Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace"

Transkript

1 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ředitel školy: Ing. Josef Vondál V Opavě, červenec 2009 ÚVODEM Zahájení školního roku 2008/2009 bylo historickým mezníkem v působnosti školy. Do tohoto školního roku jsme vstoupili s novým ředitelem. PhDr. Jaroslav Burda, který byl ve funkci ředitele od , odešel do důchodu. Dovolujeme si touto formou poděkovat mu za vše, co pro školu za uplynulých 18 let vykonal. Díky jeho velké předvídavosti se naší škole poadařilo i přes nepříznivou situaci ve strojírenství obnovit výuku stagnujících strojírenských oborů. Naše škola za jeho vedení získala nejen na kvalitě výuky, rozšířily se učební, posléze i studijní obory, ale získala také kredit - škola se zapsala do podvědomí středního školství nejen v okrese Opava, ale také v kraji a zřizovatel Krajský úřad MS kraje respektoval priority školy a podporoval aktivity zaměřené na modernizaci školy jako takové, modernizaci výuky spojené s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a další aktivity podporující výuku, vzdělávání a přípravu žáků na budoucí povolání.

2 PhDr. Burda prezentoval školu na veřejnosti ve všech oblastech výuky i mimoučebními, především sportovními výsledky a vysokou kulturní angažovaností. Díky jeho aktivitám spousta žáků navštívila koncerty, divadelní představení a výstavy, což pro mnohé byla oblast nepoznaná a rodinou nepodporovaná. Podporoval všechny aktivity žáků a dbal na zvýšenou péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, podporoval talentované žáky. Mezi jeho priority patřily dobré vztahy pracovního kolektivu nejen mezi pedagogickými pracovníky, ale vzájemná úcta mezi všemi zaměstnanci. Ještě jednou pane řediteli vlastně Pane Řediteli děkujeme. Od 1. srpna 2008 byl do funkce ředitele jmenován Ing. Josef Vondál, který na škole do této doby působil ve funkci zástupce ředitele pro teoretické vyučování. Stejně jako PhDr. Burda i on je absolventem naší školy a prošel více funkcemi, počínaje funcí učitele odborného výcviku, učitele odborných předmětů v rámci teoretického vyučování a již zmíněnou funkcí zástupce ředitele pro teoretické vyučování. A tak jsme zahájili školní rok 2008/2009. dosavadní rekord 999 žáků z počátku školního roku 2007/08 jsmev září 2008 překonali a školní rok 2008/09 jsme zahájili s rovnou tisícovkou. Náboru žáků pro školní rok 2009/10 byla věnována maximální pozornost, avšak výsledek neodpovídal vynaloženému úsilí. Klademe si otázku, kde jsme udělali chybu. Nabízí se také otázka, zda svůj díl neúspěchu nenese změna systému přijímacího řízení, který z pohledu školy je naprosto nepřehledný a neovlivnitelný, případně krize, která ve velké m míře postihla právě strojírenskou sféru a tím i školy s tímto zaměřením. Vzdělávací program středního vzdělání probíhal ve školním roce 2008/09 v těchto stupních vzdělávání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Management strojírenství Technické lyceum Mechanik strojů a zařízení Mechanik seřizovač Podnikání 4 letý obor 4 letý obor 4 letý obor 4 letý obor nástavbové studium denní (2 roky), dálkové a večerní (3 roky)

3 Střední vzdělání s výučním listem Obráběč kovů Zámečník Nástrojař Elektrikář silnoproud Obráběcí práce Kuchařské práce Šití oděvů Zámečnické práce ve stavebnictví 3 letý obor 3 letý obor 3 letý obor 3 letý obor 3 letý obor 3 letý obor 3 letý obor 3 letý obor Teoretické vyučování probíhalo ve 44 třídách (15 tříd 1. ročník, 12 tříd 2. ročník, 12 tříd 3. ročník a 5 tříd 4. ročník), odborný výcvik prbíhal v dílnách na Kolofíkově nábřeží v Opavě a na odloučeném pracovišti v Opavě Kylešovicích. Žáci vyšších ročníku absolvovali odborný rozvoj podle charakteru oboru na pracovištích strojírenských firem regionu, na pracovištích společného stravování i individuálně se zaměřením, odpovídajícímu přípravě žáka na budoucí povolání. Ubytování a stravování studentů zajišťoval vlastní domov mládeže a školní jídelna v areálu na Kolofíkově nábřeží. Ve školním roce 2007/08 ukončilo studium celkem celkem 87 studentů učebních oborů 91 studentů maturitních a nástavbových, z toho 136 chlapců a 42 dívek. Stejně jako v předchozích letech proběhlo předávání maturitních vysvědčení a výučních listů slavnostně v Domě kultury Petra Bezruče za přítomnosti absolventů, jejich rodičů, učitelů. Studium ukončili studenti v oborech a počtech: Učební Elektrikář silnoproud 10 Kuchařské práce 9 Obráběcí práce 12 Šití oděvů 5 Obráběč kovů 33 Zámečník 20 Nástrojař 13 Studijní

4 Management 21 Mechanik seřizovač 25 Mechanik strojů a zařízení 15 Technické lyceum 9 Nástavba Podnikání 19 denní Podnikání 13 dálková Podnikání 18 večerní Všem absolventům b l a h o p ř e j e m e.

5 Teoretické vyučování probíhalo v učebnách školy, učebnách na DM a na odloučeném pracovišti v Kylešovicích. První ročník denní nástavby absolvoval výuku v učebnách SOU stavebního, Boženy Němcové 22, Opava. Výuku zajišťovali: Ing. Blanka Burdová zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Hana Kozelková zástupce ředitele pro teoretické vyučování Ing. Benna Daniel ICT Bc. Bolacká Krista NJ Mgr. Bolacká Yvone NJ, AJ Ing. Burdová Blanka Odborné předměty ekonomické Ing. Bystroň Evžen Odborné předměty strojírenské, VT Mgr. David Lukáš ČJ, D, ON Ing. Demlová Bohdana Odborné předměty strojírenské Mgr. Doleželová Pavlína M, DG, ICT Mgr. Frončková Jarmila ČJ, právní nauka, Mgr. Habartová Libuše AJ Ing. Hadámek Luděk AJ Mgr. Handl Antonín Odborné předměty strojírenské Mgr. Havránková Kateřina AJ, NJ Mgr. Honig Ladislav Odborné předměty strojírenské Ing. Chudá Jarmila ICT Ing. Jenč Josef Odborné předměry ekonomické Mgr. Kartous Lukáš M Ing. Kaštovský Miroslav Odborné předměty elektrotechnické Mgr. Kleinová Pavlína M, F Kopřiva Milan TV Ing. Kocian Vladislav ICT Ing. Kozelek Karel Odborné předměty strojírenské Mgr. Kozelková Hana M Ing. Kožiál Jan Odborné předměty strojírenské Krempaský Milan TV, ZeCH Mgr. Kroupa Petr NJ, TV Mgr. Kroupová Marie TV, obchodní korespondence, technika administrativy

6 Mgr. May Dean Russel AJ Mgr. Mikolajková Šárka M, F Bc. Andrea Mludková AJ Ing. Muschová Eva Odborné předměty ekonomické Ing. Nosek Jan Odborné předměty strojírenské PaedDr. Pavelková Věra ČJ, ON, právní nauka výchovná poradkyně Mgr. Pavlíčková Olga Odborné předměty strojírenské, Ing. Pernikář Jaroslav Odborné předměty strojírenské, výpočetní technika Petr Jiří M Ing. Petráš Břetislav Odborné předměty strojírenské Mgr. Pojetová Zina ČJ, ON, právní nauka, základy spol. věd Mgr. Pokludová Jitka D, NJ Ing. Pokorná Hana Odborné předměty ekonomické Bc. Puschová Daniela Teorie oboru kuchařské práce Bc. Ratimorský Alexandr AJ Mgr. Raveaneová Natalie TV Ing. Servus Jaroslav Odborné předměty strojírenské, základy automatizace Ing. Schreier Jiří Odborné předměty strojírenské, výpočetní technika Skalošová Žaneta NJ Ing. Smoleňová Blanka EP, MM Ing. Špinlerová Marie Odborné předměty strojírenské, chemie Štenclová Ludmila NJ, TV PhDr. Dagmar Toulová ČJ Mgr. Trušinová Renata M, F, ZPV, ZeCH Mgr. Víchová Marie ČJ, ON, základy spol. věd Mgr. et Mgr.Vojtalová Marie ČJ, ON Mgr. Vojtek Miloš TV, ON Mgr. Vojtková Lenka M, ZeCH, NJ Ing. Závodná Iveta Odborné předměty ekonomické Žaloudková Miroslava Odborné předměty ekonomické provozní praxe Externisté JUDr. Kraus Karel právní nauka

