Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti"

Transkript

1 9. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti výsledky soutěží a přehlídek Název soutěže: SOČ název práce obor umístění autor(ka) Výskyt cyst Toxoplasma gondii ve volně přístupných pískovištích na území Liberce Využití GIS pro zaznamenání povodňové situace v Nové Vsi u Liberce Potravní aktivita štiky obecné za různých světelných podmínek Život s Parkinsonovou chorobou Ochrana a tvorba životního prostředí Geologie, geografie Biologie Zdravotnictví, celostátní kolo 5. místo celostátní kolo 1, celostátní kolo, krajské kolo Matyáš Krtička, oktáva Pavel Petr, oktáva Martin Kuba, oktáva Karolina Puldová, oktáva Název soutěže Olympiády kategorie umístění jméno, třída ČjOl celostátní kolo - I 9. T. Csibová (kvarta) ŠjOl celostátní kolo - I 2. T. Csibová (kvarta) ŠjOl celostátní kolo - II 8. L. Kruezi (septima) ŠjOl krajské kolo - I 3. A. Kruezi (kvarta) ŠjOl krajské kolo - II 4. T. Vávrová (kvarta) Certamen Latinum zemské kolo - A účast R. Volf (sexta) Ekologická olympiáda krajské kolo 2. M. Zrnovský (septima), F. Milichovský (sexta), R. Volf (sexta) Ekologická olympiáda krajské kolo 8. T. Ticháčková, V. Vavera, Š. Kuba (všichni kvinta) Soutěž v německém jazyce krajské kolo I 4. P. Volfová (prima) Soutěž v německém jazyce krajské kolo - II 7. J. Potužák (kvinta) AjOl krajské kolo II A 6. T. Laboutka (sekunda) FjOl krajské kolo I 3. FjOl krajské kolo - I 7. D. Bolech (kvarta) FjOl krajské kolo - II 3. E. Šrámová (septima) FyOl krajské kolo - E 2.

2 MOl krajské kolo - Z MOl krajské kolo A. Havelková (kvinta) BiOl krajské kolo - A 16. M. Zrnovský (septima) BiOl krajské kolo - A 24. M. Kuba (oktáva) BiOl krajské kolo - B 7. R. Volf (sexta) BiOl krajské kolo - B 25. F. Milichovský (sexta) BiOl krajské kolo - B 27. K. Glasová (sexta) BiOl krajské kolo - D 4. N. Hromková (sekunda) BiOl krajské kolo - D 10. T. Pikous (sekunda) Lingvistická olympiáda regionální kolo účast M. Zrnovský (septima) Umělecké soutěže název Mezinárodní fotografická soutěž STOPA, 7. ročník Mám se v Terezíně velice dobře? - literární soutěž Mám se v Terezíně velice dobře? - výtvarná soutěž O zlatý štětec - výtvarná soutěž Ústy básníka recitační soutěž ve španělském jazyce Moje oblíbené město - soutěž ve španělském jazyce Recitační soutěž pořádající organizace, datum Podještědské gymnázium, březen 2014 umístění ml. ml. ml. st. Čestné uznání jméno, třída N. Hájková (sekunda) E. Špetlíková (kvarta) J. Čeček (septima) N. Bergmannová (prima), Z. Bednářová (tercie), T. Pikous (sekunda), V. Vohlídková (sexta) Památník Terezín 8. místo T. Tužilová (kvarta) Památník Terezín účast ZŠ Sokolovská, Gymnázium Stodůlky Praha, Gymnázium Nad Alejí v Praze, únor 2014 DDM Větrník/ Nipos-Artama 4. místo 5. místo , I. kat., II. kat. 1. v krajském kole, účast na celostát. nesoutěžní přehlídce Talentenfest OG Seifhennersdorf Čestné uznání Stáří čas zralosti, moudrosti a vzpomínek ZŠ Vrchlického + Liberecký kraj, únor 2014 Čestné uznání D. Bolech (kvarta) H. Modrá (prima) A. Péčová (sekunda) T. Csibová (kvarta), L. Kruezi (septima) T. Csibová (kvarta), L. Kruezi (septima) 6 studentek primy a sekundy A. Roubíčková N. Ciple T. Nedvědová, V. Chebenová, A. Vernerová, T. Janis,

