Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a"

Transkript

1 Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a Č.j. DDOL 638/2014 Září 2014 Zpracoval: Mgr. Dalibor Křepský, ředitel

2 Úvod Dětský domov a Školní jídelna nezpracovává výroční zprávu podle Zákona 561/2004 Sb., 10. Tato Výroční zpráva je zpracována jednak pro vlastní potřebu DDŠJ, jednak pro potřeby OŠMT Krajského úřadu Olomouckého kraje, který si ji žádá. Struktura VZ není přesně podle Vyhlášky 15/2005 Sb., 7, odst.1), poněvadž osnova je přizpůsobena ZŠ, SŠ a VOŠ. Práce v DDŠJ se liší od práce škol, proto jsme použili naši strukturu, která nám vyhovuje. Základní údaje Název dle zřizovací listiny: Sídlo: Právní forma: IČO: IZO: Zřizovatel: Ředitel: Rada školy: Součásti: Odloučená pracoviště: Telefon: Fax: Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a U Sportovní haly 1a, Olomouc Příspěvková organizace Olomoucký kraj Mgr. Dalibor Křepský Není Školní jídelna, IZO Nejsou , ředitel, ředitel Personální obsazení vedoucích funkcí: Vedoucí vychovatel, zástupce statutárního orgánu: Mgr. Vladimír Pašek Zástupce ředitele pro ekonomiku: Marta Koppová Vedoucí školní jídelny: Jana Nemerádová Vedoucí směn: Bc. Alena Urbášková a PaedDr. Miluše Vrbová Kmenoví vychovatelé jednotlivých rodinných skupin: Mgr. Hana Kušová, Zdeněk Drábek, Mgr. Petr Němec, DiS., Mgr. Petr Gardelka, Bc. Alena Urbášková, Mgr. Veronika Kudrnová. 3. Náplň činnosti DD Dětský domov a ŠJ vykonává soudem uloženou ústavní výchovu u dětí a mládeže, a to podle Zák. 109/2002 Sb. a Vyhl. č. 438/2006 Sb. v platných zněních. Děti byly přijímány do DDŠJ výhradně prostřednictvím místně příslušného diagnostického - DDÚ a SVP v Olomouci na Sv. Kopečku chlapci a dívky, kteří nedokončili doposud povinnou školní docházku. Od 2014 po účinnosti nového Občanského zákoníku jsou děti přijímány výhradně na základě předběžného opatření nebo rozsudku soudů. Děti byly rozděleny do 6 rodinných skupin. DD má kapacitu 48 dětí. Výchovně vzdělávací program DD byl soustředěn do 3 oblastí: příprava na vyučování, rozvoj samostatnosti a soběstačnosti jako základní předpoklad úspěšného vstupu do samostatného života a 3. účelné využívání volného času. Zejména rozvoj samostatnosti a soběstačnosti dětí pokládáme za nejdůležitější oblast naší práce. Jsou zpracovány Programy rozvoje osobnosti jednotlivých dětí. Na školní rok byl zpracováván Roční plán výchovně vzdělávací činnosti na školní rok i Školský vzdělávací program DDŠJ. Zároveň plníme Minimální preventivní program pro prevenci rizikového chování dětí a mládeže.

