Sémantické a syntaktické vlastnosti sloves impetrandi v ruštině a češtině

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sémantické a syntaktické vlastnosti sloves impetrandi v ruštině a češtině"

Transkript

1 Témata vypsaná na šk. rok 2013/2014: LEGENDA: BIOLOGIE CIZÍ JAZYKY ČESKÝ JAZYK DĚJEPIS FYZIKA HUDEBNÍ VÝCHOVA CHEMIE INFORMATIKA MATEMATIKA SPOLEČENSKÉ VĚDY VÝTVARNÁ VÝCHOVA ZEMĚPIS Mgr. Ambrožová Jana Sémantické a syntaktické vlastnosti sloves impetrandi v ruštině a češtině Mgr. Becková Eva Contemporary British drama on the Czech stage Současné britské drama na českém jevišti (analýza vybraného představení hry libovolného současného britského dramatika v inscenaci českého divadelního souboru). Současné americké drama na českém jevišti Analýza vybraného představení hry libovolného současného amerického dramatika v inscenaci českého divadelního souboru. Inscenace her Williama Shakespeara v historii Národního domu v Prostějově Historiografická práce zaměřená na představení nejvýznamnějších inscenací her Williama Shakespeara v podání českých souborů na jevišti Národního domu, vzhledem k rozsahu bude časové období omezeno. Mgr. Berard Marion Francouzská hudba od roku 2000 Překlad krátkých přiběhů od B. Friot Victor Hugo Mgr. Divišová Kateřina Slavné literární vraždy vražda v dílech E. A. Poa, F. M. Dostojevského a U. Eca. Písňové texty J. Nohavici rozbor Srovnání literární předlohy a divadelní/filmové adaptace dle vlastního výběru

2 Mgr. Dolečková Alena Prostějovská domovní znamení historie a funkce domovních znamení ve spojitosti s uměním výtvarným a literárním Současná ilustrace dětské knihy přehled autorů a trendů v současné české ilustraci Historie dětské hračky vývoj dětské hračky v jednotlivých historických slozích po současnost Mgr. Doleželová Marcela Chemie od pravěku po dnešek Kvasný průmysl - výroba kyseliny octové Petrochemie Mgr. Dopita Lukáš Tvorba webu v redakčním systému tvorba vlastních šablon, výběr redakčního systému, tvorba webu v redakčním systému Digitalizace digitalizace analogových audio a video záznamů Audio a video formáty a jejich charakteristiky, převody, programy, ukázky Mgr. Fišová Petra RNDr. Hájková Ivanka Osobnosti v historii matematiky I, II a III Vybrat jednu osobnost z historie matematiky, zařadit do historického prostředí, zvážit přínos pro středoškolskou matematiku - základní informace a zajímavosti o životě, důležité historické události z období života, další významné vrstevníky (jméno a stručné informace), práce (nejvýznamnější díla, zaměření), vliv na SŠ matematiku a další předměty (přínos, poznatky). Chelatometrické stanovení tvrdosti vody Cílem práce je kvantitativní stanovení vápenatých iontů v různých druzích vod metodou chelatometrické titrace a porovnání jejich tvrdosti, dále pak popis průmyslových metod odstraňování tvrdosti vody. Stanovení obsahu chloru ve vodách Praktický nácvik kvantitativního stanovení chloridových iontů ve vodách metodou argentometrické titrace. Porovnání obsahu chloru v různých druzích vod. Vliv obsahu chloru na čistotu a nezávadnost pitné vody. Toxicita halogenderivátů a jejich vliv na životní prostředí Charakteristika halogenderivátů, jejich rozdělení, vlastnosti a vliv na životní prostředí. Využití halogenderivátů léčiva, hnojiva, insekticidy, herbicidy, freony, PCB, atd. Mgr. Haluza Jakub Vývoj zemědělského podnikání v našem regionu Žák ve své práci vytvoří základní přehled historických mezníků, které ovlivňovaly chod zemědělství našeho regionu a tím i jeho dějiny. ( Nevolnictví, pěstování cukrové řepy pozemkové reformy, světové války, kolektivizace, současné podmínky) Šlechta v regionu Žák vypracuje přehled šlechtických rodů našeho regionu v historii a současnosti. Ve stati své práce se pak zaměří na jeden šlechtický rod podrobněji. Historie vybrané obce (Prostějovsko) Žák zmapuje historii vybrané obce od první zmínky po současnost. Při realizaci této práce využije student dobových i současných materiálů. Práce bude doplněna o foto přílohu aj. Havlík Vratislav Historie prostějovského Domu dětí a mládeže na Vápenici bývalý Deutsches Haus Podobnosti a rozdíly v gramatické stavbě - v rozsahu osnov gymnázia anglického, německého, francouzského a ruského jazyka Historie německého tisku na Prostějovsku Mgr. Hnízdilová Hana Významná osobnost regionu Negativní důsledky masové kultury Problematika intolerance a fanatismu v dnešní společnosti Mgr. Horáček Jan A Brief Insight into Contemporary Scottish Literature A short outline of the major trends in contemporary Scottish literature based on the works of at least 5 books by 5 different Scottish writers. Alternatively, a detailed analysis of a single Scottish writer and his/her work (at least 5 books). A Study of Men and Women in Ernest Hemingway's Short Stories

