Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 září 2012 Ve Velké Bystřici dne

2 a) Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice Sídlo školy: 8. května 67, Velká Bystřice, Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Kontakt: Město Velká Bystřice Zámecké náměstí 79 Velká Bystřice Ředitel školy: Mgr. Jarmila Štěpánová, do Ing. Jaroslav Mihal, od Zástupce ředitele: Mgr. Gabriela Šišková Kontakt: , ww w.mzs-vb.cz IZO školy: Mateřská škola Zámecké náměstí 83, Velká Bystřice Mateřská škola Na Svobodě 450, Velká Bystřice Vedoucí učitelkou pro mateřské školy byla Mgr. Lucie Pazderová. Kontakt: , Výroční zprávu za obě mateřské školy zpracovala vedoucí učitelka MŠ paní Lucie Pazderová. Školská rada do Kontakt: Mgr. Andrea Teplá, předsedkyně ŠR Mgr. Ivo Slavotínek Ing. Elefteria Schrottová Mgr. Jaroslav Zavadil Irena Jedličková Ing. Martin Seidler Hana Šebíková Helena Vičarová Mgr. Hana Londová Mgr. Vendula Mečířová Mgr. Kateřina Pospíšilová Mgr. Gabriela Šišková Školská rada od Kontakt: Mgr. Jaroslav Zavadil, předseda ŠR Mgr. Ivo Slavotínek Ing. Marek Pazdera Ing. Alena Kafková 2

3 Ing. Martin Seidler Helena Vičarová Dagmar Majerová Mgr. Vendula Mečířová Mgr. Kateřina Pospíšilová Mgr. Michaela Fabíková Mgr. Libuše Sandrová Zařízení školního stravování Školní jídelna je stavebně spojena s budovou školy, právně je samostatná. Vedoucí ŠJ je paní Marie Scheuchová. Telefon do ŠJ je Od dubna 2011 si žáci i zaměstnanci školy mohou jídla objednat či odhlásit dálkovým přístupem na adrese Tři dny v týdnu vaří jídelna dvě jídla. Od 1.dubna 2012 byl školní jídelnou uveden do provozu bufet v prostorách šaten na zadní budově. Charakteristika školy Masarykova základní škola Velká Bystřice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kromě pátého ročníku, kde byla jen jedna třída, jsou v ostatních ročnících dvě třídy. Škola se nachází uprostřed města Velká Bystřice u hlavní silnice z Olomouce do Mariánského Údolí. Škola má v obci dlouholetou tradici. V areálu školy je umístěna pobočka ZUŠ Miloslava Stibora Olomouc (výtvarný obor) a pobočka ZUŠ Žerotín v Olomouci (hudební obor). V zadní budově školy je umístěna městská knihovna, která spolupracuje se školou přednášky pro žáky, výpůjčky, internet. V přední budově je 6 tříd (1. 3. ročník), 4. a 5. ročník je umístěn v nejvyšším patře nové budovy. Ostatní třídy jsou umístěny v zadní i nové budově. Na druhém stupni je v ročníku vždy jedna třída s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy. Materiální vybavení školy Odborné učebny: 2 počítačové učebny 3 interaktivní učebny učebna fyziky a chemie učebna hudební výchovy jazyková učebna cvičná kuchyň školní dílna učebna výtvarné výchovy pro 1. stupeň malá tělocvična (využívá se pro cvičení na nářadí ) víceúčelová hala (používá se zejména pro míčové sporty) čítárna pro žáky 2. stupně Ve třídách ročníku je hrací koutek, televizor s DVD přehrávačem, počítač s připojením na internet. Do třech tříd na 1. stupni byly nainstalovány interaktivní tabule. Všechny třídy ročníku jsou vybaveny výškově stavitelnými jednolavicemi. Na 2. stupni přibyla interaktivní tabule do 8. A a do jazykové učebny. 3

