Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o."

Transkript

1 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/ Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o Zpracoval: Mgr. Michal Musil jednatel a ředitel školy

2 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. Ředitel: Mgr. Michal Musil Telefon: Zástupce ředitele: PhDr. Josef Končel Telefon: Zástupce ředitele: Bc. Vít Janda Telefon: Webové stránky právnické osoby : 4. Škola, jejíž činnost právnická osoba vykonává a její cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). Střední škola, IZO: , nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 200 Činnost vykonává právnická osoba GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Identifikátor právnické osoby: IČ: Obor vzdělání a vzdělávací program Škola vzdělává v učebním oboru K/401 Gymnázium všeobecné s důrazem na výuku anglického jazyka (předmět s nejvyšší hodinovou dotací). Profiluje se širokou nabídkou výchovných a mimoškolních aktivit, přátelským klimatem a individuálním přístupem k žákům. Ve škole studovalo ve šk. roce celkem 179 žáků v osmi třídách, tj žáků v každé třídě. Kapacita je 200 žáků. Od probíhá výuka podle školního vzdělávacího programu GJP. Studijní obor od : 7941K41 škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) GJP K/401 Gymnázium - všeobecné 200 dobíhající GJP K/41 Gymnázium 200 od Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2009/2010 : a. nové obory / programy: K/41 Gymnázium od b. zrušené obory / programy 2

3 7. Místa poskytovaného vzdělávání (v závorce uveden vlastník objektu): a. uvedené v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku: Pštrossova 13/203, Praha 1 (MČ Praha 1) b. jiná: TJ Sokol I. Smíchov, Plzeňská 27 Praha 5 (výuka TV) 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Škola sídlí od roku 2007 v zrekonstruované a moderně vybavené školní budově v klidném prostředí v krásné lokalitě v historickém centru Prahy v Pštrossově 13/203 v Praze 1. V rámci modernizace výukových metod a prostředků GJP běžně využívá datové projektory a interaktivní tabule, které jsou naistalovány a využívány ve všech kmenových třídách a učebnách. Zároveň je v celé budově školy umožněn přístup k internetu včetně wifi technologie. Finanční zdroje, se kterými škola hospodařila a hospodaří, jsou více jak z poloviny tvořeny státní dotací stanovenou normativní metodou podle počtu žáků a zvýšenou dotací přiznanou v souladu s plněním dalších podmínek. Ta je používána na výplatu mezd zaměstnanců školy a částečně i odvodů s tím spojených. Ostatní příjmy školy jsou tvořeny především poplatky od žáků školného. Výdaje školy spojené s nákupem učebních pomůcek, učebnic pro učitele, vzděláváním zaměstnanců atd. jsou hrazeny z ostatních zdrojů mimo státní dotaci. GJP nakládá s finančními zdroji hospodárně, nespoléhá pouze na přidělení státní dotace, ale management školy je dovede opatřit i z jiných rozličných zdrojů. Z hodnocení inspekce ČŠI vyplynulo, že materiální i finanční zdroje v plné míře umožňují realizovat školní vzdělávací program. V jejich získávání je škola příkladem dobré praxe. 9. Školská rada datum ustanovení, seznam členů Školská rada GJP byla ustavena dle 185 odst. 10 zák. č. 561 / 2004 Sb. (školský zákon) dne Stávajícími členy školské rady jsou: Mgr. Jiří Janů zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky; Bc. Vít Janda - zvolen pedagogickými pracovníky školy a PhDr. Josef Končel byl jmenován zřizovatelem školy. Předsedou školské rady byl zvolen Mgr. Jiří Janů. Volby členů ŠR pro další funkční období proběhnou (zástupce volený ped. pracovníky školy), resp (zástupce volený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky). Mgr. Jiří Janů zváží do , zda přijme návrh na jmenování za člena ŠR zřizovatelem školy. 3

4 II. Pracovníci GJP 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob (údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem GJP , ,9 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola GJP počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 2 1,87 4

5 c. další vzdělávání pedagogických pracovníků Termín pedagog akce Pořádající organizace Mgr. Jitka Kodrová Kurz filmové výchovy pro učitele OS Pro-Aero Nezávislý sektor a diverzita ve Mgr. Radek Dán vzdělávání: vytváření společnosti se zájmem o vzdělávání. Seminář ECNAIS (Haag) Vaše škola 2011 (Kritéria hodnocení ČŠI, Legislativa v praxi PhDr. Josef Končel školy, Standardy základního vzdělávání, Zahraniční zkušenosti RAABE s plošným testováním) - Konference Mgr. Jitka Kodrová Filmová/audiovizuální výchova na základních školách a gymnáziích NIDV PhDr. Josef Končel Mgr. Jan Kubíček Právo ve škole Mgr. Michaela Veselá PhDr. Markéta Vojanová Prezentace v angličtině (Presenting in English) DESCARTES v.o.s Mgr. Kateřina Nodžáková Problémové oblasti světa a jejich odraz v cestovním ruchu TYRKYS PhDr. Josef Končel Inovace výuky - konference Inovace výuky, o.p.s Mgr. Marta Šíbová Inovace výuky - konference Inovace výuky, o.p.s Mgr. Veronika Vitošková Škola jako místo setkávání aneb jak školní prostředí podporuje Univerzita Karlova rozvoj žáků i učitelů RNDr. Anna Koktová, CSc. Chemie pro život VŠCHT RNDr. Anna Koktová, CSc. Jazykové a metodické vzdělávání ČVUT pedagogických pracovníků (Jaro II) b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 1 cestovní náhrady 1 PARIS kurzy 1 Office PowerPoint 1 Microsoft jiné (uvést jaké) 0 5