3 A comparison of male and female characters in at least 5 of Hemingway's short stories. Discuss the relationship between Hemingway's men and women and their idiosyncratic features. Include a description of Hemingway's writing style with examples Platónův společensko-politický odkaz ve 20. století Minimálně na dvou příkladech popište vliv Platónovy filosofie na utváření totalitních ideologií ve 20. století. Využijte primární a sekundární prameny. Jaké klady a zápory nám Platónova filosofie státu přináší? Mgr. Chaloupková Helena Slavné domy (vily) v Prostějově Postavy žen v díle Boženy Němcové Vybrané téma z nejnovějších dějin po dohodě s vyučujícím RNDr. Jančíková Marie Meteorologické jevy v atmosféře celoroční pozorování meteorolog. jevů dokumentováno vlastními fotografiemi či filmem Rovnice a nerovnice s parametrem vytvoření řešené sbírky úloh na lineární a kvadratické rovnice a nerovnice s parametrem Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou vytvoření řešené sbírky úloh na lineární a kvadratické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou algebraické i grafické řešení Mgr. Jančíková Michaela Téma války v Körnerových prózách Historická situace, osobnost Vladimíra Körnera, společné prvky raných próz s válečnou tématikou, zejména: Střepiny v trávě (64), Slepé rameno (65), Adelheid (67), popř. Zánik samoty Bernhof (73) a Zrození horského pramene (79). Ch. Dickens osudy chudých, opuštěných dětí autobiografické prvky (David Copperfield, Oliver Twist...) V. Hugo křesťanské motivy v dílech autora Mgr. Jiříčková Pavla William Golding's Lord of the Flies: Themes, Motifs and Symbols Archetypal analysis of Tennessee Williams play "A Streetcar Named Desire" Shakespeare s Romeo and Juliet - the symbols and the issue of time Mgr. Juráková Ivana Prvky jazzu v současné české vážné hudbě mladí čeští autoři Hudební nástroje v současné populární hudbě užití klasických a elektrických hudebních nástrojů Současná milostná poezie v české literatuře mladí čeští autoři Mgr. Kolařík Tomáš Efektivita regulace vodních toků a protipovodňové ochrany současných přehrad Studenti vyhodnotí, jakými způsoby lze efektivně regulovat vodní toky, aby se zabránilo povodním a zda je tato regulace dostatečně prováděna v praxi a posoudí funkčnost a účinnost současných vodních děl při ochraně před povodněmi. Vliv asijských zemí a EU na restrukturalizaci hospodářství ČR po roce 2003 Posouzení vlivu asijských firem a zákonů EU na změnu struktury hospodářství ČR a na zánik nebo problémy určitých hospodářských odvětví ČR s tím spojených. Srovnání míry vlivu sklonu Zemské osy a tvaru Země na rozšíření podnebných pásem Studenti porovnají míru účinnosti slunečního záření v závislosti na tvaru Země a sklonu zemské osy a vyhodnotí, který z těchto faktorů má větší vliv na rozšíření zeměpisných pásem a jak by se změnilo jejich rozšíření a rozmístění v případě změny tvaru Země nebo sklonu osy. Mgr. Krahulcová Iveta Člověk inspirovaný přírodou Pojednání o 3 5 fyzikálních jevech, které jsou využívány živými organizmy a na jejichž principu fungují některá zařízení vyrobená člověkem (např. sonar, seismograf ap.). Součástí práce bude popis a vysvětlení fyzikálního principu těchto zařízení. Matematické funkce v reálném životě V práci bude pojednáno o 3 5 reálných jevech, které lze popsat konkrétní matematickou funkcí. Součástí práce bude matematický, příp. fyzikální popis a vysvětlení jevu. Mgr. Krejzová Jana Umění detektivky vznik a historie žánru detektivky, klasifikace a specifické rysy detektivního žánru, funkce detektivní literatury, představitelé detektivní literatury, detektivní literatura pro děti Ženské hrdinky české a světové literatury zachytit vývoj a typy postav od nejstarších dob až po současnost, hodnocení na základě vlastní četby

