurzů Název kurzu, semináře Počet účastníků Práce výchovného poradce na školách 1 Aktuální otázky v chovu koní 1 Vzdělávání dětí, žáků a studentů v problematice domácího násilí 1 Konference MŠMT 1 Klima ve třídě 1 Romské dítě ve škole 1 Konference VIP kariéra 1 Středoškolská ekologická konference 2 Legislativa v práci výchovného poradce 1 Seminář ochrana rostlin 2 Využití médií ve výuce dějepisu 1 Globalizace a globální problémy 1 Učitel pomáhající profesionál 1 Holocaust ve výuce 1 Práce výchovného poradce ve škole 1. část 1 Finanční gramotnost 1 Práce výchovného poradce ve škole 2. část 1 Na bojišti světa aneb Ekonomická globalizace 1 Naši nebo cizí holocaust ve výuce 1 Seminář výchovných poradců Aby všechny děti chodili do školy rády 1 Veterinární otázky v chovu koní 1 Kariérové poradenství v práci výchovného poradce 1 Celkem 24 Vyučující využívají k dalšímu profesnímu růstu možnost samostudia, spolupracují s odborníky z praxe a získané poznatky využívají ve výuce a pro svůj profesní růst. 9

10 H. údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 1. Účast ve studentských projektech - prezentace odborných prací na Středoškolské ekologické konferenci v Praze. Aktivity jsou pravidelně pořádané Klubem ekologické výchovy. 2. Zahraniční aktivity pod záštitou Společnosti pro dobré soužití se uskutečnil v říjnu 2012 pro výběr žáků školy společný týdenní pobyt žáků z Prácheňska a Dolního Bavorska ve vzdělávacím centru ve Waldmünchen, který byl zaměřen na podporu vzájemné komunikace, práce v týmu a konfrontaci předsudků, klišé a stereotypů. Rovněž výběr žáků školy se v dubnu 2013 zúčastnil Festivalu česky a německy hovořících zemí, který zaštiťuje písecká Společnost pro dobré soužití a který se konal částečně v Písku a částečně v Pasově, Waldkirchen a Grafenau. 3. Spolupráce školy s dalšími organizacemi s Okresní agrární komorou v Písku (škola je členem OAK), s Agenturou pro zemědělství a venkov Písek, byla uspořádaná akce Co možná nevíte o hospodářských zvířatech, zemědělských plodinách a produktech, které se zúčastnilo 170 žáků základních škol z Písku a okolí. Žáci byli seznámeni s provozem školního statku, byly pro ně připraveny zajímavé soutěže a také jízda traktorem. Dále spolupracujeme s Úřady práce v Písku, Strakonicích, Prachaticích, Českých Budějovicích (vzájemné informace, nábor žáků, uplatnění absolventů instruktáž pro žáky 4. ročníků), s MěÚ Písek - setkání starosty města Písku s úspěšnými žáky, referátem životního prostředí (pomoc žáků v oblasti ŽP), s Asociací vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru - škola je členem a účastní se celostátních a oblastních soutěží, se zemědělskými podniky v oblasti zajišťování odborné praxe pro žáky (Zemský hřebčinec v Písku, Stáje Štětice), ČZU Praha - Institut pro vzdělávání a poradenství spolupráce v oblasti řízené pedagogické praxe posluchačů DPS, JČU České Budějovice Zemědělská a ekonomická fakulta oblast odborných exkurzí. SZeŠ Písek aktivně spolupracuje s místními základními školami, připravuje pro ZŠ ekoaktivity a prohlídky školního statku Dobešice spojené se soutěžemi a odborným výkladem. Ve spolupráci se Společností pro dobré soužití a za podpory odboru životního prostředí v Písku se žáci oboru Ekologie a životní prostředí zúčastnili např. akce Ukliďme svět, při které uklidili břehy Otavy po červnových povodních. 