3 DDŠJ usiluje o maximální možnou spolupráci s biologickými rodiči dětí, umožňuje plánované i neplánované návštěvy rodičů v DDŠJ. Na druhé straně právně volné děti navrhuje OSPOD ihned na umístění do náhradní rodinné péče. Děti jsou v soustavné péči psycholožky DD, externě spolupracujeme s pedopsychiatrem MUDr. Lindnerovou, pedopsychiatrem MUDr. Rozsívalovou z PL ve Šternberku a neuroložkou MUDr. Ferencovou. 4. Statistické údaje Údaje o dětech: Seznam dětí, které byly v evidenci DDŠJ ve školním roce alespoň jeden den: evidenční stav dětí k : evidenční stav dětí k : přijaté děti: propuštěné děti: z toho: zrušení ÚV: konec přípravy na povolání v plnoletosti: přemístění do jiného DD: přemístění do DDÚ, DDŠ nebo VÚM: odchod do NRP (adopce, pěst.péče): plnoletost: zrušení smlouvy o setrvání v DD v plnoletosti ze strany klienta: zrušení smlouvy o setrvání v DD v plnoletosti ze strany DDŠJ: nejmenší počet dětí během školního roku: největší počet dětí během školního roku: počet tzv. člověkodnů v DD: ná naplněnost DDŠJ: ,65 Přijaté děti během školního roku: Propuštěné děti během školního roku: Věkové složení dětí k s nástupem do u k předškolní věk (MŠ): 4 mladší školní věk ( až 5. třída): 12 starší školní věk (6. až 9. třída): 11 VŠ, VOŠ: 5 SŠ, SOU, OU: 16 Ostatní: 0 Plnoletých dětí jsme měli k v DDŠJ celkem 10. Úrazy: Počet registrovaných a odškodněných úrazů dětí: 5 s celkovým plněním ,- Kč. Počet registrovaných pracovních úrazů zaměstnanců: 1 s odškodněním 2 400,- Kč. Údaje o zaměstnancích:

4 Všichni zaměstnanci DDŠJ jsou plně kvalifikovaní pro svou funkci. Všichni pedagogové vyhovují vzděláním podmínkám Zák. č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Počet pedagogických pracovníků: cca 23,44 Rozpočtovaný přepočtený stav pedagogických pracovníků na r. 2014: 24,87 Počet nepedagogických pracovníků: cca 7,11 Rozpočtovaný přepočtený stav nepedagogických pracovníků na r. 2014: 8,73 Počet pedagogických pracovníků s magisterským VŠ vzděláním: 10 Počet pedagogických pracovníků s bakalářským VŠ vzděláním: 2 Počet pedagogických pracovníků s vyšším odborným vzděláním: 0 Počet pedagogických pracovníků s úplným pedagogickým středoškolským vzděláním: 5 Počet pedagogických pracovníků s úplným nepedagogickým středoškolským vzděláním: 2 Počet pedagogických pracovníků se středním vzděláním: 3 Počet pedagogických pracovníků se základním vzděláním: 1 Nejmenší praxe pedagogického pracovníka: 1 rok Nejdelší praxe pedagogického pracovníka: nad 30 let Počet dětí (podle max. kapacity DD) na jednoho pedagogického pracovníka: 2,05 Počet dětí (podle max. kapacity) na jednoho nepedagogického pracovníka: 6,75 Počty pedagogických zaměstnanců a počet nepedagogických zaměstnanců je orientační, poněvadž je rozpočtován a vyhodnocován vždy za hospodářský kalendářní rok. Uvádíme proto čísla ze statistického výkazu P 1-04 k Počet dětí na jednoho zaměstnance vychází z ného počtu dětí za školní rok. Seznam zaměstnanců, kteří ve školním roce 2013/2014 pracovali v DDŠJ: Funkce ředitel vedoucí vychovatel vychovatel vychovatel vychovatel vychovatel vychovatel vychovatel psycholožka psycholožka asist. vychovatele asist. vychovatele asist. vychovatele asist. vychovatele asist. vychovatele asist. vychovatele Mgr. Dalibor Křepský Mgr. Vladimír Pašek Zdeněk Drábek Mgr. Petr Gardelka Mgr. Petr Němec, DiS. Mgr. Ivana Kvapilová Mgr. Hana Kušová Olga Mikšová Mgr. Blanka Nemčeková Eva Nováková Vladislav Novosad Mgr. et. Bc. Robert Pokorný Jiřina Švecová Bc. Alena Urbášková Věra Vojtková PaedDr. Miluše Vrbová Mgr. Luděk Doležel Mgr. Veronika Kudrnová Bc. Adéla Konečná Mgr. et Mgr. Radmila Navrátilová Mgr. Veronika Pirliomov Marie Balážová Vanda Zlámalová Hana Štěpánová Jarmila Dvořáková Irena Navrátilová Radka Hurtová Poznámka mateřská dovolená mateřská dovolená částečný úvazek na zástupy mateřská dovolená

