Čas v mé prostorové tvorbě. Text který byl součástí habilitace na VŠUP. 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čas v mé prostorové tvorbě. Text který byl součástí habilitace na VŠUP. 2002"

Transkript

1 Čas v mé prostorové tvorbě. Text který byl součástí habilitace na VŠUP Výtvarné dílo v čase Už jsem v podstatě řekl, že čas je také to, o co malíři, sochaři a obecně umělci hrají s divákem, konzumentem. Metody jsou různé, kde vlastní kvalita, přínos a hloubka sdělení nebývají v tomto zápase nejúspěšnější. Útok je veden pomocí institucí, osobností, hnutí, historických událostí. Jsou využívané, ale i zneužívané nové technologie. Etika se pomalu vytrácí, v podstatě je dovoleno vše. Čas se tím ale nenatáhne, u diváků nastupuje otupělost a dostavuje se citová plochost. Hledají se řešení. Autoři znovu zkoumají a přehodnocují vztah mezi dílem a divákem. Vladimír Kokolia vystavil ve Starém královském paláci na Pražském hradě obraz, který se vynořoval ze tmy, vždy byl na pár vteřin nasvícen. Jeho úvaha vychází z výzkumu zabývajícího se vnímáním výtvarného díla. Já osobně jsem nebyl schopen obraz vnímat, nedokázal jsem se soustředit. Uvědomil jsem si, že to s naším vnímáním není tak jednoduché, že čas asi není jen jeden a pouze lineární. Vstoupení do jakékoli reality je možné pouze různě uspořádanými a strukturovanými časoprostory. Přibližujeme se k prezentovanému objektu, a to nejen v reálném prostoru, ale i v prostoru své paměti a svých emocí. Ve všech těchto časoprostorech se prezentují informace v různých kontextech. Je asi souvislost mezi bezprostředními zážitky na jedné straně a souřadnicemi a časem na straně druhé. Každému inerciálnímu systému musí být dán vlastní čas (A. Einstein 1). Právě souhrn těchto různých, nestejně intenzivních a často protichůdných podnětů vytváří platformu, na které se rozvíjí informace obsažená v konkrétním díle. Z výzkumů, které V. Kokolia citoval ve svém experimentu, vyplývá, že vnímání výtvarného díla, a zvláště obrazu, je časově nenáročné. Jak jsem se již zmínil, není to tak jednoznačné. Potřebujeme kontext. Jednak ten, který vzniká umístěním díla do prostoru a našeho pohybu v něm (to se často děje jakoby mimochodem) a pak kontext, který vyplývá z naší zkušenosti, orientace, 1

2 zasvěcení. Ten je časově náročný, jeho budování vlastně nikdy nepřestává. Avšak neslouží jen ke konzumaci výtvarného umění, hodí se ke všemu. Protože je tak univerzální, nemůžeme jím zatěžovat časovou náročnost vnímání výtvarného díla. Vypadá to tak, že vnímání, konzumace výtvarných děl je skutečně časově nenáročná, šetrná. Rub této přednosti je její zneužívání, jsme neustále atakováni výtvarnými produkty všeho druhu, od reklamy na jedné straně až po její obdobu na opačném pólu, grafity. Volná plastika má - jako každé dílo - dvě základní časoprostorové vrstvy, tvorbu a prezentaci. Podle významu a zastoupení těchto složek se dají tyto objekty rozdělit do různých skupin. Jsou plastiky, kde se fyzická existence neuskutečnila vůbec, tedy ty, které buď vůbec nevznikly, nejsou k nim skici ani studie a autor o nich s nikým nemluvil, ani je nepopsal. Nebo ty, které sice vznikly, ale byly zničeny, aniž by je někdo viděl a nebyla o nich vyhotovena jakákoliv dokumentace nebo zpráva. Pokud vyloučíme mimosmyslový přenos myšlenek, je čas těchto prací závislý na životě autora. Dále jsou to ty, které nikdy nevznikly, je k nim dokumentace, a to buď pojmová, nebo obrazová. Působení těchto plastik nebo projektů může být velmi intenzivní. Jejich přijímání se mění v závislosti na časových, prostorových a společenských situacích (utopie, mýty, vize). Další jsou plastiky a objekty vzniklé, ale poškozené, nebo jsou úplně zničené. Tyto objekty se opět dělí na ty, které mají o původní podobě dokumentaci a na ty, které ji nemají. Publikační potenciál takovýchto děl je obrovský, skoro nevyčerpatelný. Poslední skupinou jsou sochy, které vznikly a v současné době existují. Tato skupina je nesmírně různorodá, prezentace a fungování objektové tvorby v současnosti se neustále rozrůzňuje. Čas se v každé z možných prezentací utváří a rozvíjí jinak. Někdy samotné bytí plastiky je druhotné, mnohem důležitější je interpretace a publikace. Součástí prezentace je hodnocení a ohodnocení. Hodnocení je subjektivní, ovlivňuje ho kulturní, ekonomická a politická situace, generační a etnická příslušnost i skupinové zájmy hodnotícího subjektu. Například umístění do galerie, vystavení v prestižní galerii propůjčuje dílům hodnotu - a to nezávisle na tom, je-li v nich obsažena, nebo není. Další způsob prezentace je přenesení do jiného média. Mohou to být různé formy textu nebo vizuální přepis. Někdy se obraz vzdálí hmotné části díla a vytváří si vlastní existenci. Vrší se interpretace, dílo se přesouvá do virtuální reality. Jsme vtaženi do hry informací a pseudoinformací. Těmto manipulacím více odolávají objekty, které jsou po delší čas anebo trvale umístěné v krajině, městském exteriéru, ve veřejném prostoru. Stávají se součástí každodennosti, vrůstají do prostředí. Proměny vnějšího prostoru a kulturního kontextu, i u těchto objektů, modelují 2

