Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR"

Transkript

1 Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Strana 48

2 Strana 49

3 Strana 50

4 Strana 51

5 Strana 52

6 Příloha 2 - Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka šk. r Výměnné pobyty studentů, projekty projekt WAI (Who Am I) byl vybrán Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako příklad úspěšné praxe mezi dalšími projekty typu Comenius. Koordinátorky projektu I. Coufalová a D. Fenclová z našeho gymnázia byly pozvány na seminář pro budoucí žadatele o schválení projektů, kde měly možnost předat své zkušenosti se výše zmíněným projektem, seznámit s náplní, časovým plánem, cíli a způsoby realizace projektu. Seminář se konal v sídle NAEP v Praze Říjen zahajovací konference mezinárodního projektu WAI (Comenius - Partnerství škol) v německém Duisburgu. Učitelé partnerských škol z Belgie, České republiky, Irska, Itálie, Německa, Nizozemska a Norska se sešli v partnerské škole Max-Planck Gymnasium. Ivona Coufalová, Dana Fenclová, Vance O Reilly Listopad studentů z 2.ročníku za doprovodu tř. uč. E. Raškové a uč. ang.j. I. Řípové se zúčastnilo každoročního výměnného pobytu v Holandsku s partnerskou školou Strabrecht College, Geldrop. Téma umění dílo a život malíře Vincenta van Gogha, mimo jiné návštěva jeho rodného města; voda problematika povodní, návštěva Zeeland, vodního díla Neltje Jans. Březen holandští studenti pokračují s našimi studenty z 2.roč. ve společné práci na projektech, tentokrát na téma totalitní režimy komunismus v Čechách poválečné období, 3.odboj, návštěva památníku Vojna u Příbrami, život a dílo Karla Čapka, pedagogický dozor - tř.uč. E. Rašková a uč. ang.j. I. Řípová Květen závěrečná konference WAI se uskutečnila v hostitelské škole Ramsprange Community School v jižním Irsku; 5 studentů vybraných ze VI a 2.roč. pracovali na zadaném úkolu na tvorbě travelogu - stručném průvodci jednou z vybraných zemí - za použití speciálního internetového programu jejich celoroční práce byla ohodnocena jako nejlepší ze všech zúčastněných škol; pedagogický dozor- I. Coufalová, D. Fenclová, V. O Reilly Červen výměnný pobyt studentů (VI) z naší školy se školou Vinderegaaende skole Lena, Norsko. Téma budoucnost energetických zdrojů. Návštěva hlavního města Osla, poznávání kultury země, jejich přírodních krás během třídenního výletu. Pedagogické vedení zajišťovaly tř. uč. D. Hlásná a uč. ang.j. O Svojtková. Studijní pobyt norských studentů proběhne na začátku následujícího šk.roku. 2. šk. kolo olympiády anglického jazyka V lednu a v únoru 2010 proběhla na naší škole olympiáda z anglického jazyka ve třech kategoriích. I. kategorie (prima a sekunda); II. kategorie ( III. a IV.) a III. kategorie (V VIII, 1.roč. 4-roč.). Do okresního kola I. a II. kategorie, které se konalo na Základní škole Jiráskovy sady Příbram, postoupily studentky Gabriela Suchopárová ze sekundy ( I. kateg.) a Alžběta Nováková z kvarty ( II.kateg.). V tomto kole Gabriela Suchopárová (II) obsadila 2. místo a Alžběta Nováková 4. místo. Ve třetí kategorii (V. VIII., 1.roč. 4.roč. ) se úspěšně umístil L. Berger (VI). Bohužel ani T. Micková, která se umístila na 1.místě ve II. kategorii, ani L. Berger (III. kategorie) se nemohli zúčastnit okresního kola, protože pravidla olympiády neumožňují postup žákovi, který delší dobu navštěvoval školu, kde je angličtina vyučovacím jazykem. V okresním kole ve III. kategorii naši školu reprezentovala Barbora Pilařová (VII) a obsadila 3. místo. 3. Vlastní činnost předmětové komise: projednány učební tematické plány, diskuse podněty, nápady, aktualizování maturitních témat, státní maturita, ŠRVP, výběr učebnic pro nadcházející školní rok, nabídka časopisů R+R, Bridge. Potvrzení termínu výměnného pobytu studentů mezi naší a holandskou školou v Geldropu, která se uskutečňuje každý rok, a se školou v Leně v Norsku byla otevřena nově vybavená učebna jazyků. Interaktivní tabule s příslušenstvím byla pořízena v rámci projektu Kolik řečí znáš. Otevření se zúčastnili Paed. Dr. Pavel Schneider, vedoucí školského odboru Krajského úřadu Středočeského kraje, a nově jmenovaný ředitel Gymnázia K.Čapka RNDr. Jiří Kastner. Strana 53

