Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM zahájeného 1. ledna 2007 za období

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM4781305905 zahájeného 1. ledna 2007 za období 1.1.2007-31.12.2008"

Transkript

1 Příloha Periodické zprávy o řešení výzkumného záměru MSM zahájeného 1. ledna 2007 za období Studium v archivech, popř. speciálních knihovnách ANTONÍN, R.: Moravský zemský archiv v Brně (2008). Zemský archiv v Opavě (2008). Archiwum Państwowe we Wrocławiu (2008). BORÁK, M.: Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR v Praze (2007). Moravský zemský archiv v Brně (2007). Národní archiv v Praze (2008). Archiv Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války v Praze (2008). Ruský státní vojenský archiv v Moskvě (2007). Muzeum Katyńskie Warszawa (2007). Archiwum Akt Nowych Warszawa (2007). Ośrodek KARTA, Archiwum Wschodnie Warszawa (2007). Archiv Yad Vashem, Jeruzalém (2008). ČAPSKÁ, V.: Národní archiv v Praze (2007, 2008). Zemský archiv v Opavě pobočka Olomouc (2007, 2008). Moravská zemská knihovna v Brně (2007). Národní knihovna v Praze (2008). Vědecká knihovna v Olomouci (2007). Strahovská knihovna v Praze (2007). ČAPSKÝ, M.: Archiwum państwowe we Wrocławiu (2007, 2008). Archiwum państwowe w Opolu (2007). Archiwum państwowe w Katowicach oddział w Racibórzu (2008). Národní archiv v Praze (2007, 2008). GAWRECKÁ, M.: Archiwum Państwowe w Opolu (2008) JANÁK, D.: Národní archiv v Praze (2007) Zemský archiv v Opavě (2008). Archiwum Akt Nowych Warszawa (2007, 2008). 1

2 Archiv Ministerstva zahraničních věcí ČR v Praze (2007). JANÁK, V.: Muzeum w Raciborzu (2007, 2008). Muzeum Šląskie, Katowice (2007) Muzeum w Gliwicach (2007) Muzeum Górnośląskie, Bytom (2007) Uniwersytet Wrocławski, Instytut Archeologii (2007, 2008). Instytut Archeologii i Etnologii PAN Wrocław (2007, 2008). Muzeum Archeologiczne Wrocław (2007). Jihomoravské muzeum ve Znojmě (2008). Dzielnica, pow. Koźle (2007, 2008) Lubowice Brzezie, pow. Racibórz (2007, 2008). JIRÁSEK, Z.: Archiwum Akt Nowych Warszawa (2007, 2008). Institut Polski i Museum Sikorskiego London (2007, 2008). KNAPÍK, J.: Národní archiv v Praze (2008). Archiv hl. m. Prahy (2007, 2008). Archiv Národního muzea v Praze (2008). Archiv Kanceláře prezidenta republiky (2008). Moravský zemský archiv v Brně (2008). Slezské zemské muzeum v Opavě Památník P. Bezruče (2007, 2008). Archiv města Ostravy, (2007). Státní okresní archiv v Opavě (2007, 2008). Státní okresní archiv ve Frýdku-Místku, (2007). Státní okresní archiv Rokycany (2007, 2008). Státní okresní archiv v Kutné Hoře (2008). Občanské sdruţení Bezručův kraj (2007). Institut Polski i Museum Sikorskiego London (2008). Polski Ósrodek społeczno kulturalny London (2008). KORBELÁŘOVÁ, I.: Zemský archiv v Opavě (2007, 2008) Moravský zemský archiv v Brně (2007). Národní archiv v Praze (2007,2008). Státní okresní archiv v Opavě. Státní okresní archiv v Karviné. Österreichische Nationalbibliothek Wien, Handschriften (2007, 2008). Österreichische Staatsarchiv Wien (2007, 2008). Archiwum Państwowe we Wroclawiu (2007). Archiwum Pa mstwowe w Katowicach, odd. Cieszyn (2007). Rossijskaja Gosudarstvěnnaja biblioteka, Moskva (2008). PRIX, D.: Národní archiv v Praze (2007). 2

