Výroč ní zpráva. Praha 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroč ní zpráva. Praha 2008"

Transkript

1 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Výroč ní zpráva Praha 2008 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen 2009

2 Centrální pracoviště drogové epidemiologie Hygienická stanice hl. m. Prahy: MUDr. Běla Studničková Mgr. Barbora Petrášová Rytířská Praha 1 tel.: , ISBN

3 OBSAH OBSAH...1 ZDROJE INFORMACÍ, DEFINICE A METODIKA...7 INCIDENCE A PREVALENCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG SOCIOEKONOMICKÉ CHARAKTERISTIKY ROČNÍ INCIDENCE A PREVALENCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG A KATEGORIZACE DROG REGIONÁLNÍ DISTRIBUCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG VĚKOVÁ DISTRIBUCE ZPŮSOB APLIKACE DROG A FREKVENCE JEJICH UŽÍVÁNÍ KOMBINACE DROG Tabulky a grafy..21 INCIDENCE A PREVALENCE PROBLÉMOVÝCH UŽIVATELŮ DROG Tabulky a grafy..63 ODHAD PREVALENCE VŠECH PROBLÉMOVÝCH UŽIVATELŮ DROG V ČR VIROVÉ HEPATITIDY A, B, C VIROVÁ HEPATITIDA A VIROVÁ HEPATITIDA B VIROVÁ HEPATITIDA C Tabulky a grafy. 77 HIV/AIDS U INJEKČNÍCH NARKOMANŮ Tabulky...94 INFORMACE O VÝMĚNNÉM PROGRAMU STŘÍKAČEK A JEHEL ZA ROK Tabulky...99 PŘEDÁVKOVÁNÍ A ZDRAVOTNÍ KOMPLIKACE V SOUVISLOSTI S UŽITÍM DROGY (VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ÚMRTÍ) Tabulky a grafy. 105 PLNĚNÍ SUBSTITUČNÍCH PROGRAMŮ V ROCE TRENDY INCIDENCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG ZA OBDOBÍ A PREVALENCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG ZA OBDOBÍ Tabulky a grafy ZÁVĚRY DIS Příloha: Databáze léčebných kontaktních center v Praze k

4 Seznam tabulek: Incidence a prevalence léčených uživatelů drog Tab. č. 1. TLéčebně/kontaktní centra podle typu 21 Tab. č. 2. Rozdělení L/K center podle typu zařízení, stav k Tab. č. 3. Léčebná / kontaktní centra Tab. č. 4. Okolnosti návštěvy L/K centra Tab. č. 5. S kým klient žije Tab. č. 6. Charakter bydlení klientů Tab. č. 7. Národnost uživatelů drog žádajících o léčbu Tab. č. 8. Charakter zaměstnání klientů Tab. č. 9. Nejvyšší dokončené vzdělání klientů Tab. č. 10. Incidence, prevalence a specifická věková incidence a prevalence na obyvatel v ČR a jednotlivých krajích Tab. č. 11. Základní droga podle pohlaví - skupiny drog Tab. č. 12. Věkové skupiny uživatelů drog - žadatelů o léčbu podle pohlaví Tab. č. 13. Základní drogy a skupiny drog podle věkových skupin Tab. č. 14. Věková distribuce uživatelů drog - žadatelů o léčbu incidence v roce Tab. č. 15. Věková distribuce uživatelů drog - žadatelů o léčbu prevalence v roce Tab. č. 16. Průměrný věk uživatelů drog - žadatelů o léčbu podle skupin základní drogy a pohlaví.36 Tab. č. 17. Věk prvního užití základní drogy podle základní drogy a věkových skupin Tab. č. 18. Způsob aplikace základní drogy - celkem Tab. č. 19. Injekční uživatelé drog podle věku ze všech uživatelů drog - žadatelů o léčbu a nově zachycených (FTD) Tab. č. 20. Injekční uživatelé drog podle věku ze všech uživatelů drog - žadatelů o léčbu a nově zachycených (FTD) Tab. č. 21. Injekční aplikace jakékoliv drogy v současnosti / kdykoliv dříve podle pohlaví. 41 Tab. č. 22. Injekční aplikace jakékoliv drogy všemi klienty v současnosti / kdykoliv dříve - podle základní drogy Tab. č. 23. Věk prvního injekčního užití drogy Tab. č. 24. Frekvence užití základní drogy Tab. č. 25. Drogy užívané v kombinaci se základní drogou Tab. č. 26. Pořadí oblíbenosti / dostupnosti drog v procentech

5 Incidence a prevalence problémových uživatelů drog Tab. č. 27. Problémoví uživatelé drog podle pohlaví Tab. č. 28. Problémoví uživatelé drog podle způsobu aplikace Tab. č. 29. Problémoví uživatelé drog podle pohlaví a věkových skupin Tab. č. 30. Incidence, prevalence a specifická věková incidence a prevalence na obyvatel v ČR a podle krajů Odhad roční prevalence problémových uživatelů drog Tab. č. 31. Odhad prevalence všech problémových uživatelů drog - opiátů, amfetaminů a injekčních Tab. č. 32. Odhad prevalence všech problémových uživatelů opiátů, amfetamínů a dalších injekčních uživatelů drog podle pohlaví Virové hepatitidy A, B, C Tab. č. 33. Virová hepatitida typu A Tab. č. 34. Akutní virová hepatitida typu B Tab. č. 35. Chronická virová hepatitida typu B Tab. č. 36. Akutní virová hepatitida typu C Tab. č. 37. Chronická virová hepatitida typu C Tab. č. 38. Virová hepatitida typu A podle krajů Tab. č. 39. Akutní virová hepatitida typu B podle krajů Tab. č. 40. Chronická virová hepatitida typu B podle krajů Tab. č. 41. Akutní virová hepatitida typu C podle krajů Tab. č. 42. Chronická virová hepatitida typu C podle krajů Tab. č. 43. Vyšetření markerů virových hepatitid A, B, C u nově evidovaných injekčních problémových uživatelů heroinu a pervitinu v roce Tab. č. 44. Vyšetření markerů virových hepatitid A, B, C u všech injekčních problémových uživatelů heroinu a pervitinu v roce HIV / AIDS u injekčních narkomanů Tab. č. 45. Hlášené případy HIV pozitivní a případy AIDS ČR Tab. č. 46. Vyšetření HIV u nově zachycených injekčních problémových uživatelů heroinu a pervitinu Tab. č. 47. Vyšetření HIV u všech injekčních problémových uživatelů heroinu a pervitinu..96 3

6 Výměnný program stříkaček a jehel Tab. č. 48. Výměnný program stříkaček a jehel podle krajů Intoxikace v souvislosti s užitím drogy Tab. č. 49. Základní droga podle pohlaví. 105 Tab. č. 50. Kombinace drog podle pohlaví 106 Tab. č. 51. Základní droga podle věkových skupin. 107 Tab. č. 52. Základní droga podle věkových skupin - srovnání let Tab. č. 53. Základní droga podle frekvence užití. 109 Tab. č. 54. Způsob aplikace základní drogy podle pohlaví 110 Tab. č. 55. Základní droga podle příčiny intoxikace Tab. č. 56. Základní droga podle typu bydliště Tab. č. 57. Základní droga podle typu zaměstnání Trendy incidence léčených uživatelů drog v letech a prevalence léčených uživatelů drog za období Tab. č. 58. Incidence - Základní data (1. část) 124 Tab. č. 59. Incidence - Základní data (2. část) 125 Tab. č. 60. Prevalence - Základní data Tab. č. 61. Virová hepatitida typu A, B, C - Podíl osob s rizikovým chováním podle věkových skupin (v % ve věkové skupině) - srovnání let Tab. č. 62. Výskyt virové hepatitidy typu A, B a C a podíl injekčních narkomanů - srovnání let

7 Seznam grafů: UIncidence a prevalence léčených uživatelů drog graf č. 1: Léčebně/kontaktní centra podle typu zařízení graf č. 2: Klienti podle typu zařízení graf č. 3: Zaměstnání nově evidovaných a všech léčených uživatelů drog v Praze a ČR graf č. 4: Skupiny základních drog proporcionální zastoupení v Praze a v ČR graf č. 5: Skupiny základní drogy podle krajů nově evidovaní klienti graf č. 6: Skupiny základní drogy podle krajů všichni klienti graf č. 7: Léčení uživatelé drog podle věku v Praze a v ČR graf č. 8: Průměrný věk uživatelů vybraných drog podle pohlaví graf č. 9: Věk prvního užití základní drogy nově evidovanými klienty podle věkových skupin graf č. 10: Věk prvního užití základní drogy všemi klienty podle věkových skupin graf č. 11: Způsob aplikace základní drogy v Praze a v ČR graf č. 12: Podíl injekčních uživatelů drog ve věkových skupinách graf č. 13: Frekvence užívání základní drogy v Praze a v ČR graf č. 14: Drogy užívané novými klienty jako základní a sekundární graf č. 15: Drogy užívané všemi klienty jako základní a sekundární UIncidence a prevalence problémových uživatelů drogu graf č. 16: Problémoví a všichni léčení uživatelé drog podle skupin základní drogy graf č. 17: Problémoví a všichni léčení uživatelé drog podle věkových skupin UVirové hepatitidy A, B, C graf č. 18: Virová hepatitida A,B, C podle věkových skupin graf č. 19: Virová hepatitida A,B, C podíl osob s rizikovým chováním podle věku graf č. 20: Podíl injekčních narkomanů na celkovém počtu hepatitid graf č. 21: Poměr injekčních narkomanů z celkového počtu hlášených virových hepatitid A, B, C UIntoxikace v souvislosti s užitím drogy graf č. 22: Intoxikace drogami podíl skupin základní drogy graf č. 23: Intoxikace drogami intoxikované osoby podle věkových skupin 5