4 Pro sport slouží běžecká dráha na 50 m a doskočiště pro skok daleký s umělým povrchem. Pro tělesnou výchovu a relaxační hodiny naukových předmětů byl využíván také městský park a areál hřiště Na Letné. Počítačová síť obsahuje cca 50 počítačů s připojením na internet. Učitelé mají možnost dálkového připojení na intranet a do systému Bakaláři. Pro pěstitelské práce škola využívá malý pozemek u školní jídelny. Žáci se také starají o zeleň kolem školy. Rodiče měli možnost komunikovat se školou prostřednictvím ových adres, mohli sledovat dění ve škole na webových stránkách školy, sledovat průběžné hodnocení žáků na internetové adrese přes svá přístupová hesla, mohli se osobně účastnit mnoha školních akcí. Školní družina má tři oddělení, provoz je od 6:05 do 16:15 hodin. Třetí oddělení dostalo nové stolečky a židle. Pedagogové mají své kabinety vybaveny PC, které jsou zapojeny do sítě. Pro přípravu i v hodinách využívají také noteaboaky, které byly pořízeny z projektu Peníze do škol. Mají volný přístup na internet, používají tiskárny, kopírky, fotoaparáty. b) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Ve školním roce 2010/2011 se vyučovalo podle učebního plánu Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Učíme se pro sebe. c) Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogický sbor se skládal z 24 učitelů a 3 vychovatelek školní družiny. Všichni pedagogové mají potřebnou kvalifikaci. Aprobovanost učitelů: Předmět M Inf F Ch Př Z D Čj A j Počet aprobací N j Rj Ov Vv Hv Rv P č stupeň: 2.stupeň Mgr. Kateřina Kovalová Mgr. Michaela Fabíková (Tv) Mgr. Sylva Kubíčková PhDr. Miroslav Finger (Čj Rj D) Mgr. Hana Londová Olga Holoušová (Př Pč) Mgr. Helena Mádrová Mgr. Jindřiška Hyklová (M Z) Mgr. Jaromíra Pazderová Mgr. Ingrid Jílková (Ch) Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL) Mgr. Jitka Minářová (M Inf dílny) Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB) Mgr. Drahomíra Kozáková (M Bv) Mgr. Libuše Sandrová Mgr. Renata Kramplová (M F) Mgr. Ivo Šenk Mgr. Vendula Mečířová (Aj Nj) Mgr. Gabriela Šišková Mgr. Eva Poděbradová (Čj Rj - Hv) PaedDr. Helena Stejskalová (Čj Ov) Mgr. Petra Stejskalová Mgr. Jarmila Štěpánová (Čj Rj Z) Mgr. Andrea Teplá (Tv pedagogika) Školní družina Vedoucí vychovatelka: Eva Kadalová Vychovatelky: Kamila Smidová Tv 4

5 Věková skladba pedagogického sboru: (včetně vychovatelek školní družiny) Mgr. Petra Stejskalová Věková skupina let a více Počet Rozdělení některých funkcí: Koordinátorka ŠVP p. zást. Šišková Výchovná poradkyně p.uč. Mečířová Metodička prevence sociálně patologických jevů p.uč. Teplá ICT koordinátorka p.uč. Jitka Minářová Koordinátorka environmentální výchovy p.uč. Londová 12 členů pedagogického sboru je z Velké Bystřice. Ostatní pedagogové dojíždějí z Olomouce a okolí.. Všichni učitelé i vychovatelky ŠD se průběžně vzdělávají v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo samostudiem. Nepedagogičtí zaměstnanci: Gabriela Drešlová ekonomka školy (do ) Diana Charvátová ekonomka školy (od ) Milán Kufrik školník Dobroslava Kučerová pracovnice pro úklid Ludmila Drzyzgová pracovnice pro úklid Petra Polášková pracovnice pro úklid Gabriela Šádková pracovnice pro úklid JUDr. Jan Borek správce haly František Hubáček správce haly d) Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání se konal Celkem bylo zapsáno 49 dětí, 28 chlapců a 21 dívek. U 6 dětí byl schválen odklad školní docházky o jeden rok.jedna dívka bude chodit do zahraniční školy ve Vídni. Do 1.ročníku nastoupí celkem 42 dětí. Přijímací zkoušky na střední školy V letošním roce si žáci mohli volit dvě školy pro 1. kolo přijímacích zkoušek. V devátých třídách bylo celkem 43 žáků. Všichni žáci uspěli alespoň na jedné ze zvolených škol. Do druhého kola přijímacího řízení tak nemusel nikdo, přesto se jeden žák rozhodl zkusit štěstí ve druhém kole a uspěl. Přehled zvolených středních škol podle zájmu žáků: Škola Celkem žáků Chlapci Dívky Gymnázium Olomouc Hejčín Obchodní akademie Mohelnice Obchodní akademie Olomouc