3 interpretace. Toto nové čtení se většinou podstatně nevzdaluje od původního významu. Velká část těchto prací jsou památníky a pomníky, u nich je určitá stabilita výkladu předpokládaná. Je zajímavé, že sochy, které nebyly zamýšlené jako památníky, se jimi často stávají. Stanou se pomníky dobového vkusu, dobových tendencí a ambicí. Čas ve výtvarném díle Čas je velmi úzce vázán na prostor, teorie relativity otevřela úvahy o různých časoprostorech na půdě exaktní vědy. Kvantová fyzika předpokládá, a experimentálně se ověřilo, že jedna identická částice může být zároveň na dvou místech. Mně připadá, že takové vidění světa je pro umění přirozené, vychází z jeho podstaty. Pohybujeme se mezi možným a nemožným, mezi uchopitelným a nepravdivým a neuchopitelným a pravdivým. Pochopení složitosti je asi pro výklad světa mnohem důležitější než jednoduchá kauzalita. Ztráta představy, že máme moc nad úplným vysvětlením jevů, je ovšem bolestná (M. Petříček 2). Plynoucí čas vypadá jako všemocný, jako ten, který určuje náš život i naši smrt. Ale i toto vymezení života pracuje s různě strukturovanými časy. Je jiný čas pomíjivého, ubíhajícího života a jiný je čas nekonečné, věčné smrti. Velká část našich představ a myšlenek se jako by neodehrávala v čase. Chceme li se s kýmkoli domluvit, musíme částečně čas vyloučit. Ani řeč, jazyk, verbální komunikace není časově kontinuální. Jazyk, kterým komunikujeme, se podobá jakési koláži, vedle prastarých pojmů užíváme pojmy nové nebo přejaté z jiných jazyků. K vyjádření faktické pravdy, empirickému popisu události je nutno vytvořit pojem, který má nevyčíslitelné množství determinací, zatímco úplný pojem implikuje časoprostorové determinace, které zase implikují další časoprostorové posloupnosti a dějinné události (U. Eco 3). Chceme-li jazyku rozumět, musíme vstupovat do různých kontextů, které se nutně pohybují v různých časoprostorech. Velké emoční prožitky jako by čas zpomalovaly, někdy se zdá, že ho úplně eliminují, říkáme: čas se zastavil. Jako by se nejvnitřnější a nejintenzivnější prožívání a vnímání nedělo v čase, anebo je tento čas uspořádán jinak, než jak ho tradičně vnímáme a čteme. Teprve pozdější, znova vyvolaný tradiční čas náraz z prožití naředí. Nevím, jestli pochopení, vstoupení do díla, prozření (nevím, jak to přesně nazvat) se děje v čase, mně to tak ale nepřipadá. Tato 3

4 proměna kvalit proběhne náhle, bez času, tím paradoxně i bez hmoty, a vyvolá malý třesk. Protiklady den noc, mládí stáří, život smrt, černé bílé jsou podobenstvím o čase a do děl čas vkládají. Podobně koloběh přírody a života umožňuje registrovat plynutí času. Zároveň jsou jednotlivé části tohoto proudu uzavřené a autonomní. Takto izolovaně vnímáme tyto cykly v dětství, vzpomínky začínají najednou a zdají se vytržené z času, jako by bylo nekonečně mnoho stejných zim, stejných letních dnů, které byly odjakživa, které vytvořily určitý kánon, k němuž se můžeme vrátit. Podobně se vracíme k praobrazu krajiny a stejnou vlastnost mají umělecká díla - vracíme se k nim z různých stran, časů a prostorů, a tak nám z počátku budou připadat jiná, ale po bližším ohledání zjistíme, že jejich fundamentální podstata zůstává stejná, nová je cesta k nim. Podobně jako variace v hudbě - také při vnímání sochy se základní motiv opakuje v nových pohledech, divák je veden k zpochybnění prvotního přečtení, další čtení přináší nové náhledy. Návrat k původnímu čtení je již jiný - do hry vstupuje čas. Krychli, pravidelný čtyřstěn a kouli si umíme představit v dokonalé formě, ale vyrobit je absolutně dokonalé, není v podstatě možné. Prostorový objekt typu mrak udělat umíme, nejsme ale schopni si jej představit. Svět jako takový je nepoznatelný, a abychom se vněm nějak orientovali, pokusili se ho pochopit, musíme indukovat teorii (A. Einsten 4), vytvořit podobenství. Nevytváříme obraz světa, není to reflexe, je to nová realita, která v konkrétním čase a prostoru zpřístupňuje vhled - a tím vědomé bytí v realitě, ve světě. V této souvislosti mě zaujala úvaha Z. Palcra. Později jsem pochopil, že jediným východiskem je vrátit se k tomu, co původně je sochařství. Myslím si dokonce, že socha, obraz nesou podstatné významy samy o sobě. Že tyto významy jsou nenahraditelné, nezastupitelné něčím jiným (5). Minulé století bylo plné modernistických manifestů a vyhlášení, která zvěstovala konec obrazu, sochy. Socha, obraz může těžko ztrácet smysl, když má smysl ze své podstaty, jinak je v podstatě nesmyslná. Končí jen dobový, časově omezený výklad - a tedy i ten o konci. Každý akt tvoření, pozitivní nebo negativní, je nevratný. Pokud chci něco zahladit, musím změnit prostor a také čas. Vezmu-li věc, rostlinu, hmotu z jejího řádu, modelujeme její část svým časem, - návrat do původního stavu je většinou v horizontu našeho života nemožný. I po tisíci letech je na kameni, kosti viditelný a rozpoznatelný drobný vryp vytvořený člověkem. Čím je větší časoprostorová vzdálenost mezi hybatelem a manipulovaným, tím i návrat do původního řádu je delší. Různé materiály mají různou paměť ; zřejmě existuje 4