5 asist. vychovatele ošetřovatel ošetřovatelka samost. kuchařka samost. kuchařka ved. škol. jídelny samost. kuchařka ekonomka sociální pracovnice údržbář dozor nad dětmi doučování dětí Aj canisterapie doučování dětí Aj dozor nad dětmi dozor nad dětmi dozor nad dětmi dozor nad dětmi výuka hry na bicí kuchařka výzdoba DD mzdová účetní dozor nad dětmi Radovana Krejčí Tomáš Kopp Miloslava Stavinohová Jana Marešová Anna Ambrosová Jana Nemerádová Irena Podzimná Marta Koppová Eva Hanzlíková Antonín Zahrada Hana Hurtová Bc. Regina Lipusová PhDr. Lenka Slámová Barbora Pintová Bc. Marek Dolák Bc. Markéta Šubová Bc. Monika Hájková Kateřina Plháková Aleš Slaměník Jiřina Demlíková Veronika Šípková Eva Drábková Adéla Ďásková částečný úvazek na zástupy DPP jen o prázdninách DPP DPP DPP DPP jen o prázdninách DPP jen o prázdninách DPP jen o prázdninách DPP jen o prázdninách DPP DPP DPP DPP DPP jen o prázdninách 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a výchovy a) Školy, které děti navštěvovaly ve šk. roce: * ZŠ Olomouc Řepčín * ZŠ 8. května, Olomouc * ZŠ Demlova, Olomouc * ZŠ Olomouc, Demlova Černovír, Olomouc * ZŠ Zeyerova, Olomouc * ZŠ prof. Matějčka, Olomouc Řepčín * SŠ Sv. Kopeček * SŠ obchodu a služeb, Štursova, Olomouc * SŠ polytechnická, Rooseveltova, Olomouc * SŠ zdravotnická, Olomouc * ZŠ logopedická, Olomouc * MŠ Olomouc Černovír * MŠ Na Trati * MŠ při DC Ostrůvek, Mošnerova * SŠ řezbářská, Tovačov * SOU Velký Újezd * Pedagogická fakulta UP v Olomouc * Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín * CMTF UP Olomouc * Střední pedagogická škola, Přerov * Univerzita Jana Amose Komenského, Praha b) Prospěch: Průměry známek jednotlivých dětí, které ukončily školní rok v péči DDŠJ podle druhu škol:

6 Základní škola: stupeň (-5. třída) stupeň (6.-9. třída) ,29 1,5 1,0 1,0 1,29 1,63 1, ,06 1,79 1,64 1,71 1,93 2,5 1,87 2,0 2,15 2,47 Základní škola s osnovami zvláštní školy: stupeň (-5. třída) stupeň (6.-9.) třída ,0 1,85 4. nást. XY odmaturoval s em 3, XY odmaturovala s em 3,25. 2,07 1,79 2,29 1,93 1,71 3,2 Střední školy, maturitní obory:

7 SOU: ,25 1,36 3,42 1,69 2,69 1,86 2,27 2,36 Pavel Harna vykonal závěrečné zkoušky s em 2,83. Kateřina Matysková vykonala závěrečné zkoušky s em 3,0. OU: 2,7 1,92 4. opak. 1,89 2,43 2,92 VŠ: Výsledky přijímacího řízení na střední školství, nástavby, VOŠ, VŠ a JŠ: * XY SŠ technická a obchodní, Kosinova, maturitní obor * XY Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, učební obor obráběč kovů * XY po závěrečných zkouškách na SOU byl přijat do u maturitního oboru na stejné škole * XY VOŠ sociální a teologická Dorkas, obor Sociální a diakonická práce sociální práce a sociální pedagogika * XY SŠ obchodu a služeb, Štursova, Olomouc učební obor kadeřnice, o prázdninách se rozhodla, že na obor nenastoupí a odejde z péče DD * XY VŠ Unicorn College v Praze. c) Chování: Žádné dítě neobdrželo na konci školního roku snížený stupeň z chování. Žádné dítě se nedopustilo trestného činu nebo přestupku, který by vyšetřovala PČR. Během školního roku byly zaznamenány pozitivní testy na návykové látky u XY. Případy požívání alkoholu nezletilci se objevily u XY. K útěku po dobu školního roku došlo opakovaně u XY. Pravidelně kouří k cca 10 dětí, některé jsou ve fázi experimentování. DDŠJ mělo a má vypracovaný Minimální preventivní program boje s negativními jevy v chování dětí. Ten prakticky plní beze zbytku, spolupracuje s řadou institucí, pořádá pro děti řadu akcí. DDŠJ má vypracovaný Manuál opatření při zjištění patologických jevů v chování dětí. Aktivity, event. organizace, se kterými jsme v rámci plnění programů rozvoje osobnosti a minimálního preventivného programu spolupracovali na akcích pro děti:

8 ISIS občanské sdružení na pomoc pěstounským rodinám víkendový a týdenní pobyt několika dětí Akce YMCA O.s. Dobré místo pro život Handicap rallye Sdružení D dvouletý program Multikulturalita - ARPOK Víkend řemesel Mgr. Gardelka Dopravní hřiště MMO Venčení psů z útulku. Canisterapie Dr. Slámová Cyklistický putovní výlet Mgr.Gardelka Cesta do školy - Bezpečná Olomouc Základy kurzu sebeobrany Mgr. Kozák E-bezpečí Mgr. Krejčí Zubní hygiena studenti LF Finanční gramotnost - ČS 6. Údaje o mimoškolních vzdělávacích a volnočasových aktivitách, grantových programech, soutěžích Děti byly maximálně podporovány při výběru zájmových útvarů ve školách, ale zejména mimo ně. Děti v různém počtu navštěvovaly v rámci DDŠJ i mimo něj tyto kroužky a zájmové útvary: * keramika v DDŠJ * Popová škola v DDŠJ * dramaterapie v DDŠJ * ZUŠ obor hudební kytara * ZUŠ obor hudební - bicí * pěvecké sbory BoDo centra * kroužek křesťanského sdružení YMCA * taneční keoužek * kopaná * kroužek Sboru dobrovolných hasičů * horolezectví * plavecká příprava * zápas * atletika * jezdectví DDŠJ patří mezi pravidelné návštěvníky Moravského divadla, a to na představeních všech žánrů. Malé děti navštěvují dětská představení, větší děti dle vlastního výběru operu, činohru, operetu i balet vždy vytipované představení. DDŠJ věnoval pozornost i vlastivědným akcím, poznávání přírody apod. Svědčí o tom fotodokumentace v kronice DDŠJ i ve fotoalbech dětí. Sportovní vyžití, resp. zájem o něho, se mírně zlepšil. Mezi dětmi je oblíbené plavání, jízda na kolech, kopaná, hokej, stolní tenis, florbal. Zde je klíčový vliv vychovatelů. Mezi nejdůležitější činnosti však patří výchova k soběstačnosti, sebeobsluze, pomoci druhým, zvláště menším nebo nemocným, péči o své okolí, svůj pokoj, skupinu, o své ošacení apod. Tyto skutečnosti byly plánovány v Ročním plánu výchovně vzdělávací činnosti na školní rok a v Programech rozvoje osobnosti každého dítěte. Děti se zúčastnily několika soutěží mezi dětskými domovy i mimo ně: * Brána pěvecká soutěž - veřejná