6 Sigmundova střední škola strojírenská Lutín Slovanské gymnázium Olomouc Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu Krnov Střední odborná škola Olomouc, Řepčínská Střední odborná škola služeb Olomouc Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uničov Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou Střední průmyslová škola strojnická Olomouc Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Střední škola logistiky a chemie Olomouc Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh Střední škola stavební a podnikatelská Olomouc - Chomoutov Střední škola zemědělská Olomouc Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Olomouc TRIVIS Střední škola veřejnosprávní Prostějov VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická Olomouc Celkem Škola Celkem žáků Chlapci Dívky Gymnázia Průmyslové školy (strojní, stavební, elektrotechnická) Ekonomické školy SOŠ (kadeřník, instalatér, automechanik ) Pedagogické školy Celkem Šestiletá gymnázia (vyučování v cizím jazyce): Škola Celkem žáků Chlapci Dívky Gymnázium Olomouc Hejčín (anglický jazyk) Osmiletá gymnázia Škola Celkem žáků Chlapci Dívky Slovanské gymnázium Olomouc Přestup z naší školy na jiné základní školy : Důvod Celkem žáků z ročníku Chlapci Dívky škola se zaměřením (SPUCH) odstěhovali se 5 3., 4., 7., Celkem Přestup z jiných základních škol do Velké Bystřice : ze školy celkem žáků chlapci dívky do ročníku Přáslavice Mariánské Údolí , 2. Hlubočky

7 Libavá , 8. Olomouc , 4. přistěhovali se Celkem e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků k Třída Třídní učitel/ka Chlapci Dívky Celkem 1.A Mgr. Helena Mádrová B Mgr. Kateřina Kovalová A Mgr. Sylva Kubíčková B Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB) A Mgr. Jaromíra Pazderová B Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL) A Mgr. Gabriela Šišková B Mgr. Libuše Sandrová A Mgr. Hana Londová Celkem 1.st A Mgr. Michaela Fabíková B Mgr. Jindřiška Hyklová A Mgr. Drahomíra Kozáková B Mgr. Eva Poděbradová A Mgr. Jitka Minářová B PaedDr. Helena Stejskalová A Mgr. Vendula Mečířová B Mgr. Andrea Teplá Celkem 2.st Celkem Netřídní učitelé: Mgr. Jarmila Štěpánová, Mgr. Ivo Šenk, PhDr. Miroslav Finger, Olga Holoušová, Mgr. Renata Kramplová, Mgr. Ingrid Jílková Přibližně 45 % žáků dojíždí z okolních obcí (Mrsklesy, Kovákov, Přáslavice, Svésedlice, Kocourovec, Bukovany, Bystrovany, Mariánské Údolí, Hlubočky, Hrubá Voda). Výsledky vzdělávání 1. pololetí 2011/2012 Třída Dost. Ned. Pochvaly NTU DTU DŘŠ 2 z chov 3 z chov Omluv. hod. Průměr Neoml. hod. Vyznam. 1.A B , A , B , A , B , A , B ,

8 5.A , stupeň , A , B , A 4 1 (13) , B , A , B , A B stupeň , Celkem , pololetí 2011/2012 Třída Dost. Ned. Pochvaly NTU DTU DŘŠ 2 z chov 3 z chov Omluv. hod. Průměr Neoml. hod. Vyznam. 1.A , B , A , B , A , B , A , B , A , stupeň , A 5 1 (7x) , B , A , B , A , B , A , B , stupeň , Celkem , Vysvětlivky: Dost. dostatečný NTU napomenutí třídního učitele DŘŠ důtka ředitele Ned. nedostatečný DTU důtka třídního učitele Vyznam vyznamenání Péče o žáky se zdravotními a vzdělávacími obtížemi Ve školním roce jsme měli celkem 6 individuálně integrovaných žáků, kteří byli zohledňováni podle Směrnice MŠMT ČR 13711/ a příslušného metodického pokynu pro práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování, 3 žáci na 1. stupni a 3 žáci na 2. stupni měli vypracován individuální vzdělávací plán, byla jim věnována speciální péče ze strany učitelů, která spočívala nejen v zohledňování pracovního tempa, nepřetěžování při školních i domácích úkolech, delším časovém rozmezí pro zvládnutí základního učiva, zohlednění písemného projevu, častějším střídáním pracovních činností, zařazováním relaxačních chvilek, ale v neposlední řadě pomáhala také pochvala a povzbuzení. Celkem bylo na doporučení pedagogicko-psychologických poraden nějakým způsobem zohledňováno 31 žáků (bez IVP, mírnější potíže). 8