7 Školní psycholog Mgr. Nikola Suchopátrová PaedDr. Věra Pavelková Výchovný poradce PaedDr. Pavelková Věra V rámci teoretického vyučování se uskutečnila řada kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí, organizovaných nejen naši školou, ale i jinými školami a školskými institucemi. Velkým úspěchem a inspirací pro ostatní žáky bylo 1. místo našich studentů v okresním kole SOŠ, vítězství v krajském kole a velmi pčkné umístění v kole celostátním. V rámci výuky se uskutečnily exkurze žáků do firem v okrese Opava, především do Brano, a. s., Ostroj, a. s., Mittal Steel Ostrava, a. s., MSA Dolní Benešov. Rovněž učitelé odborných předmětů strojírenských navštívili výše uvedené firmy v rámci dnů nové techniky organizovaných pedagogy naší školy. Velkým přínosem pro žáky i jejich vyučující byl Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Odborný výcvik Výuku žáků v rámci odborného výcviku zajišťovali učitelé OV: Ing. Vladislav Kincel, PhD. zástupce ředitele pro odborný výcvik Jiří Kaláč vrchní mistr Jaroslav Kočí vrchní mistr Petr Elbel vrchní mistr / vedoucí svařečské školy Baďura Pavel Obráběcí práce Bartek Miloš Obráběč kovů Biler Jaromír Zámečník, instruktor svářečské školy Borovička Roman Kuchařské práce

8 Bzonek Josef Cihlář Petr Černá Gabriela Deutschová Věra, Bc. Elbel Petr Fryč Ludvík Heisig Jaromír Chromec Miloslav Ihn Simon Ihnová Margit Korpas Jan Kupka Karel Lahodný Petr Lederer Jiří Lenc Jaroslav Lukáč Pavel Machold Pavel Michálka Karel Mrkva Bruno Mühr Antonín Peterek Josef Pilčík Viktor Stonišová Ludmila, Bc. Tylšar Stanislav Vrána Lubomír Obráběcí práce, Mechanik seřizovač Obráběcí práce Kuchařské práce Šití oděvů Zámečník, vedoucí svářečské školy a instruktor svařování Obráběč kovů, Mechanik seřizovač Obráběč kovů Nástrojař Zámečnické práce ve stavebnictví Kuchařské práce Elektrikář silnoproud Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení Elektrikář silnoproud Obráběcí práce, instruktor svářečské školy Obráběč kovů Obráběč kovů Zámečník Zámečník, Mechanik strojů a zařízení Obráběč kovů Elektrikář silnoproud Zámečník, instruktor svářečské školy Mechanik strojů a zařízení Šití oděvů Nástrojař Obráběcí práce V návaznosti na probíraná témata v jednotlivých oborech a ročnících se žáci se svými učiteli zúčastňovali odborných exkurzí, na kterých se seznamovali s provozy. Pokračovala - pro úsek odborného výcviku velmi důležitá - spolupráce se strojírenskými závody a firmami regionu, na jejichž pracovištích probíhá odborný rozvoj žáků 3. a 4. ročníků. Tyto firmy spolupracovaly se školou také v oblasti moderních výrobních a technologických informací, které v rámci možnosti škola zařazuje do výuky. Mimo jiné jsou to: Ostroj, a. s., FERRAM, a. s., FEMONT, a. s., Branecké železárny, a. s., Formy a Plasty, a.

9 s., Opavské strojírny, a. s., fa Vehovský, s. r. o., ale také spousta malých firem a firmiček, bez kterých se provoz neobejde. V návaznosti na probíhající hospodářskou krizi se v závěru roku vyskytly problémy se žáky na provozních pracovištích, které jednotlivé firmy nemohly z důvodu zániku či nestability nadále zaměstnávat na odborném rozvoji. Žáci postupně přecházeli na pracoviště školy. Domov mládeže Kapacita domova mládeže ve výši 75 lůžek byla po celý školní rok využívána žáky naší školy, volná místa obsadili studenti některých dalších škol v Opavě, především Střední školy průmyslové a umělecké, studenti SPŠ stavební, Mendelova gymnázia a Střední školy Opava, Husova ul. O ubytované žáky pečoval kolektiv pracovníků ve složení Radoslav Górecki vedoucí vychovatel Ing. Tibor Bada Svatava Božoňová Jindřiška Schorníková vychovatel vychovatelka vychovatelka V průběhu školního roku připravil kolektiv vychovatelů pro ubytované žáky sportovní turnaje ve stolním tenise, odbíjené dvojic, basketu dvojic, střeleckou soutěž, soutěže ve stolním fotbale, sálové kopané, dámě a šachů, plážovém volebale a silovém trojboji. Ve volném čase ubytování žáci pravidelně navštěvovali tělocvičnu, saunu, fotbalové hřiště, posilovnu to vše v areálu školy. Měli denně přístup k internetu a mohli využívat počítače nejen pro potřeby přípravy na výuku. Kultura jako součást výchovy mimo vyučování zahrnovala celoroční výstavku výtvarných prací ubytovaných žáků, koncerty, diskotéky a besedy. Samotní ubytování žáci se podíleli ve spolupráci s paní vychovatlkou Schorníkovou na sezónní výzdobě celého internátu.

10 Ostatní provozy Úsek ředitele Kristianová Martina Žaloudková Miroslava personalista pro žáky, sekretariát personalista, PaM zástupce statutárního orgánu Ekonomický úsek Ing. Daniel Tesařík Hrušková Magdaléna Ledererová Petra vedoucí ekonomického úseku mzdová účetní ekonom automatické zpracování dat Technický úsek Theuerová Jarmila Jarošová Dagmar technický pracovník výdejčí Provozní úsek Bartek Bohuslav Baránek Rudolf Beier Martin Barč Petr Bena Vlastimil Černý Zdeněk Górecki Jiří Hájková Marianna Kamrádová Renáta Krämer Luděk Kohut Ladislav Košťálek Jiří Losert Rudolf Pagáčová Bohuslava Pavlíková Jana Plušková Gerda vedoucí provozního úseku strojní údržba strojní údržba údržba truhlářské práce vrátný vrátný vrátný vrátná uklízečka elektroúdržba údržba vrátný údržba uklízečka uklízečka uklízečka

11 Stankeová Ilona Stoniš Václav Svrčková Eliška Theuer Karel Waligora Bohumil Zezulková Daniela uklízečka údržba uklízečka uklízeč stavební údržba uklízečka Školní jídelna Kolektiv školní jídelny připravoval celodenní stravu pro ubytované žáky a hlavní jídlo pro žáky a zaměstnance. Pracoval ve složení: Věra Víchová Benna Jaromír Helena Cihlářová Marie Hranošová Jan Parva Bronislava Škrobánková vedoucí školního stravování kuchař pomocná kuchařka kuchařka kuchař kuchařka Tesařová Ivana vedoucí, t. č. MD *************************************************************************** ******

12 Pedagogičtí pracovníci se v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastňovali akci organizovaných především krajským vzdělávacím a informačním centrem (KVIC) v návaznosti na nové pedagogické a výukové programy, v maximální míře pokračovala příprava ŠVP. Školení a vzdělávacích akcí se zúčastnili také další zaměstnanci, především akci vzdělávací agentury DENDRA, která organizuje školení pro ekonomy, personalisty apod. v Opavě a RESK Třinec. Ve školním roce 2008/9 jsme opět - již po sedmé - byly organizátory informační akce pro žáky vycházející ze základní školy a pro jejich rodiče, která se konala pod názvem INFORMA 2008 ve spolupráci s Úřadem práce v Opavě za účasti všech středních škol opavského regionu, některých škol z Ostravy, Přerova, Hranic, Kroměříže, Havířova, Karviné, Krnova, Bruntálu. Navazovaly Dny otevřených dveří, kde byly žákům poskytnuty podrobné informace o oborech a studiu na naší škole. Zástupci vedení SŠT se zúčastňovali třídních schůzek s rodiči vycházejících žáků v základních školách okresu Opava, navštívili také některé školy v Krnově. Zúčastnili jsme se s prezentací školy informačních akcí v Hlučíně a Bruntále. Tyto informační akce ulehčují rodičům a žákům rozhodování při výběru budoucího povolání. Je škoda, že tato náročná a z naší strany velmi aktivní činnost, se nesetkává vždy s ohlasem. Pro zaměstnance se v průběhu školního roku uskutečnili již tradiční mimoškolní akce rodinná rekreace v období podzimních prázdnin, Mikulášská nadílka pro děti, vánoční nadílka pro dospělé, Silvestrovský turnaj dvojic volejbal, Den učitelů, zájezd do Německa v období jarních prázdnin aj.

