Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 září 2012 Ve Velké Bystřici dne

2 a) Základní údaje o škole Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova základní škola a mateřská škola Velká Bystřice Sídlo školy: 8. května 67, Velká Bystřice, Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Kontakt: Město Velká Bystřice Zámecké náměstí 79 Velká Bystřice Ředitel školy: Mgr. Jarmila Štěpánová, do Ing. Jaroslav Mihal, od Zástupce ředitele: Mgr. Gabriela Šišková Kontakt: , ww w.mzs-vb.cz IZO školy: Mateřská škola Zámecké náměstí 83, Velká Bystřice Mateřská škola Na Svobodě 450, Velká Bystřice Vedoucí učitelkou pro mateřské školy byla Mgr. Lucie Pazderová. Kontakt: , Výroční zprávu za obě mateřské školy zpracovala vedoucí učitelka MŠ paní Lucie Pazderová. Školská rada do Kontakt: Mgr. Andrea Teplá, předsedkyně ŠR Mgr. Ivo Slavotínek Ing. Elefteria Schrottová Mgr. Jaroslav Zavadil Irena Jedličková Ing. Martin Seidler Hana Šebíková Helena Vičarová Mgr. Hana Londová Mgr. Vendula Mečířová Mgr. Kateřina Pospíšilová Mgr. Gabriela Šišková Školská rada od Kontakt: Mgr. Jaroslav Zavadil, předseda ŠR Mgr. Ivo Slavotínek Ing. Marek Pazdera Ing. Alena Kafková 2

3 Ing. Martin Seidler Helena Vičarová Dagmar Majerová Mgr. Vendula Mečířová Mgr. Kateřina Pospíšilová Mgr. Michaela Fabíková Mgr. Libuše Sandrová Zařízení školního stravování Školní jídelna je stavebně spojena s budovou školy, právně je samostatná. Vedoucí ŠJ je paní Marie Scheuchová. Telefon do ŠJ je Od dubna 2011 si žáci i zaměstnanci školy mohou jídla objednat či odhlásit dálkovým přístupem na adrese Tři dny v týdnu vaří jídelna dvě jídla. Od 1.dubna 2012 byl školní jídelnou uveden do provozu bufet v prostorách šaten na zadní budově. Charakteristika školy Masarykova základní škola Velká Bystřice je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Kromě pátého ročníku, kde byla jen jedna třída, jsou v ostatních ročnících dvě třídy. Škola se nachází uprostřed města Velká Bystřice u hlavní silnice z Olomouce do Mariánského Údolí. Škola má v obci dlouholetou tradici. V areálu školy je umístěna pobočka ZUŠ Miloslava Stibora Olomouc (výtvarný obor) a pobočka ZUŠ Žerotín v Olomouci (hudební obor). V zadní budově školy je umístěna městská knihovna, která spolupracuje se školou přednášky pro žáky, výpůjčky, internet. V přední budově je 6 tříd (1. 3. ročník), 4. a 5. ročník je umístěn v nejvyšším patře nové budovy. Ostatní třídy jsou umístěny v zadní i nové budově. Na druhém stupni je v ročníku vždy jedna třída s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy. Materiální vybavení školy Odborné učebny: 2 počítačové učebny 3 interaktivní učebny učebna fyziky a chemie učebna hudební výchovy jazyková učebna cvičná kuchyň školní dílna učebna výtvarné výchovy pro 1. stupeň malá tělocvična (využívá se pro cvičení na nářadí ) víceúčelová hala (používá se zejména pro míčové sporty) čítárna pro žáky 2. stupně Ve třídách ročníku je hrací koutek, televizor s DVD přehrávačem, počítač s připojením na internet. Do třech tříd na 1. stupni byly nainstalovány interaktivní tabule. Všechny třídy ročníku jsou vybaveny výškově stavitelnými jednolavicemi. Na 2. stupni přibyla interaktivní tabule do 8. A a do jazykové učebny. 3

