Čas v mé prostorové tvorbě. Text který byl součástí habilitace na VŠUP. 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Čas v mé prostorové tvorbě. Text který byl součástí habilitace na VŠUP. 2002"

Transkript

1 Čas v mé prostorové tvorbě. Text který byl součástí habilitace na VŠUP Výtvarné dílo v čase Už jsem v podstatě řekl, že čas je také to, o co malíři, sochaři a obecně umělci hrají s divákem, konzumentem. Metody jsou různé, kde vlastní kvalita, přínos a hloubka sdělení nebývají v tomto zápase nejúspěšnější. Útok je veden pomocí institucí, osobností, hnutí, historických událostí. Jsou využívané, ale i zneužívané nové technologie. Etika se pomalu vytrácí, v podstatě je dovoleno vše. Čas se tím ale nenatáhne, u diváků nastupuje otupělost a dostavuje se citová plochost. Hledají se řešení. Autoři znovu zkoumají a přehodnocují vztah mezi dílem a divákem. Vladimír Kokolia vystavil ve Starém královském paláci na Pražském hradě obraz, který se vynořoval ze tmy, vždy byl na pár vteřin nasvícen. Jeho úvaha vychází z výzkumu zabývajícího se vnímáním výtvarného díla. Já osobně jsem nebyl schopen obraz vnímat, nedokázal jsem se soustředit. Uvědomil jsem si, že to s naším vnímáním není tak jednoduché, že čas asi není jen jeden a pouze lineární. Vstoupení do jakékoli reality je možné pouze různě uspořádanými a strukturovanými časoprostory. Přibližujeme se k prezentovanému objektu, a to nejen v reálném prostoru, ale i v prostoru své paměti a svých emocí. Ve všech těchto časoprostorech se prezentují informace v různých kontextech. Je asi souvislost mezi bezprostředními zážitky na jedné straně a souřadnicemi a časem na straně druhé. Každému inerciálnímu systému musí být dán vlastní čas (A. Einstein 1). Právě souhrn těchto různých, nestejně intenzivních a často protichůdných podnětů vytváří platformu, na které se rozvíjí informace obsažená v konkrétním díle. Z výzkumů, které V. Kokolia citoval ve svém experimentu, vyplývá, že vnímání výtvarného díla, a zvláště obrazu, je časově nenáročné. Jak jsem se již zmínil, není to tak jednoznačné. Potřebujeme kontext. Jednak ten, který vzniká umístěním díla do prostoru a našeho pohybu v něm (to se často děje jakoby mimochodem) a pak kontext, který vyplývá z naší zkušenosti, orientace, 1

2 zasvěcení. Ten je časově náročný, jeho budování vlastně nikdy nepřestává. Avšak neslouží jen ke konzumaci výtvarného umění, hodí se ke všemu. Protože je tak univerzální, nemůžeme jím zatěžovat časovou náročnost vnímání výtvarného díla. Vypadá to tak, že vnímání, konzumace výtvarných děl je skutečně časově nenáročná, šetrná. Rub této přednosti je její zneužívání, jsme neustále atakováni výtvarnými produkty všeho druhu, od reklamy na jedné straně až po její obdobu na opačném pólu, grafity. Volná plastika má - jako každé dílo - dvě základní časoprostorové vrstvy, tvorbu a prezentaci. Podle významu a zastoupení těchto složek se dají tyto objekty rozdělit do různých skupin. Jsou plastiky, kde se fyzická existence neuskutečnila vůbec, tedy ty, které buď vůbec nevznikly, nejsou k nim skici ani studie a autor o nich s nikým nemluvil, ani je nepopsal. Nebo ty, které sice vznikly, ale byly zničeny, aniž by je někdo viděl a nebyla o nich vyhotovena jakákoliv dokumentace nebo zpráva. Pokud vyloučíme mimosmyslový přenos myšlenek, je čas těchto prací závislý na životě autora. Dále jsou to ty, které nikdy nevznikly, je k nim dokumentace, a to buď pojmová, nebo obrazová. Působení těchto plastik nebo projektů může být velmi intenzivní. Jejich přijímání se mění v závislosti na časových, prostorových a společenských situacích (utopie, mýty, vize). Další jsou plastiky a objekty vzniklé, ale poškozené, nebo jsou úplně zničené. Tyto objekty se opět dělí na ty, které mají o původní podobě dokumentaci a na ty, které ji nemají. Publikační potenciál takovýchto děl je obrovský, skoro nevyčerpatelný. Poslední skupinou jsou sochy, které vznikly a v současné době existují. Tato skupina je nesmírně různorodá, prezentace a fungování objektové tvorby v současnosti se neustále rozrůzňuje. Čas se v každé z možných prezentací utváří a rozvíjí jinak. Někdy samotné bytí plastiky je druhotné, mnohem důležitější je interpretace a publikace. Součástí prezentace je hodnocení a ohodnocení. Hodnocení je subjektivní, ovlivňuje ho kulturní, ekonomická a politická situace, generační a etnická příslušnost i skupinové zájmy hodnotícího subjektu. Například umístění do galerie, vystavení v prestižní galerii propůjčuje dílům hodnotu - a to nezávisle na tom, je-li v nich obsažena, nebo není. Další způsob prezentace je přenesení do jiného média. Mohou to být různé formy textu nebo vizuální přepis. Někdy se obraz vzdálí hmotné části díla a vytváří si vlastní existenci. Vrší se interpretace, dílo se přesouvá do virtuální reality. Jsme vtaženi do hry informací a pseudoinformací. Těmto manipulacím více odolávají objekty, které jsou po delší čas anebo trvale umístěné v krajině, městském exteriéru, ve veřejném prostoru. Stávají se součástí každodennosti, vrůstají do prostředí. Proměny vnějšího prostoru a kulturního kontextu, i u těchto objektů, modelují 2

