Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR"

Transkript

1 Příloha 1 - Hodnocení a výsledky projektu VEKTOR Strana 48

2 Strana 49

3 Strana 50

4 Strana 51

5 Strana 52

6 Příloha 2 - Zpráva o činnosti předmětové komise anglického jazyka šk. r Výměnné pobyty studentů, projekty projekt WAI (Who Am I) byl vybrán Národní agenturou pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako příklad úspěšné praxe mezi dalšími projekty typu Comenius. Koordinátorky projektu I. Coufalová a D. Fenclová z našeho gymnázia byly pozvány na seminář pro budoucí žadatele o schválení projektů, kde měly možnost předat své zkušenosti se výše zmíněným projektem, seznámit s náplní, časovým plánem, cíli a způsoby realizace projektu. Seminář se konal v sídle NAEP v Praze Říjen zahajovací konference mezinárodního projektu WAI (Comenius - Partnerství škol) v německém Duisburgu. Učitelé partnerských škol z Belgie, České republiky, Irska, Itálie, Německa, Nizozemska a Norska se sešli v partnerské škole Max-Planck Gymnasium. Ivona Coufalová, Dana Fenclová, Vance O Reilly Listopad studentů z 2.ročníku za doprovodu tř. uč. E. Raškové a uč. ang.j. I. Řípové se zúčastnilo každoročního výměnného pobytu v Holandsku s partnerskou školou Strabrecht College, Geldrop. Téma umění dílo a život malíře Vincenta van Gogha, mimo jiné návštěva jeho rodného města; voda problematika povodní, návštěva Zeeland, vodního díla Neltje Jans. Březen holandští studenti pokračují s našimi studenty z 2.roč. ve společné práci na projektech, tentokrát na téma totalitní režimy komunismus v Čechách poválečné období, 3.odboj, návštěva památníku Vojna u Příbrami, život a dílo Karla Čapka, pedagogický dozor - tř.uč. E. Rašková a uč. ang.j. I. Řípová Květen závěrečná konference WAI se uskutečnila v hostitelské škole Ramsprange Community School v jižním Irsku; 5 studentů vybraných ze VI a 2.roč. pracovali na zadaném úkolu na tvorbě travelogu - stručném průvodci jednou z vybraných zemí - za použití speciálního internetového programu jejich celoroční práce byla ohodnocena jako nejlepší ze všech zúčastněných škol; pedagogický dozor- I. Coufalová, D. Fenclová, V. O Reilly Červen výměnný pobyt studentů (VI) z naší školy se školou Vinderegaaende skole Lena, Norsko. Téma budoucnost energetických zdrojů. Návštěva hlavního města Osla, poznávání kultury země, jejich přírodních krás během třídenního výletu. Pedagogické vedení zajišťovaly tř. uč. D. Hlásná a uč. ang.j. O Svojtková. Studijní pobyt norských studentů proběhne na začátku následujícího šk.roku. 2. šk. kolo olympiády anglického jazyka V lednu a v únoru 2010 proběhla na naší škole olympiáda z anglického jazyka ve třech kategoriích. I. kategorie (prima a sekunda); II. kategorie ( III. a IV.) a III. kategorie (V VIII, 1.roč. 4-roč.). Do okresního kola I. a II. kategorie, které se konalo na Základní škole Jiráskovy sady Příbram, postoupily studentky Gabriela Suchopárová ze sekundy ( I. kateg.) a Alžběta Nováková z kvarty ( II.kateg.). V tomto kole Gabriela Suchopárová (II) obsadila 2. místo a Alžběta Nováková 4. místo. Ve třetí kategorii (V. VIII., 1.roč. 4.roč. ) se úspěšně umístil L. Berger (VI). Bohužel ani T. Micková, která se umístila na 1.místě ve II. kategorii, ani L. Berger (III. kategorie) se nemohli zúčastnit okresního kola, protože pravidla olympiády neumožňují postup žákovi, který delší dobu navštěvoval školu, kde je angličtina vyučovacím jazykem. V okresním kole ve III. kategorii naši školu reprezentovala Barbora Pilařová (VII) a obsadila 3. místo. 3. Vlastní činnost předmětové komise: projednány učební tematické plány, diskuse podněty, nápady, aktualizování maturitních témat, státní maturita, ŠRVP, výběr učebnic pro nadcházející školní rok, nabídka časopisů R+R, Bridge. Potvrzení termínu výměnného pobytu studentů mezi naší a holandskou školou v Geldropu, která se uskutečňuje každý rok, a se školou v Leně v Norsku byla otevřena nově vybavená učebna jazyků. Interaktivní tabule s příslušenstvím byla pořízena v rámci projektu Kolik řečí znáš. Otevření se zúčastnili Paed. Dr. Pavel Schneider, vedoucí školského odboru Krajského úřadu Středočeského kraje, a nově jmenovaný ředitel Gymnázia K.Čapka RNDr. Jiří Kastner. Strana 53