4 Ruská gastronomie co Rusové rádi jedí a pijí, jídla a nápoje ruské národní kuchyně, sestavit menu ruské kuchyně v ruštině i češtině, práci doplnit slovníčkem pojmů v češtině a ruštině PhDr. Krychtálková Kamila,Ph.D. Mgr. Lakomá Šárka Analýza mluveného projevu ve vybraném televizním pořadu Práce bude sestavena z teoretické a praktické části. Teoretická část bude obsahovat obecné poučení o českém jazyce a jeho vrstvách a o způsobech obohacování slovní zásoby českého jazyka. V praktické části student posoudí výrazy používané ve zvoleném televizním pořadu, a to z hlediska původu ve vrstvě národního jazyka, případně v cizím jazyce apod. Analýza psaného projevu v elektronické komunikaci Práce bude sestavena z teoretické a praktické části. Teoretická část bude obsahovat obecné poučení o českém jazyce a jeho vrstvách, o způsobech obohacování slovní zásoby a o zvláštnostech elektronické komunikace. V praktické části student posoudí zvláštnosti elektronické komunikace analýzou konkrétních projevů (každé tvrzení doloží konkrétními příklady). Formální stránka vědecké práce Cílem je sestavit praktickou příručku, která bude obsahovat soupis, vysvětlení a praktickou ukázku základních norem a pravidel pro psaní vědecké práce (formální úprava, bibliografické citace apod.). Může být doplněna o vlastní analýzu textu s ohledem na jeho formální správnost. Budoucnost včely medonosné problematika poklesu včelích populací Bobr evropský - ohrožený druh nebo škůdce? Hospodářské rostliny 21. století Přešlechtění psi a jejich choroby Maertin Jessica Jayne, M.A. The history of the first ten years of the "On the Border" theatre festival in Cesky Tesin and Cieszyn Women Composers in three historical periods: Francesca Caccini (Italy, Baroque period), Maria Theresia von Paradies (a contemporary of Mozart) and Germaine Tailleferre of the Les Six in the Roaring Twenties Socially disadvantaged groups in Czech and US music Mgr. Marek Michal Kde nick tu nick analýza přezdívek používaných uživateli ve virtuálním prostředí internetu Česká sci-fi Od Arbesa po dnešek. Práce předpokládá důvěrnou znalost žánru a českých autorů, kteří se mu věnovali (Arbes, Čapek, Nesvadba, Běhounek, Neff ad.) Komentovaný překlad povídky/básně komentovaný překlad dosud nepřeloženého literárního díla z angličtiny Mgr. Mikulková Alena Světový trh s uměním Královské pohřebiště v Gíze Rozbor uměleckého díla (z českých sbírek, dle vlastního výběru) Mgr. Mlateček Ivan Náboženské sekty v ČR Kategorický imperativ v praxi Trest smrti jako definitivní trest Mgr. Moudrá Renata Presidents of the United States African American Literature Places of Interest in the USA and Great Britain Mgr. Muller Michal Rezonanční křivka spřažených mechanických oscilátorů žákovský experiment Mgr. Nečas Karel Historie motocyklové výroby na našem území přehled značek, významné modely, sportovní, cestovní, patenty, přínos pro republiku Motocykly Harley-Davidson a Indian místo a historie vzniku, jejich podíl na motorizaci ČSR, užitkové verze, konkurence těchto dvou značek, jejich podíl na vítězství ve světových válkách, ukončení a znovuobnovení výroby motocyků Indian Střelné zbraně vznik a vývoj, druhy, puškaři na našem území, podíl zbrojního průmyslu v ekonomice ČSR, zajímavá technická řešení, automatické zbraně, nejlepší zbraně (CZ 75)