4 Pro sport slouží běžecká dráha na 50 m a doskočiště pro skok daleký s umělým povrchem. Pro tělesnou výchovu a relaxační hodiny naukových předmětů byl využíván také městský park a areál hřiště Na Letné. Počítačová síť obsahuje cca 50 počítačů s připojením na internet. Učitelé mají možnost dálkového připojení na intranet a do systému Bakaláři. Pro pěstitelské práce škola využívá malý pozemek u školní jídelny. Žáci se také starají o zeleň kolem školy. Rodiče měli možnost komunikovat se školou prostřednictvím ových adres, mohli sledovat dění ve škole na webových stránkách školy, sledovat průběžné hodnocení žáků na internetové adrese přes svá přístupová hesla, mohli se osobně účastnit mnoha školních akcí. Školní družina má tři oddělení, provoz je od 6:05 do 16:15 hodin. Třetí oddělení dostalo nové stolečky a židle. Pedagogové mají své kabinety vybaveny PC, které jsou zapojeny do sítě. Pro přípravu i v hodinách využívají také noteaboaky, které byly pořízeny z projektu Peníze do škol. Mají volný přístup na internet, používají tiskárny, kopírky, fotoaparáty. b) Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy Ve školním roce 2010/2011 se vyučovalo podle učebního plánu Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Učíme se pro sebe. c) Personální zabezpečení činnosti školy Pedagogický sbor se skládal z 24 učitelů a 3 vychovatelek školní družiny. Všichni pedagogové mají potřebnou kvalifikaci. Aprobovanost učitelů: Předmět M Inf F Ch Př Z D Čj A j Počet aprobací N j Rj Ov Vv Hv Rv P č stupeň: 2.stupeň Mgr. Kateřina Kovalová Mgr. Michaela Fabíková (Tv) Mgr. Sylva Kubíčková PhDr. Miroslav Finger (Čj Rj D) Mgr. Hana Londová Olga Holoušová (Př Pč) Mgr. Helena Mádrová Mgr. Jindřiška Hyklová (M Z) Mgr. Jaromíra Pazderová Mgr. Ingrid Jílková (Ch) Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL) Mgr. Jitka Minářová (M Inf dílny) Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB) Mgr. Drahomíra Kozáková (M Bv) Mgr. Libuše Sandrová Mgr. Renata Kramplová (M F) Mgr. Ivo Šenk Mgr. Vendula Mečířová (Aj Nj) Mgr. Gabriela Šišková Mgr. Eva Poděbradová (Čj Rj - Hv) PaedDr. Helena Stejskalová (Čj Ov) Mgr. Petra Stejskalová Mgr. Jarmila Štěpánová (Čj Rj Z) Mgr. Andrea Teplá (Tv pedagogika) Školní družina Vedoucí vychovatelka: Eva Kadalová Vychovatelky: Kamila Smidová Tv 4

5 Věková skladba pedagogického sboru: (včetně vychovatelek školní družiny) Mgr. Petra Stejskalová Věková skupina let a více Počet Rozdělení některých funkcí: Koordinátorka ŠVP p. zást. Šišková Výchovná poradkyně p.uč. Mečířová Metodička prevence sociálně patologických jevů p.uč. Teplá ICT koordinátorka p.uč. Jitka Minářová Koordinátorka environmentální výchovy p.uč. Londová 12 členů pedagogického sboru je z Velké Bystřice. Ostatní pedagogové dojíždějí z Olomouce a okolí.. Všichni učitelé i vychovatelky ŠD se průběžně vzdělávají v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nebo samostudiem. Nepedagogičtí zaměstnanci: Gabriela Drešlová ekonomka školy (do ) Diana Charvátová ekonomka školy (od ) Milán Kufrik školník Dobroslava Kučerová pracovnice pro úklid Ludmila Drzyzgová pracovnice pro úklid Petra Polášková pracovnice pro úklid Gabriela Šádková pracovnice pro úklid JUDr. Jan Borek správce haly František Hubáček správce haly d) Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání se konal Celkem bylo zapsáno 49 dětí, 28 chlapců a 21 dívek. U 6 dětí byl schválen odklad školní docházky o jeden rok.jedna dívka bude chodit do zahraniční školy ve Vídni. Do 1.ročníku nastoupí celkem 42 dětí. Přijímací zkoušky na střední školy V letošním roce si žáci mohli volit dvě školy pro 1. kolo přijímacích zkoušek. V devátých třídách bylo celkem 43 žáků. Všichni žáci uspěli alespoň na jedné ze zvolených škol. Do druhého kola přijímacího řízení tak nemusel nikdo, přesto se jeden žák rozhodl zkusit štěstí ve druhém kole a uspěl. Přehled zvolených středních škol podle zájmu žáků: Škola Celkem žáků Chlapci Dívky Gymnázium Olomouc Hejčín Obchodní akademie Mohelnice Obchodní akademie Olomouc