3 interpretace. Toto nové čtení se většinou podstatně nevzdaluje od původního významu. Velká část těchto prací jsou památníky a pomníky, u nich je určitá stabilita výkladu předpokládaná. Je zajímavé, že sochy, které nebyly zamýšlené jako památníky, se jimi často stávají. Stanou se pomníky dobového vkusu, dobových tendencí a ambicí. Čas ve výtvarném díle Čas je velmi úzce vázán na prostor, teorie relativity otevřela úvahy o různých časoprostorech na půdě exaktní vědy. Kvantová fyzika předpokládá, a experimentálně se ověřilo, že jedna identická částice může být zároveň na dvou místech. Mně připadá, že takové vidění světa je pro umění přirozené, vychází z jeho podstaty. Pohybujeme se mezi možným a nemožným, mezi uchopitelným a nepravdivým a neuchopitelným a pravdivým. Pochopení složitosti je asi pro výklad světa mnohem důležitější než jednoduchá kauzalita. Ztráta představy, že máme moc nad úplným vysvětlením jevů, je ovšem bolestná (M. Petříček 2). Plynoucí čas vypadá jako všemocný, jako ten, který určuje náš život i naši smrt. Ale i toto vymezení života pracuje s různě strukturovanými časy. Je jiný čas pomíjivého, ubíhajícího života a jiný je čas nekonečné, věčné smrti. Velká část našich představ a myšlenek se jako by neodehrávala v čase. Chceme li se s kýmkoli domluvit, musíme částečně čas vyloučit. Ani řeč, jazyk, verbální komunikace není časově kontinuální. Jazyk, kterým komunikujeme, se podobá jakési koláži, vedle prastarých pojmů užíváme pojmy nové nebo přejaté z jiných jazyků. K vyjádření faktické pravdy, empirickému popisu události je nutno vytvořit pojem, který má nevyčíslitelné množství determinací, zatímco úplný pojem implikuje časoprostorové determinace, které zase implikují další časoprostorové posloupnosti a dějinné události (U. Eco 3). Chceme-li jazyku rozumět, musíme vstupovat do různých kontextů, které se nutně pohybují v různých časoprostorech. Velké emoční prožitky jako by čas zpomalovaly, někdy se zdá, že ho úplně eliminují, říkáme: čas se zastavil. Jako by se nejvnitřnější a nejintenzivnější prožívání a vnímání nedělo v čase, anebo je tento čas uspořádán jinak, než jak ho tradičně vnímáme a čteme. Teprve pozdější, znova vyvolaný tradiční čas náraz z prožití naředí. Nevím, jestli pochopení, vstoupení do díla, prozření (nevím, jak to přesně nazvat) se děje v čase, mně to tak ale nepřipadá. Tato 3

4 proměna kvalit proběhne náhle, bez času, tím paradoxně i bez hmoty, a vyvolá malý třesk. Protiklady den noc, mládí stáří, život smrt, černé bílé jsou podobenstvím o čase a do děl čas vkládají. Podobně koloběh přírody a života umožňuje registrovat plynutí času. Zároveň jsou jednotlivé části tohoto proudu uzavřené a autonomní. Takto izolovaně vnímáme tyto cykly v dětství, vzpomínky začínají najednou a zdají se vytržené z času, jako by bylo nekonečně mnoho stejných zim, stejných letních dnů, které byly odjakživa, které vytvořily určitý kánon, k němuž se můžeme vrátit. Podobně se vracíme k praobrazu krajiny a stejnou vlastnost mají umělecká díla - vracíme se k nim z různých stran, časů a prostorů, a tak nám z počátku budou připadat jiná, ale po bližším ohledání zjistíme, že jejich fundamentální podstata zůstává stejná, nová je cesta k nim. Podobně jako variace v hudbě - také při vnímání sochy se základní motiv opakuje v nových pohledech, divák je veden k zpochybnění prvotního přečtení, další čtení přináší nové náhledy. Návrat k původnímu čtení je již jiný - do hry vstupuje čas. Krychli, pravidelný čtyřstěn a kouli si umíme představit v dokonalé formě, ale vyrobit je absolutně dokonalé, není v podstatě možné. Prostorový objekt typu mrak udělat umíme, nejsme ale schopni si jej představit. Svět jako takový je nepoznatelný, a abychom se vněm nějak orientovali, pokusili se ho pochopit, musíme indukovat teorii (A. Einsten 4), vytvořit podobenství. Nevytváříme obraz světa, není to reflexe, je to nová realita, která v konkrétním čase a prostoru zpřístupňuje vhled - a tím vědomé bytí v realitě, ve světě. V této souvislosti mě zaujala úvaha Z. Palcra. Později jsem pochopil, že jediným východiskem je vrátit se k tomu, co původně je sochařství. Myslím si dokonce, že socha, obraz nesou podstatné významy samy o sobě. Že tyto významy jsou nenahraditelné, nezastupitelné něčím jiným (5). Minulé století bylo plné modernistických manifestů a vyhlášení, která zvěstovala konec obrazu, sochy. Socha, obraz může těžko ztrácet smysl, když má smysl ze své podstaty, jinak je v podstatě nesmyslná. Končí jen dobový, časově omezený výklad - a tedy i ten o konci. Každý akt tvoření, pozitivní nebo negativní, je nevratný. Pokud chci něco zahladit, musím změnit prostor a také čas. Vezmu-li věc, rostlinu, hmotu z jejího řádu, modelujeme její část svým časem, - návrat do původního stavu je většinou v horizontu našeho života nemožný. I po tisíci letech je na kameni, kosti viditelný a rozpoznatelný drobný vryp vytvořený člověkem. Čím je větší časoprostorová vzdálenost mezi hybatelem a manipulovaným, tím i návrat do původního řádu je delší. Různé materiály mají různou paměť ; zřejmě existuje 4