5 souvislost mezi způsobem vzniku, délkou vytváření materie a její pamětí. U nových hmot se někdy nedá rozlišit, co je jejich původní tvar a co je již změna. Záznam pohybu nebo skutečný pohyb už ze své podstaty čas obsahují. Moje práce Různé prožívání času, přesněji řečeno, různě se rozvíjející individuální časy na pozadí jasně vymezené události s předurčeným dějovým rozvojem, se staly podnětem k namalování obrazu Poslední večeře Byl to jeden z obrazů, které jsem už pokládal za své dílo, ne za studijní školní práci. Podobně i na počátku mé práce s reálným prostorem měl významnou roli čas, byl podstatnou součástí, podnětem i námětem mé práce. V roce 1980 vznikly dva objekty inspirované vzpomínkou na otcovu dílnu, na místo tajemné a zneklidňující. V ohromném zmatku se tu vršily různé předměty. Po bližším ohledání v nich bylo možno objevit určitý řád, různé zákonitosti. Otec byl svým založením systematik a toužil mít vše dokonale přehledné a utříděné. Časem ale vždy přišel na to, že jím zvolený řád není dokonalý, opustil ho a zvolil jiný. Rozpracované systémy se tu vršily a vytvářely nový chaos. Protože každý systém skládá předměty do určitých časových vzorců, vznikl nad tímto chaosem časový rastr. Mimo to se tu potkávaly věci z různých časových a kulturních úrovní. Vytvářely podobenství - anekdoty, metafory, které se daly číst v různých časech a různých souvislostech. Skoro vše bylo pokryto prachem. Jen ta část a ty předměty, které se v konkrétním čase podílely na provozu, byly z této sjednocující šedě vyjmuty, a tím zpřítomněny. Byla to nechtěná postmoderní instalace. Na toto téma jsem vytvořil dva objekty Vzpomínka na otce 1 a 2. Vrstvení času bylo také jedním z témat několika obrazů a řady kreseb, na kterých jsem pracoval v letech Dvě varianty Barevné sochy jsou převedením úvahy o prolínání různých prostorů a časů z kresby do prostoru. Původně jsem v prostorovém rastru (64 krychlí o velikosti 42 cm X 42 X 42cm) chtěl umístit nabarvené lískové proutky a proškrabovaná a malovaná zrcadla. Nakonec jsem se rozhodl nekumulovat tyto prostředky, a tak vznikly dvě verze. Verzi se zrcadly Barevná socha 1 jsem vystavil na výstavě Barevná socha v GH. V zrcadlových plochách, uspořádaných v předem zvoleném rastru a nastavených pod různými úhly, se odráží okolní prostředí i vlastní konstrukce. Proškrábnutím zrcadlící vrstvy se zrcadlo stává průhledným, a tím vtahuje realitu 5

6 do reflexe. Gestická malba na skle toto míchání prostorů umocňuje. Svět před zrcadlem, za ním a v něm má pocitově, ale i reálně jiný čas. Nejasná a znesnadněná orientace v prostoru vyvolává pocit různých a různě se chovajících časů. V této realizaci jsem v podstatě mechanicky převedl plošný rastr do trojrozměrného prostoru. Během další sochařské práce jsem si vypracoval jakýsi slovník technologií a postupů, který odpovídá změněným prostorovým a hmotným východiskům. V plastice Barevná socha 2 / jsem použil ořezané, nabarvené lískové pruty. Hledal jsem prostorovou obdobu tušové kresby vedené volnou rukou; nejlépe vyhovoval přírodní materiál, lískový prut. Později jsem si uvědomil, že prut, větev, kmen stromu, rákos a třeba tráva jsou vlastně časovým záznamem. Je to hmotný komentář času, časoprostor, dá se říci i časohmota. Uchovává v sobě informaci o ději, pohybu uskutečněném v určitém čase. O podobnosti mezi tušovou kresbou a ořezaným, načerněným lískovým prutem jsem se již zmínil. Petrifikovaný pohyb ruky a růst je skoro shodný, jenom čas vzniku záznamu děje je různý. Začal jsem vědomě používat tyto různé projevy bytí ve své práci. Když jsem později přibral kámen, čas se natáhl do závratných dálek a hlubin. Komentováním těchto dějů a jejich stavěním do různých konfrontací a konfigurací vytvářím časoprostorové metafory, indukce a podobenství. Ořezané pruty, větve nebo kamínky jsem použil v objektech Plamen 1986, Snop 1988, Oblaka a proudy 1992 a štípané kmeny v skulpturách Čtverec 1992, Kráčející čtverec, Milenci 2 a lomený kámen ve skulptuře Náhoda. Již jsem se zmínil o časových kvalitách různých materiálů. V podstatě se žádnému materiálu nevyhýbám, používám ty, které jsou vhodné k realizaci mé představy, a jsem rád, když ji dotvářejí. Jen u některých objektů jsem zcela tvarově přetvořil použitou hmotu, většinou nechávám části v původní formě nebo zachovám konstrukční řád zvoleného materiálu, a tím i jeho čas. K takovému zpracování se nejlépe hodí přírodní materiály, a proto je také nejčastěji používám. Kámen, a obzvláště tvrdý kamen, propůjčuje práci větší soběstačnost, samostatnost. Jako malíř vím, kolik péče a času vyžaduje obraz, převážení, instalování, archivování, a tak pořád dokola. Dobře umístěná žulová skulptura si začne žít vlastním životem, vytvoří si svůj časoprostor, emancipuje se, a její nároky na můj čas jsou minimální. Teď 1992, Památník cikánského holocaustu 1995, Sféry , Co je nahoře je i dole Často používám pasování na měkký dotek. Zhotovím sádrový odlitek pasované strany, z něho odliji formu, tu přikládám k druhé části plastiky a přisekávám a brousím ji tak dlouho, až úplně pasuje. Mezi částmi vzniká propojení, které působí přirozeně, jako když se rozlomí pečeť, zlomí hůlka, 6

