SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy"

Transkript

1 SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ p Výroční zpráva 2013/2014 PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy

2 Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11

3 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Organizační schéma školy 3. Přehled základního vzdělávání a vzdělávací programy, přijímací řízení 4. Přehled pracovníků školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o dalším vzdělávaní pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 9. Základní údaje o hospodaření 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11. Údaje o zapojení školy do dalšího celoživotního vzdělávaní 12. Údaje o spolupráci s dalšími partnery 13. Závěr vyjádření školské rady

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Adresa: Právní forma: SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka, Olomouc Svatoplukova 11 Svatoplukova 65/11, Olomouc příspěvková organizace/školská právnická osoba IČO: IZO ZŠ: IZO SŠ: Identifikátor školy: Vedení školy: ředitel: PaedDr. Mgr. Dan Blaha statutární zástupce: Mgr. Ivana Marešová zástupce ředitele: Mgr. Alena Freyová Kontakty: škola: , ředitel: , zástupce ředitele: , SPC: , fax: web školy:

5 1.2 Odloučené pracoviště Pověřená učitelka: Mgr. Lenka Kaniová Kontakt: , Charakteristika školy Základní škola prof. Z. Matějčka vznikla 1. září 2000 sloučením dvou samostatných právních subjektů Zvláštní školy internátní a Pomocné školy Olomouc podle 6, odst., písm. a, zákona č. 564/90 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství jako příspěvková organizace. Dne 1. července 2006 došlo ke sloučení škol ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, ZŠ Sokolská a ZŠ Bělidla v jeden subjekt s názvem Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11. Od 1. dubna 2001 je zřizovatelem školy Krajský úřad Olomouckého kraje. Ministerstvo školství a tělovýchovy posoudilo v souladu s 148 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dne žádost Olomouckého kraje, který je zřizovatelem právnické osoby s názvem Základní škola prof. Z. Matějčka ve věci zápisů střední školy, jejíž činnost bude vykonávat právnická osoba s názvem Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11. Dne 21. března 2012 došlo k zápisu do školského rejstříku. Den zahájení činnosti 1. září Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka sdružuje: Základní školu praktickou s devíti ročníky povinné školní docházky Základní školu speciální s deseti ročníky povinné školní docházky Střední školu praktickou jednoletou s délkou vzdělávání 1 r. Obor úklidové práce Střední školu praktickou dvouletou s délkou vzdělávání 2. r. Obor úklidové práce Speciálně pedagogické centrum Školní družinu Internát Od roku 2002 škola poskytuje vzdělávání pro žáky s autismem a poruchami autistického spektra. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11 má dvě pracoviště. Hlavní budova se nachází na Svatoplukově ulici v městské části Olomouc Řepčín. Odloučené pracoviště se nachází na ulici Táboritů 25 v městské části Olomouc Bělidla. V hlavní budově sídlí vedení školy a administrativní pracovnice. Kromě učeben a kabinetů pro základní i střední školu, se zde nachází pracoviště Speciálně pedagogického centra, internát, školní družina, jídelna školy, počítačová a relaxační místnost, cvičná kuchyně a posilovna. V areálu jsou také umístěny školní dílny, keramická dílna a školní zahrada.

6 Na odloučeném pracovišti se kromě učeben a kabinetů nachází školní dílny, cvičná kuchyně, plně vybavená tělocvična, venkovní sportovní areál, školní jídelna a školní zahrada se skleníkem. Základní vzdělávání je poskytováno žákům s ohledem na jejich potřeby a možnosti v reálných podmínkách školy, která zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání v souladu se zásadami demokracie, vlastenectví, humanity a poskytuje mravní, pracovní, tělesnou, estetickou, ekologickou výchovu, výuku cizího jazyka, základy informatiky a připravuje žáky pro praktický život a další studium. Střední škola cílem vzdělávání v Praktické škole jednoleté a dvouleté je především zvýšení kvality života absolventů. V rámci jejich individuálních schopností nabízí možnost uplatnění v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech praktického života. Organizace studia se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenskou dlouhodobou komplexní péči rodinám s dětmi s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, případně s kombinovaným postižením, a to od nejútlejšího věku až po dospělost. Zajišťuje činnost poradenskou, diagnostickou, metodickou a terapeutickou. SPC je pověřeno funkcí krajského koordinátora za Olomoucký kraj pro oblast autismu, která je řízena MŠMT a IPPP Praha. Výuka žáků ve školním roce 2013/2014 probíhala: - budova Svatoplukova 11 (I., II. stupeň ZŠ praktické, ZŠ speciální a SŠ) - budova Táboritů 25 (II. stupeň) 1.4 Zřizovatel Název: Adresa: Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a Olomouc Kontakt: tel: fax: Součásti školy Základní škola praktická: kapacita žáků Základní škola speciální: kapacita - 48 žáků Střední škola: I kapacita - 20 žáků Internát: kapacita - 28 lůžek Školní družina: kapacita - 30 žáků SPC: kapacita žáků Školní jídelna-výdejna: kapacita osob

