Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR"

Transkript

1 Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Strana 48

2 Strana 49

3 Strana 50

4 Strana 51

5 Strana 52

6 Příloha 2 - Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka šk. r Výměnné pobyty studentů, projekty projekt WAI (Who Am I) byl vybrán Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako příklad úspěšné praxe mezi dalšími projekty typu Comenius. Koordinátorky projektu I. Coufalová a D. Fenclová z našeho gymnázia byly pozvány na seminář pro budoucí žadatele o schválení projektů, kde měly možnost předat své zkušenosti se výše zmíněným projektem, seznámit s náplní, časovým plánem, cíli a způsoby realizace projektu. Seminář se konal v sídle NAEP v Praze Říjen zahajovací konference mezinárodního projektu WAI (Comenius - Partnerství škol) v německém Duisburgu. Učitelé partnerských škol z Belgie, České republiky, Irska, Itálie, Německa, Nizozemska a Norska se sešli v partnerské škole Max-Planck Gymnasium. Ivona Coufalová, Dana Fenclová, Vance O Reilly Listopad studentů z 2.ročníku za doprovodu tř. uč. E. Raškové a uč. ang.j. I. Řípové se zúčastnilo každoročního výměnného pobytu v Holandsku s partnerskou školou Strabrecht College, Geldrop. Téma umění dílo a život malíře Vincenta van Gogha, mimo jiné návštěva jeho rodného města; voda problematika povodní, návštěva Zeeland, vodního díla Neltje Jans. Březen holandští studenti pokračují s našimi studenty z 2.roč. ve společné práci na projektech, tentokrát na téma totalitní režimy komunismus v Čechách poválečné období, 3.odboj, návštěva památníku Vojna u Příbrami, život a dílo Karla Čapka, pedagogický dozor - tř.uč. E. Rašková a uč. ang.j. I. Řípová Květen závěrečná konference WAI se uskutečnila v hostitelské škole Ramsprange Community School v jižním Irsku; 5 studentů vybraných ze VI a 2.roč. pracovali na zadaném úkolu na tvorbě travelogu - stručném průvodci jednou z vybraných zemí - za použití speciálního internetového programu jejich celoroční práce byla ohodnocena jako nejlepší ze všech zúčastněných škol; pedagogický dozor- I. Coufalová, D. Fenclová, V. O Reilly Červen výměnný pobyt studentů (VI) z naší školy se školou Vinderegaaende skole Lena, Norsko. Téma budoucnost energetických zdrojů. Návštěva hlavního města Osla, poznávání kultury země, jejich přírodních krás během třídenního výletu. Pedagogické vedení zajišťovaly tř. uč. D. Hlásná a uč. ang.j. O Svojtková. Studijní pobyt norských studentů proběhne na začátku následujícího šk.roku. 2. šk. kolo olympiády anglického jazyka V lednu a v únoru 2010 proběhla na naší škole olympiáda z anglického jazyka ve třech kategoriích. I. kategorie (prima a sekunda); II. kategorie ( III. a IV.) a III. kategorie (V VIII, 1.roč. 4-roč.). Do okresního kola I. a II. kategorie, které se konalo na Základní škole Jiráskovy sady Příbram, postoupily studentky Gabriela Suchopárová ze sekundy ( I. kateg.) a Alžběta Nováková z kvarty ( II.kateg.). V tomto kole Gabriela Suchopárová (II) obsadila 2. místo a Alžběta Nováková 4. místo. Ve třetí kategorii (V. VIII., 1.roč. 4.roč. ) se úspěšně umístil L. Berger (VI). Bohužel ani T. Micková, která se umístila na 1.místě ve II. kategorii, ani L. Berger (III. kategorie) se nemohli zúčastnit okresního kola, protože pravidla olympiády neumožňují postup žákovi, který delší dobu navštěvoval školu, kde je angličtina vyučovacím jazykem. V okresním kole ve III. kategorii naši školu reprezentovala Barbora Pilařová (VII) a obsadila 3. místo. 3. Vlastní činnost předmětové komise: projednány učební tematické plány, diskuse podněty, nápady, aktualizování maturitních témat, státní maturita, ŠRVP, výběr učebnic pro nadcházející školní rok, nabídka časopisů R+R, Bridge. Potvrzení termínu výměnného pobytu studentů mezi naší a holandskou školou v Geldropu, která se uskutečňuje každý rok, a se školou v Leně v Norsku byla otevřena nově vybavená učebna jazyků. Interaktivní tabule s příslušenstvím byla pořízena v rámci projektu Kolik řečí znáš. Otevření se zúčastnili Paed. Dr. Pavel Schneider, vedoucí školského odboru Krajského úřadu Středočeského kraje, a nově jmenovaný ředitel Gymnázia K.Čapka RNDr. Jiří Kastner. Strana 53

