Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace"

Transkript

1 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ředitel školy: Ing. Josef Vondál V Opavě, červenec 2009 ÚVODEM Zahájení školního roku 2008/2009 bylo historickým mezníkem v působnosti školy. Do tohoto školního roku jsme vstoupili s novým ředitelem. PhDr. Jaroslav Burda, který byl ve funkci ředitele od , odešel do důchodu. Dovolujeme si touto formou poděkovat mu za vše, co pro školu za uplynulých 18 let vykonal. Díky jeho velké předvídavosti se naší škole poadařilo i přes nepříznivou situaci ve strojírenství obnovit výuku stagnujících strojírenských oborů. Naše škola za jeho vedení získala nejen na kvalitě výuky, rozšířily se učební, posléze i studijní obory, ale získala také kredit - škola se zapsala do podvědomí středního školství nejen v okrese Opava, ale také v kraji a zřizovatel Krajský úřad MS kraje respektoval priority školy a podporoval aktivity zaměřené na modernizaci školy jako takové, modernizaci výuky spojené s dalším vzděláváním pedagogických pracovníků a další aktivity podporující výuku, vzdělávání a přípravu žáků na budoucí povolání.

2 PhDr. Burda prezentoval školu na veřejnosti ve všech oblastech výuky i mimoučebními, především sportovními výsledky a vysokou kulturní angažovaností. Díky jeho aktivitám spousta žáků navštívila koncerty, divadelní představení a výstavy, což pro mnohé byla oblast nepoznaná a rodinou nepodporovaná. Podporoval všechny aktivity žáků a dbal na zvýšenou péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, podporoval talentované žáky. Mezi jeho priority patřily dobré vztahy pracovního kolektivu nejen mezi pedagogickými pracovníky, ale vzájemná úcta mezi všemi zaměstnanci. Ještě jednou pane řediteli vlastně Pane Řediteli děkujeme. Od 1. srpna 2008 byl do funkce ředitele jmenován Ing. Josef Vondál, který na škole do této doby působil ve funkci zástupce ředitele pro teoretické vyučování. Stejně jako PhDr. Burda i on je absolventem naší školy a prošel více funkcemi, počínaje funcí učitele odborného výcviku, učitele odborných předmětů v rámci teoretického vyučování a již zmíněnou funkcí zástupce ředitele pro teoretické vyučování. A tak jsme zahájili školní rok 2008/2009. dosavadní rekord 999 žáků z počátku školního roku 2007/08 jsmev září 2008 překonali a školní rok 2008/09 jsme zahájili s rovnou tisícovkou. Náboru žáků pro školní rok 2009/10 byla věnována maximální pozornost, avšak výsledek neodpovídal vynaloženému úsilí. Klademe si otázku, kde jsme udělali chybu. Nabízí se také otázka, zda svůj díl neúspěchu nenese změna systému přijímacího řízení, který z pohledu školy je naprosto nepřehledný a neovlivnitelný, případně krize, která ve velké m míře postihla právě strojírenskou sféru a tím i školy s tímto zaměřením. Vzdělávací program středního vzdělání probíhal ve školním roce 2008/09 v těchto stupních vzdělávání: Střední vzdělání s maturitní zkouškou Management strojírenství Technické lyceum Mechanik strojů a zařízení Mechanik seřizovač Podnikání 4 letý obor 4 letý obor 4 letý obor 4 letý obor nástavbové studium denní (2 roky), dálkové a večerní (3 roky)

3 Střední vzdělání s výučním listem Obráběč kovů Zámečník Nástrojař Elektrikář silnoproud Obráběcí práce Kuchařské práce Šití oděvů Zámečnické práce ve stavebnictví 3 letý obor 3 letý obor 3 letý obor 3 letý obor 3 letý obor 3 letý obor 3 letý obor 3 letý obor Teoretické vyučování probíhalo ve 44 třídách (15 tříd 1. ročník, 12 tříd 2. ročník, 12 tříd 3. ročník a 5 tříd 4. ročník), odborný výcvik prbíhal v dílnách na Kolofíkově nábřeží v Opavě a na odloučeném pracovišti v Opavě Kylešovicích. Žáci vyšších ročníku absolvovali odborný rozvoj podle charakteru oboru na pracovištích strojírenských firem regionu, na pracovištích společného stravování i individuálně se zaměřením, odpovídajícímu přípravě žáka na budoucí povolání. Ubytování a stravování studentů zajišťoval vlastní domov mládeže a školní jídelna v areálu na Kolofíkově nábřeží. Ve školním roce 2007/08 ukončilo studium celkem celkem 87 studentů učebních oborů 91 studentů maturitních a nástavbových, z toho 136 chlapců a 42 dívek. Stejně jako v předchozích letech proběhlo předávání maturitních vysvědčení a výučních listů slavnostně v Domě kultury Petra Bezruče za přítomnosti absolventů, jejich rodičů, učitelů. Studium ukončili studenti v oborech a počtech: Učební Elektrikář silnoproud 10 Kuchařské práce 9 Obráběcí práce 12 Šití oděvů 5 Obráběč kovů 33 Zámečník 20 Nástrojař 13 Studijní

4 Management 21 Mechanik seřizovač 25 Mechanik strojů a zařízení 15 Technické lyceum 9 Nástavba Podnikání 19 denní Podnikání 13 dálková Podnikání 18 večerní Všem absolventům b l a h o p ř e j e m e.

5 Teoretické vyučování probíhalo v učebnách školy, učebnách na DM a na odloučeném pracovišti v Kylešovicích. První ročník denní nástavby absolvoval výuku v učebnách SOU stavebního, Boženy Němcové 22, Opava. Výuku zajišťovali: Ing. Blanka Burdová zástupce ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Hana Kozelková zástupce ředitele pro teoretické vyučování Ing. Benna Daniel ICT Bc. Bolacká Krista NJ Mgr. Bolacká Yvone NJ, AJ Ing. Burdová Blanka Odborné předměty ekonomické Ing. Bystroň Evžen Odborné předměty strojírenské, VT Mgr. David Lukáš ČJ, D, ON Ing. Demlová Bohdana Odborné předměty strojírenské Mgr. Doleželová Pavlína M, DG, ICT Mgr. Frončková Jarmila ČJ, právní nauka, Mgr. Habartová Libuše AJ Ing. Hadámek Luděk AJ Mgr. Handl Antonín Odborné předměty strojírenské Mgr. Havránková Kateřina AJ, NJ Mgr. Honig Ladislav Odborné předměty strojírenské Ing. Chudá Jarmila ICT Ing. Jenč Josef Odborné předměry ekonomické Mgr. Kartous Lukáš M Ing. Kaštovský Miroslav Odborné předměty elektrotechnické Mgr. Kleinová Pavlína M, F Kopřiva Milan TV Ing. Kocian Vladislav ICT Ing. Kozelek Karel Odborné předměty strojírenské Mgr. Kozelková Hana M Ing. Kožiál Jan Odborné předměty strojírenské Krempaský Milan TV, ZeCH Mgr. Kroupa Petr NJ, TV Mgr. Kroupová Marie TV, obchodní korespondence, technika administrativy

