Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a"

Transkript

1 Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a Č.j. DDOL 638/2014 Září 2014 Zpracoval: Mgr. Dalibor Křepský, ředitel

2 Úvod Dětský domov a Školní jídelna nezpracovává výroční zprávu podle Zákona 561/2004 Sb., 10. Tato Výroční zpráva je zpracována jednak pro vlastní potřebu DDŠJ, jednak pro potřeby OŠMT Krajského úřadu Olomouckého kraje, který si ji žádá. Struktura VZ není přesně podle Vyhlášky 15/2005 Sb., 7, odst.1), poněvadž osnova je přizpůsobena ZŠ, SŠ a VOŠ. Práce v DDŠJ se liší od práce škol, proto jsme použili naši strukturu, která nám vyhovuje. Základní údaje Název dle zřizovací listiny: Sídlo: Právní forma: IČO: IZO: Zřizovatel: Ředitel: Rada školy: Součásti: Odloučená pracoviště: Telefon: Fax: Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a U Sportovní haly 1a, Olomouc Příspěvková organizace Olomoucký kraj Mgr. Dalibor Křepský Není Školní jídelna, IZO Nejsou , ředitel, ředitel Personální obsazení vedoucích funkcí: Vedoucí vychovatel, zástupce statutárního orgánu: Mgr. Vladimír Pašek Zástupce ředitele pro ekonomiku: Marta Koppová Vedoucí školní jídelny: Jana Nemerádová Vedoucí směn: Bc. Alena Urbášková a PaedDr. Miluše Vrbová Kmenoví vychovatelé jednotlivých rodinných skupin: Mgr. Hana Kušová, Zdeněk Drábek, Mgr. Petr Němec, DiS., Mgr. Petr Gardelka, Bc. Alena Urbášková, Mgr. Veronika Kudrnová. 3. Náplň činnosti DD Dětský domov a ŠJ vykonává soudem uloženou ústavní výchovu u dětí a mládeže, a to podle Zák. 109/2002 Sb. a Vyhl. č. 438/2006 Sb. v platných zněních. Děti byly přijímány do DDŠJ výhradně prostřednictvím místně příslušného diagnostického - DDÚ a SVP v Olomouci na Sv. Kopečku chlapci a dívky, kteří nedokončili doposud povinnou školní docházku. Od 2014 po účinnosti nového Občanského zákoníku jsou děti přijímány výhradně na základě předběžného opatření nebo rozsudku soudů. Děti byly rozděleny do 6 rodinných skupin. DD má kapacitu 48 dětí. Výchovně vzdělávací program DD byl soustředěn do 3 oblastí: příprava na vyučování, rozvoj samostatnosti a soběstačnosti jako základní předpoklad úspěšného vstupu do samostatného života a 3. účelné využívání volného času. Zejména rozvoj samostatnosti a soběstačnosti dětí pokládáme za nejdůležitější oblast naší práce. Jsou zpracovány Programy rozvoje osobnosti jednotlivých dětí. Na školní rok byl zpracováván Roční plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok i Školský vzdělávací program DDŠJ. Zároveň plníme Minimální preventivní program pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže.

3 DDŠJ usiluje o maximální možnou spolupráci s biologickými rodiči dětí, umožňuje plánované i neplánované návštěvy rodičů v DDŠJ. Na druhé straně právně volné děti navrhuje OSPOD ihned na umístění do náhradní rodinné péče. Děti jsou v soustavné péči psycholožky DD, externě spolupracujeme s pedopsychiatrem MUDr. Lindnerovou, pedopsychiatrem MUDr. Rozsívalovou z PL ve Šternberku a neuroložkou MUDr. Ferencovou. 4. Statistické údaje Údaje o dětech: Seznam dětí, které byly v evidenci DDŠJ ve školním roce alespoň jeden den: evidenční stav dětí k : evidenční stav dětí k : přijaté děti: propuštěné děti: z toho: zrušení ÚV: konec přípravy na povolání v plnoletosti: přemístění do jiného DD: přemístění do DDÚ, DDŠ nebo VÚM: odchod do NRP (adopce, pěst.péče): plnoletost: zrušení smlouvy o setrvání v DD v plnoletosti ze strany klienta: zrušení smlouvy o setrvání v DD v plnoletosti ze strany DDŠJ: nejmenší počet dětí během školního roku: největší počet dětí během školního roku: počet tzv. člověkodnů v DD: ná naplněnost DDŠJ: ,65 Přijaté děti během školního roku: Propuštěné děti během školního roku: Věkové složení dětí k s nástupem do u k předškolní věk (MŠ): 4 mladší školní věk ( až 5. třída): 12 starší školní věk (6. až 9. třída): 11 VŠ, VOŠ: 5 SŠ, SOU, OU: 16 Ostatní: 0 Plnoletých dětí jsme měli k v DDŠJ celkem 10. Úrazy: Počet registrovaných a odškodněných úrazů dětí: 5 s celkovým plněním ,- Kč. Počet registrovaných pracovních úrazů zaměstnanců: 1 s odškodněním 2 400,- Kč. Údaje o zaměstnancích:

