Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č.1. Příklad výnosového ocenění"

Transkript

1 Příklad výnosového ocenění Příloha č.1 Pro aplikační příklad výnosového ocenění pro moji diplomovou práci jsem vybrala existující areál. Areál se skládá z výrobní budovy, haly a pozemků. Komplex se nachází v intravilému města Jihlava. Popis nemovitosti Vlastní areál je typickým výrobním závodem v oblasti strojní výroby (letecká technika) pocházejícím ze začátku 70-tých let jako rozšíření původního objektu č.p. 826, který byl postaven v roce Oceňovaným nemovitým majetkem jsou pozemky parc. č. 1934/1, 1975/6, 1975/30, 1975/31 a 1975/75, administrativní budova č.p. 826 včetně dílny, galvanovna včetně rampy, garáže I a garáže II. Galvanovna - hala nacházející se v jižní části areálu, je rovněž typickou výrobní halou, postavenou taktéž v roce 1972, je ve velmi značně zanedbaném stavebně technickém stavu. Tento objekt má silně poškozené prosklení prosvětlovacích střešních světlíků, do objektu zatéká, spodní části svislých nosných konstrukcí a příček jsou ve velmi vysoké míře poškozeny chemickými látkami z původního provozu (galvanovna) včetně podlah, dveří atd. Fasáda objektu je rovněž ve svých částech nad terénem silně poškozena, rovněž klempířské prvky jsou ve velmi špatném stavebně technickém stavu. V jihovýchodní části areálu bezprostředně přiléhajícím k ulici Znojemská se nachází objekt č.p tzv. Palmovka. Stáří Palmovky a garáží činí 95 roků. Galvanovna je vzhledem ke svému stavebně technickému stavu nevyužívána, Palmovka je s výjimkou administrativní části pronajata. Administrativní část Palmovky je v zanedbaném stavebně technickém stavu, dílna je dobrém stavu, rovněž garáže. Vzhledem k výše uvedenému je ocenění provedeno u Galvanovny nákladovým způsobem, u Palmovky výnosovou metodou. 83

2 Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 364/2010 Sb. o oceňování majetku. Podklady pro stanovení koeficientu K p : Okres: Jihlava Obec: Jihlava 1, Jihlava 1. Obsah posudku Oddíl 1 a) Galvanovna-hala. b) Pozemky c) Užívání pozemků. Oddíl a) Hlavní stavby 1) Palmovka 2) Hala b) Pozemky Kombinace nákladového a výnosového způsobu ocenění pro celou nemovitost c) Ocenění kombinací výnosového a nákladového způsobu 84

3 A. Posudek Popis objektů, výměra, hodnocení a ocenění Ocenění nemovitosti je provedeno podle vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 364/2010 Sb. o oceňování majetku. Podklady pro stanovení koeficientu K p : Okres:Jihlava Obec: Jihlava 1, Jihlava Oddíl 1 a) Galvanovna-hala. 3 Zatřídění pro potřeby ocenění Hala: E. budovy pro průmysl a skladování (bez jeřábových drah) Svislá nosná konstrukce: zděná Polohový koeficient: 1,100 Kód klasifikace CZ-CC: Budovy pro průmysl Kód standardní klasifikace produkce: haly pro průmysl (výrobní) Koeficient změny ceny stavby: 2,133 Koeficient prodejnosti: 1,000 Podlaží: Název Výška Zastavěná plocha 1 PP 4,20 m 286,45 m 2 1 NP 6,99 m 2 025,00 m 2 Součet: 11,19 m 2 311,45 m 2 Průměrná výška podlaží (PVP): = 6,64 m Průměrná zastavěná plocha podlaží (PZP): = 1 155,73 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1 PP 4,20 286,45 = 1 203,09 m 3 1 NP 6, = ,75 m 3 Obestavěný prostor celkem: = ,84 m 3 85

4 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení 1. Základy včetně zemních prací 9,40 % Standardní 2. Svislé nosné konstrukce 20,30 % Standardní 3. Stropy 8,20 % Standardní 4. Krov, střecha 10,20 % Standardní 5. Krytiny střech 2,90 % Standardní 6. Klempířské konstrukce 0,70 % Standardní 7. Úprava vnitřních povrchů 6,90 % Standardní 8. Úprava vnějších povrchů 3,90 % Standardní 9. Vnitřní obklady 0,00 % Neuvažuje se 10. Schody 0,80 % Standardní 11. Dveře 3,20 % Standardní 12. Vrata 2,30 % Standardní 13. Okna 5,20 % Standardní 14. Povrchy podlah 4,80 % Podstandardní 15. Vytápění 1,30 % Podstandardní 16. Elektroinstalace 8,30 % Podstandardní 17. Bleskosvod 0,40 % Standardní 18. Vnitřní vodovod 0,90 % Podstandardní 19. Vnitřní kanalizace 0,80 % Podstandardní 20. Vnitřní plynovod 0,00 % Neuvažuje se 21. Ohřev vody 0,40 % Nevyskytuje se 22. Vybavení kuchyní 0,00 % Neuvažuje se 23. Vnitřní hygienická vybavení 2,20 % Podstandardní 24. Výtahy (u více podlažních hal) 0,00 % Neuvažuje se 25. Ostatní 6,90 % Nevyskytuje se Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 14. Povrchy podlah 0,54 4,80 % 0, Vytápění 0,54 1,30 % 0, Elektroinstalace 0,54 8,30 % 0, Vnitřní vodovod 0,54 0,90 % 0, Vnitřní kanalizace 0,54 0,80 % 0, Ohřev vody 0,54 1,852 0,40 % 0, Vnitřní hygienická vybavení 0,54 2,20 % 0, Ostatní 0,54 1,852 6,90 % 0,0690 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,8282 Ocenění: Základní jednotková cena (ZC): 1 620, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 1,0750 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9257 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,80 / PVP) 0,6 : 0,7217 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,8282 Polohový koeficient K 5 : 1,1000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,1330 Koeficient prodejnosti K p : 1,