3 Zemský archiv v Opavě pobočka v Olomouci (2007, 2008). Státní okresní archiv v Opavě (2007, 2008). Státní okresní archiv v Novém Jičíně (2007). Moravský zemský archiv v Brně (2008). ŠIMČÍK, A.: Zemský archiv v Opavě, (2007, 2008). ŠOPÁK, P.: Státní okresní archiv v Opavě (2007, 2008). Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze (2008). Slezské zemské muzeum v Opavě (2007,2008). STUCHLÍK, S.: Muzeum Archeologiczne Wrocław (2007). Slezské muzeum v Opavě (2008). Moravské zemské muzeum v Brně(2008). UHLÍŘ, D.: Zemský archiv v Opavě (2007,2008). Národní archiv v Praze (2007,2008). Moravský zemský archiv v Brně (2007,2008). URBANEC, J.: Památník Petra Bezruče v Opavě (2007, 2008). ŢÁČEK, R.: Moravský zemský archiv v Brně (2007, 2008). Národní archiv v Praze (2007, 2008). Österreichische Natuiobalbibliothek Wien, Handschriften (2007, 2008). Österreichisches Staatsarchiv Wien (2007, 2008). Archiwum Państwowe we Wroclawiu (2007). Książnica Miejska w Cieszynie, Oddział zabytkowy, Zbiór Szersznika (2007). Tuzemské přednášky: (bez přednášek vysokoškolských a vystoupeních na konferencích) ANTONÍN, R.: Slezská kníţata v politice Václava II. a Jana Lucemburského, (Matice těšínská, 23. říjen 2008) BORÁK, M.: Výsledky výzkumu katyňského zločinu a jejich prezentace v dokumentech, Český Těšín, sdruţení Katyňská rodina v ČR ( ) Ţivot a dílo slezského historika Bořivoje Čelovského, Ostrava, vernisáţ výstavy Ostravského muzea Bořivoj Čelovský a jeho literární přátelé ( ) Nové informace o obětech katyňského zločinu, Český Těšín, sdruţení Katyňská rodina v ČR ( ) 3

4 Katyňský zločin a jeho historické souvislosti, Bohumín, občanské sdruţení Maryška při Městském úřadu v Bohumíně ( ) Výzkum obětí katyňského zločinu nová zjištění, Český Těšín, sdruţení Katyňská rodina v ČR ( ) Perzekuce Čechů a čs. občanů v Sovětském svazu a okolnosti katyňského zločinu, Praha, Asociace učitelů dějepisu ČR ( ) Výzkum obětí katyňského zločinu, Ostrava, česká předpremiéra filmu A. Wajdy Katyň ( ) Události Křišťálové noci v Sudetech v kontextu historických souvislostí, Krnov, občanské sdruţení Krnovská synagoga ( ) ČAPSKÝ, M.: Slezská politika Zikmunda Lucemburského; Palackého univerzita v Olomouci; přednáška pro studenty; 2007 Opavští Přemyslovci; Slezské muzeum v Opavě; přednáška pro veřejnost; 2008 Slezští zeměpáni pozdního středověku; Matice těšínská; přednáška pro veřejnost; 2008 Těšínští Piastovci; Matice těšínská; přednáška pro veřejnost; 2008 GAWRECKÁ, M.: Němci v Opavě v meziválečném období, Opava, Univerzita III. věku GAWRECKI, D.: Prezentace publikace Dějiny Opavy. Slezská univerzita a Zemský archiv v Opavě Opava. vystoupení a účast v diskusi. JANÁK, V.: Ekonomika nejstarších středoevropských zemědělců, Muzeum Vyškovska ve Vyškově, Doba bronzová v Oderské bráně, Muzeum Novojičínska, Nový Jičín, v rámci vernisáţe výstavy Dějiny lité bronzem, JIRÁSEK, Z.: Opava po roce 1945, pro Univerzitu třetího věku na SU Opava Československo mezi Západem a Východem po r. 1945, pro Akademii třetího věku v Trutnově (zastoupena i analýza slezské problematiky). KNAPÍK, J.: Slezský studijní ústav v Opavě ; Opava (Univerzita III. věku; SU). České slezanství v Československu v letech ; Opava (Univerzita III. věku; SU) PRIX, D.: O kostele v Kostelci, Krnov-Kostelec, , přednáška pro veřejnost (místní odbor Matice slezské v Krnově). UHLÍŘ, D.: Univerzita třetího věku Opava, přednáška o Opavském kongresu, pro veřejnost (2007) 2007 Historické muzeum Slavkov u Brna, přednáška o bitvě u Slavkova, po veřejnost (2007) Filozof. fakulta UP Olomouc, dvě přednášky o napoleonském období, studenti historie (2008) 4

