Základní škola Olomouc, Stupkova 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Olomouc, Stupkova 16"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2012/13 V souladu s odst. (3) 10 zákona ČR č. 561 ze dne o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále šk. zákon), ve znění dalších předpisů, je zpracována výroční zpráva o činnosti školy (dále VZCS). Tato VZCS byla v souladu s odst. (1) písm. b) 168 šk. zákona, ve znění pozdějších předpisů, předložena školské radě ke schválení. Po schválení šk. radou dne 17. října 2013 byla VZCS dne 18. října 2013 předložena odboru školství Statutárního města Olomouce. Základní škola ( se šk. jídelnou - ŠJ a šk. družinou - ŠD ) byla zřízena dnem podle 14, odst. 2, zákona České národní rady č.564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 76/78 Sb. o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, jako příspěvková organizace se sídlem v Olomouci, Stupkova 16. IČ: zřizovatel: Statutární město Olomouc DIČ: CZ číslo účtu: / 0100 KB Olomouc IZO ZŠ: IZO ŠJ: IZO ŠD: Identifikátor zařízení: a) Charakteristika školy. Jedná se o školu pavilónového typu umístěnou v lokalitě vícepodlažních panelových obytných budov. Objekt školy se skládá z celkem 7 budov, z nichž 5 je spojeno krytým koridorem. Základní škola (dále ZŠ) byla uvedena do provozu Jedná se o ZŠ s úplným počtem tříd. Součástí ZŠ je ŠJ s kap vyvařovaných jídel a ŠD. ZŠ je dlouhodobě zaměřena na rozšířenou výuku matematiky a dalších přírodovědných předmětů (dále RVM) od 6. do 9. r., od šk. roku 2002/03 na rozšířenou výuku informatiky a výpočetní techniky (dále RVI) od 6. do 9. r., od šk. roku 2012/13 na rozšířenou výuku matematiky a informatiky, od šk. roku 2004/05 na rozšířenou výukou hudební výchovy (dále RVH) od 1. do 9. r. Vybavení ZŠ včetně 3 učeben hudební výchovy, 3 počítačových učeben s osobními počítači (dále PC) a 1 multimediální učebnou s interaktivní tabulí a 7 učeben vybavených interaktivními tabulemi (z toho 2 kmenové) je vzhledem k zaměření školy na dobré úrovni. Učebna PCa se 19 PC. Učebna PCb s 24 PC. Učebna PCc s 22 PC. Učebny PCa, PCb, PCc včetně všech PC v kabinetech i učebnách jsou připojeny prostřednictvím LAN k INTERNETU, který je od připojen pomocí opt. vlákna přenosovou rychlostí min. 10 Mb/s. I ve třídách běžného typu jsou využívány audiovizuální pomůcky i počítačové učebny v rámci hodinové dotace volitelných a nepovinných předmětů. Využití učeben PC i multimediální učebny je vysoké. Pro další zkvalitnění vybavenosti školy IT a vybavenosti vzdělávacími materiály je škola od 1. března 2010 zapojena do Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ukončení projektu je Učebny PCa a PCb jsou zaměřeny na výuku a procvičování učiva všech předmětů. Tyto učebny využívají žáci 1. i 2. st. ZŠ. Žáci 1. a 2. ročníku jen sporadicky. Jako povinný cizí jazyk se vyučoval aprob. učiteli jazyk anglický a jazyk německý, který je v rámci ŠVP jako volitelný předmět od 7. r. Pro žáky 6. r. proběhla škola v přírodě ve Velkých Karlovicích (37 žáků 5 dní). Pro žáky 7. r. proběhl kurz VVLZ v Bílé (32 žáků 5 dní). Pro žáky III.AB IV.AB proběhla škola v přírodě v Trhové Kamenici na Vysočině (85 žáků 5 dní). Pro žáky 8.r. proběhl cyklokurz v Roštíně (25 žáků 5 dní). Pro žáky IX.A. proběhlo turistické soustředění v Rožnově pod Radhoštěm (24 žáků 3 dny). Třídy RVM, RVI, RVMI a RVH mají dobrou úroveň a žáci z těchto tříd se umísťují v soutěžích v matematice i dalších předmětech na okresní a někteří i na krajské úrovni.