7 1.6 Základní údaje o součástech školy počet tříd/odd. počet klientů ZŠ praktická - Svatoplukova: I. stupeň 6 48 II. stupeň 5 45 ZŠ praktická Bělidla: II. stupeň: 3 24 SŠ praktická: I. SA 1 6 I. SB 1 5 II. SA 1 5 ZŠ speciální: 4 23 Internát: I. skupina 1 8 II. skupina 1 8 počet tříd/odd. počet klientů školní družina: I. odd II. odd. 1 5 SPC: Údaje o školské radě Školská rada je zřízena na základě Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem s účinnosti od 24. ledna Dne 27. srpna 2014se konaly volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků. Novým zvoleným zástupcem za pedagogické pracovníky je Mgr. Olga Capková. Rada Olomouckého kraje dne 28. srpna 2014 jmenovala na uvolněné místo člena školské rady při SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11 paní Mgr. Alexandru Stránělovou.

8 Členové školské rady: Pedagogičtí pracovníci školy: Mgr. Ivana Marešová zástupkyně ředitele Jeronýmova 11, Olomouc Mgr. Jan Mach učitel U Mlékárny 1222, Bystřice pod Hostýnem Mgr. Olga Capková učitelka Jarmily Glazarové 404/21, od 28. srpna 2014 Olomouc Zákonní zástupci nezletilých žáků: Andrea Smolíková Topolová 6, Olomouc Pavla Seidlová pěstounka Citov 183, Brodek u Přerova Zástupce zřizovatele: PhDr. Karel Goš odbor školství KÚ OK Nová Hejčínská 3, Olomouc RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D. UP Barákova 7/17, Žďár nad Sázavou Mgr. Alexandra Stránělová ředitelka SŠ řezbářské Nedvědova 358/3 od 28. srpna 2014 TovačovOlomouc

9 2. Organizační schéma školy ORGANIZAČNÍ SCHEMA STŘEDNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROF. Z. MATĚJČKA OLOMOUC, SVATOPLUKOVA 11 ŘEDITEL ŠKOLY STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE EKONOMKA ZÁSTUPCE ŘEDITELE SPC SPEC.PEDAGOGOVÉ- 2 PSYCHOLOGOVÉ - 2 spe INTERNÁT VYCHOVATELÉ 2 NOČNÍ VYCHOVATELKA - 1 ŠKOLNÍ DRUŽINA VEDOUCÍ VYCHOVATELKA 1 VYCHOVATELKA - 1 SVATOPLUKOVA 11 SŠ - 5 UČITELŮ ZŠ SPECIÁLNÍ 6 UČITELŮ ZŠ PRAKTICKÁ 12 UČITELŮ ASISTENTI PEDAGOGA - 5 PROVOZNÍ ÚSEK SVATOPLUKOVA 11 ŠKOLNÍK 1 UKLÍZEČKY 3 POM.PRACOVNICE 1 VEDOUCÍ ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ TÁBORITŮ 25 TÁBORITŮ 25 ŠKOLNÍK 1 UKLÍZEČKA/VÝDEJ STRAVY - 1 ZŠ PRAKTICKÁ 4 - UČITELÉ