6 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků a. denní vzdělávání (údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků GJP Změny v počtech žáků v průběhu školního roku - přerušili vzdělávání: 5 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 5 - sami ukončili vzdělávání: 1 - vyloučeni ze školy: 1 - nepostoupili do vyššího ročníku: 7 z toho nebylo povoleno opakování: 4 - přestoupili z jiné školy: 3 - přestoupili na jinou školu: 6 2. Průměrný počet žáků na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele GJP 22,5 9,5 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM GJP počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí

7 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a. denní vzdělávání škola GJP z celkového počtu žáků: prospělo s vyznamenáním 5 neprospělo 7 opakovalo ročník 3 počet žáků s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků 84% průměrný počet zameškaných hodin na žáka/studenta 119 z toho neomluvených 3,5 Výsledky ceny Vynikající student GJP za školní rok ročník Tereza Všetečková 1 alfa, roční studijní průměr 1,04 2.ročník Kateřina Klimtová - 2 beta, roční studijní průměr 1,23 3.ročník Pavlína Brzáková - 3 beta, roční studijní průměr 1,00 4.ročník Anna Fuksová - 4 alfa, roční studijní průměr 1,23 Ocenění bylo studentům předáno ředitelem školy dne na slavnostním zahájení školního roku

8 5. Výsledky maturitních zkoušek maturitní zkoušky škola denní vzdělávání GJP vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 44 0 z toho konali zkoušku opakovaně 4 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl 34 0 neprospěl Přijímací řízení do 1. ročníku školního roku 2012/2013 Protokol z přijímacích pohovorů 2012 Kritéria stanovená pro přijímací řízení 2012: přijímací pohovory na GYMNÁZIU JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. jsou ústní. Obsahem přijímacího pohovoru je zjištění úrovně jazykových znalostí a dovedností uchazeče (AJ) /5-7 min. pohovor/, dále analýza jeho všeobecného kulturně historického přehledu(látka 2. stupně ZŠ). Jako třetí část jsme zavedli krátký motivační rozhovor se školní psycholožkou. Podmínkou účasti u přijímacího pohovoru je odevzdání řádně vyplněné přihlášky ke studiu (přihlášky SEVT ). Přihlášky jsou evidovány sekretářkou do školního programu Bakalář a každá je vedena pod vlastním číslem jednacím. V rámci programu bylo každému studentovi přiděleno evidenční číslo, pod kterým byly dále vedeny jeho výsledky. Pro práci s dokumenty týkajících se přijímacího řízení mají oprávnění sekretářka, správce softwaru Bakalář, zástupce ředitele a ředitel školy. Všichni pracovníci byly poučeni o mlčenlivosti, práci s dokumenty, účelu, prostředcích a způsobu zpracovávání osobních údajů. Toto poučení bylo provedeno ústně ředitelem školy po poradě pedagogů dne Konzultace k průběhu a obsahu přijímacího řízení s informacemi o výuce klíčových předmětů byly organizovány individuálně s ředitelem školy na základě objednání. Přijímacím pohovorům předcházejí dny otevřených dveří, které proběhly v termínech: 17. října, 28. listopadu, 9. ledna a 20 února vždy od do hod jsme prezentovali školu na veletrhu Schola Pragensis. Termíny 1. kola přijímacích pohovorů byly ve školním roce vyhlášeny : , a , termíny 2. kola byly dva a a termín 3. kola byl Počet volných míst je 40 (vzhledem k předpokládanému úbytku studentů, po autoremedurách a odvoláních na krajské školy je počet přijatých studentů plánovaně navýšen. Všichni studenti obdrželi pozvánku na pohovory s uvedením evidenčního čísla, časem a obsahem přijímacích pohovorů. Výsledek přijímacích pohovorů a rozhodnutí o přijetí byly zaslány em na uvedené adresy v přihláškách, zveřejněn na webových 8

9 stránkách školy a vyvěšen 14 dnů po vyhlášení na budově školy a to pod jednotlivými evidenčními čísly. V rámci rozhodnutí o přijetí ke studiu jsou rodiče studentů zváni na schůzku s vedením školy ohledně projednání smlouvy o studiu. Pokud student, který byl přijat i na jiné škole a dal přednost studia jinde nebo do 10 dnů po zveřejnění výsledků neodevzdal zápisový lístek byl v řad přijatých vyřazen. Hlavní důraz při přijímání nových studentů je kladen na skutečný zájem o studium, k prospěchu a příp. výsledkům SCIO testů se přihlíží. Přijetí studenta je plně v kompetenci ředitele školy. délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let přijímací řízení pro školní rok 2012/2013 (denní vzdělávání) počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 7041K počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro šk. rok 2012/