7 Postup realizace projektu Kolik řečí znáš V průběhu první etapy projektu byly všechny třídy gymnázia zapojeny do výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím Vance O Reilly. Z dotace byly pořízeny slovníky a další výukové materiály. Pracovní tým projektu, I. Coufalová, D.Fenclová, I.Řípová, A.Vondráček a Vance O Reilly, vytvářel obsah pro e-learningové kurzy, které jsou v současné době ve fázi zkušebního spuštění a budou následovně spuštěny v příštím školním roce E-learning využívá multimediálních prvků, interakci a komunikaci s uživatelem. Žák prochází kurzem, ve kterém má k dispozici výukové texty, ilustrace, nahrávky. Dostává úkoly a ty elektronicky odevzdává, diskutuje nad různými tématy, skládá testy. Tato forma vzdělávání se stává běžnou na českých vysokých školách, a proto jsme se rozhodli zapojit do ní i naše žáky. Projekt Kolik řečí znáš byl vybrán jako vzorový projekt ve Středočeském kraji pro prezentaci v rámci jednání Výboru pro koordinaci fondů, které proběhlo v prostorách Národního domu na Vinohradech v Praze dne Hodnocení výsledků v jednotlivých studijních skupinách ve šk. r jsou srovnatelná. MM IV stud. prům. MM- VI stud. prům. MM 2.roč. stud.prům. 5. Příprava studentů na složení státní zkoušky z anglického jazyka s mezinárodní platností FCE V hodinách nepovinné výuky anglického jazyka v maturitním ročníku VIII probíhala mimo prohloubení si znalostí anglického jazyka příprava ke složení státní zkoušky FCE, kterou úspěšně zvládli studenti Zuzana Musilová, Lucie Láníková, Iva Coufalová, Markéta Chytrá, Tereza Vančurová, Eliška Ferencová a Jana Čulíková. Za přípravu zodpovídala I. Řípová. Tato nepovinná rozšířená výuka anglického jazyka byla s úspěchem zahájena pro studenty VI, VII a 3. ročníku pod vedením I. Coufalové. Studenti jsou připravováni ke složení této zkoušky ve šk. roce Vypracovala : I. Řípová Dne Strana 54

8 Příloha 3 - Zpráva předmětové komise za školní rok 2009/ cizí jazyk 15. září 2009 Členové komise byli seznámeni s novou učebnicí němčiny Alles klar 1a, 1b. Tato moderní učebnice z nakladatelství INFOA plně odpovídá jak novému pojetí výuky cizího jazyka, tak i požadavkům státní maturitní zkoušky. Komise nemá námitky proti využití učebnice při výuce v tercii, přestože nemá doposud schválenou doložku ministerstva školství. Na vyřízení doložky INFOA pracuje. 15. listopadu 2009 Komise byla informována o průběhu e-learningového studia učitelů jazyků. Termín ukončení první části studia je konec listopadu Po úspěšném absolvování e-learningu (on-line testy) pokračuje studium formou seminářů v průběhu prosince 2009 a na začátku ledna prosince 2009 absolvovali studenti konverzačního kurzu exkurzi na téma Historisches Prag. Exkurze je součástí přípravy na maturitní zkoušku. 17. prosince 2009 Konverzační soutěž v německém jazyce školní kolo: poslechová část: , zúčastnilo se 12 studentek a studentů V, VI, VII konverzační část: , zúčastnilo se 6 studentů vítězové: Jakub Říha a Jiří Homolka, postupují do okresního kola 8. ledna 2010 O. Svojitková informovala o průběhu praktické části přípravy učitelů ke státní maturitě. Na dvou seminářích CERMAT byli účastníci studia seznámeni s kritérii hodnocení písemné práce ve dvou úrovních B1 a B2. Po nácviku opravy písemných prací proběhla certifikace. Příprava učitelů bude pokračovat v únoru dalším e-learningovým kurzem zaměřeným tentokrát na ústní část maturitní zkoušky. 7. dubna 2010 Byla podána informace o průběhu přípravy pedagogů ke státní maturitní zkoušce z cizích jazyků. Během února probíhalo studium formou e-learningových kurzů, následovaly semináře s praktickým nácvikem hodnocení ústní části zkoušky a koncem března bylo studium zakončeno certifikací. V současné době prošly certifikací tři vyučující angličtiny, jedna němčinářka a jedna vyučující ruského jazyka. Studium pro pedagogy bez certifikace bude pokračovat na podzim dubna 2010 Na schůzi komise byly projednány tématické okruhy k maturitní zkoušce z německého a francouzského jazyka. 24. května 2010 Členové komise zhodnotili výsledky malé maturity z druhého cizího jazyka: německý jazyk zkoušku absolvovalo celkem 5 studentů ze 2. ročníku a VI hodnocení 4x chvalitebný, 1x dobrý Strana 55