2 Třídy RVH podporují u žáků hudební nadání, vystoupení sborů je kladně hodnoceno rodiči i hudební veřejností. Žáci z těchto tříd jsou taktéž oporou šk. družstva i ve sportovních soutěžích. Jedná se o talentované žáky jak této školy, tak škol Olomouce a okolních obcí. Talentovaní žáci ze všech tříd vystupují i na divadelních a muzikálových představeních, která režijně, scénograficky a hudebně zajišťují nadšení učitelé školy. K zápisu do 1. tříd se dostavilo celkem 66 dětí, ředitel školy u 12 z nich rozhodl o odkladu školní docházky o 1 rok. b) Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva. V a r. se vyučovalo dle ŠVP ZV Základní školy Olomouc, Stupkova 16. Ve třídách RVM (VIII.A IX.A), RVI (VIII.A IX.A), RVMI (VI.A VII.A), RVH (I.A II.A III.A IV.A V.A VII.B VIII.B IX.B) se vyučovalo dle ŠVP ZV Základní školy Olomouc, Stupkova 16, který má proti ŠVP ZV určité odchylky v týdenních hodinových dotacích. Na škole se nevyučovalo podle učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT. c) Údaje o zaměstnancích školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti. Na ZŠ vyučovalo celkem 28 učitelů, z toho 12 uč. 1. st. v 11 třídách a 16 uč. 2. st. v 8 třídách. Ve ŠD pracovaly v 6 odděleních 6 vychovatelů, z toho 1 učitelka z 1. st. na snížený úvazek. Všichni učitelé i vychovatelé splňovali požadovanou kvalifikaci. V ZŠ pracovalo 8 zaměstnanců správních. Ve ŠJ pracovalo 14 zaměstnanců. Všichni zaměstnanci od 3. platové třídy výše splňovali požadovanou kvalifikaci. Zaměstnanců celkem: 55, přepočt. 53,289 učitelé Pedagogičtí prac. ved. ZŠ VP 1.st. 2.st. vych. ŠD CELKEM fyzických osob (5+1 z 1. st.) 33 v pracovním poměru 3,000 1,000 12,000 10,863 5,000 31,863 Ostatní prac. ZŠ sam. ref. ZŠ školník uklízečky ZŠ CELKEM fyzických osob v pracovním poměru 1,000 1,000 5,426 7,426 Pracovnice ŠJ vedoucí ŠJ sam. ref. ŠJ ved. kuch. ŠJ kuch. ŠJ CELKEM fyzických osob v pracovním poměru 1,000 1,000 1,000 11,000 14,000 Zaměstnanci ZŠ (uvedeno pouze vzdělání, ostatní osobní údaje včetně údajů o praxi jsou ve spisové dokumentaci ředitele ZŠ). Vedení školy Ředitel - statutární orgán Václav POUL PřF UP Olomouc (dále UP), M-F II. cyklus, ř od Zástupce ředitele pro 1. stupeň Mgr. Josef ZDRÁHAL PdF UP Z-Tv r., zř od Zástupce ředitele pro 2. stupeň - zástupce stat. orgánu Mgr. Romana LALUHOVÁ FF UP Čj-Rj-D, zř od Výchovný poradce Mgr. Hana KODYMOVÁ PdF UP Čj-Ov Vyučující na 1. st. Mgr. Rita FALTÝNKOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Jana FILÍPKOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Blanka HOMOLOVÁ PdF UP 1. st. RNDr. Miroslava KAŠTILOVÁ PřF UP biof. a chem. F Mgr. Tamara KORYTAROVÁ PdF Ostrava, 1. st. Mgr. Eva KOVÁŘOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Miloslava MRÁZKOVÁ PdF UP r.

