Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 září 2012 Ve Velké Bystřici dne

2 a) Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice Sídlo školy: 8. května 67, Velká Bystřice, Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Kontakt: Město Velká Bystřice Zámecké náměstí 79 Velká Bystřice Ředitel školy: Mgr. Jarmila Štěpánová, do Ing. Jaroslav Mihal, od Zástupce ředitele: Mgr. Gabriela Šišková Kontakt: , ww w.mzs-vb.cz IZO školy: Mateřská škola Zámecké náměstí 83, Velká Bystřice Mateřská škola Na Svobodě 450, Velká Bystřice Vedoucí učitelkou pro mateřské školy byla Mgr. Lucie Pazderová. Kontakt: , Výroční zprávu za obě mateřské školy zpracovala vedoucí učitelka MŠ paní Lucie Pazderová. Školská rada do Kontakt: Mgr. Andrea Teplá, předsedkyně ŠR Mgr. Ivo Slavotínek Ing. Elefteria Schrottová Mgr. Jaroslav Zavadil Irena Jedličková Ing. Martin Seidler Hana Šebíková Helena Vičarová Mgr. Hana Londová Mgr. Vendula Mečířová Mgr. Kateřina Pospíšilová Mgr. Gabriela Šišková Školská rada od Kontakt: Mgr. Jaroslav Zavadil, předseda ŠR Mgr. Ivo Slavotínek Ing. Marek Pazdera Ing. Alena Kafková 2

3 Ing. Martin Seidler Helena Vičarová Dagmar Majerová Mgr. Vendula Mečířová Mgr. Kateřina Pospíšilová Mgr. Michaela Fabíková Mgr. Libuše Sandrová Zařízení školního stravování Školní jídelna je stavebně spojena s budovou školy, právně je samostatná. Vedoucí ŠJ je paní Marie Scheuchová. Telefon do ŠJ je Od dubna 2011 si žáci i zaměstnanci školy mohou jídla objednat či odhlásit dálkovým přístupem na adrese Tři dny v týdnu vaří jídelna dvě jídla. Od 1.dubna 2012 byl školní jídelnou uveden do provozu bufet v prostorách šaten na zadní budově. Charakteristika školy Masarykova základní škola Velká Bystřice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kromě pátého ročníku, kde byla jen jedna třída, jsou v ostatních ročnících dvě třídy. Škola se nachází uprostřed města Velká Bystřice u hlavní silnice z Olomouce do Mariánského Údolí. Škola má v obci dlouholetou tradici. V areálu školy je umístěna pobočka ZUŠ Miloslava Stibora Olomouc (výtvarný obor) a pobočka ZUŠ Žerotín v Olomouci (hudební obor). V zadní budově školy je umístěna městská knihovna, která spolupracuje se školou přednášky pro žáky, výpůjčky, internet. V přední budově je 6 tříd (1. 3. ročník), 4. a 5. ročník je umístěn v nejvyšším patře nové budovy. Ostatní třídy jsou umístěny v zadní i nové budově. Na druhém stupni je v ročníku vždy jedna třída s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy. Materiální vybavení školy Odborné učebny: 2 počítačové učebny 3 interaktivní učebny učebna fyziky a chemie učebna hudební výchovy jazyková učebna cvičná kuchyň školní dílna učebna výtvarné výchovy pro 1. stupeň malá tělocvična (využívá se pro cvičení na nářadí ) víceúčelová hala (používá se zejména pro míčové sporty) čítárna pro žáky 2. stupně Ve třídách ročníku je hrací koutek, televizor s DVD přehrávačem, počítač s připojením na internet. Do třech tříd na 1. stupni byly nainstalovány interaktivní tabule. Všechny třídy ročníku jsou vybaveny výškově stavitelnými jednolavicemi. Na 2. stupni přibyla interaktivní tabule do 8. A a do jazykové učebny. 3