10 7. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. Žáci - cizí státní příslušníci: stát Bulharsko 1 Bělorusko 1 Dánsko 1 Gruzie 1 Německo 1 Řecko 1 Izrael 1 Korea 1 Moldavsko 3 Černá Hora 1 Polsko 2 Rusko 2 Srbsko 2 Slovensko 1 Vietnam 1 Turecko 1 Ukrajina 3 počet žáků Celkem 24 Škola je tradičně otevřena i žákům cizincům, s jejichž integrací má pozitivní zkušenosti. Většina cizinců či žáků z menšinového prostředí školu zdárně dokončí a úspěšně potom pokračují ve studiu na vysokých školách. Abychom jim pomohli v adaptaci na prostředí naší školy a zároveň pomohli většinovým žákům v akceptování etnických a kulturních odlišností, začali jsme se více věnovat multikulturní výchově. Děje se tak jak v rámci výuky samotné v naukových předmětech (v českém jazyce, cizích jazycích, zeměpise, základech společenských věd apod.) v rámci výchov (estetické či hudební) i v průběhu četných mimoškolních činností. Do projektů spojených s multikulturní výchovou jsou postupně zapojováni všichni žáci školy. O zkušenostech se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin na GJP blíže viz část V., 4. této zprávy. 10

11 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků GJP je otevřeno vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vychází jim maximálně vstříc a umožňuje jim přípravu na další vzdělávání a následné tak kvalitnější zapojení do života. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je na naší škole realizováno v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona a prováděcích předpisů a uskutečňuje se formou individuální integrace do běžných tříd, kde jsou pro ně vytvářeny podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. Forma inkluzívního vzdělání přispívá jak k socializaci těchto žáků a připravenosti na běžný občanský život, tak k lepšímu přístupu majoritní společnosti k lidem se zdravotním postižením, sociálním či jiným znevýhodněním. Ve spolupráci se školní psycholožkou je na základě spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou případně dalšími odborníky (lékaři, kliničtí psychologové, speciální pedagogové) danému žákovi vytvořen individuální vzdělávací plán, na jehož realizaci se v rámci školy podílejí učitelé daných předmětů, třídní učitelé, žák, zákonní zástupci žáka v případě nezletilosti žáka, ředitel školy a školní psycholožka. Při tvorbě tohoto plánu či integrace žáků do běžné třídy je nutností vycházet z konkrétního zjištění a popisu speciálně vzdělávacích potřeb a možností konkrétního žáka. Zdůrazněna je nejen úprava jednotlivých požadavků a podmínek, ale také podíl samotného žáka na plnění plánu. Formou individuálního vzdělávacího plánu z důvodu zdravotního postižení či znevýhodnění ve školním roce 2011/2012 studovali na GJP 4 žáci, 3 z důvodů dlouhodobé nemoci, 1 žák s tělesným postižením. Žáci se specifickými poruchami učení mají na GJP vytvořeny optimální podmínky pro studium v roce 2011/2012 na GJP studovalo 13 takových žáků. Ve školním roce 2011/12 proběhla podruhé maturitní zkouška v podobě Nové státní maturity a poprvé studenti GJP využili možnosti upravené maturitní zkoušky pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Jednalo se o 4 studenty, všichni byli zařazeni do skupiny SPU-0-I, jednalo se o studenty se specifickou poruchou učení. Tři tito studenti uspěli u maturity na první pokus, 1 student absolvoval opravnou zkoušku z anglického jazyka, kterou složil též úspěšně. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Při práci s talentovanými žáky preferujeme integrační variantu, tzn., že nadaný žák zůstává ve své třídě a učitelé se mu speciálně věnují přímo v hodině, případně ho podporují v dalších mimoškolních aktivitách (např. Středoškolská odborná činnosti, zájmové kroužky, zapojení do aktivit terciálního vzdělávání apod.). Mimořádně nadaný žák může být vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu, závěrů psychologického vyšetření a vyjádření zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka. Ve školním roce 2011/2012 studovali podle individuálního vzdělávacího plánu z důvodu pohybového nadání (sportovní reprezentace ČR) dva žáci, 1 je reprezentantem ČR v tenise, 1 v závodním lyžování. 11