5 Cyklus přednášek pro U3V, Vysoké učení technické Brno, česká a moravská šlechta a její sídla, pro veřejnost (2008). URBANEC, J.: O knize Lydie Romanská, Goghova postel, Základní škola umění Ostrava-Svinov O knize Oldřich Šuleř, Laskavé medailony, Dům knihy Librex Ostrava Slavnostní projev k odhalení pamětní desky na rodném domě Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku Zahraniční přednášky BORÁK, M.: Badania nad ofiarami zbrodni katyńskiej w świetle czesko-polskich stosunków, Těrlicko a Cieszyn, účastníci akce Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyňski II Spotkanie na Śląsku Cieszyńskim ( ) Katyňský zločin a jeho česko-slovenské súvislosti, Bratislava, česko-slovensko-polská diskuse, pořádaná pod záštitou velvyslance Polské republiky na Slovensku A. Krawczyka Polským institutem MSZ RP, Ústavem pamäti národa Slovenské republiky a Českým centrem MZV ČR ( ) Spór o Zaolzie poglądy strony czeskiej. Forum dyskusyjne, Dom spotkań z historią, Warszawa ( ). ČAPSKÝ, M.: Cyklus přednášek k pozdně středověkému Slezsku; Opolská univerzita; Polsko; v rámci programu Erasmus; Cyklus přednášek k pozdně středověkému Slezsku; Vratislavská univerzita; Polsko; v rámci programu Erasmus; GAWRECKÁ, M.: Die Nationalitätenfrage in der Revolution in den böhmischen Ländern, Slovinsko, Univerzita Lublaň, v rámci programu Erasmus, 2007 Schlesien als Randgebiet der Habsburgermonarchie, SRN, Univerzita Würzburg, v rámci programu Erasmus, 2008 Němci ve Slezsku v meziválečném období, Polsko, Univerzita Toruň, v rámci programu Erasmus, JANÁK, V.: Ateliér na výrobu broušené industrie KNP v Holasovicích a význam kulmských surovin v eneolitu Horního Slezska (s A. Přichystalem). Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, Pradzieje Bramy Odrzańskiej. XV. Śląskie spotkania archeologiczne, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Karłów, Problem tzw. zasięgu scyfijskiego w Bramie Odrzańskiej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, během pobytu v rámci programu ERASMUS v červnu Wyrobnia kamiennej industrii szlifowanej KPL w miejscowości Holasovice Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, během pobytu v rámci programu ERASMUS v červnu

6 Przyczynki do genezji KPL na Górnym Śląsku Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, během pobytu v rámci programu ERASMUS v červnu Pradzieje Bramy Odrzańskiej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, během pobytu v rámci programu ERASMUS v červnu Čtyři skupiny broušené kamenné industrie v neolitu a eneolitu Horního Poodří (s A. Přichystalem). 26. pracovné setkanie k otázkám neolitu a eneolitu našich krajín, Archeologický śtav SAV v Nitře a Zemplínské múzeum v Michalovcích, Zemplínská Šírava - Kamenec, září Suroviny broušené industrie v neolitu a eneolitu Horního Slezska (s A. Přichystalem), Pomiędzy Północą a Południem. Przeobrażenia kulturowe na Górnym Śląsku w pradziejach i średniowieczu, Muzeum w Gliwicach, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego a Ústav historie a muzeologie Slezské univerzity v Opavě, Gliwice, listopadu Lengyelská kultura v Horním Slezsku. Katedra archeológie Univerzity Komenského, Bratislava, během pobytu v rámci programu ERASMUS v dubnu Suroviny broušené kamenné industrie v Horním Slezsku. Katedra archeológie Univerzity Komenského, Bratislava, během pobytu v rámci programu ERASMUS v dubnu Pravěk Oderské brány. Katedra archeológie Univerzity Komenského, Bratislava, během pobytu v rámci programu ERASMUS v dubnu JIRÁSEK, Z.: Univerzita Mateja Bela, Bánská Bystrica - 4 přednášky (2007). Univerzita v Canakkale (Turecko) 2 přednášky (2008). Univerzita Wrocław 3 přednášky (2008). UHLÍŘ, D.: Univerzita Št.Hradec, Rakousko, 4 přednášky, studenti historie (2007). Univerzita Opole, Polsko, 3 přednášky, studenti historie. (2008). Popularizace ANTONÍN, R.: : Bitva na Moravském poli, Rádio Česko, vysíláno dne : Nástup Habsburků na český trůn, Rádio Česko, vysíláno dne BORÁK, M.: Zpravodajství TV Stonava, rozhovor k udělení polského vyznamenání Pro Memoria za výzkum polských obětí války a odboje (vysíláno ). Pořad Události v regionech ČT 1 a ČT 24, rozhovor o významu pamětí na II. světovou válku a holocaust (vysíláno 23. a ). Rozhovor pro Český rozhlas Praha, Radioţurnál, o údajném novém zákonu uvolňujícím přístup k materiálům perzekvovaných v archivech Federální bezpečnostní sluţby Ruské federace a o výsledcích výzkumu (vysíláno ). Dokumentární film TV Polonia Rok 1939 Wojenny falstart, popularizace výsledků výzkumu II. světové války ve Slezsku provokace v Mostech u Jablunkova v r (vysíláno 25., 26. a ). Pořad Report ČT 1 a ČT 2, polské vysílání, rozhovor o výsledcích výzkumu u příl. udělení ceny Kongresu Poláků v ČR (vysíláno a ). Udělení Ceny časopisu Dějiny a současnost filmu Zločin jménem Katyň na 42. Mezinárodním festivalu populárně-vědeckých a dokumentárních filmů Academia film Olomouc za nejlepší český dokument v oblasti společenských a humanitních věd (2007). 6