5 souvislost mezi způsobem vzniku, délkou vytváření materie a její pamětí. U nových hmot se někdy nedá rozlišit, co je jejich původní tvar a co je již změna. Záznam pohybu nebo skutečný pohyb už ze své podstaty čas obsahují. Moje práce Různé prožívání času, přesněji řečeno, různě se rozvíjející individuální časy na pozadí jasně vymezené události s předurčeným dějovým rozvojem, se staly podnětem k namalování obrazu Poslední večeře Byl to jeden z obrazů, které jsem už pokládal za své dílo, ne za studijní školní práci. Podobně i na počátku mé práce s reálným prostorem měl významnou roli čas, byl podstatnou součástí, podnětem i námětem mé práce. V roce 1980 vznikly dva objekty inspirované vzpomínkou na otcovu dílnu, na místo tajemné a zneklidňující. V ohromném zmatku se tu vršily různé předměty. Po bližším ohledání v nich bylo možno objevit určitý řád, různé zákonitosti. Otec byl svým založením systematik a toužil mít vše dokonale přehledné a utříděné. Časem ale vždy přišel na to, že jím zvolený řád není dokonalý, opustil ho a zvolil jiný. Rozpracované systémy se tu vršily a vytvářely nový chaos. Protože každý systém skládá předměty do určitých časových vzorců, vznikl nad tímto chaosem časový rastr. Mimo to se tu potkávaly věci z různých časových a kulturních úrovní. Vytvářely podobenství - anekdoty, metafory, které se daly číst v různých časech a různých souvislostech. Skoro vše bylo pokryto prachem. Jen ta část a ty předměty, které se v konkrétním čase podílely na provozu, byly z této sjednocující šedě vyjmuty, a tím zpřítomněny. Byla to nechtěná postmoderní instalace. Na toto téma jsem vytvořil dva objekty Vzpomínka na otce 1 a 2. Vrstvení času bylo také jedním z témat několika obrazů a řady kreseb, na kterých jsem pracoval v letech Dvě varianty Barevné sochy jsou převedením úvahy o prolínání různých prostorů a časů z kresby do prostoru. Původně jsem v prostorovém rastru (64 krychlí o velikosti 42 cm X 42 X 42cm) chtěl umístit nabarvené lískové proutky a proškrabovaná a malovaná zrcadla. Nakonec jsem se rozhodl nekumulovat tyto prostředky, a tak vznikly dvě verze. Verzi se zrcadly Barevná socha 1 jsem vystavil na výstavě Barevná socha v GH. V zrcadlových plochách, uspořádaných v předem zvoleném rastru a nastavených pod různými úhly, se odráží okolní prostředí i vlastní konstrukce. Proškrábnutím zrcadlící vrstvy se zrcadlo stává průhledným, a tím vtahuje realitu 5

6 do reflexe. Gestická malba na skle toto míchání prostorů umocňuje. Svět před zrcadlem, za ním a v něm má pocitově, ale i reálně jiný čas. Nejasná a znesnadněná orientace v prostoru vyvolává pocit různých a různě se chovajících časů. V této realizaci jsem v podstatě mechanicky převedl plošný rastr do trojrozměrného prostoru. Během další sochařské práce jsem si vypracoval jakýsi slovník technologií a postupů, který odpovídá změněným prostorovým a hmotným východiskům. V plastice Barevná socha 2 / jsem použil ořezané, nabarvené lískové pruty. Hledal jsem prostorovou obdobu tušové kresby vedené volnou rukou; nejlépe vyhovoval přírodní materiál, lískový prut. Později jsem si uvědomil, že prut, větev, kmen stromu, rákos a třeba tráva jsou vlastně časovým záznamem. Je to hmotný komentář času, časoprostor, dá se říci i časohmota. Uchovává v sobě informaci o ději, pohybu uskutečněném v určitém čase. O podobnosti mezi tušovou kresbou a ořezaným, načerněným lískovým prutem jsem se již zmínil. Petrifikovaný pohyb ruky a růst je skoro shodný, jenom čas vzniku záznamu děje je různý. Začal jsem vědomě používat tyto různé projevy bytí ve své práci. Když jsem později přibral kámen, čas se natáhl do závratných dálek a hlubin. Komentováním těchto dějů a jejich stavěním do různých konfrontací a konfigurací vytvářím časoprostorové metafory, indukce a podobenství. Ořezané pruty, větve nebo kamínky jsem použil v objektech Plamen 1986, Snop 1988, Oblaka a proudy 1992 a štípané kmeny v skulpturách Čtverec 1992, Kráčející čtverec, Milenci 2 a lomený kámen ve skulptuře Náhoda. Již jsem se zmínil o časových kvalitách různých materiálů. V podstatě se žádnému materiálu nevyhýbám, používám ty, které jsou vhodné k realizaci mé představy, a jsem rád, když ji dotvářejí. Jen u některých objektů jsem zcela tvarově přetvořil použitou hmotu, většinou nechávám části v původní formě nebo zachovám konstrukční řád zvoleného materiálu, a tím i jeho čas. K takovému zpracování se nejlépe hodí přírodní materiály, a proto je také nejčastěji používám. Kámen, a obzvláště tvrdý kamen, propůjčuje práci větší soběstačnost, samostatnost. Jako malíř vím, kolik péče a času vyžaduje obraz, převážení, instalování, archivování, a tak pořád dokola. Dobře umístěná žulová skulptura si začne žít vlastním životem, vytvoří si svůj časoprostor, emancipuje se, a její nároky na můj čas jsou minimální. Teď 1992, Památník cikánského holocaustu 1995, Sféry , Co je nahoře je i dole Často používám pasování na měkký dotek. Zhotovím sádrový odlitek pasované strany, z něho odliji formu, tu přikládám k druhé části plastiky a přisekávám a brousím ji tak dlouho, až úplně pasuje. Mezi částmi vzniká propojení, které působí přirozeně, jako když se rozlomí pečeť, zlomí hůlka, 6

