Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM zahájeného 1. ledna 2007 za období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008"

Transkript

1 Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM zahájeného 1. ledna 2007 za období Studium v archivech, popř. speciálních knihovnách ANTONÍN, R.: Moravský zemský archiv v Brně (2008). Zemský archiv v Opavě (2008). Archiwum Państwowe we Wrocławiu (2008). BORÁK, M.: Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR v Praze (2007). Moravský zemský archiv v Brně (2007). Národní archiv v Praze (2008). Archiv Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války v Praze (2008). Ruský státní vojenský archiv v Moskvě (2007). Muzeum Katyńskie Warszawa (2007). Archiwum Akt Nowych Warszawa (2007). Ośrodek KARTA, Archiwum Wschodnie Warszawa (2007). Archiv Yad Vashem, Jeruzalém (2008). ČAPSKÁ, V.: Národní archiv v Praze (2007, 2008). Zemský archiv v Opavě pobočka Olomouc (2007, 2008). Moravská zemská knihovna v Brně (2007). Národní knihovna v Praze (2008). Vědecká knihovna v Olomouci (2007). Strahovská knihovna v Praze (2007). ČAPSKÝ, M.: Archiwum państwowe we Wrocławiu (2007, 2008). Archiwum państwowe w Opolu (2007). Archiwum państwowe w Katowicach oddział w Racibórzu (2008). Národní archiv v Praze (2007, 2008). GAWRECKÁ, M.: Archiwum Państwowe w Opolu (2008) JANÁK, D.: Národní archiv v Praze (2007) Zemský archiv v Opavě (2008). Archiwum Akt Nowych Warszawa (2007, 2008). 1

2 Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR v Praze (2007). JANÁK, V.: Muzeum w Raciborzu (2007, 2008). Muzeum Šląskie, Katowice (2007) Muzeum w Gliwicach (2007) Muzeum Górnośląskie, Bytom (2007) Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii (2007, 2008). Instytut Archeologii i Etnologii PAN Wrocław (2007, 2008). Muzeum Archeologiczne Wrocław (2007). Jihomoravské muzeum ve Znojmě (2008). Dzielnica, pow. Koźle (2007, 2008) Lubowice Brzezie, pow. Racibórz (2007, 2008). JIRÁSEK, Z.: Archiwum Akt Nowych Warszawa (2007, 2008). Institut Polski i Museum Sikorskiego London (2007, 2008). KNAPÍK, J.: Národní archiv v Praze (2008). Archiv hl. m. Prahy (2007, 2008). Archiv Národního muzea v Praze (2008). Archiv Kanceláře prezidenta republiky (2008). Moravský zemský archiv v Brně (2008). Slezské zemské muzeum v Opavě Památník P. Bezruče (2007, 2008). Archiv města Ostravy, (2007). Státní okresní archiv v Opavě (2007, 2008). Státní okresní archiv ve Frýdku-Místku, (2007). Státní okresní archiv Rokycany (2007, 2008). Státní okresní archiv v Kutné Hoře (2008). Občanské sdruţení Bezručův kraj (2007). Institut Polski i Museum Sikorskiego London (2008). Polski Ósrodek społeczno kulturalny London (2008). KORBELÁŘOVÁ, I.: Zemský archiv v Opavě (2007, 2008) Moravský zemský archiv v Brně (2007). Národní archiv v Praze (2007,2008). Státní okresní archiv v Opavě. Státní okresní archiv v Karviné. Österreichische Nationalbibliothek Wien, Handschriften (2007, 2008). Österreichische Staatsarchiv Wien (2007, 2008). Archiwum Państwowe we Wroclawiu (2007). Archiwum Pa mstwowe w Katowicach, odd. Cieszyn (2007). Rossijskaja Gosudarstvěnnaja biblioteka, Moskva (2008). PRIX, D.: Národní archiv v Praze (2007). 2