12 10. Ověřování výsledků vzdělávání Ve školním roce jsme se opět účastnili projektu Vektor společnosti SCIO. Testováni byli žáci 1. ročníku a 4. ročníku. Potěšitelné je, že 4. ročník dosáhly lepšího percentilového výsledku než při stejném testování po nástupu na GJP. Důležitým ukazatelem byly pro nás i výsledky u maturitních zkoušek. Ve školním roce si na GJP volilo ve srovnání s celostátním průměrem mnohem více žáků vyšší úroveň společné části maturitní zkoušky. Z českého jazyka a literatury si vyšší úroveň zvolilo 35% našich žáků a z anglického jazyka dokonce 86%. Na základě zkušeností v posledních letech jsme zavedli systematičtější komplexní přípravu v anglickém jazyce (důraz na čtení s porozuměním) a v českém jazyce (přísnější, ale vyváženější hodnocení zohledňující literární historii i jazyk). V rámci ověřování dovedností žáků v anglickém jazyce jsme opět využili už tříleté spolupráce s renomovanou britskou společností City and Guilds. Žáci 3. ročníku skládali zkoušku MOCK exam, jejíž struktura kopíruje didaktický test státní maturity. Naši žáci byli v této zkoušce velmi úspěšní. Pro motivaci žáků k co nejlepší přípravě ke společné části maturitní zkoušky není dobré zavedení jedné, a to té základní, úrovně pro všechny typy škol. Ztrácí se tak motivace gymnaziálních žáků a nemůže též dojít k očekávané akceptaci výsledků u maturit v přijímacím řízení na VŠ. 11. Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. je výsledkem kolektivní intenzivní práce celého pedagogického sboru. Je živým a otevřeným dokumentem. Každoročně vyhodnocujeme zkušenosti s jeho realizací a průběžně ŠVP dotváříme a přizpůsobujeme novým potřebám. Na základě tohoto ověřování jsme učinili změny ve školním řádu, učebním plánu i ve vzdělávacím obsahu jednotlivých předmětů. Například nově byla zavedena dvouúrovňová výuka matematiky v jednotlivých ročnících, změnil se poměr hodin v předmětu anglická studia vyučovaných rodilým mluvčím a českým učitelem a rozšířili jsme portfolio nabízených seminářů. Školní vzdělávací program si vyžádala k posouzení i ČŠI, jejíž závěr zní: ŠVP je plně v souladu s RVP. 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora škola Anglický jazyk celkem Anglický jazyk z celku pokračující Francouzský jazyk celkem Francouzský jazyk z celku pokračující Německý jazyk celkem Německý jazyk z celku pokračující Ruský jazyk celkem Ruský jazyk z celku pokračující Španělský jazyk celkem Španělský jazyk z celku pokračující Italský jazyk celkem Italský jazyk z celku pokračující Latinský jazyk celkem Latinský jazyk z celku pokračujíc GJP

13 IV. Aktivity právnické osoby Prezentace školy na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství, prevence sociálně patologických jevů Ve školním roce 2011/12 došlo v rámci školního poradenského pracoviště k personální výměně na pozici školní psycholožky. PhDr. Noru Jakobovou (odchod na mateřskou dovolenou) vystřídala Mgr. Veronika Vitošková, která navázala na úspěšné činnosti z minulého školního roku. Stejně tak se ji podařilo aktivity rozvinout a zahájit některé aktivity nové. Školní psycholožka v rámci školního poradenského pracoviště úzce spolupracuje také s výchovnou poradkyní školy RNDr. Annou Koktovou, CSc. Po celou dobu byly poskytovány individuální konzultace třídním i netřídním učitelům, hojně žákům a rodičům. Konzultace žáků se týkají kariérového a profesního poradenství, osobních a rodinných problémů, schopností, stejně jako výukových (učební styly) a vztahových témat. Podpořeni byli také studenti se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) a se zdravotním znevýhodněním (dlouhodobé či chronické nemoci, duševní onemocnění) nebo zdravotním postižením. Dalším tématem konzultací byla podpora začleňování jedinců z odlišného kulturního kontextu do kolektivu. Konzultace s učiteli pak zahrnují problematiku chování a učení studentů, stejně jako metodická a psychodidaktická témata. Rodiče pak služby využívali ke konzultacím o studijních trajektoriích svých dětí, prospěchu a chování, případně aktuálních obtížných situacích studentů. Níže shrneme stěžejní činnosti, které byly realizovány v průběhu školního roku 2011/12. Se začátkem školního roku 2011/12 tradičně na škole v přírodě proběhl adaptační program pro první ročníky, který pomohl k navázání kontaktu nových žáků s psycholožkou, stejně jako napomohl k ucelení třídy, vzájemnému poznání a porozumění. Tři dny v rámci školy v přírodě strávili žáci prvních ročníků společnými hrami, skupinovými aktivitami a činnostmi, které byly vedeny školní psycholožkou a další kolegyní psycholožkou PhDr. Janou Kravcovou z jiné organizace. Zúčastnili se ho i třídní učitelé. Na škole v přírodě také v rámci preventivních programů proběhly další aktivity z projektu Jedna škola jeden svět podpořeného z MŠMT v období duben prosinec Mezi aktivity z tohoto projektu patřily arterfiletické programy na škole v přírodě ve spolupráci školní psycholožky s vyučující výtvarné výchovy Mgr. Janou Poláškovou. Zúčastnili se jej studenti z ročníků. Žáci se věnovali tématům spolupráce, identita, sebevyjádření, stereotypní uvažování a předsudky. Z výtvorů a prací žáků připravila vyučující výtvarné výchovy Mgr. Jana Polášková ve spolupráci se školní psycholožkou výstavu. Výtvory z této činnosti byly představeny v prosinci na vernisáži a zdobily dlouho budovu školy. Na vernisáži vystoupil také školní sbor GJP Voices, vedený Mgr. Tomášem Klimou. V rámci programu Živá paměť, který se odehrál ve dvou fázích a bylo ho také možné realizovat díky projektu Jedna škola jeden svět, seznámila nejdříve v říjnu romistka Mgr. Karolína Ryvolová žáky se základními pojmy jako je politická korektnost, integrace, asimilace na názorných příkladech, dále se zabývala historií Romů, jednotlivými skupinami v rámci romského etnika, postavením Romům před a za druhé světové války. Druhá fáze pak proběhla ve spolupráci s organizací Živá paměť a představovala dvě besedy s pamětníky holocaustu romského i židovského Pamětníci sdíleli svůj velmi těžký životní příběh s žáky. 13