6 Mgr. May Dean Russel AJ Mgr. Mikolajková Šárka M, F Bc. Andrea Mludková AJ Ing. Muschová Eva Odborné předměty ekonomické Ing. Nosek Jan Odborné předměty strojírenské PaedDr. Pavelková Věra ČJ, ON, právní nauka výchovná poradkyně Mgr. Pavlíčková Olga Odborné předměty strojírenské, Ing. Pernikář Jaroslav Odborné předměty strojírenské, výpočetní technika Petr Jiří M Ing. Petráš Břetislav Odborné předměty strojírenské Mgr. Pojetová Zina ČJ, ON, právní nauka, základy spol. věd Mgr. Pokludová Jitka D, NJ Ing. Pokorná Hana Odborné předměty ekonomické Bc. Puschová Daniela Teorie oboru kuchařské práce Bc. Ratimorský Alexandr AJ Mgr. Raveaneová Natalie TV Ing. Servus Jaroslav Odborné předměty strojírenské, základy automatizace Ing. Schreier Jiří Odborné předměty strojírenské, výpočetní technika Skalošová Žaneta NJ Ing. Smoleňová Blanka EP, MM Ing. Špinlerová Marie Odborné předměty strojírenské, chemie Štenclová Ludmila NJ, TV PhDr. Dagmar Toulová ČJ Mgr. Trušinová Renata M, F, ZPV, ZeCH Mgr. Víchová Marie ČJ, ON, základy spol. věd Mgr. et Mgr.Vojtalová Marie ČJ, ON Mgr. Vojtek Miloš TV, ON Mgr. Vojtková Lenka M, ZeCH, NJ Ing. Závodná Iveta Odborné předměty ekonomické Žaloudková Miroslava Odborné předměty ekonomické provozní praxe Externisté JUDr. Kraus Karel právní nauka

7 Školní psycholog Mgr. Nikola Suchopátrová PaedDr. Věra Pavelková Výchovný poradce PaedDr. Pavelková Věra V rámci teoretického vyučování se uskutečnila řada kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí, organizovaných nejen naši školou, ale i jinými školami a školskými institucemi. Velkým úspěchem a inspirací pro ostatní žáky bylo 1. místo našich studentů v okresním kole SOŠ, vítězství v krajském kole a velmi pčkné umístění v kole celostátním. V rámci výuky se uskutečnily exkurze žáků do firem v okrese Opava, především do Brano, a. s., Ostroj, a. s., Mittal Steel Ostrava, a. s., MSA Dolní Benešov. Rovněž učitelé odborných předmětů strojírenských navštívili výše uvedené firmy v rámci dnů nové techniky organizovaných pedagogy naší školy. Velkým přínosem pro žáky i jejich vyučující byl Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Odborný výcvik Výuku žáků v rámci odborného výcviku zajišťovali učitelé OV: Ing. Vladislav Kincel, PhD. zástupce ředitele pro odborný výcvik Jiří Kaláč vrchní mistr Jaroslav Kočí vrchní mistr Petr Elbel vrchní mistr / vedoucí svařečské školy Baďura Pavel Obráběcí práce Bartek Miloš Obráběč kovů Biler Jaromír Zámečník, instruktor svářečské školy Borovička Roman Kuchařské práce

8 Bzonek Josef Cihlář Petr Černá Gabriela Deutschová Věra, Bc. Elbel Petr Fryč Ludvík Heisig Jaromír Chromec Miloslav Ihn Simon Ihnová Margit Korpas Jan Kupka Karel Lahodný Petr Lederer Jiří Lenc Jaroslav Lukáč Pavel Machold Pavel Michálka Karel Mrkva Bruno Mühr Antonín Peterek Josef Pilčík Viktor Stonišová Ludmila, Bc. Tylšar Stanislav Vrána Lubomír Obráběcí práce, Mechanik seřizovač Obráběcí práce Kuchařské práce Šití oděvů Zámečník, vedoucí svářečské školy a instruktor svařování Obráběč kovů, Mechanik seřizovač Obráběč kovů Nástrojař Zámečnické práce ve stavebnictví Kuchařské práce Elektrikář silnoproud Mechanik seřizovač, Mechanik strojů a zařízení Elektrikář silnoproud Obráběcí práce, instruktor svářečské školy Obráběč kovů Obráběč kovů Zámečník Zámečník, Mechanik strojů a zařízení Obráběč kovů Elektrikář silnoproud Zámečník, instruktor svářečské školy Mechanik strojů a zařízení Šití oděvů Nástrojař Obráběcí práce V návaznosti na probíraná témata v jednotlivých oborech a ročnících se žáci se svými učiteli zúčastňovali odborných exkurzí, na kterých se seznamovali s provozy. Pokračovala - pro úsek odborného výcviku velmi důležitá - spolupráce se strojírenskými závody a firmami regionu, na jejichž pracovištích probíhá odborný rozvoj žáků 3. a 4. ročníků. Tyto firmy spolupracovaly se školou také v oblasti moderních výrobních a technologických informací, které v rámci možnosti škola zařazuje do výuky. Mimo jiné jsou to: Ostroj, a. s., FERRAM, a. s., FEMONT, a. s., Branecké železárny, a. s., Formy a Plasty, a.

9 s., Opavské strojírny, a. s., fa Vehovský, s. r. o., ale také spousta malých firem a firmiček, bez kterých se provoz neobejde. V návaznosti na probíhající hospodářskou krizi se v závěru roku vyskytly problémy se žáky na provozních pracovištích, které jednotlivé firmy nemohly z důvodu zániku či nestability nadále zaměstnávat na odborném rozvoji. Žáci postupně přecházeli na pracoviště školy. Domov mládeže Kapacita domova mládeže ve výši 75 lůžek byla po celý školní rok využívána žáky naší školy, volná místa obsadili studenti některých dalších škol v Opavě, především Střední školy průmyslové a umělecké, studenti SPŠ stavební, Mendelova gymnázia a Střední školy Opava, Husova ul. O ubytované žáky pečoval kolektiv pracovníků ve složení Radoslav Górecki vedoucí vychovatel Ing. Tibor Bada Svatava Božoňová Jindřiška Schorníková vychovatel vychovatelka vychovatelka V průběhu školního roku připravil kolektiv vychovatelů pro ubytované žáky sportovní turnaje ve stolním tenise, odbíjené dvojic, basketu dvojic, střeleckou soutěž, soutěže ve stolním fotbale, sálové kopané, dámě a šachů, plážovém volebale a silovém trojboji. Ve volném čase ubytování žáci pravidelně navštěvovali tělocvičnu, saunu, fotbalové hřiště, posilovnu to vše v areálu školy. Měli denně přístup k internetu a mohli využívat počítače nejen pro potřeby přípravy na výuku. Kultura jako součást výchovy mimo vyučování zahrnovala celoroční výstavku výtvarných prací ubytovaných žáků, koncerty, diskotéky a besedy. Samotní ubytování žáci se podíleli ve spolupráci s paní vychovatlkou Schorníkovou na sezónní výzdobě celého internátu.