7 Udělení Ceny Andreje Nikolaje Stankoviče filmu Zločin jménem Katyň Skupinou samozvanců z okruhu kolem Charty 77 za mimořádný tvůrčí čin v oblasti kinematografie. Udělení hlavní ceny Grand Prix filmu Zločin jménem Katyň na VII. Mezinárodním festivalu v Baru v Černé Hoře (2007). Udělení výroční ceny Filmového a televizního svazu (FITES) Trilobit 2007 filmu Zločin jménem Katyň za nejlepší umělecký počin ve filmové a televizní tvorbě za uplynulý rok (2007). Nominace na udělení výroční televizní ceny České filmové a televizní asociace ELSA 2007 filmu Zločin jménem Katyň v kategorii dokumentárních filmů (2007). Ocenění scénáře filmu Zločin jménem Katyň v soutěţi Tacy jesteśmy o nejhodnotnější tvůrčí událost roku 2007, pořádané Kongresem Poláků v ČR (2007). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do prezentace 47. Filmového festivalu v Krakově (2007). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do prezentace 11. Mezinárodního festivalu Off Cinema v Poznani (2007). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do prezentace11. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě (2007). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do prezentace 33. Letní filmové školy v Uherském Hradišti (2007). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do prezentace do přehlídky Grand Prix CIRCOM Regional 2007, pořádané Evropskou asociací regionálních televizí (2007). Pořad Události ČT 1, rozhovor o významu potrestání pachatelů zločinu v Katyni (vysíláno ). Vystoupení v dokumentárním filmu ČT 2 Brno Interhelpo Historie jedné iluze, o obětech perzekuce v SSSR (vysíláno a ). Vystoupení v publicistickém filmu ČT 1 a ČT 2 Trilobit 21, o předání výroční ceny FITESu za rok 2007 filmu o Katyni (vysíláno 16. a ). Veřejné promítání dokumentárního filmu Zločin jménem Katyň v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Brně v rámci studijní projekce Ozvěny MFF dokumentárních filmů Jihlava ( ). Vystoupení v dokumentárním filmu ČT 2 Minulost v čase přítomném, o nalezení obrazů obětí holocaustu ve Slezském muzeu v Opavě (vysíláno 8. a ). Pořad Report ČT 1 a ČT 2, polský magazín, rozhovor o výsledcích výzkumu katyňských obětí (vysíláno ). Pořad Historický magazín ČT 24, debata o příčinách, průběhu a významu katyňského zločinu (vysíláno 12. a ). Pořad Události v regionech ČT 1 a ČT 2, rozhovor o příčinách a významu katyňského zločinu (vysíláno 17. a ). Rozhovor v pořad Koktejl, Český rozhlas Ostrava, o výzkumu katyňského zločinu a jeho obětí (vysíláno ). Pořad Dobré ráno ČT 1 a ČT 2, rozhovor o souvislostech katyňského zločinu se Slezskem a dokumentárním filmu o Katyni (vysíláno ). Námět, scénář a moderování dokumentárního filmu ČT 1 a ČT 2 Lebka, o výsledcích výzkumu obětí katyňského zločinu v ČR a Polsku (vysíláno a ). Námět, scénář a moderování dokumentárního filmu ČT 2 Transport do neznáma, o výsledcích výzkumu ţidovských transportů z Ostravska (vysíláno ). Rozhovor v polské půlhodince Českého rozhlasu Ostrava, o nalezení nové oběti Katyně (vysíláno ). Pořad Události v regionech ČT 1 a ČT 2, polské vysílání, o udělení vyznamenání polského MZV (vysíláno 29. a ). 7

