Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace"

Transkript

1 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ředitel školy: Ing. Josef Vondál V Opavě, červenec 2009 ÚVODEM Zahájení školního roku 2008/2009 bylo historickým mezníkem v působnosti školy. Do tohoto školního roku jsme vstoupili s novým ředitelem. PhDr. Jaroslav Burda, který byl ve funkci ředitele od , odešel do důchodu. Dovolujeme si touto formou poděkovat mu za vše, co pro školu za uplynulých 18 let vykonal. Díky jeho velké předvídavosti se naší škole poadařilo i přes nepříznivou situaci ve strojírenství obnovit výuku stagnujících strojírenských oborů. Naše škola za jeho vedení získala nejen na kvalitě výuky, rozšířily se učební, posléze i studijní obory, ale získala také kredit - škola se zapsala do podvědomí středního školství nejen v okrese Opava, ale také v kraji a zřizovatel Krajský úřad MS kraje respektoval priority školy a podporoval aktivity zaměřené na modernizaci školy jako takové, modernizaci výuky spojené s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a další aktivity podporující výuku, vzdělávání a přípravu žáků na budoucí povolání.

2 PhDr. Burda prezentoval školu na veřejnosti ve všech oblastech výuky i mimoučebními, především sportovními výsledky a vysokou kulturní angažovaností. Díky jeho aktivitám spousta žáků navštívila koncerty, divadelní představení a výstavy, což pro mnohé byla oblast nepoznaná a rodinou nepodporovaná. Podporoval všechny aktivity žáků a dbal na zvýšenou péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, podporoval talentované žáky. Mezi jeho priority patřily dobré vztahy pracovního kolektivu nejen mezi pedagogickými pracovníky, ale vzájemná úcta mezi všemi zaměstnanci. Ještě jednou pane řediteli vlastně Pane Řediteli děkujeme. Od 1. srpna 2008 byl do funkce ředitele jmenován Ing. Josef Vondál, který na škole do této doby působil ve funkci zástupce ředitele pro teoretické vyučování. Stejně jako PhDr. Burda i on je absolventem naší školy a prošel více funkcemi, počínaje funcí učitele odborného výcviku, učitele odborných předmětů v rámci teoretického vyučování a již zmíněnou funkcí zástupce ředitele pro teoretické vyučování. A tak jsme zahájili školní rok 2008/2009. dosavadní rekord 999 žáků z počátku školního roku 2007/08 jsmev září 2008 překonali a školní rok 2008/09 jsme zahájili s rovnou tisícovkou. Náboru žáků pro školní rok 2009/10 byla věnována maximální pozornost, avšak výsledek neodpovídal vynaloženému úsilí. Klademe si otázku, kde jsme udělali chybu. Nabízí se také otázka, zda svůj díl neúspěchu nenese změna systému přijímacího řízení, který z pohledu školy je naprosto nepřehledný a neovlivnitelný, případně krize, která ve velké m míře postihla právě strojírenskou sféru a tím i školy s tímto zaměřením. Vzdělávací program středního vzdělání probíhal ve školním roce 2008/09 v těchto stupních vzdělávání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Management strojírenství Technické lyceum Mechanik strojů a zařízení Mechanik seřizovač Podnikání 4 letý obor 4 letý obor 4 letý obor 4 letý obor nástavbové studium denní (2 roky), dálkové a večerní (3 roky)

3 Střední vzdělání s výučním listem Obráběč kovů Zámečník Nástrojař Elektrikář silnoproud Obráběcí práce Kuchařské práce Šití oděvů Zámečnické práce ve stavebnictví 3 letý obor 3 letý obor 3 letý obor 3 letý obor 3 letý obor 3 letý obor 3 letý obor 3 letý obor Teoretické vyučování probíhalo ve 44 třídách (15 tříd 1. ročník, 12 tříd 2. ročník, 12 tříd 3. ročník a 5 tříd 4. ročník), odborný výcvik prbíhal v dílnách na Kolofíkově nábřeží v Opavě a na odloučeném pracovišti v Opavě Kylešovicích. Žáci vyšších ročníku absolvovali odborný rozvoj podle charakteru oboru na pracovištích strojírenských firem regionu, na pracovištích společného stravování i individuálně se zaměřením, odpovídajícímu přípravě žáka na budoucí povolání. Ubytování a stravování studentů zajišťoval vlastní domov mládeže a školní jídelna v areálu na Kolofíkově nábřeží. Ve školním roce 2007/08 ukončilo studium celkem celkem 87 studentů učebních oborů 91 studentů maturitních a nástavbových, z toho 136 chlapců a 42 dívek. Stejně jako v předchozích letech proběhlo předávání maturitních vysvědčení a výučních listů slavnostně v Domě kultury Petra Bezruče za přítomnosti absolventů, jejich rodičů, učitelů. Studium ukončili studenti v oborech a počtech: Učební Elektrikář silnoproud 10 Kuchařské práce 9 Obráběcí práce 12 Šití oděvů 5 Obráběč kovů 33 Zámečník 20 Nástrojař 13 Studijní

4 Management 21 Mechanik seřizovač 25 Mechanik strojů a zařízení 15 Technické lyceum 9 Nástavba Podnikání 19 denní Podnikání 13 dálková Podnikání 18 večerní Všem absolventům b l a h o p ř e j e m e.