10 Ostatní provozy Úsek ředitele Kristianová Martina Žaloudková Miroslava personalista pro žáky, sekretariát personalista, PaM zástupce statutárního orgánu Ekonomický úsek Ing. Daniel Tesařík Hrušková Magdaléna Ledererová Petra vedoucí ekonomického úseku mzdová účetní ekonom automatické zpracování dat Technický úsek Theuerová Jarmila Jarošová Dagmar technický pracovník výdejčí Provozní úsek Bartek Bohuslav Baránek Rudolf Beier Martin Barč Petr Bena Vlastimil Černý Zdeněk Górecki Jiří Hájková Marianna Kamrádová Renáta Krämer Luděk Kohut Ladislav Košťálek Jiří Losert Rudolf Pagáčová Bohuslava Pavlíková Jana Plušková Gerda vedoucí provozního úseku strojní údržba strojní údržba údržba truhlářské práce vrátný vrátný vrátný vrátná uklízečka elektroúdržba údržba vrátný údržba uklízečka uklízečka uklízečka

11 Stankeová Ilona Stoniš Václav Svrčková Eliška Theuer Karel Waligora Bohumil Zezulková Daniela uklízečka údržba uklízečka uklízeč stavební údržba uklízečka Školní jídelna Kolektiv školní jídelny připravoval celodenní stravu pro ubytované žáky a hlavní jídlo pro žáky a zaměstnance. Pracoval ve složení: Věra Víchová Benna Jaromír Helena Cihlářová Marie Hranošová Jan Parva Bronislava Škrobánková vedoucí školního stravování kuchař pomocná kuchařka kuchařka kuchař kuchařka Tesařová Ivana vedoucí, t. č. MD *************************************************************************** ******

12 Pedagogičtí pracovníci se v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zúčastňovali akci organizovaných především krajským vzdělávacím a informačním centrem (KVIC) v návaznosti na nové pedagogické a výukové programy, v maximální míře pokračovala příprava ŠVP. Školení a vzdělávacích akcí se zúčastnili také další zaměstnanci, především akci vzdělávací agentury DENDRA, která organizuje školení pro ekonomy, personalisty apod. v Opavě a RESK Třinec. Ve školním roce 2008/9 jsme opět - již po sedmé - byly organizátory informační akce pro žáky vycházející ze základní školy a pro jejich rodiče, která se konala pod názvem INFORMA 2008 ve spolupráci s Úřadem práce v Opavě za účasti všech středních škol opavského regionu, některých škol z Ostravy, Přerova, Hranic, Kroměříže, Havířova, Karviné, Krnova, Bruntálu. Navazovaly Dny otevřených dveří, kde byly žákům poskytnuty podrobné informace o oborech a studiu na naší škole. Zástupci vedení SŠT se zúčastňovali třídních schůzek s rodiči vycházejících žáků v základních školách okresu Opava, navštívili také některé školy v Krnově. Zúčastnili jsme se s prezentací školy informačních akcí v Hlučíně a Bruntále. Tyto informační akce ulehčují rodičům a žákům rozhodování při výběru budoucího povolání. Je škoda, že tato náročná a z naší strany velmi aktivní činnost, se nesetkává vždy s ohlasem. Pro zaměstnance se v průběhu školního roku uskutečnili již tradiční mimoškolní akce rodinná rekreace v období podzimních prázdnin, Mikulášská nadílka pro děti, vánoční nadílka pro dospělé, Silvestrovský turnaj dvojic volejbal, Den učitelů, zájezd do Německa v období jarních prázdnin aj.

13 Projekty realizované v současné době: COMENIUS partnerství škol Dálkové působení mechatronických systémů jako základ stávající užší spolupráce na evropské úrovni Cíle projektu: Zavedení spolupráce se školami v zahraničí Podpora pracovních a studijních schopností žáků v evropském měřítku Výměna technologií Pochopení a zdokumentování společných a odlišných prvků informatiky a automatizace v technologiích polských, španělských, německých a českých podniků Seznámení s programy dálkového řízení zautomatizovaných systémů a jejich programování Poznávání daných regionů v Evropě Podpora připravenosti žáků k migraci Rozšíření kompetencí učitelů o nejnovější technologie Partneři a zaměření: Berufsbildende Schulen II der Braunschweig, Německo Dálkové ovládání v pohybujících se zautomatizovaných výrobních systémech Technikum nr. 4, Raciborz, Polsko Microcontroler ovládání robotů IES Serrallarga, Blanes, Španělsko SPS řízení SŠT, Opava, ČR Nové technologie CAD/CNC NÁZEV GLOBÁLNÍHO GRANTU: ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI MORAVSKOSLEZSKÉM Spolupráce technických škol při modernizaci výukových metod a implementaci ŠVP Cíle projektu: V první fázi projektu budou - prostřednictvím seminářů s praktickými ukázkami moderních metod výuky prezentovány učitelům zapojených technických škol příklady dobré praxe. Tyto semináře budou organizovány na jednotlivých školách. Workshopy, kterými budou

14 doplněny, umožní učitelům vzájemnou komunikaci mezi školami a také navázání neformálních partnerských vztahů. Tato komunikace je nutnou podmínkou pro diskuzi a porovnání školních vzdělávacích programů s cílem jejich kvalitního rozpracování. Zároveň umožní identifikovat jednotlivá témata pro vypracování vzdělávacích materiálů Tvorba již samotných vzdělávacích materiálů, včetně podrobné metodiky, je součástí druhé fáze projektu, kde na základě jejich pilotního ověřování na školách, které jsou do projektu zapojeny, proběhne interní i externí evaluace. Všechny vytvořené a ověřené materiály budou zpřístupněny ostatním školám prostřednictvím internetového portálu Partneři projektu: Střední škola, Bohumín Střední škola technická, Opava Střední škola, Ostrava-Kunčice Střední škola, Třinec-Kanada Střední škola strojírenská a dopravní, Frýdek-Místek Střední škola technická, Ostrava-Hrabůvka Střední škola, Vítkov-Podhradí NÁZEV GLOBÁLNÍHO GRANTU: ZVYŠOVÁNÍ KVALITY VE VZDĚLÁVÁNÍ V KRAJI MORAVSKOSLEZSKÉM Název a číslo oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání, 1.1 Vzdělávací program Metrologie a počítačová podpora měření Hlavním cílem projektu je získání právního povědomí vyplývajícího ze zavádění managementu kvality a kontroly jakosti ve firmách. Následovně aplikace výpočetní techniky a jejího programového vybavení do řízení jakosti.