7 podá ruka, kde části pasují k sobě v ploše n-tého řádu. Vzniká symbol spojení, prolnutí, prostoupení.v malém, skoro neexistujícím prostoru mohou být vtěsnány metry, desítky metrů, kilometry, ale také roky, miliony let. Škvíra 1999, Stéblo 1999, Mrak a bod Rovnováha 2001 Fragment, nedokončení, torzalita umožňují divákovi (ale také autorovi) různé interpretace. Fragment je částí celku a projevuje se v určitém čase, musí tedy v n-tém souboru časů existovat samotný celek. Fragmentalizace se musí vztahovat k celku, a tím paradoxně k absolutnu. Touha po dokonalém tvaru vede k domýšlení celku odvozeného z existujících částí. Udržet tuto myšlenkovou konstrukci je nesnadné - vždy po určité době mizí, rozpadne se. Rozpad urychluje stále přítomný reálný objekt, který má i jiné vlastnosti než ty, co ukazují k ideálu. Pokud se znovu vydáme za ideálem, je to již jiná cesta. Pramen 1994, Slepýš 1995, Černá koule Zvláštní částí mé práce jsou objekty, které se váží k času přímo. Váží se k času tradičnímu, místně podmíněnému. Je to čas, který máme hluboko zafixovaný v naší psychice, který ale stále silněji naleptává a rozvrací naše civilizace. Je to čas důvěrně známý, jaksi mateřský, ale čím dál tím méně použitelný pro pojmový, virtuální svět. Tyto objekty zaznamenávají, anebo komentují zdánlivý pohyb slunce. Vymyslel jsem celou řadu těchto instalací. Realizoval jsem jich pět. Tři záznamníky slunečního svitu. Jsou to instalace ze skla, vody a dřeva. Vodou naplněná kulovitá skleněná nádoba se stává lupou, a ta, když ji umístím do správné vzdálenosti od dřevěné plochy, vypaluje v čase slunečního svitu do desky reverzní stopu sluneční pouti po nebeské klenbě. Dřevo není jednolitá hmota, jeho různou hustotu způsobují klimatické podmínky, které panovaly v čase růstu stromu, z kterého patřičné dřevo pochází. Hlavním hybatelem klimatu je Slunce, a tak vypálená stopa je setkáním minulého časového záznamu sluneční aktivity se současným slunečným svitem, je to čas konstrukce a dekonstrukce. Další skulptura využívá převrácený princip slunečních hodin. Čas není zobrazen kontinuálně se pohybujícím stínem, ale světelným paprskem, který v danou, otočením Země podmíněnou chvíli prostoupí řezem v žulové desce. Čas je vnímán jako kvalitativní změna. Realizace Od slunovratu k slunovratu komentuje významné momenty ve stále se opakující pouti Země kolem Slunce. Skládá se ze dvou částí. První, vodorovná, orientovaná severojižně, je mírně zapuštěná do země. Druhá, vztyčená kolmo k prvé, je profrézovaná čtyřmi řezy. Rovina prvního prochází zemskou osou, řez je veden ze severní strany do poloviny tloušťky sloupu. Z dalších tří řezů jsou dva v pravé poledne rovnoběžné s ekliptikou v době letního a zimního slunovratu. Třetí řez je rovnoběžný s rovinou rovníku. Také 7

8 řezy těchto rovin procházejí do poloviny tloušťky sloupu, ale z druhé, jižní strany. Zde se tyto tři řezy protnou s řezem svislým a vzniká malý otvor. Čtyřikrát během roku může v pravé poledne tímto otvorem projít sluneční paprsek žulovým masivem a dopadnout na vodorovnou část plastiky vždy na stejné místo. Stejně jako Země pohybující se po stále stejné dráze je čas zobrazovaný touto instalací zacyklený. Záznamník slunečního svitu , Sluneční hodiny 1998, Od slunovratu k slunovratu Nakonec se chci zmínit ještě o jednom projektu, který s daným tématem úzce souvisí. Jedná se o hudební a výtvarnou performanci Hmota Tón Prostor, koncert pro orchestr a objekty. S hudebním skladatelem Jiřím Doubkem spolupracuji již několik let, vždy ho okouzlovalo, že moje plastiky znějí a že tón, který vydávají, souvisí s jejich konstrukcí. Dohodli jsme se na spolupráci. Já jsem vytvořil sedm plastik a Jiří Doubek napsal, nastudoval a provedl dva koncerty v rámci výstavy v Nové síni. Plastiky svým zněním komentují hudbu a naopak, hudební skladba komentuje konstrukční a hmotné vlastnosti objektů. Po koncertu návštěvníci dále rozvíjeli tuto hru, hráli si a hráli na objekty. Ticho 2000, Jablko 2000, Uvnitř a vně 1998, Milenci , Země 2000, Stéblo 2000, Bod Hledání smyslu. V současné civilizaci se čím dál více prosazuje vizuální prezentace, tedy vnímání pomocí ikon, které mají pouze dva rozměry. Tím se zužuje prožívání - fyzický svět se jeví, čitelný, pochopitelný, a tím i nezajímavý. Plošné ikony mají srozumitelná sdělení, obecně přijatelná dogmata i inscenované absurdity a excesy, - jsou předvídatelné, v podstatě domluvené. Sdělení se pohybuje v ploše, čas se přestává vršit, prolínat a vytvářet různé prostory. Čas se stává tím, co spěje kupředu a funguje jen v přítomnosti. Musíme vymazat předchozí děj, aby jeho místo mohl zaujmout děj nový. Ani budoucí děj se nesmí vyjevovat, směřování oslabuje prožívání plošného děje. Naproti tomu reálný svět s různými časoprostory a různými výklady je podoben složité struktuře, která se vrší a rozrůstá z různých center, kde se neustále zaměňuje echo a zdroj. Prožívání tohoto prostoru nemá ani počátek, ani konec, budoucnost je stejně reálná a přítomná jako minulost. Můžu prostřelit své vědomí různým časem a prostorem. Je to vzrušující a elitářské. O to víc elitářské, že se může zúčastnit v podstatě každý. 8