6 Sigmundova střední škola strojírenská Lutín Slovanské gymnázium Olomouc Střední odborná škola dopravy a cestovního ruchu Krnov Střední odborná škola Olomouc, Řepčínská Střední odborná škola služeb Olomouc Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uničov Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou Střední průmyslová škola strojnická Olomouc Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Střední škola logistiky a chemie Olomouc Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK Střední škola polytechnická Olomouc, Rooseveltova Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh Střední škola stavební a podnikatelská Olomouc - Chomoutov Střední škola zemědělská Olomouc Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Olomouc TRIVIS Střední škola veřejnosprávní Prostějov VOŠ a Střední průmyslová škola elektrotechnická Olomouc Celkem Škola Celkem žáků Chlapci Dívky Gymnázia Průmyslové školy (strojní, stavební, elektrotechnická) Ekonomické školy SOŠ (kadeřník, instalatér, automechanik ) Pedagogické školy Celkem Šestiletá gymnázia (vyučování v cizím jazyce): Škola Celkem žáků Chlapci Dívky Gymnázium Olomouc Hejčín (anglický jazyk) Osmiletá gymnázia Škola Celkem žáků Chlapci Dívky Slovanské gymnázium Olomouc Přestup z naší školy na jiné základní školy : Důvod Celkem žáků z ročníku Chlapci Dívky škola se zaměřením (SPUCH) odstěhovali se 5 3., 4., 7., Celkem Přestup z jiných základních škol do Velké Bystřice : ze školy celkem žáků chlapci dívky do ročníku Přáslavice Mariánské Údolí , 2. Hlubočky

7 Libavá , 8. Olomouc , 4. přistěhovali se Celkem e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Počty žáků k Třída Třídní učitel/ka Chlapci Dívky Celkem 1.A Mgr. Helena Mádrová B Mgr. Kateřina Kovalová A Mgr. Sylva Kubíčková B Mgr. Kateřina Pospíšilová (VB) A Mgr. Jaromíra Pazderová B Mgr. Kateřina Pospíšilová (OL) A Mgr. Gabriela Šišková B Mgr. Libuše Sandrová A Mgr. Hana Londová Celkem 1.st A Mgr. Michaela Fabíková B Mgr. Jindřiška Hyklová A Mgr. Drahomíra Kozáková B Mgr. Eva Poděbradová A Mgr. Jitka Minářová B PaedDr. Helena Stejskalová A Mgr. Vendula Mečířová B Mgr. Andrea Teplá Celkem 2.st Celkem Netřídní učitelé: Mgr. Jarmila Štěpánová, Mgr. Ivo Šenk, PhDr. Miroslav Finger, Olga Holoušová, Mgr. Renata Kramplová, Mgr. Ingrid Jílková Přibližně 45 % žáků dojíždí z okolních obcí (Mrsklesy, Kovákov, Přáslavice, Svésedlice, Kocourovec, Bukovany, Bystrovany, Mariánské Údolí, Hlubočky, Hrubá Voda). Výsledky vzdělávání 1. pololetí 2011/2012 Třída Dost. Ned. Pochvaly NTU DTU DŘŠ 2 z chov 3 z chov Omluv. hod. Průměr Neoml. hod. Vyznam. 1.A B , A , B , A , B , A , B ,

8 5.A , stupeň , A , B , A 4 1 (13) , B , A , B , A B stupeň , Celkem , pololetí 2011/2012 Třída Dost. Ned. Pochvaly NTU DTU DŘŠ 2 z chov 3 z chov Omluv. hod. Průměr Neoml. hod. Vyznam. 1.A , B , A , B , A , B , A , B , A , stupeň , A 5 1 (7x) , B , A , B , A , B , A , B , stupeň , Celkem , Vysvětlivky: Dost. dostatečný NTU napomenutí třídního učitele DŘŠ důtka ředitele Ned. nedostatečný DTU důtka třídního učitele Vyznam vyznamenání Péče o žáky se zdravotními a vzdělávacími obtížemi Ve školním roce jsme měli celkem 6 individuálně integrovaných žáků, kteří byli zohledňováni podle Směrnice MŠMT ČR 13711/ a příslušného metodického pokynu pro práci s žáky se specifickými poruchami učení a chování, 3 žáci na 1. stupni a 3 žáci na 2. stupni měli vypracován individuální vzdělávací plán, byla jim věnována speciální péče ze strany učitelů, která spočívala nejen v zohledňování pracovního tempa, nepřetěžování při školních i domácích úkolech, delším časovém rozmezí pro zvládnutí základního učiva, zohlednění písemného projevu, častějším střídáním pracovních činností, zařazováním relaxačních chvilek, ale v neposlední řadě pomáhala také pochvala a povzbuzení. Celkem bylo na doporučení pedagogicko-psychologických poraden nějakým způsobem zohledňováno 31 žáků (bez IVP, mírnější potíže). 8