7 Postup realizace projektu Kolik řečí znáš V průběhu první etapy projektu byly všechny třídy gymnázia zapojeny do výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím Vance O Reilly. Z dotace byly pořízeny slovníky a další výukové materiály. Pracovní tým projektu, I. Coufalová, D.Fenclová, I.Řípová, A.Vondráček a Vance O Reilly, vytvářel obsah pro e-learningové kurzy, které jsou v současné době ve fázi zkušebního spuštění a budou následovně spuštěny v příštím školním roce E-learning využívá multimediálních prvků, interakci a komunikaci s uživatelem. Žák prochází kurzem, ve kterém má k dispozici výukové texty, ilustrace, nahrávky. Dostává úkoly a ty elektronicky odevzdává, diskutuje nad různými tématy, skládá testy. Tato forma vzdělávání se stává běžnou na českých vysokých školách, a proto jsme se rozhodli zapojit do ní i naše žáky. Projekt Kolik řečí znáš byl vybrán jako vzorový projekt ve Středočeském kraji pro prezentaci v rámci jednání Výboru pro koordinaci fondů, které proběhlo v prostorách Národního domu na Vinohradech v Praze dne Hodnocení výsledků v jednotlivých studijních skupinách ve šk. r jsou srovnatelná. MM IV stud. prům. MM- VI stud. prům. MM 2.roč. stud.prům. 5. Příprava studentů na složení státní zkoušky z anglického jazyka s mezinárodní platností FCE V hodinách nepovinné výuky anglického jazyka v maturitním ročníku VIII probíhala mimo prohloubení si znalostí anglického jazyka příprava ke složení státní zkoušky FCE, kterou úspěšně zvládli studenti Zuzana Musilová, Lucie Láníková, Iva Coufalová, Markéta Chytrá, Tereza Vančurová, Eliška Ferencová a Jana Čulíková. Za přípravu zodpovídala I. Řípová. Tato nepovinná rozšířená výuka anglického jazyka byla s úspěchem zahájena pro studenty VI, VII a 3. ročníku pod vedením I. Coufalové. Studenti jsou připravováni ke složení této zkoušky ve šk. roce Vypracovala : I. Řípová Dne Strana 54

8 Příloha 3 - Zpráva předmětové komise za školní rok 2009/ cizí jazyk 15. září 2009 Členové komise byli seznámeni s novou učebnicí němčiny Alles klar 1a, 1b. Tato moderní učebnice z nakladatelství INFOA plně odpovídá jak novému pojetí výuky cizího jazyka, tak i požadavkům státní maturitní zkoušky. Komise nemá námitky proti využití učebnice při výuce v tercii, přestože nemá doposud schválenou doložku ministerstva školství. Na vyřízení doložky INFOA pracuje. 15. listopadu 2009 Komise byla informována o průběhu e-learningového studia učitelů jazyků. Termín ukončení první části studia je konec listopadu Po úspěšném absolvování e-learningu (on-line testy) pokračuje studium formou seminářů v průběhu prosince 2009 a na začátku ledna prosince 2009 absolvovali studenti konverzačního kurzu exkurzi na téma Historisches Prag. Exkurze je součástí přípravy na maturitní zkoušku. 17. prosince 2009 Konverzační soutěž v německém jazyce školní kolo: poslechová část: , zúčastnilo se 12 studentek a studentů V, VI, VII konverzační část: , zúčastnilo se 6 studentů vítězové: Jakub Říha a Jiří Homolka, postupují do okresního kola 8. ledna 2010 O. Svojitková informovala o průběhu praktické části přípravy učitelů ke státní maturitě. Na dvou seminářích CERMAT byli účastníci studia seznámeni s kritérii hodnocení písemné práce ve dvou úrovních B1 a B2. Po nácviku opravy písemných prací proběhla certifikace. Příprava učitelů bude pokračovat v únoru dalším e-learningovým kurzem zaměřeným tentokrát na ústní část maturitní zkoušky. 7. dubna 2010 Byla podána informace o průběhu přípravy pedagogů ke státní maturitní zkoušce z cizích jazyků. Během února probíhalo studium formou e-learningových kurzů, následovaly semináře s praktickým nácvikem hodnocení ústní části zkoušky a koncem března bylo studium zakončeno certifikací. V současné době prošly certifikací tři vyučující angličtiny, jedna němčinářka a jedna vyučující ruského jazyka. Studium pro pedagogy bez certifikace bude pokračovat na podzim dubna 2010 Na schůzi komise byly projednány tématické okruhy k maturitní zkoušce z německého a francouzského jazyka. 24. května 2010 Členové komise zhodnotili výsledky malé maturity z druhého cizího jazyka: německý jazyk zkoušku absolvovalo celkem 5 studentů ze 2. ročníku a VI hodnocení 4x chvalitebný, 1x dobrý Strana 55