4 Všichni zaměstnanci DDŠJ jsou plně kvalifikovaní pro svou funkci. Všichni pedagogové vyhovují vzděláním podmínkám Zák. č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Počet pedagogických pracovníků: cca 23,44 Rozpočtovaný přepočtený stav pedagogických pracovníků na r. 2014: 24,87 Počet nepedagogických pracovníků: cca 7,11 Rozpočtovaný přepočtený stav nepedagogických pracovníků na r. 2014: 8,73 Počet pedagogických pracovníků s magisterským VŠ vzděláním: 10 Počet pedagogických pracovníků s bakalářským VŠ vzděláním: 2 Počet pedagogických pracovníků s vyšším odborným vzděláním: 0 Počet pedagogických pracovníků s úplným pedagogickým středoškolským vzděláním: 5 Počet pedagogických pracovníků s úplným nepedagogickým středoškolským vzděláním: 2 Počet pedagogických pracovníků se středním vzděláním: 3 Počet pedagogických pracovníků se základním vzděláním: 1 Nejmenší praxe pedagogického pracovníka: 1 rok Nejdelší praxe pedagogického pracovníka: nad 30 let Počet dětí (podle max. kapacity DD) na jednoho pedagogického pracovníka: 2,05 Počet dětí (podle max. kapacity) na jednoho nepedagogického pracovníka: 6,75 Počty pedagogických zaměstnanců a počet nepedagogických zaměstnanců je orientační, poněvadž je rozpočtován a vyhodnocován vždy za hospodářský kalendářní rok. Uvádíme proto čísla ze statistického výkazu P 1-04 k Počet dětí na jednoho zaměstnance vychází z ného počtu dětí za školní rok. Seznam zaměstnanců, kteří ve školním roce 2013/2014 pracovali v DDŠJ: Funkce ředitel vedoucí vychovatel vychovatel vychovatel vychovatel vychovatel vychovatel vychovatel psycholožka psycholožka asist. vychovatele asist. vychovatele asist. vychovatele asist. vychovatele asist. vychovatele asist. vychovatele Mgr. Dalibor Křepský Mgr. Vladimír Pašek Zdeněk Drábek Mgr. Petr Gardelka Mgr. Petr Němec, DiS. Mgr. Ivana Kvapilová Mgr. Hana Kušová Olga Mikšová Mgr. Blanka Nemčeková Eva Nováková Vladislav Novosad Mgr. et. Bc. Robert Pokorný Jiřina Švecová Bc. Alena Urbášková Věra Vojtková PaedDr. Miluše Vrbová Mgr. Luděk Doležel Mgr. Veronika Kudrnová Bc. Adéla Konečná Mgr. et Mgr. Radmila Navrátilová Mgr. Veronika Pirliomov Marie Balážová Vanda Zlámalová Hana Štěpánová Jarmila Dvořáková Irena Navrátilová Radka Hurtová Poznámka mateřská dovolená mateřská dovolená částečný úvazek na zástupy mateřská dovolená