9 * Nejmilejší koncert v Olomouci postupová přehlídka dětských domovů v působnosti DDÚ Sv. Kopeček * Nejmilejší koncert v Bruntálu celostátní přehlídka * Stolní tenis v Přerově mezi domovy * Hanácký skřivan veřejná pěvecká soutěž v Prostějově * Folkový guláš a Melodie veřejná pěvecká soutěž * Turnaj ve vybíjené v Lipníku * Turnaj ve víceboji na Sv. Kopečku * Albert Triatlon tour Mimo tyto soutěže a závody se děti účastnily soutěží v rámci tělovýchovných jednot, kroužků a organizací, které navštěvují. Dětský domov a ŠJ nebyl přímo zapojen do žádných mezinárodních programů a projektů. Byl však zapojen jako partner do čerpání finančních prostředků z ESF, a to Euforall hiporehabilitace Euforall výuka finanční gramotnosti Euforall canisterapie Stáže ve firmách Postavím se na vlastní hony DD Zábřeh Dětský domov a ŠJ využil několika drobných projektů v rámci ČR, kraje, regionu a města. Finančně byly podpořeny tyto projekty: Zpřístupnění hřiště DDŠJ veřejnosti Statutární město Olomouc Série vystoupení kapely DDŠJ Statutární město Olomouc Startovné do života podpora odcházejících dětí NF manželů Klausových Stipendia pro Moniku Hájkovou, Marii Matyskovou a Františka Bergera - NF manželů Klausových Mezinárodní spolupráce s DD v Dobšiné Olomoucký kraj. Podpora vzdělávání a integrace klientů do společnosti NF Albert Doučování dětí M, CH NF Větrník Podpora samostatného bydlení - Nadace Terezy Maxové dětem Byt pro rodinnou skupinu zařízení. Koncert kapely k 20. výročí jejího založení MMO. Nejmilejší koncert 2014 MMO a Olomoucký kraj. Prázdninové pobyty: Všechny děti byly o prázdninách dostatečně odrekreovány. Nenutíme žádné dítě k povinným akcím, motivujeme je ale k účasti na některých z nich.. Prázdninový provoz je zachycen ve zvláštním dokumentu DDŠJ. Využíváme v maximální míře státem i soukromými osobami dotovaných rekreací. Delimitační unie odborových svazů nám poskytla několik týdenních rekreací. Pobytové a rekreační akce o letních prázdninách : Medlov (7 dětí) Železná Ruda (7 dětí) Cyklistický puťák (9 dětí) Malá Morávka (7 dětí) Tábor Střílky (8 dětí) Dobšiná (7 dětí) Posluchov (7 dětí) Harrachov a Kohoutov (7 dětí) Puťák se stanováním (4 dětí) ISIS pobyt (7 dětí) Třeštík (7 dětí)

10 Stanování (4 děti) Řada plnoletých si plánovala rekreace mimo DD sama. O letních prázdninách trávilo z neplnoletých dětí alespoň týden u rodičů celkem 23 dětí. K jiným příbuzným (sestra, bratr, babička, dědeček, teta) se dostaly 4 děti. U hostitelů bylo 1 dítě. K žádným příbuzným se nedostalo za celé prázdniny celkem 7 dětí. Tři děti trávily alespoň několik dní u hostitelských rodin. 10 plnoletých klientů v přehledu neuvádíme. V zimě jsme uskutečnili pro děti jeden lyžařský pobyt, který organizoval a financoval z velké části Euforall. Zúčastnilo se ho 7 předškolních dětí. O prázdninách brigádně pracovalo cca 10 dětí. 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců V rámci DVPP a vzdělávání ostatních zaměstnanců jsme využívali nabídek zejména akreditovaných MŠMT, event. MPSV. Marie Balážová: Efektivní práce v pedagogickém týmu Mgr. Doležel Luděk: Efektivní práce v pedagogickém týmu Zdeněk Drábek: Efektivní práce v pedagogickém týmu Jarmila Dvořáková: --Mgr. Gardelka Petr: Psychoterapeutický výcvik typu SUR se zaměřením na arteterapii - dokončení (Dr. Helena Strnadová, Institut pro další vzdělávání v arteterapii) Keramická plastika (55 hodin, Keramické studio Jarmily Tyrnerové, s.r.o., Kohoutov) Efektivní práce v pedagogickém týmu Společný prostor mezinárodní konference klinických psychologů (FF UP Olomouc, 2 dny) Radka Hurtová: Efektivní práce v pedagogickém týmu Hry a hříčky mimo školu (Descartes, 4 hodiny) Bc. Adéla Konečná: Studium sociální pedagogiky na CMTF UP dokončení Bc. studia Efektivní práce v pedagogickém týmu Aplikace kontaktních technik při práci s neklidným dítětem (Schola servis, 6 hodin) Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věku