9 Umění není manuál na život, je v podstatě na nic. Může jen otvírat prostory a ukazovat spojení, která jsme neviděli, neznali, a ta, která nám byla utajená. Z těchto nových míst nahlížíme na svět, který je zajímavější, košatější a nepochopitelnější. Umožňuje prožívat hmotu, prostor a čas v jejich neuchopitelnosti. Přesto pořád žije představa, že lze dosáhnout naprosté průhlednosti světa. Jestliže ovšem dosáhneme průhlednosti světa, pak rozum ztrácí svou funkci, přestává fungovat. Postmoderna jako reakce na tyto krajnosti říká: Rozum k tomu, aby mohl něco produkovat, musí narážet na něco, čemu nerozumí (M. Petříček 6). Svět, běžnost, každodennost nezobrazuji, já ji chci vytvářet a předkládat. Už nehledám, už jenom nalézám. Proč učit Uměním se budu zabývat jen krátce a okrajově. Jednak umění nevyučuji, ono to vlastně ani nejde, ale i definovat, co umění je a co ne, je velmi nesnadné. Čím se vlastně liší umělecké dílo od běžné výtvarné práce, neustále prostupující naši každodennost? Je zřejmé, že to nejsou estetické kvality. Nezáleží na tom, jestli se s nimi pracuje pozitivně, anebo jsou v díle přítomny v podobě popření. Nebude to ani množství informací a dokonalost reflexe. Výklad díla, manipulace a publikace nejsou, a ani v době informační civilizace nebudou tím pravým, co z průměrného díla dělá umění. Také pouhá novost a originalita nejsou tím kritériem. Princip originality se z původního motoru moderny stal setrvačníkem a nakonec drtičem - a bohužel přešel i do doby, která si říká postmoderní. Přes všechno, co jsem řekl, obsahuje umělecké dílo většinu složek, které jsem zde zmínil. Takové dílo by ale nemělo být vytvořeno mícháním vhodných informací a technologií, ale z tohoto materiálu stvořeno není vzrušující anomálií, ale tím, co se stává částí reality. Pokud budu chtít vyložit umělecké dílo nebo naučit někoho umění vytvářet, jsem v koncích. Mohu se snažit studenta vzdělat, je ale problematické, co to je vzdělání, co je vzdělanost a jak ji realizovat. Určitě je to schopnost komunikovat, a to nejen mezi různými subjekty, ale hlavně sám se sebou. Je třeba zvládnout a pochopit systém komunikace a osvojit si zvolený jazyk. Dále musíme najít objekt tohoto přenosu, této komunikace, najít informaci, přečíst ji a zpracovat, a nakonec přepsat do zvoleného média a prezentovat. V našem případě pochopit, co vidím, myslím - a dát tomuto subjektivnímu poznání tvar. Vytvořit objekt, pustit ho do světa a doufat, že je schopen samostatně existovat, 9

10 komunikovat. Vyučuji hlavně a nejraděj kresbu, velmi dobře je na ní vidět, zda je student schopen samostatně prohlížet (prohlédnout) skutečnost, nebo vidí jen již předem zpracované dogma. Jestli je schopen k poznanému, vcítěnému najít nebo vytvořit formu, která v kresbě vytvoří podobné, indukované vztahy jako v pozorované skutečnosti. Pokud se to povede a v práci se objeví i něco nového, mohu říci, že se tento student vzdělal. Mimoto -a navíc- může prožít podobný stav, jako byl asi ten, který prožíval Adam, když dával stvořením jména, stav spoluúčasti. V této úvaze používám různé pojmy k označení prostorových objektů. Je velmi nesnadné domluvit se na přesném jazyce, na jasných pojmech, když různé skupiny hlásají různé pravdy. Nahlédl jsem do etymologického slovníku a pokusil jsem se tomu přijít na kloub: Plastika z řeckého plastikos, tvořící z hlíny k plasso - vytvářím, hnětu z hlíny. Skulptura z latinského sculptura od sculpere, řezat do něčeho, sculpo- vyrýt, vytesat, vydlabat. Socha, původně vidlice stromu sloužící jako rádlo. Instalace, installare, vsazovat do křesla. Domnívám se, že nelze úplně jednoznačně přiřadit pojmy k jednotlivým prostorovým dílům. Rozhodl jsem se řídit citem a osobní libostí. 10

11 Když jsme s bratrem, s Josefem Volvovičem a přáteli na počátku osmdesátých let zakládali Galerii H, byl právě čas to jediné, čeho jsme měli v podstatě dost. Informací bylo málo a prostoru k vlastní prezentaci ještě méně, ale hlavně - skoro nikdo o tento náš čas neusiloval. Dnes je situace radikálně jiná. Ohromné množství novin a časopisů. Televize s velkým množstvím vysílacích kanálů a prakticky nepřetržitým vysíláním. Všudypřítomná reklama, hodiny a hodiny živé i reprodukované hudby, ohromná záplav nových knih, internet - a samozřejmě spousta výstav, hory nových i starých děl, tisíce umělců. Každý tvůrce, každé médium chce si vzít trochu - nebo i více - našeho času. Mimo nesporné hodnoty a zajímavé počiny vzniká i veliké informační znečištění a umělecký smog, který požírá čas. Je to veliký zápas, kdy se snažíme dobrou a razantní selekcí ušetřit svůj čas - a zároveň různými způsoby a prostředky zaujmout a získat čas druhých. 11