5 Teoretické vyučování probíhalo v učebnách školy, učebnách na DM a na odloučeném pracovišti v Kylešovicích. První ročník denní nástavby absolvoval výuku v učebnách SOU stavebního, Boženy Němcové 22, Opava. Výuku zajišťovali: Ing. Blanka Burdová zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Hana Kozelková zástupce ředitele pro teoretické vyučování Ing. Benna Daniel ICT Bc. Bolacká Krista NJ Mgr. Bolacká Yvone NJ, AJ Ing. Burdová Blanka Odborné předměty ekonomické Ing. Bystroň Evžen Odborné předměty strojírenské, VT Mgr. David Lukáš ČJ, D, ON Ing. Demlová Bohdana Odborné předměty strojírenské Mgr. Doleželová Pavlína M, DG, ICT Mgr. Frončková Jarmila ČJ, právní nauka, Mgr. Habartová Libuše AJ Ing. Hadámek Luděk AJ Mgr. Handl Antonín Odborné předměty strojírenské Mgr. Havránková Kateřina AJ, NJ Mgr. Honig Ladislav Odborné předměty strojírenské Ing. Chudá Jarmila ICT Ing. Jenč Josef Odborné předměry ekonomické Mgr. Kartous Lukáš M Ing. Kaštovský Miroslav Odborné předměty elektrotechnické Mgr. Kleinová Pavlína M, F Kopřiva Milan TV Ing. Kocian Vladislav ICT Ing. Kozelek Karel Odborné předměty strojírenské Mgr. Kozelková Hana M Ing. Kožiál Jan Odborné předměty strojírenské Krempaský Milan TV, ZeCH Mgr. Kroupa Petr NJ, TV Mgr. Kroupová Marie TV, obchodní korespondence, technika administrativy

6 Mgr. May Dean Russel AJ Mgr. Mikolajková Šárka M, F Bc. Andrea Mludková AJ Ing. Muschová Eva Odborné předměty ekonomické Ing. Nosek Jan Odborné předměty strojírenské PaedDr. Pavelková Věra ČJ, ON, právní nauka výchovná poradkyně Mgr. Pavlíčková Olga Odborné předměty strojírenské, Ing. Pernikář Jaroslav Odborné předměty strojírenské, výpočetní technika Petr Jiří M Ing. Petráš Břetislav Odborné předměty strojírenské Mgr. Pojetová Zina ČJ, ON, právní nauka, základy spol. věd Mgr. Pokludová Jitka D, NJ Ing. Pokorná Hana Odborné předměty ekonomické Bc. Puschová Daniela Teorie oboru kuchařské práce Bc. Ratimorský Alexandr AJ Mgr. Raveaneová Natalie TV Ing. Servus Jaroslav Odborné předměty strojírenské, základy automatizace Ing. Schreier Jiří Odborné předměty strojírenské, výpočetní technika Skalošová Žaneta NJ Ing. Smoleňová Blanka EP, MM Ing. Špinlerová Marie Odborné předměty strojírenské, chemie Štenclová Ludmila NJ, TV PhDr. Dagmar Toulová ČJ Mgr. Trušinová Renata M, F, ZPV, ZeCH Mgr. Víchová Marie ČJ, ON, základy spol. věd Mgr. et Mgr.Vojtalová Marie ČJ, ON Mgr. Vojtek Miloš TV, ON Mgr. Vojtková Lenka M, ZeCH, NJ Ing. Závodná Iveta Odborné předměty ekonomické Žaloudková Miroslava Odborné předměty ekonomické provozní praxe Externisté JUDr. Kraus Karel právní nauka

7 Školní psycholog Mgr. Nikola Suchopátrová PaedDr. Věra Pavelková Výchovný poradce PaedDr. Pavelková Věra V rámci teoretického vyučování se uskutečnila řada kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí, organizovaných nejen naši školou, ale i jinými školami a školskými institucemi. Velkým úspěchem a inspirací pro ostatní žáky bylo 1. místo našich studentů v okresním kole SOŠ, vítězství v krajském kole a velmi pčkné umístění v kole celostátním. V rámci výuky se uskutečnily exkurze žáků do firem v okrese Opava, především do Brano, a. s., Ostroj, a. s., Mittal Steel Ostrava, a. s., MSA Dolní Benešov. Rovněž učitelé odborných předmětů strojírenských navštívili výše uvedené firmy v rámci dnů nové techniky organizovaných pedagogy naší školy. Velkým přínosem pro žáky i jejich vyučující byl Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Odborný výcvik Výuku žáků v rámci odborného výcviku zajišťovali učitelé OV: Ing. Vladislav Kincel, PhD. zástupce ředitele pro odborný výcvik Jiří Kaláč vrchní mistr Jaroslav Kočí vrchní mistr Petr Elbel vrchní mistr / vedoucí svařečské školy Baďura Pavel Obráběcí práce Bartek Miloš Obráběč kovů Biler Jaromír Zámečník, instruktor svářečské školy Borovička Roman Kuchařské práce