9 francouzský jazyk zkoušku absolvovalo celkem 7 studentů ze 2. ročníku a VI hodnocení - 3x výborný, 2x chvalitebný, 2x dobrý Dále byl zhodnocen dvoudenní poznávací zájezd na jižní Moravu a do Vídně, uskutečněný ve dnech května Zájezdu se zúčastnilo 40 studentů a 4 dospělí. Cílem této akce je posilovat zájem o druhý cizí jazyk a orientovat studenty k zemím v našem sousedství. Přiložen článek studentky z IV: Ve dnech 14. a 15. května se studenti našeho gymnázia vydali na dobrodružnou cestu za poznáním. Navštívili jsme jižní Moravu a historické jádro Vídně. Startovalo se v ranních hodinách od sportovní haly v Dobříši. I když nám počasí příliš nepřálo, odhodlaně jsme se vydali na cestu. První místo, kam jsme zavítali, byly katakomby ve Znojmě. Právě zde se místní obyvatelé schovávali, když švédská armáda napadla město v dobách třicetileté války. Přestože nám tu a tam káplo na hlavu, bylo tu lépe než venku na dešti. Následoval Lednicko-valtický areál. Tam nás zavřeli do Lednice, ale nebyla to ledajaká lednice, nýbrž honosný zámek, který patřil rodu Lichtenštejnů. Na chvíli jsme se přenesli do arabských zemí při zhlédnutí minaretu. Po únavném avšak zajímavém dni se všichni těšili na slíbený odpočinek, který nám poskytli v Pasohlávkách. Druhý den začal velmi pěkně, protože nás probudily sluneční paprsky dopadající do našeho pokoje. Po hodince cesty jsme vjížděli do města na Dunaji - Vídně. Program pokračoval návštěvou jednoho ze dvou muzeí. Každý si mohl vybrat dle svého vkusu buď umění nebo přírodní vědy. Přes Hofburg jsme došli procházkou až ke Stephansdomu, následně k budově parlamentu a k radnici. Předposlední zastávka byla v Schönbrunnu. Víte, že tento zámek byl vybudován se záměrem předstihnout monumentální Versailles? Bohužel došly finance, a tak se Habsburkové museli spokojit jen s místnostmi. Poslední zastávka byla u Hundertwasserhausu, pak už jsme ač neradi mířili k domovu. Byl to takový víceúčelový výlet, protože jsme měli možnost procvičit také jazyk. Snažili jsme se o německou konverzaci, komu to nešlo, použil ruce a nohy, ale všichni se nakonec domluvili. Plni nových poznatků jsme šťastně dojeli do svých domovů a vrátili se z pohádky do reality. Všem se exkurze líbila a doufají, že brzy vyjedou na další cestu za novými zážitky. Také věříme, že při některé vyučovací hodině budeme moci zaperlit novými informacemi. Bára Rambousková 4. června 2010 Komise vybrala dva zástupce školy do projektu Europa-Haus Prag / Marienberg Projekt je zaměřen na evropská témata, účastní se studenti ze států střední Evropy. Za naši školu se zúčastní Soňa Helebrantová a Jiří Homolka /VI/. Termín: Strana 56

10 Příloha 4 - Předmětová komise CJL - hodnocení školního roku 2009/2010 Září projednání učebních plánů CJL, nové metody ve výuce Vektor 4. ročník a oktáva LTS beseda s Veronikou Brožkovou scenáristka, zač. spisovatelka spolupráce s knihovnou exkurze Strž Literární cestovka, soutěž Osobnosti Příbramska zkušenosti s výukou podle učebnic nakladatelství Fraus (tercie, kvarta, sexta) Říjen zadání seminárních prací imatrikulace příprava recitace s dramatizací Listopad akce Knihu sobě - rozšíření knižního fondu školní knihovny seminář Cesty k efektivnější výuce umění komunikace NIDV Praha Večer tříkrálový Divadlo A. Dvořáka Příbram Odysseovy cesty divadelní představení pro rodiče prima (mezipředmětové vztahy CJL, DEJ, VYV, OBV) Prosinec Den otevřených dveří příprava studovny, výstavka studentských prací a projektů Co se stalo na gymnáziu ukázky dramatických aktivit v KD akademie - příprava vystoupení Leden Olympiáda CJL školní kolo LTS exkurze Josef Čapek Obrazárna PH, přednáška o východní filozofii zhodnocení významu nového předmětu v rámci CJL Mediální a dramatická výchova tercie otázka nákupu literárních časopisů (omezení finančních prostředků) zkušenosti s výukou podle nových ŠVP v daných ročnících tvorba kánonu pro nové maturity seminář Cesty k efektivnější výuce mediální výchova NIDV Praha Únor Březen miniprojekt LTS komiks v literatuře účast žáků v okresním kole Olympiády z českého jazyka studentky Nováková a Strana 57