12 SEZNAM UVEDENÝCH OBJEKTŮ 1) Poslední večeře / 160 X 140 cm / latex, olej, plátno / 1970 / 2) Spektrum / 140 X 100 cm / papír, tuž, akryl, disperze / 1984 / 3) Vzpomínka na otce 2 / 30 X 30 X 30 X cm / dřevo, plátno, vata, umělá hmota, nitě, latex / 1980 / 4) Barevná socha 1 /168 X 168 X 168 cm / dřevo, sklo, zrcadla, olejové barvy, provázek / 1985 / 5) Barevná socha 2 / 168 X 168 X168 cm / dřevo, celox, drátky / / 6) Snop / 90 X 320 X 30 cm / dřevo, celox, provázek / 7) Oblaka a proudy / 50 X 500 X 500 cm / dřevo / 1992 / 8) Čtverec Hruška / 120 X 100 X 45 cm / dřevo - hruška / 1994 / 9) Kráčející čtverec / 167 X 160 X 165 cm / dřevo / 1995 / 10) Náhoda / 250 X 43 X 25 cm / kámen - žula / 2000 / 11) Památník cikánského holocaustu / ústřední plastika 185 X 280 X 265 cm, - areál 18 X 24 m / kámen - syenit / 1995 / 12) Co je nahoře je i dole / 290 X 199 X 175 cm / kámen - žula / 1999 / 13) Sféry / 345 X 1300 X 195 cm / kámen - žula / / 14) Teď / 150 X 90 X 60 cm / dřevo, kámen, kůže, kov, sádra / ) Škvíra / 175 X 110 X 95 cm / kámen - žula / 1999 / 16) Stéblo / 450 X 70 X 60 cm / kámen - žula / 1999 / 17) Mrak a bod Rovnováha / 190 X 220 X 620 cm / kámen - žula / 2001 / 18) Pramen / 167 X 210 X 167 cm / kámen - žula, dřevo dub, kov - železo / 1994 / 19) Slepýš / 80 X 120 X 100 cm / kámen syenit / 1995 / 20) Černá koule / 160 X 190 X 120 cm / dřevo vrba / 1996 / 21) Záznamník slunečního svitu 3 / 60 X 95 X 35 cm / dřevo, sklo, kůže, voda / 1998/ 22) Sluneční hodiny / 210 X 140 X 250 cm / kámen - žula / 1998 / 23) Od slunovratu k slunovratu / 260 X 260 X 30 cm / kámen - žula / 1998 / 24) Ticho 2 / 120 X 110 X 70 cm / kámen - žula, sklo, kov - olovo / 2000 / 25) Jablko / 120 X 120 X 120 cm / kov - bronz / 2000 / 26) Uvnitř a vně / kámen - syenit / 1998 / 27) Země a bod / 200 X 200 X 200 cm / dřevo, kovová struna / 2000 / 28) Stéblo / 300 X 50 X 50 cm / dřevo, kov, kámen / 2000 / 29) Bod / 60 X 50 X 40 cm / kámen - žula / 2000 / 30) Milenci 2 / 70 X 70 X 300 cm / dřevo - vrba, kámen žula, kov / 2000 / 12

13 REPRODUKCE 1) Poslední večeře 2) Spektrum 3) Vzpomínka na otce 4) Barevná socha 1 5) Oblaka a proudy 6) Kráčející čtverec 7) Památník cikánského holocaustu 8) Sféry 9) Stéblo 10) Mrak a bod Rovnováha 11) Slepýš 12) Sluneční hodiny 13) Milenci 2 13

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

5.2.8 Zobrazení spojkou II

5.2.8 Zobrazení spojkou II 5.2.8 Zobrazení spojkou II Předpoklady: 5207 Př. 1: Najdi pomocí význačných paprsků obraz svíčky, jejíž vzdálenost od spojky je menší než její ohnisková vzdálenost. Postupujeme stejně jako v předchozích

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby

Výstup předmětu Učivo Přesahy a vazby Ročník: šestý Žák vytvoří a pojmenuje prvky vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahy Žák vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření, hodnotí jeho účinky s účinky již existujících vizuálně obrazných

Více

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Universum Na počátku všeho byl zřejmě jen záblesk prvotního světla vědomí. Jiskřička energie, která měla svou vlastní inteligenci, svou vlastní počáteční tvořivou

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS OD KRESBY K OBRAZŮM FROM DRAWINGS TO PAINTINGS

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS OD KRESBY K OBRAZŮM FROM DRAWINGS TO PAINTINGS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 1 STUDIO PAINTING 1 OD KRESBY K OBRAZŮM FROM DRAWINGS TO PAINTINGS BAKALÁŘSKÁ

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_FYZIKA_OPTIKA OPTIKA ZÁKLADNÍ POJMY Optika a její dělení Světlo jako elektromagnetické vlnění Šíření světla Odraz a lom světla Disperze (rozklad) světla OPTIKA

Více

OBA observatoř polární záře

OBA observatoř polární záře seznam příloh 01/ rozbor místa a úkolu 02/ situace širších vztahů 1:4000 03/ situace 1:500 04/ půdorysy 1:200 05/ řezy 1:200 06/ pohledy 1:200 07/ vizualizace interiéru 08/ vizualizace exteriéru 09/ průvodní

Více

Učební osnovy Výtvarná výchova

Učební osnovy Výtvarná výchova Učební osnovy Výtvarná výchova PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barva/, porovnává je a třídit na základě odlišností

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

5.2.3 Duté zrcadlo I. Předpoklady: 5201, 5202

5.2.3 Duté zrcadlo I. Předpoklady: 5201, 5202 5.2.3 Duté zrcadlo I Předpoklady: 520, 5202 Dva druhy dutých zrcadel: Kulové zrcadlo = odrazivá plocha zrcadla je částí kulové plochy snazší výroba, ale horší zobrazení (pro přesné zobrazení musíme použít

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHAŘSTVÍ 1 STUDIO SCULPTURE 1 MIMO VYMEZENÍ OUTSIDE THE LIMIT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

17. Výtvarná výchova

17. Výtvarná výchova 17. 202 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova patří do vzdělávací oblasti. Je zařazen do všech čtyř ročníků nižšího

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALBA III STUDIO OF PAINTING III

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALBA III STUDIO OF PAINTING III VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ARTS ATELIÉR MALBA III STUDIO OF PAINTING III ČTENÍ READING DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER S THESIS AUTOR PRÁCE

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem

Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem Tak trochu jiný seminář sami sobě knihovníkem Doc. PhDr. Ing. Antonie Doležalová, Ph.D VŠE v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra institucionální ekonomie dolezala@vse.cz INFORUM 2010: 16. konference

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

Vzdělávací oblast:umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova. Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník: 1. - rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření, porovnává je na základě zkušeností a vjemů ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI Prvky vizuálně obrazného

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Německá klasická filosofie I Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Dějinný kontext a charakteristika Jedná se o období přelomu 18. a 19. století a 1. poloviny 19.

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 -

Geometrická optika. předmětu. Obrazový prostor prostor za optickou soustavou (většinou vpravo), v němž může ležet obraz - - - 1 - Geometrická optika Optika je část fyziky, která zkoumá podstatu světla a zákonitosti světelných jevů, které vznikají při šíření světla a při vzájemném působení světla a látky. Světlo je elektromagnetické

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti.