8 Bzonek Josef Cihlář Petr Černá Gabriela Deutschová Věra, Bc. Elbel Petr Fryč Ludvík Heisig Jaromír Chromec Miloslav Ihn Simon Ihnová Margit Korpas Jan Kupka Karel Lahodný Petr Lederer Jiří Lenc Jaroslav Lukáč Pavel Machold Pavel Michálka Karel Mrkva Bruno Mühr Antonín Peterek Josef Pilčík Viktor Stonišová Ludmila, Bc. Tylšar Stanislav Vrána Lubomír Obráběcí práce, Mechanik seřizovač Obráběcí práce Kuchařské práce Šití oděvů Zámečník, vedoucí svářečské školy a instruktor svařování Obráběč kovů, Mechanik seřizovač Obráběč kovů Nástrojař Zámečnické práce ve stavebnictví Kuchařské práce Elektrikář silnoproud Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení Elektrikář silnoproud Obráběcí práce, instruktor svářečské školy Obráběč kovů Obráběč kovů Zámečník Zámečník, Mechanik strojů a zařízení Obráběč kovů Elektrikář silnoproud Zámečník, instruktor svářečské školy Mechanik strojů a zařízení Šití oděvů Nástrojař Obráběcí práce V návaznosti na probíraná témata v jednotlivých oborech a ročnících se žáci se svými učiteli zúčastňovali odborných exkurzí, na kterých se seznamovali s provozy. Pokračovala - pro úsek odborného výcviku velmi důležitá - spolupráce se strojírenskými závody a firmami regionu, na jejichž pracovištích probíhá odborný rozvoj žáků 3. a 4. ročníků. Tyto firmy spolupracovaly se školou také v oblasti moderních výrobních a technologických informací, které v rámci možnosti škola zařazuje do výuky. Mimo jiné jsou to: Ostroj, a. s., FERRAM, a. s., FEMONT, a. s., Branecké železárny, a. s., Formy a Plasty, a.

9 s., Opavské strojírny, a. s., fa Vehovský, s. r. o., ale také spousta malých firem a firmiček, bez kterých se provoz neobejde. V návaznosti na probíhající hospodářskou krizi se v závěru roku vyskytly problémy se žáky na provozních pracovištích, které jednotlivé firmy nemohly z důvodu zániku či nestability nadále zaměstnávat na odborném rozvoji. Žáci postupně přecházeli na pracoviště školy. Domov mládeže Kapacita domova mládeže ve výši 75 lůžek byla po celý školní rok využívána žáky naší školy, volná místa obsadili studenti některých dalších škol v Opavě, především Střední školy průmyslové a umělecké, studenti SPŠ stavební, Mendelova gymnázia a Střední školy Opava, Husova ul. O ubytované žáky pečoval kolektiv pracovníků ve složení Radoslav Górecki vedoucí vychovatel Ing. Tibor Bada Svatava Božoňová Jindřiška Schorníková vychovatel vychovatelka vychovatelka V průběhu školního roku připravil kolektiv vychovatelů pro ubytované žáky sportovní turnaje ve stolním tenise, odbíjené dvojic, basketu dvojic, střeleckou soutěž, soutěže ve stolním fotbale, sálové kopané, dámě a šachů, plážovém volebale a silovém trojboji. Ve volném čase ubytování žáci pravidelně navštěvovali tělocvičnu, saunu, fotbalové hřiště, posilovnu to vše v areálu školy. Měli denně přístup k internetu a mohli využívat počítače nejen pro potřeby přípravy na výuku. Kultura jako součást výchovy mimo vyučování zahrnovala celoroční výstavku výtvarných prací ubytovaných žáků, koncerty, diskotéky a besedy. Samotní ubytování žáci se podíleli ve spolupráci s paní vychovatlkou Schorníkovou na sezónní výzdobě celého internátu.

10 Ostatní provozy Úsek ředitele Kristianová Martina Žaloudková Miroslava personalista pro žáky, sekretariát personalista, PaM zástupce statutárního orgánu Ekonomický úsek Ing. Daniel Tesařík Hrušková Magdaléna Ledererová Petra vedoucí ekonomického úseku mzdová účetní ekonom automatické zpracování dat Technický úsek Theuerová Jarmila Jarošová Dagmar technický pracovník výdejčí Provozní úsek Bartek Bohuslav Baránek Rudolf Beier Martin Barč Petr Bena Vlastimil Černý Zdeněk Górecki Jiří Hájková Marianna Kamrádová Renáta Krämer Luděk Kohut Ladislav Košťálek Jiří Losert Rudolf Pagáčová Bohuslava Pavlíková Jana Plušková Gerda vedoucí provozního úseku strojní údržba strojní údržba údržba truhlářské práce vrátný vrátný vrátný vrátná uklízečka elektroúdržba údržba vrátný údržba uklízečka uklízečka uklízečka

11 Stankeová Ilona Stoniš Václav Svrčková Eliška Theuer Karel Waligora Bohumil Zezulková Daniela uklízečka údržba uklízečka uklízeč stavební údržba uklízečka Školní jídelna Kolektiv školní jídelny připravoval celodenní stravu pro ubytované žáky a hlavní jídlo pro žáky a zaměstnance. Pracoval ve složení: Věra Víchová Benna Jaromír Helena Cihlářová Marie Hranošová Jan Parva Bronislava Škrobánková vedoucí školního stravování kuchař pomocná kuchařka kuchařka kuchař kuchařka Tesařová Ivana vedoucí, t. č. MD *************************************************************************** ******

