SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy"

Transkript

1 SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ p Výroční zpráva 2013/2014 PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy

2 Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11

3 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Organizační schéma školy 3. Přehled základního vzdělávání a vzdělávací programy, přijímací řízení 4. Přehled pracovníků školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o dalším vzdělávaní pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 9. Základní údaje o hospodaření 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11. Údaje o zapojení školy do dalšího celoživotního vzdělávaní 12. Údaje o spolupráci s dalšími partnery 13. Závěr vyjádření školské rady

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Adresa: Právní forma: SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka, Olomouc Svatoplukova 11 Svatoplukova 65/11, Olomouc příspěvková organizace/školská právnická osoba IČO: IZO ZŠ: IZO SŠ: Identifikátor školy: Vedení školy: ředitel: PaedDr. Mgr. Dan Blaha statutární zástupce: Mgr. Ivana Marešová zástupce ředitele: Mgr. Alena Freyová Kontakty: škola: , ředitel: , zástupce ředitele: , SPC: , fax: web školy:

5 1.2 Odloučené pracoviště Pověřená učitelka: Mgr. Lenka Kaniová Kontakt: , Charakteristika školy Základní škola prof. Z. Matějčka vznikla 1. září 2000 sloučením dvou samostatných právních subjektů Zvláštní školy internátní a Pomocné školy Olomouc podle 6, odst., písm. a, zákona č. 564/90 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství jako příspěvková organizace. Dne 1. července 2006 došlo ke sloučení škol ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, ZŠ Sokolská a ZŠ Bělidla v jeden subjekt s názvem Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11. Od 1. dubna 2001 je zřizovatelem školy Krajský úřad Olomouckého kraje. Ministerstvo školství a tělovýchovy posoudilo v souladu s 148 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dne žádost Olomouckého kraje, který je zřizovatelem právnické osoby s názvem Základní škola prof. Z. Matějčka ve věci zápisů střední školy, jejíž činnost bude vykonávat právnická osoba s názvem Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11. Dne 21. března 2012 došlo k zápisu do školského rejstříku. Den zahájení činnosti 1. září Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka sdružuje: Základní školu praktickou s devíti ročníky povinné školní docházky Základní školu speciální s deseti ročníky povinné školní docházky Střední školu praktickou jednoletou s délkou vzdělávání 1 r. Obor úklidové práce Střední školu praktickou dvouletou s délkou vzdělávání 2. r. Obor úklidové práce Speciálně pedagogické centrum Školní družinu Internát Od roku 2002 škola poskytuje vzdělávání pro žáky s autismem a poruchami autistického spektra. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11 má dvě pracoviště. Hlavní budova se nachází na Svatoplukově ulici v městské části Olomouc Řepčín. Odloučené pracoviště se nachází na ulici Táboritů 25 v městské části Olomouc Bělidla. V hlavní budově sídlí vedení školy a administrativní pracovnice. Kromě učeben a kabinetů pro základní i střední školu, se zde nachází pracoviště Speciálně pedagogického centra, internát, školní družina, jídelna školy, počítačová a relaxační místnost, cvičná kuchyně a posilovna. V areálu jsou také umístěny školní dílny, keramická dílna a školní zahrada.

6 Na odloučeném pracovišti se kromě učeben a kabinetů nachází školní dílny, cvičná kuchyně, plně vybavená tělocvična, venkovní sportovní areál, školní jídelna a školní zahrada se skleníkem. Základní vzdělávání je poskytováno žákům s ohledem na jejich potřeby a možnosti v reálných podmínkách školy, která zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání v souladu se zásadami demokracie, vlastenectví, humanity a poskytuje mravní, pracovní, tělesnou, estetickou, ekologickou výchovu, výuku cizího jazyka, základy informatiky a připravuje žáky pro praktický život a další studium. Střední škola cílem vzdělávání v Praktické škole jednoleté a dvouleté je především zvýšení kvality života absolventů. V rámci jejich individuálních schopností nabízí možnost uplatnění v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech praktického života. Organizace studia se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenskou dlouhodobou komplexní péči rodinám s dětmi s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, případně s kombinovaným postižením, a to od nejútlejšího věku až po dospělost. Zajišťuje činnost poradenskou, diagnostickou, metodickou a terapeutickou. SPC je pověřeno funkcí krajského koordinátora za Olomoucký kraj pro oblast autismu, která je řízena MŠMT a IPPP Praha. Výuka žáků ve školním roce 2013/2014 probíhala: - budova Svatoplukova 11 (I., II. stupeň ZŠ praktické, ZŠ speciální a SŠ) - budova Táboritů 25 (II. stupeň) 1.4 Zřizovatel Název: Adresa: Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a Olomouc Kontakt: tel: fax: Součásti školy Základní škola praktická: kapacita žáků Základní škola speciální: kapacita - 48 žáků Střední škola: I kapacita - 20 žáků Internát: kapacita - 28 lůžek Školní družina: kapacita - 30 žáků SPC: kapacita žáků Školní jídelna-výdejna: kapacita osob