7 Postup realizace projektu Kolik řečí znáš V průběhu první etapy projektu byly všechny třídy gymnázia zapojeny do výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím Vance O Reilly. Z dotace byly pořízeny slovníky a další výukové materiály. Pracovní tým projektu, I. Coufalová, D.Fenclová, I.Řípová, A.Vondráček a Vance O Reilly, vytvářel obsah pro e-learningové kurzy, které jsou v současné době ve fázi zkušebního spuštění a budou následovně spuštěny v příštím školním roce E-learning využívá multimediálních prvků, interakci a komunikaci s uživatelem. Žák prochází kurzem, ve kterém má k dispozici výukové texty, ilustrace, nahrávky. Dostává úkoly a ty elektronicky odevzdává, diskutuje nad různými tématy, skládá testy. Tato forma vzdělávání se stává běžnou na českých vysokých školách, a proto jsme se rozhodli zapojit do ní i naše žáky. Projekt Kolik řečí znáš byl vybrán jako vzorový projekt ve Středočeském kraji pro prezentaci v rámci jednání Výboru pro koordinaci fondů, které proběhlo v prostorách Národního domu na Vinohradech v Praze dne Hodnocení výsledků v jednotlivých studijních skupinách ve šk. r jsou srovnatelná. MM IV stud. prům. MM- VI stud. prům. MM 2.roč. stud.prům. 5. Příprava studentů na složení státní zkoušky z anglického jazyka s mezinárodní platností FCE V hodinách nepovinné výuky anglického jazyka v maturitním ročníku VIII probíhala mimo prohloubení si znalostí anglického jazyka příprava ke složení státní zkoušky FCE, kterou úspěšně zvládli studenti Zuzana Musilová, Lucie Láníková, Iva Coufalová, Markéta Chytrá, Tereza Vančurová, Eliška Ferencová a Jana Čulíková. Za přípravu zodpovídala I. Řípová. Tato nepovinná rozšířená výuka anglického jazyka byla s úspěchem zahájena pro studenty VI, VII a 3. ročníku pod vedením I. Coufalové. Studenti jsou připravováni ke složení této zkoušky ve šk. roce Vypracovala : I. Řípová Dne Strana 54

8 Příloha 3 - Zpráva předmětové komise za školní rok 2009/ cizí jazyk 15. září 2009 Členové komise byli seznámeni s novou učebnicí němčiny Alles klar 1a, 1b. Tato moderní učebnice z nakladatelství INFOA plně odpovídá jak novému pojetí výuky cizího jazyka, tak i požadavkům státní maturitní zkoušky. Komise nemá námitky proti využití učebnice při výuce v tercii, přestože nemá doposud schválenou doložku ministerstva školství. Na vyřízení doložky INFOA pracuje. 15. listopadu 2009 Komise byla informována o průběhu e-learningového studia učitelů jazyků. Termín ukončení první části studia je konec listopadu Po úspěšném absolvování e-learningu (on-line testy) pokračuje studium formou seminářů v průběhu prosince 2009 a na začátku ledna prosince 2009 absolvovali studenti konverzačního kurzu exkurzi na téma Historisches Prag. Exkurze je součástí přípravy na maturitní zkoušku. 17. prosince 2009 Konverzační soutěž v německém jazyce školní kolo: poslechová část: , zúčastnilo se 12 studentek a studentů V, VI, VII konverzační část: , zúčastnilo se 6 studentů vítězové: Jakub Říha a Jiří Homolka, postupují do okresního kola 8. ledna 2010 O. Svojitková informovala o průběhu praktické části přípravy učitelů ke státní maturitě. Na dvou seminářích CERMAT byli účastníci studia seznámeni s kritérii hodnocení písemné práce ve dvou úrovních B1 a B2. Po nácviku opravy písemných prací proběhla certifikace. Příprava učitelů bude pokračovat v únoru dalším e-learningovým kurzem zaměřeným tentokrát na ústní část maturitní zkoušky. 7. dubna 2010 Byla podána informace o průběhu přípravy pedagogů ke státní maturitní zkoušce z cizích jazyků. Během února probíhalo studium formou e-learningových kurzů, následovaly semináře s praktickým nácvikem hodnocení ústní části zkoušky a koncem března bylo studium zakončeno certifikací. V současné době prošly certifikací tři vyučující angličtiny, jedna němčinářka a jedna vyučující ruského jazyka. Studium pro pedagogy bez certifikace bude pokračovat na podzim dubna 2010 Na schůzi komise byly projednány tématické okruhy k maturitní zkoušce z německého a francouzského jazyka. 24. května 2010 Členové komise zhodnotili výsledky malé maturity z druhého cizího jazyka: německý jazyk zkoušku absolvovalo celkem 5 studentů ze 2. ročníku a VI hodnocení 4x chvalitebný, 1x dobrý Strana 55