5 Základní jednotková cena upravená: = 2 260,84 Kč/m 3 Základní cena upravená: ,84 m ,84 Kč/m 3 = ,99 Kč Určení opotřebení analytickou metodou: Konstrukce: 1. Základy včetně zemních prací standardní 34 / ( ) 100 = 22,667 % 22,667 % 9,40 % / 0, ,573 % 2. Svislé nosné konstrukce standardní 34 / ( ) 100 = 42,500 % 42,500 % 20,30 % / 0, ,417 % 3. Stropy standardní 34 / ( ) 100 = 42,500 % 42,500 % 8,20 % / 0, ,208 % 4. Krov, střecha standardní 34 / ( ) 100 = 48,571 % 48,571 % 10,20 % / 0, ,982 % 5. Krytiny střech standardní 34 / (34 + 6) 100 = 85,000 % 85,000 % 2,90 % / 0, ,976 % 6. Klempířské konstrukce standardní 97,143 % 0,70 % / 0, ,821 % 7. Úprava vnitřních povrchů standardní 34 / ( ) 100 = 68,000 % 68,000 % 6,90 % / 0, ,665 % 8. Úprava vnějších povrchů standardní 97,143 % 3,90 % / 0, ,574 % 10. Schody standardní 34 / ( ) 100 = 42,500 % 42,500 % 0,80 % / 0, ,411 % 11. Dveře standardní 97,143 % 3,20 % / 0, ,753 % 12. Vrata standardní 97,143 % 2,30 % / 0, ,698 % 13. Okna standardní 34 / ( ) 100 = 68,000 % 68,000 % 5,20 % / 0, ,270 % 14. Povrchy podlah podstandardní 97,143 % 4,80 % 0,46 / 0, ,590 % 15. Vytápění podstandardní 97,143 % 1,30 % 0,46 / 0, ,701 % 16. Elektroinstalace podstandardní 97,143 % 8,30 % 0,46 / 0, ,478 % 87

6 17. Bleskosvod standardní 97,143 % 0,40 % / 0, ,469 % 18. Vnitřní vodovod podstandardní 97,143 % 0,90 % 0,46 / 0, ,486 % 19. Vnitřní kanalizace podstandardní 97,143 % 0,80 % 0,46 / 0, ,432 % 23. Vnitřní hygienická vybavení podstandardní 97,143 % 2,20 % 0,46 / 0, ,187 % Opotřebení analytickou metodou celkem: = 58,691 % Odpočet opotřebení: ,99 Kč 58,691 % ,40 Kč Cena po odečtení opotřebení: = ,59 Kč Galvanovna-hala. zjištěná cena: ,59 Kč b) Pozemky 28 Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 800, Kč. Cena je určena podle písm. e): Jihlava. 28 odst. 2 Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Významnost obce z hlediska zeměpisného, kulturního či hospodářského + 80 % Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití stavby % Zvýšená úroveň sjednaných cen stavebních pozemků % Úprava celkem: % 3,800 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : 2,133 Koeficient prodejnosti K p : (Výroba) 0,453 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] pozemek 1934/ , 3 231, ,28 28 odst. 5 Pozemky zahrad a ostatní plochy Určení koeficientů pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Významnost obce z hlediska zeměpisného, kulturního či hospodářského + 80 % Výhodnost polohy na území obce z hlediska % 88

7 účelu užití stavby Zvýšená úroveň sjednaných cen stavebních pozemků % Úprava celkem: % 3,800 Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 2: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : 2,133 Koeficient prodejnosti K p : (Výroba) 0,453 Koeficient úpravy dle 28 odst.5: 0,400 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název Parc. č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena [Kč] pozemek 1975/ , 1 292, ,54 pozemek 1975/ , 1 292, ,72 pozemek 1975/ , 1 292, ,37 pozemek 1975/ , 1 292, ,50 Součet: ,13 Součet cen všech typů pozemků: = ,41 Kč Pozemky zjištěná cena: ,41 Kč c) Užívání pozemků. 18 zákona č. 151/1997 Sb. Roční užitek vyplývající z věcného břemene: , Kč Doba trvání věcného břemene: na doživotí (ocení se desetinásobkem ročního užitku) , Kč 10 = , Kč Hodnota věcného břemene: = , Kč Oddíl 2 a) Hlavní stavby a.1) Palmovka 3 Zatřídění pro potřeby ocenění: Budova: F. budovy pro administrativa Svislá nosná konstrukce: zděná Polohový koeficient: 1,100 Kód klasifikace CZ-CC: 122 Budovy administrativní Kód standardní klasifikace produkce: budovy pro službu a administrativu Koeficient změny ceny stavby: 2,135 89