12 Pedagogičtí pracovníci se v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastňovali akci organizovaných především krajským vzdělávacím a informačním centrem (KVIC) v návaznosti na nové pedagogické a výukové programy, v maximální míře pokračovala příprava ŠVP. Školení a vzdělávacích akcí se zúčastnili také další zaměstnanci, především akci vzdělávací agentury DENDRA, která organizuje školení pro ekonomy, personalisty apod. v Opavě a RESK Třinec. Ve školním roce 2008/9 jsme opět - již po sedmé - byly organizátory informační akce pro žáky vycházející ze základní školy a pro jejich rodiče, která se konala pod názvem INFORMA 2008 ve spolupráci s Úřadem práce v Opavě za účasti všech středních škol opavského regionu, některých škol z Ostravy, Přerova, Hranic, Kroměříže, Havířova, Karviné, Krnova, Bruntálu. Navazovaly Dny otevřených dveří, kde byly žákům poskytnuty podrobné informace o oborech a studiu na naší škole. Zástupci vedení SŠT se zúčastňovali třídních schůzek s rodiči vycházejících žáků v základních školách okresu Opava, navštívili také některé školy v Krnově. Zúčastnili jsme se s prezentací školy informačních akcí v Hlučíně a Bruntále. Tyto informační akce ulehčují rodičům a žákům rozhodování při výběru budoucího povolání. Je škoda, že tato náročná a z naší strany velmi aktivní činnost, se nesetkává vždy s ohlasem. Pro zaměstnance se v průběhu školního roku uskutečnili již tradiční mimoškolní akce rodinná rekreace v období podzimních prázdnin, Mikulášská nadílka pro děti, vánoční nadílka pro dospělé, Silvestrovský turnaj dvojic volejbal, Den učitelů, zájezd do Německa v období jarních prázdnin aj.

13 Projekty realizované v současné době: COMENIUS partnerství škol Dálkové působení mechatronických systémů jako základ stávající užší spolupráce na evropské úrovni Cíle projektu: Zavedení spolupráce se školami v zahraničí Podpora pracovních a studijních schopností žáků v evropském měřítku Výměna technologií Pochopení a zdokumentování společných a odlišných prvků informatiky a automatizace v technologiích polských, španělských, německých a českých podniků Seznámení s programy dálkového řízení zautomatizovaných systémů a jejich programování Poznávání daných regionů v Evropě Podpora připravenosti žáků k migraci Rozšíření kompetencí učitelů o nejnovější technologie Partneři a zaměření: Berufsbildende Schulen II der Braunschweig, Německo Dálkové ovládání v pohybujících se zautomatizovaných výrobních systémech Technikum nr. 4, Raciborz, Polsko Microcontroler ovládání robotů IES Serrallarga, Blanes, Španělsko SPS řízení SŠT, Opava, ČR Nové technologie CAD/CNC NÁZEV GLOBÁLNÍHO GRANTU: ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI MORAVSKOSLEZSKÉM Spolupráce technických škol při modernizaci výukových metod a implementaci ŠVP Cíle projektu: V první fázi projektu budou - prostřednictvím seminářů s praktickými ukázkami moderních metod výuky prezentovány učitelům zapojených technických škol příklady dobré praxe. Tyto semináře budou organizovány na jednotlivých školách. Workshopy, kterými budou

14 doplněny, umožní učitelům vzájemnou komunikaci mezi školami a také navázání neformálních partnerských vztahů. Tato komunikace je nutnou podmínkou pro diskuzi a porovnání školních vzdělávacích programů s cílem jejich kvalitního rozpracování. Zároveň umožní identifikovat jednotlivá témata pro vypracování vzdělávacích materiálů Tvorba již samotných vzdělávacích materiálů, včetně podrobné metodiky, je součástí druhé fáze projektu, kde na základě jejich pilotního ověřování na školách, které jsou do projektu zapojeny, proběhne interní i externí evaluace. Všechny vytvořené a ověřené materiály budou zpřístupněny ostatním školám prostřednictvím internetového portálu Partneři projektu: Střední škola, Bohumín Střední škola technická, Opava Střední škola, Ostrava-Kunčice Střední škola, Třinec-Kanada Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek Střední škola technická, Ostrava-Hrabůvka Střední škola, Vítkov-Podhradí NÁZEV GLOBÁLNÍHO GRANTU: ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI MORAVSKOSLEZSKÉM Název a číslo oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.1 Vzdělávací program Metrologie a počítačová podpora měření Hlavním cílem projektu je získání právního povědomí vyplývajícího ze zavádění managementu kvality a kontroly jakosti ve firmách. Následovně aplikace výpočetní techniky a jejího programového vybavení do řízení jakosti.