8 UTrendy incidence léčených uživatelů drog za období graf č. 24: Incidence a prevalence léčených uživatelů drog v Praze na obyvatel graf č. 25: Podíl žen mezi nově evidovanými a všemi léčenými uživateli drog graf č. 26: Noví a všichni léčení uživatelé heroinu a pervitinu graf č. 27: Podíl léčených uživatelů drog ve věku do 19 let graf č. 28: Průměrný věk uživatelů heroinu, pervitinu a kanabinoidů graf č. 29: Podíl injekčních uživatelů drog z nových a všech léčených uživatelů drog graf č. 30: Podíl injekčních uživatelů mezi všemi a novými uživateli heroinu a pervitinu graf č. 31: Trend počtu léčených uživatelů kokainu graf č. 32: Intoxikace drogami Trend počtu postižených osob v letech graf č. 33: Intoxikace drogami - Trend podílu skupin základní drogy v letech graf č. 34: Intoxikace drogami - Trend podílu věkových skupin intoxikovaných osob v letech graf č. 35: Intoxikace drogami Trend podílu injekční aplikace heroinu a pervitinu u postižených osob v letech

9 ZDROJE INFORMACÍ, DEFINICE A METODIKA Hygienická služba shromažďuje od informace o prvně léčených uživatelích drog, kteří žádali o léčebnou, poradenskou či sociální službu v některém z tzv. léčebně/ kontaktních center, což jsou zdravotnická i nezdravotnická zařízení, poskytující tyto služby (dále L/K centra). Od byl tento Drogový informační systém (DIS) provozovaný Hygienickou službou rozšířen o informace o klientech, kteří jsou v L/K centrech v dlouhodobém či opakovaném léčení. Získaná data jsou shromažďována čtvrtletně prostřednictvím pracovišť drogové epidemiologie KHS v centrálním pracovišti drogové epidemiologie Hygienické stanice hl. m. Prahy, které současně zajišťuje sběr a sumarizaci dat z hl. m. Prahy. Rutinní sběr dat o léčených uživatelích drog je prováděn s využitím formuláře doporučeného Evropským monitorovacím centrem pro drogy a užívání drog (EMCDDA) pro drogový informační systém v Evropě. Získaná data jsou každé čtvrtletí kontrolována a jsou vyřazovány opakující se záznamy o stejném klientovi tak, aby byl každý klient vykázán pouze jednou v příslušném kalendářním roce. Ostatní záznamy o témže klientovi jsou ponechávány v databázi jako změnová hlášení dokumentující drogovou kariéru daného klienta. Užité definice : Incidence léčených uživatelů drog v roce 2008 všichni nově evidovaní uživatelé drog žadatelé o první léčbu v životě (First Treatment Demand FTD) v průběhu roku Prevalence léčených uživatelů drog v roce 2008 všichni uživatelé drog žadatelé o léčbu, kteří v průběhu roku 2008 alespoň jedenkrát navštívili některé ze zařízení, která poskytují péči osobám užívajícím drogy. Problémové užívání drog injekční užívání jakékoliv drogy a/nebo dlouhodobé a pravidelné užívání opiátů a/nebo kokainu a/nebo drog amfetaminového typu. Incidence problémových uživatelů drog v roce 2008 všichni nově evidovaní problémoví uživatelé drog žadatelé o první léčbu v životě (FTD) v průběhu roku Prevalence problémových uživatelů drog v roce 2008 všichni problémoví uživatelé drog, kteří v průběhu roku 2008 alespoň jedenkrát navštívili některé ze zařízení, která poskytují péči osobám užívající drogy (L/K centrum). 7

10 Jak v incidenci tak i v prevalenci je každý klient vykazován pouze jedenkrát, bez ohledu na počet jeho návštěv v příslušném zařízení či návštěvy ve více z těchto zařízení. Incidenci a prevalenci problémových uživatelů drog je ve výroční zprávě věnována samostatná kapitola. Léčebně kontaktní centrum (L/K) zdravotnické či nezdravotnické zařízení, poskytující léčebnou, poradenskou či sociální službu osobám užívajícím drogy. Tato L/K centra jsou ve smyslu doporučení Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogově závislé (EMCDDA) rozlišena do 5 kategorií. Kategorii praktičtí lékaři v ČR nesledujeme. Kategorie vězeňská služba také není k dispozici, protože v rámci Vězeňské služby ČR evidence těchto osob probíhá odděleně - systém sběru dat o léčených uživatelích drog v rámci Vězeňského informačního systému (VIS) je kompatibilní s drogovým informačním systémem HS hl. m. Prahy, ale případné propojení dat bude teprve projednáno. Data o léčených uživatelích drog poskytují tedy tři typy L/K center. Typy L/K center: nízkoprahová zařízení (kód 1 ) ambulantní zařízení (kód 2 ) lůžková zařízení (kód 3 ) Všechny následující informace (kromě akutních předávkování a zdravotních komplikací v souvislosti s užitím drogy a částečně i virových hepatitid) se týkají pouze těch uživatelů drog, kteří alespoň jedenkrát byli v roce 2008 v kontaktu s některým L/K centrem. Stávající DIS neumožňuje zachytit ani experimentující část populace, která ještě nemá zdravotní či jiné problémy motivující ji k návštěvě L/K centra, ani tzv. skrytou populaci uživatelů drog (prakticky problémové uživatele drog), kteří - alespoň zatím - jakoukoliv pomoc těchto L/K center odmítají. Informace o experimentující populaci je možno získat pomocí cílených dotazníkových studií většinou zaměřených na školní populaci (Mládež a drogy, ESPAD), některé i na celou populaci. Tyto informace nejsou součástí naší zprávy. Informace o tzv. skryté populaci problémových uživatelů drog vycházejí jednak z kvalifikovaných odhadů expertů, případně jsou odhady jejich prevalence uskutečňovány pomocí různých metod, lišících se dostupností a spolehlivostí užitých zdrojů dat. 8

11 Odhad celkové prevalence všech problémových uživatelů drog vychází z hlášené prevalence léčených problémových uživatelů drog a tzv. in-treatment rate (ITR), což je procentuální vyjádření odhadu počtu problémových uživatelů drog léčených v L/K centrech k počtu všech problémových uživatelů drog. V této zprávě jsou uvedeny odhady prevalence uživatelů drog za rok 2008, podrobné podklady jsou k dispozici ve výroční zprávě za ČR. Odhady pro jednotlivé kraje ČR nebyly prováděny, ale byl proveden odhad pro Prahu a jeho srovnání s ČR. Informace o incidenci a prevalenci všech léčených uživatelů drog v Praze byly v roce 2008 získány z 28 L/K center z celkového počtu 31 L/K center pražské databáze (tabulka č. 1). Procento vykazujících LK center je 90,3 %. Oproti loňskému roku se podíl vykazujících center snížil z 93,5 %. V databázi jsou nejčastěji zastoupena ambulantní zařízení, ať již zdravotnická či nezdravotnická. Celkem jich bylo koncem roku 2008 evidováno 18 (graf č.1). Na hlášené incidenci, resp. prevalenci se podílejí 32,3 %, resp. 25,8 %. Uživateli drog jsou v Praze často navštěvována nízkoprahová zařízení, která se podílejí na 17,3 % z nově evidovaných klientů a 21,5 % ze všech klientů v roce Po vzestupu oproti roku 2005 se snížil podíl evidovaných klientů v pražských lůžkových L/K centrech na 37,6 % (tj. o 2,9 %) z nových klientů a zvýšil se na 38,7 % (tj. o 6,4 %) podíl ze všech léčených klientů v roce 2008 (graf č. 2). V tabulkách č. 2 a 3 je uvedena distribuce evidovaných L/K center v jednotlivých pražských obvodech a rozčlenění vykazujících L/K center podle jejich typu a srovnání se situací v ČR. Evidence nových klientů víceméně dobře odráží skutečnou incidenci uživatelů drog, ale evidence všech léčených klientů již může být zkreslena - např. přijímáním klientů z jiných krajů, využívání detoxifikačních lůžek apod., což zvyšuje počty všech léčených klientů, tedy prevalenci. Naopak mohou chybět pražští uživatelé drog léčení a hlášení z ostatních krajů ČR. Databáze L/K center v Praze s počty nových i již dříve léčených uživatelů drog za rok 2008 je v příloze této zprávy. 9