14 Stejně se odehrál ve dvou fázích program Živá knihovna ve spolupráci se sdružením OPIM. 1) lidskoprávní workshop byl veden zážitkovou formou. Žáci si vyjasnili základní pojmy jako je rasismus, diskriminace, xenofobie, předsudky, menšiny. Uvažovali a diskutovali na téma lidská práva a práva menšin. 2) Živá knihovna žáci se setkali s tzv. "živými knihami", tedy lidmi, kteří čelí předsudkům na základě své etnické příslušnosti, sexuální orientace, náboženství, zdravotního stavu, životního stylu, názorového přesvědčení či životních zkušeností. V prosinci proběhla interaktivní beseda v Židovském muzeu v Praze. Program Holocaust v dokumentech zahrnoval také prohlídku židovského města, seznámil žáky se zvyky, náboženskou tradicí a židovskou kulturou. Na programu participovaly kromě pracovníků Židovského muzea a také školní psycholožka a vyučující semináře z dějepisu Mgr. Jitka Kodrová. V prosinci se téměř v čase předvánočním odehrál multikulturní trh jako završení celého projektu. Na trhu vystavovali studenti stánky o svých zemích společně s ukázkou jídla, hudby a zvyků dané země. Mezi zeměmi bylo představeno např. Rusko, Srbsko, Angola, Velká Británie, USA, Německo, Arménie, Gruzie, Nepál. Studenti měli dále připravené příspěvky na témata rasismus, antisemitismus, přírodní národy, stáří, hnutí hippies aj. Ty pak pomohly problematiku menšin pochopit ze širšího hlediska. Multikulturní trh připravili sami studenti za podpory učitelů Mgr. Jana Kubíčka, Mgr. Jany Poláškové a školní psycholožky. Odehrálo se však také v rámci školského poradenského pracoviště mnoho aktivit mimo projekt Jedna škola jeden svět. Aktivity mimo projekt jsou následující: V září a říjnu proběhlo testování prvních ročníku testem schopností (IST 2000R) a v období leden až březen 2012 testování třetích ročníků na profesní orientaci s následnými konzultacemi pro žáky i rodiče (v obou případech). V rámci profesního poradenství bylo využito také zkušeností další psycholožky Mgr. Hany Lukášové. V rámci profesního a kariérového poradenství bylo realizováno množství různorodých aktivit a metod. Školní psycholožka také úzce spolupracovala s výchovnou poradkyní s návaznými aktivitami profesního a kariérového poradenství pro čtvrté ročníky. Proběhly také skupinové programy s prvními ročníky na téma učebních stylů jako prevence školní neúspěšnosti. Následně mnoho z žáků využilo i individuálních konzultací na téma Jak se lépe učit. K tématu stylů učení a zefektivnění učebního procesu přispěla i přednáška paní Zorky Gajič o mentálním mapování, které se účastnili studenti 4. ročníků v semináři psychologie a někteří zájemci z řad ostatních studentů a pedagogů. Mezi další preventivní aktivity lze zařadit také přednášku pracovníků APLy Praha o specifickém vnímání, prožívání a komunikaci osob s autismem, která byla určena studentům 4. ročníků v rámci semináře psychologie a velice zajímavá beseda s promítáním filmu od pracovníků Asistence, o.s. o životě lidí s tělesným postižením, která proběhla pro studenty 2. ročníků. Se zájemci z řad čtvrtých ročníků také školní psycholožka navštívila Neviditelnou výstavu o životě osob se zrakovým postižením. Všechny tři akce přispěly ke zvýšení tolerance a porozumění osobám se zdravotním postižením. Pro učitele byl uspořádán diskusní seminář na téma vzdělávání žáků s poruchami učení (novinky v legislativě a jejich dopad na přímou práci pedagogů) s odbornicemi doc. PaeDr. Vandou Hájkovou, PhD. a PaeDr. Hanou Žáčkovou. Školní psycholožka prezentovala školu a její roli při profesním a kariérovém poradenství na odborné konferenci Škola jako místo setkávání na FFUK Praha s příspěvkem Vztah studentů k budoucnosti aneb Profi-volba na GJP v březnu V červnu 2012 byl zaslán školní psycholožkou příspěvek s názvem Nezáleží na tom, s čím jsi přišel, ale s čím odcházíš do soutěže Národní cena kariérového poradenství pořádaného centrem Euroguidance. 14