8 Rozhovor v polské půlhodince Českého rozhlasu Ostrava, o publikaci Karty Varšava k událostem let na Těšínsku (vysíláno ). Rozhovor v polské půlhodince Českého rozhlasu Ostrava, o udělení státního vyznamenání MZV Polské republiky za výzkum obětí Katyně (vysíláno ) Vystoupení v dokumentárním filmu ČT 2 Příběhy domů Zámek Dolní Benešov, o historii koncentračního tábora pro Poláky v době okupace (vysíláno 24. a ). Veřejné promítání dokumentárních filmů Zločin jménem Katyň a Lebka v Polském institutu MSZ RP v Bratislavě v rámci přehlídky, organizované Českým centrem MZV ČR ( ). Pořad Události ČT 1 a ČT 24, o udělení polského státního vyznamenání za výzkum obětí Katyně (vysíláno ). Rozhovor ve zpravodajském bloku Českého rozhlasu 1 Radioţurnál, o udělení polského státního vyznamenání za výzkum obětí Katyně (vysíláno ) Rozhovor ve zpravodajském bloku Polského státního rozhlasu Varšava, o udělení polského státního vyznamenání za výzkum obětí Katyně (vysíláno ). Rozhovor ve zpravodajském bloku Českého rozhlasu 1 Radioţurnál, o důsledcích rozhodnutí mezinárodního soudu ve Štrasburku ve věci zločinu v Katyni (vysíláno ). Pořad Dobré ráno z Moravy a Slezska ČT 2, rozhovor o prvním transportu evropských ţidů z roku 1939 (vysíláno ). Pořad Zajímavosti z regionů ČT 1 a ČT 24, rozhovor o prvním transportu evropských ţidů a výsledcích výzkumu (vysíláno 9. a ). Námět, scénář a moderování dokumentárního filmu ČT 2 Zločin jménem Katyň, popularizace výsledků výzkumu obětí politických represí v SSSR (vysíláno ). Námět, scénář a moderování dokumentárního filmu ČT, studio Ostrava Zatajené popravy, popularizace výsledků výzkumu obětí perzekuce v SSSR, realizováno natáčení v Rusku, ČR a na Ukrajině (2008). Udělení hlavní ceny na III. Festivalu necentrálních studií veřejnoprávních televizí Visegrádské čtyřky, Visegrádské pečeti, filmu Zločin jménem Katyň (2008). Udělení zvláštní ceny v Národní soutěţi muzeí Gloria Musaealis 2007, pořádané Ministerstvem kultury ČR a Asociací muzeí a galerií ČR, za publikaci výsledků vědeckého výzkumu o perzekucích Čechů a československých občanů v Sovětském svazu (2008). Udělení diplomu ministra zahraničních věcí Polské republiky za významné zásluhy o šíření dobrého jména Polska ve světě (2008). Udělení pamětní medaile k 60. výročí zaloţení Muzea Těšínska za přínos k rozvoji muzea a zpracovávání dějin Těšínska (2008). Udělení pamětního listu Statutárního města Ostrava u příleţitosti 90. výročí zaloţení samostatného československého státu za přínos k rozvoji města a zpracovávání dějin Ostravska. Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do19. ročníku Mezinárodních dnů dokumentárního filmu Křiţovatky Evropy v Lublinu (2008). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do 10. filmového přehledu Kino na granicy v Cieszyně (2008). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do filmové přehlídky studijního kina AMOK v Gliwicích (2008). Přijetí filmu Zločin jménem Katyň do přehlídky Febiofest v Bratislavě (2008). ČAPSKÝ, M.: Články v periodickém tisku. (Cca 5). JIRÁSEK, Z.: 8