9 Jedna žákyně 4. třídy měla zpracovaný individuální plán pro nadané žáky pro anglický jazyk. f) Prevence sociálně-patologických jevů: Škola má zpracován Minimální preventivní program, jehož součástí je také Krizový plán a Program proti šikanování (www.mzs-vb.cz). Třídnické hodiny zaměřené na komunikaci, vztahy mezi žáky ve třídách, respekt ke spolužákům a dospělým, toleranci probíhají 1x měsíčně. Škola odebírá časopis Prevence, z něhož pedagogové také čerpají nápady pro práci s dětmi. O velkých přestávkách mají žáci možnost volného pohybu po škole, využívají tělocvičnu, počítačové učebny. Prožitkové lekce v P - centru v Olomouci na téma vztahy mezi žáky, drogy, šikana se účastnili žáci od třetího ročníku. V říjnu se uskutečnily besedy s PIS (preventivně informační skupina) pro 3., 6. a 9. ročníky. V listopadu proběhl pro celou školu v kulturním domě preventivní program 15 schodů prevence, zaměřený na nebezpečí internetu. V prosinci se 8. a 9. ročníky účastnily besedy v Krajské hygienické stanici Boj s HIV/AIDS. Přednáška o nebezpečí drog se zástupci Policie ČR pro 8. a 9. ročníky ( ). 26. a proběhla v P-centru přednáška pod názvem Gambing pro 9. ročník. V prosinci se 8. a 9. ročníky účastnily besedy v Krajské hygienické stanici Boj s HIV/AIDS. P. uč. Teplá se zapojila s vybranými žáky do projektu Řešení vrstevnických vztahů, což je školící/výcvikový program pro děti a mládež, který je učí, jak se chovat k sobě navzájem, jak si pomáhat a zaměřuje pozornost na témata, se kterými se děti potýkají. Projekt je financovaný z prostředků MŠMT a ESF. Jeho hlavním cílem je zlepšení vrstevnických vztahů mezi žáky, stejně jako celkové klima ve škole. Žáci mohou sami pojmenovat své problémy tak, jak je vnímají (šikanu, vztahy mezi žáky prvního a druhého stupně, nekázeň, krádeže, rasizmus). Tímto se u nich rozšiřují klíčové kompetence (pracovní, občanské, sociální, komunikační, řešení problémů a kompetence k učení). Na počátku projektu dostali žáci k vyplnění evaluační dotazníky, které slouží jako jeden z výstupů projektu. Po ukončení školení dostanou certifikát o získaných vědomostech a dovednostech. Lektoři, kteří se věnovali vybraným žákům z ročníků naší školy, jsou z Linky bezpečí a Vzdělávacího institutu ochrany dětí (VIOD). Bezpečnost a zdraví žáků Naše škola podporuje soutěž Zdravé zuby, jejímž cílem je zlepšit zubní zdraví dětí a mládeže. Každý žák 1. stupně obdržel ve škole soutěžní kartu, jejímž prostřednictvím se mohl zúčastnit VII. ročníku soutěže. Úkolem pedagogů je motivovat žáky k návštěvě stomatologické ordinace. V listopadu ve škole proběhly také preventivní besedy s hasiči pro 2. a 6. ročníky. Čas proměn ( ) beseda pro dívky 6. ročníku. Dopravní výchova 9

10 Prvky dopravní výchovy zařazují učitelé průběžně do vyučování proběhl celoškolní dopravní den. Všechny třídy věnovaly 4 vyučovací hodiny dopravní výchově, část probíhala i v terénu, kde děti pozorovaly dopravu, soutěžily v parku. Kroužky ve školním roce 2011/2012 p. uč. Kovalová Keramika p. uč. Londová Dívčí klub p. uč. Smidová Gymnastika a tanec p. uč. Pospíšilová OL Výtvarný kroužek g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 2011/2012 Řízení školy Leaderem uvnitř Právní předpisy ve školství Novela školského zákona Správní řízení Kolokvium ředitelů ICT Novinky od Microsoftu Environmentální výchova Krajská konference škol rozvíjejících ekolog. výchovu Setkání koordinátorů EVVO Pedagogika Setkání výchovných poradců Metodika práce se žáky s NKS Jazyky Express way of learning Škola hrou Možnosti k rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti Aktivity a metody pro rozvoj jazykových dovedností Interactive english Prevence Školení BOZP Školení 1. pomoci Metodika prevence užívání návykových látek Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS Přírodní vědy Klíč k moderní výuce Dyskalkulický žák na 2. stupni Základy finanční matematiky Štěpánová, Šišková Štěpánová, Šišková Štěpánová, Šišková Štěpánová, Šišková Štěpánová, Šišková Minářová Londová Londová Mečířová Štěpán., Šišk., Kubíčk., Pospíš.VB Sandrová Poděbradová Poděbradová Fabíková Sandrová celý pedagogický sbor 10 pedagogů Minářová Fabíková Minářová, Kozáková Hyklová Kozáková 10

