Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM zahájeného 1. ledna 2007 za období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008"

Transkript

1 Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM zahájeného 1. ledna 2007 za období Studium v archivech, popř. speciálních knihovnách ANTONÍN, R.: Moravský zemský archiv v Brně (2008). Zemský archiv v Opavě (2008). Archiwum Państwowe we Wrocławiu (2008). BORÁK, M.: Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR v Praze (2007). Moravský zemský archiv v Brně (2007). Národní archiv v Praze (2008). Archiv Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války v Praze (2008). Ruský státní vojenský archiv v Moskvě (2007). Muzeum Katyńskie Warszawa (2007). Archiwum Akt Nowych Warszawa (2007). Ośrodek KARTA, Archiwum Wschodnie Warszawa (2007). Archiv Yad Vashem, Jeruzalém (2008). ČAPSKÁ, V.: Národní archiv v Praze (2007, 2008). Zemský archiv v Opavě pobočka Olomouc (2007, 2008). Moravská zemská knihovna v Brně (2007). Národní knihovna v Praze (2008). Vědecká knihovna v Olomouci (2007). Strahovská knihovna v Praze (2007). ČAPSKÝ, M.: Archiwum państwowe we Wrocławiu (2007, 2008). Archiwum państwowe w Opolu (2007). Archiwum państwowe w Katowicach oddział w Racibórzu (2008). Národní archiv v Praze (2007, 2008). GAWRECKÁ, M.: Archiwum Państwowe w Opolu (2008) JANÁK, D.: Národní archiv v Praze (2007) Zemský archiv v Opavě (2008). Archiwum Akt Nowych Warszawa (2007, 2008). 1

2 Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR v Praze (2007). JANÁK, V.: Muzeum w Raciborzu (2007, 2008). Muzeum Šląskie, Katowice (2007) Muzeum w Gliwicach (2007) Muzeum Górnośląskie, Bytom (2007) Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii (2007, 2008). Instytut Archeologii i Etnologii PAN Wrocław (2007, 2008). Muzeum Archeologiczne Wrocław (2007). Jihomoravské muzeum ve Znojmě (2008). Dzielnica, pow. Koźle (2007, 2008) Lubowice Brzezie, pow. Racibórz (2007, 2008). JIRÁSEK, Z.: Archiwum Akt Nowych Warszawa (2007, 2008). Institut Polski i Museum Sikorskiego London (2007, 2008). KNAPÍK, J.: Národní archiv v Praze (2008). Archiv hl. m. Prahy (2007, 2008). Archiv Národního muzea v Praze (2008). Archiv Kanceláře prezidenta republiky (2008). Moravský zemský archiv v Brně (2008). Slezské zemské muzeum v Opavě Památník P. Bezruče (2007, 2008). Archiv města Ostravy, (2007). Státní okresní archiv v Opavě (2007, 2008). Státní okresní archiv ve Frýdku-Místku, (2007). Státní okresní archiv Rokycany (2007, 2008). Státní okresní archiv v Kutné Hoře (2008). Občanské sdruţení Bezručův kraj (2007). Institut Polski i Museum Sikorskiego London (2008). Polski Ósrodek społeczno kulturalny London (2008). KORBELÁŘOVÁ, I.: Zemský archiv v Opavě (2007, 2008) Moravský zemský archiv v Brně (2007). Národní archiv v Praze (2007,2008). Státní okresní archiv v Opavě. Státní okresní archiv v Karviné. Österreichische Nationalbibliothek Wien, Handschriften (2007, 2008). Österreichische Staatsarchiv Wien (2007, 2008). Archiwum Państwowe we Wroclawiu (2007). Archiwum Pa mstwowe w Katowicach, odd. Cieszyn (2007). Rossijskaja Gosudarstvěnnaja biblioteka, Moskva (2008). PRIX, D.: Národní archiv v Praze (2007). 2

3 Zemský archiv v Opavě pobočka v Olomouci (2007, 2008). Státní okresní archiv v Opavě (2007, 2008). Státní okresní archiv v Novém Jičíně (2007). Moravský zemský archiv v Brně (2008). ŠIMČÍK, A.: Zemský archiv v Opavě, (2007, 2008). ŠOPÁK, P.: Státní okresní archiv v Opavě (2007, 2008). Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (2008). Slezské zemské muzeum v Opavě (2007,2008). STUCHLÍK, S.: Muzeum Archeologiczne Wrocław (2007). Slezské muzeum v Opavě (2008). Moravské zemské muzeum v Brně(2008). UHLÍŘ, D.: Zemský archiv v Opavě (2007,2008). Národní archiv v Praze (2007,2008). Moravský zemský archiv v Brně (2007,2008). URBANEC, J.: Památník Petra Bezruče v Opavě (2007, 2008). ŢÁČEK, R.: Moravský zemský archiv v Brně (2007, 2008). Národní archiv v Praze (2007, 2008). Österreichische Natuiobalbibliothek Wien, Handschriften (2007, 2008). Österreichisches Staatsarchiv Wien (2007, 2008). Archiwum Państwowe we Wroclawiu (2007). Książnica Miejska w Cieszynie, Oddział zabytkowy, Zbiór Szersznika (2007). Tuzemské přednášky: (bez přednášek vysokoškolských a vystoupeních na konferencích) ANTONÍN, R.: Slezská kníţata v politice Václava II. a Jana Lucemburského, (Matice těšínská, 23. říjen 2008) BORÁK, M.: Výsledky výzkumu katyňského zločinu a jejich prezentace v dokumentech, Český Těšín, sdruţení Katyňská rodina v ČR ( ) Ţivot a dílo slezského historika Bořivoje Čelovského, Ostrava, vernisáţ výstavy Ostravského muzea Bořivoj Čelovský a jeho literární přátelé ( ) Nové informace o obětech katyňského zločinu, Český Těšín, sdruţení Katyňská rodina v ČR ( ) 3