15 Školní psycholožka se také aktivně účastnila všech tří termínů Dnů otevřených dveří, kde prezentovala službu školního poradenského pracoviště. Stejně tak byla k dispozici na všech termínech třídních schůzek s rodiči žáků. V dubnu 2012 participovala také na přijímacích pohovorech pro uchazeče o studium na GJP v roce 2012/13. Výchovná poradkyně RNDr. Anna Koktová, CSc. se věnovala zejména práci s talentovanou mládeží v rámci Středoškolské činnosti (ocenění získala studentka Marie Plasová ze 3. ročníku), ekologickým aktivitám a soutěžím, podpoře zdravého životního stylu, charitativní činnosti školy a podpoře studentům 4. ročníků v oblasti poradenství o následném vzdělávání. Ve školním roce 2011/12 došlo ke kontaktu školského poradenského pracoviště s mnoha institucemi Pedagogicko-psychologická poradna Prahy 1, 2 a 4, Speciálně pedagogické centrum při JÚŠ, Nadace Jedličkova ústavu, Euroguidance, Fullbrightova komise, FFUK, PedFUK, Živá paměť, OPIM, Židovské muzeum, APLA Praha, Rytmus, Asistence, o.s., Institut pro NLP aj. Školní rok 2011/12 se jeví jako po všech stránkách velmi zdařilý a pestrý na poskytované služby. 2. Ekologická výchova a environmentální výchova Vzhledem k současnosti obecně používanému termínu výchova k udržitelnému rozvoji nebudeme níže členit ekologickou, environmentální výchovu a výchovu k udržitelnému rozvoji, ale budeme to nazývat jedním jménem. Výchova k udržitelnému rozvoji byla ve školním roce 2011/2012 podruhé realizována jako samostatný vyučovací předmět, který vyjadřuje snahu školy pěstovat v žácích zodpovědný a aktivní přístup k životnímu prostředí. Jeho vzdělávací obsah vychází především z průřezového tématu RVP G Environmentální výchova, dále realizuje část vzdělávacích oborů člověk a svět práce, výchova ke zdraví a biologie. Předmět měl tříhodinovou dotaci jednohodinovou v prvním a dvouhodinovou ve druhém ročníku. Časové rozpětí ve druhém ročníku dávalo prostor pro skupinovou práci žáků a prezentaci jejich výsledků, což je pro žáka i pedagoga velmi přínosné. Tradiční akcí, která uzavírá dvouletý výchovně vzdělávací cyklus, byl týdenní ekologický pobyt na Horské Kvildě / /, který zahrnoval mnoho aktivit, mimo jiné pořádaných Střediskem ekologické výchovy v Kašperských Horách např. terénní práce a studium sebraného materiálu binokulárními lupami, putování po naučných stezkách, seznámení s problematikou kůrovce na Šumavě aj. Mez další uskutečněné akce v průběhu celého školního roku patřily např.: - N. Najbrtová, A. Svobodová, T. Ter-Akopova získaly ocenění ve výtvarné soutěži k 10.výročí podpisu Stockholmské úmluvy, práce A. Svobodové a T. Ter-Akopové byly odeslány do světového kola v Rio de Janeiru - J. Mari Zemanová, H. Havlíková, A. Svobodová, J. Posta, A. Korábová se zúčastnily mezinárodní výtvarné soutěže v Honkongu 2011 International Year of Forest Art and Design Competition - T. Škripecká získala první místo ve výtvarné soutěži vyhlášené ke Světovému dni vody - 2. ročníky absolvovaly celodenní exkurzi od Ekocentra Koniklec navštívily Papírnu Lochovice, Sklárny Nižbor a Barkov Zdice Za nejen ekologické, ale přírodovědné aktivity škola obdržela od Ministerstva životního prostředí Čestné uznání za dlouhodobou práci v oblasti přírodních věd. Vzhledem k úspěchům naší školy jsme nositeli titulu Škola udržitelného rozvoje 1. stupně. 15

16 3. Multikulturní výchova V současném světě, který se zmenšuje a umožňuje kontakt odlišných skupin, považujeme za stěžejní téma multikulturní výchovy vedoucí k pochopení odlišného, zvýšení respektu a tolerance k jinakosti. Ani prostředí GJP není výjimkou. Právě školu chápeme jako místo, kde dochází k výchově a utváření multikulturního cítění a trvalých hodnot vzájemného respektu a porozumění. Škola tak působí jako společnost v malém a dává vzor žákům jak čerpat inspiraci z národnostní plurality. Škola také může poukázat na chyby z minulosti a nastínit svým žákům nové globální perspektivy. Studenti na GJP pochází z odlišných kulturních a národnostních prostředí, které s sebou nesou typické hodnoty, zvyky a tradice. GJP využívá pestrosti složení studentů z rozličných kulturních zázemí k podnícení tolerance a k posílení zájmu o jiné kultury a vlivy. Odlišné je chápáno jako obohacení, GJP vítá a oceňuje odlišnost. Již v rámci adaptačního programu pro první ročníky je důležité vzájemné přijetí všech jednotlivců do třídního kolektivu. O tom, že je pro všechny na GJP multikulturalita hodnotou, svědčí prostor, který je studentům v průběhu studia dán, aby se podělili se o své kořeny se spolužáky. Děje se tak ať již v rámci výuky samotné v naukových předmětech (v českém jazyce, cizích jazycích, zeměpise, základech společenských věd apod.) v rámci výchov (estetické či hudební) či v průběhu četných mimoškolních činností (besed, diskusí apod.). Také propojenost školy s rodiči hraje v této oblasti velkou roli. Z výše uvedeného vyplývá, že je prostředí na GJP jinakosti nakloněno a vzájemné obohacování podporuje. Témata multikulturní výchovy, různorodosti a vlastní identity byly studenty výtvarně ztvárněny v rámci projektu Jedna škola jeden svět podpořeného z MŠMT v rámci artefiletických programů na škole v přírodě, které pro studenty ročníků připravila vyučující výtvarné výchovy Mgr. Jana Polášková ve spolupráci se školní psycholožkou. Výtvory z této činnosti byly představeny v prosinci na vernisáži a následné dlouhodobé výstavě. Další aktivity projektu byly zaměřeny také na podporu tolerance a prevence xenofobie, rasismu, nesnášenlivosti (např. Živá paměť, Živá knihovna, Holocaust v dokumentech,..) a celý projekt vyvrcholil Multikulturním trhem, který připravili sami žáci. Blíže jsou jednotlivé části projektu popsány výše. Všechny tyto aktivity se snaží podat žákům téma multikulturality z hlubší perspektivy. 4. Výchova k udržitelnému rozvoji Viz bod č. 2 odst. IV výroční zprávy. 16