8 Koeficient prodejnosti: 1,000 Podlaží: Název Výška Zastavěná plocha 1 PP 2,48 m 8,25 4,35 = 35,89 m 2 1 NP 3,50 m 11,0 8,25+4,35 8,25 = 126,64 m 2 1 NP 4,39 m 11,18 5,15 = 57,58 m 2 2 NP 3,35 m 18,6 8,25 = 153,45 m 2 konstrukce zastřešení 1 4,20 m 18,6 8,25 = 153,45 m 2 konstrukce zastřešení 2 1,90 m 11,18 5,15 = 57,58 m 2 Součet: 19,82 m 584,59 m 2 Průměrná výška podlaží (PVP): = 3,51 m Průměrná zastavěná plocha podlaží (PZP): = 97,43 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1 PP 2,48 8,25 4,35 = 89,00 m 3 1 NP 3,50 (11,0 8,25+4,35 8,25) = 443,23 m 3 1 NP 4,39 11,18 5,15 = 252,76 m 3 2 NP 3,35 18,6 8,25 = 514,06 m 3 konstrukce zastřešení 1 4,20 18,6 8,25 = 644,49 m 3 konstrukce zastřešení 2 1,90 11,18 5,15 = 109,40 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 2 052,94 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení 1. Základy včetně zemních prací 8,20 % Podstandardní 2. Svislé konstrukce 17,40 % Standardní 3. Stropy 9,30 % Standardní 4. Krov, střecha 7,30 % Standardní 90

9 5. Krytiny střech 2,10 % Standardní 6. Klempířské konstrukce 0,60 % Standardní 7. Úprava vnitřních povrchů 6,90 % Podstandardní 8. Úprava vnějších povrchů 3,30 % Standardní 9. Vnitřní obklady keramické 1,80 % Podstandardní 10. Schody 2,90 % Standardní 11. Dveře 3,10 % Standardní 12. Vrata 0,00 % Neuvažuje se 13. Okna 5,20 % Standardní 14. Povrchy podlah 3,20 % Podstandardní 15. Vytápění 4,20 % Podstandardní 16. Elektroinstalace 5,70 % Standardní 17. Bleskosvod 0,30 % Standardní 18. Vnitřní vodovod 3,20 % Standardní 19. Vnitřní kanalizace 3,10 % Standardní 20. Vnitřní plynovod 0,20 % Nevyskytuje se 21. Ohřev vody 1,70 % Podstandardní 22. Vybavení kuchyní 0,00 % Neuvažuje se 23. Vnitřní hygienické vybavení 3,00 % Podstandardní 24. Výtahy 1,40 % Nevyskytuje se 25. Ostatní 5,90 % Podstandardní 26. Instalační prefabrikovaná jádra 0,00 % Neuvažuje se Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 1. Základy včetně zemních prací 0,54 8,20 % 0, Úprava vnitřních povrchů 0,54 6,90 % 0, Vnitřní obklady keramické 0,54 1,80 % 0, Povrchy podlah 0,54 3,20 % 0, Vytápění 0,54 4,20 % 0, Vnitřní plynovod 0,54 1,852 0,20 % 0,

10 21. Ohřev vody 0,54 1,70 % 0, Vnitřní hygienické vybavení 0,54 3,00 % 0, Výtahy 0,54 1,852 1,40 % 0, Ostatní 0,54 5,90 % 0,0319 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,7954 Ocenění: Základní jednotková cena (ZC): 2 807, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 0,9390 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,9877 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,10 / PVP) : 0,8983 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,7954 Polohový koeficient K 5 : 1,1000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,135 Koeficient prodejnosti K p : 1,000 Základní jednotková cena upravená: = 4 368,48 Kč/m 3 Základní cena upravená: 2 052,94 m ,48 Kč/m 3 = ,33 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 95 roků Předpokládaná další životnost: 15 roků / ( ) = 86,364 % Maximální možné opotřebení podle přílohy č. 15 je 85,00 % Odpočet opotřebení: ,33 Kč 85,00 % ,23 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,10 Kč Palmovka zjištěná cena: ,10 Kč a.2) Hala 3 Zatřídění pro potřeby ocenění Hala: D 1. ostatní jinde neuvedené (kulturní. nebo historické památky) Svislá nosná konstrukce: zděná Polohový koeficient: 1,100 92