13 Projekty realizované v současné době: COMENIUS partnerství škol Dálkové působení mechatronických systémů jako základ stávající užší spolupráce na evropské úrovni Cíle projektu: Zavedení spolupráce se školami v zahraničí Podpora pracovních a studijních schopností žáků v evropském měřítku Výměna technologií Pochopení a zdokumentování společných a odlišných prvků informatiky a automatizace v technologiích polských, španělských, německých a českých podniků Seznámení s programy dálkového řízení zautomatizovaných systémů a jejich programování Poznávání daných regionů v Evropě Podpora připravenosti žáků k migraci Rozšíření kompetencí učitelů o nejnovější technologie Partneři a zaměření: Berufsbildende Schulen II der Braunschweig, Německo Dálkové ovládání v pohybujících se zautomatizovaných výrobních systémech Technikum nr. 4, Raciborz, Polsko Microcontroler ovládání robotů IES Serrallarga, Blanes, Španělsko SPS řízení SŠT, Opava, ČR Nové technologie CAD/CNC NÁZEV GLOBÁLNÍHO GRANTU: ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI MORAVSKOSLEZSKÉM Spolupráce technických škol při modernizaci výukových metod a implementaci ŠVP Cíle projektu: V první fázi projektu budou - prostřednictvím seminářů s praktickými ukázkami moderních metod výuky prezentovány učitelům zapojených technických škol příklady dobré praxe. Tyto semináře budou organizovány na jednotlivých školách. Workshopy, kterými budou

14 doplněny, umožní učitelům vzájemnou komunikaci mezi školami a také navázání neformálních partnerských vztahů. Tato komunikace je nutnou podmínkou pro diskuzi a porovnání školních vzdělávacích programů s cílem jejich kvalitního rozpracování. Zároveň umožní identifikovat jednotlivá témata pro vypracování vzdělávacích materiálů Tvorba již samotných vzdělávacích materiálů, včetně podrobné metodiky, je součástí druhé fáze projektu, kde na základě jejich pilotního ověřování na školách, které jsou do projektu zapojeny, proběhne interní i externí evaluace. Všechny vytvořené a ověřené materiály budou zpřístupněny ostatním školám prostřednictvím internetového portálu Partneři projektu: Střední škola, Bohumín Střední škola technická, Opava Střední škola, Ostrava-Kunčice Střední škola, Třinec-Kanada Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek Střední škola technická, Ostrava-Hrabůvka Střední škola, Vítkov-Podhradí NÁZEV GLOBÁLNÍHO GRANTU: ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI MORAVSKOSLEZSKÉM Název a číslo oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.1 Vzdělávací program Metrologie a počítačová podpora měření Hlavním cílem projektu je získání právního povědomí vyplývajícího ze zavádění managementu kvality a kontroly jakosti ve firmách. Následovně aplikace výpočetní techniky a jejího programového vybavení do řízení jakosti.

15 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO (ROP NUTS II) Oblast podpory 2.1. Infrastruktura veřejných služeb Modernizace vybavení školy pro praktické i teoretické vyučování Cílem projektu je dosáhnout maximální kvality výuky studentů, která navíc umožní aktivní a tvůrčí přístup vyučovaných studentů jak k teoretické, tak k praktické části výuky v oblasti technického odborného vzdělání a vybavení odborné dílny pro strojní obrábění, osazením 2 nových CNC strojů CNC obráběcího centra a CNC soustruhu. Podané projekty: Operační program vzdělávání a konkurenceschopnost Podpora zájmu žáků ZŠ o studium v technických oborech se zaměřením na strojírenství v MSK Cílem projektu je primárně zvýšení zájmu žáků 7. a 8. Tříd ZŠ o studium v technických oborech se strojírenským zaměřením a sekundárně zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků v technických profesích. Zvýšení motivace žáků projekt řeší celou řadou propagačních, informačních, ale zejména vzdělávacích a tréninkových aktivit ve spolupráci se všemi klíčovými subjekty: - partnerství technických SŠ plošně v MSK (lokality: Ostrava, Frýdek- Místek, Bohumín, Třinec a Opava) -spolupráce ZŠ - spolupráce zaměstnavatelů

16 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

17 ZÁŘÍ - sportovní a cyklistický kurz, - zahájení sportovních a kulturních aktivit žáků ubytovaných na DM (posilovna, turnaj v plážovém volejbalu, foto projekce Ohlédnutí za prázdninami, - 2. termín a opravný termín maturitních zkoušek, - VECTOR testování žáků 4. ročníků, 1 ročníky přihlášeny do MEC, - účast na memoriálu Jana Martínka odbíjená, - 3 žáci oboru Mechanik seřizovač se zúčastnili výměnného pobytu se střední školou v německém Braunschweigu, - divadelní představení pro žáky Švanda dudák, - 3. ročníky oboru MS, MSZ a M návštěva Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, - práce na ŠVP pro vytčené obory. ŘÍJEN - zasedání Školaské rady nově zvoleným předsedou se stal PhDr. Jaroslav Burda - testování 1. ročníků MEC, - příprava na profesní dny pro žáky základních škol okresu Opava na dílnách SŠT, - příprava na INFORMA 2008, - zaměstnanecké rekvalifikační kurzy pro fy LINASET, - dokončení ŠVP pro 1. ročník oboru Z, N, El - ukončení kurzu svařování v rámci rekvalifikace po Úřad práce v Opavě, - turnaj ubtovaných žáků na DM v sálové kopané a ve střelbě ze vzduchovky, - seznámení s historickou části Opavy spojenou s návštěvou informačního centra žáci DM, - podzimní rekreace zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků v areálu hotelu AVALANCHE v Dolní Moravici. LISTOPAD - proběhly profesní dny pro žáky základních škol okresu Opava na dílnách SŠT, - INFORMA 2009 prezentační akce středních škol okresu Opava, některých středních škol MS kraje akce proběhla ve dvou dnech v prostorách školy a dílen. Určeno žákům vycházejícím ze ZŠ a jejich rodičům. - Den otevřených dveří pro zájenmce o studium na naší škole, - jazzový koncert Jany Koubkové a výchovný koncert Travellers pro žáky ročníku, - zahájení dalšího rekvalifikačního kurzu svařování pro Úřad práce v Opavě a Úřad práce v Bruntále, - účast učitelů odborných předmětů a učitelů OV na Dnech nové techniky v Dolním Benešově, - závěr turnaje v sálové kopané žáků DM a zahájení turnaje ve stolním tenisu, - přebor DM ve stolním fotbale zahájení, - okresní finále v basketbalu chlapci. PROSINEC - návštěva Památníku Petra Bezruče v rámci výuky žáci 3.Č, - divadelní představení Sluha dvou pánů, - turnaj ve florbale chlapci, - školní akademie, - na DM pokračoval turnaj ve stolním tenisu pro ubytované žáky,

18 - bruslení na ZS v Opavě pro žáky a pedagogy školy, - turnaj zaměstnanců ve volejbale (debl), - Mikulášská nadílka pro děti zaměstnanců, - Vánoční večírek zaměstnanců. LEDEN - Den otevřených dveří, - opravné maturitní zkoušky, - ubytování žáci návštěva Slezského muzea v Opavě, - závěr turnaje ve stolním tenisu na DM, - zahájení turnaje ve volejbale dvojic a turnaje v dámě a šachu ubytování žáci. ÚNOR - zahájení testů Barvy života, - zahájení kurzu svářečů samoplátců, - zahájení příprav oslav 60. výročí školy, - turnaj ubytovaných žáků ve střelbě ze vzduchovky, - společenský kvíz I DM, - jarní prázdniny poznávací zájezd zaměstnanců do Německa: Berlín, Lipsko, Míšeň, Drážďany. BŘEZEN - zahájení kurzu svářečů pro SOU stavební a rekvalifikační kurz svářečů pro Úřad práce Bruntál, - soutěž zručnosti Zlatý pilník za účasti soutěžících z MS kraje, Zlínského a Olomouckého kraje, Slovenska a Polska, - recitační soutěž v českém jazyce, - zahájení měsíční stáže studentů z Polska, - ukončení rekvalifikačních kurzů svářečů, - účast na soutěži oboru Kuchařské práce, - rekvalifikační kurz CNC, - zahájení turnaje v košíkové žáci ubytování na DM, - slavnostní schůze u příležitosti Dne učitelů, setkání s bývalými zaměstnanci důchodci. DUBEN - písemné maturitní zkoušky, - účast studentů v okresním kole SOČ, - závěrečné testování Barvy života - silový čtyřboj, - finále okresní kolo volejbal - chlapci - olympiáda v AJ, - divadelní představení Veselé paničky Windsorské, - představení v LD Svět je báječné místo, - DM ukončení turnaje ve střelbě ze vzduchovky.