4 Katyňský zločin a jeho historické souvislosti, Bohumín, občanské sdruţení Maryška při Městském úřadu v Bohumíně ( ) Výzkum obětí katyňského zločinu nová zjištění, Český Těšín, sdruţení Katyňská rodina v ČR ( ) Perzekuce Čechů a čs. občanů v Sovětském svazu a okolnosti katyňského zločinu, Praha, Asociace učitelů dějepisu ČR ( ) Výzkum obětí katyňského zločinu, Ostrava, česká předpremiéra filmu A. Wajdy Katyň ( ) Události Křišťálové noci v Sudetech v kontextu historických souvislostí, Krnov, občanské sdruţení Krnovská synagoga ( ) ČAPSKÝ, M.: Slezská politika Zikmunda Lucemburského; Palackého univerzita v Olomouci; přednáška pro studenty; 2007 Opavští Přemyslovci; Slezské muzeum v Opavě; přednáška pro veřejnost; 2008 Slezští zeměpáni pozdního středověku; Matice těšínská; přednáška pro veřejnost; 2008 Těšínští Piastovci; Matice těšínská; přednáška pro veřejnost; 2008 GAWRECKÁ, M.: Němci v Opavě v meziválečném období, Opava, Univerzita III. věku GAWRECKI, D.: Prezentace publikace Dějiny Opavy. Slezská univerzita a Zemský archiv v Opavě Opava. vystoupení a účast v diskusi. JANÁK, V.: Ekonomika nejstarších středoevropských zemědělců, Muzeum Vyškovska ve Vyškově, Doba bronzová v Oderské bráně, Muzeum Novojičínska, Nový Jičín, v rámci vernisáţe výstavy Dějiny lité bronzem, JIRÁSEK, Z.: Opava po roce 1945, pro Univerzitu třetího věku na SU Opava Československo mezi Západem a Východem po r. 1945, pro Akademii třetího věku v Trutnově (zastoupena i analýza slezské problematiky). KNAPÍK, J.: Slezský studijní ústav v Opavě ; Opava (Univerzita III. věku; SU). České slezanství v Československu v letech ; Opava (Univerzita III. věku; SU) PRIX, D.: O kostele v Kostelci, Krnov-Kostelec, , přednáška pro veřejnost (místní odbor Matice slezské v Krnově). UHLÍŘ, D.: Univerzita třetího věku Opava, přednáška o Opavském kongresu, pro veřejnost (2007) 2007 Historické muzeum Slavkov u Brna, přednáška o bitvě u Slavkova, po veřejnost (2007) Filozof. fakulta UP Olomouc, dvě přednášky o napoleonském období, studenti historie (2008) 4

5 Cyklus přednášek pro U3V, Vysoké učení technické Brno, česká a moravská šlechta a její sídla, pro veřejnost (2008). URBANEC, J.: O knize Lydie Romanská, Goghova postel, Základní škola umění Ostrava-Svinov O knize Oldřich Šuleř, Laskavé medailony, Dům knihy Librex Ostrava Slavnostní projev k odhalení pamětní desky na rodném domě Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku Zahraniční přednášky BORÁK, M.: Badania nad ofiarami zbrodni katyńskiej w świetle czesko-polskich stosunków, Těrlicko a Cieszyn, účastníci akce Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyňski II Spotkanie na Śląsku Cieszyńskim ( ) Katyňský zločin a jeho česko-slovenské súvislosti, Bratislava, česko-slovensko-polská diskuse, pořádaná pod záštitou velvyslance Polské republiky na Slovensku A. Krawczyka Polským institutem MSZ RP, Ústavem pamäti národa Slovenské republiky a Českým centrem MZV ČR ( ) Spór o Zaolzie poglądy strony czeskiej. Forum dyskusyjne, Dom spotkań z historią, Warszawa ( ). ČAPSKÝ, M.: Cyklus přednášek k pozdně středověkému Slezsku; Opolská univerzita; Polsko; v rámci programu Erasmus; Cyklus přednášek k pozdně středověkému Slezsku; Vratislavská univerzita; Polsko; v rámci programu Erasmus; GAWRECKÁ, M.: Die Nationalitätenfrage in der Revolution in den böhmischen Ländern, Slovinsko, Univerzita Lublaň, v rámci programu Erasmus, 2007 Schlesien als Randgebiet der Habsburgermonarchie, SRN, Univerzita Würzburg, v rámci programu Erasmus, 2008 Němci ve Slezsku v meziválečném období, Polsko, Univerzita Toruň, v rámci programu Erasmus, JANÁK, V.: Ateliér na výrobu broušené industrie KNP v Holasovicích a význam kulmských surovin v eneolitu Horního Slezska (s A. Přichystalem). Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Pradzieje Bramy Odrzańskiej. XV. Śląskie spotkania archeologiczne, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Karłów, Problem tzw. zasięgu scyfijskiego w Bramie Odrzańskiej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, během pobytu v rámci programu ERASMUS v červnu Wyrobnia kamiennej industrii szlifowanej KPL w miejscowości Holasovice Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, během pobytu v rámci programu ERASMUS v červnu