11 Kód klasifikace CZ-CC: 1273 Historické nebo kulturní památky Kód standardní klasifikace produkce: haly ostatní jinde neuvedené Koeficient změny ceny stavby: 2,083 Koeficient prodejnosti: 1,000 Podlaží: Název Výška Zastavěná plocha 1 PP 3,30 m 6,6 10,69 = 70,55 m 2 1 NP 3,90 m 40,2 21,42+4,1 3,5+2,84 2,36+5,9 4,8 +15,56 5,96 = 1 003,19 m 2 konstrukce zastřešení 1,10 m 5,2 5,96 = 30,99 m 2 Konstrukce zastřešení 0,50 m 8 1,7 5 = 68,00 m 2 Součet: 8,80 m 1 172,73 m 2 Průměrná výška podlaží (PVP): = 3,59 m Průměrná zastavěná plocha podlaží (PZP): = 293,18 m 2 Obestavěný prostor (OP): 1 PP 3,30 6,6 10,69 = 232,83 m 3 1 NP 3,90 (40,2 21,42+4,1 3,5+2,84 2,36+5,9 4,8+15,56 5,96) = 3 912,46 m 3 konstrukce zastřešení 1,10 5,2 5,96 = 34,09 m 3 Konstrukce zastřešení 0,50 8 1,7 5 = 34,00 m 3 Obestavěný prostor celkem: = 4 213,38 m 3 Vybavení: Název, popis Obj. podíl Hodnocení 1. Základy včetně zemních prací 8,20 % Podstandardní 2. Svislé nosné konstrukce 19,20 % Standardní 3. Stropy 6,30 % Standardní 93

12 4. Krov, střecha 8,30 % Standardní 5. Krytiny střech 2,40 % Standardní 6. Klempířské konstrukce 0,60 % Standardní 7. Úprava vnitřních povrchů 7,10 % Standardní 8. Úprava vnějších povrchů 3,20 % Standardní 9. Vnitřní obklady keramické 2,40 % Standardní 10. Schody 0,90 % Standardní 11. Dveře 3,80 % Standardní 12. Vrata 0,00 % Neuvažuje se 13. Okna 5,80 % Standardní 14. Povrchy podlah 4,10 % Standardní 15. Vytápění 4,80 % Standardní 16. Elektroinstalace 5,90 % Standardní 17. Bleskosvod 0,30 % Standardní 18. Vnitřní vodovod 2,40 % Standardní 19. Vnitřní kanalizace 2,20 % Standardní 20. Vnitřní plynovod 0,30 % Standardní 21. Ohřev vody 1,90 % Standardní 22. Vybavení kuchyní 0,50 % Standardní 23. Vnitřní hygienická vybavení 3,40 % Standardní 24. Výtahy (u více podlažních hal) 0,90 % Nevyskytuje se 25. Ostatní 5,10 % Standardní Výpočet koeficientu vybavení stavby K 4 : Základní koeficient K 4 : 1,0000 Úprava koeficientu K 4 : 1. Základy včetně zemních prací 0,54 8,20 % 0, Výtahy (u více podlažních hal) 0,54 1,852 0,90 % 0,0090 Hodnota koeficientu vybavení stavby K 4 : = 0,9467 Ocenění: Základní jednotková cena (ZC): 2 379, Kč/m 3 Koeficient konstrukce K 1 : 1,0750 Koeficient K 2 = 0,92 + (6,60 / PZP) : 0,

13 Koeficient K 3 = 0,30 + (2,80 / PVP) 0,6 : 1,0799 Koeficient vybavení stavby K 4 : 0,9467 Polohový koeficient K 5 : 1,1000 Koeficient změny cen staveb K i : 2,083 Koeficient prodejnosti K p : 1,000 Základní jednotková cena upravená: = 5 646,28 Kč/m 3 Základní cena upravená: 4 213,38 m ,28 Kč/m 3 = ,23 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří: 95 roků Předpokládaná další životnost: 35 roků Opotřebení: / ( ) = 73,077 % Odpočet opotřebení: ,23 Kč 73,077 % ,20 Kč Cena objektu po odečtení opotřebení: = ,03 Kč Hala zjištěná cena: ,03 Kč b) Pozemky 28 Základní cena za m 2 stavebního pozemku dle 28 odst. 1 činí 800, Kč. Cena je určena podle písm. e): Jihlava. 28 odst. 2 Zastavěné plochy a nádvoří Určení koeficientu pro úpravu základní ceny za m 2 pozemku Úprava podle přílohy č. 21, tabulka č. 1: Významnost obce z hlediska zeměpisného, kulturního či hospodářského + 50 % Výhodnost polohy na území obce z hlediska účelu užití stavby % Pozemek pro stavbu s komerční využitelností + 50 % Úprava celkem: % 3,000 Úprava podle přílohy č. 18, tabulka 1: Možnost napojení na rozvod plynu + 10 % 1,100 Koeficient změny cen staveb K i : 2,135 Koeficient prodejnosti K p : (Obchod) 1,000 95

14 Jednotková cena [Kč/m 2 ] Název p.č. Výměra [m 2 ] základní upravená Cena pozemek 1934/ , 5 636, ,40 Kč Pozemky zjištěná cena: ,40 Kč Rekapitulace nákladových cen pro ocenění výnosovým způsobem: Rekapitulace nákladových cen: a) Hlavní stavby (bez K p ) 1) Galvanovna-hala ,59 Kč 2) Palmovka ,10 Kč 3) Hala ,03 Kč Hlavní stavby (bez K p ) celkem: ,72 Kč b) Pozemky 1) Pozemky ,41 Kč 2) Pozemky ,40 Kč Pozemky celkem: ,81 Kč c) Věcná břemena 1) Užívání pozemků , Kč Kombinace výnosového a nákladového ocenění pro celou nemovitost c) Ocenění výnosovým způsobem 21 a 22 Druh objektu: Nemovitosti pro výrobu a garážování výrobní prostory, sklady, garáže Výměra pronajaté plochy: 1 226,37 m 2 Jednotkové nájemné: 400, Kč/m 2 Roční nájemné: 1 226,37 m 2 400, Kč/m 2 = , Kč Snížení ročního nájemného: Snížení nájemného o 40 %: ,20 Kč Stavba i pozemek má stejného vlastníka nájemné se sníží o 5 % ceny pozemku Cena zastavěné části pozemku: ,60 Kč 96