4 Pro sport slouží běžecká dráha na 50 m a doskočiště pro skok daleký s umělým povrchem. Pro tělesnou výchovu a relaxační hodiny naukových předmětů byl využíván také městský park a areál hřiště Na Letné. Počítačová síť obsahuje cca 50 počítačů s připojením na internet. Učitelé mají možnost dálkového připojení na intranet a do systému Bakaláři. Pro pěstitelské práce škola využívá malý pozemek u školní jídelny. Žáci se také starají o zeleň kolem školy. Rodiče měli možnost komunikovat se školou prostřednictvím ových adres, mohli sledovat dění ve škole na webových stránkách školy, sledovat průběžné hodnocení žáků na internetové adrese přes svá přístupová hesla, mohli se osobně účastnit mnoha školních akcí. Školní družina má tři oddělení, provoz je od 6:05 do 16:15 hodin. Třetí oddělení dostalo nové stolečky a židle. Pedagogové mají své kabinety vybaveny PC, které jsou zapojeny do sítě. Pro přípravu i v hodinách využívají také noteaboaky, které byly pořízeny z projektu Peníze do škol. Mají volný přístup na internet, používají tiskárny, kopírky, fotoaparáty. b) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Ve školním roce 2010/2011 se vyučovalo podle učebního plánu Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Učíme se pro sebe. c) Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogický sbor se skládal z 24 učitelů a 3 vychovatelek školní družiny. Všichni pedagogové mají potřebnou kvalifikaci. Aprobovanost učitelů: Předmět M Inf F Ch Př Z D Čj A j Počet aprobací N j Rj Ov Vv Hv Rv P č stupeň: 2.stupeň Mgr. Kateřina Kovalová Mgr. Michaela Fabíková (Tv) Mgr. Sylva Kubíčková PhDr. Miroslav Finger (Čj Rj D) Mgr. Hana Londová Olga Holoušová (Př Pč) Mgr. Helena Mádrová Mgr. Jindřiška Hyklová (M Z) Mgr. Jaromíra Pazderová Mgr. Ingrid Jílková (Ch) Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL) Mgr. Jitka Minářová (M Inf dílny) Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB) Mgr. Drahomíra Kozáková (M Bv) Mgr. Libuše Sandrová Mgr. Renata Kramplová (M F) Mgr. Ivo Šenk Mgr. Vendula Mečířová (Aj Nj) Mgr. Gabriela Šišková Mgr. Eva Poděbradová (Čj Rj - Hv) PaedDr. Helena Stejskalová (Čj Ov) Mgr. Petra Stejskalová Mgr. Jarmila Štěpánová (Čj Rj Z) Mgr. Andrea Teplá (Tv pedagogika) Školní družina Vedoucí vychovatelka: Eva Kadalová Vychovatelky: Kamila Smidová Tv 4

5 Věková skladba pedagogického sboru: (včetně vychovatelek školní družiny) Mgr. Petra Stejskalová Věková skupina let a více Počet Rozdělení některých funkcí: Koordinátorka ŠVP p. zást. Šišková Výchovná poradkyně p.uč. Mečířová Metodička prevence sociálně patologických jevů p.uč. Teplá ICT koordinátorka p.uč. Jitka Minářová Koordinátorka environmentální výchovy p.uč. Londová 12 členů pedagogického sboru je z Velké Bystřice. Ostatní pedagogové dojíždějí z Olomouce a okolí.. Všichni učitelé i vychovatelky ŠD se průběžně vzdělávají v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo samostudiem. Nepedagogičtí zaměstnanci: Gabriela Drešlová ekonomka školy (do ) Diana Charvátová ekonomka školy (od ) Milán Kufrik školník Dobroslava Kučerová pracovnice pro úklid Ludmila Drzyzgová pracovnice pro úklid Petra Polášková pracovnice pro úklid Gabriela Šádková pracovnice pro úklid JUDr. Jan Borek správce haly František Hubáček správce haly d) Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání se konal Celkem bylo zapsáno 49 dětí, 28 chlapců a 21 dívek. U 6 dětí byl schválen odklad školní docházky o jeden rok.jedna dívka bude chodit do zahraniční školy ve Vídni. Do 1.ročníku nastoupí celkem 42 dětí. Přijímací zkoušky na střední školy V letošním roce si žáci mohli volit dvě školy pro 1. kolo přijímacích zkoušek. V devátých třídách bylo celkem 43 žáků. Všichni žáci uspěli alespoň na jedné ze zvolených škol. Do druhého kola přijímacího řízení tak nemusel nikdo, přesto se jeden žák rozhodl zkusit štěstí ve druhém kole a uspěl. Přehled zvolených středních škol podle zájmu žáků: Škola Celkem žáků Chlapci Dívky Gymnázium Olomouc Hejčín Obchodní akademie Mohelnice Obchodní akademie Olomouc