15 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO (ROP NUTS II) Oblast podpory 2.1. Infrastruktura veřejných služeb Modernizace vybavení školy pro praktické i teoretické vyučování Cílem projektu je dosáhnout maximální kvality výuky studentů, která navíc umožní aktivní a tvůrčí přístup vyučovaných studentů jak k teoretické, tak k praktické části výuky v oblasti technického odborného vzdělání a vybavení odborné dílny pro strojní obrábění, osazením 2 nových CNC strojů CNC obráběcího centra a CNC soustruhu. Podané projekty: Operační program vzdělávání a konkurenceschopnost Podpora zájmu žáků ZŠ o studium v technických oborech se zaměřením na strojírenství v MSK Cílem projektu je primárně zvýšení zájmu žáků 7. a 8. Tříd ZŠ o studium v technických oborech se strojírenským zaměřením a sekundárně zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků v technických profesích. Zvýšení motivace žáků projekt řeší celou řadou propagačních, informačních, ale zejména vzdělávacích a tréninkových aktivit ve spolupráci se všemi klíčovými subjekty: - partnerství technických SŠ plošně v MSK (lokality: Ostrava, Frýdek- Místek, Bohumín, Třinec a Opava) -spolupráce ZŠ - spolupráce zaměstnavatelů

16 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

17 ZÁŘÍ - sportovní a cyklistický kurz, - zahájení sportovních a kulturních aktivit žáků ubytovaných na DM (posilovna, turnaj v plážovém volejbalu, foto projekce Ohlédnutí za prázdninami, - 2. termín a opravný termín maturitních zkoušek, - VECTOR testování žáků 4. ročníků, 1 ročníky přihlášeny do MEC, - účast na memoriálu Jana Martínka odbíjená, - 3 žáci oboru Mechanik seřizovač se zúčastnili výměnného pobytu se střední školou v německém Braunschweigu, - divadelní představení pro žáky Švanda dudák, - 3. ročníky oboru MS, MSZ a M návštěva Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, - práce na ŠVP pro vytčené obory. ŘÍJEN - zasedání Školaské rady nově zvoleným předsedou se stal PhDr. Jaroslav Burda - testování 1. ročníků MEC, - příprava na profesní dny pro žáky základních škol okresu Opava na dílnách SŠT, - příprava na INFORMA 2008, - zaměstnanecké rekvalifikační kurzy pro fy LINASET, - dokončení ŠVP pro 1. ročník oboru Z, N, El - ukončení kurzu svařování v rámci rekvalifikace po Úřad práce v Opavě, - turnaj ubtovaných žáků na DM v sálové kopané a ve střelbě ze vzduchovky, - seznámení s historickou části Opavy spojenou s návštěvou informačního centra žáci DM, - podzimní rekreace zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků v areálu hotelu AVALANCHE v Dolní Moravici. LISTOPAD - proběhly profesní dny pro žáky základních škol okresu Opava na dílnách SŠT, - INFORMA 2009 prezentační akce středních škol okresu Opava, některých středních škol MS kraje akce proběhla ve dvou dnech v prostorách školy a dílen. Určeno žákům vycházejícím ze ZŠ a jejich rodičům. - Den otevřených dveří pro zájenmce o studium na naší škole, - jazzový koncert Jany Koubkové a výchovný koncert Travellers pro žáky ročníku, - zahájení dalšího rekvalifikačního kurzu svařování pro Úřad práce v Opavě a Úřad práce v Bruntále, - účast učitelů odborných předmětů a učitelů OV na Dnech nové techniky v Dolním Benešově, - závěr turnaje v sálové kopané žáků DM a zahájení turnaje ve stolním tenisu, - přebor DM ve stolním fotbale zahájení, - okresní finále v basketbalu chlapci. PROSINEC - návštěva Památníku Petra Bezruče v rámci výuky žáci 3.Č, - divadelní představení Sluha dvou pánů, - turnaj ve florbale chlapci, - školní akademie, - na DM pokračoval turnaj ve stolním tenisu pro ubytované žáky,

18 - bruslení na ZS v Opavě pro žáky a pedagogy školy, - turnaj zaměstnanců ve volejbale (debl), - Mikulášská nadílka pro děti zaměstnanců, - Vánoční večírek zaměstnanců. LEDEN - Den otevřených dveří, - opravné maturitní zkoušky, - ubytování žáci návštěva Slezského muzea v Opavě, - závěr turnaje ve stolním tenisu na DM, - zahájení turnaje ve volejbale dvojic a turnaje v dámě a šachu ubytování žáci. ÚNOR - zahájení testů Barvy života, - zahájení kurzu svářečů samoplátců, - zahájení příprav oslav 60. výročí školy, - turnaj ubytovaných žáků ve střelbě ze vzduchovky, - společenský kvíz I DM, - jarní prázdniny poznávací zájezd zaměstnanců do Německa: Berlín, Lipsko, Míšeň, Drážďany. BŘEZEN - zahájení kurzu svářečů pro SOU stavební a rekvalifikační kurz svářečů pro Úřad práce Bruntál, - soutěž zručnosti Zlatý pilník za účasti soutěžících z MS kraje, Zlínského a Olomouckého kraje, Slovenska a Polska, - recitační soutěž v českém jazyce, - zahájení měsíční stáže studentů z Polska, - ukončení rekvalifikačních kurzů svářečů, - účast na soutěži oboru Kuchařské práce, - rekvalifikační kurz CNC, - zahájení turnaje v košíkové žáci ubytování na DM, - slavnostní schůze u příležitosti Dne učitelů, setkání s bývalými zaměstnanci důchodci. DUBEN - písemné maturitní zkoušky, - účast studentů v okresním kole SOČ, - závěrečné testování Barvy života - silový čtyřboj, - finále okresní kolo volejbal - chlapci - olympiáda v AJ, - divadelní představení Veselé paničky Windsorské, - představení v LD Svět je báječné místo, - DM ukončení turnaje ve střelbě ze vzduchovky.