3 Mgr. Jana PACÁKOVÁ PdF UP r. Mgr. Jana PROCHÁZKOVÁ PdF UP r. Mgr. Dana PŘECECHTĚLOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Martina PŘÍHODOVÁ PdF UP 1. st. Mgr. Hana ÜRGEOVÁ PdF UP 1. st. Vyučující na 2. st. Mgr. Ivana BROŽOVÁ FF UP Čj-Aj Mgr. Ivana DVOŘÁKOVÁ FF UP Čj-Aj Mgr. Lenka KLÁPŠŤOVÁ FF UP Čj-Nj-Vv Mgr. Jitka KONOPKOVÁ PřF UP M-Z Mgr. Libor KUBES PdF UP M-TIv PaedDr. Jiří KVAPIL PdF UP Čj-Hv Mgr. Vlasta MALEŇÁKOVÁ PřF UP M-Z Mgr. Lenka MIKULCOVÁ PdF UP F-Zt Mgr. Pavla MIŽENKOVÁ FTK UP Př-Tv Mgr. Miroslava POLÁCHOVÁ PdF UP M-Zt Mgr. Martina SEDLÁČKOVÁ PřF UP M-Ch Mgr. Kateřina SPURNÁ PdF UP Čj-Vv Mgr. Veronika VACKOVÁ PdF UP Nj-Ov, Aj(st. j. zk.) Vychovatelé ŠD Mgr. Jitka ČUDOVÁ PdF UP 1. st. Monika HÁJKOVÁ Pdg. škola Mgr. Dagmar MUZIKANTOVÁ Ftk UP Bi Jitka VÁCLAVÍKOVÁ Pdg. škola Věra ZRNÍKOVÁ Pdg. škola Správní zaměstnanci ZŠ Hana SEMJONOVÁ Gymn., sam. ref. Radomír GÁBA Jana BARTÍKOVÁ Ilona GESCHWINDEROVÁ Jana HOLÍKOVÁ Helena PIMEROVÁ Soňa VÁGNEROVÁ Lenka ZBOŘILOVÁ Pracovníci ŠJ Soňa SPÁČILOVÁ Stř. ek. škola, ved. ŠJ Zdeňka BARTOŇKOVÁ OU výuční list Eliška BABIŠOVÁ kuchař Jarmila BÁRTKOVÁ Gymn., adm. prac. Pavla ČOUPKOVÁ kuchař Dagmar LABOUNKOVÁ OU výuční list Anna PANČOCHÁŘOVÁ OU výuční list Lenka PITAUEROVÁ kuchař Pavla ŠIROKÁ kuchař /00 Alice ŠVEHLOVÁ kuchař /00 Ludmila TELÍŠKOVÁ zaučená kuchařka Helena VÁVROVÁ zaučená kuchařka Ludmila VLČKOVÁ kuchař Jitka ZAORALOVÁ zaučená kuchařka mateřská dovolená Mgr. Martina SEDLÁČKOVÁ od Mgr. Kateřina SPURNÁ od