11 (Schola servis, 6 hodin) Mgr. Veronika Kudrnová Efektivní práce v pedagogickém týmu Rozvoj matematických představ a dovedností v předškolním věku (Schola servis, 6 hodin) Aplikace kontaktních technik při práci s neklidným dítětem (Schola servis, 6 hodin) Mgr. Dalibor Křepský: Efektivní práce v pedagogickém týmu Rozpravy o institucionální péči 2014 (Mgr. Roman Pavlovský, Ostrava, 2 dny) Vzdělávací workshop pro sociální pracovníky a ostatní odborné pracovníky (Asociace náhradní výchovy, Praha, 2 dny) Sociální pedagogika v teorii a praxi konference (CMTF UP Olomouc) Mgr. Hana Kušová: Efektivní práce v pedagogickém týmu Olga Mikšová: --Mgr. Petr Němec, DiS.: Efektivní práce v pedagogickém týmu Odchylky v osobnostním vývoji dítěte. Práce s emočně labilním dítětem. (Schola servis, 6 hodin) Magisterské studium předškolní pedagogiky dokončení (PdF UP Olomouc) Eva Nováková: Efektivní práce v pedagogickém týmu Mgr. Vladimír Pašek: Efektivní práce v pedagogickém týmu Mgr. Veronika Pirliomov: Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik (Národní ústav pro vzdělávání, Praha, 50 hodin) Mgr. Robert Pokorný: Efektivní práce v pedagogickém týmu Jiřina Švecová: --Bc. Alena Urbášková:

12 Efektivní práce v pedagogickém týmu Odchylky v osobnostním vývoji dítěte. Práce s emočně labilním dítětem. (Schola servis, 6 hodin) PaedDr. Miluše Vrbová: Efektivní práce v pedagogickém týmu Vanda Zlámalová: Efektivní práce v pedagogickém týmu V DVPP jsme využívali učitelskou knihovnu, do které byly pořízeny nové tituly z oblasti pedagogiky, speciální pedagogiky a psychologie. Odebírali jsme časopisy Psychologie dnes a Prevence. Vzhledem k tíživé finanční situaci jsme nemohli doplňovat učitelskou knihovnu tak, jak by bylo potřeba. 8. Údaje z kontrolní a inspekční činnosti Inspekce ČŠI ve školním roce proběhla ve dnech s jedinou závadou překročení normy tuků ve spotřebním koši. Kontrola ze Státního zastupitelství v Olomouci byla provedena podle Zák. 109/2002 Sb. celkem dvakrát a Nebyly shledány žádné nedostatky. Kontrola z OSSZ v DDŠJ neproběhla. Kontrola z VZP v DDŠJ neproběhla. Kontrola z FÚ v Olomouci v DDŠJ neproběhla. Kontrola hospodaření ze strany zřizovatele ve školním roce neprběhla. Kontrola z KHS neproběhla. Kontrola Hasičského záchranného sboru ve školním roce neproběhla. 9. Stížnosti a odvolání Žádné stížnosti jsme nepřijali ani neřešili. K odvolání proti Rozhodnutí o výši příspěvku nedošlo ani v jednom případě. 10. Zlepšení podmínek života dětí, příprava na samostatný život, opravy, rekonstrukce, investice Každoročně věnujeme hodně pozornosti zlepšování podmínek života dětí. Bohužel finanční situace je velmi napjatá. Pořídili jsme jen ty nejnutnější věci. Na další plánované akce nezůstávají zdroje. Akce, které jsme realizovali ve školním roce: Zařízení a zprovoznění bytu v přízemí pro rodinnou skupinu. Zřízení nové návštěvní místnosti + WC pro návštěvy. Přeměna vrátnice na botárku a sklad zahradního nářadí. Rekonstrukce sklepa č. 67. Výměna části oken v chodbě. Rekonstrukce elektrorozvodů a nová podlaha v kanceláři ředitele a vychovatelně ve patře.

