SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc. SŠ a ZŠ p. Výroční zpráva 2013/2014. PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy"

Transkript

1 SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc SŠ a ZŠ p Výroční zpráva 2013/2014 PaedDr. Mgr. Dan Blaha ředitel školy

2 Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11

3 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Organizační schéma školy 3. Přehled základního vzdělávání a vzdělávací programy, přijímací řízení 4. Přehled pracovníků školy 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o dalším vzdělávaní pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 9. Základní údaje o hospodaření 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11. Údaje o zapojení školy do dalšího celoživotního vzdělávaní 12. Údaje o spolupráci s dalšími partnery 13. Závěr vyjádření školské rady

4 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Adresa: Právní forma: SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka, Olomouc Svatoplukova 11 Svatoplukova 65/11, Olomouc příspěvková organizace/školská právnická osoba IČO: IZO ZŠ: IZO SŠ: Identifikátor školy: Vedení školy: ředitel: PaedDr. Mgr. Dan Blaha statutární zástupce: Mgr. Ivana Marešová zástupce ředitele: Mgr. Alena Freyová Kontakty: škola: , ředitel: , zástupce ředitele: , SPC: , fax: web školy:

5 1.2 Odloučené pracoviště Pověřená učitelka: Mgr. Lenka Kaniová Kontakt: , Charakteristika školy Základní škola prof. Z. Matějčka vznikla 1. září 2000 sloučením dvou samostatných právních subjektů Zvláštní školy internátní a Pomocné školy Olomouc podle 6, odst., písm. a, zákona č. 564/90 Sb. O státní správě a samosprávě ve školství jako příspěvková organizace. Dne 1. července 2006 došlo ke sloučení škol ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, ZŠ Sokolská a ZŠ Bělidla v jeden subjekt s názvem Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11. Od 1. dubna 2001 je zřizovatelem školy Krajský úřad Olomouckého kraje. Ministerstvo školství a tělovýchovy posoudilo v souladu s 148 odst. 1 zákona č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dne žádost Olomouckého kraje, který je zřizovatelem právnické osoby s názvem Základní škola prof. Z. Matějčka ve věci zápisů střední školy, jejíž činnost bude vykonávat právnická osoba s názvem Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11. Dne 21. března 2012 došlo k zápisu do školského rejstříku. Den zahájení činnosti 1. září Střední škola a Základní škola prof. Z. Matějčka sdružuje: Základní školu praktickou s devíti ročníky povinné školní docházky Základní školu speciální s deseti ročníky povinné školní docházky Střední školu praktickou jednoletou s délkou vzdělávání 1 r. Obor úklidové práce Střední školu praktickou dvouletou s délkou vzdělávání 2. r. Obor úklidové práce Speciálně pedagogické centrum Školní družinu Internát Od roku 2002 škola poskytuje vzdělávání pro žáky s autismem a poruchami autistického spektra. SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11 má dvě pracoviště. Hlavní budova se nachází na Svatoplukově ulici v městské části Olomouc Řepčín. Odloučené pracoviště se nachází na ulici Táboritů 25 v městské části Olomouc Bělidla. V hlavní budově sídlí vedení školy a administrativní pracovnice. Kromě učeben a kabinetů pro základní i střední školu, se zde nachází pracoviště Speciálně pedagogického centra, internát, školní družina, jídelna školy, počítačová a relaxační místnost, cvičná kuchyně a posilovna. V areálu jsou také umístěny školní dílny, keramická dílna a školní zahrada.