4 Mgr. Lenka KLÁPŠŤOVÁ od neplacené volno. personální změny Pedagogičtí zaměstnanci příchody ukončení Mgr. Pavla MIŽENKOVÁ do Mgr. Dagmar MUZIKANTOVÁ od Správní zaměstnanci příchody ukončení Ludmila TELÍŠKOVÁ do d) Údaje o přijímacích řízeních nebo o zařazování dětí. V přij. řízení do 6. r. bylo přijato do RVMI 24 žáků. e) Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o výsledcích vzdělávání žáků jsou částečně uvedeny v příloze. Úroveň vzdělávání je včetně tohoto šk. roku, kdy se všichni žáci dostali na výběrové střední školy nebo učiliště, na dobré úrovni (www.zs-stupkova.cz). Většina žáků 9. tříd RVM, RVI a RVH prokázala své znalosti a schopnosti a úspěšně obstála při přijímacích řízeních na výběrové stř. školy. Značnou převahu v přijatých žácích mají gymnázia a SOŠ, o učební obory je zájem na velmi nízké úrovni. Vysoké úrovně vzdělávání se dosahovalo zvláště díky kvalitnímu pedagog. sboru školy. Ve šk. roce bylo přijato 12 dětí do 8letých a 2 děti do 6letých gymnázií. f) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI. Nebyla provedena. ff) Údaje o výsledcích kontrol jiných orgánů. Dne 20. září 2012 byla provedena tématická požární kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrolní orgán: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje. Závěr: Označit směry úniku v jednotlivých pavilonech školy. Závada byla odstraněna ke dni 5. října Protokol o kontrole je uložen ve spisové dokumentaci ředitele školy. Dne byla provedena kontrolní dohlídka dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Kontrolní orgán: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje. Závěr: V době kontroly byly směry úniku v jednotlivých pavilonech školy značeny v souladu s odp. ustanoveními zákona o požární ochraně. Protokol o dohlídce je uložen ve spisové dokumentaci ředitele školy. Ve dnech od 1. do 3. července 2013 byla Krajským úřadem Olomouckého kraje provedena kontrola skutečností rozhodných pro poskytnutí prostředků ze státního rozpočtu v období od do Protokol o kontrole je uložen ve spisové dokumentaci ředitele školy. g) Údaje o mimoškolních aktivitách. ZŠ podporuje sport. činnost oddílu košíkové KLUBKO pro dívky nižších ročníků ZŠ tím, že skupiny dívek naší školy mají fakturované náklady na provoz školní tělocvičny snížené. ZŠ se zaměřila na kroužky florbalu i pro mladší žáky školy. Jednou týdně je pro dívky organizovaná všestranná sportovní příprava Mláďata. Nové školní hřiště umožňuje důsledně rozvíjet pohybové schopnosti žáků v atletice a míčových hrách. Učitelé ZŠ podporují schopnosti a nadání žáků v kroužcích s různým zaměřením: Turistický, Hudebně pohybový, Výtvarná výchova a nepovinných předmětech: Sborový zpěv, Anglická konverzace a Sportovní aktivity. Vychovatelé ŠD rozvíjejí nadání dětí v rámci programu ŠD: Práce v kuchyňce: Štrůdlování, Pečení perníčků, Vaření, Výtvarné a pracovní činnosti a Vyšívání. Děti tříd RVH navštěvují školní sbor a svou práci prezentují každoročně na vystoupeních pro rodiče a další hosty v sále Reduta. Škola podporuje zdravotně prospěšné projekty pro žáky školy: Mléko do škol a Ovoce do škol. Škola je zapojena do grantového projektu Regionální evaluační centrum s návazností na autoevaluaci školy a Operačního programu VK CZ.1.07, prioritní osa: Počáteční vzdělávání, reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/ , zahájení projektu: , předpokládané ukončení projektu:

5 Vedení školy má stálý zájem zajišťovat organizačně preventivní zubní prohlídky žáků ZŠ ve zdrav. zařízení v blízkosti ZŠ pro jejich zásadní význam pro včasnou prevenci ochrany chrupu dětí. Stomatologická komora se k těmto prohlídkám staví negativně. Podporujeme program Dental alarm, kdy se žáci seznamují se zásadami správného a pravidelného čistění zubů. září Akce školy ve šk. roce 2012/13 od do zahájení šk. roku r. škola v přírodě (Velké Karlovice do žáků) 18. V rámci Týdne mobility Den bezpečně na kole akce s mistrem Evropy p. Jílkem včetně ukázky skoků na U rampě (škola) 19. Planeta Země 3000 Ekvádor a Galapágy r. (Metropol) 21. Den plný her a zábavy (škola) 26. I. ABC Dental alarm zdravé zuby (škola) Atletický čtyřboj okr. (AK) Divadelní představení VI.AB VII.AB VIII.AB IX.A (MDO) říjen 2. Pohár primátora města Olomouce, branný závod (Sv. Kopeček) 6. Vítání občánků (radnice) Turistický výlet (Náměšť na Hané 43 žáků) 9. Sběr papíru (škola) 11. Drakiáda ŠD (škola) 12. I.ABC II.AB film. představení (Metropol) Volby do kr. zastupitelstev (škola) 16. Závod na veslařském trenažéru (loděnice) 17. VII.AB rizika internetu Surfuj bezpečně přednáška (škola) 18. Drakiáda ŠD (škola) 19. IX.AB Sedm světel Dny židovské kultury (DH) 23. Štrůdlování ŠD (kuchyňka školy) 30. VIII.AB IX.AB Návykové látky kolem nás beseda (Metropol) Štrůdlování ŠD (kuchyňka školy) listopad 6. IV.AB Prevence beseda (škola) IX.AB Volba povolání (ÚP) 7. Školní turnaj v bowlingu (Atlant) 7. III.AB Prevence beseda (škola) 8. Florbalový turnaj st. žákyně okr. 9. DO šk. (škola) 12. IV.B Průkaz mladého cyklisty (dopravní hřiště) IX.AB Beseda s pamětníkem příběhy bezpráví (škola) 13. VIII.AB Pravicový extremismus beseda (škola) a r. výchovný koncert (Metropol) 15. Florbalový turnaj st. žáci okr. (ZŠ Heyrovského) 19. IV.B Průkaz mladého cyklisty (dopravní hřiště) 20. Školní parlament(škola) 21. IX.AB Scholaris (SOŠ Rooseveltova) 22. Závod na veslařském trenažéru, pohár 1. kolo (loděnice) VIII.AB Scholaris (SOŠ Rooseveltova) 23. VI.B bruslení (Hor. náměstí) 26. IV.B Průkaz mladého cyklisty (dopravní hřiště) V.AB Beseda s Městskou policií (škola) 27. I.ABC Beseda s Městskou policií (škola) IX.AB Právní vědomí beseda (škola) Závod na veslařském trenažéru, pohár 2. kolo (loděnice)