12 Informace o incidenci virových hepatitid A, B, C, jejichž výskyt má souvislost s rizikovým chováním, včetně injekčního užívání drog, jsou získávány prostřednictvím automatizovaného systému hlášení infekčních onemocnění EPIDAT. K dispozici jsou ještě údaje o výsledcích vyšetření laboratorních markerů virových hepatitid, které je v některých L/K centrech nabízeno injekčním uživatelům drog. Výroční zpráva je doplněna o dostupné informace o výměnném programu jehel a stříkaček, realizovaném prostřednictvím L/K center. Zdrojem informací o výskytu HIV/AIDS u injekčních uživatelů drog je Národní referenční laboratoř pro HIV /AIDS ve Státním zdravotním ústavu. Data jsou za celou ČR, pro jednotlivé kraje nebyla diferencována. Sledování výskytu akutních předávkování a zdravotních komplikací v souvislosti s užitím drogy, ke kterým došlo v souvislosti s užitím jedné či více drog, slouží jako další nepřímý zdravotní indikátor při monitorování drogové scény. Sběr informací pokračoval v uplynulém roce stejným systémem tzv. sentinelových pracovišť - z pražských fakultních nemocnic a nemocnice Na Františku. Informace z Prahy spolu s Ústeckým a Moravskoslezským krajem jsou v rámci ČR nejkompletnější, z nejširší škály zdrojů (5 typů pracovišť). V souvislosti s omezením počtu pracovníků pracoviště drogové epidemiologie v HS hl. m. Prahy byl od sběr těchto dat dočasně přerušen a jsou k dispozici pouze data za 1. pololetí Informace o substitučních programech pro uživatele drog v ČR byly získány z Ministerstva zdravotnictví ČR. Také tyto údaje jsou za celou ČR. Výroční zprávu uzavírá poslední kapitola, ve které jsou zachyceny trendy vybraných charakteristik nově evidovaných uživatelů drog v Praze v letech , všech léčených uživatelů drog v letech , druhů užívaných drog a výskytu virových hepatitid u osob s rizikovým chováním. 10

13 INCIDENCE A PREVALENCE LÉČENÝCH UŽIVATELŮ DROG Socioekonomické charakteristiky Užívaný formulář pro získání dat o léčených uživatelích drog klientech L/K center poskytuje informace o některých socioekonomických charakteristikách těchto osob. V tabulce č. 4 jsou uvedeny okolnosti, které uživatele drog přiměly k návštěvě L/K centra a žádosti o léčebnou, poradenskou či sociální službu. Přes 54 % z léčených uživatelů drog přišlo do L/K center z vlastního rozhodnutí či pod vlivem rodinných příslušníků. Sociální služba, soudy či policie jsou jako iniciátoři návštěvy v L/K centru uváděny v 15 % mezi novými klienty, ve 13 % mezi všemi (v ČR pouze v 7,5 % mezi všemi a v 10 % mezi novými klienty). Téměř polovina léčených uživatelů drog žije s rodiči. Často klient udává, že žije pouze sám (17,5 % ze všech, 17 % z nových klientů v obou kategoriích je nárůst oproti roku 2007 zhruba o 2 %, resp. 3,5 %). Závažné jsou informace o tom, že spolu s uživatelem drog žijí děti, ať již s partnerem či bez něj v 7 % případů, resp. ve 4,5 % (tabulka č. 5). Tabulka č. 6 dokumentuje zhoršující se socioekonomickou situaci u osob dlouhodobě užívajících drogy. Přechodné bydliště, pobyt v nějakém zařízení či dokonce bezdomovectví udává 31 %, resp. 22 % z léčených uživatelů drog. Bezdomovců je ve skupině všech uživatelů drog 8 % a ve skupině nově evidovaných klientů 7 %. Těchto klientů je v Praze ve srovnání s ČR méně o 3 % mezi všemi léčenými klienty a o 2 % mezi novými klienty. Ze zařízení, v nichž klienti bydlí, byly nejčastěji uváděny terapeutické komunity, doléčovací centra, psychiatrické léčebny, diagnostické a výchovné ústavy a azylové domy. Mezi nově evidovanými uživateli drog bylo 25 osob (tj. 3,2 %) s jinou než českou národností, mezi všemi uživateli drog v roce 2008 pak 43 osob (tj. 2,6 %). Nejčastěji mezi všemi klienty byla kromě české uvedena národnost slovenská a ruská (tabulka č. 7). V ČR bylo shodně 2,3 % klientů s jinou národností. Důležitým zjištěním je i skutečnost, že mezi v Praze léčenými uživateli drog bylo celkem 189 s bydlištěm v jiných krajích ČR, u 349 klientů nebylo bydliště uvedeno, i když lze předpokládat, že většina těchto klientů byla z Prahy. Naopak jsme ale v datech z ostatních 11

14 krajů ČR zaznamenali 198 uživatelů drog, kteří se léčili mimo Prahu (z nich 84 užívalo pervitin, 77 heroin, 16 Subutex a 10 marihuanu jako základní drogu). Tabulka č. 8 a graf č. 3 zachycují charakter zaměstnání léčených uživatelů drog. Pravidelné zaměstnání vykazuje pouze 150 uživatelů drog v incidenci (tj. 19,2 %), mezi všemi klienty je to 366 osob (tj. 21,9 %). Nezaměstnaných či pouze příležitostně pracujících bylo mezi žadateli o prvou léčbu 299 (tj. 38,2 % - nárůst o 5,8 % oproti roku 2007), mezi všemi klienty 683 osob (tj. 40,9 % - nárůst o 6,9 % oproti roku 2007). Na grafu je porovnání proporcí jednotlivých kategorií zaměstnání mezi novými a opakovaně léčenými klienty v Praze a v ČR. Z grafu je patrný o 7,9 %, resp. 10 % nižší podíl nezaměstnaných či příležitostně pracujících v Praze ve srovnání s ČR. Tabulka č. 9 podává přehled o vzdělání klientů. Pouze základní či dokonce nedokončené základní vzdělání uvedlo 47,8 % ze všech klientů a 54,7 % nových klientů, což jsou nižší podíly ve srovnání s ČR o 4,3 % mezi všemi léčenými uživateli drog, mezi nově evidovanými klienty se jejich podíly podstatně neliší. Druhou nejčastější kategorií jsou klienti se střední školou bez maturity. Vyšší či vysokoškolské vzdělání uvádí pouze zanedbatelný počet léčených uživatelů drog. Užívání drog je (stejně jako v ČR) nepřímo úměrné s výší dosaženého vzdělání. 12

15 Roční incidence a prevalence léčených uživatelů drog a kategorizace drog Celkový počet nově evidovaných klientů v L/K centrech za rok 2008 byl v Praze 782 osob (v roce osob), v ČR osob (v roce 2007 to bylo osob), tj. incidence v Praze byla 66,5 / obyvatel, v ČR 38,9 / obyvatel. Věkově specifická incidence ve skupině 15-39letých byla v Praze 719 osob, v ČR osob, tj. 171,8 / obyvatel, resp. 100,5 / obyvatel této věkové skupiny (tabulka č. 10). Prevalence všech léčených uživatelů drog v roce 2008 byla v Praze osob (o 59 více ve srovnání s rokem 2007), v ČR osob (o 208 méně než v roce 2007), tj. 141,9 / obyvatel, resp. 80,9 / obyvatel. Specifická prevalence ve věkové skupině let byla v Praze osob, v ČR osob, tj. 365,1 / obyvatel, resp. 206,7 / obyvatel. Praha je v roce 2008 v incidenci i prevalenci léčených uživatelů drog na 1. místě ze všech krajů ČR. Počty nově evidovaných uživatelů drog a všech léčených uživatelů drog v roce 2008 podle základní drogy a pohlaví jsou uvedeny v tabulce č. 11, proporcionální zastoupení jednotlivých skupin drog a porovnání se situací v ČR je na grafu č. 4. Mezi nově evidovanými uživateli drog bylo 445 mužů, tj. 56,9 % (v ČR 66,0 %) a 332 žen, tj. 42,5 % (v ČR 33,8 %), u 5 osob pohlaví neuvedeno. Mezi všemi léčenými klienty bylo 952 mužů, tj. 57,0 % (v ČR 67,5 %) a 701 žen, tj. 42,0 % (v ČR 32,2 %), u 16 osob pohlaví neuvedeno. Podíl léčených žen uživatelek drog mezi nově evidovanými je v Praze vyšší než v ČR o 8,7 % a mezi všemi klienty o 9,8 %. Ve srovnání s loňským rokem se tento rozdíl podílů zvýšil jen nepatrně. Nejčastěji zastoupenou skupinou základních drog mezi žadateli o prvou léčbu jsou stimulancia, celkem 444 osob, tj. 56,8 % (v ČR 62,9 %) ze všech nově evidovaných klientů. Ve srovnání s rokem 2007 počet uživatelů této skupiny drog mírně klesl, podíl naopak stoupl. Samotný pervitin udává 439 osob, tj. 56,1 % - v roce 2007 to bylo 51,1 % (v ČR užívalo pervitin 62,6 % klientů). Druhou nejčastěji užívanou skupinou drog jsou v Praze - na rozdíl od ČR opiáty: celkem 199 osob, tj. 25,4 % (v ČR třetí s pouhými 15,1 %), z toho heroin uvedlo v Praze jako základní drogu 136 osob, tj. 17,4 % (v ČR jen 11,2 % z nových klientů). V Praze poklesl počet uživatelů heroinu jako základní drogy o 60 osob, jejich podíl se snížil o zhruba 3,5 %. Také došlo k mírnému poklesu počtu i podílu uživatelů Subutexu. Až na třetím místě jsou v Praze kanabinoidy, které v ČR zaujímají mezi základními drogami druhé místo. 13

16 Celkem je jako základní drogu mezi novými klienty v Praze uvedlo 107 osob, tj. 13,7 % (v ČR 18,9 %). Mezi všemi klienty léčenými v průběhu roku 2008 v L/K centrech nejsou na rozdíl od roku nejčastěji užívanou skupinou drog opiáty, ale stejně jako v ČR stimulancia užívaná 862 klienty, tj. 51,6 % ze všech léčených uživatelů drog (v ČR 59,8 %). Z toho pervitin uvedlo 856 osob, tj. 51,3 % (v ČR 59,5 %). Druhé místo patří dříve nejčastěji užívaným opiátům 612 osob, tj. 36,7 % (v ČR 24,9 %), samotný heroin pak uvedlo 463 osob, tj. 27,7 % (v ČR 18,9 %). Celkem heroin a pervitin jako základní drogu užívaly v Praze téměř ¾ ze všech léčených uživatelů drog, stejně jako v ČR. Kanabinoidy (opět marihuana) jsou jako základní droga udávány jen 8,7 % (v ČR 12,7 %) ze všech léčených uživatelů drog. 14