11 1. stupeň HV nové metody ve výuce Sport Prohlubování znalostí vyučujících TV Pospíšilová OL Teplá h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce s institucemi: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc ukázkové hodiny pro studentky 1.ročníku Střední pedagogická škola Přerov Praxe studentky 1.ročníku probíhala v ŠD (květen/červen 2012) Pedagogicko psychologická poradna Olomouc Městský úřad Velká Bystřice Žáci naší školy měli možnost účastnit se dvoudenní exkurze do polského města Opole, kterou pořádalo město v rámci mezinárodní spolupráce. Pod vedením p. uč. Londové a p. uč. Kovalové se pobytu účastnilo celkem 26 dětí. Sdružení rodičů a přátel školy Každý kroužek dostává na svoji činnost částku 1 000,- Kč na školní rok. Dále SRPŠ finančně podporuje netradiční celoškolní akce, jako je Halloween, Vánoční jarmark, Mikulášský turnaj v miniházené ve školní hale, Mikuláš, lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku, přispívá také na jízdné druhákům, kteří jezdí na plavání, přispívá na knižní odměny vycházejícím žákům, na hračky pro školní družinu Výbor SRPŠ každoročně pořádá školní ples, který má vysokou návštěvnost a je svými návštěvníky hodnocen kladně. Kulturní středisko Velká Bystřice škola spolupracuje s kulturním střediskem při výběru divadelních představení pro žáky, využíváme služeb knihovny umístěné v prostorách školy. Sportovní klub Velká Bystřice nejtěsnější je spolupráce s oddílem házené, zejména s trenéry jednotlivých družstev. Spolupracujeme také se Sokolem, jak v uvolňování dětí na akce, tak při vystoupeních pro veřejnost. Sportovní mládí Velká Bystřice Přispívá na zajištění sportovních akcí cestovné, občerstvení, ceny, medaile. Kynologický klub Velká Bystřice Škola uzavřela dohodu o partnerství k projektu Zlepšení podmínek pro zajištění vícefunkčního využití objektu organizace pro aktivity občanů, organizací, spolků a škol regionu Bystřička. Prostor cvičiště pro mimoškolní akce využily třídy 7.B, 3.A a 3.B. 11

12 Netradiční metody vyučování a exkurze ve školním roce 2011/2012 Říjen 2011 Besedy v P centru pro žáky. V tomto školním roce jsme besedy rozšířili i pro 3.-5.ročník A pořád se něco hraje pořad agentury Forrest Gump na sále ve Velké Bystřici Fotografie a chemie exkurze 9.A v DDM Olomouc s p. uč. Jílkovou Advent přichází projektový den, celoškolní akce zvyky, historie, přáprava vánočního jarmarku Scholaris 9.ročník se zúčastnil prezentační výstavy oborů vzdělání středních škol Olomouckého kraje pro školní rok 2012/2013, která se konala v prostorách Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova Výukový program Fotografie v DDM Olomouc pro 9.B. Organizovala p.uč. Jílková Pohádka Bajaja v Divadle hudby v Olomouci pro ročník Beseda pro žáky 4. A v Okresní knihovně v Olomouci (p. uč. Šišková) Divadlo O Měsíčníku, Slunečníku a Větrníku v kulturním domě ve Velké Bystřici pro ročník Exkurzi do planetária v Ostravě a do technického muzea Tatra v Kopřivnici pro žáky 9. tříd organizovaly p. uč Hyklová, p. uč. Kramplová Výstava Poznej sám sebe v muzeu a beseda v Okresní knihovně v Olomouci 7. A (p. uč. Štěpánová, p. uč. Kozáková) Výstava Poznej sám sebe v muzeu pro 7.B (p. uč. Poděbradová) Exkurze do Brna do muzea Anthropos a do Slavkova k Mohyle míru, 8.A,B, p. uč. Hyklová, p. uč. Jílková Výukový program Balady pro 2. stupeň peoběhl v tělocvičně školy. Žáci si prohloubili učivo českého jazyka. Organizovala p. uč. Poděbradová Třída 8.A absolvovala poznávací zájezd do Prahy pod názvem Královská cesta s p. uč. Minářovou a p. uč. Kozákovou Den Země projektový den, koordinovaly p.uč. Londová. Jílková. Hyklová Výstava Expozice času ve Šternberku pro 6.A, 7.A (p. uč. Hyklová, Kramplová, Kozáková) Exkurze žáků 8. B do Arcibiskupského paláce v Olomouci. Organizovala p.uč. Hyklová Výukový program Stín kvetoucí sakury pro 3.A a 3.B c Arcidiecézním muzeu v Olomouci (p. uč. Pazderová, p. uč. Pospíšilová) Filmové představení v kině ve velkém Týnci Tintinova dobrodružství pro 1. stupeň Zdravotní přednáška pro dívky 6. ročníku. Organizovala p. uč. Stejskalová Helena. Červen 2011 Proběhly školní výlety, jejichž cíli byla místa jako např. ZOO Lešná (1. A, B), Dinopark Vyškov (2.A, B), Punkevní jeskyně (3. A, B), Moravský kras (4.A), Helfštýn (4.B, 5.A) ), Hranice na Moravě a Helfštýn (6.A, 7.A), Potštejn (6.B, 8.B), Přerov (7.B), Soláň (8.A) Environmentální akce Vysaď strom pro mír! strom je zelený! Zapojili jsme se do celosvětové akce Organizace LEAF (Učení o lese) a ENO (Životní prostředí online), které se zúčastnilo více 12