4. Sportovní aktivity družstvo chlapců obsadilo 3. místo v okresním finále ve stolním tenisu, které proběhlo , v okresním finále středoškolských her ve florbale, konaném , obsadili chlapci 5. místo, v okresním finále středoškolských her v halové kopané, které se konalo obsadilo družstvo chlapců 7 místo. Žáci 2. ročníku se podíleli jako rozhodčí na lehkoatletických závodech žáků píseckých základních škol. 5. Zdravý životní styl, protidrogová prevence sportovní akce, návštěva zeměpisných vzdělávacích programů a pořadů (Galapágy pro žáky oboru Ekologie a ŽP - realizováno společností Planeta Země 3000, Dálný východ po stopách ussurijského tygra, žluté rasy a československých legionářů pro žáky oboru Ekologie a ŽP - realizováno společností Pohodáři), projektový den na SZeŠ Písek. Škola má zpracovaný Minimální preventivní program, školní metodik prevence, Mgr. Martin Chovanec, zřídil ovou adresu pro žáky, kteří s ním mohou anonymně komunikovat o svých problémech. V rámci projektu EXIT tour žáci ročníků absolvovali celodenní preventivní program, workshop zaměřený na život a studium v USA (vedeno v angličtině s překladem), besedu s Wintonovo dítětem, a přednášky na téma Pornografie a kult těla a Závislosti dnešní doby. 6. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je na SZeŠ Písek řízená prostřednictvím plánu EVVO sestavovaného na každý školní rok. Koordinátorkou této činnosti je Ing. Lenka Zámečníková. Škola je dlouholetým členem občanského sdružení Klub ekologické výchovy. Za soustavnou aktivní činnost v oblasti EVVO byl SZeŠ Písek Klubem ekologické výchovy (KEV) dvakrát propůjčen titul Škola udržitelného rozvoje 1.stupně, a to v obdobích 2005 až 2008 a 2009 až 2011 a 2012 až KEV zajišťuje pro žáky řadu akcí zaměřených na environment a pro učitele odborné semináře týkající se udržitelného rozvoje. Každoročně se žáci SZeŠ Písek účastní Středoškolské ekologické konference, na které prezentují výsledky svých odborných prací. V souladu s plánem EVVO jsou do odborných předmětů, do všeobecně vzdělávacích předmětů, do předmětu praxe i do odborných exkurzí začleňované prvky ekologické výchovy. Při výuce předmětu praxe na školním statku v Dobešicích se žáci učí dodržování správných zásad welfare zvířat. V prostorách školy jsou umístěné průběžně aktualizované nástěnky vztahující se k environmentu. Žáci školy jsou soustavně vedeni k péči o pokojové rostliny i o zeleň na školní zahradě a v arboretu. Škola zajišťuje třídění odpadu do nádob umístěných na chodbách školy i ve venkovním areálu a dbá na úspory energie. Pro základní školy SZeŠ Písek zajišťuje řadu environmentálních programů, jak v areálu školy, tak na školním statku v Dobešicích. Databáze programů pro ZŠ, stejně jako plán EVVO i jiné ekoaktivity, jsou uveřejněné na webových stránkách školy. V rámci dlouhodobých aktivit v oblasti EVVO je zajišťováno průběžné pokračování projektů Sledování vzácného rostlinného společenstva v zájmové lokalitě, Fytocenologické snímkování v zájmové lokalitě, Mobilní naučná stezka Píseckými horami a projekt Školní zahrada. Od je zajišťována udržitelnost projektu OP VK Zkvalitnění výuky v environmentální oblasti. Výstupy projektu zaměřené na environment jsou využívané ve výuce. 7. Významnější kulturní akce účast na píseckých slavnostech Dotkni se Písku, pravidelné sledování výstav v Prácheňském muzeu a Sladovně v Písku, návštěva Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2012 v Brně a Gaudeamus 2013 v Praze. 10

11 8. Odborné exkurze žáci oboru Agropodnikání se zaměřením chov koní se navštívili v září 2012 mezinárodní výstavu koní a veletrh - Kůň 2012 na výstavišti Lysá nad Labem a v březnu Světovou výstavu koní Equitana v Essenu, žáci 4. A se zúčastnili odborné exkurze Šumava, kde navštívili celou řadu zemědělských farem, žáci oboru 2.A, 3.A (ekžp) a 4.B navštívili v rámci odborné exkurze Mostecko, žáci oboru 2.A, 3.A (ekžp) a 4.B navštívili v rámci odborné exkurze plantáž rychlerostoucích dřevin ve Vráži u Písku, žáci 3. A oborů Agropodnikání a Ekologie a ŽP, navštívili v rámci odborné exkurze Hněvkovice a okolí a zoo Hluboká nad Vltavou. Žáci 2. a 3. ročníků obou oborů absolvovali odbornou exkurzi přehradní nádrže Lipno a návštěvu koncentračního tábora Mauthausen. Žáci 4. B absolvovali odbornou exkurzi na terénní stanici Jč univerzity České Budějovice Vomáčka. 