17 Regionální distribuce léčených uživatelů drog Incidence, prevalence i specifická věková incidence a prevalence léčených uživatelů drog podle krajů jsou v tabulce č. 10. Počty nově evidovaných uživatelů drog podle skupin základní drogy stejně jako počty všech klientů v roce 2008 podle skupin základní drogy v jednotlivých krajích jsou na grafech č. 5 a 6. Nejvyšší incidence na obyvatel je za rok 2008 v Praze (66,5 / obyvatel), Ústeckém kraji (53,1 / obyvatel), následuje kraj Vysočina a Jihočeský kraj (49,2 resp. 46,9 / obyvatel); nejvyšší prevalenci má Ústecký kraj (146,5 / obyvatel), následuje Praha (141,9 / obyvatel). Nejvyšší počty nově evidovaných klientů jsou v roce 2008 v Praze (782 osob), následuje kraj Moravskoslezský (499 osob), Jihomoravský (464 osob) a Ústecký kraj (437 osob). V počtech všech klientů za rok 2008 je také na prvním místě Praha (1 669 osob), dále Ústecký kraj (1 206 osob) a Jihomoravský kraj (980 osob). Procentuální zastoupení uživatelů heroinu je nejvyšší v Praze (mezi nově evidovanými uživateli v Praze je to 17,4 %, což je 30,4 % ze všech nově evidovaných uživatelů heroinu v ČR; mezi všemi klienty je to 27,7 %, což je 29,6 % ze všech léčených uživatelů heroinu v ČR v roce 2008). Heroin je mezi léčenými uživateli drog silně zastoupen i v krajích Ústeckém, Středočeském, Jihomoravském, Moravskoslezském. Mezi nově evidovanými uživateli pervitinu má výrazné procentuální zastoupení v rámci kraje zejména kraj Královéhradecký, Pardubický, Jihočeský a Zlínský; mezi všemi klienty za rok 2008 má kromě krajů Pardubického, Zlínského a Jihočeského vysoký podíl uživatelů pervitinu i kraj Karlovarský. V absolutních počtech však nejvíce nových i všech léčených uživatelů pervitinu vykázala Praha, Ústecký a Jihomoravský kraj. Ze vzájemného zastoupení jednotlivých skupin drog lze konstatovat, že problematika heroinu dominuje v Praze, ale je přítomna také v Ústeckém, Jihomoravském a Středočeském kraji. V ostatních krajích (zejména všech moravských a východočeských) mají výraznou převahu uživatelé pervitinu. Kanabinoidy jako základní drogu uvádějí v nejvíce procentech noví i všichni klienti v krajích Vysočina, Moravskoslezském, Zlínském, Olomouckém kraji. Rozpustidla udávají jako základní drogu noví klienti především v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji a také v kraji Vysočina. Nejvyšší počet gamblerů vykazuje již tradičně Moravskoslezský kraj a Vysočina. V Praze v minulých letech nebyli hlášeni, tento rok byly zaznamenány 2 osoby. 15

18 Věková distribuce Věk léčených uživatelů drog představuje jednu z nejvýznamnějších charakteristik drogové scény. V tabulce č. 12 a grafu č. 7 je uvedena věková distribuce léčených uživatelů drog podle věkových skupin a pohlaví, včetně rozlišení mezi žadateli o první léčbu a všemi klienty za rok 2008 a porovnání se situací v ČR. Mezi novými žadateli o léčbu je v Praze nejvíce osob ve věkové skupině let (29,0 %) a let (22,0 %), následují 25 29letí (19,7 %), oproti loňskému roku posílily mladší věkové skupiny. V ČR mírně převažují 20 24letí (30,9 %), následují 15-19letí (28,4 %) a 25-29letí (19,8 %). Téměř 25 % všech klientů za rok 2008 bylo v Praze ve věku let, následuje věková skupina 15 19letých a 30 34letých (po 20,9 %) a 20-24letých (19,2 %). V ČR bylo nejvíce osob ve věkové skupině 20 24letých (28,1 %). Ženy mají ve srovnání s muži vyšší podíl v mladších věkových skupinách. V tabulce č. 13 je zachyceno věkové rozložení klientů podle užívané základní drogy mezi novými i všemi léčenými klienty v Praze. Noví uživatelé opiátů i heroinu byli zejména ve věku let a let, u uživatelů stimulancií i samotného pervitinu byla nejpočetněji zastoupena věková skupina let a let. Noví uživatelé kanabinoidů byli nejčastěji ve věku let. Mezi všemi klienty je situace stejná, liší se pouze poměrným zastoupením věkových skupin. Tabulka č.14 zachycuje věkovou distribuci nově léčených uživatelů drog podle pohlaví a přepočtu na obyvatel. Uvádí také zvlášť uživatele heroinu a pervitinu. Tabulka č.15 popisuje totéž u všech klientů za rok Mezi novými klienty v pořadí míry postižení nejpočetnější a v incidenci na obyvatel na prvním místě jsou 15-19letí, kde 227 osob znamená incidenci 354,9 / obyvatel. Oproti roku 2007 se poměr léčených mužů a žen v Praze změnil o jednu desetinu a je 1,3 : 1 (v ČR 2,0 : 1), je nízký do věku 24 let, do 15 let věku dokonce ženy převažují nad muži. U nově evidovaných uživatelů heroinu jsou co do počtu nejpostiženější skupinou 25-39letí, kteří představují 2. nejvyšší incidenci, tj. 32,4 / obyvatel. Nejvyšší incidence je ve věkové skupině let, tj. 37,7 / obyvatel. Poměr mužů a žen je celkově vyšší (1,8 : 1), ale ve věkové skupině let a let ženy převažují nad muži. U uživatelů pervitinu je situace odlišná. Nejpočetnější jsou věkové skupiny let a 16

19 25-39 let, v přepočtu na obyvatel je nejpostiženější skupinou věková skupina 15-19letých (229,8 / obyvatel) a 20 24letých (152,0 / obyvatel). Celkový poměr mužů a žen léčených v Praze v souvislosti s užíváním pervitinu je nízký, 0,9 : 1. Mezi všemi léčenými klienty trvá posun do starších věkových skupin. Nejpostiženější věkovou skupinou co do počtu jsou opět 25-39letí, 859 osob však znamená až 3. nejvyšší prevalenci, tj. 299,5 / obyvatel této věkové skupiny. Na druhém místě jsou však tentokrát 15 19letí (349 osob), ale tato věková skupina má nejvyšší prevalenci 545,6 / obyvatel. Poměr mužů a žen je 1,4 : 1 (v ČR 2,1 : 1), nízký je stejně jako u nových uživatelů drog do 24 let, ve všech třech nejmladších věkových skupinách dokonce převažují ženy nebo je poměr vyrovnaný. Nejpočetnější věkovou skupinou mezi uživateli heroinu je skupina 25 39letých (345 osob, 120,3 / obyvatel, což je nejvyšší prevalence). Poměr mužů a žen je celkově 1,9 : 1. Nejvíce uživatelů pervitinu je ve věkové skupině let (350 osob), nejvyšší prevalence je ovšem ve věkové skupině let (376,8 / obyvatel). Poměr mužů a žen je nízký, v celkovém poměru a v mladších věkových skupinách převažují ženy nad muži, nejnepříznivější pro ženy je věková skupina do 15 let, kde je poměr mužů a žen pouze 0,1 : 1! Tabulka č. 16 a graf č. 8 udávají průměrný věk uživatelů v době prvé návštěvy L/K centra v roce Mezi žadateli o prvou léčbu je v Praze průměrný věk 24,5 roku (v ČR 24,3 roku), u všech klientů 26,5 roku (v ČR 25,9 roku). Ženy jsou mladší než muži o 3,4 roku mezi prvně léčenými a o 3,9 roku mezi všemi klienty (o 0,6 roku více než v loňském roce). Průměrný věk nových i všech léčených uživatelů pervitinu je o 4,0 roku a 4,1 roku nižší než u uživatelů heroinu. Významně mladší jsou pak uživatelé kanabinoidů (19,3 roku) a uživatelé halucinogenů (18,0 roku). Aktuální situaci naší drogové scény ještě lépe vystihují informace o věku prvého užití základní drogy (tabulka č. 17 a grafy č. 9 a 10). Před dosažením věku 15 let začalo užívat některou ze základních drog již 147 žadatelů o prvou léčbu (tj. 18,8 %) a 257 osob (tj. 15,4 %) ze všech léčených klientů. Do věku 19 let poprvé užilo drogu přes 62,0 % nově evidovaných klientů. U uživatelů heroinu začalo s užíváním do 19 let 43,4 % prvožadatelů o léčbu a 54,4 % ze všech uživatelů heroinu, mezi uživateli pervitinu to bylo dokonce 70,6 %, resp. 71,7 %. Většina uživatelů kanabinoidů začala s jejich užíváním do 15 let věku. 17