13 jak škol ze 150 zemí. Naše škola ve spolupráci s Městským úřadem ve Velké Bystřici vysadila 5 stromů míru za vlakovým přejezdem u železniční zastávky ve Velké Bystřici. Organizovala p. uč. Londová, účastnili se žáci 5. A. Recyklohraní Již třetí rok pokračoval tento program pořádaný pod záštitou MŠMT. Cílem projektu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Ve škole jsou umístěny kontejnery na sběr baterií a jiných elektrospotřebičů. Za tento odpad a další aktivity získává škola body, za které pak může nakoupit pomůcky pro děti. ČZS uspořádal podzimní výstavku v přízemí radnice ve Velké Bystřici, kterou shlédli zejména žáci 1. stupně. Výstavka zdravotně postižených v prostorách MěÚ ve Velké Bystřici. Sběr mobilů Podzimní kolo probíhalo od 1. do 31. listopadu Den Země Farmak Sběr papíru Třídní učitelé se na tento projektový den připravovali se svými třídami již dlouho dopředu, vše vypuklo Žáci si mohli prověřit své znalosti v soutěžích riskuj, ekoaktivitách, poznávačce organismů, slovní olympiádě a dalších proběhla exkurze žáků 8. ročníků do firmy Farmak. od do pořádal p. uč. Finger. Kulturní a společenské (veřejné) akce ve školním roce 2011/ Svatomartinské slavnosti akce společná s MěÚ Velká Bystřice, Děti se sešly v průvodu masek, který organizovaly p. učitelky 1. stupně a který končil na náměstí Vánoční jarmark s tradičním vánočním cukrovím našich maminek a babiček, vystoupení dětí 1.stupně Krušpánek, Čekanky.Organizoval 1.stupeň Mikulášský den. 1.stupeň navštívil Mikuláš s čerty a anděli a nezbytnou knihou hříchů (9.A, p. uč. Mečířová). Žáci 9.B zvládli s přehledem návštěvu v mateřských školách a jejich vystoupení bylo důstojné a učitelkami MŠ velmi chváleno. Organizovala p. uč. Teplá Návštěva MŠ Na Svobodě v 1. A u p. uč. Mádrové Návštěva MŠ Zámecké náměstí v 1. A u p. uč. Mádrové Návštěva MŠ Mrsklesy v 1. A u p. uč. Mádrové Ples SRPŠ na sále kulturního domu ve Velké Bystřici. Žáci v hodinách Vv vyrobili výzdobu a členky Sokola opět předvedly pro rodiče velmi zdařilé vystoupení. Ples připravil výbor SRPŠ Valentine s Day žáci mohli napsat na kartičku jméno toho, koho mají rádi a na Valentýna ji vložit do valentinské krabice Velikonoční vítání jara v Informačním centru Zámku společně s KS Velká Bystřice a výborem SRPŠ Besídky 1. tříd ke dni matek (p. uč. Mádrová, p.uč. Kovalová) Den dětí pro žáky základní školy uspořádali p. uč. Galhardo, p. uč. Mečířová, p. uč. Sandrová a žáci 8. a 9. tříd. Pro nepřízeň počasí se akce konala v prostorách školy Uspořádání programu v rámci Dne dětí pro obě MŠ ve školní hale, protože tentokrát nepřálo dětem počasí zajistili žáci 9. A a 9. B, p. uč. Mečířová. p. uč. Finger 13