9. Prezentace školy - při příležitosti prezentace středních škol v Písku "Den otevřených dveří" ve škole, účast na prezentaci SŠ ve Strakonicích a v Prachaticích, účast na celostátní přehlídce škol "Vzdělání a řemeslo" v Českých Budějovicích, aktivní účast na prezentacích SŠ v rámci třídních schůzek s rodiči na ZŠ, informační inzerce v tisku, tištěné informační materiály na Informačních a poradenských střediscích pro volbu povolání při ÚP, maturitní ples v Písku, soutěže středních zemědělských škol, slavnostní předávání maturitních vysvědčení, slavnostní setkání úspěšných žáků se starostou Města Písek. 10. Den zemědělce a venkova Písek dne 4. října se na Školním statku Dobešice uskutečnil 1. ročník Dne zemědělce a venkova Písek, který ve spolupráci s OAK Písek, SZIF Celostátní sítí pro venkov, uspolupořádala SZeŠ Písek. Záštitu nad touto akcí převzal radní Jč kraje pro školství JUDr. Tomeš Vytiska a zúčastnila se ho např. Ing. Hana Rodinová, radní Jč kraje pro zemědělství nebo bývalá radní pro školství RNDr. Jana Krejsová. Dalšími vzácnými hosty byli představitelé OAK Písek, představitelé zemědělských družstev nebo ředitelé podniků, se kterými spolupracuje v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů škola a školní statek. Škola také spolupracuje s výše jmenovanými podniky v rámci praktické výuky žáků obou oborů. Pro širokou i odbornou veřejnost připravili vystavovatelé ukázky moderní, ale také historické zemědělské techniky a Školní statek v Dobešicích nabídl přehlídku historických zemědělských strojů a nářadí. Rovněž se s velkým zájmem setkaly prohlídky chovu celé řady druhů hospodářských zvířat a to jak ze strany dospělých, tak ze strany žáků základních škol z Písku a okolí. Velmi zajímavé také byly odborné přednášky nebo ukázky střihání ovcí, práce podkováře či ukázka výcviku koní nebo práce se včelami. 11. Charitativní akce - účast žáků 3. ročníků na akci Svátek s Emilem a sbírce Šance ; spoluúčast SZeŠ Písek na tradičních rybářských závodech pro osoby se zdravotním postižením, které pořádalo občanské sdružení KONTAKT bb. I. údaje o výsledcích inspekční činnosti Ve školním roce proběhlo na SZeŠ Písek inspekční šetření stížnosti žáka na průběh opravné zkoušky. Inspekční komise shledala stížnost jako nedůvodnou. J. základní údaje o hospodaření školy Hospodářský výsledek SZeŠ Písek skončil v roce 2012 kladným výsledkem ,96,- Kč. SZeŠ Písek má celkem 5 středisek škola, kuchyně, ŠS Žv, ŠS Rv a bytové hospodářství. Všechna střediska, kromě střediska Žv, měla kladný výsledek hospodaření. Ze zlepšeného hospodářského výsledku byly schváleny usnesením Rady Jihočeského kraje příděly do fondu odměn ve výši ,- Kč a rezervního fondu ve výši ,35-,-Kč. K. údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů SZeŠ Písek není zapojena do programů tohoto typu. L. údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Střední zemědělská škola Písek má akreditaci k pořádání Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností v rozsahu minimálně 300 hodin. Vzdělávací program je určen všem aktivním zemědělským podnikatelům nebo potencionálním zájemcům o podnikání v zemědělství, kteří neabsolvovali některý ze zemědělských učebních nebo studijních oborů a chtějí splnit základní kvalifikační požadavky stanovené článkem 4 Směrnice Ministerstva zemědělství č.j / ze dne o dalším odborném vzdělávání v resortu Ministerstva zemědělství. Forma výuky je prezenční, dále obsahuje samostudium a konzultace. Probíhá v termínu listopad až červen následujícího roku, výstupním certifikátem je Osvědčení. Ve školním roce se přihlásilo málo zájemců, proto kurz neproběhl. Škola je cvičnou školou Institutu vzdělávání a poradenství České zemědělské univerzity v Praze, zajišťuje pedagogickou praxi studentů IVP v učitelských studijních oborech. Učitelé odborných předmětů působí jako cviční učitelé, kteří řídí činnost svěřeného studenta. Ve školním roce 2012/2013 se pedagogické praxe zúčastnili 2 studenti, kteří absolvovali společné náslechy ve všeobecně vzdělávacích předmětech, náslechy a výstupy v hlavním odborném a druhém odborném předmětu. Celkem se do řízené pedagogické praxe zapojilo 6 cvičných učitelů odborných předmětů a praxe. 11