9 francouzský jazyk zkoušku absolvovalo celkem 7 studentů ze 2. ročníku a VI hodnocení - 3x výborný, 2x chvalitebný, 2x dobrý Dále byl zhodnocen dvoudenní poznávací zájezd na jižní Moravu a do Vídně, uskutečněný ve dnech května Zájezdu se zúčastnilo 40 studentů a 4 dospělí. Cílem této akce je posilovat zájem o druhý cizí jazyk a orientovat studenty k zemím v našem sousedství. Přiložen článek studentky z IV: Ve dnech 14. a 15. května se studenti našeho gymnázia vydali na dobrodružnou cestu za poznáním. Navštívili jsme jižní Moravu a historické jádro Vídně. Startovalo se v ranních hodinách od sportovní haly v Dobříši. I když nám počasí příliš nepřálo, odhodlaně jsme se vydali na cestu. První místo, kam jsme zavítali, byly katakomby ve Znojmě. Právě zde se místní obyvatelé schovávali, když švédská armáda napadla město v dobách třicetileté války. Přestože nám tu a tam káplo na hlavu, bylo tu lépe než venku na dešti. Následoval Lednicko-valtický areál. Tam nás zavřeli do Lednice, ale nebyla to ledajaká lednice, nýbrž honosný zámek, který patřil rodu Lichtenštejnů. Na chvíli jsme se přenesli do arabských zemí při zhlédnutí minaretu. Po únavném avšak zajímavém dni se všichni těšili na slíbený odpočinek, který nám poskytli v Pasohlávkách. Druhý den začal velmi pěkně, protože nás probudily sluneční paprsky dopadající do našeho pokoje. Po hodince cesty jsme vjížděli do města na Dunaji - Vídně. Program pokračoval návštěvou jednoho ze dvou muzeí. Každý si mohl vybrat dle svého vkusu buď umění nebo přírodní vědy. Přes Hofburg jsme došli procházkou až ke Stephansdomu, následně k budově parlamentu a k radnici. Předposlední zastávka byla v Schönbrunnu. Víte, že tento zámek byl vybudován se záměrem předstihnout monumentální Versailles? Bohužel došly finance, a tak se Habsburkové museli spokojit jen s místnostmi. Poslední zastávka byla u Hundertwasserhausu, pak už jsme ač neradi mířili k domovu. Byl to takový víceúčelový výlet, protože jsme měli možnost procvičit také jazyk. Snažili jsme se o německou konverzaci, komu to nešlo, použil ruce a nohy, ale všichni se nakonec domluvili. Plni nových poznatků jsme šťastně dojeli do svých domovů a vrátili se z pohádky do reality. Všem se exkurze líbila a doufají, že brzy vyjedou na další cestu za novými zážitky. Také věříme, že při některé vyučovací hodině budeme moci zaperlit novými informacemi. Bára Rambousková 4. června 2010 Komise vybrala dva zástupce školy do projektu Europa-Haus Prag / Marienberg Projekt je zaměřen na evropská témata, účastní se studenti ze států střední Evropy. Za naši školu se zúčastní Soňa Helebrantová a Jiří Homolka /VI/. Termín: Strana 56

10 Příloha 4 - Předmětová komise CJL - hodnocení školního roku 2009/2010 Září projednání učebních plánů CJL, nové metody ve výuce Vektor 4. ročník a oktáva LTS beseda s Veronikou Brožkovou scenáristka, zač. spisovatelka spolupráce s knihovnou exkurze Strž Literární cestovka, soutěž Osobnosti Příbramska zkušenosti s výukou podle učebnic nakladatelství Fraus (tercie, kvarta, sexta) Říjen zadání seminárních prací imatrikulace příprava recitace s dramatizací Listopad akce Knihu sobě - rozšíření knižního fondu školní knihovny seminář Cesty k efektivnější výuce umění komunikace NIDV Praha Večer tříkrálový Divadlo A. Dvořáka Příbram Odysseovy cesty divadelní představení pro rodiče prima (mezipředmětové vztahy CJL, DEJ, VYV, OBV) Prosinec Den otevřených dveří příprava studovny, výstavka studentských prací a projektů Co se stalo na gymnáziu ukázky dramatických aktivit v KD akademie - příprava vystoupení Leden Olympiáda CJL školní kolo LTS exkurze Josef Čapek Obrazárna PH, přednáška o východní filozofii zhodnocení významu nového předmětu v rámci CJL Mediální a dramatická výchova tercie otázka nákupu literárních časopisů (omezení finančních prostředků) zkušenosti s výukou podle nových ŠVP v daných ročnících tvorba kánonu pro nové maturity seminář Cesty k efektivnější výuce mediální výchova NIDV Praha Únor Březen miniprojekt LTS komiks v literatuře účast žáků v okresním kole Olympiády z českého jazyka studentky Nováková a Strana 57

11 Svobodová postup do krajského kola Lakomá Barka- ABC Praha prima první ročník miniprojekt - Literatura v souvislostech (dle ŠVP, např. Ezop, G. Orwell ) projednání maturitních otázek a přípravy studentů k maturitě, organizace písemné maturitní práce z CJL Duben písemné maturitní práce z CJL Návštěva galerie Dox, obrazárna PH (mezipředmětové vztahy CJL, VYV moderní umění) Květen Olympiáda CJL krajské kolo (přední umístění) Stavovské divadlo Richard III. malé maturity ústní maturitní zkoušky prezentace seminárních a ročníkových prací projednání výsledků maturit, přehledy, evaluace Červen příprava pásma pověstí pro Svatováclavské slavnosti exkurze Památník K. Čapka ve Strži (septima) nová technika do auly záměr vyučujících CJL, spolupráce s Radou rodičů GKČ nové učebnice literární a divadelní nástěnky kurz rétoriky v rámci Malých grantů druhé pololetí školení hodnotitelů nové státní maturity závěr školního roku - zhodnocení Strana 58