9 Jedna žákyně 4. třídy měla zpracovaný individuální plán pro nadané žáky pro anglický jazyk. f) Prevence sociálně-patologických jevů: Škola má zpracován Minimální preventivní program, jehož součástí je také Krizový plán a Program proti šikanování ( Třídnické hodiny zaměřené na komunikaci, vztahy mezi žáky ve třídách, respekt ke spolužákům a dospělým, toleranci probíhají 1x měsíčně. Škola odebírá časopis Prevence, z něhož pedagogové také čerpají nápady pro práci s dětmi. O velkých přestávkách mají žáci možnost volného pohybu po škole, využívají tělocvičnu, počítačové učebny. Prožitkové lekce v P - centru v Olomouci na téma vztahy mezi žáky, drogy, šikana se účastnili žáci od třetího ročníku. V říjnu se uskutečnily besedy s PIS (preventivně informační skupina) pro 3., 6. a 9. ročníky. V listopadu proběhl pro celou školu v kulturním domě preventivní program 15 schodů prevence, zaměřený na nebezpečí internetu. V prosinci se 8. a 9. ročníky účastnily besedy v Krajské hygienické stanici Boj s HIV/AIDS. Přednáška o nebezpečí drog se zástupci Policie ČR pro 8. a 9. ročníky ( ). 26. a proběhla v P-centru přednáška pod názvem Gambing pro 9. ročník. V prosinci se 8. a 9. ročníky účastnily besedy v Krajské hygienické stanici Boj s HIV/AIDS. P. uč. Teplá se zapojila s vybranými žáky do projektu Řešení vrstevnických vztahů, což je školící/výcvikový program pro děti a mládež, který je učí, jak se chovat k sobě navzájem, jak si pomáhat a zaměřuje pozornost na témata, se kterými se děti potýkají. Projekt je financovaný z prostředků MŠMT a ESF. Jeho hlavním cílem je zlepšení vrstevnických vztahů mezi žáky, stejně jako celkové klima ve škole. Žáci mohou sami pojmenovat své problémy tak, jak je vnímají (šikanu, vztahy mezi žáky prvního a druhého stupně, nekázeň, krádeže, rasizmus). Tímto se u nich rozšiřují klíčové kompetence (pracovní, občanské, sociální, komunikační, řešení problémů a kompetence k učení). Na počátku projektu dostali žáci k vyplnění evaluační dotazníky, které slouží jako jeden z výstupů projektu. Po ukončení školení dostanou certifikát o získaných vědomostech a dovednostech. Lektoři, kteří se věnovali vybraným žákům z ročníků naší školy, jsou z Linky bezpečí a Vzdělávacího institutu ochrany dětí (VIOD). Bezpečnost a zdraví žáků Naše škola podporuje soutěž Zdravé zuby, jejímž cílem je zlepšit zubní zdraví dětí a mládeže. Každý žák 1. stupně obdržel ve škole soutěžní kartu, jejímž prostřednictvím se mohl zúčastnit VII. ročníku soutěže. Úkolem pedagogů je motivovat žáky k návštěvě stomatologické ordinace. V listopadu ve škole proběhly také preventivní besedy s hasiči pro 2. a 6. ročníky. Čas proměn ( ) beseda pro dívky 6. ročníku. Dopravní výchova 9

10 Prvky dopravní výchovy zařazují učitelé průběžně do vyučování proběhl celoškolní dopravní den. Všechny třídy věnovaly 4 vyučovací hodiny dopravní výchově, část probíhala i v terénu, kde děti pozorovaly dopravu, soutěžily v parku. Kroužky ve školním roce 2011/2012 p. uč. Kovalová Keramika p. uč. Londová Dívčí klub p. uč. Smidová Gymnastika a tanec p. uč. Pospíšilová OL Výtvarný kroužek g) Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 2011/2012 Řízení školy Leaderem uvnitř Právní předpisy ve školství Novela školského zákona Správní řízení Kolokvium ředitelů ICT Novinky od Microsoftu Environmentální výchova Krajská konference škol rozvíjejících ekolog. výchovu Setkání koordinátorů EVVO Pedagogika Setkání výchovných poradců Metodika práce se žáky s NKS Jazyky Express way of learning Škola hrou Možnosti k rozvíjení informační a čtenářské gramotnosti Aktivity a metody pro rozvoj jazykových dovedností Interactive english Prevence Školení BOZP Školení 1. pomoci Metodika prevence užívání návykových látek Ochrana reprodukčního zdraví a prevence HIV/AIDS Přírodní vědy Klíč k moderní výuce Dyskalkulický žák na 2. stupni Základy finanční matematiky Štěpánová, Šišková Štěpánová, Šišková Štěpánová, Šišková Štěpánová, Šišková Štěpánová, Šišková Minářová Londová Londová Mečířová Štěpán., Šišk., Kubíčk., Pospíš.VB Sandrová Poděbradová Poděbradová Fabíková Sandrová celý pedagogický sbor 10 pedagogů Minářová Fabíková Minářová, Kozáková Hyklová Kozáková 10