20 Způsob aplikace drog a frekvence jejich užívání Způsob aplikace základní drogy podle jednotlivých skupin drog a pohlaví je v tabulce č. 18 a na grafu č. 11, který porovnává i situaci v Praze a v ČR. Injekční aplikace základní drogy byla zaznamenána u žadatelů o první léčbu ve 444 případech, což je 56,8 % (v ČR 58,3 %) ze všech nově evidovaných uživatelů drog. Mezi všemi klienty v roce 2008 to bylo osob, tj. 68,1 % (v ČR 69,0 %). Na druhém místě je čichání/šňupání drogy (136 osob u žadatelů o prvou léčbu - tj. 17,4 %, 224 mezi všemi klienty tj. 13,4 %), následuje kouření drogy (129 osob tj. 16,5 %, resp. 184 osob tj. 11,0 %) a jiný způsob užití a požití. Mezi novými injekčními uživateli drog a zejména mezi všemi injekčními uživateli drog je v Praze oproti ČR vyšší podíl žen. Graf č. 12 zachycuje podíl injekčních uživatelů drog v jednotlivých věkových skupinách. Nejpostiženějšími jsou starší věkové skupiny, mezi všemi uživateli drog je patrný ve všech věkových skupinách vyšší podíl injekčních uživatelů drog. Vezmeme-li v úvahu žadatele o první léčbu, kteří udávají injekční aplikaci základní drogy (444 osob) a k nim připočteme injekční užívání drogy sekundární u 9 osob, pak celkem 453 injekčních uživatelů drog představuje 57,9 % (v ČR 62,0 %) z nově evidovaných klientů v roce 2008 (tabulka č. 19). Mezi všemi klienty v roce 2008 udávalo injekční užívání základní drogy osob a dalších 22 ještě užívalo injekčním způsobem drogu sekundární, tedy osob s injekční aplikací drogy, tj. 69,4 % (v ČR 72,3 %). Absolutně nejvyšší počty injekčních uživatelů drog jsou ve věkové skupině let, u všech i u nově evidovaných klientů je v nejstarších věkových skupinách i nejvyšší podíl injekčních uživatelů drog. Tabulka č. 20 přináší porovnání podílu injekčních uživatelů drog v jednotlivých věkových skupinách v ČR a Praze jak u nových klientů, tak i mezi všemi klienty za rok Oproti loňskému roku, jsme zaznamenali v roce 2008 snížení podílu injekčních uživatelů drog mezi uživateli ve věku 20 a více let. Ve věkové skupině let bylo injekční užívání měně časté než v ČR. Zajímavý pohled na problematiku injekčního užívání drog podávají tabulky č. 21 a 22. Injekční aplikaci jakékoliv drogy v současnosti udávalo 349 osob mezi nově evidovanými klienty (tj. 44,6 %) a 708 mezi všemi klienty (tj. 42,4 %). Mezi uživateli heroinu nikdy neužilo injekčním způsobem drogu 19 osob, mezi uživateli pervitinu 142 osob. Za zmínku stojí 4 uživatelé kanabinoidů, kteří udávají injekční 18

21 aplikaci nějaké drogy v současnosti a dalších 5 jich připouští injekční aplikaci nějaké drogy v minulosti. Závažné údaje přináší tabulka č. 23, která nás informuje o věku prvého injekčního užití některé drogy. První injekční aplikaci drogy uvedlo přes 60 % z injekčně drogu užívajících prvožadatelů o léčbu i všech klientů ještě před dovršením 19 let. Formulář pro evidenci uživatelů drog žádajících o léčbu poskytuje také informace o frekvenci užívání základní drogy (tabulka č. 24 a graf č. 13). Mezi žadateli o prvou léčbu uvádí denní užívání 310 uživatelů drog (tj. 39,6 %), dalších 197 užívá drogu 2-6x týdně (tj. 25,2 %). Heroin užívá denně 90 osob (tj. 66,2 % z uživatelů heroinu) a pervitin 135 osob (tj. 30,8 %). Mezi všemi klienty denně užívá drogu 641 uživatelů drog (tj. 38,4 %), z toho je 240 uživatelů heroinu a 239 uživatelů pervitinu. Zatímco u uživatelů heroinu nacházíme jeho denní užívání zhruba u poloviny jeho uživatelů, u uživatelů pervitinu je to čtvrtina a častěji se jedná o užívání 2x 6x týdně. Uživatelé kanabinoidů uvádějí nejčastěji nižší frekvenci užívání, a to 2x 6x týdně a méně. Na grafu pak vidíme poměr frekvencí aplikace základní drogy mezi novými a všemi klienty užívajícími heroin a pervitin a ostatní drogy. Podíl frekvence každodenního užívání drogy je ve všech čtyřech skupinách relativně vyrovnaná. 19

22 Kombinace drog Výčet všech dalších drog užívaných v kombinaci se základní drogou je uveden v tabulce č. 25. Nejčastěji užívanou sekundární drogou mezi prvně evidovanými klienty byla opět jako v předchozích třech letech marihuana 222 osob ( to byl pervitin), mezi všemi klienty byla nejčastěji užívanou sekundární drogou také marihuana 387 osob (v roce 2005 to byl pervitin). Následuje pervitin (84 osob, resp. 281 osob) a na 3. místě je alkohol (71 osob, resp. 153 osob ). V celé ČR je také nejčastěji užívanou sekundární drogou u obou skupin uživatelů marihuana, dále pervitin a alkohol. Následuje u všech léčených klientů na 4. místě heroin, mezi prvně léčenými je na 4. místě extáze. Z celkového počtu všech léčených uživatelů drog užilo v kombinaci se základní drogou druhou drogu 961 osob, z nich 308 užívalo ještě třetí drogu; mezi 782 poprvé evidovanými klienty užívalo druhou drogu 421 osob, ještě třetí pak 129 osob. Ve srovnání s minulými lety se snížil počet osob užívajících drogy v kombinaci. Grafické znázornění četnosti užívání jednotlivých skupin drog buď jako droga základní či jako droga sekundární je na grafech č. 14, 15. Vezmeme-li v úvahu počty uživatelů základních drog a k nim připočteme užívání dalších drog u stejných klientů, pak můžeme sestavit pořadí oblíbenosti, resp. dostupnosti drog (tabulka č. 26). Na prvém místě má převahu mezi všemi klienty a mezi prvožadateli o léčbu pervitin (v ČR je zhruba o 10 % vyšší podíl uživatelů této drogy). V Praze následuje heroin, na třetím místě je marihuana u všech léčených klientů, mezi prvožadateli o léčbu je pořadí těchto drog obrácené (v ČR je pořadí těchto dvou drog obrácené u nově evidovaných i všech léčených klientů). Do popředí se dostává také Subutex užívaný nejen v substituční léčbě, ale i jako nelegální sekundární droga patří mu 4. místo u obou skupin uživatelů drog (zatímco v ČR je Subutex až na místě 5. mezi všemi uživateli drog a na 6. místě mezi nově evidovanými uživateli drog a podíl jeho uživatelů je v ČR zhruba o 6 % nižší než v Praze). 20

23 INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Léčebně/kontaktní centra podle typu L/K centra Klienti Tab. č. 1 Typ L/K centra (kód) počet vykazujících center počet existujících center % vykazujících center počet všech klientů % ze všech klientů z toho problémových uživatelů drog % ze všech problémových uživatelů drog počet nově evidovaných klientů (FTD) % z nově evidovaných klientů z toho nových problémových uživatelů drog % z nových problémových uživatelů drog Nízkoprahové (1) , , , ,0 Ambulantní - zdravotnická (2) , , , , ,4 Ambulantní - nezdravotnická (2) , , , , ,2 Lůžkové (3) , , , ,4 Celkem , Metodika Rok sběru dat 2008 Metoda sběru dat hlášení na formulářích EMCDDA/TDI Geografické pokrytí Praha Typ hlásících center viz tabulka výše Incidence (FTD) nově registrovaní klienti v roce 2008 ( ) Definice případu první vyžádaná léčba v souvislosti s užíváním drogy v životě klienta Kontrola duplicitních hlášení podle kódu klienta (na úrovni kraje i ČR) Prevalence všichni klienti v roce 2008 ( ) Definice případu první léčba v souvislosti s užíváním drogy v příslušném kalendářním roce v jakémkoliv z L/K center Kontrola duplicitních hlášení podle kódu klienta (na úrovni kraje i ČR) Poznámky 21

24 Typ zařízení INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Rozdělení L/K center podle typu zařízení, stav k Nízkoprahová Ambulantní - zdravotnická Ambulantní - nezdravotnická Lůžková Celkem L/K center Praha * 1 4 Praha 2 * 2 * 2 4 Praha 3 * * * * * Praha 4 1 * 2 * 3 Praha Praha 6 * 1 1 * 2 Praha * * 2 Praha 8 * Praha 9 * Praha 10 * 1 1 * 2 Praha - celkem % 12,9 32,3 25,8 29,0 100 Česká republika % 26,1 40,1 12,9 20,9 100 Tab. č. 2 22

25 INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Léčebná / kontaktní centra Tab. č. 3 Typ zařízení Celkem evidovaná L/K centra hlásící z toho: nehlásící Praha * Praha * Praha 3 * * * Praha * Praha * Praha * Praha * Praha Praha Praha * Praha - celkem % ,3 9,7 23

26 INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Tab. č. 4 Okolnosti návštěvy L/K centra Kdo klienta doporučil (N případů) Všichni klienti První léčení (FTD) Muži Ženy Neznámo Celkem ČR Muži Ženy Neznámo Celkem ČR 1. Sám Rodina * * Jiné L/K centrum Obvodní lékař * * Lůžkové zdravotnické zařízení * * Sociální služba * * Soud policie * * Jiná možnost Neznámo * Celkem