19 KVĚTEN - společenský kvíz II DM, - plážový volejbal zahájení turnaje na DM, - závěr silového trojboje DM, - přebor ve stolním fotbale DM, - pobyt našich žáků ve Španělsku v rámci projektu COMENIUS, - zahájení maturitních zkoušek, - přijímací zkoušky na nástavbové studium, - zahájení zaměstnanecké rekvalifikace pro Ostroj, a. s. Opava, - rekvalifikační kurz CNC pro Dolní Benešov a rekvalifikační kurz pro Charitu Opava. ČERVEN - závěrečné zkoušky a zahájení dalšího svářečského kurzu pro ÚP Opava, - stáž žáků ZSM Ratiboř, - turnaj v basketbale neregistrovaných žáků, - mezinárodní historická soutěž Slezské hrady a zámky, - sportovní kurz s denní docházkou, - dvanáctihodinový fotbalový maratón noční, - DM družební setkání se studenty z Ratiboře, - turnaj v plážovém volejbalu mezi ubytovanými žáky SŠT a SOU stavebního, - den sportu a zdravé výživy DM.

20 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ŽÁCI

21 Třída: 1.A Podnikání třídní učitel: Ing. Muschová Eva Becková Hana Buriánová Tereza Cihlář David Gebauer Tomáš Gibes Ondřej Juchelka Jan Jursová Veronika Kašpárková Veronika Kořínek Ondřej Kostera Anton Kozelek Jan Kratochvílová Petra Krayzlová Simona Machálek Karel Malchárek Jan Moravec Tomáš Mucha Michal Onderka Patrik Plaček Vojtěch Popková Simona Repaň Tomáš Režnar Erik Salich Jakub Slivka Marek Šindler Lukáš Tomíček Petr Tylšar Radim Vykydal Jakub Třída: 1.ČA Mechanik seřizovač třídní učitel: Ing. Servus Jaroslav Barát Jiří Bednář Marek Bittner Marek Braunš Martin Brigula Jan Březina Jan Čepica Jakub Černava Tomáš Číž Tomáš Dušek Lukáš Fluger Jiří Holíček Tomáš Hřivnáč Filip Kostka David

22 Krzestan Marek Kupka Daniel Newerla Vít Palcer Vojtěch Petroš Roman Sommer Dominik Škůrek Jan Třída: 1.ČB Mechanik seřizovač třídní učitel: Ing. Nosek Jan Čížek Jaroslav Drastík Marek Gallus František Hartoš Jakub Heider David Hubálek Petr Kalus Jakub Kostera Patrik Kremser Vojtěch Kubánek Ondřej Peterek Jan Růžička Vladan Stromský Lukáš Šumník Marek Tabor Radek Tulach Jakub Tyburec Ondřej Vavřinec Adam Volf Karel Vyležík Petr Židek Jan Třída: 1.ČS Mechanik seřizovač, Mech. strojů a zařízení třídní učitel: Mgr. Doleželová Pavlína Axmann Vít Bedrich Ondřej Blaženec Vojtěch Demel Kryštof Gold Petr Grigarčík David Hulva Jiří Huska David Janík Jakub Kara Miroslav Koneczný Vojtěch Korček Radomír

23 Kuric Jan Michna Petr Palcer Aleš Pavelka Lukáš Petroš Daniel Přibylský Ondřej Puchký Matěj Řehák Radim Stanovský Petr Žák Jaroslav Třída: 1.EO Elektrikář silnoproud, Obráběč kovů třídní učitel: Ing. Tomanová Jarmila Bilík Václav Fajkus Michael Ficek Stanislav Halfar Jan Hanák Petr Havlica Přemysl Chromčák Tomáš Kaniok Ondřej Křemen Ondřej Lavička Tomáš Levák Eduard Luks Miroslav Premus Roman Procházka Petr Richter Tomáš Seidl Aleš Smolík Jaromír Svoboda Josef Svobodová Eva Škriečka Jakub Tesař Daniel Tomko Michal Volek Jan Votoček David Vrbický Patrik Třída: 1.KP Kuchařské práce třídní učitel: Štenclová Ludmila Bilá Simona Buksová Jana Gilík Tomáš Horáková Denisa Juríková Tereza

24 Kaluscha Jiří Kratochvílová Klára Maturová Gabriela Pešl Václav Vladařová Anna Zichová Petra Třída: 1.MA Management strojírenství třídní učitel: Ing. Pokorná Hana Glabasniová Kamila Glettniková Renáta Heider Adam Janeček Matěj Koschaný Jiří Laovský Michael Mareth Ondřej Němcová Miroslava Rajsiglová Michaela Ratajová Denisa Rostek Milan Slipek Lukáš Sopčák Tomáš Škrobánková Barbora Šlosárek Radim Šuhajík Martin Valentová Tereza Vojtková Ludmila Votánková Michaela Zemková Ester Třída: 1.MB Management strojírenství třídní učitel: Mgr. Kroupová Marie Bahrová Nikola Černý Jakub Flanderová Saskia Halfarová Lenka Hendrych Tomáš Kocourková Aneta Kokoř Martin Kotešovec Michael Krbálek Jan Kuzník Jakub Kyška Tomáš Linet Petr Mikšík Martin