9 francouzský jazyk zkoušku absolvovalo celkem 7 studentů ze 2. ročníku a VI hodnocení - 3x výborný, 2x chvalitebný, 2x dobrý Dále byl zhodnocen dvoudenní poznávací zájezd na jižní Moravu a do Vídně, uskutečněný ve dnech května Zájezdu se zúčastnilo 40 studentů a 4 dospělí. Cílem této akce je posilovat zájem o druhý cizí jazyk a orientovat studenty k zemím v našem sousedství. Přiložen článek studentky z IV: Ve dnech 14. a 15. května se studenti našeho gymnázia vydali na dobrodružnou cestu za poznáním. Navštívili jsme jižní Moravu a historické jádro Vídně. Startovalo se v ranních hodinách od sportovní haly v Dobříši. I když nám počasí příliš nepřálo, odhodlaně jsme se vydali na cestu. První místo, kam jsme zavítali, byly katakomby ve Znojmě. Právě zde se místní obyvatelé schovávali, když švédská armáda napadla město v dobách třicetileté války. Přestože nám tu a tam káplo na hlavu, bylo tu lépe než venku na dešti. Následoval Lednicko-valtický areál. Tam nás zavřeli do Lednice, ale nebyla to ledajaká lednice, nýbrž honosný zámek, který patřil rodu Lichtenštejnů. Na chvíli jsme se přenesli do arabských zemí při zhlédnutí minaretu. Po únavném avšak zajímavém dni se všichni těšili na slíbený odpočinek, který nám poskytli v Pasohlávkách. Druhý den začal velmi pěkně, protože nás probudily sluneční paprsky dopadající do našeho pokoje. Po hodince cesty jsme vjížděli do města na Dunaji - Vídně. Program pokračoval návštěvou jednoho ze dvou muzeí. Každý si mohl vybrat dle svého vkusu buď umění nebo přírodní vědy. Přes Hofburg jsme došli procházkou až ke Stephansdomu, následně k budově parlamentu a k radnici. Předposlední zastávka byla v Schönbrunnu. Víte, že tento zámek byl vybudován se záměrem předstihnout monumentální Versailles? Bohužel došly finance, a tak se Habsburkové museli spokojit jen s místnostmi. Poslední zastávka byla u Hundertwasserhausu, pak už jsme ač neradi mířili k domovu. Byl to takový víceúčelový výlet, protože jsme měli možnost procvičit také jazyk. Snažili jsme se o německou konverzaci, komu to nešlo, použil ruce a nohy, ale všichni se nakonec domluvili. Plni nových poznatků jsme šťastně dojeli do svých domovů a vrátili se z pohádky do reality. Všem se exkurze líbila a doufají, že brzy vyjedou na další cestu za novými zážitky. Také věříme, že při některé vyučovací hodině budeme moci zaperlit novými informacemi. Bára Rambousková 4. června 2010 Komise vybrala dva zástupce školy do projektu Europa-Haus Prag / Marienberg Projekt je zaměřen na evropská témata, účastní se studenti ze států střední Evropy. Za naši školu se zúčastní Soňa Helebrantová a Jiří Homolka /VI/. Termín: Strana 56

10 Příloha 4 - Předmětová komise CJL - hodnocení školního roku 2009/2010 Září projednání učebních plánů CJL, nové metody ve výuce Vektor 4. ročník a oktáva LTS beseda s Veronikou Brožkovou scenáristka, zač. spisovatelka spolupráce s knihovnou exkurze Strž Literární cestovka, soutěž Osobnosti Příbramska zkušenosti s výukou podle učebnic nakladatelství Fraus (tercie, kvarta, sexta) Říjen zadání seminárních prací imatrikulace příprava recitace s dramatizací Listopad akce Knihu sobě - rozšíření knižního fondu školní knihovny seminář Cesty k efektivnější výuce umění komunikace NIDV Praha Večer tříkrálový Divadlo A. Dvořáka Příbram Odysseovy cesty divadelní představení pro rodiče prima (mezipředmětové vztahy CJL, DEJ, VYV, OBV) Prosinec Den otevřených dveří příprava studovny, výstavka studentských prací a projektů Co se stalo na gymnáziu ukázky dramatických aktivit v KD akademie - příprava vystoupení Leden Olympiáda CJL školní kolo LTS exkurze Josef Čapek Obrazárna PH, přednáška o východní filozofii zhodnocení významu nového předmětu v rámci CJL Mediální a dramatická výchova tercie otázka nákupu literárních časopisů (omezení finančních prostředků) zkušenosti s výukou podle nových ŠVP v daných ročnících tvorba kánonu pro nové maturity seminář Cesty k efektivnější výuce mediální výchova NIDV Praha Únor Březen miniprojekt LTS komiks v literatuře účast žáků v okresním kole Olympiády z českého jazyka studentky Nováková a Strana 57

11 Svobodová postup do krajského kola Lakomá Barka- ABC Praha prima první ročník miniprojekt - Literatura v souvislostech (dle ŠVP, např. Ezop, G. Orwell ) projednání maturitních otázek a přípravy studentů k maturitě, organizace písemné maturitní práce z CJL Duben písemné maturitní práce z CJL Návštěva galerie Dox, obrazárna PH (mezipředmětové vztahy CJL, VYV moderní umění) Květen Olympiáda CJL krajské kolo (přední umístění) Stavovské divadlo Richard III. malé maturity ústní maturitní zkoušky prezentace seminárních a ročníkových prací projednání výsledků maturit, přehledy, evaluace Červen příprava pásma pověstí pro Svatováclavské slavnosti exkurze Památník K. Čapka ve Strži (septima) nová technika do auly záměr vyučujících CJL, spolupráce s Radou rodičů GKČ nové učebnice literární a divadelní nástěnky kurz rétoriky v rámci Malých grantů druhé pololetí školení hodnotitelů nové státní maturity závěr školního roku - zhodnocení Strana 58