19 KVĚTEN - společenský kvíz II DM, - plážový volejbal zahájení turnaje na DM, - závěr silového trojboje DM, - přebor ve stolním fotbale DM, - pobyt našich žáků ve Španělsku v rámci projektu COMENIUS, - zahájení maturitních zkoušek, - přijímací zkoušky na nástavbové studium, - zahájení zaměstnanecké rekvalifikace pro Ostroj, a. s. Opava, - rekvalifikační kurz CNC pro Dolní Benešov a rekvalifikační kurz pro Charitu Opava. ČERVEN - závěrečné zkoušky a zahájení dalšího svářečského kurzu pro ÚP Opava, - stáž žáků ZSM Ratiboř, - turnaj v basketbale neregistrovaných žáků, - mezinárodní historická soutěž Slezské hrady a zámky, - sportovní kurz s denní docházkou, - dvanáctihodinový fotbalový maratón noční, - DM družební setkání se studenty z Ratiboře, - turnaj v plážovém volejbalu mezi ubytovanými žáky SŠT a SOU stavebního, - den sportu a zdravé výživy DM.

20 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ŽÁCI

21 Třída: 1.A Podnikání třídní učitel: Ing. Muschová Eva Becková Hana Buriánová Tereza Cihlář David Gebauer Tomáš Gibes Ondřej Juchelka Jan Jursová Veronika Kašpárková Veronika Kořínek Ondřej Kostera Anton Kozelek Jan Kratochvílová Petra Krayzlová Simona Machálek Karel Malchárek Jan Moravec Tomáš Mucha Michal Onderka Patrik Plaček Vojtěch Popková Simona Repaň Tomáš Režnar Erik Salich Jakub Slivka Marek Šindler Lukáš Tomíček Petr Tylšar Radim Vykydal Jakub Třída: 1.ČA Mechanik seřizovač třídní učitel: Ing. Servus Jaroslav Barát Jiří Bednář Marek Bittner Marek Braunš Martin Brigula Jan Březina Jan Čepica Jakub Černava Tomáš Číž Tomáš Dušek Lukáš Fluger Jiří Holíček Tomáš Hřivnáč Filip Kostka David

22 Krzestan Marek Kupka Daniel Newerla Vít Palcer Vojtěch Petroš Roman Sommer Dominik Škůrek Jan Třída: 1.ČB Mechanik seřizovač třídní učitel: Ing. Nosek Jan Čížek Jaroslav Drastík Marek Gallus František Hartoš Jakub Heider David Hubálek Petr Kalus Jakub Kostera Patrik Kremser Vojtěch Kubánek Ondřej Peterek Jan Růžička Vladan Stromský Lukáš Šumník Marek Tabor Radek Tulach Jakub Tyburec Ondřej Vavřinec Adam Volf Karel Vyležík Petr Židek Jan Třída: 1.ČS Mechanik seřizovač, Mech. strojů a zařízení třídní učitel: Mgr. Doleželová Pavlína Axmann Vít Bedrich Ondřej Blaženec Vojtěch Demel Kryštof Gold Petr Grigarčík David Hulva Jiří Huska David Janík Jakub Kara Miroslav Koneczný Vojtěch Korček Radomír

23 Kuric Jan Michna Petr Palcer Aleš Pavelka Lukáš Petroš Daniel Přibylský Ondřej Puchký Matěj Řehák Radim Stanovský Petr Žák Jaroslav Třída: 1.EO Elektrikář silnoproud, Obráběč kovů třídní učitel: Ing. Tomanová Jarmila Bilík Václav Fajkus Michael Ficek Stanislav Halfar Jan Hanák Petr Havlica Přemysl Chromčák Tomáš Kaniok Ondřej Křemen Ondřej Lavička Tomáš Levák Eduard Luks Miroslav Premus Roman Procházka Petr Richter Tomáš Seidl Aleš Smolík Jaromír Svoboda Josef Svobodová Eva Škriečka Jakub Tesař Daniel Tomko Michal Volek Jan Votoček David Vrbický Patrik Třída: 1.KP Kuchařské práce třídní učitel: Štenclová Ludmila Bilá Simona Buksová Jana Gilík Tomáš Horáková Denisa Juríková Tereza

24 Kaluscha Jiří Kratochvílová Klára Maturová Gabriela Pešl Václav Vladařová Anna Zichová Petra Třída: 1.MA Management strojírenství třídní učitel: Ing. Pokorná Hana Glabasniová Kamila Glettniková Renáta Heider Adam Janeček Matěj Koschaný Jiří Laovský Michael Mareth Ondřej Němcová Miroslava Rajsiglová Michaela Ratajová Denisa Rostek Milan Slipek Lukáš Sopčák Tomáš Škrobánková Barbora Šlosárek Radim Šuhajík Martin Valentová Tereza Vojtková Ludmila Votánková Michaela Zemková Ester Třída: 1.MB Management strojírenství třídní učitel: Mgr. Kroupová Marie Bahrová Nikola Černý Jakub Flanderová Saskia Halfarová Lenka Hendrych Tomáš Kocourková Aneta Kokoř Martin Kotešovec Michael Krbálek Jan Kuzník Jakub Kyška Tomáš Linet Petr Mikšík Martin

25 Němec Radek Opravil Ivo Ptáčková Eva Řemelková Monika Vinckerová Markéta Zaoral Daniel Třída: 1.N Nástrojař třídní učitel: Ing. Špinlerová Marie Bravenec Tomáš Dihel Tomáš Dobeš Lukáš Dratva Jakub Fiedler Štěpán Fuchsík Lukáš Gebauer Michal Gebel David Holeček Aleš Kácal Patrik Kolečkář Václav Kuděla Radek Labaj Petr Láryš Patrik Meinhold Jaroslav Minarčík Patrik Obrusník Ondřej Přibyla Radek Šrom David Theuer Ondřej Tomaštík Jiří Tomaštík Karel Vícha Martin Vinkler Ondřej Třída: 1.O Obráběč kovů třídní učitel: Mgr. Handl Antonín Biskup Pavel Černický Martin Černý Martin Gilík Luboš Chovanec Michael Kossanyi Marek Kostka Lukáš Lex Jakub Lihotský Jindřich Mainuš Zdeněk

26 Mikuda Jan Minarčík Oldřich Morbitzer Marek Oczadlý Petr Pluschke David Richter Jiří Sauer Vít Sentenský Přemek Sněhota Pavel Valášek Eduard Vícha Přemysl Votoček Marek Vybrančík Patrik Wariš Robert Weiss Lukáš Třída: 1.PA Podnikání třídní učitel: Mgr. Frončková Jarmila Beneš Petr Binarová Marie Blažek Tomáš Borovička Roman Haasová Lenka Halfarová Dagmar Hamplová Bohumila Hendrych Martin Jurník Leopold Novák Roman Pavelková Kamila Peterková Martina Říčný Lukáš Svoboda Marek Štěbra Pavel Vašut Daniel Zavadilová Lucie Zawadská Andrea Třída: 1.PB Podnikání třídní učitel: Mgr. Frončková Jarmila Andráško Milan Dostálová Iveta Drastíková Regina Dresselová Miluše Dvouletý David Glabasniová Marcela Godovská Jolana

27 Kozák Luděk Kristian Martin Kuchařík Jan Matýsková Marie Menclová Petra Mrkvová Jarmila Ondráčková Lenka Ostráková Petra Piskořová Anna Slivková Vlasta Stiborská Jitka Špičáková Dobromila Štincíková Libuše Terš David Tichovová Radana Urbánek Hynek Víchová Světlana Třída: 1.ŠZ Šití oděvů, Zámečnické práce ve stavebnictví třídní učitel: Mgr. Kroupová Marie Benda Pavel Číž Daniel Drápal Lukáš Drápal Petr Hlubková Ester Chromčák Jakub Jackovičová Beáta Pchálková Jana Ševiorová Pavla Šupík Adam Zajunc Pavel Zawisláková Sabina Třída: 1.V Podnikání třídní učitel: Ing. Jenč Josef Adame Adrian Beilová Zdeňka Biler Vladan Bilíková Božena Elbl Václav Foltysová Kateřina Greiplová Zdeňka Holušová Blanka Holý Ondřej Kočnarová Michaela Lacková Ludmila