7 podá ruka, kde části pasují k sobě v ploše n-tého řádu. Vzniká symbol spojení, prolnutí, prostoupení.v malém, skoro neexistujícím prostoru mohou být vtěsnány metry, desítky metrů, kilometry, ale také roky, miliony let. Škvíra 1999, Stéblo 1999, Mrak a bod Rovnováha 2001 Fragment, nedokončení, torzalita umožňují divákovi (ale také autorovi) různé interpretace. Fragment je částí celku a projevuje se v určitém čase, musí tedy v n-tém souboru časů existovat samotný celek. Fragmentalizace se musí vztahovat k celku, a tím paradoxně k absolutnu. Touha po dokonalém tvaru vede k domýšlení celku odvozeného z existujících částí. Udržet tuto myšlenkovou konstrukci je nesnadné - vždy po určité době mizí, rozpadne se. Rozpad urychluje stále přítomný reálný objekt, který má i jiné vlastnosti než ty, co ukazují k ideálu. Pokud se znovu vydáme za ideálem, je to již jiná cesta. Pramen 1994, Slepýš 1995, Černá koule Zvláštní částí mé práce jsou objekty, které se váží k času přímo. Váží se k času tradičnímu, místně podmíněnému. Je to čas, který máme hluboko zafixovaný v naší psychice, který ale stále silněji naleptává a rozvrací naše civilizace. Je to čas důvěrně známý, jaksi mateřský, ale čím dál tím méně použitelný pro pojmový, virtuální svět. Tyto objekty zaznamenávají, anebo komentují zdánlivý pohyb slunce. Vymyslel jsem celou řadu těchto instalací. Realizoval jsem jich pět. Tři záznamníky slunečního svitu. Jsou to instalace ze skla, vody a dřeva. Vodou naplněná kulovitá skleněná nádoba se stává lupou, a ta, když ji umístím do správné vzdálenosti od dřevěné plochy, vypaluje v čase slunečního svitu do desky reverzní stopu sluneční pouti po nebeské klenbě. Dřevo není jednolitá hmota, jeho různou hustotu způsobují klimatické podmínky, které panovaly v čase růstu stromu, z kterého patřičné dřevo pochází. Hlavním hybatelem klimatu je Slunce, a tak vypálená stopa je setkáním minulého časového záznamu sluneční aktivity se současným slunečným svitem, je to čas konstrukce a dekonstrukce. Další skulptura využívá převrácený princip slunečních hodin. Čas není zobrazen kontinuálně se pohybujícím stínem, ale světelným paprskem, který v danou, otočením Země podmíněnou chvíli prostoupí řezem v žulové desce. Čas je vnímán jako kvalitativní změna. Realizace Od slunovratu k slunovratu komentuje významné momenty ve stále se opakující pouti Země kolem Slunce. Skládá se ze dvou částí. První, vodorovná, orientovaná severojižně, je mírně zapuštěná do země. Druhá, vztyčená kolmo k prvé, je profrézovaná čtyřmi řezy. Rovina prvního prochází zemskou osou, řez je veden ze severní strany do poloviny tloušťky sloupu. Z dalších tří řezů jsou dva v pravé poledne rovnoběžné s ekliptikou v době letního a zimního slunovratu. Třetí řez je rovnoběžný s rovinou rovníku. Také 7

8 řezy těchto rovin procházejí do poloviny tloušťky sloupu, ale z druhé, jižní strany. Zde se tyto tři řezy protnou s řezem svislým a vzniká malý otvor. Čtyřikrát během roku může v pravé poledne tímto otvorem projít sluneční paprsek žulovým masivem a dopadnout na vodorovnou část plastiky vždy na stejné místo. Stejně jako Země pohybující se po stále stejné dráze je čas zobrazovaný touto instalací zacyklený. Záznamník slunečního svitu , Sluneční hodiny 1998, Od slunovratu k slunovratu Nakonec se chci zmínit ještě o jednom projektu, který s daným tématem úzce souvisí. Jedná se o hudební a výtvarnou performanci Hmota Tón Prostor, koncert pro orchestr a objekty. S hudebním skladatelem Jiřím Doubkem spolupracuji již několik let, vždy ho okouzlovalo, že moje plastiky znějí a že tón, který vydávají, souvisí s jejich konstrukcí. Dohodli jsme se na spolupráci. Já jsem vytvořil sedm plastik a Jiří Doubek napsal, nastudoval a provedl dva koncerty v rámci výstavy v Nové síni. Plastiky svým zněním komentují hudbu a naopak, hudební skladba komentuje konstrukční a hmotné vlastnosti objektů. Po koncertu návštěvníci dále rozvíjeli tuto hru, hráli si a hráli na objekty. Ticho 2000, Jablko 2000, Uvnitř a vně 1998, Milenci , Země 2000, Stéblo 2000, Bod Hledání smyslu. V současné civilizaci se čím dál více prosazuje vizuální prezentace, tedy vnímání pomocí ikon, které mají pouze dva rozměry. Tím se zužuje prožívání - fyzický svět se jeví, čitelný, pochopitelný, a tím i nezajímavý. Plošné ikony mají srozumitelná sdělení, obecně přijatelná dogmata i inscenované absurdity a excesy, - jsou předvídatelné, v podstatě domluvené. Sdělení se pohybuje v ploše, čas se přestává vršit, prolínat a vytvářet různé prostory. Čas se stává tím, co spěje kupředu a funguje jen v přítomnosti. Musíme vymazat předchozí děj, aby jeho místo mohl zaujmout děj nový. Ani budoucí děj se nesmí vyjevovat, směřování oslabuje prožívání plošného děje. Naproti tomu reálný svět s různými časoprostory a různými výklady je podoben složité struktuře, která se vrší a rozrůstá z různých center, kde se neustále zaměňuje echo a zdroj. Prožívání tohoto prostoru nemá ani počátek, ani konec, budoucnost je stejně reálná a přítomná jako minulost. Můžu prostřelit své vědomí různým časem a prostorem. Je to vzrušující a elitářské. O to víc elitářské, že se může zúčastnit v podstatě každý. 8