6 Przyczynki do genezji KPL na Górnym Śląsku Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, během pobytu v rámci programu ERASMUS v červnu Pradzieje Bramy Odrzańskiej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, během pobytu v rámci programu ERASMUS v červnu Čtyři skupiny broušené kamenné industrie v neolitu a eneolitu Horního Poodří (s A. Přichystalem). 26. pracovné setkanie k otázkám neolitu a eneolitu našich krajín, Archeologický śtav SAV v Nitře a Zemplínské múzeum v Michalovcích, Zemplínská Šírava - Kamenec, září Suroviny broušené industrie v neolitu a eneolitu Horního Slezska (s A. Přichystalem), Pomiędzy Północą a Południem. Przeobrażenia kulturowe na Górnym Śląsku w pradziejach i średniowieczu, Muzeum w Gliwicach, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego a Ústav historie a muzeologie Slezské univerzity v Opavě, Gliwice, listopadu Lengyelská kultura v Horním Slezsku. Katedra archeológie Univerzity Komenského, Bratislava, během pobytu v rámci programu ERASMUS v dubnu Suroviny broušené kamenné industrie v Horním Slezsku. Katedra archeológie Univerzity Komenského, Bratislava, během pobytu v rámci programu ERASMUS v dubnu Pravěk Oderské brány. Katedra archeológie Univerzity Komenského, Bratislava, během pobytu v rámci programu ERASMUS v dubnu JIRÁSEK, Z.: Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica - 4 přednášky (2007). Univerzita v Canakkale (Turecko) 2 přednášky (2008). Univerzita Wrocław 3 přednášky (2008). UHLÍŘ, D.: Univerzita Št.Hradec, Rakousko, 4 přednášky, studenti historie (2007). Univerzita Opole, Polsko, 3 přednášky, studenti historie. (2008). Popularizace ANTONÍN, R.: : Bitva na Moravském poli, Rádio Česko, vysíláno dne : Nástup Habsburků na český trůn, Rádio Česko, vysíláno dne BORÁK, M.: Zpravodajství TV Stonava, rozhovor k udělení polského vyznamenání Pro Memoria za výzkum polských obětí války a odboje (vysíláno ). Pořad Události v regionech ČT 1 a ČT 24, rozhovor o významu pamětí na II. světovou válku a holocaust (vysíláno 23. a ). Rozhovor pro Český rozhlas Praha, Radioţurnál, o údajném novém zákonu uvolňujícím přístup k materiálům perzekvovaných v archivech Federální bezpečnostní sluţby Ruské federace a o výsledcích výzkumu (vysíláno ). Dokumentární film TV Polonia Rok 1939 Wojenny falstart, popularizace výsledků výzkumu II. světové války ve Slezsku provokace v Mostech u Jablunkova v r (vysíláno 25., 26. a ). Pořad Report ČT 1 a ČT 2, polské vysílání, rozhovor o výsledcích výzkumu u příl. udělení ceny Kongresu Poláků v ČR (vysíláno a ). Udělení Ceny časopisu Dějiny a současnost filmu Zločin jménem Katyň na 42. Mezinárodním festivalu populárně-vědeckých a dokumentárních filmů Academia film Olomouc za nejlepší český dokument v oblasti společenských a humanitních věd (2007). 6