7 1.6 Základní údaje o součástech školy počet tříd/odd. počet klientů ZŠ praktická - Svatoplukova: I. stupeň 6 48 II. stupeň 5 45 ZŠ praktická Bělidla: II. stupeň: 3 24 SŠ praktická: I. SA 1 6 I. SB 1 5 II. SA 1 5 ZŠ speciální: 4 23 Internát: I. skupina 1 8 II. skupina 1 8 počet tříd/odd. počet klientů školní družina: I. odd II. odd. 1 5 SPC: Údaje o školské radě Školská rada je zřízena na základě Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem s účinnosti od 24. ledna Dne 27. srpna 2014se konaly volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků. Novým zvoleným zástupcem za pedagogické pracovníky je Mgr. Olga Capková. Rada Olomouckého kraje dne 28. srpna 2014 jmenovala na uvolněné místo člena školské rady při SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11 paní Mgr. Alexandru Stránělovou.

8 Členové školské rady: Pedagogičtí pracovníci školy: Mgr. Ivana Marešová zástupkyně ředitele Jeronýmova 11, Olomouc Mgr. Jan Mach učitel U Mlékárny 1222, Bystřice pod Hostýnem Mgr. Olga Capková učitelka Jarmily Glazarové 404/21, od 28. srpna 2014 Olomouc Zákonní zástupci nezletilých žáků: Andrea Smolíková Topolová 6, Olomouc Pavla Seidlová pěstounka Citov 183, Brodek u Přerova Zástupce zřizovatele: PhDr. Karel Goš odbor školství KÚ OK Nová Hejčínská 3, Olomouc RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D. UP Barákova 7/17, Žďár nad Sázavou Mgr. Alexandra Stránělová ředitelka SŠ řezbářské Nedvědova 358/3 od 28. srpna 2014 TovačovOlomouc

9 2. Organizační schéma školy ORGANIZAČNÍ SCHEMA STŘEDNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROF. Z. MATĚJČKA OLOMOUC, SVATOPLUKOVA 11 ŘEDITEL ŠKOLY STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE EKONOMKA ZÁSTUPCE ŘEDITELE SPC SPEC.PEDAGOGOVÉ- 2 PSYCHOLOGOVÉ - 2 spe INTERNÁT VYCHOVATELÉ 2 NOČNÍ VYCHOVATELKA - 1 ŠKOLNÍ DRUŽINA VEDOUCÍ VYCHOVATELKA 1 VYCHOVATELKA - 1 SVATOPLUKOVA 11 SŠ - 5 UČITELŮ ZŠ SPECIÁLNÍ 6 UČITELŮ ZŠ PRAKTICKÁ 12 UČITELŮ ASISTENTI PEDAGOGA - 5 PROVOZNÍ ÚSEK SVATOPLUKOVA 11 ŠKOLNÍK 1 UKLÍZEČKY 3 POM.PRACOVNICE 1 VEDOUCÍ ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ TÁBORITŮ 25 TÁBORITŮ 25 ŠKOLNÍK 1 UKLÍZEČKA/VÝDEJ STRAVY - 1 ZŠ PRAKTICKÁ 4 - UČITELÉ