6 Na odloučeném pracovišti se kromě učeben a kabinetů nachází školní dílny, cvičná kuchyně, plně vybavená tělocvična, venkovní sportovní areál, školní jídelna a školní zahrada se skleníkem. Základní vzdělávání je poskytováno žákům s ohledem na jejich potřeby a možnosti v reálných podmínkách školy, která zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání v souladu se zásadami demokracie, vlastenectví, humanity a poskytuje mravní, pracovní, tělesnou, estetickou, ekologickou výchovu, výuku cizího jazyka, základy informatiky a připravuje žáky pro praktický život a další studium. Střední škola cílem vzdělávání v Praktické škole jednoleté a dvouleté je především zvýšení kvality života absolventů. V rámci jejich individuálních schopností nabízí možnost uplatnění v chráněných pracovištích a při pomocných pracích v různých profesních oblastech praktického života. Organizace studia se uskutečňuje v denní formě vzdělávání. Speciálně pedagogické centrum poskytuje poradenskou dlouhodobou komplexní péči rodinám s dětmi s mentálním postižením, s poruchami autistického spektra, případně s kombinovaným postižením, a to od nejútlejšího věku až po dospělost. Zajišťuje činnost poradenskou, diagnostickou, metodickou a terapeutickou. SPC je pověřeno funkcí krajského koordinátora za Olomoucký kraj pro oblast autismu, která je řízena MŠMT a IPPP Praha. Výuka žáků ve školním roce 2013/2014 probíhala: - budova Svatoplukova 11 (I., II. stupeň ZŠ praktické, ZŠ speciální a SŠ) - budova Táboritů 25 (II. stupeň) 1.4 Zřizovatel Název: Adresa: Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40a Olomouc Kontakt: tel: fax: Součásti školy Základní škola praktická: kapacita žáků Základní škola speciální: kapacita - 48 žáků Střední škola: I kapacita - 20 žáků Internát: kapacita - 28 lůžek Školní družina: kapacita - 30 žáků SPC: kapacita žáků Školní jídelna-výdejna: kapacita osob

7 1.6 Základní údaje o součástech školy počet tříd/odd. počet klientů ZŠ praktická - Svatoplukova: I. stupeň 6 48 II. stupeň 5 45 ZŠ praktická Bělidla: II. stupeň: 3 24 SŠ praktická: I. SA 1 6 I. SB 1 5 II. SA 1 5 ZŠ speciální: 4 23 Internát: I. skupina 1 8 II. skupina 1 8 počet tříd/odd. počet klientů školní družina: I. odd II. odd. 1 5 SPC: Údaje o školské radě Školská rada je zřízena na základě Zřizovací listiny vydané Olomouckým krajem s účinnosti od 24. ledna Dne 27. srpna 2014se konaly volby do školské rady z řad pedagogických pracovníků. Novým zvoleným zástupcem za pedagogické pracovníky je Mgr. Olga Capková. Rada Olomouckého kraje dne 28. srpna 2014 jmenovala na uvolněné místo člena školské rady při SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc, Svatoplukova 11 paní Mgr. Alexandru Stránělovou.

8 Členové školské rady: Pedagogičtí pracovníci školy: Mgr. Ivana Marešová zástupkyně ředitele Jeronýmova 11, Olomouc Mgr. Jan Mach učitel U Mlékárny 1222, Bystřice pod Hostýnem Mgr. Olga Capková učitelka Jarmily Glazarové 404/21, od 28. srpna 2014 Olomouc Zákonní zástupci nezletilých žáků: Andrea Smolíková Topolová 6, Olomouc Pavla Seidlová pěstounka Citov 183, Brodek u Přerova Zástupce zřizovatele: PhDr. Karel Goš odbor školství KÚ OK Nová Hejčínská 3, Olomouc RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, Ph.D. UP Barákova 7/17, Žďár nad Sázavou Mgr. Alexandra Stránělová ředitelka SŠ řezbářské Nedvědova 358/3 od 28. srpna 2014 TovačovOlomouc

9 2. Organizační schéma školy ORGANIZAČNÍ SCHEMA STŘEDNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ ŠKOLY PROF. Z. MATĚJČKA OLOMOUC, SVATOPLUKOVA 11 ŘEDITEL ŠKOLY STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELE EKONOMKA ZÁSTUPCE ŘEDITELE SPC SPEC.PEDAGOGOVÉ- 2 PSYCHOLOGOVÉ - 2 spe INTERNÁT VYCHOVATELÉ 2 NOČNÍ VYCHOVATELKA - 1 ŠKOLNÍ DRUŽINA VEDOUCÍ VYCHOVATELKA 1 VYCHOVATELKA - 1 SVATOPLUKOVA 11 SŠ - 5 UČITELŮ ZŠ SPECIÁLNÍ 6 UČITELŮ ZŠ PRAKTICKÁ 12 UČITELŮ ASISTENTI PEDAGOGA - 5 PROVOZNÍ ÚSEK SVATOPLUKOVA 11 ŠKOLNÍK 1 UKLÍZEČKY 3 POM.PRACOVNICE 1 VEDOUCÍ ODLOUČENÉHO PRACOVIŠTĚ TÁBORITŮ 25 TÁBORITŮ 25 ŠKOLNÍK 1 UKLÍZEČKA/VÝDEJ STRAVY - 1 ZŠ PRAKTICKÁ 4 - UČITELÉ