12 Příloha 5 - Zpráva o činnosti předmětové komise Matematika ICT za školní rok 2009/2010 Matematická sekce Matematická olympiáda Školní kolo kategorie Z6 řešili 3 žáci, z toho 2 úspěšní. V okresním kole se Andrea Šrámková umístila na místě a Iveta Brajerová se na místě ve své kategirii. V kategorii Z7 a Z8 neprojevili žáci zájem o účast ve školním kole. Pythagoriáda školního kola kategorie 6. třída se účastnilo 23 žáků, z toho 21 úspěšných řešitelů s právem postupu do kola okresního. Okresního kola se žáci neúčastnili. Pythagoriáda kategorie 7. třída měla na naší škole 25 účastníků, žádný z nich se nestal úspěšným řešitelem. Maturitní zkouška maturitní zkoušku skládalo v sextě 9 žáků, ve 4. ročníku 6 žáků. Prospěli všichni. Ve 4. ročníku s průměrným výsledkem 1,8; v oktávě s prospěchem 1,2. V srpnu úspěšně složili opravnou zkoušku dva žáci oba z 3. ročníku. Další 2 žáci (oktáva a 3. ročník) opravnou zkoušku vykonali s prospěchem nedostatečným, a tedy obdrželi definitivně tuto známku na výroční vysvědčení. Výsledky vzdělávání z matematiky v roce 2009/2010 statistika po opravných zkouškách Průměrný prospěch z matematiky na celé škole ve druhém pololetí (klasifikováno 333 žáků: 2,402. ICT sekce Maturitní zkoušku z Informatiky, výpočetní techniky a programování skládalo 5 žáků. Všichni prospěli. Během školního roku jsme se nezapojili do žádné soutěže z ICT. V průběhu školního roku se konaly 4 porady předmětové komise (viz zápisy). V současné době předmětová komise aktualizuje strategii výuky matematiky a ICT v ŠVP Karlík. S přispěním členů předmětové komise, Daniel Hošek V Dobříši, Strana 59

13 Příloha 5 - Zpráva o činnosti předmětová komise přírodovědných předmětů (BIO, CHE, FYZ, ZMP) Soutěže Ekologická olympiáda září ( ) Vlašim (Centrum ekologické výchovy) družstvo Markéta Chytrá, Marina Medvěděva, Denisa Chadimová (oktáva) pedagogický doprovod Mgr. Ondřej Bílý Družstvo úspěšně reprezentovalo školu. Na rok 2010 opět připravíme soutěžní tým. Expo science AMAVET 2010 Q-klub Příbram regionální kolo - březen 2010 ( ) - zúčastnily se studentky sexty Sarah Hejzlarová Izraelsko-palestinský konflikt - Kateřina Petrželová Městské klima - práce S. Hejzlarové byla oceněna čestným uznáním - pedagogické vedení - Mgr. Rašková Ekologické kurzy - kvarta ekostředisko Rychta Krásensko pedagog. doprovod Mgr. Čeledová a RNDr. Máchová 3.ročník ekostředisko Střevlík pedagog. doprovod Mgr. Čapek a Mgr. Čapková - tercie ekostředisko Sever Horní Maršov pedagog. doprovod RNDr. Hlásná a Mgr. Hošek Opět se potvrdilo, že tyto ekologické exkurze jsou pro studenty velmi přínosné. Učí se samostatné práci, ale zároveň tolik potřebné spolupráci a myšlení při zpracování projektů. Prožijí společně několik velmi intenzivních dnů. Poznatky získané a procvičované na exkurzi byly opětovně využité ve výuce biologie i společenskovědních předmětech. Účast třídního učitele na ekokurzech se potvrzuje jako velmi dobrá myšlenka. Práce na ŠVP Jednotliví členové komise se aktivně podíleli během celého školního roku na koordinování ŠVP a tematických plánů. Předměty byly garantovány: BIO (Mgr. Cypriánová), CHE (RNDr. Hlásná), FYZ (Mgr. Čapek), ZMP (Mgr. Rašková, RNDr. Máchová). V červnu proběhla koordinace vyučování biologie pro rozvržení učiva pouze do tří let (zkrácení) hlavně pro 2. roč a sextu. Také nástin učiva do seminářů od r pro 3.R (VII) a 4.R (VIII). Semináře a cvičení - BIO, CHE, FYZ, ZMP Zájem studentů o uvedené typy seminářů byl dostatečný - všechny byly v roce 2009/2010 otevřeny SCB pro 2.,3.,4.ročník, SCh pro 3. a 4.ročník, SCF pro 4.ročník, SCZ pro 4.ročník a odpovídající ročníky osmiletého studia. Maturanti výborně zúročili znalosti při přijímacích zkouškách na VŠ. Protože práce v seminářích je vedena s přiměřenou náročností studenti mají při přijímacích zkouškách na VŠ úspěch ( BIO, CHE až 90%). Projekty 1) 2) Biologie a historie v praxi (Mgr. Bílý) Biologie v praxi (Mgr. Hošek, Mgr. Bílý) Strana 60