11 Svobodová postup do krajského kola Lakomá Barka- ABC Praha prima první ročník miniprojekt - Literatura v souvislostech (dle ŠVP, např. Ezop, G. Orwell ) projednání maturitních otázek a přípravy studentů k maturitě, organizace písemné maturitní práce z CJL Duben písemné maturitní práce z CJL Návštěva galerie Dox, obrazárna PH (mezipředmětové vztahy CJL, VYV moderní umění) Květen Olympiáda CJL krajské kolo (přední umístění) Stavovské divadlo Richard III. malé maturity ústní maturitní zkoušky prezentace seminárních a ročníkových prací projednání výsledků maturit, přehledy, evaluace Červen příprava pásma pověstí pro Svatováclavské slavnosti exkurze Památník K. Čapka ve Strži (septima) nová technika do auly záměr vyučujících CJL, spolupráce s Radou rodičů GKČ nové učebnice literární a divadelní nástěnky kurz rétoriky v rámci Malých grantů druhé pololetí školení hodnotitelů nové státní maturity závěr školního roku - zhodnocení Strana 58

12 Příloha 5 - Zpráva o činnosti předmětové komise Matematika ICT za školní rok 2009/2010 Matematická sekce Matematická olympiáda Školní kolo kategorie Z6 řešili 3 žáci, z toho 2 úspěšní. V okresním kole se Andrea Šrámková umístila na místě a Iveta Brajerová se na místě ve své kategirii. V kategorii Z7 a Z8 neprojevili žáci zájem o účast ve školním kole. Pythagoriáda školního kola kategorie 6. třída se účastnilo 23 žáků, z toho 21 úspěšných řešitelů s právem postupu do kola okresního. Okresního kola se žáci neúčastnili. Pythagoriáda kategorie 7. třída měla na naší škole 25 účastníků, žádný z nich se nestal úspěšným řešitelem. Maturitní zkouška maturitní zkoušku skládalo v sextě 9 žáků, ve 4. ročníku 6 žáků. Prospěli všichni. Ve 4. ročníku s průměrným výsledkem 1,8; v oktávě s prospěchem 1,2. V srpnu úspěšně složili opravnou zkoušku dva žáci oba z 3. ročníku. Další 2 žáci (oktáva a 3. ročník) opravnou zkoušku vykonali s prospěchem nedostatečným, a tedy obdrželi definitivně tuto známku na výroční vysvědčení. Výsledky vzdělávání z matematiky v roce 2009/2010 statistika po opravných zkouškách Průměrný prospěch z matematiky na celé škole ve druhém pololetí (klasifikováno 333 žáků: 2,402. ICT sekce Maturitní zkoušku z Informatiky, výpočetní techniky a programování skládalo 5 žáků. Všichni prospěli. Během školního roku jsme se nezapojili do žádné soutěže z ICT. V průběhu školního roku se konaly 4 porady předmětové komise (viz zápisy). V současné době předmětová komise aktualizuje strategii výuky matematiky a ICT v ŠVP Karlík. S přispěním členů předmětové komise, Daniel Hošek V Dobříši, Strana 59