15 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO (ROP NUTS II) Oblast podpory 2.1. Infrastruktura veřejných služeb Modernizace vybavení školy pro praktické i teoretické vyučování Cílem projektu je dosáhnout maximální kvality výuky studentů, která navíc umožní aktivní a tvůrčí přístup vyučovaných studentů jak k teoretické, tak k praktické části výuky v oblasti technického odborného vzdělání a vybavení odborné dílny pro strojní obrábění, osazením 2 nových CNC strojů CNC obráběcího centra a CNC soustruhu. Podané projekty: Operační program vzdělávání a konkurenceschopnost Podpora zájmu žáků ZŠ o studium v technických oborech se zaměřením na strojírenství v MSK Cílem projektu je primárně zvýšení zájmu žáků 7. a 8. Tříd ZŠ o studium v technických oborech se strojírenským zaměřením a sekundárně zvýšení počtu kvalifikovaných pracovníků v technických profesích. Zvýšení motivace žáků projekt řeší celou řadou propagačních, informačních, ale zejména vzdělávacích a tréninkových aktivit ve spolupráci se všemi klíčovými subjekty: - partnerství technických SŠ plošně v MSK (lokality: Ostrava, Frýdek- Místek, Bohumín, Třinec a Opava) -spolupráce ZŠ - spolupráce zaměstnavatelů

16 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

17 ZÁŘÍ - sportovní a cyklistický kurz, - zahájení sportovních a kulturních aktivit žáků ubytovaných na DM (posilovna, turnaj v plážovém volejbalu, foto projekce Ohlédnutí za prázdninami, - 2. termín a opravný termín maturitních zkoušek, - VECTOR testování žáků 4. ročníků, 1 ročníky přihlášeny do MEC, - účast na memoriálu Jana Martínka odbíjená, - 3 žáci oboru Mechanik seřizovač se zúčastnili výměnného pobytu se střední školou v německém Braunschweigu, - divadelní představení pro žáky Švanda dudák, - 3. ročníky oboru MS, MSZ a M návštěva Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, - práce na ŠVP pro vytčené obory. ŘÍJEN - zasedání Školaské rady nově zvoleným předsedou se stal PhDr. Jaroslav Burda - testování 1. ročníků MEC, - příprava na profesní dny pro žáky základních škol okresu Opava na dílnách SŠT, - příprava na INFORMA 2008, - zaměstnanecké rekvalifikační kurzy pro fy LINASET, - dokončení ŠVP pro 1. ročník oboru Z, N, El - ukončení kurzu svařování v rámci rekvalifikace po Úřad práce v Opavě, - turnaj ubtovaných žáků na DM v sálové kopané a ve střelbě ze vzduchovky, - seznámení s historickou části Opavy spojenou s návštěvou informačního centra žáci DM, - podzimní rekreace zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků v areálu hotelu AVALANCHE v Dolní Moravici. LISTOPAD - proběhly profesní dny pro žáky základních škol okresu Opava na dílnách SŠT, - INFORMA 2009 prezentační akce středních škol okresu Opava, některých středních škol MS kraje akce proběhla ve dvou dnech v prostorách školy a dílen. Určeno žákům vycházejícím ze ZŠ a jejich rodičům. - Den otevřených dveří pro zájenmce o studium na naší škole, - jazzový koncert Jany Koubkové a výchovný koncert Travellers pro žáky ročníku, - zahájení dalšího rekvalifikačního kurzu svařování pro Úřad práce v Opavě a Úřad práce v Bruntále, - účast učitelů odborných předmětů a učitelů OV na Dnech nové techniky v Dolním Benešově, - závěr turnaje v sálové kopané žáků DM a zahájení turnaje ve stolním tenisu, - přebor DM ve stolním fotbale zahájení, - okresní finále v basketbalu chlapci. PROSINEC - návštěva Památníku Petra Bezruče v rámci výuky žáci 3.Č, - divadelní představení Sluha dvou pánů, - turnaj ve florbale chlapci, - školní akademie, - na DM pokračoval turnaj ve stolním tenisu pro ubytované žáky,

18 - bruslení na ZS v Opavě pro žáky a pedagogy školy, - turnaj zaměstnanců ve volejbale (debl), - Mikulášská nadílka pro děti zaměstnanců, - Vánoční večírek zaměstnanců. LEDEN - Den otevřených dveří, - opravné maturitní zkoušky, - ubytování žáci návštěva Slezského muzea v Opavě, - závěr turnaje ve stolním tenisu na DM, - zahájení turnaje ve volejbale dvojic a turnaje v dámě a šachu ubytování žáci. ÚNOR - zahájení testů Barvy života, - zahájení kurzu svářečů samoplátců, - zahájení příprav oslav 60. výročí školy, - turnaj ubytovaných žáků ve střelbě ze vzduchovky, - společenský kvíz I DM, - jarní prázdniny poznávací zájezd zaměstnanců do Německa: Berlín, Lipsko, Míšeň, Drážďany. BŘEZEN - zahájení kurzu svářečů pro SOU stavební a rekvalifikační kurz svářečů pro Úřad práce Bruntál, - soutěž zručnosti Zlatý pilník za účasti soutěžících z MS kraje, Zlínského a Olomouckého kraje, Slovenska a Polska, - recitační soutěž v českém jazyce, - zahájení měsíční stáže studentů z Polska, - ukončení rekvalifikačních kurzů svářečů, - účast na soutěži oboru Kuchařské práce, - rekvalifikační kurz CNC, - zahájení turnaje v košíkové žáci ubytování na DM, - slavnostní schůze u příležitosti Dne učitelů, setkání s bývalými zaměstnanci důchodci. DUBEN - písemné maturitní zkoušky, - účast studentů v okresním kole SOČ, - závěrečné testování Barvy života - silový čtyřboj, - finále okresní kolo volejbal - chlapci - olympiáda v AJ, - divadelní představení Veselé paničky Windsorské, - představení v LD Svět je báječné místo, - DM ukončení turnaje ve střelbě ze vzduchovky.

19 KVĚTEN - společenský kvíz II DM, - plážový volejbal zahájení turnaje na DM, - závěr silového trojboje DM, - přebor ve stolním fotbale DM, - pobyt našich žáků ve Španělsku v rámci projektu COMENIUS, - zahájení maturitních zkoušek, - přijímací zkoušky na nástavbové studium, - zahájení zaměstnanecké rekvalifikace pro Ostroj, a. s. Opava, - rekvalifikační kurz CNC pro Dolní Benešov a rekvalifikační kurz pro Charitu Opava. ČERVEN - závěrečné zkoušky a zahájení dalšího svářečského kurzu pro ÚP Opava, - stáž žáků ZSM Ratiboř, - turnaj v basketbale neregistrovaných žáků, - mezinárodní historická soutěž Slezské hrady a zámky, - sportovní kurz s denní docházkou, - dvanáctihodinový fotbalový maratón noční, - DM družební setkání se studenty z Ratiboře, - turnaj v plážovém volejbalu mezi ubytovanými žáky SŠT a SOU stavebního, - den sportu a zdravé výživy DM.