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Přirozenost muže Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Bhagavadgíta (13.1) Bùh od samého zaèátku vytvoøil poslání obìma

Více

2.1.2 Stín, roční období

2.1.2 Stín, roční období 2.1.2 Stín, roční období Předpoklady: 020101 Pomůcky: svítilny do žákovských souprav (v nouzi svítilny na kolo s jednou LED) 3 kusy, kartónová kolečka na špejlích, igelitový obal na sešit Pedagogická poznámka:

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Ondřej Přibyl Dizertační práce Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Dizertační práce Praha 2012 Ondřej Přibyl

Ondřej Přibyl Dizertační práce Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Dizertační práce Praha 2012 Ondřej Přibyl Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Dizertační práce Praha 2012 Ondřej Přibyl Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Dizertační práce Jedinečnost a reprodukce fotografického fi obrazu Ondřej Přibyl

Více

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika

ODRAZ A LOM SVĚTLA. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika ODRAZ A LOM SVĚTLA Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Septima - Fyzika - Optika Odraz světla Vychází z Huygensova principu Zákon odrazu: Úhel odrazu vlnění je roven úhlu dopadu. Obvykle provádíme konstrukci pomocí

Více

Koncept. Vizuální popis

Koncept. Vizuální popis PARDUBICE KAŠPAR 2012 Koncept Cílem našeho projektu pomníku Jana Kašpara je evokovat pocit, jaký zažíval letec Jan Kašpar během svého letu z Pardubic do Chuchle 13. května 1911, kdy on a ptáci byli jediní,

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 8. 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV9101 VV9102 vybírá, vytváří

Více

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií

Umělecká kritika MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Teorie interaktivních médií Umělecká kritika Seminární práce esej, Úvod do uměnovědných studií USK 01 Vypracoval: Zvonek David (UČO :

Více

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem. Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.. Toto je výlet velikou rychlostí překonáváním vzdáleností s frakcí 10. 10 0 1 metr Vzdálenost hromádky listí na zahrádce. 10 1 0 metrů Jděme blíže, možná, uvidíme

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 9. 5.7 UMĚNÍ A KULTURA 5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 9. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV9101 VV9102 vybírá, vytváří

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VRATKÁ SPOLEČNOST UNSTABLE SOCIETY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR SOCHAŘSTVÍ 1

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VRATKÁ SPOLEČNOST UNSTABLE SOCIETY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR SOCHAŘSTVÍ 1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR SOCHAŘSTVÍ 1 FACULTY OF FINE ARTS ATELIER OF SCULPTURE 1 VRATKÁ SPOLEČNOST UNSTABLE SOCIETY DIPLOMOVÁ PRÁCE

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření OSV rozvoj schopnosti tvar, objem a prostor poznávání světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura OSV sebepoznání a jejich uspořádání

Více

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu.

Zákon odrazu. Úhel odrazu je roven úhlu dopadu, přičemž odražené paprsky zůstávají v rovině dopadu. 1. ZÁKON ODRAZU SVĚTLA, ODRAZ SVĚTLA, ZOBRAZENÍ ZRCADLY, Dívejme se skleněnou deskou, za kterou je tmavší pozadí. Vidíme v ní vlastní obličej a současně vidíme předměty za deskou. Obojí však slaběji než

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

Nové vedení Domu umění města Brna

Nové vedení Domu umění města Brna Nové vedení Domu umění města Brna Tisková konference 19 03 (2013) v 11 h Dům umění města Brna Malinovského nám. 2 Od 1. března 2013 vede Dům umění města Brna jeho dlouhodobá spolupracovnice, kurátorka

Více

5.2.3 Duté zrcadlo I. Předpoklady: 5201, 5202

5.2.3 Duté zrcadlo I. Předpoklady: 5201, 5202 5.2.3 Duté zrcadlo I Předpoklady: 5201, 5202 Dva druhy dutých zrcadel: kulové = odrazivá plocha zrcadla je částí kulové plochy snazší výroba, ale horší zobrazení (aby se zobrazovalo přesně, musíme použít

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR ENVIRONMENT FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF ENVIRONMENT VĚCI, CO JSEM NEUDĚLALA THINGS WHICH I DIDN'T MAKE BAKALÁŘSKÁ

Více

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI POLITICKÝ PROCES NA LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI Úskalí zkoumání lokálního a regionálního politického života mechanické přenášení poznatků z národní úrovně na úroveň regionální a lokální předčasné zobecňování

Více

Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu.

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

Určitě si pamatuješ, že všechno se skládá z atomů. Kámen, pero, videohra, televize, pes a ty také se skládáš z atomů

Určitě si pamatuješ, že všechno se skládá z atomů. Kámen, pero, videohra, televize, pes a ty také se skládáš z atomů Určitě si pamatuješ, že všechno se skládá z atomů. Kámen, pero, videohra, televize, pes a ty také se skládáš z atomů Atomy vytvářejí molekuly nebo materiály. Nanotechnologie se zabývá manipulováním s atomy

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová

Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění. Rudolf Steiner Ita Wegmanová Pravé poznání bytosti člověka jako základ lékařského umění Rudolf Steiner Ita Wegmanová Poznání duchovního člověka V tomto spise poukazujeme na nové možnosti lékařského vědění a působení. To co tu podáváme,

Více

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 3 TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 1. vydání, 2011 Fotomaterial.cz 110 00 Praha 1, Jungmannova 28/747 Tel: +420 720 536 530 E-mail: info@fotomaterial.cz www.fotomaterial.cz

Více

NECHTĚNÉ SDÍLENÍ Jana Bubáková Průmyslový design FA ČVUT 2013/2014

NECHTĚNÉ SDÍLENÍ Jana Bubáková Průmyslový design FA ČVUT 2013/2014 NECHTĚNÉ SDÍLENÍ Jana Bubáková Průmyslový design FA ČVUT 2013/2014 Popis projektu Projekt je inspirován dnešním světem, kde čím dál více času trávíme virtuální komunikací. Sdílíme nejrůznější informace

Více

Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník

Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně Animace a geoprostor První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení Jaromír Landa jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně Náplň přednáško-cvičení Nasvícení scény Světelné zdroje umělé

Více

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice:

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice: Tématický plán Předmět Výtvarná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2016/2017 Ročník IV. A hod./týd. 2 Učebnice: Doplňkové učebnice: Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Aventinum Praha, 1997.

