Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, Mladá Boleslav, IČO:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647"

Transkript

1 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, Mladá Boleslav, IČO:

2 Obsah: 1. ÚVOD 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ 4. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY, UBYTOVÁNÍ, ÚHRADY 5. AKTIVITY V DOMĚ SENIORŮ + DOBROVOLNICTVÍ 6. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ, KONTROLY

3 1.ÚVOD VEŘEJNÉ PROHLÁŠENÍ DOMU SENIORŮ MLADÁ BOLESLAV Dům seniorů je umístěn v příměstské části Mladé Boleslavi, objekt bývalých vojenských kasáren nad Dětskou nemocnicí. Je to komplex dvou budov, v popředí je nově rekonstruovaná budova Pečovatelského domu a za ní je postaven nový Dům seniorů. Kapacita domova: 82 klientů Druh realizované služby: Domy pro seniory Motto: "Podpořit uživatele služby v prožití důstojného života ve stáří"

4 2.ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název organizace: Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Název sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Olbrachtova 1390/II, Mladá Boleslav Kontaktní osoby: ředitelka: Zdeňka Zmatlíková tel./ , zástupce ředitele: Helena Najmanová ekonom tel./ , sociální pracovnice: Marcela Šrajerová, DiS. tel./ , vedoucí sestra : Daniela Poddaná tel./ , vedoucí stravování : Brigita Žáková tel./ , Telefonní kontakt: ústředna (možnost spojení na požadovaného pracovníka) Fax: IČO: Bankovní spojení: /0100. KB Mladá Boleslav Webové stránky Zřizovatel: Středočeský kraj Adresa zřizovatele: Středočeský kraj, Odbor sociálních věcí Zborovská 11, Praha 5 Smíchov

5 3. POPIS REALIZACE SLUŽBY ORGANIZAČNÍ A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ, VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ POSLÁNÍ Posláním Domu senioru v Mladé Boleslavi je zajištění klidného a důstojného života klientu. Směruje k naplnění jejich osobních cílu, kterými jsou hlavně snaha o zlepšení nepříznivé sociální situace, lepší komunikace s přirozeným společenským prostředím, účinnější ochrana práv a oprávněných zájmu klienta a pomoc při zvládání některých důsledku jejich nepříznivého zdravotního stavu. PRINCIPY CÍLOVÁ SKUPINA Organizace poskytuje sociální služby osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu(diabetes,ichs,cmp), omezené soběstačnosti, starecké demenci a veku, potřebují pomoc, kterou jim již nemůže poskytnout rodina, blízcí ani instituce. V zařízení jsou poskytovány sociální, zdravotní a rehabilitační služby kvalifikovaným personálem ve třísměnném provozu. Ubytování je zajištěno v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích, také je zajištěna celodenní strava, praní prádla, úklid a drobné nákupy. Dále mohou klienti podle své volby využít nabídku poskytovaných služeb například : společenské, zájmové a aktivizační programy, pomoc při vyřizování korespondence nebo některých úředních úkonech a služeb zajišťovaných v zařízení cizími subjekty. Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální péče pouze, pokud: ohledem na okruh osob v registru poskytovatelů sociálních služeb

6 poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá á, vylučuje poskytnutí takové sociální služby,tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis 36 prováděcí vyhlášky 505/2006 době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy. Jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v předcházejícím odstavci, vydá o tom osobě na její žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy. CÍLE SLUŽBY zabránění zneschopnění a pasivního přijímání služeb ze strany klientů Hlavním bodem je vytváření individuálního plánu služeb a péče pro každého klienta. Vedle lékařské, ošetřovatelské, rehabilitační a sociální péče je doplňková činnost volnočasová terapie, muzikoterapie a činnosti dobrovolníků. Zařízení poskytuje sociální i zdravotní péči, odborný dohled i odbornou pomoc klientům, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky. Ubytování je zajištěno v jednolůžkových, dvoulůžkových a trojlůžkových pokojích dále je zajištěna celodenní strava, ošetřovatelská a rehabilitační péče. Plně zabezpečena je i lékařská a odborná lékařská péče. Úklid, praní prádla a drobné opravy jsou běžnou součástí denní potřeby. Budova Domu seniorů je po celý den otevřena a přístupna návštěvám jak soukromým tak i pracovním. Rovněž klienti mají možnost po nahlášení na vrátnici a svém uvážení volný odchod do městské aglomerace. ROZVOJOVÉ CÍLE ORGANIZACE Pro zkvalitnění života klientů a pro zlepšení pracovních podmínek a prostředí zaměstnanců bude docházet k úpravám a vylepšením v objektu Domu seniorů.