11 1. stupeň HV nové metody ve výuce Sport Prohlubování znalostí vyučujících TV Pospíšilová OL Teplá h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Spolupráce s institucemi: Pedagogická fakulta Univerzity Palackého Olomouc ukázkové hodiny pro studentky 1.ročníku Střední pedagogická škola Přerov Praxe studentky 1.ročníku probíhala v ŠD (květen/červen 2012) Pedagogicko psychologická poradna Olomouc Městský úřad Velká Bystřice Žáci naší školy měli možnost účastnit se dvoudenní exkurze do polského města Opole, kterou pořádalo město v rámci mezinárodní spolupráce. Pod vedením p. uč. Londové a p. uč. Kovalové se pobytu účastnilo celkem 26 dětí. Sdružení rodičů a přátel školy Každý kroužek dostává na svoji činnost částku 1 000,- Kč na školní rok. Dále SRPŠ finančně podporuje netradiční celoškolní akce, jako je Halloween, Vánoční jarmark, Mikulášský turnaj v miniházené ve školní hale, Mikuláš, lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku, přispívá také na jízdné druhákům, kteří jezdí na plavání, přispívá na knižní odměny vycházejícím žákům, na hračky pro školní družinu Výbor SRPŠ každoročně pořádá školní ples, který má vysokou návštěvnost a je svými návštěvníky hodnocen kladně. Kulturní středisko Velká Bystřice škola spolupracuje s kulturním střediskem při výběru divadelních představení pro žáky, využíváme služeb knihovny umístěné v prostorách školy. Sportovní klub Velká Bystřice nejtěsnější je spolupráce s oddílem házené, zejména s trenéry jednotlivých družstev. Spolupracujeme také se Sokolem, jak v uvolňování dětí na akce, tak při vystoupeních pro veřejnost. Sportovní mládí Velká Bystřice Přispívá na zajištění sportovních akcí cestovné, občerstvení, ceny, medaile. Kynologický klub Velká Bystřice Škola uzavřela dohodu o partnerství k projektu Zlepšení podmínek pro zajištění vícefunkčního využití objektu organizace pro aktivity občanů, organizací, spolků a škol regionu Bystřička. Prostor cvičiště pro mimoškolní akce využily třídy 7.B, 3.A a 3.B. 11

12 Netradiční metody vyučování a exkurze ve školním roce 2011/2012 Říjen 2011 Besedy v P centru pro žáky. V tomto školním roce jsme besedy rozšířili i pro 3.-5.ročník A pořád se něco hraje pořad agentury Forrest Gump na sále ve Velké Bystřici Fotografie a chemie exkurze 9.A v DDM Olomouc s p. uč. Jílkovou Advent přichází projektový den, celoškolní akce zvyky, historie, přáprava vánočního jarmarku Scholaris 9.ročník se zúčastnil prezentační výstavy oborů vzdělání středních škol Olomouckého kraje pro školní rok 2012/2013, která se konala v prostorách Střední školy polytechnické, Olomouc, Rooseveltova Výukový program Fotografie v DDM Olomouc pro 9.B. Organizovala p.uč. Jílková Pohádka Bajaja v Divadle hudby v Olomouci pro ročník Beseda pro žáky 4. A v Okresní knihovně v Olomouci (p. uč. Šišková) Divadlo O Měsíčníku, Slunečníku a Větrníku v kulturním domě ve Velké Bystřici pro ročník Exkurzi do planetária v Ostravě a do technického muzea Tatra v Kopřivnici pro žáky 9. tříd organizovaly p. uč Hyklová, p. uč. Kramplová Výstava Poznej sám sebe v muzeu a beseda v Okresní knihovně v Olomouci 7. A (p. uč. Štěpánová, p. uč. Kozáková) Výstava Poznej sám sebe v muzeu pro 7.B (p. uč. Poděbradová) Exkurze do Brna do muzea Anthropos a do Slavkova k Mohyle míru, 8.A,B, p. uč. Hyklová, p. uč. Jílková Výukový program Balady pro 2. stupeň peoběhl v tělocvičně školy. Žáci si prohloubili učivo českého jazyka. Organizovala p. uč. Poděbradová Třída 8.A absolvovala poznávací zájezd do Prahy pod názvem Královská cesta s p. uč. Minářovou a p. uč. Kozákovou Den Země projektový den, koordinovaly p.uč. Londová. Jílková. Hyklová Výstava Expozice času ve Šternberku pro 6.A, 7.A (p. uč. Hyklová, Kramplová, Kozáková) Exkurze žáků 8. B do Arcibiskupského paláce v Olomouci. Organizovala p.uč. Hyklová Výukový program Stín kvetoucí sakury pro 3.A a 3.B c Arcidiecézním muzeu v Olomouci (p. uč. Pazderová, p. uč. Pospíšilová) Filmové představení v kině ve velkém Týnci Tintinova dobrodružství pro 1. stupeň Zdravotní přednáška pro dívky 6. ročníku. Organizovala p. uč. Stejskalová Helena. Červen 2011 Proběhly školní výlety, jejichž cíli byla místa jako např. ZOO Lešná (1. A, B), Dinopark Vyškov (2.A, B), Punkevní jeskyně (3. A, B), Moravský kras (4.A), Helfštýn (4.B, 5.A) ), Hranice na Moravě a Helfštýn (6.A, 7.A), Potštejn (6.B, 8.B), Přerov (7.B), Soláň (8.A) Environmentální akce Vysaď strom pro mír! strom je zelený! Zapojili jsme se do celosvětové akce Organizace LEAF (Učení o lese) a ENO (Životní prostředí online), které se zúčastnilo více 12