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš

Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Mgr. Miloslava Matoušová Ivan Matouš Afirmace s Empatií Prvek - Dřevo Na každý týden jedna afirmace Pro období prvku Dřevo. www.empatia.cz www.akademiecelostnihozdravi.cz 2014 Věnování a poděkování Tuto

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Zrcadla Zobrazení zrcadlem Zrcadla jistě všichni znáte z každodenního života ráno se do něj v koupelně díváte,

Více

1., 2., 3. uzel čím se liší?

1., 2., 3. uzel čím se liší? Další poselství od Ariů, která pravidelně přijímáme k aktuálním situacím v našich životech, se týká prvních tří uzlů vývojové spirály. V letošním Mayském roce projde každý z nás svými 9 uzlovými body a

Více

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami

Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami Inovace studia obecné jazykovědy a teorie komunikace ve spolupráci s přírodními vědami reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0076 Dějiny vizuality: od ikony k virtuální Vizuální percepce: teoretická, empirická i

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

HROMOSVOD, BLESKOSVOD ZAŘÍZENÍ K OCHRANĚ BUDOV, OBJEKTŮ A ŽIVÝCH BYTOSTÍ V NICH PŘED NEBEZPEČNÝMI ÚČINKY BLESKU; VYTVÁŘÍ UMĚLOU VODIVOU CESTU K

HROMOSVOD, BLESKOSVOD ZAŘÍZENÍ K OCHRANĚ BUDOV, OBJEKTŮ A ŽIVÝCH BYTOSTÍ V NICH PŘED NEBEZPEČNÝMI ÚČINKY BLESKU; VYTVÁŘÍ UMĚLOU VODIVOU CESTU K HROMOSVOD, BLESKOSVOD ZAŘÍZENÍ K OCHRANĚ BUDOV, OBJEKTŮ A ŽIVÝCH BYTOSTÍ V NICH PŘED NEBEZPEČNÝMI ÚČINKY BLESKU; VYTVÁŘÍ UMĚLOU VODIVOU CESTU K PŘIJETÍ A SVEDENÍ BLESKOVÉHO VÝBOJE DO ZEMĚ. PASIVNÍ BLESKOSVOD

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

PAVEL HEJNÝ PORTFOLIO

PAVEL HEJNÝ PORTFOLIO PAVEL HEJNÝ PORTFOLIO MÁ KŮŽE 1:1 NA FOTOPAPÍRU (2010) BEFORE AND AFTER (2010, 100x100, digital print) Vytvořil jsem dvě čtvercové fotografie moře s válcem skrz hladinu. Rád bych takto reprezentoval dva

Více

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008

Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Tisková zpráva k projektu ArtCrossing - multimediální vzdělávací projekt pro žáky, studenty a učitele V Praze, dne 27. 8. 2008 Národní galerie prezentuje netradiční model spolupráce se současnými umělci

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku

Obr. 4 Změna deklinace a vzdálenosti Země od Slunce v průběhu roku 4 ZÁKLADY SFÉRICKÉ ASTRONOMIE K posouzení proslunění budovy nebo oslunění pozemku je vždy nutné stanovit polohu slunce na obloze. K tomu slouží vztahy sférické astronomie slunce. Pro sledování změn slunečního

Více

Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT / nabízí

Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT / nabízí Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT - 24322/2015-1 nabízí cyklus vzdělávacích programů pro výtvarné pedagogy VÝTVARNÁ LABORATOŘ 1. ÚVODNÍ SEMINÁŘ 2. MOŽNOSTI KRESBY

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru

2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru Pracovní úkol: 1. Seznámit se s interaktivní verzí simulace 2. Prostudovat charakter interakcí různých částic v hadronovém kalorimetru 3. Kvantitativně srovnat energetické ztráty v kalorimetru pro různé

Více

Výtvarná výchova pro 1. stupeň

Výtvarná výchova pro 1. stupeň 5.7.2. Výtvarná výchova pro 1. stupeň Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

ÚVOD ZKOUŠENÍ PETROCHEMICKÉHO REAKTORU

ÚVOD ZKOUŠENÍ PETROCHEMICKÉHO REAKTORU Přednosti a využití zobrazení S, B a C při zkoušení tlustostěnných výkovků ultrazvukem. Kováčik Miloslav, Ing., Hyža Rastislav, Ing., Slovcert s.r.o. Bratislava ÚVOD Tlustostěnné výkovky patří k výrobkům,

Více

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost

Psychologie 09. Otázka číslo: 1. Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat. osobnost Psychologie 09 Otázka číslo: 1 Člověka jako psychologický celek označujeme pojmem: psychopat osobnost neurotik Otázka číslo: 2 Osobnost je individuální jednotou aspektů: biologických psychologických rozumových

Více

ÚVOD DO MANAGEMENTU. Zpracoval Ing. Jan Weiser

ÚVOD DO MANAGEMENTU. Zpracoval Ing. Jan Weiser ÚVOD DO MANAGEMENTU Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu 1. Proč a jak studovat management? 2. Základní pojmy a definice Definice organizace Definice managementu Podnikání a management 3. Historické

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS!

VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! VÍTEJTE V BÁJEČNÉM SVĚTĚ VESMÍRU VESMÍR JE VŠUDE KOLEM NÁS! Ty, spolu se skoro sedmi miliardami lidí, žiješ na planetě Zemi. Ale kolem nás existuje ještě celý vesmír. ZEMĚ A JEJÍ OKOLÍ Lidé na Zemi vždy

Více

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV PRAHA 2011 Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV Copyright Ladislav Nebeský, 2011 Czech edition dybbuk, 2011

Více

Elektřina a magnetizmus - elektrické napětí a elektrický proud

Elektřina a magnetizmus - elektrické napětí a elektrický proud DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-03 Téma: Elektrické napětí a elektrický proud Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý a Mgr. Josef Kormaník VÝKLAD Elektřina a magnetizmus

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více