25 Němec Radek Opravil Ivo Ptáčková Eva Řemelková Monika Vinckerová Markéta Zaoral Daniel Třída: 1.N Nástrojař třídní učitel: Ing. Špinlerová Marie Bravenec Tomáš Dihel Tomáš Dobeš Lukáš Dratva Jakub Fiedler Štěpán Fuchsík Lukáš Gebauer Michal Gebel David Holeček Aleš Kácal Patrik Kolečkář Václav Kuděla Radek Labaj Petr Láryš Patrik Meinhold Jaroslav Minarčík Patrik Obrusník Ondřej Přibyla Radek Šrom David Theuer Ondřej Tomaštík Jiří Tomaštík Karel Vícha Martin Vinkler Ondřej Třída: 1.O Obráběč kovů třídní učitel: Mgr. Handl Antonín Biskup Pavel Černický Martin Černý Martin Gilík Luboš Chovanec Michael Kossanyi Marek Kostka Lukáš Lex Jakub Lihotský Jindřich Mainuš Zdeněk

26 Mikuda Jan Minarčík Oldřich Morbitzer Marek Oczadlý Petr Pluschke David Richter Jiří Sauer Vít Sentenský Přemek Sněhota Pavel Valášek Eduard Vícha Přemysl Votoček Marek Vybrančík Patrik Wariš Robert Weiss Lukáš Třída: 1.PA Podnikání třídní učitel: Mgr. Frončková Jarmila Beneš Petr Binarová Marie Blažek Tomáš Borovička Roman Haasová Lenka Halfarová Dagmar Hamplová Bohumila Hendrych Martin Jurník Leopold Novák Roman Pavelková Kamila Peterková Martina Říčný Lukáš Svoboda Marek Štěbra Pavel Vašut Daniel Zavadilová Lucie Zawadská Andrea Třída: 1.PB Podnikání třídní učitel: Mgr. Frončková Jarmila Andráško Milan Dostálová Iveta Drastíková Regina Dresselová Miluše Dvouletý David Glabasniová Marcela Godovská Jolana

27 Kozák Luděk Kristian Martin Kuchařík Jan Matýsková Marie Menclová Petra Mrkvová Jarmila Ondráčková Lenka Ostráková Petra Piskořová Anna Slivková Vlasta Stiborská Jitka Špičáková Dobromila Štincíková Libuše Terš David Tichovová Radana Urbánek Hynek Víchová Světlana Třída: 1.ŠZ Šití oděvů, Zámečnické práce ve stavebnictví třídní učitel: Mgr. Kroupová Marie Benda Pavel Číž Daniel Drápal Lukáš Drápal Petr Hlubková Ester Chromčák Jakub Jackovičová Beáta Pchálková Jana Ševiorová Pavla Šupík Adam Zajunc Pavel Zawisláková Sabina Třída: 1.V Podnikání třídní učitel: Ing. Jenč Josef Adame Adrian Beilová Zdeňka Biler Vladan Bilíková Božena Elbl Václav Foltysová Kateřina Greiplová Zdeňka Holušová Blanka Holý Ondřej Kočnarová Michaela Lacková Ludmila

28 Laifert Martin Latoň Luboš Mišurová Zuzana Nováková Jana Říčný Jan Sklibová Tereza Slanina René Strnadlová Hana Tvrdý Miroslav Zeisbergerová Iveta Třída: 1.Z Zámečník třídní učitel: Mgr. Kroupa Petr Adamec Michal Banšel Štěpán Endrych Lukáš Foltin Patrik Haas Ondřej Honka Martin Hurník Lukáš Jakš Daniel Jarkulisch Patrik John Lukáš Kopečný Lukáš Král Filip Kramář Lukáš Lassak Tomáš Mikluš Marek Minks Jaroslav Modelský Roman Nezmar František Novák Dominik Onderka Matěj Pater Martin Pavelek Michal Radek Jan Řeha Jakub Schwablík Tomáš Sněhota Tomáš Terber Dominik Týn Daniel

29 Třída: 2.A Podnikání třídní učitel: Ing. Burdová Blanka Břeský Patrik Černý Patrik Čurgalyová Žaneta Ditrichová Magda Dočkal Antonín Dornová Lucie Drastíková Iveta Fuchsíková Eva Hanáková Lenka Hermanová Vendula Horák Jan Jaroš Daniel Kalinová Monika Kalinová Pavla Kirchnerová Petra Kirstová Daniela Lichý Milan Malcová Alena Pavelka Antonín Prejda Michal Rückerová Nikol Schreier Michal Stružík Tomáš Vavřínková Iveta Vitásková Simona Vltavský Ondřej Weissová Hana Žídková Nikol Třída: 2.Č Mechanik seřizovač třídní učitel: Ing. Servus Jaroslav Bělica Matěj Golka Dominik Havel Ondřej Holubek Filip Hřebavka Marek Kowalski Matěj Kubín Václav Matušík Tomáš Milec Tomáš Mocek Václav Novák Patrik Očko Jan Panáček Ondřej Pavlíček Vojtěch

30 Peťovský Martin Pluške Jiří Poledník Jiří Řehulek Michal Šustai Dan Toman Michal Vilč Michal Vrchovecký Jan Weiss Matěj Třída: 2.ČS Mech. seřizovač, Mech. strojů a zařízení třídní učitel: Mgr. Vojtková Lenka Adamčík Libor Bechný Vojtěch Bílovský Roman Buchta Aleš Burda David Glabazňa Jiří Gregořica René Halfar Adam Herudek Marek Hladík Ondřej Chmiel Lukáš Kaspar René Kubný Rostislav Kukla Adam Lavický Martin Macošek Šimon Matula Martin Nevřela Jan Prasek Daniel Prošek David Rode Jiří Rohovský Jan Rolný Miroslav Slovák Radim Sommer Zdeněk Stoschek Denis Střílka Radek Swiech Jakub Štencek Matěj Vilášek Michal Zajíček Tomáš