3 Zemský archiv v Opavě pobočka v Olomouci (2007, 2008). Státní okresní archiv v Opavě (2007, 2008). Státní okresní archiv v Novém Jičíně (2007). Moravský zemský archiv v Brně (2008). ŠIMČÍK, A.: Zemský archiv v Opavě, (2007, 2008). ŠOPÁK, P.: Státní okresní archiv v Opavě (2007, 2008). Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (2008). Slezské zemské muzeum v Opavě (2007,2008). STUCHLÍK, S.: Muzeum Archeologiczne Wrocław (2007). Slezské muzeum v Opavě (2008). Moravské zemské muzeum v Brně(2008). UHLÍŘ, D.: Zemský archiv v Opavě (2007,2008). Národní archiv v Praze (2007,2008). Moravský zemský archiv v Brně (2007,2008). URBANEC, J.: Památník Petra Bezruče v Opavě (2007, 2008). ŢÁČEK, R.: Moravský zemský archiv v Brně (2007, 2008). Národní archiv v Praze (2007, 2008). Österreichische Natuiobalbibliothek Wien, Handschriften (2007, 2008). Österreichisches Staatsarchiv Wien (2007, 2008). Archiwum Państwowe we Wroclawiu (2007). Książnica Miejska w Cieszynie, Oddział zabytkowy, Zbiór Szersznika (2007). Tuzemské přednášky: (bez přednášek vysokoškolských a vystoupeních na konferencích) ANTONÍN, R.: Slezská kníţata v politice Václava II. a Jana Lucemburského, (Matice těšínská, 23. říjen 2008) BORÁK, M.: Výsledky výzkumu katyňského zločinu a jejich prezentace v dokumentech, Český Těšín, sdruţení Katyňská rodina v ČR ( ) Ţivot a dílo slezského historika Bořivoje Čelovského, Ostrava, vernisáţ výstavy Ostravského muzea Bořivoj Čelovský a jeho literární přátelé ( ) Nové informace o obětech katyňského zločinu, Český Těšín, sdruţení Katyňská rodina v ČR ( ) 3

4 Katyňský zločin a jeho historické souvislosti, Bohumín, občanské sdruţení Maryška při Městském úřadu v Bohumíně ( ) Výzkum obětí katyňského zločinu nová zjištění, Český Těšín, sdruţení Katyňská rodina v ČR ( ) Perzekuce Čechů a čs. občanů v Sovětském svazu a okolnosti katyňského zločinu, Praha, Asociace učitelů dějepisu ČR ( ) Výzkum obětí katyňského zločinu, Ostrava, česká předpremiéra filmu A. Wajdy Katyň ( ) Události Křišťálové noci v Sudetech v kontextu historických souvislostí, Krnov, občanské sdruţení Krnovská synagoga ( ) ČAPSKÝ, M.: Slezská politika Zikmunda Lucemburského; Palackého univerzita v Olomouci; přednáška pro studenty; 2007 Opavští Přemyslovci; Slezské muzeum v Opavě; přednáška pro veřejnost; 2008 Slezští zeměpáni pozdního středověku; Matice těšínská; přednáška pro veřejnost; 2008 Těšínští Piastovci; Matice těšínská; přednáška pro veřejnost; 2008 GAWRECKÁ, M.: Němci v Opavě v meziválečném období, Opava, Univerzita III. věku GAWRECKI, D.: Prezentace publikace Dějiny Opavy. Slezská univerzita a Zemský archiv v Opavě Opava. vystoupení a účast v diskusi. JANÁK, V.: Ekonomika nejstarších středoevropských zemědělců, Muzeum Vyškovska ve Vyškově, Doba bronzová v Oderské bráně, Muzeum Novojičínska, Nový Jičín, v rámci vernisáţe výstavy Dějiny lité bronzem, JIRÁSEK, Z.: Opava po roce 1945, pro Univerzitu třetího věku na SU Opava Československo mezi Západem a Východem po r. 1945, pro Akademii třetího věku v Trutnově (zastoupena i analýza slezské problematiky). KNAPÍK, J.: Slezský studijní ústav v Opavě ; Opava (Univerzita III. věku; SU). České slezanství v Československu v letech ; Opava (Univerzita III. věku; SU) PRIX, D.: O kostele v Kostelci, Krnov-Kostelec, , přednáška pro veřejnost (místní odbor Matice slezské v Krnově). UHLÍŘ, D.: Univerzita třetího věku Opava, přednáška o Opavském kongresu, pro veřejnost (2007) 2007 Historické muzeum Slavkov u Brna, přednáška o bitvě u Slavkova, po veřejnost (2007) Filozof. fakulta UP Olomouc, dvě přednášky o napoleonském období, studenti historie (2008) 4