12 Škola dále umožnila praktickou výuku studentce pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, která v rámci své bakalářské práce pod vedením cvičného učitele odborných předmětů SZeŠ Písek ověřovala didaktickou hru pro žáky středních škol s tématikou mokřadů. M. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 1) Projekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - Zkvalitnění výuky v environmentální oblasti byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Realizace projektu byla ukončená k , ale i nadále je zajišťována udržitelnost projektu. Cílovou skupinou projektu, žáky SZeŠ Písek, jsou i nadále využívané ve výuce vytvořené výstupy projektu. 2) SZeŠ Písek se aktivně spolupodílela na projektu Zelený most, který se týkal obnovitelných zdrojů energie Projekt byl zakončen k a i nadále budou ve výuce využívané výstupy vytvořené v rámci realizace projektu. Dále trvá účast SZeŠ Písek na projektu Zvýšení odbornosti kompetencí učitelů v profilových zemědělských předmětech. a na projektu Zvýšení odbornosti kompetencí učitelů v profilových zemědělských předmětech. Je zajištěna udržitelnost dřívějších projektů Pilotní střední školy KEV a příprava učitelů pro vzdělávání k udržitelnému rozvoji a Dalším profesním vzděláváním k rozvoji Písecka. Dále byly předloženy žádost k projektu OP VK Rozvoj kompetencí žáků SZeŠ Písek s ohledem na jejich uplatnitelnosti na trhu práce a Další vzdělávání v oblasti pastevního chovu skotu hipoturistiky. 3) Od je na SZeŠ Písek realizován projekt Zkvalitnění a inovace výuky na SZeŠ Písek. Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a forem dosáhnout zlepšení stavu vzdělávání na středních školách. V rámci projektu jsou a ještě budou vytvářené, kromě jiného, digitální učební materiály, které budou ověřovány a využívány ve výuce. N. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Při SZeŠ Písek funguje odborová organizace, která sdružuje cca 1/3 zaměstnanců školy. Jejím předsedou je Bc. Pavel Vainar. Vedení školy a odborová organizace spolupracují bez problémů, vždy k 1. dubnu je uzavírána kolektivní smlouva, která dává spolupráci rámec. Škola dále spolupracuje s dalšími organizacemi hlavně za účelem zajištění výuky praxe žáků. Pro obor Agropodnikání se jedná o tyto podniky: Zemský hřebčinec Písek s.p. (školní závod), stáj Štětice, JK Artex, ZD Čížová, ZD Záhoří, ZD Ročov a další soukromé a rodinné farmy. Pro obor Ekologie a ochrana krajiny (Ekologie a životní prostředí): terénní pracoviště Vomáčka Jihočeské univerzity, odbor ŽP Města Písku, Městské služby Písek, Odpady s.r.o. Písek a laboratoře Ing. Josefa Němce Nový Dvůr. Dále škola spolupracuje s těmito partnery: Agrární komora, Agentura pro zemědělství a venkov Písek, Český svaz chovatelů, Český zahrádkářský svaz, Úřady práce Písek, Strakonice, Prachatice, České Budějovice. O. Činnost Školního statku Dobešice Školní statek Dobešice se nachází přibližně 2 km severozápadně od Písku. Obhospodařuje pozemky na rozloze cca 430 ha v okolí města, v současné době je součástí průmyslové zóny. Od je součástí SZeŠ v Písku a plní funkci výrobního podniku, ale hlavně účelovou pro SZeŠ. Na školním statku se provádí většina učebních a individuálních praxí oboru Agropodnikání a některé učební praxe oboru Ekologie a ochrana krajiny (Ekologie a životní prostředí). Rostlinná výroba je zaměřena hlavně na zajištění krmivové základy (výroba pšenice, ječmene, ovsa, řepky a brambor). V živočišné výrobě převažuje výroba