15 Snížení nájemného ve výši 5 % z ceny pozemku: ,08 Kč Odpočet ročního nájemného celkem: ,28 Kč Výpočet výnosové ceny: Podle 23, odst. 4 celková výše odpočtu nájemného nesmí být vyšší než 50 % z nájemného. Upravené roční nájemné: , Kč 50 % = , Kč Druh objektu: Nemovitosti pro výrobu a garážování Míra kapitalizace: / 10,00 % Cena zjištěná výnosovým způsobem (CV): , Kč Stanovení ceny nemovitosti kombinací nákladového a výnosového způsobu: Skupina nemovitosti: A změny okolí a podmínek s pozitivním dopadem na výnosnost nebo poptávku po oceňované nemovitosti, nemovitost má rozvojové možnosti Cena zjištěná nákladovým způsobem bez K p (CN): = ,52 Kč Vzorec pro výpočet ceny: CV + 0,40 CV CN Cena zjištěná kombinací nákladového a výnosového způsobu: ,41 Kč 97

16 Rekapitulace kombinace výnosového a nákladového ocenění pro celou nemovitost Cena nemovitosti zjištěná kombinací nákladového a výnosového způsobu Cena nemovitosti činí ke dni odhadu celkem: Cena po zaokrouhlení podle 49: ,41 Kč , Kč Zjištěná cena: , Kč Cena slovy: čtyřimilionyjednostosedmdesátdevěttisícdvěstětřicet Kč Katastrální mapa 98

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

Znalecký posudek č. 2617/73/2012

Znalecký posudek č. 2617/73/2012 Znalecký posudek č. 2617/73/2012 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.78 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 84, 85, 5220 a 5616 v k.ú.české Meziříčí, obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou. Objednatel

Více

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4

o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Znalecký posudek č. 7591/2012 o ceně nemovitosti - provozní budovy postavené na pozemcích v kat. území Modřany, Praha 4 Vlastník nemovitosti: SEMOS a.s. (úpadce) Kyslíková 1984/4 143 00 Praha 4 Objednavatel

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4011-106/15, aktualizace č.3859-188/14 O ceně provozního areálu - pozemky včetně budovy č.p. 2526 a dalšího příslušenství, vše v k.ú. Varnsdorf, obci Varnsdorf, okrese Děčín. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3859-188/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3859-188/14 O ceně provozního areálu - pozemků včetně budovy č.p. 2526, skladu bez čpče a dalšího příslušenství, vše v k.ú. Varnsdorf, obci Varnsdorf, okrese Děčín. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3396-219/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3396-219/2013 O ceně rodinného domu v obci Prostějov, Přemyslovka č.p.2484/5, včetně příslušenství a pozemku p.č.4488, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 393 m 2, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 307/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 307/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 307/14 o obvyklé ceně nemovitých věcí - zem. stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 119, (LV 105), zem. stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 128, (LV 105), zem. stavby bez č.p./č.e.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7870-1542/2013

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 7870-1542/2013 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 832/19, Praha, kancelář Sušilova 1938/26, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4873/56/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4873/56/2014 o ceně pozemků parc. č. 2365 jehož součástí je stavba bez čp., technické vybavení, parc. č. 2367 jehož součástí je stavba Sedlčany, čp. 763, bydlení (bývalý mlýn), parc.

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0180-020/2011. o obvyklé ceně skladového a výrobního areálu č.p. 50 v Tachově, část Velký Rapotín, okres Tachov, kraj Plzeňský

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 0180-020/2011. o obvyklé ceně skladového a výrobního areálu č.p. 50 v Tachově, část Velký Rapotín, okres Tachov, kraj Plzeňský ZNALECKÝ POSUDEK č. 0180-020/2011 o obvyklé ceně skladového a výrobního areálu č.p. 50 v Tachově, část Velký Rapotín, okres Tachov, kraj Plzeňský Objednatel posudku: Účel posudku: Eurodražby cz, a.s. U

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5744-47 / 2014 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5744-47 / 2014 o ceně nemovitosti: podniku Lombart emotion, s.r.o. se stavbami, pozemky p.č. 2161/5 zastavěná plocha a p.č. 2161/1, 2161/2 a 2172/14 ostatní plocha a p.č. 3445/4 orná

Více

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4996-33/15 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: garážové stání č.2058/165 v osobním vlastnictví Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/2 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 243 Adresa nemovitosti: Polní 243, 464 01 Frýdlant Katastrální údaje : Kraj Liberecký,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 339/4 Adresa nemovitosti: Dukelská 339, 293 01 Mladá Boleslav Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