5 Cyklus přednášek pro U3V, Vysoké učení technické Brno, česká a moravská šlechta a její sídla, pro veřejnost (2008). URBANEC, J.: O knize Lydie Romanská, Goghova postel, Základní škola umění Ostrava-Svinov O knize Oldřich Šuleř, Laskavé medailony, Dům knihy Librex Ostrava Slavnostní projev k odhalení pamětní desky na rodném domě Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku Zahraniční přednášky BORÁK, M.: Badania nad ofiarami zbrodni katyńskiej w świetle czesko-polskich stosunków, Těrlicko a Cieszyn, účastníci akce Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyňski II Spotkanie na Śląsku Cieszyńskim ( ) Katyňský zločin a jeho česko-slovenské súvislosti, Bratislava, česko-slovensko-polská diskuse, pořádaná pod záštitou velvyslance Polské republiky na Slovensku A. Krawczyka Polským institutem MSZ RP, Ústavem pamäti národa Slovenské republiky a Českým centrem MZV ČR ( ) Spór o Zaolzie poglądy strony czeskiej. Forum dyskusyjne, Dom spotkań z historią, Warszawa ( ). ČAPSKÝ, M.: Cyklus přednášek k pozdně středověkému Slezsku; Opolská univerzita; Polsko; v rámci programu Erasmus; Cyklus přednášek k pozdně středověkému Slezsku; Vratislavská univerzita; Polsko; v rámci programu Erasmus; GAWRECKÁ, M.: Die Nationalitätenfrage in der Revolution in den böhmischen Ländern, Slovinsko, Univerzita Lublaň, v rámci programu Erasmus, 2007 Schlesien als Randgebiet der Habsburgermonarchie, SRN, Univerzita Würzburg, v rámci programu Erasmus, 2008 Němci ve Slezsku v meziválečném období, Polsko, Univerzita Toruň, v rámci programu Erasmus, JANÁK, V.: Ateliér na výrobu broušené industrie KNP v Holasovicích a význam kulmských surovin v eneolitu Horního Slezska (s A. Přichystalem). Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Pradzieje Bramy Odrzańskiej. XV. Śląskie spotkania archeologiczne, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Karłów, Problem tzw. zasięgu scyfijskiego w Bramie Odrzańskiej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, během pobytu v rámci programu ERASMUS v červnu Wyrobnia kamiennej industrii szlifowanej KPL w miejscowości Holasovice Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, během pobytu v rámci programu ERASMUS v červnu