20 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ŽÁCI

21 Třída: 1.A Podnikání třídní učitel: Ing. Muschová Eva Becková Hana Buriánová Tereza Cihlář David Gebauer Tomáš Gibes Ondřej Juchelka Jan Jursová Veronika Kašpárková Veronika Kořínek Ondřej Kostera Anton Kozelek Jan Kratochvílová Petra Krayzlová Simona Machálek Karel Malchárek Jan Moravec Tomáš Mucha Michal Onderka Patrik Plaček Vojtěch Popková Simona Repaň Tomáš Režnar Erik Salich Jakub Slivka Marek Šindler Lukáš Tomíček Petr Tylšar Radim Vykydal Jakub Třída: 1.ČA Mechanik seřizovač třídní učitel: Ing. Servus Jaroslav Barát Jiří Bednář Marek Bittner Marek Braunš Martin Brigula Jan Březina Jan Čepica Jakub Černava Tomáš Číž Tomáš Dušek Lukáš Fluger Jiří Holíček Tomáš Hřivnáč Filip Kostka David

22 Krzestan Marek Kupka Daniel Newerla Vít Palcer Vojtěch Petroš Roman Sommer Dominik Škůrek Jan Třída: 1.ČB Mechanik seřizovač třídní učitel: Ing. Nosek Jan Čížek Jaroslav Drastík Marek Gallus František Hartoš Jakub Heider David Hubálek Petr Kalus Jakub Kostera Patrik Kremser Vojtěch Kubánek Ondřej Peterek Jan Růžička Vladan Stromský Lukáš Šumník Marek Tabor Radek Tulach Jakub Tyburec Ondřej Vavřinec Adam Volf Karel Vyležík Petr Židek Jan Třída: 1.ČS Mechanik seřizovač, Mech. strojů a zařízení třídní učitel: Mgr. Doleželová Pavlína Axmann Vít Bedrich Ondřej Blaženec Vojtěch Demel Kryštof Gold Petr Grigarčík David Hulva Jiří Huska David Janík Jakub Kara Miroslav Koneczný Vojtěch Korček Radomír

23 Kuric Jan Michna Petr Palcer Aleš Pavelka Lukáš Petroš Daniel Přibylský Ondřej Puchký Matěj Řehák Radim Stanovský Petr Žák Jaroslav Třída: 1.EO Elektrikář silnoproud, Obráběč kovů třídní učitel: Ing. Tomanová Jarmila Bilík Václav Fajkus Michael Ficek Stanislav Halfar Jan Hanák Petr Havlica Přemysl Chromčák Tomáš Kaniok Ondřej Křemen Ondřej Lavička Tomáš Levák Eduard Luks Miroslav Premus Roman Procházka Petr Richter Tomáš Seidl Aleš Smolík Jaromír Svoboda Josef Svobodová Eva Škriečka Jakub Tesař Daniel Tomko Michal Volek Jan Votoček David Vrbický Patrik Třída: 1.KP Kuchařské práce třídní učitel: Štenclová Ludmila Bilá Simona Buksová Jana Gilík Tomáš Horáková Denisa Juríková Tereza

24 Kaluscha Jiří Kratochvílová Klára Maturová Gabriela Pešl Václav Vladařová Anna Zichová Petra Třída: 1.MA Management strojírenství třídní učitel: Ing. Pokorná Hana Glabasniová Kamila Glettniková Renáta Heider Adam Janeček Matěj Koschaný Jiří Laovský Michael Mareth Ondřej Němcová Miroslava Rajsiglová Michaela Ratajová Denisa Rostek Milan Slipek Lukáš Sopčák Tomáš Škrobánková Barbora Šlosárek Radim Šuhajík Martin Valentová Tereza Vojtková Ludmila Votánková Michaela Zemková Ester Třída: 1.MB Management strojírenství třídní učitel: Mgr. Kroupová Marie Bahrová Nikola Černý Jakub Flanderová Saskia Halfarová Lenka Hendrych Tomáš Kocourková Aneta Kokoř Martin Kotešovec Michael Krbálek Jan Kuzník Jakub Kyška Tomáš Linet Petr Mikšík Martin

25 Němec Radek Opravil Ivo Ptáčková Eva Řemelková Monika Vinckerová Markéta Zaoral Daniel Třída: 1.N Nástrojař třídní učitel: Ing. Špinlerová Marie Bravenec Tomáš Dihel Tomáš Dobeš Lukáš Dratva Jakub Fiedler Štěpán Fuchsík Lukáš Gebauer Michal Gebel David Holeček Aleš Kácal Patrik Kolečkář Václav Kuděla Radek Labaj Petr Láryš Patrik Meinhold Jaroslav Minarčík Patrik Obrusník Ondřej Přibyla Radek Šrom David Theuer Ondřej Tomaštík Jiří Tomaštík Karel Vícha Martin Vinkler Ondřej Třída: 1.O Obráběč kovů třídní učitel: Mgr. Handl Antonín Biskup Pavel Černický Martin Černý Martin Gilík Luboš Chovanec Michael Kossanyi Marek Kostka Lukáš Lex Jakub Lihotský Jindřich Mainuš Zdeněk

26 Mikuda Jan Minarčík Oldřich Morbitzer Marek Oczadlý Petr Pluschke David Richter Jiří Sauer Vít Sentenský Přemek Sněhota Pavel Valášek Eduard Vícha Přemysl Votoček Marek Vybrančík Patrik Wariš Robert Weiss Lukáš Třída: 1.PA Podnikání třídní učitel: Mgr. Frončková Jarmila Beneš Petr Binarová Marie Blažek Tomáš Borovička Roman Haasová Lenka Halfarová Dagmar Hamplová Bohumila Hendrych Martin Jurník Leopold Novák Roman Pavelková Kamila Peterková Martina Říčný Lukáš Svoboda Marek Štěbra Pavel Vašut Daniel Zavadilová Lucie Zawadská Andrea Třída: 1.PB Podnikání třídní učitel: Mgr. Frončková Jarmila Andráško Milan Dostálová Iveta Drastíková Regina Dresselová Miluše Dvouletý David Glabasniová Marcela Godovská Jolana

27 Kozák Luděk Kristian Martin Kuchařík Jan Matýsková Marie Menclová Petra Mrkvová Jarmila Ondráčková Lenka Ostráková Petra Piskořová Anna Slivková Vlasta Stiborská Jitka Špičáková Dobromila Štincíková Libuše Terš David Tichovová Radana Urbánek Hynek Víchová Světlana Třída: 1.ŠZ Šití oděvů, Zámečnické práce ve stavebnictví třídní učitel: Mgr. Kroupová Marie Benda Pavel Číž Daniel Drápal Lukáš Drápal Petr Hlubková Ester Chromčák Jakub Jackovičová Beáta Pchálková Jana Ševiorová Pavla Šupík Adam Zajunc Pavel Zawisláková Sabina Třída: 1.V Podnikání třídní učitel: Ing. Jenč Josef Adame Adrian Beilová Zdeňka Biler Vladan Bilíková Božena Elbl Václav Foltysová Kateřina Greiplová Zdeňka Holušová Blanka Holý Ondřej Kočnarová Michaela Lacková Ludmila