10 3. Přehled základníhoa středního vzdělávání a vzdělávací programy 3.1 Přehled základního a středního vzdělávání ZŠ praktická: I. stupeň roč. 6 tříd 48 žáků II.stupeň roč. 8 tříd 69 žáků Celkem roč. 14 tříd 117 žáků ZŠ speciální: roč. 4 tříd 23 žáků SŠ praktická: jednoletá 1. roč. 2 třída 11 žáků dvouletá 1. roč. 1 třída 5 žáků Celkem 156 žáků 3.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program ZŠ praktická Klasifikace kmenových oborů Ročníky ŠVPZV/LMP,,Se školou za poznáním C/ ročník ZŠ speciální ŠVP ZŠS Šance pro všechny I.díl B/01 1., 2., 3., 4., 7.,8. ročník ZŠ speciální ŠVP ZŠS Šance pro všechny II.díl B/01 7., 8., 9. ročník ZŠ pomocná ZŠ pomocná 24035/97-22 dobíhající ročníky Rehabilitační vzdělávací program 15988/ dobíhající ročníky SŠ Škola pro život 1 I. SA, I. SB C/01 1. ročník SŠ Škola pro život 2 II. SA C/02 2. ročník

11 3.3 Přehled oborů vzdělání C/01 Praktická škola jednoletá C/02 Praktická škola dvouletá Oba obory jsou zaměřeny na úklidové práce. 3.4 Přijímací řízení Dne 22. dubna 2014 se konalo příjímací řízení, kterého se zúčastnili 3 žáci. Požadavky přijímacího řízení splnili. 3.5 Zápis do první třídy Dne 28. a 29. ledna 2014 se uskutečnil zápis žáků do prvního ročníku ZŠ. Ve stanoveném termínu se dostavili 4 žáci. 4. Přehled pracovníků školy 4.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pedagogických pracovníků celkem 43 Počet pedagogických pracovníků - vedení 3 Počet učitelů - praktická škola 16 Počet učitelů - speciální škola 5 Počet učitelů střední škola 5 Počet vychovatelů - ŠD 1 Počet vychovatelů - internát 3 SPC 5 Počet asistentů pedagoga 5 Počet správních zaměstnanců 8

12 4.2Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé I. stupně 100 % Učitelé I. stupně 100 % Učitelé II. stupně 100 % Učitelé II. stupně 100 % Učitelé střed. stupně 100 % Učitelé střed. stupně 100 % Vychovatelky ŠD 100 % Vychovatelky ŠD 100 % Vychovatelé - internát 100 % Vychovatelé - internát 100 % Asistenti pedagoga 100 % Asistenti pedagoga 100 % 4.3 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 1 ekonomka 1,000 SŠ 2 sociální pracovnice SPC 0,700 SŠ 3 školník 1, ,308 vyučen 4 uklízečka a pradlena 1, ,200 vyučena 5 uklízečka 1,000 vyučena 6 uklízečka 1,000 vyučena 7 uklízečka a výdej stravy 1, ,200 vyučena 8 výdej stravy 1,000 vyučena

13 9 výdej stravy 0,200 vyučena 10 školník 1,000 vyučen 5.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků k přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled prospěchu, chování a docházky žáků praktické školy Svatoplukova,Bělidla, speciální i střední školy třída počet žáků prosp. s vyzn. prospělo neprospělo důtka TU důtka ŘŠ 2. st. 3. st. pochvaly omluvená absence neklasifikováno neomluvená absence celková absence I II III IV V. A V. B VI. A VI.B VII. A

14 VII. B VIII. A třída počet žáků prosp. s vyzn. prospělo neprospělo důtka TU důtka ŘŠ 2. st. 3. st. pochvaly omluvená absence neklasifikováno neomluvená absence celková absence VIII. B IX. A IX. B CELKEM třída počet žáků prosp. s vyzn. prospělo neprospělo důtka TU důtka ŘŠ 2. st. 3. st. pochvaly omluvená absence neklasifikováno neomluvená absence celková absence I. A II III IV CELKEM