14 Do projektu BIO v praxi jsou zapojeni všichni vyučující biologie a zpracovávají jednotlivé úkoly zaměřené hlavně na zpracování e-learningových kurzů - pod vedením manažera projektu Mgr. Hoška. Bylo vytvořeno 6 kurzů Ekologie, Geologie, Bezobratlí, Obratlovci, Výtrusné a Semenné rostliny. Informace o průběhu a výsledcích projektů zpracují výše jmenovaní vedoucí projektů. Tematické exkurze V rámci BIO, SCB i FYZ a ZMP bylo uskutečněno několik jednodenních či půldenních exkurzí k právě probíraným tématům: Hrdličkovo muzeum, Národní muzeum, park Průhonice, botanické vycházky, Planetárium, spolupráce s ČVUT a MAT-FYZ UK Praha. Na exkurzích byly realizovány i mezipředmětové vztahy např. BIO NEJ Lednicko-valtický areál a Vídeň květen Další vzdělávání Někteří členové komise se zapojili do projektu 5P PřF UK Praha financován z EU-možnosti získávání informací i materiálů pro výuku. Zaškolování k práci s i-tabulemi. Studium EVVO RNDr. Máchová Práce s e-learningovými kurzy. Zpracovala Mgr. Cypriánová, září 2010 Strana 61

15 Příloha 6 - Zpráva společenskovědní komise za školní rok 2009/2010 Komise společenských věd koordinuje výuku v předmětech občanská výchova, dějepis, základy společenských věd, společenskovědní seminář a pedagogicko-psychologický seminář. Výuka si klade za cíl předat základní znalosti v daných oborech, ale podstatnější je snaha o vybudování širokého povědomí o dějinách i současném stavu lidské společnosti, o vztazích mezi člověkem a prostředím, v němž žije, a vést žáka k aktivnímu přístupu k životu ve společnosti. Na nižším gymnáziu je výuka společenskovědních předmětů vedena směrem k upevňování kompetencí komunikativních (žáci jsou podněcováni k tvořivému myšlení), sociálních (snaha rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i práci druhých), kompetencí k řešení problémů (podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování) a kompetencí pracovních (pozitivní vztah k práci a úkolům, výběr budoucího povolání). Dále jsou rozvíjeny kompetence občanské (výchova svobodného, zodpovědného a ohleduplného občana) a kompetence pracovní (pozitivní vztah k práci a úkolům, výběr budoucího povolání). Žáci se učí řešit problémy kolektivu, dodržovat základní společenská pravidla. Jsou seznámeni s možností šikany a její prevence. Vyučující využívají různorodé formy výuky skupinové, týmové i individuální. Na vyšším gymnáziu žáci získávají nové poznatky, učí se je systemizovat, hodnotit a vyhledávat ze všech dostupných zdrojů. Předmět občanská výchova je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě osmiletého gymnázia. V primě se žáci navzájem poznávají, představují své koníčky, zájmy, učí se ohleduplnosti a toleranci. Pracují na projektu Rodokmeny, tvoří rodokmen své rodiny a prezentují ho spolužákům. V několika rodinách toto bylo podnětem pro zajímavé setkání. V sekundě se žáci zabývají psychologickým a sociálním aspektem osobnosti. Jsou zapojeni do skupinové práce vytvářejí motivační materiály ke zdravému životnímu stylu, který by oslovil vrstevníky. Pro žáky sekundy je každoročně organizována beseda se starostou města. V letošním roce žáci primy a sekundy navštívili Národní muzeum. Učivo tercie je zaměřeno na procvičování argumentace, žáci se zapojují do debatních duelů na kontroverzní témata, učí se, jak nepodléhat klamavé reklamě a reagovat na různé způsoby manipulace. V kvartě kromě jiných aktivit probíhá dlouhodobý skupinový projekt nazvaný Veletrh fiktivních firem, ve kterém je hlavním úkolem založení prosperující firmy. Na vyšším gymnáziu navazují na občanskou výchovu základy společenských věd. Jedná se o předmět integrující poznatky z oblasti psychologie, sociologie, politologie, práva, etiky, teorie vědy a filozofie. Snažíme se výuku tohoto předmětu neustále zkvalitňovat, a to dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. V letošním školním roce vyučující ZSV absolvovala čtyřsemestrový kurz filozofie na Academia bohemica akreditovaný MŠMT, vyučující OBV je v rámci dalšího vzdělávání přihlášena do kurzu 5P určeného všem učitelům základních a středních škol ve Středočeském kraji, kteří mají zájem se ve svých předmětech dále vzdělávat. Jsou zaměřeny na průřezová témata RVP, především environmentální, ale i multikulturní výchovu a další. V rámci výuky společenskovědních předmětů se studenti účastní exkurzí, přednášek a besed. Každoročně pořádáme návštěvu Poslanecké sněmovny a Senátu, kde je pro nás připraven program a beseda s poslancem, besedu s matrikářkou. Navštívili jsme Terezín a Památník Vojna, kde se studenti seznámili s perzekucemi 50. let a setkali se s politickým vězněm p. Zahrádkou. V letošním školním roce jsme opět spolupracovali s nadací Adra a využili jsme bohatou nabídku jejich programu PRVák, jehož cíle odpovídají průřezovým tématům pro gymnázia. Nadále pokračujeme v Adopci na dálku. Strana 62