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace Opavská 1119 Ostrava-Poruba VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 OBSAH Obsah... 2 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika

Více

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011

Výroční zpráva GYMNÁZIA VYŠKOV 2010/2011 Gymnázium, Vyškov, Komenského náměstí 16 Komenského nám. 16, 682 01 Vyškov, IČ: 00559270 tel.: 517 307 010, email: info@gykovy.cz, www.gykovy.cz Č. j.: 616/11 Ve Vyškově 18. 10. 2011 Výroční zpráva GYMNÁZIA

Více

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice

2013/2014. ředitel SOŠ Luhačovice S T Ř E D N Í O D B O R N Á Š K O L A L U H A Č O V I C E PLÁN PRÁCE Š K O L N Í R O K 2013/2014 LUHAČOVICE, 18. ZÁŘÍ 2013 PaedDr. Karel MILIČKA ředitel SOŠ Luhačovice I. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Brandýs n. L. St. Boleslav Palachova 337, okres Praha Východ FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Brandýs nad Labem ZALOŽENO 1905 250 01 Brandýs nad Labem, Palachova

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA JOSEFA SOUSEDÍKA 755 01 VSETÍN, BENÁTKY 179 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Stránka 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole charakteristika školy.........................

Více

ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ

ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ ALMANACH ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ Školní rok 2012/2013 Vážený a milý čtenáři, čas měří každému spravedlivě a nejen Ty, ale i naše škola jsme opět o rok starší. Dovol, abych Tě svým krátkým úvodníkem stručně

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ POLOM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva byla vypracována podle stavu k 31. srpnu 2011... Ředitel školy Rozdělovník:

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb,chrudim, Čáslavská 205 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/14 Chrudim, říjen 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole... 2 2.

Více

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13

školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 1 1.0 Základní charakteristika školy Základní škola Brno, Horácké náměstí 13 je plně organizovaná škola městského typu. Je umístěna

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Přehlídky středních škol... 5 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce...

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH

MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH MATERIÁL K NÁVRHU ZMĚN VE STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZŘIZOVANÝCH LIBERECKÝM KRAJEM ZPRACOVALI: Mgr. Jiří Šorm, ředitel školy Mgr. Martin Král, Mgr. Zdeněk Novák LEDEN 2011 strana 1 PREAMBULE: Gymnázium a SOŠ Jilemnice

Více

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012

GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 GYMNÁZIUM, KOJETÍN, SVATOPLUKA ČECHA 683 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2011-2012 OBSAH 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada 4 3. Charakteristika školy 5-6 4. Přehled oborů vzdělání a učebních

Více

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009

Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za období školního roku 2008-2009 Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, Pražská 2817 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za období školního roku 2008-2009 Zpracovali: Bedřiška Frundlová Miroslav Jiřička.. Vladimír Škuta ředitel školy 1.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Sestavena dle 7 vyhlášky č.15/2005 Sb., platném znění Motto: Lidský kapitál je největší bohatství a záruka budoucnosti. V Chomutově dne 26. 9. 2013 Ing. Jan Lacina,

Více

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči

Ing. Jana Pernicová náměstkyně hejtmana Pardubického kraje členka Rady pro školství, kulturu a památkovou péči Obsah: Úvodní slovo Ing. Jany Pernicové náměstkyně hejtmana Pardubického kraje... 3 Seznam používaných zkratek... 4 Seznam informačních a poradenských středisek úřadů práce... 5 Seznam pedagogicko-psychologických

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Husova 333, J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval: Mgr. Miloslav Vokáč Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011

V Ý R O Č N Í. Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Základní školy Benešov, Dukelská 1818 ve šk. roce 2010/2011 1 OBSAH : A) Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2015/2016 Předmluva Podle školského zákona kraje zajišťují podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva základní školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Fakultní škola Ped F UK K Milíčovu 674, Praha 4, městská část Praha 11, PSČ 149 00 http://www.zsmilicov.cz e-mail: zsrvj@zsmilicov.cz TEL: 226 807 223 FAX: 226

Více

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015

Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Přehled oborů vzdělání středních škol v Královéhradeckém kraji pro přijímací řízení na školní rok 2014/2015 Předmluva Podle školského zákona kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního vzdělávání.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz

Základní údaje. tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz Základní údaje Název: Církevní gymnázium sv. Voršily, Kutná Hora, Poděbradova 288 PSČ: 284 01 tel., fax: 327 512 361 http://www.cgym-kh.cz e-mail: skola@cgym-kh.cz IČO: 46406735 IZO: 108032876 Zřizovatel:

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014

Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135. Výroční zpráva. školní rok 2013 / 2014 Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Výroční zpráva školní rok 2013 / 2014 Údaje o zařízení Zřizovatel : Město Benátky nad Jizerou, Zámek 49, IČO -00237442 Ředitel školy : Mgr. Jiří Novotný

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Č.j.: 280/2014 Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 zpracoval:

Více