10 3. Přehled základníhoa středního vzdělávání a vzdělávací programy 3.1 Přehled základního a středního vzdělávání ZŠ praktická: I. stupeň roč. 6 tříd 48 žáků II.stupeň roč. 8 tříd 69 žáků Celkem roč. 14 tříd 117 žáků ZŠ speciální: roč. 4 tříd 23 žáků SŠ praktická: jednoletá 1. roč. 2 třída 11 žáků dvouletá 1. roč. 1 třída 5 žáků Celkem 156 žáků 3.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZŠ praktická Klasifikace kmenových oborů Ročníky ŠVPZV/LMP,,Se školou za poznáním C/ ročník ZŠ speciální ŠVP ZŠS Šance pro všechny I.díl B/01 1., 2., 3., 4., 7.,8. ročník ZŠ speciální ŠVP ZŠS Šance pro všechny II.díl B/01 7., 8., 9. ročník ZŠ pomocná ZŠ pomocná 24035/97-22 dobíhající ročníky Rehabilitační vzdělávací program 15988/ dobíhající ročníky SŠ Škola pro život 1 I. SA, I. SB C/01 1. ročník SŠ Škola pro život 2 II. SA C/02 2. ročník

11 3.3 Přehled oborů vzdělání C/01 Praktická škola jednoletá C/02 Praktická škola dvouletá Oba obory jsou zaměřeny na úklidové práce. 3.4 Přijímací řízení Dne 22. dubna 2014 se konalo příjímací řízení, kterého se zúčastnili 3 žáci. Požadavky přijímacího řízení splnili. 3.5 Zápis do první třídy Dne 28. a 29. ledna 2014 se uskutečnil zápis žáků do prvního ročníku ZŠ. Ve stanoveném termínu se dostavili 4 žáci. 4. Přehled pracovníků školy 4.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pedagogických pracovníků celkem 43 Počet pedagogických pracovníků - vedení 3 Počet učitelů - praktická škola 16 Počet učitelů - speciální škola 5 Počet učitelů střední škola 5 Počet vychovatelů - ŠD 1 Počet vychovatelů - internát 3 SPC 5 Počet asistentů pedagoga 5 Počet správních zaměstnanců 8

12 4.2Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé I. stupně 100 % Učitelé I. stupně 100 % Učitelé II. stupně 100 % Učitelé II. stupně 100 % Učitelé střed. stupně 100 % Učitelé střed. stupně 100 % Vychovatelky ŠD 100 % Vychovatelky ŠD 100 % Vychovatelé - internát 100 % Vychovatelé - internát 100 % Asistenti pedagoga 100 % Asistenti pedagoga 100 % 4.3 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 ekonomka 1,000 SŠ 2 sociální pracovnice SPC 0,700 SŠ 3 školník 1, ,308 vyučen 4 uklízečka a pradlena 1, ,200 vyučena 5 uklízečka 1,000 vyučena 6 uklízečka 1,000 vyučena 7 uklízečka a výdej stravy 1, ,200 vyučena 8 výdej stravy 1,000 vyučena

13 9 výdej stravy 0,200 vyučena 10 školník 1,000 vyučen 5.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků k přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled prospěchu, chování a docházky žáků praktické školy Svatoplukova,Bělidla, speciální i střední školy třída počet žáků prosp. s vyzn. prospělo neprospělo důtka TU důtka ŘŠ 2. st. 3. st. pochvaly omluvená absence neklasifikováno neomluvená absence celková absence I II III IV V. A V. B VI. A VI.B VII. A

14 VII. B VIII. A třída počet žáků prosp. s vyzn. prospělo neprospělo důtka TU důtka ŘŠ 2. st. 3. st. pochvaly omluvená absence neklasifikováno neomluvená absence celková absence VIII. B IX. A IX. B CELKEM třída počet žáků prosp. s vyzn. prospělo neprospělo důtka TU důtka ŘŠ 2. st. 3. st. pochvaly omluvená absence neklasifikováno neomluvená absence celková absence I. A II III IV CELKEM

15 třída počet žáků prosp. s vyzn. prospělo neprospělo důtka TU důtka ŘŠ 2. st 3. st. pochvaly omluvená absence neklasifikováno neomluvená absence celková absence I. SA I. SB II. SA CELKEM