7 Udělení Ceny Andreje Nikolaje Stankoviče filmu Zločin jménem Katyň Skupinou samozvanců z okruhu kolem Charty 77 za mimořádný tvůrčí čin v oblasti kinematografie. Udělení hlavní ceny Grand Prix filmu Zločin jménem Katyň na VII. Mezinárodním festivalu v Baru v Černé Hoře (2007). Udělení výroční ceny Filmového a televizního svazu (FITES) Trilobit 2007 filmu Zločin jménem Katyň za nejlepší umělecký počin ve filmové a televizní tvorbě za uplynulý rok (2007). Nominace na udělení výroční televizní ceny České filmové a televizní asociace ELSA 2007 filmu Zločin jménem Katyň v kategorii dokumentárních filmů (2007). Ocenění scénáře filmu Zločin jménem Katyň v soutěţi Tacy jesteśmy o nejhodnotnější tvůrčí událost roku 2007, pořádané Kongresem Poláků v ČR (2007). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do prezentace 47. Filmového festivalu v Krakově (2007). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do prezentace 11. Mezinárodního festivalu Off Cinema v Poznani (2007). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do prezentace11. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě (2007). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do prezentace 33. Letní filmové školy v Uherském Hradišti (2007). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do prezentace do přehlídky Grand Prix CIRCOM Regional 2007, pořádané Evropskou asociací regionálních televizí (2007). Pořad Události ČT 1, rozhovor o významu potrestání pachatelů zločinu v Katyni (vysíláno ). Vystoupení v dokumentárním filmu ČT 2 Brno Interhelpo Historie jedné iluze, o obětech perzekuce v SSSR (vysíláno a ). Vystoupení v publicistickém filmu ČT 1 a ČT 2 Trilobit 21, o předání výroční ceny FITESu za rok 2007 filmu o Katyni (vysíláno 16. a ). Veřejné promítání dokumentárního filmu Zločin jménem Katyň v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně v rámci studijní projekce Ozvěny MFF dokumentárních filmů Jihlava ( ). Vystoupení v dokumentárním filmu ČT 2 Minulost v čase přítomném, o nalezení obrazů obětí holocaustu ve Slezském muzeu v Opavě (vysíláno 8. a ). Pořad Report ČT 1 a ČT 2, polský magazín, rozhovor o výsledcích výzkumu katyňských obětí (vysíláno ). Pořad Historický magazín ČT 24, debata o příčinách, průběhu a významu katyňského zločinu (vysíláno 12. a ). Pořad Události v regionech ČT 1 a ČT 2, rozhovor o příčinách a významu katyňského zločinu (vysíláno 17. a ). Rozhovor v pořad Koktejl, Český rozhlas Ostrava, o výzkumu katyňského zločinu a jeho obětí (vysíláno ). Pořad Dobré ráno ČT 1 a ČT 2, rozhovor o souvislostech katyňského zločinu se Slezskem a dokumentárním filmu o Katyni (vysíláno ). Námět, scénář a moderování dokumentárního filmu ČT 1 a ČT 2 Lebka, o výsledcích výzkumu obětí katyňského zločinu v ČR a Polsku (vysíláno a ). Námět, scénář a moderování dokumentárního filmu ČT 2 Transport do neznáma, o výsledcích výzkumu ţidovských transportů z Ostravska (vysíláno ). Rozhovor v polské půlhodince Českého rozhlasu Ostrava, o nalezení nové oběti Katyně (vysíláno ). Pořad Události v regionech ČT 1 a ČT 2, polské vysílání, o udělení vyznamenání polského MZV (vysíláno 29. a ). 7

8 Rozhovor v polské půlhodince Českého rozhlasu Ostrava, o publikaci Karty Varšava k událostem let na Těšínsku (vysíláno ). Rozhovor v polské půlhodince Českého rozhlasu Ostrava, o udělení státního vyznamenání MZV Polské republiky za výzkum obětí Katyně (vysíláno ) Vystoupení v dokumentárním filmu ČT 2 Příběhy domů Zámek Dolní Benešov, o historii koncentračního tábora pro Poláky v době okupace (vysíláno 24. a ). Veřejné promítání dokumentárních filmů Zločin jménem Katyň a Lebka v Polském institutu MSZ RP v Bratislavě v rámci přehlídky, organizované Českým centrem MZV ČR ( ). Pořad Události ČT 1 a ČT 24, o udělení polského státního vyznamenání za výzkum obětí Katyně (vysíláno ). Rozhovor ve zpravodajském bloku Českého rozhlasu 1 Radioţurnál, o udělení polského státního vyznamenání za výzkum obětí Katyně (vysíláno ) Rozhovor ve zpravodajském bloku Polského státního rozhlasu Varšava, o udělení polského státního vyznamenání za výzkum obětí Katyně (vysíláno ). Rozhovor ve zpravodajském bloku Českého rozhlasu 1 Radioţurnál, o důsledcích rozhodnutí mezinárodního soudu ve Štrasburku ve věci zločinu v Katyni (vysíláno ). Pořad Dobré ráno z Moravy a Slezska ČT 2, rozhovor o prvním transportu evropských ţidů z roku 1939 (vysíláno ). Pořad Zajímavosti z regionů ČT 1 a ČT 24, rozhovor o prvním transportu evropských ţidů a výsledcích výzkumu (vysíláno 9. a ). Námět, scénář a moderování dokumentárního filmu ČT 2 Zločin jménem Katyň, popularizace výsledků výzkumu obětí politických represí v SSSR (vysíláno ). Námět, scénář a moderování dokumentárního filmu ČT, studio Ostrava Zatajené popravy, popularizace výsledků výzkumu obětí perzekuce v SSSR, realizováno natáčení v Rusku, ČR a na Ukrajině (2008). Udělení hlavní ceny na III. Festivalu necentrálních studií veřejnoprávních televizí Visegrádské čtyřky, Visegrádské pečeti, filmu Zločin jménem Katyň (2008). Udělení zvláštní ceny v Národní soutěţi muzeí Gloria Musaealis 2007, pořádané Ministerstvem kultury ČR a Asociací muzeí a galerií ČR, za publikaci výsledků vědeckého výzkumu o perzekucích Čechů a československých občanů v Sovětském svazu (2008). Udělení diplomu ministra zahraničních věcí Polské republiky za významné zásluhy o šíření dobrého jména Polska ve světě (2008). Udělení pamětní medaile k 60. výročí zaloţení Muzea Těšínska za přínos k rozvoji muzea a zpracovávání dějin Těšínska (2008). Udělení pamětního listu Statutárního města Ostrava u příleţitosti 90. výročí zaloţení samostatného československého státu za přínos k rozvoji města a zpracovávání dějin Ostravska. Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do19. ročníku Mezinárodních dnů dokumentárního filmu Křiţovatky Evropy v Lublinu (2008). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do 10. filmového přehledu Kino na granicy v Cieszyně (2008). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do filmové přehlídky studijního kina AMOK v Gliwicích (2008). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do přehlídky Febiofest v Bratislavě (2008). ČAPSKÝ, M.: Články v periodickém tisku. (Cca 5). JIRÁSEK, Z.: 8