10 3. Přehled základníhoa středního vzdělávání a vzdělávací programy 3.1 Přehled základního a středního vzdělávání ZŠ praktická: I. stupeň roč. 6 tříd 48 žáků II.stupeň roč. 8 tříd 69 žáků Celkem roč. 14 tříd 117 žáků ZŠ speciální: roč. 4 tříd 23 žáků SŠ praktická: jednoletá 1. roč. 2 třída 11 žáků dvouletá 1. roč. 1 třída 5 žáků Celkem 156 žáků 3.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZŠ praktická Klasifikace kmenových oborů Ročníky ŠVPZV/LMP,,Se školou za poznáním C/ ročník ZŠ speciální ŠVP ZŠS Šance pro všechny I.díl B/01 1., 2., 3., 4., 7.,8. ročník ZŠ speciální ŠVP ZŠS Šance pro všechny II.díl B/01 7., 8., 9. ročník ZŠ pomocná ZŠ pomocná 24035/97-22 dobíhající ročníky Rehabilitační vzdělávací program 15988/ dobíhající ročníky SŠ Škola pro život 1 I. SA, I. SB C/01 1. ročník SŠ Škola pro život 2 II. SA C/02 2. ročník

11 3.3 Přehled oborů vzdělání C/01 Praktická škola jednoletá C/02 Praktická škola dvouletá Oba obory jsou zaměřeny na úklidové práce. 3.4 Přijímací řízení Dne 22. dubna 2014 se konalo příjímací řízení, kterého se zúčastnili 3 žáci. Požadavky přijímacího řízení splnili. 3.5 Zápis do první třídy Dne 28. a 29. ledna 2014 se uskutečnil zápis žáků do prvního ročníku ZŠ. Ve stanoveném termínu se dostavili 4 žáci. 4. Přehled pracovníků školy 4.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pedagogických pracovníků celkem 43 Počet pedagogických pracovníků - vedení 3 Počet učitelů - praktická škola 16 Počet učitelů - speciální škola 5 Počet učitelů střední škola 5 Počet vychovatelů - ŠD 1 Počet vychovatelů - internát 3 SPC 5 Počet asistentů pedagoga 5 Počet správních zaměstnanců 8

12 4.2Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé I. stupně 100 % Učitelé I. stupně 100 % Učitelé II. stupně 100 % Učitelé II. stupně 100 % Učitelé střed. stupně 100 % Učitelé střed. stupně 100 % Vychovatelky ŠD 100 % Vychovatelky ŠD 100 % Vychovatelé - internát 100 % Vychovatelé - internát 100 % Asistenti pedagoga 100 % Asistenti pedagoga 100 % 4.3 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 ekonomka 1,000 SŠ 2 sociální pracovnice SPC 0,700 SŠ 3 školník 1, ,308 vyučen 4 uklízečka a pradlena 1, ,200 vyučena 5 uklízečka 1,000 vyučena 6 uklízečka 1,000 vyučena 7 uklízečka a výdej stravy 1, ,200 vyučena 8 výdej stravy 1,000 vyučena

13 9 výdej stravy 0,200 vyučena 10 školník 1,000 vyučen 5.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků k přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled prospěchu, chování a docházky žáků praktické školy Svatoplukova,Bělidla, speciální i střední školy třída počet žáků prosp. s vyzn. prospělo neprospělo důtka TU důtka ŘŠ 2. st. 3. st. pochvaly omluvená absence neklasifikováno neomluvená absence celková absence I II III IV V. A V. B VI. A VI.B VII. A

14 VII. B VIII. A třída počet žáků prosp. s vyzn. prospělo neprospělo důtka TU důtka ŘŠ 2. st. 3. st. pochvaly omluvená absence neklasifikováno neomluvená absence celková absence VIII. B IX. A IX. B CELKEM třída počet žáků prosp. s vyzn. prospělo neprospělo důtka TU důtka ŘŠ 2. st. 3. st. pochvaly omluvená absence neklasifikováno neomluvená absence celková absence I. A II III IV CELKEM

15 třída počet žáků prosp. s vyzn. prospělo neprospělo důtka TU důtka ŘŠ 2. st 3. st. pochvaly omluvená absence neklasifikováno neomluvená absence celková absence I. SA I. SB II. SA CELKEM

16 5.2 Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy Profesionální orientace žáků - umístění do učebních oborů: V letošním školním roce 2013/2014 vychází na ZŠ praktické: z 9. tříd 20 žáků, z 8. třídy 1 žák, ze 7. třídy 2 žáci. Ze ZŠ speciální nevychází žádný žák. Na praktické škole jednoleté vykonal úspěšně závěrečnou zkoušku 1 žák a 1 žák studium nedokončil. Žádost o prodloužení školní docházky si podala jedna žákyně. Jeden žák ukončil povinnou školní docházku v zahraničí. Ve školním roce 2013/2014 byly podány 4 přihlášky na Praktickou školu. Umístění vycházejících žáků do učebních oborů: Kód oboru Název školy, učebního, studijního oboru E/01 Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 Opravářské práce E/01 Střední škola, Olomouc - Svatý Kopeček, B. Dvorského 17 Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) H/01 Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín Obráběč kovů (CNC) E/01 Střední škola stavební a podnikatelská s. r. o. Chomoutov Malířské a natěračské práce C/02 SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc Praktická škola dvouletá Úklidové práce E/01 Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 Zednické práce H/02 Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 Jezdec a chovatel koní Počet žáků