9 Televize cca 10 vystoupení (Dobré ráno, Historie. cs., Evropa. cs) KNAPÍK, J.: Karel Engliš nedoceněný organizátor ţivota ve Slezsku. Region Opavsko , roč. 2, č. 31, s. 8. Bohumil Sobotík - iniciátor vědeckého dění v Opavě. Region Opavsko , roč. 2, č. 41, s. 12. (spolu s J. Kvapíkovou). ŠIMČÍK, A.: Exkurze pro zahraniční studenty středních škol v KC ÚHV (Španělsko, Turecko). ŠOPÁK, P.: Proměny oranţerie. In: Znovuvzkvétání. Pamětní list k památkové obnově oranţérie státního zámku Raduň u Opavy v letech 2001 aţ 2004, Opava 2008, s Výročí valašskomeziříčské gobelínky. Ateliér 21, 2008, č. 16/17, s. 12. Námět, scénář (56 stran strojopisu), příprava a spolurealizace instalace výstavy Ferdiš Duša a kniţní kultura + přednáška v rámci této výstavy na dané téma, SZM, Památník Petra Bezruče, od 15. dubna do 15. září UHLÍŘ, D.: populárně-vědné články v časopise Přísně tajné (Literatura faktu), Praha, 2 v Revue História, Bratislava populárně-vědné články v revue Historka reprízy televizních pořadů (autor scénáře): Soumrak jedné monarchie, Následník trůnu, Brněnské morytáty, Mauritius-perla Indického oceánu. URBANEC, J.: Natáčení bezručovských reálií pro film k 50. Bezručově Opavě, květen Televize Dobré ráno z Ostravy k 50. výročí úmrtí Petra Bezruce únor (2008). VOJTAL, P.: Kniha o Hrabáni, dvě kapitoly (Zapomenuté obrazy, Zámecké muzeum). Kravaře 2007; Opavské nej architektura, (s. Gebauerem). 9

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTSKÁ KNIHOVNA ORLOVÁ MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ TĚŠÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Seminář Výměna zkušeností 9. ř íjen 2 01 3 JANA GALÁŠOVÁ Ř E D I T E L K A M Ě K Č E S K Ý T Ě Š Í N H T T P : / / K N I H O

Více

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů

Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014. úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět činnosti Odměna Rada muzea Předseda: Prof.

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M

XVI. ročník. Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství. Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M LETNÍ ŠKOLA VÝCHOVY K OBČANSTVÍ A EVROPANSTVÍ XVI. ročník Obnova demokracie v Československu a výchova k aktivnímu demokratickému občanství Olomouc 16. 20. srpna 2009 P R O G R A M 16. 8. 2009 neděle 09:00

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska

Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Digitalizace pramenů k moderním dějinám Slezska Mgr. David Váhala Oddělení památkové péče a muzeologie, Ústav historických věd, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Slezská univerzita v Opavě vahala@uhv.cz

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 32818/ENV/14 Ing. Soukupová / l. 2321 15. 5. 2014 Věc:

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2012-2013 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii: důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné a Friedrich-Ebert-Stiftung si Vás dovolují pozvat na mezinárodní konferenci Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Plán akcí na rok 2013

Plán akcí na rok 2013 Plán akcí na rok 2013 P.č. Datum Den Program na rok 2013 odvědná oba odvědný oddíl 1 7.1.2013 2 11.1.2013 pá Svátek narození Jeţíše Krista; Vernisáţ Ikon "Sláva na výstech Bohu", RSVK, Praha Novoroční

Více

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

STŘEDNÍ ŠKOLY. Interaktivní programy. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY 2015 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512 391 +420 604

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení PANT Občanské sdružení PANT Nábřežní 1272/2a, 725 25 Polanka nad Odrou IČ: 22667393, DIČ: CZ22667393 Tel.: +420 602 764 931, email: info@pant.cz Bank. spojení:

Více

GAWRECKI, Dan: Opava od slezských válek do revolučního roku 1848. In MÜLLER, K., ŽÁČEK, R. a kol. Opava. Praha 2006, s. 207 233.

GAWRECKI, Dan: Opava od slezských válek do revolučního roku 1848. In MÜLLER, K., ŽÁČEK, R. a kol. Opava. Praha 2006, s. 207 233. Použité zdroje: Literatura: GAWRECKI, Dan: Opava od slezských válek do revolučního roku 1848. In MÜLLER, K., ŽÁČEK, R. a kol. Opava. Praha 2006, s. 207 233. GAWRECKI, Dan: Opava za nacistické okupace.