14 Na zámku ve Velké Bystřici již tradičně za účasti pana místostarosty proběhlo slavnostní předání vysvědčení žákům 9.tříd. Sportovní soutěže a akce ve školním roce 2010/ Turnaj v miniházené na Zoře v Olomouci. Organizovat trenér, p. Schneider Mikulášský turnaj v miniházené ve školní hale. Naše družstva obsadila 1.a 2. místo. Hlavním organizátorem byl p.uč. Šenk Basketbal ve Velkém Újezdě Mezitřídní fotbalový turnaj organizoval p. uč. Galhardo Novoroční fotbalový turnaj ve Velké Bystřici organizovala p. uč. Teplá Lyžařský kurz 7.A probíhal ve Stříbrnicích. Organizovaly ho p.uč. Teplá a Fabíková Lyžařský kurz 7.A Basketbalový turnaj ve Velké Bystřici, dívky se umístily na 1. místě, chlapci na 2. místě Basketbalový turnaj ve Velkém Týnci Mezitřídní volejbalový turnaj po 4. vyučovací hodině pro žáky 2. stupně ve školní hale Basketbalový turnaj v Olomouci Coca cola cup fotbalový zápas Velká Bystřice x Hlubočky jsme vyhráli Preventan Cup soutěž ve vybíjené pro žáky 4. a 5. ročníku na ZŠ Stupkova a Mc Donald s Cup fotbalový turnaj pro mladší žáky v Grygově (p. uč. Šenk a p. uč. Finger O pohár starosty Prosenic miniházená Republikové finále v házené základních škol (Novinářský kalamář) ve Velké Bystřici organizovaly p.uč. Fabíková a Teplá. V kategorii chlapců se naše družstvo ve složení Spurný, Jedenástík, Dobeš, Routner, Maceášik, Červinka, Seška, Majer, Kurek, Dosoudil, Tesařík a Šípek na 4. místě Sportovní hry Mikroregionu Bystřička se letos konalo u nás ve Velké Bystřici. Hlavní organizátorkou byla p. uč, Teplá, kterou pro nemoc nakonec zastoupil pan starosta ing. Marek Pazdera. další rozhodčí za školu p. uč. Fabíková, Jílková, Smidová, Šenk, Pazderová, Číhalíková, pomáhali žáci 9. B a vybraní žáci 2. stupně MEGA SAM CUP mezinárodní turnaj v miniházené v Olomouci na ZŠ Heyrovského. Za nás se účastnila tři družstva, spoluorganizátorem byl p. uč. Šenk, trenéři družstev byli p. Souček, p. Možíš, p. Zedník, p. Horáčková a p. Schneider. Družstvo D pana Součka se umístilo ve své kategorii na 2. místě. V průběhu roku opět probíhaly soutěže v miniházené 4 + 1, organizoval p. uč. Šenk. Třídní schůzky pro 1. ročník pro všechny ročníky pro všechny ročníky pro všechny ročníky 14

15 Soutěže a olympiády 2011/2012 Olympiáda v českém jazyce Dějepisná olympiáda Olympiáda ze zeměpisu Matematický klokan Přírodovědný klokan Evropa kolem nás Modrá planeta Košík plný rozumu Soutěž ve sběru papíru Karaoke Školní kolo uspořádala p. uč. Poděbradová. Účastnili se vybraní žáci 8. a 9. tříd. Na téma V bohatství a chudobě aneb osobnosti k nezaplacení se jí účastnili vybraní žáci 8. a 9. tříd (leden 2012, organizoval p.uč. Finger). Do okresního kola postoupil Školní kolo organizovala p.uč. Hyklová. V kategorii kadet byli ve školním kole nejlepší Josef Opletal (8.A), Filip Vičar (9.B) a Barbora Vaculíková (9.A). Celkem se účastnilo 31 žáků. Pořádala p. uč. Holoušová. Zapojila se 7.A a 7.B, koordinovala p. uč. Hyklová. Tříměsíční internetová soutěž, do které se zapojili žáci ze 7.tříd. Nejdříve proběhla třídní (duben) a školní kola(květen), z nichž vyšel vítězně Filip Gebel ze 4.A, kterému se podařilo zvítězit i v krajském kole a postoupit do celorepublikového finále do Prahy. Organizoval p. uč. Finger. Zajímavosti a další úspěchy Žákyně Michaela Kunická (4.B) se umístila v celostátním měřítku v mezinárodní soutěži Matematický klokan na 1.místě v kategorii Cvrček. i) Inspekční činnost 2011/2012 Ve školním roce 2011/2012 neproběhla ve škole inspekční činnost ČŠI. j) Hospodaření školy v kalendářním roce 2011 HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V KALENDÁŘNÍM ROCE 2011 dodá p. Drešlová 1. P Ř Í J M Y MěÚ Velká Bystřice ,00 KÚ ,00 Projekt EU peníze školám ,00 Projekt Comenius ,46 OSTATNÍ PŘÍJMY Školné MŠ Školné ŠD