16 5.2 Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy Profesionální orientace žáků - umístění do učebních oborů: V letošním školním roce 2013/2014 vychází na ZŠ praktické: z 9. tříd 20 žáků, z 8. třídy 1 žák, ze 7. třídy 2 žáci. Ze ZŠ speciální nevychází žádný žák. Na praktické škole jednoleté vykonal úspěšně závěrečnou zkoušku 1 žák a 1 žák studium nedokončil. Žádost o prodloužení školní docházky si podala jedna žákyně. Jeden žák ukončil povinnou školní docházku v zahraničí. Ve školním roce 2013/2014 byly podány 4 přihlášky na Praktickou školu. Umístění vycházejících žáků do učebních oborů: Kód oboru Název školy, učebního, studijního oboru E/01 Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 Opravářské práce E/01 Střední škola, Olomouc - Svatý Kopeček, B. Dvorského 17 Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) H/01 Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín Obráběč kovů (CNC) E/01 Střední škola stavební a podnikatelská s. r. o. Chomoutov Malířské a natěračské práce C/02 SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc Praktická škola dvouletá Úklidové práce E/01 Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 Zednické práce H/02 Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 Jezdec a chovatel koní Počet žáků

17 65-51-H/01 Střední škola, Olomouc - Svatý Kopeček, B. Dvorského 17 Kuchař- číšník (Kuchař) H/01 Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín Nástrojař E/01 SŠ Mesit, O.P.S., Uherské Hradiště Strojírenské práce zaměření zámečnické práce a údržba H/01 Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 Zedník E/01 SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10 Strojírenské práce (Automontážní práce) E/01 Střední škola a Základní škola DC 90, s. r. o. Zahradnické práce E/01 Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 Truhlářská a čalounická výroba (Truhlářské práce) Celkem bylo přijato do učebních oborů 23 žáků, 2 žáci přihlášku nepodali. 5.3 Prevence rizikového chování Na naší škole byla v roce 2013/2014 v rámci MPP zařazena různá opatření, která napomáhají optimalizovat sociální a psychické prostředí školy. Každým rokem je vypracován školními metodiky prevence Minimální preventivní program, který vede k podpoře ke zdravému životnímu stylu a zajišťuje prevenci rizikového chování. Spolupracovali jsme s institucemi zajišťujícími odbornou pomoc v problematice návykových látek a s institucemi zajišťujícími přednáškovou činnost - OSPOD MmO, Policie ČR. Nejčastější témata besed: - trestné činy - právní vědomí - jak nenechat ublížit - láska a sexualita - drogy a jejich nebezpečí

18 Tyto přednášky byly realizovány pro II. stupeň v průběhu 1. a 2. pololetí. Pro školní rok 2013/2014 byla zajištěna spolupráce s organizacemi zabezpečujícími volnočasové aktivity: - Divadlo hudby - Dům dětí a mládeže - Muzeum umění - Okresní knihovna - Vlastivědné muzeum - Plavecký stadion Olomouc - Kroužky ve škole Aktivační centrum - Škola také poskytuje potřebné aktuální kontakty pro žáky i rodiče, jejichž děti mají problémy výchovného i vzdělávacího charakteru. 6.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Název akce Školicí instituce Počet účastníků Semináře pro vedoucí prac. ve školství KÚ Olomouckého kraje 3 Školení metodiků prevence PPP Olomouc 2 Ekologické semináře a environmentální výchova Sluňákov 1 Studium vých.poradenství PdFUP 1 Logopedická prevence v Olomouckém kraji Schola servis 1 Školení zaměstnanců BOZP Vzdělávací institut Prostějov všichni zaměstnanci Semináře pro vedoucí pracovníky BOZP Vzdělávací institut Prostějov 1 Úprava ŠVP a tvorba IVP PdF UP 2 iset ČŠI 2