9 Umění není manuál na život, je v podstatě na nic. Může jen otvírat prostory a ukazovat spojení, která jsme neviděli, neznali, a ta, která nám byla utajená. Z těchto nových míst nahlížíme na svět, který je zajímavější, košatější a nepochopitelnější. Umožňuje prožívat hmotu, prostor a čas v jejich neuchopitelnosti. Přesto pořád žije představa, že lze dosáhnout naprosté průhlednosti světa. Jestliže ovšem dosáhneme průhlednosti světa, pak rozum ztrácí svou funkci, přestává fungovat. Postmoderna jako reakce na tyto krajnosti říká: Rozum k tomu, aby mohl něco produkovat, musí narážet na něco, čemu nerozumí (M. Petříček 6). Svět, běžnost, každodennost nezobrazuji, já ji chci vytvářet a předkládat. Už nehledám, už jenom nalézám. Proč učit Uměním se budu zabývat jen krátce a okrajově. Jednak umění nevyučuji, ono to vlastně ani nejde, ale i definovat, co umění je a co ne, je velmi nesnadné. Čím se vlastně liší umělecké dílo od běžné výtvarné práce, neustále prostupující naši každodennost? Je zřejmé, že to nejsou estetické kvality. Nezáleží na tom, jestli se s nimi pracuje pozitivně, anebo jsou v díle přítomny v podobě popření. Nebude to ani množství informací a dokonalost reflexe. Výklad díla, manipulace a publikace nejsou, a ani v době informační civilizace nebudou tím pravým, co z průměrného díla dělá umění. Také pouhá novost a originalita nejsou tím kritériem. Princip originality se z původního motoru moderny stal setrvačníkem a nakonec drtičem - a bohužel přešel i do doby, která si říká postmoderní. Přes všechno, co jsem řekl, obsahuje umělecké dílo většinu složek, které jsem zde zmínil. Takové dílo by ale nemělo být vytvořeno mícháním vhodných informací a technologií, ale z tohoto materiálu stvořeno není vzrušující anomálií, ale tím, co se stává částí reality. Pokud budu chtít vyložit umělecké dílo nebo naučit někoho umění vytvářet, jsem v koncích. Mohu se snažit studenta vzdělat, je ale problematické, co to je vzdělání, co je vzdělanost a jak ji realizovat. Určitě je to schopnost komunikovat, a to nejen mezi různými subjekty, ale hlavně sám se sebou. Je třeba zvládnout a pochopit systém komunikace a osvojit si zvolený jazyk. Dále musíme najít objekt tohoto přenosu, této komunikace, najít informaci, přečíst ji a zpracovat, a nakonec přepsat do zvoleného média a prezentovat. V našem případě pochopit, co vidím, myslím - a dát tomuto subjektivnímu poznání tvar. Vytvořit objekt, pustit ho do světa a doufat, že je schopen samostatně existovat, 9

10 komunikovat. Vyučuji hlavně a nejraděj kresbu, velmi dobře je na ní vidět, zda je student schopen samostatně prohlížet (prohlédnout) skutečnost, nebo vidí jen již předem zpracované dogma. Jestli je schopen k poznanému, vcítěnému najít nebo vytvořit formu, která v kresbě vytvoří podobné, indukované vztahy jako v pozorované skutečnosti. Pokud se to povede a v práci se objeví i něco nového, mohu říci, že se tento student vzdělal. Mimoto -a navíc- může prožít podobný stav, jako byl asi ten, který prožíval Adam, když dával stvořením jména, stav spoluúčasti. V této úvaze používám různé pojmy k označení prostorových objektů. Je velmi nesnadné domluvit se na přesném jazyce, na jasných pojmech, když různé skupiny hlásají různé pravdy. Nahlédl jsem do etymologického slovníku a pokusil jsem se tomu přijít na kloub: Plastika z řeckého plastikos, tvořící z hlíny k plasso - vytvářím, hnětu z hlíny. Skulptura z latinského sculptura od sculpere, řezat do něčeho, sculpo- vyrýt, vytesat, vydlabat. Socha, původně vidlice stromu sloužící jako rádlo. Instalace, installare, vsazovat do křesla. Domnívám se, že nelze úplně jednoznačně přiřadit pojmy k jednotlivým prostorovým dílům. Rozhodl jsem se řídit citem a osobní libostí. 10

11 Když jsme s bratrem, s Josefem Volvovičem a přáteli na počátku osmdesátých let zakládali Galerii H, byl právě čas to jediné, čeho jsme měli v podstatě dost. Informací bylo málo a prostoru k vlastní prezentaci ještě méně, ale hlavně - skoro nikdo o tento náš čas neusiloval. Dnes je situace radikálně jiná. Ohromné množství novin a časopisů. Televize s velkým množstvím vysílacích kanálů a prakticky nepřetržitým vysíláním. Všudypřítomná reklama, hodiny a hodiny živé i reprodukované hudby, ohromná záplav nových knih, internet - a samozřejmě spousta výstav, hory nových i starých děl, tisíce umělců. Každý tvůrce, každé médium chce si vzít trochu - nebo i více - našeho času. Mimo nesporné hodnoty a zajímavé počiny vzniká i veliké informační znečištění a umělecký smog, který požírá čas. Je to veliký zápas, kdy se snažíme dobrou a razantní selekcí ušetřit svůj čas - a zároveň různými způsoby a prostředky zaujmout a získat čas druhých. 11