16 V rámci projektu Světová škola 2, který se zabývá globální problematikou, spolupracujeme s humanitární organizací Člověk v tísni. V tomto školním roce jsme získali certifikát s oprávněním používat titul Světová škola. Vyučující společenskovědních, ale i ostatních předmětů zařazují aktuální globální témata do výuky. Např. v rámci Dne vody byla připravena prezentace pro nižší gymnázium, která byla zaměřena na celosvětový nedostatek pitné vody, dále jsme žáky školy seznámili s Evropskou vodní chartou. Prima, sekunda, tercie a kvarta vytvářela na toto téma velmi zajímavé koláže. Své práce prezentovali před ostatními třídami, vystoupení byla velmi zdařilá. S globální problematikou se studenti seznamují též na ekokurzech, které jsou zařazeny do výuky na nižším i vyšším gymnáziu - pro tercii a třetí ročník. Obsah programu Týden pro trvale udržitelný život je zaměřen na vývoj vztahů člověka a prostředí, postavení člověka v přírodě, společnosti, globální problémy lidstva a princip trvale udržitelného rozvoje, ohleduplný a zodpovědný životní styl aj. Jedná se o mezipředmětově zaměřený kurz studenti si v praxi vyzkouší mnoho teoretických poznatků z biologie, zeměpisu, fyziky, chemie, estetické a občanské výchovy, také z psychologie a sociologie. Pro rozšiřující studium základů společenských věd a dějepisu jsou určeny semináře, ve kterých probíhá příprava k maturitě z těchto předmětů a zároveň na přijímací zkoušky na vysokou školu. V seminářích jsou využívány formy a metody problémového vyučování, velký prostor je věnován aktivitě studentů. Semináře navštěvují především zájemci o studium práv, psychologie, politologie, historie, religionistiky a andragogiky. V současné době se zvýšilo procento úspěšnosti studentů přijímaných na tyto obory. V rámci těchto seminářů se uskutečnila např. beseda o buddhismu v občanském sdružení Lotus. V pedagogicko-psychologickém semináři mají žáci možnost seznámit se s prací psychologa a teoretické poznatky si mohou ověřit v praktických situacích. Účastní se exkurzí ( např. dětský domov, domov důchodců, výchovné zařízení pro mládež) a besed (beseda s vězeňským psychologem). Jedním z nejdůležitějších výsledků výuky společenskovědních předmětů by měla být schopnost žáků vytvořit si kvalifikovaný názor a dovednost kultivované argumentace. Jsme si vědomi toho, že tradiční forma výuky k dosažení těchto cílů nestačí. Snažíme se proto co nejvíce využívat alternativní formy vyučování a podněcovat žáky k samostatné a kreativní práci a aplikovat získané poznatky v praktickém životě. Upozorňujeme je na zajímavé články v novinách, časopisech, na internetu a na chaty s osobnostmi současného společensko-politického života. Žáky vedeme k respektování identity ostatních lidí, k tomu, aby se oprostili od rasismu, xenofobie, nacionalismu a jiných forem nesnášenlivosti. Jarmila Bendová předsedkyně předmětové komise Strana 63

17 Příloha 6 - Akce předmětové komise Tev, Vv a Huv za školní rok 2009/ Výtvarný projekt v Itálii - 54 účastník ů 10 -oktáva, 22-4.r., 2-2.r, 2 -kvinta, 5 -septima M.Brabencová a M. Brabenec organizace a sportovní akce, práce na pláži - sochy Z. Zápalová keramika A. Vančátová malba Hana Brabencová - zdravotnice Program : pátek odjezd z Dobříše ve 21h sobota h příjezd do Padovy prohlídka Scroveniho kaple Giotto V 17h příjezd do Lido Adriana, ubytování, rozdělení do pracovních skupin malba, keramika, sochy na pláži, dokumentace neděle výtvarné práce podle skupin pondělí prohlídka kostela St. Apollinare in Classe v Ravenně návštěva zábavného parku Mirabilandia úterý 1.9. návštěva zábavného parku Mirabilandia pro zájemce, ostatní výtvarné práce podle skupin středa 2.9. v 7h odjezd do Florencie prohlídka galerie Ufizzi a prohlídka města v 15h odjezd do St. Gimignana prohlídka města, v 18h odjezd domů čtvrtek 3.9. v 10h odjezd do Ravenny, prohlídka kostela St. Apollinare Nuovo kostela St.Vitalle, hrobky Gally Placidy, kostela St. Giovaniho odpoledne volný program u moře, sport, mozaiky na pláži - soutěž pátek 4.9. výtvarné práce podle skupin, sport sobota 5.9. v 9h vyklizení apartmanů, koupání na pláži, ve odjezd do Benátek sraz v 19h na náměstí S. Marco, společně lodí po Grand Kanálu na parkoviště Tronchetto, ve odjezd domů neděle 6.9. v 9h příjezd na Dobříš Vernisáž výtvarných prací ve škole Školní sportovní liga pro nižší gymnázium přespolní běh v Příbrami chlapci, dívky 3. kategorie, Havel /prima/ 4.m. okrskové kolo v minifotbale 3. kateg. na Dobříši 5. místo florbalový turnaj ZŠ na Dobříši chlapci tercie, kvarta -4. místo florbalový turnaj ZŠ na Dobříši chlapci prima, sekunda 5. místo basketbalový turnaj mezi 1. ZŠ a 2.ZŠ Dobříš a GKČD Chlapci I,II 2.místo, dívky I,II 3.místo Chlapci III,IV 3. místo, dívky III,IV 3. místo biatlonový závod družstev a jednotlivců mezi 1.ZŠ Dobříš a GKČD Družstvo chlapců z I a tercie / Lojek, Melnar, Fiala / - 2. místo Jednotlivci Melnar 2. místo florbalový turnaj v Novém Kníně chlapci tercie, kvarta 6. místo florbalový turnaj v Novém kníně chlapci prima, sekunda 4. místo Strana 64