19 Matematika pro všechny NIDV 1 Studium informatiky PdF UP Olomouc 1 Školení topičů Vzdělávací institut Prostějov 1 Hygienické minimum Krajská hygienická stanice 3 Speciální pedagogika pro výchovné poradce PdF UP 1 Seminář pro psychology práce s testem SON-R2 NÚV Praha 2 Český systém kvality služeb Trenér kvality MMR ČR 1 Právní předpisy ve školství RESK education, s. r. o. 2 Některé manažerské techniky NIDV 2 Odb. vzdělávací workshop pro poradenské pracovníky Investice pro rozvoj vzdělávání 1 Žák s narušenou komunikační schopností PdF UP 2 Vzdělávání žáků s těžkých mentálním postižením PdF UP 1 IT v komunikaci s žáci se senzorickým postižením PdF UP 1 Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole PdF UP 2 Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání PdF UP 2 Povinnost uvádění potravinových alergenů ve školním stravování HACCP 2 Relaxační techniky PdF UP 1 FKSP a závodní stravování ve školách ČMKOS 2

20 Zákoník práce, občanský zákoník, platové předpisy a evidence pracovní doby ve školské praxi MŠMT 2 Celostátní seminář vychovatelek ŠD, ŠK MŠMT 1 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Akce školy: Plavecký výcvik pro 2. třídy Beseda v knihovně Besedy s policií Maraton v aerobiku 1. stupeň Běh Litovelským Pomoravím Oslava MDD Krajské kolo Atletického čtyřboje pořadatelé Akce s ekologickou tématikou - Sluňákov Meziročníkový turnaj v malé kopané Účast na výstavě Scholaris Dlouhodobé aktivity: Plavecký výcvik pro 2. třídy Škola v přírodě Dopravní soutěž Kroužek keramiky Lehkoatletický čtyřboj (SHM) Spolupráce s Pdf UP Výstava prací žáků Návštěvy výstav Flora Olomouc Návštěva palmového skleníku 8. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/2013 si ČŠI vyžádala ke kontrole Školní vzdělávací program Praktické školy jednoleté Škola pro život 1 a Školní vzdělávací program Praktické školy dvouleté Škola pro život 2.

21 9. Základní údaje o hospodaření viz příloha výroční zprávy 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2013/2014 se naše škola zapojila do těchto rozvojových a mezinárodních programů: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rozvojový program MŠMT pro oblast podpory zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název klíčové aktivity:inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské aktivity a informační gramotnosti. Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Cílem této aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškeré činnosti při využití digitálníchtechnologií. Název klíčové aktivity:inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků. Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Produktem přípravy pedagogických pracovníků na vyučovací hodiny jsou sady vzdělávacích materiálů, které jsou ověřovány v praxi v rámci běžné výuky v průběhu školního roku 2013/2014. Projekt bude ukončen v září Cílovou skupinou těchto aktivit jsou žáci základních škol. Aktivační centra Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Systémový rámec celoživotního učení Systémový rámec počátečního vzdělávání

22 Příjemcem tohoto projektu je MŠMT, jeho partnerem Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je realizován v období od do Je spolufinancován ESF a státním rozpočtem. ČR. Projekt je zaměřen na inovaci metod práce v oblasti zájmového vzdělávacího učení žáků s těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Globální svět nás spojuje Multimediální inkluzivní vzdělávání Cílem projektu je dát příležitost žákům ze ZŠ praktických a ZŠ klasických, zamyslet se a vyjádřit k problematice rovných příležitostí a inkluze pomocí filmových prostředků a rozvinout tak ICT kompetence. Nástrojem je vytvoření novinářských redakcí v každém zapojeném městě, ve které se budou setkávat právě žáci ZŠ praktických a klasických společně se svými pedagogy a odborníky z novinářské praxe. Žáci budou společně pracovat na tvorbě vlastního webu redakce, videopředstavení redakce a dalších multimediálních výstupech. 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V rámci celoživotního učení se naše škola aktivně podílí na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy. Oblast vzdělávání je zaměřena na zavádění změn v rámci kutikulární reformy. Jedná se hlavně o programy, které kladou důraz na aktualizaci ŠVP, na oborové vzdělávání, na mezipředmětové vazby, osobnostní rozvoj pedagoga atd. Vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy probíhá v těchto směrech: kvalifikační studium pro ředitele školy studium pedagogiky studium pro metodiky prevence cesty k efektivnější výuce (školení a kurzy z oblasti matematiky, výpočetní techniky, tělesné výchovy, pracovních dovedností, fyziky,. environmentální výchovy zapojení pedagogických pracovníků do rozvojových a mezinárodních programů využívání akreditovaných školících center ( ScholaServis,SHARP centrum Olomouc, PdF UP Olomouc, IPPP Praha školení, semináře,..asistenční centrum, a.s., Národní institut pro další vzdělávání, Cílem a zároveň smyslem těchto programů pro pedagogy je zvyšování motivace a uplatňování nových metod pro výuku.