13 Příloha 5 - Zpráva o činnosti předmětová komise přírodovědných předmětů (BIO, CHE, FYZ, ZMP) Soutěže Ekologická olympiáda září ( ) Vlašim (Centrum ekologické výchovy) družstvo Markéta Chytrá, Marina Medvěděva, Denisa Chadimová (oktáva) pedagogický doprovod Mgr. Ondřej Bílý Družstvo úspěšně reprezentovalo školu. Na rok 2010 opět připravíme soutěžní tým. Expo science AMAVET 2010 Q-klub Příbram regionální kolo - březen 2010 ( ) - zúčastnily se studentky sexty Sarah Hejzlarová Izraelsko-palestinský konflikt - Kateřina Petrželová Městské klima - práce S. Hejzlarové byla oceněna čestným uznáním - pedagogické vedení - Mgr. Rašková Ekologické kurzy - kvarta ekostředisko Rychta Krásensko pedagog. doprovod Mgr. Čeledová a RNDr. Máchová 3.ročník ekostředisko Střevlík pedagog. doprovod Mgr. Čapek a Mgr. Čapková - tercie ekostředisko Sever Horní Maršov pedagog. doprovod RNDr. Hlásná a Mgr. Hošek Opět se potvrdilo, že tyto ekologické exkurze jsou pro studenty velmi přínosné. Učí se samostatné práci, ale zároveň tolik potřebné spolupráci a myšlení při zpracování projektů. Prožijí společně několik velmi intenzivních dnů. Poznatky získané a procvičované na exkurzi byly opětovně využité ve výuce biologie i společenskovědních předmětech. Účast třídního učitele na ekokurzech se potvrzuje jako velmi dobrá myšlenka. Práce na ŠVP Jednotliví členové komise se aktivně podíleli během celého školního roku na koordinování ŠVP a tematických plánů. Předměty byly garantovány: BIO (Mgr. Cypriánová), CHE (RNDr. Hlásná), FYZ (Mgr. Čapek), ZMP (Mgr. Rašková, RNDr. Máchová). V červnu proběhla koordinace vyučování biologie pro rozvržení učiva pouze do tří let (zkrácení) hlavně pro 2. roč a sextu. Také nástin učiva do seminářů od r pro 3.R (VII) a 4.R (VIII). Semináře a cvičení - BIO, CHE, FYZ, ZMP Zájem studentů o uvedené typy seminářů byl dostatečný - všechny byly v roce 2009/2010 otevřeny SCB pro 2.,3.,4.ročník, SCh pro 3. a 4.ročník, SCF pro 4.ročník, SCZ pro 4.ročník a odpovídající ročníky osmiletého studia. Maturanti výborně zúročili znalosti při přijímacích zkouškách na VŠ. Protože práce v seminářích je vedena s přiměřenou náročností studenti mají při přijímacích zkouškách na VŠ úspěch ( BIO, CHE až 90%). Projekty 1) 2) Biologie a historie v praxi (Mgr. Bílý) Biologie v praxi (Mgr. Hošek, Mgr. Bílý) Strana 60

14 Do projektu BIO v praxi jsou zapojeni všichni vyučující biologie a zpracovávají jednotlivé úkoly zaměřené hlavně na zpracování e-learningových kurzů - pod vedením manažera projektu Mgr. Hoška. Bylo vytvořeno 6 kurzů Ekologie, Geologie, Bezobratlí, Obratlovci, Výtrusné a Semenné rostliny. Informace o průběhu a výsledcích projektů zpracují výše jmenovaní vedoucí projektů. Tematické exkurze V rámci BIO, SCB i FYZ a ZMP bylo uskutečněno několik jednodenních či půldenních exkurzí k právě probíraným tématům: Hrdličkovo muzeum, Národní muzeum, park Průhonice, botanické vycházky, Planetárium, spolupráce s ČVUT a MAT-FYZ UK Praha. Na exkurzích byly realizovány i mezipředmětové vztahy např. BIO NEJ Lednicko-valtický areál a Vídeň květen Další vzdělávání Někteří členové komise se zapojili do projektu 5P PřF UK Praha financován z EU-možnosti získávání informací i materiálů pro výuku. Zaškolování k práci s i-tabulemi. Studium EVVO RNDr. Máchová Práce s e-learningovými kurzy. Zpracovala Mgr. Cypriánová, září 2010 Strana 61