12 Příloha 5 - Zpráva o činnosti předmětové komise Matematika ICT za školní rok 2009/2010 Matematická sekce Matematická olympiáda Školní kolo kategorie Z6 řešili 3 žáci, z toho 2 úspěšní. V okresním kole se Andrea Šrámková umístila na místě a Iveta Brajerová se na místě ve své kategirii. V kategorii Z7 a Z8 neprojevili žáci zájem o účast ve školním kole. Pythagoriáda školního kola kategorie 6. třída se účastnilo 23 žáků, z toho 21 úspěšných řešitelů s právem postupu do kola okresního. Okresního kola se žáci neúčastnili. Pythagoriáda kategorie 7. třída měla na naší škole 25 účastníků, žádný z nich se nestal úspěšným řešitelem. Maturitní zkouška maturitní zkoušku skládalo v sextě 9 žáků, ve 4. ročníku 6 žáků. Prospěli všichni. Ve 4. ročníku s průměrným výsledkem 1,8; v oktávě s prospěchem 1,2. V srpnu úspěšně složili opravnou zkoušku dva žáci oba z 3. ročníku. Další 2 žáci (oktáva a 3. ročník) opravnou zkoušku vykonali s prospěchem nedostatečným, a tedy obdrželi definitivně tuto známku na výroční vysvědčení. Výsledky vzdělávání z matematiky v roce 2009/2010 statistika po opravných zkouškách Průměrný prospěch z matematiky na celé škole ve druhém pololetí (klasifikováno 333 žáků: 2,402. ICT sekce Maturitní zkoušku z Informatiky, výpočetní techniky a programování skládalo 5 žáků. Všichni prospěli. Během školního roku jsme se nezapojili do žádné soutěže z ICT. V průběhu školního roku se konaly 4 porady předmětové komise (viz zápisy). V současné době předmětová komise aktualizuje strategii výuky matematiky a ICT v ŠVP Karlík. S přispěním členů předmětové komise, Daniel Hošek V Dobříši, Strana 59

13 Příloha 5 - Zpráva o činnosti předmětová komise přírodovědných předmětů (BIO, CHE, FYZ, ZMP) Soutěže Ekologická olympiáda září ( ) Vlašim (Centrum ekologické výchovy) družstvo Markéta Chytrá, Marina Medvěděva, Denisa Chadimová (oktáva) pedagogický doprovod Mgr. Ondřej Bílý Družstvo úspěšně reprezentovalo školu. Na rok 2010 opět připravíme soutěžní tým. Expo science AMAVET 2010 Q-klub Příbram regionální kolo - březen 2010 ( ) - zúčastnily se studentky sexty Sarah Hejzlarová Izraelsko-palestinský konflikt - Kateřina Petrželová Městské klima - práce S. Hejzlarové byla oceněna čestným uznáním - pedagogické vedení - Mgr. Rašková Ekologické kurzy - kvarta ekostředisko Rychta Krásensko pedagog. doprovod Mgr. Čeledová a RNDr. Máchová 3.ročník ekostředisko Střevlík pedagog. doprovod Mgr. Čapek a Mgr. Čapková - tercie ekostředisko Sever Horní Maršov pedagog. doprovod RNDr. Hlásná a Mgr. Hošek Opět se potvrdilo, že tyto ekologické exkurze jsou pro studenty velmi přínosné. Učí se samostatné práci, ale zároveň tolik potřebné spolupráci a myšlení při zpracování projektů. Prožijí společně několik velmi intenzivních dnů. Poznatky získané a procvičované na exkurzi byly opětovně využité ve výuce biologie i společenskovědních předmětech. Účast třídního učitele na ekokurzech se potvrzuje jako velmi dobrá myšlenka. Práce na ŠVP Jednotliví členové komise se aktivně podíleli během celého školního roku na koordinování ŠVP a tematických plánů. Předměty byly garantovány: BIO (Mgr. Cypriánová), CHE (RNDr. Hlásná), FYZ (Mgr. Čapek), ZMP (Mgr. Rašková, RNDr. Máchová). V červnu proběhla koordinace vyučování biologie pro rozvržení učiva pouze do tří let (zkrácení) hlavně pro 2. roč a sextu. Také nástin učiva do seminářů od r pro 3.R (VII) a 4.R (VIII). Semináře a cvičení - BIO, CHE, FYZ, ZMP Zájem studentů o uvedené typy seminářů byl dostatečný - všechny byly v roce 2009/2010 otevřeny SCB pro 2.,3.,4.ročník, SCh pro 3. a 4.ročník, SCF pro 4.ročník, SCZ pro 4.ročník a odpovídající ročníky osmiletého studia. Maturanti výborně zúročili znalosti při přijímacích zkouškách na VŠ. Protože práce v seminářích je vedena s přiměřenou náročností studenti mají při přijímacích zkouškách na VŠ úspěch ( BIO, CHE až 90%). Projekty 1) 2) Biologie a historie v praxi (Mgr. Bílý) Biologie v praxi (Mgr. Hošek, Mgr. Bílý) Strana 60