Znalecký posudek č. 2010/232

Znalecký posudek č. 2010/232 Znalecký posudek č 2010/232 O ceně nemovitosti: Průmyslový objekt bez čísla popisného nebo evidenčního na parcele č 1622/41 s příslušenstvím a pozemky, parcely č 1622/41, 1622/42, v katastrálním území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3894-194/2014

ZNALECKÝ POSUDEK 3894-194/2014 ZNALECKÝ POSUDEK 3894-194/2014 O ceně prodejního a skladovacího areálu v Konici č.p.12, včetně příslušenství a pozemků p.č.39, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 2924 m 2, p.č.40, ostatní plocha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu

Krakovská 1675/2 11000 Praha. podklad pro dražbu ZNALECKÝ POSUDEK č. 6440-123/2012 O ceně obvyklé nemovitosti - Penzionu ZOJA čp. 152 na stp.č.169 a objektu garáží na stp.č.170 včetně studny, venkovních úprav přípojka elektro, vody, kanalizace, septik,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1512/177/2013 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 135/12 Adresa nemovitosti: Labská 135, 405 02 Děčín Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Děčín, k.ú. Děčín,

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1250/110/2012/5 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, RD č.p. 579 Adresa nemovitosti: U Krematoria 579, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Liberec,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4453-252/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4453-252/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4453-252/2015 O ceně pozemku p.č.3494, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 128 m 2, jehož součástí je bytový dům č.p.2703 v ulici Na Stráni, obec Kladno, včetně příslušenství a

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1433/098/2013/11 NEMOVITOST: Rodinný dům - samostatný, č.p. 102 Adresa nemovitosti: Hrušov 102, 294 73 Hrušov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mladá Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ budovy obč. vyb. č.p. 1911 včetně příslušenství a pozemku parc.č. 396/2 v Českých Budějovicích, ulici Matice Školské nemovitosti zapsané na LV č. 2779 pro obec České Budějovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení prodej nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Luděk Němec Cihelní 14 360 06 Karlovy Vary. exekuční řízení prodej nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 616-42/2014 o ceně spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 na nemovitostech zapsaných u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary, na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1560/030/2014 NEMOVITOST: Bytová jednotka, č. 2745/2 Adresa nemovitosti: Národní 2163, 407 47 Varnsdorf Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Děčín, obec Varnsdorf,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

Znalecký posudek č. ZP-2143

Znalecký posudek č. ZP-2143 Znalecký posudek č. ZP-2143 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 943/11 s příslušenstvím v budově č.p. 943 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti 201/10000 v kat. území Milevsko, obec

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4902-17/14

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 4902-17/14 NEMOVITOST: ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 4902-17/14 výrobní areál, rozestavěné řadové domky OBJEDNATEL : Exekutorský úřad Praha 3, Mgr. Jan Vedral-soudní exekutor Adresa objednatele: Senovážné náměstí 977/24,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1871-91/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1871-91/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1871-91/13 O ceně obvyklé nemovitostí - bytové jednotky č. 1779/21 v bytovém domě č.p. 1779 na pozemku p.č. 3642, včetně podílu na společných částech domu a pozemku, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11

ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11 o obvyklé ceně podílu ve výši id 1/2 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 54 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 94 katastrální území : Staré Město u Bruntálu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 387-3920-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 387-3920-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 387-3920-2014 NEMOVITOST: Provozní areál VITA logis PV a.s., provozní budovy Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Prostějov, obec Prostějov, k.ú. Prostějov Adresa

Více

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno 1 Znalecký posudek č. 49/2013 O ceně rodinného domu čp. 653 na st.p.č. 677, včetně pozemku st.p.č. 677 a p.p.č. 953/8, vše v obci a k.ú. Luby. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová Exekutorský úřad Kladno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 81-2040/07

ZNALECKÝ POSUDEK 81-2040/07 ZNALECKÝ POSUDEK 81-2040/07 O ceně bytové jednotky č. 375/6 nacházející se v 3.NP obytného domu č.p. 375, vč. příslušenství a vč. spoluvlastnického podílu o velikosti 163/1000 příslušejícího k oceňované

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ Nemovitostí- nebytového prostoru č. 1780/214 v bytovém domě č.p. 1780 stojícím na pozemku parc.č. 2218/38 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku v ulici

Více

Znalecký posudek č. 20 2015

Znalecký posudek č. 20 2015 Znalecký posudek č. 20 2015 O ceně obvyklé - pozemku na poz.č.parc.st. 288/2 zapsaná na LV č. 1335, objektu k bydlení čp. 691 na pozemku č.parc. 1379 a pozemků č.parc. 1371,1372/1,1372/2,1379,1380, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-128/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215-128/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 215-128/2013 O ceně nemovitosti administrativního a provozního areálu bez čp/če s příslušenstvím stojící na pozemku p.č. St. 35 a pozemků p.č.st. 35 a p.č. 425/1 v obci Šternberk, katastrální