17 5. Školy v přírodě, vzdělávací, výměnné a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. místo termín Počet žáků zaměření Horní Bradlo škola v přírodě, seznamovací a adaptační kurz pro 1. ročníky New York Výměnný program s Gregorio Luperon High School 1.část, výjezd do NYC Edinburgh Comenius meeting Hamburk Jugend-Camp-Elbe Ekologický projekt česko-německé mládeže Hochficht Lyžařský kurz 1. ročníků Hinterstoder Lyžařský kurz 2. a 3. ročníků Amsterdam Výměnný program s Amsterdamských lyceem Horská Kvilda ekologický pobyt 6. Mimoškolní aktivity Grafický kroužek GJP Voices - studentský pěvecký sbor Otevřený pro všechny žáky školy Pěvecký kroužek Otevřený pro všechny žáky, pedagogy a absolventy školy 7. Soutěže Úspěšnost v soutěžích, olympiádách, na festivalech apod. (umístění do 3. místa na celostátní a mezinárodní úrovni) 8. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Název zahraničního subjektu Stát Charakter kontaktu ECNAIS Evropská rada národních asociací nezávislých škol, Gregorio Luperon High School, New York City Státy EU, Norsko USA Ředitel školy zastupuje z pozice místopředsedy Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska ve výkonném výboru ECNAIS Partnerská škola GJP, výměnný program Amsterdams Lyceum Nizozemsko Partnerská škola GJP, výměnný program Edinburgh Skotsko, SRN Program Comenius Heidelberg 17

18 9. Spolupráce GJP s partnery a neziskovými organizacemi (charitativní činnost školy) GJP je aktivním členem Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Ředitel školy je místopředsedou SSŠČMS pro zahraniční spolupráci a public relations. Charitativní činnosti: 1. Bílá pastelka Naše škola se již tradičně zapojila ve spolupráci s Tyfloservis,o.p.s. do celonárodní veřejné sbírky na podporu nevidomých a slabozrakých. Celkově bylo našimi žáky vybráno Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na speciální výukové programy prostorové orientace a mobility pro nevidomé spoluobčany a zlepšení předpokladů zaměstnanosti těžce zrakově a kombinovaně postižených. Odměnou pro naše studenty byla možnost navštívit Dům služeb pro nevidomé návštěva se uskutečnila Sluníčkový den Kč je částka, kterou žáci naší školy přispěli do výtěžku Sluníčkového dne. Veřejná sbírka je organizována pro opuštěné děti a pěstounské rodiny nadačním fondem Rozum a cit. Vzhledem k dlouholeté spolupráci byli žáci naší školy pozváni na vánoční setkání na parníku s dětmi z pěstounských rodin. Granty, projekty Název projektu 2012 Květinová výzdoba domů okna směřující do veřejných prostranství na P-1 Zelená škola osázení oken květinami) Za podpory MČ-P Grafický kroužek MČ-P Projekt na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy Jedna škola jeden svět MŠMT 18

19 10. Další aktivity, prezentace škola v přírodě Horní Bradlo, návštěva spisovatele Michal Viewegha - čtení testy Vektor pro 1. ročník výjezd do New York City, USA - 1. část výměnného programu Comenius meeting v Edinburghu, Skotsko testy Vektor pro 4. Ročník diagnostika 1. ročníků - IST testy přednáška archeologa Jana Pařeza o metodách a technikách archeologie koncert - 3. ročníky (FRANZ SCHUBERT: Nedokončená symfonie) pobyt holandských studentů v ČR - 2. část výměnného programu s Amsterdams Lyceum charitativní akce na pomoc nevidomým Bílá pastelka den otevřených dveří - 1.termín účast na německo-českém setkání mládeže v Hamburku: ekologický projekt Deutsche Umwelthilfe hodina moderní chemie na GJP ve spolupráci s VŠCHT živá knihovna na GJP (1. ročníky) v rámci projektu Jedna škola jeden svět florbalový turnaj k 17. listopadu 16. a živá paměť na GJP (2. ročníky) v rámci projektu Jedna škola jeden svět účast na veletrhu škol Schola Pragensis den otevřených dveří - 2.termín koncert - 2. ročníky (GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI: Stabat mater) literární a filmová noc s Petrem Šabachem a Michalem Vieweghem koncert GJP VOICES v Domově s pečovatelskou službou v Týnské ul multikulturní trh na GJP: vyvrcholení projektu Jedna škola jeden svět beseda s ředitelem Správy NP a CHKO Šumava PhDr. Janem Stráským beseda s výtvarníkem, grafikem a designérem Alešem Najbrtem úspěch v celostátním kole výtvarné soutěže 10 let Stockholmské úmluvy a účast v celosvětovém kole v Riu de Janeiru udělení čestného uznání za dlouhodobou práci v oblasti přírodních věd ministerstvem životního prostředí holocaust v dokumentech: výukový program v Židovském muzeu koncert GJP VOICES v kostele sv. Vavřince bruslení, vánoční program lyžařský výcvikový kurz 1. ročníků Hochficht den otevřených dveří 3. Termín účast na pietním aktu k uctění památky J. Palacha ve Všetatech vystoupení GJP VOICES vzpomínka na Jana Palacha hodina moderní chemie na GJP ve spolupráci s VŠCHT laboratorní cvičení z chemie na VŠCHT maturitní ples den otevřených dveří 4. Termín Leonardo Live: přenos z výstavy v londýnské National Gallery návštěva Památníku heydrichiády v kostele sv. Cyrila a Metoděje koncert - 2. ročníky (FERENZ LISZT: Preludia, ANTONÍN DVOŘÁK: Polednice) 19