12 SEZNAM UVEDENÝCH OBJEKTŮ 1) Poslední večeře / 160 X 140 cm / latex, olej, plátno / 1970 / 2) Spektrum / 140 X 100 cm / papír, tuž, akryl, disperze / 1984 / 3) Vzpomínka na otce 2 / 30 X 30 X 30 X cm / dřevo, plátno, vata, umělá hmota, nitě, latex / 1980 / 4) Barevná socha 1 /168 X 168 X 168 cm / dřevo, sklo, zrcadla, olejové barvy, provázek / 1985 / 5) Barevná socha 2 / 168 X 168 X168 cm / dřevo, celox, drátky / / 6) Snop / 90 X 320 X 30 cm / dřevo, celox, provázek / 7) Oblaka a proudy / 50 X 500 X 500 cm / dřevo / 1992 / 8) Čtverec Hruška / 120 X 100 X 45 cm / dřevo - hruška / 1994 / 9) Kráčející čtverec / 167 X 160 X 165 cm / dřevo / 1995 / 10) Náhoda / 250 X 43 X 25 cm / kámen - žula / 2000 / 11) Památník cikánského holocaustu / ústřední plastika 185 X 280 X 265 cm, - areál 18 X 24 m / kámen - syenit / 1995 / 12) Co je nahoře je i dole / 290 X 199 X 175 cm / kámen - žula / 1999 / 13) Sféry / 345 X 1300 X 195 cm / kámen - žula / / 14) Teď / 150 X 90 X 60 cm / dřevo, kámen, kůže, kov, sádra / ) Škvíra / 175 X 110 X 95 cm / kámen - žula / 1999 / 16) Stéblo / 450 X 70 X 60 cm / kámen - žula / 1999 / 17) Mrak a bod Rovnováha / 190 X 220 X 620 cm / kámen - žula / 2001 / 18) Pramen / 167 X 210 X 167 cm / kámen - žula, dřevo dub, kov - železo / 1994 / 19) Slepýš / 80 X 120 X 100 cm / kámen syenit / 1995 / 20) Černá koule / 160 X 190 X 120 cm / dřevo vrba / 1996 / 21) Záznamník slunečního svitu 3 / 60 X 95 X 35 cm / dřevo, sklo, kůže, voda / 1998/ 22) Sluneční hodiny / 210 X 140 X 250 cm / kámen - žula / 1998 / 23) Od slunovratu k slunovratu / 260 X 260 X 30 cm / kámen - žula / 1998 / 24) Ticho 2 / 120 X 110 X 70 cm / kámen - žula, sklo, kov - olovo / 2000 / 25) Jablko / 120 X 120 X 120 cm / kov - bronz / 2000 / 26) Uvnitř a vně / kámen - syenit / 1998 / 27) Země a bod / 200 X 200 X 200 cm / dřevo, kovová struna / 2000 / 28) Stéblo / 300 X 50 X 50 cm / dřevo, kov, kámen / 2000 / 29) Bod / 60 X 50 X 40 cm / kámen - žula / 2000 / 30) Milenci 2 / 70 X 70 X 300 cm / dřevo - vrba, kámen žula, kov / 2000 / 12

13 REPRODUKCE 1) Poslední večeře 2) Spektrum 3) Vzpomínka na otce 4) Barevná socha 1 5) Oblaka a proudy 6) Kráčející čtverec 7) Památník cikánského holocaustu 8) Sféry 9) Stéblo 10) Mrak a bod Rovnováha 11) Slepýš 12) Sluneční hodiny 13) Milenci 2 13

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí

Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí Může kulová nádoba naplněná vodou sloužit jako optická čočka? Exponát demonstruje zaostření světla procházejícího skrz vodní kulovou čočku. Pohyblivý světelný

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje

Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Optické zobrazování Základní pojmy Zobrazení zrcadlem, Zobrazení čočkou Lidské oko, Optické přístroje Základní pojmy Optické zobrazování - pomocí paprskové (geometrické) optiky - využívá model světelného

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000

Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000 Orbit TM Tellerium Kat. číslo 113.4000 Orbit TM Tellerium s velkým glóbusem Země pro demonstrování ročních období, stínů a dne a noci Orbit TM Tellerium s malou Zemí pro demonstrování fází Měsíce a zatmění

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň

5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň 5.7.3 Výtvarná výchova 1. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovací předmět patří do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Charakteristickým znakem vyučování

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět výtvarná výchova je vyučován na 1. stupni jako samostatný předmět v tomto časovém vymezení: 1. ročník - 1 hodina týdně

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012

Alícia Hamm. 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 Alícia Hamm 2012: Čas rovnováhy 22.8.2012-9.9.2012 ČAS ROVNOVÁHY (1) Možná bychom měli najít nové slovo pro "čas". Je tolik významů tohoto slova, že je vždy třeba vysvětlovat, co jsme měli na mysli, když

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Práce, energie a další mechanické veličiny

Práce, energie a další mechanické veličiny Práce, energie a další mechanické veličiny Úvod V předchozích přednáškách jsme zavedli základní mechanické veličiny (rychlost, zrychlení, síla, ) Popis fyzikálních dějů usnadňuje zavedení dalších fyzikálních

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou

Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou SVĚTLO Paprsky světla létají úžasnou rychlostí. Když dorazí do našich očí, donesou nám mnoho informací o věcech kolem nás. Vlastnosti světla mohou být ukázány na celé řadě zajímavých pokusů. Uvidíš svíčku?

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou.