7 Služby Dům seniorů zajišťuje: Zdravotní a ošetřovatelskou péči zajišťují kvalifikované zdravotní sestry a ošetřovatelky v nepřetržitém provozu včetně sobot, nedělí a svátků. Rehabilitační pracovnice provádí léčebný tělocvik, masáže a další aktivity. Stravování Dům seniorů má vlastní kuchyň s jídelnou. Vaří se strava racionální a dietní (žlučníková a diabetická). Většina klientů má možnost stravovat se v jídelně. Imobilním klientům je strava dodávána na pokoje. Služby Praní, žehlení a oprava prádla jsou zajištěny ve vlastní prádelně. Zde se pere veškeré osobní prádlo klientů, ložní a pracovní oděvy včetně drobných oprav. Doplňkovou službou pro klienty je docházení kadeřnice a pedikérky a masérky. Úklid všech ubytovacích i veřejných prostor provádí denně odborná úklidová firma. Lékařská péče V domě seniorů ordinuje pravidelně jedenkrát týdně praktický lékař. Odborní lékaři dle potřeby dochází a k odbornému vyšetření do zdrav. zařízení je klientům zajištěn odvoz sanitním vozem s doprovodem.

8 Sociální služby a poradenství. Zájemcům o pobyt v domě seniorů poskytne veškeré informace kvalifikovaná sociální pracovnice na sociálním úseku: možnost prohlídky objektu, obytné místnosti, seznámení s nabídkou a zajištěním služeb pro klienty. Organizační a personální zajištění : Sociální úsek tvoří sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách základní výchovná nepedagogická činnost. Úzce spolupracuje s pracovníky přímé obslužné péče.koordinuje dobrovolnický program. Pracovníci přímoobslužné péče zajišťují přímou obslužnou péči o klienty, podporu jejich soběstačnosti a nácvik jednoduchých denních činností, pomoc při osobní hygieně apod. Zdravotní úsek zajišťuje ošetřovatelskou a zdravotní péči klientů. Rehabilitace je zajištěna jednou rehabilitační pracovnicí. Lékařskou péči zabezpečuje praktický lékař, který do domova dochází. Provozně technický úsek zajišťuje prádelna, vrátnice a údržba. Popis personálního zajištění Provoz organizace zajišťuje celkem 49 zaměstnanců, úvazkem 46. Funkční složení: počet úvazek Ředitelka 1 1 Ekonomka-zástupce ředitele 1 1 Vedoucí stravovacího úseku 1 1 Sociální pracovnice 1 1 Vedoucí zdravotního úseku 1 1 Všeobecná sestra 5 5 Všeobecná sestra rehabilitační 2 1,1 Ošetřovatelka 2 1,5 Pracovník sociální péče 19 18,2 Pracovník soc. péče volnočasové aktivity 3 2,5 Kuchařka + pomocná síla 6 5,9 Údržbář 1 2 Pradlena 3 2,3 Vrátná 3 2,5

9 Vzdělávání zaměstnanců, FKSP Zaměstnanci v přímé obslužné péči pracovníci v sociálních službách byli v roce 2012 vzděláváni dle zákona č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o sociálních službách. Všichni zaměstnanci byli proškoleni v PO a BOZP dle zákona č. 133/1985 Sb. a zákona 262/2006 Sb. Z FKSP organizace dává příspěvek zaměstnancům na stravování a vitamínové balíčky, životní a pracovní jubilea. 4. PŘEHLED KLIENTŮ STAVY, UBYTOVÁNÍ, ÚHRADY Statistické údaje za období od do Kapacita zařízení ke dni klientů Počet pokojů: - 1 lůžkových pokojů 45-2 lůžkových pokojů 14-3 lůžkových pokojů 3 Počty dle pohlaví - muži 11 - ženy 70 Průměrný počet klientů v roce ,5 Celkem klientů ke dni přijati 23 - propuštěni 4 - zemřelí 20 Celkový počet klientů k z toho do 65 let 1 66 až 75 let 6 76 až 85 let až 95 let 36 nad 95 let 2 -závislost I. stupeň závislosti 13 II. stupeň závislosti 19 III. stupeň závislosti 23 IV. stupeň závislosti 18 Průměrný věk klientů 85,24 let