20 lyžařský kurz pro 2. a 3. ročníky (Hinterstoder - Rakousko) účast na festivalu Jeden svět účast žáků GJP v projektu Talent PřF UK v oblasti přírodních a technických věd film Železná lady ( ročníky) seminář o inkluzivním vzdělávání charitativní akce "Rozum a cit" na pomoc pěstounským rodinám turnaj GJP ve futsalu Memoriál Radka Donáta beseda s módní návrhářkou Tatianou Kovaříkovou v rámci projektu Móda na GJP koncert - 3. ročníky (GEORGE GERSHWIN: Rapsodie v modrém) pobyt amerických studentů z New York City v ČR - 2. část výměnného programu 23., kolo přijímacího řízení 2., kolo přijímacího řízení Ústní maturitní zkoušky část výměnného programu z Amsterdams Lyceum - výjezd do Holandska laboratorní cvičení z chemie na VŠCHT předání maturitních vysvědčení - rezidence primátora HMP ekologický pobyt na Horské Kvildě pro 2. Ročníky projektové dny na GJP společenský večer pro rodiče a prarodiče studentů a ped. sbor GJP - Emauzy V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce neproběhla na GJP žádná státní kontrola (ČŠI). 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol Druh kontroly, kdo kontrolu vykonal, termín, výsledné hodnocení Kromě standardních a periodických kontrol ze strany PSSZ a VZP, žádné jiné kontroly na GJP neproběhly. 20

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012 2013 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012 2013 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 GYMNÁZIUM JANA PALACHA PRAHA

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8 1. Taneční centrum Praha konzervatoř, obecně prospěšná společnost identifikátor právnické osoby: 600 005 780 IČ: 25 106 121 2. Ředitel a statutární zástupce: PhDr. Vlasta Schneiderová, Mgr. Pavla Königsmarková,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor: 600 037 151 Termín konání

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Již od počátku se vzdělávací nabídka školy

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva o činnosti BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha

Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Střední odborná škola, s. r. o. Michelská 12, 140 00 Praha 4 tel./fax.: +420 241 482 427-8, e-mail: info@smvvpraha.cz Výroční zpráva o činnosti Školy mezinárodních

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1 Zaměření školy Zaměření školy je všeobecné s důrazem na přírodovědné předměty a cizí jazyky. Zaměření školy naplňuje na nižším stupni cíle základního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 19/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2012/2013 sestavená podle 10 odst. (3) zákona

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 19/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2008/2009 sestavená

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Soukromé SOU kadeřnické Praha 2, s.r.o. Korunní 586/2, Praha 2 1. Základní údaje 1.1 Přesný název školy Soukromé střední odborné učiliště kadeřnické

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Výroční zpráva sestavená podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3.1 Zaměření školy 3. Charakteristika ŠVP Škola nabízí studium ve vzdělávacím programu Gymnázium VG. Hlavními rysy programu jsou: účelné rozložení základního - společného - učiva do nižších ročníků studia

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 1. kolo pro šk. rok 2015/16 Chcete studovat cizí jazyky v prestižní lokalitě centra Prahy? Využijte možnosti přihlášení nebo přestupu. Gymnaziální školní vzdělávací

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína

Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína Gymnázium Základní škola Mateřská škola Počet žáků souškolí v roce 2014/15 Gymnázium 610 Základní škola 229 Mateřská škola 54 CELKEM 893 Základní údaje o gymnáziu

Více

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice

Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Koncepce rozvoje školy Gymnázia Boskovice Autor: Mgr. Alena Svanovská 1. Údaje o škole stávající situace Gymnázium Boskovice je školou, jež v regionu působí více než sto let a vždy byla symbolem vzdělanosti.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Blovice, Družstevní 650. Družstevní 650, 336 13 Blovice. Identifikátor školy: 600 009 751 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Blovice, Družstevní 650 Družstevní 650, 336 13 Blovice Identifikátor školy: 600 009 751 Termín konání inspekce: 12., 13. a 14. prosince

Více

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy:

Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy. Organizační tým školy: Vítáme vás na Dni otevřených dveří a představujeme vedení školy Ředitelka školy: PaedDr. Anna Martinková, Ph.D. Zástupkyně ředitelky: RNDr. Marcela Beránková Výchovný poradce: Mgr. Petra Janovská Organizační

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

M 10. VÝKAZ o vyšší odborné škole podle stavu k 30. 9. 2014

M 10. VÝKAZ o vyšší odborné škole podle stavu k 30. 9. 2014 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více