15 Příloha 6 - Zpráva společenskovědní komise za školní rok 2009/2010 Komise společenských věd koordinuje výuku v předmětech občanská výchova, dějepis, základy společenských věd, společenskovědní seminář a pedagogicko-psychologický seminář. Výuka si klade za cíl předat základní znalosti v daných oborech, ale podstatnější je snaha o vybudování širokého povědomí o dějinách i současném stavu lidské společnosti, o vztazích mezi člověkem a prostředím, v němž žije, a vést žáka k aktivnímu přístupu k životu ve společnosti. Na nižším gymnáziu je výuka společenskovědních předmětů vedena směrem k upevňování kompetencí komunikativních (žáci jsou podněcováni k tvořivému myšlení), sociálních (snaha rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i práci druhých), kompetencí k řešení problémů (podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování) a kompetencí pracovních (pozitivní vztah k práci a úkolům, výběr budoucího povolání). Dále jsou rozvíjeny kompetence občanské (výchova svobodného, zodpovědného a ohleduplného občana) a kompetence pracovní (pozitivní vztah k práci a úkolům, výběr budoucího povolání). Žáci se učí řešit problémy kolektivu, dodržovat základní společenská pravidla. Jsou seznámeni s možností šikany a její prevence. Vyučující využívají různorodé formy výuky skupinové, týmové i individuální. Na vyšším gymnáziu žáci získávají nové poznatky, učí se je systemizovat, hodnotit a vyhledávat ze všech dostupných zdrojů. Předmět občanská výchova je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě osmiletého gymnázia. V primě se žáci navzájem poznávají, představují své koníčky, zájmy, učí se ohleduplnosti a toleranci. Pracují na projektu Rodokmeny, tvoří rodokmen své rodiny a prezentují ho spolužákům. V několika rodinách toto bylo podnětem pro zajímavé setkání. V sekundě se žáci zabývají psychologickým a sociálním aspektem osobnosti. Jsou zapojeni do skupinové práce vytvářejí motivační materiály ke zdravému životnímu stylu, který by oslovil vrstevníky. Pro žáky sekundy je každoročně organizována beseda se starostou města. V letošním roce žáci primy a sekundy navštívili Národní muzeum. Učivo tercie je zaměřeno na procvičování argumentace, žáci se zapojují do debatních duelů na kontroverzní témata, učí se, jak nepodléhat klamavé reklamě a reagovat na různé způsoby manipulace. V kvartě kromě jiných aktivit probíhá dlouhodobý skupinový projekt nazvaný Veletrh fiktivních firem, ve kterém je hlavním úkolem založení prosperující firmy. Na vyšším gymnáziu navazují na občanskou výchovu základy společenských věd. Jedná se o předmět integrující poznatky z oblasti psychologie, sociologie, politologie, práva, etiky, teorie vědy a filozofie. Snažíme se výuku tohoto předmětu neustále zkvalitňovat, a to dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. V letošním školním roce vyučující ZSV absolvovala čtyřsemestrový kurz filozofie na Academia bohemica akreditovaný MŠMT, vyučující OBV je v rámci dalšího vzdělávání přihlášena do kurzu 5P určeného všem učitelům základních a středních škol ve Středočeském kraji, kteří mají zájem se ve svých předmětech dále vzdělávat. Jsou zaměřeny na průřezová témata RVP, především environmentální, ale i multikulturní výchovu a další. V rámci výuky společenskovědních předmětů se studenti účastní exkurzí, přednášek a besed. Každoročně pořádáme návštěvu Poslanecké sněmovny a Senátu, kde je pro nás připraven program a beseda s poslancem, besedu s matrikářkou. Navštívili jsme Terezín a Památník Vojna, kde se studenti seznámili s perzekucemi 50. let a setkali se s politickým vězněm p. Zahrádkou. V letošním školním roce jsme opět spolupracovali s nadací Adra a využili jsme bohatou nabídku jejich programu PRVák, jehož cíle odpovídají průřezovým tématům pro gymnázia. Nadále pokračujeme v Adopci na dálku. Strana 62

16 V rámci projektu Světová škola 2, který se zabývá globální problematikou, spolupracujeme s humanitární organizací Člověk v tísni. V tomto školním roce jsme získali certifikát s oprávněním používat titul Světová škola. Vyučující společenskovědních, ale i ostatních předmětů zařazují aktuální globální témata do výuky. Např. v rámci Dne vody byla připravena prezentace pro nižší gymnázium, která byla zaměřena na celosvětový nedostatek pitné vody, dále jsme žáky školy seznámili s Evropskou vodní chartou. Prima, sekunda, tercie a kvarta vytvářela na toto téma velmi zajímavé koláže. Své práce prezentovali před ostatními třídami, vystoupení byla velmi zdařilá. S globální problematikou se studenti seznamují též na ekokurzech, které jsou zařazeny do výuky na nižším i vyšším gymnáziu - pro tercii a třetí ročník. Obsah programu Týden pro trvale udržitelný život je zaměřen na vývoj vztahů člověka a prostředí, postavení člověka v přírodě, společnosti, globální problémy lidstva a princip trvale udržitelného rozvoje, ohleduplný a zodpovědný životní styl aj. Jedná se o mezipředmětově zaměřený kurz studenti si v praxi vyzkouší mnoho teoretických poznatků z biologie, zeměpisu, fyziky, chemie, estetické a občanské výchovy, také z psychologie a sociologie. Pro rozšiřující studium základů společenských věd a dějepisu jsou určeny semináře, ve kterých probíhá příprava k maturitě z těchto předmětů a zároveň na přijímací zkoušky na vysokou školu. V seminářích jsou využívány formy a metody problémového vyučování, velký prostor je věnován aktivitě studentů. Semináře navštěvují především zájemci o studium práv, psychologie, politologie, historie, religionistiky a andragogiky. V současné době se zvýšilo procento úspěšnosti studentů přijímaných na tyto obory. V rámci těchto seminářů se uskutečnila např. beseda o buddhismu v občanském sdružení Lotus. V pedagogicko-psychologickém semináři mají žáci možnost seznámit se s prací psychologa a teoretické poznatky si mohou ověřit v praktických situacích. Účastní se exkurzí ( např. dětský domov, domov důchodců, výchovné zařízení pro mládež) a besed (beseda s vězeňským psychologem). Jedním z nejdůležitějších výsledků výuky společenskovědních předmětů by měla být schopnost žáků vytvořit si kvalifikovaný názor a dovednost kultivované argumentace. Jsme si vědomi toho, že tradiční forma výuky k dosažení těchto cílů nestačí. Snažíme se proto co nejvíce využívat alternativní formy vyučování a podněcovat žáky k samostatné a kreativní práci a aplikovat získané poznatky v praktickém životě. Upozorňujeme je na zajímavé články v novinách, časopisech, na internetu a na chaty s osobnostmi současného společensko-politického života. Žáky vedeme k respektování identity ostatních lidí, k tomu, aby se oprostili od rasismu, xenofobie, nacionalismu a jiných forem nesnášenlivosti. Jarmila Bendová předsedkyně předmětové komise Strana 63