3 Namaluj mi kapku vody - výtvarná soutěž Francouzský institut v Praze + Veolia účast K. Vaverová, J. Cýrus, M. Koutecká, T. Laboutka (všichni sekunda) 16 studentů primy a sekundy Sportovní soutěže Volejbalový turnaj v Seifhennersdorfu OG Seifhennersdorf 9. místo družstvo (studenti kvinty - oktávy) Vědomostní soutěže Sapere vědět, jak žít; IV. ročník celostátní soutěže Sapere vědět, jak žít; IV. ročník celostátní soutěže ZOORiskuj ZOORiskuj MŠMT, únor 2014 MŠMT, únor 2014 ZOO Liberec, únor - březen2014 ZOO Liberec, únor - březen2014 Soutěž pro mladé přírodovědce KRNAP, jaro 2014 Evropské srdce soutěže časopisu Gate Školní vědomostní soutěž Camino de Santiago Celoškolní historická soutěž (5 témat) Historické kořeny adventu a Vánoc soutěž pro žáky ZŠ a SŠ Libereckého kraje NIDM Praha, Nakladatelství Bridge, s.r.o., září 2013 PG Liberec, září PG Liberec, září PG Liberec, prosinec 2013 krajské kolo - II krajské kolo - I, finále 5. místo, finále mezi prvními 30 z ČR 4. místo, celostátní kolo účast 4. místo místo G. Prokopová (oktáva), V. Vohlídková (sexta), A. Havelková (kvinta) V. Šikola (tercie), V. Chebenová (sekunda), H. Modrá (prima) T. Tužilová (kvarta), L. Skalická (kvarta), N. Hromková (sekunda) A. Táborská, H. Modrá, K. Ivanka (všichni prima) T. Tužilová (kvarta) T. Tužilová, M. Pikous, O. Jirásko (všichni kvarta) tercie T. Csibová (kvarta) L. Kruezi (septima) A. Kavková (septima) D. Nesvadbová (septima) M. Halada (kvarta) V. Šikola (tercie) M. Halada (kvarta) M. Hajský (prima), H. Modrá (prima)

4 Historické kořeny Velikonoc soutěž pro žáky ZŠ a SŠ Libereckého kraje PG Liberec, březen M. Halada (kvarta), V. Šikola (tercie) Naši studenti ve volném čase dosahují slušných výsledků i ve sportovních oddílech a uměleckých kroužcích a souborech. Těm nejvýraznějším pomáhá škola i úpravou školní docházky nebo sestavením individuálního studijního plánu. zavádění nových metod výuky a vzdělávání ŠVP STUDENT, navazující na předcházející ŠVP PG 2007, byl v tomto školním roce realizován ve všech ročnících nižšího i vyššího gymnázia. V souladu s jeho obsahem byly realizovány tyto dílny: v primě: Antické mýty a Den památky obětí holocaustu, Exkurze do Národní galerie, v sekundě: The Beatles, Den památky obětí komunistického režimu, Exkurze do Terezína, v tercii: Voda, Den lidských práv a Den památky obětí holocaustu, Exkurze do Terezína, v kvartě: Den lidských práv, Den památky obětí komunistického režimu, v kvintě: Publicistika nanečisto (týdenní projekt), Světová náboženství, v sextě: Den památky obětí komunistického režimu, Občan, Evropský den jazyků, v septimě: Den památky obětí holocaustu, Architektonické památky Liberce, Evropský den jazyků, v oktávě: DNA (dílna). Vedle dlouhodobě plánovaných aktivit a metod výuky podle ŠVP vyučující využili momentálních nabídek a aktuálních situací pro zařazení motivačních prvků do výuky, uvedených v následujícím přehledu. Přehled pravidelné, zájmové a příležitostné činnosti ve školním roce 2013/ 2014 Tradiční a celoroční akce: Ručičky přijímací rituál do primy otisk dlaně na stěnu ve škole 2. září 2013 rautík pro oktavány slavnostní zahájení školního roku se zápisem do pamětní knihy PG 2. září 2013 vernisáž výstavy plakátů M. Tallera Galerie na chodbě 5. září 2013 maturitní ples společná organizace: ředitelství, oktaváni, Sdružení pro podporu PG (SPPG - rodiče) a Klub absolventů PG (KAPG) 14. února 2014 cena Fanda za nejlepší prezentaci projektu septimy PG pro studenta, který nejvíce zaujal rodičovskou porotu - organizuje a cenu udílí SPPG prezentováno 6 prací 20. února 2014 káva v ředitelně poslední slavnostní třídní schůzky s rodiči oktavánů 6. března 2014 Memoriál Zuzany Krejčové běžecké závody pro střední školy Libereckého kraje, vzpomínka na studentku PG 30. dubna 2014 Pegylie závěrečná školní slavnost s udílením cen Pegy a stipendií 26. června 2014 Kromě výše uvedených akcí : scházela se redakce LUŠTĚNIN a školní studentský občasník vyšel třikrát všichni studenti se zapojili do hudební soutěže Hledáme talent PG, její celoškolní finále proběhlo v březnu 2014