6 Florbalový turnaj st. žákyně okr. (ZŠ Lutín) Návštěva na tř. schůzkách v MŠ Jílová 28. II.AB Beseda s Městskou policií (škola) Vánoční dílničky ŠD (škola) IX.B návštěva výstavy (Muzeum umění) 29. Vánoční hvězda prodej (škola) 30. I.A a r. Pěvecká soutěž SPOZ (Reduta) prosinec 3. IX.AB Naši prezidenti (DH) 5. r. Zdobení vánočního stromečku 4. Pečení perníčků ŠD (kuchyňka školy) r. Vánoční Vídeň exkurze Pečení perníčků ŠD (kuchyňka školy) 6. Mikulášské nadělování (škola) r. Zdobení vánočního stromečku 10. V.AB Beseda s Městskou policií (škola) 11. Vánoční jarmark (škola) III.AB Prevence beseda (škola) 5. r. Zdobení vánočního stromečku st. E-bezpečí přednáška (Metropol) 13. I.ABC II.AB Legenda o hvězdě film (Metropol) VI.AB VII.AB E-bezpečí přednáška (Metropol) ČjO šk. (škola) 14. VIII.AB IX.AB E-bezpečí přednáška (Metropol) 17. Vánoční koncert sborů školy (Husův sbor) 18. Vánoční besídka pro rodiče a jarmark ŠD (škola) 19. Vánoční besídka pro rodiče a jarmark ŠD (škola) r. Vánoční turnaj ve vybíjené (škola) diskotéka (škola) 21. Vánoční besídky tříd (škola) leden VI.A VIII.A IX.A bruslení (Hor. náměstí) 10. Ukázková hodina pro příchozí I.ABC II.AB (škola) 11. Volby prezidenta (škola) 16. V.A Šetření PPP šikana (škola) 17. Zápis do 1. r. do (škola) 21. Vánoční projekce ŠD animovaná pohádka Vánoční koleda (škola) 23. MO 5. a 9. r. okr. (škola) 24. I.AC III.B Karneval ŠD (škola) 25. Volby prezidenta 2. kolo škola) 26. Přírodovědná vycházka ŠD (Radíkov) 28. DO okr. (DDM) Konverzační soutěž Aj pís. část (škola) Návštěva psího útulku ŠD (Neředín) 30. ZO šk. (škola) V.A Šetření PPP šikana (škola) r. Pythagoriáda (škola) 31. VI.A IX.A Bowlingový turnaj (Bowland) únor 4. BiO šk. 1. kolo (škola) r. vybr. žáci exkurze (Sigmundova SŠ Lutín) Konverzační soutěž Aj ústní část (škola)