13 jak škol ze 150 zemí. Naše škola ve spolupráci s Městským úřadem ve Velké Bystřici vysadila 5 stromů míru za vlakovým přejezdem u železniční zastávky ve Velké Bystřici. Organizovala p. uč. Londová, účastnili se žáci 5. A. Recyklohraní Již třetí rok pokračoval tento program pořádaný pod záštitou MŠMT. Cílem projektu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Ve škole jsou umístěny kontejnery na sběr baterií a jiných elektrospotřebičů. Za tento odpad a další aktivity získává škola body, za které pak může nakoupit pomůcky pro děti. ČZS uspořádal podzimní výstavku v přízemí radnice ve Velké Bystřici, kterou shlédli zejména žáci 1. stupně. Výstavka zdravotně postižených v prostorách MěÚ ve Velké Bystřici. Sběr mobilů Podzimní kolo probíhalo od 1. do 31. listopadu Den Země Farmak Sběr papíru Třídní učitelé se na tento projektový den připravovali se svými třídami již dlouho dopředu, vše vypuklo Žáci si mohli prověřit své znalosti v soutěžích riskuj, ekoaktivitách, poznávačce organismů, slovní olympiádě a dalších proběhla exkurze žáků 8. ročníků do firmy Farmak. od do pořádal p. uč. Finger. Kulturní a společenské (veřejné) akce ve školním roce 2011/ Svatomartinské slavnosti akce společná s MěÚ Velká Bystřice, Děti se sešly v průvodu masek, který organizovaly p. učitelky 1. stupně a který končil na náměstí Vánoční jarmark s tradičním vánočním cukrovím našich maminek a babiček, vystoupení dětí 1.stupně Krušpánek, Čekanky.Organizoval 1.stupeň Mikulášský den. 1.stupeň navštívil Mikuláš s čerty a anděli a nezbytnou knihou hříchů (9.A, p. uč. Mečířová). Žáci 9.B zvládli s přehledem návštěvu v mateřských školách a jejich vystoupení bylo důstojné a učitelkami MŠ velmi chváleno. Organizovala p. uč. Teplá Návštěva MŠ Na Svobodě v 1. A u p. uč. Mádrové Návštěva MŠ Zámecké náměstí v 1. A u p. uč. Mádrové Návštěva MŠ Mrsklesy v 1. A u p. uč. Mádrové Ples SRPŠ na sále kulturního domu ve Velké Bystřici. Žáci v hodinách Vv vyrobili výzdobu a členky Sokola opět předvedly pro rodiče velmi zdařilé vystoupení. Ples připravil výbor SRPŠ Valentine s Day žáci mohli napsat na kartičku jméno toho, koho mají rádi a na Valentýna ji vložit do valentinské krabice Velikonoční vítání jara v Informačním centru Zámku společně s KS Velká Bystřice a výborem SRPŠ Besídky 1. tříd ke dni matek (p. uč. Mádrová, p.uč. Kovalová) Den dětí pro žáky základní školy uspořádali p. uč. Galhardo, p. uč. Mečířová, p. uč. Sandrová a žáci 8. a 9. tříd. Pro nepřízeň počasí se akce konala v prostorách školy Uspořádání programu v rámci Dne dětí pro obě MŠ ve školní hale, protože tentokrát nepřálo dětem počasí zajistili žáci 9. A a 9. B, p. uč. Mečířová. p. uč. Finger 13