28 Laifert Martin Latoň Luboš Mišurová Zuzana Nováková Jana Říčný Jan Sklibová Tereza Slanina René Strnadlová Hana Tvrdý Miroslav Zeisbergerová Iveta Třída: 1.Z Zámečník třídní učitel: Mgr. Kroupa Petr Adamec Michal Banšel Štěpán Endrych Lukáš Foltin Patrik Haas Ondřej Honka Martin Hurník Lukáš Jakš Daniel Jarkulisch Patrik John Lukáš Kopečný Lukáš Král Filip Kramář Lukáš Lassak Tomáš Mikluš Marek Minks Jaroslav Modelský Roman Nezmar František Novák Dominik Onderka Matěj Pater Martin Pavelek Michal Radek Jan Řeha Jakub Schwablík Tomáš Sněhota Tomáš Terber Dominik Týn Daniel

29 Třída: 2.A Podnikání třídní učitel: Ing. Burdová Blanka Břeský Patrik Černý Patrik Čurgalyová Žaneta Ditrichová Magda Dočkal Antonín Dornová Lucie Drastíková Iveta Fuchsíková Eva Hanáková Lenka Hermanová Vendula Horák Jan Jaroš Daniel Kalinová Monika Kalinová Pavla Kirchnerová Petra Kirstová Daniela Lichý Milan Malcová Alena Pavelka Antonín Prejda Michal Rückerová Nikol Schreier Michal Stružík Tomáš Vavřínková Iveta Vitásková Simona Vltavský Ondřej Weissová Hana Žídková Nikol Třída: 2.Č Mechanik seřizovač třídní učitel: Ing. Servus Jaroslav Bělica Matěj Golka Dominik Havel Ondřej Holubek Filip Hřebavka Marek Kowalski Matěj Kubín Václav Matušík Tomáš Milec Tomáš Mocek Václav Novák Patrik Očko Jan Panáček Ondřej Pavlíček Vojtěch

30 Peťovský Martin Pluške Jiří Poledník Jiří Řehulek Michal Šustai Dan Toman Michal Vilč Michal Vrchovecký Jan Weiss Matěj Třída: 2.ČS Mech. seřizovač, Mech. strojů a zařízení třídní učitel: Mgr. Vojtková Lenka Adamčík Libor Bechný Vojtěch Bílovský Roman Buchta Aleš Burda David Glabazňa Jiří Gregořica René Halfar Adam Herudek Marek Hladík Ondřej Chmiel Lukáš Kaspar René Kubný Rostislav Kukla Adam Lavický Martin Macošek Šimon Matula Martin Nevřela Jan Prasek Daniel Prošek David Rode Jiří Rohovský Jan Rolný Miroslav Slovák Radim Sommer Zdeněk Stoschek Denis Střílka Radek Swiech Jakub Štencek Matěj Vilášek Michal Zajíček Tomáš

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Ředitel školy: Ing. Josef Vondál V Opavě, srpen 2010 ÚVODEM I když jsme školní rok 2009/2010 zahájili

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, OPAVA Kolofíkovo nábřeží 51, 747 05 OPAVA příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 Ředitel školy PhDr. Jaroslav Burda V Opavě 31. 7. 2008 ÚVODEM...naše ročenka začíná téměř

Více

Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131

Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131 Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131 Název: Dálkové působení mechatronických systémů jako základ stávající užší spolupráce na evropské úrovni Střední škola

Více

Žáci do 15 let 4 km. Žákyně do 15 let 4 km

Žáci do 15 let 4 km. Žákyně do 15 let 4 km Žáci do 15 let 4 km 1. Vala Petr 0:19:52.0 2. Machovský Václav 0:20:03.0 3. Král Josef 0:20:47.7 4. Kramný Vojta 0:21:18.8 5. Pražák František 0:21:52.4 6. Mocek Kristián 0:22:11.1 7. Bláha Dominik 0:22:18.3

Více

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008

Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Seznam absolventů ve školním roce 2007/2008 Třída: Třídní učitelka: HT 4. A 65-42-M/004 Hotelnictví a turismus Mgr. Danica Lokajíčková 1. Kateřina Baslová 16. Alena Kukuczková 2. Vojtěch Beseda 17. Lenka

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Opavská míle. 1609 m. A - Muži 39- Opava 9.9.2014

Opavská míle. 1609 m. A - Muži 39- Opava 9.9.2014 A - Muži 39- Opava 9.9.2014 1 1 Ševčík Jakub CZE 1990 SSK Vítkovice 00:04:11 23.08 2 3 Friš Jan CZE 1995 SSK Vítkovice 00:04:11 23.08 3 2 Burian Miroslav CZE 1992 Dukla Praha 00:04:13 00:00:02 22.89 4

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

(25.09.2008 09:00) poř.dráha SČJméno NarozenOddíl Výkon

(25.09.2008 09:00) poř.dráha SČJméno NarozenOddíl Výkon CORNY Středoškolský atletický pohár, 25.09.2008 200 m Ženy Běh 1, w? 1 Veverková Markéta 89 2 Holušová Karolína 90 3 Quittková Adéla 92 4 Smějová Magdalena 90 5 Halfarová Zuzana 90 6 Konečná Karolína 93

Více

Mendelovo gymnázium Opava, Komenského 5/397

Mendelovo gymnázium Opava, Komenského 5/397 Třída: 8.A - osmá A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Milan Pobořil, Ph.D. Místopředseda: Mgr. Kateřina Kolářová Třídní: Mgr. Gabriela Onderková Místnost: 8.A Denní

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Kandidátní listina. pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje konané ve dnech 7. a 8. října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21. dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Kandidáti: Česká strana

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 518 384 527 518 670 651 518 670 652 FAX 518 384 545 náměstí

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: DS5 - Pedagogika pro asistenty (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 5. 9. 2011 dopoledne Předseda: Mgr. Alena Hloušková Místopředseda: PhDr. Jiřina Čelechovská Třídní: Mgr. Blanka Broskevičová Drahomíra

Více

37. ročník PYTHAGORIÁDY 2013/2014 - OKRESNÍ KOLO VÝSLEDKOVÁ LISTINA - OKRES OSTRAVA

37. ročník PYTHAGORIÁDY 2013/2014 - OKRESNÍ KOLO VÝSLEDKOVÁ LISTINA - OKRES OSTRAVA 37. ročník PYTHAGORIÁDY 2013/2014 - OKRESNÍ KOLO VÝSLEDKOVÁ LISTINA - OKRES OSTRAVA Kategorie: 6. třída ZŠ TERMÍN KONÁNÍ: 6. května 2014 MÍSTO KONÁNÍ: Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba Počet soutěžících:

Více

Turnaj mladšího dorostu v Chlebičově

Turnaj mladšího dorostu v Chlebičově Turnaj mladšího dorostu v Chlebičově OFS Opava dne 21.7.2007 uspořádal turnaj U16. Turnaj proběhl za účasti 8 týmů na obou hřištích v Chlebičově. Turnaje se zúčastnili tyto mužstva : SK Bohuslavice, Viktoria

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Píšť okres... Opava konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od okrskových volebních

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Veřejný běh kolem komína MODEL

Veřejný běh kolem komína MODEL CELKOVÉ VÝSLEDKY 1. Sýkora Jan 37 Dukla Praha 1992 A 0:39:28 2. Ocásek Martin 6 Krnov 1980 A 0:40:00 3. Janeček Roman 34 Caramba! Team 1981 A 0:42:11 4. Kolich Rostislav 28 BK SAK Ložiska Karviná 1964

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ Telefon školy začíná 566 651... sekretariát školy: 566 651 211, fax: 566 626 395 Vyučovací hodiny Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Čas 7:05-7:50 8:00-8:45 8:50-9:35 9:50-10:35

Více

Poř. Jméno Ročník Oddíl/stát Výkon Body Reakce. 1 Adam Fojcík 98 ZŠ Karviná, U Lesa 713 07.43 736

Poř. Jméno Ročník Oddíl/stát Výkon Body Reakce. 1 Adam Fojcík 98 ZŠ Karviná, U Lesa 713 07.43 736 Výsledky Krajské finále Poháru rozhlasu 2013 (21.5.2013) Datum konání: 21.5.2013 Místo konání: Opava Pořadatel: ZŠ Englišova, Opava a OR AŠSK Opava Výsledky zpracoval: Jaromír Korbel Ředitel závodu: Jan

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí

Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014. TOM Divočáci. Pořadatel: Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Turistický závod 1.kolo poháru Moravskoslezského kraje 5.4.2014 Pořadatel: TOM Divočáci Místo konání: Frýdlant nad Ostravicí Ředitel závodu: Drahomíra Žižková Hlavní rozhodčí: Eva Vilhelmová Stavitel tratí:

Více

Členská základna FK SLAVIA OPAVA ( staženo k 31.12.2014) - doplněna. Členské příspěvky za rok 2015 k 28.2.2015

Členská základna FK SLAVIA OPAVA ( staženo k 31.12.2014) - doplněna. Členské příspěvky za rok 2015 k 28.2.2015 Členská základna FK SLAVIA OPAVA ( staženo k 31.12.2014) - doplněna Členské příspěvky za rok 2015 k 28.2.2015 Členské ID Příjmení Jméno Narozen Č.K. Název klubu Čl.Př.FAČR *1/2015 *2/2015 *3/2015 *4/2015

Více

2 skupiny po 6 týmech lichá a sudá dle startovacích čísel. Ostatní týmy hrají o umístění dle umístění ve skupině

2 skupiny po 6 týmech lichá a sudá dle startovacích čísel. Ostatní týmy hrají o umístění dle umístění ve skupině Seznam družstev 1 Prodavači Patrik Richlý 2 Kladiváři Roman Bartusek 3 HFC Vastimil Richlý 4 Pivrnci Přemysl Krčmařík 5 Dorost Filip Mrusek 6 Vlaštovka Tomáš Matoušek 7 OBI team Jiří Olbrich 8 Kyles Hill

Více

KAS Olomouc Atletické výkony 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011

KAS Olomouc Atletické výkony 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011 TABULKY OLOMOUCKÉHO KRAJE 2011 HALA - ženské kategorie 40 m 5.96 V Barbora Zatloukalová 030697 AK Olomouc Havířov 2503 sž 6.11 V Jana Sanetrníková 170496 AK Olomouc Havířov 2503 sž 6.26 V Veronika Jašíková

Více

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček

Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Třída: I. A Třídní učitelka: Mgr. Hana Homolová Karolína Aubrechtová, Natálie Doležalová, Jakub Mlčoch, Filip Němčanský, Tomáš Palkovič, Karolína Sedláčková, Ondřej Vašíček Pochvala za výborný prospěch

Více

Krajská soutěž dorostu 2016 Opava, m s překážkami dorostenky

Krajská soutěž dorostu 2016 Opava, m s překážkami dorostenky 100m s překážkami dorostenky výsledný Umístění Jméno a příjmení Kolektiv kategorie 1. kolo 2. kolo čas 1. Karolína Mučková Markvartovice starší 18,99 18,58 18,58 2. Hana Sedláková Těškovice družstva 18,92

Více

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII HD II 1. ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové,Ostrava-Hrabůvka 24 2. ZŠ Oldřichovice, Třinec 20 3. ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec 19 4. ZŠ B.Němcové, Opava 5 HD III + IV 1. ZŠ Englišova, Opava 61 2. ZŠ D. a E.

Více

Třída: PS1A Školní rok 2016/2017

Třída: PS1A Školní rok 2016/2017 Třída: PS1A Školní rok 2016/2017 Třídní učitel: Mgr. Alena Bělová Obor vzdělání: Podnikání, denní forma Zahájení školního roku 2016/2017 je 1. 9. 2016 v 8:00 hod., budova odloučeného Upozorňujeme uchazeče,

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát ATLETIKA VÝSLEDKOVÁ LISTINA Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát Výsledek (čas, m) Běh na 60 m - dívky 1. místo Jana Kučerová, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 8,88 2.

Více

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!!

14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! SBĚR 2014/15!!! 14 DNÍ PŘED UZAVŘENÍM LETOŠNÍCH SBĚROVÝCH TABULEK!!!! Jak to vypadá s výsledky sběru v letošním roce??? Máme 14 dní před ukončením letošních tabulek, tedy ještě 14 dnů můžete přinášet PETKY,

Více

KARLOVSKÁ 50. Velké Karlovice 20. 2. - 21. 2.2015. Výsledková listina - Základní školy. 500 m - Chlapci 2009/2014. 1 Km - Chlapci 2003/2004

KARLOVSKÁ 50. Velké Karlovice 20. 2. - 21. 2.2015. Výsledková listina - Základní školy. 500 m - Chlapci 2009/2014. 1 Km - Chlapci 2003/2004 500 m - Chlapci 2009/2014 1 2001 GELNAR Aleš 2009 CZE ZŠ a MŠ Velké Karlovic 0:02:01.5 0:00:00.0 2 2002 MARTINÁK Mikuláš 2009 CZE ZŠ a MŠ Velké Karlovic 0:02:16.5 0:00:15.0 1 Km - Chlapci 2003/2004 1 2251

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

Jmenování zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2014/2015

Jmenování zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2014/2015 Jmenování zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2014/2015 Na základě ustanovení 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

Sportovní úspěchy žáků naší školy

Sportovní úspěchy žáků naší školy Sportovní úspěchy žáků naší školy Memoriál Mirko Fišera - okresní finále : Krupová Sabina ( jednotlivci - ), Hrubcová Veronika, Hrubcová Lucie, Foltysová Denisa, Nevřela Lukáš, Slezák David, Demel Kryštof,

Více

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016

Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Cena Anny a Jaromíra Hlubíkových pro nejlepší žáky ZŠ a MŠ Jaromíra Hlubíka Lipov 2016 Ceny podle bodu 5a): Podle navržených kritérií pro 2. stupeň ZŠ vychází následující pořadí: 1. Strachotová Helena,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

Umístění závodníků v soutěži OPEN v sezoně 2013/2014

Umístění závodníků v soutěži OPEN v sezoně 2013/2014 Umístění závodníků v soutěži OPEN v sezoně 2013/2014 1 Vitásek Adam Opava OP 2000 9-16 2 16 3-4 12 5-8 5 1 20 3-4 12 65 1. 2 Demek Matyáš Polanka OV 1999 1 20 1 20 2 16 56 3 Vavrečka Michal SDDM OV 1997

Více

4. týden. Pondělí 25. Úterý 26. Středa 27. Čtvrtek 28. Pátek 29. Sobota 30. Neděle 31. Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava. Miloš.

4. týden. Pondělí 25. Úterý 26. Středa 27. Čtvrtek 28. Pátek 29. Sobota 30. Neděle 31. Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava. Miloš. ^ Strasak ` STRES LEDEN 4. týden 25 26 27 28 29 30 31 Miloš Zora Ingrid Den památky obětí holocaustu Otýlie Zdislava Robin, Erna Marika Karolína Freyová, nar. 2004, ZŠ Šrámkova, Opava únor 8 9 10 11 12

Více

1. kolo 12. března 2007 od 14.15 h do 15.15 h 2. kolo 16. dubna 2007 od 14.15 h do 15.15 h 3. kolo 14. května 2007 od 14.15 h do 15.

1. kolo 12. března 2007 od 14.15 h do 15.15 h 2. kolo 16. dubna 2007 od 14.15 h do 15.15 h 3. kolo 14. května 2007 od 14.15 h do 15. Držitel zlaté medaile z letošní Mezinárodní fyzikální olympiády Pavel Motloch navštívil čtvrté kolo Fyzikální ligy ve Frýdku-Místku. Protože jsem Pavla učil matematiku, fyziku, tak musím široké debrujárské

Více

Umístění Jméno a příjmení Čas běhu 1. Adéla Patůčková 21:74 2. Vendula Bartošková 22:21 3. Klára Hladíková 23:06

Umístění Jméno a příjmení Čas běhu 1. Adéla Patůčková 21:74 2. Vendula Bartošková 22:21 3. Klára Hladíková 23:06 Běh městem Hrotovice 2016 - výsledky Běh dívky rok narození 2011-2013 s rodiči a prarodiči 100 m 1. Adéla Patůčková 21:74 Vendula Bartošková 22:21 Klára Hladíková 23:06 Běh chlapci rok narození 2011-2013

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652 FAX 518

Více

NEJLEPŠÍ ŽÁCI Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová

NEJLEPŠÍ ŽÁCI Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová Třída: I.A Třídní učitelka: Mgr. Simona Rotreklová 1. Lenka Celnarová svědomitá pomoc třídní učitelce a kamarádský přístup ke spolužákům 2. Kateřina Doležalová vzorné plnění školních povinností 3. Nikol

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městského úřadu Bruntál, Nádražní 20, Bruntál finanční odbor Čj. FIN/58377-09/99002-2009/fia V Bruntále dne 22.07.2009 Vyřizuje: Radka Fialová Telefon:554 706 333 Fax: 554