7 7. ČjO okr. (DDM) Návštěva psího útulku ŠD (Neředín) 8. V.A Šetření PPP šikana (škola) 9. III.A Vítání novorozeňat (radnice) 11. VI.A Biotop výukový program (Vlastivědné muzeum) 12. VI.B Biotop výukový program (Vlastivědné muzeum) r. vybr. žáci exkurze (Sigmundova SŠ Lutín) VII.A IQ park exkurze (G Řádu NR) 14. BiO šk. 2. kolo (škola) Karneval ŠD II.A (škola) 15. VI.AB Expozice času projekt exkurze (Šternberk) Vítání 1. občánka (radnice) 16. Přírodovědná vycházka ŠD (Radíkov) r. VVLZ (Bílá do žáků) 21. Karneval ŠD (škola) 27. Konverzační soutěž Aj okr. (DDM) VI.B IQ park exkurze (G Řádu NR) březen 5. VI.A VII.A test M1 ECDL (škola) 8. a 9. r. Islám, světový terorismus a kriminalita přednáška (Metropol) a 7. r. Jeden svět na školách přednáška (DH) 7. ZO okr. (ZŠ Zeyerova) Dětská fotomontáž ŠD dig. fotografie a 3D (škola) r. Jeden svět na školách přednáška (DH) 21 MO 9 kr. (škola) Velikonoční dílny ŠD (škola) Pěvecká soutěž ŠD (škola) 26. VII.AB Čile po Chile přednáška (Metropol) Velikonoční zajíček ŠD (nádvoří školy) 27. BiO okr. (DDM) Košíková okr. (škola) duben 2. VII.AB Než užiješ alkohol, užij svůj mozek přednáška (MU) 10. Bowlingový turnaj 4. a 5. r. vybr. žáci (Atlant) ČjO kr. (DDM) BiO okr. (DDM) 12. Zelená stezka Bi soutěž (Rozárium) 15. Projížďky na ponících ŠD (nádvoří školy) 16. VII.AB VIII.AB IX.AB The USA přednáška (MU) VIII.A IX.A Bílá nemoc divadlo (RCO) 17. MO okr r. (SGO) 9. r. Přijímací zkoušky na nečisto (škola) 18. VII.A test M2 ECDL (škola) VI.B Vzdálená chudoba přednáška ARPOK (škola) Jarní dílničky ŠD (škola) 22. Den Země ŠD (hřiště školy) 23. VI.AB VII.AB Don Quijote de la Ancha divadlo (Armádní dům) 24. I.ABC II.AB Tetiny jarní pořad (Metropol) 25. Diskotéka ŠD (škola) 29. Den Země modrý den (škola) Sběr papíru (škola) Odpoledne plné soutěží ŠD (tělocvična školy)