15 třída počet žáků prosp. s vyzn. prospělo neprospělo důtka TU důtka ŘŠ 2. st 3. st. pochvaly omluvená absence neklasifikováno neomluvená absence celková absence I. SA I. SB II. SA CELKEM

16 5.2 Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy Profesionální orientace žáků - umístění do učebních oborů: V letošním školním roce 2013/2014 vychází na ZŠ praktické: z 9. tříd 20 žáků, z 8. třídy 1 žák, ze 7. třídy 2 žáci. Ze ZŠ speciální nevychází žádný žák. Na praktické škole jednoleté vykonal úspěšně závěrečnou zkoušku 1 žák a 1 žák studium nedokončil. Žádost o prodloužení školní docházky si podala jedna žákyně. Jeden žák ukončil povinnou školní docházku v zahraničí. Ve školním roce 2013/2014 byly podány 4 přihlášky na Praktickou školu. Umístění vycházejících žáků do učebních oborů: Kód oboru Název školy, učebního, studijního oboru E/01 Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 Opravářské práce E/01 Střední škola, Olomouc - Svatý Kopeček, B. Dvorského 17 Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce) H/01 Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín Obráběč kovů (CNC) E/01 Střední škola stavební a podnikatelská s. r. o. Chomoutov Malířské a natěračské práce C/02 SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc Praktická škola dvouletá Úklidové práce E/01 Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 Zednické práce H/02 Střední škola zemědělská, Olomouc, U Hradiska 4 Jezdec a chovatel koní Počet žáků

17 65-51-H/01 Střední škola, Olomouc - Svatý Kopeček, B. Dvorského 17 Kuchař- číšník (Kuchař) H/01 Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín Nástrojař E/01 SŠ Mesit, O.P.S., Uherské Hradiště Strojírenské práce zaměření zámečnické práce a údržba H/01 Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 Zedník E/01 SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10 Strojírenské práce (Automontážní práce) E/01 Střední škola a Základní škola DC 90, s. r. o. Zahradnické práce E/01 Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 Truhlářská a čalounická výroba (Truhlářské práce) Celkem bylo přijato do učebních oborů 23 žáků, 2 žáci přihlášku nepodali. 5.3 Prevence rizikového chování Na naší škole byla v roce 2013/2014 v rámci MPP zařazena různá opatření, která napomáhají optimalizovat sociální a psychické prostředí školy. Každým rokem je vypracován školními metodiky prevence Minimální preventivní program, který vede k podpoře ke zdravému životnímu stylu a zajišťuje prevenci rizikového chování. Spolupracovali jsme s institucemi zajišťujícími odbornou pomoc v problematice návykových látek a s institucemi zajišťujícími přednáškovou činnost - OSPOD MmO, Policie ČR. Nejčastější témata besed: - trestné činy - právní vědomí - jak nenechat ublížit - láska a sexualita - drogy a jejich nebezpečí

18 Tyto přednášky byly realizovány pro II. stupeň v průběhu 1. a 2. pololetí. Pro školní rok 2013/2014 byla zajištěna spolupráce s organizacemi zabezpečujícími volnočasové aktivity: - Divadlo hudby - Dům dětí a mládeže - Muzeum umění - Okresní knihovna - Vlastivědné muzeum - Plavecký stadion Olomouc - Kroužky ve škole Aktivační centrum - Škola také poskytuje potřebné aktuální kontakty pro žáky i rodiče, jejichž děti mají problémy výchovného i vzdělávacího charakteru. 6.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy Název akce Školicí instituce Počet účastníků Semináře pro vedoucí prac. ve školství KÚ Olomouckého kraje 3 Školení metodiků prevence PPP Olomouc 2 Ekologické semináře a environmentální výchova Sluňákov 1 Studium vých.poradenství PdFUP 1 Logopedická prevence v Olomouckém kraji Schola servis 1 Školení zaměstnanců BOZP Vzdělávací institut Prostějov všichni zaměstnanci Semináře pro vedoucí pracovníky BOZP Vzdělávací institut Prostějov 1 Úprava ŠVP a tvorba IVP PdF UP 2 iset ČŠI 2