9 Televize cca 10 vystoupení (Dobré ráno, Historie. cs., Evropa. cs) KNAPÍK, J.: Karel Engliš nedoceněný organizátor ţivota ve Slezsku. Region Opavsko , roč. 2, č. 31, s. 8. Bohumil Sobotík - iniciátor vědeckého dění v Opavě. Region Opavsko , roč. 2, č. 41, s. 12. (spolu s J. Kvapíkovou). ŠIMČÍK, A.: Exkurze pro zahraniční studenty středních škol v KC ÚHV (Španělsko, Turecko). ŠOPÁK, P.: Proměny oranţerie. In: Znovuvzkvétání. Pamětní list k památkové obnově oranţérie státního zámku Raduň u Opavy v letech 2001 aţ 2004, Opava 2008, s Výročí valašskomeziříčské gobelínky. Ateliér 21, 2008, č. 16/17, s. 12. Námět, scénář (56 stran strojopisu), příprava a spolurealizace instalace výstavy Ferdiš Duša a kniţní kultura + přednáška v rámci této výstavy na dané téma, SZM, Památník Petra Bezruče, od 15. dubna do 15. září UHLÍŘ, D.: populárně-vědné články v časopise Přísně tajné (Literatura faktu), Praha, 2 v Revue História, Bratislava populárně-vědné články v revue Historka reprízy televizních pořadů (autor scénáře): Soumrak jedné monarchie, Následník trůnu, Brněnské morytáty, Mauritius-perla Indického oceánu. URBANEC, J.: Natáčení bezručovských reálií pro film k 50. Bezručově Opavě, květen Televize Dobré ráno z Ostravy k 50. výročí úmrtí Petra Bezruce únor (2008). VOJTAL, P.: Kniha o Hrabáni, dvě kapitoly (Zapomenuté obrazy, Zámecké muzeum). Kravaře 2007; Opavské nej architektura, (s. Gebauerem). 9

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal

ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče. Král, který létal ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ KONFERENCE projektu Památková péče Král, který létal Moravsko-slezské pomezí v kontextu středoevropského prostoru doby Jana Lucemburského Památková péče (inovace studijních programů)

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Tisková zpráva SZM č. 2/2015 z 21. 1. 2015. První ředitelku Slezského zemského muzea v řadě jmenoval ministr kultury Daniel Herman

Tisková zpráva SZM č. 2/2015 z 21. 1. 2015. První ředitelku Slezského zemského muzea v řadě jmenoval ministr kultury Daniel Herman Tisková zpráva SZM č. 2/2015 z 21. 1. 2015 První ředitelku Slezského zemského muzea v řadě jmenoval ministr kultury Daniel Herman Vedení Slezského zemského muzea v Opavě se dne 16. 1. 2015 ujala Jana Horáková.

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Strana 531 36 SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 6. května 2014 byl v Krakově podepsán Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a

Více

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP

Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP Grantové projekty a výzkumné záměry pedagogů Katedry dějin umění FF UP PhDr. Josef Bláha Předvelkomoravské mocenské centrum v Olomouci projekt číslo: 404/07/0368 doba trvání: 2007 2010 pozice:hlavní řešitel

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Změna: 98/2006 Sb. Změna: 126/2009 Sb. Změna: 26/2015 Sb. 5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2002 o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury Vláda nařizuje k provedení

Více

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Seminář Výměna zkušeností 9. ř íjen 2 01 3 JANA GALÁŠOVÁ Ř E D I T E L K A M Ě K Č E S K Ý T Ě Š Í N H T T P : / / K N I H O

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu

Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky. magisterského studia dějepisu Otázkové okruhy pro státní závěrečné zkoušky magisterského studia dějepisu Program Učitelství pro základní školy obor Učitelství dějepisu pro ZŠ Výsledkem magisterského studia historie na KHI a obsahem

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková

Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Recenzovaná regionální periodika oboru historie a příbuzných vědních oborů z pohledu historické bibliografie Václava Horčáková Kolokvium slovenských, českých a moravských bibliografů Jihlava 2. až 4. října

Více

Společenské vědy ve vzdělávání

Společenské vědy ve vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra společenských věd Žižkovo nám. 5, Olomouc 77140 pořádá 25. 26. dubna 2012 II. mezinárodní vědeckou konferenci s oborově didaktickým zaměřením