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 13. - 14. 5. 2014 Konference je součástí

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže

Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích, přednášková činnost a zahraniční stáže Účast na konferencích: 1996 Termina 96 (TU Liberec, Liberec) Čeština pro zahraniční mediky II. Jornadas Andaluzas de Eslavistica (Baeza, Španělsko)

Více

Program mezinárodní konference Muzeum a změna III. / The Museum and Change III. 17. 19. února 2009, Pantheon Národního muzea, Praha

Program mezinárodní konference Muzeum a změna III. / The Museum and Change III. 17. 19. února 2009, Pantheon Národního muzea, Praha Čas Stopáž Téma, přednášející Jazyk 17. února 2009, úterý 9:00-10:30 90 min. Foyer Národního muzea: Registrace účastníků konference 10:30-11:00 30 min. Pantheon Národního muzea: Slavnostní zahájení konference

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Morava a Slezsko Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_39 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Podmínky pro podnikání v Opavě

Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě OBSAH PREZENTACE 1. MĚSTO místo, památky, zeleň, občanská vybavenost 2. DOPRAVA dostupnost, výhled 3. LIDÉ vzdělanost, vzdělávání, kvalifikace

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2014 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Částka 14 Rozeslána dne 27. června 2014 Cena Kč 36, O B S A H : 36. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem

Více

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz

www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz Cíle projektu: PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje Popularizace Karlovarského kraje a zvýšení zájmu o ochranu

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc.

Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. Doc. PhDr. Marie Gawrecká, CSc. Vědecké zaměření: novodobé české a středoevropské dějiny e-mail: marie.gawrecká@fpf.slu.cz telefon: 553/684470 Pracoviště: Slezská univerzita Opava, Filozoficko-přírodovědecká

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení)

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT. Moravskoslezský kraj (geografické cvičení) Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 5. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání

bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání Inovace formy a obsahu výuky studia historie v bakalářském a magisterském stupni VŠ vzdělání CZ.04.1.03/3.2.15.2/0280 Tento projekt je Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

co vás čeká a nemine

co vás čeká a nemine co vás čeká a nemine Systém archivů Ministerstvo vnitra Sekce archivní správy a spisové služby Národní archiv Státní oblastní archivy Státní okresní archivy Legislativa Zákon 499/2004 Sb. o archivnictví

Více

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová

LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová LOKALIZAČNÍ FAKTORY (ČÁST PRVNÍ) Ing. Kateřina Šugárová Lokalizační faktory rozhodují o konkrétní lokalizaci, o funkčním vyuţití konkrétní oblasti cestovním ruchem z hlediska přírodních moţností nebo z

Více

II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH

II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH Vědecké a odborné aktivity a úspěchy studentů FPF SU za rok 2002 I. SOUTĚŽE...1 II. VYSTOUPENÍ STUDENTŮ NA KONFERENCÍCH...2 III. VYSTOUPENÍ DOKTORANDŮ ÚSTAVU HISTORIE A MUZEOLOGIE NA KONFERENCÍCH...2 IV.

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Czech National Committee of Historians

Czech National Committee of Historians Czech National Committee of Historians Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Vlašská 9, CZ-118 40 Praha 1 Tel: +420 257 286 362, Fax: +420 257 531 121 e-mail: panek@kav.cas.cz kocian@usd.cas.cz http://www.cnkh.usd.cas.cz

Více

TĚŠÍNSKO. ročník 58 2015 číslo 1

TĚŠÍNSKO. ročník 58 2015 číslo 1 TĚŠÍNSKO ročník 58 2015 číslo 1 OBSAH ročník 58 2015 číslo 1 ČLÁNKY A STUDIE 3 Zaniklý dřevěný kostel sv. Mikuláše v Šenově v historickém a kulturním kontextu David Pindur 27 Obrazem k duši Těšínský řád

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Peča Václav, JUDr. (1869-1945) Prozatímní inventární seznam NAD č. 640 evidenční pomůcka č. 198 Honzáková Valerie Praha 1971 JUDr. Václav Peča

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI STŘEDNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm

Česko. Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm Ministerium für Kultur/Ministerstvo http://www.mkcr.cz/ministerstvo/default.htm kultury Schnell zur Sache/Rychle k věci http://www.mkcr.cz/granty-a-dotace/default.htm /Finanční mechanismy EHP/Norsko Finanzielle

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09.

Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu CZ.3.22/1.2.00/09. Projekt AIR SILESIA Informační systém kvality ovzduší v oblasti Polsko Českého pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu / System informacji o jakości powietrza na obszarze Pogranicza Polsko Czeskiego

Více

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Popularizace vědy na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci Popularizace vědy Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci Přírodovědecká fakulta slaví 60. let v současnosti je akreditováno 114

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Informace pro maturanty

Informace pro maturanty Informace pro maturanty Kam po maturitě Vysoká škola Vyšší odborná škola Nástup do zaměstnání Jazykové studium Jiné Kde získat informace U výchovného poradce a na nástěnkách ve škole Výstava Gaudeamus

Více

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc.

Prezentace Západočeské univerzity v Plzni. doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Prezentace Západočeské univerzity v Plzni doc. Ing. Jiří Patočka, CSc. Západočeská univerzita v Plzni Vývoj vysokého školství v Plzni 1945 vznik Lékařské fakulty v Plzni jako pobočky UK v Praze 1948 vznik

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč

Prosinec. Leden. 29. 11. 11.kolo Otevřeného klubového přeboru SVČ Klíč Září 2. - 4. 9. MČR mládeže v rapid šachu 2011 Vyškov 5. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč, Frýdlant n.o. 6. 9. Zahájení tréninků VS BŠŠ 2011/12 SVČ Klíč 10. - 21. 9. Mistrovství Evropy mládeže

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 2006/2007 Jméno školy: Střední odborná škola Luhačovice Adresa: Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Tel.: 00420577131067 Fax: 00420577131067 Email: vedeni@sosluhac.cz

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36

VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 VY_32_INOVACE_04_POLSKO - PAMÁTKY UNESCO_36 Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Zpráva z 8. zasedání členů European Working Group on Disaster Prevention

Zpráva z 8. zasedání členů European Working Group on Disaster Prevention Zpráva z 8. zasedání členů European Working Group on Disaster Prevention Místo: Vratislav Polská republika Termín: 24. srpna 2011 26. srpna 2011 Účel cesty: 8. setkání členů European Working Group on Disaster

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus

2. Starověké Řecko starověká Kréta řecká polis archaická Sparta a Athény řecko-perské války helénismus 1. Dějiny pravěku a starověku postupně popiš paleolit, mezolit, neolit a eneolit vysvětli pojem neolitická revoluce periodizuj a popiš dobu bronzovou a železnou popiš keltskou společnost staroorientální

Více

DESET LET V EVROPSKÉ UNII

DESET LET V EVROPSKÉ UNII ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD V KOLÍNĚ SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA MEZINÁRODNÍ VĚDECKOU KONFERENCI DESET LET V EVROPSKÉ UNII STAV, ZKUŠENOSTI, PERSPEKTIVY Konference

Více

Slezsko v roce 1327/29

Slezsko v roce 1327/29 Slezsko v roce 1327/29 S t r u č n á h i s t o r i e s t á t ů Slezsko RUDOLF ŽÁČEK Nakladatelství Libri, Praha Kniha vychází za podpory firmy Anopress IT, a. s., která knížky Ediční řady Stručná historie

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha

Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha Statut 43. Mezin rodnìho televiznìho festivalu Zlat Praha 29. dubna ñ 4. kvïtna 2006 Po adatel:»esk televize Preambule Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha (dále jen MTF ZP) přispívá prostřednictvím

Více

provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: zasahuje téměř 50 % území a tedy i obyvatel ČR,

provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: zasahuje téměř 50 % území a tedy i obyvatel ČR, VAŠE REGIONÁLNÍ INFORMACE RTA Holding největší síť regionálních televizí v ČR, provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: RTA JIŽNÍ ČECHY RTA JIŽNÍ MORAVA RTA OSTRAVA RTA VÝCHODNÍ

Více

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje?

Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Jakým aktivitám se studentský vědecký kroužek ÚPSS věnuje? Co je studentský vědecký kroužek ÚPSS? Studentský vědecký kroužek Ústavu pedagogiky a sociálních studií je dobrovolným uskupením studentů prezenčního studia. Jeho členy mohou být studenti bakalářských

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Péče o národní kulturní poklad

Péče o národní kulturní poklad Péče o národní kulturní poklad Program Péče o národní kulturní poklad 2007-2017 10 323 mil. Kč e - Rekonstrukce objektu depozitáře NM Terezín II - Sanační práce do zahájení rekonstrukce - Rekonstrukce

Více