Astronomie. Astronomie má nejužší vztah s fyzikou. Astronomie Je věda, která se zabývá jevy za hranicemi zemské atmosféry. Zvláště tedy výzkumem vesmírných těles, jejich soustav, různých dějů ve vesmíru i vesmírem jako celkem. Astronom, česky hvězdář,

Více

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Digitální fotografie Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová Téma sady didaktických materiálů Digitální fotografie I. Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Číslo projektu Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Tematická oblast ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB I. Autor :

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

ÚHEL POHLEDU MIRKA KAUFMANA / Galerie KINSKÝ KOSTELEC NAD ORLICÍ 16/6-28/7 2013

ÚHEL POHLEDU MIRKA KAUFMANA / Galerie KINSKÝ KOSTELEC NAD ORLICÍ 16/6-28/7 2013 ÚHEL POHLEDU MIRKA KAUFMANA / Galerie KINSKÝ KOSTELEC NAD ORLICÍ 16/6-28/7 2013 Hlavní část tohoto výstavního projektu tvoří velkoformátové malby i práce na papíře a celek je navíc doplněn paralelní linií

Více

D A V I D A T O M Á Š M E D K O V I

D A V I D A T O M Á Š M E D K O V I D a v i d M e d e k 1. 3. 1969 narozen v Brně 1983 1987 dřevomodelář a kovomodelář 1987 1990 SUPŠ v Brně 1991 1993 pedagogické minimum na Masarykově universitě v Brně 1992 1998 bakalářské a magisterské

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM

ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM ZOBRAZOVÁNÍ ROVINNÝM ZRCADLEM Pozorně se podívejte na obrázky. Kterou rukou si nevěsta maluje rty? Na které straně cesty je automobil ve zpětném zrcátku? Zrcadla jsou vyleštěné, zpravidla kovové plochy

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět v 6., 7., 8. a 9. roč. Časová

Více

Základní jednotky v astronomii

Základní jednotky v astronomii v01.00 Základní jednotky v astronomii Ing. Neliba Vlastimil AK Kladno 2005 Délka - l Slouží pro určení vzdáleností ve vesmíru Základní jednotkou je metr metr je definován jako délka, jež urazí světlo ve

Více

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu

Otázky z optiky. Fyzika 4. ročník. Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu Otázky z optiky Základní vlastnosti, lom, odraz, index lomu ) o je světlo z fyzikálního hlediska? Jaké vlnové délky přísluší viditelnému záření? - elektromagnetické záření (viditelné záření) o vlnové délce

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Nabídka vzdělávacích programů a workshopů pro školy. a zájmové skupiny

Nabídka vzdělávacích programů a workshopů pro školy. a zájmové skupiny Nabídka vzdělávacích programů a workshopů pro školy (druhý stupeň ZŠ, SŠ a VŠ) a zájmové skupiny 2 Pantomima budoucího zaměstnání Klapka! Opona! Je výstavním projektem skupiny studentů středních uměleckých

Více

základní principy / rozdělení

základní principy / rozdělení Ing. Vlasta Hábová základní principy / rozdělení Většina návštěvníků oceňuje vizuální hodnotu zahrad, přesto sílí tendence vytvářet prostor vybízející k zapojení i ostatních smyslů Pojem zážitkové zahrady,

Více

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova

I. Sekaniny1804 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání ve vyučovacím

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výtvarná výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Lidské

Více

Katarína Svetlíková extra_ordinary

Katarína Svetlíková extra_ordinary KATARÍNA SVETLÍKOVÁ KATARÍNA SVETLÍKOVÁ Katarína Svetlíková extra_ordinary Často míváme pocit, že naše životy jsou zcela definovány takzvanými velkými událostmi, jež pak zabírají (zbytečně?) místo v našich

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

Za hranice současné fyziky

Za hranice současné fyziky Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie

Více

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla

Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené fantasy literatury a její převedení do výtvarného díla Maturitní práce z Estetické výchovy 2014 1. Témata maturitních prací 1. Fantasy a umění, aneb od knihy k obrazu Žánr fantasy jako zdroj inspirace pro současné umělecké obory Představení vlastní oblíbené

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST.

AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST. V H O D N Í N E U K U N Š T Á T U KONCEPT AUTONOMNÍ SVĚT ZA ZDÍ V NĚMŽ SE BUDOUCNOST UTVÁŘÍ V ÚCTĚ A SNAZE POCHOPIT MINULOST. KONCEPTEM NAŠEHO NÁVRHU JE VYTVOŘENÍ VLASTNÍHO SVĚTA. SVĚTA, JENŽ BUDE KONTRASTNÍ

Více

Aplikace GoGEN Smart Center

Aplikace GoGEN Smart Center Aplikace GoGEN Smart Center Návod na použití aplikace Úvod Aplikace GoGEN Smart Center pro maximální využití Smart TV GoGEN, spojuje vyspělou technologii a zábavu v pohodlí domova. SMART ovládání ovládání

Více

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy

Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové iluze a klamy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 18 Zrak II. - Slepá skvrna, zrakové

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Fyzika - 6. ročník Uvede konkrétní příklady jevů dokazujících, že se částice látek neustále pohybují a vzájemně na sebe působí stavba látek - látka a těleso - rozdělení látek na pevné, kapalné a plynné

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV PRAHA 2011 Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV Copyright Ladislav Nebeský, 2011 Czech edition dybbuk, 2011

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření :

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření : VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS Charakteristika výtvarné řady Téma: Čas Cílové zaměření : -k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

manuál jednotného vizuálního stylu

manuál jednotného vizuálního stylu manuál jednotného vizuálního stylu obsah Grafický manuál popisuje konstrukci logotypu, pravidla jeho používání, zakázané varianty a dotýká se základních pravidel corporate identity občanského sdružení