Více

Znalecký posudek č. 16 2015

Znalecký posudek č. 16 2015 Znalecký posudek č. 16 2015 O ceně obvyklé - rozestavěného rodinného domu na poz.č.parc.1663/18 a pozemku č. parc. 1658/3 ve výši 1/4 vlastnického podílu, vše zapsané na LV č. 10118, pro obec a k.ú. Chotusice,

Více

Znalecký posudek č. 4300-11/2008

Znalecký posudek č. 4300-11/2008 Znalecký posudek č. 4300-11/2008 o obvyklé ceny nemovitosti - bytového domu č.p. 61 na st.p.č. 93 a pozemku - st.p.č. 93, vše v obci Přimda, k.ú. Velké Dvorce, okres Tachov Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 467/17267/2009

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 467/17267/2009 ZNALECKÝ POSUDEK č. 467/17267/2009 O ceně nemovitosti - jiné stavby čp. 83 spolu s příslušenstvím, porosty a pozemky st.p.č. 69, p.p.č. 38/4 a p.p.č. 349/4, k. ú. Vilémovice u Ledče nad Sázavou, obec Vilémovice,

Více

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny.

3330/244/11-1 - Ing. Vítězslav Suchý, U stadionu 1355/16, 434 01 Most tel.: 476 709 704 mobil: 605 947 813 E-mail: vit.suchy@volny. 3330/244/11-1 - o ceně : Bytu č. 1066/12 v č.p. 1066, v bloku domů složeném z domů č.p. 1066, 1067 a 1068 na pozemcích p. č. 2349, 2350 a 2357, v katastrálním území 775258 Střekov. Okres : CZ0427 Ústí

Více

ALFA znalecká s. r. o. Slovenská 1085/1a, 702 00 Ostrava - Přívoz, zapsaná do OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29197

ALFA znalecká s. r. o. Slovenská 1085/1a, 702 00 Ostrava - Přívoz, zapsaná do OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29197 ALFA znalecká s. r. o. Slovenská 1085/1a, 702 00 Ostrava - Přívoz, zapsaná do OR vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29197 ZNALECKÝ POSUDEK o hodnotěčásti nemovitého majetku společnosti

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2437-36/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 31 na pozemku p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Kokory, obec Kokory, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 035-2013/3310

ZNALECKÝ POSUDEK č. 035-2013/3310 HEX: CEE Elektronická verze Vyhotovení č.: 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 035-2013/3310 Ocenì areálu è.p. 972 spolu spøíslušenstvím, souèástmi apozemky vobci a katastrálním území Týništì nad Orlicí, okres Rychnov

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1429-6-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1429-6-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1429-6-2014 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013 Znalecký posudek č. 1368-3-2013 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc.

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 1283/14 612 00 Brno - Královo Pole. PhDr.Hubert Valášek,CSc. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 14372-122/15 o ceně bytové jednotky č.2270/11 situované v domě č.p.2270 na parc.č.st.3321, katastrální území Zábřeh nad Odrou, obec Ostrava, okres Ostrava - město, včetně podílu

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 617 / 51 / 2015 Typ nemovitosti Účel ocenění Rodinný dům s nebytovými prostory s garáží mimo dům v současném stavu sjednání ceny při prodeji Předmět ocenění

Více

Znalecký posudek č. 711-18/2006

Znalecký posudek č. 711-18/2006 Znalecký posudek č. 711-18/2006 stanovení obvyklé ceny zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku parc.č. St. 28 a pozemků parc.č. St. 28, 68/1 v obci Hostouň, k.ú. Slatina u Hostouně, okres Domažlice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13700-140/13. IČ: 25387294 Velké Albrechtice 305 742 91 Velké Albrechtice. exekuční řízení č.j. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13700-140/13 o ceně staveb stojících na parc.č.st.698, St.699 a St.700, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně ceny obvyklé. (LV č.955) Objednavatel

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2742/87/2012 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1408/9 Adresa nemovitosti: Černá 1408, Opava - Kateřinky Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Opava, obec Opava,

Více

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4.

Exekuční řízení Sp. zn. 97 EX 3363/13-11 (ocenění stávajícího stavu) Současný stav. Datum místního šetření: 28.4.2014 Datum zpracování : 29.4. Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 3990-59/2014 EX 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka, bytová jednotka č. 215/13 Adresa nemovitosti: Komenského 215, Stochov Katastrální údaje: Kraj Středočeský, okres Kladno,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo ZP-3098 ZNALECKÝ POSUDEK číslo ZP-3098 NEMOVITOST: Bytová jednotka, spoluvlastnický podíl ve výši 1/3 bytové jednotky č. 574/2 Katastrální údaje : Kraj Ústecký, okres Teplice, obec Krupka, k.ú. Bohosudov Adresa

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3772-72/2014 O ceně bytové jednotky č.2032/21 v Blansku, Jasanová 2032/7, vč.příslušenství a podílu o velikosti 583/26454 na společných částech domu a pozemku p.č.st.4377, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3886-9/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3886-9/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3886-9/2013 o obvyklé ceně nemovitosti - výrobní části provozního areálu tvořeného budovou č.p. 405 (výroba) situované na pozemku p.č. 2801/2, budovou č.p.317 (výroba) na pozemku p.č.