6 Przyczynki do genezji KPL na Górnym Śląsku Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, během pobytu v rámci programu ERASMUS v červnu Pradzieje Bramy Odrzańskiej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, během pobytu v rámci programu ERASMUS v červnu Čtyři skupiny broušené kamenné industrie v neolitu a eneolitu Horního Poodří (s A. Přichystalem). 26. pracovné setkanie k otázkám neolitu a eneolitu našich krajín, Archeologický śtav SAV v Nitře a Zemplínské múzeum v Michalovcích, Zemplínská Šírava - Kamenec, září Suroviny broušené industrie v neolitu a eneolitu Horního Slezska (s A. Přichystalem), Pomiędzy Północą a Południem. Przeobrażenia kulturowe na Górnym Śląsku w pradziejach i średniowieczu, Muzeum w Gliwicach, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego a Ústav historie a muzeologie Slezské univerzity v Opavě, Gliwice, listopadu Lengyelská kultura v Horním Slezsku. Katedra archeológie Univerzity Komenského, Bratislava, během pobytu v rámci programu ERASMUS v dubnu Suroviny broušené kamenné industrie v Horním Slezsku. Katedra archeológie Univerzity Komenského, Bratislava, během pobytu v rámci programu ERASMUS v dubnu Pravěk Oderské brány. Katedra archeológie Univerzity Komenského, Bratislava, během pobytu v rámci programu ERASMUS v dubnu JIRÁSEK, Z.: Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica - 4 přednášky (2007). Univerzita v Canakkale (Turecko) 2 přednášky (2008). Univerzita Wrocław 3 přednášky (2008). UHLÍŘ, D.: Univerzita Št.Hradec, Rakousko, 4 přednášky, studenti historie (2007). Univerzita Opole, Polsko, 3 přednášky, studenti historie. (2008). Popularizace ANTONÍN, R.: : Bitva na Moravském poli, Rádio Česko, vysíláno dne : Nástup Habsburků na český trůn, Rádio Česko, vysíláno dne BORÁK, M.: Zpravodajství TV Stonava, rozhovor k udělení polského vyznamenání Pro Memoria za výzkum polských obětí války a odboje (vysíláno ). Pořad Události v regionech ČT 1 a ČT 24, rozhovor o významu pamětí na II. světovou válku a holocaust (vysíláno 23. a ). Rozhovor pro Český rozhlas Praha, Radioţurnál, o údajném novém zákonu uvolňujícím přístup k materiálům perzekvovaných v archivech Federální bezpečnostní sluţby Ruské federace a o výsledcích výzkumu (vysíláno ). Dokumentární film TV Polonia Rok 1939 Wojenny falstart, popularizace výsledků výzkumu II. světové války ve Slezsku provokace v Mostech u Jablunkova v r (vysíláno 25., 26. a ). Pořad Report ČT 1 a ČT 2, polské vysílání, rozhovor o výsledcích výzkumu u příl. udělení ceny Kongresu Poláků v ČR (vysíláno a ). Udělení Ceny časopisu Dějiny a současnost filmu Zločin jménem Katyň na 42. Mezinárodním festivalu populárně-vědeckých a dokumentárních filmů Academia film Olomouc za nejlepší český dokument v oblasti společenských a humanitních věd (2007). 6