Více

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD

F-1 Fyzika hravě. (Anotace k sadě 20 materiálů) ROVNOVÁŽNÁ POLOHA ZAPOJENÍ REZISTORŮ JEDNODUCHÝ ELEKTRICKÝ OBVOD F-1 Fyzika hravě ( k sadě 20 materiálů) Poř. 1. F-1_01 KLID a POHYB 2. F-1_02 ROVNOVÁŽNÁ POLOHA Prezentace obsahuje látku 1 vyučovací hodiny. materiál slouží k opakování látky na téma relativnost klidu

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice

ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí. METAETIKA etika o etice ETIKA A FILOSOFIE Zkoumání zdroje a povahy mravního vědomí METAETIKA etika o etice 1 Zdroje mravního vědění Hledáme, jakou povahu má naše mluvení a uvažování o etice. Co je etika ve své podstatě. Jaký

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK,

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_32_INOVACE_200_Planetárium AUTOR: Ing. Gavlas Miroslav ROČNÍK, DATUM: 9., 25.11. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Fyzika, Planetárium

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB 6. cvičení KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB Klasifikace konstrukčních prvků Uvádíme klasifikaci konstrukčních prvků podle idealizace jejich statického působení. Začneme nejprve obecným rozdělením, a to podle

Více

Jednoduchý elektrický obvod

Jednoduchý elektrický obvod 21 25. 05. 22 01. 06. 23 22. 06. 24 04. 06. 25 28. 02. 26 02. 03. 27 13. 03. 28 16. 03. VI. A Jednoduchý elektrický obvod Jednoduchý elektrický obvod Prezentace zaměřená na jednoduchý elektrický obvod

Více

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno Text Umění Než se budeme zabývat jednotlivými druhy umění, zkusme se zamyslet nad tím, jak ho definovat. Je spojeno s člověkem od pradávna? Co všechno má člověku dávat? Je nezbytné? Potřebujeme ho ke každodennímu

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

6.2.7 Princip neurčitosti

6.2.7 Princip neurčitosti 6..7 Princip neurčitosti Předpoklady: 606 Minulá hodina: Elektrony se chovají jako částice, ale při průchodu dvojštěrbinou projevují interferenci zdá se, že neplatí předpoklad, že elektron letí buď otvorem

Více

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled

Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled Standardy ČJ - 2.stupeň - přehled ČJL-9-1-01 Žák odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji - 9.r.

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. Uplatňuje ve své činnosti poznatky a dovednosti s výrazovými prostředky linie Předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 5. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Rozpoznává a pojmenovává

Více

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents

úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents FRANTIŠEK KINSKÝ představuje/presents úhel POHLEDU MIRKa KAUFMANa GALERIE KINSKÝ / KOSTELEC NAD ORLICÍ / 15. 6. - 28. 7. 2013 PROJEKT S NÁZVEM ÚHEL POHLEDU SI KLADE ZA CÍL ZMAPOVAT A PŘEDSTAVIT TVORBU

Více

Věčná krása 10 DŮVODŮ, PROČ POUŽÍVAT MĚĎ

Věčná krása 10 DŮVODŮ, PROČ POUŽÍVAT MĚĎ Věčná krása 10 DŮVODŮ, PROČ POUŽÍVAT MĚĎ 1 Trvanlivý, spolehlivý materiál s dlouhou životností Měď volíte jednou navždy! Trvanlivost mědi, jako vnějšího obkladu budov je dokázána svým užíváním přes staletí.

Více

NE-KONEČNÉ Daniela Halová

NE-KONEČNÉ Daniela Halová NE-KONEČNÉ Daniela Halová Ateliér konceptuální tvorby, VI.ročník Akademický rok 2010/2011 Vedoucí diplomové práce: prof. Miloš Šejn Oponent: Ivan Pinkava Úvod Cílem, k němuž směřuje veškerý život, je smrt.

Více

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s.

NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Českomoravský cement, a.s. NOVÉ DIVADLO: Divadlo J. K. Tyla v Plzni Základní informace o stavbě První divadlo, které bylo v České republice postaveno od roku 1989, je celé zabaleno v našem betonu. Návštěvníky zve ke vstupu betonová

Více

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY

VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY VY_32_INOVACE_06_III./19._HVĚZDY Hvězdy Vývoj hvězd Konec hvězd- 1. možnost Konec hvězd- 2. možnost Konec hvězd- 3. možnost Supernova závěr Hvězdy Vznik hvězd Vše začalo už strašně dávno, kdy byl vesmír

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k

h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k h n i s k o v v z d á l e n o s t s p o j n ý c h č o č e k Ú k o l : P o t ř e b : Změřit ohniskové vzdálenosti spojných čoček různými metodami. Viz seznam v deskách u úloh na pracovním stole. Obecná

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů

Phasec 3. - detektor z řady defektoskopů Phasec 3 tel.: 222500101-105 - detektor z řady defektoskopů V Phasec 3 Series je defektoskop na bázi vířivých proudů a byl navržen k detekci chyby železných a neželezných kovů a je vhodný pro téměř všechny

Více

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod

Grafická a multimediální laboratoř KOMPOZICE 1. Úvod KOMPOZICE 1 Úvod KOMPOZICE - ZÁKLADY fotografování: aktivní kreativní vyjadřovací činnost nejjednodušší tvůrčí postup každý může rozvíjet své vidění, kreativitu, vnímání i interakci s okolím automatika

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 úvodní poznámky podmínka pro zápis úvodní poznámky zajímavé, opomíjené, nezpracované téma, ale tím více náročné na čas a možná i peníze čas: četba zcela nevyhnutelná

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek

4.5.7 Magnetické vlastnosti látek 4.5.7 Magnetické vlastnosti látek Předpoklady: 4501 Předminulá hodina magnetická indukce závisí i na prostředí, ve kterém ji měříme permeabilita prostředí = 0 r, r - relativní permeabilita prostředí (zda

Více