28 Laifert Martin Latoň Luboš Mišurová Zuzana Nováková Jana Říčný Jan Sklibová Tereza Slanina René Strnadlová Hana Tvrdý Miroslav Zeisbergerová Iveta Třída: 1.Z Zámečník třídní učitel: Mgr. Kroupa Petr Adamec Michal Banšel Štěpán Endrych Lukáš Foltin Patrik Haas Ondřej Honka Martin Hurník Lukáš Jakš Daniel Jarkulisch Patrik John Lukáš Kopečný Lukáš Král Filip Kramář Lukáš Lassak Tomáš Mikluš Marek Minks Jaroslav Modelský Roman Nezmar František Novák Dominik Onderka Matěj Pater Martin Pavelek Michal Radek Jan Řeha Jakub Schwablík Tomáš Sněhota Tomáš Terber Dominik Týn Daniel

29 Třída: 2.A Podnikání třídní učitel: Ing. Burdová Blanka Břeský Patrik Černý Patrik Čurgalyová Žaneta Ditrichová Magda Dočkal Antonín Dornová Lucie Drastíková Iveta Fuchsíková Eva Hanáková Lenka Hermanová Vendula Horák Jan Jaroš Daniel Kalinová Monika Kalinová Pavla Kirchnerová Petra Kirstová Daniela Lichý Milan Malcová Alena Pavelka Antonín Prejda Michal Rückerová Nikol Schreier Michal Stružík Tomáš Vavřínková Iveta Vitásková Simona Vltavský Ondřej Weissová Hana Žídková Nikol Třída: 2.Č Mechanik seřizovač třídní učitel: Ing. Servus Jaroslav Bělica Matěj Golka Dominik Havel Ondřej Holubek Filip Hřebavka Marek Kowalski Matěj Kubín Václav Matušík Tomáš Milec Tomáš Mocek Václav Novák Patrik Očko Jan Panáček Ondřej Pavlíček Vojtěch

30 Peťovský Martin Pluške Jiří Poledník Jiří Řehulek Michal Šustai Dan Toman Michal Vilč Michal Vrchovecký Jan Weiss Matěj Třída: 2.ČS Mech. seřizovač, Mech. strojů a zařízení třídní učitel: Mgr. Vojtková Lenka Adamčík Libor Bechný Vojtěch Bílovský Roman Buchta Aleš Burda David Glabazňa Jiří Gregořica René Halfar Adam Herudek Marek Hladík Ondřej Chmiel Lukáš Kaspar René Kubný Rostislav Kukla Adam Lavický Martin Macošek Šimon Matula Martin Nevřela Jan Prasek Daniel Prošek David Rode Jiří Rohovský Jan Rolný Miroslav Slovák Radim Sommer Zdeněk Stoschek Denis Střílka Radek Swiech Jakub Štencek Matěj Vilášek Michal Zajíček Tomáš

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Ředitel školy: Ing. Josef Vondál V Opavě, srpen 2010 ÚVODEM I když jsme školní rok 2009/2010 zahájili

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008

ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, OPAVA Kolofíkovo nábřeží 51, 747 05 OPAVA příspěvková organizace ŠKOLNÍ ROK 2007 / 2008 Ředitel školy PhDr. Jaroslav Burda V Opavě 31. 7. 2008 ÚVODEM...naše ročenka začíná téměř

Více

Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131

Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131 Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131 Název: Dálkové působení mechatronických systémů jako základ stávající užší spolupráce na evropské úrovni Střední škola

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

(25.09.2008 09:00) poř.dráha SČJméno NarozenOddíl Výkon

(25.09.2008 09:00) poř.dráha SČJméno NarozenOddíl Výkon CORNY Středoškolský atletický pohár, 25.09.2008 200 m Ženy Běh 1, w? 1 Veverková Markéta 89 2 Holušová Karolína 90 3 Quittková Adéla 92 4 Smějová Magdalena 90 5 Halfarová Zuzana 90 6 Konečná Karolína 93

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Členská základna FK SLAVIA OPAVA ( staženo k 31.12.2014) - doplněna. Členské příspěvky za rok 2015 k 28.2.2015

Členská základna FK SLAVIA OPAVA ( staženo k 31.12.2014) - doplněna. Členské příspěvky za rok 2015 k 28.2.2015 Členská základna FK SLAVIA OPAVA ( staženo k 31.12.2014) - doplněna Členské příspěvky za rok 2015 k 28.2.2015 Členské ID Příjmení Jméno Narozen Č.K. Název klubu Čl.Př.FAČR *1/2015 *2/2015 *3/2015 *4/2015

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII

HD II HD III + IV HD V 27.05.2009 Přebor škol - krajské kolo MSK DII HD II 1. ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové,Ostrava-Hrabůvka 24 2. ZŠ Oldřichovice, Třinec 20 3. ZŠ D. a E. Zátopkových, Třinec 19 4. ZŠ B.Němcové, Opava 5 HD III + IV 1. ZŠ Englišova, Opava 61 2. ZŠ D. a E.

Více

1. kolo 12. března 2007 od 14.15 h do 15.15 h 2. kolo 16. dubna 2007 od 14.15 h do 15.15 h 3. kolo 14. května 2007 od 14.15 h do 15.

1. kolo 12. března 2007 od 14.15 h do 15.15 h 2. kolo 16. dubna 2007 od 14.15 h do 15.15 h 3. kolo 14. května 2007 od 14.15 h do 15. Držitel zlaté medaile z letošní Mezinárodní fyzikální olympiády Pavel Motloch navštívil čtvrté kolo Fyzikální ligy ve Frýdku-Místku. Protože jsem Pavla učil matematiku, fyziku, tak musím široké debrujárské

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Kanadské bodování Poř. Jméno Klub Góly Asist. Bodů

Kanadské bodování Poř. Jméno Klub Góly Asist. Bodů Kanadské bodování Poř. Jméno Klub Góly Asist. Bodů 1. Bitomský Ronald HC STK 51 24 75 2. Kavan Radek HC Buly Aréna 43 15 58 3. Kalužík David HC Derby Kouty 35 16 51 4. Müller Roman HC Buly Aréna 25 24

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

Hoši základní školy 60 m

Hoši základní školy 60 m Hoši základní školy 60 m 1,1 Hoši základní školy 60 m Změřený čas Penalizace Výsledný čas Jméno Škola Celkové pořadí Body Startujících Žolík 17 00:08,17 00:08,17 Tomáš Pačiska ZŠ TGM Bystřice nad Pernštejnem

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Jmenování zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2014/2015

Jmenování zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2014/2015 Jmenování zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky ve školním roce 2014/2015 Na základě ustanovení 74 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Gastrofestival 2011 - Kuchař A

Gastrofestival 2011 - Kuchař A Gastrofestival 2011 - Kuchař A pořadí Jméno škola komisař 1 komisař 2 komisař 3 celkem 1 Martin Galeja Střední škola prof. Zdeňka Matějčka 79 83 91 253 2 Vojtěch Bayer Frenštát p.r. 76 76 78 230 3 Miroslav

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

Prague Junior Note 2013

Prague Junior Note 2013 Kategorie nejmladších I. cena 8 Koča Filip 24 25 24 22 25 24 24 121 24,200 I. cena 4 Halíková Veronika 24 24 22 20 24 23 23 116 23,200 II. cena 1 Číhalová Rozálie 24 22 22 21 23 23 22 112 22,400 II. cena

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014. okresní kolo, okres Ostrava

Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014. okresní kolo, okres Ostrava Výsledková listina MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY - kategorie Z5, 63. ročník 2013/2014 okresní kolo, okres Ostrava (22. 1. 2014 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba) pořadí příjmení jméno škola třída př1 př2

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Rozpis studentů u maturitní zkoušky Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Třída: OKTA - oktáva A (rok nástupu 2007) Předseda: Mgr. Gabriela Milatová Místopředseda: Rostislav Gromnica Třídní:

Více

Přespolní běh HANDICAP REGIONÁLNÍ PŘEBOR. Přespolní běh. Výsledková listina. Mladší chlapci A

Přespolní běh HANDICAP REGIONÁLNÍ PŘEBOR. Přespolní běh. Výsledková listina. Mladší chlapci A Mladší chlapci A 1 58 Hanuš Jiří Úštěk 01:59 2 88 Baláž Daniel ZŠ praktická, Bílina 02:00 3 91 Gaži Julius Dlažkovice 02:16 4 93 Čonka Martin Kadaň 02:18 5 89 Bárta Daniel Kadaň 02:21 6 90 Dunka David

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

Přehled podaných kandidátních listin - ORP OPAVA

Přehled podaných kandidátních listin - ORP OPAVA Přehled podaných kandidátních listin - ORP OPAVA Obec/část obce Branka u Opavy Bratříkovice Brumovice Budišovice Dolní Životice Háj ve Slezsku Hlavnice Hlubočec Hněvošice Holasovice Název strany Hasiči

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

Plavecké závody O pohár CMG

Plavecké závody O pohár CMG Plavecké závody O pohár CMG 9. dubna 2014 Plavecký pohár byl realizován s finanční podporou statutárního města Prostějov Rozhodčí: Vrchní rozhodčí: Ing. Markéta Novotná III.tř. Vrchní časoměřič: Mgr. Ivana

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600012751 Název školy: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Zkušební místo: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne

41-45-M/01 Mechanizace a služby 4,0 MT 2 0 30 0 M, ČJ, VE NA VYU Ano Ne. DE NA VYU Ano Ne Škola: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Horní Heřmanice 47 Adresa: Horní Heřmanice č.p. 47, Bernartice - Horní Heřmanice, 79057 IČ: 00099791 Ředitel: Ing. Karel Čepička, 584

Více

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň

závod č. 95 / Slalomy v Kadani, Kadaň C1M VÝSLEDKOVÁ LISTINA 5.7.2008 1. 1 12044 FOUKAL Pavel 87 1 Dukla B. 89,40 0 89,40 85,00 0 85,00 174,40 48 2. 2 14009 VANĚK Jiří 87 2 Kralupy 95,40 2 97,40 92,30 0 92,30 189,70 40 3. 1/ ZS 6 82002 CEPEK

Více

již 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství)

již 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství) 5. ročník regionální soutěže pro studenty a učitele Olomouckého kraje v CAD programech (konstruování ve strojírenství) Dne 2. března 2012 se na Střední průmyslové škole strojnické v Olomouci uskutečnil

Více

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka 23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK se zaměřením na zámečníka Rozpis učiva Kód a název RVP Název ŠVP Třída Třídní učitel Učitel odborného výcviku 1. OK Ing. Hana Švandová 2. OK Milan Sotona 3. OK Mgr. Evžen Kučera

Více

Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky Kategorie 2009 a mladší 40 m dívky Kategorie 2007-2008 40 m dívky Kategorie 2005-2006

Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky Kategorie 2009 a mladší 40 m dívky Kategorie 2007-2008 40 m dívky Kategorie 2005-2006 Výsledky atletických závodů - 4.10. 2014 40 m dívky 1 Vivien René Knapová 2009 Akademie Praha 6 8,7 2 Barbora Hejnová 2009 ASK Slavia Praha 9,2 3 Isabella Sekyrová 2009 Akademie Praha 6 11,6 40 m dívky

Více

závod č. 51 / 5. a 6. ČP ve slalomu, Troja

závod č. 51 / 5. a 6. ČP ve slalomu, Troja CM 4.05. barva čísel: černá 44 38 VĚTROVSKÝ Jan 97 ZS 2 USK Pha 43 4803 LERCH Adam 98 ZS 2 Klášter. 42 32053 KRISTEK Václav 96 DM 2 Val.Mez. 4 32037 ZÁTOPEK Vladimír DM 2 Val.Mez. 40 08 JELÍNEK Šimon DS

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 4.S - 4. S (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: PhDr. Jana Müllerová Místopředseda: Mgr. Zuzana Kočová Třídní: Mgr. Marian Páchnik Místnost: 9 - Anglický jazyk Slavnostní

Více

Výsledky Kategorie A. 6 Pat a 2 Mati Průmyslová střední škola Letohrad 7 Jonny s SPŠ stavební Liberec

Výsledky Kategorie A. 6 Pat a 2 Mati Průmyslová střední škola Letohrad 7 Jonny s SPŠ stavební Liberec Výsledky Kategorie A Pořadí Název týmu Škola Soutěžící [-] 1 Alkotým-4E Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 2 Prasklé dřevo Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 3 Nealkotým-4E Střední průmyslová

Více

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12

20 Fornadlová Terezie 1998 Biskupské gymnázium v Ostravě 12 10 22 6-12 Název soutěže: Olympiáda v českém jazyce 2013/ 2014 40. ročník VÝSLEDKOVÁ LISTINA soutěžících Postupové kolo: okresní (OSTRAVA) Kategorie: I. Místo konání: Středisko volného času, Ostrava- Moravská Ostrava,

Více

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006 0. Kategorie - C - akrobacie, bez náčiní, roč. 2007 a ml. pořadí č. Příjmení a jméno Příslušnost akrobacie BN celkem 1. 8. Hladjuková Anhelina TJ Tesla Brno 7,65 7,00 14,65 1. 5. Straub Anita TJ Tesla

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014

Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 Odměny předávané při závěrečné mši 27. 6. 2014 2.1. Předání odměn za vynikající výsledky v soutěžích: Odměnu za výborné výsledky v školní soutěži: 1. English Writing Cup Štěpán Lauda oktáva, 1. místo v

Více

Soupis dotčených pozemků

Soupis dotčených pozemků k.ú. Příkazy u Osíčka 1 899 233 11486 8793 6810 1983 2 490/2 10001 5708 83 51 32 3 493/17 10001 12411 35 20 15 4 493/9 39 302 27 0 27 5 493/6 10001 297 96 0 96 6 486/8 10001 2903 28 0 28 7 878/3 84 92

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Krajské kolo Přeboru škol 2012/2013 1.-5.třída

Krajské kolo Přeboru škol 2012/2013 1.-5.třída 1.-5.třída chess-results Organizátor : KM ŠSZK a ŠK Zlín Ředitel turnaje : Pavel Růčka Hlavní nebo pomocný rozhodčí : Pavel Růčka Město : Zlín Datum : 30.01.2013 Konečné pořadí Poř. Družstvo Part. + =

Více

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351)