Více

Zpráva všech pracovníků výzkumného záměru MSM4781305905 Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy za rok 2009

Zpráva všech pracovníků výzkumného záměru MSM4781305905 Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy za rok 2009 Zpráva všech pracovníků výzkumného záměru MSM4781305905 Slezsko v dějinách českého státu a střední Evropy za rok 2009 Heuristika stručně charakterizovat heuristiku včetně služebních cest po archivech apod.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004

Činnost Sekce dějin farmacie ČFS. Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 Činnost Sekce dějin farmacie ČFS Vědecká konference farmacie včera a dnes, Kuks - Dvůr Králové nad Labem 1.5.2004 POČÁTKY HISTORIE SEKCE 1954 zahájeny práce na dějinách farmacie ( Drábek, Hanzlíček,, Rusek)

Více

Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2008

Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2008 1 Z činnosti orgánů AMG Zápis se zasedání senátu AMG 11. prosince 2007 v Národním muzeu 1/2008, s. 4 Zápis se zasedání senátu AMG 19. února 2008 v Národním muzeu 2/2008, s. 4 Zápis ze zasedání senátu AMG

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

Přehled knihoven a databází

Přehled knihoven a databází rok 2013 FTE počet registrovanýc h uživatelů / studentů 2013 (1.8.-31.12) Academic Search Complete Business Source Complete Environment Complete SocIndex with FullText 2013 (1.9.-31.12.) 2013 (1.8.-31.12.)

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 50,02 % 1. lékařská fakulta 49,49% 2. lékařská fakulta 20,95% 3. lékařská fakulta 27,2% Evangelická teologická fakulta 89,07% Fakulta humanitních

Více

Internet pro historiky

Internet pro historiky Internet pro historiky [Vysokoškolská pracoviště] [Výzkumná pracoviště] [Profesní a občanská sdružení, učené společnosti] [Archivy] [Knihovny] [Muzea] [Informace a rozcestníky] [Digitalizované prameny]

Více

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání

Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Mezinárodní spolupráce univerzit třetího věku jako prostředek zvyšování kvality seniorského vzdělávání Univerzita třetího věku neprofesní zájmové vzdělávání základním posláním U3V je otevření univerzitních

Více

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži

5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži 5. místo Ivana Gromotoviče na gymnaziální historické soutěži V pátek dne 23. ledna 2015 proběhl v budově Historického ústavu Slezské univerzity v Opavě již IX. ročník krajské historické soutěže určené

Více

Seznam archivních institucí a archivních fondů

Seznam archivních institucí a archivních fondů Seznam archivních institucí a archivních fondů I. Moravský zemský archiv v Brně Acta finita 11 Augustiniáni Šternberk 11 Benediktini Rajhrad 11 Boček Antonín 14 Bočkova sbírka 15 Cejnek Rajmund 16 Cerroniho

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ

INTERKULTURNÍ DIALOG A EVROPSKÁ UNIE NA ZAČÁTKU 21. STOLETÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ a ZASTOUPENÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PŘI EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍCH V BRUSELU si Vás dovolují pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci

Více

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů

Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů Vlastík Úvodní obrazovka Obrázky z českých dějin V proudu staletí Hrajeme si Otázky z českých dějin Licenční ujednání Registrovat Tisk testů min. 5 max. 100 otázek, uzavřený (výběr z několika odpovědí)

Více

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí

Gymnázium Františka Palackého Valašské Meziříčí 1. Pravěk - charakteristika jednotlivých etap pravěku, předchůdci dnešního člověka - přírodní prostředí, způsob života lidských předků - pojmy: dělba práce, neolitická revoluce, matriarchát a patriarchát

Více

Mezinárodní spolupráce školy

Mezinárodní spolupráce školy Mezinárodní spolupráce školy Ve školním roce 2010 2011 dosáhla naše škola v mezinárodní spolupráci historického úspěchu. Se společným česko polským projektem středních škol Zmizelé a nalézané osudy. Memento

Více

P12 Ukázka rozhovoru s podrobným kódováním. P14 Ukázka rozhovoru s barevným kódováním. P15 Internetové odkazy na muzea, projekty a vědecká pracoviště

P12 Ukázka rozhovoru s podrobným kódováním. P14 Ukázka rozhovoru s barevným kódováním. P15 Internetové odkazy na muzea, projekty a vědecká pracoviště Přílohy 1 Seznam příloh P1 Informační dopis pro rodiče P2 Obrázek vědce (Ivan) P3 Obrázek vědce (Karel) P4 Obrázek vědce (Anna) P5 Obrázek vědce (Bára) P6 Obrázek vědce (Cecil) P7 Obrázek vědce (David)

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ

ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMNĚ-SPRÁVNÍ ČLENĚNÍ Státní správa Samospráva Územní samospráva: je podstatou demokratického systému. Konkrétní model dělby moci mezi stát a jeho územní části je výsledkem působení specifických podmínek:

Více

: Bruntál - centrum. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Panel č.: Město Okres Kraj. : Bruntál : Moravskoslezský