27 INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Tab. č. 5 S kým klient žije S kým klient žije (N případů) Všichni klienti První léčení (FTD) Muži Ženy Neznámo Celkem ČR Muži Ženy Neznámo Celkem ČR 1. Sám S rodiči Sám s dítětem 4 36 * * 7 * S partnerem * S partnerem a dětmi S přáteli * Jiná možnost * * Neznámo Celkem

28 INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Tab. č. 6 Charakter bydlení klientů Charakter bydlení (N případů) Všichni klienti První léčení (FTD) Muži Ženy Neznámo Celkem ČR Muži Ženy Neznámo Celkem ČR 1. Stálé bydliště Přechodné bydliště V zařízení * * Bezdomovec * * Neznámo Celkem Pozn.: Nejčastěji diagnostický a výchovný ústav 46 x, DC Sananim 24 x, terapeutická komunita 19x, azylový dům 7x, ubytovna či kolej 4x. 26

29 INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Tab. č. 7 Národnost uživatelů drog žádajících o léčbu Národnost (N případů) Všichni klienti První léčení (FTD) Muži Ženy Neznámo Celkem ČR Muži Ženy Neznámo Celkem ČR 1. Česká Jiná země EU * * Jiná ostatní země 10 7 * * Neznámo * Celkem Pozn.: Nejčastěji byla mezi všemi klienty uvedena národnost: 20 x slovenská, 6 x ruská, 3x romská, 2 x ukrajinská, ostatní národnosti 1 x 27

30 INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Tab. č. 8 Charakter zaměstnání klientů Charakter zaměstnání (N případů) Všichni klienti První léčení (FTD) Muži Ženy Neznámo Celkem ČR Muži Ženy Neznámo Celkem ČR 1. Pravidelné Student / žák * Důchodce (vč.invalidních), v domácnosti 4. Nezaměstnaný, příležitostná práce * * Jiná možnost * * Neznámo Celkem

31 INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Tab. č. 9 Nejvyšší dokončené vzdělání klientů Nejvyšší dokončené vzdělání (N případů) Všichni klienti První léčení (FTD) Muži Ženy Neznámo Celkem ČR Muži Ženy Neznámo Celkem ČR 1. Nedokončené základní * * Základní Střední bez maturity Střední s maturitou Vyšší - VOŠ 3 7 * * Vysokoškolské 15 6 * * Neznámo Celkem

32 Tab. č. 10 INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Incidence, prevalence a specifická věková incidence a prevalence na obyvatel v ČR a jednotlivých krajích Všichni klienti Z toho ve věkové skupině let Kraj Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Česká republika Incidence (FTD) Prevalence Incidence (FTD) Prevalence Počet / Počet / Počet / Počet / incidence na prevalence na incidence na prevalence na obyvatel obyvatel obyvatel obyvatel ,5 141,9 171,8 365, ,6 70,9 74,5 188, ,9 79,3 119,7 200, ,3 34,2 61,7 91, ,4 23,6 45,4 59, ,1 146,5 135,6 364, ,4 57,0 91,0 142, ,5 36,9 52,9 99, ,9 16,6 34,4 44, ,2 92,7 126,1 237, ,1 86,7 104,4 218, ,7 90,1 99,0 232, ,5 66,2 83,7 173, ,9 70,5 101,5 176, ,9 80,9 100,5 206,7 30

33 Tab. č. 11 INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Základní droga podle pohlaví - skupiny drog Skupiny základních drog Všichni klienti První léčení (FTD) Muži Ženy Celkem % ze Muži Ženy Počet % Počet % osob všech Počet % Počet % Celkem osob Opiáty celkem , ,2 612*) 36, , ,7 199 ) 25,4 Heroin , ,9 463*) 27, , ,3 136 ) 17,4 Morfin * * 1 0, * * 1 0,1 Kodein * * * * * * * * * * * * Brown 6 54,5 5 45,5 11 0,7 1 33,3 2 66,7 3 0,4 Metadon 2 50,0 2 50,0 4 0,2 1 50,0 1 50,0 2 0,3 Subutex 78 69, ,2 113*) 6, , ,0 50 6,4 Ostatní opiáty 14 70,0 6 30,0 20 1,2 4 57,1 3 42,9 7 0,9 Kokain celkem 6 60,0 4 40,0 10 0,6 5 71,4 2 28,6 7 0,9 Kokain 6 60,0 4 40,0 10 0,6 5 71,4 2 28,6 7 0,9 Crack * * * * * * * * * * * * Stimulancia - celkem , ,5 862*) 51, , ,6 444 ) 56,8 Amfetamin * * ,1 * * * * * * Pervitin , ,2 856*) 51, , ,3 439 ) 56,1 Extáze (MDMA) 1 16,7 5 83,3 6 0,4 1 20,0 4 80,0 5 0,6 Efedrin * * * * * * * * * * * * Hypnotika, sedativa 3 33,3 5 55,6 9*) 0,5 2 33,3 4 66,7 6 0,8 Barbituráty * * ,1 * * ,1 Benzodiazepiny 2 50,0 1 25,0 4*) 0,2 1 50,0 1 50,0 2 0,3 Ostatní sedativa 1 25,0 3 75,0 4 0,2 1 33,3 2 66,7 3 0,4 Halucinogeny celkem * * 1 0, * * 1 0,1 LSD * * * * * * * * * * * * Trifenidyl * * * * * * * * * * * * Psilocybin * * 1 0, * * 1 0,1 Durman * * * * * * * * * * * * Rozpustidla - celkem * * 2 0,1 * * * * * * Toluen * * 2 0,1 * * * * * * Jiná rozpustidla * * * * * * * * * * * * Kanabinoidy celkem , , , , , ,7 Marihuana , , , , , ,7 Hašiš * * ,1 * * * * * * Jiné drogy, léky 9 60,0 6 40,0 15 0,9 7 63,6 4 36,4 11 1,4 Neznámá 9 81,8 2 18,2 11 0,7 6 85,7 1 14,3 7 0,9 Celkem , , , , Gambling * * 2 0, * * 1 0,1 *) u 5 uživatelů heroinu, u 8 uživatelů pervitinu, 2 uživatelů Subutexu a u 1 uživatele benzodiazepinů není známo pohlaví ) u 1 uživatele heroinu a u 4 uživatelů pervitinu není známo pohlaví % z FTD 31

34 Věkové skupiny (N případů) INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE Tab. č. 12 uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Věkové skupiny uživatelů drog - žadatelů o léčbu podle pohlaví Všichni klienti První léčení (FTD) Muži Ženy Nezn. Celkem % ČR % Muži Ženy Nezn. Celkem % ČR % do 15 let * 30 1,8 66 0, * 26 3,3 54 1, let , , * , , let , , , , let , , , , let , , * , , let * 107 6, , * 41 5, , let , , * 17 2,2 71 1, let 25 2 * 27 1, ,1 6 1 * 7 0,9 31 0, let ,7 41 0,5 * ,3 13 0, let 7 * * 7 0,4 30 0,4 3 * * 3 0,4 9 0, let * * * * * 6 0,1 * * * * * 1 0,1 65 a víc let 2 * * 2 0,2 6 0,1 2 * * 2 0,3 5 0,1 Neznámo 6 3 * 9 0,5 19 0,2 3 3 * 6 0,8 10 0,3 Celkem Průměrný věk 28,1 24,3 29,6 26,5 25,9 25,9 22,5 29,8 24,5 24,0 32

35 INCIDENCE (First Treatment Demand) A PREVALENCE Tab. č. 13 uživatelů drog - žadatelů o léčbu Praha Základní drogy a skupiny drog podle věkových skupin Všichni klienti 33 První léčení (FTD) do a víc neznámo do a víc neznámo celkem celkem N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % Opiáty * * 17 2, , ,1 45 7,4 2 0,3 612 * * 12 6, , ,8 8 4,1 * * 199 Heroin * * 15 3, , ,5 30 6,5 1 0,2 463 * * 11 8, , ,4 3 2,2 * * 136 Brown * * * * * * 7 63,6 4 36,4 * * 11 * * * * * * 2 66,7 1 33,3 * * 3 Metadon * * * * * * 2 50,0 2 50,0 * * 4 * * * * * * 1 50,0 1 50,0 * * 2 Subutex * * 2 1, , ,9 4 3,5 1 0,9 113 * * 1 2,0 8 16, ,0 2 4,0 * * 50 Ostatní opiáty * * * * 4 19, ,1 5 23,8 * * 21 * * * * 3 37,5 4 50,0 1 12,5 * * 8 Kokain celkem * * * * 5 50,0 4 40,0 1 10,0 * * 10 * * * * 3 42,9 4 57,1 * * * * 7 Kokain * * * * 5 50,0 4 40,0 1 10,0 * * 10 * * * * 3 42,9 4 57,1 * * * * 7 Crack * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Stimulancia 8 0, , , ,9 49 5,7 5 0, , , , ,7 19 4,3 5 1,1 444 Amfetamin * * * * * * * * * * 1 * * * * * * * * * * * * * Pervitin 8 0, , , ,9 48 5,6 5 0, , , , ,8 18 4,1 5 1,1 439 Extáze (MDMA) * * 3 50,0 * * 2 33,3 1 16,7 * * 6 * * 3 60,0 * * 1 20,0 1 20,0 * * 5 Efedrin * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Hypnotika, sedativa 1 11,1 * * * * 8 88,9 * * * * ,7 * * * * 5 83,3 * * * * 6 Benzodiazepiny 1 25,0 * * * * 3 75,0 * * * * ,0 * * * * 1 50,0 * * * * 2 Ostatní sedativa * * * * * * * * * * 5 * * * * * * * * * * 4 Halucinogeny * * * * * * * * * * 1 * * * * * * * * * * 1 LSD * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Psilocybin * * * * * * * * * * 1 * * * * * * * * * * 1 Durman * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Rozpustidla * * * * * * * * * * 2 * * * * * * * * * * * * * Toluen * * * * * * * * * * 2 * * * * * * * * * * * * * Jiná rozpustidla * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Kanabinoidy 20 13, , , ,7 2 1,4 1 0, , , , ,2 2 1,9 1 0,9 107 Marihuana 20 13, , , ,1 2 1,4 1 0, , , , ,2 2 1,9 1 0,9 107 Hašiš * * * * * * * * * * 1 * * * * * * * * * * * * * Jiné drogy, léky 1 6,7 * * * * 12 80,0 2 13,3 * * ,1 * * * * 10 90,9 * * * * 11 Neznámá * * * * 1 9,1 6 54,5 3 27,3 1 9,1 11 * * * * 1 14,3 4 57,1 2 28,6 * * 7 Celkem 30 1, , , , ,1 9 0, , , , ,8 31 4,0 6 0,8 782 Gambling * * * * * * 1 50,0 1 50,0 * * 2 * * * * * * * * * * 1