19 Matematika pro všechny NIDV 1 Studium informatiky PdF UP Olomouc 1 Školení topičů Vzdělávací institut Prostějov 1 Hygienické minimum Krajská hygienická stanice 3 Speciální pedagogika pro výchovné poradce PdF UP 1 Seminář pro psychology práce s testem SON-R2 NÚV Praha 2 Český systém kvality služeb Trenér kvality MMR ČR 1 Právní předpisy ve školství RESK education, s. r. o. 2 Některé manažerské techniky NIDV 2 Odb. vzdělávací workshop pro poradenské pracovníky Investice pro rozvoj vzdělávání 1 Žák s narušenou komunikační schopností PdF UP 2 Vzdělávání žáků s těžkých mentálním postižením PdF UP 1 IT v komunikaci s žáci se senzorickým postižením PdF UP 1 Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole PdF UP 2 Žáci s psychiatrickým onemocněním ve vzdělávání PdF UP 2 Povinnost uvádění potravinových alergenů ve školním stravování HACCP 2 Relaxační techniky PdF UP 1 FKSP a závodní stravování ve školách ČMKOS 2

20 Zákoník práce, občanský zákoník, platové předpisy a evidence pracovní doby ve školské praxi MŠMT 2 Celostátní seminář vychovatelek ŠD, ŠK MŠMT 1 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách Akce školy: Plavecký výcvik pro 2. třídy Beseda v knihovně Besedy s policií Maraton v aerobiku 1. stupeň Běh Litovelským Pomoravím Oslava MDD Krajské kolo Atletického čtyřboje pořadatelé Akce s ekologickou tématikou - Sluňákov Meziročníkový turnaj v malé kopané Účast na výstavě Scholaris Dlouhodobé aktivity: Plavecký výcvik pro 2. třídy Škola v přírodě Dopravní soutěž Kroužek keramiky Lehkoatletický čtyřboj (SHM) Spolupráce s Pdf UP Výstava prací žáků Návštěvy výstav Flora Olomouc Návštěva palmového skleníku 8. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2012/2013 si ČŠI vyžádala ke kontrole Školní vzdělávací program Praktické školy jednoleté Škola pro život 1 a Školní vzdělávací program Praktické školy dvouleté Škola pro život 2.

21 9. Základní údaje o hospodaření viz příloha výroční zprávy 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Ve školním roce 2013/2014 se naše škola zapojila do těchto rozvojových a mezinárodních programů: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Rozvojový program MŠMT pro oblast podpory zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název klíčové aktivity:inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské aktivity a informační gramotnosti. Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Název klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Cílem této aktivity je zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškeré činnosti při využití digitálníchtechnologií. Název klíčové aktivity:inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků. Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu. Produktem přípravy pedagogických pracovníků na vyučovací hodiny jsou sady vzdělávacích materiálů, které jsou ověřovány v praxi v rámci běžné výuky v průběhu školního roku 2013/2014. Projekt bude ukončen v září Cílovou skupinou těchto aktivit jsou žáci základních škol. Aktivační centra Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Systémový rámec celoživotního učení Systémový rámec počátečního vzdělávání

22 Příjemcem tohoto projektu je MŠMT, jeho partnerem Národní institut pro další vzdělávání. Projekt je realizován v období od do Je spolufinancován ESF a státním rozpočtem. ČR. Projekt je zaměřen na inovaci metod práce v oblasti zájmového vzdělávacího učení žáků s těžkým mentálním postižením, postižením více vadami a autismem. Globální svět nás spojuje Multimediální inkluzivní vzdělávání Cílem projektu je dát příležitost žákům ze ZŠ praktických a ZŠ klasických, zamyslet se a vyjádřit k problematice rovných příležitostí a inkluze pomocí filmových prostředků a rozvinout tak ICT kompetence. Nástrojem je vytvoření novinářských redakcí v každém zapojeném městě, ve které se budou setkávat právě žáci ZŠ praktických a klasických společně se svými pedagogy a odborníky z novinářské praxe. Žáci budou společně pracovat na tvorbě vlastního webu redakce, videopředstavení redakce a dalších multimediálních výstupech. 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení V rámci celoživotního učení se naše škola aktivně podílí na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy. Oblast vzdělávání je zaměřena na zavádění změn v rámci kutikulární reformy. Jedná se hlavně o programy, které kladou důraz na aktualizaci ŠVP, na oborové vzdělávání, na mezipředmětové vazby, osobnostní rozvoj pedagoga atd. Vzdělávání pedagogických pracovníků naší školy probíhá v těchto směrech: kvalifikační studium pro ředitele školy studium pedagogiky studium pro metodiky prevence cesty k efektivnější výuce (školení a kurzy z oblasti matematiky, výpočetní techniky, tělesné výchovy, pracovních dovedností, fyziky,. environmentální výchovy zapojení pedagogických pracovníků do rozvojových a mezinárodních programů využívání akreditovaných školících center ( ScholaServis,SHARP centrum Olomouc, PdF UP Olomouc, IPPP Praha školení, semináře,..asistenční centrum, a.s., Národní institut pro další vzdělávání, Cílem a zároveň smyslem těchto programů pro pedagogy je zvyšování motivace a uplatňování nových metod pro výuku.