5 Mgr. Nečasová Jelena Ruská a ukrajinská menšina v Olomouckém kraji Pravoslavná obec v Olomouckém kraji Témata se zpracovávají v historickém, sociologické kontextu, věnují se také konkrétním osudům a vztahům s českou kulturou. Mgr. Nevlud Pavel Konstrukční úlohy řešené pomocí programu GeoGebra Toto téma by mělo obsáhnout řešení konstrukčních úloh řešené pomocí užitím množiny bodů dané vlastnosti a konstrukci trojúhelníků a čtyřúhelníků. Použití jednoduchých strojů v praxi Toto téma by mělo zahrnout a obsáhnout používání jednoduchých nástrojů v každodenním životě, s přesným fyzikálním a matematický popisem. Dále pak ve strojích, které využívají, případně jsou založeny na principu jednoduchých strojů. Geotermální energie a její využití Toto téma by mělo obsáhnout podstatu geotermální energie, vysvětlení a popis co je geotermální energie a její využití, případně návrhy na využití v dnešním moderním světě. Mgr. Oříšková Hana Historická událost v kontrastu se zážitky pamětníků historická událost či období doplněné rozhovorem s pamětníkem, vzpomínky pamětníků mohou doplnit již publikované informace či s publikovanými informacemi kontrastovat Průvodce po historických památkách Olomouce prohlídkový okruh po historických památkách Olomouce určen pro studenty prim a sekund, součástí práce budou pracovní listy týkající se okruhu Tradice dodržované na vesnicích obecný přehled dodržovaných či již zapomenutých tradic doplněný o zkušenosti z konkrétní vesnice či oblasti Mgr. Pechová Ilona Překlad povídky/básně Překlad odborného textu s komentářem False Friends analýza nejčastějších chyb, kterých se studenti dopouštějí v esejích, hodinách aj apod. Mgr. Pospíšil Aleš Karel Dostál-Lutinov ( ) Prostějovský rodák v kontextu české literatury počátku 20. století a ve světle korespondence se zajímavými osobnostmi. Římské vojenské tábory ve střední Evropě lokace a úkoly vybraných římských posádek na základě výsledků archeologického výzkumu, doplněno autentickými obrazovými materiály Holocaust a jeho důsledky pro židovské obyvatelstvo na našem území konečné řešení židovské otázky v třetí říši, lokace a charakteristika vyhlazovacích táborů, osudy prostějovských Židů v době II. světové války, doplněno autentickým obrazovým materiálem RNDr. et Mgr. Průšová Anna Matematik, filosof? Kdo ovlivnil myšlení a rozvoj vědění - přehled významných matematiků, kteří byli zároveň slavnými filosofy. Významná čísla v matematice historie a význam čísla nula, jedna, Ludolfova čísla, Eulerova čísla a imaginární jednotky i Architektura města Prostějova přehled architektonických slohů v našem městě, přehled důležitých staveb s přihlédnutím k významu národní kulturní památky Národní dům Mgr. Přibylová Petra The Great Fire of London through the eyes of Samuel Pepys comparative study The first casualty of war is innocence The character of Chris Taylor in Oliver Stone's Platoon. Suzanne Vega as both a singer and a poet Mgr. Přikrylová Dita Židovská hudba rozkvět hudby,hudební formy, způsob provedení, hudební nástroje, významní hudební umělci židovského původu, vliv holocaustu na židovskou hudbu Ženy v historii matematiky postavení žen ve společnosti, postavení žen ve vědě, významné ženy v historii společnosti a v historii matematiky Autorská práva na internetu vznik autorského práva, označení, ochrana autorských děl, porušování autorského práva, praktické využití, druhy autorských práv, budoucnost autorského práva na internetu