6 Sigmundova střední škola strojírenská Lutín Slovanské gymnázium Olomouc Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu Krnov Střední odborná škola Olomouc, Řepčínská Střední odborná škola služeb Olomouc Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uničov Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou Střední průmyslová škola strojnická Olomouc Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Střední škola logistiky a chemie Olomouc Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh Střední škola stavební a podnikatelská Olomouc - Chomoutov Střední škola zemědělská Olomouc Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Olomouc TRIVIS Střední škola veřejnosprávní Prostějov VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická Olomouc Celkem Škola Celkem žáků Chlapci Dívky Gymnázia Průmyslové školy (strojní, stavební, elektrotechnická) Ekonomické školy SOŠ (kadeřník, instalatér, automechanik ) Pedagogické školy Celkem Šestiletá gymnázia (vyučování v cizím jazyce): Škola Celkem žáků Chlapci Dívky Gymnázium Olomouc Hejčín (anglický jazyk) Osmiletá gymnázia Škola Celkem žáků Chlapci Dívky Slovanské gymnázium Olomouc Přestup z naší školy na jiné základní školy : Důvod Celkem žáků z ročníku Chlapci Dívky škola se zaměřením (SPUCH) odstěhovali se 5 3., 4., 7., Celkem Přestup z jiných základních škol do Velké Bystřice : ze školy celkem žáků chlapci dívky do ročníku Přáslavice Mariánské Údolí , 2. Hlubočky

7 Libavá , 8. Olomouc , 4. přistěhovali se Celkem e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků k Třída Třídní učitel/ka Chlapci Dívky Celkem 1.A Mgr. Helena Mádrová B Mgr. Kateřina Kovalová A Mgr. Sylva Kubíčková B Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB) A Mgr. Jaromíra Pazderová B Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL) A Mgr. Gabriela Šišková B Mgr. Libuše Sandrová A Mgr. Hana Londová Celkem 1.st A Mgr. Michaela Fabíková B Mgr. Jindřiška Hyklová A Mgr. Drahomíra Kozáková B Mgr. Eva Poděbradová A Mgr. Jitka Minářová B PaedDr. Helena Stejskalová A Mgr. Vendula Mečířová B Mgr. Andrea Teplá Celkem 2.st Celkem Netřídní učitelé: Mgr. Jarmila Štěpánová, Mgr. Ivo Šenk, PhDr. Miroslav Finger, Olga Holoušová, Mgr. Renata Kramplová, Mgr. Ingrid Jílková Přibližně 45 % žáků dojíždí z okolních obcí (Mrsklesy, Kovákov, Přáslavice, Svésedlice, Kocourovec, Bukovany, Bystrovany, Mariánské Údolí, Hlubočky, Hrubá Voda). Výsledky vzdělávání 1. pololetí 2011/2012 Třída Dost. Ned. Pochvaly NTU DTU DŘŠ 2 z chov 3 z chov Omluv. hod. Průměr Neoml. hod. Vyznam. 1.A B , A , B , A , B , A , B ,

8 5.A , stupeň , A , B , A 4 1 (13) , B , A , B , A B stupeň , Celkem , pololetí 2011/2012 Třída Dost. Ned. Pochvaly NTU DTU DŘŠ 2 z chov 3 z chov Omluv. hod. Průměr Neoml. hod. Vyznam. 1.A , B , A , B , A , B , A , B , A , stupeň , A 5 1 (7x) , B , A , B , A , B , A , B , stupeň , Celkem , Vysvětlivky: Dost. dostatečný NTU napomenutí třídního učitele DŘŠ důtka ředitele Ned. nedostatečný DTU důtka třídního učitele Vyznam vyznamenání Péče o žáky se zdravotními a vzdělávacími obtížemi Ve školním roce jsme měli celkem 6 individuálně integrovaných žáků, kteří byli zohledňováni podle Směrnice MŠMT ČR 13711/ a příslušného metodického pokynu pro práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování, 3 žáci na 1. stupni a 3 žáci na 2. stupni měli vypracován individuální vzdělávací plán, byla jim věnována speciální péče ze strany učitelů, která spočívala nejen v zohledňování pracovního tempa, nepřetěžování při školních i domácích úkolech, delším časovém rozmezí pro zvládnutí základního učiva, zohlednění písemného projevu, častějším střídáním pracovních činností, zařazováním relaxačních chvilek, ale v neposlední řadě pomáhala také pochvala a povzbuzení. Celkem bylo na doporučení pedagogicko-psychologických poraden nějakým způsobem zohledňováno 31 žáků (bez IVP, mírnější potíže). 8