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351) Rozdělení žáků do skupin nástrojové výuky PHV Školní rok 2014/2015 Učitel: Petr Svoboda Tel: 777 692 965 E-mail: petrsvoboda3@seznam.cz Vyučuje: Út,Pá ZUŠ Hostivař Vyučuje: Po, Čt Dopplerova, odloučené

Více

Tvorba elektronických učebnic. na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice

Tvorba elektronických učebnic. na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice projekt CZ.1.07/1.1.7/03.0127 Tvorba elektronických učebnic Tvorba elektronických učebnic na VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Jiří Sumbal VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice Z obsahu vystoupení stručné představení projektu

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

VÝSLEDKY / RESULTS 12 h Muži / Men

VÝSLEDKY / RESULTS 12 h Muži / Men VÝSLEDKY / RESULTS 12 h Muži / Men Poř. SČ Jméno Nar. Klub Počet kol Ztráta 1 820 Labuz Martin 1969 Horní Datyně 92 (280.60km) 2 811 Zelina Petr 1986 Ostrava 74 (225.70km) -18L 3 569 Radomský Marek 1989

Více

Vánoční turnaj rodinných dvojic SKST Liberec registrovaní Liberec 20. 12. 2014 základní skupiny

Vánoční turnaj rodinných dvojic SKST Liberec registrovaní Liberec 20. 12. 2014 základní skupiny Vánoční turnaj rodinných dvojic SKST Liberec registrovaní Liberec 20. 12. 2014 základní skupiny skupina A škola/klub 1 2 3 4 b m skupina B škola/klub 1 2 3 4 b m 1 Bártlovi Jan xxx 4 1 1 Koškovi Martin

Více

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH

VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 VÝSLEDKY V PŘEDMĚTOVÝCH SOUTĚŽÍCH školní rok 2005/2006 Uváděna 1. -10. místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Student zkratka oboru případně hodina obhajoby Termín zasedání komise č.5: Datum: Středa 17. června 2015 Místnost: místnost B473, FSv ČVUT, Thákurova 7, P 6 Předseda: Ing. Milan Vacura Místopředseda: doc. Ing. Aleš Tomek, CSc. Členové: doc. Ing. Petr

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2015/2016 Název funkce Zástupce statutárního orgánu Zástupce

Více

SOST Semily 19 května 2014. ZPRÁVA č.5-2013/14. 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec

SOST Semily 19 května 2014. ZPRÁVA č.5-2013/14. 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec ZPRÁVA č.5-2013/14 1) Výsledky krajských přeborů Mladší žactvo: 1. Blinka Michal SKST Liberec 2. Waldhauser Štěpán SKST Liberec 3. Horák Patrik SKST Liberec 11-12. Kuřík František Orel Studenec 25-32.

Více

P O Z V Á N K A. Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

P O Z V Á N K A. Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA V Opavě dne 16. 4. 2015 P O Z V Á N K A Svolávám podle 92 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů 6. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy

Více

Kandidátní listina - kontroly

Kandidátní listina - kontroly Registrační úřad: 582158 Zastupitelstvo: 582158 Obvod: 1 Kandidátní strana: 0 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Ing. Pavel Adamec 54 učitel 2 Ing. Josef Kánský 43 projektant

Více

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka

ZŠ Veronské náměstí. Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Julie Ježková, 15 let Cirkus, 30 30 cm, pastelka Kamila Řezáčová, 13 let Motýl 2, 10 15 cm, voskovka Karolína Černínová, 8 let Když je stromu zima, 21 30 cm, vodovka tuš Karolína Járová, Ondřej Kočí, 13

Více

POHÁR ROZHLASU okresní kolo 13.5.2015

POHÁR ROZHLASU okresní kolo 13.5.2015 Běh - 60m Děvčata starší 1. Vohánková Kateřina ZŠ P.Holého Louny 8,5 635 2. Kovářová Eliška ZŠ Kom. alej Žatec 8,6 608 3. Taušková Karolína ZŠ Přemyslovců Louny 8,9 531 4. Hubená Jiřina ZŠ Žatec Jižní

Více

Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT

Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT Hodnocení soutěže Dospělí BAM STT Místo Start. č. Tanečník Tanečnice waltz tango valčík slowfox quickstep Suma 1. 30 Both Pavel Wáwrová Kristina 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 11111/1,0 5 2. 22

Více

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011

Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Zápis z plenárního zasedání SR dne 10.10.2011 Dne 10.10.2011 se uskutečnila v tělocvičně školy první schůzka rodičů ve školním roce 2011/2012. Schůzi vedla p. Eva Válková, která jménem výboru přivítala

Více

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo Datum konání: 30.9.2009 Místo konání: Stará Boleslav-Houšťka Pořadatel: Slavoj Stará Boleslav a MDDM Čelákovice Výsledky zpracoval: Bukačová, Morávek Ředitel

Více

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy č.j.: MV-11561-77/PO-PSM-2014 Počet listů: 6 SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ ZADAVATEL Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ 00007064

Více

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty

VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32. Účast oddílů : Závodníci Starty Závodníci Starty VYSOČINA CUP PODZIM 2014 Strana 2 z 32 Účast oddílů : Přihlášení Přijatí Oddíl Závodníci Starty Závodníci Starty Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. Muži Ženy Celk. JPK 16 14 30 34 30 64 16

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny

TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny TJ Sokol Díly 8.5.2013 Běh osvobození - Výsledkové listiny ID: M 2008-2013 Kategorie: Předškolní děti 2008 a ml. Hoši 100m 1 46 Cihlář David 2009 Horšovský Týn 00:00:25,00 2 3 Reiniger Ondřej 2008 TJ Sokol

Více

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina

Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013. Výsledková listina Závody Aliance dětského plavání 20. dubna 2013 Praha, Výstaviště Holešovice Výsledková listina 20. 4. 2013 Aliance dětského plavání Ročník 2008: Kraulové nohy s deskou 25 m Pořadí: Jméno: Klub: čas 1 Emma

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ K ÚSTNÍ ZKOUŠCE SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KONANÉ V JARNÍM ZKUŠEBNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Rozpis studentů u maturitní zkoušky SŠ prof. Zdeňka Matějčka Ostrava-Poruba,

Více

Maturitní zkouška jaro 2015

Maturitní zkouška jaro 2015 Komise I. 36-47-M/01 Stavebnictví Třída 4. A 7. 5. Německý jazyk D(od 8:00) Praktická část z odborných předmětů: 12.5. - 13. 5. 2014 Předseda komis : Ing. Martin Prikner Ing. Alice Turanská Petr Kryl,

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT

VÝSLEDKOVÁ LISTINA ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT VÝSLEDKOVÁ LISTINA ST EDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU KRAJSKÉ KOLO ATLETICKÝ STADION UHERSKÉ HRADIŠT 30. ZÁ Í 2010 KATEGORIE DÍVKY Kategorie:divky Výsledková listina disciplíny: Celkové výsledky -družstva

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce

Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce Dne 11.5. 2011 se v prostorách British Council v Praze konalo celostátní kolo olympiády v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 14 studentů vítězů krajských

Více