8 30. VI.A Po stopách Cyrila a Metoděje výstava (Arcibiskupský palác) Rej čarodějnic ŠD (nádvoří školy) květen 6. Pohár rozhlasu v LA 8. a 9. r. okr. (AK) Bowlingový turnaj s vyhlášením vítězů (Bowland) Dopravní soutěž okr. (dopravní hřiště) 7. Pythagoriáda okr. (ZŠ Mozartova) 9. IV.B dopravní hříště 9. Pohár rozhlasu v LA 5. a 6. r. okr. (AK) VIII.B IX.B Den Evropy exkurze památek centru města Olomouce Malování na sklo ŠD (škola) Bobříkova cesta ŠD (škola) 10. VIII.B IX.B přírodovědná exkurze (Sv. Kopeček) 15. VIII.A IQ park exkurze (G Řádu NR) 16. VI.A Chudoba a svět přednáška (škola) 17. VIII.AB IX.AB (NE)bezpečný sex přednáška (MU) r. Den s integrovaným záchranným systémem (Botanická zahrada) 18. Soustředění sboru před koncertem (Radíkov do 19.5.) 20. IX.A Neviditelná ruka trhu přednáška ARPOK (škola) IX.B Lidská práva přednáška ARPOK (škola) 21. fotografování tříd (nádvoří školy) VI.A VII.A test M2, opravy M1 ECDL (škola) 22. VI.A IQ park exkurze (G Řádu NR) 23. Vědomostní soutěž ŠD (škola) 24. VII.B Lidská práva přednáška ARPOK (škola) 27. VIII.AB IX.AB muzikál (MDO) 28. I.ABC II.AB Obušku z pytle ven div. představení (Metropol) VII.AB Než užiješ alkohol, užij svůj mozek přednáška (MU) IX.A turistické soustředění (Rožnov do 30.5.) 30. vybr. žáci 8. a 9. r. exkurze do konc. tábora Osvětim Schůzka s rodiči předškoláků (škola) 31. VI.B VII.A Fort Křelov exkurze (Křelov) IX.A Arcibiskupský palác v kostce výukový program (Arc. palác) V.A bowlingový turnaj (Atlant) Dětský den ŠD (škola) červen 3. Jarní koncert pěveckých sborů (Reduta) VI.A VIII.A přírodovědná exkurze (Sv. Kopeček) 4. IV.A Průkaz mladého cyklisty (dopr. hřiště) 5. IV.A Průkaz mladého cyklisty (dopr. hřiště) IX.A IQ park exkurze (G Řádu NR) Diskotéka ŠD (škola) 6. I.ABC II.AB Dinopark Ostrava VIII.B IX.B přír. exkurze (Hlubočky) 6. a 7. r. turnaj v přehazované šk. Ringo 7. IV.A Průkaz mladého cyklisty (dopr. hřiště) Den plný her a zábavy (škola) VIII.B přednáška ARPOK (škola) 10. III.AB IV.AB škola v přírodě (Trh. Kamenice do žáků) VIII.AB cyklistický kurz (Roštín do žáků) V.A bowlingový turnaj (Atlant) I.C Jarní besídka (škola)

9 11. V.AB Wu Shan divadlo z Thaiwanu (škola) 12. Den otevřených dveří na KIU prohlídka dětí z MŠ Jílová 8. a 9. r. turnaj ve volejbalu smíš. družstva šk. (škola) 13. V.B přír. vycházka (Radíkov) 14. VII.B přír. vycházka (Hlubočky) a 9. r. turnaj ve volejbalu smíš. družstva šk. (škola) a 9. r. turnaj ve volejbalu smíš. družstva šk. (škola) 20. Projektový týden 1. i 2. st. do V.B turnaj v minigolfu (AK) Loučení se školou s přenocováním ve škole ŠD (škola) 24. I.ABC II.AB Vernisáž dětských prací pro rodiče (škola) 26. Š-kola bezpečně (nádvoří školy) 27. Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd na radnici 28. Ukončení šk. roku 2012/13. h) Zpráva o použití prostředků na DVPP Na další vzdělávání pedagogických pracovníků byla od 1. ledna 2013 do 31. srpna 2013 vynaložena částka 7.292,00 Kč. V Olomouci 30. září 2013 ředitel školy

10 Příloha k výr. zprávě o činnosti školy za šk. rok 2012/13 Přehled údajů o výsledcích vzdělávání žáků. 1. pololetí 2. pololetí Počet žáků celkem z toho prospělo prospělo s vyznamenáním neprospělo 6 2 vykonalo úspěšně opr.zkoušku 1 Počet žáků 9. tříd celkem z toho : 44 přijatých na gymnázia 15 SOŠ 22 SOU 7 Počet žáků 5. tříd celkem 50 z toho : přijatých na víceletá gymnázia 12 Počet žáků 7. tříd celkem 46 z toho : přijatých na víceletá gymnázia 2 počet pochval TU ŘŠ 1 1 důtek TU ŘŠ 2 1 snížená známka z chování omluvených hodin neomluvených hodin 9 30 V Olomouci 30. září 2013 ředitel školy

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz skola@zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz skola@zs-stupkova.cz Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz skola@zs-stupkova.cz Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2009 / 10 V souladu s odst. (3) 10

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz skola@zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz skola@zs-stupkova.cz Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz skola@zs-stupkova.cz Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2010 / 11 V souladu s odst. (3) 10

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Výroční zpráva o činnosti školy za šk. rok 2013/14 V souladu s odst. (3) 10 zákona ČR č. 561 ze dne 24. 9. 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále šk. zákon),