9 Jedna žákyně 4. třídy měla zpracovaný individuální plán pro nadané žáky pro anglický jazyk. f) Prevence sociálně-patologických jevů: Škola má zpracován Minimální preventivní program, jehož součástí je také Krizový plán a Program proti šikanování (www.mzs-vb.cz). Třídnické hodiny zaměřené na komunikaci, vztahy mezi žáky ve třídách, respekt ke spolužákům a dospělým, toleranci probíhají 1x měsíčně. Škola odebírá časopis Prevence, z něhož pedagogové také čerpají nápady pro práci s dětmi. O velkých přestávkách mají žáci možnost volného pohybu po škole, využívají tělocvičnu, počítačové učebny. Prožitkové lekce v P - centru v Olomouci na téma vztahy mezi žáky, drogy, šikana se účastnili žáci od třetího ročníku. V říjnu se uskutečnily besedy s PIS (preventivně informační skupina) pro 3., 6. a 9. ročníky. V listopadu proběhl pro celou školu v kulturním domě preventivní program 15 schodů prevence, zaměřený na nebezpečí internetu. V prosinci se 8. a 9. ročníky účastnily besedy v Krajské hygienické stanici Boj s HIV/AIDS. Přednáška o nebezpečí drog se zástupci Policie ČR pro 8. a 9. ročníky ( ). 26. a proběhla v P-centru přednáška pod názvem Gambing pro 9. ročník. V prosinci se 8. a 9. ročníky účastnily besedy v Krajské hygienické stanici Boj s HIV/AIDS. P. uč. Teplá se zapojila s vybranými žáky do projektu Řešení vrstevnických vztahů, což je školící/výcvikový program pro děti a mládež, který je učí, jak se chovat k sobě navzájem, jak si pomáhat a zaměřuje pozornost na témata, se kterými se děti potýkají. Projekt je financovaný z prostředků MŠMT a ESF. Jeho hlavním cílem je zlepšení vrstevnických vztahů mezi žáky, stejně jako celkové klima ve škole. Žáci mohou sami pojmenovat své problémy tak, jak je vnímají (šikanu, vztahy mezi žáky prvního a druhého stupně, nekázeň, krádeže, rasizmus). Tímto se u nich rozšiřují klíčové kompetence (pracovní, občanské, sociální, komunikační, řešení problémů a kompetence k učení). Na počátku projektu dostali žáci k vyplnění evaluační dotazníky, které slouží jako jeden z výstupů projektu. Po ukončení školení dostanou certifikát o získaných vědomostech a dovednostech. Lektoři, kteří se věnovali vybraným žákům z ročníků naší školy, jsou z Linky bezpečí a Vzdělávacího institutu ochrany dětí (VIOD). Bezpečnost a zdraví žáků Naše škola podporuje soutěž Zdravé zuby, jejímž cílem je zlepšit zubní zdraví dětí a mládeže. Každý žák 1. stupně obdržel ve škole soutěžní kartu, jejímž prostřednictvím se mohl zúčastnit VII. ročníku soutěže. Úkolem pedagogů je motivovat žáky k návštěvě stomatologické ordinace. V listopadu ve škole proběhly také preventivní besedy s hasiči pro 2. a 6. ročníky. Čas proměn ( ) beseda pro dívky 6. ročníku. Dopravní výchova 9

10 Prvky dopravní výchovy zařazují učitelé průběžně do vyučování proběhl celoškolní dopravní den. Všechny třídy věnovaly 4 vyučovací hodiny dopravní výchově, část probíhala i v terénu, kde děti pozorovaly dopravu, soutěžily v parku. Kroužky ve školním roce 2011/2012 p. uč. Kovalová Keramika p. uč. Londová Dívčí klub p. uč. Smidová Gymnastika a tanec p. uč. Pospíšilová OL Výtvarný kroužek g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 2011/2012 Řízení školy Leaderem uvnitř Právní předpisy ve školství Novela školského zákona Správní řízení Kolokvium ředitelů ICT Novinky od Microsoftu Environmentální výchova Krajská konference škol rozvíjejících ekolog. výchovu Setkání koordinátorů EVVO Pedagogika Setkání výchovných poradců Metodika práce se žáky s NKS Jazyky Express way of learning Škola hrou Možnosti k rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti Aktivity a metody pro rozvoj jazykových dovedností Interactive english Prevence Školení BOZP Školení 1. pomoci Metodika prevence užívání návykových látek Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS Přírodní vědy Klíč k moderní výuce Dyskalkulický žák na 2. stupni Základy finanční matematiky Štěpánová, Šišková Štěpánová, Šišková Štěpánová, Šišková Štěpánová, Šišková Štěpánová, Šišková Minářová Londová Londová Mečířová Štěpán., Šišk., Kubíčk., Pospíš.VB Sandrová Poděbradová Poděbradová Fabíková Sandrová celý pedagogický sbor 10 pedagogů Minářová Fabíková Minářová, Kozáková Hyklová Kozáková 10