13 Velmi dobré zkušenosti jsme měli ve školním roce 20012/13 i s chráněným bydlením, které jsme zřídili v roce Spolu se Statutárním městem Olomouc, Správou nemovitostí, MPSV a sponzory jsme uvedli postupně do provozu 3 malometrážní byty pro děti, které odešly z naší péče do samostatného života. Ve školním roce byly všechny tři byty dva městské a jeden náš vlastní obsazeny. V jednom bydlel XY, ve druhém XY, která je stále naší klientkou a na náklady bydlení si přispívala. Byt tedy v tomto školním roku fungoval jako samostatné bydlení podle Vyhl. 438/2006 Sb. Podobně tomu bylo i s bytem č. 44 v DD, tam bydlel XY, později XY. V samostatném bydlení na č. 45 bydlely XY a XY, později i XY. Velkou pozornost věnujeme podpoře brigádnické činnosti dětí a možnosti příležitostných výdělků dětí. Je to nejlepší cesta, jak naučit děti znát hodnotu peněz a cenu vlastní práce. Další brigádnickou činnost s občasnými výdělky si sháněly děti samy s naší pomocí přes pracovní agentury, které působí v Olomouci a okolí. O prázdninách pracovalo slušné množství dětí, i když méně než v loňském roce. Mezi nejvýznamnější partnery (uvádíme nad ,- Kč v roce), kteří pomáhají materiálně i finančně našemu DDŠJ patřili ve školním roce: * Coca cola * NF Albert * Česká průmyslová zdravotní pojišťovna * Dobré místo pro život o.s. * Nadace Malý Noe * Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových * Forty s pizza, Olomouc * NF Větrník, Olomouc * Majetková správní a delimitační unie odborových svazů, Praha * JUDr. Hana Orletová * Vita Credit * David Kopecký * Mgr. Jiří Zacpal, PhD. * o.s. Klub přátel dětí dětských domovů * Jitka Bláhová * Magdaléna Schindlerová * Spolek přátek olomouckého jazzu 1 Důležité informace charakterizující školní rok Ministrem školství mládeže a tělovýchovy byl Dalibor Štys, později Marcel Chládek. Hejtmanem Olomouckého kraje byl Jiří Rozbořil, náměstkem hejtmana pro oblast školství Zdeněk Švec. Vedoucím Odboru školství, mládeže a tělovýchovy KrÚ Olomouckého kraje byl Mgr. Miroslav Gajdůšek, MBA. Primátorem Statutárního města Olomouce byl Martin Novotný, později Martin Major. Školní rok začal v pondělí září 2013 a skončil v pátek Podzimní prázdniny připadly na 29. a Vánoční prázdniny byly zahájeny v sobotu 2 prosince 2013 a skončily v neděli 5. ledna Jednodenní pololetní prázdniny připadly na pátek 3 ledna Jarní prázdniny v okrese Olomouc proběhly od 3. do Velikonoční prázdniny byly 17. a Hlavní prázdniny trvaly od do Doplňková činnost K lepšímu využití svých hospodářských možností a odborností svých zaměstnanců zřizovatel povolil vykonávat tyto doplňkové činnosti: * speciální maloobchod (výrobky dětí, zejména výtvarné povahy)

14 * pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě * hostinská činnost Doplňková činnost nám přinesla v roce 2013 zisk ,- Kč. Uspořádali jsme tradiční ples, Popová škola zpívala často za úplatu, tržbu jsme měli poměrně slušnou z prodeje keramiky, výtvarných děl a výrobků dětí. Uspořádali jsme prodejní výstavy. 13. Různé Během školního roku vykonávali v našem DDŠJ své odborné praxe studenti PdF UP, CMTF UP a SPgŠ v Přerově. Exkurze jsme poskytli studentům PdF UP, obor pedagogika a sociální práce a studentům Střední školy sociálních služeb v Zábřehu. Mgr. Dalibor Křepský ředitel S výroční zprávou byli seznámeni všichni zaměstnanci na poradě dne Výroční zpráva je veřejně přístupná na kromě jmen dětí.