17 65-51-H/01 Střední škola, Olomouc - Svatý Kopeček, B. Dvorského 17 Kuchař- číšník (Kuchař) H/01 Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín Nástrojař E/01 SŠ Mesit, O.P.S., Uherské Hradiště Strojírenské práce zaměření zámečnické práce a údržba H/01 Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 Zedník E/01 SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10 Strojírenské práce (Automontážní práce) E/01 Střední škola a Základní škola DC 90, s. r. o. Zahradnické práce E/01 Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 Truhlářská a čalounická výroba (Truhlářské práce) Celkem bylo přijato do učebních oborů 23 žáků, 2 žáci přihlášku nepodali. 5.3 Prevence rizikového chování Na naší škole byla v roce 2013/2014 v rámci MPP zařazena různá opatření, která napomáhají optimalizovat sociální a psychické prostředí školy. Každým rokem je vypracován školními metodiky prevence Minimální preventivní program, který vede k podpoře ke zdravému životnímu stylu a zajišťuje prevenci rizikového chování. Spolupracovali jsme s institucemi zajišťujícími odbornou pomoc v problematice návykových látek a s institucemi zajišťujícími přednáškovou činnost - OSPOD MmO, Policie ČR. Nejčastější témata besed: - trestné činy - právní vědomí - jak nenechat ublížit - láska a sexualita - drogy a jejich nebezpečí

18 Tyto přednášky byly realizovány pro II. stupeň v průběhu 1. a 2. pololetí. Pro školní rok 2013/2014 byla zajištěna spolupráce s organizacemi zabezpečujícími volnočasové aktivity: - Divadlo hudby - Dům dětí a mládeže - Muzeum umění - Okresní knihovna - Vlastivědné muzeum - Plavecký stadion Olomouc - Kroužky ve škole Aktivační centrum - Škola také poskytuje potřebné aktuální kontakty pro žáky i rodiče, jejichž děti mají problémy výchovného i vzdělávacího charakteru. 6.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Název akce Školicí instituce Počet účastníků Semináře pro vedoucí prac. ve školství KÚ Olomouckého kraje 3 Školení metodiků prevence PPP Olomouc 2 Ekologické semináře a environmentální výchova Sluňákov 1 Studium vých.poradenství PdFUP 1 Logopedická prevence v Olomouckém kraji Schola servis 1 Školení zaměstnanců BOZP Vzdělávací institut Prostějov všichni zaměstnanci Semináře pro vedoucí pracovníky BOZP Vzdělávací institut Prostějov 1 Úprava ŠVP a tvorba IVP PdF UP 2 iset ČŠI 2

19 Matematika pro všechny NIDV 1 Studium informatiky PdF UP Olomouc 1 Školení topičů Vzdělávací institut Prostějov 1 Hygienické minimum Krajská hygienická stanice 3 Speciální pedagogika pro výchovné poradce PdF UP 1 Seminář pro psychology práce s testem SON-R2 NÚV Praha 2 Český systém kvality služeb Trenér kvality MMR ČR 1 Právní předpisy ve školství RESK education, s. r. o. 2 Některé manažerské techniky NIDV 2 Odb. vzdělávací workshop pro poradenské pracovníky Investice pro rozvoj vzdělávání 1 Žák s narušenou komunikační schopností PdF UP 2 Vzdělávání žáků s těžkých mentálním postižením PdF UP 1 IT v komunikaci s žáci se senzorickým postižením PdF UP 1 Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole PdF UP 2 Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání PdF UP 2 Povinnost uvádění potravinových alergenů ve školním stravování HACCP 2 Relaxační techniky PdF UP 1 FKSP a závodní stravování ve školách ČMKOS 2