7 Udělení Ceny Andreje Nikolaje Stankoviče filmu Zločin jménem Katyň Skupinou samozvanců z okruhu kolem Charty 77 za mimořádný tvůrčí čin v oblasti kinematografie. Udělení hlavní ceny Grand Prix filmu Zločin jménem Katyň na VII. Mezinárodním festivalu v Baru v Černé Hoře (2007). Udělení výroční ceny Filmového a televizního svazu (FITES) Trilobit 2007 filmu Zločin jménem Katyň za nejlepší umělecký počin ve filmové a televizní tvorbě za uplynulý rok (2007). Nominace na udělení výroční televizní ceny České filmové a televizní asociace ELSA 2007 filmu Zločin jménem Katyň v kategorii dokumentárních filmů (2007). Ocenění scénáře filmu Zločin jménem Katyň v soutěţi Tacy jesteśmy o nejhodnotnější tvůrčí událost roku 2007, pořádané Kongresem Poláků v ČR (2007). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do prezentace 47. Filmového festivalu v Krakově (2007). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do prezentace 11. Mezinárodního festivalu Off Cinema v Poznani (2007). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do prezentace11. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě (2007). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do prezentace 33. Letní filmové školy v Uherském Hradišti (2007). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do prezentace do přehlídky Grand Prix CIRCOM Regional 2007, pořádané Evropskou asociací regionálních televizí (2007). Pořad Události ČT 1, rozhovor o významu potrestání pachatelů zločinu v Katyni (vysíláno ). Vystoupení v dokumentárním filmu ČT 2 Brno Interhelpo Historie jedné iluze, o obětech perzekuce v SSSR (vysíláno a ). Vystoupení v publicistickém filmu ČT 1 a ČT 2 Trilobit 21, o předání výroční ceny FITESu za rok 2007 filmu o Katyni (vysíláno 16. a ). Veřejné promítání dokumentárního filmu Zločin jménem Katyň v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně v rámci studijní projekce Ozvěny MFF dokumentárních filmů Jihlava ( ). Vystoupení v dokumentárním filmu ČT 2 Minulost v čase přítomném, o nalezení obrazů obětí holocaustu ve Slezském muzeu v Opavě (vysíláno 8. a ). Pořad Report ČT 1 a ČT 2, polský magazín, rozhovor o výsledcích výzkumu katyňských obětí (vysíláno ). Pořad Historický magazín ČT 24, debata o příčinách, průběhu a významu katyňského zločinu (vysíláno 12. a ). Pořad Události v regionech ČT 1 a ČT 2, rozhovor o příčinách a významu katyňského zločinu (vysíláno 17. a ). Rozhovor v pořad Koktejl, Český rozhlas Ostrava, o výzkumu katyňského zločinu a jeho obětí (vysíláno ). Pořad Dobré ráno ČT 1 a ČT 2, rozhovor o souvislostech katyňského zločinu se Slezskem a dokumentárním filmu o Katyni (vysíláno ). Námět, scénář a moderování dokumentárního filmu ČT 1 a ČT 2 Lebka, o výsledcích výzkumu obětí katyňského zločinu v ČR a Polsku (vysíláno a ). Námět, scénář a moderování dokumentárního filmu ČT 2 Transport do neznáma, o výsledcích výzkumu ţidovských transportů z Ostravska (vysíláno ). Rozhovor v polské půlhodince Českého rozhlasu Ostrava, o nalezení nové oběti Katyně (vysíláno ). Pořad Události v regionech ČT 1 a ČT 2, polské vysílání, o udělení vyznamenání polského MZV (vysíláno 29. a ). 7