10 Ceník za pobytové služby, stravování a ošetřování v DS Platný od Pobytové služby denně Vyhláška 505/2006 Sb. Stravování denně Vyhláška 505/2006 Sb. Péče měsíčně Zákon 108/2006 Sb. Platba za den: Platba za den: Platba za měsíc: Bydlení Strava: Za úkony péče v : PnP Samostatný pokoj 180,-Kč Manželský pokoj 160,-Kč Dvoulůžkový pokoj 150,-Kč Třílůžkový pokoj 140,-Kč Měsíčně :(fixní služby) Televizní poplatek 135,-Kč Individuál.nákupy 100,-Kč Režie 51,- 57,- Potraviny 80,- 93,- Celkem: 131,- 150,- normál. dia. Snídaně 27,-Kč 29,-Kč Svačina 9,-Kč 12,-Kč Oběd 49,-Kč 50,-Kč Svačina 9,-Kč 12,-Kč Večeře 37,-Kč 39,-Kč 2.večeře 8,-Kč Celkem den : 131,-Kč 150,-Kč 1.stupeň 800,-Kč 2.stupeň 4000,-Kč 3.stupeň 8000,-Kč 4.stupeň 12000,-Kč V Mladé Boleslavi Zmatlíková Zdeňka ředitelka DS

11 Režie 51,-- 57,-- Potraviny 80,-- 93,-- Celkem: 131,-- 150,-- normál. potraviny + režie diabetická potraviny + režie Snídaně 18,-Kč + 9,-Kč 19,-Kč + 10,-Kč Svačina 6,-Kč + 3,-Kč 8,-Kč + 4,-Kč Oběd 26,-Kč +23,-Kč 27,-Kč + 23,-Kč Svačina 6,-Kč+ 3,-Kč 8,-Kč + 4,-Kč Večeře 24,-Kč +13,-Kč 26,-Kč +13,-Kč 2.večeře 5,-Kč + 3,-Kč Celkem Den : 131,-Kč 150,-Kč Rozpis cen za jednotlivá jídla a režijní náklady v Domě seniorů Mladá Boleslav platné od

12 5. AKTIVITY V DOMĚ SENIORŮ + DOBROVOLNICTVÍ D O B R O V O L N Í C I DOMU SENIORŮ r p.krišťanová - Zpívánky (St 14.00) p.brodská - Zpívánky (St 14.00) - p.dolenská (Pá 14.00) p.zajíčková - p.ouředníková (Po 10.00) p.horynová -p.sezemská - p. Loskotová (St 10.00) p.holešovská - p.macháčková (Čt 14.00) p.maráková p.pospíšilová (Út 15.00) p.bernard p.pokorný (St 14.30) p.pacovská p.rylichová (Út 14.00) p.vad p.lebeda (Čt 15.00) p. Jonáš - Zpívánky (St 13.00) CELKEM 10 DOBROVOLNÍKŮ

13 REHABILITAČNÍ CVIČENÍ : Po-Pá: CVIČENÍ NA ŽIDLÍCH: St: DÍLNA I.: Po-Pá: KLUB SLUNEČNICE : Po-Pá: TRÉNINK PAMĚTI NA POKOJI: St: ZPÍVÁNKY : každá St: od ZPÍVÁNKY s p.jonášem : poslední středa v měsíci: od na jídelně MŠE SVATÁ : Čt: od (1x za 2 týdny) FELINOTERAPIE : 1x týdně (dle zájmu) DOBROVOLNÍCI : 1 na 1 (dle potřeby)