20 Zákoník práce, občanský zákoník, platové předpisy a evidence pracovní doby ve školské praxi MŠMT 2 Celostátní seminář vychovatelek ŠD, ŠK MŠMT 1 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Akce školy: Plavecký výcvik pro 2. třídy Beseda v knihovně Besedy s policií Maraton v aerobiku 1. stupeň Běh Litovelským Pomoravím Oslava MDD Krajské kolo Atletického čtyřboje pořadatelé Akce s ekologickou tématikou - Sluňákov Meziročníkový turnaj v malé kopané Účast na výstavě Scholaris Dlouhodobé aktivity: Plavecký výcvik pro 2. třídy Škola v přírodě Dopravní soutěž Kroužek keramiky Lehkoatletický čtyřboj (SHM) Spolupráce s Pdf UP Výstava prací žáků Návštěvy výstav Flora Olomouc Návštěva palmového skleníku 8. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/2013 si ČŠI vyžádala ke kontrole Školní vzdělávací program Praktické školy jednoleté Škola pro život 1 a Školní vzdělávací program Praktické školy dvouleté Škola pro život 2.

21 9. Základní údaje o hospodaření viz příloha výroční zprávy 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2013/2014 se naše škola zapojila do těchto rozvojových a mezinárodních programů: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rozvojový program MŠMT pro oblast podpory zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název klíčové aktivity:inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské aktivity a informační gramotnosti. Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Cílem této aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškeré činnosti při využití digitálníchtechnologií. Název klíčové aktivity:inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků. Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Produktem přípravy pedagogických pracovníků na vyučovací hodiny jsou sady vzdělávacích materiálů, které jsou ověřovány v praxi v rámci běžné výuky v průběhu školního roku 2013/2014. Projekt bude ukončen v září Cílovou skupinou těchto aktivit jsou žáci základních škol. Aktivační centra Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Systémový rámec celoživotního učení Systémový rámec počátečního vzdělávání

22 Příjemcem tohoto projektu je MŠMT, jeho partnerem Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je realizován v období od do Je spolufinancován ESF a státním rozpočtem. ČR. Projekt je zaměřen na inovaci metod práce v oblasti zájmového vzdělávacího učení žáků s těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Globální svět nás spojuje Multimediální inkluzivní vzdělávání Cílem projektu je dát příležitost žákům ze ZŠ praktických a ZŠ klasických, zamyslet se a vyjádřit k problematice rovných příležitostí a inkluze pomocí filmových prostředků a rozvinout tak ICT kompetence. Nástrojem je vytvoření novinářských redakcí v každém zapojeném městě, ve které se budou setkávat právě žáci ZŠ praktických a klasických společně se svými pedagogy a odborníky z novinářské praxe. Žáci budou společně pracovat na tvorbě vlastního webu redakce, videopředstavení redakce a dalších multimediálních výstupech. 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V rámci celoživotního učení se naše škola aktivně podílí na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy. Oblast vzdělávání je zaměřena na zavádění změn v rámci kutikulární reformy. Jedná se hlavně o programy, které kladou důraz na aktualizaci ŠVP, na oborové vzdělávání, na mezipředmětové vazby, osobnostní rozvoj pedagoga atd. Vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy probíhá v těchto směrech: kvalifikační studium pro ředitele školy studium pedagogiky studium pro metodiky prevence cesty k efektivnější výuce (školení a kurzy z oblasti matematiky, výpočetní techniky, tělesné výchovy, pracovních dovedností, fyziky,. environmentální výchovy zapojení pedagogických pracovníků do rozvojových a mezinárodních programů využívání akreditovaných školících center ( ScholaServis,SHARP centrum Olomouc, PdF UP Olomouc, IPPP Praha školení, semináře,..asistenční centrum, a.s., Národní institut pro další vzdělávání, Cílem a zároveň smyslem těchto programů pro pedagogy je zvyšování motivace a uplatňování nových metod pro výuku.