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie V ý r oční zpráva Praha 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen 2010 referát

Více

V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011

V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie V ý r o č n í z p r á v a ČR 2011 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA duben 2012

Více

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy v České

Více

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m.

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie V ý r oční zpráva ČR 2007 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA duben

Více

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m.

V ý r oční zpráva ČR Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie V ý r oční zpráva ČR 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen

Více

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013 Výročnízpráva Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce20 HygienickástanicehlavníhoměstaPrahy Referátdrogovéepidemiologie H y g i e n i c k á s t a n i c e

Více

Výroč ní zpráva ČR 2012

Výroč ní zpráva ČR 2012 H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Výroč ní zpráva ČR 20 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA červen 2013 Referát drogové

Více

Drogový informační systém v ČR

Drogový informační systém v ČR Drogový informační systém v ČR MUDr. Běla Studničková Centrální pracoviště drogové epidemiologie Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze Ukazatelé drogové scény: 1. populační studie o drogách

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků... 3 1. Drogový informační systém (DIS) - 2005... 4 2. Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS kraji... 4 3. Incidence žadatelů o léčbu - gamblerů v MS

Více

REGISTR UŽIVATELŮ DROG ŽADATELŮ O LÉČBU

REGISTR UŽIVATELŮ DROG ŽADATELŮ O LÉČBU REGISTR UŽIVATELŮ DROG ŽADATELŮ O LÉČBU Hygienická stanice hl. m. Prahy se sídlem v Praze Referát drogové epidemiologie Epidemiologické informace by měly m umožnit sledování: - incidence a prevalence,

Více

Incidence léčených uživatelů drog (Praha - 1. pololetí 2012) a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012)

Incidence léčených uživatelů drog (Praha - 1. pololetí 2012) a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012) H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie Incidence léčených uživatelů drog () a prevalence léčených uživatelů drog (Praha, 1.1. 30.6.2012) PRAHA srpen 2012 Hygienická

Více

Výroní zpráva R 2006

Výroní zpráva R 2006 Výroní zpráva R 26 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léených uživatel drog 4. ást B. Studniková, V. Polanecký, Z. Benáková Hygienická stanice hl. m. Prahy, Centrální pracovišt drogové epidemiologie

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 29 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 29 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky vlády

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 213 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

Drogový informační systém Středočeský kraj

Drogový informační systém Středočeský kraj Drogový informační systém Středočeský kraj Incidence a prevalence léčených uživatelů drog 1. pololetí 2011 Informace o incidenci a prevalenci byly získány z 25 L/K center evidovaných v aktuální databázi.

Více

Drogový informační systém Středočeský kraj

Drogový informační systém Středočeský kraj Drogový informační systém Středočeský kraj Incidence a prevalence léčených uživatelů drog 1.pololetí 21 Informace o incidenci a prevalenci byly získány z 25 L/K center evidovaných v aktuální databázi.

Více

Užívání drog v ČR v r. 2011

Užívání drog v ČR v r. 2011 Užívání drog v ČR v r. Vlastimil Nečas, RVPPK 9// Klíčové indikátory celoživotní prevalence,,,,, - - - - -6 Marihuana nebo hašiš 6,,8, 6,8, Extáze, 6,,,, Pervitin nebo amfetaminy,8,,,, Kokain,,9,6,,6 Nové

Více

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 10. 11. 2014 29 Souhrn Ambulantní péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) v roce 2013

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 27 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 1 DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 27 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

Léčba uživatelů drog v ČR v roce The treatment of drug users in the Czech Republic in 2015

Léčba uživatelů drog v ČR v roce The treatment of drug users in the Czech Republic in 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 11. 2016 8 Léčba uživatelů drog v ČR v roce 2015 The treatment of drug users in the Czech Republic in 2015 Souhrn

Více

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie

Možnosti sb ru dat o uživatelích drog. MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt drogové epidemiologie Možnosti sb ru dat o uživatelích MUDr. B la Studni ková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracovišt ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 5. 2010 18 Souhrn Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky v ambulantních zařízeních ČR v roce 2009 Health

Více

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012

Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických lůžkových zařízeních ČR v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 10. 2013 46 Péče o pacienty užívající psychoaktivní látky (alkohol a jiné drogy) hospitalizované v psychiatrických

Více

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Aktuální trendy v užívání drog v ČR Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Systém sběru dat situační analýza 5 harmonizovaných epidemiologických indikátorů EMCDDA data z oblasti prevence, léčby a

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 20 31.12.2003 Činnost ambulantních pracovišť AT 1) a psychiatrických oddělení poskytujících

Více

Národní registr léčby uživatelů drog

Národní registr léčby uživatelů drog Národní registr léčby uživatelů drog Cíl prezentace: 1. základní informace o registru 2. zpravodajské jednotky 3. obsah hlášení zahájení a ukončení léčby 4. ukázky hlášenky v systému 5. spuštění systému

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.7.2003 45 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2003 Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních

Více

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v hl. m. Praze v roce 2015 Anna Füleová, Jana Zónová, Danuše Antošová Praha,

Více

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015

Výroční zpráva. Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015 Výroční zpráva Zdravotní následky u uživatelů drog v Česku v roce 2015 Anna Füleová, Jana Zónová, Danuše Antošová Praha, říjen 2016

Více

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Drogová situace v ČR v r Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Drogová situace v ČR v r. 2012 Mgr. Jindřich Vobořil, PgDip. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Hlavní závěry Pokles užívání marihuany v české populaci i zkušeností s ostatními nelegálními drogami. Počet uživatelů

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015

Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce Fatal drug overdoses and death with the presence of drugs in 2015 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14. 12. 2016 14 Drogová úmrtí a úmrtí pod vlivem drog v roce 2015 Fatal drug overdoses and death with the presence

Více

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS Krajská hygienická stanice Stč.kraje se sídlem s v Praze Oddělen lení zdravotního stavu Sledování incidence a prevalence léčených l uživatelu ivatelů drog ve Stč.. kraji Měřín 27.-28. 28. listopadu 2003

Více

Informace o sběru dat o léčených uživatelích alkoholu

Informace o sběru dat o léčených uživatelích alkoholu Informace o sběru dat o léčených uživatelích alkoholu - pilotní studie předběžné výsledky Praha 2010 Petr Popov, Běla Studničková, Otilie Bartáková, Ivana Pelikánová, Barbora Petrášová, Dušan Randák, Draha

Více

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD

Hodnocení kvality sbíraných dat. obsah 1 ÚVOD ZAOSTŘENO NA DROGY 1 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Žádosti o léčbu spojenou s užíváním drog v ČR Hodnocení kvality sbíraných dat obsah 1 ÚVOD 2 KRITÉRIA HODNOCENÍ KVALITY

Více

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Vládním usnesením č. 446/1993 ke koncepci a programu protidrogové politiky byl

Více

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah ZAOSTŘENO NA DROGY 5 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Situace ve věcech drog v České republice v roce 2007 Souhrn výroční zprávy obsah 1 ORGANIZAČNÍ RÁMEC PROTIDROGOVÉ POLITIKY

Více

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004

Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.10.2004 63 Údaje v registru substituční léčby k 30.6.2004 Substituční léčba je typem léčby závislosti na opiátech,

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy

Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy Situace ve věcech drog v České republice v roce 2006 Souhrn výroční zprávy Obsah 1 ORGANIZAČNÍ RÁMEC PROTIDROGOVÉ POLITIKY 2 UŽÍVÁNÍ DROG A JEHO DŮSLEDKY 2/1 Užívání drog v obecné populaci 2/2 Problémové

Více

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina 5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina Počet příslušníků ukrajinského státního občanství se v roce 2012 vyšplhal na 112 549 osob, z čehož 61 649 bylo mužů a 50 900 žen. V populaci Ukrajinců

Více

MANUÁL - IN-COME DOTAZNÍK

MANUÁL - IN-COME DOTAZNÍK MANUÁL - IN-COME DOTAZNÍK IN-COME DOTAZNÍK se v rámci databáze skládá ze tří formulářů: 1. IN-COME 2. Tabulka užívaných drog 3. Tabulka rizikového užívání Základní pravidla při používání IN-COME dotazníku

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Činnost oboru psychiatrie

Činnost oboru psychiatrie Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22.4.2003 21 Činnost oboru psychiatrie Podkladem pro zpracování dat o činnosti oboru psychiatrie je výkaz A(MZ)1-01.