14 Do projektu BIO v praxi jsou zapojeni všichni vyučující biologie a zpracovávají jednotlivé úkoly zaměřené hlavně na zpracování e-learningových kurzů - pod vedením manažera projektu Mgr. Hoška. Bylo vytvořeno 6 kurzů Ekologie, Geologie, Bezobratlí, Obratlovci, Výtrusné a Semenné rostliny. Informace o průběhu a výsledcích projektů zpracují výše jmenovaní vedoucí projektů. Tematické exkurze V rámci BIO, SCB i FYZ a ZMP bylo uskutečněno několik jednodenních či půldenních exkurzí k právě probíraným tématům: Hrdličkovo muzeum, Národní muzeum, park Průhonice, botanické vycházky, Planetárium, spolupráce s ČVUT a MAT-FYZ UK Praha. Na exkurzích byly realizovány i mezipředmětové vztahy např. BIO NEJ Lednicko-valtický areál a Vídeň květen Další vzdělávání Někteří členové komise se zapojili do projektu 5P PřF UK Praha financován z EU-možnosti získávání informací i materiálů pro výuku. Zaškolování k práci s i-tabulemi. Studium EVVO RNDr. Máchová Práce s e-learningovými kurzy. Zpracovala Mgr. Cypriánová, září 2010 Strana 61

15 Příloha 6 - Zpráva společenskovědní komise za školní rok 2009/2010 Komise společenských věd koordinuje výuku v předmětech občanská výchova, dějepis, základy společenských věd, společenskovědní seminář a pedagogicko-psychologický seminář. Výuka si klade za cíl předat základní znalosti v daných oborech, ale podstatnější je snaha o vybudování širokého povědomí o dějinách i současném stavu lidské společnosti, o vztazích mezi člověkem a prostředím, v němž žije, a vést žáka k aktivnímu přístupu k životu ve společnosti. Na nižším gymnáziu je výuka společenskovědních předmětů vedena směrem k upevňování kompetencí komunikativních (žáci jsou podněcováni k tvořivému myšlení), sociálních (snaha rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i práci druhých), kompetencí k řešení problémů (podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování) a kompetencí pracovních (pozitivní vztah k práci a úkolům, výběr budoucího povolání). Dále jsou rozvíjeny kompetence občanské (výchova svobodného, zodpovědného a ohleduplného občana) a kompetence pracovní (pozitivní vztah k práci a úkolům, výběr budoucího povolání). Žáci se učí řešit problémy kolektivu, dodržovat základní společenská pravidla. Jsou seznámeni s možností šikany a její prevence. Vyučující využívají různorodé formy výuky skupinové, týmové i individuální. Na vyšším gymnáziu žáci získávají nové poznatky, učí se je systemizovat, hodnotit a vyhledávat ze všech dostupných zdrojů. Předmět občanská výchova je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě osmiletého gymnázia. V primě se žáci navzájem poznávají, představují své koníčky, zájmy, učí se ohleduplnosti a toleranci. Pracují na projektu Rodokmeny, tvoří rodokmen své rodiny a prezentují ho spolužákům. V několika rodinách toto bylo podnětem pro zajímavé setkání. V sekundě se žáci zabývají psychologickým a sociálním aspektem osobnosti. Jsou zapojeni do skupinové práce vytvářejí motivační materiály ke zdravému životnímu stylu, který by oslovil vrstevníky. Pro žáky sekundy je každoročně organizována beseda se starostou města. V letošním roce žáci primy a sekundy navštívili Národní muzeum. Učivo tercie je zaměřeno na procvičování argumentace, žáci se zapojují do debatních duelů na kontroverzní témata, učí se, jak nepodléhat klamavé reklamě a reagovat na různé způsoby manipulace. V kvartě kromě jiných aktivit probíhá dlouhodobý skupinový projekt nazvaný Veletrh fiktivních firem, ve kterém je hlavním úkolem založení prosperující firmy. Na vyšším gymnáziu navazují na občanskou výchovu základy společenských věd. Jedná se o předmět integrující poznatky z oblasti psychologie, sociologie, politologie, práva, etiky, teorie vědy a filozofie. Snažíme se výuku tohoto předmětu neustále zkvalitňovat, a to dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. V letošním školním roce vyučující ZSV absolvovala čtyřsemestrový kurz filozofie na Academia bohemica akreditovaný MŠMT, vyučující OBV je v rámci dalšího vzdělávání přihlášena do kurzu 5P určeného všem učitelům základních a středních škol ve Středočeském kraji, kteří mají zájem se ve svých předmětech dále vzdělávat. Jsou zaměřeny na průřezová témata RVP, především environmentální, ale i multikulturní výchovu a další. V rámci výuky společenskovědních předmětů se studenti účastní exkurzí, přednášek a besed. Každoročně pořádáme návštěvu Poslanecké sněmovny a Senátu, kde je pro nás připraven program a beseda s poslancem, besedu s matrikářkou. Navštívili jsme Terezín a Památník Vojna, kde se studenti seznámili s perzekucemi 50. let a setkali se s politickým vězněm p. Zahrádkou. V letošním školním roce jsme opět spolupracovali s nadací Adra a využili jsme bohatou nabídku jejich programu PRVák, jehož cíle odpovídají průřezovým tématům pro gymnázia. Nadále pokračujeme v Adopci na dálku. Strana 62