6 Mgr. Rašková Hana Eratosthenovo síto a následovníci Eratosthena prezentace - zpestření hodin matematiky, názornosti, přiblížení historie atd. Pythagorejské trojúhelníky a pythagorejská čísla prezentace - zpestření hodin matematiky, názornosti, přiblížení historie atd. Číselné soustavy předvěkých národů prezentace - zpestření hodin matematiky, názornosti, přiblížení historie atd. Mgr. Ropová Denisa Filmová tvorba Miloše Formana Tahle země není pro starý životní styl sedmdesátiletých očima sedmnáctiletých a naopak Alejandro González Iňárritu: paralelní světy jeho příběhů Mgr. Sadílková Zdeňka Preference slohových útvarů v maturitních pracích Na základě prostudování maturitních prací (jsou uloženy v archívu školy) student zpracuje statisticky data, vyhodnotí preference slohových útvarů a úspěšnost jejich zvládnutí studenty na základě klasifikace. Cílem práce je získat podklady pro vyučující i studenty, jež umožní více se věnovat slohovým útvarům, které patří mezi oblíbené, nebo naopak obávané. Méně známé památky okresu Prostějov návrh na prohlídkovou trasu (cykloturistika, kombinace kolo + autobus, vlak + kolo) po méně známých pamětních místech okresu, doplnit fotografiemi, mapami, náčrty, informacemi typu vstupné, otevírací doba, možnosti občerstvení, ubytování Osobnosti kolem GJW monografie významné osobnosti spjaté s GJW (např. Ladislav Županič, JUDr. Vavrouch), práce s prameny, pamětníky, odbornou literaturou Mgr. Salajová Alena Židé a 2. sv. válka - ZADÁNO Vývoj práva od zvykového k psanému, srovnání různých starověkých právních norem, poučení pro dnešek - ZADÁNO Tvorba didaktických pomůcek výsledkem bude konkrétní pomůcka pro výuku dějepisu na nižším gymnáziu, celá práce bude vlastním komentářem studenta k vybranému problému a vyrobené pomůcce, proto je téma vhodné pouze pro přemýšlivého a tvůrčího studenta. Výběr konkrétního tématu je zcela v rukou studenta Mgr. Skopalová Jitka Hlavní rozdíly mezi českou a britskou kulturou (The main differences between Czech and British culture) Cílem práce je srovnat hlavní kulturní, společenské a mravní rozdíly v české a britské kultuře a vytvořit tak seznam stereotypů, které se ve zmíněných zemích vyskytují. Práce by měla být vytvořena tak, aby připomínala příručku pro cestovatele, kteří se chtějí dozvědět, čeho se v dané zemi vyvarovat nebo naopak na co nezapomenout. Skotská angličtina (Scottish English) Cílem práce je zaměřit se na hlavní znaky skotské angličtiny a její rozdíly oproti britské angličtině, tyto rozdíly detailně popsat dle kategorií a demonstrovat je na příkladech. Turistické cíle v Innsbrucku (Turistische Ziele in Innsbruck) Cílem práce je seznámit čtenáře s největšími turistickými atrakcemi a nejkrásnějšími místy v Innsbrucku a jeho okolí. Mgr. Střídecký František Sbírka příkladů C++ Vytvořit sbírku řešených příkladů v programovacím jazyce C++ Sbírka příkladů HTML, CSS Vytvořit sbírku řešených příkladů v HTML jazyce a CSS Metoda CLIL ve výuce IVT Vytvořit slovní zásobu v Aj pro vybrané téma slovíčka, fráze Mgr. Svobodová Gabriela Vliv hormonálního znečištění vod na živočichy Biologické čištění odpadních vod Technologie výroby papíru Mgr. Svobodová Radka Pohled veřejnosti na hormonální antikoncepci Marihuana jako lék? Mgr. Synek Martin Překládání názvů českých jídel do angličtiny na jídelních lístcích Zajištění reprezentativního vzorku českých jídelních lístků s anglickým menu, analýza slovní zásoby používané pro názvy českých jídel a konfrontace s anglickými názvy, korekce nejčastějších chyb při překladech užívaných v běžné praxi. Vytvoření vzorového jídelního lístku s komentářem a poznámkovým aparátem. Sportovní terminologie vybraného sportu v novinářském stylu