5 vybraní studenti soutěžili v oborových soutěžích, které pro ně připravovali vyučující na webových stránkách školy (český jazyk, španělský jazyk, kořeny evropské kultury, dějepis) studenti primy a sekundy uspořádali v rámci projektu Čtenářských dílen v červnu 2014 ve škole Knižní veletrh, pro projekt byly z prostředků SPPG nakoupeny i knihy pro nižší gymnázium Další aktivity: Studentské volby 2013 do Poslanecké sněmovny a 2014 do Evropského parlamentu (ve spolupráci s organizací Jeden svět na školách) Člověk v tísni - realizace projektu Jeden svět na školách (listopad, sexta - oktáva), návštěva filmového festivalu Jeden svět (březen 2014, nižší gymnázium), projekce dokumentu Punkový syndrom v rámci akce Promítej i ty (březen 2014, sexta - oktáva), realizace programu Proti ztrátě paměti (, sekunda, kvarta, sexta) Dotkni se 20. století - pilotáž materiálů připravených v rámci projektu Národním muzeem Praha - kvarta, sexta, septima (celoročně) Realizované soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT Studenti postoupili v jednotlivých soutěžích do okresních, krajských i národních kol. Výsledky jsou v předcházející tabulce. Školní kola jsme realizovali v těchto soutěžích: Ekologická olympiáda Biologická olympiáda Přírodovědný klokan Fyzikální olympiáda Chemická olympiáda Matematická olympiáda Pythagoriáda Mezinárodní matematická soutěž Klokan Olympiáda v anglickém jazyce Olympiáda v českém jazyce Olympiáda ve španělském jazyce Soutěž ve francouzském jazyce Soutěž v německém jazyce Dějepisná olympiáda Zeměpisná olympiáda Lingvistická olympiáda Logická olympiáda Certamen Latinum Exkurze říjen exkurze do výtvarného ateliéru E. Kubínové - septima, oktáva - Národní Muzeum, památník na Vítkově, tematická exkurze - kvarta, sexta listopad 2013