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 10. 10. 2011 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Olomouckém

Více

Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008

Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008 Průřezová dotazníková studie o uživatelích návykových látek v hl. m. Praze v roce 2008 Základní informace o výzkumu Průřezová studie probíhala v květnu 2008 celkem v 7mi pražských nízkoprahových zařízeních.

Více

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2010

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 6. 211 32 Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 21 Activity of branch of gynaecology and medical care

Více

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013

Sociální služby. 1. Sociální služby. Zdroj: MPSV, rok 2013 Sociální služby 1. Sociální služby K 31. 12. 2013 se na území České republiky nacházelo 3 240 zařízení, která poskytují sociální služby. Kapacita těchto zařízení byla celkem 81 183 míst. Tato zařízení

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2010 činila 9,2 % 1, což představuje 523 591 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

5. Pohlaví: Muž Žena. 8. Kontaktní adresa: kraj:

5. Pohlaví: Muž Žena. 8. Kontaktní adresa: kraj: 2 Předvstupní dotazník Předvstupní dotazník k žádosti o léčbu v TK (předvstupní dotazník zasílejte společně s formální žádostí a životopisem na adresu: Kostelní Vydří 64, 38001 Dačice) Vyplňuje TK: Kód

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha

Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha Dlouhodobé trendy ve vývoji epidemiologické situace HIV/AIDS v ČR I. Vratislav Němeček Státní zdravotní ústav Praha HIV/AIDS v ČR Data o výskytu HIV/AIDS jsou kategorizována podle národnosti, resp. země

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2013 45 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2012 Psychiatric care in psychiatric in-patient facilities

Více

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah ZAOSTŘENO NA DROGY 5 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Situace ve věcech drog v České republice v roce 2005 Souhrn výroční zprávy obsah 1 ORGANIZAČNÍ RÁMEC PROTIDROGOVÉ POLITIKY

Více

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ

NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY NÁRODNÍ PROTIDROGOVÁ CENTRÁLA SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ I. II. NÁVYKOVÉ LÁTKY A LEGISLATIVA III. NÁVYKOVÉ LÁTKY VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ 1 Charakteristika současné drogové

Více

Harm reduction intervence pro uživatele drog v ČR. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Harm reduction intervence pro uživatele drog v ČR. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Harm reduction intervence pro uživatele drog v ČR MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. Především: HR mezi IUD Programy výměny jehel a stříkaček (NSPs) Opiátová substituční léčba Dále: informace, vrstevnické programy,

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru alergologie a klinická imunologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/5 (09/2016) Stručný přehled

Více

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009

Psychiatrická péče v psychiatrických lůžkových zařízeních v roce Psychiatric care in psychiatric bed establishments in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 8. 2010 48 Psychiatrická péče v lůžkových zařízeních v roce 2009 Psychiatric care in psychiatric bed establishments

Více

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 Význam studie Popis rozsahu a forem užívání drog v populaci

Více

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012. Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 7. 2013 23 Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 2012 Activity of branch of gynaecology and medical care

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2009 činila 7,9 % 1, což představuje 445 024 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Zlín 7 10.9.2003 Činnost oboru psychiatrie ve Zlínském kraji v roce 2002 Podkladem pro zpracování

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období NZIS REPORT č. K/12 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období NZIS REPORT č. K/12 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru dermatovenerologie za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/12 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé

ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Výroční zpráva 1998 ABÚZE CLUB Kontaktní centrum Pro drogově závislé Základním cílem K-Centra je psychosociální pomoc lidem užívající drogy. Kateřina Chlumská Kontaktní centrum je specializovaným nízkoprahovým

Více

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce Activity of branches of surgery in out-patient care in 2011

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce Activity of branches of surgery in out-patient care in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 7. 2012 29 Souhrn Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2011 Activity of branches of surgery in

Více

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah. n Přetrvává relativně nízký počet smrtelných předávkování drogami,

Situace ve věcech drog v České republice v roce Souhrn výroční zprávy. obsah. n Přetrvává relativně nízký počet smrtelných předávkování drogami, ZAOSTŘENO NA DROGY 6 NÁRODNĺ MONITOROVACĺ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Situace ve věcech drog v České republice v roce 28 Souhrn výroční zprávy obsah 1 ORGANIZAČNÍ RÁMEC PROTIDROGOVÉ POLITIKY

Více

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010

Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Drogové závislosti v ČR začátkem roku 2010 Prim. MUDr. Petr Popov Subkatedra návykových nemocí IPVZ Oddělení léčby závislostí VFN 1.LF UK v Praze 2008: Drogy hrozba dneška? MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.,

Více

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha

Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR. Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha Situace a trendy ve vývoji infekce HIV/AIDS v ČR Vratislav Němeček a Marek Malý a pracovníci NRL pro HIV/AIDS Státní zdravotní ústav, Praha HIV infections per 1 population, all cases reported for 212 (ECDC)

Více

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2002 43 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Epidemiologickému hlášení podléhají tyto pohlavní

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé NZIS REPORT č. K/17 (09/2016)

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé NZIS REPORT č. K/17 (09/2016) NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro dospělé 2007 2015 NZIS REPORT č. K/17 (09/2016) Stručný přehled činnosti oboru

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.9.2005 46 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - nelegální drogy Sample

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2009/2010 činil 147 957, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 127 806

Více

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období NZIS REPORT č.

ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období NZIS REPORT č. NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM AMBULANTNÍ PÉČE ZDRAVOTNICTVÍ ČR: Stručný přehled činnosti oboru praktický lékař pro děti a dorost za období 2007 2015 NZIS REPORT č. K/18 (09/2016) Stručný přehled

Více

Hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví a průměrného věku (vybrané diagnózy) v roce ,3 51,6 44,3 40,5. X. Nemoci dýchací soustavy

Hospitalizovaní v nemocnicích podle pohlaví a průměrného věku (vybrané diagnózy) v roce ,3 51,6 44,3 40,5. X. Nemoci dýchací soustavy Průměrný věk Zdravotní služby 1. Hospitalizovaní v nemocnicích Vybrané diagnózy, jsou uvedeny v grafu podle průměrného věku pacientů. Kromě novotvarů a nemocí močové a pohlavní je patrné, že ženy jsou

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín: Školní dotazníková studie ESPAD

a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu Nový Jičín: Školní dotazníková studie ESPAD Roman Gabrhelík Jaroslav Vacek Lenka Miovská Michal Miovský Centrum adiktologie PK 1. LF UK a VFN Praha Zhodnocení stavu užívání návykových látek a služeb určených jejich uživatelům na území bývalého okresu

Více

Pohlavní nemoci v roce Venereal diseases in 2006

Pohlavní nemoci v roce Venereal diseases in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2007 28 Pohlavní nemoci v roce 2006 Venereal diseases in 2006 Souhrn Tato aktuální informace přináší základní

Více

Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě. MUDr. Viktor Mravčík, Praha, 24.11.2005, 10:00

Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě. MUDr. Viktor Mravčík, Praha, 24.11.2005, 10:00 Výroční zpráva 2005: stav drogové problematiky v Evropě MUDr. Viktor Mravčík, Praha, 24.11.2005, 10:00 Aktuální informace o drogové problematice v Evropě Přehled situace v oblasti drog ve 29 evropských

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 21. 10. 2013 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI

INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI INFORMACE o stavu bodového systému v České republice BODOVANÍ ŘIDIČI Rok 216 Obsah Počet bodovaných řidičů, počet dvanáctibodových řidičů 3 Přírůstky bodů za poslední rok, složení udělených bodů. 4 Srovnání

Více

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav

4. Zdravotní péče. Zdravotní stav 4. Zdravotní péče Všechna data pro tuto kapitolu jsou převzata z publikací Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Tyto publikace s daty za rok 2014 mají být zveřejněny až po vydání této analýzy,

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012

Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Situace ve městě Havířově v otázce nealkoholových drog z pohledu Centra drogové pomoci stav k 31. 12. 2012 Hlavním cílem této krátké analýzy bylo zjistit data o aktuálním stavu a nových trendech na drogové

Více

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZEN ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA 1 Popis služby působnost v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek zařízení prvního kontaktu s klientem průběh tohoto kontaktu může

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského e Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 9 16. 10. 2012 Psychiatrie vč. AT- návykových nemocí a sexuologie - činnost oboru v Moravskoslezském

Více

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS)

Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Úloha hygienické služby v drogové epidemiologii - historie a drogový informaní systém (DIS) Historie: Vládní usnesení. 446/1993 Úkol. 24: Vypracovat a realizovat projekt drogové epidemiologie Termín: projekt

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík

Drogy a jejich účinky. MUDr. Jakub Minařík Drogy a jejich účinky MUDr. Jakub Minařík Terminologie Droga Droga je látka, která splňuje dva základní požadavky: 1. Ovlivňuje nějakým způsobem naše prožívání objektivní reality, tedy má psychotropní

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NÁZORY POPULACE NA ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Více

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient establishments of psychiatric care in 2007

Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce Activity of out-patient establishments of psychiatric care in 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2008 29 Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v roce 2007 Activity of out-patient establishments of

Více