16 V rámci projektu Světová škola 2, který se zabývá globální problematikou, spolupracujeme s humanitární organizací Člověk v tísni. V tomto školním roce jsme získali certifikát s oprávněním používat titul Světová škola. Vyučující společenskovědních, ale i ostatních předmětů zařazují aktuální globální témata do výuky. Např. v rámci Dne vody byla připravena prezentace pro nižší gymnázium, která byla zaměřena na celosvětový nedostatek pitné vody, dále jsme žáky školy seznámili s Evropskou vodní chartou. Prima, sekunda, tercie a kvarta vytvářela na toto téma velmi zajímavé koláže. Své práce prezentovali před ostatními třídami, vystoupení byla velmi zdařilá. S globální problematikou se studenti seznamují též na ekokurzech, které jsou zařazeny do výuky na nižším i vyšším gymnáziu - pro tercii a třetí ročník. Obsah programu Týden pro trvale udržitelný život je zaměřen na vývoj vztahů člověka a prostředí, postavení člověka v přírodě, společnosti, globální problémy lidstva a princip trvale udržitelného rozvoje, ohleduplný a zodpovědný životní styl aj. Jedná se o mezipředmětově zaměřený kurz studenti si v praxi vyzkouší mnoho teoretických poznatků z biologie, zeměpisu, fyziky, chemie, estetické a občanské výchovy, také z psychologie a sociologie. Pro rozšiřující studium základů společenských věd a dějepisu jsou určeny semináře, ve kterých probíhá příprava k maturitě z těchto předmětů a zároveň na přijímací zkoušky na vysokou školu. V seminářích jsou využívány formy a metody problémového vyučování, velký prostor je věnován aktivitě studentů. Semináře navštěvují především zájemci o studium práv, psychologie, politologie, historie, religionistiky a andragogiky. V současné době se zvýšilo procento úspěšnosti studentů přijímaných na tyto obory. V rámci těchto seminářů se uskutečnila např. beseda o buddhismu v občanském sdružení Lotus. V pedagogicko-psychologickém semináři mají žáci možnost seznámit se s prací psychologa a teoretické poznatky si mohou ověřit v praktických situacích. Účastní se exkurzí ( např. dětský domov, domov důchodců, výchovné zařízení pro mládež) a besed (beseda s vězeňským psychologem). Jedním z nejdůležitějších výsledků výuky společenskovědních předmětů by měla být schopnost žáků vytvořit si kvalifikovaný názor a dovednost kultivované argumentace. Jsme si vědomi toho, že tradiční forma výuky k dosažení těchto cílů nestačí. Snažíme se proto co nejvíce využívat alternativní formy vyučování a podněcovat žáky k samostatné a kreativní práci a aplikovat získané poznatky v praktickém životě. Upozorňujeme je na zajímavé články v novinách, časopisech, na internetu a na chaty s osobnostmi současného společensko-politického života. Žáky vedeme k respektování identity ostatních lidí, k tomu, aby se oprostili od rasismu, xenofobie, nacionalismu a jiných forem nesnášenlivosti. Jarmila Bendová předsedkyně předmětové komise Strana 63