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009

Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 214/2009 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Katastrální údaje : Ostatní stavby: Vlastník stavby: Bytová jednotka - č. 04 v domě čp. 1054 Jablonského 1054, 50801 Hořice

Více

Znalecký posudek č. ZP-3046

Znalecký posudek č. ZP-3046 Znalecký posudek č. ZP-3046 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 2191/29 s příslušenstvím v budově č.p. 2191 na pozemku - stavební parcele parc. č. 3601 včetně podílu na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2429-28/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 3664/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2429-28/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 3664/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2429-28/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 94 na pozemku p.č. 77 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Dražůvky, obec Dražůvky, okres Hodonín s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek č. 678/2013

Znalecký posudek č. 678/2013 Znalecký posudek č. 678/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1424/111 v objektu čp. 1424, ulice Tádžická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 246/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 246/11 o obvyklé ceně nemovitostí - provozovny č.p. 227 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 996 katastrální území : Čisovice obec : Čisovice_ okres : Praha - západ a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 9906-57/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 9906-57/2015 o ceně ideálního podílu 1/2 nemovitých věcí - pozemku parc.č. St. 1/1 se stavbou Roudníček, č.p. 20 s příslušenstvím v k.ú. Roudníček, obec Budyně nad Ohří, okres Litoměřice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

Znalecký posudek č. 683/2013

Znalecký posudek č. 683/2013 Znalecký posudek č. 683/2013 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 506/33 v objektu čp. 506, ulice Útulná, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 806/260,

Více

Znalecký posudek č. 648

Znalecký posudek č. 648 Znalecký posudek č. 648 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 657/25 v objektu čp.657, ulice Gruzínská, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku parcelní číslo 1392/1,

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1670-170/2014 o ceně bytu jednotka č.1565/57, včetně garážového stání, č.p.1565/30, stavební plocha p.č.1352/2, 1353/2, 1353/5, v k.ú. Krč, obci Praha, okres Hlavní

Více

Dodatek znaleckého posudku

Dodatek znaleckého posudku 1 Dodatek znaleckého posudku č. 2997/26/2013 aktualizace ceny stejné nemovitosti - bývalá zemědělská usedlost čp. 142 včetně příslušenství postavená na pozemku st. 2/4 v katastru nemovitostí evidován jako

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 44-23.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 44-23.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 44-23.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka, Bytová jednotka č.1091/1 Katastrální údaje : Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha, k.ú. Hostivař Adresa nemovitosti: Přeštická

Více

Znalecký posudek č. 2953/63/2014

Znalecký posudek č. 2953/63/2014 Znalecký posudek č. 2953/63/2014 O ceně obvyklé bytové jednotky č.144/26 s podílem na společných částech domu čp. 144 a pozemku parc.č. st 362 v k.ú.přísečná-domoradice, obec Český Krumlov, okres Český

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

Znalecký posudek č. ZP-1205

Znalecký posudek č. ZP-1205 Znalecký posudek č. ZP-1205 o ceně obvyklé na - stavbě (budova) č.p. 237, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, IS ) na pozemku st. parc. č. 184 ( zastavěná plocha a nádvoří ) v kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3432/11-116)

ZNALECKÝ POSUDEK. Husitská 692/3 415 01 Teplice. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro potřeby exekučního řízení (číslo jednací: 110 Ex 3432/11-116) ZNALECKÝ POSUDEK č. 9137-701/2012 o ceně nemovitostí - domu Chomutov č.p. 928 a budovy bez čp/e na parc.č. 2762 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 2761, 2762 v k.ú. Chomutov I, obec a okres Chomutov, kraj

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3020/2015. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3020/2015. Zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje elektronickou aukcí ZNALECKÝ POSUDEK č. 3020/2015 O ceně nemovitosti - obvyklá cena bytové jednotky č. 960/8 v objektu čp. 960/35, ulice Starostrašnická, obec Praha, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2626-252/2011 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI PRO EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ. Sp. zn.: 35 EXE 32317/2011-17, 082 EX 34/11-29

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2626-252/2011 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI PRO EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ. Sp. zn.: 35 EXE 32317/2011-17, 082 EX 34/11-29 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2626-252/2011 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI PRO EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ Sp. zn.: 35 EXE 32317/2011-17, 082 EX 34/11-29 NEMOVITOST: byt č.678/23 v budově čp.678 Adresa nemovitosti: Kamenická

Více

strana 1 Popis č. 4102/2014

strana 1 Popis č. 4102/2014 strana 1 Popis č. 4102/2014 o ceně nemovitostí pozemek parc.č. st. 1237, jehož součástí je rodinný dům č.p. 1165 stojící na pozemku parc.č. st. 1237, a pozemek parc.č. 2688/1; pozemky a budova k datu 15.7.2014

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 56-35.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.480/1 a č.480/2 v rodinném domě Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov, k.ú. Harrachov Adresa nemovitosti: Harrachov

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3358-09/2014

Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3358-09/2014 Okres: Louny Obec: Louny Z N A L E C K Ý P O S U D E K čís.3358-09/2014 o obvyklé ceně nemovitosti bytu č. jednotky 2199/7 v budově č.p. 2199 na pozemku p.č. 1488/61 včetně podílu č. 7736/62324 na společných

Více