14 VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DS Tříkrálová sbírka s hudeb.doprovodem po patrech 7.1. Novoroční koncert vážné hudby (operní pěvkyně) Velikonoční výstava výrobků DS Sobotní posezení s plyš.medvědy (v rámci terapie) Velikonoční výstava Magistrátu města Výstava ve Sboru č.bratří Máchův Kraj Buřtování s hudeb.doprovodem Taneční vystoupení 5.ZŠ Výlet do parku Na výstavišti (obě dílny) Zahrada DDM výstava kaktusů (obě dílny) Hudební vystoupení ZŠ Pastelka (p.kurzveil) Sobotní posezení s panenkami (v rámci terapie) Posezení s domovinkou (obě dílny) 2.7. Výlet do parku Na výstavišti Výstava kovařských prací ve Sboru č.bratří 3.8. Sobotní posezení s panenkami (v rámci terapie) 7.8. Pečení v domovince (p.krabičková) Oslava narozenin na 3.patře s hudeb.doprovodem Výstava výrobků dílny DS Buřtování s hud.doprovodem (skupina Bráškové) Sobotní posezení s panenkami (v rámci terapie) Domovinka vyprávění o Mladé Boleslavi Vinobraní s hud.doprovodem (p.zakonov) Výstava dušičkových věnců naší dílny Halloween s hud.doprovodem (skupina Viola) Vánoční výstava na Magistrátu města Vánoční výstava výrobků dílny DS

15 4.12. Čert a Mikuláš s hud.doprovodem (p.zakonov) Sobotní posezení s panenkami (v rámci terapie) Hudební vystoupení ZŠ Pastelka (p.kurzveil) Divadlo Pane, vy jste vdova Vystoupení pěveckého sboru ZŠ Dalovice Vánoční posezení na 3. patře (felinoterapie a canisterapie) Silvestrovské posezení na dílnách V průběhu roku: oslavy narozenin a svátků na dílně a v klubu, středeční posezení u ležících na pokojích, relax a zpěv, trénink paměti, předčítání, soutěžní luštění osmisměrek (1x měsíčně vyhodnocení) v letním období výlety po okolí s vozíčky, - pohovory s jednotlivci

16 Ukázka felinoterapie v DS Mladá Boleslav.

17 Sbírka Tříkrálova K+M+B Hudební vystoupení pro klienty v DS Mladá Boleslav

18 5. HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ, KONTROLY Rozbor hospodaření za období od do ********************************************************************* Čerpání rozpočtu: Plán v tis. Kč Skutečnost k % Náklady % Výnosy % Z toho provozní dotace MPSV % Příspěvek od zřizovatele % Úřad práce 0 109,2 Hospodářský výsledek 0 0 V březnu 2013 začala naše organizace zaměstnávat pracovníky z Úřadu práce dotovaná místa. Náklady : Mzdy : Plán v tis. Kč Skutečnost % k Mzdový fond % OON % Čerpání fondu odměn 0 50 Dotace Úřad 0 práce 109,2 Mzdové náklady celkem: ,2 100%

19 Průměrný stav pracovníků (přepočtený) 46 Fyzické osoby 49 Z toho ZPS (sled. ÚP) 6 Plán v tis. Kč Skutečnost Sociál. a zdrav. pojištění ,9% Překročení o odvod z důvodu čerpání fondu odměn organizace Jiné ostatní náklady: Plán v tis. Skutečnost % Kč k Pojistné % Zákonné pojištěníkooperativa % % Odpisy : Plán v tis. Skutečnost % Kč k Odpisy % Odpisy prováděny dle odpisového plánu organizace. Navýšení odpisů z důvodu neplánovaného nákupu pračky prádla shoření pračky (havarijní stav). Materiálové výdaje: Plán v tis. Skutečnost % Kč k Spotřeba materiálu % Spotřeba energie ,7% Opravy a údržba % Cestovné % Náklady na reprezentaci % Ostatní služby ,5% Náklady z drobného dlouhodob. majetku ,2%