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/16. 1 V souladu s odst. (3) 10 zákona ČR č. 561 ze dne 24. 9. 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Výroční zpráva o činnosti školy 2006 2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC - VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace Nad Školou 278, 463 11 Liberec 30 Předkládá: Mgr. Jana Neubauerová ředitelka školy Obsah

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní rok 2011 / 2012

Školní rok 2011 / 2012 Školní rok 2011 / 2012 1.čtvrtletí 1. září 2011 - Slavnostní uvítání prvňáčků I.A Mgr. Marie Krejčířová I.B Mgr. Eva Stratilová I.C Mgr. Veronika Sedláková 1.9. čtvrtek Slavnostní zahájení školního roku

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 26.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:00 13:00 27.8. 9.00 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009

A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 A jdeme do posledního čtvrtletí školního roku 2008/2009!! Fotografie z vítání malých občánků na olomoucké radnici dne 4.4.2009 Hudební pásmo nacvičil Mgr.Roman Drápal s dětmi Pondělí 13.dubna Pondělí velikonoční

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17

PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 PLÁN AKCÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/17 Měsíc Datum Čas Akce Garant Srpen 25.8. 8.30 Nástup pedagogických pracovníků Příprava tříd pracovní doba v přípravném týdnu 8:30 13:00 26.8. 8.30 ŘŠ, ZŘ po provoz. p. MZ

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10

Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22. Výroční zpráva o činnosti. za období školního roku 2009/10 Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22 Výroční zpráva o činnosti za období školního roku 2009/10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole Základní škola Třebíč, Cyrilometodějská 22

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole a charakteristika školy Základní škola a

Více

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT

Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328. Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Školní vzdělávací program STUDENT Podještědské gymnázium, s.r.o., Liberec, Sokolovská 328 Oddíl A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program STUDENT Motto: i my, kteří jsme pojali úmysl v tomto městě zřídit vzornou školu, musíme se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková

2.čtvrtletí. Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B. 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.čtvrtletí Pondělí 14.11. 7.B ARPOK beseda Zambie 8.00-11.40 ve třídě 7.B 6.B Okresní knihovna 8.15-9.40 Mgr. Hybášková 2.B projektový den Štrúdlování Mgr.Stránská Úterý 15.11. Slabikářování v 1.třídách

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013

Plán mimoškolních akcí školní rok 2012/2013 Název akce - zaměření Termín Třída Zodpovídá Staroboleslavská brána - prohlídka září I.A Volfová Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.A Dlouhá Brandýs nad Labem prohlídka zámku září III.B Šplíchalová

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014

2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Bohumila Pallagyová, ředitelka školy V Dobříši dne Výroční zpráva za rok 2013/2014 2. základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Fakultní základní škola Komenium a Mateřská škola Olomouc, 8. května 29 příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Zuzana Arelýová, vedoucí učitelka V Olomouci dne 31.8.2016 1 OBSAH:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2010/2011 Obsah: I. Základní charakteristika školy. 3 II. Organizační schéma. 4 III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RÁJEČKO, OKRES BLANSKO, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Vypracoval: PaedDr. Pavel Vaverka (ředitel školy) Struktura výroční

Více

č.j. 65/2012/01 Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace

č.j. 65/2012/01 Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace č.j. 65/22/ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/22 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel: Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 29593 identifikátor zařízení : 6 32

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 2016 Hradec Králové, září 2016 Obsah 1 Základní údaje o škole. 3 1.1 Škola..

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva ZŠ Nemyčeves za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 701 88 475 RED - IZO 600092275 identifikátor školy 000 000 000 Základní

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a mateřská škola Brtnice, p. o., Školní 725, 588 32 Brtnice Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012 2013 Schváleno na pedagogické radě dne 27. 8. 2013 Vypracovala:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2014/2015 Základní škola a mateřská

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk Mateřská škola Sluníčko Šumperk Obsah Organizační struktura MŠ Sluníčko Základní informace o MŠ Sluníčko Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace zřizovatele - město Šumperk Zápisy dětí Závěr Organizační struktura

Více