8 Rozhovor v polské půlhodince Českého rozhlasu Ostrava, o publikaci Karty Varšava k událostem let na Těšínsku (vysíláno ). Rozhovor v polské půlhodince Českého rozhlasu Ostrava, o udělení státního vyznamenání MZV Polské republiky za výzkum obětí Katyně (vysíláno ) Vystoupení v dokumentárním filmu ČT 2 Příběhy domů Zámek Dolní Benešov, o historii koncentračního tábora pro Poláky v době okupace (vysíláno 24. a ). Veřejné promítání dokumentárních filmů Zločin jménem Katyň a Lebka v Polském institutu MSZ RP v Bratislavě v rámci přehlídky, organizované Českým centrem MZV ČR ( ). Pořad Události ČT 1 a ČT 24, o udělení polského státního vyznamenání za výzkum obětí Katyně (vysíláno ). Rozhovor ve zpravodajském bloku Českého rozhlasu 1 Radioţurnál, o udělení polského státního vyznamenání za výzkum obětí Katyně (vysíláno ) Rozhovor ve zpravodajském bloku Polského státního rozhlasu Varšava, o udělení polského státního vyznamenání za výzkum obětí Katyně (vysíláno ). Rozhovor ve zpravodajském bloku Českého rozhlasu 1 Radioţurnál, o důsledcích rozhodnutí mezinárodního soudu ve Štrasburku ve věci zločinu v Katyni (vysíláno ). Pořad Dobré ráno z Moravy a Slezska ČT 2, rozhovor o prvním transportu evropských ţidů z roku 1939 (vysíláno ). Pořad Zajímavosti z regionů ČT 1 a ČT 24, rozhovor o prvním transportu evropských ţidů a výsledcích výzkumu (vysíláno 9. a ). Námět, scénář a moderování dokumentárního filmu ČT 2 Zločin jménem Katyň, popularizace výsledků výzkumu obětí politických represí v SSSR (vysíláno ). Námět, scénář a moderování dokumentárního filmu ČT, studio Ostrava Zatajené popravy, popularizace výsledků výzkumu obětí perzekuce v SSSR, realizováno natáčení v Rusku, ČR a na Ukrajině (2008). Udělení hlavní ceny na III. Festivalu necentrálních studií veřejnoprávních televizí Visegrádské čtyřky, Visegrádské pečeti, filmu Zločin jménem Katyň (2008). Udělení zvláštní ceny v Národní soutěţi muzeí Gloria Musaealis 2007, pořádané Ministerstvem kultury ČR a Asociací muzeí a galerií ČR, za publikaci výsledků vědeckého výzkumu o perzekucích Čechů a československých občanů v Sovětském svazu (2008). Udělení diplomu ministra zahraničních věcí Polské republiky za významné zásluhy o šíření dobrého jména Polska ve světě (2008). Udělení pamětní medaile k 60. výročí zaloţení Muzea Těšínska za přínos k rozvoji muzea a zpracovávání dějin Těšínska (2008). Udělení pamětního listu Statutárního města Ostrava u příleţitosti 90. výročí zaloţení samostatného československého státu za přínos k rozvoji města a zpracovávání dějin Ostravska. Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do19. ročníku Mezinárodních dnů dokumentárního filmu Křiţovatky Evropy v Lublinu (2008). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do 10. filmového přehledu Kino na granicy v Cieszyně (2008). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do filmové přehlídky studijního kina AMOK v Gliwicích (2008). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do přehlídky Febiofest v Bratislavě (2008). ČAPSKÝ, M.: Články v periodickém tisku. (Cca 5). JIRÁSEK, Z.: 8

9 Televize cca 10 vystoupení (Dobré ráno, Historie. cs., Evropa. cs) KNAPÍK, J.: Karel Engliš nedoceněný organizátor ţivota ve Slezsku. Region Opavsko , roč. 2, č. 31, s. 8. Bohumil Sobotík - iniciátor vědeckého dění v Opavě. Region Opavsko , roč. 2, č. 41, s. 12. (spolu s J. Kvapíkovou). ŠIMČÍK, A.: Exkurze pro zahraniční studenty středních škol v KC ÚHV (Španělsko, Turecko). ŠOPÁK, P.: Proměny oranţerie. In: Znovuvzkvétání. Pamětní list k památkové obnově oranţérie státního zámku Raduň u Opavy v letech 2001 aţ 2004, Opava 2008, s Výročí valašskomeziříčské gobelínky. Ateliér 21, 2008, č. 16/17, s. 12. Námět, scénář (56 stran strojopisu), příprava a spolurealizace instalace výstavy Ferdiš Duša a kniţní kultura + přednáška v rámci této výstavy na dané téma, SZM, Památník Petra Bezruče, od 15. dubna do 15. září UHLÍŘ, D.: populárně-vědné články v časopise Přísně tajné (Literatura faktu), Praha, 2 v Revue História, Bratislava populárně-vědné články v revue Historka reprízy televizních pořadů (autor scénáře): Soumrak jedné monarchie, Následník trůnu, Brněnské morytáty, Mauritius-perla Indického oceánu. URBANEC, J.: Natáčení bezručovských reálií pro film k 50. Bezručově Opavě, květen Televize Dobré ráno z Ostravy k 50. výročí úmrtí Petra Bezruce únor (2008). VOJTAL, P.: Kniha o Hrabáni, dvě kapitoly (Zapomenuté obrazy, Zámecké muzeum). Kravaře 2007; Opavské nej architektura, (s. Gebauerem). 9