20 FKSP : Příděl r plán 101 Příděl k skutečnost 102 Navýšení o částku z čerpání fondu odměn organizace Nákup investic v r V roce 2013 je plánován nákup investice, nákup sušičky prádla. Sušička byla nakoupena cena ,-- Kč, v červenci 2013 zakoupena pračka prádla došlo k havarijnímu stavustávající pračka shořela. Zůstatky finančních prostředků na účtech : Počáteční stav k Konečný stav k běžný účet , ,29 účet FKSP , ,83 pokladna , ,-- Obložnost DS: Plán lůžek 82 Průměrný počet klientů k ,49 Využití kapacity 99,39% Dotace ze státního rozpočtu na obložnost pro r činí ,-- Kč. Využití kapacity je posuzováno pro vyúčtování účelových dotací jako 100%. Dotace je využívána dle schváleného rozpočtu. Pohyb obyvatel : Stav k Nástup Zemřelí Propuštění Stav k klientů 23 klientů 20 klientů 4 klienti 81klientů Celkový počet klientů k činí 81 klientů, kteří jsou ubytováni na celoroční pobyt. Průměrný věk klientů DS Mladá Boleslav je 85,24 let.

21 Věková skladba klientů: 65 let 1 klient let 6 klientů let 36 klientů let 36 klientů nad 95 let 2 klienti Stravovací limit roku 2013 je dodržován. Závěrem: Finanční prostředky jsou čerpány dle schváleného rozpočtu na rok 2013, využívány jsou účelně a hospodárně. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům pro r byla přijata opatření ke snížení nákladů organizace a zvýšení výnosů. Roční účetní uzávěrka byla zpracována na počítači programem Fenix, PVT a předložena Středočeskému kraji Krajský úřad ekonomický odbor, odbor sociálních věcí. Klienti našeho domova jsou ubytováni ve 43 jednolůžkových, 15 dvoulůžkových a 3 třílůžkových pokojích, které jsou vybaveny televizorem a ledničkou. Stravování je zajištěno vlastní kuchyní, která je plně splňuje normy EU a kritické body systému HACCP. Strava klientů je pestrá, jsou zařazovány zeleninové saláty, výrobky vlastní studené kuchyně a výroba moučníků. Rehabilitace je klienty využívána stoprocentně. Zájmová činnost je zajišťována instruktory sociální péče (pracovník sociální péče pro výchovnou a pracovní činnost ). Pro klienty jsou pořádány různé kulturní a společenské akce. Jsou pořádány výlety a návštěvy výstav, divadel a různých představení. Klienti se také účastní různých výstav prací klientů. Velkým přínosem pro klienty je zapojení organizace do dobrovolnické činnosti. V Mladé Boleslavi dne Ředitelka DS Mladá Boleslav Zdeňka Zmatlíková

22 Kontroly v roce 2013 a. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje - úsek zdravotní : bez opatření b. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje kuchyň bez opatření c. Ministerstvo financí přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků d. Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj e. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky f. Finanční úřad pro Středočeský kraj kontrola čerpání dotace MPSV bez opatření g. Okresní správa sociálního zabezpečení Mladá Boleslav bez opatření h. Úřad práce České republiky- Krajská pobočka Příbram, kontaktní pracoviště Mladá Boleslav- odd.nenárokových dávek ( příspěvek na péči)- úsek sociální- bez opatření Při vnitřní kontrolní činnosti naší organizace je kladen důraz na účelnost, efektivnost a hospodárnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov seniorů Benešov, poskytovatel sociálních služeb Villaniho 2130, 256 01 Benešov IČ: 712 29 116 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Organizace zřízená Středočeským krajem Výroční zpráva za rok 2011 Stránka

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647

Výroční zpráva. Dům seniorů Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 Výroční zpráva Dům seniorů Mladá Boleslav, Olbrachtova 1390/II, 29301 Mladá Boleslav, IČO: 00874647 2014 2014 Obsah: ÚVOD... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 4 Organizační struktura... 5 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Hodonín, únor 2009 1 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby:

I. Předmět smlouvy. II. Rozsah poskytování sociální služby. 1. Poskytovatel nabízí uživateli tyto základní činnosti při poskytování služby: Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 44 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2013

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2013 Výroční zpráva Domova seniorů Rudná za rok Vážení, dovolujeme si Vám předložit Výroční zprávu Domova seniorů Rudná za rok. Výroční zpráva je složena ze dvou částí Zpráva o činnosti Domova seniorů Rudná

Více

Výroční zpráva za rok

Výroční zpráva za rok Výroční zpráva za rok 2014 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: řízením Bc. Markéta Grundmannová,