: Bruntál - centrum. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com. Panel č.: Město Okres Kraj. : Bruntál : Moravskoslezský 388 : Bruntál - : Bruntál : Moravskoslezský Adresa : I/11 Opavská I/11 od Ostravy WGS84 n : 49.9934200 WGS84 eo Rozměr 24A/1 : 17.4775800 489 : Karviná - Horní Suchá : Karviná : Moravskoslezský Adresa

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7

Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 7 Usnesení č. 9/810/1 - Příloha č. 1 Strana 1 Seznam projektů, kterým bude poskytnuta dotace v dotačním Programu podpory aktivit příslušníků národnostních menšin žijících na území Moravskoslezského kraje

Více

Vedoucí Oddělení archeologie Ústavu historických věd

Vedoucí Oddělení archeologie Ústavu historických věd Vedoucí Oddělení archeologie Ústavu historických věd Vědecké zaměření: archeologie a dějiny mladší a pozdní doby kamenné ve střední Evropě, E-mail: telefon: vratislav.janak@fpf.slu.cz 553 684 474 Pracoviště:

Více

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR

1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1316 2016 700. VÝROČÍ NAROZENÍ KARLA IV. ORGANIZAČNÍ VÝBOR OHLÉDNUTÍ ZA VÝROČÍM 1150 LET OD PŘÍCHODU SV. CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Zlínský kraj Ministerstvo zahraničních věcí ČR erzita c Zlínský

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR

Schéma organizační struktury Slovanského ústavu AV ČR Výroční zpráva Slovanského ústavu AV ČR za rok 2005 Slovanský ústav AV ČR (dále jen SLU) Adresa: Valentinská 1 110 00 Praha 1 IČ: 68378017 Telefon: +420 224 800 251 Fax: +420 224 800 252 Adresa el. pošty:

Více

_ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ

_ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ MODERNÍ _ DĚJINY PRO UČITELE _ATRAKTIVNĚ / INSPIRATIVNĚ Roční grantový projekt z OP VK výzvy Moravskoslezského kraje MODENÍ DĚJINY PRO _UČITELE Co nabízíme? Moderní formy vzdělávání v oblasti dějin 20.

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Maturitní témata z dějepisu

Maturitní témata z dějepisu Gymnázium Pierra de Coubertina, školní rok: 2015/2016 Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 třída: 4.B, oktáva zkoušející: Zdenka Ďuricová Maturitní témata z dějepisu 1. Pravěk filozofie počátku světa člověk

Více

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost.

Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. DĚJEPIS A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis rozpracovává vzdělávací obsah oboru Dějepis patřícího do vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Navazuje na

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Prameny a literatura. Prameny:

Prameny a literatura. Prameny: Prameny a literatura Prameny: Horácké listy. 1909, roč. I., č. 5. Horácké listy. 1909, roč. I., č. 8. Horácké listy. 1910, roč. II., č. 52. Horácké listy. 1911, roč. III., č. 14. Horácké listy. 1911, roč.

Více

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň

Ročník: 6. Minimální doporučená úroveň Příklady možné konkretizace minimální doporučené úrovně pro úpravy očekávaných výstupů v rámci podpůrných opatření pro využití v IVP předmětu Dějepis pro 2. stupeň základní školy Ukázka zpracována s využitím

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

SBORNÍK PRACÍ BRNĚNSKÉ UNIVERSITY

SBORNÍK PRACÍ BRNĚNSKÉ UNIVERSITY SBORNÍK PRACÍ FILOSOFICKÉ FAKULTY BRNĚNSKÉ UNIVERSITY ROČNÍK X ŘADA ARCHEOLOGICKO-KLASICKÁ (E) Č. 6 Citace: Sborníkfil.fak. Brno E 6 (1961), Btr. 48 SPFFBU E 6 (1961), str. 48 SBORNÍK PRACÍ FILOSOFICKÉ

Více

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY

SCIAP 2014 SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA POPULARIZACE VĚDY SCIence APproach Soutěžní přehlídka pro ty, kteří přibližují vědu široké veřejnosti Soutěžní přehlídka OCENĚNÉ PŘÍSPĚVKY Soutěžní přehlídka KATEGORIE: EXPOZICE 2. místo

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Dějepis 6 (Pravěk a starověk) Válková. V., SPN, Praha 2012 Pravěk, starověk. Dějepisné atlasy pro ZŠ. Kartografie, Praha 1995 1. Úvod do dějepisu - seznámení s učebnicí - historické prameny UČIVO: - čas,

Více

Slováci v České republice: s důrazem na dojížďku za prací a do vysokých škol

Slováci v České republice: s důrazem na dojížďku za prací a do vysokých škol XVI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách Valtice, 19. - 21. 6. 2013 Slováci v České republice: s důrazem na dojížďku za prací a do vysokých škol Ondřej Šerý, Tatiana Mintálová, Zdeněk Szczyrba,

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Konference Knihovny současnosti 2015 Palackého univerzita Olomouc 8.-10. září 2015

Konference Knihovny současnosti 2015 Palackého univerzita Olomouc 8.-10. září 2015 Konference Knihovny současnosti 2015 Palackého univerzita Olomouc 8.-10. září 2015 1 2 3 Počet obyvatel polské národnosti v ČR 42.302 osob Polská minorita žije soustředěně na Těšínsku Má zde historicky

Více

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PARTNERSKÉ INSTITUCE

MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU 1990 2010: PARTNERSKÉ INSTITUCE PARTNERSKÉ INSTITUCE Kapitola o partnerských institucích není přesným a podrobným dokumentem o veškeré spolupráci, ale výběrem zajímavých příkladů, dokládajících pestrý soubor a hodnoty partnerů, kterých

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi

Reflexe II. světové války ve společenském vědomí a pedagogické praxi Katedra společenských věd PdF UP v Olomouci za podpory Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR, Olomouckého kraje, Olomouckého centra otevřeného vzdělávání pořádá ve dnech 16. 19. srpna 2015 XXII.