5 asist. vychovatele ošetřovatel ošetřovatelka samost. kuchařka samost. kuchařka ved. škol. jídelny samost. kuchařka ekonomka sociální pracovnice údržbář dozor nad dětmi doučování dětí Aj canisterapie doučování dětí Aj dozor nad dětmi dozor nad dětmi dozor nad dětmi dozor nad dětmi výuka hry na bicí kuchařka výzdoba DD mzdová účetní dozor nad dětmi Radovana Krejčí Tomáš Kopp Miloslava Stavinohová Jana Marešová Anna Ambrosová Jana Nemerádová Irena Podzimná Marta Koppová Eva Hanzlíková Antonín Zahrada Hana Hurtová Bc. Regina Lipusová PhDr. Lenka Slámová Barbora Pintová Bc. Marek Dolák Bc. Markéta Šubová Bc. Monika Hájková Kateřina Plháková Aleš Slaměník Jiřina Demlíková Veronika Šípková Eva Drábková Adéla Ďásková částečný úvazek na zástupy DPP jen o prázdninách DPP DPP DPP DPP jen o prázdninách DPP jen o prázdninách DPP jen o prázdninách DPP jen o prázdninách DPP DPP DPP DPP DPP jen o prázdninách 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy a) Školy, které děti navštěvovaly ve šk. roce: * ZŠ Olomouc Řepčín * ZŠ 8. května, Olomouc * ZŠ Demlova, Olomouc * ZŠ Olomouc, Demlova Černovír, Olomouc * ZŠ Zeyerova, Olomouc * ZŠ prof. Matějčka, Olomouc Řepčín * SŠ Sv. Kopeček * SŠ obchodu a služeb, Štursova, Olomouc * SŠ polytechnická, Rooseveltova, Olomouc * SŠ zdravotnická, Olomouc * ZŠ logopedická, Olomouc * MŠ Olomouc Černovír * MŠ Na Trati * MŠ při DC Ostrůvek, Mošnerova * SŠ řezbářská, Tovačov * SOU Velký Újezd * Pedagogická fakulta UP v Olomouc * Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín * CMTF UP Olomouc * Střední pedagogická škola, Přerov * Univerzita Jana Amose Komenského, Praha b) Prospěch: Průměry známek jednotlivých dětí, které ukončily školní rok v péči DDŠJ podle druhu škol:

6 Základní škola: stupeň (-5. třída) stupeň (6.-9. třída) ,29 1,5 1,0 1,0 1,29 1,63 1, ,06 1,79 1,64 1,71 1,93 2,5 1,87 2,0 2,15 2,47 Základní škola s osnovami zvláštní školy: stupeň (-5. třída) stupeň (6.-9.) třída ,0 1,85 4. nást. XY odmaturoval s em 3, XY odmaturovala s em 3,25. 2,07 1,79 2,29 1,93 1,71 3,2 Střední školy, maturitní obory:

7 SOU: ,25 1,36 3,42 1,69 2,69 1,86 2,27 2,36 Pavel Harna vykonal závěrečné zkoušky s em 2,83. Kateřina Matysková vykonala závěrečné zkoušky s em 3,0. OU: 2,7 1,92 4. opak. 1,89 2,43 2,92 VŠ: Výsledky přijímacího řízení na střední školství, nástavby, VOŠ, VŠ a JŠ: * XY SŠ technická a obchodní, Kosinova, maturitní obor * XY Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, učební obor obráběč kovů * XY po závěrečných zkouškách na SOU byl přijat do u maturitního oboru na stejné škole * XY VOŠ sociální a teologická Dorkas, obor Sociální a diakonická práce sociální práce a sociální pedagogika * XY SŠ obchodu a služeb, Štursova, Olomouc učební obor kadeřnice, o prázdninách se rozhodla, že na obor nenastoupí a odejde z péče DD * XY VŠ Unicorn College v Praze. c) Chování: Žádné dítě neobdrželo na konci školního roku snížený stupeň z chování. Žádné dítě se nedopustilo trestného činu nebo přestupku, který by vyšetřovala PČR. Během školního roku byly zaznamenány pozitivní testy na návykové látky u XY. Případy požívání alkoholu nezletilci se objevily u XY. K útěku po dobu školního roku došlo opakovaně u XY. Pravidelně kouří k cca 10 dětí, některé jsou ve fázi experimentování. DDŠJ mělo a má vypracovaný Minimální preventivní program boje s negativními jevy v chování dětí. Ten prakticky plní beze zbytku, spolupracuje s řadou institucí, pořádá pro děti řadu akcí. DDŠJ má vypracovaný Manuál opatření při zjištění patologických jevů v chování dětí. Aktivity, event. organizace, se kterými jsme v rámci plnění programů rozvoje osobnosti a minimálního preventivného programu spolupracovali na akcích pro děti:

8 ISIS občanské sdružení na pomoc pěstounským rodinám víkendový a týdenní pobyt několika dětí Akce YMCA O.s. Dobré místo pro život Handicap rallye Sdružení D dvouletý program Multikulturalita - ARPOK Víkend řemesel Mgr. Gardelka Dopravní hřiště MMO Venčení psů z útulku. Canisterapie Dr. Slámová Cyklistický putovní výlet Mgr.Gardelka Cesta do školy - Bezpečná Olomouc Základy kurzu sebeobrany Mgr. Kozák E-bezpečí Mgr. Krejčí Zubní hygiena studenti LF Finanční gramotnost - ČS 6. Údaje o mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivitách, grantových programech, soutěžích Děti byly maximálně podporovány při výběru zájmových útvarů ve školách, ale zejména mimo ně. Děti v různém počtu navštěvovaly v rámci DDŠJ i mimo něj tyto kroužky a zájmové útvary: * keramika v DDŠJ * Popová škola v DDŠJ * dramaterapie v DDŠJ * ZUŠ obor hudební kytara * ZUŠ obor hudební - bicí * pěvecké sbory BoDo centra * kroužek křesťanského sdružení YMCA * taneční keoužek * kopaná * kroužek Sboru dobrovolných hasičů * horolezectví * plavecká příprava * zápas * atletika * jezdectví DDŠJ patří mezi pravidelné návštěvníky Moravského divadla, a to na představeních všech žánrů. Malé děti navštěvují dětská představení, větší děti dle vlastního výběru operu, činohru, operetu i balet vždy vytipované představení. DDŠJ věnoval pozornost i vlastivědným akcím, poznávání přírody apod. Svědčí o tom fotodokumentace v kronice DDŠJ i ve fotoalbech dětí. Sportovní vyžití, resp. zájem o něho, se mírně zlepšil. Mezi dětmi je oblíbené plavání, jízda na kolech, kopaná, hokej, stolní tenis, florbal. Zde je klíčový vliv vychovatelů. Mezi nejdůležitější činnosti však patří výchova k soběstačnosti, sebeobsluze, pomoci druhým, zvláště menším nebo nemocným, péči o své okolí, svůj pokoj, skupinu, o své ošacení apod. Tyto skutečnosti byly plánovány v Ročním plánu výchovně vzdělávací činnosti na školní rok a v Programech rozvoje osobnosti každého dítěte. Děti se zúčastnily několika soutěží mezi dětskými domovy i mimo ně: * Brána pěvecká soutěž - veřejná

9 * Nejmilejší koncert v Olomouci postupová přehlídka dětských domovů v působnosti DDÚ Sv. Kopeček * Nejmilejší koncert v Bruntálu celostátní přehlídka * Stolní tenis v Přerově mezi domovy * Hanácký skřivan veřejná pěvecká soutěž v Prostějově * Folkový guláš a Melodie veřejná pěvecká soutěž * Turnaj ve vybíjené v Lipníku * Turnaj ve víceboji na Sv. Kopečku * Albert Triatlon tour Mimo tyto soutěže a závody se děti účastnily soutěží v rámci tělovýchovných jednot, kroužků a organizací, které navštěvují. Dětský domov a ŠJ nebyl přímo zapojen do žádných mezinárodních programů a projektů. Byl však zapojen jako partner do čerpání finančních prostředků z ESF, a to Euforall hiporehabilitace Euforall výuka finanční gramotnosti Euforall canisterapie Stáže ve firmách Postavím se na vlastní hony DD Zábřeh Dětský domov a ŠJ využil několika drobných projektů v rámci ČR, kraje, regionu a města. Finančně byly podpořeny tyto projekty: Zpřístupnění hřiště DDŠJ veřejnosti Statutární město Olomouc Série vystoupení kapely DDŠJ Statutární město Olomouc Startovné do života podpora odcházejících dětí NF manželů Klausových Stipendia pro Moniku Hájkovou, Marii Matyskovou a Františka Bergera - NF manželů Klausových Mezinárodní spolupráce s DD v Dobšiné Olomoucký kraj. Podpora vzdělávání a integrace klientů do společnosti NF Albert Doučování dětí M, CH NF Větrník Podpora samostatného bydlení - Nadace Terezy Maxové dětem Byt pro rodinnou skupinu zařízení. Koncert kapely k 20. výročí jejího založení MMO. Nejmilejší koncert 2014 MMO a Olomoucký kraj. Prázdninové pobyty: Všechny děti byly o prázdninách dostatečně odrekreovány. Nenutíme žádné dítě k povinným akcím, motivujeme je ale k účasti na některých z nich.. Prázdninový provoz je zachycen ve zvláštním dokumentu DDŠJ. Využíváme v maximální míře státem i soukromými osobami dotovaných rekreací. Delimitační unie odborových svazů nám poskytla několik týdenních rekreací. Pobytové a rekreační akce o letních prázdninách : Medlov (7 dětí) Železná Ruda (7 dětí) Cyklistický puťák (9 dětí) Malá Morávka (7 dětí) Tábor Střílky (8 dětí) Dobšiná (7 dětí) Posluchov (7 dětí) Harrachov a Kohoutov (7 dětí) Puťák se stanováním (4 dětí) ISIS pobyt (7 dětí) Třeštík (7 dětí)