16 Sponzoři ZŠ Sponzoři MŠ Fond odměn Tržby- JARMARKY Sběr Pronájem Startovné Úroky 609,69 Automat Coca-cola Pronájem haly Ostatní výnosy - výběry CELKOVÉ PŘÍJMY ,15 2. V Ý D A J E Investiční výdaje 0 Neinvestiční výdaje ,63 CELKOVÉ VÝDAJE ,63 Hospodářský výsledek za rok 2011 byl ,52 Kč k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekt Comenius jazykový asistent. V naší škole celý školní rok pracoval portugalský učitel Andre Galhardo, který se účastnil výuky anglického jazyka jako cizojazyčný lektor (od 4. do 9. ročníku), zapojoval se také do hodin tělesné výchovy a všech sportovních aktivit školy. Pro zájemce vedl kroužek l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Mgr. Libuše Sandrová UP Olomouc (Aj pro 2.stupeň ZŠ) Mgr. Petra Stejskalová UP Olomouc (vychovatelka ŠD) m) Projekty financované z cizích zdrojů EU peníze školám Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení a zefektivnění vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce (DUM). Výše dotace pro naši školu je ,- Kč. Délka projektu realizace začala , ukončení je stanoveno po uplynutí 30 měsíců od začátku realizace. n) Spolupráce s odborovou organizací Odborová organizace vznikla v dubnu Předsedkyní odborů byla zvolena Mgr. Andrea Teplá. Vztahy mezi vedením školy a zástupci odborů jsou nekonfliktní, obě strany prokazují vstřícný přístup. 16

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lomnice Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009-2010 Zpracovala a předkládá : PaedDr. Eva Karlíčková, ředitelka školy V Lomnici 29. září

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou

2013-2014. Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav. Školní rok. Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav Palackého 278, 294 01 Bakov nad Jizerou V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Dlasková ředitelka školy září 2014

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9.

1. Základní údaje o škole. 2. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného vzdělávacího programu. Číslo jednací 1. 9. 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov Drásov 167, 664 24 Drásov Městys Drásov

Více

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy

Zpracovala: Mgr. Lada Flachsová, ředitelka školy Školská 112, 289 23 Milovice, tel.: +420 325 577 221, fax: +420 325 577 418 Komenského 581, ZŠ-tel.: +420 325 575153, e-mail: zsmilovice@zsmilovice.cz MŠ-tel.: +420 325 575 163, e-mail: msmilovice@zsmilovice.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva je

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Škola se specializací na estetiku a tvořivost

Škola se specializací na estetiku a tvořivost Základní škola Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace Aloisina výšina 642/51, Liberec 15, 460 15; www.zs-aloisinavysina.cz Tel.: 482 751 233, e-mail: info@zs-aloisinavysina.cz Škola se specializací

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803. příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Roudnice nad Labem, Školní 1803 příspěvková organizace Města Roudnice nad Labem Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Říjen 2013 Zpracovala: PaedDr. Zuzana Zrzavá OBSAH:

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009

Zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/ 2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA IVANA OLBRACHTA,SEMILY, NAD ŠPEJCHAREM 574 513 01 Semily, Nad Špejcharem 574 Te tel: 481 621 036 mail: z vebové stránk e-mail: zsiosemily@iol.cz vebové stránky: www.zsiosemily.cz Zpráva

Více

Š K O L N Í R O K 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 e-mail: zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N

Více

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST

PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST NÁRODNÍ INSTITUT PRO DALŠÍ VZDĚ LÁVÁNÍ krajské pracoviště Brno ZÁVĚREČNÁ PRÁCE PREZENTACE ŠKOLY A ŠVP PRO VEŘEJNOST STUDIUM KOORDINÁTOR ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Realizováno v období 4. 10. 2006 až

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Lukov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Obsah ( dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, a vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2008-2009 Zpracovali: Bedřiška Frundlová Miroslav Jiřička.. Vladimír Škuta ředitel školy 1.

Více