11 1. stupeň HV nové metody ve výuce Sport Prohlubování znalostí vyučujících TV Pospíšilová OL Teplá h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce s institucemi: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc ukázkové hodiny pro studentky 1.ročníku Střední pedagogická škola Přerov Praxe studentky 1.ročníku probíhala v ŠD (květen/červen 2012) Pedagogicko psychologická poradna Olomouc Městský úřad Velká Bystřice Žáci naší školy měli možnost účastnit se dvoudenní exkurze do polského města Opole, kterou pořádalo město v rámci mezinárodní spolupráce. Pod vedením p. uč. Londové a p. uč. Kovalové se pobytu účastnilo celkem 26 dětí. Sdružení rodičů a přátel školy Každý kroužek dostává na svoji činnost částku 1 000,- Kč na školní rok. Dále SRPŠ finančně podporuje netradiční celoškolní akce, jako je Halloween, Vánoční jarmark, Mikulášský turnaj v miniházené ve školní hale, Mikuláš, lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku, přispívá také na jízdné druhákům, kteří jezdí na plavání, přispívá na knižní odměny vycházejícím žákům, na hračky pro školní družinu Výbor SRPŠ každoročně pořádá školní ples, který má vysokou návštěvnost a je svými návštěvníky hodnocen kladně. Kulturní středisko Velká Bystřice škola spolupracuje s kulturním střediskem při výběru divadelních představení pro žáky, využíváme služeb knihovny umístěné v prostorách školy. Sportovní klub Velká Bystřice nejtěsnější je spolupráce s oddílem házené, zejména s trenéry jednotlivých družstev. Spolupracujeme také se Sokolem, jak v uvolňování dětí na akce, tak při vystoupeních pro veřejnost. Sportovní mládí Velká Bystřice Přispívá na zajištění sportovních akcí cestovné, občerstvení, ceny, medaile. Kynologický klub Velká Bystřice Škola uzavřela dohodu o partnerství k projektu Zlepšení podmínek pro zajištění vícefunkčního využití objektu organizace pro aktivity občanů, organizací, spolků a škol regionu Bystřička. Prostor cvičiště pro mimoškolní akce využily třídy 7.B, 3.A a 3.B. 11

12 Netradiční metody vyučování a exkurze ve školním roce 2011/2012 Říjen 2011 Besedy v P centru pro žáky. V tomto školním roce jsme besedy rozšířili i pro 3.-5.ročník A pořád se něco hraje pořad agentury Forrest Gump na sále ve Velké Bystřici Fotografie a chemie exkurze 9.A v DDM Olomouc s p. uč. Jílkovou Advent přichází projektový den, celoškolní akce zvyky, historie, přáprava vánočního jarmarku Scholaris 9.ročník se zúčastnil prezentační výstavy oborů vzdělání středních škol Olomouckého kraje pro školní rok 2012/2013, která se konala v prostorách Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova Výukový program Fotografie v DDM Olomouc pro 9.B. Organizovala p.uč. Jílková Pohádka Bajaja v Divadle hudby v Olomouci pro ročník Beseda pro žáky 4. A v Okresní knihovně v Olomouci (p. uč. Šišková) Divadlo O Měsíčníku, Slunečníku a Větrníku v kulturním domě ve Velké Bystřici pro ročník Exkurzi do planetária v Ostravě a do technického muzea Tatra v Kopřivnici pro žáky 9. tříd organizovaly p. uč Hyklová, p. uč. Kramplová Výstava Poznej sám sebe v muzeu a beseda v Okresní knihovně v Olomouci 7. A (p. uč. Štěpánová, p. uč. Kozáková) Výstava Poznej sám sebe v muzeu pro 7.B (p. uč. Poděbradová) Exkurze do Brna do muzea Anthropos a do Slavkova k Mohyle míru, 8.A,B, p. uč. Hyklová, p. uč. Jílková Výukový program Balady pro 2. stupeň peoběhl v tělocvičně školy. Žáci si prohloubili učivo českého jazyka. Organizovala p. uč. Poděbradová Třída 8.A absolvovala poznávací zájezd do Prahy pod názvem Královská cesta s p. uč. Minářovou a p. uč. Kozákovou Den Země projektový den, koordinovaly p.uč. Londová. Jílková. Hyklová Výstava Expozice času ve Šternberku pro 6.A, 7.A (p. uč. Hyklová, Kramplová, Kozáková) Exkurze žáků 8. B do Arcibiskupského paláce v Olomouci. Organizovala p.uč. Hyklová Výukový program Stín kvetoucí sakury pro 3.A a 3.B c Arcidiecézním muzeu v Olomouci (p. uč. Pazderová, p. uč. Pospíšilová) Filmové představení v kině ve velkém Týnci Tintinova dobrodružství pro 1. stupeň Zdravotní přednáška pro dívky 6. ročníku. Organizovala p. uč. Stejskalová Helena. Červen 2011 Proběhly školní výlety, jejichž cíli byla místa jako např. ZOO Lešná (1. A, B), Dinopark Vyškov (2.A, B), Punkevní jeskyně (3. A, B), Moravský kras (4.A), Helfštýn (4.B, 5.A) ), Hranice na Moravě a Helfštýn (6.A, 7.A), Potštejn (6.B, 8.B), Přerov (7.B), Soláň (8.A) Environmentální akce Vysaď strom pro mír! strom je zelený! Zapojili jsme se do celosvětové akce Organizace LEAF (Učení o lese) a ENO (Životní prostředí online), které se zúčastnilo více 12