mléka a výkrm skotu. V roce 2007 se na školní statek opět vrátil chov koní, ovcí a koz. Zejména chov koní má na této škole letitou tradici. Mnoho let zpátky zde pracoval jezdecký klub, jehož činnost skončila v roce 1989 a školní koně byli rozprodáni. Návrat zpět k tomuto zaměření byl a je velice složitý a postupný. Nejprve ve školním roce byl opět zaveden předmět Chov koní jako volitelný předmět pro 3. ročník oboru Agropodnikání. Praxe byla prováděna v prostorách Zemského hřebčince Písek, později se rozšířila do prostor dalších soukromých chovatelských subjektů. Od školního roku 2003/2004 je chov koní jedním ze zaměření oboru Agropodnikání, školní statek provádí rekonstrukci stájí, koně si pronajímá i kupuje. Ve školním roce 2006/2007 maturují první žáci tohoto zaměření. Od školního roku 2007/2008 je Zemský hřebčinec Písek školním závodem SZeŠ Písek. Školní statek se snaží modernizovat výrobu a tím i zlepšovat podmínky pro výuku praxe. Jedná se o údržbu staveb, nákup nových strojů, modernizaci živočišné výroby. K se po několika letech usilovné práce podařilo vzájemné darování majetku mezi Jihočeským krajem a Městem Písek. Škola tak dostala do správy hospodářské budovy a pozemky školního statku., které nutně potřebuje k výuce praxe žáků a zároveň předala Městu Písek bytové hospodářství, které bylo pro SZeŠ Písek 12

13 naprosto nepotřebné a pouze zatěžovalo administrativu. V následujícím období bude třeba provést rozsáhlou údržbu darem získaných budov tak, aby vyhovovaly bezpečnostním a hygienickým předpisům. P. Koncepce sestěhování OA Písek do Budovy SZeŠ Písek Na zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne bylo schváleno přemístění příspěvkové organizace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111, do budovy Střední zemědělské školy, Písek, Čelakovského 200 s tím, že bude zachována právní subjektivita obou příspěvkových organizací. Na základě tohoto usnesení došlo k jednání mezi zástupci kraje s vedením obou škol, na kterém bylo vedení škol seznámeno s důvody tohoto záměru. Vedení škol předložilo přehledy požadavků pro jeho realizaci a navrhlo termín sestěhování OA Písek do budovy SZeŠ Písek k Krajský úřad, odbor školství, tyto návrhy akceptoval a s datem sestěhování souhlasí. Dne bylo odborem školství Jč kraje rozhodnuto o přidělení finančních prostředků na realizaci přemístění OA Písek do budovy SZeŠ Písek. Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby administrovaném KÚ Č. Budějovice, Odborem regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic - oddělením realizace veřejných zakázek, zvítězila nejnižší nabídkovou cenou za zhotovení zakázky stavební firma HMpro cz s.r.o., která realizovala stavbu podle projektu projektové kanceláře PROJKA s.r.o. v období červen 2013 srpen Po dohodě vedení obou škol se zhotovitelem stavby byla kolaudace posunuta na měsíc září a 27. září 2013 byl vydán kolaudační souhlas. Výuka OA Písek na adrese Čelakovského 200 začne 4. listopadu 2013, do té doby dojde k přestěhování OA Písek do budovy SZeŠ Písek. V Písku 12. října 2013 Ing. Bohumil Šareš v.r. předseda Školské rady SZeŠ Písek Ing. Miloš Cieslar v.r. ředitel SZeŠ Písek 13

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice ŠVP Informatika v ekonomice SOŠ Blatná Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Obor (RVP) Informační technologie 18-20-M/01 Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 V Jezárkách 745, 388

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán

Anotace: Obsah : Identifikační údaje 2. Charakteristika školy Charakteristika ŠVP Rámcový učební plán Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Andělská Hora č. 215. PSČ: 793 32. IČO: 70645558. DIČ: CZ70645558 Tel.: 554 737 031-3, 603 717 216. Fax: 554 737 031. E-mail: zsandel@gmail.com

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více