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3. Moravská zemská knihovna v Brně VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 201 3 Moravská zemská knihovna v Brně Název: Moravská zemská knihovna. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 201 3. Sestavili: Martina Bartáková,

Více

6. FINANCOVÁNÍ CELOMĚSTSKÝCH PROGRAMŮ PODPORY AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

6. FINANCOVÁNÍ CELOMĚSTSKÝCH PROGRAMŮ PODPORY AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 6. FINANCOVÁNÍ CELOMĚSTSKÝCH PROGRAMŮ PODPORY AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY 6.1. Granty v roce 2007 Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy

Více

AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 -

AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 - AUSCHWITZ-BIRKENAU D Ě JINY A SOUČ ASNOST - 1 - SEZNAM: PŘED AUSCHWITZ 3 NACISTICKÁ IDEOLOGIE 3 ZAČÁTEK 2. SVĚTOVÉ VÁLKY 3 NACISTICKÉ KONCENTRAČNÍ TÁBORY 4 AUSCHWITZ 1940-1945. STRUČNÉ DĚJINY TÁBORA 4

Více

PŘES PRÁH TOTALITY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU MODERNÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DĚJIN PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE. Kolektiv autorů

PŘES PRÁH TOTALITY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU MODERNÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DĚJIN PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE. Kolektiv autorů PŘES PRÁH TOTALITY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO VÝUKU MODERNÍCH ČESKOSLOVENSKÝCH A ČESKÝCH DĚJIN PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE Kolektiv autorů 2009 Obsah : Úvod - str. 3 I. Závěr 2. světové války, partyzáni, Ploština

Více

František Čáda (1895 1975)

František Čáda (1895 1975) František Čáda (1895 1975) Monografie Čáda, F.: Aforismy a myšlenky/e.tilsch, doslov F. Čáda. Praha, Právnická Jednota 1916, 79 s. Čáda, F.: K osobní exekuci podle českého práva zemského. Část I. Práce

Více

BILATERÁLNÍ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY

BILATERÁLNÍ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY BILATERÁLNÍ VZTAHY ČESKÉ REPUBLIKY Poznámka k tabulkám o vzájemných ekonomických vztazích v následujícím textu: Tabulka zachycuje (tam, kde je uvedena) vývoj vybraných ukazatelů vzájemného obchodu v l.

Více

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016

Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 Zásady směřování Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace, na období 2012 2016 1 Poslání a východiska muzea (místo muzea ve společnosti a vize dalšího rozvoje stanovením vlastních cílů) Poslání

Více

Přehled aktivit k 70. výročí osvobození a ukončení 2. světové války

Přehled aktivit k 70. výročí osvobození a ukončení 2. světové války Přehled aktivit k 70. výročí osvobození a ukončení 2. světové války Kategorie jednotlivých akcí na základě jednání s ÚV a dalšími rezorty budou akce kategorizovány dle doporučené účasti ústavních činitelů

Více

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku

Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví vám přeje redakce Akademiku ROČNÍK XV. 2011 4 Stalo se... / Statečná studentka / Profesor Tomáš Čermák se stal čestným občanem města Ostravy / Ekonomická fakulta / Fakulta stavební / Fakulta elektrotechniky a informatiky / Fakulta

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny.

Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny. Doc. Mgr. Martin Čapský, Ph.D. vedoucí Oddělení historie ÚHV FPF SU v Opavě Vědecké zaměření: Dějiny vrcholného a pozdního středověku českých korunních zemí; kulturní a politické dějiny. E-mail: martin.capsky@fpf.slu.cz

Více

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století

Sylabus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Sylabus Přednáškový cyklus Volný čas v Československu 50. a 60. let 20. století Jiří Knapík, Martin Franc, Alžběta Čornejová, Petra Schindler-Wisten projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz

Více

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010

III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 III. Zpráva o stavu romské menšiny v České republice za rok 2010 Září 2011 OBSAH 1. ÚVOD... 4 2. INSTITUCIONÁLNÍ A POLITICKÝ RÁMEC ROMSKÉ INTEGRACE... 5 2.1 NÁRODNÍ ÚROVEŇ ZABEZPEČENÍ ROMSKÉ INTEGRACE...