13 jak škol ze 150 zemí. Naše škola ve spolupráci s Městským úřadem ve Velké Bystřici vysadila 5 stromů míru za vlakovým přejezdem u železniční zastávky ve Velké Bystřici. Organizovala p. uč. Londová, účastnili se žáci 5. A. Recyklohraní Již třetí rok pokračoval tento program pořádaný pod záštitou MŠMT. Cílem projektu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Ve škole jsou umístěny kontejnery na sběr baterií a jiných elektrospotřebičů. Za tento odpad a další aktivity získává škola body, za které pak může nakoupit pomůcky pro děti. ČZS uspořádal podzimní výstavku v přízemí radnice ve Velké Bystřici, kterou shlédli zejména žáci 1. stupně. Výstavka zdravotně postižených v prostorách MěÚ ve Velké Bystřici. Sběr mobilů Podzimní kolo probíhalo od 1. do 31. listopadu Den Země Farmak Sběr papíru Třídní učitelé se na tento projektový den připravovali se svými třídami již dlouho dopředu, vše vypuklo Žáci si mohli prověřit své znalosti v soutěžích riskuj, ekoaktivitách, poznávačce organismů, slovní olympiádě a dalších proběhla exkurze žáků 8. ročníků do firmy Farmak. od do pořádal p. uč. Finger. Kulturní a společenské (veřejné) akce ve školním roce 2011/ Svatomartinské slavnosti akce společná s MěÚ Velká Bystřice, Děti se sešly v průvodu masek, který organizovaly p. učitelky 1. stupně a který končil na náměstí Vánoční jarmark s tradičním vánočním cukrovím našich maminek a babiček, vystoupení dětí 1.stupně Krušpánek, Čekanky.Organizoval 1.stupeň Mikulášský den. 1.stupeň navštívil Mikuláš s čerty a anděli a nezbytnou knihou hříchů (9.A, p. uč. Mečířová). Žáci 9.B zvládli s přehledem návštěvu v mateřských školách a jejich vystoupení bylo důstojné a učitelkami MŠ velmi chváleno. Organizovala p. uč. Teplá Návštěva MŠ Na Svobodě v 1. A u p. uč. Mádrové Návštěva MŠ Zámecké náměstí v 1. A u p. uč. Mádrové Návštěva MŠ Mrsklesy v 1. A u p. uč. Mádrové Ples SRPŠ na sále kulturního domu ve Velké Bystřici. Žáci v hodinách Vv vyrobili výzdobu a členky Sokola opět předvedly pro rodiče velmi zdařilé vystoupení. Ples připravil výbor SRPŠ Valentine s Day žáci mohli napsat na kartičku jméno toho, koho mají rádi a na Valentýna ji vložit do valentinské krabice Velikonoční vítání jara v Informačním centru Zámku společně s KS Velká Bystřice a výborem SRPŠ Besídky 1. tříd ke dni matek (p. uč. Mádrová, p.uč. Kovalová) Den dětí pro žáky základní školy uspořádali p. uč. Galhardo, p. uč. Mečířová, p. uč. Sandrová a žáci 8. a 9. tříd. Pro nepřízeň počasí se akce konala v prostorách školy Uspořádání programu v rámci Dne dětí pro obě MŠ ve školní hale, protože tentokrát nepřálo dětem počasí zajistili žáci 9. A a 9. B, p. uč. Mečířová. p. uč. Finger 13