23 12.Údaje o spolupráci s dalšími partnery a organizacemi Spolupráce naší školy s různými organizacemi a partnery při plnění úkolů ve vzdělávání vychází z požadavků školy. Škola spolupracuje zejména s těmito organizacemi a partnery: MŠ Blanická Základní školy Střední školy Svatý Kopeček, Gorazdovo nám., Mohelnice, Velký Újezd, Chomoutov, Tovačov, Rooseveltova, PPP Olomouckého kraje Dětský domov Dětský diagnostický ústav a SVP Svatý Kopeček ÚSP Klíč SPC při SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka ZO ČMOS PŠ Olomouc a SPC Psychiatrická léčebna Šternberk Doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc. BESIP Policie ČR P centrum Lafayettova, Olomouc Pdf UP, FTK UP Magistrát města Olomouce oddělení péče o děti

24 13. Závěr vyjádření školské rady Závěr: Školská rada výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014 projednala a schválila dne 26. září Za školskou radu při SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc: Mgr. Ivana Marešová předseda (zástupce školy) PhDr. Karel Goš - člen (zástupce zřizovatele) Mgr. Alexandra Stránělová členka (zástupce zřizovatele) Pavla Seidlová členka (zástupce zákonných zástupců) Andrea Smolíková členka (zástupce zákonných zástupců) Mgr. Olga Capková člen (zástupce školy) V Olomouci dne 26. září 2014

25

26

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Nejdecká 254, 357 35 Chodov VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013-2014 V Chodově dne 1. 10. 2014 zpracovala Mgr. Eva T e t u r o v á

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Střední odborné učiliště Jana Tiraye,Tyršova 239, Velká Bíteš Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Velká Bíteš, červen 2008 Ing. Marie Šabacká ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy podle zákona

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Quo vadis, speciální pedagogiko?

Quo vadis, speciální pedagogiko? Quo vadis, speciální pedagogiko? XXI. ročník Evropských dnů handicapu Konference Vzdělávání dětí s mládeže s mentálním postižením Ostrava 8. 10. 2013 1 Motto z pera J. A. Komenského Cílem vzdělání a moudrosti

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace. Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola Šlapanice. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola Šlapanice Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Schváleno Školskou radou ZŠ Šlapanice Č.j.: ZSSL-OkBo/817/2012 Spis. zn.: 1.2.5.1 www.zsslapanice.cz kancelar@zsslapanice.cz A. Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva

Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov. Výroční zpráva Speciální základní škola Horská 160 541 02 Trutnov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2005/2006 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-337/10-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-337/10-M Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, Adresa: Identifikátor: 600 017 192 IČ: 66 935 733 Místo inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A!

!! V Ý R O Č N Í Z P R Á V A! Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov, Krušnohorská 304 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2011/12 Obsah: 1.Základní údaje o škole 2.Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014

PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 ZK-06-2014-xx, př. 1 počet stran: 5 PŘEHLED ZÁMĚRŮ ZMĚN VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU - PROJEDNÁVÁNÍ LISTOPAD 2014 Legenda: Kapacity - každý obor je zařazen do školy. Škola má stanoveno ve školském rejstříku nejvyšší

Více

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva

Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160. Výroční zpráva Speciální základní škola, Trutnov, Horská 160 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 ČÁST I. Základní charakteristika školy a) Název školy : Speciální základní škola, Trutnov, Horská

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Č.j.: SPC.ZR-573/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou Komenského 8, Žďár nad Sázavou, tel. 566 624 224, e-mail:

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb.

Výroční zpráva. o činnosti školy. dle 28 e) odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel, vyhláška č. 15/2005 Sb. SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY Č. BUDĚJOVICE, s. r. o. JERONÝMOVA 28/22, 370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE tel.: +420 38 635 44 40, tel./fax: +420 38 635 40 68 kadeřnictví

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice

Základní škola speciální a Praktická škola Černovice. Dobešovská 1, 394 94 Černovice Základní škola speciální a Praktická škola Černovice Dobešovská 1, 394 94 Černovice a) Základní škola speciální a Praktická škola, Dobešovská 1, příspěvková organizace, IČO 70842612 tel. 565 427 100, ps-cernovice@iol.cz,

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Základní škola Laškov, příspěvková organizace, okres Prostějov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003 Zpracovala: Mgr. Pavlína Héniková, ředitelka školy. Podpis V Laškově 3.7.2003-1

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4.

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

Směrnice - Vyplácení stipendií

Směrnice - Vyplácení stipendií Střední škola technická a zemědělská Mohelnice č. 29/2014 1.máje č. 2 789 85 Mohelnice Směrnice - Vyplácení stipendií Vydal: Ekonomický úsek V Mohelnici dne: 24. 1. 2014 Platnost směrnice od: 1. 1. 2014

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2009

Údaje o hospodaření školy v roce 2009 Údaje o hospodaření školy v roce 2009 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více