. Dětský domov, Nepomuk

. Dětský domov, Nepomuk . Dětský domov, Nepomuk Údaje za školní rok 2008/2009 1. Charakteristika školského zařízení 2. Název: Dětský domov, Nepomuk Adresa: Nepomuk 278, 335 01 Právní forma: příspěvková organizace IZO: 108005801

Více

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013

Výroční zpráva DDM školní rok 2012/2013 Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace, Nám. Sv. Ondřeje 47, 687 24 Uherský Ostroh tel.: 572 591 123, mob.: 602 732 734 e-mail: reditelka@ddmpastelka.cz, www.ddmpastelka.cz Výroční zpráva

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Dětský domov, Staňkov Mathauserova 117, 345 61 Staňkov Č.j.: 669/2011 Ve Staňkově dne 11.10.2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 PaedDr. Jana Koubová ředitelka DD 1 1. Charakteristika školského

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti

Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Projekty školní SVĚT ŘEMESEL, CYKLISTA A CHODEC, EVROPA Projekty regionální KAMARÁDI,ČTYŘLÍSTEK,OD PÍSMENE K ČASOPISU/prezentace projektu

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008

Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Základní škola Cheb, Kostelní náměstí 14, Cheb příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Zřizovatelem Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14,příspěvkové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 Dětský domov Radost Čs. Tankistů 277, 109 00 Praha 10 Dolní Měcholupy Radost dětský domov, o.p.s. Za Sadem 208, 182 00 Praha 8 IČ: 264 710 43, www.radost-ops.cz I. Úvod O společnosti:

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva Volební obvod č. 1 1. Martin Novotný, 38 let, primátor, Hodolany, Občanská 2. Mgr. Barbora Králíková, 43 let, ředitelka společnosti, Nová Ulice, Občanská 3. MUDr. Ivo Mareš, MBA., 46 let, ředitel Zdravotnické

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti mateřské školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany.

Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 OBEC ŽATČANY. Žatčany 125, 664 53. Mgr. Ilona Kalná. e-mail: kasticka@zsmszatcany. Základní škola a Mateřská škola, Žatčany, příspěvková organizace Žatčany 20, 664 53 Újezd u Brna, IČ: 75023482, tel. 544 229 533 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 a) Základní údaje

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2013/2014 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Homole 90 Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy a. Základní škola Brno, Arménská 21, příspěvková

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-93/08-13 Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-93/08-13 Základní škola prof. Vejdovského Litovel, nám. Přemysla Otakara 777 Adresa: nám. Přemysla Otakara

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace a Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Hvězdička Telefon/Fax: 487 762 626, 487 762 451, e mail: vf.24@tiscali.cz ZPRÁVA

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov. Komenského 47, 394 68 Žirovnice. Identifikátor školy: 600 061 531 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Žirovnice, okres Pelhřimov Komenského 47, 394 68 Žirovnice Identifikátor školy: 600 061 531 Termín konání inspekce: 7.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení

Čl. 1. Čl. 2. Příplatek za vedení Postup při odměňování ředitelů škol a školských zařízení (dále jen ředitelů škol), které jsou zřizovány Středočeským krajem jako příspěvkové organizace Č.j.: 074637/2009/KUSK K plnění úkolů souvisejících

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o zařízení 2. Personální zabezpečení činnosti zařízení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace. Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace. Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, 340 04 Železná Ruda Identifikátor školy:

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín. Hradská 888, 760 01 Zlín. Školní rok 2013 2014 Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Hradská 888, 760 01 Zlín Školní rok 2013 2014 Zlín dne 14. 10. 2014 Vladimír Vágner, ředitel školy Výroční zpráva o činnosti Plavecké školy Zlín Charakteristika

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 1 Základní škola a Mateřská škola Medlov, příspěvková organizace, Medlov 79, 783 91 pošta Uničov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010-2011 Zpracovali : pedagogové základní školy ZŠ a MŠ Medlov,

Více

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018

Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Koncepce rozvoje školy v letech 2013-2018 Základní škola Orlová Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace V Orlové, červenec 2013 Mgr. Zdeněk Nowak 1 OBSAH : 1. Obecné posouzení charakteristiky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Sovička Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, příspěvková organizace. Adresa: Antonína Sovy 1740, 470 01 Česká Lípa

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Sovička Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, příspěvková organizace. Adresa: Antonína Sovy 1740, 470 01 Česká Lípa Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Sovička Česká Lípa, Antonína Sovy 1740, příspěvková organizace Adresa: Antonína Sovy 1740, 470 01 Česká Lípa Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více