Více

červenec 2006 ročník II

červenec 2006 ročník II červenec 2006 ročník II Kraj navštívila čínská delegace (strana 4) Velehrad - Dny lidí dobré vůle (strana 5 a 7) Profesor Balátě ví, jak uspořit teplo (strana 10) Lázeňské divadlo zahájilo sezonu (strana

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 Obsah: 1. Hlavní odborné úkoly muzea 2. Základní odborné úkoly muzea 2.1. Vědeckovýzkumná činnost 2.2. Tvorba a správa sbírkového fondu 2.2.1. Tvorba

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

62 Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy

62 Nacionalismus v současných dějinách střední Evropy JAN RYCHLÍK ČESKÁ A SLOVENSKÁ HISTORIOGRAFIE O OBDOBÍ KOMUNISMU V ČESKOSLOVENSKU ČESKÁ A SLOVENSKÁ HISTORIOGRAFIE O DěJINÁCH KOMUNISTICKÉHO ČESKOSLOVENSKA PřED ROKEM 1989 Oficiální marxisticko-leninská

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001

Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 Soubor pedagogicko - organizačních informací pro základní školy, střední školy, vyšší odborné školy a školská zařízení na školní rok 2000/2001 č.j. 13095/2000-20 Předkládaný Soubor pedagogicko-organizačních

Více

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku)

Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Komentář k mapě nakladatelského průmyslu (oblast knih a tisku) Součást výzkumného projektu Sociálně ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů (2007 2011), jehož příjemcem je Institut

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1

Závěrečná zpráva. Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Závěrečná zpráva Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství 2011 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Březen 2012 1 Dále jen Evropský rok dobrovolnictví

Více

Sylabus. Kulturní dění a životní styl v 50. a 60. letech 20. století. Přednáškový cyklus. Jiří Knapík, Martin Franc, Juraj Marušiak

Sylabus. Kulturní dění a životní styl v 50. a 60. letech 20. století. Přednáškový cyklus. Jiří Knapík, Martin Franc, Juraj Marušiak Sylabus Přednáškový cyklus Kulturní dění a životní styl v 50. a 60. letech 20. století Jiří Knapík, Martin Franc, Juraj Marušiak projekty.slu.cz/popularizace popularizacevedy.slu.cz Sylabus Přednáškový

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 5.6.1 Vzdělávací obor: Dějepis Vzdělávací předmět: Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Vyučovací předmět dějepis se vyučuje v 6. 9. ročníku

Více

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz

Ošetřovatelství na počátku 20. století. Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Ošetřovatelství na počátku 20. století Bc. Petra Podrazilová, DiS. ÚZS TUL petra.podrazilova@tul.cz Rakousko - Uhersko Oficiální název: V Říšské radě zastoupená království a země a Země svaté Štěpánské

Více

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS

Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T LIDÉ A ČAS Č L O V Ě K A J E H O S V Ě T Linda Mikulenková LIDÉ A ČAS Pracovní sešit pro 4. a 5. roční k základní školy Lektorovali: Mgr. Antonín Kalous, Ph.D.; Mgr. Radek Malý, Ph.D. Recenzovali: PaedDr. Blanka

Více

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1

Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1 Školní vzdělávací program pro střední vzdělávání - čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia 2009/1 (zpracováno podle RVP G) Gymnázium, Český Těšín, příspěvková organizace Školní vzdělávací

Více

Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století

Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA HUDEBNÍ VÝCHOVY Hudební život na Hlučínsku v 20. a 21. století DIPLOMOVÁ PRÁCE Autor práce: Bc. Jitka Hoňková Vedoucí práce: PhDr. Jiří Kusák,

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více