23 12.Údaje o spolupráci s dalšími partnery a organizacemi Spolupráce naší školy s různými organizacemi a partnery při plnění úkolů ve vzdělávání vychází z požadavků školy. Škola spolupracuje zejména s těmito organizacemi a partnery: MŠ Blanická Základní školy Střední školy Svatý Kopeček, Gorazdovo nám., Mohelnice, Velký Újezd, Chomoutov, Tovačov, Rooseveltova, PPP Olomouckého kraje Dětský domov Dětský diagnostický ústav a SVP Svatý Kopeček ÚSP Klíč SPC při SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka ZO ČMOS PŠ Olomouc a SPC Psychiatrická léčebna Šternberk Doc. MUDr. Libuše Stárková, CSc. BESIP Policie ČR P centrum Lafayettova, Olomouc Pdf UP, FTK UP Magistrát města Olomouce oddělení péče o děti

24 13. Závěr vyjádření školské rady Závěr: Školská rada výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2013/2014 projednala a schválila dne 26. září Za školskou radu při SŠ a ZŠ prof. Z. Matějčka Olomouc: Mgr. Ivana Marešová předseda (zástupce školy) PhDr. Karel Goš - člen (zástupce zřizovatele) Mgr. Alexandra Stránělová členka (zástupce zřizovatele) Pavla Seidlová členka (zástupce zákonných zástupců) Andrea Smolíková členka (zástupce zákonných zástupců) Mgr. Olga Capková člen (zástupce školy) V Olomouci dne 26. září 2014

25

26

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace za školní rok 2011/2012 Pedagogicko-psychologická poradna, Ostrava - Zábřeh, příspěvková organizace Kpt. Vajdy 1a, 700 30 Ostrava Zábřeh E-mail: reditel@ppp-ostrava.cz Výroční zpráva o poskytování služeb Pedagogicko-psychologické

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy STŘEDNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ A ODBORNÉ UČILIŠTĚ, BRNO, GELLNEROVA 1 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Mgr. Miloš Pártl 1. 10. 2012 Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva a hodnocení za školní rok 2012-2013 Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o. p. s. Tetín 1, 796 01 P r o s t ě j o v Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to. Einstein Výroční zpráva a hodnocení za školní rok

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední škola BOR ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola BOR / ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 1 Střední škola, Plzeňská 231, 348 02 Bor Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy ve školním roce 2009/2010 Mgr. Zdeňka ředitelka SŠ Bor 2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2013/2014 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2013 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha východ, Nerudova 481, 251 01 Říčany Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2010-2011 V Říčanech, dne Vypracovala: Mgr. Jitka Macháčková Projednáno na pedagogické

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov

Organizační řád. ředitel VOŠZ a SZŠ Trutnov Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Trutnov, Procházkova 303 Organizační řád VOŠZ a SZŠ Trutnov Č.j.: VOŠZ a SZŠ Trutnov 439/2012 ze dne 21.8.2012 Platnost a účinnost od 1. 9.2012

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2008-2009 Zpracovali: Bedřiška Frundlová Miroslav Jiřička.. Vladimír Škuta ředitel školy 1.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Mladé Buky 542 23 Mladé Buky 160 IČO: 60152885 e-mail: zsbuky@zsbuky.cz http://www.zsbuky.cz Skype: zsbuky.reditelna TEL./ZÁZN.: +420499873129 TEL./FAX/ZÁZN.: +420499773250

Více