17 Příloha 6 - Akce předmětové komise Tev, Vv a Huv za školní rok 2009/ Výtvarný projekt v Itálii - 54 účastník ů 10 -oktáva, 22-4.r., 2-2.r, 2 -kvinta, 5 -septima M.Brabencová a M. Brabenec organizace a sportovní akce, práce na pláži - sochy Z. Zápalová keramika A. Vančátová malba Hana Brabencová - zdravotnice Program : pátek odjezd z Dobříše ve 21h sobota h příjezd do Padovy prohlídka Scroveniho kaple Giotto V 17h příjezd do Lido Adriana, ubytování, rozdělení do pracovních skupin malba, keramika, sochy na pláži, dokumentace neděle výtvarné práce podle skupin pondělí prohlídka kostela St. Apollinare in Classe v Ravenně návštěva zábavného parku Mirabilandia úterý 1.9. návštěva zábavného parku Mirabilandia pro zájemce, ostatní výtvarné práce podle skupin středa 2.9. v 7h odjezd do Florencie prohlídka galerie Ufizzi a prohlídka města v 15h odjezd do St. Gimignana prohlídka města, v 18h odjezd domů čtvrtek 3.9. v 10h odjezd do Ravenny, prohlídka kostela St. Apollinare Nuovo kostela St.Vitalle, hrobky Gally Placidy, kostela St. Giovaniho odpoledne volný program u moře, sport, mozaiky na pláži - soutěž pátek 4.9. výtvarné práce podle skupin, sport sobota 5.9. v 9h vyklizení apartmanů, koupání na pláži, ve odjezd do Benátek sraz v 19h na náměstí S. Marco, společně lodí po Grand Kanálu na parkoviště Tronchetto, ve odjezd domů neděle 6.9. v 9h příjezd na Dobříš Vernisáž výtvarných prací ve škole Školní sportovní liga pro nižší gymnázium přespolní běh v Příbrami chlapci, dívky 3. kategorie, Havel /prima/ 4.m. okrskové kolo v minifotbale 3. kateg. na Dobříši 5. místo florbalový turnaj ZŠ na Dobříši chlapci tercie, kvarta -4. místo florbalový turnaj ZŠ na Dobříši chlapci prima, sekunda 5. místo basketbalový turnaj mezi 1. ZŠ a 2.ZŠ Dobříš a GKČD Chlapci I,II 2.místo, dívky I,II 3.místo Chlapci III,IV 3. místo, dívky III,IV 3. místo biatlonový závod družstev a jednotlivců mezi 1.ZŠ Dobříš a GKČD Družstvo chlapců z I a tercie / Lojek, Melnar, Fiala / - 2. místo Jednotlivci Melnar 2. místo florbalový turnaj v Novém Kníně chlapci tercie, kvarta 6. místo florbalový turnaj v Novém kníně chlapci prima, sekunda 4. místo Strana 64

18 Středoškolské hry stolní tenis chlapci 7. místo volejbal chlapci místo volejbal dívky místo florbal chlapci - 3.místo ve skupině, celkově místo závody v rychlobruslení chlapci 7.místo ročník Mikulášského volejbalového turnaje představení ŠSK a lyžařských a sportovních kurzů na akci Co se děje na Gymnáziu v KD na Dobříši Jakub Rondoš a Jaroslav Skála získali instruktorský průkaz na snowboard a Gábina Dupalová na lyže sportovní den pro vyšší gymnázium Chlapci fotbalový turnaj v rámci Malých grantů Dívky orientační běh v zámeckém parku orientační běh v zámeckém parku pro nižší gymnázium v rámci akce Den dobříšské vody fotbalové utkání se SOU zemědělské Lyžařské kurzy lyžařský kurz na jarní prázdniny v St.Michael 42 lidí lyžařský kurz kvinty a 1.r v St.Michael celkem 54 lidí / 22 z kvinty, 15 z 1.r / lyžařský kurz sekundy v St.Michael celkem 58 lidí / 27 ze sekundy / Sportovní kurzy školní výlet a biologická exkurze pro primu na Majdaleně / 29 dětí / sportovní kurz pro kvartu na Majdaleně na Lužnici / 26 dětí / vodácký víkend pro studenty gymnázia na Majdaleně / 10 dětí / sportovní kurz pro 3.r na Vltavě / 21 dětí / vodácký víkend pro studenty gymnázia na Vltavě / 15 dětí / sportovní kurz pro septimu na Vltavě / 21 dětí / Cyklo Majdalena / 15 dětí / prázdninový sjezd Vltavy / 25 dětí / Výtvarná výchova Mgr. Anna Vančátová 2.r. : exkurze Gotická Praha a návštěva NG Anežský klášter Sexta : příprava výtvarných dárků pro výměnný pobyt v Norsku Bára Vodáková a kolektiv / 10 studentů / - Olejový svět v rámci projektu malé granty, plenérová olejomalba, 10 sezení, vernisáž v respiriu školy odborný dohled Mgr. Anna Vančátová Strana 65

19 Mgr. Jana Universalová výtvarná soutěž Lidice / 38. ročník / - sekunda čestné uznání za kolektivní práci výtvarná exkurze v Praze výstava na Pražském hradě Jiří G. Dokoupil, Galerie DOX David Černý, Kaplický Hudební výchova Muzikálové hvězdy soutěž mezi třídami v sokolovně Nácvik na imatrikulaci se studenty primy a 1. ročníku Imatrikulace Výchovný koncert Nácvik a příprava vánočního koncertu Vánoční koncert Taneční vystoupení na Májových oslavách Příprava a nácvik na slavnostní předávání maturitního vysvědčení Slavnostní předávání maturitního vysvědčení Nácvik na Svatováclavské slavnosti Soutěž filmových a muzikálových hvězd Strana 66