14 Na zámku ve Velké Bystřici již tradičně za účasti pana místostarosty proběhlo slavnostní předání vysvědčení žákům 9.tříd. Sportovní soutěže a akce ve školním roce 2010/ Turnaj v miniházené na Zoře v Olomouci. Organizovat trenér, p. Schneider Mikulášský turnaj v miniházené ve školní hale. Naše družstva obsadila 1.a 2. místo. Hlavním organizátorem byl p.uč. Šenk Basketbal ve Velkém Újezdě Mezitřídní fotbalový turnaj organizoval p. uč. Galhardo Novoroční fotbalový turnaj ve Velké Bystřici organizovala p. uč. Teplá Lyžařský kurz 7.A probíhal ve Stříbrnicích. Organizovaly ho p.uč. Teplá a Fabíková Lyžařský kurz 7.A Basketbalový turnaj ve Velké Bystřici, dívky se umístily na 1. místě, chlapci na 2. místě Basketbalový turnaj ve Velkém Týnci Mezitřídní volejbalový turnaj po 4. vyučovací hodině pro žáky 2. stupně ve školní hale Basketbalový turnaj v Olomouci Coca cola cup fotbalový zápas Velká Bystřice x Hlubočky jsme vyhráli Preventan Cup soutěž ve vybíjené pro žáky 4. a 5. ročníku na ZŠ Stupkova a Mc Donald s Cup fotbalový turnaj pro mladší žáky v Grygově (p. uč. Šenk a p. uč. Finger O pohár starosty Prosenic miniházená Republikové finále v házené základních škol (Novinářský kalamář) ve Velké Bystřici organizovaly p.uč. Fabíková a Teplá. V kategorii chlapců se naše družstvo ve složení Spurný, Jedenástík, Dobeš, Routner, Maceášik, Červinka, Seška, Majer, Kurek, Dosoudil, Tesařík a Šípek na 4. místě Sportovní hry Mikroregionu Bystřička se letos konalo u nás ve Velké Bystřici. Hlavní organizátorkou byla p. uč, Teplá, kterou pro nemoc nakonec zastoupil pan starosta ing. Marek Pazdera. další rozhodčí za školu p. uč. Fabíková, Jílková, Smidová, Šenk, Pazderová, Číhalíková, pomáhali žáci 9. B a vybraní žáci 2. stupně MEGA SAM CUP mezinárodní turnaj v miniházené v Olomouci na ZŠ Heyrovského. Za nás se účastnila tři družstva, spoluorganizátorem byl p. uč. Šenk, trenéři družstev byli p. Souček, p. Možíš, p. Zedník, p. Horáčková a p. Schneider. Družstvo D pana Součka se umístilo ve své kategorii na 2. místě. V průběhu roku opět probíhaly soutěže v miniházené 4 + 1, organizoval p. uč. Šenk. Třídní schůzky pro 1. ročník pro všechny ročníky pro všechny ročníky pro všechny ročníky 14

15 Soutěže a olympiády 2011/2012 Olympiáda v českém jazyce Dějepisná olympiáda Olympiáda ze zeměpisu Matematický klokan Přírodovědný klokan Evropa kolem nás Modrá planeta Košík plný rozumu Soutěž ve sběru papíru Karaoke Školní kolo uspořádala p. uč. Poděbradová. Účastnili se vybraní žáci 8. a 9. tříd. Na téma V bohatství a chudobě aneb osobnosti k nezaplacení se jí účastnili vybraní žáci 8. a 9. tříd (leden 2012, organizoval p.uč. Finger). Do okresního kola postoupil Školní kolo organizovala p.uč. Hyklová. V kategorii kadet byli ve školním kole nejlepší Josef Opletal (8.A), Filip Vičar (9.B) a Barbora Vaculíková (9.A). Celkem se účastnilo 31 žáků. Pořádala p. uč. Holoušová. Zapojila se 7.A a 7.B, koordinovala p. uč. Hyklová. Tříměsíční internetová soutěž, do které se zapojili žáci ze 7.tříd. Nejdříve proběhla třídní (duben) a školní kola(květen), z nichž vyšel vítězně Filip Gebel ze 4.A, kterému se podařilo zvítězit i v krajském kole a postoupit do celorepublikového finále do Prahy. Organizoval p. uč. Finger. Zajímavosti a další úspěchy Žákyně Michaela Kunická (4.B) se umístila v celostátním měřítku v mezinárodní soutěži Matematický klokan na 1.místě v kategorii Cvrček. i) Inspekční činnost 2011/2012 Ve školním roce 2011/2012 neproběhla ve škole inspekční činnost ČŠI. j) Hospodaření školy v kalendářním roce 2011 HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V KALENDÁŘNÍM ROCE 2011 dodá p. Drešlová 1. P Ř Í J M Y MěÚ Velká Bystřice ,00 KÚ ,00 Projekt EU peníze školám ,00 Projekt Comenius ,46 OSTATNÍ PŘÍJMY Školné MŠ Školné ŠD