18 Středoškolské hry stolní tenis chlapci 7. místo volejbal chlapci místo volejbal dívky místo florbal chlapci - 3.místo ve skupině, celkově místo závody v rychlobruslení chlapci 7.místo ročník Mikulášského volejbalového turnaje představení ŠSK a lyžařských a sportovních kurzů na akci Co se děje na Gymnáziu v KD na Dobříši Jakub Rondoš a Jaroslav Skála získali instruktorský průkaz na snowboard a Gábina Dupalová na lyže sportovní den pro vyšší gymnázium Chlapci fotbalový turnaj v rámci Malých grantů Dívky orientační běh v zámeckém parku orientační běh v zámeckém parku pro nižší gymnázium v rámci akce Den dobříšské vody fotbalové utkání se SOU zemědělské Lyžařské kurzy lyžařský kurz na jarní prázdniny v St.Michael 42 lidí lyžařský kurz kvinty a 1.r v St.Michael celkem 54 lidí / 22 z kvinty, 15 z 1.r / lyžařský kurz sekundy v St.Michael celkem 58 lidí / 27 ze sekundy / Sportovní kurzy školní výlet a biologická exkurze pro primu na Majdaleně / 29 dětí / sportovní kurz pro kvartu na Majdaleně na Lužnici / 26 dětí / vodácký víkend pro studenty gymnázia na Majdaleně / 10 dětí / sportovní kurz pro 3.r na Vltavě / 21 dětí / vodácký víkend pro studenty gymnázia na Vltavě / 15 dětí / sportovní kurz pro septimu na Vltavě / 21 dětí / Cyklo Majdalena / 15 dětí / prázdninový sjezd Vltavy / 25 dětí / Výtvarná výchova Mgr. Anna Vančátová 2.r. : exkurze Gotická Praha a návštěva NG Anežský klášter Sexta : příprava výtvarných dárků pro výměnný pobyt v Norsku Bára Vodáková a kolektiv / 10 studentů / - Olejový svět v rámci projektu malé granty, plenérová olejomalba, 10 sezení, vernisáž v respiriu školy odborný dohled Mgr. Anna Vančátová Strana 65

19 Mgr. Jana Universalová výtvarná soutěž Lidice / 38. ročník / - sekunda čestné uznání za kolektivní práci výtvarná exkurze v Praze výstava na Pražském hradě Jiří G. Dokoupil, Galerie DOX David Černý, Kaplický Hudební výchova Muzikálové hvězdy soutěž mezi třídami v sokolovně Nácvik na imatrikulaci se studenty primy a 1. ročníku Imatrikulace Výchovný koncert Nácvik a příprava vánočního koncertu Vánoční koncert Taneční vystoupení na Májových oslavách Příprava a nácvik na slavnostní předávání maturitního vysvědčení Slavnostní předávání maturitního vysvědčení Nácvik na Svatováclavské slavnosti Soutěž filmových a muzikálových hvězd Strana 66

20 Příloha 7: Projekt WAI - zpráva o průběhu a aktivitách Číslo projektu: COM-MP Program: Comenius Aktivita: Partnerství škol - multilaterální projekty Období: září červen 2010 Dlouhodobá spolupráce sedmi evropských středních škol pokračovala ve školním roce 2008/09 a 2009/10 projektem z řady Comenius I (partnerství škol, rozvoj společných vzdělávacích projektů) s názvem WAI "WHO AM I?". Tímto tématem jsme navázali na úspěšné projekty 3GenEURations ( ), ELINE ( ) a EUTH ( ). Žádost o grant na dvouleté období úspěšně prošla výběrovým řízením a projekt byl zařazen mezi schválené programy národní agentury NAEP (Národní agentura pro evropské vzdělávací programy). ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Práce na projektu začala v září 2008 představením projektu studentům 2.ročníku a sexty. Studenti si účast v projektu vybírají jako dobrovolně volitelný předmět. V tomto školním roce byl zájem studentů velký řešiteli projektu bylo celkem 29 studentů (19 studentů sexty a 10 studentů 2. ročníku). Zahajovací konference projektu WAI se uskutečnila podle plánu na Gymnáziu Karla Čapka v Dobříši od Učitelé zastupující jednotlivé partnerské školy se sešli a detailně projednali a naplánovali projektový rok - projektový kalendář (termíny jednotlivých etap projektu), podrobný obsah jednotlivých stádií projektu (Personal presentations, Photoalbum, Questions and answers, Travelog, Where to go). Učitelé si také rozdělili odpovědnost za vedení a kontrolu jednotlivých témat = travelogů (funkce topic coordinator ) a připravili základní internetové prostředí pro všechny travelogy (www.schooljournals.net/wai1-7). Seznámili jsme se rovněž s novými nástroji, které je možno v této oblasti využít. Důležitým bodem programu bylo rozhodnutí o místě konání konference projektu na konci školního roku a způsobu hodnocení a prezentace projektu na tomto setkání i během školního roku. Jednotlivé etapy projektu ve školním roce 2008/2009 probíhaly v souladu s plánem, který byl přijat na zahajovací konferenci na GKČD v Dobříši. Říjen ještě před zahajovací konferencí se studenti naučili pracovat v internetovém prostředí Schooljournals. Naše zkušenosti s tímto programem jsou pozitivní, studenti se zde orientují velmi rychle a jsou schopni používat jednotlivé nástroje pro tvorbu a publikování článků i pro komunikaci po 1 2 výukových lekcích. Strana 67

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV)

Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezová témata pro nižší stupeň osmiletého gymnázia (zpracováno podle RVP ZV) Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr.