20 Příloha 7: Projekt WAI - zpráva o průběhu a aktivitách Číslo projektu: COM-MP Program: Comenius Aktivita: Partnerství škol - multilaterální projekty Období: září červen 2010 Dlouhodobá spolupráce sedmi evropských středních škol pokračovala ve školním roce 2008/09 a 2009/10 projektem z řady Comenius I (partnerství škol, rozvoj společných vzdělávacích projektů) s názvem WAI "WHO AM I?". Tímto tématem jsme navázali na úspěšné projekty 3GenEURations ( ), ELINE ( ) a EUTH ( ). Žádost o grant na dvouleté období úspěšně prošla výběrovým řízením a projekt byl zařazen mezi schválené programy národní agentury NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy). ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Práce na projektu začala v září 2008 představením projektu studentům 2.ročníku a sexty. Studenti si účast v projektu vybírají jako dobrovolně volitelný předmět. V tomto školním roce byl zájem studentů velký řešiteli projektu bylo celkem 29 studentů (19 studentů sexty a 10 studentů 2. ročníku). Zahajovací konference projektu WAI se uskutečnila podle plánu na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši od Učitelé zastupující jednotlivé partnerské školy se sešli a detailně projednali a naplánovali projektový rok - projektový kalendář (termíny jednotlivých etap projektu), podrobný obsah jednotlivých stádií projektu (Personal presentations, Photoalbum, Questions and answers, Travelog, Where to go). Učitelé si také rozdělili odpovědnost za vedení a kontrolu jednotlivých témat = travelogů (funkce topic coordinator ) a připravili základní internetové prostředí pro všechny travelogy (www.schooljournals.net/wai1-7). Seznámili jsme se rovněž s novými nástroji, které je možno v této oblasti využít. Důležitým bodem programu bylo rozhodnutí o místě konání konference projektu na konci školního roku a způsobu hodnocení a prezentace projektu na tomto setkání i během školního roku. Jednotlivé etapy projektu ve školním roce 2008/2009 probíhaly v souladu s plánem, který byl přijat na zahajovací konferenci na GKČD v Dobříši. Říjen ještě před zahajovací konferencí se studenti naučili pracovat v internetovém prostředí Schooljournals. Naše zkušenosti s tímto programem jsou pozitivní, studenti se zde orientují velmi rychle a jsou schopni používat jednotlivé nástroje pro tvorbu a publikování článků i pro komunikaci po 1 2 výukových lekcích. Strana 67

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: gym-cl@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Říjen. Testování Vektor 4. ročník

Říjen. Testování Vektor 4. ročník Září 1. Zahájení školního roku 2013/2014 1. 3. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 2. 4. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy 3. 5. Exkurze studentů tříd Č4.B a Č4.D do Prahy 4. Porada Třídní schůzky

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 142 134/99-11001 Signatura: on2cs105 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Dobrá, Dobrá

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět

Občanský a společenskovědní základ dvouletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Občanský a společenskovědní základ O7A, C3A, O8A, C4A dvouletý volitelný předmět Cíle předmětu Cílem semináře je: - získávání rozšiřujících informací z řady humanitních

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor školy: 600 009 751 Termín konání inspekce: 12., 13. a 14. prosince

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce CZ.1.07/1.1.07/02.0082 Kritické myšlení jako nástroj formování osobnosti

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze

INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze INFORMACE O STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLE Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Hrdlořezy, tel.: 974 845 371, e-mail: vpspraha@skolamv.cz,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ

PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků OBSAH PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ... 1 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 3 PODKLADY

Více

Harmonogram školního roku 2013/2014

Harmonogram školního roku 2013/2014 Harmonogram školního roku 2013/2014 Červenec, srpen 29. 6. 1. 9. hlavní prázdniny (sobota až neděle) 8. 7. nejzazší termín pro předání výpisu z přihlášky ředitelem žákovi k podpisu za účelem odsouhlasení

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Informace pro rodiče školní rok 2011/2012-1 - Vážení rodiče, ráda bych Vás i letos prostřednictvím tohoto dopisu pozdravila a seznámila

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015

Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 Přijímací řízení pro studium od školního roku 2014-2015 1 Základní informace Ke studiu v prvním ročníku osmiletého studia (obor 79-41-K/81) od školního roku 2014 2015 bude přijato nejvýše 56 žáků pátých

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2013/2014 Deník, 29. 11. 2013 Deník, 20. 12. 2013 Zpravodaj školství, prosinec 2013 Zpravodaj

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142)

ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) ZPRÁVA Z PRVNÍHO SETKÁNÍ COMENIUS 2013-2015 (COM-MP-2013-142) Be SUstainable to SUstain the WORLD ŠVÉDSKO 11. 11. - 17. 11. 2013 ÚČASTNÍCI ZA GYMNÁZIUM KADAŇ Vyučující Mgr. Darina Kováčová (vedoucí exkurze)

Více

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Psáry 2014/2015 Naše aktivity v 1.pololetí 2014/2015 I. Na čem se podíleli/podílí zaměstnanci naší školy od září 2014: Společný úklid lesa s Mozaikou Pohádkový les 2014

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU FRANCOUZSKÝ JAZYK Stupeň gymnázia: vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 1. Obsahové vymezení Vyučovací předmět francouzský jazyk pokrývá vzdělávací

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška

Září 2011. 27.-28.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Mí,Pi,Ba 29. 31.8. Opravné zkoušky 30.8. Pedagogická rada 31.8. Nostrifikační zkouška Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2011/2012 Předpokládané akce, u nichţ ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. ( elektronická verze )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. ( elektronická verze ) ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 ( elektronická verze ) OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.................................................. 12 1.1

Více