Více

Dorostenci m

Dorostenci m ML.ŽÁCI I 2005-2007 25 m 1 Škrdla Šimon 2005 Jihlava 0,23,6 2 Partl Filip 2005 Jihlava 0,26,7 3 Seemann Lukáš 2005 Jihlava 0,33,90 4 Tvrdík Jan 2005 Jihlava 0,39,4 5 Bydžovský Tomáš 2005 Jihlava 0,39,8

Více

Čokoládová tretra. Frýdek-Místek 6. 5. 2015. Chlapci 2010-2011 - 60 m. Dívky 2010-2011 - 60 m. Chlapci 2008/2009-60 m

Čokoládová tretra. Frýdek-Místek 6. 5. 2015. Chlapci 2010-2011 - 60 m. Dívky 2010-2011 - 60 m. Chlapci 2008/2009-60 m Čokoládová tretra Frýdek-Místek 6. 5. 2015 Chlapci 2010-2011 - 60 m 1 Mynarz Ondřej 2010 Slezan FM 13.39 s 2 Pavelka Lucas 2010 FM 14.05 3 Klech Richard 2010 Slezan FM 14.11 4 Růžička Ondra 2010 Rychlokanoistika

Více

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň

Aloy Vojtěch Plzeň. Matěj Bajer Plzeň Aloyovi Aloyová Jana Plzeň Aloy Vojtěch Plzeň ALTÍNA Dominik Kraft Plzeň Miroslav Kraft Plzeň AOEL TEAM Vávra Roman Plzeň Vávrová Anděla Plzeň Bajerovi Tomáš Bajer Plzeň Matěj Bajer Plzeň Baumlovi Bauml

Více

Hoši základní školy 60 m

Hoši základní školy 60 m Hoši základní školy 60 m 1,1 Hoši základní školy 60 m Změřený čas Penalizace Výsledný čas Jméno Škola Celkové pořadí Body Startujících Žolík 17 00:08,17 00:08,17 Tomáš Pačiska ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem

Více

Okresní finále PČR Semily II.

Okresní finále PČR Semily II. Výsledky Okresní finále PČR Semily II. Turnov (. -.. ) Skok daleký - Žáci (Finále) Finále (st,..) Umí. Jméno Ročník Poř. Výkon Reg. výk...... 6. Body Václav Korotvička Jaroslav Šmíd Tomáš Čibik Milan Havlík

Více

VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny"

VÝHERCI spotřebitelské soutěže Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny VÝHERCI spotřebitelské soutěže "Letní hra o večeři v Curychu s Rogerem Federerem a další sladké ceny" Hlavní výhra: večeře s Rogerem Federerem v Curychu pro jednu osobu Cebo Filip Janíková Miluše 1. kolo:

Více

Vltavský maratón 2007 - výsledky

Vltavský maratón 2007 - výsledky Vltavský maratón 2007 - výsledky 9.6.2007 Braník Maminky s kočárky 1. 121 STODOLOVÁ Anna MODŘANY 1973 7:09.0 2. 39 VŇUKOVÁ Jana PRAHA 4 1999 7:12.7 3.7 3. 13 SCHMIDTOVÁ Jitka PRAHA 4 1974 7:39.1 30.1 4.

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00

ID Jméno Počet hlasů Přitomno Přítomen hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 # 1 1,11 1 1,11 0,00 0,00 Aktivní ID Jméno Počet hlasů Přitomno hlasy Hlasování Pro Proti Zdržel se 1 Balia Vlastimil, Mgr. 1,11 2 Balia Vlastimil, Mgr. 0,31 3 Beck Petr 1,11 4 Beck Petr 0,45 5 Bezák Miroslav 0,70 6 Bodnár Vladimír,

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium Uherské Hradiště, Velehradská třída 218 Třída: 4.A čtvrtá A (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 25. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Rudolf Brucháček Místopředseda: Mgr. Tomáš Pavlica, Ph.D. Třídní:

Více

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Adam KABELA kvarta 2. místo v okresním

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600016773 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, vyšší - didaktický test Učebna dle informačního systému: U 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

KONZULTAČNÍ HODINY, TŘÍDNICKÉ HODINY školní rok 2012 / 2013

KONZULTAČNÍ HODINY, TŘÍDNICKÉ HODINY školní rok 2012 / 2013 odborné předměty strojírenské, školní rok 2012 / 2013 Bečka Josef, Ing. Burian Zdeněk, Ing. Fišer Miloslav, Ing. Hloušek Milan, Ing. Karafiátová Stanislava,Ing. Kocmanová Katarína, Ing. Mašíček Libor,

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého Veleslavínova 18, P.O. BOX 103, 702 00 Ostrava Mor. Ostrava VÁŠ DOPIS / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA OSTRAVA SBS/25113/2014/OBÚ-05/9/511/Ing.Sk

Více

Datum narození. Klub/oddíl

Datum narození. Klub/oddíl Jarní běh - 5.ročník Název akce: Velká cena vytrvalců Olomouckého kraje Běžecký pohár dětí a mládeže Olomouckého kraje Místo a datum: Přerov, 28.3.2015 Pořadatel: SK Přerov Ředitel závodu: Bc. Jan Koňařík

Více

Svaz národní házené Severomoravská oblastní soutěžní komise

Svaz národní házené Severomoravská oblastní soutěžní komise Svaz národní házené Severomoravská oblastní soutěžní komise Vítkovická 3083/1, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava, sekretář SM OSK Gřes Martin, Hlavní třída 853/46, 708 00 Ostrava-Poruba, tel. 724 434 262

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 8. A - oktáva (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 16. 5. 2016, dopoledne Předseda: Mgr. Hana Novotná Místopředseda: Mgr. Dušan Drexler Třídní: Mgr. Bohdana Hellmichová Místnost: 305 Slavnostní zahájení:

Více

Pohár rozhlasu O K R S K O V É K O L O

Pohár rozhlasu O K R S K O V É K O L O Výsledková listina okrskového kola Poháru rozhlasu Kategorie : mladší žáci 7.5.2015 1. ZŠ ŠAFAŘÍKOVA, Valašské 4 199 2. ZŠ Vyhlídka, Valašské 3 877 3. ZŠ Zašová 3 575 4. ZŠ Loučka, okr. Vsetín 2 528 5.

Více

Středisko volného času Klíč Frýdek-Místek

Středisko volného času Klíč Frýdek-Místek Středisko volného času Klíč Frýdek-Místek FO - G - Archimédiáda 2011/2012 1. kolo Archimediády kategorie G pro žáky 7. ročníků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií ukončete podle pokynů v Letáku.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Výsledky družstev po 5 disciplinách

Výsledky družstev po 5 disciplinách 1. ZŠ Jelínkova, Rýmařov roč. Medic b. Trojs b. Šviha b. Leh-s 17 Ivana Hořínková 2004 9,20 423 5,20 471 296 896 64 550 215 405 2 745 18 Tereza Altmanová 2002 10,40 503 6,05 602 232 683 113 1040 305 780

Více

SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ - SP 1 Pondělí 16,30-18,00 Trenéři : Úterý 17,00-19,00 René Lakomý Středa 17,00-18,00 Petra Kahánková Čtvrtek 16,30-18,00 Pátek

SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ - SP 1 Pondělí 16,30-18,00 Trenéři : Úterý 17,00-19,00 René Lakomý Středa 17,00-18,00 Petra Kahánková Čtvrtek 16,30-18,00 Pátek SPORTOVNÍ PLAVÁNÍ - SP 1 Pondělí 16,30-18,00 Trenéři : Úterý 17,00-19,00 René Lakomý Středa 17,00-18,00 Petra Kahánková Čtvrtek 16,30-18,00 Pátek 15,00-17,00 Sobota 8,00-10,00 Duranová Duranová Dvořák

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

I. termín - středa 22. dubna 2015 1. SKUPINA

I. termín - středa 22. dubna 2015 1. SKUPINA I. termín - středa 2 dubna 2015 Čas SKUPINA 22015 Místo 00-10 Prezence učebna č. 6 30-00 Test fyzické zdatnosti sokolovna a 00-30 Přestávka 30-130 Psychologický test učebna č. 3 00 INFORMACE PRO RODIČE

Více

Výsledková listina Mikulášská laťka 2011

Výsledková listina Mikulášská laťka 2011 1. Ročník chlapci 1 Filip Plesník Žerotínova 80 cm 2 Matyáš Grygar Žerotínova 80 cm 2 Kristián Marek Žerotínova 80 cm 4 Richard Konečný Žerotínova 80 cm 5 Martin Tomášek Žerotínova 75 cm 6 Tomáš Kabeláč