6 - TUL, Ústav nanomateriálů - septima, oktáva - Týden vědy AV ČR - návštěva ústavu v Praze - sexta - oktáva - Krajská vědecká knihovna v Liberci, tematická exkurze - prima prosinec exkurze do Národní galerie v Praze (Anežský klášter) prima - exkurze do Národní galerie v Praze (Šternberský palác) - kvarta - tematická exkurze do Drážďan Hygienické muzeum, Zwinger kvarta, septima, oktáva - literární exkurze do Prahy (F. Kafka, A. Mucha) - septima - Severočeské muzeum v Liberci, výstava Synagogy v plamenech - kvinta, septima, oktáva březen Letecká záchranná služba a Rychlá záchranná služba (základny) - kvinta, oktáva - Hasičský záchranný sbor Liberec - sexta - Armáda ČR, posádka Liberec (31. BRCHBO) - septima - TUL, Ústav zdravotnických studií - septima - Oblastní galerie Liberec, stálé sbírky - septima, oktáva - Oblastní galerie Liberec, výstava Plavci + interaktivní výstava - prima květen hudební exkurze do Prahy (generální zkouška SOČR) - sexta, septima - odborná exkurze do Pivovaru Vratislavice n. N. - septima - Památník Terezín - sekunda, tercie - historická exkurze do Jablonného v Podještědí - prima - hrad a zámek Frýdlant - sexta Přednášky září Madagaskar (cestopisná přednáška, MC UNIVERSIUM) - prima - kvarta listopad Polymery (M. Babič, KVK Liberec) - studenti kvinty - oktávy - Nanomateriály (Mgr. I. Lovětínská Šlamborová, TUL Liberec) - septima, oktáva - Týden vědy AV ČR - tematické přednášky v rámci exkurze - sexta - oktáva prosinec Čína, cestopisný program (KVK Liberec) - tercie leden Šuárové a šuárština aneb Indiánské jazyky ekvádorských indiánů (doc. M. Valeš, TUL, katedra románských jazyků, přednáška na PG) - studenti španělského jazyka (tercie - oktáva) - Cytogenetika (Mgr. R. Šolc, PřF UK v Praze, přednáška na PG) - oktáva - beseda s Martou Kottovou, pamětnicí holocaustu - prima, sekunda, tercie březen Pitva hlemýždě (RNDr. J. Mourek, PřF UK v Praze, přednáška na PG) - sexta - Soudci do škol (Mgr. D. Zemanová, Nejvyšší správní soud, přednáška na PG) - kvinta - beseda s K. Schwarzenbergem a J. Štětinou (V klub Liberec) - kvarta - oktáva - Terezín - město, které Hitler daroval Židům - projekce filmu (na PG), diskuze

7 Zajímavosti: Den otevřených dveří pro seniory (návštěva prarodičů studentů PG spojená s prohlídkou školy a ukázkovými hodinami - listopad 2013) kariérové testy pro studenty septimy a oktávy (v rámci projektu Školní kariérové centrum) - listopad 2013 říjen studenti oktávy se zapojili do projektu Čtení německé literatury v KVK Liberec 19. prosinec Vánoční turnaj ve vybíjené a volejbalu (prima oktáva) říjen otevřen první ročník PG3V - cyklus přednášek pro zájemce z řad rodičů a veřejnosti (Habsburkové, Španělský jazyk pro začátečníky) leden pravidelné setkání oktávy s členy KAPG - beseda o VŠ, přijímacích zkouškách a vysokoškolském studiu březen studentům kvinty - septimy byly v Jablonci nad Nisou slavnostně předány diplomy DELF A1 a A2 pod záštitou AF Liberec a G U Balvanu v Jablonci nad Nisou květen Rodičovské kavárny, nový projekt: vzdělávací semináře pro rodiče (a prarodiče) studentů PG

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace Ještědská 354/88 460 08 Liberec telefon : 482770445, 485152077 e-mail : zs07@ volny.cz www.zs-jestedska.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M P R O Z Á K L A D N Í V Z D Ě L Á V Á N Í G y m n á z i a, Č e s k é B u d ě j o v i c e, Č e s k á 6 4 Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXX ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 8 Vydáno: SRPEN 2014 Cena: 29 Kč OBSAH Část oznamovací Vyhlášení soutěží a přehlídek..................................................................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

STUDENTSKÁ 1205 363 01 OSTROV. Zřizovatel: Karlovarský kraj Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Právní forma: příspěvkováorganizace

STUDENTSKÁ 1205 363 01 OSTROV. Zřizovatel: Karlovarský kraj Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Právní forma: příspěvkováorganizace STUDENTSKÁ 1205 363 01 OSTROV Zřizovatel: Karlovarský kraj Adresa: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Právní forma: příspěvkováorganizace Vý ročnízprá va za školnírok 2009-2010 Osnova: Přílohy: 1/ Základníú

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 Zřizovatel

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám. 16, 682 01 Vyškov, IČ: 00559270 tel.: 517 307 010, email: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 616/11 Ve Vyškově 18. 10. 2011 Výroční zpráva GYMNÁZIA

Více

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 říjen 2013 Mgr. Jiří Suchý Základní charakteristika školy.

Více