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2014

Výroční zpráva. Domova seniorů Rudná. za rok 2014 Výroční zpráva Domova seniorů Rudná za rok 204 Vážení, dovolujeme si Vám předložit Výroční zprávu Domova seniorů Rudná za rok 204. Výroční zpráva je složena ze dvou částí Zpráva o činnosti Domova seniorů

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2009 www.domovjedli.cz

Více

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování

Úhrada za poskytované sociální služby a její vyúčtování Domovy Na Třešňovce Riegrova 837 552 03 Česká Skalice Identifikační znak dokumentu 274_S_2013 Datum vydání Verze dokumentu 12.1.2015 4. Účinnost od Datum plánové revize 1.2.2015 31.1.2016 Počet stran dokumentu

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva o činnosti organizace za rok 2008 www.domovjedli.cz

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5.

Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby. Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. Příloha ke Smlouvě o poskytování sociální sluţby Vnitřní pravidla pro poskytování sociální sluţby - ODLEHČOVACÍCH SLUŢEB Aktualizace od 1. 5. 2015 Poslání odlehčovacích sluţeb Posláním odlehčovacích služeb

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. strana 1 PENZION PRO DŮCHODCE LOŠTICE

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ. strana 1 PENZION PRO DŮCHODCE LOŠTICE PENZION PRO DŮCHODCE LOŠTICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ w w w. p p d - l o s t i c e. c z partner pro důstojný život seniorů PENZION

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Název organizace: Sídlo organizace: Právní forma: Domov na rozcestí Svitavy T. G. Masaryka 9/33, 568 02 Svitavy

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb

CENTRUM. Rožmitál pod Třemšínem. poskytovatel sociálních služeb CENTRUM Rožmitál pod Třemšínem poskytovatel sociálních služeb zařízení je příspěvkovou organizací Středočeského kraje Poslání: Zajistit dobré a účinné sociální služby, které jsou základním předpokladem

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY alternativní, zjednodušená forma + Centrum Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatel sociálních služeb uzavíráme smlouvu PODEPSAT

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory Ústav sociálních služeb města Nové Paky dle zákona č. 108/2006, 49 dále jen Smlouva a 1) Pan (paní) v textu této smlouvy dále je Uživatel

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Výroční zpráva organizace DOMOV DOLNÍ CETNO, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Výroční zpráva organizace DOMOV DOLNÍ CETNO, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov Dolní Cetno, poskytovatel sociálních služeb, 294 30 Dolní Cetno 28, IČ: 00874728 Výroční zpráva organizace DOMOV DOLNÍ CETNO, POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍCH SLUŽEB za rok 2014 Obsah: 1. Plnění úkolů v oblasti

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností SAZEBNÍK ÚHRAD Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností (platný od 1. 6. 2008; v platném znění aktualizace k 1.3. 2014) Úhradu nákladů za poskytování základních činností za poskytovanou

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013

Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou. Rozbory hospodaření. za rok 2013 Souhradní 1393, 751 31 Lipník nad Bečvou Rozbory hospodaření za rok 2013 V Lipníku nad Bečvou 11. února 2014 Hlavním účelem, k němuž je příspěvková organizace zřízena, jsou činnosti vykonávané ve prospěch

Více

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.

Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace. Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity. Domov důchodců Štíty - Jedlí, příspěvková organizace Na Pilníku 222, 789 91 Štíty, tel: 583455660 (Štíty), 583480055 (Jedlí) www.domovstity.cz Výroční zpráva za rok 2010 www.domovjedli.cz Základní informace

Více

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti Školní jídelny Litovel, příspěvková organizace za rok 2011 Školní jídelna Litovel, příspěvková organizace Studentů 91, 784 01 Litovel DIČ: CZ 75026333, IČO: 75026333 Tel. 585 342 182, 585 341 484 E-mail: studentu91@iol.cz Č. účtu: 179990971/0300 www.jidelnastudentu.cz

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy

I. Předmět smlouvy. II. Účel smlouvy Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen Smlouva ) dle ustanovení 48 a 91 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku mezi smluvními

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení.

SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1. 3. 2012. Poskytnutí ubytování, které má znaky domácnosti, včetně praní a drobných oprav ložního prádla a ošacení, žehlení. SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ Chráněné bydlení V Aleji 434, 734 01 Karviná - Ráj ------------------------------------------------------------------------------------------------- SAZEBNÍK ÚHRAD PLATNÝ OD 1.

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny

Výroční zpráva 2012. Domov pro seniory U Pramene Louny Výroční zpráva 2012 Domov pro seniory U Pramene Louny Rakovnická 2502 Louny 44001 IČO : 49123688 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE : Bc. Jana Černá Výroční zpráva 2012 Stránka 1 Osnova 1. Poslání domova, cíle, principy

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Český Brod 24.2.2014 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

V Z O R S M L O U V Y

V Z O R S M L O U V Y V Z O R S M L O U V Y o poskytnutí služby sociální péče v Domově pro seniory a Domově pro osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhlášky č.505/2006 Sb. v alternativní

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28

Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy. Směrnice č. 28 Domov Jílové u Prahy, poskytovatel sociálních služeb Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy Směrnice č. 28 kterou se provádí ustanovení Smlouvy o poskytování sociálních služeb 1 Článek č. 1 Vymezení základních

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory)

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče (Domov pro seniory) Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, Odry, 742 35 Tel.: 556 730 133, www.ddodry.cz Poskytované služby: Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem ALDa Smlouva o poskytnutí služby sociální

Více

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014

Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativa Centrin CZ s.r.o. Poskytovatel sociálních služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem IČ 27656535 č.ú. 434893379/0800 Sazebník fakultativních služeb s platností od 1.1.2014 Administrativní

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Strana 1 (celkem 5) Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, p. o. Perninská 975 362 21 Nejdek IČ: 69979821 Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení Níže uvedeného dne,

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Český Brod 7.3.2012 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2014 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2015 ředitel penzionu - 1 - OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Penzion pro seniory, příspěvková organizace, Lískovecká 86, Frýdek - Místek ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ za rok 2012 Zpracoval: Ing. Chlebek Jaroslav leden 2013 ředitel penzionu OBSAH 1)Vyhodnocení

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov

ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, 798 11 Prostějov SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE uzavřena v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., podle 52 Poskytovatel služby ADP SANCO s.r.o., Vrahovická 721/109, Prostějov, PSČ 798 11, IČO 276 85 934 a Klient

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA

Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO) CENÍK CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ OVEČKA Správní rada Diakonie ČCE - střediska v Brně vydává toto rozhodnutí NÁZEV DOKUMENTU: Rozhodnutí správní rady Diakonie ČCE - střediska v Brně stanovující ceny v Chráněném bydlení Ovečka (dále jen CHBO)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obecně prospěšné společnosti Návrat, o.p.s. Za rok 2008 Slovo úvodem Protože obecně prospěšná společnost Návrat, o.p.s. vznikla v polovině roku 2007, byl rok 2008 prvním kompletním rokem

Více

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru

pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro seniory uzavřená v souladu s 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1. Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace IČ : 70939284 se sídlem

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013

Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Smlouva o poskytnutí sociální služby evidenční číslo: _/2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku Uživatel: datum narození: bydliště: Americká 52, Cheb 350 02 (v textu této smlouvy dále jen uživatel ) u z

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. platný od 2.4.2013. I. Základní ustanovení. Úhlavou, příspěvková organizace. II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. platný od 2.4.2013. I. Základní ustanovení. Úhlavou, příspěvková organizace. II. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti ORGANIZAČNÍ ŘÁD platný od 2.4.2013 I. Základní ustanovení Na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení 27 zákona

Více

Budeme Vám oporou. uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách tuto

Budeme Vám oporou. uzavřeli dnešního dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách tuto 1) Centrum Rožmitál pod Třemšínem, Na Spravedlnosti 589, 26242 Rožmitál pod Třemšínem IČO: 42727219 zastoupené: ředitelem Ing. Lubošem Halenkovským (dále jen "Poskytovatel") 2) pan/paní nar. bytem (dále

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV www.csstachov.cz 2 CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TACHOV 3 Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace poskytuje sociální služby v těchto zařízeních: Domov pro seniory PANENSKÁ, Panenská 2068,

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1 395 01 Pacov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 0 Motto: Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí. Christian Morgenstern Domov důchodců

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více