Platnost 1.9.2009 Délka studia v letech: 8.0. Název RVP RVP G 8-leté gymnázium Forma vzdělávání denní forma vzdělávání. Gymnázium Dr. PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Škola Název ŠVP, Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Platnost 1.9.2009 Délka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMIŘICKÝCH 740 ASPnet UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Fakultní škola Ostravské univerzity

Fakultní škola Ostravské univerzity Fakultní škola Ostravské univerzity Gymnázium poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitní zkouškou připravuje žáky pro studium na všech typech vysokých škol Název školy: Gymnázium, Ostrava-Zábřeh,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK

Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK Školní vzdělávací program pro nižší stupeň osmiletého všeobecného studia Gymnázium Karla Čapka, Školní 1530, Dobříš KARLÍK je jedna věc stejně dobrá a krásná, a to je pozorovat. Pozorovat, vidět, objevovat,

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU GEOGRAFIE (VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁIA) 1. Obsahové vymezení V předmětu geografie se realizuje obsah vzdělávacího oboru Geografie, část vzdělávacího oboru Geologie a části

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět

Učební plán ŠVP GJO KH pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami třída Celkem Předmět Učební plán pro vyšší gymnázium s vysvětlivkami Předmět (název) třída předmět Předmět C1/V5 C2/V6 C3/V7 C4/V8 (zkratka) Český jazyk CEJ 2 2 1 2 7 Literatura LIT 2 2 2 2 8 vzdělávací oblast/obor Z toho

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem)

HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) HUDEBNÍ ZAMĚŘENÍ (79-41-K/81): (hudební třída s osmiletým studijním cyklem) OBECNÉ INFORMACE: Koncepce tohoto studia jevytvořena ve spolupráci Gymnázia Jana Nerudy, Hudební školy hl. města Prahy a pedagogů

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu

Jak se žije v naší škole. ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu Jak se žije v naší škole ZŠ Bedřicha Hrozného v krátkém přehledu O naší škole V současnosti má naše škola přes 500 žáků na 2. stupeň dochází více než 220 dětí Odkud jsou naši žáci? Lysá nad Labem, Litol,

Více

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno

Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno Sportovní gymnázium, Plzeňská 3103, 272 01 Kladno studijní obory: pro žáky z 5. ročníků ZŠ 79-41-K/81 gymnázium přihláška do 15.3.2013 pro žáky z 9. ročníků ZŠ 79-41-K/41 gymnázium přihláška do 15.3.2013

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK 1. Obsahové vymezení Cílem výuky anglického jazyka na vyšším stupni gymnázia je dosáhnout úrovně B2, C1 v závislosti na pokročilosti skupiny. Studenti, kteří složí

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Roční realizační plán EVVO

Roční realizační plán EVVO Roční realizační plán EVVO 1. Základní teze pro vyučování v environmentálním pojetí - včleněnit aktuálně a funkčně environmentální výchovu do ročních plánů práce - uplatněnit nové metody a formy práce

Více

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje.

EVVO v Moravskoslezském kraji. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Školy a školská zařízení patří k základním pilířům systému EVVO na území Moravskoslezského kraje. Jak Moravskoslezský kraj podporuje EVVO ve školách a školských zařízeních Kraj zahrnuje oblast EVVO do

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Kód programu: 1516/E. Projekt: Z lavice do louže. Vypracoval vedoucí projektu: Mgr. Theimer Josef

Kód programu: 1516/E. Projekt: Z lavice do louže. Vypracoval vedoucí projektu: Mgr. Theimer Josef Závěrečná zpráva dotačního programu na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2015/2016 Kód programu: 1516/E

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Gymnázium Thomase Manna. přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Gymnázium Thomase Manna přijímací řízení 2017 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Zůstat na základní škole? Jít na víceleté gymnázium? Jakou školu vybrat? Co pro to udělat? atd. atd. LIDÉ Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva)

Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Gymnázium Uherské Hradiště Charakteristika volitelných předmětů 3. ročník (dvouhodinové předměty, žák si vybírá dva) Seminář z českého jazyka Rozšiřuje, prohlubuje a procvičuje učivo gramatiky, slohu a

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno.

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Návrh systému volitelných předmětů

Návrh systému volitelných předmětů Návrh systému volitelných předmětů šestileté studium v předmaturitním ročníku - 2009/10 Týdenní počet hodin v rozvrhu žáka je 33. 1. Povinné předměty - výuka organizovaná podle tříd Český jazyk 5 Cizí

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010

Proč studovat na GJKT. Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Proč studovat na GJKT Prezentace ke dni otevřených dveří dne 27.ledna 2010 Maturitní video Co je naším hlavním cílem? poskytnout všeobecné vzdělání a rozvinout specifické dovednosti umožnit absolventům

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2013/2014 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2013/2014 Deník, 29. 11. 2013 Deník, 20. 12. 2013 Zpravodaj školství, prosinec 2013 Zpravodaj

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více