23 12.Údaje o spolupráci s dalšími partnery a organizacemi Spolupráce naší školy s různými organizacemi a partnery při plnění úkolů ve vzdělávání vychází z požadavků školy. Škola spolupracuje zejména s těmito organizacemi a partnery: MŠ Blanická Základní školy Střední školy Svatý Kopeček, Gorazdovo nám., Mohelnice, Velký Újezd, Chomoutov, Tovačov, Rooseveltova, PPP Olomouckého kraje Dětský domov Dětský diagnostický ústav a SVP Svatý Kopeček ÚSP Klíč SPC při SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka ZO ČMOS PŠ Olomouc a SPC Psychiatrická léčebna Šternberk Doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc. BESIP Policie ČR P centrum Lafayettova, Olomouc Pdf UP, FTK UP Magistrát města Olomouce oddělení péče o děti

24 13. Závěr vyjádření školské rady Závěr: Školská rada výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014 projednala a schválila dne 26. září Za školskou radu při SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc: Mgr. Ivana Marešová předseda (zástupce školy) PhDr. Karel Goš - člen (zástupce zřizovatele) Mgr. Alexandra Stránělová členka (zástupce zřizovatele) Pavla Seidlová členka (zástupce zákonných zástupců) Andrea Smolíková členka (zástupce zákonných zástupců) Mgr. Olga Capková člen (zástupce školy) V Olomouci dne 26. září 2014

25

26

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Údaje o

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2

Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Mateřská škola, Základní škola, a Praktická škola Boskovice, Štefánikova 2 Ředitel školy Mgr. Antonín Petrů Zástupkyně ředitele školy Mgr.Jana Bousková Sídlo školy Štefánikova 2 680 01 Boskovice Telefon

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. /00 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků ze dne. ledna

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 75/2005 Sb. - stanovení rozsahu přímých činností pedagogických pracovníků - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 9.2016

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

75/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY /200 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2. ledna 200 o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků Vláda nařizuje

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Valašské Klobouky, Brumovská 456. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Valašské Klobouky, Brumovská 456. Identifikátor: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Valašské Klobouky, Brumovská 456 Identifikátor: 600 014 517 Termín konání inspekce: 13. únor a 9. březen

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

Quo vadis, speciální pedagogiko?

Quo vadis, speciální pedagogiko? Quo vadis, speciální pedagogiko? XXI. ročník Evropských dnů handicapu Konference Vzdělávání dětí s mládeže s mentálním postižením Ostrava 8. 10. 2013 1 Motto z pera J. A. Komenského Cílem vzdělání a moudrosti

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2012

Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ROK 2012 Zpráva o činnosti organizace za rok 2012 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2016/2017 a Dlouhodobý plán DVPP Č.j.: MZPSZN-563/2016 Spisový znak A.1. Skartační znak A5 Vypracovala: Mgr. Ludmila Falcová Schválila: Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka školy Pedagogická rada

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 13 Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. p. 321, Velký Újezd Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 132 354/98-05035 Inspektorát č 13 Olomouc Signatura: am2hs301 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Střední odborné učiliště

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Informace ve smyslu pokynu MŠMT čj. 31 479 / 99-14 vyplývající ze zákona č. 106 / 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Gymnázium, Česká Třebová,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Praktická škola Velké Meziříčí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2011-2012 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání, vzdělávací programy 9 3. Přehled pracovníků

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace. Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice. Identifikátor: 600 011 283 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola stavební, Teplice, příspěvková organizace Fr. Šrámka 1350, 415 02 Teplice Identifikátor: 600 011 283 Termín konání inspekce: 6.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47. Horní Heřmanice 47, 790 57 Bernartice. Identifikátor školy: 600 018 300

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47. Horní Heřmanice 47, 790 57 Bernartice. Identifikátor školy: 600 018 300 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 Horní Heřmanice 47, 790 57 Bernartice Identifikátor školy: 600 018 300 Termín konání

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více