10 Stanování (4 děti) Řada plnoletých si plánovala rekreace mimo DD sama. O letních prázdninách trávilo z neplnoletých dětí alespoň týden u rodičů celkem 23 dětí. K jiným příbuzným (sestra, bratr, babička, dědeček, teta) se dostaly 4 děti. U hostitelů bylo 1 dítě. K žádným příbuzným se nedostalo za celé prázdniny celkem 7 dětí. Tři děti trávily alespoň několik dní u hostitelských rodin. 10 plnoletých klientů v přehledu neuvádíme. V zimě jsme uskutečnili pro děti jeden lyžařský pobyt, který organizoval a financoval z velké části Euforall. Zúčastnilo se ho 7 předškolních dětí. O prázdninách brigádně pracovalo cca 10 dětí. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců V rámci DVPP a vzdělávání ostatních zaměstnanců jsme využívali nabídek zejména akreditovaných MŠMT, event. MPSV. Marie Balážová: Efektivní práce v pedagogickém týmu Mgr. Doležel Luděk: Efektivní práce v pedagogickém týmu Zdeněk Drábek: Efektivní práce v pedagogickém týmu Jarmila Dvořáková: --Mgr. Gardelka Petr: Psychoterapeutický výcvik typu SUR se zaměřením na arteterapii - dokončení (Dr. Helena Strnadová, Institut pro další vzdělávání v arteterapii) Keramická plastika (55 hodin, Keramické studio Jarmily Tyrnerové, s.r.o., Kohoutov) Efektivní práce v pedagogickém týmu Společný prostor mezinárodní konference klinických psychologů (FF UP Olomouc, 2 dny) Radka Hurtová: Efektivní práce v pedagogickém týmu Hry a hříčky mimo školu (Descartes, 4 hodiny) Bc. Adéla Konečná: Studium sociální pedagogiky na CMTF UP dokončení Bc. studia Efektivní práce v pedagogickém týmu Aplikace kontaktních technik při práci s neklidným dítětem (Schola servis, 6 hodin) Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věku

11 (Schola servis, 6 hodin) Mgr. Veronika Kudrnová Efektivní práce v pedagogickém týmu Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věku (Schola servis, 6 hodin) Aplikace kontaktních technik při práci s neklidným dítětem (Schola servis, 6 hodin) Mgr. Dalibor Křepský: Efektivní práce v pedagogickém týmu Rozpravy o institucionální péči 2014 (Mgr. Roman Pavlovský, Ostrava, 2 dny) Vzdělávací workshop pro sociální pracovníky a ostatní odborné pracovníky (Asociace náhradní výchovy, Praha, 2 dny) Sociální pedagogika v teorii a praxi konference (CMTF UP Olomouc) Mgr. Hana Kušová: Efektivní práce v pedagogickém týmu Olga Mikšová: --Mgr. Petr Němec, DiS.: Efektivní práce v pedagogickém týmu Odchylky v osobnostním vývoji dítěte. Práce s emočně labilním dítětem. (Schola servis, 6 hodin) Magisterské studium předškolní pedagogiky dokončení (PdF UP Olomouc) Eva Nováková: Efektivní práce v pedagogickém týmu Mgr. Vladimír Pašek: Efektivní práce v pedagogickém týmu Mgr. Veronika Pirliomov: Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik (Národní ústav pro vzdělávání, Praha, 50 hodin) Mgr. Robert Pokorný: Efektivní práce v pedagogickém týmu Jiřina Švecová: --Bc. Alena Urbášková:

12 Efektivní práce v pedagogickém týmu Odchylky v osobnostním vývoji dítěte. Práce s emočně labilním dítětem. (Schola servis, 6 hodin) PaedDr. Miluše Vrbová: Efektivní práce v pedagogickém týmu Vanda Zlámalová: Efektivní práce v pedagogickém týmu V DVPP jsme využívali učitelskou knihovnu, do které byly pořízeny nové tituly z oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Odebírali jsme časopisy Psychologie dnes a Prevence. Vzhledem k tíživé finanční situaci jsme nemohli doplňovat učitelskou knihovnu tak, jak by bylo potřeba. 8. Údaje z kontrolní a inspekční činnosti Inspekce ČŠI ve školním roce proběhla ve dnech s jedinou závadou překročení normy tuků ve spotřebním koši. Kontrola ze Státního zastupitelství v Olomouci byla provedena podle Zák. 109/2002 Sb. celkem dvakrát a Nebyly shledány žádné nedostatky. Kontrola z OSSZ v DDŠJ neproběhla. Kontrola z VZP v DDŠJ neproběhla. Kontrola z FÚ v Olomouci v DDŠJ neproběhla. Kontrola hospodaření ze strany zřizovatele ve školním roce neprběhla. Kontrola z KHS neproběhla. Kontrola Hasičského záchranného sboru ve školním roce neproběhla. 9. Stížnosti a odvolání Žádné stížnosti jsme nepřijali ani neřešili. K odvolání proti Rozhodnutí o výši příspěvku nedošlo ani v jednom případě. 10. Zlepšení podmínek života dětí, příprava na samostatný život, opravy, rekonstrukce, investice Každoročně věnujeme hodně pozornosti zlepšování podmínek života dětí. Bohužel finanční situace je velmi napjatá. Pořídili jsme jen ty nejnutnější věci. Na další plánované akce nezůstávají zdroje. Akce, které jsme realizovali ve školním roce: Zařízení a zprovoznění bytu v přízemí pro rodinnou skupinu. Zřízení nové návštěvní místnosti + WC pro návštěvy. Přeměna vrátnice na botárku a sklad zahradního nářadí. Rekonstrukce sklepa č. 67. Výměna části oken v chodbě. Rekonstrukce elektrorozvodů a nová podlaha v kanceláři ředitele a vychovatelně ve patře.

13 Velmi dobré zkušenosti jsme měli ve školním roce 20012/13 i s chráněným bydlením, které jsme zřídili v roce Spolu se Statutárním městem Olomouc, Správou nemovitostí, MPSV a sponzory jsme uvedli postupně do provozu 3 malometrážní byty pro děti, které odešly z naší péče do samostatného života. Ve školním roce byly všechny tři byty dva městské a jeden náš vlastní obsazeny. V jednom bydlel XY, ve druhém XY, která je stále naší klientkou a na náklady bydlení si přispívala. Byt tedy v tomto školním roku fungoval jako samostatné bydlení podle Vyhl. 438/2006 Sb. Podobně tomu bylo i s bytem č. 44 v DD, tam bydlel XY, později XY. V samostatném bydlení na č. 45 bydlely XY a XY, později i XY. Velkou pozornost věnujeme podpoře brigádnické činnosti dětí a možnosti příležitostných výdělků dětí. Je to nejlepší cesta, jak naučit děti znát hodnotu peněz a cenu vlastní práce. Další brigádnickou činnost s občasnými výdělky si sháněly děti samy s naší pomocí přes pracovní agentury, které působí v Olomouci a okolí. O prázdninách pracovalo slušné množství dětí, i když méně než v loňském roce. Mezi nejvýznamnější partnery (uvádíme nad ,- Kč v roce), kteří pomáhají materiálně i finančně našemu DDŠJ patřili ve školním roce: * Coca cola * NF Albert * Česká průmyslová zdravotní pojišťovna * Dobré místo pro život o.s. * Nadace Malý Noe * Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových * Forty s pizza, Olomouc * NF Větrník, Olomouc * Majetková správní a delimitační unie odborových svazů, Praha * JUDr. Hana Orletová * Vita Credit * David Kopecký * Mgr. Jiří Zacpal, PhD. * o.s. Klub přátel dětí dětských domovů * Jitka Bláhová * Magdaléna Schindlerová * Spolek přátek olomouckého jazzu 1 Důležité informace charakterizující školní rok Ministrem školství mládeže a tělovýchovy byl Dalibor Štys, později Marcel Chládek. Hejtmanem Olomouckého kraje byl Jiří Rozbořil, náměstkem hejtmana pro oblast školství Zdeněk Švec. Vedoucím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy KrÚ Olomouckého kraje byl Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA. Primátorem Statutárního města Olomouce byl Martin Novotný, později Martin Major. Školní rok začal v pondělí září 2013 a skončil v pátek Podzimní prázdniny připadly na 29. a Vánoční prázdniny byly zahájeny v sobotu 2 prosince 2013 a skončily v neděli 5. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadly na pátek 3 ledna Jarní prázdniny v okrese Olomouc proběhly od 3. do Velikonoční prázdniny byly 17. a Hlavní prázdniny trvaly od do Doplňková činnost K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povolil vykonávat tyto doplňkové činnosti: * speciální maloobchod (výrobky dětí, zejména výtvarné povahy)