17 Příloha 6 - Akce předmětové komise Tev, Vv a Huv za školní rok 2009/ Výtvarný projekt v Itálii - 54 účastník ů 10 -oktáva, 22-4.r., 2-2.r, 2 -kvinta, 5 -septima M.Brabencová a M. Brabenec organizace a sportovní akce, práce na pláži - sochy Z. Zápalová keramika A. Vančátová malba Hana Brabencová - zdravotnice Program : pátek odjezd z Dobříše ve 21h sobota h příjezd do Padovy prohlídka Scroveniho kaple Giotto V 17h příjezd do Lido Adriana, ubytování, rozdělení do pracovních skupin malba, keramika, sochy na pláži, dokumentace neděle výtvarné práce podle skupin pondělí prohlídka kostela St. Apollinare in Classe v Ravenně návštěva zábavného parku Mirabilandia úterý 1.9. návštěva zábavného parku Mirabilandia pro zájemce, ostatní výtvarné práce podle skupin středa 2.9. v 7h odjezd do Florencie prohlídka galerie Ufizzi a prohlídka města v 15h odjezd do St. Gimignana prohlídka města, v 18h odjezd domů čtvrtek 3.9. v 10h odjezd do Ravenny, prohlídka kostela St. Apollinare Nuovo kostela St.Vitalle, hrobky Gally Placidy, kostela St. Giovaniho odpoledne volný program u moře, sport, mozaiky na pláži - soutěž pátek 4.9. výtvarné práce podle skupin, sport sobota 5.9. v 9h vyklizení apartmanů, koupání na pláži, ve odjezd do Benátek sraz v 19h na náměstí S. Marco, společně lodí po Grand Kanálu na parkoviště Tronchetto, ve odjezd domů neděle 6.9. v 9h příjezd na Dobříš Vernisáž výtvarných prací ve škole Školní sportovní liga pro nižší gymnázium přespolní běh v Příbrami chlapci, dívky 3. kategorie, Havel /prima/ 4.m. okrskové kolo v minifotbale 3. kateg. na Dobříši 5. místo florbalový turnaj ZŠ na Dobříši chlapci tercie, kvarta -4. místo florbalový turnaj ZŠ na Dobříši chlapci prima, sekunda 5. místo basketbalový turnaj mezi 1. ZŠ a 2.ZŠ Dobříš a GKČD Chlapci I,II 2.místo, dívky I,II 3.místo Chlapci III,IV 3. místo, dívky III,IV 3. místo biatlonový závod družstev a jednotlivců mezi 1.ZŠ Dobříš a GKČD Družstvo chlapců z I a tercie / Lojek, Melnar, Fiala / - 2. místo Jednotlivci Melnar 2. místo florbalový turnaj v Novém Kníně chlapci tercie, kvarta 6. místo florbalový turnaj v Novém kníně chlapci prima, sekunda 4. místo Strana 64

18 Středoškolské hry stolní tenis chlapci 7. místo volejbal chlapci místo volejbal dívky místo florbal chlapci - 3.místo ve skupině, celkově místo závody v rychlobruslení chlapci 7.místo ročník Mikulášského volejbalového turnaje představení ŠSK a lyžařských a sportovních kurzů na akci Co se děje na Gymnáziu v KD na Dobříši Jakub Rondoš a Jaroslav Skála získali instruktorský průkaz na snowboard a Gábina Dupalová na lyže sportovní den pro vyšší gymnázium Chlapci fotbalový turnaj v rámci Malých grantů Dívky orientační běh v zámeckém parku orientační běh v zámeckém parku pro nižší gymnázium v rámci akce Den dobříšské vody fotbalové utkání se SOU zemědělské Lyžařské kurzy lyžařský kurz na jarní prázdniny v St.Michael 42 lidí lyžařský kurz kvinty a 1.r v St.Michael celkem 54 lidí / 22 z kvinty, 15 z 1.r / lyžařský kurz sekundy v St.Michael celkem 58 lidí / 27 ze sekundy / Sportovní kurzy školní výlet a biologická exkurze pro primu na Majdaleně / 29 dětí / sportovní kurz pro kvartu na Majdaleně na Lužnici / 26 dětí / vodácký víkend pro studenty gymnázia na Majdaleně / 10 dětí / sportovní kurz pro 3.r na Vltavě / 21 dětí / vodácký víkend pro studenty gymnázia na Vltavě / 15 dětí / sportovní kurz pro septimu na Vltavě / 21 dětí / Cyklo Majdalena / 15 dětí / prázdninový sjezd Vltavy / 25 dětí / Výtvarná výchova Mgr. Anna Vančátová 2.r. : exkurze Gotická Praha a návštěva NG Anežský klášter Sexta : příprava výtvarných dárků pro výměnný pobyt v Norsku Bára Vodáková a kolektiv / 10 studentů / - Olejový svět v rámci projektu malé granty, plenérová olejomalba, 10 sezení, vernisáž v respiriu školy odborný dohled Mgr. Anna Vančátová Strana 65