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

VYDRANCOVÁNO ALE KÝM?

VYDRANCOVÁNO ALE KÝM? Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statů obětí II. světové války, o.p.s. pořádá 6. mezinárodní konferenci k tématu konfiskací, krádeží a majetkových převodů uměleckých děl v důsledku

Více

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj

ORP Bílovec Moravskoslezský kraj Historické městské soubory 1 30 Zámky 2 30 Křesťanské sakrální památky Muzea, galerie 1 2 45 1 35 Jiné atraktivity cestovního ruchu 1 20 Turistická informační centra 3 45 Úhrn 205 I Urbanizovaný prostor

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011)

Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Zhodnocení podpory vysokoškolského vzdělávání v rámci OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (2008-2011) Jana Kouřilová, Jana Folková Katedra regionálních studií,

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2007 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec)

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2008 (leden prosinec) Počet přihlášení do Web of Science...2 Počet zadaných dotazů ve Web of Science...3 Počet přihlášení do

Více

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006

Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Statistické údaje o využití Web of Science a Journal Citation Reports v roce 2006 Celkový přehled využití WEB OF SCIENCE a JOURNAL CITATION REPORTS...2 Počet přihlášení do WEB OF SCIENCE...3 Počet zadaných

Více

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech

semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech semináře pracovníků knihoven muzeí a galerií na fotografiích a v zápisech Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1. seminář (4. 6. dubna 1973) Teplice Oblastní vlastivědné muzeum v Teplicích 1.

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR

Předmět: Technologie rekonstrukcí historických objektů Kat.. technologie staveb - 2011 PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR VZNIK PAMÁTKOVÉ PÉČE Lze najít řadu příkladů zájmu o památky již v dřívějších dobách, ať jde o sbírání ostatků, či uměleckých děl, práce vedutistů, či v pěstování historické vlastivědy.

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Usnesení č. 16/1374 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 13

Usnesení č. 16/1374 - Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 13 Usnesení č. 16/1374 - Příloha č. 1 Strana 1 Seznam schválených projektů pro poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci "Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY

Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY Okruhy pro závěrečné zkoušky programu DĚJEPIS pro druhý stupeň ZŠ a DĚJEPIS Učitelství pro druhý stupeň ZŠ ČESKÉ DĚJINY V průběhu závěrečné zkoušky může být položena otázka doplňujícího charakteru, která

Více

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého

Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci. Radek Palaščák, 9. 12. 2015, úsek vnějších vztahů, Rektorát Univerzity Palackého Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Olomouci podnět k mapovaní oblasti vzešel z univerzitního prostředí: dojednána podpora a spolupráce s politickou reprezentací města i magistrátními odbory zejm.

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka

270 (Praha -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka 270 ( -) Česká Třebová - Přerov - Bohumín, Mošnov, Ostrava Airport - Studénka km km SŽDC, státní organizace / ČD, a.s. Vlak 4202 IDS IREDO Česká Třebová - Tatenice, IDSOK Hoštejn - Přerov 3703 3325 3705

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde

Význam oslav pro Broumovsko pro Broumovsko znamená toto výročí okamžik objevení místa za kopcem prvními obyvateli připomínáme si hodnoty, které zde 800. výročí příchodu řádu na Broumovsko je příležitostí ukázat, jak důležitá je minulost pro současnost. Vstup benediktinů do regionu významně ovlivnil jeho rozvoj ve sféře vzdělání, kultury, správní i

Více

Příloha č.1 - Boj o Těšínsko v datech

Příloha č.1 - Boj o Těšínsko v datech Příloha č.1 - Boj o Těšínsko v datech 2. a 5. listopadu 1918 podepsána prozatímní úmluva mezi Radou Narodowou a Zemským národním výborem pro Slezsko. 25. listopadu 1918 vypsání voleb do polského sejmu

Více

OPATŘENÍ PRO VLAKY DÁLKOVOU DOPRAVU - STÁVKA DNE 13.VI. 2011

OPATŘENÍ PRO VLAKY DÁLKOVOU DOPRAVU - STÁVKA DNE 13.VI. 2011 OPATŘÍ PO VLAKY DÁLKOVOU DOPAVU - STÁVKA DNE 13.VI. 2011 Druh EC 70 Wiener Neustadt 12:04 Praha hl.n. 17:19 vlak odřeknut v celé trase EC 71 Praha hl.n. 4:39 Wiener Neustadt 9:55 vlak odřeknut v celé trase

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více