14 Na zámku ve Velké Bystřici již tradičně za účasti pana místostarosty proběhlo slavnostní předání vysvědčení žákům 9.tříd. Sportovní soutěže a akce ve školním roce 2010/ Turnaj v miniházené na Zoře v Olomouci. Organizovat trenér, p. Schneider Mikulášský turnaj v miniházené ve školní hale. Naše družstva obsadila 1.a 2. místo. Hlavním organizátorem byl p.uč. Šenk Basketbal ve Velkém Újezdě Mezitřídní fotbalový turnaj organizoval p. uč. Galhardo Novoroční fotbalový turnaj ve Velké Bystřici organizovala p. uč. Teplá Lyžařský kurz 7.A probíhal ve Stříbrnicích. Organizovaly ho p.uč. Teplá a Fabíková Lyžařský kurz 7.A Basketbalový turnaj ve Velké Bystřici, dívky se umístily na 1. místě, chlapci na 2. místě Basketbalový turnaj ve Velkém Týnci Mezitřídní volejbalový turnaj po 4. vyučovací hodině pro žáky 2. stupně ve školní hale Basketbalový turnaj v Olomouci Coca cola cup fotbalový zápas Velká Bystřice x Hlubočky jsme vyhráli Preventan Cup soutěž ve vybíjené pro žáky 4. a 5. ročníku na ZŠ Stupkova a Mc Donald s Cup fotbalový turnaj pro mladší žáky v Grygově (p. uč. Šenk a p. uč. Finger O pohár starosty Prosenic miniházená Republikové finále v házené základních škol (Novinářský kalamář) ve Velké Bystřici organizovaly p.uč. Fabíková a Teplá. V kategorii chlapců se naše družstvo ve složení Spurný, Jedenástík, Dobeš, Routner, Maceášik, Červinka, Seška, Majer, Kurek, Dosoudil, Tesařík a Šípek na 4. místě Sportovní hry Mikroregionu Bystřička se letos konalo u nás ve Velké Bystřici. Hlavní organizátorkou byla p. uč, Teplá, kterou pro nemoc nakonec zastoupil pan starosta ing. Marek Pazdera. další rozhodčí za školu p. uč. Fabíková, Jílková, Smidová, Šenk, Pazderová, Číhalíková, pomáhali žáci 9. B a vybraní žáci 2. stupně MEGA SAM CUP mezinárodní turnaj v miniházené v Olomouci na ZŠ Heyrovského. Za nás se účastnila tři družstva, spoluorganizátorem byl p. uč. Šenk, trenéři družstev byli p. Souček, p. Možíš, p. Zedník, p. Horáčková a p. Schneider. Družstvo D pana Součka se umístilo ve své kategorii na 2. místě. V průběhu roku opět probíhaly soutěže v miniházené 4 + 1, organizoval p. uč. Šenk. Třídní schůzky pro 1. ročník pro všechny ročníky pro všechny ročníky pro všechny ročníky 14

15 Soutěže a olympiády 2011/2012 Olympiáda v českém jazyce Dějepisná olympiáda Olympiáda ze zeměpisu Matematický klokan Přírodovědný klokan Evropa kolem nás Modrá planeta Košík plný rozumu Soutěž ve sběru papíru Karaoke Školní kolo uspořádala p. uč. Poděbradová. Účastnili se vybraní žáci 8. a 9. tříd. Na téma V bohatství a chudobě aneb osobnosti k nezaplacení se jí účastnili vybraní žáci 8. a 9. tříd (leden 2012, organizoval p.uč. Finger). Do okresního kola postoupil Školní kolo organizovala p.uč. Hyklová. V kategorii kadet byli ve školním kole nejlepší Josef Opletal (8.A), Filip Vičar (9.B) a Barbora Vaculíková (9.A). Celkem se účastnilo 31 žáků. Pořádala p. uč. Holoušová. Zapojila se 7.A a 7.B, koordinovala p. uč. Hyklová. Tříměsíční internetová soutěž, do které se zapojili žáci ze 7.tříd. Nejdříve proběhla třídní (duben) a školní kola(květen), z nichž vyšel vítězně Filip Gebel ze 4.A, kterému se podařilo zvítězit i v krajském kole a postoupit do celorepublikového finále do Prahy. Organizoval p. uč. Finger. Zajímavosti a další úspěchy Žákyně Michaela Kunická (4.B) se umístila v celostátním měřítku v mezinárodní soutěži Matematický klokan na 1.místě v kategorii Cvrček. i) Inspekční činnost 2011/2012 Ve školním roce 2011/2012 neproběhla ve škole inspekční činnost ČŠI. j) Hospodaření školy v kalendářním roce 2011 HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V KALENDÁŘNÍM ROCE 2011 dodá p. Drešlová 1. P Ř Í J M Y MěÚ Velká Bystřice ,00 KÚ ,00 Projekt EU peníze školám ,00 Projekt Comenius ,46 OSTATNÍ PŘÍJMY Školné MŠ Školné ŠD