19 Mgr. Jana Universalová výtvarná soutěž Lidice / 38. ročník / - sekunda čestné uznání za kolektivní práci výtvarná exkurze v Praze výstava na Pražském hradě Jiří G. Dokoupil, Galerie DOX David Černý, Kaplický Hudební výchova Muzikálové hvězdy soutěž mezi třídami v sokolovně Nácvik na imatrikulaci se studenty primy a 1. ročníku Imatrikulace Výchovný koncert Nácvik a příprava vánočního koncertu Vánoční koncert Taneční vystoupení na Májových oslavách Příprava a nácvik na slavnostní předávání maturitního vysvědčení Slavnostní předávání maturitního vysvědčení Nácvik na Svatováclavské slavnosti Soutěž filmových a muzikálových hvězd Strana 66

20 Příloha 7: Projekt WAI - zpráva o průběhu a aktivitách Číslo projektu: COM-MP Program: Comenius Aktivita: Partnerství škol - multilaterální projekty Období: září červen 2010 Dlouhodobá spolupráce sedmi evropských středních škol pokračovala ve školním roce 2008/09 a 2009/10 projektem z řady Comenius I (partnerství škol, rozvoj společných vzdělávacích projektů) s názvem WAI "WHO AM I?". Tímto tématem jsme navázali na úspěšné projekty 3GenEURations ( ), ELINE ( ) a EUTH ( ). Žádost o grant na dvouleté období úspěšně prošla výběrovým řízením a projekt byl zařazen mezi schválené programy národní agentury NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy). ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Práce na projektu začala v září 2008 představením projektu studentům 2.ročníku a sexty. Studenti si účast v projektu vybírají jako dobrovolně volitelný předmět. V tomto školním roce byl zájem studentů velký řešiteli projektu bylo celkem 29 studentů (19 studentů sexty a 10 studentů 2. ročníku). Zahajovací konference projektu WAI se uskutečnila podle plánu na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši od Učitelé zastupující jednotlivé partnerské školy se sešli a detailně projednali a naplánovali projektový rok - projektový kalendář (termíny jednotlivých etap projektu), podrobný obsah jednotlivých stádií projektu (Personal presentations, Photoalbum, Questions and answers, Travelog, Where to go). Učitelé si také rozdělili odpovědnost za vedení a kontrolu jednotlivých témat = travelogů (funkce topic coordinator ) a připravili základní internetové prostředí pro všechny travelogy (www.schooljournals.net/wai1-7). Seznámili jsme se rovněž s novými nástroji, které je možno v této oblasti využít. Důležitým bodem programu bylo rozhodnutí o místě konání konference projektu na konci školního roku a způsobu hodnocení a prezentace projektu na tomto setkání i během školního roku. Jednotlivé etapy projektu ve školním roce 2008/2009 probíhaly v souladu s plánem, který byl přijat na zahajovací konferenci na GKČD v Dobříši. Říjen ještě před zahajovací konferencí se studenti naučili pracovat v internetovém prostředí Schooljournals. Naše zkušenosti s tímto programem jsou pozitivní, studenti se zde orientují velmi rychle a jsou schopni používat jednotlivé nástroje pro tvorbu a publikování článků i pro komunikaci po 1 2 výukových lekcích. Strana 67

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

IT vzdělání pro praxi

IT vzdělání pro praxi Školní vzdělávací program IT vzdělání pro praxi zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor 18 20 M/01 Informační technologie EDUCAnet gymnázium a střední odborná škola Praha, s.r.o. Jírovcovo

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace Ještědská 354/88 460 08 Liberec telefon : 482770445, 485152077 e-mail : zs07@ volny.cz www.zs-jestedska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více