7 Zajištění reprezentativního vzorku sportovních článků a zpráv z britského, tisku z oblasti jednoho sportu, vytvoření jazykové příručky ve formě slovníku pojmů s příslušným překladem do češtiny a komentářem Překlad odborného textu z angličtiny z oblasti přírodních věd Volba odborného textu v rozsahu 3-5 stran, překlad vybraného textu, vytvoření poznámkového aparátu s komentářem k překládání vybrané odborné terminologie a krátkým shrnutím v angličtině (summary). Mgr. Šišková Jana Reciproké rovnice druhy, způsoby řešení, Hornerovo schéma Phishing, pharming, phreaking metody, možná obrana Debrujáři asociace debrujárů, filozofie debrujárů Mgr. Škvařil Luděk Ing. Šmucr Michal Holografie vysvětlení principu holografického zobrazování, vznik hologramu a jeho užití, výroba bezpečnostních holografických prvků, další uplatnění holografie (film, holografická projekce, ) Jednoduché fyzikální pokusy z mechaniky hmotného bodu a z mechaniky tuhého tělesa zhotovení souboru alespoň deseti jednoduchých fyzikálních pomůcek z dostupných materiálů (PET lahve,..), vysvětlení příslušné fyzikální teorie, popis experimentů, statický nebo dynamický záznam těchto experimentů, případné měření s některou z pomůcek Jednoduché fyzikální pokusy z mechaniky kapalin a plynů zhotovení souboru alespoň deseti jednoduchých fyzikálních pomůcek z dostupných materiálů (PET lahve,...), vysvětlení příslušné fyzikální teorie, popis experimentů, statický nebo dynamický záznam těchto experimentů, případné měření s některou z pomůcek Role velkých šelem v ekosystému České republiky Ing. Šubert Radim, Ph.D. Fyzika na youtube.com Fyzika v angličtině (angličtina ve fyzice) Geoinformační systémy Mgr. Vančurová Markéta Srovnání vybraných geologických lokalit z hlediska mineralogie provedení literární rešerše, porovnání výskytu hlavních nerostů a jejich popis (případně jiná zvolená ročníková práce z geologie - po konzultaci) Zoologická příručka pro studenty středních škol literární rešerše, vlastní pozorování náhodných organismů a jejich popis, fotodokumentace Developing speaking skills at high schools research / questionnaire at selected high schools, practical suggestions and samples / tasks Mgr. Vašíček Jaroslav Musí být obezita životním prokletím? Tato studentská práce má za úkol pomoci svým spolužákům s problémy spojenými s nadváhou. V průběhu jednoho roku bude muset vybrat vzorek populace z řad svých spolužáků, kteří mají problémy s nadváhou a nevědí, jak tyto problémy řešit. Pomocí definovaných metod změří podíl tuku na celkové váze a rozdělí studenty na obézní a s nadváhou. Potom vypracuje cvičební program, který studenti budou po dobu jednoho až tří měsíců dodržovat a srovná výsledky s výchozím stavem. Měření budou probíhat průběžně po celou dobu a výsledky by se měli promítnout do individualizace cvičebních plánů. Zároveň nabídne studentů možnost společných pohybových aktivit na sportovištích školy. Výsledkem by mělo být vytvoření pohybových programů, které vedou k redukci váhy a zároveň ke změně životního stylu. Jak pomáhá pravidelné cvičení od bolesti Tato studentská práce má za úkol zjistit, jaký vliv má pohybová aktivita na bolesti zad. Student vybere vzorek populace z řad svých spolužáků, které občas trápí bolesti zad či kloubů. V této skupině pomocí definovaných metod zjistí flexibilitu jednotlivých žáků. Vytvoří cvičební program pro jednotlivé studenty, kterým se budou používat každý den po dobu jednoho až tří měsíců. V průběhu programu budou studenti několikrát testováni, aby mohl být program individuálně přizpůsoben. Výsledkem by mělo být zjištění, že flexibilita má zásadní vliv na zdravý růst a vývoj jedince i jeho výkonnost při sportu. Studentům bude nabídnuta možnost pravidelného cvičení v prostorách školy. Popis druhové diverzity obojživelníků ve vybrané lokalitě Tato studentská práce bude mít za úkol zmapovat výskyt obojživelníků a jejich druhové zastoupení v dané lokalitě. Studenti si vyberou lokalitu, kterou budou sledovat v průběhu roku z hlediska výskytu obojživelníků. Dané téma bude možné změnit dle zájmu studenta o dané skupiny živočichů a vztahu k přírodní lokalitě. Mgr. Vodička Michal Building own maps with Google maps application - ZADÁNO