Více

Natálie Drábková pátek sp. - Český jazyk 9:40 10:00 Mgr. Naděžda Brousilová / PhDr. Marie Šponarová / sp. - Anglický jazyk 8:00 8:20 Hana

Natálie Drábková pátek sp. - Český jazyk 9:40 10:00 Mgr. Naděžda Brousilová / PhDr. Marie Šponarová / sp. - Anglický jazyk 8:00 8:20 Hana Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 6.A (rok nástupu 2008) Předseda: Mgr. Dobromila Janáčová Místopředseda: RNDr. Věra Šulcová Třídní: Mgr. Naděžda Brousilová Místnost: 303 Lucie Adamcová

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Historická legenda akce 24 kole (koloběžce)

Historická legenda akce 24 kole (koloběžce) Historická legenda akce 24 kole (koloběžce) Pořadí dosavadních osobních výkonů (po pátém ročníku) Pořadí Jméno Osobní rekordy Průměr km/hod 1 Kubišta Michal 764,40 31,85 2 Cihlář Adam 709,80 29,58 3 Klindera

Více

SM divize 2016/17. HKK Olomouc C : TJ Sokol Michálkovice (6,5:5,5)

SM divize 2016/17. HKK Olomouc C : TJ Sokol Michálkovice (6,5:5,5) SM divize 2016/17 HKK Olomouc C - TJ Sokol Michálkovice 3:5 2500-2501 (6,5:5,5) 18.02. SKK Ostrava B - TJ Sokol Sedlnice A 5:3 2489-2467 (7:5) 18.02. TJ Horní Benešov B - TJ Břidličná A 7:1 2607-2476 (9:3)

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Gymnázium M. Koperníka 17. listopadu 526 Bílovec PSČ: IČO: Gymnázium Josefa Kainara Dr. Ed. 30 Gymnázium Komenského 713 Třinec

Gymnázium M. Koperníka 17. listopadu 526 Bílovec PSČ: IČO: Gymnázium Josefa Kainara Dr. Ed. 30 Gymnázium Komenského 713 Třinec VÝSLEDKOVÁ LISTINA SOUTĚŽÍCÍCH Název soutěže: 57. roč. FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA, KK D Postupové kolo: Celostátní Kategorie: D Místo konání: SVČ Ostrčilova 19/2925, Ostrava - Mor. Ostrava Datum konání: 2.4.216

Více

ŠSK při ZŠ TGM Vimperk, OR ASŠK Prachatice. Oficiální výsledková listina týmů

ŠSK při ZŠ TGM Vimperk, OR ASŠK Prachatice. Oficiální výsledková listina týmů ŠSK při ZŠ TGM Vimperk, OR ASŠK Prachatice Datum konání : 08.02.2006 Místo konání : FINÁLE POHÁRU AŠSK ČR VE SNOWBOARDINGU - ZÁVOD DRUŽSTEV LA Zadov Oficiální výsledková listina týmů Oblačno Teplota vzduchu

Více

Prezenční listina soutěžících

Prezenční listina soutěžících Kategorie: 5. ročník ZŠ Datum konání: 17.5.2017 1 Tomáš Kučera ZŠ Velká Bíteš 15 2 Petr Karásek ZŠ Velká Bíteš 12 3 Vojtěch Fousek ZŠ Velká Bíteš 12 4 Michal Ševců ZŠ Velká Bíteš 11 5 Jiří Ševčík ZŠ Velká

Více

KOMISE RADY MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ

KOMISE RADY MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ Majetková komise Bc. Pavel Krčál, předseda Hana Máchalová PhDr. Emil Sedlák Ing. Pavel Průša Miroslav Prokeš Ing. Petr Hobl František Joura Petr Mikeš Vlasta Procházková Ing. Ludmila Veselá Bc. Dagmar

Více

2. kolo Moravskoslezské ligy mládeže 2007 Žďár nad Sázavou, 24.3.2007 UPRAVENÁ VERZE, 27.3.2007

2. kolo Moravskoslezské ligy mládeže 2007 Žďár nad Sázavou, 24.3.2007 UPRAVENÁ VERZE, 27.3.2007 1. 100 PP hoši D 1. Bartek Jan 94 N.Jičín 0:48.84 830 50 2. Soviš Vladimír 94 Zlín 0:51.77 726 46 3. Tesař Jan 94 ČOCH.Žďár 0:51.85 723 42 4. Španihel Petr 95 N.Jičín 0:52.12 714 39 5. Jarolím Jakub 95

Více

XVII. MISTROVSTVÍ ČESKÉ POŠTY. Výsledková listina slalom

XVII. MISTROVSTVÍ ČESKÉ POŠTY. Výsledková listina slalom XVII. MISTROVSTVÍ ČESKÉ POŠTY 23.ledna 2011 Harrachov Výsledková listina slalom Ženy 1. kolo 2. kolo 1. 7 ŠEDOVÁ Markéta SČ 1:06.23 0,00 32.15 ( 1) 34.08 ( 2) 2. 4 KARLOVÁ Jarmila CE 1:09.49 3.26 34.63

Více

LITOMĚ ŘICKÁ PLOUTEV

LITOMĚ ŘICKÁ PLOUTEV Kategorie E (chlapci) - 15/10 RP 1 Tobiáš David 93 Liberec 11,12 2 Peleška Oldřich 93 Most 11,5 3 Kotěšovec Petr 94 Liberec 12,23 4 Pechan Pavel 95 Praha 12,51 5 Č ech Petr 94 Liberec 12,95 6 Šípek Vojtěch

Více

Výsledky zápasů 10. kola Fortuna ligy:

Výsledky zápasů 10. kola Fortuna ligy: Výsledky zápasů 10. kola Fortuna ligy: 1. Vyškov Boskovice 2:0 1 2. Rosice Blansko 2:0 1 3. Ráječko Kuřim 1:0 1 4. Bohunice Rájec 3:2 1 5. Bořitov Lipovec 3:0 1 6. Olešnice Černá Hora 2:0 1 7. Rudice Jedovnice

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

V sobotu 8. února se střetne naše A mužstvo s celkem TJ Sokol Štěpánkovice.

V sobotu 8. února se střetne naše A mužstvo s celkem TJ Sokol Štěpánkovice. V sobotu 8. února se střetne naše A mužstvo s celkem TJ Sokol Štěpánkovice. Mužstvo Štěpánkovic je účastníkem krajské soutěže I.B třídy. Po podzimní části fotbalové sezóny 2013-2014 je na 5. místě. Dosud

Více

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4)

OPS - profi. Město profi - Agrostroj 1 2: (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1: (3:5) Swietelsky - Služátky 4: (4:4) OPS - profi Město profi - Agrostroj 1 2:4 955-981 (5:3) Agrostroj 2 - Technické služby PE 1:5 974-1026 (3:5) Swietelsky - Služátky 4:2 942-930 (4:4) Tabulka: 1. Swietelsky 2 2 0 0 9,0:3,0 9,0:7,0 979 4

Více

11. Zásmětová Zuzana Kotlářská Sahatciu Sára Bosonožská 1,07,78

11. Zásmětová Zuzana Kotlářská Sahatciu Sára Bosonožská 1,07,78 3.TŘÍDA - HOŠI - KRAUL 1. Matějíček Vojtěch Svážná 11,39 2. Prokeš David Labská 11,7 3. Šácha Vojta Kotlářská 11,8 4. Majer Lukáš Jasanová 11,96 5. Kotlařík Jan Veslařská 12 6. Andrysík Martin Jasanová

Více

Základní škola SEVER Hradec Králové, Lužická 1208

Základní škola SEVER Hradec Králové, Lužická 1208 Třída: 1.A Třídní učitel Mgr. Prokešová Renata Celkem žáků 23 z toho chlapců 17 dívek 6 ČERVENKA Jakub FOLTA Jan HRUBÝ Robin JAROŠ Jan JOŽÁK Matěj KÁLNA Lukáš KLAPAL Štěpán KOUSAL Jan KRIEGEL Jiří LICHNOVSKÝ

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Sportovní úspěchy žáků naší školy ve šk. r. 2006/2007

Sportovní úspěchy žáků naší školy ve šk. r. 2006/2007 Sportovní úspěchy žáků naší školy ve šk. r. 2006/2007 Memoriál Mirko Fišera - okresní finále : Šafrán Daniel ( jednotlivci - 5.místo ), Hendrych Lukáš, Turek Jakub, Bednářová Jiřina, Barvíková Klára všichni

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Třída: OKTA - oktáva A (rok nástupu 2007) Předseda: Mgr. Gabriela Milatová Místopředseda: Rostislav Gromnica Třídní:

Více