16 Sponzoři ZŠ Sponzoři MŠ Fond odměn Tržby- JARMARKY Sběr Pronájem Startovné Úroky 609,69 Automat Coca-cola Pronájem haly Ostatní výnosy - výběry CELKOVÉ PŘÍJMY ,15 2. V Ý D A J E Investiční výdaje 0 Neinvestiční výdaje ,63 CELKOVÉ VÝDAJE ,63 Hospodářský výsledek za rok 2011 byl ,52 Kč k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Projekt Comenius jazykový asistent. V naší škole celý školní rok pracoval portugalský učitel Andre Galhardo, který se účastnil výuky anglického jazyka jako cizojazyčný lektor (od 4. do 9. ročníku), zapojoval se také do hodin tělesné výchovy a všech sportovních aktivit školy. Pro zájemce vedl kroužek l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Mgr. Libuše Sandrová UP Olomouc (Aj pro 2.stupeň ZŠ) Mgr. Petra Stejskalová UP Olomouc (vychovatelka ŠD) m) Projekty financované z cizích zdrojů EU peníze školám Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení a zefektivnění vzdělávání. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce (DUM). Výše dotace pro naši školu je ,- Kč. Délka projektu realizace začala , ukončení je stanoveno po uplynutí 30 měsíců od začátku realizace. n) Spolupráce s odborovou organizací Odborová organizace vznikla v dubnu Předsedkyní odborů byla zvolena Mgr. Andrea Teplá. Vztahy mezi vedením školy a zástupci odborů jsou nekonfliktní, obě strany prokazují vstřícný přístup. 16

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY. Součásti školy. Charakteristika žáků a pedagogického sboru CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Součásti školy Škola je plně organizovaná, je zde devět tříd s celkovým počtem žáků do 250, průměr žáků na třídu je kolem 21. Při škole funguje také školní družina se třemi odděleními,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11

Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík. Úterý 4.11 Pondělí 3.11. Projekt 9.A 8.00 11.40 SŠLCH Mgr. Šimlík Úterý 4.11 SCIO TESTY Mgr.Švehla 1.+2.vyuč.hodina 9.B Matematika 8.00-9.40 4.+5.vyuč.hodina 9.A Český jazyk 10.55-12.40 KL Prolhané národní obrození

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 8-2 0 0 9 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014. podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2004 Sb. obsah a zpracování výroční zprávy o činnosti školy Základní údaje o škole Název: Masarykova základní škola a

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115

ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 č.j. 1513/2012/ZŠ a MŠ P R O V O Z N Í Ř Á D ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 I. Údaje o zařízení organizační součást ZŠ ADRESA: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 TELEFON: 312 681

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y

V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v i c e V ý r oční zpráva o činnosti š k o l y š k o l n í r o k 2 0 0 7-2 0 0 8 Z á k l a d n í š k o l a T. G. M a s a r y k a, B o j k o v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007-08 a) základní údaje o škole Název školy Základní škola, Přerov,U tenisu 4, 75002 Přerov IČ 60782358 Bankovní spojení 1883122339/0800 Telefon/fax 581601613/581601627

Více

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř.

- 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B. - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 1. 9. Slavnostní zahájení školního roku - 4.9. Třídní schůzka - 1.A,B od 17h. - 5.9. Výstava - Loreta - 4.A,B, 5.B - 9. 9. divadelní představení na nádvoří 4.- 9. tř. - 10. 9. divadelní představení na

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-2182/11-T. Mgr. Jiřím Tomiczkem, ředitelem kontrolované osoby Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-2182/11-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Organizace školního roku 2014/2015 Výňatek z plánu práce školy na školní rok 2014/2015 platný od 1.9.2014 Akce Datum Čas Dny Přípravný týden šk. roku

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí

PŘEHLED. úkolů, termínů a akcí 1 PŘEHLED úkolů, termínů a akcí ve školním roce 2014 2015 ZŠ Dolní Dobrouč 2 Pedagogické rady: zahajovací I. čtvrtletí I. pololetí III. čtvrtletí II. pololetí závěrečná 28. 8. (čtvrtek) 12. 11. (středa)

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZŠ Pardubice, Josefa Ressla 2258 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Pardubice, 1.9.2008 Schváleno školskou radou Mgr. Stanislav Šturma ředitel školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk i ruku, aby dovedl všechno užitečné rozumně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732

Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Název školy: Základní škola Teplice, Edisonova 1732 Výroční zpráva o činnosti školy šk.rok 2013 2014 Mgr.Mašek Vladimír ředitel školy Mgr.Vladimír Mašek ředitel školy 1 Základní škola Teplice Edisonova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽLUTICE. za školní rok 2010 / 2011. Schválena školskou radou 8. listopadu 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽLUTICE. za školní rok 2010 / 2011. Schválena školskou radou 8. listopadu 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2010 / 2011 Zpracoval ředitel školy Mgr. Luděk Svoboda Schválena školskou radou 8. listopadu 2011 Výroční zpráva o činnosti ZŠ Žlutice 1 Výroční

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více