8 The ground of the work should be description of geografic information systems and remote sensing and building own maps with support in Google maps and Google Fusion Tables. This work should describe a building own maps through the free use applications Quantum GIS and LeoWorks. The student will use data of European Space Agency and own data, which will student take with the GPS sensor. The main language of the work has to be English language. Set of physical experiments for younger children - ZADÁNO Students have to make a set of physical experiments. They will be asked to make movies with building and demonstrating these experiments. The main language of the work has to English language. Set of physical experiments for older children - ZADÁNO Students have to make a set of physical experiments. They will be asked to make movies with building and demonstrating these experiments. The main language of the work has to be English language.

9

10

11

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté

III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté III.část Učební plán, začlenění průřezových témat a učební osnovy pro vyšší ročníky osmiletého gymnázia a gymnázium čtyřleté Platnost dokumentu od 1. 9. 2009 1 Obsah 1. Učební plán... 4 2. Začlenění průřezových

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor

Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Charakteristika volitelného předmětu Biologie volitelná Organizační a obsahové určení: Vyučovací předmět průřezově reflektuje celý vzdělávací obor Biologie z RVP GV a integruje některé výstupy ze vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace Praskova 399/8, 746 01 Opava Školní vzdělávací program 18 20 M/01 Informační technologie se zaměřením na počítačové sítě a programování

Více

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Český jazyk a literatura CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází z obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ČESKÝ JAZYK Obor vzdělávání: 23-41 - M/01 Strojírenství 26-41 - M/02 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin: za studium 10 týdenních hodin

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Oldřich Lepil. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů TEORIE A PRAXE TVORBY VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ Oldřich Lepil Olomouc 2010 Tento projekt je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium

Gymnázium J.Vrchlického, Klatovy, Národních mučedníků 347 Školní vzdělávací program pro nižší gymnázium ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro nižší stupeň víceletého gymnázia (osmiletého, šestiletého) zpracovaný podle RVP ZV GYMNÁZIUM JAROSLAVA VRCHLICKÉHO, KLATOVY, NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 347 Identifikační údaje, charakteristika

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Rámcový vzdělávací program pro gymnázia Výzkumný ústav pedagogický v Praze Rámcový vzdělávací program pro gymnázia RVP G utorský kolektiv utorský kolektiv Koncepce: Jaroslav Jeřábek, Stanislava Krčková,

Více

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016

Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Katalog volitelných předmětů pro třetí ročník - školní rok 2015/2016 Obsah Obsah... 2 Biologie... 4 Vybrané kapitoly z biologie... 4 aneb co se ve středoškolských učebnicích nepíše... 4 Praktická cvičení

Více

Školní Vzdělávací Program

Školní Vzdělávací Program Školní Vzdělávací Program Gymnázium, Jablonec nad Nisou, Dr. Randy 4094/13, 466 01, příspěvková organizace Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 6 4 UČEBNÍ

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola mnoha možností Základní škola Boskovice, okres Blansko nám. 9. května 8 Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nezapomenou na to, jak se s vámi

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Kadeřník kód: 69 51 H/01. Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Kadeřník kód: 69 51 H/01 Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání Střední škola a mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program pro obor vzdělávání

Více

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN

JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN JAK NAPSAT INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN metodická příručka Základní škola Prostějov, ul. E. Valenty 52 Mgr. Markéta Talandová metodik KA1 Mgr. Hana Lužná výchovná poradkyně Individuální vzdělávací plán

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více