14 * pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě * hostinská činnost Doplňková činnost nám přinesla v roce 2013 zisk ,- Kč. Uspořádali jsme tradiční ples, Popová škola zpívala často za úplatu, tržbu jsme měli poměrně slušnou z prodeje keramiky, výtvarných děl a výrobků dětí. Uspořádali jsme prodejní výstavy. 13. Různé Během školního roku vykonávali v našem DDŠJ své odborné praxe studenti PdF UP, CMTF UP a SPgŠ v Přerově. Exkurze jsme poskytli studentům PdF UP, obor pedagogika a sociální práce a studentům Střední školy sociálních služeb v Zábřehu. Mgr. Dalibor Křepský ředitel S výroční zprávou byli seznámeni všichni zaměstnanci na poradě dne Výroční zpráva je veřejně přístupná na kromě jmen dětí.

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Dětský domov, Nepomuk

Dětský domov, Nepomuk Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2007/2008 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2017-2018 Lutín, srpen 2017 Mgr. Pavel Michalí k, v. r. ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok 2014 2015 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2014 2015 Zlín dne 1. 10. 2015 Blanka Kalendová, ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika školského zařízení Název školského zařízení, sídlo, odloučená pracoviště. Plavecká škola Zlín, Hradská 888, 760 01 Zlín Zřizovatel, adresa

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2012 2013 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2012 2013 Zlín dne 7. 10. 2013 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2013 2014 Zlín dne 14. 10. 2014 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 z 6 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2006 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy 2 z 6 Mateřská škola Těšetice

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor. Adresa: 391 75 Malšice 232. Identifikátor školy: 600 064 832 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malšice, okres Tábor Adresa: 391 75 Malšice 232 Identifikátor školy: 600 064 832 Termín konání inspekce: 21.

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až

Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období až Výroční zpráva společnosti Kroužky o.p.s. za období 1.8. 2015 až 31. 7. 2016 Obsah 1. Základní data společnosti 2. Přehled činností vykonávaných v hospodářském a školním roce roce s uvedením vztahu k účelu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace. Zelená 2/112. Identifikátor: 600 136 167 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Zelená 2/112 Identifikátor: 600 136 167 Termín konání

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE P R OTOKOL O KON TR OLE ČŠIZ-1273/15-Z Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA POD JEŠTĚDEM, LIBEREC, U ŠKOLKY 67, příspěvková organizace 460 08 Liberec 19, U Školky 67, tel.č.482 771 067, e-mail: ms32.lbc@volny.cz, www.mspodjestedem.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Dvořákův okruh 2, 794 01 Krnov Identifikátor: 600 131 882

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2014/2015 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 3 2 Charakteristika školy 5 3 Organizace výuky

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Školní rok Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2011 2012 Zlín dne 15. 12. 2012 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika školského zařízení Název

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Chomutov, Březenecká 4679. Březenecká 4679, 430 04 Chomutov. Identifikátor školy: 600 077 390

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Chomutov, Březenecká 4679. Březenecká 4679, 430 04 Chomutov. Identifikátor školy: 600 077 390 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Chomutov, Březenecká 4679 Březenecká 4679, 430 04 Chomutov Identifikátor školy: 600 077 390 Termín konání orientační inspekce:

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2014/2015

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010

Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Mateřská škola P O H Á D K A Brno, Běloruská 4 Údaje o mateřské škole za školní rok 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy Část I. a/ Název školy: Mateřská škola Pohádka, Brno, Běloruská 4,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO 1 Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, zs.cejle@seznam.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25

Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 č.j.: 917/2007/Řed V Přerově 12.9.2007 Zpracoval: Mgr. Jan Pavlas, ředitel 2 Základní údaje o zařízení Název Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více