16 Sponzoři ZŠ Sponzoři MŠ Fond odměn Tržby- JARMARKY Sběr Pronájem Startovné Úroky 609,69 Automat Coca-cola Pronájem haly Ostatní výnosy - výběry CELKOVÉ PŘÍJMY ,15 2. V Ý D A J E Investiční výdaje 0 Neinvestiční výdaje ,63 CELKOVÉ VÝDAJE ,63 Hospodářský výsledek za rok 2011 byl ,52 Kč k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekt Comenius jazykový asistent. V naší škole celý školní rok pracoval portugalský učitel Andre Galhardo, který se účastnil výuky anglického jazyka jako cizojazyčný lektor (od 4. do 9. ročníku), zapojoval se také do hodin tělesné výchovy a všech sportovních aktivit školy. Pro zájemce vedl kroužek l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Mgr. Libuše Sandrová UP Olomouc (Aj pro 2.stupeň ZŠ) Mgr. Petra Stejskalová UP Olomouc (vychovatelka ŠD) m) Projekty financované z cizích zdrojů EU peníze školám Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení a zefektivnění vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce (DUM). Výše dotace pro naši školu je ,- Kč. Délka projektu realizace začala , ukončení je stanoveno po uplynutí 30 měsíců od začátku realizace. n) Spolupráce s odborovou organizací Odborová organizace vznikla v dubnu Předsedkyní odborů byla zvolena Mgr. Andrea Teplá. Vztahy mezi vedením školy a zástupci odborů jsou nekonfliktní, obě strany prokazují vstřícný přístup. 16

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2009/2010 září 2010 a) Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice Sídlo

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 září 2011 a) Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice Sídlo

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ

DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ DODATEK č. 1 ke ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU pro základní vzdělávání KULDOVKA SVĚT POZNÁNÍ č. j. TZŠ 450/2013 platný od 1. 9. 2014 Dodatek č. 1 k ŠVP pro základní vzdělávání 1 Kuldovka svět poznání,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Schulzovy sady

Základní škola Schulzovy sady Základní škola Schulzovy sady Škola Kapacita 900 žáků Naplněnost 823 žáků, 91,5% 9 postupných ročníků 36 tříd, 3 5 paralelních tříd v ročníku 1. stupeň 451 žáků 2. stupeň 372 žáků Dojíždějící více než

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ORGANIZACE ZŠ BOSKOVICE PRACOVIŠTĚ SLOVÁKOVA VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÁSTUPCE ŘEDITELE: VÝCHOVNÝ PORADCE: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: KOORDINÁTOR ICT: KOORDINÁTOR ŠVP: KOORDINÁTOR EVVO: ZO ČMOS: POVĚŘENÁ

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 046 8/ Oblastní pracoviště č. 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 046 8/99-2650 Oblastní pracoviště č. 4 Signatura: bd5cs103 Okresní pracoviště Plzeň-sever INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Masarykova ZŠ Zruč-Senec, Školní 197, 330 08

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP

Pedagogický a ekonomicko - správní úsek Vedoucí úseku. Mgr. Elena Peňázová, rozpočtář organizace - správce FKSP FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017 Mgr. Vladimír Tulka, ředitel školy - statutární orgán příspěvkové organizace Mgr.

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22

KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í. pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice U Kapličky 761, 342 01 Sušice KRÁTKODOBÝ P R O G R A M E N V I R O N M E N T Á L N Í H O V D Ě L Á V Á N Í pokyn MŠMT č.j. 16745/2008-22 Školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více